PANDUAN POWER POINT SHALAT

Kaiian singkat tentang siIat shalat nabi
2 Kenapa membahas tema ini
3 Kenapa membahas tema ini
4 asalah sutrah
5 entuk sutrah
6 entuk sutrah
7 'ariasi bacaan doa istiItah
8 'ariasi bacaan doa istiItah
9 'ariasi bacaan ruku`
'ariasi bacaan i`tidal
'ariasi bacaan suiud
2'ariasi bacaan suiud
3asalah posisi tangan ketika i`tidal
4asalah posisi tangan ketika i`tidal
5asalah turun menuiu suiud
6asalah turun menuiu suiud
7asalah turun menuiu suiud
8asalah bangkit dari suiud
9adits-hadits tentang qunut shubuh dan penielasannya
2Komentar para ulama ahli hadits ttg Abu Ja`Iar
2adits ke 2 ttg qunut shubuh
22Komentar para ulama tentang Ismail al akki
23Komentar para ulama tentang Amr Ubaid
24adits ke 3 ttg qunut shubuh
25adits ke 4 ttg qunut shubuh
26Komentar para ulama tentang Dinar b Abdillah
27Kalau qunut nazilah maka itu shahih
28Kalau qunut nazilah maka itu shahih
29Kalau qunut nazilah maka itu shahih
3asalah mengisyaratkan iari tangan
3asalah mengisyaratkan iari tangan
32$iIat adzan
33$iIat adzan
34$iIat iqamat
35$iIat iqamat
36$iIat iqamat
37asalah melaIatkan niat
38acaaan qunut nazilah