MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN IMBUHAN AWALAN, AKHIRAN DAN APITAN DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH

IMLAK Oleh : Hameelah Adnan SK Taman Permas Jaya 2, Johor Bahru, Johor.

ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah penggunaan imbuhan dalam ayat yang dihadapi oleh murid-murid tahun 3 Cerdik 2. Kemahiran pengimbuhan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Pengimbuhan perkataan merupakan proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna perkataan berimbuhan tersebut. Seramai 30 orang murid dan 2 orang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh dua bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Bahasa Melayu jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU Sebagai pengerusi panitia, saya ingin meninjau pencapaian dan penguasaan Bahasa Melayu murid-murid tahap 1 sebelum melangkah ke tahap 2. Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 1 dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Bahasa Melayu mereka pada tahap 2 dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan UPSR. Terdapat dua kertas Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Hasil daripada penandaan latihan karangan, tidak dinafikan ada ketika murid-murid tiada idea untuk disampaikan dan dikembangkan dalam karangan. Kesalahan yang dapat saya kenal pasti ialah masalah struktrur ayat akibat kesalahan penggunaan imbuhan. Hal ini akan memberi kesan kepada markah penulisan dan mempengaruhi maksud ayat. Bagi saya membina ayat yang mudah dan lengkap bergantung kepada pengimbuhan perkataan dan struktur ayatnya. Ini bermakna pengimbuhan perkataan yang salah akan menyebabkan fungsi ayat berubah daripada maksud sebenar yang hendak disampaikan. Ini tentu menyulitkan pemahaman pembaca malah menimbulkan makna yang berbagai-bagai. Melalui pengalaman saya, lemahnya penggunaan imbuhan dalam kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek penggunaan imbuhan yang saya berikan sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Kelemahan ini juga berpunca Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------- 1
Sekolah Rendah

murid-murid tidak dapat memberikan imbuhan yang tepat dan betul kepada sesuatu perkataan. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 2 . akhiran dan apitan.2. 4. terutama setelah murid memasuki tahap 2 (Tahun 4-6) kerana terdapat penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. akhiran dan apitan.0 KUMPULAN SASARAN Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki (13 Melayu dan 2 India) dan 15 orang murid perempuan (11 Melayu dan 4 India) dalam Tahun 3 Cerdik 2.daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan imbuhan. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini.5 Guru dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan murid.2 Murid dapat mengklasifikasikan perkataan-perkataan berimbuhan awalan. 2. Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: . akhiran dan apitan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. tepat dan jelas maksudnya serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik. 3.2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 3.2. Di sekolah rendah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) adalah salah satu pengukur kepada kecemerlangan sesebuah sekolah.0 FOKUS KAJIAN Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam penulisan karangan saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan awalan. Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai penggunaan imbuhan.2. 3. Aspek imbuhan amat penting dikuasai pada peringkat awal. saya yakin murid boleh membina ayat dengan betul. Keadaan ini juga akan membantu murid-murid lebih mudah menulis karangan apabila mereka berada di tahap 2 kelak.0 OBJEKTIF KAJIAN. 3. saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan soalan membina ayat bagi Bahasa Melayu kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid. 3.4 Pelajar berminat dan seronok untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu.2.1 Objektif am Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan penggunaan imbuhan awalan. . 3.3 Murid dapat menggunakan pengimbuhan yang betul dalam struktur ayat 3. Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila membina ayat.2. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan. .murid-murid tidak dapat membezakan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. 3.Kesilapan penggunaan perkataan berimbuhan dalam ayat.1 Murid dapat mengenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan yang diberi.

Soalan–soalan tersebut berkaitan dengan imbuhan akhiran dan apitan.2 Analisis tinjauan masalah 5.79) 12 C (40 – 59) 8 D (20 – 39) 5 E (0 – 19) 2 JUMLAH 30 Peratus (%) 10 40 26.1.1. murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguh-sungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.6 16. Sebagaimana biasanya.2 Analisis pemerhatian Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran. 5.2 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian.2. Jadual 2 : Mengenal pasti tingkah laku belajar Tingkah laku Peratus ( % ) Kesungguhan 50 Kurang mengambil bahagian 30 Kurang tumpuan ( bermain. Daripada analisis yang dibuat atas kesalahan-kesalahan murid terdapat empat soalan yang mendapat peratusan kesalahan paling banyak iaitu soalan 7 (66. berbual. Murid juga diuji tentang kefahaman mereka mengenai makna perkataan yang telah menggunakan imbuhan yang berlainan dengan membina ayat daripada perkataan yang diberi. 5. 5.7 100 Berdasarkan Jadual 1. soalan 13 (80%) dan soalan 15 (70 %).1 Analisis Ujian Pra Jadual 1 : Pencapaian Ujian Pra Pencapaian (Gred) Bilangan sampel A (80 – 100) 3 B (60 . Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu murid-murid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran. Selepas saya menyemak kertas ujian pra. akhiran dan apitan. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5.7 6.1 Ujian Pra Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan imbuhan awalan. 20 mengganggu kawan ) Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 3 . saya dapati murid-murid lemah dengan penggunaan perkataan berimbuhan yang diberi.7 %). Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran.5.3% (7 orang) murid telah gagal. soalan 10 (90%).1 Tinjauan masalah Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini. 76.7% (23 orang) murid telah lulus dan 23.2.

Hari ini sekolah Mujib mengadakan Sambutan Hari Kanak-kanak. Cikgu Nurul telah menghadiahinya sebungkus coklat. “Ibu.Membina ayat .Bercerita . “Mengapa kamu tidak makan coklat itu. Mujib?” Tanya Cikgu Nurul. Hasil daripada proses pengimbuhan ini akan terbentuklah kata terbitan. akhiran dan apitan) . saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: . (contoh : terbersih. Seluar itu telah direndam oleh ibunya di dalam baldi.Ujian Pos 5. Dia tersedar apabila ibu mengejutkannya. Antara kanak-kanak yang paling gembira termasuklah Mujib. Saya menggunakan sebuah petikan cerita yang dirakamkan sebagai bahan rangsangan yang panjangnya kira-kira 100 patah perkataan. Mujib terus pulang. iii.” kata Mujib. membersihkan) Saya memperdengarkan semula petikan cerita Murid mencatatkan semula perkataan berimbuhan.1 Aktiviti 1 : Mengenal pasti perkataan berimbuhan i.79 43.4.5. Mereka juga lebih bersedia untuk mengecam dan menyenaraikan perkataan berimbuhan yang diperdengarkan. Mujib terus teringat akan coklatnya itu. Murid membacakan perkataan berimbuhan yang dicatat.100 10 ( B ) 60 . Pemerhatian : Murid-murid telah menunjukkan respon yang tinggi untuk mendengar. v vi Petikan ini diperdengarkan sebanyak dua kali dan murid diminta mengenal pasti dan mencatat perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan. Malangnya seluar sekolah yang dipakainya siang tadi tiada di dalam bilik itu. Dia ke dapur untuk memberitahu ibunya. iv.3 Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 4 . bersihkan. saya ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu. Mujib terlena di dalam biliknya. ii. Akhirnya. Mujib memegang coklat itu erat-erat. Coklat pemberian Cikgu Nurul itu ingin ditunjukkan kepada ibunya di rumah.3 Tindakan yang dijalankan Dalam melaksanakan tindakan. Jadual 3 : Peratus Mengenal pasti Perkataan Berimbuhan Markah Peratus (%) ( A ) 80 . Mujib menerima coklat itu kerana dia murid yang baik. Mujib tidak sabar menunggu ibunya pulang dari kerja.4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian 5. Sebaik sahaja loceng berbunyi. Mujib berlari ke bilik untuk mengambil seluar sekolahnya. Saya menerangkan dan memberi contoh mengenai perkataan berimbuhan Pengimbuhan ialah proses yang memberikan imbuhan atau penambahan kepada sesuatu perkataan . Mujib hanya tersenyum mendengar pertanyaan Cikgu Nurul.Mengenalpasti perkataan berimbuhan – Mengelaskan jenis perkataan berimbuhan (awalan.

Hanim bercadang untuk membuka akaun simpanan di bank. Dia terus masuk ke dalam biliknya. iaitu.19 Jadual 3 menunjukkan hanya 6. Murid mengkelaskan perkataan imbuhan yang didengar mengikut jenisnya dalam lembaran yang diberikan.imbuhan yang hadir di tengah-tengah kata dasar.6 ( E ) 0 .4. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 5 . wang di dalam tabungnya sudah banyak. iii.2 Aktiviti 2 : Mengkelaskan jenis imbuhan Saya mempamerkan carta imbuhan dan menerangkan jenis imbuhan. (Bagi murid tahun 3 hanya imbuhan awalan. 5.6% sahaja murid yang tidak dapat mencatat perkataan. Terdapat empat jenis imbuhan dalam Bahasa Melayu. Dalam masa yang singkat.59 40 ( D ) 20 .100 25 ( B ) 60 . Sisipan .79 55 ( C ) 40 . Saya membacakan petikan cerita TABUNG BULUH HANIM Hanim baru saja balik dari sekolah.imbuhan yang hadir serentak sebelum dan selepas kata dasar 4.59 20 ( D ) 20 . Hanim menyeluk kocek baju sekolahnya lalu mencapai tabung di bawah katil. Bunyi duit syiling di dalam tabung itu berdeting-deting. Mereka berharap agar sikap Hanim yang suka menabung itu menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain.39 6. Refleksi : Murid tidak dapat kenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan cerita. Akhiran . Pemerhatian : Aktiviti 2 menghasilkan keputusan seperti berikut: Jadual 4 : Peratus Mengkelaskan Perkataan Berimbuhan Markah Peratus (%) ( A ) 80 . Hanim tersenyum gembira. Hanim memasukkan wang ke dalam tabung buluh itu. Awalan – imbuhan yang hadir sebelum kata dasar 2.( C ) 40 . akhiran dan apitan yang terdapat dalam sukatan) i. Digoncang-goncangnya tabung buluh itu.19 0 Jadual 4 menunjukkan 25% murid mendapat markah 80 – 100 dan tidak ada seorang pun yang mendapat markah 39 ke bawah. Dia memberitahu ayah dan ibunya tentang cadangannya itu. 1.imbuhan yang hadir selepas kata dasar 3.39 0 ( E ) 0 . Apitan . Ayah dan ibu Hanim sangat bangga akan sikap Hanim itu. ii.

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 6 . Guru pembantu membuat pemerhatian terhadap respon murid dalam aktiviti perbincangan Jadual 5: Aktiviti-aktiviti yang digemari murid Aktiviti Bilangan murid % pencapaian Perbincangan 22 43.6 Membaca 26 56.4. Guru mencatatkan ayat-ayat yang murid-murid bina.4. Pemerhatian : Saya dapati murid lebih seronok belajar Bahasa Melayu jika menggunakan sesuatu bahan sebagai rangsangan. v. Perbincangan – mengenal pasti kesalahan struktur ayat dan membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan yang betul. Murid juga menumpukan perhatian terhadap P & P . Masa yang diberikan kepada murid untuk menjawab soalan pra ini selama 30 minit. Kertas Ujian Pos disediakan. Murid menyatakan apa yang dilihat.imbuhan akhiran Bahagian C .Tandakan _/ atau X menggunaan imbuhan dalam ayat. iv.3 Aktiviti 3 : Membina ayat Gambar bersiri dipamerkan dan murid fahami gambar yang dilihat. ii. Saya mengedarkan kertas soalan terlebih dahulu.imbuhan apitan Bahagian D . Murid dikehendaki menjawab semua soalan.4 Aktiviti : Ujian Pos Ujian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pencapaian murid. Kertas ujian ini mengandungi 5 bahagian yang membawa pemberian markah sebanyak 50 markah. 5. Bahagian A .Imbuhan awalan Bahagian B . 5. (Contoh :Monyet nampak buah pisang masak) iii. Latih tubi membaca ayat yang telah dibetulkan struktur ayatnya. Refleksi : Saya berpuas hati dengan peningkatan pemahaman murid apabila berjaya mengelaskan perkataan berimbuhan mengikut jenis imbuhan.4 i. Refleksi : Saya mula sedar bahawa selama ini masalah ini timbul adalah disebabkan muridmurid tidak dibimbing untuk menggunakan perkataan berimbuhan dalam perbualan harian.membina ayat Bahagian E .Saya dapati dengan kaedah imlak ini murid amat teruja untuk mengecam jenis perkataan berimbuhan yang didengar untuk dicatatkan di ruangan yang betul. (Contoh : Seekor monyet ternampak setandan pisang yang masak di atas sebatang pokok pisang) v. murid menjawab soalan-soalan serupa dengan soalan Ujian Pra tetapi diubahkan kata dasar.

19 ) Refleksi Dapatan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian murid.6% murid lulus dan 33. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam penulisan karangan jika menguasai salah satu kemahiran berbahasa iaitu penggunaan imbuhan. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid.79 ) 15 50 C ( 40 .59 ) 5 16. 5. Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai penggunaan imbuhan awalan.5 Refleksi keseluruhan Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Jadual 7 : Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Ujian Pra Ujian Pos Lulus 23 ( 76. Kebolehan murid menguasai penggunaan imbuhan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah karangan. Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang kerana murid sudah menguasai penggunan imbuhan namun masih lemah dalam membina struktur ayat. Manakala dalam Ujian Pos.6 % ) 30 ( 100 % ) Gagal 7 ( 33. Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik.4 % ) Jumlah 30 ( 100 % ) 30 ( 100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas.4% murid dalam ujian Pra.Jadual 6 : Jadual Perbandingan Pencapaian Ujian Pos Berdasarkan Bilangan dan Peratus Pencapaian Bilangan Peratus (Gred) murid A ( 80 – 100) 10 33.3 B ( 60 . Jika dalam Ujian Pra ada murid yang gagal tetapi dalam Ujian Pos semua murid lulus malah peratus pencapaian setiap gred juga meningkat. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan penggunaan imbuhan .39 ) E ( 0 . hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut. Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk difahami oleh murid. Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan. 76. Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat selepas tindakan diambil. 6. Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 7 .0 Cadangan kajian seterusnya. akhiran dan apitan yang betul dalam struktur ayat.7 D ( 20 .

Perspektif-perspektif dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Koh Bon Boon ( 1989 ) . Raminah Hj. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 8 . Zuriah Yusuf (1992 ).struktur ayat menggunakan kaedah imlak. Sabran ( 1992 ) . teknik dan Contoh. Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib (1993 ). Kecekapan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu . Menguji kemahiran bahasa. prinsip . Penerbitan Fajar Bakti Kuala Lumpur. Asas kemahiran berbahasa dalam KBSR Jilid 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful