TARIKH TARIKH PENTING SEJARAH ISLAM DAN KEMANUSIAAN BIL TARIKH MASEHI TARIKH HIJRIAH PERISTIWA Zaman Pra

Sejarah 10000SM Nabi Adam as diturunkan ke dunia di Sri Lanka dan Nenek Hawa di Jeddah, Semenanjung Tanah Arab 9500SM Nabi Idris dilahirkan 9000SM Banjir besar Nabi Nuh as dan kapalnya mendarat di Bukit Judi di Turki 8500SM Kaum Tsamud Nabi Saleh as dihancurkan oleh Allah SWT dengan petir dan suara yang kuat kerana membunuh unta mukjizat. Tempat merka ialah di Madaen Salleh 800 km ke utara Madinah. Kemahiran kaum nabi Saleh ialah membina rumah dengan menebuk bukit-bukit. 8000 SM Kaun Nabi Hud as, iaitu Kaum Aad dihancurkan oleh Allah SWT. 8000SM Kaum Nabi Lut as diterbalikkan di bandar Sodom iaitu di Laut Mati, Palestin kerana kesalahan melakukan homoseksual. 7000SM Perkembangan tamaddun Sg Nil tua TAMADDUN NIL/MESIR/FIRAUN 3100SM Wujud 2 Kerajaan di utara dan selatan Sg Nil, Raja Menes menjadikan Memphis sebagai ibu kota. Raja-raja ini telah mewujudkan lebih 30 Dinasti yang dibahagikan kepada Kerajaan tua, Pertengahan dan Baru. Pemerintah ujud dalam bentuk Kerajaan. 3000SM Tamadun Sumeria dan Mesopotamia berkembang. Kota-kota yang utama ialah Ur, Urech dan Kish. Pemerintah wujud dalam bentuk negara kota. Orang Sumeria adalah kaum yang pertama menggunakan roda. 3000SM Tamddun Mohenjo Daro-Harappa berkembang di Sungai Indus Penduduknya lari apabila diserang oleh orang-orang Aryan 2700SM Pembinaan piramid dan Sphinx di Giza Mesir 2600SM Pembinaan Piramid Khufu di Mesir 1 2350SM Raja Sargon membina kota Akkad di Mesopatamia (Iraq) 2 2300SM Ascendancy of Ebla (Tell Mardikh) - Pembinaan kota Ebla di Mesopotamia 2270-2233SM Pemerintahan Raja Naram-Sin dari Sumeria 2200SM Kejatuhan Kerajaan tua Firaun di Mesir 2000SM Kemuncak tamadun Dilmun 1991-1792SM Dinasti ke 12 Kerajaan pertengahan Firaun 1800SM Berkembangnya tamadun Sg Hwang Ho - Bandar pertama di Negri Cina iaitu Bandar Anyang TAMADUN MESOPOTAMIA/BABILON 1728-1686SM Raja Hamurabi membina Babilon di Iraq. Hamurabi berasal dari sekumpulan kaum nomad berbangsa Amorites. Beliau adalah raja ke enam dari dinasti Amorites. Beliau terkenal dengan kod undang-undang Hamurabi yang menekankan hak asasi manusia. Setelah Hamurabi meninggal Babylon telah diserang oleh Kerajaan Assyria 1700SM Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan kemudian mengetuai hijrah ke Palestin dari kota Ur di Iraq

Mesir 1234-1215SM Orang Yahudi dibawah pimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun as menyeberangi Laut Merah dari Mesir (Bandar Memphis) ke Semenanjung Sinai Peristiwa turunnya Manna dan Salwa sebagai makanan orang yahudi diGurun Sinai. Nabi Yaakob digelar Israel (yang berjalan di waktu malam) kerana terpaksa melarikan diri dari rumah di waktu malam kerana diancam bunuh oleh saudara nya. Wajah Ramses Ke II ini diabadikan pada patung penjaga Kuil Abu Simbel di Mesir 1240SM Nabi Musa as lari ke Madyan. Nabi Musa Menerima Kitab Taurat di Gunung Tursina bersama-sama ketua-ketua kaum Yahudi yang meminta dia juga melihat Allah lalu disambar sura guntur dan mereka mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Berakhirnya Dinasti pertama Amorite 1502-1448SM Kerajaan Mesir menakluki Nubia Utara dan pantai utara Mediteranea di bawah Raja Thutmose 1500SM Orang Aryan menakluki India 1400SM Peristiwa Nabi Yunus bin Matta ditelan ikan NUUN 1361-1352SM Pemerintahan Raja Tutankhamun Firaun Mesir 1300-1200SM Kemunculan Tamadun Sabak di Yaman 1280SM Perjanjian . Bermulanya kewujudan telaga Zam-zam 1779SM Nabi Ishak dilahirkan. Peristiwa orang Yahudi sesat di padang Tih .Yahudi. 1520SM Nabi Yusof dibebaskan dan menjadi Menteri Kewangan Mesir 1520-1240SM Nabi Yusof dan adik beradiknya seramai 12 orang tinggal di Mesir menjadi kaum Yahudi.1780SM Nabi Ibrahim as menghantar Isterinya Sarah dan Nabi Ismail ke Mekah dari Mesir. 1570-1545SM Dinasti ke 18 Mesir tua yang diketuai oleh Raja Ahmose membangun kota Thebes di Lembah Nil 1545-1525SM Raja Amenhotep dari Mesir memindahkan kota Akhetaton (Tell alAmarna) 1530SM Raja Hittites memecat Babylon.Siria Utara milik Raja Hittite dan Siria Selatan (Palestin) milik Mesir. Mereka menjadi hamba kepada Raja Mesir. Peristiwa orang yahudi menyembah anak Lembu Peristiwa nabi Musa mengembara bersama Nabi Hidir . Selatan Palestin kerana membunuh seorang Kibti tanpa sengaja dan berjumpa dengan Nabi Shuib as 1236SM Nabi Musa menerima mukjizat di Gunung Tursina Sinai Peristiwa Nabi Musa berjumpa Firaun meminta dibebaskan kaum Yahudi Peristiwa Qarun ditenggelamkan di Wadi Fayyuum. Semenanjung Sianai selama 40 tahun. ERA YAHUDI 1260SM Lahirnya Nabi Musa as di Mesir dalam waktu pemerintahan Ramses II. 1600SM Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail membina Kaabah dan menyeru manusia mengunjunginya di atas Jabal Qubais Makkah 1600SM Peristiwa Nabi Ibrahim melontar iblis di Jamrah Mina serta penyembelihan Nabi Ismail as di Mina. 1600SM Nabi Yaakob dilahirkan bapa kepada Bani Israel . 1550SM Nabi Yusof dimasukkan ke perigi buta oleh abang-abangnya 1530SM Nabi Yusof dipenjarakan kerana enggan berzina dengan Isteri Menteri Mesir yang bernama Zulaikha.

1000SM Kebangkitan Tamadun MAYA di Guatemala Amerika Selatan 1000SM Kelahiran Nabi Daud as. Kali pertama orang yahudi dihalau dari Israel 572SM Nebuchadnezzar menakluki Tyre di Palestin 550-529SM Raja Cyrus membentuk Dinasti Achaenenid di Parsi/Iran 539SM Parsi di bawah Raja Belshazzar menghancurkan Babylon 539-332SM Phoenicia (Palestin) ditakluki Parsi 529-521SM Parsi menakluki Mesir 521-485SM Raja Darius I membina kota Persepolis di Parsi 500SM Kemunculan Faham pemerintahan Demokrasi Di Greek (Athens) di bawah pemerintahan Pricles 509SM Pembentukan Kerajaan berbentuk Republik di Rom 490SM Raja darius kalah dalam Peperangan Marathon dengan Athen (Greece) 480SM Orang-orang Spartan mengalahkan Parsi diPeperangan Thermopylae 480SM Raja Xerxes dari Parsi dihalau oleh orang Greek di peperangan laut di Salamis 446SM Raja Artaxerxes membuat perjanjian damai dengan Greek . Ascendency of Assyria 705-681SM Raja Sennacherib menghancurkan Babylon 671SM Raja Tirhaka dari Ethiopia dikalahkan raja Esarhadon dari Assyria 600-593SM Orang-orang Phoenicia di bawwah Firaun Nechocircum belayar ke Afrika 605-562SM Pemerintahan Raja Nebuchadnezzar II. 945SM Raja Shishak dari Libya mengalahkan Firaun Mesir 936-923SM Pemerintahan Nabi Sulaiman di Palestin dan Permaisuri Balkis di Yaman 936-923SM Peristiwa manusia menuntut ilmu sihir dengan Harut dan Marut di Babilon 900-842SM Kebangkitan Negara Damaskus/ Siria 884-859SM Kebangkitan Raja Ashur-nasir-pal dan permulaan kejayaan penaklukan Assyria 875SM Israel menjadi vassal Damaskus 814SM Kerajaan Carthage dibina oleh bangsa Phoenicia 806-732SM Kejatuhan KerajaanAramaean damaskus 776SM Bermulanya sukan Olimpik di Greek untuk menghormati Dewa Zeus.Peristiwa Nabi Musa menghidupkan orang yang mati dengan memukul dengan daging Lembu Betina (Al Baqarah) 1200SM Damaskus/Damshik ditakluki oleh Raja Aramaeans 1100-888SM Kemunculan Negeri-negeri Sidon 1020SM Perlantikan Raja Saul/Thalut sebagai Raja Yahudi yang pertama dan penubuhan Kerajaan Yahudi yang pertama Peristiwa Thalut membawa tentera Yahudi menyeberangi sungai dan melarang merekan minum melainkan sedikit. pembangunan semula Babylon dan pembinaan Taman Tergantung 586SM Raja Nebuchadnezzar iaitu Raja Kaum Chaldea dari Babylon menghancurkan Jerusalem Ibu negara Israel. Daud as menantu Thalut mengambil kuasa dari mertuanya sebagai hadiah kerana berjaya mengalahkan Jalut yang lebih besar darinya. 733SM Raja Tiglath-Pileser dari Assiria mengalahkan Israel 732SM Raja Tiglath-Pileser dari Assiria mengalahkan Kerajaan Aramaean dan Damaskus 727-722SM Raja Shalmanese V dari Assiria menakluki Tyre 722-705SM Dinasti Sargon.

Kali kedua orang Yahudi bertebaran dihalau dari Palestin 106M Rom memusnahkan Kota Petra ibu negara Nabatean Syria 100M Berlakunya kisah 7 penghuni gua 114-116M Rom berperang dengan Parthia 123M Bangsa Hadria menakluki Wilaya Eufrates 199M Raja Severus menakluki Mesopatamia 226M Asas penubuhan Parsi baru 268-273M Raja Palmyra menakluki Syria 300M Runtuhnya Empangan Maarib di Yaman . Beliau tidak dapat bercakap selama 3 hari. Parsi dan Lembah Indus.Ashabul Ukhduud . Selepas menakluki Greek beliau meluaskan kuasa ke Turki. 323SM Iskandar Zulkarnaen menakluki Babilon dan mati disitu 312-280SM Raja Seleucus I mengasakan KerajaanbSyria 300SM Kota Petra di Siria menjadi Ibu Negara Kerajaan Nabatean 226SM Orang-orang Parthian dikalahkan oleh bangsa Sassanid 218SM Raja Hannibal dari bangsa Phoenicia menyeberangi Gunung Alps 202SM Raja hannibal dikalahkan oleh Rom 133SM Kemunculan Kerajaan Attilid yang luas di Asia 169SM Raja Antioch IV dari Syria mengalahkan Ptolemy IV di Mesir 85SM Raja Nabataean menakluki Coele-Syria dari Seleucids 69-83 Raja Tigranes dari Armenia mengalahkan Makadunia 64SM Rom menakluki Siria 60SM Lahirnya Nabi Zakaria as di Jerusalem 51-30SM Pemerintahan Cleopatra di Mesir 48SM Julius Caesar dari Rom mengalahkan kota Pompey 44SM Julius Caesar dibunuh oleh Sahabatnya 30SM Rom menakluki Mesir 37-4SM Pemerintahan Raja Herod yang Agung Raja Israel 7SM Peristiwa turunnya makanan dari sisi Allah kepada Maryam as 7SM Peristiwa Nabi Zakaria yang sudah tua mendapat tanda akan mendapat anak iaitu Nabi Yahya as.330SM Iskandar Zulkarnaen dari Greek membakar bandar Persepolis. MASEHI/ERA ROM DAN PARSI 6SM lahirnya Nabi Isa as di Jerusalem 3SM Lahirnya Nabi Yahya as di Jerusalem 0-100M Bangsa Himyar berpindah ke Abyssinnia (Ethiopia) 27M Nabi Isa as diangkat ke langit 30M Nabi Yahya dipancung oleh Raja Herod dan nabi Zakaria digergaji kepala oleh orang-orang Yahudi kerana menyeru mereka ke Jalan Sallah SWT 70M Raja Titus mengepong Jerusalem hingga penduduknya kebuluran . Iskandar berasal dari Makadunia .Akhir Tamadun Sabak 330M Kota Konstantinople menjadi ibu kota Rom Timur 354-430SM Pemerintahan Raja Augustine Rom 433-453M Attila menjadi Raja kaum Huns 409M Bangkitnya penghuni gua setelah tidur selama 309 tahun 500M Berlakunya kisah sekumpulan penganut agama Kristian dibakar hidup-hidup oleh pembesar-pembesar Yaman/Najran . Bapanya Philip ke II.

Beliau meneruskan pertapaan di gua Hirak 613M Selama 2 1/2 tahun selepas menerima wahyu pertama Nabi terus bertahannut di Gua Hirak sehingga di satu malam baginda melihat wajah asli Jibril di gua Hirak dan pulang ketakutan lalu menyuruh Khadijah menyelimutkannya lalu turunya wahyu kedua Ya ayyuhal muddatsir . bapa saudaranya sendiri. Peristiwa ini juga dipanggil Baiatun Nisak kerana terdapat seorang wanita dalam kumpulan itu.9. 24.wamakaru wamakarallah… 12. 622M Perjanjian Aqabah II .8. 10. Seterusnya baginda berjalan ke utara sehingga sampai ke tapak Masjid nabi sekarang..Mengalahkan Rom.622M 12 R'Awwal 1H Nabi Nabi bersama Abu Bakar dan Ali mendirikan Masjid Jumaat dan mendirikan Sembahyang Jumaat yang pertama dalam Islam.5 orang penduduk Madinah berbaiah dengan Nabi di Jamrah Aqabah sewaktu musim haji tahun itu.awwal 1H Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah .610M 17 Ramadan Turunnya wahyu pertama di jabal Nur .awwal Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah 575M Raja Khosran I dari bangsa Sassanid menghalau Habshah dari Yaman 586M Nabi Muhammad SAW berkahwi dengan Sayyidatina Khadijah 6. Ini disebabkan orang-orang yahudi sering mengejek-ngejek Rasulullah SAW kerana bersembahyang .Fasda' maatu' mar..525M Abyssinia / Ethiopia/Habshah menakluki Yaman .570M 12 R.622M 1 R. Baginda bersolat Subuh di Masjid Qubak. 568-572M Kehancuran Kerajaan Rom 570 M Tentera Abrahah Governor Yaman (di bawah pemerintahan Ethiopia) menyerang Makkah ERA RASULULLAH SAW 20.4. Majusi mengalahkan ahlil kitab.nabi mula berdakwah secara sembunyi 614M Parsi menakluki Damascus.Iqrak Peristiwa Khadijah membawa Nabi berjumpa dengan seorang tua lalu mengesahkan bahawa beliau akan dihalau oleh kaumnya. Mungkin akibat perbuatan mereka membakar orang-orang beriman. baginda pergi ke Taif dan dilontar dengan batu oleh penduduk Taif dan akhirnya baginda di Israk dan Mikrajkan oleh Allah SWT 621M Perjanjian Aqabah I .. 616M Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi turunlah ayat 94 Surah Al Hijr (15) .12 orang ketua-ketua suku Madinah termasuk seorang wanita berbaiah dengan Nabi di Jamrah Aqabah sewaktu musim haji tahun itu.. Lalu turun ayat Tabbat Yadaa … 618M Rom mengalahkan Parsi seperti diramalkan oleh Al Quran . Jerusalem dan Mesir .Surah Ar Ruum 620M Meninggalnya Khadijah pada usia 65 tahun dan Abu Talib pada usia 87 tahun dalam tahun yang sama iaitu tahun ke 10 dari kenabian .maka Nabi pun memulakan fasa kedua dakwah secara terang dengan berdiri di Bukit safa dan menyeru penduduk Makkah supaya beriman lalu dikutuk oleh Abu Lahab. 623M 2H Setelah 16-17 bulan nabi bersembahyang menghadap Baitul Maqdis turun wahyu membenarkan baginda menghadap kiblat ke Masjidil Haram.9.622M Peristiwa permesyuaratan ketua-ketua kaum di Makkah dengan disertai oleh seorang iblis yang menyamar sebagai orang tua untuk membunuh nabi lalu turun ayat 30 surah al taubah/al anfaal …...Permulaan Rasmi Era Kaum Muslimin 8 R' Awwal 1H Nabi tiba di Qubak selatan Madinah dan mendirikan Masjid yang pertama dalam Islam.9.

nabi vs musyrik Makkah. Beliau dimakamkan di rumah Nabi. Nabi menyertai 27 kali peperangan sepanjang hayatnya. UMAYYAH .dimakamkan di rumah nabi 632-634M Kerja-kerja menulis Al Quran di kuli-kulit binatang dan pelepah korma dengan idea dari Umar.Nabi dengan musyrik Makkah . 624M 2H Yaumul Furqaan . Pemilik-pemilik tanah tidak puas hati kerana Osman membahagikan tanah melalui ketua-ketua kabilah yang difikirkan layak.632M 12 R'awwal 11 H Wafatnya Rasulullah SAW pada usia 63 tahun dan dimakamkan di rumahnya di pinggir Masjid Nabi KHALIFAH AL RAASYIDIN 632-634M Abu Bakar (2 Tahun) .Pimpinan Khalid Al Walid 632M 25 Zulkaedah 10H Nabi melaksanakan Haji Wadak 6. 644-656M Osman (12 Tahun) berusia 82 Tahun. Beliau memusnahkan koleksi-koleksi ayat yang telah dikumpul sebelum ini dan menerima pakai satu mushaf sahaja.Peperangan Nabi yang terakhir 630M 8H Peperangan Muktah -Kaum Muslimin dan Rom . Beliau dibunuh /ditetak dari belakang ketika sedang membaca Al Quran kerana isu pentadbiran tanah di iraq.kegagalan kaum musyrikin berpegang kepada perjanjian Hudaibiyah telah memungkinkan Nabi menakluki Makkah. Kaum Muslimin mencapai kemenangan 625M 3H Peperangan Uhud .Perjanjian damai ini memberi kesempatan kepada Nabi untuk mengkonsolidasi kaum muslimin supaya menjadi kuat dan menumpukan kepada aspek dakwah dan tarbiyah. Aisyah.menghadap Baitul Maqdis. Muawiyah. Peristiwa ini berlaku ketika nabi bersembahyang Zohor di Masjid Qiblatain. 625M 3H Peristiwa orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubai menghasut 300 orang tentera Islam supaya jangan mengikut nabi berperang di Uhud. Talhah dan Zubir bin Al Awwam tidak puas hati kerana Ali lambat mencari pembunuh Othman. 630M 8H Peperangan Tabuk .Perjanjian Hudaibiyah . beliau dimakamkan di perkuburan baqi' di Madinah.Peperangan Badar . 656-661M Ali (5 Tahun). 628M Zulkaedah 6H Nabi melaksanakan Umrah . 644-656M Kerja-kerja menulis mushaf Osmani.Nabi dan Yahudi .nabi dengan Gabungan Quraish dan Yahudi. Kaum musyrikin bertempiaran ditiup oleh angin ribut pasir yang diturunkan oleh Allah SWT. 630M 8H Fathul Makkah . Kaum Muslimin mengalami kekalahan kerana tidak mentaati perintah Nabi agar jangan turun dari Bukit Rumah (Bukit Pemanah) Peristiwa rombongan Abu Sufyan dipanggil oleh Gabnor Rom di Syam bertanyakan ehwal nabi. 634-644M Umar (10 Tahun). Beliau mati dibunuh oleh seorang majusi di Madinah ketika hendak menjadi imam sembahyang subuh. 627M 5H Peritiwa Yahudi bani Quraizah menikam kaum muslimin dari belakang yang mengakibatkan nabi membatalkan perjanjian damai dan membunuh 700 orang lelaki dan menghalau saki bakinya dari kota Madinah. 627M 5H Peperangan Khandaq/ Ahzab . Semasa pemerintahan Ali berlaku peperangan Jamal dan Peperangan Siffin yang mengakibatkan beribu-ribu orang sahabat mati. Beliau mati dibunuh oleh Puak Khawarij di Kufah. Gabenor tersebut hampir masuk Islam tetapi kemudiannya menarik balik hasratnya kerana malu kepada masyarakatnya.

UMAR BIN ABD AZIZ . Anak muridnya ialah SIBAWAIH. Tokoh-tokoh usuluddin yang terkenal ialah HASAN ALBASRI dan WASIL BIN ATA' 756M Tariq bin Ziyaad menyeberangi Selat Gibraltar dan membakar semua kapalnya supaya tidak dapat kembali ke Afrika semula.Terkenal dengan Keadilan dan semangat keislamannya. Di Andalus. Muawiyah adalah seorang ahli politik yang bijak. Syria (90 Tahun).dan tauhid. URWAH BIN ALZUBIR IBNU SYIHAB AL ZUHRI Tokoh ilmu tafsir . Sepanyol. dan membangunkan tamaddun dalam bidang agama dan bukan agama. Pada zaman inilah lahirnya tokoh-tokoh ulamak hadis seperti. 680M YAZID anak Muawiyah memancung kepala Sayyidina Hussein di Karbala. dan Hisyam bin Abdul Malik. pada zaman inilah lahirnya seorang ahli filologi Arab bernasma KHALIL BIN AHMAD. Abdul Malik bin Marwan. Iraq serta mempersembahkan kepalanya kepada Gabenor Madinah untuk dikuburkan di Baqi' ABDUL MALIK BIN MARWAN . Ilmu pengetahuna telah berkembang dengan baik dizaman ini. Di antar tokoh-tokoh sastera zaman ini ialah.Kerajaan Umayyah yang diasaskan oleh Khalifah Abd Rahman Al Dakhil di Cordova Spanyol (275 Tahun). Bidang perubatan turut berkembang.Antara Khalifah-khalifah yang masyhor ialah Muawiyah sendiri. Kerajaan Andalus ini dikalahkan oleh Kristian di Toledo.Ibnu Jarih. Ianya meliputi bidang bahaa. Khalifah AL WALID bin ABD MALIK membina hospital pertama di Damsyik. 14 orang Khalifah. Pusat di Damshik. pada masa ini Al Quran dibubuh baris bagi memudahkan pembacaan. perubatan. fikah.dianggap pengasa kedua Kerajaan Umaiyah kerana kejayaannya membangu semula Kerajaan Umaiyah setelah mengalami krisi dengan puak Khawarij dan Syiah. Ilmu bahasa dan sastera berkembang di Basrah dan Kufah. Kelewatan inilah yan menjadi faktor kegagalannya dan khalifah-selepas beliau untuk membendung kebangkitaqn pemberontakan Abassiyah. pakar nahu bahasa Arab. tafsir. JARIR FARAZDAQ UMAR BIN RABI'AH JAMIL Pada zaman ini juga bermulanya penterjemahan karya-kaya Yunani ke bahasa Arab. Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kemunculannya sudah agak lewat. Beliau banyak mencontohi khalifa Umar bin Al Khattab HISYAM BIN ABD MALIK . Ilmu-ilmu fiqah turut berkembang dengan lahirnya kelompok MURJIAH dan MUKTAZILAH. Beliau adalah salah seorang sahabat nabi yang diamanahkan untuk mengumpulkan Al quran oleh Saidina Abu Bakar.bijak dan pintar.661-750M Muawiyah bin Abu Sufyan mengasaskan Dinasti Umaiyyah. Masjid di kedua-dua kota tersebut telah menjadi pusat penyebaran ilmu. Cordova telah . Kerajaan Islam Umayyah berkembang dengan lebih pesat. ANDALUSIA 756-1031M Di sebelah Eropah . Khalifah Umar Abd Aziz membina hospital Kusta Pada masa Khalifah Umar bin Abd Azizi ilmu agam berkembang dengan pesat. ilmu agama seperti hadis.

perubatan. Kaum muslimin andalus juga maju dalam bidang pertanian seperti mengadakan saliran.Perubatan IBNU HAZM .. Di sini terdapat kilang membuat alat-alat senjata dan industri memproses kulit.Botani] AL ZAHRAWI .Muzik Dalam bidang seni bina Kerajaan Umaiyyah Andalus telah menampilkan kegemilangan melalui seni bina beberapa buah masjid yang indah seperti Masjid Cordova. Ianya telah dihias dengan tulisan khat ayat-ayat suci Al Quran yang berbagi bentuk dan kesenian yang tinggi. ilmuan dan falsafah.cucu Jenghis Khan. Toledo dan Granada.Perubatan AL RAZI . Kota Baghdad telah memainkan peranan yang penting kepad tamadun Ilmu sama seperti peranan Cordova di Andalusia.Perubatan IBNU SINA . Inilah Zaman Keemasan Abbasiyah.Perubatan IBNU ZUHRI .menjadi pusat ilmu pada kurun ke 10 Masehi. IBNU BAJAH . dan Khalifah yang pertama ialah Abul Abbas As Saffah (508 Tahun). terjemahan dan hubungan diplomatik serta perdagangan. Kerajaan ini tewas di tangan Hulagu Khan.Astronomi MAJRITI . Membentuk Kerajaan Abassiyah . Cordova telah menjadi pusat kegiatan ekonomi antarabangsa.Bahasa dan sastera IBNU ZAINDUN .37 orang Khalifah Kerajaan Abbasiyah menjadikan Kufah dan baghdad sebagai ibu kita.Muzik IBNU ZIRYAB .Falsafah IBNU RUSYD .Bangsa Eropah belajar dari kaum muslimin bukan sahaja di Cordova tetapi di Seville .Falsafah IBNU AFLAH .Bahasa dan Sastera IBNU FIRNAS . . memilih biji benih dan menyuburkannya. Kegiatan ilmiayah berlaku dengan pesat terutamanya penulisan kitabn.e Eropah. Terutamanya di zaman Khalifah Harun Al Rashid dan anaknya Al Makmun. istana Alhambra di Granada. matematik.Astronomi AZ ZARQIYALI . Di Toledo terdapat sebuah pusat terjemahan dan disinilah orang eropah mengambil ilmu Yunani menerusi karya-karya yang diterjemahkan ke Bahasa Arab. Andalus telah melahirkan ramai tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang antaranya ialah. seni dan muzik.timbul gerakan pemberontakan oleh Abu Muslim Al Khurasani dengan bantuan puak Syiah lalu menghasilkan Revolusi yang dipanggil Revolusi Abasiyyah. Hasil kegiatan ilmiah itu mewujudkan tokoh ulamak. Terdapat sebuah Universiti dan perpustakaan besar yang menjadi tumpuan pelajar dari seluruh dunia.Astronomi IBNU BAYTAR . i. ABBASIYAH 750-1258M 132H Di sebelah Asia . India dan Cina.Falsafah AL FARABI . Di antaranya.Botani AL GHAFIQI .

Rajanya yang pertama Sultan Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah 1042-1450M Kerajaan Islam Samudera Pasai. AL FARABI .Meurah Giri atau Maharaja Mahmud Syah. Beliau berusaha untuk membebaskan Jurusalem dari tangan Kristian tetapi belum sempat. Pada masa .Tokoh perubatan . Buku-bukunya telah diterjemah ke bahsa Latin AL KHWARIZMI . Raja ke 5 bernama Merah Silu atau nama Islamnya Malikul Salih. 1164M 557H Peristiwa orang-orang Kristian mencuba menggali terowong bawah tanah untuk mencuri jasad Rasulullah SAW di Masjid Nabi. Baginda kemudiannya menggali keliling makam Rasulullah dan menuangkan timah cair disekelilingnya. 1048M Terdapat sebuah batu Nisan menyatakan Islam telah sampai di Brumei.Matematik. Bila beliau meninggal ia diganti oleh anak beliau Nuruddin Mahmud Zinkiy (569H). Akhirnya dua orang nasrani tersebut berjaya ditangkap dan dihukum bunuh. Tempat beliau diganti oleh Raja Mesir yang bernama SALAHUDDIN YUSUF BIN AYYUB atau Salahuddin Al Ayyubi. Ini semasa raja ke 4. algebra dan hisab. AL RAZI . Kerajaan Islam yang I di Asia Tenggara.Falsafah. Muzik dan falsafah. Al Asrar telah dijadikan bukurujukan di bidang kimia di barat.bukunya AL HAWI dan AL ASRAR telah diterjemahkan ke Bahasa latin.569H Dalam keadaan yang kritikal itu Allah membangkitkan Raja wilayah Mesir yang bernama Imaduddin Atabek Zinkiy (541H) . Di antara tokoh barat yang terpengaruh dengan beliau ialah FIBONACCI dan MASTER JACOB. SALAHUDDIN AL AYYUBI DAN PEPERANGAN SALIB 1145M 541 .Tokoh perubatan .OMAR KHAYYAM . Sultan telah berangkat dengan segera dari Syria ke madinah bersama 1000 ekor unta selama 16 hari. Brunei muncul sebagai Kerajaan Islam selepas kejatuhan Acheh. Perbuatan ini dilakukan dengan mengupah dua orang lelaki Spanyol untuk menggali terowong menghala ke arah makam nabi.bukunya AL QANUN FIT TIB telah menjadi sangat berpengaruh di barat. Rajanya yang pertama . Bukunya AL JABR WAL MUQABBALAH telah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan diajar di Eropah.bidang Optik.Astrologi dan takwim Islam. 1166M Seorang ulamak bernama Abdullah Arif telah datang ke Pasai membawa kitab Bahru Lahut atau Alam Ketuhanan I. Beliau telah diislamkan oleh Syarif Makkah.e Kitab Tasawuf. Teori beliau dalam bidang optik telah mempengaruhi seorang pakar mat di barat bernama Roger bacon. beliau telah meninggal. Raja pada Ketika itu ialah Sultan Nuruddin Mahmud Zinkiy yang telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh ilmuan ini telah berjaya mengharmonikan falsafah Yunani/Greek tua drengan falsafah Islam. IBNU SINA . Secara amnya pengaruh kedua-dua bandar ilmu Cordova dan Baghdad telah membuka mata Barat daln melahirkan kemudiannya apa yang di panggil Zaman RENAISANCE ASIA TENGGARA 840M Kerajaan Islam PERLAK. Beliau berjaya mengalahkan kaum salib di banyak medan jihad dan berjaya mengambil kembali kota Ruha dari tangan Kristian. baginda meminta tolong supaya diselamatkan. AL KINDI .

Pada hujung abad ke 6 hijrah Kerajaan Islam telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berpecah-pecah.Umat Islam diperintah oleh kaum yang tidak beragama dan bodoh buat beberapa waktu. kuat berjuang. Semua raja-raja eropah telah turun padang.1192 di RAMALLAH. Sicily. 1258M Hulagu Khan Menghancurkan Baghdad dan menamatkan Empayar Abasiyah yang memerintah selama 508 tahun. bertekad kuat. Sebelum kemenangan di Hithin kaum muslimin tidak mempunyai sejengkal tanahpun dibarat Sg Jordan. tekun beragama.9. Raja-raja Inggeris. Setahun kemudian Salahuddin meninggal (1193). Orang-orang Arab. bersemangat tinggi melawan kekufuran. Kaum Kristian di barat mula merasa ini peluang yang baik untuk merampas kembali Baitul Maqdis dari kaum muslimin. Di antarnya Kaisar Frederick. tidak bertangguh. Salahuddin ternyata dapat menyatukan umat dengan aneh sekali. 1253M Sultan Abdul Hamid mengecat kubah makam Rasulullah SAW dengan warna hijau dan kekal sehingga sekarang. Turkemen dan Mesir berduyun-duyun menyerahkan diri apabila diajak berjihad oleh Salahuddin. Duck von Burgand. Seluruh Eropah menyerbu kaum muslimin apabila Paus mengeluarkan seruan untuk melancarkan perang salib secara besar-besaran.9. Richard kembali ke England dengan malu. Count von Flander. mampu memipin secara berkesan. Perancis. ikhlas. dan rakyatnya terdidik dengan perjuangan . Armenia dll tidak berani mencabar kaum muslimin dan masing-masing menghormati salahuddin. Salahuddin mempunyai Dewan Penasihat Khusus dalam urusan peperangan. berani mati membela kebenaran. berperikemanusiaan yang tinggi serta berbudi pekerti luhur. Sebenarnya peperangan salib ini membahayakan kedudukan Kota Makah dan Madinah. Pahlawan-pahlawan merekanramai yang mati dan dikuburkan di Elia. Beliau seorang yang tegas.1192M 583-588H Peristiwa Perang Salib. . Nampaknya beliau telah dipersiapkan oleh Allah SWT dengan sifat-sifat untuk menerima tugas besar iaitu jihad. Dalam peperangan salib ini ketokohan Salahuddin menyebabkan kaum muslimin tidak membantah diajak berjihad. soleh. berjiwa besar. walaupun sebelum ini mereka telah terlalu letih kerana berperang terlalu lama. Di bawah pemerintahannya semua anak-anak. Namun perang salib ini telah menghumbankan raja-raja ini ke kancah kekalahan di tangan kaum muslimin. mampu berorganisasi. Dengan teknologi peperangan yang ada pada ketika itu Salahudin mula menyeru jihad pada tahun 1187M.beliaulah Palestin dapat dibebaskan dari cengkaman Kristian dan islam berjaya gilang gemilang dalam peperangan salib. Di bawah pemerintahan Salahuddin Islam dapat disatukan semula dari lembah Nil hingga ke Lembah Furat. Leopold raja Austria.berjaya menghalau kaum salib dan merampas kembali Jerusalaem dan Palestin di Medan Pertempuran HATHIN pada tahunpada bulan Julai 1187/ 583H. Frederick telah mati dalam pertempuran. Setelah kekalahan pada tahun 1192 itu raja-raja Kristian di Konstantinopel. sehingga tidak ada satu daerah pun yang memberontak dalam pemerintahannya. Dengan kekalahan ini Eropah mengerah bala tentera yang amat besar di bawah pimpinan Raja Inngeris yang terkenal dengan panggilan RICHARD THE LION HEART dan menyerang Palestin namun dikalahkan oleh Salahudin dan kaum salib menandatangani perjanjian damai pada tahun 588H bersamaan 2. Di bawah pasukan Salahuddin berhimpun kaum muslimin dari pelbagai kaum iaitu suatu yang belum pernah terjadi sebelum ini. Berlaku selama 5 tahun. 1187-2.

ASIA TENGGARA Batu bersurat di Terengganu. Seorang Shaikh dari Yaman telah berkahwin dengan puteri Raja Sulu. Untuk mengangkat dan memindah-minsahkan meriam itu memerlukan kekuata 700 orang. Beliau sendiri melepaska 70 buah kapal ke laut dari jurusan Qasim Pasha dengan meluncurkan kapal-kapal tersebut di atas papan luncur yang dilumuri lelemak.Pada ketika itu teknologi membuat meriam baru saja ditemui. 1409-1511M Kerajaan Islam Melaka. Ibu negara Rom Timur atau Byzantium. 1469-1527M Seorang tokoh politik dari Florence.1261-1517M Dari cabang keluarga Abasiyah wujud Kerajaan MAMLUK yang memerintah Mesir selama ( 256 ) tahun. Tindakannya itu berjaya bukan sahaja disebabkan lemahnya negara Byzantium ketika itu tetapi juga disebabkan perancangan beliau yang teliti dan kena pada masanya. Sultan muhammad ini mengikut Drupper adalah seorang yang mahir dalam bidang Matematik dan berjaya mnerapkannya dalam peperangan. Diasaskan oleh Uthman bin Ertoghrul. Pernah menyerang Baghdad tetapai gagal. Muncul teori yang menyatakan Islam datang dari sebelah timur Semenanjung. Sultannya yang pertama ialah Sultan Shariff Al Hashim. Kejayaan turki menakluki konstantinopel terletak kepada ketinggian dan ketekunan mereka menguasai industri perang. Itali bernama MACHIAVELLI mengemukakan prinsip pengurusan MATLAMAT MENGHALALKAN CARA yang sangat bertentangan dengan Islam. 37 orang khalifah 1453M 853H Raja Muhammad II bin Murad (Muhammad Al Faateh) menakluki Konstantinopel.. Pada mulanya ia hanya seorang gabenor Abassiyah tetapi telah bertukar menjadi Raja.ogi percetkan ditemui di Eropah (German) dan merupakn titik tolak kepesatan ilmu di Eropah. Beliau mengumpulkan segala jenis teknologi senjata yang ada pada ketika itu. kepemimpinan dan organisasi ketenteraan serta keunggulan bidang persenjataan.beliau mencangakan pahaman pemisahan anatar .00 orang askar telah dikerahkan dan tentera lautnya dilengkapi 120 buah kapal perang. Pada pertengah kurun ke 15M terdirilah Kerajaan Islam Sulu. Melaka ditakluki Portugis Kristian pada 1511M. 1300M Muncul Kerajaan Islam Sulu dan Mindanao di Filipina. Beliau adalah keturunan Saidina Ali menerusi cucunya Ali Zainal Abidin yang datang dari Makkah melalui Johor. Setelah itu tiba pula Makhdum Karim atau Tuan Syarif Awliya pada pertengahan kurun ke 14M. Laksamana Muhammad Cheng Ho dari Cina melawat Melaka. Menjadi Kerajaan Islam yang paling berpengaruh di asia Tenggara. Usaha menjatuhkan konstantinopel tidak berjaya dilakukan selam 800 tahun sehingga munculnya raja ini yang baru berusia 24 tahun. mungkin China. Merupakan empayar Islam yang terbesar. ketika melancarkan serangan seramai 300. Dalam tindakannya menakluki itu Muhammad II sama sekali tidak memikirkan kemungkinandiadakann perjanjian damai atau gencatan senjata. UTHMANIYYAH 1281-1924M Kerajaan Turki Uthmaniyah (643 Tahun). beliau telah mengarahkan dibuat meriam raksaksa dengan mengupah seorang jurutera bangsa Hungary dan berjaya membuat meriam yang boleh menembak peluru seberat 300 kg dan jarak tembakan satu batu. untuk memasangnya pula memerlukan masa selama dua jam. Sultannya yang terakhir ialah Mutawakkil III yang dikalahkan oleh Turki Uthmaniyyah dan dibawa ke Istanbul. 1450M Tekno.

Kegemilangan Acheh ialah dalam bidang Ilmu. dua kerajaan yang kuat iaitu. Sheikh said berjaya mengubati nya dengan berkat jampi serapah dan doa. Negara-negara yang lain ialah Kerajaan Shafawi di Afghanistan. orang pertama masuk Islam ialah Phaya Tu Nakpa.POLITIK dengan AGAMA.. Kedah dan perak. 1600M .. Menurut beliau para pemimpin negara harus bersikap seperti kancil. Mereka juga tidak pernah memikirkan untuk mengembangkan teknologi ketenteraan apatah lagi mengembangkannya. Raja Siam yang masih Budha itu mengalami sakit gatal kurap yang tidak kunjung sembuh. Dan sakit kurap beliau pun sembuh. Menurut ceritanya. baginya negara adalah urusan yang terpenting dan mengatsi segala-galanya. Agama mengikutnya adalah urusan individu dan tidak boleh dicampu adukkan dengan urusan kenegaraan.1900M Dari Sulu islam berkembang ke Mindanao dibawa oleh Syarif Muhammad bin Ali Zainal Abidin yang lebih dikenali dengan gelaran Kabungsuan. berdusta. Raja-raja Moghul tidak mempunyai hubungan dengan eropah dan tidak mempunyai cita-cita untuk bangkit labih jauh.. mengabui. Beliau hidup mencapai umur 90 tahun dan memerintah selama 50 tahun.D230 INDIA/MOGHUL 1546M 933H Di India muncul sezaman dengan Kerajaan Uthmaniah.orang pertama memeluk Islam di Pattani ialah Chaw Sri bangsa. Sultan Kudrat adalah sultan yang pertama bergelar Sultan di Mindanao. yang mengislamkannya ialah Syeikh Said Al Bursosi dari Pasai. Pada masa itu bangkit alim ulamak seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Arraniri. Meninggal pada tahun 1118H. Raja pada ketika itu ialah Iskandar Thani i. Kedua-dua keraaan ini masing-masing menyempitkan diri dalam daerah masing-masing dan tidak mengambil pusing hal ehwal dinegara-negara Islam dan bukan Islam. Kerajaan ini terlalu sibuk dengan isu-isu Syiah sehingga melemahkan mereka. Kerajaan islam Mindanao telah berjaya menyatupadukan penduduk Islam di Mindanao untuk menentang Spanyol Spanyol.Mereka memandang rendah kepada orangorang eropah yang datng sebagai duta dan sebagainya. Beliau berkuasa sezaman dngen Sultan Salem I di Othmaniyah. beliau berasal dari Yaman .e pada Kurun ke 17 M. Beliaulah yang mendirikan Kerajaan islam Mindanao. 1600M Dalam masa yang sama muncul Kerajaan Islam Pattani. Pada kurun ke 16. 1606-1636M Raja Iskandar Muda Mahkota Alam menjadi raja Kerajaan Acheh. Kerajaan Moghul Islam yang diasaskan oleh Baber At Timury (Timur Ling/ Tamerlane). Beliau kemudiannya bergelar Sultan Ahmad Syah. berkhianat. Walaubagaimanapun hikayat yang termasyhor. Islam tiba di Pattani kira-kira Kurun ke 14 iaitu sewaktu dengan kedatangan Islam di Melaka. Acheh pernah menguasai Pahang. Di antara keturunan rajanya yang terkenal ialah Aurang Zeb yang merupakan raja terakhir dari keturunan Timur Ling. Kejatuhan Melaka di tangan portugis telah meningkatkan Kerajaan Acheh. anak raja Siam. menurut sumber tempatan . menipu dan bersikap munafik asalkan sahaja semuanya untuk kepentingan negara. Seorang memberitahu agar merujuk sakitnya kepada seoran pendatang iaitu Sheikh Said. tidak usah merasa malu memungkiri janji. Mereka sama sekali tidak membentuk blok Islam. Adanya orang-orang yang saleh dan beragama tidak ada gunanya kepada negara. Sultannya yang terakhir bernama Sultan Mangingin dipaksa oleh Spanyol berpindah ke Sibugay. Sang raja bertanya apa hadiah yang . paling banyak membuat penaklukan paling kuat rasa keagamaannya dan paling memahami Al Quran dan Hadis nabi SAW. Beliau juga paling kuat .

menegah dan tinggi. Di antara tokohtokoh agama yang menyumbang kepada semangat kemerdekaan asia tenggara dari penjajah ialah Syed Sheikh Al Hadi. Di Borneo muncul Kerajaan IslamBanjar dan di Indo China muncul Kerajaan Islam Champa. zina. Melak telah menjadi pusat penyebaran Islam semasa sultan Muzaffar Shah dan Acheh bergelar serambi Makkah. Hj Omar Said Cokroaminaoto dan hj Agus Salim di Indonesia. gaya bahasa juga disesuaikan dengan Bahasa Arab. kebakaran dan peperangan. Semua perkembangan Islam di Timur Tengan memberi kesan kepada Kerajaan islam di Asia Tenggara. Hukum-hukum Islam dilaksanak sepertu jenayah curi. 1400-1960M Islam telah mengubah sistem hidup orang Melayu Asia Tenggara dari kehinduan kepada kemuliyaan islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini mempunyai hubungan dengan Kerajaan islamTurki Uthmaniyah dan Kerajaan Moghul di India. 1400-1960M Islam telah mendemokrasikan pendidikan umat Melayu. dari sisnilah timbulnya semangat Kebangsaan Melayu menetang penjajah Inggeris. 1700M Raja Brunei menyerahkan Sarawak kepada Raja Brook. 1600M Dalam masa yang sama di Pulau Jawa muncul Kerajaan Islam Demak dengan pimpinan Wali Songo. Portugis dan belanda. Beliau adalah datuk kepada Tengku Ahmad Rithauddeen. Keturunannya yang terakhir ialah Raja Abd Kadir Shah. Muhammad Arsyad Al Banjari. Beliau kemudiannya memerintah dengan nama Sultan Ismail Shah atau Sultan Muhammad Shah. Hikayat muhammad Alhanafiyah dan Hikayat Amir Hamzah Kebanyakan kitab ini telah musnah akibat banjir. UMNO Kelantan dan Baginda Tungku Budriah Raja Perempuan perlis yang ada sekarang. Kreativiti ulamak telah berjaya mengubah tulisan arab sehingga menjadi tulisan dan perhubungan melayu atau jawi. Abdul Rauf Singkel. Di Istana Melak ada banyak kitab bercorak agama dan sastera seperti Kitab Durrul manzum. Tokoh-tokoh ulamak yang menerima pendidikan sistem Acheh ialah hamzah Fansuri dan Abdul rauf Singkel. . Pendidkan telah mengubah tamadun tulisan khat dengan hebat walaupun sebelum itu telah ada sistem tulisan hindu Palava dan Dewanagari. beliau dibuang negeri ke Kelantan bersama istananya sekali. Pendidikan menjadi hak rakyat dan bukan hak golongan bangsawan sahaja.dipinta oleh Sheikh. Ramai raja mencapai tahap ulamak seperti sultan iskandar Shah. Raja Ali haji dan Sheik Daud Alfatani. bagindapun memeluk Islam. 1400-1960M Sistem pendidikan di Acheh lebih berkembang maju dengan pemeringkatan kepada rendah. Nuruddin Alraniri. Muhamad Shah dan Mansur Shah di Melaka dan Sultan Alaudin Malik Muhamad Amin ShahJohan berdaulat dari Perlak. 1400-1960M Setelah zaman Acheh sisitempendidikan Islan tersebar pula di Tanah melayu dan Pattani yang terkenal dengan kaedah pondok. Hj Abdullah Ahmad dan Hj Abdul malik karim Amrullah (HAMKA). nikah kawin. Di antar yang terpenting ialah sistem pemerintahan beraja yang menetapkan raja sebagai wakil Allah di Bumi yang menegakkan keadilan. dan meninggal di Kelantan. Pajang dan Mataram. Sheikh Tahir Jalaluddin. Islam telah melahirkan semangat menentang penjajahan kafir dalam erti jihad. jual beli dan pembahagian harta pusaka. jawbnya minta baginda memeluk Islam. Peristiwa yang sangat memalukan umat Islam. Istana menjadi Institusi pendidikan yang penting. 1400-1960M Beribu-ribu buah kitab telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh ulamak dan cendekiawan Melayu seperti hamzah Fansuri. Haji Abas bin Mohd Tahadi Tanah Melayu.

1859M Darwin mengemukakan teori Evolusi melalui bukunya The Origin of Species yang menyatakan Manusia berasal dari monyet. Beliau menafikan peranan nilai estetika.877 nyawa.mengakibatkan 21 juta orang terbunuh. Namun gerakan tetap kekal hingga ke hari ini. 1930M Kemunculan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.mengorbankan 35.Segala-gala peristiwa yang berlaku adalah akibat ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Syed Qutb dll.Semasa pemerintahan beliau Turki mencapai beberapa kejayaan namun masih belum berjaya menandingi teknologi barat. 1818-1883M Karl Max seorang ahli falsafah German bangsa Yahudi mengahasilkan buku Das Kapital dan The Comunist Manifesto bersama rakannya Friedrich Engels . Islam terpinggir dari mainstream kehidupan umat. Naser menggantung Syed Qutb sekembalinya dari lawatan ke MOSCOW 1939-1942M Perang Dunia Ke II . 1947M Penubuhan Negara haram Israel 1947M Parti Islam Se Malaysia (PAS) ditubuhkan sebagai parti serpihan yang tidak puas hati dengan UMNO dari segi perjuangan Islam. 513. 1957M Malaysia merdeka dan mengamalkam dasar sekularisma. . Kos peperangan ialah 37 bilio pound sterling. Sultannya mulai sedar akan kesilapan mereka 1800M Sultan Salim III . 1807-1839M Sultan Mahmud II . rohani dan keagamaan. seorang mujahid menentang penjajahan Itali di Libya dihukum gantung sampai mati oleh Itali. Kos ialah 1 juta poun sterling sejam. 1930an Syed Qutb dibicarakan oleh mahkamah Mesir dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh hakim atas arahan Presiden jamal Abd Naser.Pengganti Sultan Salim III 1839-1851M Sultan Abd Majid I .Pengganti Sultan Mahmud II 1851M Sultan Sulaiman III .1774M Kerajaan Uthmaniyah dikalahkan oleh tentera barat dengan kekalahan yang teruk akibat kemerosotan teknologi peperangan oleh Kerajaan Uthmaniyah. Pemimpin-pemimpinnya dibunuh seperti Hasan Al Banna. Akhirnya kelompok lama yang tidak suka kemajuan berjaya memberontak dan membunuh beliau. Bermula dari situ Barat menanggapi manusia sama seperti haiwan. Kemunculan Mustafa Kamal Attatur sebagai perosak nilai Islam dan bapak sekularisma di Turki. Kerugian besar kepada umat Islam. Beliau mengasaskan faham komunis yang sangat anti agama. Marx menganggap segala-gala yang mempengaruhi manusia adalah ekonomi dan pertentangan kelas atau kasta masyarakat.Sultan ini mulai membuat perubahan dengan menggalakkan teknologi tetapi rakyat sudah beku pemikirannya dan tidak dapat menyahut seruan ke arah ilmu dan tekonologi. ERA SEKULARISMA DAN PASCA DAULAH ISLAMIYAH 1924M Kehancuran Khilafah Islam yang terakhir iaitu Kerajaan Uthmaniyah di Turki akibat kejahatan raja-rajanya dan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan ditambah dengan perancangan halus Yahudi dan barat untuk melemahkan Islam. 1926M Omar Mukhtar. 1819M Kerajaan Johor menjual Singapura kepada Rafles. 1914-1918M Perang Dunia I .

1975M Revolusi Islam Iran di bawah pimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini Iraq dengan sokongan Amerika menyerang Iran. 1999M 1400H Parti PDIP pimpinan Megawati Sukarnoputri. 1998M Dunia merayakan 1000 tahun kejatuhan Kerajaan Andalusia dengan menganjurkan Sukan Olimpik di Barcelona. Amerika menyerang Iraq kerana menyerang Kuwait. Dalam upacara pembukaan sukan tersebut ditunjukkan bagaimana mereka menghalau tentera Islam dari Andalus. Spanyol. 1999M 1400M Gerakan Acheh Merdeka (GAM) diaktifkan kembali 1999M 1400M Russia menyerang Chechnya dan jihad Chechnya diisytiharkan oleh Umat Islam. SAID HAWWA Seorang pimpinan Ikhwan Muslimin di Syria mati dalam penjara Syria setelah dihukum penjara oleh presiden Hafiz Al ASSAD. 1999M 1400H Meninggalnya ulamak besar Abul Hasan Ali An Nadawi 1999M 1400M MILF berunding untuk berdamai dengan Filipina. Peristiwa pembunuhan rakyat Palestin oleh Regim Israel di perkemahan Shabra dan Shatila Meninggalnya tokoh gerakan Islam Indonesia .Peristiwa Pembunuhan kaum muslimin dari jamaah Ikhwan Muslimin di Hamas Siria oleh Regim Baath Syria pimpinan Hafez Al Asad Peristiwa Israel memusnahkan logi nuklear Iraq kerana dikhuatiri menghasilkan senjata nuklear.Pak Natsir. . 1997M Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina disembelih beramai-ramai oleh kaum Serbia akibat generasi muda yang sudah hilang identiti Islamnya. Pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat oleh anggota tentera ahli ikhwan Muslimin. MNLF berdamai dengan Filipina. 1972M Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ditubuhkan di Malaysia sebagai salah satu usaha untuk mendaulatkan Islam seutuhnya di Malaysia. 1998M 1399H Anwar Ibrahim. 1995M Afghanistan diperintah oleh Taleban dan menyingkirkan kumpulan Mujaahidin yang tidak bersatu dan terlalu banyak bertelagah 1996M Gerakan Sufi Darul Arqam di patahkan oleh golongan sekular. tetapi dipatahkan oleh jihad rakyat Iran. pemimpin Islam masa depan difitnah oleh musuh politik dan dipenjarakan. 1980M Kejayaan Sudan melaksanakan undang-undang Syariah 1981M Russia menyerang Afghanistan Pemusnahan Masjid Babri di India oleh kaum Hindu India yang mendakwa tapak masjid itu adalah tapak kuil yang telah dimusnahkan oleh raja Islam satu ketika dulu. 1990M Russia dikalahkan oleh Mujaahidin Afghanistan Presiden Najmuddin Erbakan disingkirkan oleh Junta Tentera Turki kerana disedari ingin membawa turki ke arah keagamaan. sebuah parti yang didokong oleh golongan nonmuslim di Indonesi berjaya meraih undi terbanyak berbanding parti-parti Islam yang terlalu banyak dan berpecah belah mengakibatkan kaum muslimin terpaksa berkongsi kuasa dengan minoriti nonmuslim. Nur Miswari dilantik sebagai Gabenur dan Jihad di Filipina diambil aleh oleh MILF.

2000M 1400M Timur Timor mendapat kemerdekaan dari Indonesia hasil tekanan barat terhadap ekonomi Indonesia. 2000M 1400M Beribu-ribu umat Islam di Maluku Indonesia disembelih oleh penduduk Kristian dengan bantuan negara-negara Kristian. .s di Turki. 2001M 1401M Bukti saintifik menemui bahtera Nabi Nuh a.2000M 1400M Osamah bin Laden cuba berjihad menentang kuasa-kuasa kuffar dengan kekayaan yang dimilikinya seorang diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful