Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Zaman pluraliti Penjajahan

Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini.

Bercirikan pemaksaan dan perbezaan: Kuasa penjajah telah membawa masuk imigran yang hidup berdampingan tetapi berasingan. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan oleh politik kolonial Inggeris yang menjalankan dasar pecah dan perintah. Setiap etnik dilayan, dibayar dan diberi kemudahan berasingan dan berbeza. Berlaku segregasi Abad ke-19- unit politik Melayu ialah negeri dikuasai oleh seorang Sultan. Setiap negeri terdiri daripada beberapa buah kampung diketuai penghulu. Keseluruhan struktur sosial terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Berdasarkan keturunan dan ditandai dengan adat resam dan kepercayaan. Setelah kedatangan Inggeris ± dilantik seorang Residen di setiap negeri.Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh penjajah ialah perlombongan dan perladangan getah.c c Mewujudkan pembahagian etnik berdasarkan pembahagian pekerjaan ± Melayu dalam sektor kerajaan dan pertanian, Cina sebagai pelombong dan peniaga, orang India sebagai pekerja estet dan ladang. Portugis ± 1511c Belanda kurun ke-17, 1641.c Persetiaan Belanda-Inggeris ± 1824, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura (Negerinegeri Selat) milik Inggeris.c Perjanjian Pangkor 1874 ± campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu.c Perang Perak 1875c Perang Negri Sembilan 1875.c Pemberontakan Pahang 1891.c KESAN: Inggeris membawa masuk tentera dari India dan Hong Kong. Bermula dengan suku-suku Melayu, Cina dan India.c c Proses penghijrahan disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, sosial dan fizikal, kedekatan lokasi, kemiskinan, pengangguran, peluang perdagangan, penindasan, perbalahan, perselisihan, perkhidmatan, rekreasi dan migrasi. Tertumpu di lombong bijih timah di Perak, Negeri Sembilan dan Selangor.c Penghijrahan pesat pada 1880-1914, lombong-lombong milik pengusaha Eropah atau Cina.c Faktor-faktor penarik : pembukaan ladang dan lombong.c Faktor-faktor penolak : penderitaan atau kemiskinan, kekacauan (pemberontakan), bencana alam, kegiatan jenayah.c c Selain daripada sebagai pelombong dan petani, penghijrahan orang Cina telah menukar corak pekerjaan asal mereka dengan menjadi pedagang dan peniaga ±

c c Jepun memberi layanan yang baik pada orang India kerana perlukan kerjasama mereka untuk melaksanakan dasarnya memerangi Inggeris di India. Mereka juga menjadi pelindung dan penjamin keselamatan ahli-ahlinya.c c Tiga buah parti politik mewakili bangsa Melayu. agama dan keistimewaan orang Melayu c kedatangan orang Cina ke Sabah didorong oleh galakan yang diberikan oleh syarikatsyarikat tembakau dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara British. Kemudian menukar sikap kerana perlukan sokongan ekonomi.British menubuhkan Jabatan Perlindungan Cina di Singapura bagi mengawal kegiatan orang Cina secara langsung. pengetua sekolah dan pentadbiran. Chinglepet. Cina dan India bersetuju menubuhkan satu perikatan dan menghadapi pilihan raya . Telegu danc Tamil yang ditempatkan di beberapa buah jabatan seperti Jabatan Audit.kawasan bandar. Jepun mengambil sikap yang keras terhadapc orang Cina sejak Perang Jepun-China 1937. Para penghijrah baru dinamakan singkeh (selepas bebas dinamakan laukeh). kebuluran. Jabatan Keselamatan dan Jabatan Polis dan Penjara. kopi dan tebuc Berhijrah melalui buruh kontrak. pilihan raya umum pertama diadakan. Mereka terdiri daripada orang Sikh dan Punjab yang dibawa . Pada tahun 1955. cukai tanah tinggi. Jabatan Pos dan Telegrafi. pengangguran dan kemiskinan.c Kongsi Cina daripada suku kaum Hakka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an.c Pada zaman penjajahan kedatangan orang India telah berlaku secara perlahan dan sistematik. Pada awalnya. sistem Kangani 1907.c c Daripada Madras. c Kemerdekaan diperolehi pada 1957 dengan mengkaji beberapa perkara seperti isu status.c Tenaga kerja dari India generasi kedua lebih banyak sebagai kerani. Trichinopoly. Kumpulan pendatang ini berhijrah ke Sarawak melalui kawasan Sambas-Pontianak di Kalimantan. ladang tembakau mula dibuka di Sabah dan hampir kesemua tenaga buruh yang digunakan dibawa masuk dari negara China.c Faktor-faktor penarik : perkembangan perusahaan getah. Madura. terutama semasa pemerintahan Charles Anthony Brooke. Penghijrahan orang Cina ke Sarawakc semakin meningkat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Bekerja di ladang-ladang getah. 1877. Salem. lebihan penduduk. Tanjore dan Tinnevelly. sokongan dan teknikal.c c Orang Cina ditadbir oleh Kapitan Cina mentadbir hal ehwal ekonomi dan undangundang di kawasan lombong-lombong di Kuala Lumpur. c Pada tahun 1880an. c Penglibatan orang India dalam aktiviti ekonomi di Sabah lebih tertumpu pada beberapa sektor tertentu seperti pentadbiran. Jabatan Pelabuhan. Coimbatore.c Faktor-faktor kedatangan: adat resam dan kasta.c c Orang India merupakan kelompok kecil dalam kalangan masyarakat bukan bumiputera di Sarawak. Utara dan Selatan Arcot. Ramnadpuram. buruh bebas. Mereka terdiri daripada orang Sikh. bahasa. Pathan.

Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakatc Malaysia namun ianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekali dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budaya kaum masing-masing. . c Di samping orang Sikh dan Punjab terdapat sebilangan kecil orang India berketurunan India-Muslim yang bekerja sebagai peniaga kain dan pedagang.masuk oleh James Brooke untuk bekerja sebagai anggota polis.