LATAR BELAKANG TELEKOM MALAYSIA Permintaan terhadap perkhidmatan telekomunikasi pada masa kini terus berkembang pesat.

Bilangan pelanggan dan perkhidmatan telah meningkat di kawasan bandar mahupun luar bandar. Sejajar dengan itu maka perkhidmatan tambahan dan baru terus diperluaskan selaras dengan permintaan pengguna individu mahupun perniagaan.

Dengan mengambil peluang dari kedudukan pasaran yang semakin kukuh dan pengurusan yang bertambah baik maka pada tahun 1946 lahirlah Jabatan Telekom Malaysia (JTM) yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Bagi memajukan dan menaikkan lagi taraf sektor telekomunikasi ini maka pada tahun 1987, Jabatan Telekom Malaysia ini talah diswastakan diatas nama Telekom Malaysia Berhad.

Namun begitu ia tetap dikawal selia oleh Kementeriaan Tenaga, Komunikasi dan Multimedia. Sejajar dengan itu Telekom Malaysia Berhad telah mengorak langkah untuk terus berkembang seiring dengan hasil pertumbuhan yang berterusan di mana ianya dapat menambah kepada keuntungan yang tinggi. Telekom Malaysia Berhad juga penyumbang besar dari segi pembangunan dalam pasaran telekomunikasi di Malaysia secara progresif.

Tujuan penswastaan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi taraf ekonomi, kecekapan bekerja serta meningkatkan keupayaan dan kekerapan dalam verja yang dinamik untuk menghadapi persaingan sama ada di dalam mahupun di luar negara.

Kerajaan Malaysia merupakan pemegang saham utama sebanyak 60 peratus dan 40 peratus lagi adalah di bawah pentadbiran individu (swasta). Pada masa ini, Ketua Eksekutif Telekom Malysia Berhad adalah Dato’ Dr. Khir bin Abd. Rahman. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab dalam pentadbiran Telekom Malaysia bagi merpertingkatkan dan mewujudkan sistem rangkaian telekomunikasi yang canggih dan menjadi sebuah organisasi yang unggul. Bagi mencapai syarikat yang bertaraf dunia Telekom Malaysia Berhad telah menyusun kembali strategi perniagaannya iaitu dengan mengubah carta organisasi pada 1 Julai 1995.

SEJARAH TELEKOM MALAYSIA

Jabatan Telekom bermuda di negeri Perak pada tahun 1874 oleh J.W.W Birch. Pada tahun 1876, telah wujudnya talian sepanjang 27 batu menghubungi pejabat Residen di Kuala Kangsar dan pejabat Penolong Residen di Taiping. Pada tahun 1882, talian tersebut telah disambung keseberang Perai dan Pulau Pinang melalui kabel dasar laut. Ibusawat pertama telah dipasang di Kuala Lumpur pada tahun 1981. Terdapat 21 talian telefon di Kuala Lumpur pada tahun 1985. Dalam tahun 1990 perkhidmatan telefon MAGNETO yang pertama telah dilancarkan ke Kudat, Kota Kinabalu dan Sandakan. Dalam tahun 1908 pula sistem komunikasi bertambah maju dan telah wujud satu Jabatan Perkhidmatan Pos dan Telegram.

Pada tahun 1946, liarla Jabatan Telekom Ingerís. Pada tahun 1968 telah wujud Jabatan Telecom Malaysia apabila Semensnjung Malaysia telah bercantum dengan Sabah dan Sarawak. Kemudahan sambungjauh Terus Dail (STD) telah diberikan pada tahun 1962 di antara Kuala Lumpur dan Singapura. Pada tahun 1963, gelombang mikro telah diperluaskan ke Ipoh, Pulau Pinang, Kuantan dan Kota Bharu. Pada tahun 1964, pemasangan kabel dasar laut SEACOM di antara Singapura dan Kota Kinabalu telah dilakukan pada tahun berikutnya pula, ianya dipasang di antara Kota Kinabalu dan Hong Kong.

Pemasangan Stesen Satelit Bumi yang pertama di Kuantan telah dilancarkan pada tahun 1970 dan pada tahun 1975 pemasangan Ibusawat Telek Automatik digunakan dimana ahli perniagaan dapat menghantar teleks tanpa melalui telefonis. Pada tahun 1979, pelanggan yang disambung ke ibusawat jenis Sapura Elektronik telah diperkenalkan dengan kemudahan Antarabangsa Terus Dail (ATD). Pada tahun 1981, Ibusawat Elektronik yang pertama telah dilancarkan di Pelangi Johor. Sejak itu tidak kurang daripada 60% ibusawat telefon terdiri daripada jenis berkomputer (SPC). Pada tahun 1981, Stesen Satelit Bumi yang kedua telah dilancarkan di Ledu dan ia beroperasi dengan Satelit Lautan Hindi. Pada tahun 1983 perkhidmatan Datel dan Telefaks pula telah dilancarkan.

Perkhidmatan ATUR (Automatic Telephone Using Radio) telah diperkenalkan pada tahun 1984. pada tahun 1987 Customer Service System (CASS) pula diperkenalkan untuk memudahkan urusan kerja. Perkhidmatan business INTELSAT (IBS) diperkenalkan di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang pada tahun 1988 dan pada tahun ini juga Telekom Malaysia Berhad juga lebih memberi tumpuan kepada perlaksanaan stesen satelit bumi 2A di

Kuantan yang mempunyai rekabentuk dan teknologi yang termoden. Selepas itu TELEMAIL iaitu perkhidmatan pesanan elektronik berasaskan computer dilancarkan dengan perkhidmatan pos elektronik dalam versi bahasa melayu dan inggeris. Pada tahun 1990 diperkenalkan pula perkhidmatan Toll-Free Antarabangsa dan diikuti pula dengan kadfon tanpa bayaran. ISDN (Intergrated Service Digital Network) sistem yang lebih pantas pada masa kini telah diperkenalkan pada tahun 1998 dimana sistem ini membolehkan pengguna berhubung dan dapat melihat terus wajah orang yang dihubunginya dan pada tahun 1998 juga diperkenalkan juga TM-CLIP iaitu pelanggan dapat melihat nombor telefon siapa yang menghubungi mereka. Diperkenalkan pula teknologi “Video Cellullar” dan pemasangan lima ibusawat telefon bergerak dan beberapa stesen induk di Malaysia yang juga merupakan negara pertama yang menggunakan sistem tersebut di Asia. Sistem MARS (Multi Accsess Radio System) telah diperkenalkan bagi menjaga kepentingan penduduk luar Bandar. Usaha-usaha pembaikpulih mutu perkhidmatan diteruskan. Dengan adanya kemajuan teknologi “Fiber Optic” iaitu rangkaian digital dan teknologi komputer. Selepas ini tanggungjawab operasi akan diteruskan oleh Syarikat Telekom Malaysia (STM) yang bakal menghadapi persaingan yang lebih Hebat daripada pesaing-pesaing dari dalam mahupun dari luar.

MISI SYARIKAT “Memberi kepuasan kepada pelanggan secara menyeluruh sambil berusaha untuk menjadi sebuah syarikat telekomunikasi bertaraf dunia. Pencapaian maklamat ini melalui pembangunan sumber manusia, membekal produk dan memberi perkhidmatan kualiti yang cemerlang serta memenuhi keperluan negara, pekerja dan pemegang saham”.

VISI SYARIKAT

“ Visi kita adalah untuk menjadi Syarikat Telekomunikasi Pilihan dengan penumpuan kearah menyampaikan Nilai Terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam syarikat”.

KESIMPULAN Secara kesuruhannya, kami mendapati sistem (ESS) yang digunakan banyak memberi manfaat kepada kakitangan TM iaitu bagi memudahkan mereka membuat permohonan cuti, kelulusan cuti, pembatalan cuti dan penggantian pelulus. Dalam sistem (ESS) ini merangkumi empat jenis cuti iaitu, Cuti Rehat Tahunan, Cuti Kecemasan, Cuti Gantian Rehat Khas dan “Recall Leave”. “Recall Leave” ialah sejenis cuti yang bertujuan untuk memulangkan kelayakan cuti tahunan anggota apabila berlaku situasi di mana yang sudah diluluskan cuti dan sedang dalam cuti rehat tahunan atau cuti kecemasan dipanggil balik bertugas. Setelah kami membuat kajian, sistem (ESS) ini amat penting dalam sesebuah syarikat bagi memudahkan permohonan cuti dilakukan tanpa perlu mengisi borang dan meminta pelepasan pihak atasan. Di samping itu mereka boleh meningkatkan teknologi yang serba canggih mengikut peredaran teknologi pada masa kini. Contohnya TM tidak lagi menggunakan sistem (touch screen) bagi kehadiran pekerja, tetapi mereka menggunakan sistem (punch card) bagi merekod kehadiran kakitangan TM.

SISTEM EMPLOYEE SELF SERVICE ESS WORKING TIME > LEAVE REQUEST" ADALAH SALAH SATU SUB-MODUL"EMPLOYEE SELF SERVICE" YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGURUSKAN CUTI ANGGOTA.ANTARA FUNGSI YANG ADA IALAH PERMOHONAN CUTI , KELULUSAN CUTI, PEMBATALAN CUTI DAN

PENGGANTIAN PELULUS.

MERANGKUMI EMPAT JENIS CUTI IAITU:• • • • CUTI REHAT TAHUNAN CUTI KECEMASAN CUTI GANTIAN REHAT KHAS RECALL LEAVE

BAGAIMANA MEMOHON CUTI • • • • • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL KLIK EMPLOYEE SELF-SERVICE KLIK WORKING TIME KLIL LEAVE REQUEST KLIK TYPE OF LEAVE PILIH ANUAL LEAVE, EMERGENCY LEAVE ATAU REPLACEMENT LEAVE • • • • • PILIH TARIKH MULA CUTI DAN AKHIR CUTI TAIPKAN NOTA UNTUK PELULUS DIRUANG NOTE FOR APPROVE KLIK REVIEW KLIK SEND TAMAT

BAGAIMANA MEMBATALKAN CUTI • • • • • • • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL KLIK EMPLOYEE SELF SERVICE KLIK WORKING TIME KLIK LEAVE REQUEST KLIK OVERVIEW OF LEAVE PILIH CUTI YANG INGIN DIBATALKAN KILK DELETE

• • • •

TAIPKAN NOTA UNTUK PELULUS DI RUANG NOTE FOR APPROVER KLIK REVIEW KLIK SEND TAMAT

RECALL LEAVE • • • • • • • • • • • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL KLIK EMPLOYEE SELF SERVICE KLIK WORKING TIME KLIK LEAVE REQUEST KLIK TYPE OF LEAVE PILIH RECALL LEAVE PILIH TARIKH MULA CUTI DAN AKHIR CUTI TAIPKAN NOTA UNTUK PELULUS DI RUNAG NOTE FOR APPROVER KLIK REVIEW KLIK SEND TAMAT

BAGAIMANA MELULUSKAN PERMOHONAN CUTI • • • • • • • DAFTAR MASUK KE PORTAL ESS DI UNIVERSAL WORKLIST KLIK PADA SENARAI PERMOHONAN KLIK PADA MAKLUMAT CUTI YANG HENDAK DILULUSKAN ATAU DITOLAK KLIK APPROVE ATAU REJECT KLIK REVIEW KLIK APPROVE REQUEST ATAU REJECT REQUEST TAMAT

BAGAIMANA MANAGE SUBSTITUTION • DAFTAR MASUK KE ESS PORTAL

• • • • • • • • •

DI UNIVERSAL WORKLIST KLIK MANAGE SUBTITUTION KLIK CREATE RULE KLIK PICK TAIP NAMA DAN KLIK SEARCH KLIK ASSIGN KLIK NEXT PILIH AT ONCE ATAU ON KLIK SAVE TAMAT

1.4 Telekom Malaysia Berhad Telekom Malaysia Berhad (TM) merupakan syarikat telekomunikasi terbesardiMalaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara.Telekom Malaysia memegang hakmonopoli untuk penyediaan rangkaian telefon talian darat serta mempunyai peganganyang kukuh dalam pasaran komunikasi telefon

mudah alih setelah mengambil alihCelcom Berhad dan mengabungkannya dengan perkhidmatan mudah alih sendiri, TMTouch. Telekom Malaysia pada asalnya dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, JabatanTelekom Malaysia (JTM).Telekom Malaysia diswastakan pada 12 Oktober 1984 dandikenali sebagai Syarikat Telekom Malaysia Berhad (JTMB).Telekom Malaysiadisenaraikan dalam Bursa Malaysia pada 9 September 1990.Pada April 2005, TelekomMalaysia secara rasminya menukar jenama dari Telekom Malaysia kepada TM. Logo baru melibatkan tiga warna iaitu jingga, biru dan merah.Warna

jinggamelambangkansemangat yang dipamerkan warga TM Net Berhad.Manakala merahmelambangkan identiti Celcom.Perkataan ‘TM’ yang berwarna biru memberi maksudkumpulan TM sebagai sebuah organisasi yang empati, dan mempunyai semangat danjiwa yang kental.Gabungan ketiga-tiga warna ini menunjukkan TM Net Berhad, Celcomdan Telekom Malaysia berkerja seiring dalam mencapai matlamat organisasi. Rajah 1.4.1 : Logo Telekom Malaysia Berhad 3 Telekom Malaysia Berhad (TM) menyediakan perkhidmatan yang luas dari segiperkhidmatan suara, perkhidmatan maklumat, perancangan sumber syarikat,perkhidmatan internet, perkhidmatan talian mudah alih, satelit, maritim dan radio, siarandan pakar perkhidmatan rangkaian. Terdapat tiga (3) jenis perniagaan yang dilaksanakan di dalam TelekomMalaysia.Perniagaan kecil, sederhana dan korporat membekalkan talian tempatan danperkhidmatan panggilan jarak jauh.Panggilan merupakan panggilan yang di buat didalam kawasan bandar dan di antara bandar dengan bandar yang mempunyai caj dankawasan liputan panggilan yang sama.Panggilan jarak jauh dibahagikan kepadapanggilan nasional dan panggilan antarabangsa.Panggilan nasional merupakanpanggilan yang dibuat di antara bandar dengan kawasan luar liputan sebagai contohpanggilan dari Sibu ke Kuala Lumpur manakala panggilan antarabangsa merupakanpanggilan yang di buat ke luar negara seperti panggilan dari Malaysia ke Indonesia. Jualan keseluruhan TM menyumbang kepada industri telekomunikasi secara keseluruhan. Ianya juga pekar dalam mereka dan membekalkan penyelesaian infrastruktur telekomunikasi yang terbaik pada pelanggan TM. 1.5

Visi TM Untuk menjadi syarikat telekomunikasi pilihan dengan penumpuan ke arahmenyampaikan nilai terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yangberkepentingan dalam syarikat. 4

1.6 Misi TM Berikut merupakan misi TM: a)Menjadi peneraju yang diiktiraf dalam semua pasaran yang kita ceburi. b)Menjadi sebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada pelanggan dan yang menyediakan penyelesaian setempat yang menyeluruh. c)Membina hubungan yang berkekalan dengan pelanggan dan rakan niaga kita berdasarkan kepercayaan. d)Menjana nilai pemegang saham dengan merubut peluang-peluang perniagaan di Asia Pasifik dan lain-lain pasaran serantau terpilih. e)Menjadi majikan pilihan yang memberi inspirasi ke arah kecemerlangan prestasi. 1.7 Pernyataan Dasar Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan Dan Alam Sekitar TM Telekom Malaysia Berhad (TM) komited untuk menjadi peneraju komunikasigenerasi baru Malaysia yang memenuhi keperluan pelanggan melalui inovasi dankecemerlangan perlaksanaan dan juga akan berusaha untuk : a) Mematuhi keperluan semasa perundangan Keselamatan Pekerjaan danKesihatan (OSH) dan Alam Sekitar yang berkaitan dengan keperluan-keperluanlain, b) Mengambil langkah yang sesuai dan pratikal mencegah danmenghapuskan risiko kecederaan dan kemudaratan kesihatan anggota TM,kontraktor dan pihak-pihak lain yang mungkin terjejas berikutan aktivitiperniagaan TM, 5

c)

Man gamb il

langk ah proak .

tif ke arah menc .

egah penc emar .

an dank erosa .

kan harta bend .

a. mem elihar .

a dan menj aga .

alam sekita r .

terma suksu mber- .

sumb er .

asli. dan d) .

Mem astika n .

penin gkata n .

prest asi Siste .

m Peng urusa .

n OSH .

dan Alam .

Sekit ar (OSH .

E) yang

berter usan.

Kesel amat an

peker jaan, kesih

atan dan alam

sekita r adala

h tangg ungja

wab setiap angg

ota dan juga

tangg ungja wab

utam a semu

a perin gkat .

Peng urusa n TM .

dan adala hdiha .

rapka n agar .

semu a angg .

ota dapat meny .

umba ng ke arah .

menc apai kesel .

uruha nobje ktif .

OSH E. .

TM akan meny .

ediak an sumb .

er yang perlu .

dan menc ukupi .

untuk melak sanak .

an dasar ini .

dan mem astika .

n ianya diheb .

ah dan .

difah ami.

TM juga akan

meng galak an

inisiat ifinisiat

if dan meng guna

pakai amal an

buda ya kerjat

erbai k agar

dapat mewu judka

n kesed aran

di kalan gan

angg ota tenta .

ng tangg ungja .

wabin dividu terha .

dap kesel amat .

an. kesih atan .

dan alam .

sekita r.8 . 1.

Telek om Mala .

ysia Berh ad .

Cawa ngan Sibu .

Telek om Malay .

sia Berha d .

cawa ngan Sibu .

terba hagi kepa .

da 2 unit .

(Raja h .

8. 1) iaitu: .1.1.

8.1.1 Unit 1 .

6 Ibu sawat .

unit 1 dibuk a .

deng an rasmi .

nya pada 30 .

Nove mber 1972 .

oleh Yang Berho .

rmat Ment eri .

Perhu bung an .

Tan Sri Haji .

Sardo n Bin Jubir .

m.n .p.dala m .

unit1 ini dikha .

skan untuk mem .

prose s pesa .

nan. mene rima .

adua n pelan .

ggan. melak ukan .

prom osi dan .

Unit .seba gainy a.

1 terba hagi .

kepa da enam .

(6) deng antug .

asan yang berlai .

nan dan saling .

berka itan bagi .

mela hirka n .

sebu ah syarik .

atyan g berja .

ya iaitu ‘Cust .

omer Servi ce .

Mana geme nt’ .

‘Smal .(CSM ).

l Medi umEn .

terpri se’ (SME .

Sales ). ‘Enter .

.prise Sales ’.

‘Gove rnme nt .

Sales ’, ‘Busi

ness, Rese arch

& Devel opme

nt’ (BRD ) dan

‘Cons umer Sales

’ (CS). Setia

p unitm elaks

anak an tugas

an yang berlai

nan dan saling

berka itan sesa

ma unit bagi .

mela hirka n .

sebu ah syarik .

at yang .

berja ya. .

(1)Cu stom er .

Servi ce Mana .

geme nt

(CSM )

Bagi menc apai

matla mat TM

Berha d secar

a kesel uruha

n, CSM telah

mene tapka n

para peker ja

mere ka untuk

meng ikut Visi

dan Misi ‘Cust .

omer Servi ce .

Mana geme nt’ .

(CSM ) atau dahul .

unya diken ali .

seba gai ‘Cust .

omer Mana geme .

ntDivi sion’ (CMD .

) iaitu: .

a) Misi .

Menj adi pusat .

peng urusa n .

kredit yang mem .

entin gkan .

kepu asan .

pelan ggan. .

b) • Visi .

Mem bang unka .

n kecek apan .

dan kema hiran .

moda l insan .

melal uipe mbel .

ajara n yang .

berter usan di .

mana mem beri .

inspir asi kepa .

dakec emerl anga .

n prest asi. .

• Meni ngkat .

kan siste m .

kutipa n kredit .

untuk mem aksim .

umka n .

kutipa n hutan .

g secar a .

berter usan. .

Di bawa h .

‘Cust omer Servi .

ce Mana geme .

nt’ (CSM ) .

terda pat empa .

t (4) unit .

bagi mem enuhi .

visi dan misi .

‘Cust omer Servi .

ce Mana geme .

nt’ (CSM .

) iaitu: .

a)Uni t .

Peng urusa n .

Kredit atau ‘Credi .

t Mana geme .

nt Unit’ .

(CMU ) .

7 Unit Peng .

urusa n kredit .

meru paka n .

baha gian untuk .

meng hentik an .

taliant etap untuk .

seme ntara atau .

‘temp orary out of .

servic e’ (TOS .

).Bah agiani ni .

juga turut meng .

urusk an akau .

n sema sa .

dan akau n .

pena mat p .

elang gan. .

b)‘Fly ing .

Squa d’ (Stre .

amyx ) .

‘Flyin g squa .

d’ meru paka .

n baha gian .

yang berka itan .

deng an strea .

myx dan .

keros akan pada .

mode m .

pelan ggan. .

c)‘Co mplai .

nt mana geme .

nt & Qualit y .

Servi ce’ .

Unit ini akan .

mem beri perkh .

idmat an kepa .

da pelan ggan .

jika pelan ggan .

ingin berur usan .

deng an unit- .

unit yang lain. .

d)‘Si bu .

Order Proce ssing .

and Servi ce .

Deliv ery’ .

Unit ini berta .

nggu ngjaw ab .

untuk mem prose .

s maklu mat .

atau data .

pelan ggan baru .

mahu pun .

.yang lama.

(2)‘S mall .

Medi um Enter .

prise’ (SME ) .

Unit ini berta .

nggu ngjaw ab .

untuk mem antau .

serta meng urusk .

an akau n- .

akau n .

untuk syarik .

.at kecil.

(3)‘E nterpr .

ise Sales ’ .

Unit ini berta .

nggu ngjaw ab .

untuk mem antau .

serta meng urusk .

an akau n- .

akau n .

keraj aan dan .

syarik at .

.besar .

(4)‘G overn .

ment Sales ’ .

Unit ini berta .

nggu ngjaw ab .

untuk mem antau .

serta meng urusk .

an akau n- .

akau n .

untuk jabat an .

.keraj aan.

(5)‘C onsu .

mer Sales ’ (CS) .

Unit ini berta .

nggu njawa b .

untuk melak ukan .

kerja atau aktivit .

i mem prom .

osika njuala n .

yang sedia ada .

di TM conto hnya .

seper ti Block .

buste r dan seba .

Unit ini .gainy a.

amatl ah penti .

ng untuk meya .

kinka n para .

pelan ggan dala .

m produ .

k yang 8 .

.

akan dipro mosik .

Un it ini terba .an.

hagi kepa da .

dua iaitu ‘Sale .

s Plann .

ing dan .

‘Cust omer Mana .

geme nt’. .

(6)‘B usine .

ss Rese arch .

and Devel opme .

nt’ (BRD ) .

Unit ini berta .

nggu ngjaw ab .

untuk meng urusk .

an proje k .

berke naan deng .

anka wasa n .

baru untuk pema .

sang an kabin .

Unit .et baru.

ini akan mela .

wat keka wasa .

n tapak pemb .

inaan kabin et .

.yang baru.

Jika kawa san .

terse but .

.berse suaia n.

mere ka akan .

berur usan deng .

an unit ‘Netw .

ork Devel opme .

nt’ (NTD ). .

Rajah 1. 1: .1.8.

Carta Orga nisas .

i Unit 1 .

2 Unit 2 .8.1.

Regi onal Netw .

ork Oper ation .

(RNO ) .

Unit 2 meru .

paka n baha .

gian teknik al .

secar a kesel .

uruha nnya yang .

melib atkan peny .

pemb .elara san.

aikpul ihan. serta .

pema sang an.Un .

it 2 terba hagi .

kepa da beber .

apab ahagi .

an iaitu: .

a)‘Tr ouble .

Repo rt Team .

’ (TR Team ) .

TR Team berfu .

ngsi untuk meng .

uji talian (test .

line) di kabin .

et setela h .

mene rima adua .

n darip ada .

pelan ggan dari .

baha gian Sepik .

at. ‘TR .

Team ’ Unit 1 .

Custome r Service Manage .

ment (CSM) Sibu Order .

Processin g and .

Services Delivery Complai nt .

Manage ment and .

Quality Services Flying Squad .

(Strea myx) Credit Manage .

ment Unit (CMU) .

Enterpr ise Sales .

Govern ment Sales .

Business Research & .

Develop ment Sales .

Plannin g Consu mer .

Sales Custom er .

Manag ement SME Sales .

9 .

akan meng hubu .

ngi baha gian .

‘Main Distri butio .

n Fram e’ .

(MDF ) untuk .

mem astika n .

talian telah .

diper baiki. .

b)‘Fib er’ .

‘Fiber ’ berfu .

ngsi untuk meng .

uji talian (test .

line) di kabin .

et dan ‘Fiber .

Distri butio n .

Box’ (FDB) hany .

a untuk ‘fiber’ .

di mana dahul .

unya meng guna .

kan timah untuk .

peny ambu ngan .

talian intern et.Per .

masal ahan selalu .

nya timbul apabil .

a peker ja .

salah mem asan .

g ‘fiber’ pada .

kabin et. .

c)‘Wi reless .

’ ‘Wirel ess’ .

meru paka n .

baha gian ‘Tran .

smiss ion’ atau .

diken ali seba .

gai‘R NO TX’.‘ .

Wirel ess’ berfu .

ngsi melal ui .

gelo mban g .

yang dihan tar .

melal uipan caran .

yang disalu rkan. .

d)‘Ma in .

Distri butio n .

Fram e’ .

(MDF ) .

‘MDF’ berpe ranan .

untuk mena rik .

kabel utam a .

pada litar .

talian bagi .

mem astika n .

talian di setiap .

ruma h berfu .

ngsi deng .

an baik. .

e)‘Co oper .

Cable ’ .

Baha gian ini .

terba hagi kepa .

da empa t (4) .

baha gian iaitu: .

i. .

‘Exch ange Side’ .

(E/Si de) .

Baha gian ini .

berfu ngsi untuk .

mem antau tekan .

an angin yang .

terda pat .

.pada kabel.

ii. .

‘Distri butio n .

Side’ (D/Si de) .

Baha gian ini .

berfu ngsi untuk .

mem baikp ulih .

masal ah yang .

terda pat .

pada kabel. .

iii. ‘Civil’ .

Mem buat kerja .

pemb aikan dan .

peng alihan kabel .

jika terda pat .

proje k yang .

mung kin akan .

mero sakan kabel. .

.iv.

‘Reha d’ .

10 .

Mem buat pemb .

aikan pada kabel .

yang patah atau .

mem puny ai .

keros akan .

.yang teruk.

f)‘Dat a .

servic es’ .

Sebu ah .i.

pasuk an yang .

amat penti ng .

berha dapa n .

deng anpel angg .

an yang mana .

keba nyaka nnya .

adala h pelan .

ggan sekto rkorp .

orat di mana .

mere ka harus .

lah mem perke .

mask an diri .

deng anpe namp .

ilan yang amat .

meya kinka n .

.pelan ggan. ii.

Berpe ranan untuk .

mem asan g dan .

mem baikp ulih .

litar data agar .

dapat menc apai .

sasar an masa .

dan kualiti seper .

ti yang .

.diteta pkan.

g) Sepik at .

Meru paka .i.

n baha gian .

mene rima adua .

n pelan ggan .

di mana pelan .

ggan akan mem .

buat pang gilan .

100 dan di .

tapis seter usnya .

adua n terse .

but akan dihan .

tar kepa da .

baha gian ini. .

.ii.

Mem baha gikan .

tugas kepa da .

‘TR Team ’ .

untuk meny .

elesai kan .

masal ah .

pelan ggan. .

h)‘Ne twork .

Devel opme nt’ .

Berpe ranan untuk .

meng urusk an .

proje k untuk .

mem buat kabin .

et atau‘ main .

.hole’ yang baru.

Jika kabin et .

mere .telah siap.

ka akan meng .

Un it ini .ujitali an.

meng utam akan .

kesel amat an .

.pihak kontr aktor.

Jika pihak kontr .

aktor tidak mem .

atuhi perat uran- .

perat uran yang .

telah diteta pkan .

.olehpi hak TM.

unit ini diberi .

kuasa untuk mem .

ecat pihak kontr .

aktor serta .

.merta .

Unit 2 Regional Network Operatio .

n (RNO) .

RNO ACCES S .

RNO SW RNO TM .

Fiber TR Team .

Wireles s Main .

Distributi on Frame (MDF) .

Cooper Cable Data .

Service s Sepikat .

Networ k Develo pment .

D/S E/S Civil .

Rehad 11 BAB 1Telekom Sibu Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Info and Rating network operation government consumer divisions sme malaysia berhad dan misi visi dan kabinet .

. p. p. p. p.(more tags) azroladenan Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. 2.

p. p. p. 3. .p.

4. . 5.p. p. p. p. p.

p.p. More from this user PreviousNext 1. . 6 p. p. 6.

13 p.3 p. 12 p. 21 p. 2. 3 p. .

13 p. 7 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form .3. 24 p.

Bottom of Form .