Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN DUA SMK TUN MUTAHIR 2011
MINGGU Bidang / Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 1-9 surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid. Cadangan Aktiviti P & P Konsep / Istilah Alat Bantu Mengajar Penerapan Nilai

1/1 3/1-7/1/2011

TILAWAH AL-QURAN (AYAT BACAAN- AYAT 19 SURAH ALI IMRAN )

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran. 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang ada hukum tajwid.

Tilawah Tajwid : Hukum-hukum bacaan tertentu dalam al-Quran

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

2/1 10-14/1/2011

AQIDAH : BERIMAN KEPADA ALASMAUL HUSNA UNIT 1 : AL-WAHID

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian al-Asmaul Husna dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan sebab perlu beriman dengan al-Asmaul Husna dan kesan beriman dengannya. Aras 3 1. Menyatakan pengertian al-Wahid, dalil dan kesan beriman denganNya. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian hidayah dan rahmat dengan betul.

1. Imbas kembali dari pengetahuan sedia ada murid tentang al-Asmaul Husna. 2 Sumbang saran murid tentang sebab perlu beriman dengan al-Asmaul Husna dan kesan beriman denganNya. 3.Perbincangan secara berkumpulan tentang nama-nama Allah yana ditentukan oleh guru.

Al-Asmaul Husna : Nama-nama Allah Taala yang indah Al-Wahid Ar-Rahman Ar-Rahim

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Memelihara aqidah Dakwah

TILAWAH AL-QURAN HIDAYAH SUMBER KEBAHGIAAN ( AYAT KEFAHAMAN : 19 SURAH ALI IMRAN

Aras 2 1. Menerangkan cara mengekalkan hidayat secara ringkas.

1. Penerangan pengertian hidayah dan rahmat. 2. Penerangan cara mengekalkan hidayat. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - kelebihan mendapat hidayat dan sebaliknya. - orang yang mendapat hidayat dan yang

Hidayat : Petunjuk dan bimbingan Allah Taala terhadap hambaNya untuk beriman dan beramal

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

1

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

sebaliknya. Aras 3 1. Membanding beza kelebihan mendapat hidayat dengan akibat tidak mendapat hidayat. 2. Membanding beza antara orang yang mendapat hidayat dengan yang sebaliknya. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian rukhsoh solat dengan betul Aras 2 1. Menyatakan pengertian qasar dan jama¶dengan betul. 2. Menyatakan dalil solat qasar dan jama¶. Aras 3 1. Menjelaskan konsep solat qasar dan jama¶.

soleh kepadaNya. Rahmat

3/1 17-22/1/2011

IBADAH : SOLAT QASAR DAN JAMA¶ UNIT 1 : RUKHSOH SOLAT DAN KONSEPNYA

1. Imbas kembali pengetahuan sedia ada murid-murid tentangamalan solat dalam kehidupan. 2.Penerangan tentang pengertian rukhsoh solat. 3. Penerangan tentang pengertian qasar dan jama¶ serta dalil keharusannya. 4. Penerangan tentang konsep solat qasar dan jama¶.

Rukhsoh Solat : Kemudahan yang diberikan ketika menunaikan solat ketika bermusafir. Qasar Jama¶

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Berazam untuk menunaikan Haji dan umrah Patuh pada perintah Allah Taala

Di akhir P&P, murid dapat : ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: NIKMAT DAN MUSIBAH UJIAN KEHIDUPAN Aras 1 1. Menyatakan pengertian nikmat dan musibah dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan cara menerima nikmat dan musibah datripada Allah Taala. 1. Sumbang saran murid tentang pemberian nikmat dan musibah yang pernah mereka lalui. 2. Penerangan tentang pengertian nikmat dan musibah. 3. Penerangan tentang cara menerima nikmat dan musibah datripada Allah Taala. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - akibat tidak bersyukur dengan nikmat Allah Taala. - akibat tidak bersabar dengan ujian Allah Taala. Nikmat Musibah Bersyukur Bersabar - buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT Berfikir kerana Allah Taala Adab-adab berfikir

Aras 3 1. Menjelaskan akibat tidak bersyukur dengan nikmat Allah

2

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

Taala. 2. Menjelaskan akibat tidak bersabar dengan ujian Allah Taala. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Umar Al-Khattab r.a secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Umar Al-Khattab r.a secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidina Umar AlKhattab r.a. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 14-19 surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid

4/1 24-28/1/2011

SIRAH : SAIDINA UMAR ALKHATTAB R.A PENTADBIR YANG ULUNG

1. Imbas kembali pengetahuan sedia ada murid-murid tentang Kerajaan Khulafa¶ arRasyidin. 2. Penerangan tentang riwayat hidup Saidina Umar Al-Khattab r.a . 3. Penerangan tentang sifat peribadi Saidina Umar Al-Khattab r.a. 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang jasa dan sumbangan Saidina Umar AlKhattab r.a.

Khalifah Khulafa¶ Ar-Rasyidin Majlis Syura Hisbah Kalendar Islam

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

TILAWAH AL-QURAN (AYAT BACAAN- AYAT 14-19 SURAH ALI IMRAN

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang ada hukum tajwid.

Tilawah Tajwid : Hukum-hukum bacaan tertentu dalam al-Quran

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

5/1

CUTI TAHUN BARU CINA

6/1 7-11/2/2011

HADITH : MENCEGAH KEMUNGKARAN

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud hadith dengan betul.

1.Sumbang saran tentang maksud hadith secara ringkas. 2. Penerangan tentang kefahaman hadith.

Amar Makruf Nahi Mungkar : Menyuruh melakukan

- buku teks - buku rujukan - kad manila

Adab ketika makan, minum dan berpakaian.

3

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

2. Menyatakan pengertian amar makruf nahi mungkar dan konsepnya dengan betul. Aras 2 1. Membanding beza cara mencegah kemungkaran. 2. Menerangkan akibat tidak mencegah kemungkaran. Aras 3 1. Menjelaskan hikmah mencegah kemungkaran. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian solat qasar dan solat jama¶ dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan cara melaksanakan solat qasar serta jenis-jenisnya dengan betul. 2. Menerangkan cara melaksanakan solat jama¶ serta jenis-jenisnya dengan betul. Aras 3 1. Menjelaskan hikmah disyariatkan solat qasar dan jama¶ secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian arRahman. Aras 2 1. Menyatakan.dalil dan kesan beriman denganNya. Aras 3 1. Membanding beza sifat arRahman dengan ar-Rahim secara ringkas.

3. Penerangan tentang pengertian amar makruf nahi mungkar dan konsepnya.

kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran.

- kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - perbezaan cara mencegah kemungkaran. - akibat tidak mencegah kemungkaran. - hikmah mencegah kemungkaran.

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

IBADAH : SOLAT JAMA¶ DAN QASAR UNIT 2 : CARA MELAKSANAKAN SOLAT JAMA¶ DAN QASAR

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu tentang rukhsah solat. 2. Penerangan tentang pengertian solat qasar dan solat jama¶. 3. Penerangan tentang cara melaksanakan solat qasar serta jenis-jenisnya. 4. Penerangan tentang cara melaksanakan solat jama¶ serta jenis-jenisnya. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang hikmah disyariatkan solat qasar dan jama¶.

Ruksoh solat Solat Qasar : Memendekkan solat empat rakaat kepada dua rakaat. Solat Jama¶ : Menghimpunkan dua solat dalam satu waktu.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

AQIDAH : BERIMAN KEPADA ALASMAUL HUSNA UNIT 2 : AR-RAHMAN DAN ARRAHIM

1. Imbas kembali pelajaran lalu tentang alAsmaul Husna dan Allah Taalaa bersifat alWahid. 2. Penerangan tentang pengertian arRahman,dalil dan kesan beriman denganNya. 3. Penerangan tentang pengertian ar-Rahim, dalil dan kesan beriman denganNya. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang perbezaan sifat ar-Rahman dengan arRahim.

Al-Asmaul Husna Al-Wahid Ar-Rahman Ar-Rahim

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

4

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

7/1 14-19/2/2011

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian jiran menurut Islam dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan hak dan kewajipan terhadap jiran secara ringkas. 2. menerangkan akibat tidak beradab kepada jiran. Aras 3 1. Menjelaskan hikmah menjaga adab berjiran.

1. Sumbang saran murid tentang amalan ketika bertemu jiran dalam kehidupan. 2. Penerangan tentang pengertian jiran. 3. Penerangan tentang hak dan kewajipan terhadap jiran. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - akibat tidak beradab kepada jiran - hikmah menjaga adab berjiran.

Jiran : Orang yang tinggal berdekatan dengan kita atau setempat dengan kita sama ada di kiri, kanan, hadapan, belakang, atas, bawah sebanyak 40 buah rumah.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Adab ketika berhias. Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

SIRAH NABAWIYYAH : SAIDINA UTHMAN BIN AFFAN R.A KORPORAT YANG DERMAWAN

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Uthman bin Affan r.a secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Uthman bin Affan r.a secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan jasa dan sumbangan Uthman bin Affan r.a. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian ilmu dengan betul. 2. Menyatakan hokum menuntut ilmu dan dalilnya. Aras 2 1. Menerangkan ciri-ciri orang yang berilmu dan peranannya.

Khalifah 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. 2. Penerangan tentang riwayat hidup Saidina Uthman bin Affan r.a . 3. Penerangan tentang sifat peribadi Saidina Uthman bin Affan r.a. 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang jasa dan sumbangan Saidina Uthman bin Affan r.a. Khulafa¶ Ar-Rasyidin Ahli Korporat Dermawan Jihad - buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya

8/1 21-25/2/2011

TILAWAH AL-QURAN : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN

1. Sumbang saran murid akan pemahaman mereka tentang pentingnya ilmu pengetahuan 2. Penerngan pengertian ilmu. 3. Penerangan hukum menuntut ilmu dan dalilnya. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang ciriciri orang yang berilmu dan peranannya.

Ilmu : Pengetahuan atau tanggapan sebenar tentang sesuatu perkara.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Berazam untuk menunaikan Haji dan umrah Patuh pada perintah Allah Taala

5

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

AQIDAH : BERIMAN KEPADA ALASMAUL HUSNA UNIT 3 : AL-HAKIM, AL-ALIM DAN AL-µADLI

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian al-Hakim, dalil dan kesan beriman denganNya. 2. Menyatakan pengertian al-Alim, dalil dan kesan beriman denganNya. Aras 2 1. Membanding beza ilmu Allah Taala dengan ilmu manusia. 2. Menyatakan pengertian al-µAdli, dalil dan kesan beriman denganNya. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Ali b. Abu Tholib r.a secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Ali b. Abu Tholib r.a secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidina Ali b. Abu Tholib r.a.

1. Imbas kembali dari pengetahuan sedia ada murid tentang pelajaran lalu. 2. Penerangan pengertian Al-Hakim, al-Alim dan Al-µAdli. 3. Penerangan dalil dan kesan beriman dengan Al- Hakim, al-Alim dan Al-µAdli. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang perbezaan ilmu Allah Taala dengan ulmi manusia.

Al-Hakim Al-Alim Al-µAdli

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

SIRAH NABAWIYYAH : SAIDINA ALI B. ABU THOLIB R.A PEMUDA YANG BERANI

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. 2. Penerangan tentang riwayat hidup Saidina Ali b. Abu Tholib r.a 3. Penerangan tentang sifat peribadi Saidina Ali b. Abu Tholib r.a 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang jasa dan sumbangan Saidina Ali b. Abu Tholib r.a

Khalifah Khulafa¶ Ar-Rasyidin KaramAllahu Wajhah Cendekiawan

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

9/1 28/24/3/2011

TILAWAH AL-QURAN : AYAT HAFAZAN & KEFAHAMAN (SURAH ALI IMRAN : 8)

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 8 Surah Ali Imran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 2 1. Menghafaz ayat 8 Surah Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 3

1. Bacaan ayat 8 Surah Ali Imran oleh guru diikuti bacaan murid-murid beramai-ramai. 2. Bacaan ayat 8 Surah Ali Imran oleh murid secara individu. 3. Hafazan ayat 8 Surah Ali Imran secara berkumpulan 4. Hafazan ayat 8 Surah Ali Imran beserta kefahaman maksudnya secara individu di hadapan guru.

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Patuh pada perintah Allah Taala

6

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

TILAWAH AL-QURAN (AYAT BACAAN - AYAT 20-26 SURAH ALI IMRAN)

1. Menerangkan maksud ayat 8 Surah Surah Ali Imran secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 20-26 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid dengan betul. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan kepentringan menjaga maruah diri dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan cara berpakaian, pergaulan dan percakapan menurut Islam. 2. Menerangkan akibat tidak menjaga maruah diri secara ringkas. Aras 3 1. Menjelaskan hikmah menjaga maruah diri.

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh- contoh ayat yang ada hukum tajwid.

Tilawah: Tajwid : Hukum-hukum bacaan tertentu dalam al-Quran

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran.

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: MENJAGA MARUAH DIRI

1. Sumbang saran murid tentang kepentringan menjaga maruah diri. 2. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - cara berpakaian - cara pergaulan - cara percakapan - akibat tidak menjaga maruah diri 3. Penerangan tentang hikmah menjaga maruah diri.

Maruah diri Berakhlak mulia Beramal soleh

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Adab ketika menziarahi pesakit. Mengingati kematian Insaf dan taubat

10/1 7-11/3/2011 UJIAN BERKALA 1

11/1 12-20/3/2011

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

7

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

12/1 21-25/3/2011

AQIDAH : KESAN BERIMAN KEPADA ALAH TAALA.

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan penegrtian tauhid dengan betul. Aras 2 1. Menyenaraikan pembahagian tauhid dengan betul. 2. Menyatakan pengertian Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid al-Asma¶ wa Sifat secara ringkas serta dalilnya. Aras 3 1. Menerangkan kesan beriman dengan Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Hamzah b. Abdul Mutholib r.a secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Hamzah b. Abdul Mutholib r.a secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidina Hamzah b. Abdul Mutholib r.a Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian puasa dengan betul. 2. Menyatakan tentang hukum puasa dan dalilnya. Aras 2 1. Menyenaraikan rukun puasa dan syarat-syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.

1. Imbas kembali pelajaran dahulu tentang alAsmaul Husna. 2. Penerangan pengertian tauhid. 3. Penerangan tentang pembahagian tauhid serta dalilnya. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - pengertian tentang Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid al- Asma¶ wa Sifat - kesan beriman dengan Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah.

Tauhid Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah Tauhid al-Asma¶ wa Sifat

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Memelihara aqidah Dakwah

SIRAH NABAWIYYAH : SAIDINA HAMZAH B. ABDUL MUTHOLIB R.A PAHLAWAN TERBILANG

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. 2. Penerangan tentang riwayat Saidina Hamzah b. Abdul Mutholib r.a 3. Penerangan tentang sifat peribadi Saidina Hamzah b. Abdul Mutholib r.a 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang jasa dan sumbangan Saidina Hamzah b. Abdul Mutholib

Khalifah Khulafa¶ Ar-Rasyidin Asadullah Mati Syahid Sayyidus Syuhada¶

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

13/1 28/31/4/2011

IBADAH : PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM UNIT 1 : IBADAH PUASA

1. Sumbang saran murid tentang rukun Islam yang ketiga. 2. Penerangan tentang pengertian puasa, hukum dan dalilnya. 3. Penerangan tentang rukun puasa,syarat wajib dan syarat sah puasa. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - perkara yang membatalkan puasa - amalan sunat dan makruh ketika

Puasa : Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari fajar sodiq hingga terbenam matahari serta niat.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

8

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

2. Menerangkan perkara yang membatalkan puasa secara ringkas. 3. Menerangkan amalan sunat dan makruh ketika berpuasa. Aras 3 1. Menerangkan akibat tidak berpuasa dan hikmah berpuasa.

berpuasa. - akibat tidak berpuasa - hikmah berpuasa.

Baligh Berakal Uzur Syar¶ie Fajar Sodiq

TILAWAH AL-QURAN : MENGINGATI KEKUASAAN ALLAH TAALA (SURAH ALI IMRAN :2026 )

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud ayat 20-26 Surah Ali Imran dengan betul. 2. Menerangkan perihal Allah Taala yang Maha Berkuasa secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan sebab-sebab kemuliaan dan kehinaan manusia secara ringkas. 2. Menerangkan cara-cara menghargai nikmat Allah Taala. Aras 3 1. Menjelaskan akibat tidak menghargai nikmat Allah Taala..

1. Bacaan ayat 20-26 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid oleh murid-murid beserta maksudnya. 2. Penerangan tentang perihal Allah Taala yang Maha Berkuasa. 3. Sumbang saran dari murid-murid tentang sebab-sebab kemuliaan dan kehinaan manusia. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - cara menghargai nikmat Allah Taala. - akibat tidak menghargai nikmat Allah Taala..

Iman Taqwa Allah Maha Berkuasa

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Memelihara aqidah Dakwah

9

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

14/1 4-9/4/2011

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: MENJANA KEHARMONIAN HIDUP

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan konsep beradab dalam masyarakat dengan betul. 2. Menyatakan cara beradab dalam masyarakat. Aras 2 1. Menerangkan kepentingan menjaga adab dengan orang bukan Islam secara ringkas. 2. Menerangkan langkah mengekalkan hubungan baik dengan orang bukan Islam. Aras 3 1. Menerangkan akibat tidak menjaga adab dengan orang bukan Islam. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian rukhsoh puasa dengan betul. 2. Menyatakan tentang hukum keharusan berbuka puasa dan dalilnya. Aras 2 1. Menyenaraikan golongan yang harus berbuka. 2. Menerangkan pengertian qada¶, fidyah dan kifarat puasa dengan betul. Aras 3 1. Menerangkan hikmah diharuskan berbuka puasa. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Abu Hurairah r.a secara ringkas. Aras 2

1. Sumbang saran murid tentang amalan bermasyarakat dlam kehidupan mereka. 2. Penerangan tentang konsep beradab dalam masyarakat. 3. Penerangan tentang cara beradab dalam masyarakat. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - kepentingan menjaga adab dengan orang bukan Islam - langkah mengekalkan hubungan baik dengan orang bukan Islam. - akibat tidak menjaga adab dengan orang bukan Islam.

Toleransi Hormat menghormati

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Adab Amar Ma¶ruf dan Nahi Munkar

IBADAH : PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM UNIT 2 : GOLONGAN YANG HARUS BERBUKA PUASA

1. Imbas kembali pelajaran lalu. 2. Penerangan tentang pengertian rukhsoh puasa, hukum dan dalilnya. 3. Penerangan tentang golongan yang harus berbuka. 4. Penerangan tentang pengertian qada¶, fidyah dan kifarat puasa. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang himah diharuskan berbuka puasa.

Rukhsoh Puasa : Keringanan / Kelonggaran kepada mereka yang tidak mampu untuk berpuasa Qada¶, Fidyah dan Kifarat puasa

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

15/1 11-15/4/2011

SIRAH NABAWIYYAH : SAIDINA ABU HURAIRAH R.A PERAWI HADIH

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. 2. Penerangan tentang riwayat Saidina Abu Hurairah r.a . 3. Penerangan tentang sifat peribadi Saidina Abu

Hadith Perawi Hadith

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan

10

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Abu Hurairah r.a secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidina Abu Hurairah r.a. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 18 Surah Surah Ali Imran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 2 1. Menghafaz ayat 18 Surah Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 3 1. Menerangkan maksud ayat 18 Surah Surah Ali Imran secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian masjid dan surau dengan betul. 2. Menyatakan kepentingan menjaga adab di masjid dan surau. Aras 2 1. Menerangkan adab-adab ketika masuk masjid, berada di adlam masjid dan keluar dari masjid secara ringkas. 2. Menjelaskan fungsi masjid dan surau. Aras 3 1. Menerangkan akibat mengabaikan menjaga adab di masjid dan surau.

Hurairah r.a . 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang jasa dan sumbangan Saidina Abu Hurairah r.a.

- marker pen - peralatan ICT

sirahnya.

16/1 18-23/4/2011

TILAWAH AL-QURAN : AYAT HAFAZAN & KEFAHAMAN (SURAH ALI IMRAN : 18)

1. Bacaan ayat 18 Surah Ali Imran oleh guru diikuti bacaan murid-murid beramai-ramai. 2. Bacaan ayat 18 Surah Ali Imran oleh murid secara individu. 3. Hafazan ayat 18 Surah Ali Imran secara berkumpulan 4. Hafazan ayat 18 Surah Ali Imran beserta kefahaman maksudnya secara individu di hadapan guru.

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

17/1 25-29/4/2011

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: MEMELIHARA KESUCIAN MASJID DAN SURAU

1. Sumbang saran murid tentang amalan solat berjemaah di masjid atau surau. 2. Penerangan tentang pengertian masjid dan surau. 3. Penerangan tentang kepentingan menjaga adab di masjid dan surau. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - adab ketika masuk masjid - adab ketika berada di dalam masjid - adab ketika keluar dari masjid - fungsi masjid dan surau 5. Penerangan tentang akibat mengabaikan menjaga adab di masjid dan surau.

Masjid dan surau I¶tikaf - buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT Adab di Tempat Rekreasi

11

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

18/1 2-7/5/2011

TILAWAH AL-QURAN : JAWI

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membuat perkataan dua suku kata dengan betul. Aras 2 1. Membuat perkataan tiga suku kata dengan betul. Aras 3 1. Membuat ayat pendek berdasarkan perkataan dua atau tiga suku kata. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 27-32 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid dengan betul. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menceritakan riwayat hidup Saidina Abdul Rahman b. Auf secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan sifat peribadi Saidina Abdul Rahman b. Auf secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan jasa dan sumbangan Saidina Abdul Rahman b. Auf

1. Penerangan tentang huruf hijaiyyah. 2. Penerangan tentang perkataan dua suku kata dan tiga suku kata. 3. Perbincangan dalam kumpulan untuk membina ayat.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

TILAWAH AL-QURAN (AYAT BACAAN - AYAT 27-32 SURAH ALI IMRAN)

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh- contoh ayat yang ada hukum tajwid.

Tilawah Tajwid : Hukum-hukum bacaan tertentu dalam al-Quran

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

19/1 9-13/5/2011

SIRAH NABAWIYYAH : SAIDINA ABDUL RAHMAN B. AUF AHLI PERNIAGAAN BERWAWASAN

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu. 2. Penerangan tentang riwayat Saidina Abdul Rahman b. Auf 3. Penerangan tentang sifat peribadi Saidina Abdul Rahman b. Auf 4. Perebincangan dalam kumpulan tentang jasa dan sumbangan Saidina Abdul Rahman b. Auf.

Deramawan Zuhud

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

12

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

20/1 21/1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22/1 23/1 28/512/6/2011 Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud ayat 27 Surah Surah Ali Imran dengan betul. 2. Menyatakan pengertian sunnatullah dengan betul. Aras 2 1. Menyenaraikan bukti kekuasaan Allah Taala. 2. Menerangkan proses kejadian sinag dan malam. 3. Menerangkan proses kejadian manusia. Aras 3 1. Menerangkan tugas manusia di dunia yang sementara ini secara ringkas.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1/2 13-17/6/2011

TILAWAH ALQURAN : MENGHARGAI SUNNATULLAH AYAT PEMAHAMAN SURAH ALI IMRAN: 27

1. Bacaan ayat 27 Surah Ali Imran dan bertajwid oleh murid-murid beserta maksudnya. 2. Penerangan tentang maksud ayat 27 Surah Ali Imran. 3. Penerangan tentangpengertian sunnatullah dengan betul. 4. Sumbang saran murid tentang bukti kekuasaan Allah Taala. 5. Penerangan tentang proses kejadian manusia, siang dan malam. 6. Perbincangan dalam kumpulan tentang tugas manusia di dunia yang sementara ini.

Sunnatullah Nutfah A¶laqah Mudghah µIzhom

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Dakwah

2/2 20-24/6/2011

TILAWAH AL-QURAN : JAWI

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyenaraikan imbuhan di awal perkataan atau ayat. Aras 2 1. Menyenaraikan imbuhan di akhir perkataan atau ayat. Aras 3 1. Membina ayat gabungan daripada

Jujur 1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu tentang perkataan dua dan tiga suku kata. 2. Sumbang saran murid atentang umbuhan di awal dan akhir perkataan atau ayat. 3. Perbincangan dalam kumpulan untuk membina ayat berdasarkan imbuhan di awal dan akhir perkataan atau ayat. - buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT Amanah Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

13

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

imbuhan dan perkataan.

TILAWAH ALQURAN : (AYAT BACAANSURAH ALI IMRAN : 96-103 )

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 96-103 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid dengan betul. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian mashaf dengan betul. 2. Menyatakan kepentingan menjaga adab terhadap mashaf secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan adab-adab terhadap mashaf secara ringkas. 2. Menerangkan perkara yang menyalahi adab terhadap mashaf. Aras 3 1. Menerangkan adab membuat dan menjual seni khat secara ringkas.

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran. 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang ada hokum tajwid.

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

3/2 27/61/7/2011

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: MEMELIHARA KESUCIAN MASHAF

1. Sumbang saran murid tentang amalan Membaca al-Quran dalam kehidupan. 2. Penerangan pengertian mashaf. 3. Penerangan tentang kepentingan menjaga adab terhadap mashaf. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - adab terhadap mashaf. - perkara yang menyalahi adab terhadap mashaf. - adab membuat dan menjual seni khat

Mashaf Seni khat

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Adab Menjaga Kemudahan Awam Amanah

SIRAH NABAWIYYAH : KEPIMPINAN RASULLULLAH S.A.W. DI MADIANH UNIT 1 : PEMBINAAN MASJID

Di akhir P&P, murid dapat : 1. Menceritakan peristiwa dan sejarah pembinaan masjid pertama dalam Islam. 2. Menerangkan peranan masjid dalam Islam secara ringkas.

1. Imbas kembali pelajaran lalu sahabatsahabat Nabi s.a.w. 2. Penerangan tentang peristiwa dan sejarah pembinaan masjid pertama dalam Islam. 3. Penerangan tentang peranan masjid dalam Islam.

Masjid

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

14

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

4/2 4-8/7/2011

IBADAH : MENGHAYATI BULAN RAMADHAN

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian ramadhan dengan betul 2. Menyatakan keistimewaan bulan Ramadhan. Aras 2 1. Menerangkan kelebihan berpuasa pada bulan Ramadhan. Aras 3 1. Menerangkan amalan-amalan sunat di bulan Ramadhan. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud ayat 96-103 Surah Ali Imran dengan betul. 2. Menyatakan konsep perpaduan secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan hak-hak persaudaraan menurut Islam. Aras 3 1. Menerangkan hikmah perpaduan. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian doa dengan betul 2. Menyatakan kepentingan berdoa secara ringkas. Aras 2 1. Menerangkan adab-adab ketika berdoa. 2. Menerangkan hikmah menjaga adabketika berdoa.

1. Sumbang saran murid tentang amalan puasa di bulan Ramadhan. 2. Penerangan pengertian ramadhan dan keistimewaannya. 3. Penerangan tentang kelehan berpuasa pada bulan Ramadhan. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang amalan-amalan sunat di bulan Ramadhan.

Ramadhan : Bulan rahmat yang diwajibkan berpuasa padanya. Tarawih Kaifiat

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Jujur Amanah Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

TILAWAH ALQURAN : PERPADUAN ASAS KESEJAHTERAAN (SURAH ALI IMRAN : 96-103 )

1. Sumbang saran murid tentang maksud ayat 96-103 Surah Ali Imran. 2. Penerangan tentang konsep perpaduan. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - hak persaudaraan menurut Islam - hikmah perpaduan

Perpaduan Hak persaudaraan

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Memelihara aqidah Dakwah

5/2 11-15/7/2011

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: DOA PENYERI KEHIDUPAN

1. Sumbang saran murid tentang amalan berdoa dalam kehidupan. 2. Penerangan pengertian doa. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - kepentingan berdoa - adab ketika beroa - hikmah menjaga adab berdoa - akibat meninggalkan adab berdoa

Doa : Memohon sesuatu kepada Allah Taala.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Adab Menziarahi Jenazah Insaf dan taubat Meningati kematian

15

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

Aras 3 1. Menerangkan akibat meninggalkan adab berdoa. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyenaraikan imbuhan di awal perkataan atau ayat. Aras 2 1. Menyenaraikan imbuhan di akhir perkataan atau ayat. Aras 3 1. Membina ayat gabungan daripada imbuhan dan perkataan Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian malaikat dengan betul 2. Menyatakan maksud beriman kepada malaikat. Aras 2 1. Menerangkan keunikan malaikat secara ringkas. 2. Membanding beza antara sifat malaikat dengan sifat manusia. Aras 3 1. Menerangkan kepentingan beriman kepada malaikat. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 104-111 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid dengan betul.

TILAWAH ALQURAN : JAWI

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu tentang perkataan dua dan tiga suku kata. 2. Sumbang saran murid tentang imbuhan di awal dan akhir perkataan atau ayat. 3. Perbincangan dalam kumpulan untuk membina ayat berdasarkan imbuhan di awal dan akhir perkataan atau ayat.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

AQIDAH : BERIMAN KEPADA MALAIKAT UNIT 1 : KEUNIKAN MALAIKAT

1. Sumbang saran murid tentang malaikat dari pengetahuan sedia ada. 2. Penerangan pengertian malaikat. 3. Menyenaraikan beberapa keunikan malaikat secar ringkas. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - perbezaan sifat malaikat dengan sifat manusia. - kepentingan beriman kepada malaikat.

Malaikat : Makhluk Allah Taala yang amat taat dan patuh dan tidak sekali-kali melakukan dosa.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Jujur Amanah Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

6/2 18-22/7/2011

TILAWAH ALQURAN : (AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN: 104-111 )

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran. 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-conto ayat yang terdapat hukum tajwid.

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

16

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

HADITH : SEDEKAH PEMANGKIN KESEJAHTERAAN

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud hadith dengan betul. 2. Menyatakan konsep sedekah. Aras 2 1. Menerangkan amalan sedekah dan adab-adab bersedekah secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan hikmah amalan seekah dan kesannya.

1. Sumbang saran murid tentang amalan sedekah dalam kehidupan mereka. 2. Penerangan tentang konsep sedekah. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - amalan sedekah berdasarkan hadith - adab bersedekah - hikmah amalan sedekah dan kesannya.

Sedekah : Memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka yang memerlukannya.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Insaf dan taubat Meningati kematian

AQIDAH : BERIMAN KEPADA MALAIKAT UNIT 2 : TUGAS-TUGAS MALAIKAT

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyenaraikan nama malaikat yang wajib diketahui serta tugas mereka. 2. Menyatakan tugas-tugas malaikat umum malaikat secara ringkas. Aras 2 1. Membanding beza tugas malaikat dengan tugas manusia secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan kesan beriman kepada malaikat.

1. Imbas kembali pelajaran lalu tentang malaikat. 2. Sumbang saran murid tentang nama malaikat yang wajib diketahui dari pengetahuan sedia ada. 3. Penerangan tugas umum malaikat. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - perbezaan tugas malaikat dengan tugas manusia. - kesan beriman kepada malaikat.

Malaikat Wahtu Sankakala Arasy

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Jujur Amanah Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

7/2 25-29/7/2011

UJIAN BERKALA 2

8/2 1-5/8/2011

TILAWAH ALQURAN : DAKWAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud ayat 110 Surah Ali Imran dengan betul. 2. Menyatakan pengertian khairu ummah dengan betul.

1. Sumbang saran murid tentang maksud ayat 110 Surah Ali Imran. 2. Penerangan tentang pengertian khairu ummah. 3. Penerangan tentang cirri khairu ummah.

Khairu Ummah Dakwah Mukmin

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen

Patuh dan taat pada perintah Allah Taala

17

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

( SURAHALI IMRAN: 110 )

Aras 2 1. Menerangkan cirri-ciri khairu ummah secara ringkas. 2. Menyatakan konsep dakwah dengan betul. 3. Mererangkan cara-cara berdakwah secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan peranan pendakwah dalam masyarakat. 2. Membanding beza ciri-ciri mukmin dengan fasiq. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 133-140 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid dengan betul. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud beriman dengan kitab-kitab suci secara ringkas. Aras 2 1. Menyenaraikan kitab-kitab suci yang wajib diketahui dan penerimanya secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan cara kitab suci diturunkan.

4. Penerangan tentang konsep dakwah dan cara berdakwah. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang - peranan pendakwah - perbezaan cirri mukmin dengan fasiq.

- peralatan ICT Fasiq

Ikhlas Berakhlak mulia

TILAWAH ALQURAN : (AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN: 133-140 )

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran. 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang terdapat hukum tajwid.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

AQIDAH : BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB UNIT 1 : KITAB-KITAB SUCI

1. Sumbang saran oleh murid tentang amalan membaca al-Quranberzikir dalam kehidupan seharian mereka. 2. Penerangan pengertian zikir. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - adab berzikir. - hikmah beradab ketika berzikir.

Zikrullah : Mengingati Allah Taala deengan hati, lisan dan perbuatan.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Sentiasa mengingati Allah Taala

18

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

9/2 8-12/8/2011 HADITH : PERPADUAN ASAS KEMAJUAN

Di akhir P&P, murid dapat : Perpaduan Aras 1 1. Menyatakan maksud hadith dengan betul. 2. Menyatakan pengertian perpaduan dengan betul. 1. Sumbang saran murid tentang maksud hadith. 2. Penerangan pengertian perpaduan. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - faktor-faktor perpecahan umat manusia berdasarkan hadith. - langkah-langkah untuk memupuk perpaduan - hikmah bersatu padu secara ringkas. 4. Penerangan tentang pengakjaran daripada hadith Hasad dengki Tipu menipu Benci membenci Berpaling muka Jual beli atas atas jualan orang lain Taqwa - buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT Bersatu padu Berakhlak mulia

Aras 2 1. Menyenaraikan factor-faktor perpecahan umat manusia berdasarkan hadith. 2. Menerangkan langkah-langkah untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat. Aras 3 1. Menerangkan hikmah bersatu padu secara ringkas. 2. Menerangkan pengajaran daripada hadith. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 27 Surah Ali Imran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 2 1. Menghafaz ayat 27 Surah Ali Imran dengan betul dan bertajwid. Aras 3 1. Menerangkan maksud ayat 27 Surah Ali Imran secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian zakat fitrah dengan betul 2. Menyatakan hukum dan dalil zakat fitrah. Aras 2 1. Menerangkan syarat wajib dan kadar zakat fitrah secara ringkas.

TILAWAH ALQURAN : AYAT HAFAZAN & KEFAHAMAN (SURAH ALI IMRAN:27)

1. Bacaan ayat 27 Surah Ali Imran oleh guru diikuti bacaan murid-murid beramai-ramai. 2. Bacaan ayat 27 Surah Ali Imran oleh murid secara individu. 3. Hafazan ayat 27 Surah Ali Imran secara berkumpulan 4. Hafazan ayat 27 Surah Ali Imran beserta kefahaman maksudnya secara individu di hadapan guru.

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Adab ketika membaca alQuran

10/2 15-19/8/2011

IBADAH : ZAKAT FITRAH

1. Sumbang saran murid tentang amalan mengeluarkan zakat dari pengetahuan sedia ada. 2. Penerangan pengertian zakat fitrah, hukum dan dalilnya. 3. Menyenaraikan syarat wajib menunaikan zakat fitrah dan kadarnya. 4. Penerangan tentang waktu-waktu

Zakat Zakat Fitrah Fakir, miskin, Fi sabilillah, A¶mil, Muallaf, Hamba.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Jujur Amanah Bersyukur dengan nikmat Allah

19

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

2. Menerangkan waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dan golongan yang berhak menerimanya. Aras 3 1. Menerangkan akibat tidak mengeluarkan zakat fitrah. 2. Menerangkan hikmah menunaikan zakat fitrah secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud ayat dengan betul. 2. Menyatakan cirri-ciri orang yang bertaqwa berdasarkan ayat secara ringkas. Aras 2 1. Menyatakan konsep taubat dengan betul. Aras 3 1. Menerangkan kesan mengamalkan taubat dan ganjarannya secara ringkas. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan konsep ibadat secara ringkas. Aras 2 1. Membanding beza antara ibadat dengan adat. 2. Menerangkan adab ketika beribadat. Aras 3 1. Menerangkan kepentingan menjaga adab ketika beribadat secara ringkas. 2. Menerangkan hikmah menjaga adab ketika beribadat dan akibat meninggalkannya. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 159-164 Surah Ali

mengeluarkan zakat fitrah dan golongan yang berhak menerimanya. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - akibat tidak mengeluarkan zakat fitrah. - hikmah menunaikan zakat fitrah.

Taala

TILAWAH ALQURAN : SEGERA BERTAUBAT DAN BERISTIGHFAR SURAH ALI IMRAN : 133-136)

1. Sumbang saran tentang amalan beristighfar dalam kehidupan harian. 2. Penerangan maksud ayat 133-136 Surah Ali Imran. 3. Penerangan cirri-ciri orang yang bertaqwa. 4. Penerangan konsep taubat. 5. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - kesan mengamalkan taubat - ganjaran orang yang bertaubat

Taqwa Taubat : Memohon keampunan daripada Allah Taala terhadap dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan bersungguhsungguh.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH: WAWASAN BERIBADAH

1. Sumbang saran murid tentang amalan beribadat dalam kehidupan mereka. 2. Penerangan konsep ibadat. 3. Penerangan adab ketika beribadat. 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - kepentingan menjaga adab ketika beribadat - hikmah menjaga adab ketika beribadat - akibat meninggalkan adab ketika beribadat

Ibadat Ikhlas Khusyu¶

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Patuh dan taat pada perintah Allah Taala Berakhlak mulia

TILAWAH AL-

1. Sumbang saran tentang adab membaca al-

- buku teks

Adab dengan

20

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

11/2 22-26/8/2011

QURAN : (AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN: 159-164 )

SIRAH NABAWIYYAH : KEPIMPINAN RASULLULLAH S.A.W. DI MADIANH UNIT 2 : PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSAR

Imran dengan betul dan bertajwid Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid dengan betul. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian muhajirin dan ansar dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan pengorbanan muhajirin dan ansar secara ringkas. 2. Menerangkan konsep persaudaraan dalam Islam. Aras 3 1. Menerangkan faktor perpecahan dalam Islam secara ringkas.

Quran. 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang terdapat hukum tajwid.

- al-Quran - radio - kaset bacaan alQuran

Rasulullah s.a.w

1. Imbas kembali pelajaran lalu tentang sejarah pembinaan masjid yang pertama. 2. Penerangan tentang pengertian muhajirin dan ansar. 3. Penerangan tentang pengorbanan muhajirin dan ansar 4. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - konsep persaudaraan dalam Islam. - faktor perpecahan dalam Islam

Muhajirin : Pengikut Rasullullah s.a.w yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar : Penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam serta membantu perjuangan Rasulullah s.a.w.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

12/2 27/84/9/2011 Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan maksud ayat dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan sifat-sifat Rasulullah s.a.w. dalam berdakwah secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan kepentingan tawakal secara ringkas.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

13/2 5-9/9/2011

TILAWAH ALQURAN : MENCONTOHI DAKWAH RASULULLAH S.A.W SURAH ALI IMRAN : 159 )

1. Sumbang saran tentang amalan berdakwah dalam kehidupan harian. 2. Penerangan maksud ayat 159 Surah Ali Imran. 3. Penerangan sifat-sifat Rasulullah s.a.w. dalam berdakwah. 4. Penerangan kepentingan tawakal.

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Meneladani tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

AQIDAH :

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menerangkan isi kandungan al-Quran

1. Imbas kembali pelajaran lalu. 2. Penerangan isi kandungan al-Quran.

- buku teks - buku rujukan

Meneladani

21

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB UNIT 2 : KITAB SUCI ALQURAN

secara ringkas Aras 2 1. Menerangkan tujuan al-Quran diturunkan secara ringkas. Aras 3 1. Menerangkan kesan beriman dengan al-Quran. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyenaraikan imbuhan di awal perkataan atau ayat. Aras 2 1. Menyenaraikan imbuhan di akhir perkataan atau ayat. Aras 3 1. Membina ayat gabungan daripada imbuhan dan perkataan.

3. Perbincangan dalam kumpulan tentang : - tujuan al-Quran diturunkan - kesan beriman dengan al-Quran.

- kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

tokoh-tokoh Islam terdahulu dan sirahnya.

14/2 12-15/9/2011

TILAWAH ALQURAN : JAWI

1. Imbas kembali tentang pelajaran lalu tentang perkataan dua dan tiga suku kata. 2. Sumbang saran murid tentang imbuhan di awal dan akhir perkataan atau ayat. 3. Perbincangan dalam kumpulan untuk membina ayat berdasarkan imbuhan di awal dan akhir perkataan atau ayat

Suhuf Al-Quran Mukjizat Ilham Hijab

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Bersyukur dengan nikmat Allah Taala

15/2 19-23/9/2011 SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 2 DITAMATKAN

16/2 26-30/9/2011 17/2 3-7/10/2011 18//2 1014/10/2011

ULANGKAJI DAN LATIH TUBI

22

Rancangan Pengajaran Ta hunan Ting.2

19/2 1721/10/2011 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20/2 2428/10/2011 (CUTI DEEPAVAL EE) 21/2 31/104/11/2011

22/2 7-11/11/2011 23/2 1418/11/2011

PERSEDIAAN LATIHAN DAN KERJA CUTI AKHIR TAHUN / PENDEDAHAN SUKATAN TINGKATAN 3

24/2 20/1131/12/2011

CUTI AKHIR TAHUN

23