MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN IMBUHAN AWALAN, AKHIRAN DAN APITAN DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH

IMLAK Oleh : Hameelah Adnan SK Taman Permas Jaya 2, Johor Bahru, Johor.

ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah penggunaan imbuhan dalam ayat yang dihadapi oleh murid-murid tahun 3 Cerdik 2. Kemahiran pengimbuhan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Pengimbuhan perkataan merupakan proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna perkataan berimbuhan tersebut. Seramai 30 orang murid dan 2 orang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh dua bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Bahasa Melayu jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU Sebagai pengerusi panitia, saya ingin meninjau pencapaian dan penguasaan Bahasa Melayu murid-murid tahap 1 sebelum melangkah ke tahap 2. Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 1 dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Bahasa Melayu mereka pada tahap 2 dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan UPSR. Terdapat dua kertas Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Hasil daripada penandaan latihan karangan, tidak dinafikan ada ketika murid-murid tiada idea untuk disampaikan dan dikembangkan dalam karangan. Kesalahan yang dapat saya kenal pasti ialah masalah struktrur ayat akibat kesalahan penggunaan imbuhan. Hal ini akan memberi kesan kepada markah penulisan dan mempengaruhi maksud ayat. Bagi saya membina ayat yang mudah dan lengkap bergantung kepada pengimbuhan perkataan dan struktur ayatnya. Ini bermakna pengimbuhan perkataan yang salah akan menyebabkan fungsi ayat berubah daripada maksud sebenar yang hendak disampaikan. Ini tentu menyulitkan pemahaman pembaca malah menimbulkan makna yang berbagai-bagai. Melalui pengalaman saya, lemahnya penggunaan imbuhan dalam kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek penggunaan imbuhan yang saya berikan sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Kelemahan ini juga berpunca Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------- 1
Sekolah Rendah

Keadaan ini juga akan membantu murid-murid lebih mudah menulis karangan apabila mereka berada di tahap 2 kelak.2. Di sekolah rendah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) adalah salah satu pengukur kepada kecemerlangan sesebuah sekolah.murid-murid tidak dapat memberikan imbuhan yang tepat dan betul kepada sesuatu perkataan.1 Objektif am Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan penggunaan imbuhan awalan.0 FOKUS KAJIAN Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam penulisan karangan saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan awalan. 4.1 Murid dapat mengenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan yang diberi. 3. 3. Aspek imbuhan amat penting dikuasai pada peringkat awal.0 KUMPULAN SASARAN Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki (13 Melayu dan 2 India) dan 15 orang murid perempuan (11 Melayu dan 4 India) dalam Tahun 3 Cerdik 2. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan.3 Murid dapat menggunakan pengimbuhan yang betul dalam struktur ayat 3.2 Murid dapat mengklasifikasikan perkataan-perkataan berimbuhan awalan.2. akhiran dan apitan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.murid-murid tidak dapat membezakan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. 3.2. akhiran dan apitan. 3.Kesilapan penggunaan perkataan berimbuhan dalam ayat.2. Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: . .0 OBJEKTIF KAJIAN.4 Pelajar berminat dan seronok untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. .2. 2. tepat dan jelas maksudnya serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik.5 Guru dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan murid. akhiran dan apitan.daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan imbuhan. Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai penggunaan imbuhan. Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila membina ayat. saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan soalan membina ayat bagi Bahasa Melayu kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid. saya yakin murid boleh membina ayat dengan betul. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 2 .2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 3. terutama setelah murid memasuki tahap 2 (Tahun 4-6) kerana terdapat penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. 3. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini. 3.

2 Analisis pemerhatian Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5. Jadual 2 : Mengenal pasti tingkah laku belajar Tingkah laku Peratus ( % ) Kesungguhan 50 Kurang mengambil bahagian 30 Kurang tumpuan ( bermain. Murid juga diuji tentang kefahaman mereka mengenai makna perkataan yang telah menggunakan imbuhan yang berlainan dengan membina ayat daripada perkataan yang diberi.7 %).1.1 Analisis Ujian Pra Jadual 1 : Pencapaian Ujian Pra Pencapaian (Gred) Bilangan sampel A (80 – 100) 3 B (60 . 20 mengganggu kawan ) Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 3 .2 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. 76.6 16. saya dapati murid-murid lemah dengan penggunaan perkataan berimbuhan yang diberi.1 Ujian Pra Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan imbuhan awalan.7 6.5.2. berbual.2 Analisis tinjauan masalah 5. soalan 10 (90%). murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguh-sungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. 5.7% (23 orang) murid telah lulus dan 23.7 100 Berdasarkan Jadual 1.1 Tinjauan masalah Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini. Sebagaimana biasanya. Selepas saya menyemak kertas ujian pra.79) 12 C (40 – 59) 8 D (20 – 39) 5 E (0 – 19) 2 JUMLAH 30 Peratus (%) 10 40 26. 5.1. soalan 13 (80%) dan soalan 15 (70 %).2. Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu murid-murid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran.3% (7 orang) murid telah gagal. Soalan–soalan tersebut berkaitan dengan imbuhan akhiran dan apitan. 5. Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran. 5. Daripada analisis yang dibuat atas kesalahan-kesalahan murid terdapat empat soalan yang mendapat peratusan kesalahan paling banyak iaitu soalan 7 (66. akhiran dan apitan.

4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian 5. Mujib terus pulang.” kata Mujib.Ujian Pos 5. “Ibu. Dia tersedar apabila ibu mengejutkannya.Mengenalpasti perkataan berimbuhan – Mengelaskan jenis perkataan berimbuhan (awalan. Mujib hanya tersenyum mendengar pertanyaan Cikgu Nurul. Sebaik sahaja loceng berbunyi.3 Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 4 . Coklat pemberian Cikgu Nurul itu ingin ditunjukkan kepada ibunya di rumah. Mujib terlena di dalam biliknya. v vi Petikan ini diperdengarkan sebanyak dua kali dan murid diminta mengenal pasti dan mencatat perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan. Akhirnya. Mereka juga lebih bersedia untuk mengecam dan menyenaraikan perkataan berimbuhan yang diperdengarkan. iv. (contoh : terbersih.4. Pemerhatian : Murid-murid telah menunjukkan respon yang tinggi untuk mendengar.1 Aktiviti 1 : Mengenal pasti perkataan berimbuhan i. ii. akhiran dan apitan) . Jadual 3 : Peratus Mengenal pasti Perkataan Berimbuhan Markah Peratus (%) ( A ) 80 . Seluar itu telah direndam oleh ibunya di dalam baldi. Malangnya seluar sekolah yang dipakainya siang tadi tiada di dalam bilik itu. saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: . “Mengapa kamu tidak makan coklat itu. Dia ke dapur untuk memberitahu ibunya. Mujib menerima coklat itu kerana dia murid yang baik.Bercerita .5. Cikgu Nurul telah menghadiahinya sebungkus coklat. iii.3 Tindakan yang dijalankan Dalam melaksanakan tindakan.Membina ayat . Mujib?” Tanya Cikgu Nurul. Mujib tidak sabar menunggu ibunya pulang dari kerja. bersihkan. Murid membacakan perkataan berimbuhan yang dicatat. Mujib berlari ke bilik untuk mengambil seluar sekolahnya. membersihkan) Saya memperdengarkan semula petikan cerita Murid mencatatkan semula perkataan berimbuhan.100 10 ( B ) 60 .79 43. saya ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu. Saya menerangkan dan memberi contoh mengenai perkataan berimbuhan Pengimbuhan ialah proses yang memberikan imbuhan atau penambahan kepada sesuatu perkataan . Antara kanak-kanak yang paling gembira termasuklah Mujib. Mujib memegang coklat itu erat-erat. Hari ini sekolah Mujib mengadakan Sambutan Hari Kanak-kanak. Mujib terus teringat akan coklatnya itu. Saya menggunakan sebuah petikan cerita yang dirakamkan sebagai bahan rangsangan yang panjangnya kira-kira 100 patah perkataan. Hasil daripada proses pengimbuhan ini akan terbentuklah kata terbitan.

(Bagi murid tahun 3 hanya imbuhan awalan. iaitu. Pemerhatian : Aktiviti 2 menghasilkan keputusan seperti berikut: Jadual 4 : Peratus Mengkelaskan Perkataan Berimbuhan Markah Peratus (%) ( A ) 80 . Sisipan .39 0 ( E ) 0 .59 40 ( D ) 20 . Hanim memasukkan wang ke dalam tabung buluh itu. Awalan – imbuhan yang hadir sebelum kata dasar 2.19 Jadual 3 menunjukkan hanya 6. Ayah dan ibu Hanim sangat bangga akan sikap Hanim itu. Bunyi duit syiling di dalam tabung itu berdeting-deting.79 55 ( C ) 40 . Terdapat empat jenis imbuhan dalam Bahasa Melayu. Dia terus masuk ke dalam biliknya. Hanim bercadang untuk membuka akaun simpanan di bank. Dalam masa yang singkat.100 25 ( B ) 60 . wang di dalam tabungnya sudah banyak.6% sahaja murid yang tidak dapat mencatat perkataan. Apitan .59 20 ( D ) 20 . Akhiran . Saya membacakan petikan cerita TABUNG BULUH HANIM Hanim baru saja balik dari sekolah. Murid mengkelaskan perkataan imbuhan yang didengar mengikut jenisnya dalam lembaran yang diberikan. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 5 .4.( C ) 40 . Mereka berharap agar sikap Hanim yang suka menabung itu menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain. akhiran dan apitan yang terdapat dalam sukatan) i.6 ( E ) 0 . Digoncang-goncangnya tabung buluh itu.39 6. Hanim tersenyum gembira. 5. Dia memberitahu ayah dan ibunya tentang cadangannya itu. 1. ii.19 0 Jadual 4 menunjukkan 25% murid mendapat markah 80 – 100 dan tidak ada seorang pun yang mendapat markah 39 ke bawah.imbuhan yang hadir selepas kata dasar 3.2 Aktiviti 2 : Mengkelaskan jenis imbuhan Saya mempamerkan carta imbuhan dan menerangkan jenis imbuhan. Refleksi : Murid tidak dapat kenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan cerita.imbuhan yang hadir serentak sebelum dan selepas kata dasar 4. iii.imbuhan yang hadir di tengah-tengah kata dasar. Hanim menyeluk kocek baju sekolahnya lalu mencapai tabung di bawah katil.

4. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 6 . Guru pembantu membuat pemerhatian terhadap respon murid dalam aktiviti perbincangan Jadual 5: Aktiviti-aktiviti yang digemari murid Aktiviti Bilangan murid % pencapaian Perbincangan 22 43. Pemerhatian : Saya dapati murid lebih seronok belajar Bahasa Melayu jika menggunakan sesuatu bahan sebagai rangsangan. iv.imbuhan akhiran Bahagian C . Latih tubi membaca ayat yang telah dibetulkan struktur ayatnya. Murid juga menumpukan perhatian terhadap P & P . murid menjawab soalan-soalan serupa dengan soalan Ujian Pra tetapi diubahkan kata dasar.Saya dapati dengan kaedah imlak ini murid amat teruja untuk mengecam jenis perkataan berimbuhan yang didengar untuk dicatatkan di ruangan yang betul. Perbincangan – mengenal pasti kesalahan struktur ayat dan membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan yang betul. Masa yang diberikan kepada murid untuk menjawab soalan pra ini selama 30 minit.3 Aktiviti 3 : Membina ayat Gambar bersiri dipamerkan dan murid fahami gambar yang dilihat. 5.4 i. (Contoh :Monyet nampak buah pisang masak) iii. Murid dikehendaki menjawab semua soalan.membina ayat Bahagian E .4. Guru mencatatkan ayat-ayat yang murid-murid bina.imbuhan apitan Bahagian D . Refleksi : Saya berpuas hati dengan peningkatan pemahaman murid apabila berjaya mengelaskan perkataan berimbuhan mengikut jenis imbuhan.Tandakan _/ atau X menggunaan imbuhan dalam ayat. ii.6 Membaca 26 56. Kertas Ujian Pos disediakan. Bahagian A . v. Refleksi : Saya mula sedar bahawa selama ini masalah ini timbul adalah disebabkan muridmurid tidak dibimbing untuk menggunakan perkataan berimbuhan dalam perbualan harian. Saya mengedarkan kertas soalan terlebih dahulu. (Contoh : Seekor monyet ternampak setandan pisang yang masak di atas sebatang pokok pisang) v.4 Aktiviti : Ujian Pos Ujian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pencapaian murid.Imbuhan awalan Bahagian B . Kertas ujian ini mengandungi 5 bahagian yang membawa pemberian markah sebanyak 50 markah. Murid menyatakan apa yang dilihat. 5.

79 ) 15 50 C ( 40 . Jika dalam Ujian Pra ada murid yang gagal tetapi dalam Ujian Pos semua murid lulus malah peratus pencapaian setiap gred juga meningkat. Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik. 76. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam penulisan karangan jika menguasai salah satu kemahiran berbahasa iaitu penggunaan imbuhan. Kebolehan murid menguasai penggunaan imbuhan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah karangan.5 Refleksi keseluruhan Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut.0 Cadangan kajian seterusnya. Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk difahami oleh murid. Jadual 7 : Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Ujian Pra Ujian Pos Lulus 23 ( 76.59 ) 5 16.4% murid dalam ujian Pra.7 D ( 20 .Jadual 6 : Jadual Perbandingan Pencapaian Ujian Pos Berdasarkan Bilangan dan Peratus Pencapaian Bilangan Peratus (Gred) murid A ( 80 – 100) 10 33.39 ) E ( 0 . Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 7 . akhiran dan apitan yang betul dalam struktur ayat. Manakala dalam Ujian Pos. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan penggunaan imbuhan .6% murid lulus dan 33. 6. Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat selepas tindakan diambil. Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang kerana murid sudah menguasai penggunan imbuhan namun masih lemah dalam membina struktur ayat. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid. 5.4 % ) Jumlah 30 ( 100 % ) 30 ( 100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas.19 ) Refleksi Dapatan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian murid.6 % ) 30 ( 100 % ) Gagal 7 ( 33. Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan.3 B ( 60 . Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai penggunaan imbuhan awalan.

teknik dan Contoh. Raminah Hj. Sabran ( 1992 ) . Asas kemahiran berbahasa dalam KBSR Jilid 3. Kecekapan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu . BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib (1993 ). Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 8 . prinsip .struktur ayat menggunakan kaedah imlak. Menguji kemahiran bahasa. Zuriah Yusuf (1992 ). Koh Bon Boon ( 1989 ) . Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Penerbitan Fajar Bakti Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Perspektif-perspektif dalam pengajaran Bahasa Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful