3.2.1.

Mengenalpasti masalah integriti di Malaysia “Integriti sudahpun terhakis di peringkat yang memimpin dan disambut pula dengan terhakisnya integriti di peringkat yang lain. Maka saling sambut menyambut antara satu sama lain sehingga integriti makin terhakis dan luput dari amalan kita..” Demikianlah sedutan ucapan Yang Amat Dato’ Haji Abdul Ghani Othman, Menteri Besar Johor Di Majlis Perasmian Forum Integriti Bersama Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Di Hotel Sofitel Pada 7 Ogos 2008. Pada alaf yang pesat dengan pelbagai kemajuan sains dan teknologi, kita sebagai rakyat Malaysia boleh mendabik dada kerana negara kita sudah pun maju setapak lagi ke hadapan dan mampu "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" dengan negara-negara maju yang lain. Namun begitu, antara musuh terbesar negara, iaitu masalah integriti masih belum menemui titik penyelesaiannya. Gejala ini merupakan masalah kronik kerana pegawai-pegawai yang terlibat itu kebanyakannya terdiri daripada pegawai kerajaan. Masalah ini boleh membantutkan pembangunan negara. Integriti adalah berhubungkait dengan kejujuran, sifat amanah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Ini adalah ringkasan yang apa yang difahami tentang perkataan integriti. Integriti ditakrifkan sebagai keikhlasan, ketulusan, kejujuran dan sikap positif lain yang wujud secara keseluruhan pada individu, keluarga, komuniti dan sesebuah organisasi. Antara contoh masalah integriti di Malaysia adalah seperti isu rasuah, penyelewengan, pecah amanah, dan lain-lain lagi. Rasuah berasal daripada perkataan Arab “al-risywah”. Secara literal, rasuah merupakan sesuatu yang dapat membantu seseorang individu untuk mencapai tujuan atau matlamatnya. Seksyen 3, 4 (a) dan 4 (b) Akta Pencegahan Rasuah 1961 (Disemak 1971) mendefinisikan rasuah sebagai ‘dengan niat salah, menerima daripada seseorang atau member kepada seseorang apa-apa suapan sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengn urusan rasmi atau urusan principal berkenaan. Manakala penyelewengan pula merujuk kepada tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyalahgunakan harta dengan curang atau menggunakan harta orang lain atau pihak lain yang telah diamanahkan hak penjagaan kepadanya demi kepentingan sendiri. Seterusnya, bagi pecah amanah pula merujuk kepada tanggungjawab yang diberi kepada seseorang yang mempunyai kuasa dan hak untuk mengelak daripada melakukan perbuatan curang. Pecah amanah berlaku apabila seseorang yang diberi tanggungjawab atau amanah mengutamakan kepentingan

.peribadi dan kepentingan peribadi dan kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang telah diberikan.

bersikap tamak serta mementingkan diri akan menyebabkan merosotnya integriti. kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman dan kelemahan nilai-nilai murni. Faktor-faktor kemerosotan integriti ialah individu. Namun. Penguatkuasaan peraturan dan sistem yang longgar telah member kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan masalah integriti. Berdasarkan kajian ahli kriminologi dan kajian Badan Pencegah Rasuah (BPR). Manakala budaya yang sebaliknya hanya akan mendorong individu menjadi tidak bertanggungjawab dan mengamalkan sikap endah tidak endah. malah pekerja terbabit . perasaan tamak untuk membuat harta supaya cepat kaya dan sikap ingin hidup mewah melebihi punca pendapatan. Seterusnya. antara faktor perdana kemerosotan integriti ialah disebabkan kepentingan diri.2. sikap tidak amanah. Budaya yang menjunjung tinggi dapat memberi persekitaran yang kondusif kepada individu untuk tidak menyimpang dalam tingkah lakunya. sikap tamak dan boros serta keinginan untuk hidup mewah akan mendorong seseorang individu untuk mencari jalan singkat bagi mendapatkan keuntungan berjuta-juta ringgit dalam jangka masa yang singkat tanpa perlu mencurahkan usaha yang lebih. Faktor yang mempengaruhi sifat dan sikap negatif ini ialah kemerosotan penghayatan nilai-nilai murni. Individu yang lemah didikan agama dan penghayatan nilainilai murni. Faktor-faktor yang dinyatakan di atas menyumbang kepada kemerosotan integriti. budaya. pekerja terbabit akan menjadi semakin berani dalam meneruskan aktivitinya. Kesannya. Kelemahan kawalan pengurusan dalaman mungkin disebabkan kualiti kepimpinan dan penyeliaan yang lemah daripada pihak atasan. Misalnya. penyelewengan atau terlibat dalam gejala tidak bermoral. Selain itu. masakan pokok boleh bergoyang " . apa yang menjadi punca masalah integriti di Malaysia adalah kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman. Kekurangan keimanan dan ketaqwaan menyebabkan sesetengah individu tidak mengamalkan nilai-nilai murni dalam segala tindak-tanduk mereka. Mengenalpasti punca masalah integriti di Malaysia " Kalau tiada angin. kurangnya penghayatan nilai-nilai murni. kegagalan pelaksanaan system tindakan disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan menyebabkan pekerja yang disyaki melakukan masalah integriti tidak dihukum ekoran ketiadaan bukti yang mencukupi atau ketiadaan saksi-saksi yang bersedia untuk memberi keterangan. persekitaran dan sebagainya. Selain itu.3.2. demikianlah pepatah Melayu yang menunjukkan bahawa setiap perkara mempunyai sebab dan akibatnya. Tekanan hidup yang pelbagai juga menyebabkan individu terjerumus dalam kancah rasuah. punca utama seseorang individu terbabit dengan masalah integriti adalah kerana kelemahan kawalan dalaman diri. tiada disiplin diri. keadaan persekitaran juga mudah mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah lakunya.

Misalnya. seorang pekerja yang tidak berpuas hati kerana gajinya tidak dinaikkan akan berusaha untuk membalas dendam dengan menggelapkan wang syarikat sebagai pampas an terhadap kehilangan pendapatannya. perkara ini tidak akan terjadi jika dalam setiap diri individu itu tidak lemah dengan penghayatan nilai-nilai murni. Pengurangan kuasa atau pengagihan kerja yang tidak dikawal dan pengenalan system upah dan ganjaran yang kurang adil boleh menyebabkan pekerja tidak berpuas hati. Pengalaman hidup yang pahit semasa kecil akan menguatkan azam individu untuk berusaha keras bagi menikmati kehidupan yang lebih selesa pada masa hadapan.mungkin akan mempengaruhi pekerja lain untuk mengikut jejaknya. Jika pendapatan daripada kerja yang halal kurang memuaskan kehendak individu terbabit. . Selain itu. kesukaran hidup dan pengaruh sekeliling akan mendorong seseorang terbabit dalam masalah integriti. Pekerja yang tidak berpuas hati cenderung melibatkan diri dalam masalah integriti dalam usaha mencapai matlamat peribadinya. Walau bagaimanapun. bagi factok kelemahan nilai-nilai murni pula. Di samping itu. Seterusnya. sistem pengurusan kurang telus menyebabkan perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab ini sukar dikesan. pengaruh daripada rakan yang hidup mewah dan gemar berbelanja boros menyebabkan individu terbabit berusaha mencari jalan untuk memperoleh kekayaan dalam usaha mendapat pengiktirafan daripada rakan-rakan yang lain. individu tersebut akan mencari jalan lain untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Ibu bapa juga harus faham tentang jenis pendidikan yang diberi kepada anak dan impaknya sama ada menjadi orang yang berguna kepada masyarakat ataupun menjadi sampah mesyarakat. Ibu bapa juga haruslah memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Senario ini menyebabkan masa ibu bapa bersama-sama dengan anak ataupun “masa berkualiti” amatlah sedikit sehinggakan ada yang tergamak mengabaikan anak-anak. Pepatah ini boleh dijadikan pedoman untuk melahirkan generasi muda yang berpegang teguh pada integriti. Itulah hakikatnya yang perlu ditelan dek mengejar kemajuan duniawi.3.langkah yang efektif harus diambil dengan segera agar masalah integriti dalam kalangan masyarakat dapat ditangani secara sistematik dan menyeluruh. Anak-anak yang mencontohi ibu bapa mereka akan melakukan kesalahan yang sama jika ibu bapa tidak menjadi teladan yang baik bak kata pepatah " bapa borek anak rintik". ibu bapa berlumba-lumba untuk mencari rezeki. Di samping itu. ibu bapa yang semakin sibuk dengan kerjaya masing-masing sering mengabaikan aspek pendidikan kerohanian. Anak-anak diibaratkan sebagai sekeping kertas putih. Ibu bapa yang bertanggungjawab ke atas anak-anak haruslah sentiasa menjadi teladan yang baik kepada anak. Salah satu buktinya ialah bermulanya tahun 2002. Kempen pendidikan pencegahan rasuah harus dilakukan secara berperingkat. Pada zaman yang penuh dengan saingan ini. termasuk nilai agama dan etika dalam proses mendidik anak-anak. seramai 969 guru kaunseling sekolah menengah dari seluruh negara dipilih mengikuti Seminar Peranan Kaunselor Dalam Pendidikan Integriti dan Pencegahan Rasuah di peringkat . Pendidik-pendidik negara juga digalakkan agar mengikuti kursus khas untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan integrity menerusi kurikulum. Langkah. mereka akan lebih cenderung mengetepikan undang-undang dan peraturan semata-mata untuk mengaut keuntungan diri. kempen. Pada era ini. Sebagai contoh.2. "Melentur buluh biarlah dari rebungnya". apabila anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan kebendaan ini mula memegang jawatan dan mempunyai kuasa. manakala pendidik merupakan pencorak yang mencorakkannya mengikut matlamat dan idea masing-masing. Kerajaan boleh bermula dari peringkat sekolah. Masa depan generasi muda bergantung pada ilmu dan didikan yang diberi di samping dipengaruhi oleh budaya yang baik dan juga membesar di persekitaran yang elok. Dari aspek jenayah rasuah. Selain itu. Mengenalpasti langkah-langkah mengatasi masalah integriti di Malaysia. sahsiah dan kepimpinan supaya mereka sedar bahawa integriti amatlah penting kepada diri sendiri dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara sebagai pewaris negara pada masa hadapan.3. Ibu bapa sepatutnya meluangkan masa bersama anak dan memberi pendidikan yang secukupnya untuk membina modal insan yang ihsan. ceramah dan kursus meningkatkan integriti juga harus dipergiatkan. satu kempen peningkatan integriti dan pencegahan rasuah telah dilakukan menerusi Bengkel Penerapan Elemen Antirasuah Dalam Pendidikan Sekolah pada tahun 2004. ceramah-ceramah juga patut diperbanyakkan untuk meningkatkan integriti masyarakat.

Selain guru kaunselor. Parti yang memegang kuasa mempunyai tugas yang penting. Selain itu. sistem ini berjalan dengan lancar dan berjaya membawa kestabilan. Oleh sebab sistem pentadbiran memberi kesan ke atas kemajuan masyarakat dan negara. Rakyat berasa kurang yakin dengan ahli politik dan menganggap politik sebagai “kotor’’. Sistem pentadbiran ini merupakan sistem Raja berperlembagaan dengan sistem pemerintahan berparti di peringkat pusat dan negeri dengan memilih wakil rakyat. pengurusan badan-badan sukan juga amatlah penting kerana badan-badan ini dianggap dapat menolong meningkatkan etika dan integriti. Penulisan cerpen. Pelbagai usaha harus dilakukan untuk meningkatkan citra parti politik. iaitu memantapkan integriti dan menangani jangkaan rakyat yang kian meningkat. maka integriti kesemua institusi ternyata penting.sekolah. komponen kesihatan. peningkatan integriti boleh dilaksanakan melalui pelaksanaan agenda integriti untuk institusi politik. bertoleransi. meningkatkan ketelusan. terdapat persepsi dalam kalangan sebahagian masyarakat yang mencurigai integriti ahli politik. Bukan setakat itu sahaja. Moga-moga kempen. keharmonian dan pembangunan kepada rakyat berbilang kaum. bertanggungjawab. Rakyat kini sedar akan hak mereka. Matlamat pengukuhan integriti dalam aspek sosiobudaya ialah pembinaan insan yang berintegriti dalam persekitaran sosiobudaya yang berintegriti. artikel. ceramah dan kursus yang pelbagai dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya integriti. Selain itu. telus dan mementingkan rakyat. dan media massa memainkan peranan yang penting dalam pembinaan insan yang berintegriti dan beretika. Pada masa ini. dan buku yang bertemakan integriti digalakkan untuk menanam amalan etika dalam bidang penulisan yang berbeza Bukan setakat itu . pentadbir sekolah turut mengikuti seminar berkenaan. Semenjak kemerdekaan. rekreasi dan sukan juga menyumbang kepada pembinaan kesihatan badan. kesihatan. Mereka yang mengikuti seminar tersebut hendaklah memahami dan mengamalkan konsep pengurusan integriti dalam organisasi dan memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda tentang kepentingan integriti menerusi pelbagai kurikulum dan kokurikulum agar mereka mengetahui seterusnya mengamalkan integriti. rakyat berhasrat mendapat pemimpin yang berkhidmat untuk pembangunan negara betulbetul mempunyai sikap yang amanah. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni dalam bidang sukan dititikberatkan. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan dalam kalangan pentadbir akan meningkatkan daya tahan gerakan pemantapan etika dan integriti. Selain aspek akademik. kestabilan politik dan kesejahteraan hidup pelbagai kaum. Untuk meningkatkan taraf kesihatan badan dan kecergasan mental. mengatasi penyelewengan dan salah guna kuasa. penerapan. institusi sosiobudaya yang merangkumi pendidikan. Tanah air kita adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dengan memilih pemerintah atau kerajaan melalui proses pilihan raya. Semua ini dapat menyumbang kepada pembangunan yang lestari. kecergasan mental. keceriaan dan produktiviti individu. sukan. Mereka tidak lagi bersikap teragak-agak untuk mengemukakan tuntutan bagi hak mereka itu. memastikan integriti parti dan ahli politik. rekreasi. Justeru.

gemilang dan terbilang. Sebagai akhirulkalamnya. Walaupun rakyat Malaysia mempunyai pelbagai agama.W. Sabda Rasulullah S. benar. perbahasan dan sebagainya mengenai integriti. tetapi ini tidak akan menjadi masalah jika semua perkara ditangani dengan baik. kita patut mengukuhkan integriti diri yang merupakan resipi penting bagi menghapuskan masalah integriti. Ayuh. pemberian anugerah dan pengiktirafan dalam bentuk-bentuk karya yang lain akan menonjolkan lagi nilai etika dan integriti. laman web. . “ranting sekerat masakan bisa menyokong berat’’. kita patut membantu pihak kerajaan. menghayati serta mengamalkan ajaran agama akan sentiasa diberkati Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan masalah integriti di negara kita. semua pihak haruslah berganding bahu bagai “aur dengan tebing’’ untuk meningkatkan integriti individu. pihak tertentu juga boleh menganjurkan pertandingan lagu. Dunia ini akan menjadi lebih selamat dan hidup manusia juga akan menjadi aman damai dan bebas daripada segala bentuk jenayah jika manusia mematuhi ajaran dan tuntutan agama.masing. Tarmizi dan Ibnu Hibban). Setiap agama di dunia ini mahukan penganutnya hidup berpaksikan nilai murni seperti jujur. Sikap hormatmenghormati dan saling memahami antara penganut patut ditingkatkan. Jelas sekali.A. janganlah kita menyerah bulatbulat kepada pihak kerajaan. ibu bapa yang menjadi pendidik utama bertanggungjawab memastikan anak-anak dihantar untuk mendapatkan pendidikan agama. Jadi. dan pasti akan menjadi modal insan yang cemerlang. Seseorang yang mempunyai pegangan agama. masyarakat dan negara menyemai nilai-nilai moral ke dalam diri individu berlandaskan ajaran agama masing. iklan. usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) Negeri Kelantan menganjurkan Pertandingan Pidato Prauniversiti BPR di Tumpat. Dengan kata lain. Penganjuran seperti itu berharap dapat memesrakan hubungan masyarakat. bekerjasama. rakyat Malaysia marilah kita bersama-sama YAB Perdana Menteri membawa negara ke mercu kegemilangan tanpa masalah integriti. Kelantan sebagaimana tersiar dalam beberapa akhbar perdana amatlah disokong. Selain Itu. dalam konteks Islam. poster. rasuah dianggap sebagai suatu perbuatan yang keji. telus. esei. yang bermaksud: " Allah melaknat orang yang memberi rasuah. Institusi yang memainkan peranan penting dalam membina integriti individu. menerima rasuah dan orang yang menjadi perantara kedua-duanya. Sudah terang lagi bersuluh bahawa agama adalah benteng diri yang cukup berkesan. dan “Katakan TIDAK Kepada Masalah Integriti”. komponen-komponen ini perlu digemblengkan dalam usaha pemantapan integriti. masyarakat dan negara. Sebagai contoh.sahaja. Sebagai contohnya. pepatah Melayu ada menyebut. adil dan saksama. Lagipun. amanah." (Hadis riwayat Ahmad. khususnya pelajar-pelajar dengan pegawai agensi BPR. pidato. Justeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.