Kajian Geografi Malaysia LGM 2013

Sekapur Sireh. Saya bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan izinya saya telah diamanahkan untuk membuat tugasan bertaip Kajian Geografi Malaysia Oleh yang demikian saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada …………………..selaku pensyarah bagi tugasan ini kerana terlalu banyak tunjuk ajar yang diberikan, nasihat untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti sejajar dengan kehendak tugasan. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kerana tanpa kehadiran dan pertolongan beliau tidak mungkin saya dapat menyiapkan tugasan ini, dan sudah tentu saya tidak akan berpeluang mempelajari sesuatu yang baru dalam kursus ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu saya iaitu Pn Hjh Zaleha Bt Edar dan ahli keluarga yang telah banyak membantu saya dari segi keewangan dan tidak jemu-jemu memberi nasihat agar saya belajar dengan tekun dan bertindak sebagai tulang belakang saya. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu dalan usaha mengumpulkan bahan-bahan untuk tugasan ini,. Jasa kalian tidak terbalas oleh saya hanya Allah s.w.t sahaja yang membalasnya kelak. Sekalung penghargaan saya tujukan kepada Perpustakaan UPSI di atas segala bantuan yang telah dihulurkan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Kepada semua jasa kalian akan tetap dikenang. Tanpa kalian, mungkin kajian ini tidak sesempurna ini. Hanya tuhan yang membalasnya. Sekian terima kasih.

Yang Benar, …………………… ( ……………………………………..)

1

Kaedah kajian. 2 . Walaubagaimana pun kaedah pertukaran atau perkongsian maklumat yang berkaitan antara saya dan rakan-rakan juga banyak meringankan beban saya dalam menyiapkan tugasan ini. Oleh yang demikian kaedah yang dijalankan lebih secara individual.Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 Ojektif Kajian. Perpustakaan adalah sumber rujukan utama saya. . Kajian ini merupakan tugasan individu dan tajuk adalah berbeza-beza setiap pelajar. Selain itu perbincangan dan pertukaran pendapat memberi kita lebih sumber pengetahuan dan secara tidak langsung dapat membuat perbandingan. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui kepentingan negara Malaysia terhadap pendatang tanpa izin. Selain itu mencari keistimewaan Malaysia sehingga negara Malaysia di anggap lombong emas. Kaedah yang saya jalankan adalah melalui rujukan buku dan pembacaan buku yang berkaitan.

Bangladesh serta negara-negara di Asia Barat. Myammar. 3 . Pelbagai kemungkinan yang menyebabkan pendatang asing membanjiri Malaysia terutama dari negara jiran seperti Indonesia. Tidak hairanlah jika dulu dunia tidak memandang Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu berkembang dengan begitu pesat sekali. Thailand. nama Malaysia mula meniti di bibir setiap warga asing di serata dunia.2 juta buruh asing yang bekerja di Malaysia. Dengan kestabilan ekonomi serta keadaan negara yang aman serta makmur menjadi faktor kepada pendatang asing datang membanjiri Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1992 pula. Malaysia sebuah negara membangun yang sedang dalam proses menuju negara maju semakin menjadi perhatian dunia masa kini.Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 Soalan :Mengapa Malaysia dibanjiri oleh pendatang asing terutama dari negara jiran ? Pengenalan. Hasil kesungguhan serta kewibawaan para pemimpin negara. dianggarkan terdapat 1. Ramai daripada mereka adalah pendatang yang tidak sah (haram) kerena mereka tidak memiliki dokumen perjalanan rasmi. Di bawah di senaraikan sumber anggaran penadatang asing yang membanjiri Malaysia.

Dianggarkan hampir 1.329 Perlis 6. 2000/2001 Jumlah pekerja pendatang asing yang membanjiri negara Malaysia di seleruh negeri di Malaysia.475 Pulau Pinang 23.Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 JUMLAH PEKERJA ASING BERDAFTAR MENGIKUT NEGERI (Tidak termasuk pendatang haram) NEGERI JUMLAH PEKERJA ASING (ORANG) Johor 120.100 Terengganu 4. Ini menunjukkan bahawa terlalu ramai pendatang asing di Malaysia.995 Kedah 15.323 Kelantan 707 Kuala Lumpur / Labuan (tidak diperolehi) Sumber : Jabatan Imigresen Malaysia.873 Sarawak 88.000 Pahang 19.118 Melaka 13.614 Negeri Sembilan 8. 4 .000 Sabah 102.000 pendatang asing yang berdaftar yang belum berdaftar tidak di ketahui.708 Perak 20.000.000 Selangor 49.

Jadual 1 di bawah menerangkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pendatang asing di bumi Malaysia. Peluang pekerjaan yang terlalu banyak memungkinkan kenapa pendatang asing tersebut datang membanjiri Malaysia. Kekurangan buruh tempatan menyebabkan tenaga buruh asing diperlukan. Antara faktor utama ialah faktor politik negara Malaysia itu sendiri. Contoh di Indonesia dan Thailand faktor kekacauwan politik menyebabkan negara tersebut mundur dan menyebabkan banyaknya rakyat keluar dan menjadi pendatang asing kepada negara lain seperti Malaysia Faktor yang lain ialah faktor peluang pekerjaan di Malaysia. Walaupun Malaysia mempunyai kepelbagaian fahaman politik yang terdiri dari pada anggota kerajaan sendiri iaitu UMNO dan bukan kerajaan seperti PAS. Keperluan yang tinggi dalam pelbagai sektor menyebabkan permintaan pekerja meningkat dan ini semestinya memerlukan ramai pekerja.. Contohnya dalam bidang pembinaan dan perkilangan tenaga tempatan amat kurang dan memerlukan tenaga pendatang asing. Pulau Pinang tenaga asing sama banyak dengan tenaga buruh tempatan begitu juga dalam sektor pembinaan.Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 Faktor-faktor Malaysia dibanjiri oleh pendatang asing dari negara-negara jiran. Seperti kilang Sony di Prai. DAP dan sebagainya kepentingan negara dijadikan asas dalam kerajaan yang aman dan damai walaupun perbezaan fahaman politik. Terdapar pelbagai kemungkinan atau pendorong utama mengapa Malaysia destinasi utama bagi warga pendatang asing datang membanjiri Malaysia. Keadaan politik yang stabil dan aman damai memberi gambaran jelas kepada pendatang asing Malaysia selamat untuk mereka tinggal. 5 . Jika politik berada dalam keadaan yang tidak selamat tentunya pendatang asing tidak membanjiri Malaysia. KEADILAN .

Indonesia dan sebilangan negara di dunia. . 3. 1 Julai 1992.226 309. 2. P.137 4. Faktor persekitaran boleh juga dianggap penyebab utama kerana faktor ini dijadikan sumber rujukan oleh 6 . Keadaan ekonomi negara Malaysia yang semakin berkembang pesat menjadi faktor utama kemasukan pendatang asing ke Malaysia.518 9.52 Sumber : Jabatan Imigrasi Malaysia.790 289 2 Jumlah Bilangan 342. Faktor yang seterusnya ialah faktor persekitaran. Faktor yang seterusnya ialah faktor ekonomi.93 83.926 8. Di negara jiran kebanjiran pendatang asing kurang berlaku kerana keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti yang dialami di negara Filiphina. Hal ini kerana tahap kekuatan ekonomi akan menjamin kehidupan mereka selesa dan sempurna. 4.681 14.Rumah Negara Asal ASIA TENGGARA INDONESIA NEGARA THAI MYANMAR FILIPINA SINGAPURA 39. 5.905 22. Negara Indonesia paling banyak bilangan penadatang asing yang berkerja di Malaysia. Ini mungkin disebabkan kekacuan di negara sendiri dan sebab tertentu.24 6. Pendatang asing dapat bekerja dengan bersungguhsungguh kerana tidak perlu risau akan masalah gaji dan sebagainya.389 411 2 Peratus 91.087 3.Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 Jadual 1 Pendatang Tanpa Izin Berdasarkan Negara Asal dan Jenis Pekerjaan di Malaysia Jenis Pekerjaan Bil 1 1. Kemboja. Ini amat penting kerana jika ekomoni teruk pastinya urusan yang melibatkan wang akan tergendala dan pastinya berlaku kegiatan yang tidak sihat akan seperti rusuhan dan sebagainya.563 99 117 Pertanian 88.029 500 5 Pembinaan 182.05 2.

Faktor inilah yang menjadikan pendatang asing membanjiri Malaysia kerana kebajikan mereka akan terpelihara. Contohnya keselamatan pendatang asing yang berkerja di Malaysia akan dibela sewajarnya seperti mana majikan menyeksa pekerja dari Indonesia iaitu Nirmala Bonat. Jika keselamatan di ancam mereka boleh melaporkan kepada duta masing-masing. Keadaan ini 7 . Kebanjiran pendatang asing disebabkan faktor keselamatan kerana mereka mempunyai wakil negara iaitu Duta Besar ke negara Malaysia serta Pesuruhjaya Tinggi ke Malaysia. Perkhabaran rakyat asing yang mendapat pemaustatin tetap negara ini serta keadaan persekitaran yang sempurna sememangnya menarik minat pendatang asing datang membanjiri Malaysia dan tidak hairanlah mengapa Malaysia menjadi destinasi utama bagi pendatang asing berhijrah. Perkhabaran dari teman-teman yang pernah tinggal di Malaysia mungkin menjadi faktor persekitaran utama. serta anggota keselamatan yang lain. Dengan mendapat pelbagai gambaran dari para pendatang sebelumnya di Malaysia ia terbukti mampu mengangkat ekonomi keluarga mereka di kampung sendiri. Kekuatan keselamatan negara yang di terajui oleh Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Faktor yang seterusnya ialah faktor migran warga asing itu sendiri. Keadaan sekeliling dan masyarakat yang berbilang kaum serta keramahan rakyat Malaysia menjadikan Malaysia sebuah negara yang sempurna untuk didiami disamping kemakmuran serta kemewahan Malaysia. Faktor yang seterusnya ialah faktor keselamatan . Kepentingan keselamatan yang dititik beratkan oleh Kerajaan Malaysia menjadi faktor utama kebanjiran pendatang asing. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Ini menjadikan mereka boleh berkerja tanpa penindasan oleh majikan.Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 pendatang asing yang datang ke Malaysia. Undang-undang negara yang tidak memberi sebarang perlindungan kepada pesalah meyakinkan lagi keselamatan pendatang asing terjamin di Malaysia. Majikan Nirmala sedang dalam proses dijatuhkan hukuman oleh makamah.

Walau bagaimanapun kebanjiran pendatang asing telah banyak mendatangkan gejala yang tidak sihat khususnya keamanaan Malaysia. Oleh yang demikian. Kesanya penghijrahan pendatang asing ke Malaysia. semua pihak haruslah berkerjasama agar dapat menyekat kebanjiran pendatang asing ke Malaysia. Pihak yang terbabit perlulah menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Dengan itu munculnya negara yang memerlukan tenaga pekerja bagi tujuan pembangunan insfrastruktur sebagai syarat perindustrian. Selain itu gelombang kebanjiran pendatang asing juga disebabkan ketidak-samarataan proses perindutrian di negara-negara ASEAN yang menimbulkan mobilasi tenaga pekerja wilayah tenggara ini. Kesimpulanya Secara kesimpulanya kebanjiran pendatang asing ke bumi Malaysia sememangnya telah berjaya menaikkan tahap perindustrian. merompak dan pengedaran dadah. Bibliografi : 8 .Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 sememangnya menarik minat pendudukIndonesia datang berhijrah ke bumi bertuah iaitu Malaysia kerana peluang pekerjaan dan gaji yang lumayan. Banyak kes-kes jenayah dilaporkan yang melibatkan pendatang asing khususnya dalam kes-kes yang berat seperti membunuh. Ini bertujuan agar keamanan Malaysia terus terpelihara walaupun dengan kebanjiran pendatang asing.

bkn. Dewan Budaya. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengantar buku Greg Pougrain: The Genesis Of Malaysia Konfrontasi Brunei and Indonesia 1945-1965. Geogarafi. Penerbit Pearson Malaysia Sdn Bhd. 9 .Kajian Geografi Malaysia LGM 2013 Rujukan Buku.my/buletin http://www. Rujukan Internet: http:// www.htm. Nurashikin Abdullah dan Rusly Musa 2002. Samad Ismail. Dewan Bahasa Pustaka. A. Dewan Bahasa dan Pustaka. Cheng Ngai Weng 1993. Longman Pramoedya Ananta Toer. Kuala Lumpur. Ogos 1992. Pengantar Geogarafi.brunet. Kuala Lumpur.gov.bn/news/pelita/27mac/kanhal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful