Dunia Islam dan Cabaran Kontemporari

Isu Keganasan ISLAM yang damai dan Islam yang sejuk nyaman merupakan misi Rasulullah s.a.w. dalam mengembang dan mencipta kehidupan yang adil di muka burnt, agar ia tidak dieksploitasi oleh manusia ke atas manusia lain. Walaupun atas nama apa saja: agama, politik ataupun ideologi tertentu, tujuannya tidak lain agar manusia kembali pada kesaksian awalnya, iaitu tiada tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Ajaran Islam selalu menawarkan keindahan akhlak, bukan menaburkan onak di lorong-lorong lebar kemanusiaan. Dalam rahim Islam, janin-janin rahmat itu siap dilahirkan untuk memberikan kesejukan kepada semesta alam. Peristiwa serangan bom di Bali memperlihatkan bagaimana jalan kekerasan atau pembunuhan menjadi misi dan agenda golongan-golongan tertentu bagi mencapai cita- cita dan matlamat. Lebih tidak adil lagi ialah apabila setiap keganasan yang herlaku itu dikaitkan dengan perbuatan orang Islam. Menurut Rasulullah s.a.w, seorang yang beriman adalah orang yang menjaga dengan baik kehidupannya dan juga orang lain dengan aman apabila berada di tangannya (bersifat amanah). Itu tidak lain kerana Islam adalah agama damai. Al-Quran menyebut jalan ini sebagai jalan keselamatan (al-Maaidah: 16). Ini juga menunjukkan bahawa rekonsiliasi (ishlah) adalah sebagai jalan terbaik (al-Nisa ; 128) Dan juga ditegaskan bahawa Allah sama sekali tidak menyukai kerosakan di muka bumi (al-Baqarah : 205). Memang di dunia ini apabila disebut perdamaian, ia masih merupakan suatu persoalan vang sangat ilusif. Perbezaan, baik politik ataupun bukan terus ada dan tidak mungkin dihilangkan antara individu, antara kumpulan ataupun antara muslim dengan muslim yang lain. Jika setiap manusia menolak untuk bersikap toleransi dan terbuka dalam menghadapi perbezaan dan memaksakan apa yang menjadi kehendaknya, maka kedamaian tidak mungkin wujud di dunia ini. Demikianlah, dengan konflik serta keganasan yang berlaku di merata-rata tempat di dunia ini. Seseorang yang tidak memiliki rasa toleransi, maka ia bukan manusia dalam pengertian dan ekspresi yang sebenar. Saat seseorang memuncak kemarahannya pada hal-hal yang dibenci, maka hal itu merupakan bukti nyata daripada kelemahan yang ada dalam dirinya. Memang banyak orang yang tidak mahu mengaku prinsip toleransi sebagai sesuatu yang abadi. Pada keadaan yang sangat mendesak dan tersepit, keinginan untuk membalas dendam menjadi sangat kuat. Perasaan marah yang disertai reaksi negatif demikian hendaknya dilepas dengar sebebas-bebasnya. Orang yang memiliki cara berfikir demikian akan berada dalam sebuah ilusi, bahawa apa yang dilakukan tidak ada yang melanggar hukum sama sekali. Pandangan seperti ini sangatlah tidak tepat. Kerana kenyataannya, apabila kemarahan seseorang memuncak akibat ada hal yang menyerang diri dan kemahuannya, seharusnya sikap toleransi itu jadikan sebagai prioriti utama.

Sifat manusia yang kebiasaannya berusaha menjelmakan dirinya sebagai superman. Padahal manusia super adalah mereka yang mampu mengimbangi sikap toleransi dalam menghadapi situasi paling sulit dan berat. Di dunia ini kesatuan hanya akan dicapai dengan belajar untuk bersatu dan bukan belajar berbeza atau pun memaksakan kesatuan tanpa menafi adanya perbezaan. Untuk menghapuskan semua perbezaan yang ada, tentu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Rahsia pencapaian kedamaian dalam keludupan adalah toleransi terhadap adanya perpaduan atas kedamaian itu sendiri. Agama, sebagaimana difahami dalam ajaran Islam, secara dasar adalah tindakan yang menampakkan kecintaan kepada Allah dan keinginan agar umat manusia menjadi baik. Firman Allah:

Terjemahan: (Walaupun demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu). (Surah al Baqarah: 165) dan firmanNya lagi

Terjemahan: Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut ugama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam ugama Allah)); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang berdosa)". (Surah hud: 118-119) Mengapa demikian? Sebab Allah sendiri telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan memenuhi kehendak kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Termasuk dalam hal beragama, Allah tidak memaksa manusia, sebaliknya berserah apakah dia akan beragama Islam atau tidak? Kemerdekaan yang dikurniakan Allah itu sebenarnya juga merupakan bahagian daripada rahmatNya, di mana manusia benar-benar diberi kebebasan untuk memilih jalan taat atau mengingkari agama yang dibawa oleh Rasul-Nya. Cuma kalau umat Islam kadang-kadang menunjukkan sikap keras dan garang, itu lebih banyak disebabkan oleh adanya pengkhianatan daripada pihak luar. Atau mungkin juga kerana banyak

malah banyak perkara termasuk tanah. Di sesetengah negara Islam yang walaupun merdeka. perjalanan negara berkenaan untuk mengembalikan maruah dan hak mereka terpaksa berlanjutan dan beranjau seperti yang berlaku di Palestin. mendekati umat lain dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil. Chechnya. pengorbanan fizikal dan psikologi malah dipaksa melalui saat-saat yang amat memalukan serta hina yang menggugat maruah dan kredibiliti mereka sebagai ummah dan sekali gus manusia. dan tidak beretika seperti mengadakan kegiatan sosial tapi hanya sebagai alat untuk merampas iman orang lain. terpaksa berterima kasih kepada kuasa Barat sebelum mereka memperoleh kebebasan untuk merdeka dan mengurus negara mereka sendiri. tekanan diberikan dalam pelbagai bentuk .orang luar daripada Islam telah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam menyebarkan agama. Kebebasan bersyarat yang mereka peroleh itu terpaksa mengorbankan bukan sahaja nyawa. Afghanistan dan Iraq. melalui peningkatan pemahaman agama secara luas dan benar. tapi dari pelbagai sisi. Apa yang membezakan keadaan ini di negara Islam lain ialah tahap kegawatan di negara masing-masing dan sejauh mana Barat berasa terancam. Isu Barat Merdekakah negara-negara Islam dalam konteks politik dunia hari ini? Persoalan ini timbul khususnya selepas setengah abad tamatnya Perang Dunia Kedua. Umat Islam di merata dunia bukan sahaja terpaksa membayar dengan darah. secara langsung amat ketara seperti yang berlaku di Palestin. maka diperlukan pendewasaan sikap dan tingkah laku keagamaan. maka akan lebih senanglah mereka merdeka dan menguruskan negara mereka sendiri. Sebaik sahaja Barat terancam. harta. Sementara secara tidak langsung kesan pencabulan ini dapat dirasakan di hampir kesemua negara Islam. Hampir kesemua negara Islam sama ada sedar atau tidak. Ertinya. dan harga diri umat Islam. Misalnya. Tetapi jika sebaliknya. budaya. Jika disetujui oleh Barat. Iraq. Kemerdekaan mereka bersyaratkan kepada sejauh mana mereka tidak mengancam Barat. negara-negara Islam terpaksa menanggung beban yang berat akibat daripada kemelut dan konflik yang melanda dunia dan melibatkan umat Islam sejak itu. Bosnia. Kosovo. Hampir boleh dikatakan semua negara Islam yang dikatakan merdeka pada hari ini sebenarnya tidak merdeka. baik umat yang seagama mahupun bukan se agama. kerukunan dan kesejahteraan umat manusia. Afghanistan dan beberapa negara lain. pemahaman agama harus dilakukan tidak hanya daripada satu sisi. Pencabulan dan penafian hak. Untuk menghindarkan umat beragama daripada bersikap fanatik. pasti Barat akan melakukan sesuatu untuk mencegahnya. sehingga dapat menunjukan wajah agama secara utuh iaitu agama yang membimbing manusia ke arah kebenaran dan mampu memberikan rasa kedamaian.

Alhamdullilah Malaysia lebih merdeka daripada banyak negara Islam lain yang merdeka. memperoleh kemerdekaan daripada British pada 1957. Ini boleh dibuktikan apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dijadikan alat mencapai agenda hegemoni berterusan mereka.2 Isu Perpaduan Dunia Islam Negara-negara Islam ini ada yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak dan gas. seperti yang berlaku di Iraq baru-baru ini. ekonomi dan kewangan membolehkan kita mengekalkan kemerdekaan kita. antaranya ada pengaruh dan .untuk memastikan mereka terus terikat dengan sistem yang diakui dan direstui oleh Barat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan demikian. Namun kita harus bersyukur dan berasa amat bertuah kerana kebijaksanaan dan pemikiran strategik pemimpinpemimpin kita sejak merdeka telah membolehkan kita. membangunkan negara kita ke tahap yang ada. dan yang lebih penting secara paling berkesan mengelak Malaysia dijajah secara tidak langsung. walaupun diikat dengan syarat-syarat tertentu secara langsung atau tidak. Hakikat ini mudah kita fahami bila melihat secara umumnya Turki dan masyarakatnya lebih kebaratan berbanding sebelumnya. satu-satunya negara majoriti penduduknya Islam dalam NATO juga boleh dijadikan bukti jelas hakikat ini. Kebolehan para pemimpin negara dalam mengawal dan mengatasi kegawatan politik. umat Islam disyaratkan secara tidak langsung mengubah berat sebelah Islamik mereka sebelum ini kepada sekularisme dan membolehkan kerajaan pimpinan Mustafa Kamal Attartuk memerintah atas nama merdeka tetapi berterusan diikat oleh Barat sehingga kini dalam apa juga tindak-tanduknya kecuali dalam perkara yang tidak bertentangan dengan kepentingan Barat. Cuma sejak akhir-akhir ini kebangkitan semangat Islam itu dapat dilihat tetapi Turki masih dilihat amat berhati-hati demi mengelak berdepan dengan ancaman Barat secara terbuka. Salaudin dalam Islam Hadhari: Himpunan Isu Kontemporari. Kemerdekaan yang terhad ini haruslah dipelihara dengan mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi yang sedia ada di samping berusaha mempertingkatkan usaha ke arah menguatkan negara dan ummah setanding dengan Barat. Di Turki umpamanya. Secara umum mereka berada dalam keadaan yang lemah. sistem diketepikan dan mereka tetap dengan agenda buruk yang tersirat itu dengan cara mengetepikan PBB dan bertindak secara unilateral. Pelbagai cara dilakukan Barat dan yang paling ketara menggunakan manipulasi sistem politik dan ekonomi dunia yang mereka ciptakan. Kita di Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman berterusan Barat ini. mempertahankan kemerdekaan. 2005) 5. (Mohd. Roslan Mohd. Keahlian Turki. Amat malang kepada kita apabila sistem ini tidak boleh mereka pakai. Bagaimanapun kekayaan ini tidak menggambarkan kekuatan negara-negara Islam dalam menentukan arus dan arah politik dunia hari ini.

masyarakat dan negara.a. Sikap demikian berlaku disebabkan antara lain tidak ada kefahaman yang betul tentang Islam dan kesan daripada Perang Salib yang telah berlaku antara Islam dengan Kristian. termasuk juga hubungan antarabangsa. Islam tidak membenarkan peperangan dilancarkan ke atas sesiapa pun kecuali dengan perintah ketua negara dan oleh sebab-sebab yang sahih seperti mempertahankan diri. Bahkan dengan kebenaran tersebut Islam memberi jaminan keselamatan ketika mereka berada dalam negara Islam. Sikap prejudis Barat terhadap Islam sangat jelas. kanak. orang tua. Dalam konteks ini Islam meletakkan hak dan tanggungjawab seseorang. Mereka diberi kebebasan untuk tinggal dan mengamalkan agama mereka mengikut kepercayaan masing-masing. Islam membenarkan orang bukan Islam mempunyai hak memasuki negara Islam. kesatuan dan perpaduan yang lemah. Orang yang terkorban hendaklah dihormati. masyarakat dan negara. Ini ialah satu kenyataan dan bukan andaian kerana tidak ada sebuah negara di dunia ini yang mempunyai segala-gala sehingga tidak memerlukan dunia luar. Bagaimanapun dalam Islam tidak ada 'kebebasan mutlak'. Jika dalam keadaan peperangan pihak musuh mahu kepada perdamaian. keluarga. Ini mencerminkan betapa ketinggalan dan mundur sesetengah negara-negara Islam. iaitu dengan melaksanakan tanggungjawab dan pada masa yang sama menghormati hak-hak individu. Dalam hubungan ini prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni ialah suatu matlamat dalam hidup bermasyarakat. Tidak dibenarkan memusnahkan rumah kediaman. buta huruf yang tinggi. Dalam pada itu terdapat peraturan yang mesti dipatuhi seperti larangan membunuh orang awam.kanak dan perempuan. makanan dan pokok buah-buahan. jaminan keselamatan telah diberikan. Nabi menyuruh supaya menyahut secara positif seruan 'perdamaian'. Negara-negara Islam digolongkan dalam kumpulan negara tidak membangun dengan mempunyai masalah domestik yang tersendiri seperti kemiskinan. kepimpinan yang tidak sehaluan dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Setiap orang itu boleh menggunakan haknya dengan batasan. Rumah ibadat tidak boleh diceroboh. Senarai data 20 negara terbaik tidak terdapat nama negara Islam kecuali Malaysia. Bahkan ketika Nabi memasuki Kota Mekah. orang tidak upaya. pengangguran dan taraf hidup yang rendah. jika tidak nescaya dia akan mengganggu atau menceroboh hak dan kebebasan orang lain. dengan negara-negara jiran. Menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia sesama manusia bermula daripada diri. Ini telah ditunjukkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan dalam hubungan luar Rasulullah s. Dalam hubungan sedemikian kita tidak boleh melakukan sesuka hati terhadap orang lain dengan mengambil undang-undang di tangan sendiri. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang boleh hidup dan maju tanpa mempunyai hubungan dengan negara lain.w. Islam menerima konsep 'perjanjian dan perdamaian' dengan negara jiran dan pihakbukan Islam. .cengkaman Barat ke atas mereka. Islam membentuk cara hidup manusia berasaskan hukum dan keadilan sejagat.

a.3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi.w. Moral atau akhlak mempunyai nilai yang tersendiri dalam pembentukan sahsiah.a. progresif. Menjadi tugas setiap orang Islam dan kerajaan Islam memberikan imej yang sebenar tentang Islam dan menghuraikannya. titisan darah. Barat cuba tidak menunjukkan sentimen anti-Islam atau orang Islam. Sebenarnya Islam itu indah.w itu penuh dengan kekerasan dan penyebaran dalam bentuk penyerangan ke atas lawan? Cara-cara demikian bertentangan dengan sirah Rasulullah s. tidak ekstrem dan agresif tetapi sederhana ialah tuntutan Islam. menolak diskriminasi. Dengan demikian jihad bagi mereka ialah peperangan. mengajak kepada perpaduan. akhlak yang tinggi berpandu kepada ilmu dan kefahaman ajaran agama yang betul. Pandangan yang beranggapan Islam mendatangkan 'ancaman' kepada Barat dapat dilihat dengan mengaitkan reaksi daripada tindakan keganasan yang dihubungkaitkan dengan orang Islam. persamaan. Jihad termasuk jihad ke atas diri dengan memerangi hawa nafsu dan menuntut ilmu. menghapuskan kemiskinan. Sebenarnya Islam tidak datang dalam bentuk keganasan dan sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan terrorisme. Undang-undang ialah sesuatu halangan atau pencegahan yang bersifat luaran yang tidak mengambil faktor dalaman diri manusia. Apakah jihad itu terbatas kepada pertumpahan darah dan adakah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah s. (Abdul Monir Yaacob. Islam itu adalah damai. Jihad mempunyai erti yang luas tidak terbatas kepada jihad dengan nyawa atau peperangan dan harta sahaja. mencintai. Imej ini perlu diperbetulkan. Bagaimanapun. Begitu juga memerangi kejahilan. meninggikan maruah dan syiar Islam. Malaysia telah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan . Sosial Dan Politik Dunia Islam Konsep globalisasi adalah diterima pakai oleh masyarakat Malaysia yang sememangnya menjadi dasar masyarakat dan rakyatnya untuk berbaik-baik antara kaum di Malaysia dan sejagat. adil.Undang-undang secara bersendiri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tingkah laku manusia. membangunkan ummah. toleransi dan perikemanusiaan. 2005). dan ada yang berlanjutan hingga ke hari ini. Neraca moral seperti keadilan. bahawa jihad fisabilillah bertujuan membawa kebaikan. Terdapat kecenderungan melalui perkembangan semasa yang menghubungkan keganasan dengan Islam dan penganut Islam. 5. persahabatan sejagat tanpa mengira fahaman agama dan bangsa. Sebenarnya keganasan juga berlaku di kalangan bukan Islam dan di kalangan negara bukan Islam. Ini ialah pandangan kerajaan dan orang awam di Barat. keadilan dan kebenaran.w. Bertitik tolak daripada pegangan ini. Dalam buku al-Jihadfi al-Islam menyatakan. sungguhpun dari segi politik. pembunuhan dan tawanan. Bagaimanapun ada media lebih suka menghubungkan Islam dengan keganasan. Dalam sebuah buku al-Qiyadah wa al-Judiyyahfi al-Islami menghuraikan maksud jihad yang difahami oleh sebahagian orang Islam iaitu al-Harb al-Muqaddasah dengan matlamat untuk meninggikan kalimah Allah dan penyebaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah s.a. membanteras gejala sosial. toleransi terhadap kemanusiaan. prejudis terhadap Islam di kalangan Barat tetap ada.

Dalam konteks luar negara. pendidikan. Malaysia telah mengadakan perdagangan antarabangsa dengan hampir semua negara dan mendapat keuntungan yang amat menggalakkan. Zohair Hussain . Arab Saudi. kesihatan dan perpaduan.4 Masa Depan Dunia Islam Kebangkitan Islam boleh dilihat di merata tempat di dunia hari ini sama ada di Timur Tengah. Chechnya dan sebagainya. Malaysia telah mengukuhkan kedudukan ekonomi dalam negaranya dengan berkesan dan baru-baru ini telah berjaya menangkis serangan penyangak mata wang dan kegawatan ekonomi. Pengeluaran dan pengeksportan kereta Proton Malaysia telah membawa kejayaan luar biasa dari segi perindustrian dan hubungan dengan negara luar. Dalam hubungan luar negara Malaysia amat prihatin dengan nasib negara-negara membangun (Selatan-selatan) dan juga mengadakan hubungan erat dengan negara membangun terutama kumpulan G-8. Islamic Renaissance atau asSuhwah al-Islamiah tidak lagi menjadi istilah yang asing kepada sebahagian besar anggota masyarakat apatah lagi di kalangan para cendikiawan dan pengkaji perubahan sosial. kebebasan beragama. Malaysia juga telah menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945 di San Francisco. Iraq. mempraktikkan amalan-amalan Islam. mengadakan kerjasama serantau dan memberi sokongan terhadap Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. menegakkan undang-undang Islam serta mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan setiap muslim. Pertubuhan ini ditubuhkan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan keamanan dan mengadakan hubungan baik antara negara-negara anggota badan sedunia itu. Malaysia juga telah mengadakan hubungan khas dengan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) yang berpusat di Jeddah. Malaysia juga telah memberikan sumbangan dari segi kewangan dan bantuan kemanusiaan kepada banyak negara seperti Indonesia. orang Melayu dan bahasa Melayu tetap unggul di Nusantara. Malaysia juga membuat hubungan khas dengan Negaranegara Anggota Komanwel yang telah ditubuhkan pada tahun 1931 dan diketuai oleh Ratu England. toleransi antara kaum. 'Tidak Melayu hilang di dunia'. Kampuchea. Mad Aros. Kebangunan Islam. Mengikut Dr. Asia Tenggara. peraturanperaturan sosial Islam yang berpaksikan untuk membentuk insan muslim sejati berpandukan alQuran dan as-Sunnah. Somalia.Kebangkitan Islam ialah "Ungkapan yang menggambarkan usaha-usaha menegakkan semula nilai-nilai Islam. Islamic Resurgence. 2003:377) 5. Afrika bahkan di Eropah dan Benua Barat sendiri. Korea dan Taiwan). Ini terbukti apabila simpanan luar Malaysia yang melebihi 30 billion dolar Amerika. Dalam bidang ekonomi. Malaysia juga mengadakan hubungan dengan kebanyakan negara kapitalis dan komunis serta mengamalkan dasar Pandang ke Timur (Jepun."Kebangkitan Islam ialah kembali minat terhadap syiar dan ideaidea Islam setelah mengalami satu jangka masa yang lesu" . Istilah Kebangkitan Islam. bak kata Hang Tuah. membangunkan kembali institusi-institusi Islam. Ia adalah percubaan untuk melahirkan kembali etika Islam. Amerika Syarikat. Bosnia.Negara-negara Berkecuali. Islamic Revivalism. Dari segi sosial Malaysia juga telah berjaya memajukan kedudukannya dalam negara seperti mengekalkan keamanan. (Azhar Hj. Mengikut Chandara Muzaffar dalam bukunya Islamic Resurgence in Malaysia . Yang pastinya.

dan tiadalah Aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan Dengan pertolongan Allah. . Sebagai maklumat kepada anda. (Surah Hud:88) Kedua-dua istilah di atas sama ada Tajdid atau Islah adalah sesuatu usaha warisan Rasulullah s. bagi umat (Islam) ini seorang Mujadid yang membaharui agama umatnya" Mujadid yang dimaksudkan ialah pelopor kepada Kebangkitan Islam. yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah membangkitkan pada permulaan tiap-tiap seratus tahun.Kebangkitan Islam ialah merujuk kepada "Peningkatan kegiatan politik atas nama Islam oleh pemerintah atau kumpulan pembangkang sepertimana yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam di negara-negara Arab dan beberapa buah negara Islam yang lain. (ii) Islah bererti .perubahan pemikiran umat ke arah memahami dan menghayati Islam yang sebenarnya. Mujadid abad kedua ialah Iman Syafie. a. sosial. Dengan kata lain.w. jika Aku berdasarkan Bukti Yang nyata dari Tuhanku. firman Allah Taala Terjemahan: Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu. yang perlu diteruskan atas dasar menyeru kepada makruf dan mencegah daripada mungkar. (i) Tajdid yang bererti . Maksud Islah boleh dicapai melalui dua proses: Mempertingkatkan lagi penerimaan dan pelaksanaan dasar dan ajaran Islam dalam masyarakat Islam. bertambahnya tekad serta kesungguhan umat untuk menghayati ajaran Islam semuanya dalam semua aspek kehidupan. terdapat dua perkataan lagi yang ada kaitannya dengan Kebangkitan Islam. (Patutkah Aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang Aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu Yang Aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Seterusnya setiap abad akan ada Mujadid seumpama mereka. a. kebangkitan Islam ialah merujuk kepada peningkatan mengamalkan syiar Islam di dalam politik.Mengikut Alt E. Para ulama bersetuju meletakkan Mujadid abad pertama ialah UmarAbdul Aziz. dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. Mujadid abad keempat ialah Imam al-Baqilani. Perkataan di atas terdapat di dalam hadis Rasulullah s. Perkataan Islah terdapat di dalam al-Quran. dan kehidupan seharian umat Islam" Kebangkitan Islam secara umumnya bolehlah dirumuskan sebagai tumbuhnya kesedaran Islam yang semakin merata serta bersifat global.memperbaiki sesuatu yang sudah rosak. Membanteras penyelewengan yang berlaku. melindungi kesucian agama Islam dan mempertahankan kesejahteraan umat. Mujadid abad ketiga ialah Imam Asyari. Mujadid abad kelima ialah Iman al-Ghazali. kepada Allah jualah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku kembali. Hillal Dessouk .w. Justeru itu menjadi tanggungjawab setiap individu muslim dalam memupuk suasana Kebangkitan Islam hari ini melalui Tajdid dan Islah. iaitu Tajdid dan Islah.

seluruh dunia dicengkam oleh kegelapan jahiliah. Begitulah juga zaman Khulafa' al-Rasyidin dan diteruskan pula pada zaman Umayyah dan Abasiah. Sebelum diutuskan Nabi Muhammmad s. untuk menyelamatkan umat manusia. Pada peringkat ini Islam memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesedaran ummah. Program refomasinya telah diteruskan oleh tokoh. banyak dicontohi oleh gerakan Islah yang lain. Amalan bidaah pula seperti mengadakan perayaan Maulud Nabi. khurafat.w.t. menambah kalimah tertentu dalam azan atau solat dan sebagainya.Zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.gerakan yang berperanan menyedarkan masyarakat ialah gerakan Pan Islamisme di bawah pimpinan Jamaludin al-Afghani (1839 . terutamanya di Magrib dan Sudan. Beliau merupakan tokoh Mujadid dan pemikir Islam yang begitu berpengaruh. Perjuangan gerakan Muwahhidun untuk menghidupkan semula ajaran Islam dalam bentuk yang mumi. Di India . meninggikan kehidupan masyarakat. . Mercka teraba-raba dalam kegelapan tanpa cahaya iman yang boleh memandu mereka. menegakkan keadilan dan mencapai kehidupan yang bernaung di bawah undang-undang Allah Taala. Gerakan ini berpengaruh di daerah pantai Utara Afrika.a.tokoh lain seperti Muhamad Abduh (1849 . adalah bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh. Di Libya . kezaliman yang menggerunkan. penjajahan Inggeris merupakan malapetaka besar bagi dunia Islam. ajaran nabi dan rasul dahulu telah lenyap akibat penyelewengan dan salah tafsiran. dan Muhamad Rashid Rida (1865-1935).1897). Di antara amalan yang membawa kepada syirik seperti memuja kubur para wall dan keramat.Zaman membebaskan negara daripada belenggu penjajahan dan unsur khurafat. Fikrah dan sumbangan beliau bersifat sejagat dan boleh dimanfaatkan oleh genarasi kemudian. Bagi Jamaludin al-Afghani.1905). (ii) Tahap kedua . Manusia tenggelam dalam arus kesesatan.Sejarah Kebangkitan Islam (i) Tahap pertama .muncul gerakan menyedarkan masyarakat yang dipimpin oleh Syah Waliyullah alDahlawi (lahir 1703).w. Zaman ini bermula dari lahimya gerakan al-Muwahhidun yang dipelopori oleh al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) di Arab Saudi. Gerakan ini berusaha menumpaskan penyelewengan dalam ajaran tasawuf dan tarekat yang banyak mengandungi unsur-unsur syirik.lahir gerakan as-Sanusiyyah di bawah pimpinan al-Sayyid Muhamad Alt al-Sanusi yang berusaha keras menyeru masyarakat kepada cara hidup Islam yang sebenarnya.w sebagai rasul. Beliau mengajak umat Islam untuk bersatu menghadapi malapetaka ini. Di Mesir .a. Beliau juga berjuang menghadapi imperialisma Barat di Afghanistan. dan bidaah. Di tengah-tengah suasana itulah Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah s. Amalan khurafat yang meluas pada masa itu ialah mempercayai ramalan tukang tenung dan sebagainya. Seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. tahyul dan bidaah.

tetapi ia tersebar ke negara-negara Arab yang lain seperti Syria. Pakistan. Sudan. (iii) Tahap ketiga . Gerakan Ikhwan al-Muslimin Gerakan ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1928 masehi oleh Hassan al-Banna. Jordan. Sumbangan terhadap kebangkitan Islam Ikhwan al-Muslimin merupakan gerakan yang paling menonjol di abad ke-20 ini. Abdul Qadir Audah dan lain-lain lagi. Menurut Dr. Iraq. bahkan ke seluruh dunia. Kecenderungan untuk menghayati Islam sebagai satu cara hidup dan menentang segala bentuk ideologi perosak telah membawa kepada wujudnya berbagai gerakan dakwah. Jordan.Ikhwan al-Muslimin adalah satu-satunya gerakan dakwah yang fleksibel dan menyeluruh. Mustafa Assiba'i Gerakan Ikhwan al-Muslimin mempunyai lima tujuan utama iatu: .Kebangkitan Islam pada tahap kedua juga berlaku di negara-negara umat Islam yang lain seperti di Tanah Melayu dan Indonesia.Menentang penjajah . Algeria.Perpaduan Arab dan umat Islam. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam gerakan ini ialah as-Syahid Hassan al-Banna.Memperbaiki individu . . dan lain-lain lagi.Kebangkitan Islam untuk membebaskan diri dari ideologi-ideologi bukan Islam Kebangkitan ini adalah lanjutan dari perjuangan tokoh-tokoh tahap kedua. Gerakan ini banyak memberi inspirasi kepada gerakan-gerakan Islam yang lain kerana: . Sudan. Gerakan Ikhwan al-Muslimin bukanlah gerakan dakwah kepartian yang sempit dan bukan sekadar berkembang di negara Mesir sahaja.Memelihara umat . Syria.Memperbaiki keluarga . Di antara gerakan-gerakan Islam yang muncul dan berperanan di zaman ini ialah: Gerakan Ikhwan al-Muslimin (Mesir) Jamiat al-Islam (Pakistan) Gerakan al-Nur (Turki) Gerakan Hamas (Palestin) Gerakan Hizbullah (Selatan Lubnan) Gerakan Islam di Iraq. Kebangkitan pada tahap ini adalah atas kesedaran umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan panduan hidup secara menyeluruh. Sayyid Qutb. Gerakan ini berkembang pesat di antara 1930-40an. Setelah memasuki arena politik Ikhwan dapat memainkan peranan yang penting dalam politik Mesir terutama dalam kebangkitan semangat kebangsaan yang berlaku di antara akhir perang dunia dengan kekuasaan pemerintah tentera Mesir.

Tujuan perjuangannya adalah untuk menghidupkan agama yang suci dan meninggikan kalimah Allah dan melaksanakan hukum yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah RasulNya dalam kehidupan individu dan masyarakat Pakistan. dan ekonomi. Sekembalinya ke tanah air mereka berdakwah mengikut metod Ikhwan.Perjuangan seluruh manusia dan umat Islam khususnya agar menyembah Allah dan jangan syirikkan Allah.Dakwah ini adalah untuk semua. di bawah pimpinan Abu al-'Ala Maududi iaitu enam tahun sebelum wujudnya negara Pakistan.Peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap anggota Ikhwan al-Muslimin yang dilakukan oleh pemerintah Mesir sedikit sebanyak menimbulkan simpati masyarakat dunia. Penafian hak memilih kerajaan sendiri seperti yang berlaku di Algeria. . . Moscow masih belum dapat mengalahkan 7 000 orang tentera Islam Chechnya. Sehingga hari ini. Kashmir. Contoh: Serangan tentera Russia ke atas negara umat Islam Chechnya kerana tidak mengiktiraf kemerdekaan Chechnya. kumpulan Ingkar Sunnah dan golongan yang kagum dengan tamadun Barat.Ramai pelajar yang kembali dari Timur Tengah mendapat didikan (tarbiyah) daripada anggota Dewan al-Muslimin. . Jemaah Islami di Pakistan Ditubuhkan pada tahun 1941. ketenteraan. dan lain-lain tempat. iaitu hendaklah mereka menyuarakan kebaikan secara umum terhadap pemerintah agar melaksanakan Islam dalam pemerintahannya. Penindasan berterusan ke atas umat Islam Bosnia.Dakwah kepada setiap individu bagi melahirkan rasa redha dengan Islam sebagai ad-Din dan hendaklah membersihkan din mereka daripada ciri-ciri nifaq dan kegiatan yang bertentangan dengan Islam. Palastin. Setelah hampir dua tahun serangan dilakukan dengan tentera berjumlah 39 000 orang. parti Islam FIS (Front of Islam Salvation) telah memenangi pilihan raya umum pertama tetapi telah dibatalkan oleh regim tentera yang disokong oleh Perancis dan negara-negara Barat yang lain. . Sebaik sahaja ditubuhkan negara Pakistan. Jemaah al-Islami menuntut digubalkan perlembagaan negara berasaskan al-Qur'an dan Hadis. Faktor-Faktor Kebangkitan Islam Kebangkitan Islam di seluruh dunia hari ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (i) Adanya tekanan kuasa-kuasa Barat ke atas dunia Islam dalam bidang politik. Terdapat tiga dasar perjuangan Jamaah al-Islami: . Gerakan ini menghadapi tentangan yang hebat dari beberapa kumpulan aliran pemikiran yang diwujudkan oleh penjajah seperti golongan Qadiani. di mana-mana sahaja apabila memperkatakan tentang dakwah dan gerakan Islam maka nama Iman Hassan al-Bana dan Ikhwan al-Muslimin.Perjuangannya dapat memenuhi keperluan manusia dan ummah.berlaku pembunuhan dan penafian hak wilayah orang Islam. Peristiwa tersebut juga turut memberi semangat kepada pejuang-pejuang Islam yang lain bahawa medan perjuangan penuh dengan tribulasi. (a) Politik dan ketenteraan . .

Contoh: Negara-negara Islam seperti Turki. sentiasa menghadapi tekanan ekonomi dalam berbagai bentuk. Serangan tentera bersekutu ke atas Iraq yang telah mengorbankan beratus ribu kanak-kanak Iraq. Iran. Gerakan Islam berperanan sebagai pendesak kepada pemerintah supaya menubuhkan institusi ekonomi Islam dan melaksanakan dasar-dasar Islam dalam pentadbiran negara. Contoh: Revolusi Islam Iran dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berjaya menumbangkan Shah Iran pada tahun 1979. Kesimpulan Faktor-faktor di atas adalah di antara faktor yang membawa kepada kebangkitan Islam masa kini. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyemarakkan lagi kesedaran umat Islam untuk bersatu memperjuangkan Islam. dan lain-lain negara termasuk Malaysia pernah ditadbirkan oleh pemimpin sekular model barat selepas peperangan dunia pertama. Contoh: PBB (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iraq sejak tahun 1992 lagi. Serangan Tel-Aviv ke atas Selatan Lubnan. Amerika dan Timur Jauh. bahkan menjangkau benua Eropah. Golongan terbesar dalam pertubuhan ini ialah terdiri daripada pelajar pusat pengajian tinggi. (iv) Fenomena menyayat hati yang berlaku kepada umat Islam kini Contoh: Peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia Herzegovina oleh pihak Serbia. (ii) Kegagalan Western Dissolution oleh kebanyakan pemimpin Islam yang ditaja oleh Barat. Ini memberi bukti kukuh. sama ada sekatan ekonomi atau mengeksploitasi sumbersumber ekonomi negara Islam. Pertubuhan Dakwah Antarabangsa seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan International Islami federation of Student Organisation (IFSO) memberi saham yang besar dalam mencorakkan suasana kebangkitan Islam hari ini. Pengaruhnya bukan sahaja di dunia Islam. Jamiat al Islami. (v) Peranan gerakan Islam dan pertubuhan dakwah antarabangsa Contoh: Gerakan Ikhwan alMuslimin. Peristiwa diatas tidak diberi perhatian dan tindakan sewajar oleh PBB. Kemenangan Parti Islam FIS di Algeria yang memenangi 188 daripada 232 kemsi yang dipertandingkan. Akibatnya ribuan rakyat Iraq menderita terutamanya kanak-kanak kerana kekurangan zat makanan dan ubat-ubatan. melalui penghayatan semula Islam. Peristiwa di atas telah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk bangkit merubah nasib mereka. Mereka gagal membawa perubahan yang bermakna kepada masyarakat Islam.Negara-negara Islam dari negara-negara Barat. Peristiwa di atas telah memberi kesedaran dan keyakinan bahawa Islam mampu menjadi mekanisme yang membangkitkan semangat rakyat menentang proses pembaratan. Walaubagaimanapun faktor yang tidak boleh dinafikan kepentingannya ialah faktor agama Islam . Hikmat di sebalik peristiwa yang berlaku telah mendorong umat Islam di negara-negara Islam yang lain kembali kepada kehidupan beragama. (iii) Kemampuan pihak Islam menentang pihak Barat.(b) Ekonomi . Sudan. bahawa negara-negara Islam tidak boleh menyelesaikan masalah mereka dengan formula yang asing daripada Islam.

Selain daripada pertambahan bilangan penganutnya. Semenjak runtuhnya empayar Soviet Union menjadikan Barat kehilangan saingan. kesan yang paling ketara ialah bertambah mendalam sikap prejudis Barat terhadap umat Islam. Contoh: Perjuangan tentera Mujahiddin di Afghanistan. Kesedaran untuk mengamalkan Islam sama ada individu atau negara walaupun mendapat tentangan pihak pemerintah dan pihak Barat.mata mahu membangunkan negara mengikut syariat Islam (iii) Kesangupan umat Islam mengorbankan harta. (ii) Bertambah kesedaran untuk melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Senario yang sama juga boleh dilihat di negara-negara Benua Barat. telah memperlihatkan banyak kesan dan perubahan. Umat Islam di negara tersebut bukan sahaja bertambah dari segi bilangannya. Contoh: Kesanggupan pelajar wanita Islam di Perancis berhenti meneruskan pengajian mereka demi mempertahankan pemakaian hijab (pakaian menutup aurat).5 bilion. Islam sebagai al-Din yang diwahyukan oleh Allah. Justeru itu mereka telah meletakan Islam sebagai saingan dan pencabar baru tamadun Barat. Senario positif daripada kebangkitan Islam yang paling ketara ialah pertambahan umat Islam di serata dunia termasuk di Eropah. (iv) Tentangan dalam berbagai bentuk yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Islam terutamanya pihak Barat Kesimpulan Kebangkitan semula Islam hari ini. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menjelang tahun 2000 masyarakat Islam dijangka akan menjadi satu perempat dari penduduk dunia bersamaan 1. mempunyai sifat dan ciri-ciri dinamikannya yang sangat unit jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Beliau bersedia menerima kecaman pihak Barat dan negara-negara Arab yang lain semata .itu sendiri. Justeru itu . Reaksi Barat Terhadap Kebangkitan Islam Barat melihat kebangkitan Islam pada hari ini sebagai satu ancaman kepada mereka. Negara Sudan di bawah pemerintahan Hassan al-Turabi turut melaksanakan syariat Islam. Perjuangan gerakan Hamas di Palestin dan lain-lain tempat di segenap pelusuk dunia Islam. Kesan-Kesan Kebangkitan Islam Kesan-kesan kebangkitan Islam hari ini boleh dinilai berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: (i) Pertambahan umat Islam. Segala yang terkandung di dalam ajarannya mendorong pendukung-pendukung gerakan Islam berjuang untuk mencetuskan suasana kebangkitan Islam hari ini. masa bahkan jiwa demi berjihad ke jalan Allah Sepanjang sejarah Islam sentiasa ada tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang Islam yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi menegakkan agama Islam. Perjuangan tentera Chechen di Chechnya. tetapi telah bangkit sebagai sebuah negara yang berasingan daripada pemerintahan komunis.

Kebanyakan negara-negara Islam adalah terletak di kawasan Rimland pesisir pantai. (ii) Menyalahgunakan kuasa dan mengenepikan peraturan antarabangsa. Sebagai contoh simpanan minyak banyak dimiliki oleh negara-negara Islam. Pertentangan Barat dengan Islam lebih mirip kepada pertentangan antara ideologi dengan aqidah. Selain itu negara-negara Islam juga menguasai jalan yang menghubungi Heartland dengan Rimland. Israel memperkuatkan lagi propagandanya memburuk-burukkan gerakan Islam. Contohnya Balkan.Kelebihan negara-negara Islam dari segi geokonomi. Contoh: Mengistiharkan Sudan sebagai pusat latihan pengganas. selat Sunda dan terusan Suez. Selat Melaka. Tindakan menangkap dan mempenjarakan Syeikh Umar Abdel Rahman seorang ulama tua dan buta dengan alasan sebagai pencetus keganasan di Amerika. (v) Propaganda Zionisma . (iii) Kepentigan Geo-Politik . Contohnya: Sidang kemuncak Damai yanag berlangsung di Sharm El-Sheikh pada 13 Mac 1996 mengumpul para pemimpin daripada 27 negara bertujuan untuk mempertegaskan komitmen mempertahankan "Proses Damai" di Asia Barat. terrorist yang menaja kegiatan pengganas antarabangsa. Laut Merah.Geo-politik yang dimaksudkan ialah kedudukan negara-negara Islam yang strategik. (iv) Kepentigan Geo-Ekonomi . militan.mereka melakukan berbagai bentuk perancangan untuk membantut kebangkitan Islam. ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti berikut: (i) Melabelkan negara yang enggan tunduk kepada mana-mana logik Barat sebagai fundamentalis (mengikut perspektif Barat ialah pelampau agama). Tamadun lain seperti India dan China tidak mempunyai keagungan berbanding tamadun Islam. (ii) Penentangan umat Islam terhadap usaha penjajahan yang dilakukan oleh Barat. Secara ringkas ada lima sebab utama: (i) Tamadun Islam adalah satu-satunya tamadun yang mempunyai sejarah kegemilangan melampaui sejarah tamadun Barat. Contoh: Semasa perang . Di antara beberapa keputusan yang telah diambil ialah usaha memerangi keganasan yang digelar Fundamentalis. Termasuklah usaha mengembangkan ideologi Kapitalis-Liberal sebagai nilai universal. Fundamentalis yang dimaksudkan di sini ialah kelompok Islam seperti kumpulan Hizbullah dan kumpulan Hamas yang menentang regim Yahudi.Sejak berakhir perang dingin. Propaganda Zionis dilakukan melalui tiga cara iaitu: (a) Melalui penulisan akedemik (b) Melalui penggubalan Dasar Luar Amerika (c) Melalui penayangan filem Bentuk-bentuk Reaksi Negatif Barat Reaksi yang ditunjukkan oleh Barat amat negatif sekali. Caucasio dan Central Asia serta jalan laut terpenting seperti Teluk Parsi.

Islam dikatakan agama ciptaan orang-orang Arab yang diciplak daripada agama Kristian dan Yahudi. Selain bantuan kewangan. sedangkan Arzabaijan menerima hanya sebanyak US30 juta. Kesan daripada itu harga minyak mentah di 13 negara OPEC jatuh dalam pasaran minyak dunia. (vii) Media Barat sentiasa mencari peluang mengeksploitasi berita-berita yang boleh menghina Islam Contoh: Kes perkahwinan Sarah-Musa yang disifatkan sebagai satu pelanggaran hak asasi dan kebajikan kanak-kanak Britain.Armenia menerima US800juta dari Washington. Contoh: Sokongan barat terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarrak yang sanggup memerangi dan membunuh pejuang-pejuang Islam di Mesir. Pada anggapan orang-orang Kristian. Libya. dan perlu ditentang. Selain daripada itu penentangan mereka jelas terbukti dalam sejarah perang Salib. sejarah kolonialisme dan emperialisme. Di Amerika. Contoh: Merancang beberapa strategi untuk terus menguasai minyak di rantau Teluk. Kempen anti kayu tropika di Asia Tenggara Kesatuan Perdagangan Eropah telah mencadangkan satu levi ke atas pengimpot kayu tropika. Mereka mengatakan bahawa penebangan pokok akan menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Secara tidak langsung mengakibatkan kejatuhan harga tempatan dan harga eksport. Armenia juga menerima bekalan senjata daripada pihak luar. Hakikat permusuhan mereka terhadap Islam di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya Terjemahan: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (Wahai Muhammad) sehingga Engkau menurut ugama mereka (yang telah terpesong itu). dan Bosnia.telok. Menaja Perjanjian Dayton yang lebih memihak kepada pengganas Serbia. Perjanjian damai Arab Israel yang dimenterikan pada September 1993 lebih memihak kepada Israel. (vi) Mengamalkan diskriminasi perkauman terhadap minoriti Islam di dalam negeri dan peringkat antarabangsa. Seperti apa yang dikenakan ke atas Iraq. Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (ugama Islam itulah petunjuk . Di antaranya Britain telah sengaja mencari jalan supaya harga minyak jatuh di kalangan negara-negara OPEC dengan cara enggan bekerjasama mengurangkan bekalan minyak mentah di pasaran. Sikap Islam dalam Menangkis Reaksi Nagetif Barat (i) Mengakui hakikat permusuhan mereka terhadap Islam. (v) Memonopoli sumber kekayaan negara Islam.000 hektar hutan bagi mengelakan isu-isu negatif ekoran pengharaman pengimpotan kayu oleh negara Barat. (iv) Mengenakan sekatan Ekonomi dan sekatan senjata untuk melemahkan negara Islam daripada terus bangkit. penulis novel The Satanic Verses. Indonesia merupakan pengeluar kertas terbesar telah membatalkan penebangan 850. (iii) Menyokong pemerintah yang berjiwa sekular memerintah negara Islam. Islam dikatakan menyeleweng daripada agama asal. Kesediaan pihak British memberi perlindungan kepada Salman Rushdi. serangan Amerika dan tentera bersekutu telah mencabul hak kemanusiaan di mana ribuan wanita dan kanak-kanak Iraq dibunuh dan kemudahan awam dihancurkan. Kelab Sierra telah menyediakan senarai bagi negara-negara yang patut diboikot. Contoh: Sikap Barat dalam menangani sengketa antara Armenia dan Arzabaijan lebih memihak kepada Armenia.

Sebagai contoh. (iv) Membangunkan negara mengikut kaedah Islam Umat Islam hari tidak boleh sekadar berbangga dengan pencapaian umat Islam silam. Pasai.Yang benar". 2. kerana pencapaian mereka sudah jauh meninggalkan kita. tetapi juga agama yang bercorak praktis dan maju. namum masih lagi tunduk kepada kuasa Barat. Justeru itu umat Islam mestilah bekerja keras untuk merealisasikan kaedah-kaedah Islam dalam kontek pembangunan negara supaya masyarakat dunia dapat melihat kewibawaan Islam dan sekaligus mengikis segala tanggapan negatif Barat. Aspek sosio-budaya . Penekanan Islam kepada Rukun Iman dan Rukun Islam sebagai pokok ajaran telah berjaya mengantikan kepercayaan Hinduisma dan Animisma. seperti suruhan supaya berfikir. Sebahagian daripada negara-negara Islam terpaksa bergantung kepada bantuan ekonomi. Walaupun dunia Islam hari ini dikatakan zaman kebangkitan.kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa perubahan yang paling hebat kepada kepecayaan dan pemikiran masyarakat Melayu. seperti perhambaan. Tonjolkan Islam bukan sahaja sekadar agama bersifat moral. cinta kepada ilmu pengetahuan dan hidup lebih bersistem. Islam juga menekankan unsur-unsur rasional dalam ajarannya. kezaliman dan kasta kepada persamaan taraf. Aspek kesenian kesusasteraan dan .mendedahkan segala bentuk-bentuk propaganda Barat. Beliau terpaksa tunduk kepada dasar yang ditentukan oleh Amerika dan sekutunya. dan Demi Sesungguhnya jika Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu Yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran). (Surah al Baqarah:120) (ii) Memperbaiki imej Islam Dua pendekatan digunakan bagi menangkis reaksi negatif Barat. keadilan sosial yang menyentuh tentang hak dan tanggungjawab sesama manusia. maka tiadalah Engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) Yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. Aspek kepercayaan dan pemikiran . Pendekatan pertama menerusi penerangan . Seperti kata pepatah Inggeris "Action speaks louder than words". Aceh dan lain-lain serta disokong oleh mubaligh Islam telah menimbulkan satu kesedaran baru di kalangan penduduk setempat. Perlak. Di antara perubahan yang telah dibawa oleh Islam: 1. mengkaji dan menuntut ilmu. Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Melayu Melaka. (iii) Mengurangkan kebergantungan umat Islam kepada Barat.Islam berjaya mengikis unsur-unsur Hindu dalam masyarakat Melayu. Pendekatan kedua umat Islam perlu mempamerkan keupayaan dan kebolehan dalam semua aspek kehidupan. Kuwait atau keluarga al-Sabah banyak mendapat perlindungan dari Amerika. Islam telah mampu merubah jiwa dan watak masyarakat Melayu menjadi lebih bertamadun. Kebangkitan Islam Di Malaysia Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia ianya boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: (i) Peringkat pertama Sejarah awal kedatangan Islam ke alam Melayu. ketenteraan dan senjata dari Barat.

melalui kitab.Islam turut merubah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu. Kesan perjuangan tokoh-tokoh dan gerakan yang ada pada masa itu telah berjaya: Menegakkan ajaran Tauhid yang mumi dan membanteras penyelewengan dan kesesatan. i. Banyak perubahan yang telah dibawa oleh Inggeris. Tok Janggut. Usaha-usaha dilakukan untuk menerapkan kembali perjuangan Islam melalui dua bidang iaitu melalui pendidikan dan penulisan. Diantaranya ialah Syed Sheikh al-Hadi. (ii) Peringkat kedua . Kegiatan ekonomi berlandaskan kepada hukum halal dan haram dan menekankan unsur-unsur kebajikan serta mengelakkan penipuan. akhbar dan majalah.banyak unsur politik dan pemerintahan Islam telah mempengaruhi politik masyarakat Melayu. Bidang penulisan . Termasuklah proses sekularisasi yang berjaya membawa masyarakat melayu semakin lupa pada agama. Ustaz Abu Bakar al-Baqir dan lain-lain lagi. Aspek politik dan pemerintahan . Contohnya kebendaan bukanlah matlamat utama dalam kegiatan ekonomi mereka.Semasa penjajahan Barat Kebangkitan Islam diperingkat pertama mula malap dengan kedatangan penjajah British pada abad ke-18. tetapi akhirat menjadi matlamat akhir. Majalah alIkhwan (1926) dan majalah Saudara (1928). Memupuk . 4.Undang Laut Melaka. Madrasah Muhammadiah (1917) di Kelantan dan lain.Mashur (1919) di pulau Pinang.lain lagi. Situasi di atas telah mendorong tokoh-tokoh Islam pada masa itu untuk mewujudkan gerakan refomasi di Tanah Melayu. ii. Diantaranya majalah al-Iman (1906) diikuti majalah Neraca (1911) diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Tahir Jalaludin bersama rakan-rakannya Syed Sheikh al-Hadi. Tok Kenali. Haji Agus Mohamad Taha dan Salim al-Kalali. Aspek ekonomi . Majalah-majalah ini amat berpengaruh dalam mengubah sikap dan pemikiran masyarakat Melayu pada masa itu. Kedatangan Islam dengan proses Islamisasinya berjaya mewujudkan kebangkitan Islam di peringkat awal di Tanah Melayu. Di antaranya konsep raja dalam agama Hindu bertukar kepada sultan sebagai pemerintah dalam Islam. Syeikh Tahir Jalaludin. Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar. Abdul Rahman Limbong. Undang-undang Islam juga berjaya mempengaruhi undang-undang negara pada masa itu seperti dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang. Majalah Pengasuh (1918-1938) diterbitkan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Manakala institusi pondok banyak didirikan di Pantai Timur dan utara Tanah Melayu. seperti Madrasah al. yang banyak dipengaruhi suasana kebangkitan Islam di sana.berpakaian telah bertukar kepada ala Islam 3. Pada peringat awal gerakan ini dipimpin oleh mereka yang kembali dari Timur Tengah. Bidang pendidikan ialah dengan menubuhkan sekolah-sekolah agama (madrasah) dan institusi pondok. Dalam masa yang sama ajaran-ajaran Islam banyak bercampur aduk dengan berbagai-bagai unsur syirik. khurafat dan bidaah.

(iii) Peringkat ketiga ² di era kemerdekaan Tanah Melayu Gerakan refomasi berteraskan agama mula malap di akhir tahun 1920-an dengan munculnya golongan Nasionalisma Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris. sama ada cabaran dalaman atau luaran. Senu Abdul Rahman. Perjuangan mereka lebih kepada mengubah masyarakat Melayu agar mereka memiliki harga diri di Tanah Air sendiri. Kemunculan Hizbul al-Muslimin membimbangkan British dan pada awal tahun 1950 pertubuhan ini telah diharamkan. dan amalan nikah Mutaah. Naqsabadiah. sosial. dan ekonomi negara. Mereka bergerak di bawah label tasawuf. amalan dan sikap hidup mereka tambahan pula gerakan mereka ini dilakukan secara sulit dan amat sukar . (i) Salah satu masalah yang menonjol hari ini ialah wujudnya ajaran sesat dan tarekat yang menyeleweng dikalangan umat Islam. Semenjak tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an berbagai gerakan Islam telah ditubuhkan yang turut menyumbang kepada kebangkitan Islam di Malaysia. Berikut di antara cabaran yang sentiasa menggugat proses kebangkitan Islam di Malaysia kini. Pada tahun 1951 Parti Islam Se Malaysia pula ditubuhkan untuk meneruskan perjuangan tersebut. Golongan ini banyak menerajui kepimpinan negara sebelum dan selepas merdeka. menyebabkan orang awam mudah terpengaruh dengan ajaran mereka. Selepas merdeka. ajaran Syiah. Kini terdapat penyelewengan lain seperti aliran anti Hadis. Dalam masa yang sama Gerakan Islam yang turut berjuang menentang penjajahan British ialah Hizbul al-Muslimin. sehingga menimbulkan kekacauan kepada akidah dan pemikiran masyarakat. Cabaran dalam Kebangkitan Islam di Malaysia Kebangkitan Islam terpaksa menghadapi banyak cabaran. Perjuangan tokoh-tokoh sebelum ini disambung oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob. Tanah Melayu terus dipimpin oleh golongan elit cendikiawan Melayu yang berpendidikan sekular. Mufridiah. Di Johor terdapat ajaran Taslim Kadirunyahya. Ajaran sesat ini tersebar di merata tempat di negara kita dengan berbagai nama dan mempunyai ajarannya tersendiri. Kepimpinan tokoh-tokoh ini telah melemahkan semangat keislaman kerana kegairahan mereka untuk membangunkan negara mengikut model Barat. Ishak Haji Mohammad. Dato' Onn.Kesedaran ini muncul di kalangan para pelajar institut pngajian tinggi dan para belia. (iv) Peringat keempat Tahun 1970-an sehingga kini Peringkat ini dianggap era kebangkitan Islam di Malaysia yang telah banyak memberi kesan kepada senario politik. dan Tungku Abdul Rahman. Gerakan yang berlandaskan perjuangan politik ini ditubuhkan pada tahun 1948. ajaran Abu Bakar Bapu dan lain-lain. Ajaranajaran sesat ini memberi cabaran kepada kebangkitan Islam kerana menggugat akidah. Kesedaran untuk mengubah sikap dan pemikiran masyarakat dalam aspek politik dan ekonomi.perjuangan menentang penjajah (anti Malayan Union). diketuai oleh Tuan haji Abu Bakar al-Baqir. Ahmad Boestaman. Kegagalan membangunkan negara berteraskan agama Islam dan banyak masalah-masalah sosial menyebabkan bangkitnya satu suasana untuk kembali kepada Islam.

Hindu dan Sikh) pada bulan Ogos 1983. Pelbagai gejala negatif akan menyeruap masuk melalui media ini dan tentu sekali sukar untuk dibendung oleh mana-mana gerakan dakwah. Pertubuhan ini bertujuan mengimbangi suasana kebangkitan Islam di Malaysia.umat Islam hari ini masih lagi didominasi oleh ideologi Barat. (iii) Perpecahan di kalangan umat Islam . Kristian. Langkah-langkah dan Strategi (i) Mempertingkatkan komitmen ummah terhadap ajaran Islam . Sedangkan Rancangan berbentuk agama yang menampilkan tokoh-tokoh cendikiawan Islam dikesampingkan. Segala kelemahan dan keburukan orang Melayu memberi gambaran negatif kepada Islam itu sendiri. Sama ada cabaran dalam bentuk pemikiran atau yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Islam adalah milik orang-orang Melayu sahaja. disko. Realitinya kita melihat media hari ini lebih menonjolkan hiburan dengan mempamerkan tokoh-tokoh penghibur tempatan dan luar yang menjadi kegilaan masyarakat kita.hari ini terdapat berbagai teknologi telekomunikasi yang canggih seperti Intenet.keimanan dan keyakinan kepada ajaran Islam menjadi perisai utama dalam menangkis segala bentuk cabaran. sex bebas dan budaya hidup liar. media elektronik dan lain-lain. Pada 14 Januari 1986 tertubuhnya The Chiristian Federation of Malaysia (CEFM) yang menyatukan pelbagai aliran dan mazhab Kristian dalam satu persatuan. Sejarah silam telah membuktikan bahawa kemajuan dan ketinggian tamadun akan dapat dicapai melalui kegigihan mempelajari.walaupun proses Islamisasi telah berjalan begitu lama di negara kita. terutama sekali dalam sosio-budaya mereka. mengkaji dan menyelidik dalam pelbagai bidang ilmu. (vi) Perkembangan teknologi telekomunikasi . parabola.perpecahan ini membantut perkembangan dakwah di negara ini.dikesan. Di Malaysia kebanyakan golongan remaja mengamalkan cara hidup hedonistik dan terlibat dalam penyakit sosial seperti dadah. (iii) Membentuk perpaduan ummah . (ii) Reaksi negatif masyarakat Non-Muslim . Kemasukan budaya liar mengakibatkan gejala sosial yang serius terutama di kalangan remaja. Selain itu masyarakat Non-Muslim di Malaysia secara terang-terangan menolak proses Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan. Sistem pendidikan juga hendaklah bersepadu dan perlu diadakan usaha-usaha ke arah pengislaman ilmu. Bagi mereka. (v) Pengaruh idelogi Barat . namun sikap prejudis dan salah tanggapan mereka terhadap Islam masih tebal. (ii) Penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi ± penguasaan ilmu pengetahuan merupakan langkah yang paling berkesan dalam menghadapi cabaran. Di antara tindakan mereka ialah menubuhkan Majlis Perundingan Agama-Agama (Buddha.perpaduan umah perlu diutamakan demi menjaga keutuhan . (iv) Kemasukan budaya liar dan gejala-gejala negatif dari luar.

Cabaran besar ini hendaklah dipikul oleh semua pihak sama ada pemerintah. perancangan dan kebijaksanaan. gerakan-gerakan Islam dan semua individu muslim mengikut keupayaan masing-masing. Ulama amat penting membina genarasi Islam supaya sedar dan mempunyai iltizam kepada tuntutan Islam. Masing-masing mempertingkatkan keimanan supaya mampu menghadapi serangan dan dakyah daripada musuh. Perpecahan akan memudahkan pihak musuh menghancurkan Islam. ‡ Setiap individu muslim perlu memberi sokongan kepada pemerintah. tetapi hendahlah diiringi dengan ilmu pengetahuan.musuh Islam. ulama. ulama. (iv) Peranan semua pihak .mungkin timbul persoalan siapakah yang sepatutnya berperanan? Dalam keadaan ini pihak pemerintah. dan gerakan Islam yang mahu menegakkan Islam. gerakan-gerakan Islam dan seluruh umat Islam mesti bersatu tenaga dalam menyusun strategi untuk menangkis serangan jahat musuh Islam. . ‡ Ulamak sebagai pewaris nabi mesti berperanan menyeru kepada kebenaran serta pemberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang benar. ‡ Gerakan-gerakan Islam hendaklah bekerjasama dalam membina masyarakat bukannya menghabiskan masa dan tenaga bertelagah sesama sendiri. cendikiawan atau ulama.umat Islam dan mengelak daripada berlaku perpecahan dan berpuak-puak dalam masyarakat. Kebangkitan Islam sekarang ini tidak memadai dengan semangat semata-mata. ‡ Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengatasi segala cabaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful