KRITERIA KELAS KONDUSIF

ASPEK FIZIKAL

gambar dan alat bantu mengajar .KEBERSIHAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bersih Susunan meja teratur Tingkap dan lantai disapu Terdapat jadual waktu membersihkan kelas Suasana bilik darjah yang dihiasi dan diatur kemas dengan pelbagai carta.

KESELAMATAN ‡ Terdapat laluan kecemasan ‡ Susunan meja tidak terlalu rapat antara murid ‡ Pengudaraan yang baik dalam bilik darjah. terdapat tingkap dan pintu yang mencukupi ‡ Saiz bilik darjah tidak terlalu sempit untuk murid yang ramai .

lengkap. Bilangan meja dan kerusi yang mencukupi Sudut bacaan Almari penyimpanan barang-barang keperluan murid ‡ Ruang yang cukup untuk pergerakan ‡ ‡ ‡ ‡ .KEMUDAHAN Kemudahan dalam sesuatu kelas.