Dunia Islam dan Cabaran Kontemporari

Isu Keganasan ISLAM yang damai dan Islam yang sejuk nyaman merupakan misi Rasulullah s.a.w. dalam mengembang dan mencipta kehidupan yang adil di muka burnt, agar ia tidak dieksploitasi oleh manusia ke atas manusia lain. Walaupun atas nama apa saja: agama, politik ataupun ideologi tertentu, tujuannya tidak lain agar manusia kembali pada kesaksian awalnya, iaitu tiada tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Ajaran Islam selalu menawarkan keindahan akhlak, bukan menaburkan onak di lorong-lorong lebar kemanusiaan. Dalam rahim Islam, janin-janin rahmat itu siap dilahirkan untuk memberikan kesejukan kepada semesta alam. Peristiwa serangan bom di Bali memperlihatkan bagaimana jalan kekerasan atau pembunuhan menjadi misi dan agenda golongan-golongan tertentu bagi mencapai cita- cita dan matlamat. Lebih tidak adil lagi ialah apabila setiap keganasan yang herlaku itu dikaitkan dengan perbuatan orang Islam. Menurut Rasulullah s.a.w, seorang yang beriman adalah orang yang menjaga dengan baik kehidupannya dan juga orang lain dengan aman apabila berada di tangannya (bersifat amanah). Itu tidak lain kerana Islam adalah agama damai. Al-Quran menyebut jalan ini sebagai jalan keselamatan (al-Maaidah: 16). Ini juga menunjukkan bahawa rekonsiliasi (ishlah) adalah sebagai jalan terbaik (al-Nisa ; 128) Dan juga ditegaskan bahawa Allah sama sekali tidak menyukai kerosakan di muka bumi (al-Baqarah : 205). Memang di dunia ini apabila disebut perdamaian, ia masih merupakan suatu persoalan vang sangat ilusif. Perbezaan, baik politik ataupun bukan terus ada dan tidak mungkin dihilangkan antara individu, antara kumpulan ataupun antara muslim dengan muslim yang lain. Jika setiap manusia menolak untuk bersikap toleransi dan terbuka dalam menghadapi perbezaan dan memaksakan apa yang menjadi kehendaknya, maka kedamaian tidak mungkin wujud di dunia ini. Demikianlah, dengan konflik serta keganasan yang berlaku di merata-rata tempat di dunia ini. Seseorang yang tidak memiliki rasa toleransi, maka ia bukan manusia dalam pengertian dan ekspresi yang sebenar. Saat seseorang memuncak kemarahannya pada hal-hal yang dibenci, maka hal itu merupakan bukti nyata daripada kelemahan yang ada dalam dirinya. Memang banyak orang yang tidak mahu mengaku prinsip toleransi sebagai sesuatu yang abadi. Pada keadaan yang sangat mendesak dan tersepit, keinginan untuk membalas dendam menjadi sangat kuat. Perasaan marah yang disertai reaksi negatif demikian hendaknya dilepas dengar sebebas-bebasnya. Orang yang memiliki cara berfikir demikian akan berada dalam sebuah ilusi, bahawa apa yang dilakukan tidak ada yang melanggar hukum sama sekali. Pandangan seperti ini sangatlah tidak tepat. Kerana kenyataannya, apabila kemarahan seseorang memuncak akibat ada hal yang menyerang diri dan kemahuannya, seharusnya sikap toleransi itu jadikan sebagai prioriti utama.

Sifat manusia yang kebiasaannya berusaha menjelmakan dirinya sebagai superman. Padahal manusia super adalah mereka yang mampu mengimbangi sikap toleransi dalam menghadapi situasi paling sulit dan berat. Di dunia ini kesatuan hanya akan dicapai dengan belajar untuk bersatu dan bukan belajar berbeza atau pun memaksakan kesatuan tanpa menafi adanya perbezaan. Untuk menghapuskan semua perbezaan yang ada, tentu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Rahsia pencapaian kedamaian dalam keludupan adalah toleransi terhadap adanya perpaduan atas kedamaian itu sendiri. Agama, sebagaimana difahami dalam ajaran Islam, secara dasar adalah tindakan yang menampakkan kecintaan kepada Allah dan keinginan agar umat manusia menjadi baik. Firman Allah:

Terjemahan: (Walaupun demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu). (Surah al Baqarah: 165) dan firmanNya lagi

Terjemahan: Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut ugama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam ugama Allah)); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang berdosa)". (Surah hud: 118-119) Mengapa demikian? Sebab Allah sendiri telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan memenuhi kehendak kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Termasuk dalam hal beragama, Allah tidak memaksa manusia, sebaliknya berserah apakah dia akan beragama Islam atau tidak? Kemerdekaan yang dikurniakan Allah itu sebenarnya juga merupakan bahagian daripada rahmatNya, di mana manusia benar-benar diberi kebebasan untuk memilih jalan taat atau mengingkari agama yang dibawa oleh Rasul-Nya. Cuma kalau umat Islam kadang-kadang menunjukkan sikap keras dan garang, itu lebih banyak disebabkan oleh adanya pengkhianatan daripada pihak luar. Atau mungkin juga kerana banyak

Chechnya. Untuk menghindarkan umat beragama daripada bersikap fanatik. Iraq. Tetapi jika sebaliknya. Misalnya. pemahaman agama harus dilakukan tidak hanya daripada satu sisi. kerukunan dan kesejahteraan umat manusia. Kosovo. Pencabulan dan penafian hak. tapi dari pelbagai sisi. Hampir boleh dikatakan semua negara Islam yang dikatakan merdeka pada hari ini sebenarnya tidak merdeka. Jika disetujui oleh Barat. baik umat yang seagama mahupun bukan se agama. secara langsung amat ketara seperti yang berlaku di Palestin. Apa yang membezakan keadaan ini di negara Islam lain ialah tahap kegawatan di negara masing-masing dan sejauh mana Barat berasa terancam. tekanan diberikan dalam pelbagai bentuk . terpaksa berterima kasih kepada kuasa Barat sebelum mereka memperoleh kebebasan untuk merdeka dan mengurus negara mereka sendiri. Sementara secara tidak langsung kesan pencabulan ini dapat dirasakan di hampir kesemua negara Islam. dan harga diri umat Islam. negara-negara Islam terpaksa menanggung beban yang berat akibat daripada kemelut dan konflik yang melanda dunia dan melibatkan umat Islam sejak itu.orang luar daripada Islam telah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam menyebarkan agama. Afghanistan dan beberapa negara lain. malah banyak perkara termasuk tanah. Di sesetengah negara Islam yang walaupun merdeka. Bosnia. Isu Barat Merdekakah negara-negara Islam dalam konteks politik dunia hari ini? Persoalan ini timbul khususnya selepas setengah abad tamatnya Perang Dunia Kedua. sehingga dapat menunjukan wajah agama secara utuh iaitu agama yang membimbing manusia ke arah kebenaran dan mampu memberikan rasa kedamaian. Kebebasan bersyarat yang mereka peroleh itu terpaksa mengorbankan bukan sahaja nyawa. Ertinya. Sebaik sahaja Barat terancam. pasti Barat akan melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Hampir kesemua negara Islam sama ada sedar atau tidak. melalui peningkatan pemahaman agama secara luas dan benar. Kemerdekaan mereka bersyaratkan kepada sejauh mana mereka tidak mengancam Barat. Afghanistan dan Iraq. maka akan lebih senanglah mereka merdeka dan menguruskan negara mereka sendiri. maka diperlukan pendewasaan sikap dan tingkah laku keagamaan. harta. budaya. mendekati umat lain dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil. perjalanan negara berkenaan untuk mengembalikan maruah dan hak mereka terpaksa berlanjutan dan beranjau seperti yang berlaku di Palestin. pengorbanan fizikal dan psikologi malah dipaksa melalui saat-saat yang amat memalukan serta hina yang menggugat maruah dan kredibiliti mereka sebagai ummah dan sekali gus manusia. Umat Islam di merata dunia bukan sahaja terpaksa membayar dengan darah. dan tidak beretika seperti mengadakan kegiatan sosial tapi hanya sebagai alat untuk merampas iman orang lain.

Kita di Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman berterusan Barat ini. dan yang lebih penting secara paling berkesan mengelak Malaysia dijajah secara tidak langsung.untuk memastikan mereka terus terikat dengan sistem yang diakui dan direstui oleh Barat. Secara umum mereka berada dalam keadaan yang lemah. Pelbagai cara dilakukan Barat dan yang paling ketara menggunakan manipulasi sistem politik dan ekonomi dunia yang mereka ciptakan. Hakikat ini mudah kita fahami bila melihat secara umumnya Turki dan masyarakatnya lebih kebaratan berbanding sebelumnya. mempertahankan kemerdekaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan demikian. Kebolehan para pemimpin negara dalam mengawal dan mengatasi kegawatan politik. antaranya ada pengaruh dan . Ini boleh dibuktikan apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dijadikan alat mencapai agenda hegemoni berterusan mereka. Salaudin dalam Islam Hadhari: Himpunan Isu Kontemporari. Cuma sejak akhir-akhir ini kebangkitan semangat Islam itu dapat dilihat tetapi Turki masih dilihat amat berhati-hati demi mengelak berdepan dengan ancaman Barat secara terbuka. Roslan Mohd. Di Turki umpamanya. 2005) 5. membangunkan negara kita ke tahap yang ada. Kemerdekaan yang terhad ini haruslah dipelihara dengan mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi yang sedia ada di samping berusaha mempertingkatkan usaha ke arah menguatkan negara dan ummah setanding dengan Barat. Namun kita harus bersyukur dan berasa amat bertuah kerana kebijaksanaan dan pemikiran strategik pemimpinpemimpin kita sejak merdeka telah membolehkan kita. Bagaimanapun kekayaan ini tidak menggambarkan kekuatan negara-negara Islam dalam menentukan arus dan arah politik dunia hari ini. walaupun diikat dengan syarat-syarat tertentu secara langsung atau tidak. seperti yang berlaku di Iraq baru-baru ini. ekonomi dan kewangan membolehkan kita mengekalkan kemerdekaan kita. Amat malang kepada kita apabila sistem ini tidak boleh mereka pakai. umat Islam disyaratkan secara tidak langsung mengubah berat sebelah Islamik mereka sebelum ini kepada sekularisme dan membolehkan kerajaan pimpinan Mustafa Kamal Attartuk memerintah atas nama merdeka tetapi berterusan diikat oleh Barat sehingga kini dalam apa juga tindak-tanduknya kecuali dalam perkara yang tidak bertentangan dengan kepentingan Barat. (Mohd. Keahlian Turki. memperoleh kemerdekaan daripada British pada 1957. satu-satunya negara majoriti penduduknya Islam dalam NATO juga boleh dijadikan bukti jelas hakikat ini. Alhamdullilah Malaysia lebih merdeka daripada banyak negara Islam lain yang merdeka.2 Isu Perpaduan Dunia Islam Negara-negara Islam ini ada yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak dan gas. sistem diketepikan dan mereka tetap dengan agenda buruk yang tersirat itu dengan cara mengetepikan PBB dan bertindak secara unilateral.

iaitu dengan melaksanakan tanggungjawab dan pada masa yang sama menghormati hak-hak individu. Menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia sesama manusia bermula daripada diri. Senarai data 20 negara terbaik tidak terdapat nama negara Islam kecuali Malaysia. pengangguran dan taraf hidup yang rendah. kanak. Tidak dibenarkan memusnahkan rumah kediaman. Mereka diberi kebebasan untuk tinggal dan mengamalkan agama mereka mengikut kepercayaan masing-masing. Orang yang terkorban hendaklah dihormati. Ini telah ditunjukkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan dalam hubungan luar Rasulullah s. Islam menerima konsep 'perjanjian dan perdamaian' dengan negara jiran dan pihakbukan Islam. Dalam pada itu terdapat peraturan yang mesti dipatuhi seperti larangan membunuh orang awam.a. masyarakat dan negara. Sikap prejudis Barat terhadap Islam sangat jelas. Setiap orang itu boleh menggunakan haknya dengan batasan. kepimpinan yang tidak sehaluan dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. keluarga. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang boleh hidup dan maju tanpa mempunyai hubungan dengan negara lain. Bagaimanapun dalam Islam tidak ada 'kebebasan mutlak'. Dalam hubungan sedemikian kita tidak boleh melakukan sesuka hati terhadap orang lain dengan mengambil undang-undang di tangan sendiri. Dalam hubungan ini prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni ialah suatu matlamat dalam hidup bermasyarakat. makanan dan pokok buah-buahan. jaminan keselamatan telah diberikan.w. dengan negara-negara jiran. masyarakat dan negara. Bahkan ketika Nabi memasuki Kota Mekah. Bahkan dengan kebenaran tersebut Islam memberi jaminan keselamatan ketika mereka berada dalam negara Islam. Dalam konteks ini Islam meletakkan hak dan tanggungjawab seseorang. Islam membentuk cara hidup manusia berasaskan hukum dan keadilan sejagat. Ini ialah satu kenyataan dan bukan andaian kerana tidak ada sebuah negara di dunia ini yang mempunyai segala-gala sehingga tidak memerlukan dunia luar. orang tidak upaya. orang tua. kesatuan dan perpaduan yang lemah. buta huruf yang tinggi. . Ini mencerminkan betapa ketinggalan dan mundur sesetengah negara-negara Islam. Islam tidak membenarkan peperangan dilancarkan ke atas sesiapa pun kecuali dengan perintah ketua negara dan oleh sebab-sebab yang sahih seperti mempertahankan diri. Jika dalam keadaan peperangan pihak musuh mahu kepada perdamaian. Islam membenarkan orang bukan Islam mempunyai hak memasuki negara Islam. jika tidak nescaya dia akan mengganggu atau menceroboh hak dan kebebasan orang lain. Negara-negara Islam digolongkan dalam kumpulan negara tidak membangun dengan mempunyai masalah domestik yang tersendiri seperti kemiskinan. termasuk juga hubungan antarabangsa. Sikap demikian berlaku disebabkan antara lain tidak ada kefahaman yang betul tentang Islam dan kesan daripada Perang Salib yang telah berlaku antara Islam dengan Kristian.kanak dan perempuan.cengkaman Barat ke atas mereka. Nabi menyuruh supaya menyahut secara positif seruan 'perdamaian'. Rumah ibadat tidak boleh diceroboh.

Pandangan yang beranggapan Islam mendatangkan 'ancaman' kepada Barat dapat dilihat dengan mengaitkan reaksi daripada tindakan keganasan yang dihubungkaitkan dengan orang Islam. Sebenarnya Islam tidak datang dalam bentuk keganasan dan sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan terrorisme. Barat cuba tidak menunjukkan sentimen anti-Islam atau orang Islam. Sebenarnya keganasan juga berlaku di kalangan bukan Islam dan di kalangan negara bukan Islam. dan ada yang berlanjutan hingga ke hari ini. Moral atau akhlak mempunyai nilai yang tersendiri dalam pembentukan sahsiah. sungguhpun dari segi politik.3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi.a. menolak diskriminasi. Sosial Dan Politik Dunia Islam Konsep globalisasi adalah diterima pakai oleh masyarakat Malaysia yang sememangnya menjadi dasar masyarakat dan rakyatnya untuk berbaik-baik antara kaum di Malaysia dan sejagat. Menjadi tugas setiap orang Islam dan kerajaan Islam memberikan imej yang sebenar tentang Islam dan menghuraikannya. Begitu juga memerangi kejahilan.a. 5.a. Dalam buku al-Jihadfi al-Islam menyatakan. membanteras gejala sosial. Dalam sebuah buku al-Qiyadah wa al-Judiyyahfi al-Islami menghuraikan maksud jihad yang difahami oleh sebahagian orang Islam iaitu al-Harb al-Muqaddasah dengan matlamat untuk meninggikan kalimah Allah dan penyebaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah s. Apakah jihad itu terbatas kepada pertumpahan darah dan adakah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah s. toleransi terhadap kemanusiaan. Undang-undang ialah sesuatu halangan atau pencegahan yang bersifat luaran yang tidak mengambil faktor dalaman diri manusia. toleransi dan perikemanusiaan. Neraca moral seperti keadilan. Jihad mempunyai erti yang luas tidak terbatas kepada jihad dengan nyawa atau peperangan dan harta sahaja. persamaan. Ini ialah pandangan kerajaan dan orang awam di Barat.w. Bertitik tolak daripada pegangan ini. Jihad termasuk jihad ke atas diri dengan memerangi hawa nafsu dan menuntut ilmu. tidak ekstrem dan agresif tetapi sederhana ialah tuntutan Islam. prejudis terhadap Islam di kalangan Barat tetap ada. Imej ini perlu diperbetulkan. pembunuhan dan tawanan. keadilan dan kebenaran.w itu penuh dengan kekerasan dan penyebaran dalam bentuk penyerangan ke atas lawan? Cara-cara demikian bertentangan dengan sirah Rasulullah s. mencintai. menghapuskan kemiskinan.w. progresif. adil.Undang-undang secara bersendiri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tingkah laku manusia. Bagaimanapun. (Abdul Monir Yaacob. titisan darah. Dengan demikian jihad bagi mereka ialah peperangan. Bagaimanapun ada media lebih suka menghubungkan Islam dengan keganasan. akhlak yang tinggi berpandu kepada ilmu dan kefahaman ajaran agama yang betul. bahawa jihad fisabilillah bertujuan membawa kebaikan. membangunkan ummah. Terdapat kecenderungan melalui perkembangan semasa yang menghubungkan keganasan dengan Islam dan penganut Islam. Islam itu adalah damai. mengajak kepada perpaduan. persahabatan sejagat tanpa mengira fahaman agama dan bangsa. Sebenarnya Islam itu indah. 2005). meninggikan maruah dan syiar Islam. Malaysia telah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan .

Mengikut Chandara Muzaffar dalam bukunya Islamic Resurgence in Malaysia . Pengeluaran dan pengeksportan kereta Proton Malaysia telah membawa kejayaan luar biasa dari segi perindustrian dan hubungan dengan negara luar. 2003:377) 5. Chechnya dan sebagainya. Bosnia. bak kata Hang Tuah. Malaysia juga mengadakan hubungan dengan kebanyakan negara kapitalis dan komunis serta mengamalkan dasar Pandang ke Timur (Jepun. Dari segi sosial Malaysia juga telah berjaya memajukan kedudukannya dalam negara seperti mengekalkan keamanan.Negara-negara Berkecuali. Malaysia juga telah mengadakan hubungan khas dengan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) yang berpusat di Jeddah. Ini terbukti apabila simpanan luar Malaysia yang melebihi 30 billion dolar Amerika. Islamic Revivalism. pendidikan. Malaysia juga telah memberikan sumbangan dari segi kewangan dan bantuan kemanusiaan kepada banyak negara seperti Indonesia. Islamic Renaissance atau asSuhwah al-Islamiah tidak lagi menjadi istilah yang asing kepada sebahagian besar anggota masyarakat apatah lagi di kalangan para cendikiawan dan pengkaji perubahan sosial. Malaysia juga telah menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945 di San Francisco. toleransi antara kaum.4 Masa Depan Dunia Islam Kebangkitan Islam boleh dilihat di merata tempat di dunia hari ini sama ada di Timur Tengah. 'Tidak Melayu hilang di dunia'. Asia Tenggara. Korea dan Taiwan). mempraktikkan amalan-amalan Islam. Dalam hubungan luar negara Malaysia amat prihatin dengan nasib negara-negara membangun (Selatan-selatan) dan juga mengadakan hubungan erat dengan negara membangun terutama kumpulan G-8. mengadakan kerjasama serantau dan memberi sokongan terhadap Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Malaysia telah mengadakan perdagangan antarabangsa dengan hampir semua negara dan mendapat keuntungan yang amat menggalakkan. menegakkan undang-undang Islam serta mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan setiap muslim. Kebangunan Islam. Ia adalah percubaan untuk melahirkan kembali etika Islam. Arab Saudi. Zohair Hussain ."Kebangkitan Islam ialah kembali minat terhadap syiar dan ideaidea Islam setelah mengalami satu jangka masa yang lesu" . (Azhar Hj. Iraq. Islamic Resurgence. orang Melayu dan bahasa Melayu tetap unggul di Nusantara.Kebangkitan Islam ialah "Ungkapan yang menggambarkan usaha-usaha menegakkan semula nilai-nilai Islam. Dalam bidang ekonomi. Afrika bahkan di Eropah dan Benua Barat sendiri. Mad Aros. peraturanperaturan sosial Islam yang berpaksikan untuk membentuk insan muslim sejati berpandukan alQuran dan as-Sunnah. Malaysia juga membuat hubungan khas dengan Negaranegara Anggota Komanwel yang telah ditubuhkan pada tahun 1931 dan diketuai oleh Ratu England. Amerika Syarikat. Yang pastinya. Somalia. Mengikut Dr. kesihatan dan perpaduan. Kampuchea. Pertubuhan ini ditubuhkan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan keamanan dan mengadakan hubungan baik antara negara-negara anggota badan sedunia itu. Dalam konteks luar negara. Istilah Kebangkitan Islam. kebebasan beragama. Malaysia telah mengukuhkan kedudukan ekonomi dalam negaranya dengan berkesan dan baru-baru ini telah berjaya menangkis serangan penyangak mata wang dan kegawatan ekonomi. membangunkan kembali institusi-institusi Islam.

bagi umat (Islam) ini seorang Mujadid yang membaharui agama umatnya" Mujadid yang dimaksudkan ialah pelopor kepada Kebangkitan Islam.w. Dengan kata lain. Mujadid abad ketiga ialah Imam Asyari. Perkataan Islah terdapat di dalam al-Quran. melindungi kesucian agama Islam dan mempertahankan kesejahteraan umat. Justeru itu menjadi tanggungjawab setiap individu muslim dalam memupuk suasana Kebangkitan Islam hari ini melalui Tajdid dan Islah. jika Aku berdasarkan Bukti Yang nyata dari Tuhanku.perubahan pemikiran umat ke arah memahami dan menghayati Islam yang sebenarnya. Mujadid abad keempat ialah Imam al-Baqilani. sosial. terdapat dua perkataan lagi yang ada kaitannya dengan Kebangkitan Islam.w. dan tiadalah Aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan Dengan pertolongan Allah. Para ulama bersetuju meletakkan Mujadid abad pertama ialah UmarAbdul Aziz. Membanteras penyelewengan yang berlaku. firman Allah Taala Terjemahan: Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu.Kebangkitan Islam ialah merujuk kepada "Peningkatan kegiatan politik atas nama Islam oleh pemerintah atau kumpulan pembangkang sepertimana yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam di negara-negara Arab dan beberapa buah negara Islam yang lain. kebangkitan Islam ialah merujuk kepada peningkatan mengamalkan syiar Islam di dalam politik. yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah membangkitkan pada permulaan tiap-tiap seratus tahun. (i) Tajdid yang bererti . Hillal Dessouk . (ii) Islah bererti . Seterusnya setiap abad akan ada Mujadid seumpama mereka.memperbaiki sesuatu yang sudah rosak. . Mujadid abad kelima ialah Iman al-Ghazali. iaitu Tajdid dan Islah. (Patutkah Aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang Aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu Yang Aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. (Surah Hud:88) Kedua-dua istilah di atas sama ada Tajdid atau Islah adalah sesuatu usaha warisan Rasulullah s. dan kehidupan seharian umat Islam" Kebangkitan Islam secara umumnya bolehlah dirumuskan sebagai tumbuhnya kesedaran Islam yang semakin merata serta bersifat global.Mengikut Alt E. Perkataan di atas terdapat di dalam hadis Rasulullah s. a. Sebagai maklumat kepada anda. a. Mujadid abad kedua ialah Iman Syafie. kepada Allah jualah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku kembali. Maksud Islah boleh dicapai melalui dua proses: Mempertingkatkan lagi penerimaan dan pelaksanaan dasar dan ajaran Islam dalam masyarakat Islam. bertambahnya tekad serta kesungguhan umat untuk menghayati ajaran Islam semuanya dalam semua aspek kehidupan. yang perlu diteruskan atas dasar menyeru kepada makruf dan mencegah daripada mungkar.

adalah bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh. terutamanya di Magrib dan Sudan.w. Seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. ajaran nabi dan rasul dahulu telah lenyap akibat penyelewengan dan salah tafsiran.1905). Zaman ini bermula dari lahimya gerakan al-Muwahhidun yang dipelopori oleh al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) di Arab Saudi. Program refomasinya telah diteruskan oleh tokoh.Zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.lahir gerakan as-Sanusiyyah di bawah pimpinan al-Sayyid Muhamad Alt al-Sanusi yang berusaha keras menyeru masyarakat kepada cara hidup Islam yang sebenarnya.a. Mercka teraba-raba dalam kegelapan tanpa cahaya iman yang boleh memandu mereka. Beliau juga berjuang menghadapi imperialisma Barat di Afghanistan.t. Fikrah dan sumbangan beliau bersifat sejagat dan boleh dimanfaatkan oleh genarasi kemudian. menambah kalimah tertentu dalam azan atau solat dan sebagainya. Amalan khurafat yang meluas pada masa itu ialah mempercayai ramalan tukang tenung dan sebagainya. Di tengah-tengah suasana itulah Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah s.muncul gerakan menyedarkan masyarakat yang dipimpin oleh Syah Waliyullah alDahlawi (lahir 1703). Di India .Sejarah Kebangkitan Islam (i) Tahap pertama .w.1897). seluruh dunia dicengkam oleh kegelapan jahiliah.w sebagai rasul. (ii) Tahap kedua . khurafat. untuk menyelamatkan umat manusia. Di Mesir . Bagi Jamaludin al-Afghani. tahyul dan bidaah. Beliau merupakan tokoh Mujadid dan pemikir Islam yang begitu berpengaruh. Begitulah juga zaman Khulafa' al-Rasyidin dan diteruskan pula pada zaman Umayyah dan Abasiah. Gerakan ini berusaha menumpaskan penyelewengan dalam ajaran tasawuf dan tarekat yang banyak mengandungi unsur-unsur syirik.Zaman membebaskan negara daripada belenggu penjajahan dan unsur khurafat. dan bidaah. Amalan bidaah pula seperti mengadakan perayaan Maulud Nabi. Beliau mengajak umat Islam untuk bersatu menghadapi malapetaka ini. Sebelum diutuskan Nabi Muhammmad s. Gerakan ini berpengaruh di daerah pantai Utara Afrika. banyak dicontohi oleh gerakan Islah yang lain.tokoh lain seperti Muhamad Abduh (1849 .gerakan yang berperanan menyedarkan masyarakat ialah gerakan Pan Islamisme di bawah pimpinan Jamaludin al-Afghani (1839 .a. . Perjuangan gerakan Muwahhidun untuk menghidupkan semula ajaran Islam dalam bentuk yang mumi. menegakkan keadilan dan mencapai kehidupan yang bernaung di bawah undang-undang Allah Taala. Di antara amalan yang membawa kepada syirik seperti memuja kubur para wall dan keramat. kezaliman yang menggerunkan. Di Libya . penjajahan Inggeris merupakan malapetaka besar bagi dunia Islam. dan Muhamad Rashid Rida (1865-1935). Pada peringkat ini Islam memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesedaran ummah. Manusia tenggelam dalam arus kesesatan. meninggikan kehidupan masyarakat.

Di antara gerakan-gerakan Islam yang muncul dan berperanan di zaman ini ialah: Gerakan Ikhwan al-Muslimin (Mesir) Jamiat al-Islam (Pakistan) Gerakan al-Nur (Turki) Gerakan Hamas (Palestin) Gerakan Hizbullah (Selatan Lubnan) Gerakan Islam di Iraq. bahkan ke seluruh dunia.Menentang penjajah . (iii) Tahap ketiga . dan lain-lain lagi.Memelihara umat . Gerakan ini banyak memberi inspirasi kepada gerakan-gerakan Islam yang lain kerana: . Algeria. Gerakan Ikhwan al-Muslimin Gerakan ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1928 masehi oleh Hassan al-Banna. Menurut Dr. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam gerakan ini ialah as-Syahid Hassan al-Banna. Mustafa Assiba'i Gerakan Ikhwan al-Muslimin mempunyai lima tujuan utama iatu: . Sudan.Kebangkitan Islam untuk membebaskan diri dari ideologi-ideologi bukan Islam Kebangkitan ini adalah lanjutan dari perjuangan tokoh-tokoh tahap kedua. Sudan. . Setelah memasuki arena politik Ikhwan dapat memainkan peranan yang penting dalam politik Mesir terutama dalam kebangkitan semangat kebangsaan yang berlaku di antara akhir perang dunia dengan kekuasaan pemerintah tentera Mesir. Kebangkitan pada tahap ini adalah atas kesedaran umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan panduan hidup secara menyeluruh. Kecenderungan untuk menghayati Islam sebagai satu cara hidup dan menentang segala bentuk ideologi perosak telah membawa kepada wujudnya berbagai gerakan dakwah. Gerakan Ikhwan al-Muslimin bukanlah gerakan dakwah kepartian yang sempit dan bukan sekadar berkembang di negara Mesir sahaja. Syria. Jordan.Memperbaiki keluarga . Pakistan. Sumbangan terhadap kebangkitan Islam Ikhwan al-Muslimin merupakan gerakan yang paling menonjol di abad ke-20 ini. Abdul Qadir Audah dan lain-lain lagi.Kebangkitan Islam pada tahap kedua juga berlaku di negara-negara umat Islam yang lain seperti di Tanah Melayu dan Indonesia.Perpaduan Arab dan umat Islam. Gerakan ini berkembang pesat di antara 1930-40an.Memperbaiki individu . Iraq.Ikhwan al-Muslimin adalah satu-satunya gerakan dakwah yang fleksibel dan menyeluruh. tetapi ia tersebar ke negara-negara Arab yang lain seperti Syria. Jordan. Sayyid Qutb.

kumpulan Ingkar Sunnah dan golongan yang kagum dengan tamadun Barat. (a) Politik dan ketenteraan . parti Islam FIS (Front of Islam Salvation) telah memenangi pilihan raya umum pertama tetapi telah dibatalkan oleh regim tentera yang disokong oleh Perancis dan negara-negara Barat yang lain. Sehingga hari ini. ketenteraan.Perjuangan seluruh manusia dan umat Islam khususnya agar menyembah Allah dan jangan syirikkan Allah. Setelah hampir dua tahun serangan dilakukan dengan tentera berjumlah 39 000 orang. Jemaah Islami di Pakistan Ditubuhkan pada tahun 1941.berlaku pembunuhan dan penafian hak wilayah orang Islam. Peristiwa tersebut juga turut memberi semangat kepada pejuang-pejuang Islam yang lain bahawa medan perjuangan penuh dengan tribulasi.Dakwah kepada setiap individu bagi melahirkan rasa redha dengan Islam sebagai ad-Din dan hendaklah membersihkan din mereka daripada ciri-ciri nifaq dan kegiatan yang bertentangan dengan Islam. . Penindasan berterusan ke atas umat Islam Bosnia. .Dakwah ini adalah untuk semua. Contoh: Serangan tentera Russia ke atas negara umat Islam Chechnya kerana tidak mengiktiraf kemerdekaan Chechnya. Moscow masih belum dapat mengalahkan 7 000 orang tentera Islam Chechnya. Gerakan ini menghadapi tentangan yang hebat dari beberapa kumpulan aliran pemikiran yang diwujudkan oleh penjajah seperti golongan Qadiani.Perjuangannya dapat memenuhi keperluan manusia dan ummah. di bawah pimpinan Abu al-'Ala Maududi iaitu enam tahun sebelum wujudnya negara Pakistan. Terdapat tiga dasar perjuangan Jamaah al-Islami: . dan ekonomi. Sebaik sahaja ditubuhkan negara Pakistan. Penafian hak memilih kerajaan sendiri seperti yang berlaku di Algeria. Sekembalinya ke tanah air mereka berdakwah mengikut metod Ikhwan. . Tujuan perjuangannya adalah untuk menghidupkan agama yang suci dan meninggikan kalimah Allah dan melaksanakan hukum yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah RasulNya dalam kehidupan individu dan masyarakat Pakistan. . Faktor-Faktor Kebangkitan Islam Kebangkitan Islam di seluruh dunia hari ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (i) Adanya tekanan kuasa-kuasa Barat ke atas dunia Islam dalam bidang politik. dan lain-lain tempat. Kashmir. Jemaah al-Islami menuntut digubalkan perlembagaan negara berasaskan al-Qur'an dan Hadis. . iaitu hendaklah mereka menyuarakan kebaikan secara umum terhadap pemerintah agar melaksanakan Islam dalam pemerintahannya.Peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap anggota Ikhwan al-Muslimin yang dilakukan oleh pemerintah Mesir sedikit sebanyak menimbulkan simpati masyarakat dunia. Palastin. di mana-mana sahaja apabila memperkatakan tentang dakwah dan gerakan Islam maka nama Iman Hassan al-Bana dan Ikhwan al-Muslimin.Ramai pelajar yang kembali dari Timur Tengah mendapat didikan (tarbiyah) daripada anggota Dewan al-Muslimin.

Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyemarakkan lagi kesedaran umat Islam untuk bersatu memperjuangkan Islam. Pengaruhnya bukan sahaja di dunia Islam. Peristiwa di atas telah memberi kesedaran dan keyakinan bahawa Islam mampu menjadi mekanisme yang membangkitkan semangat rakyat menentang proses pembaratan. Sudan. bahawa negara-negara Islam tidak boleh menyelesaikan masalah mereka dengan formula yang asing daripada Islam. Peristiwa diatas tidak diberi perhatian dan tindakan sewajar oleh PBB. Ini memberi bukti kukuh. Pertubuhan Dakwah Antarabangsa seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan International Islami federation of Student Organisation (IFSO) memberi saham yang besar dalam mencorakkan suasana kebangkitan Islam hari ini. Golongan terbesar dalam pertubuhan ini ialah terdiri daripada pelajar pusat pengajian tinggi. sama ada sekatan ekonomi atau mengeksploitasi sumbersumber ekonomi negara Islam. (ii) Kegagalan Western Dissolution oleh kebanyakan pemimpin Islam yang ditaja oleh Barat. Contoh: Revolusi Islam Iran dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berjaya menumbangkan Shah Iran pada tahun 1979. Kemenangan Parti Islam FIS di Algeria yang memenangi 188 daripada 232 kemsi yang dipertandingkan. Jamiat al Islami. Kesimpulan Faktor-faktor di atas adalah di antara faktor yang membawa kepada kebangkitan Islam masa kini.(b) Ekonomi . Serangan Tel-Aviv ke atas Selatan Lubnan. sentiasa menghadapi tekanan ekonomi dalam berbagai bentuk. bahkan menjangkau benua Eropah. Hikmat di sebalik peristiwa yang berlaku telah mendorong umat Islam di negara-negara Islam yang lain kembali kepada kehidupan beragama. dan lain-lain negara termasuk Malaysia pernah ditadbirkan oleh pemimpin sekular model barat selepas peperangan dunia pertama. (iv) Fenomena menyayat hati yang berlaku kepada umat Islam kini Contoh: Peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia Herzegovina oleh pihak Serbia. melalui penghayatan semula Islam. Serangan tentera bersekutu ke atas Iraq yang telah mengorbankan beratus ribu kanak-kanak Iraq. Iran. Contoh: Negara-negara Islam seperti Turki. Peristiwa di atas telah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk bangkit merubah nasib mereka.Negara-negara Islam dari negara-negara Barat. Walaubagaimanapun faktor yang tidak boleh dinafikan kepentingannya ialah faktor agama Islam . (iii) Kemampuan pihak Islam menentang pihak Barat. (v) Peranan gerakan Islam dan pertubuhan dakwah antarabangsa Contoh: Gerakan Ikhwan alMuslimin. Amerika dan Timur Jauh. Mereka gagal membawa perubahan yang bermakna kepada masyarakat Islam. Contoh: PBB (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iraq sejak tahun 1992 lagi. Akibatnya ribuan rakyat Iraq menderita terutamanya kanak-kanak kerana kekurangan zat makanan dan ubat-ubatan. Gerakan Islam berperanan sebagai pendesak kepada pemerintah supaya menubuhkan institusi ekonomi Islam dan melaksanakan dasar-dasar Islam dalam pentadbiran negara.

Justeru itu . Senario yang sama juga boleh dilihat di negara-negara Benua Barat.5 bilion. Reaksi Barat Terhadap Kebangkitan Islam Barat melihat kebangkitan Islam pada hari ini sebagai satu ancaman kepada mereka. tetapi telah bangkit sebagai sebuah negara yang berasingan daripada pemerintahan komunis. Contoh: Kesanggupan pelajar wanita Islam di Perancis berhenti meneruskan pengajian mereka demi mempertahankan pemakaian hijab (pakaian menutup aurat). Negara Sudan di bawah pemerintahan Hassan al-Turabi turut melaksanakan syariat Islam. Justeru itu mereka telah meletakan Islam sebagai saingan dan pencabar baru tamadun Barat. Islam sebagai al-Din yang diwahyukan oleh Allah. Kesedaran untuk mengamalkan Islam sama ada individu atau negara walaupun mendapat tentangan pihak pemerintah dan pihak Barat.itu sendiri. Kesan-Kesan Kebangkitan Islam Kesan-kesan kebangkitan Islam hari ini boleh dinilai berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: (i) Pertambahan umat Islam.mata mahu membangunkan negara mengikut syariat Islam (iii) Kesangupan umat Islam mengorbankan harta. Selain daripada pertambahan bilangan penganutnya. Senario positif daripada kebangkitan Islam yang paling ketara ialah pertambahan umat Islam di serata dunia termasuk di Eropah. Segala yang terkandung di dalam ajarannya mendorong pendukung-pendukung gerakan Islam berjuang untuk mencetuskan suasana kebangkitan Islam hari ini. Semenjak runtuhnya empayar Soviet Union menjadikan Barat kehilangan saingan. Contoh: Perjuangan tentera Mujahiddin di Afghanistan. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menjelang tahun 2000 masyarakat Islam dijangka akan menjadi satu perempat dari penduduk dunia bersamaan 1. Umat Islam di negara tersebut bukan sahaja bertambah dari segi bilangannya. (ii) Bertambah kesedaran untuk melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Perjuangan tentera Chechen di Chechnya. telah memperlihatkan banyak kesan dan perubahan. kesan yang paling ketara ialah bertambah mendalam sikap prejudis Barat terhadap umat Islam. masa bahkan jiwa demi berjihad ke jalan Allah Sepanjang sejarah Islam sentiasa ada tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang Islam yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi menegakkan agama Islam. mempunyai sifat dan ciri-ciri dinamikannya yang sangat unit jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Perjuangan gerakan Hamas di Palestin dan lain-lain tempat di segenap pelusuk dunia Islam. Beliau bersedia menerima kecaman pihak Barat dan negara-negara Arab yang lain semata . (iv) Tentangan dalam berbagai bentuk yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Islam terutamanya pihak Barat Kesimpulan Kebangkitan semula Islam hari ini.

Contoh: Semasa perang .Kelebihan negara-negara Islam dari segi geokonomi. Laut Merah. (iv) Kepentigan Geo-Ekonomi . (ii) Menyalahgunakan kuasa dan mengenepikan peraturan antarabangsa. militan. Tamadun lain seperti India dan China tidak mempunyai keagungan berbanding tamadun Islam. Termasuklah usaha mengembangkan ideologi Kapitalis-Liberal sebagai nilai universal. Pertentangan Barat dengan Islam lebih mirip kepada pertentangan antara ideologi dengan aqidah. selat Sunda dan terusan Suez. terrorist yang menaja kegiatan pengganas antarabangsa. Secara ringkas ada lima sebab utama: (i) Tamadun Islam adalah satu-satunya tamadun yang mempunyai sejarah kegemilangan melampaui sejarah tamadun Barat.mereka melakukan berbagai bentuk perancangan untuk membantut kebangkitan Islam. Contohnya: Sidang kemuncak Damai yanag berlangsung di Sharm El-Sheikh pada 13 Mac 1996 mengumpul para pemimpin daripada 27 negara bertujuan untuk mempertegaskan komitmen mempertahankan "Proses Damai" di Asia Barat. Tindakan menangkap dan mempenjarakan Syeikh Umar Abdel Rahman seorang ulama tua dan buta dengan alasan sebagai pencetus keganasan di Amerika. Di antara beberapa keputusan yang telah diambil ialah usaha memerangi keganasan yang digelar Fundamentalis. Fundamentalis yang dimaksudkan di sini ialah kelompok Islam seperti kumpulan Hizbullah dan kumpulan Hamas yang menentang regim Yahudi. Sebagai contoh simpanan minyak banyak dimiliki oleh negara-negara Islam. Selat Melaka. Propaganda Zionis dilakukan melalui tiga cara iaitu: (a) Melalui penulisan akedemik (b) Melalui penggubalan Dasar Luar Amerika (c) Melalui penayangan filem Bentuk-bentuk Reaksi Negatif Barat Reaksi yang ditunjukkan oleh Barat amat negatif sekali.Geo-politik yang dimaksudkan ialah kedudukan negara-negara Islam yang strategik. (ii) Penentangan umat Islam terhadap usaha penjajahan yang dilakukan oleh Barat. (v) Propaganda Zionisma . Caucasio dan Central Asia serta jalan laut terpenting seperti Teluk Parsi. Israel memperkuatkan lagi propagandanya memburuk-burukkan gerakan Islam. Selain itu negara-negara Islam juga menguasai jalan yang menghubungi Heartland dengan Rimland.Sejak berakhir perang dingin. (iii) Kepentigan Geo-Politik . Kebanyakan negara-negara Islam adalah terletak di kawasan Rimland pesisir pantai. ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti berikut: (i) Melabelkan negara yang enggan tunduk kepada mana-mana logik Barat sebagai fundamentalis (mengikut perspektif Barat ialah pelampau agama). Contohnya Balkan. Contoh: Mengistiharkan Sudan sebagai pusat latihan pengganas.

Selain daripada itu penentangan mereka jelas terbukti dalam sejarah perang Salib. Di Amerika. Islam dikatakan agama ciptaan orang-orang Arab yang diciplak daripada agama Kristian dan Yahudi. penulis novel The Satanic Verses. Seperti apa yang dikenakan ke atas Iraq. sejarah kolonialisme dan emperialisme. serangan Amerika dan tentera bersekutu telah mencabul hak kemanusiaan di mana ribuan wanita dan kanak-kanak Iraq dibunuh dan kemudahan awam dihancurkan. dan perlu ditentang. Kesediaan pihak British memberi perlindungan kepada Salman Rushdi. (vii) Media Barat sentiasa mencari peluang mengeksploitasi berita-berita yang boleh menghina Islam Contoh: Kes perkahwinan Sarah-Musa yang disifatkan sebagai satu pelanggaran hak asasi dan kebajikan kanak-kanak Britain. (iii) Menyokong pemerintah yang berjiwa sekular memerintah negara Islam. Kempen anti kayu tropika di Asia Tenggara Kesatuan Perdagangan Eropah telah mencadangkan satu levi ke atas pengimpot kayu tropika. Armenia juga menerima bekalan senjata daripada pihak luar. Pada anggapan orang-orang Kristian. Contoh: Merancang beberapa strategi untuk terus menguasai minyak di rantau Teluk. (v) Memonopoli sumber kekayaan negara Islam.telok. Perjanjian damai Arab Israel yang dimenterikan pada September 1993 lebih memihak kepada Israel.000 hektar hutan bagi mengelakan isu-isu negatif ekoran pengharaman pengimpotan kayu oleh negara Barat. Hakikat permusuhan mereka terhadap Islam di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya Terjemahan: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (Wahai Muhammad) sehingga Engkau menurut ugama mereka (yang telah terpesong itu). Di antaranya Britain telah sengaja mencari jalan supaya harga minyak jatuh di kalangan negara-negara OPEC dengan cara enggan bekerjasama mengurangkan bekalan minyak mentah di pasaran. Kelab Sierra telah menyediakan senarai bagi negara-negara yang patut diboikot. Contoh: Sikap Barat dalam menangani sengketa antara Armenia dan Arzabaijan lebih memihak kepada Armenia. Libya. (iv) Mengenakan sekatan Ekonomi dan sekatan senjata untuk melemahkan negara Islam daripada terus bangkit. Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (ugama Islam itulah petunjuk . (vi) Mengamalkan diskriminasi perkauman terhadap minoriti Islam di dalam negeri dan peringkat antarabangsa. Indonesia merupakan pengeluar kertas terbesar telah membatalkan penebangan 850. Sikap Islam dalam Menangkis Reaksi Nagetif Barat (i) Mengakui hakikat permusuhan mereka terhadap Islam. sedangkan Arzabaijan menerima hanya sebanyak US30 juta. Selain bantuan kewangan. dan Bosnia. Contoh: Sokongan barat terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarrak yang sanggup memerangi dan membunuh pejuang-pejuang Islam di Mesir. Secara tidak langsung mengakibatkan kejatuhan harga tempatan dan harga eksport. Kesan daripada itu harga minyak mentah di 13 negara OPEC jatuh dalam pasaran minyak dunia.Armenia menerima US800juta dari Washington. Islam dikatakan menyeleweng daripada agama asal. Mereka mengatakan bahawa penebangan pokok akan menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Menaja Perjanjian Dayton yang lebih memihak kepada pengganas Serbia.

Aspek sosio-budaya . cinta kepada ilmu pengetahuan dan hidup lebih bersistem. Sebahagian daripada negara-negara Islam terpaksa bergantung kepada bantuan ekonomi. Seperti kata pepatah Inggeris "Action speaks louder than words". 2.mendedahkan segala bentuk-bentuk propaganda Barat. (Surah al Baqarah:120) (ii) Memperbaiki imej Islam Dua pendekatan digunakan bagi menangkis reaksi negatif Barat. seperti perhambaan. Kebangkitan Islam Di Malaysia Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia ianya boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: (i) Peringkat pertama Sejarah awal kedatangan Islam ke alam Melayu. dan Demi Sesungguhnya jika Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu Yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran). keadilan sosial yang menyentuh tentang hak dan tanggungjawab sesama manusia. Di antara perubahan yang telah dibawa oleh Islam: 1. seperti suruhan supaya berfikir.kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa perubahan yang paling hebat kepada kepecayaan dan pemikiran masyarakat Melayu. Justeru itu umat Islam mestilah bekerja keras untuk merealisasikan kaedah-kaedah Islam dalam kontek pembangunan negara supaya masyarakat dunia dapat melihat kewibawaan Islam dan sekaligus mengikis segala tanggapan negatif Barat. Tonjolkan Islam bukan sahaja sekadar agama bersifat moral. Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Melayu Melaka.Islam berjaya mengikis unsur-unsur Hindu dalam masyarakat Melayu. Islam juga menekankan unsur-unsur rasional dalam ajarannya. mengkaji dan menuntut ilmu. Aspek kesenian kesusasteraan dan . Sebagai contoh. kezaliman dan kasta kepada persamaan taraf. Pasai. namum masih lagi tunduk kepada kuasa Barat. maka tiadalah Engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) Yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. Pendekatan kedua umat Islam perlu mempamerkan keupayaan dan kebolehan dalam semua aspek kehidupan. Aceh dan lain-lain serta disokong oleh mubaligh Islam telah menimbulkan satu kesedaran baru di kalangan penduduk setempat. Walaupun dunia Islam hari ini dikatakan zaman kebangkitan. tetapi juga agama yang bercorak praktis dan maju. (iv) Membangunkan negara mengikut kaedah Islam Umat Islam hari tidak boleh sekadar berbangga dengan pencapaian umat Islam silam. kerana pencapaian mereka sudah jauh meninggalkan kita. Islam telah mampu merubah jiwa dan watak masyarakat Melayu menjadi lebih bertamadun. Beliau terpaksa tunduk kepada dasar yang ditentukan oleh Amerika dan sekutunya. Kuwait atau keluarga al-Sabah banyak mendapat perlindungan dari Amerika. Pendekatan pertama menerusi penerangan . (iii) Mengurangkan kebergantungan umat Islam kepada Barat. Perlak. ketenteraan dan senjata dari Barat. Aspek kepercayaan dan pemikiran . Penekanan Islam kepada Rukun Iman dan Rukun Islam sebagai pokok ajaran telah berjaya mengantikan kepercayaan Hinduisma dan Animisma.Yang benar".

seperti Madrasah al. Diantaranya majalah al-Iman (1906) diikuti majalah Neraca (1911) diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Tahir Jalaludin bersama rakan-rakannya Syed Sheikh al-Hadi. 4. Tok Janggut.Undang Laut Melaka.lain lagi. Situasi di atas telah mendorong tokoh-tokoh Islam pada masa itu untuk mewujudkan gerakan refomasi di Tanah Melayu. Memupuk . Banyak perubahan yang telah dibawa oleh Inggeris. akhbar dan majalah. Abdul Rahman Limbong. Tok Kenali. Manakala institusi pondok banyak didirikan di Pantai Timur dan utara Tanah Melayu. Aspek ekonomi . Kegiatan ekonomi berlandaskan kepada hukum halal dan haram dan menekankan unsur-unsur kebajikan serta mengelakkan penipuan. khurafat dan bidaah. Bidang penulisan . yang banyak dipengaruhi suasana kebangkitan Islam di sana. Majalah-majalah ini amat berpengaruh dalam mengubah sikap dan pemikiran masyarakat Melayu pada masa itu.banyak unsur politik dan pemerintahan Islam telah mempengaruhi politik masyarakat Melayu.Islam turut merubah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu. Ustaz Abu Bakar al-Baqir dan lain-lain lagi. Usaha-usaha dilakukan untuk menerapkan kembali perjuangan Islam melalui dua bidang iaitu melalui pendidikan dan penulisan. i. Di antaranya konsep raja dalam agama Hindu bertukar kepada sultan sebagai pemerintah dalam Islam. Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar.melalui kitab. Majalah Pengasuh (1918-1938) diterbitkan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Undang-undang Islam juga berjaya mempengaruhi undang-undang negara pada masa itu seperti dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang. Syeikh Tahir Jalaludin.Mashur (1919) di pulau Pinang.Semasa penjajahan Barat Kebangkitan Islam diperingkat pertama mula malap dengan kedatangan penjajah British pada abad ke-18.berpakaian telah bertukar kepada ala Islam 3. ii. Pada peringat awal gerakan ini dipimpin oleh mereka yang kembali dari Timur Tengah. Aspek politik dan pemerintahan . Haji Agus Mohamad Taha dan Salim al-Kalali. (ii) Peringkat kedua . Majalah alIkhwan (1926) dan majalah Saudara (1928). Kedatangan Islam dengan proses Islamisasinya berjaya mewujudkan kebangkitan Islam di peringkat awal di Tanah Melayu. Bidang pendidikan ialah dengan menubuhkan sekolah-sekolah agama (madrasah) dan institusi pondok. Kesan perjuangan tokoh-tokoh dan gerakan yang ada pada masa itu telah berjaya: Menegakkan ajaran Tauhid yang mumi dan membanteras penyelewengan dan kesesatan. Dalam masa yang sama ajaran-ajaran Islam banyak bercampur aduk dengan berbagai-bagai unsur syirik. Madrasah Muhammadiah (1917) di Kelantan dan lain. Diantaranya ialah Syed Sheikh al-Hadi. tetapi akhirat menjadi matlamat akhir. Contohnya kebendaan bukanlah matlamat utama dalam kegiatan ekonomi mereka. Termasuklah proses sekularisasi yang berjaya membawa masyarakat melayu semakin lupa pada agama.

Di Johor terdapat ajaran Taslim Kadirunyahya. Semenjak tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an berbagai gerakan Islam telah ditubuhkan yang turut menyumbang kepada kebangkitan Islam di Malaysia. diketuai oleh Tuan haji Abu Bakar al-Baqir. Mufridiah. Ajaranajaran sesat ini memberi cabaran kepada kebangkitan Islam kerana menggugat akidah. amalan dan sikap hidup mereka tambahan pula gerakan mereka ini dilakukan secara sulit dan amat sukar .Kesedaran ini muncul di kalangan para pelajar institut pngajian tinggi dan para belia. Mereka bergerak di bawah label tasawuf. Kemunculan Hizbul al-Muslimin membimbangkan British dan pada awal tahun 1950 pertubuhan ini telah diharamkan. (iv) Peringat keempat Tahun 1970-an sehingga kini Peringkat ini dianggap era kebangkitan Islam di Malaysia yang telah banyak memberi kesan kepada senario politik. sosial. dan Tungku Abdul Rahman. Kegagalan membangunkan negara berteraskan agama Islam dan banyak masalah-masalah sosial menyebabkan bangkitnya satu suasana untuk kembali kepada Islam. sehingga menimbulkan kekacauan kepada akidah dan pemikiran masyarakat. Senu Abdul Rahman. Naqsabadiah. Pada tahun 1951 Parti Islam Se Malaysia pula ditubuhkan untuk meneruskan perjuangan tersebut.perjuangan menentang penjajah (anti Malayan Union). Perjuangan tokoh-tokoh sebelum ini disambung oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob. Golongan ini banyak menerajui kepimpinan negara sebelum dan selepas merdeka. sama ada cabaran dalaman atau luaran. Dato' Onn. menyebabkan orang awam mudah terpengaruh dengan ajaran mereka. Kesedaran untuk mengubah sikap dan pemikiran masyarakat dalam aspek politik dan ekonomi. ajaran Abu Bakar Bapu dan lain-lain. dan amalan nikah Mutaah. Berikut di antara cabaran yang sentiasa menggugat proses kebangkitan Islam di Malaysia kini. Gerakan yang berlandaskan perjuangan politik ini ditubuhkan pada tahun 1948. Dalam masa yang sama Gerakan Islam yang turut berjuang menentang penjajahan British ialah Hizbul al-Muslimin. dan ekonomi negara. Kepimpinan tokoh-tokoh ini telah melemahkan semangat keislaman kerana kegairahan mereka untuk membangunkan negara mengikut model Barat. Ahmad Boestaman. Ajaran sesat ini tersebar di merata tempat di negara kita dengan berbagai nama dan mempunyai ajarannya tersendiri. Tanah Melayu terus dipimpin oleh golongan elit cendikiawan Melayu yang berpendidikan sekular. Selepas merdeka. Cabaran dalam Kebangkitan Islam di Malaysia Kebangkitan Islam terpaksa menghadapi banyak cabaran. ajaran Syiah. Kini terdapat penyelewengan lain seperti aliran anti Hadis. (iii) Peringkat ketiga ² di era kemerdekaan Tanah Melayu Gerakan refomasi berteraskan agama mula malap di akhir tahun 1920-an dengan munculnya golongan Nasionalisma Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris. Ishak Haji Mohammad. Perjuangan mereka lebih kepada mengubah masyarakat Melayu agar mereka memiliki harga diri di Tanah Air sendiri. (i) Salah satu masalah yang menonjol hari ini ialah wujudnya ajaran sesat dan tarekat yang menyeleweng dikalangan umat Islam.

sex bebas dan budaya hidup liar. Selain itu masyarakat Non-Muslim di Malaysia secara terang-terangan menolak proses Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan. (iii) Membentuk perpaduan ummah .keimanan dan keyakinan kepada ajaran Islam menjadi perisai utama dalam menangkis segala bentuk cabaran. Realitinya kita melihat media hari ini lebih menonjolkan hiburan dengan mempamerkan tokoh-tokoh penghibur tempatan dan luar yang menjadi kegilaan masyarakat kita. Hindu dan Sikh) pada bulan Ogos 1983. terutama sekali dalam sosio-budaya mereka. media elektronik dan lain-lain. parabola.perpecahan ini membantut perkembangan dakwah di negara ini. (iii) Perpecahan di kalangan umat Islam .dikesan. (vi) Perkembangan teknologi telekomunikasi . mengkaji dan menyelidik dalam pelbagai bidang ilmu. Pada 14 Januari 1986 tertubuhnya The Chiristian Federation of Malaysia (CEFM) yang menyatukan pelbagai aliran dan mazhab Kristian dalam satu persatuan. Segala kelemahan dan keburukan orang Melayu memberi gambaran negatif kepada Islam itu sendiri. Langkah-langkah dan Strategi (i) Mempertingkatkan komitmen ummah terhadap ajaran Islam .walaupun proses Islamisasi telah berjalan begitu lama di negara kita. Sejarah silam telah membuktikan bahawa kemajuan dan ketinggian tamadun akan dapat dicapai melalui kegigihan mempelajari. Bagi mereka. disko. Sedangkan Rancangan berbentuk agama yang menampilkan tokoh-tokoh cendikiawan Islam dikesampingkan.hari ini terdapat berbagai teknologi telekomunikasi yang canggih seperti Intenet. (v) Pengaruh idelogi Barat . (ii) Penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi ± penguasaan ilmu pengetahuan merupakan langkah yang paling berkesan dalam menghadapi cabaran. Sistem pendidikan juga hendaklah bersepadu dan perlu diadakan usaha-usaha ke arah pengislaman ilmu. (ii) Reaksi negatif masyarakat Non-Muslim . Kristian. Kemasukan budaya liar mengakibatkan gejala sosial yang serius terutama di kalangan remaja. (iv) Kemasukan budaya liar dan gejala-gejala negatif dari luar. namun sikap prejudis dan salah tanggapan mereka terhadap Islam masih tebal. Sama ada cabaran dalam bentuk pemikiran atau yang dirancang oleh musuh-musuh Islam.umat Islam hari ini masih lagi didominasi oleh ideologi Barat. Pertubuhan ini bertujuan mengimbangi suasana kebangkitan Islam di Malaysia.perpaduan umah perlu diutamakan demi menjaga keutuhan . Di antara tindakan mereka ialah menubuhkan Majlis Perundingan Agama-Agama (Buddha. Islam adalah milik orang-orang Melayu sahaja. Di Malaysia kebanyakan golongan remaja mengamalkan cara hidup hedonistik dan terlibat dalam penyakit sosial seperti dadah. Pelbagai gejala negatif akan menyeruap masuk melalui media ini dan tentu sekali sukar untuk dibendung oleh mana-mana gerakan dakwah.

Cabaran besar ini hendaklah dipikul oleh semua pihak sama ada pemerintah. Masing-masing mempertingkatkan keimanan supaya mampu menghadapi serangan dan dakyah daripada musuh. perancangan dan kebijaksanaan. ‡ Gerakan-gerakan Islam hendaklah bekerjasama dalam membina masyarakat bukannya menghabiskan masa dan tenaga bertelagah sesama sendiri. gerakan-gerakan Islam dan semua individu muslim mengikut keupayaan masing-masing. ‡ Setiap individu muslim perlu memberi sokongan kepada pemerintah. Ulama amat penting membina genarasi Islam supaya sedar dan mempunyai iltizam kepada tuntutan Islam. gerakan-gerakan Islam dan seluruh umat Islam mesti bersatu tenaga dalam menyusun strategi untuk menangkis serangan jahat musuh Islam. ‡ Ulamak sebagai pewaris nabi mesti berperanan menyeru kepada kebenaran serta pemberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang benar. . tetapi hendahlah diiringi dengan ilmu pengetahuan.mungkin timbul persoalan siapakah yang sepatutnya berperanan? Dalam keadaan ini pihak pemerintah. ulama. Kebangkitan Islam sekarang ini tidak memadai dengan semangat semata-mata. (iv) Peranan semua pihak . ‡ Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengatasi segala cabaran. cendikiawan atau ulama.umat Islam dan mengelak daripada berlaku perpecahan dan berpuak-puak dalam masyarakat. Perpecahan akan memudahkan pihak musuh menghancurkan Islam. dan gerakan Islam yang mahu menegakkan Islam. ulama.musuh Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful