Teori Pemprosesan Maklumat …………………………

Dr. Effandi Zakaria

Teori Pemprosesan Maklumat…………………..
♦Otak sebagai komputer ♦Otak bukan penerima yang pasif ♦Interaksi antara ingatan sensori, ingatan

jangka pendek dan ingatan jangka panjang
♦Lebih fokus kepada proses dalaman

(mental) daripada luaran

Teori Pemprosesan Maklumat
EXECUTIVE CONTROL PROCESSES
S E N S O R Y R E G I S T E R S

Faktor yang menyebabkan lupa:


Short-term store Infinite data are briefly maintained (0.5 – 2.0 seconds) for preliminary analysis. Short-term (working) memory (A limited amount of data is maintained for approximately 20 seconds. Long-Term memory. Transformed or coded data become part of the knowledge system.

♦ ♦ ♦

information / data

Peredaran masa Ganguan Keusangan Perasaan Takut Desakan emosi

Data lost from the system

Cara Meningkatkan Ingatan
♦ Menegaskan isi untuk diingat (Penegasan) ♦ Pembelajaran Bermakna ♦ Pengelolaan Pembelajaran

Tiga komponen dalam struktur ingatan
♦ Ingatan Sensori
♦ Ingatan sementara ♦Berlaku dalam masa singkat ♦Sama ada maklumat diproses selanjutnya bergantung kepada pengiktirafan dan perhatian ♦Memadai untuk menentukan sama ada sesuatu rangsangan itu diterima atau tidak

-Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar -Urutan Pembelajaran ♦ Aktiviti/Interaksi ♦ Latih Tubi ♦ Gunakan singkatan

1

Ulangan maklumat berkali-kali bagi mengingatnya. tarikh dan tempat ♦ Ingatan Semantik -Terdiri daripada maklumat yamg dapat digunakan untuk menyimpulkan rumusan. membuat generalisasi dan aplikasi hukum dan rumus -Pengetahuan umum dan konsep 2 . jangka pendek kepada ingatan jamgka panjang dilakukan melalui proses pengkodan ♦ Mengekod maklumat adalah menyerap maksud daripada pengalaman dengan mengubahkan maklumat kepada bentuk yang lain ♦ Menyimpan maklumat dalam bentuk kekal dan tersusun ♦ Tidak terbatas dan tetap ♦ Boleh diingat kembali pada bila-bila masa Dua jenis ingatan: ♦ Ingatan Episodik Aplikasi dalam pendidikan: ♦ Perbezaan individu ♦ Kesediaan untuk belajar ♦ Pemindahan pembelajaran ♦ Bagaimana untuk belajar ♦ Strategi membentuk makna ♦ Kefahaman pengetahuan Merujuk kepada pengalaman peribadi atau peristiwa yang berkaitan dengan masa.Ingatan Jangka Pendek ♦ Apabila maklumat diproses dan Contohnya: ♦ Apabila pelajar melihat contoh guru di memberi makna atau relevan ia dipindahkan ke Ingatan Jangka Pendek ♦ Disimpan beberapa saat saja ♦ Maklumat baru akan dilupakan dengan cepat papan hitam.pecahkan maklumat kepada ♦ Proses perpindahan maklumat daripada ingatan beberapa bahagian bagi meningkat ingatan ♦ Ulangan (Rehearsal). ia hilang selepas tamat pengajaran ♦ Juga disebut Ingatan Bekerja ♦ Kedayaan ingatan sangat terhad lebih kurang 7 item sahaja. Ingatan jangka panjang ♦ Chunking.

TAMAT 3 .