P. 1
ASPEK

ASPEK

|Views: 912|Likes:

More info:

Published by: Krishna Veni Arumugam on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

2.

0 Lima Aspek Pengurusan Bilik Darjah yang Mesra Budaya
2.1 Pengenalan Pengurusan pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya adalah corak dan suasana pembelajaran di dalam bilik darjah yang kondusif untuk murid yang pelbagai latar bangsa dan budaya. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya juga adalah turut mengembangkan nilai-nilai murni yang menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman diperingkat nasional dan global. Iklim dan budaya bilik darjah merupakan elemen penting dalam pembinaan perhubungan yang mesra antara pelajarnya yang terdiri daripada pelbagai etnik, ragam, sosiobudaya dan latar belakang.. Ia menjadi penanda awal dalam proses pembentukan para pelajar bagi mencapai kualiti pendidikan secara menyeluruh seterusnya dapat melahirkan modal insan sebagai produk negara yang produktif. Terdapat beberapa aspek dalam

pengurusan bilik darjah yang mesra budaya. Antaranya adalah pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah, sosioemosi, perhubungan antara kelompok etnik, pengurusan pengajaran dan pembelajaran dan kelas bercantum.
2.1.1 Pengurusan Persekitaran Fizikal

Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. Persekitaran fizikal adalah suasana di bilik darjah yang terdiri daripada kriteria-kriteria fizikal seperti susun atur dan sebagainya. Dalam pengurusan persekitaran fizikal guru harus memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang, kekekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran

berkomunikasi, kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, Peralatan asas bagi sesebuah bilik darjah adalah papan tulis, papan kenyataan, ruang yang selesa, meja dan kerusi untuk guru dan murid, almari, bahan bacaan, bahan bantuan mengajar serta dihiasi dengan kekeriaan dan kebersihan. Kriteria-kriteria fizikal umum untuk

mewujudkan persekitaran

Bilik Darjah yang mesra

budaya adalah terdapat

Mereka sangat menyukainya sehingga ia dapat menggalakkan interaksi sosial dan dapat mengawal emosi murid itu secara semula jadi dan ini adalah kerana bermain adalah proses spontan yang dapat menghasilkan pengalaman.meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. sudut sejarah dan sudut patriotik. Aspek ini akan mempengaruhi pembelajaran murid dan membolehkan murid belajar mengawal emosi. Guru perlu kreatif dalam mengajar dan mengaitkan isi pelajaran dengan permainan yang menarik dan menyeronokkan. pembelajaran dan kemahiran. adat resam.Hal ini kerana. pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam bilik darjah.kanak-kanak yang sedang membesar berfikiran bahawa bermain itu adalah satu keperluan dan juga membenarkan mereka melakukan aktiviti yang kreatif.2 Aspek Pengurusan Sosio-Emosi Aspek sosio-emosi amat penting untuk mewujudkan suatu keadaan yang harmonis dan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesannya. Dalam bilik darjah. Kepentingan pengurusan ini dapat diaplikasikan oleh guru dengan menggunakan strategi belajar melalui bermain semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. kognitif. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. Seterusnya sudut-sudut pembelajaran dan bacaan adalah penting dalam mewujudkan persekitaran yang mesra budaya. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini 2.1. televisyen dan multimedia. terrdapat sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. terdapat pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka. . kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya.

2.Contohnya. Cara yang lain ialah. Ia melibatkan proses-proses seperti merancang. Kesepakatan dalam membuat kerja ini dapat membentuk hubungan etnik yang baik. tajuk kemerdekaan dapat dikaitkan dengan memberitahu murid bahawa dengan adanya pahlawan yang berbagai etnik menentang penjajah dan tokoh yang banyak berusaha untuk memerdekakan negara.3 Aspek Perhubungan antara kelompok etnik Ia adalah satu aspek yang penting dalam membentuk bilik darjah yang mesra budaya.1. peluang dan halangan hendaklah disertai dengan perancangan lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan strategik sekolah. semasa dan selepas proses p&p. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sebelum. ia dikuatiri akan mempengaruhi sikap yang tidak elok antara murid sesama mereka dan juga hubungan murid dengan guru. Murid akan bertoleransi dalam membuat membuat keputusan yang terbaik dan ia dapat membantu dalam memahami kesan perubahan sosial. Kumpulan ini perlulah dari ahli kumpulan yang berbilang kaum atau berlainan agama. ia akan dapat memberi murid peluang untuk memahami isu prasangka dan diskriminasi yang berlaku serta gambaran tentang peranan faktor personaliti dalam menentukan tatalaku anggota masyarakat.4 Aspek Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek terpenting yang perlu diberi perhatian serius agar pembaziran waktu tidak akan berlaku. menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan. Melalui penerapan kepentingan hubungan etnik ini. guru mengaitkan apa yang diajar dengan nilai kepentingan hubungan etnik untuk dipelihara demi keamanan negara. Hal ini kerana. kelemahan. Perhubungan ini boleh dibentuk oleh guru dengan memberi lembaran kerja atau kerja rumah untuk dibincangkan secara berkumpulan.1. melaksana. .2.Pelbagai perkara perlu diambil kira dalam proses p&p jika ia melibatkan pelbagai etnik. kita dapat mencapai kemerdekaan lebih awal daripada yang dijangka. Pelan tindakan strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan dan aspek kekuatan.

Ia bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap apa yang diajar oleh guru. Dalam hal ini. guru perlu bertindak adil dengan tidak bersikap pilih kasih. Bagi semasa proses p&p pula. menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. selamat diguna dan yang paling penting adalah bahan itu mampu membantu guru bukan sahaja berjaya memberi penerangan yang jelas kepada pelajarnya tetapi juga mampu membuat perkaitan antara idea-idea. Contohnya. mencadangkan pemikiran baru dan mencabar pelajar untuk berfikir pada aras tinggi. guru perlu menerapkan menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. semasa guru mengajar. Pengajaran relevan budaya membantu kesefahaman dan permuafakatan antara guru dan murid supaya kesepaduan perolehan ilmu. ia melibatkan kesesuaian hasil pembelajaran. bahan bantu mengajar yang berkesan dan langkah-langkah proses pengajaran yang jelas. . Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan.Kebiasaannya. Penggunaan bahan bantu mengajar dan pemilihan sumber pengajaran perlulah sesuai. kemahiran asas serta nilai murni bagi perkembangan menyeluruh dari kepelbagaian kebolehan dan budaya murid. sumber pengajaran yang mencukupi.Bagi sebelum proses p&p.1. kaedah pengajaran yang sesuai dengan kepelbagaian budaya murid. penilaian dan pengukuran akan dibuat selepas proses p&p. Contohnya. menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif dari segi psikososial dan fizikal untuk murid-murid yang mempunyai latar belakang berbeza dan mengurus disiplin murid dengan mengambilkira kepelbagaian kelompok murid. guru berbangsa melayu memberi markah yang rendah kepada murid cina yang berjaya menguasai sesuatu pembelajaran dengan baik.5 Kepelbagaian Kelompok atau Pedagogi Relevan Budaya Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada murid. 2. guru perlu memastikan strategi pengajaran mestilah relevan dengan penerimaan murid yang pelbagai budaya.

kemahiran dan sikap yang holistik boleh mencapai hasrat dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. Guru juga boleh menggunakan bahan bacaan yang sesuai dengan budaya setiap murid dan menggalakkan murid membaca dan merentasi bahan rentas budaya. iaitu dengan mengubah corak p&p. pembelajaran berasaskan komputer juga boleh digunakan oleh guru tetapi ia mestilah memanfaatkan guru dan murid.Bahan berasaskan komputer juga perlu sesuai dengan budaya dan semua murid perlu diberi peluang dan ruang untuk meneroka alam siber secara luas tetapi guru perlu menerapkan perbezaan individu dan budaya secara positif.Bukan itu sahaja. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->