FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM PRA SARJANA MUDA PENGAJARAN ( SEMESTER JANUARI, 2010

)

HBHE 2203 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

NAMA : KU HANIZA BINTI KU OSMAN NOMBOR KAD PENGENALAN : 810622 ² 08 - 5972 NOMBOR TELEFON : 012 - 5774143 E-MAIL ADDRESS : honeyzaa@ymail.com NAMA TUTOR : EN. KRISHNA KUMAR A/L VARATHARAJ

ISI KANDUNGAN

1. Pengurusan Kesihatan

2

2. Definisi Pengurusan Kesihatan

4

3. Objektif Pengurusan Kesihatan

5

4. Faedah Dalam Pengurusan Kesihatan

6

5. Kepentingan Pengurusan Kesihatan

8

6. Rancangan Pengajaran Harian

10

7. Bibliografi

12

8. Lampiran

13

Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah negara. melaksana dan menilai keseluruhan program dan aktiviti-aktiviti pengurusan kesihatan diri. kesihatan pergigian. pemakanan. kesihatan mental dan rohani. Tubuh yang sihat akan menjadikan hidup kita lebih sejahtera.Pengurusan Kesihatan Diri Pengurusan kesihatan diri ialah pengetahuan atau kemahiran dalam menguruskan diri. kesihatan reproduktif. 13 Ogos 2007 ) . ( Sumber : Berita Harian. Di dalam pengurusan kesihatan diri juga terdapat merancang. Kempen Cara Hidup sihat yang dilancarkan pada tahun 2001 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kesihatan. Pengurusan Kesihatan Keluarga Keluarga merupakan tunjang kepada kekuatan sesebuah keluarga.

DEFINISI OBJEKTIF KEPENTINGAN FAEDAH .

mempunyai sikap dan kemahiran untuk mencapai kesihatan keluarga optimum .KESIHATAN DIRI Kemahiran mengurus diri KESIHATAN KELUARGA Berpengetahuan.

KHUSUS : Untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan. mempunyai kesedaran. KESIHATAN KELUARGA Menyumbang ke arah membentuk individu yang kukuh. sikap dan amalan yang baik dari segi penjagaan pengurusan kesihatan diri. minat.KESIHATAN DIRI AM : Untuk meningkatkan tahap pengetahuan. . berilmu dan harmoni. perubahan sikap dan amalan tingkahlaku sihat. berakhlak sihat.

membuatkan kita sentiasa berasa selesa dapat menjalankan kerja dengan sempurna menghindari segala penyakit FAEDAH DALAM PENGURUSAN KESIHATAN DIRI mengelakkan stress mengelakkan obesiti membentuk badan yang ideal .

isteri dan anak-anak mengawal keselamatan emosi dalam diri dan keluarga mengimbangi pendapatan keluarga memupuk sokongan sosial .mengamalkan nilai moral yang baik mengamalkan kesihatan reproduktif yang optimum mengekalkan kesihatan mental dan emosi yang seimbang dapat melakukan aktiviti senaman FAEDAH DALAM PENGURUSAN KESIHATAN KELUARGA berkongsi masa lapang sesama suami.

KEPENTINGAN KESIHATAN KELUARGA menyediakan maklumat tentang kesihatan keluarga memberi pendedahan tentang pendidikan kesihatan keluarga meningkatkan tahap kesedaran tentang kesihatan menghapuskan subsidi memberi keutamaan kepada individu yang benarbenar sakit KEPENTINGAN KESIHATAN DIRI mewujudkan dan mengukuhkan polisipolisi kesihatan diri meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada anggota kesihatan. masyarakat dan agensi menyesuaikan perkhidmatan mengikut keperluan semasa smart partnership .

PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN DIRI Pengurusan Kebersihan Diri Pengurusan Tahap Kesihatan Pengurusan Pemakanan Sihat Pengurusan Berat Badan Pengurusan Tekanan ( stress ) Pengurusan Kebersihan Tubuh .

bersyukur terhadap kesihatan diri sendiri. Efektif : 1. 2. Penyakit Jantung Hasil Pembelajaran/ Objektif: Pada akhir pembelajaran. 2. Karies Gigi 2. menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit. Nilai: hargai diri. Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan terutamanya yang penyakit tidak berjangkit. Mengamalkan sikap positif terhadap pencegahan dan pengawalan penyakit tidak berjangkit. rasional dan kerjasama : . Membincangkan langkah-langkah pencegahan penyakit tidak berjangkit. Bahan : Alatan/keperluan menjaga kebersihan. kalendar. Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan ketika mengalami haid dan ihtilam. gambar.Rancangan Pengajaran Harian(RPH) Pengurusan kesihatan Diri Tahun 5 Matapelajaran Tunjang Tahun Masa Tajuk Subtajuk : Pendidikan Kesihatan : Pengurusan Kesihatan Diri :5 : 30 minit : Penyakit Tidak Berjangkit : 1. Kognitif: 1. Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid memang sudah mengetahui penyakit tidak berjangkit dari pembacaan dan melalui televisyen. bertanggungjawab.kesyukuran. murid dapat y y y menyatakan empat sebab berlakunya penyakit tidak berjangkit.

2.Teori kecerdasan pelbagai y Kecerdasan intrapersonal y Kecerdasan verbal linguistik.Forum: Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada seorang pengerusi dan tiga orang ahli panel. Penutup (3 minit) 1.Belajar cara belajar. Langkah 2 (12 minit) 1. berdasarkan tajuk yang diberikan. 1.Belajar cara belajar. 1.Setiap kumpulan membuat pembentangan tugasan dalam bentuk puisi.Murid yang tidak terlibat dibahagikan kepada empat kumpulan dan mencatat maklumat berkaitan tajuk forum.Belajar cara belajar.Pembentangan tugasan adalah berlatarkan sketsa.(Lampiran 2) 2.A (Karies gigi dan pencegahannya) Kump. 2. 2. 2. y Strategi P&P 1.Perkara Set Induksi (3 minit) Isi/ Aktiviti 1.Guru dan murid berbincang mengenai gambar tersebut. 2. Kump.Murid melihat gambar berkaitan penyakit karies gigi dan penyakit jantung.B (Penyakit jantung dan caracara pencegahannya) 3.Teori kecerdasan pelbagai y Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan verbal linguistik.Teori kecerdasan pelbagai y Kecerdasan intrapersonal y Kecerdasan verbal linguistik. Langkah 1 (12 minit) 1. .Guru merumuskan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2001).moh.my www. Kuala Lumpur . Modul kempen cara hidup sihat: Promosi makan secara sihat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sihat sepanjang hayat.Bibliografi Kementerian Kesihatan Malaysia .my/penyakit-rahsia remaja. Penghantar pendidikan teras. Kementerian Kesihatan Malaysia . (1998).gov. (1998).infosihat.my/carahidupsihat.html . Modul kempen cara hidup sihat: Promosi senaman dan kecergasan fizikal. Kuala Lumpur . (1997). Dewan Bahasa da Pustaka.infosihat.html. Kuala Lumpur . (2004). Kementerian Kesihatan Malaysia . Modul kempen cara hidup sihat: Promosi Promosi mental sihat.gov. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kementerian Kesihatan Malaysia . Dewan Bahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang.gov. http:/ /www. http:/ /www. Kuala Lumpur .

Di samping itu juga. . Semasa usia baru meningkat terutamanya alam remaja pengurusan kesihatan diri akan semakin berubah di mana remaja tersebut akan mengalami beberapa perubahan disebabkan oleh perubahan hormone dalam badan. Remaja perlu bersedia dalam menghadapi perubahan tersebutdan perlu mengutamakan pengurusan kesihatan diri. melaksana dan menilai keseluruhan program dan aktiviti-aktiviti pengurusan kesihatan diri. Program-program yang dirancang khas perlu dilaksanakan dan juga memberi perkhidmatan sokongan dalam setiap aspek berkaitan pengurusan kesihatan diri. Di dalam pengurusan kesihatan diri juga terdapat merancang. Objektif Khusus Pengurusan Kesihatan Diri y Mengwujudkan masyarakat yang berpengetahuan dalam aspek pencegahan. Objektif Am Pengurusan Kesihatan Diri Untuk meningkatkan tahap pengetahuan. y Melahirkan masyarakat yang mempunyai kesedaran dan minat terhadap kepentingan penjagaan pengurusan kesihatan diri. pemulihan dan cara-cara memperbaiki tahap pengurusan kesihatan diri mereka. y Mewujudkan masyarakat yang mempunyai sikap dan amalan yang baik dari segi penjagaan pengurusan kesihatan diri. sektor swasta dan NGO dalam melaksanakan program pengurusan kesihatan diri.Lampiran 1 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri ialah pengetahuan atau kemahiran dalam menguruskan diri yang menjadi asas yang penting untukmenjamin tahap kesihatan dalam hidup sihat sepanjang hayat. unit ini juga banyak bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. perubahan sikap dan amalan tingkahlaku sihat yang bertujuan untuk memperbaiki taraf pengurusan kesihatan diri. Tubuh yang sihat akan menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera. keluarga dan masyarakat menerusi inisiatif sendiri dan usaha-usaha masyarakat. rawatan.

Nor Ashikin Mokhtar. disedari atau tidak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan sebenarnya banyak bergantung kepada tahap kesihatan diri dari ibu dan bapa kerana dengan tubuh badan yang sihat. tiada gunanya harta dan kekayaan yang melimpah ruah sekiranya semua nikmat itu tidak dapat dinikmati apabila diri kita berada dalam keadaan tidak sihat dan diserang pelbagai penyakit. bagaimanakah golongan ini akan dapat melahirkan sebuah institusi keluarga yang sihat serta memainkan peranan sebagai pengurus dalam . masyarakat dan agensi terlibat dalam promosi pengurusan kesihatan diri. baru mereka dapat menjaga orang lain begitu juga sebaliknya. ibu dan bapa perlu mengutamakan kesihatan mereka. Katanya lagi. jelasnya. Sedangkan. Kepentingan-kepentingan Pengurusan Kesihatan Diri y y Mewujudkan atau mengukuhkan polisi-polisi pengurusan kesihatan diri. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota kesihatan. Kepentingan dan kesihatan diri sendiri biasanya pada kedudukan terakhir dalam senarai hidup mereka semata-mata demi mendahulukan anak-anak. Sebagai ibu dan bapa cenderung memberi lebih keutamaan kepada anak-anak dalam pelbagai perkara termasuk soal kesihatan diri berbanding dirinya sendiri. Datuk Dr. ³Smart Partnership´ dengan pelbagai agensi kerajaan. kebahagiaan sesebuah keluarga juga boleh terancam sekiranya ibu dan bapa tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka kerana sentiasa tidak sihat. y y Menggalakkan penglibatan masyarakat. untuk menyediakan persekitaran yang menyokong ke arah kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera.y Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai perkhidmatan dan kemudahann kesihatan yang sedia ada supaya mereka dapat memanfaatkannya secara efisien. y Menyesuaikan perkhidmatan pengurusan kesihatan diri dengan keperluan semasa. biar bagaimana sibuk sekalipun. Menurut pengasas dan Pengerusi Eksekutif Pusat Perubatan PrimaNora (PMC). swasta dan NGO. "Jika semua golongan sentiasa kurang sihat. Justeru itu.

untuk memastikan bahawa semua golongan benar-benar sihat. Datuk Dr. Malah jelasnya. Bhd. Panas baran.Tegasnya. Tekanan ini. pemeriksaan kesihatan juga perlu dilakukan secara berkala dan tidak menunggu sehingga benar-benar perlu sahaja. sentiasa rasa bersalah. pasti ada jalan penyelesaiannya. setiap penyakit ada penawarnya. murung. Menurut Dr . kita sendiri perlu sedar betapa kesihatan diri itu penting dan mengetahui bahawa menjaga kesihatan tidak sahaja bermakna kita berusaha mengelak dari penyakit berbahaya seperti barah. kencing manis. Perunding PMC. akan memberi impak terhadap kesihatan psikologi dan fisiologi seseorang individu sekiranya ia tidak dikawal dengan metodologi yang tepat. Mengakui ibu dan bapa adalah insan yang paling penting dalam kesejahteraan keluarga seharusnya mereka perlu mengelak daripada pelbagai penyakit biasa yang lain seperti penyakit darah tinggi. Apa tidaknya. melakukan senaman harian untuk menyihatkan tubuh badan dan melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menyihatkan diri dan juga minda. satu pertiga daripada kehidupan seharian diluangkan di tempat kerja.rumahtangga. begitu juga dalam menghadapi tekanan. Ia sebenar lebih daripada itu. ada di kalangan kita yang mencari jalan singkat dan salah dalam mengatasi tekanan. ketakutan. Malah tegasnya. gelisah. Kadang kala. dan hilang tumpuan adalah antara kesannya. "Semua golongan perlu menjaga pemakanan dan memastikan makanan yang seimbang. memandangkan dunia pekerjaan memang memberi pengaruh yang cukup hebat dalam kehidupan.Malah. ada juga berlaku kes-kes di mana individu yang tertekan di tempat kerja melepaskan tekanan di rumah yang mewujudkan pula . Nor Ashikin. Menurutnya. Banyak implikasi negatif akan berlaku apabila seseorang tidak dapat mengawal tekanan kerjanya." jelasnya." ujarnya ketika menyampaikan ceramah bertajuk Kesihatan Wanita di Seminar PrimaNora Cares untuk Wanita anjuran bersama Pusat Perubatan PrimaNora dan Utusan Karya Sdn. kelesuan. akuinya. Tekanan disebabkan pekerjaan merupakan interaksi kompleks di antara persekitaran di tempat kerja. persekitaran pekerjaan juga memberikan desakan dan tekanan tertentu yang merangsang tindak balas individu secara mental dan fizikal. ostereoporosis dan sebagainya bagi memperoleh kehidupan yang sihat. Prof. Aminuddin Ahmad yang turut berkongsi mengenai Mengimbangi Tekanan. personaliti dan reaksi tubuh badan serta mental seseorang. (UKSB) baru-baru ini.

kesihatan menjadi tunjang utama kepada kejayaan kita. lemak. Faedah-faedah dalam pengurusan kesihatan diri y Di dalam pengurusan kebersihan pakaian. Jika tidak sihat. amalan hidup sihat perlu dijadikan amalan hidup kita.Ini akan menjdikan si pemakai akan merasa selesan memasa memakai pakaian tersebut. Makanan yang seimbang perlu untuk mengekalkan kesihatan yangb baik dan akan sentiasa sihat serta membentuk badan yang ideal. hendaklah menggunakan pakaian yang bersih dan wangi. y Pengurusan tahap kesihatan juga merupakan aspek yang penting dalam penjagaan tubuh badan." katanya. "Islam telah menetapkan bahawa seseorang yang menghadapi tekanan dan kesusahan perlulah bersabar. Segala penyakit perlu dihindar dengan segera. y Makanan yang seimbang perlu di dalam penjagaan pengurusan pemakanan yang sihat. Baju tersebut hendaklah dibasuh selepas digunakan. supaya kesihatan sentiasa wujud di dalam diri dan keluarga kita. Jika berlaku serangan penyakit pada badan segeralah berjumpa dengan doktor. protein. tiada satu kerja pun dapat dilaksanakan dengan baik. Berat badan yang normal secara logiknya penyakit tiada. kita perlu sedar bahawa kaedah terbaik menangani tekanan kerja sebegini adalah dengan berpegang erat kepada ajaran dan syariat Islam. dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim. Berat dan tinggi perlu normal kerana jika berlebihan akan dakan mengakibatkan seseorang mengalami obesiti iaitu . beliau menegaskan. "Bahkan.masalah rumahtangga seperti pertengkaran dengan pasangan hidup. Segala aktiviti dapat dijalankan jika tubuh badan sihat."Di dalam era persaingan kini. y Berat dan tinggi yang normal seorang merupakan aspek pengurusan berat badan. Maknan yang seimbang terdiri daripada karbohidrat. vitamin dan lain-lain. Semasa membasuh pakaian mestilah menggunakan sabun untuk menghilangkan bau. sentiasa rasional dan yakin dengan ketentuan Allah SWT. tenang. mendera anak.

Pengurusan pemakanan yang sihat. Pengurusan berat badan. Jika tiada stress semasa bekerja maka hasil kerja yang baik dapat dihasilkan. y Apabila pengurusan kebersihan tubuh dapat dijalankan dengan sempurna maka tubuh badan akan sentiasa sihat dan segala aktiviti dapat dijalankan dengan sempurna. Perkara penting dalam pengurusan diri Dalam pengurusan kesihatan diri terdapat enam perkara yang perlu dititikberatkan iaitu: y y y y y y Pengurusan kebersihan pakaian.kegemukkan yang berlebihan. Pengurusan tekanan(stress) Pengurusan kebersihan tubuh . y Pemikiran yang sihat membawa kepada hasil kerja yang baik dan berkualiti. Pengurusan tahap kesihatan. Maka dengan itu pemakanan perlu dijaga untuk mengimbangi berat badan seseorang.

sihat. keluarga dan masyarakat yang kukuh. 13 Ogos 2007) Objektif Objektif utama Pendidkan Kesihatan Keluarga adalah bagi menyumbang ke arah pembentukan individu. senaman. pembangunan keluarga dan reproduksi manusia. berakhlak. keluarga dan reproduksi manusia. Fungsi-fungsi Pendidikan Kesihatan Keluarga adalah seperti berikut : y Kesihatan Antenata y Kesihatan Postnatal y Kesihatan Kanak-kanak y Kesihatan Wanita y Warga Sihat y Kesihatan Remaja y Kesihatan Wargatua y Kesihatan Mental y Kesihatan Pekerja y Kesihatan Sekolah y Pemakanan dan Dietetik . kesihatan pergigian.(Sumber: Berita Harian. Jika ia teguh maka kuatlah sesebuah Negara. berilmu dan harmoni melalui perkhidmatan kekeluargaan yang berkualiti.PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Pengenalan Keluarga merupakan tunjang kepada kekuatan sesebuah Negara. kesihatan mental dan rohani. promosi serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang kependudukan. Fungsi Melaksanakan program pembangunan pendidikan kesihatan keluarga menerusi kursus dan aktiviti yang boleh meningkatkan tahap pengetahuan serta kemahiran dalam aspek keibubapaan dan kekeluargaan. Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insane sesebuah Negara. Kempen Cara Hidup Sihat yang dilancarkan pada tahun 2001 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kesihatan pemakanan. mesra pengguna dan berkesan. Melaksanakan program dan aktiviti reproduksi manusia melalui perkhidmatan klinikal dan kaunseling kepada kumpulan sasar. dan bekerjasama dengan exco negeri yang bertanggungjawab kepada isu wanita dan keluarga. kesihatan reproduktif. Menyediakan program advokasi. Menyediakan satu pusat sumber bagi membantu pihak berkenaan mendapat maklumat mengenai kependudukan. Bertindak sebagai focal point untuk program pembangunan keluarga di peringkat negeri.

y Melaksanakan strategi-strategi kesihatan yang menyokong dasar kerajaan untuk membangunkan masyarakat penyayang. disamping mencapai mutu bertaraf tinggi dan pengurusan yang professional. y Membendung kos dan mengurangkan peningkatan kos rawatan kesihatan untuk membolehkan setiap individu menikmati perkhidmatan rawatan yang saksama dan meringankan bebanan kerajaan. y Melalui program promosi kesihatan. y Meningkatkan produktiviti dan kualiti melalui penanaman etika dan nilai-nilai kerja murni. y Meningkatkan penyertaan masyarakat didalam aktiviti-aktiviti kesihatan disamping meningkatkan perkongsian kos. y Menggalakkan usaha kerjasama antara sector dan agensi terutama meningkatkan hubungan antara sector awam dan swasta.y y y y y Kesihatan Pergigian Rehabitatif Rawatan dan Jagaan di rumah Surveilans Kesihatan OPD Objektif PendidiKan Kesihatan keluarga Bersesuaian dengan Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Negara dan bagi mencapai Kesihatan Untuk Semua. y Merancang dan menyelaraskan pengeluaran pelbagai sumber manusia yang sesuai bagi kepentingan dan keperluan-keperluan perkhidmatan kesihatan. . y Meneruskan penggunaan pendekatan Penjagaan Kesihatan Primer yang menuju kepada peningkatan kesihatan dan mengurangkan jurang perbezaan ke atas status kesihatan bagi mencapai ekuiti antara kumpulan-kumpulan dan kawasan-kawasan yang berbeza. individu menyedari kesihatan dan sebagai individu mengambil tindakan positif bagi membaiki kesihatan sendiri dan juga keluarganya. y Menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan untuk menyokong perancangan dan penyampaian perkhidmatan kesihatan. objektif-objektifnya adalah seperti berikut: y Meneruskan tindakann untuk memudahkan setiap individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang membolehkannya menjalani kehidupan yang produktif dari segi sosial dan ekonomi.

Klinik-klinik ini dibiaya sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia . Di Malaysia. y Dapat mengamalkan kesihatan reproduktif yang optimum bagi memastikan kestabilan dan keseimbangan keluarga. Pendidikan Kesihatan Keluarga memberi fokus utama dalam maklumat-maklumat yang penting yang perlu didedahkan dalam penjagaan wanita mengandung. klinik pesakit luar dan juga sebagai pusat rawatan susulan bagi pesakit kronik seperti hipertensi dan kencing manis (diabetes mellitus). Dalam menuju tahun 2020. klinik kanak-kanak. Faedah-faedah dalam pendidikan kesihatan keluarga y y Dapat mengamalkan nilai-nilai moral yang baik dan fahaman agama dapat ditingkatkan. hampir setiap mukim akan memiliki sekurangkurangnya sebuah klinik kesihatan kerajaan. pendedahan Pendidikan Kesihatan Keluarga di Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju walaupun memiliki kelengkapan infrakstruktur dan pemberian dana yang berterusan dari kerajaan. Dapat mengamalkan amalan-amalan yang sihat seperti dapat melakukan aktiviti senaman atau fizikal dan pemakanan yang sihat. y y Dalam pada itu juga dapat mengekalkan kesihatan mental dan emosi yang seimbang. usaha ini dilaksanakan oleh klinik-klinik kesihatan kerajaan yang bertebaran di seluruh negara. Peratusan populasi Malaysia yang menghidap . Kita masih ketinggalan Pada dasarnya. Dapat menimbangi pendapat keluarga dengan pendapatan bulanan. Dapat berkongsi masa lapang sesama suami. isteri dan anak-anak dalam sesebuah keluarga. Pendidikan Kesihatan Keluarga juga bertanggunjawab untuk memberi maklumat-maklumat pencegahan dan kesedaran mengenai penyakit untuk sesebuah komuniti. Dapat mengawal keselamatan emosi dalam diri dan keluarga. y y y Dapat memupuk sokongan social. Kepentingan Pendidikan Kesihatan Keluarga Pendidikan Kesihatan Keluarga adalah salah satu cabang perubatan yang bertanggunjawab untuk menyediakan maklumat kesihatan keluarga buat komuniti.y Mengukuhkan system maklumat kesihatan untuk menyokong dengan lebih berkesan keperluan-keperluan perkhidmatan kesihatan.

Bagai orang mengantuk disorong bantal. maka ramai yang hadir adalah mereka yang sekadar ingin mengambil kesempatan untuk isu-isu peribadi yang tersendiri. ujian makmal. Melihat permasalahan ini bermula dari tahap kesedaran dan pendidikan warga kita mengenai kesihatan. Kita sebagai warga juga ramai yang tidak menyimpan rekod perubatan kita sendiri kerana sejak kecil kita tidak dididik untuk mengambil tahu akan kesihatan diri sendiri.tertinggi di dalam rantau Asia Tenggara). tetapi di Malaysia peratusan yang dicatat tahun 2007 adalah pada tahap 14% . Ini belum diambil kira beberapa penyakit kronik lain seperti obesiti. Ini kerana permasalahan . Subsidi ini perlu dikurangkan atau dihapuskan terus. dan ubatan. asma. kolesterol berlebihan (dyslipidemia) dan banyak lagi. adalah terlampau murah kerana disubsisdi kerajaan. Tahap kesedaran yang rendah mengenai penyakit-penyakit ini di kalangan masyarakat juga amat meresahkan.diabetes mellitus atau hipertensi berada di tahap yang membimbangkan (Peratusan untuk populasi dunia mengikut laporan WHO adalah 6% dari populasi dunia menghidap diabetes mellitus. Ini menyebabkan masa menunggu menjadi lebih panjang dan doktor atau jururawat tidak dapat meluangkan masa yang lebih untuk pesakit kronik diabetes. Mungkin telah tiba masanya dijalankan semakan semula terhadap sistem subsidi perkhidmatan kesihatan di klinik-klinik kesihatan kerajaan. penyakit jantung. Masalah lain yang sering kedengaran di dada akhbar atau media elektronik ialah masa menunggu yang terlalu lama dan jumlah pesakit di sesebuah klinik yang terlampau ramai. Kementerian Kesihatan Malaysia masih gagal untuk menzahirkan satu sistem di mana rekod perubatan seseorang warga Malaysia dari lahir boleh diperolehi pada bila-bila masa untuk rujukan atau semakan samada di klinik atau hospital. hipertensi dan penyakit-penyakit kronik lain. termasuk khidmat perundingan (konsultansi). penyakit paru-paru kronik (chronic obstructive lung disease). Jaminan hanya 50% daripada pesakit yang hadir ke klinik adalah mereka yang hanya hadir untuk mendapatkan dua tiga biji panadol dan sebotol ubat batuk atau lebih 'parah' hanya untuk mendapatkan sijil cuti sakit. Satu lagi bukti kegagalan pendedahan maklumat Pendidikan Kesihatan Keluarga di Malaysia juga dapat dilihat pada jumlah perokok lelaki yang melebihi 50% daripada jumlah populasi lelaki Malaysia . Hapuskan subsidi Bagi permasalahan sebegini wujud kerana jumlah bayaran perkhidmatan yang dikenakan untuk pelbagai perkhidmatan.

klinik-klinik ini mampu untuk menjana dana sendiri bagi mengerakkan usaha-usaha promosi kesedaran kesihatan dan klinik-klinik itu akan bersaing untuk mewujudkan pekhidmatan yang terbaik pada harga yang berpatutan. Dengan pendidikan. spa mahupun menjadi pusat komuniti untuk mengajar anak-anak istimewa akan dapat diwujudkan andai klinik-klinik ini diberi kebebasan untuk mengumpul dana sendiri melalui bayaran perkhidmatan dan juga dana dari komuniti setempat. . Melalui kaedah ini.utama kebanjiran pesakit 'manja' di klinik kesihatan kerajaan adalah kerana jumlah bayaran perkhidmatan yang murah. Maka dengan cara ini. Sudah tiba masanya bayaran dikenakan untuk seorang pesakit samada hadir untuk rawatan penyakit kronik mahupun akut ('acute'). Klinik juga sepatutnya mengenakan bayaran tambahan untuk perkhidmatan-perkhidmatan tertentu seperti Xray atau kaunseling kesihatan seperti klinik berhenti merokok dan klinik obesiti. masyarakat akan lebih hampir dengan penyedia perkhidmatan kesihatan dan usaha pendidikan kesihatan akan lebih mudah untuk menyedarkan masyarakat mengenai kesihatan mereka. Seperti yang saya sebutkan di atas. separuh dari bebanan kerja dapat dikurangkan dan lebih masa dapat diluangkan oleh pekerja kesihatan untuk merawat penyakit-penyakit kronik. pesakit 'manja' yang hanya hadir untuk mendapatkan panadol atau ubat batuk akan berhenti mengunjungi klinik tersebut kerana ianya lebih murah untuk dibeli di farmasi sahaja. Maka dengan ini secara logiknya. kesedaran dan ditambah dengan perkhidmatan yang berkualiti. Perkhidmatan tambahan seperti gim senaman. usaha memerangi penyakit kronik di Malaysia dapat dipertingkatkan dan secara tidak langsung meningkatkan kualiti kesihatan masyarakat Malaysia .

Lampiran 2 Karies gigi Sakit Jantung .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful