RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1 04.01.10 08.01.10 UNIT 1 IDENTITI DIRI 1A Diariku • • • 1B Cita-cita Saya • • • 1C Tokoh Yang Saya Sanjung 1D Keistimewaan Saya • • • • Mengenalpasti potensi dan langkah –langkah untuk mengembangkan potensi diri. Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari. Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. • • • • Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup CADANGAN AKTIVITI

2 11.01.10 15.01.10

Mengenalpasti cita-cita dan potensi • diri. Menghubungkaitkan potensi diri • dengan cita-cita. Mengambil daya usaha untuk • mencapai cita-cita. Mencontohi cara tokoh-tokoh • mengembangkan potensi diri. Menyatakan kepentingan • mengembangkan potensi diri. Menghargai sumbangan tokoh yang • disanjungi. Menggunakan kelebihan diri dalam • kehidupan. Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B. Membuat refleksi diri sendiri

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

2 .01. (Rujuk muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita 2C Dilemaku • • • • 6 08. Menunjukkan keyakinan diri untuk • mencapai cita-cita.10 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif.10 29.10 22. Menyatakan cara menyelesaikan • dilema yang dihadapi Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah. • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi.10 • 1E Mencapai Citacita • • Bersyukur dengan anugerah Tuhan. Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum. Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif.• cita. • • 4 25. Menghargai diri dengan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif.• 3 18. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar.01. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi. Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita.02. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami. Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan • sebaya. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita.10 • 2B Sikap Asertif Saya • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif.10 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK • 5 01. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. • Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah.02.01. ` Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi.01. • Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. lelaki dan perempuan. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Mengenalpasti cara mencapai cita.02.10 05.

( Buku skrap).rakyat – Lebai Malang. Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif.02. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif. keluarga dan masyarakat.02. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN 8 22. 3 . Membuat pertimbangan secara • rasional dalam penyelesaian konflik.10 • • • 2F Saya Bertindak Rasional Menerangkan akibat kegiatan • negatif kepada diri.02.10 UNIT 3 : KELUARGA 3A Ibu. Menjaga maruah diri dengan tidak • terlibat dalam kegiatan negatif. keluarga dan masyarakat.10 • 7 15. • Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi. Ayah • • Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga • • Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan.10 19. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik. • 2D Pilihan Bijak • • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik Menggunakan teknik penyelesaian • konflik secara bijak.02. Mengenalpasti punca dan akibat • sesuatu konflik. Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri. 12.

10 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda 13.10 21.10 12. Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.03.10 -05. 4 .03.03.03.10 BAHAGIA Jantung Hatiku • • • Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga • Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga Menyayangi anggota keluarga Menyanyikan lagu yang berkaitan 9 01.0310 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia Menulis keluarga Lakonan surat kepada anggota • • • 10 08.10 • 3E Membina Keluarga Bahagia • • • Menjelaskan cara membantu • anggota keluarga • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga Menghargai bantuan anggota keluarga Menjelaskan perlunya menghargai • ibu bapa dan anggota keluarga Mempraktikkan cara menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga Menghargai ibu bapa dan anggota • keluarga CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Mengenalpasti tingkahlaku mulia • untuk mengeratkan hubungan • keluarga • Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia Melakonkan dialog Bercerita iii.03.26. Sumbangsaran Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan Permainan kad situasi Simulasi iii.02.

11 22.10 02.10 UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH • 14 12. Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga PENILAIAN KURIKULUM 1/ 2010 Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” 12 29.04.03. 5 .03.10 09.03.04.10 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah Mematuhi peraturan sekolah • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 3F Keluarga Saya Sihat • • • • Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat • Menyenaraikan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga • iii.10 TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT 4A Inilah Sekolah Saya • • • Menerangkan sejarah dan hala tuju • sekolah Meaksanakan hala tuju sebagai • pelajar • Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah • Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 13 05.04.04.10 26.

04.10 4C Budaya Sekolah • • Mengenalpasti budaya sekolah • sendiri • Menyumbangkan kea rah • penggayaan budaya sekolah • Berbangga dan menghargai budaya sekolah Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum • 4D – Kami Satu Pasukan 16 26.04. • 15 19.04.10 4E – Sekolah Ku Kebanggaanku • • • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan Bekerja sebagai satu pasukan Menunjukkan semangat berpasukan Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah Menghasilkan dan mendeklamasikan puisi yang • bertemakan kebanggaan terhadap sekolah • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah.05.10 ke sekolah dan mematuhinya.10 UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 5A .05. Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah • 17 03. 6 .10 23.04.04. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 30.16.Murid Bersahsiah • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki • Mengamalkan sikap yang positif Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan.10 07.

05.10 29. • Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. • Bercerita tentang penglibatan muridmurid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila murid-murid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej kelas dan sekolah 5C Hormati Warga Sekolah • • 22 21.10 20 24.05.10 14.18 10.10 13.10 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN • • • Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan • sekolah Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah • Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.10 19 17.05.10 28. 7 .10 21.05.05.06.05.10 • Mengenalpasti kepentingan • menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.05.06.06.06.10 21 14.10 18.

10 02. 8 . menunjukkan cara memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan.06. menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.06.10 • 5D Keceriaan Sekolah • • sekolah menghuraikan cara untuk • meningkatkan keceriaan melibatkan diri dalam aktiviti • keceriaan sekolah menghargai keceriaan sekolah • • mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif • 5E Sekolahku Milikku 23 28. membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • mengenalpasti perabot yang rosak Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah.07. mengenalpasti tanggungjawab • Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.25.10 5F Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • Mengenalpasti kepentingan • penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah • menghasilkan brosur tentang sekolah menunjukkan sikap bersedia • melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan • sekolah dalam sesuatu pertandingan.

07.07. Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA 25 12.07. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul. Melakonkan watak-watak cerita rakyat.07. gergaji. Menilai persembahan setiap kumpulan.10 • • • • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.10 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya • cerita rakyat. Membaca dialog di antara perbualan tadi. 26 19.10 5G Berbakti kepada sekolah • • terhadap sekolah • memberi sumbangan dalam projek membaiki perabor sekolah menunjukkan semangat kerjasama • dalam berbakti kepada sekolah • membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. Membaca dan memahami contohcontoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.10 30.07. Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran entang pentingnya cerita rakyat. Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan.10 09.10 23. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut.10 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat Mengenal pasti pengajaran yang • terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum • Melakonkan cerita rakyat pelbagai • kaum.07.10 16.24 05. 9 .07. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.07. • Mengapresiasi cerita rakyat • • pelbagai kaum • • PENILAIAN KURIKULUM 2/ 2010 • 27 26.

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT • 30 16.08. Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia • iii)Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum Mendengar cerita melalui kaset ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Melakonkan setiap babak dalam cerita ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut.10 06. Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut. Menghasilkan himpunan cerita • rakyat secara kreatif.10 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Menerangkan pemilihan tokoh demokrasi • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian. Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio). Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. • • • • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat. 10 .08.10 6C Sang Kancil Menjadi Hakim • • • • • 6D Koleksi Cerita Rakyat Kita 29 09.• 28 02. Mereka kulit buku folio secara kreatif.08. Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru.10 20.10 13. Menunjukkan perasaan bangga • cerita rakyat.08.08.09.10 7B Pemilihan kepentingan • murid secara • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. Menyediakan kertas undi mengikut • 31 23.08.10 • • • • 6E Mari Bercerita • • • Menyenaraikan pengajaran dalam cerita ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio.

10 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.09. tentang proses 7C Demokrasi Di Negara Kita 32 30.10 • • • • Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.10 12. • Baca dan fahami teks ucapan yang Mengenalpasti cabaran-cabaran diberikan kesinambungan kesejahteraan Dan menjawab soalan yang disediakan. Menjelaskan sisterm demokrasi Malaysia di • • 7D Prinsip Demokrasi • • Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi 04.08.27. 33 13.Teks m/s86 & 87) Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat.09. Pelajar dimaklumkan peraturan-peraturan pengundian. Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat.09.09.10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN.09.10 17.10 Tokoh Murid • • memilih tokoh murid secara demokrasi • menerima keputusan pemilihan tokoh guru Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia • • • bilangan murid. rakyat (Ruj.08.10 03. 11 .

09.poster. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera.10 01. (Ruj. iii.Teks m/s 91) • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata.sajak.10 8A Kempen kesedaran Sivik • • • menerangkan kepentingan kesedaran sivik.Teks m/s92) Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera • • • • 35 27. • menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera. Menghargai kehidupan yang sejahtera mengenalpasticara-cara menangani cabaran. mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.10 24.10 • • 8C Cabaran Remaja • • • • • • • 8D Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup.09. • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan.09.kuiz dan aktiviti keceriaan. ii. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. pantun. analisis situasi yang diberi. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil.10.• 34 20. menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. 12 . membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak. ( Ruj.

Alam Yang Saya Sayangi pelancongan di sebuah pulau. Berdasarkan gambar yang dilihat.NGO. beberapa berkaitan 36 04.pihak kerajaan.Teksm/s93 Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. dan individu • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. • • Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. murid –murid diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. • • Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar.10. Ruj.pelabur dan NGO.10 • • 8E Hormatilah Mereka • Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.10 08. Menghargai dan menyayangi alam sekitar. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. Murid ditunjukkan gambar/keratan akhbar golongan kurabg upaya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan . 13 . • • • Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada. • Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Bersimpati dan menghormati golongan kurang upaya.10.

10.10. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 37 27.10 05.11.10 39 25.10.10 01.10 29.10 19.10 15. 14 .10.11.10 40 01.11.11.boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup.10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.11.10 38 11.10 42 15.10 12.10 41 08.10.11.09.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful