3.2.1.

Mengenalpasti masalah integriti di Malaysia “Integriti sudahpun terhakis di peringkat yang memimpin dan disambut pula dengan terhakisnya integriti di peringkat yang lain. Maka saling sambut menyambut antara satu sama lain sehingga integriti makin terhakis dan luput dari amalan kita..” Demikianlah sedutan ucapan Yang Amat Dato’ Haji Abdul Ghani Othman, Menteri Besar Johor Di Majlis Perasmian Forum Integriti Bersama Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Di Hotel Sofitel Pada 7 Ogos 2008. Pada alaf yang pesat dengan pelbagai kemajuan sains dan teknologi, kita sebagai rakyat Malaysia boleh mendabik dada kerana negara kita sudah pun maju setapak lagi ke hadapan dan mampu "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" dengan negara-negara maju yang lain. Namun begitu, antara musuh terbesar negara, iaitu masalah integriti masih belum menemui titik penyelesaiannya. Gejala ini merupakan masalah kronik kerana pegawai-pegawai yang terlibat itu kebanyakannya terdiri daripada pegawai kerajaan. Masalah ini boleh membantutkan pembangunan negara. Integriti adalah berhubungkait dengan kejujuran, sifat amanah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Ini adalah ringkasan yang apa yang difahami tentang perkataan integriti. Integriti ditakrifkan sebagai keikhlasan, ketulusan, kejujuran dan sikap positif lain yang wujud secara keseluruhan pada individu, keluarga, komuniti dan sesebuah organisasi. Antara contoh masalah integriti di Malaysia adalah seperti isu rasuah, penyelewengan, pecah amanah, dan lain-lain lagi. Rasuah berasal daripada perkataan Arab “al-risywah”. Secara literal, rasuah merupakan sesuatu yang dapat membantu seseorang individu untuk mencapai tujuan atau matlamatnya. Seksyen 3, 4 (a) dan 4 (b) Akta Pencegahan Rasuah 1961 (Disemak 1971) mendefinisikan rasuah sebagai ‘dengan niat salah, menerima daripada seseorang atau member kepada seseorang apa-apa suapan sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengn urusan rasmi atau urusan principal berkenaan. Manakala penyelewengan pula merujuk kepada tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyalahgunakan harta dengan curang atau menggunakan harta orang lain atau pihak lain yang telah diamanahkan hak penjagaan kepadanya demi kepentingan sendiri. Seterusnya, bagi pecah amanah pula merujuk kepada tanggungjawab yang diberi kepada seseorang yang mempunyai kuasa dan hak untuk mengelak daripada melakukan perbuatan curang. Pecah amanah berlaku apabila seseorang yang diberi tanggungjawab atau amanah mengutamakan kepentingan

peribadi dan kepentingan peribadi dan kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang telah diberikan. .

kurangnya penghayatan nilai-nilai murni. Kelemahan kawalan pengurusan dalaman mungkin disebabkan kualiti kepimpinan dan penyeliaan yang lemah daripada pihak atasan. Faktor-faktor yang dinyatakan di atas menyumbang kepada kemerosotan integriti.2. sikap tidak amanah. Namun. tiada disiplin diri. Faktor-faktor kemerosotan integriti ialah individu.3. malah pekerja terbabit . Penguatkuasaan peraturan dan sistem yang longgar telah member kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan masalah integriti. kegagalan pelaksanaan system tindakan disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan menyebabkan pekerja yang disyaki melakukan masalah integriti tidak dihukum ekoran ketiadaan bukti yang mencukupi atau ketiadaan saksi-saksi yang bersedia untuk memberi keterangan. antara faktor perdana kemerosotan integriti ialah disebabkan kepentingan diri. persekitaran dan sebagainya. Selain itu. Individu yang lemah didikan agama dan penghayatan nilainilai murni. perasaan tamak untuk membuat harta supaya cepat kaya dan sikap ingin hidup mewah melebihi punca pendapatan. Berdasarkan kajian ahli kriminologi dan kajian Badan Pencegah Rasuah (BPR). Tekanan hidup yang pelbagai juga menyebabkan individu terjerumus dalam kancah rasuah. apa yang menjadi punca masalah integriti di Malaysia adalah kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman. Kekurangan keimanan dan ketaqwaan menyebabkan sesetengah individu tidak mengamalkan nilai-nilai murni dalam segala tindak-tanduk mereka. penyelewengan atau terlibat dalam gejala tidak bermoral.2. Manakala budaya yang sebaliknya hanya akan mendorong individu menjadi tidak bertanggungjawab dan mengamalkan sikap endah tidak endah. sikap tamak dan boros serta keinginan untuk hidup mewah akan mendorong seseorang individu untuk mencari jalan singkat bagi mendapatkan keuntungan berjuta-juta ringgit dalam jangka masa yang singkat tanpa perlu mencurahkan usaha yang lebih. kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman dan kelemahan nilai-nilai murni. Misalnya. Selain itu. Mengenalpasti punca masalah integriti di Malaysia " Kalau tiada angin. budaya. masakan pokok boleh bergoyang " . Budaya yang menjunjung tinggi dapat memberi persekitaran yang kondusif kepada individu untuk tidak menyimpang dalam tingkah lakunya. demikianlah pepatah Melayu yang menunjukkan bahawa setiap perkara mempunyai sebab dan akibatnya. pekerja terbabit akan menjadi semakin berani dalam meneruskan aktivitinya. punca utama seseorang individu terbabit dengan masalah integriti adalah kerana kelemahan kawalan dalaman diri. keadaan persekitaran juga mudah mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah lakunya. Seterusnya. Faktor yang mempengaruhi sifat dan sikap negatif ini ialah kemerosotan penghayatan nilai-nilai murni. Kesannya. bersikap tamak serta mementingkan diri akan menyebabkan merosotnya integriti.

Di samping itu. . kesukaran hidup dan pengaruh sekeliling akan mendorong seseorang terbabit dalam masalah integriti. Jika pendapatan daripada kerja yang halal kurang memuaskan kehendak individu terbabit. Seterusnya. Walau bagaimanapun. Pekerja yang tidak berpuas hati cenderung melibatkan diri dalam masalah integriti dalam usaha mencapai matlamat peribadinya. individu tersebut akan mencari jalan lain untuk memperoleh pendapatan tambahan.mungkin akan mempengaruhi pekerja lain untuk mengikut jejaknya. seorang pekerja yang tidak berpuas hati kerana gajinya tidak dinaikkan akan berusaha untuk membalas dendam dengan menggelapkan wang syarikat sebagai pampas an terhadap kehilangan pendapatannya. perkara ini tidak akan terjadi jika dalam setiap diri individu itu tidak lemah dengan penghayatan nilai-nilai murni. sistem pengurusan kurang telus menyebabkan perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab ini sukar dikesan. Pengurangan kuasa atau pengagihan kerja yang tidak dikawal dan pengenalan system upah dan ganjaran yang kurang adil boleh menyebabkan pekerja tidak berpuas hati. Pengalaman hidup yang pahit semasa kecil akan menguatkan azam individu untuk berusaha keras bagi menikmati kehidupan yang lebih selesa pada masa hadapan. pengaruh daripada rakan yang hidup mewah dan gemar berbelanja boros menyebabkan individu terbabit berusaha mencari jalan untuk memperoleh kekayaan dalam usaha mendapat pengiktirafan daripada rakan-rakan yang lain. Misalnya. bagi factok kelemahan nilai-nilai murni pula. Selain itu.

"Melentur buluh biarlah dari rebungnya". seramai 969 guru kaunseling sekolah menengah dari seluruh negara dipilih mengikuti Seminar Peranan Kaunselor Dalam Pendidikan Integriti dan Pencegahan Rasuah di peringkat . mereka akan lebih cenderung mengetepikan undang-undang dan peraturan semata-mata untuk mengaut keuntungan diri. satu kempen peningkatan integriti dan pencegahan rasuah telah dilakukan menerusi Bengkel Penerapan Elemen Antirasuah Dalam Pendidikan Sekolah pada tahun 2004. Di samping itu.langkah yang efektif harus diambil dengan segera agar masalah integriti dalam kalangan masyarakat dapat ditangani secara sistematik dan menyeluruh. Kerajaan boleh bermula dari peringkat sekolah. Pepatah ini boleh dijadikan pedoman untuk melahirkan generasi muda yang berpegang teguh pada integriti. Ibu bapa juga harus faham tentang jenis pendidikan yang diberi kepada anak dan impaknya sama ada menjadi orang yang berguna kepada masyarakat ataupun menjadi sampah mesyarakat. Ibu bapa yang bertanggungjawab ke atas anak-anak haruslah sentiasa menjadi teladan yang baik kepada anak. Itulah hakikatnya yang perlu ditelan dek mengejar kemajuan duniawi. sahsiah dan kepimpinan supaya mereka sedar bahawa integriti amatlah penting kepada diri sendiri dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara sebagai pewaris negara pada masa hadapan. Anak-anak diibaratkan sebagai sekeping kertas putih. Pada zaman yang penuh dengan saingan ini. apabila anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan kebendaan ini mula memegang jawatan dan mempunyai kuasa.3. ceramah-ceramah juga patut diperbanyakkan untuk meningkatkan integriti masyarakat. Selain itu. Sebagai contoh. Ibu bapa sepatutnya meluangkan masa bersama anak dan memberi pendidikan yang secukupnya untuk membina modal insan yang ihsan. Ibu bapa juga haruslah memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. termasuk nilai agama dan etika dalam proses mendidik anak-anak. Dari aspek jenayah rasuah. ibu bapa berlumba-lumba untuk mencari rezeki. kempen. Masa depan generasi muda bergantung pada ilmu dan didikan yang diberi di samping dipengaruhi oleh budaya yang baik dan juga membesar di persekitaran yang elok. Pada era ini. manakala pendidik merupakan pencorak yang mencorakkannya mengikut matlamat dan idea masing-masing.3. ibu bapa yang semakin sibuk dengan kerjaya masing-masing sering mengabaikan aspek pendidikan kerohanian. ceramah dan kursus meningkatkan integriti juga harus dipergiatkan. Anak-anak yang mencontohi ibu bapa mereka akan melakukan kesalahan yang sama jika ibu bapa tidak menjadi teladan yang baik bak kata pepatah " bapa borek anak rintik".2. Pendidik-pendidik negara juga digalakkan agar mengikuti kursus khas untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan integrity menerusi kurikulum. Kempen pendidikan pencegahan rasuah harus dilakukan secara berperingkat. Mengenalpasti langkah-langkah mengatasi masalah integriti di Malaysia. Langkah. Salah satu buktinya ialah bermulanya tahun 2002. Senario ini menyebabkan masa ibu bapa bersama-sama dengan anak ataupun “masa berkualiti” amatlah sedikit sehinggakan ada yang tergamak mengabaikan anak-anak.

Selain itu. sukan. Semua ini dapat menyumbang kepada pembangunan yang lestari. komponen kesihatan. Pelbagai usaha harus dilakukan untuk meningkatkan citra parti politik. Bukan setakat itu sahaja. keharmonian dan pembangunan kepada rakyat berbilang kaum. Penulisan cerpen. rekreasi. pengurusan badan-badan sukan juga amatlah penting kerana badan-badan ini dianggap dapat menolong meningkatkan etika dan integriti.sekolah. Justeru. keceriaan dan produktiviti individu. kecergasan mental. iaitu memantapkan integriti dan menangani jangkaan rakyat yang kian meningkat. pentadbir sekolah turut mengikuti seminar berkenaan. memastikan integriti parti dan ahli politik. Selain itu. mengatasi penyelewengan dan salah guna kuasa. Matlamat pengukuhan integriti dalam aspek sosiobudaya ialah pembinaan insan yang berintegriti dalam persekitaran sosiobudaya yang berintegriti. penerapan. artikel. peningkatan integriti boleh dilaksanakan melalui pelaksanaan agenda integriti untuk institusi politik. Parti yang memegang kuasa mempunyai tugas yang penting. Semenjak kemerdekaan. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni dalam bidang sukan dititikberatkan. Selain aspek akademik. institusi sosiobudaya yang merangkumi pendidikan. terdapat persepsi dalam kalangan sebahagian masyarakat yang mencurigai integriti ahli politik. rekreasi dan sukan juga menyumbang kepada pembinaan kesihatan badan. sistem ini berjalan dengan lancar dan berjaya membawa kestabilan. rakyat berhasrat mendapat pemimpin yang berkhidmat untuk pembangunan negara betulbetul mempunyai sikap yang amanah. Pada masa ini. Selain guru kaunselor. bertoleransi. meningkatkan ketelusan. Rakyat berasa kurang yakin dengan ahli politik dan menganggap politik sebagai “kotor’’. Sistem pentadbiran ini merupakan sistem Raja berperlembagaan dengan sistem pemerintahan berparti di peringkat pusat dan negeri dengan memilih wakil rakyat. telus dan mementingkan rakyat. kestabilan politik dan kesejahteraan hidup pelbagai kaum. Rakyat kini sedar akan hak mereka. Oleh sebab sistem pentadbiran memberi kesan ke atas kemajuan masyarakat dan negara. Untuk meningkatkan taraf kesihatan badan dan kecergasan mental. bertanggungjawab. Moga-moga kempen. ceramah dan kursus yang pelbagai dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya integriti. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan dalam kalangan pentadbir akan meningkatkan daya tahan gerakan pemantapan etika dan integriti. Tanah air kita adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dengan memilih pemerintah atau kerajaan melalui proses pilihan raya. dan media massa memainkan peranan yang penting dalam pembinaan insan yang berintegriti dan beretika. Mereka yang mengikuti seminar tersebut hendaklah memahami dan mengamalkan konsep pengurusan integriti dalam organisasi dan memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda tentang kepentingan integriti menerusi pelbagai kurikulum dan kokurikulum agar mereka mengetahui seterusnya mengamalkan integriti. kesihatan. maka integriti kesemua institusi ternyata penting. dan buku yang bertemakan integriti digalakkan untuk menanam amalan etika dalam bidang penulisan yang berbeza Bukan setakat itu . Mereka tidak lagi bersikap teragak-agak untuk mengemukakan tuntutan bagi hak mereka itu.

pidato. Institusi yang memainkan peranan penting dalam membina integriti individu. amanah. janganlah kita menyerah bulatbulat kepada pihak kerajaan. komponen-komponen ini perlu digemblengkan dalam usaha pemantapan integriti. benar. rasuah dianggap sebagai suatu perbuatan yang keji. Sebagai akhirulkalamnya. adil dan saksama. ibu bapa yang menjadi pendidik utama bertanggungjawab memastikan anak-anak dihantar untuk mendapatkan pendidikan agama. dan “Katakan TIDAK Kepada Masalah Integriti”. “ranting sekerat masakan bisa menyokong berat’’. esei. Seseorang yang mempunyai pegangan agama. Sabda Rasulullah S. Ayuh. yang bermaksud: " Allah melaknat orang yang memberi rasuah.masing. kita patut membantu pihak kerajaan. gemilang dan terbilang. dalam konteks Islam. Kelantan sebagaimana tersiar dalam beberapa akhbar perdana amatlah disokong. Lagipun. rakyat Malaysia marilah kita bersama-sama YAB Perdana Menteri membawa negara ke mercu kegemilangan tanpa masalah integriti." (Hadis riwayat Ahmad. telus. dan pasti akan menjadi modal insan yang cemerlang. masyarakat dan negara. menghayati serta mengamalkan ajaran agama akan sentiasa diberkati Tuhan dalam hidupnya. Walaupun rakyat Malaysia mempunyai pelbagai agama. Jadi. masyarakat dan negara menyemai nilai-nilai moral ke dalam diri individu berlandaskan ajaran agama masing.sahaja. Justeru.A. pihak tertentu juga boleh menganjurkan pertandingan lagu. . Dengan kata lain. semua pihak haruslah berganding bahu bagai “aur dengan tebing’’ untuk meningkatkan integriti individu. tetapi ini tidak akan menjadi masalah jika semua perkara ditangani dengan baik. bekerjasama. Dunia ini akan menjadi lebih selamat dan hidup manusia juga akan menjadi aman damai dan bebas daripada segala bentuk jenayah jika manusia mematuhi ajaran dan tuntutan agama. Jelas sekali.W. Setiap agama di dunia ini mahukan penganutnya hidup berpaksikan nilai murni seperti jujur. Selain Itu. Sebagai contohnya. kita patut mengukuhkan integriti diri yang merupakan resipi penting bagi menghapuskan masalah integriti. pepatah Melayu ada menyebut. Penganjuran seperti itu berharap dapat memesrakan hubungan masyarakat. iklan. Tarmizi dan Ibnu Hibban). pemberian anugerah dan pengiktirafan dalam bentuk-bentuk karya yang lain akan menonjolkan lagi nilai etika dan integriti. Sudah terang lagi bersuluh bahawa agama adalah benteng diri yang cukup berkesan. menerima rasuah dan orang yang menjadi perantara kedua-duanya. usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) Negeri Kelantan menganjurkan Pertandingan Pidato Prauniversiti BPR di Tumpat. Sebagai contoh. poster. Sikap hormatmenghormati dan saling memahami antara penganut patut ditingkatkan. perbahasan dan sebagainya mengenai integriti. Begitu juga dengan masalah integriti di negara kita. khususnya pelajar-pelajar dengan pegawai agensi BPR. laman web.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.