ANALISIS KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR

‡HANISAH BT ‡MURNI AFIQAH ‡NUR AFIQAH FATIN ‡SITI HANISAH HASHIM BT USOP BT SAIPULLAH BT SAAD

PENDAHULUAN
‡ Huraian sukatan pelajaran merupakan satu daripada dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam. ‡ Satu lagi dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam ialah sukatan pelajaran. ‡ Buku teks dan dokumen lain disediakan berdasarkan kedua-dua dokumen tersebut.

PERKARA YANG AKAN DIHURAIKAN DALAM HSP
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konsep Struktur Isi mata pelajaran Organisasi isi Bahan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Keperluan Penilain Pendidikan Islam

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
‡ Merupakan satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. ‡ Mempunyai intensi yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. ‡ Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. ‡ Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian dibina berdasarkan huraian sukatan pelajaran.

Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif

Untuk skop huraian sukatan pelajaran

FUNGSI UTAMA HSP

Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid.

Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan, aktiviti pembelajaran, soalan penialaian dan kerja lanjutan

ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
‡ Kandungan HSP berbentuk 3 lajur:
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan pengalaman pembelajaran ‡Cadangan aktiviti pembelajaran yang dilakukan bagi mencapai hasil pembelajaran.

‡Mengandungi tajuktajuk seperti yang terdapat dalam kandungan sukatan pelajaran

‡Mengandungi kenyataan atau keterangan, mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid, sama ada kesan berbentuk dalaman (implisit) atau luaran (ekplisit)

HASIL PEMBELAJARA N MURID
Aras tiga (tinggi) Aras dua (sederhana) Aras satu (rendah)

PERUNTUKAN MASA PENDIDIKAN ISLAM
150 minit seminggu (30 minit satu waktu) Jawi -30 minit 240 minit (40 minit satu waktu) Tiga waktu diajar dalam waktu persekolahan biasa, dua waktu diajar dalam masa tambahan dan satu waktu untuk amali solat 160 minit seminggu Tiga waktu pengajaran biasa dan satu untuk amali solat

SEKOLAH RENDAH

MENENGAH RENDAH

MENENGAH A AS

Isi pelajaran

Perkaedahan

TUMPUAN PENDIDIKAN ISLAM

Bahan pengajaran

Penilaian pencapaian murid

1. ISI PELAJARAN
Menguasai kemahiran Al-Quran dan kefahaman hadis Melengkapkan murid dengan Rukun Iman dan Rukun Islam Mengembangkan perkaitan fardhu ain dan fardhu kifayah Mengembangkan perkara akidah Mengembangkan perkara ibadat Memantapkan penguasaan jawi Menggerakkan keinginan memajukan diri Mengambil iktibar daripada sirah dan tamadun Menyediakan isi pelajaran yang berbeza bagi kumpulan muridmurid

2. Perkaedahan
Menjadikan pengajaranpembelajaran Pendidikan Islam lebih menarik, berkesan dan menggembirakan