P. 1
sivik ting.1

sivik ting.1

|Views: 6,241|Likes:
Published by zaki hebat

More info:

Published by: zaki hebat on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1 04.01.10 08.01.10 UNIT 1 IDENTITI DIRI 1A Diariku • • • 1B Cita-cita Saya • • • 1C Tokoh Yang Saya Sanjung 1D Keistimewaan Saya • • • • Mengenalpasti potensi dan langkah –langkah untuk mengembangkan potensi diri. Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari. Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. • • • • Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup CADANGAN AKTIVITI

2 11.01.10 15.01.10

Mengenalpasti cita-cita dan potensi • diri. Menghubungkaitkan potensi diri • dengan cita-cita. Mengambil daya usaha untuk • mencapai cita-cita. Mencontohi cara tokoh-tokoh • mengembangkan potensi diri. Menyatakan kepentingan • mengembangkan potensi diri. Menghargai sumbangan tokoh yang • disanjungi. Menggunakan kelebihan diri dalam • kehidupan. Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B. Membuat refleksi diri sendiri

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

01.01.10 • 1E Mencapai Citacita • • Bersyukur dengan anugerah Tuhan. Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif.02. Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan • sebaya.• 3 18. Menghargai diri dengan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif.02. Mengenalpasti cara mencapai cita. • Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Menyatakan cara menyelesaikan • dilema yang dihadapi Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar.10 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK • 5 01.10 22. • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi. Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. 2 . Menunjukkan keyakinan diri untuk • mencapai cita-cita.10 • 2B Sikap Asertif Saya • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi.10 29.10 05.01. ` Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. lelaki dan perempuan. (Rujuk muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita 2C Dilemaku • • • • 6 08. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu. • • 4 25. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan.• cita.02.10 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah.01. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami. Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum. • Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah.

Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif. ( Buku skrap).02. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. Mengenalpasti punca dan akibat • sesuatu konflik. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN 8 22.02. Ayah • • Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga • • Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. keluarga dan masyarakat. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri. 3 . Membuat pertimbangan secara • rasional dalam penyelesaian konflik. Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif.02.rakyat – Lebai Malang.10 19.10 • • • 2F Saya Bertindak Rasional Menerangkan akibat kegiatan • negatif kepada diri. Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah.02. Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. 12.10 • 7 15. keluarga dan masyarakat.10 UNIT 3 : KELUARGA 3A Ibu. • 2D Pilihan Bijak • • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik Menggunakan teknik penyelesaian • konflik secara bijak. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan. • Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Menjaga maruah diri dengan tidak • terlibat dalam kegiatan negatif. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi.

10 -05. Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda 13.02. 4 . Sumbangsaran Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan Permainan kad situasi Simulasi iii.03.03.10 12.26.03.10 BAHAGIA Jantung Hatiku • • • Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga • Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga Menyayangi anggota keluarga Menyanyikan lagu yang berkaitan 9 01.10 21.03.03.10 • 3E Membina Keluarga Bahagia • • • Menjelaskan cara membantu • anggota keluarga • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga Menghargai bantuan anggota keluarga Menjelaskan perlunya menghargai • ibu bapa dan anggota keluarga Mempraktikkan cara menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga Menghargai ibu bapa dan anggota • keluarga CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Mengenalpasti tingkahlaku mulia • untuk mengeratkan hubungan • keluarga • Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia Melakonkan dialog Bercerita iii.0310 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia Menulis keluarga Lakonan surat kepada anggota • • • 10 08.

03.10 TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT 4A Inilah Sekolah Saya • • • Menerangkan sejarah dan hala tuju • sekolah Meaksanakan hala tuju sebagai • pelajar • Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah • Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 13 05.10 3F Keluarga Saya Sihat • • • • Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat • Menyenaraikan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga • iii.03.10 UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH • 14 12.11 22.04.03.04. 5 . Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga PENILAIAN KURIKULUM 1/ 2010 Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” 12 29.10 26.04.10 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah Mematuhi peraturan sekolah • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 02.04.10 09.

10 07.10 30.04. 6 .10 UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 5A .10 4E – Sekolah Ku Kebanggaanku • • • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan Bekerja sebagai satu pasukan Menunjukkan semangat berpasukan Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah Menghasilkan dan mendeklamasikan puisi yang • bertemakan kebanggaan terhadap sekolah • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. • 15 19.04.05.10 4C Budaya Sekolah • • Mengenalpasti budaya sekolah • sendiri • Menyumbangkan kea rah • penggayaan budaya sekolah • Berbangga dan menghargai budaya sekolah Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum • 4D – Kami Satu Pasukan 16 26.10 23.04.16.04.Murid Bersahsiah • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki • Mengamalkan sikap yang positif Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah • 17 03. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.05.10 ke sekolah dan mematuhinya.04.

10 21. • Bercerita tentang penglibatan muridmurid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila murid-murid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej kelas dan sekolah 5C Hormati Warga Sekolah • • 22 21.10 • Mengenalpasti kepentingan • menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.05.10 20 24.10 14.05.05.06.06.05.10 28.05.10 21 14.18 10.05.06.10 18.06. 7 .10 29.10 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN • • • Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan • sekolah Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah • Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. • Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 13.10 19 17.05.

10 5F Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • Mengenalpasti kepentingan • penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah • menghasilkan brosur tentang sekolah menunjukkan sikap bersedia • melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan • sekolah dalam sesuatu pertandingan.25.07. menunjukkan cara memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. 8 .10 02.10 • 5D Keceriaan Sekolah • • sekolah menghuraikan cara untuk • meningkatkan keceriaan melibatkan diri dalam aktiviti • keceriaan sekolah menghargai keceriaan sekolah • • mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif • 5E Sekolahku Milikku 23 28.06. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • mengenalpasti perabot yang rosak Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. mengenalpasti tanggungjawab • Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.06.

10 5G Berbakti kepada sekolah • • terhadap sekolah • memberi sumbangan dalam projek membaiki perabor sekolah menunjukkan semangat kerjasama • dalam berbakti kepada sekolah • membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. Melakonkan watak-watak cerita rakyat. Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran entang pentingnya cerita rakyat. gergaji.07. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut. 9 . • Mengapresiasi cerita rakyat • • pelbagai kaum • • PENILAIAN KURIKULUM 2/ 2010 • 27 26.10 09.07.10 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya • cerita rakyat.10 16. Membaca dan memahami contohcontoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.10 23.07.10 30. 26 19. Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan.10 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat Mengenal pasti pengajaran yang • terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum • Melakonkan cerita rakyat pelbagai • kaum.07. Membaca dialog di antara perbualan tadi.07. Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.07.07.24 05.07. Menilai persembahan setiap kumpulan. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA 25 12. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul.10 • • • • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

10 20.08.08.08. Menghasilkan himpunan cerita • rakyat secara kreatif. 10 . Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut.08. Menyediakan kertas undi mengikut • 31 23.10 06.08.10 7B Pemilihan kepentingan • murid secara • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.• 28 02.09. Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. Mereka kulit buku folio secara kreatif.10 • • • • 6E Mari Bercerita • • • Menyenaraikan pengajaran dalam cerita ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat.08.10 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Menerangkan pemilihan tokoh demokrasi • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian.10 6C Sang Kancil Menjadi Hakim • • • • • 6D Koleksi Cerita Rakyat Kita 29 09. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT • 30 16. Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia • iii)Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum Mendengar cerita melalui kaset ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Melakonkan setiap babak dalam cerita ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio). Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. Menunjukkan perasaan bangga • cerita rakyat.10 13. • • • • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat. Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat.

09. Pelajar dimaklumkan peraturan-peraturan pengundian.Teks m/s86 & 87) Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. 33 13.27. 11 . Menjelaskan sisterm demokrasi Malaysia di • • 7D Prinsip Demokrasi • • Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi 04.09.09. Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat.08.10 • • • • Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. rakyat (Ruj.08.09.09.10 17. tentang proses 7C Demokrasi Di Negara Kita 32 30.10 Tokoh Murid • • memilih tokoh murid secara demokrasi • menerima keputusan pemilihan tokoh guru Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia • • • bilangan murid.10 03.10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN.10 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 12. • Baca dan fahami teks ucapan yang Mengenalpasti cabaran-cabaran diberikan kesinambungan kesejahteraan Dan menjawab soalan yang disediakan.

membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.09. analisis situasi yang diberi. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil. ( Ruj.10 24. iii.09. menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah.09.sajak.kuiz dan aktiviti keceriaan.10 8A Kempen kesedaran Sivik • • • menerangkan kepentingan kesedaran sivik.10. pantun.10 • • 8C Cabaran Remaja • • • • • • • 8D Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup.10 01.Teks m/s 91) • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata. membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak.poster.• 34 20. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi.Teks m/s92) Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera • • • • 35 27. Menghargai kehidupan yang sejahtera mengenalpasticara-cara menangani cabaran. (Ruj. • menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera. 12 . ii. • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

• • Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung.pelabur dan NGO.10 08.Teksm/s93 Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. Berdasarkan gambar yang dilihat. beberapa berkaitan 36 04. Ruj. • Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Murid ditunjukkan gambar/keratan akhbar golongan kurabg upaya. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. 13 .10 • • 8E Hormatilah Mereka • Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan .10.Alam Yang Saya Sayangi pelancongan di sebuah pulau.pihak kerajaan. • • • Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada.NGO. murid –murid diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. • • Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Menghargai dan menyayangi alam sekitar. Bersimpati dan menghormati golongan kurang upaya. dan individu • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10.

10 38 11.11.10.10 29.11.11.11.10 42 15.boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup.10 40 01.11.10 39 25. 14 .11.10 12.10 01.10 41 08.09.10.10.10.10 15. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 37 27.10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 05.10.10 19.

15 .Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->