KRITERIA KELAS KONDUSIF

ASPEK FIZIKAL

KEBERSIHAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bersih Susunan meja teratur Tingkap dan lantai disapu Terdapat jadual waktu membersihkan kelas Suasana bilik darjah yang dihiasi dan diatur kemas dengan pelbagai carta.gambar dan alat bantu mengajar .

terdapat tingkap dan pintu yang mencukupi ‡ Saiz bilik darjah tidak terlalu sempit untuk murid yang ramai .KESELAMATAN ‡ Terdapat laluan kecemasan ‡ Susunan meja tidak terlalu rapat antara murid ‡ Pengudaraan yang baik dalam bilik darjah.

KEMUDAHAN Kemudahan dalam sesuatu kelas. Bilangan meja dan kerusi yang mencukupi Sudut bacaan Almari penyimpanan barang-barang keperluan murid ‡ Ruang yang cukup untuk pergerakan ‡ ‡ ‡ ‡ .lengkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful