3.2.1.

Mengenalpasti masalah integriti di Malaysia “Integriti sudahpun terhakis di peringkat yang memimpin dan disambut pula dengan terhakisnya integriti di peringkat yang lain. Maka saling sambut menyambut antara satu sama lain sehingga integriti makin terhakis dan luput dari amalan kita..” Demikianlah sedutan ucapan Yang Amat Dato’ Haji Abdul Ghani Othman, Menteri Besar Johor Di Majlis Perasmian Forum Integriti Bersama Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Di Hotel Sofitel Pada 7 Ogos 2008. Pada alaf yang pesat dengan pelbagai kemajuan sains dan teknologi, kita sebagai rakyat Malaysia boleh mendabik dada kerana negara kita sudah pun maju setapak lagi ke hadapan dan mampu "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" dengan negara-negara maju yang lain. Namun begitu, antara musuh terbesar negara, iaitu masalah integriti masih belum menemui titik penyelesaiannya. Gejala ini merupakan masalah kronik kerana pegawai-pegawai yang terlibat itu kebanyakannya terdiri daripada pegawai kerajaan. Masalah ini boleh membantutkan pembangunan negara. Integriti adalah berhubungkait dengan kejujuran, sifat amanah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Ini adalah ringkasan yang apa yang difahami tentang perkataan integriti. Integriti ditakrifkan sebagai keikhlasan, ketulusan, kejujuran dan sikap positif lain yang wujud secara keseluruhan pada individu, keluarga, komuniti dan sesebuah organisasi. Antara contoh masalah integriti di Malaysia adalah seperti isu rasuah, penyelewengan, pecah amanah, dan lain-lain lagi. Rasuah berasal daripada perkataan Arab “al-risywah”. Secara literal, rasuah merupakan sesuatu yang dapat membantu seseorang individu untuk mencapai tujuan atau matlamatnya. Seksyen 3, 4 (a) dan 4 (b) Akta Pencegahan Rasuah 1961 (Disemak 1971) mendefinisikan rasuah sebagai ‘dengan niat salah, menerima daripada seseorang atau member kepada seseorang apa-apa suapan sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengn urusan rasmi atau urusan principal berkenaan. Manakala penyelewengan pula merujuk kepada tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyalahgunakan harta dengan curang atau menggunakan harta orang lain atau pihak lain yang telah diamanahkan hak penjagaan kepadanya demi kepentingan sendiri. Seterusnya, bagi pecah amanah pula merujuk kepada tanggungjawab yang diberi kepada seseorang yang mempunyai kuasa dan hak untuk mengelak daripada melakukan perbuatan curang. Pecah amanah berlaku apabila seseorang yang diberi tanggungjawab atau amanah mengutamakan kepentingan

.peribadi dan kepentingan peribadi dan kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang telah diberikan.

kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman dan kelemahan nilai-nilai murni. persekitaran dan sebagainya. keadaan persekitaran juga mudah mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah lakunya. Faktor yang mempengaruhi sifat dan sikap negatif ini ialah kemerosotan penghayatan nilai-nilai murni. Kelemahan kawalan pengurusan dalaman mungkin disebabkan kualiti kepimpinan dan penyeliaan yang lemah daripada pihak atasan. apa yang menjadi punca masalah integriti di Malaysia adalah kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman. Penguatkuasaan peraturan dan sistem yang longgar telah member kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan masalah integriti. tiada disiplin diri. antara faktor perdana kemerosotan integriti ialah disebabkan kepentingan diri. penyelewengan atau terlibat dalam gejala tidak bermoral. kegagalan pelaksanaan system tindakan disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan menyebabkan pekerja yang disyaki melakukan masalah integriti tidak dihukum ekoran ketiadaan bukti yang mencukupi atau ketiadaan saksi-saksi yang bersedia untuk memberi keterangan. sikap tidak amanah. sikap tamak dan boros serta keinginan untuk hidup mewah akan mendorong seseorang individu untuk mencari jalan singkat bagi mendapatkan keuntungan berjuta-juta ringgit dalam jangka masa yang singkat tanpa perlu mencurahkan usaha yang lebih. Selain itu. Mengenalpasti punca masalah integriti di Malaysia " Kalau tiada angin. bersikap tamak serta mementingkan diri akan menyebabkan merosotnya integriti. Kekurangan keimanan dan ketaqwaan menyebabkan sesetengah individu tidak mengamalkan nilai-nilai murni dalam segala tindak-tanduk mereka. masakan pokok boleh bergoyang " . budaya. demikianlah pepatah Melayu yang menunjukkan bahawa setiap perkara mempunyai sebab dan akibatnya.3. perasaan tamak untuk membuat harta supaya cepat kaya dan sikap ingin hidup mewah melebihi punca pendapatan. pekerja terbabit akan menjadi semakin berani dalam meneruskan aktivitinya. kurangnya penghayatan nilai-nilai murni. malah pekerja terbabit . Faktor-faktor kemerosotan integriti ialah individu. Faktor-faktor yang dinyatakan di atas menyumbang kepada kemerosotan integriti. Seterusnya. Misalnya.2. Budaya yang menjunjung tinggi dapat memberi persekitaran yang kondusif kepada individu untuk tidak menyimpang dalam tingkah lakunya.2. Selain itu. Individu yang lemah didikan agama dan penghayatan nilainilai murni. Tekanan hidup yang pelbagai juga menyebabkan individu terjerumus dalam kancah rasuah. punca utama seseorang individu terbabit dengan masalah integriti adalah kerana kelemahan kawalan dalaman diri. Manakala budaya yang sebaliknya hanya akan mendorong individu menjadi tidak bertanggungjawab dan mengamalkan sikap endah tidak endah. Kesannya. Berdasarkan kajian ahli kriminologi dan kajian Badan Pencegah Rasuah (BPR). Namun.

mungkin akan mempengaruhi pekerja lain untuk mengikut jejaknya. Seterusnya. bagi factok kelemahan nilai-nilai murni pula. kesukaran hidup dan pengaruh sekeliling akan mendorong seseorang terbabit dalam masalah integriti. sistem pengurusan kurang telus menyebabkan perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab ini sukar dikesan. individu tersebut akan mencari jalan lain untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pekerja yang tidak berpuas hati cenderung melibatkan diri dalam masalah integriti dalam usaha mencapai matlamat peribadinya. seorang pekerja yang tidak berpuas hati kerana gajinya tidak dinaikkan akan berusaha untuk membalas dendam dengan menggelapkan wang syarikat sebagai pampas an terhadap kehilangan pendapatannya. perkara ini tidak akan terjadi jika dalam setiap diri individu itu tidak lemah dengan penghayatan nilai-nilai murni. pengaruh daripada rakan yang hidup mewah dan gemar berbelanja boros menyebabkan individu terbabit berusaha mencari jalan untuk memperoleh kekayaan dalam usaha mendapat pengiktirafan daripada rakan-rakan yang lain. Pengurangan kuasa atau pengagihan kerja yang tidak dikawal dan pengenalan system upah dan ganjaran yang kurang adil boleh menyebabkan pekerja tidak berpuas hati. . Misalnya. Pengalaman hidup yang pahit semasa kecil akan menguatkan azam individu untuk berusaha keras bagi menikmati kehidupan yang lebih selesa pada masa hadapan. Di samping itu. Jika pendapatan daripada kerja yang halal kurang memuaskan kehendak individu terbabit. Selain itu. Walau bagaimanapun.

Kerajaan boleh bermula dari peringkat sekolah. Itulah hakikatnya yang perlu ditelan dek mengejar kemajuan duniawi. Salah satu buktinya ialah bermulanya tahun 2002. Ibu bapa juga harus faham tentang jenis pendidikan yang diberi kepada anak dan impaknya sama ada menjadi orang yang berguna kepada masyarakat ataupun menjadi sampah mesyarakat. Masa depan generasi muda bergantung pada ilmu dan didikan yang diberi di samping dipengaruhi oleh budaya yang baik dan juga membesar di persekitaran yang elok. Pepatah ini boleh dijadikan pedoman untuk melahirkan generasi muda yang berpegang teguh pada integriti. Anak-anak yang mencontohi ibu bapa mereka akan melakukan kesalahan yang sama jika ibu bapa tidak menjadi teladan yang baik bak kata pepatah " bapa borek anak rintik". Pada era ini. manakala pendidik merupakan pencorak yang mencorakkannya mengikut matlamat dan idea masing-masing. seramai 969 guru kaunseling sekolah menengah dari seluruh negara dipilih mengikuti Seminar Peranan Kaunselor Dalam Pendidikan Integriti dan Pencegahan Rasuah di peringkat . apabila anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan kebendaan ini mula memegang jawatan dan mempunyai kuasa. termasuk nilai agama dan etika dalam proses mendidik anak-anak.3. ceramah-ceramah juga patut diperbanyakkan untuk meningkatkan integriti masyarakat. ibu bapa berlumba-lumba untuk mencari rezeki. mereka akan lebih cenderung mengetepikan undang-undang dan peraturan semata-mata untuk mengaut keuntungan diri.2. ibu bapa yang semakin sibuk dengan kerjaya masing-masing sering mengabaikan aspek pendidikan kerohanian. Mengenalpasti langkah-langkah mengatasi masalah integriti di Malaysia. Kempen pendidikan pencegahan rasuah harus dilakukan secara berperingkat. Pada zaman yang penuh dengan saingan ini. Pendidik-pendidik negara juga digalakkan agar mengikuti kursus khas untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan integrity menerusi kurikulum. kempen.3. Ibu bapa yang bertanggungjawab ke atas anak-anak haruslah sentiasa menjadi teladan yang baik kepada anak. sahsiah dan kepimpinan supaya mereka sedar bahawa integriti amatlah penting kepada diri sendiri dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara sebagai pewaris negara pada masa hadapan. ceramah dan kursus meningkatkan integriti juga harus dipergiatkan. Selain itu.langkah yang efektif harus diambil dengan segera agar masalah integriti dalam kalangan masyarakat dapat ditangani secara sistematik dan menyeluruh. Langkah. satu kempen peningkatan integriti dan pencegahan rasuah telah dilakukan menerusi Bengkel Penerapan Elemen Antirasuah Dalam Pendidikan Sekolah pada tahun 2004. Di samping itu. Ibu bapa sepatutnya meluangkan masa bersama anak dan memberi pendidikan yang secukupnya untuk membina modal insan yang ihsan. Ibu bapa juga haruslah memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Senario ini menyebabkan masa ibu bapa bersama-sama dengan anak ataupun “masa berkualiti” amatlah sedikit sehinggakan ada yang tergamak mengabaikan anak-anak. Sebagai contoh. Anak-anak diibaratkan sebagai sekeping kertas putih. "Melentur buluh biarlah dari rebungnya". Dari aspek jenayah rasuah.

pentadbir sekolah turut mengikuti seminar berkenaan. Parti yang memegang kuasa mempunyai tugas yang penting. rekreasi dan sukan juga menyumbang kepada pembinaan kesihatan badan. peningkatan integriti boleh dilaksanakan melalui pelaksanaan agenda integriti untuk institusi politik. kecergasan mental. memastikan integriti parti dan ahli politik. Penulisan cerpen. Semua ini dapat menyumbang kepada pembangunan yang lestari. meningkatkan ketelusan. Semenjak kemerdekaan. Selain guru kaunselor. rekreasi. bertoleransi. terdapat persepsi dalam kalangan sebahagian masyarakat yang mencurigai integriti ahli politik. kestabilan politik dan kesejahteraan hidup pelbagai kaum. Pelbagai usaha harus dilakukan untuk meningkatkan citra parti politik. keharmonian dan pembangunan kepada rakyat berbilang kaum.sekolah. Sistem pentadbiran ini merupakan sistem Raja berperlembagaan dengan sistem pemerintahan berparti di peringkat pusat dan negeri dengan memilih wakil rakyat. komponen kesihatan. Selain aspek akademik. bertanggungjawab. sukan. penerapan. keceriaan dan produktiviti individu. artikel. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni dalam bidang sukan dititikberatkan. Selain itu. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan dalam kalangan pentadbir akan meningkatkan daya tahan gerakan pemantapan etika dan integriti. mengatasi penyelewengan dan salah guna kuasa. pengurusan badan-badan sukan juga amatlah penting kerana badan-badan ini dianggap dapat menolong meningkatkan etika dan integriti. ceramah dan kursus yang pelbagai dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya integriti. kesihatan. Matlamat pengukuhan integriti dalam aspek sosiobudaya ialah pembinaan insan yang berintegriti dalam persekitaran sosiobudaya yang berintegriti. Rakyat kini sedar akan hak mereka. Mereka yang mengikuti seminar tersebut hendaklah memahami dan mengamalkan konsep pengurusan integriti dalam organisasi dan memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda tentang kepentingan integriti menerusi pelbagai kurikulum dan kokurikulum agar mereka mengetahui seterusnya mengamalkan integriti. Tanah air kita adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dengan memilih pemerintah atau kerajaan melalui proses pilihan raya. sistem ini berjalan dengan lancar dan berjaya membawa kestabilan. institusi sosiobudaya yang merangkumi pendidikan. Mereka tidak lagi bersikap teragak-agak untuk mengemukakan tuntutan bagi hak mereka itu. Rakyat berasa kurang yakin dengan ahli politik dan menganggap politik sebagai “kotor’’. dan media massa memainkan peranan yang penting dalam pembinaan insan yang berintegriti dan beretika. rakyat berhasrat mendapat pemimpin yang berkhidmat untuk pembangunan negara betulbetul mempunyai sikap yang amanah. dan buku yang bertemakan integriti digalakkan untuk menanam amalan etika dalam bidang penulisan yang berbeza Bukan setakat itu . Oleh sebab sistem pentadbiran memberi kesan ke atas kemajuan masyarakat dan negara. Selain itu. Bukan setakat itu sahaja. Justeru. Untuk meningkatkan taraf kesihatan badan dan kecergasan mental. maka integriti kesemua institusi ternyata penting. iaitu memantapkan integriti dan menangani jangkaan rakyat yang kian meningkat. Pada masa ini. Moga-moga kempen. telus dan mementingkan rakyat.

bekerjasama. Sebagai contohnya. usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) Negeri Kelantan menganjurkan Pertandingan Pidato Prauniversiti BPR di Tumpat. pihak tertentu juga boleh menganjurkan pertandingan lagu. pepatah Melayu ada menyebut. pidato. komponen-komponen ini perlu digemblengkan dalam usaha pemantapan integriti. iklan. tetapi ini tidak akan menjadi masalah jika semua perkara ditangani dengan baik. Dengan kata lain. Begitu juga dengan masalah integriti di negara kita. Institusi yang memainkan peranan penting dalam membina integriti individu.masing." (Hadis riwayat Ahmad. ibu bapa yang menjadi pendidik utama bertanggungjawab memastikan anak-anak dihantar untuk mendapatkan pendidikan agama. Sudah terang lagi bersuluh bahawa agama adalah benteng diri yang cukup berkesan. Ayuh.W. . Sebagai contoh. Seseorang yang mempunyai pegangan agama. amanah.sahaja. Sikap hormatmenghormati dan saling memahami antara penganut patut ditingkatkan. kita patut membantu pihak kerajaan. Setiap agama di dunia ini mahukan penganutnya hidup berpaksikan nilai murni seperti jujur. kita patut mengukuhkan integriti diri yang merupakan resipi penting bagi menghapuskan masalah integriti. Dunia ini akan menjadi lebih selamat dan hidup manusia juga akan menjadi aman damai dan bebas daripada segala bentuk jenayah jika manusia mematuhi ajaran dan tuntutan agama. perbahasan dan sebagainya mengenai integriti. Penganjuran seperti itu berharap dapat memesrakan hubungan masyarakat. Walaupun rakyat Malaysia mempunyai pelbagai agama. poster.A. gemilang dan terbilang. masyarakat dan negara menyemai nilai-nilai moral ke dalam diri individu berlandaskan ajaran agama masing. menghayati serta mengamalkan ajaran agama akan sentiasa diberkati Tuhan dalam hidupnya. rasuah dianggap sebagai suatu perbuatan yang keji. khususnya pelajar-pelajar dengan pegawai agensi BPR. Sebagai akhirulkalamnya. rakyat Malaysia marilah kita bersama-sama YAB Perdana Menteri membawa negara ke mercu kegemilangan tanpa masalah integriti. yang bermaksud: " Allah melaknat orang yang memberi rasuah. semua pihak haruslah berganding bahu bagai “aur dengan tebing’’ untuk meningkatkan integriti individu. laman web. adil dan saksama. dalam konteks Islam. esei. dan pasti akan menjadi modal insan yang cemerlang. Jelas sekali. Kelantan sebagaimana tersiar dalam beberapa akhbar perdana amatlah disokong. Lagipun. Jadi. dan “Katakan TIDAK Kepada Masalah Integriti”. benar. janganlah kita menyerah bulatbulat kepada pihak kerajaan. Sabda Rasulullah S. “ranting sekerat masakan bisa menyokong berat’’. menerima rasuah dan orang yang menjadi perantara kedua-duanya. masyarakat dan negara. telus. pemberian anugerah dan pengiktirafan dalam bentuk-bentuk karya yang lain akan menonjolkan lagi nilai etika dan integriti. Tarmizi dan Ibnu Hibban). Justeru. Selain Itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful