3.2.1.

Mengenalpasti masalah integriti di Malaysia “Integriti sudahpun terhakis di peringkat yang memimpin dan disambut pula dengan terhakisnya integriti di peringkat yang lain. Maka saling sambut menyambut antara satu sama lain sehingga integriti makin terhakis dan luput dari amalan kita..” Demikianlah sedutan ucapan Yang Amat Dato’ Haji Abdul Ghani Othman, Menteri Besar Johor Di Majlis Perasmian Forum Integriti Bersama Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Di Hotel Sofitel Pada 7 Ogos 2008. Pada alaf yang pesat dengan pelbagai kemajuan sains dan teknologi, kita sebagai rakyat Malaysia boleh mendabik dada kerana negara kita sudah pun maju setapak lagi ke hadapan dan mampu "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" dengan negara-negara maju yang lain. Namun begitu, antara musuh terbesar negara, iaitu masalah integriti masih belum menemui titik penyelesaiannya. Gejala ini merupakan masalah kronik kerana pegawai-pegawai yang terlibat itu kebanyakannya terdiri daripada pegawai kerajaan. Masalah ini boleh membantutkan pembangunan negara. Integriti adalah berhubungkait dengan kejujuran, sifat amanah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Ini adalah ringkasan yang apa yang difahami tentang perkataan integriti. Integriti ditakrifkan sebagai keikhlasan, ketulusan, kejujuran dan sikap positif lain yang wujud secara keseluruhan pada individu, keluarga, komuniti dan sesebuah organisasi. Antara contoh masalah integriti di Malaysia adalah seperti isu rasuah, penyelewengan, pecah amanah, dan lain-lain lagi. Rasuah berasal daripada perkataan Arab “al-risywah”. Secara literal, rasuah merupakan sesuatu yang dapat membantu seseorang individu untuk mencapai tujuan atau matlamatnya. Seksyen 3, 4 (a) dan 4 (b) Akta Pencegahan Rasuah 1961 (Disemak 1971) mendefinisikan rasuah sebagai ‘dengan niat salah, menerima daripada seseorang atau member kepada seseorang apa-apa suapan sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengn urusan rasmi atau urusan principal berkenaan. Manakala penyelewengan pula merujuk kepada tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyalahgunakan harta dengan curang atau menggunakan harta orang lain atau pihak lain yang telah diamanahkan hak penjagaan kepadanya demi kepentingan sendiri. Seterusnya, bagi pecah amanah pula merujuk kepada tanggungjawab yang diberi kepada seseorang yang mempunyai kuasa dan hak untuk mengelak daripada melakukan perbuatan curang. Pecah amanah berlaku apabila seseorang yang diberi tanggungjawab atau amanah mengutamakan kepentingan

peribadi dan kepentingan peribadi dan kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang telah diberikan. .

penyelewengan atau terlibat dalam gejala tidak bermoral. Manakala budaya yang sebaliknya hanya akan mendorong individu menjadi tidak bertanggungjawab dan mengamalkan sikap endah tidak endah. Individu yang lemah didikan agama dan penghayatan nilainilai murni. Kesannya. masakan pokok boleh bergoyang " . Budaya yang menjunjung tinggi dapat memberi persekitaran yang kondusif kepada individu untuk tidak menyimpang dalam tingkah lakunya. antara faktor perdana kemerosotan integriti ialah disebabkan kepentingan diri. Kelemahan kawalan pengurusan dalaman mungkin disebabkan kualiti kepimpinan dan penyeliaan yang lemah daripada pihak atasan. malah pekerja terbabit . kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman dan kelemahan nilai-nilai murni. kurangnya penghayatan nilai-nilai murni. Faktor-faktor kemerosotan integriti ialah individu. keadaan persekitaran juga mudah mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah lakunya. Selain itu. budaya. Berdasarkan kajian ahli kriminologi dan kajian Badan Pencegah Rasuah (BPR). kegagalan pelaksanaan system tindakan disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan menyebabkan pekerja yang disyaki melakukan masalah integriti tidak dihukum ekoran ketiadaan bukti yang mencukupi atau ketiadaan saksi-saksi yang bersedia untuk memberi keterangan. Selain itu. perasaan tamak untuk membuat harta supaya cepat kaya dan sikap ingin hidup mewah melebihi punca pendapatan. sikap tidak amanah. apa yang menjadi punca masalah integriti di Malaysia adalah kelemahan kawalan atau pengurusan dalaman. sikap tamak dan boros serta keinginan untuk hidup mewah akan mendorong seseorang individu untuk mencari jalan singkat bagi mendapatkan keuntungan berjuta-juta ringgit dalam jangka masa yang singkat tanpa perlu mencurahkan usaha yang lebih. demikianlah pepatah Melayu yang menunjukkan bahawa setiap perkara mempunyai sebab dan akibatnya. tiada disiplin diri. Namun. pekerja terbabit akan menjadi semakin berani dalam meneruskan aktivitinya. bersikap tamak serta mementingkan diri akan menyebabkan merosotnya integriti. Seterusnya. persekitaran dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi sifat dan sikap negatif ini ialah kemerosotan penghayatan nilai-nilai murni. punca utama seseorang individu terbabit dengan masalah integriti adalah kerana kelemahan kawalan dalaman diri. Tekanan hidup yang pelbagai juga menyebabkan individu terjerumus dalam kancah rasuah. Kekurangan keimanan dan ketaqwaan menyebabkan sesetengah individu tidak mengamalkan nilai-nilai murni dalam segala tindak-tanduk mereka. Penguatkuasaan peraturan dan sistem yang longgar telah member kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan masalah integriti.2.2. Mengenalpasti punca masalah integriti di Malaysia " Kalau tiada angin.3. Misalnya. Faktor-faktor yang dinyatakan di atas menyumbang kepada kemerosotan integriti.

Jika pendapatan daripada kerja yang halal kurang memuaskan kehendak individu terbabit. Pengalaman hidup yang pahit semasa kecil akan menguatkan azam individu untuk berusaha keras bagi menikmati kehidupan yang lebih selesa pada masa hadapan. pengaruh daripada rakan yang hidup mewah dan gemar berbelanja boros menyebabkan individu terbabit berusaha mencari jalan untuk memperoleh kekayaan dalam usaha mendapat pengiktirafan daripada rakan-rakan yang lain. Misalnya. Seterusnya. Walau bagaimanapun. individu tersebut akan mencari jalan lain untuk memperoleh pendapatan tambahan.mungkin akan mempengaruhi pekerja lain untuk mengikut jejaknya. kesukaran hidup dan pengaruh sekeliling akan mendorong seseorang terbabit dalam masalah integriti. seorang pekerja yang tidak berpuas hati kerana gajinya tidak dinaikkan akan berusaha untuk membalas dendam dengan menggelapkan wang syarikat sebagai pampas an terhadap kehilangan pendapatannya. Selain itu. Pengurangan kuasa atau pengagihan kerja yang tidak dikawal dan pengenalan system upah dan ganjaran yang kurang adil boleh menyebabkan pekerja tidak berpuas hati. sistem pengurusan kurang telus menyebabkan perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab ini sukar dikesan. bagi factok kelemahan nilai-nilai murni pula. perkara ini tidak akan terjadi jika dalam setiap diri individu itu tidak lemah dengan penghayatan nilai-nilai murni. . Di samping itu. Pekerja yang tidak berpuas hati cenderung melibatkan diri dalam masalah integriti dalam usaha mencapai matlamat peribadinya.

Pepatah ini boleh dijadikan pedoman untuk melahirkan generasi muda yang berpegang teguh pada integriti.2.3. seramai 969 guru kaunseling sekolah menengah dari seluruh negara dipilih mengikuti Seminar Peranan Kaunselor Dalam Pendidikan Integriti dan Pencegahan Rasuah di peringkat . Salah satu buktinya ialah bermulanya tahun 2002.3. Itulah hakikatnya yang perlu ditelan dek mengejar kemajuan duniawi. Ibu bapa juga harus faham tentang jenis pendidikan yang diberi kepada anak dan impaknya sama ada menjadi orang yang berguna kepada masyarakat ataupun menjadi sampah mesyarakat. "Melentur buluh biarlah dari rebungnya". kempen. Pendidik-pendidik negara juga digalakkan agar mengikuti kursus khas untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan integrity menerusi kurikulum. apabila anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan kebendaan ini mula memegang jawatan dan mempunyai kuasa. ceramah dan kursus meningkatkan integriti juga harus dipergiatkan. Anak-anak diibaratkan sebagai sekeping kertas putih. Ibu bapa sepatutnya meluangkan masa bersama anak dan memberi pendidikan yang secukupnya untuk membina modal insan yang ihsan. manakala pendidik merupakan pencorak yang mencorakkannya mengikut matlamat dan idea masing-masing. Anak-anak yang mencontohi ibu bapa mereka akan melakukan kesalahan yang sama jika ibu bapa tidak menjadi teladan yang baik bak kata pepatah " bapa borek anak rintik". Kempen pendidikan pencegahan rasuah harus dilakukan secara berperingkat. Langkah. Senario ini menyebabkan masa ibu bapa bersama-sama dengan anak ataupun “masa berkualiti” amatlah sedikit sehinggakan ada yang tergamak mengabaikan anak-anak. Sebagai contoh. Ibu bapa yang bertanggungjawab ke atas anak-anak haruslah sentiasa menjadi teladan yang baik kepada anak. ceramah-ceramah juga patut diperbanyakkan untuk meningkatkan integriti masyarakat. Masa depan generasi muda bergantung pada ilmu dan didikan yang diberi di samping dipengaruhi oleh budaya yang baik dan juga membesar di persekitaran yang elok. termasuk nilai agama dan etika dalam proses mendidik anak-anak. ibu bapa yang semakin sibuk dengan kerjaya masing-masing sering mengabaikan aspek pendidikan kerohanian. Selain itu. ibu bapa berlumba-lumba untuk mencari rezeki. sahsiah dan kepimpinan supaya mereka sedar bahawa integriti amatlah penting kepada diri sendiri dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara sebagai pewaris negara pada masa hadapan. Pada zaman yang penuh dengan saingan ini. Dari aspek jenayah rasuah. Pada era ini. Ibu bapa juga haruslah memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak.langkah yang efektif harus diambil dengan segera agar masalah integriti dalam kalangan masyarakat dapat ditangani secara sistematik dan menyeluruh. Mengenalpasti langkah-langkah mengatasi masalah integriti di Malaysia. mereka akan lebih cenderung mengetepikan undang-undang dan peraturan semata-mata untuk mengaut keuntungan diri. satu kempen peningkatan integriti dan pencegahan rasuah telah dilakukan menerusi Bengkel Penerapan Elemen Antirasuah Dalam Pendidikan Sekolah pada tahun 2004. Di samping itu. Kerajaan boleh bermula dari peringkat sekolah.

Sistem pentadbiran ini merupakan sistem Raja berperlembagaan dengan sistem pemerintahan berparti di peringkat pusat dan negeri dengan memilih wakil rakyat. komponen kesihatan.sekolah. institusi sosiobudaya yang merangkumi pendidikan. mengatasi penyelewengan dan salah guna kuasa. Mereka tidak lagi bersikap teragak-agak untuk mengemukakan tuntutan bagi hak mereka itu. terdapat persepsi dalam kalangan sebahagian masyarakat yang mencurigai integriti ahli politik. bertanggungjawab. keceriaan dan produktiviti individu. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan dalam kalangan pentadbir akan meningkatkan daya tahan gerakan pemantapan etika dan integriti. rekreasi. Pelbagai usaha harus dilakukan untuk meningkatkan citra parti politik. Parti yang memegang kuasa mempunyai tugas yang penting. ceramah dan kursus yang pelbagai dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya integriti. dan media massa memainkan peranan yang penting dalam pembinaan insan yang berintegriti dan beretika. Semenjak kemerdekaan. Oleh sebab sistem pentadbiran memberi kesan ke atas kemajuan masyarakat dan negara. Penulisan cerpen. sukan. Semua ini dapat menyumbang kepada pembangunan yang lestari. sistem ini berjalan dengan lancar dan berjaya membawa kestabilan. telus dan mementingkan rakyat. kecergasan mental. pentadbir sekolah turut mengikuti seminar berkenaan. Pada masa ini. Selain aspek akademik. dan buku yang bertemakan integriti digalakkan untuk menanam amalan etika dalam bidang penulisan yang berbeza Bukan setakat itu . Rakyat berasa kurang yakin dengan ahli politik dan menganggap politik sebagai “kotor’’. meningkatkan ketelusan. Bukan setakat itu sahaja. Justeru. rekreasi dan sukan juga menyumbang kepada pembinaan kesihatan badan. peningkatan integriti boleh dilaksanakan melalui pelaksanaan agenda integriti untuk institusi politik. rakyat berhasrat mendapat pemimpin yang berkhidmat untuk pembangunan negara betulbetul mempunyai sikap yang amanah. Selain itu. Selain itu. maka integriti kesemua institusi ternyata penting. Untuk meningkatkan taraf kesihatan badan dan kecergasan mental. memastikan integriti parti dan ahli politik. keharmonian dan pembangunan kepada rakyat berbilang kaum. Moga-moga kempen. Tanah air kita adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dengan memilih pemerintah atau kerajaan melalui proses pilihan raya. penerapan. Rakyat kini sedar akan hak mereka. bertoleransi. iaitu memantapkan integriti dan menangani jangkaan rakyat yang kian meningkat. pengurusan badan-badan sukan juga amatlah penting kerana badan-badan ini dianggap dapat menolong meningkatkan etika dan integriti. artikel. kestabilan politik dan kesejahteraan hidup pelbagai kaum. Matlamat pengukuhan integriti dalam aspek sosiobudaya ialah pembinaan insan yang berintegriti dalam persekitaran sosiobudaya yang berintegriti. Mereka yang mengikuti seminar tersebut hendaklah memahami dan mengamalkan konsep pengurusan integriti dalam organisasi dan memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda tentang kepentingan integriti menerusi pelbagai kurikulum dan kokurikulum agar mereka mengetahui seterusnya mengamalkan integriti. kesihatan. Selain guru kaunselor. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni dalam bidang sukan dititikberatkan.

Sebagai contoh. Sebagai akhirulkalamnya. pepatah Melayu ada menyebut. dalam konteks Islam. Sikap hormatmenghormati dan saling memahami antara penganut patut ditingkatkan. Penganjuran seperti itu berharap dapat memesrakan hubungan masyarakat. .sahaja. benar.W. janganlah kita menyerah bulatbulat kepada pihak kerajaan. Setiap agama di dunia ini mahukan penganutnya hidup berpaksikan nilai murni seperti jujur. Justeru. Jelas sekali. amanah. Dunia ini akan menjadi lebih selamat dan hidup manusia juga akan menjadi aman damai dan bebas daripada segala bentuk jenayah jika manusia mematuhi ajaran dan tuntutan agama. rakyat Malaysia marilah kita bersama-sama YAB Perdana Menteri membawa negara ke mercu kegemilangan tanpa masalah integriti.masing. Selain Itu." (Hadis riwayat Ahmad. Sabda Rasulullah S. Seseorang yang mempunyai pegangan agama. “ranting sekerat masakan bisa menyokong berat’’. Ayuh. iklan. perbahasan dan sebagainya mengenai integriti. poster. yang bermaksud: " Allah melaknat orang yang memberi rasuah. telus. kita patut membantu pihak kerajaan. Tarmizi dan Ibnu Hibban). semua pihak haruslah berganding bahu bagai “aur dengan tebing’’ untuk meningkatkan integriti individu. Jadi. esei. laman web. adil dan saksama. usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) Negeri Kelantan menganjurkan Pertandingan Pidato Prauniversiti BPR di Tumpat. pemberian anugerah dan pengiktirafan dalam bentuk-bentuk karya yang lain akan menonjolkan lagi nilai etika dan integriti. menghayati serta mengamalkan ajaran agama akan sentiasa diberkati Tuhan dalam hidupnya. Dengan kata lain. masyarakat dan negara. pihak tertentu juga boleh menganjurkan pertandingan lagu. khususnya pelajar-pelajar dengan pegawai agensi BPR. Walaupun rakyat Malaysia mempunyai pelbagai agama. dan “Katakan TIDAK Kepada Masalah Integriti”. Sudah terang lagi bersuluh bahawa agama adalah benteng diri yang cukup berkesan.A. masyarakat dan negara menyemai nilai-nilai moral ke dalam diri individu berlandaskan ajaran agama masing. kita patut mengukuhkan integriti diri yang merupakan resipi penting bagi menghapuskan masalah integriti. dan pasti akan menjadi modal insan yang cemerlang. Sebagai contohnya. gemilang dan terbilang. pidato. ibu bapa yang menjadi pendidik utama bertanggungjawab memastikan anak-anak dihantar untuk mendapatkan pendidikan agama. Lagipun. Begitu juga dengan masalah integriti di negara kita. komponen-komponen ini perlu digemblengkan dalam usaha pemantapan integriti. menerima rasuah dan orang yang menjadi perantara kedua-duanya. tetapi ini tidak akan menjadi masalah jika semua perkara ditangani dengan baik. bekerjasama. Kelantan sebagaimana tersiar dalam beberapa akhbar perdana amatlah disokong. Institusi yang memainkan peranan penting dalam membina integriti individu. rasuah dianggap sebagai suatu perbuatan yang keji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful