FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM PRA SARJANA MUDA PENGAJARAN ( SEMESTER JANUARI, 2010

)

HBHE 2203 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

NAMA : KU HANIZA BINTI KU OSMAN NOMBOR KAD PENGENALAN : 810622 ² 08 - 5972 NOMBOR TELEFON : 012 - 5774143 E-MAIL ADDRESS : honeyzaa@ymail.com NAMA TUTOR : EN. KRISHNA KUMAR A/L VARATHARAJ

ISI KANDUNGAN

1. Pengurusan Kesihatan

2

2. Definisi Pengurusan Kesihatan

4

3. Objektif Pengurusan Kesihatan

5

4. Faedah Dalam Pengurusan Kesihatan

6

5. Kepentingan Pengurusan Kesihatan

8

6. Rancangan Pengajaran Harian

10

7. Bibliografi

12

8. Lampiran

13

kesihatan pergigian. kesihatan mental dan rohani. Pengurusan Kesihatan Keluarga Keluarga merupakan tunjang kepada kekuatan sesebuah keluarga. pemakanan. melaksana dan menilai keseluruhan program dan aktiviti-aktiviti pengurusan kesihatan diri. Tubuh yang sihat akan menjadikan hidup kita lebih sejahtera. 13 Ogos 2007 ) .Pengurusan Kesihatan Diri Pengurusan kesihatan diri ialah pengetahuan atau kemahiran dalam menguruskan diri. ( Sumber : Berita Harian. Kempen Cara Hidup sihat yang dilancarkan pada tahun 2001 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kesihatan. kesihatan reproduktif. Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah negara. Di dalam pengurusan kesihatan diri juga terdapat merancang.

DEFINISI OBJEKTIF KEPENTINGAN FAEDAH .

mempunyai sikap dan kemahiran untuk mencapai kesihatan keluarga optimum .KESIHATAN DIRI Kemahiran mengurus diri KESIHATAN KELUARGA Berpengetahuan.

KESIHATAN DIRI AM : Untuk meningkatkan tahap pengetahuan. KESIHATAN KELUARGA Menyumbang ke arah membentuk individu yang kukuh. berakhlak sihat. . berilmu dan harmoni. perubahan sikap dan amalan tingkahlaku sihat. sikap dan amalan yang baik dari segi penjagaan pengurusan kesihatan diri. minat. KHUSUS : Untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan. mempunyai kesedaran.

membuatkan kita sentiasa berasa selesa dapat menjalankan kerja dengan sempurna menghindari segala penyakit FAEDAH DALAM PENGURUSAN KESIHATAN DIRI mengelakkan stress mengelakkan obesiti membentuk badan yang ideal .

isteri dan anak-anak mengawal keselamatan emosi dalam diri dan keluarga mengimbangi pendapatan keluarga memupuk sokongan sosial .mengamalkan nilai moral yang baik mengamalkan kesihatan reproduktif yang optimum mengekalkan kesihatan mental dan emosi yang seimbang dapat melakukan aktiviti senaman FAEDAH DALAM PENGURUSAN KESIHATAN KELUARGA berkongsi masa lapang sesama suami.

masyarakat dan agensi menyesuaikan perkhidmatan mengikut keperluan semasa smart partnership .KEPENTINGAN KESIHATAN KELUARGA menyediakan maklumat tentang kesihatan keluarga memberi pendedahan tentang pendidikan kesihatan keluarga meningkatkan tahap kesedaran tentang kesihatan menghapuskan subsidi memberi keutamaan kepada individu yang benarbenar sakit KEPENTINGAN KESIHATAN DIRI mewujudkan dan mengukuhkan polisipolisi kesihatan diri meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada anggota kesihatan.

PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN DIRI Pengurusan Kebersihan Diri Pengurusan Tahap Kesihatan Pengurusan Pemakanan Sihat Pengurusan Berat Badan Pengurusan Tekanan ( stress ) Pengurusan Kebersihan Tubuh .

Mengamalkan sikap positif terhadap pencegahan dan pengawalan penyakit tidak berjangkit. Kognitif: 1. rasional dan kerjasama : . bersyukur terhadap kesihatan diri sendiri. Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan terutamanya yang penyakit tidak berjangkit. gambar. bertanggungjawab.kesyukuran. Nilai: hargai diri. Penyakit Jantung Hasil Pembelajaran/ Objektif: Pada akhir pembelajaran. 2. Bahan : Alatan/keperluan menjaga kebersihan. Karies Gigi 2. menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit. 2. Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid memang sudah mengetahui penyakit tidak berjangkit dari pembacaan dan melalui televisyen. kalendar.Rancangan Pengajaran Harian(RPH) Pengurusan kesihatan Diri Tahun 5 Matapelajaran Tunjang Tahun Masa Tajuk Subtajuk : Pendidikan Kesihatan : Pengurusan Kesihatan Diri :5 : 30 minit : Penyakit Tidak Berjangkit : 1. Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan ketika mengalami haid dan ihtilam. murid dapat y y y menyatakan empat sebab berlakunya penyakit tidak berjangkit. Membincangkan langkah-langkah pencegahan penyakit tidak berjangkit. Efektif : 1.

Forum: Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada seorang pengerusi dan tiga orang ahli panel.Murid melihat gambar berkaitan penyakit karies gigi dan penyakit jantung.Setiap kumpulan membuat pembentangan tugasan dalam bentuk puisi.Belajar cara belajar.(Lampiran 2) 2.B (Penyakit jantung dan caracara pencegahannya) 3. 2.Pembentangan tugasan adalah berlatarkan sketsa.Murid yang tidak terlibat dibahagikan kepada empat kumpulan dan mencatat maklumat berkaitan tajuk forum.Guru merumuskan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya. Penutup (3 minit) 1. 2. 2. .A (Karies gigi dan pencegahannya) Kump. Langkah 2 (12 minit) 1. 2.Belajar cara belajar. 1.Perkara Set Induksi (3 minit) Isi/ Aktiviti 1. Langkah 1 (12 minit) 1. y Strategi P&P 1. 2.Guru dan murid berbincang mengenai gambar tersebut.Belajar cara belajar.Teori kecerdasan pelbagai y Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan verbal linguistik. 1. berdasarkan tajuk yang diberikan.Teori kecerdasan pelbagai y Kecerdasan intrapersonal y Kecerdasan verbal linguistik.Teori kecerdasan pelbagai y Kecerdasan intrapersonal y Kecerdasan verbal linguistik. Kump.

(2001). Kementerian Kesihatan Malaysia . Kuala Lumpur . Dewan Bahasa dan Pustaka. Modul kempen cara hidup sihat: Promosi makan secara sihat.infosihat.infosihat. Kuala Lumpur . Kementerian Kesihatan Malaysia . (1998). Penghantar pendidikan teras. http:/ /www.gov. Dewan Bahasa dan Pustaka. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur . (2004). Kementerian Kesihatan Malaysia . Modul kempen cara hidup sihat: Promosi Promosi mental sihat. http:/ /www. (1998).html. Dewan Bahasa da Pustaka. Modul kempen cara hidup sihat: Promosi senaman dan kecergasan fizikal.html .gov.my/penyakit-rahsia remaja. Sihat sepanjang hayat. (1997). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur .my www. Bhd. Mok Soon Sang.my/carahidupsihat.Bibliografi Kementerian Kesihatan Malaysia .moh.gov.

y Melahirkan masyarakat yang mempunyai kesedaran dan minat terhadap kepentingan penjagaan pengurusan kesihatan diri. melaksana dan menilai keseluruhan program dan aktiviti-aktiviti pengurusan kesihatan diri. Di dalam pengurusan kesihatan diri juga terdapat merancang. pemulihan dan cara-cara memperbaiki tahap pengurusan kesihatan diri mereka. keluarga dan masyarakat menerusi inisiatif sendiri dan usaha-usaha masyarakat. Di samping itu juga. Objektif Khusus Pengurusan Kesihatan Diri y Mengwujudkan masyarakat yang berpengetahuan dalam aspek pencegahan. Program-program yang dirancang khas perlu dilaksanakan dan juga memberi perkhidmatan sokongan dalam setiap aspek berkaitan pengurusan kesihatan diri. perubahan sikap dan amalan tingkahlaku sihat yang bertujuan untuk memperbaiki taraf pengurusan kesihatan diri. y Mewujudkan masyarakat yang mempunyai sikap dan amalan yang baik dari segi penjagaan pengurusan kesihatan diri. rawatan.Lampiran 1 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri ialah pengetahuan atau kemahiran dalam menguruskan diri yang menjadi asas yang penting untukmenjamin tahap kesihatan dalam hidup sihat sepanjang hayat. Remaja perlu bersedia dalam menghadapi perubahan tersebutdan perlu mengutamakan pengurusan kesihatan diri. unit ini juga banyak bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. sektor swasta dan NGO dalam melaksanakan program pengurusan kesihatan diri. Objektif Am Pengurusan Kesihatan Diri Untuk meningkatkan tahap pengetahuan. Tubuh yang sihat akan menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera. Semasa usia baru meningkat terutamanya alam remaja pengurusan kesihatan diri akan semakin berubah di mana remaja tersebut akan mengalami beberapa perubahan disebabkan oleh perubahan hormone dalam badan. .

Kepentingan-kepentingan Pengurusan Kesihatan Diri y y Mewujudkan atau mengukuhkan polisi-polisi pengurusan kesihatan diri.y Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai perkhidmatan dan kemudahann kesihatan yang sedia ada supaya mereka dapat memanfaatkannya secara efisien. bagaimanakah golongan ini akan dapat melahirkan sebuah institusi keluarga yang sihat serta memainkan peranan sebagai pengurus dalam . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota kesihatan. ibu dan bapa perlu mengutamakan kesihatan mereka. Sebagai ibu dan bapa cenderung memberi lebih keutamaan kepada anak-anak dalam pelbagai perkara termasuk soal kesihatan diri berbanding dirinya sendiri. swasta dan NGO. Datuk Dr. Katanya lagi. Kepentingan dan kesihatan diri sendiri biasanya pada kedudukan terakhir dalam senarai hidup mereka semata-mata demi mendahulukan anak-anak. "Jika semua golongan sentiasa kurang sihat. y y Menggalakkan penglibatan masyarakat. jelasnya. Nor Ashikin Mokhtar. kebahagiaan sesebuah keluarga juga boleh terancam sekiranya ibu dan bapa tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka kerana sentiasa tidak sihat. ³Smart Partnership´ dengan pelbagai agensi kerajaan. untuk menyediakan persekitaran yang menyokong ke arah kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera. tiada gunanya harta dan kekayaan yang melimpah ruah sekiranya semua nikmat itu tidak dapat dinikmati apabila diri kita berada dalam keadaan tidak sihat dan diserang pelbagai penyakit. disedari atau tidak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan sebenarnya banyak bergantung kepada tahap kesihatan diri dari ibu dan bapa kerana dengan tubuh badan yang sihat. Justeru itu. Sedangkan. masyarakat dan agensi terlibat dalam promosi pengurusan kesihatan diri. Menurut pengasas dan Pengerusi Eksekutif Pusat Perubatan PrimaNora (PMC). y Menyesuaikan perkhidmatan pengurusan kesihatan diri dengan keperluan semasa. baru mereka dapat menjaga orang lain begitu juga sebaliknya. biar bagaimana sibuk sekalipun.

Tegasnya. satu pertiga daripada kehidupan seharian diluangkan di tempat kerja. Malah tegasnya. kencing manis." jelasnya. persekitaran pekerjaan juga memberikan desakan dan tekanan tertentu yang merangsang tindak balas individu secara mental dan fizikal. akuinya. dan hilang tumpuan adalah antara kesannya. Tekanan ini. Aminuddin Ahmad yang turut berkongsi mengenai Mengimbangi Tekanan. ostereoporosis dan sebagainya bagi memperoleh kehidupan yang sihat." ujarnya ketika menyampaikan ceramah bertajuk Kesihatan Wanita di Seminar PrimaNora Cares untuk Wanita anjuran bersama Pusat Perubatan PrimaNora dan Utusan Karya Sdn. personaliti dan reaksi tubuh badan serta mental seseorang. Bhd. Tekanan disebabkan pekerjaan merupakan interaksi kompleks di antara persekitaran di tempat kerja. gelisah. Apa tidaknya. Ia sebenar lebih daripada itu. Menurut Dr . begitu juga dalam menghadapi tekanan. sentiasa rasa bersalah. untuk memastikan bahawa semua golongan benar-benar sihat. melakukan senaman harian untuk menyihatkan tubuh badan dan melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menyihatkan diri dan juga minda. Perunding PMC. Panas baran. Mengakui ibu dan bapa adalah insan yang paling penting dalam kesejahteraan keluarga seharusnya mereka perlu mengelak daripada pelbagai penyakit biasa yang lain seperti penyakit darah tinggi. kita sendiri perlu sedar betapa kesihatan diri itu penting dan mengetahui bahawa menjaga kesihatan tidak sahaja bermakna kita berusaha mengelak dari penyakit berbahaya seperti barah. ada di kalangan kita yang mencari jalan singkat dan salah dalam mengatasi tekanan. Datuk Dr. Kadang kala. Banyak implikasi negatif akan berlaku apabila seseorang tidak dapat mengawal tekanan kerjanya. kelesuan. ketakutan. akan memberi impak terhadap kesihatan psikologi dan fisiologi seseorang individu sekiranya ia tidak dikawal dengan metodologi yang tepat. "Semua golongan perlu menjaga pemakanan dan memastikan makanan yang seimbang. setiap penyakit ada penawarnya. Menurutnya. ada juga berlaku kes-kes di mana individu yang tertekan di tempat kerja melepaskan tekanan di rumah yang mewujudkan pula . Prof. (UKSB) baru-baru ini. Nor Ashikin. Malah jelasnya.Malah.rumahtangga. pemeriksaan kesihatan juga perlu dilakukan secara berkala dan tidak menunggu sehingga benar-benar perlu sahaja. memandangkan dunia pekerjaan memang memberi pengaruh yang cukup hebat dalam kehidupan. pasti ada jalan penyelesaiannya. murung.

Jika tidak sihat." katanya. Jika berlaku serangan penyakit pada badan segeralah berjumpa dengan doktor. amalan hidup sihat perlu dijadikan amalan hidup kita. tenang. y Pengurusan tahap kesihatan juga merupakan aspek yang penting dalam penjagaan tubuh badan. Faedah-faedah dalam pengurusan kesihatan diri y Di dalam pengurusan kebersihan pakaian."Di dalam era persaingan kini. Berat badan yang normal secara logiknya penyakit tiada. beliau menegaskan. "Islam telah menetapkan bahawa seseorang yang menghadapi tekanan dan kesusahan perlulah bersabar. vitamin dan lain-lain. Maknan yang seimbang terdiri daripada karbohidrat. kita perlu sedar bahawa kaedah terbaik menangani tekanan kerja sebegini adalah dengan berpegang erat kepada ajaran dan syariat Islam.masalah rumahtangga seperti pertengkaran dengan pasangan hidup. y Makanan yang seimbang perlu di dalam penjagaan pengurusan pemakanan yang sihat. Baju tersebut hendaklah dibasuh selepas digunakan. y Berat dan tinggi yang normal seorang merupakan aspek pengurusan berat badan. Sebagai seorang Muslim. Berat dan tinggi perlu normal kerana jika berlebihan akan dakan mengakibatkan seseorang mengalami obesiti iaitu . supaya kesihatan sentiasa wujud di dalam diri dan keluarga kita. Semasa membasuh pakaian mestilah menggunakan sabun untuk menghilangkan bau. kesihatan menjadi tunjang utama kepada kejayaan kita.Ini akan menjdikan si pemakai akan merasa selesan memasa memakai pakaian tersebut. hendaklah menggunakan pakaian yang bersih dan wangi. tiada satu kerja pun dapat dilaksanakan dengan baik. "Bahkan. protein. mendera anak. Segala penyakit perlu dihindar dengan segera. Segala aktiviti dapat dijalankan jika tubuh badan sihat. lemak. dan sebagainya. Makanan yang seimbang perlu untuk mengekalkan kesihatan yangb baik dan akan sentiasa sihat serta membentuk badan yang ideal. sentiasa rasional dan yakin dengan ketentuan Allah SWT.

Pengurusan tahap kesihatan. Perkara penting dalam pengurusan diri Dalam pengurusan kesihatan diri terdapat enam perkara yang perlu dititikberatkan iaitu: y y y y y y Pengurusan kebersihan pakaian. Maka dengan itu pemakanan perlu dijaga untuk mengimbangi berat badan seseorang. Jika tiada stress semasa bekerja maka hasil kerja yang baik dapat dihasilkan. Pengurusan tekanan(stress) Pengurusan kebersihan tubuh . Pengurusan pemakanan yang sihat. Pengurusan berat badan.kegemukkan yang berlebihan. y Apabila pengurusan kebersihan tubuh dapat dijalankan dengan sempurna maka tubuh badan akan sentiasa sihat dan segala aktiviti dapat dijalankan dengan sempurna. y Pemikiran yang sihat membawa kepada hasil kerja yang baik dan berkualiti.

Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insane sesebuah Negara. 13 Ogos 2007) Objektif Objektif utama Pendidkan Kesihatan Keluarga adalah bagi menyumbang ke arah pembentukan individu. sihat. keluarga dan masyarakat yang kukuh. Menyediakan program advokasi. kesihatan reproduktif. kesihatan pergigian. dan bekerjasama dengan exco negeri yang bertanggungjawab kepada isu wanita dan keluarga. keluarga dan reproduksi manusia. mesra pengguna dan berkesan. Jika ia teguh maka kuatlah sesebuah Negara. Melaksanakan program dan aktiviti reproduksi manusia melalui perkhidmatan klinikal dan kaunseling kepada kumpulan sasar. berakhlak. kesihatan mental dan rohani.(Sumber: Berita Harian. promosi serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang kependudukan. pembangunan keluarga dan reproduksi manusia. senaman. Fungsi-fungsi Pendidikan Kesihatan Keluarga adalah seperti berikut : y Kesihatan Antenata y Kesihatan Postnatal y Kesihatan Kanak-kanak y Kesihatan Wanita y Warga Sihat y Kesihatan Remaja y Kesihatan Wargatua y Kesihatan Mental y Kesihatan Pekerja y Kesihatan Sekolah y Pemakanan dan Dietetik . berilmu dan harmoni melalui perkhidmatan kekeluargaan yang berkualiti. Menyediakan satu pusat sumber bagi membantu pihak berkenaan mendapat maklumat mengenai kependudukan. Kempen Cara Hidup Sihat yang dilancarkan pada tahun 2001 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kesihatan pemakanan.PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Pengenalan Keluarga merupakan tunjang kepada kekuatan sesebuah Negara. Fungsi Melaksanakan program pembangunan pendidikan kesihatan keluarga menerusi kursus dan aktiviti yang boleh meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran dalam aspek keibubapaan dan kekeluargaan. Bertindak sebagai focal point untuk program pembangunan keluarga di peringkat negeri.

y Merancang dan menyelaraskan pengeluaran pelbagai sumber manusia yang sesuai bagi kepentingan dan keperluan-keperluan perkhidmatan kesihatan. objektif-objektifnya adalah seperti berikut: y Meneruskan tindakann untuk memudahkan setiap individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang membolehkannya menjalani kehidupan yang produktif dari segi sosial dan ekonomi. y Menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan untuk menyokong perancangan dan penyampaian perkhidmatan kesihatan. y Meneruskan penggunaan pendekatan Penjagaan Kesihatan Primer yang menuju kepada peningkatan kesihatan dan mengurangkan jurang perbezaan ke atas status kesihatan bagi mencapai ekuiti antara kumpulan-kumpulan dan kawasan-kawasan yang berbeza. . y Melalui program promosi kesihatan. y Melaksanakan strategi-strategi kesihatan yang menyokong dasar kerajaan untuk membangunkan masyarakat penyayang. y Membendung kos dan mengurangkan peningkatan kos rawatan kesihatan untuk membolehkan setiap individu menikmati perkhidmatan rawatan yang saksama dan meringankan bebanan kerajaan.y y y y y Kesihatan Pergigian Rehabitatif Rawatan dan Jagaan di rumah Surveilans Kesihatan OPD Objektif PendidiKan Kesihatan keluarga Bersesuaian dengan Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Negara dan bagi mencapai Kesihatan Untuk Semua. disamping mencapai mutu bertaraf tinggi dan pengurusan yang professional. y Menggalakkan usaha kerjasama antara sector dan agensi terutama meningkatkan hubungan antara sector awam dan swasta. y Meningkatkan produktiviti dan kualiti melalui penanaman etika dan nilai-nilai kerja murni. y Meningkatkan penyertaan masyarakat didalam aktiviti-aktiviti kesihatan disamping meningkatkan perkongsian kos. individu menyedari kesihatan dan sebagai individu mengambil tindakan positif bagi membaiki kesihatan sendiri dan juga keluarganya.

isteri dan anak-anak dalam sesebuah keluarga. Dapat menimbangi pendapat keluarga dengan pendapatan bulanan. klinik pesakit luar dan juga sebagai pusat rawatan susulan bagi pesakit kronik seperti hipertensi dan kencing manis (diabetes mellitus). klinik kanak-kanak. usaha ini dilaksanakan oleh klinik-klinik kesihatan kerajaan yang bertebaran di seluruh negara. Kepentingan Pendidikan Kesihatan Keluarga Pendidikan Kesihatan Keluarga adalah salah satu cabang perubatan yang bertanggunjawab untuk menyediakan maklumat kesihatan keluarga buat komuniti. Peratusan populasi Malaysia yang menghidap . Pendidikan Kesihatan Keluarga juga bertanggunjawab untuk memberi maklumat-maklumat pencegahan dan kesedaran mengenai penyakit untuk sesebuah komuniti. Dapat mengamalkan amalan-amalan yang sihat seperti dapat melakukan aktiviti senaman atau fizikal dan pemakanan yang sihat. Dalam menuju tahun 2020.y Mengukuhkan system maklumat kesihatan untuk menyokong dengan lebih berkesan keperluan-keperluan perkhidmatan kesihatan. pendedahan Pendidikan Kesihatan Keluarga di Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju walaupun memiliki kelengkapan infrakstruktur dan pemberian dana yang berterusan dari kerajaan. Dapat berkongsi masa lapang sesama suami. Kita masih ketinggalan Pada dasarnya. Di Malaysia. y Dapat mengamalkan kesihatan reproduktif yang optimum bagi memastikan kestabilan dan keseimbangan keluarga. Faedah-faedah dalam pendidikan kesihatan keluarga y y Dapat mengamalkan nilai-nilai moral yang baik dan fahaman agama dapat ditingkatkan. hampir setiap mukim akan memiliki sekurangkurangnya sebuah klinik kesihatan kerajaan. y y Dalam pada itu juga dapat mengekalkan kesihatan mental dan emosi yang seimbang. Pendidikan Kesihatan Keluarga memberi fokus utama dalam maklumat-maklumat yang penting yang perlu didedahkan dalam penjagaan wanita mengandung. y y y Dapat memupuk sokongan social. Dapat mengawal keselamatan emosi dalam diri dan keluarga. Klinik-klinik ini dibiaya sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia .

diabetes mellitus atau hipertensi berada di tahap yang membimbangkan (Peratusan untuk populasi dunia mengikut laporan WHO adalah 6% dari populasi dunia menghidap diabetes mellitus. Melihat permasalahan ini bermula dari tahap kesedaran dan pendidikan warga kita mengenai kesihatan. Ini menyebabkan masa menunggu menjadi lebih panjang dan doktor atau jururawat tidak dapat meluangkan masa yang lebih untuk pesakit kronik diabetes. Subsidi ini perlu dikurangkan atau dihapuskan terus. asma. Kementerian Kesihatan Malaysia masih gagal untuk menzahirkan satu sistem di mana rekod perubatan seseorang warga Malaysia dari lahir boleh diperolehi pada bila-bila masa untuk rujukan atau semakan samada di klinik atau hospital. Ini kerana permasalahan .tertinggi di dalam rantau Asia Tenggara). Kita sebagai warga juga ramai yang tidak menyimpan rekod perubatan kita sendiri kerana sejak kecil kita tidak dididik untuk mengambil tahu akan kesihatan diri sendiri. penyakit paru-paru kronik (chronic obstructive lung disease). Masalah lain yang sering kedengaran di dada akhbar atau media elektronik ialah masa menunggu yang terlalu lama dan jumlah pesakit di sesebuah klinik yang terlampau ramai. penyakit jantung. Mungkin telah tiba masanya dijalankan semakan semula terhadap sistem subsidi perkhidmatan kesihatan di klinik-klinik kesihatan kerajaan. Tahap kesedaran yang rendah mengenai penyakit-penyakit ini di kalangan masyarakat juga amat meresahkan. Satu lagi bukti kegagalan pendedahan maklumat Pendidikan Kesihatan Keluarga di Malaysia juga dapat dilihat pada jumlah perokok lelaki yang melebihi 50% daripada jumlah populasi lelaki Malaysia . kolesterol berlebihan (dyslipidemia) dan banyak lagi. Ini belum diambil kira beberapa penyakit kronik lain seperti obesiti. Jaminan hanya 50% daripada pesakit yang hadir ke klinik adalah mereka yang hanya hadir untuk mendapatkan dua tiga biji panadol dan sebotol ubat batuk atau lebih 'parah' hanya untuk mendapatkan sijil cuti sakit. Bagai orang mengantuk disorong bantal. termasuk khidmat perundingan (konsultansi). Hapuskan subsidi Bagi permasalahan sebegini wujud kerana jumlah bayaran perkhidmatan yang dikenakan untuk pelbagai perkhidmatan. tetapi di Malaysia peratusan yang dicatat tahun 2007 adalah pada tahap 14% . adalah terlampau murah kerana disubsisdi kerajaan. ujian makmal. maka ramai yang hadir adalah mereka yang sekadar ingin mengambil kesempatan untuk isu-isu peribadi yang tersendiri. hipertensi dan penyakit-penyakit kronik lain. dan ubatan.

utama kebanjiran pesakit 'manja' di klinik kesihatan kerajaan adalah kerana jumlah bayaran perkhidmatan yang murah. masyarakat akan lebih hampir dengan penyedia perkhidmatan kesihatan dan usaha pendidikan kesihatan akan lebih mudah untuk menyedarkan masyarakat mengenai kesihatan mereka. Perkhidmatan tambahan seperti gim senaman. usaha memerangi penyakit kronik di Malaysia dapat dipertingkatkan dan secara tidak langsung meningkatkan kualiti kesihatan masyarakat Malaysia . . klinik-klinik ini mampu untuk menjana dana sendiri bagi mengerakkan usaha-usaha promosi kesedaran kesihatan dan klinik-klinik itu akan bersaing untuk mewujudkan pekhidmatan yang terbaik pada harga yang berpatutan. Sudah tiba masanya bayaran dikenakan untuk seorang pesakit samada hadir untuk rawatan penyakit kronik mahupun akut ('acute'). Klinik juga sepatutnya mengenakan bayaran tambahan untuk perkhidmatan-perkhidmatan tertentu seperti Xray atau kaunseling kesihatan seperti klinik berhenti merokok dan klinik obesiti. Dengan pendidikan. kesedaran dan ditambah dengan perkhidmatan yang berkualiti. pesakit 'manja' yang hanya hadir untuk mendapatkan panadol atau ubat batuk akan berhenti mengunjungi klinik tersebut kerana ianya lebih murah untuk dibeli di farmasi sahaja. Maka dengan cara ini. separuh dari bebanan kerja dapat dikurangkan dan lebih masa dapat diluangkan oleh pekerja kesihatan untuk merawat penyakit-penyakit kronik. Melalui kaedah ini. Maka dengan ini secara logiknya. spa mahupun menjadi pusat komuniti untuk mengajar anak-anak istimewa akan dapat diwujudkan andai klinik-klinik ini diberi kebebasan untuk mengumpul dana sendiri melalui bayaran perkhidmatan dan juga dana dari komuniti setempat. Seperti yang saya sebutkan di atas.

Lampiran 2 Karies gigi Sakit Jantung .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful