PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010- 2012) PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

ISU MATLAMAT OBJEKTIF
y

STRATEGI Menggalakkan pihak sekolah mengadakan taklimat / mesyuarat bersama-sama ibu bapa Menggalakkan pihak sekolah mengambil inisiatif menambah bahan bacaan atau BBM Memanfaatkan program Bacaan Pagi. Mesyuarat post-mortem setiap kali selepas saringan dilaksanakan. Penyediaan Pelan Tindakan setiap kali selepas saringan

INDIKATOR PENCAPAIAN

SASARAN (ETR) 2010 2011 2012

y

Bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi

Melahirkan murid yang dapat menguasai asas literasi setelah mengikuti pendidikan tahap 1

Mencapai KPI yang ditetapkan iaitu 100% murid dapat menguasai literasi

y y

100% murid dapat menguasai konstruk 1- 90% 2 selepas saringan 2

95%

100%

y

y

Peningkatan P&P guru dalam program LINUS

Melahirkan guru yang berkebolehan serta kreatif

Mencapai 100% penglibatan guru dalam program LINUS

y

y y

Mengadakan kursus LINUS kepada semua guru Tahun 1 hingga 3. Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru LINUS. Pemantauan yang bereterusan.

90% guru yang beropsyen Bahasa Melayu mengajar literasi dan 100% guru beropsyen Matematik mengajar numerasi.

sesuai & efektif Menghasilkan BBM yang berkualiti. INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 Bilangan murid yang menguasai fakta asas matematik Melahirkan murid yang menguasai fakta asas setelah mengikuti pendidikan Tahap 1 Mencapai KPI yang ditetapkan iaitu 100% murid dapat menguasai numerasi y 100% murid dapat menguasai konstruk 1. 90% BBM yang berkualiti. Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas saringan dilaksanakan. sesuai dan efektif Mencapai 90% BBM yang dapat digunapakai oleh semua guru mengajar LINUS Tahap 1 y Menggalakkan kerjasam pihak sekolah untuk membantu dan menyumbang dari segi kewangan. Mengalakkan pihak sekolah terlibat dan bekerjasama membantu murid mahir dalam fakta asas. Penglibatan ibu bapa semasa anak-anak berada di rumah.90% 7 selepas saringan 2 95% 100% y y y Kurang BBM yang berkualiti.PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010. Penyediaan Pelan Tindakan selepas saringan.2012) PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ISU MATLAMAT OBJEKTIF y y STRATEGI Bacaan fakta asas dan sifir semasa bacaan pagi. sesuai dan efektif dapat dihasilkan dan digunapakai . Mengadakan bengkel pembinaan BBM.

2012) PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ISU MATLAMAT OBJEKTIF y STRATEGI Memohon kerjasama dan sumbangan pihak sekolah Memohon kerjasama dan sumbangan ibu bapa Memohon kerjasama dan sumbangan pihak luar (swasta / persendirian) INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 Mewujudkan Masalah kewangan tabung yang boleh bagi menampung menampung program dan perbelanjaan perjalanan LINUS program LINUS y y Sebuah tabung LINUS dapat diwujudkan .PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010.

1 Perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa muridmurid Guru Linus Mac Pihak pentadbir Perbincangan dapat dilaksanakan dengan lancar 100% ibu bapa murid LINUS dapat hadir 2 Program bacaan bergred Guru Literasi Guru Pemulihan Setiap kali waktu P&P Bahan Murid semakin lancar bacaan membaca dan mengeja bersesuaian 100% murid boleh membaca sehingga tiga suku kata terbuka dan tertutup 3 Persembahan 5 minit di tapak perhimpunan Guru LINUS Sepanjang tahun Kad bacaan sifir Murid lebih yakin bercakap di khalayak ramai 100% murid berani dan yakin membuat persembahan .PELAN TAKTIKAL BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ MASA KOS / BAHAN OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI y Mengedarkan surat kepada ibu bapa yang terlibat y Membuat perbincangan dengan ibu bapa tentang anak-anak mereka y Berbincang tentang peranan dan tanggungjawab guru di sekolah dan tanggungjawab dan peranan ibu bapa di rumah dalam membantu anakanak mereka menguasai 3M y Menunjukkan prestasi anak mereka y Latih tubi membaca dan mengeja y Murid yang telah menguasai sesuatu kemahiran literasi akan membuat persembahan dengan kad bacaan / buku cerita y Murid yang telah menguasai sifir dan fakta asas akan tampil untuk membaca sifir / fakta asas.

y Pengawas akan membantu murid LINUS membaca dan menghafal fakta asas ( 1 pengawas 1 murid) y Menyediakan instrumen untuk saringan y Melaksanakan saringan untuk semua murid LINUS y Menyediakan senarai perkataan berlainan kemahiran y Menyediakan soalan fakta asas dan penyelesaian masalah mudah. kad perkataan. y Pertandingan mewarna y Kuiz merdeka berdasarkan maklumat yang dibaca Guru LINUS 5 Program Bacaan Pagi Guru bertugas mingguan Sepanjang tahun Februari Mac Mei Jun Oktober November Mac Kad bacaan Lembaran kerja Murid akan menguasai sifir. fakta asas dan perkataan dengan lebih baik 100% murid mahir ejaan dan fakta asas 6 Ujian saringan LINUS Guru LINUS Instrumen Saringan Murid melepasi semua konstruk yang diuji 100% murid melepasi ujian saringan pada hujung tahun 100% murid yang menyertai dapat mengeja dengan tepat dan lancar 7 Eja Lebah Guru Literasi AJK Minggu Bahasa Malaysia Guru Numerasi AJK Minggu Matematik Guru LINUS AJK Ceria Merdeka Guru LINUS AJK Ceria Merdeka Hadiah RM10 Murid dapat mengeja secara spontan dengan tepat dan lancar 8 Kira Cepat April Hadiah RM10 Hadiah RM10 Hadiah RM10 9 10 Ceria Merdeka Ceria Merdeka Ogos Ogos Murid dapat 100% murid dapat menyelesaikan masalah menjawab soalan yang yang dikemukan dengan diberi secara lisan cepat dan tepat Murid LINUS dapat Melatih psikimotor mewarna dengan halus murid kemas dan cantik Murid membaca sudut Murid dapat menjawab kemerdekaan soalan kemerdekaan . fakta asas dan perkataan dengan lebih baik 100% murid mahir ejaan dan fakta asas y Guru-guru menyoal murid LINUS tentang fakta asas dan ejaan setiap kali terserempak dengan mereka di mana-mana sahaja pada bila-bila masa y Buku catatan & pensel sentiasa ada bersamasama mereka dan mesti ditandatangani oleh guru yang menyoal. Kad bacaan Murid akan menguasai sifir.Guru LINUS 4 Pop kuiz Semua guru dan pentadbir Sepanjang tahun Kad fakta asas.

y Dijalankan setiap hari di rumah.11 Hari Literasi Guru Literasi Guru Pemulihan September Hadiah RM10 Hadiah RM10 12 Pertandingan Guru Literasi Tulisan Cantik Oktober Memantapkan penguasaan bacaan murid Melatih murid menulis dengan betul. kemas dan cantik Murid dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan 100% murid dapat menulis dengan betul. tin. 13 Bacaan di rumah Guru Literasi Ibu bapa Sepanjang tahun Segala Meningkatkan jenis bahan kemahiran membaca bacaan murid LINUS Murid LINUS membaca dengan lebih lancar . kemas dan cantik y Menyediakan bahan untuk aktiviti hari literasi y Menyediakan bahan y Ibu bapa diminta untuk menguji kemahiran membaca anaak-anak di rumah dengan menyuruh mereka membaca segala jenis bahan bacaan seperti label pada kotak. keropok. y Buku akan disemak oleh guru pada setiap Jumaat. papan tanda dan kemudian mengesaahkan bacaan anak tadi dengan menandatangani buku bukti.