BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

DEFINISI (Kamus Dewan Edisi Empat) ‡ ORGANISASI ‡ Kesatuan (susunan dsb) yg terdiri drpd bahagian-bahagian (orang dll) dlm sesuatu pertubuhan (perkumpulan, perbadanan, dll) utk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama dsb) ‡ Pertubuhan ‡ PENTADBIRAN ‡ Perbuatan mentadbirkan, pengurusan, pemerintahan ‡ PENGURUSAN ‡ Perihal (kerja dsb) mengurus sesuatu, perihal mengurus (syarikat, badan perniagaan, dll) pengelolaan,

BERMULANYA PERGERAKAN

BERMULANYA PERGERAKAN PALANG MERAH ‡ Pergerakan Palang Merah bermula hasil kesedaran orang awam, pemerintah tentera dan kerajaan mengenai keperluan untuk menubuhkan sebuah pertubuhan sukarela bagi membantu mengurangkan penderitaan ketika konflik bersenjata.

‡ Kesedaran ini timbul apabila penderitaan tentera yang terlibat di dalam pertempuran Solferino diabadikan di dalam buku yang berjudul Kenangan di Solferino (A Memory of Solferino).

‡ Penulis buku tersebut adalah Jean Henry Dunant yang merupakan seorang ahli perniagaan Switzerland.

8 Mei 1828 – 30 Oktober 1910

• Cadangan yang dikemukakan di dalam buku Kenangan di Solferino.

1. Membentuk pertubuhan sukarelawan yang akan disiapkan di masa aman untuk menolong para perajurit yang cedera di medan perang. 2. Mengadakan perjanjian antarabangsa untuk melindungi perajurit yang cedera di medan perang serta sukarelawan dari pertubuhan tersebut pada waktu memberikan rawatan.

• Pada tahun 1863, “Jawatankuasa Antarabangsa Tetap untuk meredakan penderitaan para tentera yang cedera” telah ditubuhkan. • Matlamat jawatankuasa ini ialah membuat apa sahaja yang boleh untuk melaksanakan dan mempraktikkan cadangan-cadangan yang terkandung di dalam buku Kenangan di Solferino. • Jawatankuasa ini terdiri daripada Gustave Moynier, Dr. Maunior, Dr. Louis Appia, General Dufour dan Henry Dunant. • Jawatankuasa ini juga Jawatankuasa Berlima. dikenali sebagai

• Kini jawatankuasa ini dikenali sebagai “Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah”.

• Pada 26 hingga 29 Oktober 1863, satu Persidangan Antarabangsa telah diadakan di Geneva yang dihadiri oleh wakil dari 16 buah negara yang telah menerima dan bersetuju melaksanakan 3 cadangan untuk merasmikan kelahiran Pergerakan Palang Merah. 1. Menubuhkan dalam tiap-tiap negara satu Jawatankuasa Bantuan yang boleh membantu Perkhidmatan Perubatan Tentera di masa peperangan. 2. Pengecualian ambulan, hospital tentera dan kakitangan perubatan. 3. Mengesahkan satu jenis perseragaman lambang, gelungan tangan (armband) putih berpalang merah.

Menandatangani Konvensyen Geneva, 22 Ogos 1864

MATLAMAT & PRINSIP-PRINSIP ASAS

MATLAMAT PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH SEDUNIA
‡ Memberi perlindungan dan meringankan kesengsaraan manusia di mana jua. Melindungi nyawa dan kesihatan. ‡ Memberi galakan perkhidmatan sukarela dan kesediaan berterusan untuk membantu ahli-ahli Pergerakan. ‡ Menentukan terutamanya kecemasan. penghormatan diberi kepada manusia, di waktu konflik bersenjata dan juga

‡ Berusaha ke arah pencegahan penyakit-penyakit dan kebajikan sosial. Menghayati perasaan perpaduan yang menyeluruh kepada mereka yang memerlukan perlindungan dan pertolongannya. ‡ Dalam mengejar matlamat ini, Pergerakan akan sentiasa berpandukan kepada Prinsip-prinsip Asasnya.

PRINSIP-PRINSIP ASAS 7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa ini telah diisytiharkan secara rasmi pada tahun 1965 semasa Persidangan Palang Merah Antarabangsa ke-20 yang diadakan di Vienna, Austria. Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berkhidmat di mana-mana perlu terutamanya di negaranya sendiri dan di negara-negara lain jika keadaan mengizinkan. Dalam usaha-usaha tersebut adalah berpandukan 7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa.

Kemanusiaan (Humanity) Kesaksamaan (Impartiality) Keberkecualian (Neutrality)

Kebebasan (Independence)

Perkhidmatan Sukarela (Voluntary Service)

Ketunggalan (Unity)

Kesejagatan (Universality)

KEMANUSIAAN
Untuk berusaha mencegah dan meringankan kesengsaraan di mana jua ianya terdapat, melindungi nyawa dan kesihatan, serta menentukan penghormatan sesama manusia. Ia memupuk kesefahaman, persahabatan, kerjasama dan kedamaian yang kekal antara semua manusia.

KESAKSAMAAN
Tidak membezakan bangsa, kaum, agama, darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang serius sekali.

KEBERKECUALIAN
Untuk mengekalkan kepercayaan orang ramai terhadapnya, Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak politik, perkauman, agama atau ideologi.

KEBEBASAN
Walaupun merupakan badan tambahan kepada pihak berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara, Persatuan tetap menjaga kebebasannya dalam segala tindakannya yang berasaskan perikemanusiaan.

PERKHIDMATAN SUKARELA
Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari untung.

KETUNGGALAN / BERSATU
Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara.

KESEJAGATAN
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia, di mana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantumembantu di antara satu sama lain.

SEJARAH

• Sejarah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia bermula dengan penubuhan cawangan Palang Merah British di Borneo Utara (sekarang Sabah) pada April 1948 dan Sarawak pada April / Mei 1948 dengan ibupejabatnya di London. • Pada tahun 1950 cawangan Palang Merah British ditubuhkan pula di Pulau Pinang. • Ini diikuti pula oleh Perak, Terengganu dan Selangor pada tahun 1951 serta Melaka, Johor dan Pahang pada tahun 1952.

• Pada tahun 1962, satu Akta Parlimen telah digubal dan diluluskan iaitu Act # 4, The Federation of Malaya Red Cross Society (Incorporation) Act 1962 dan dikuatkuasakan pada 16 April 1962. • Dengan itu Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya ditubuhkan dengan rasminya dan beribupejabat di Kuala Lumpur.

• Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya mendapat pengiktirafan rasmi daripada Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) pada 4 Julai 1963 dan diterima sebagai ahli Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada 24 Ogos 1963.

• Setelah Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya bergabung pula dengan cawangan Palang Merah British di Sabah dan Sarawak. Satu lagi akta digubal iaitu Act # 47, Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Act 1965. • Melalui Akta ini maka tertubuhlah Persatuan Palang Merah Malaysia.

• Pada tahun 1975, lambang palang merah telah ditukar dengan lambang bulan sabit merah melalui Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975. • Akta ini dikuatkuasakan pada 4 September 1975, dan dengan itu nama rasmi persatuan ialah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM). Nama inilah yang kekal hingga hari ini.

• Pada tahun 1995, Act # 47, Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Act 1965 telah digantikan dengan Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995). • Manakala pada tahun 2007, penjenamaan baru PBSMM telah dilaksanakan. Maka imej Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia kini dikenali sebagai Bulan Sabit Merah Malaysia.

PERLEMBAGAAN

• Act # 4, The Federation of Malaya Red Cross Society (Incorporation) Act 1962
– Menggabungkan cawangan-cawangan Palang Merah British di Semenanjung Malaysia bagi mewujudkan Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya.

• Act # 47, Malaysian (Incorporation) Act 1965

Red

Cross

Society

– Menggabungkan Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya dengan cawangan-cawangan Palang Merah British di Sabah dan Sarawak bagi mewujudkan Persatuan Palang Merah Malaysia. – Akta # 4/1962 dibatalkan.

• Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975
– Nama persatuan ditukar kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. – Lambang persatuan ditukar kepada Bulan Sabit Merah.

• Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)
– Akta # 47/1965 disemak dan dikemaskini. – Akta # 47/1965 digantikan dengan Akta # 540.

• Ketika ini digunapakai:

hanya

Akta

ini

yang

masih

– Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975 / Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama) 1975 – Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995) / Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (Pemerbadanan) 1965 (Disemak 1995)

• BSMM merupakan sebuah badan sokongan kepada kerajaan dan bukan sebuah badan NGO.

• Act # 540, Malaysian Red Crescent Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)
– Objects of the Corporation
4 The objects of the Corporation are to provide an organization which shall be open, without any discrimination on the grounds of religion, race or politics, to all persons in Malaysia to enable them to give effect to the purposes of the Corporation as defined in section 5, and to do all other things as the Corporation or its Council may deem incidental or conducive to the attainment of such objects.

– Purposes of the Corporation
5 (a) in time of peace or war, to carry on and assist in work for the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world; 5 (b) in time of war, to furnish voluntary aid to the sick and wounded both of armies and non-belligerents, to prisoners of war and to civilian sufferers from the effects of war, in accordance with the spirit and covenants of the Geneva Conventions for the amelioration of the conditions of the wounded and sick in armed forces in the field, signed at Geneva on 12 August 1949; 5 (c) to perform all the duties devolved upon a national society by each nation which has acceded to the said Conventions.

• Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975
– Change of name
3 (1) Upon the commencement of this Act, the Corporation shall be known as the “Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia” or, in English, “the Malaysian Red Crescent Society”; and all references in any written law to the Corporation shall be construed accordingly.

– Use of emblem and words
4 (1) Without prejudice to the rights of other persons, upon the commencement of this Act, the right to use the emblem of a red crescent on a white background, as depicted in the Schedule, and the words “Bulan Sabit Merah” or, in English, “Red Crescent”, shall vest in the Corporation, and the Corporation, shall use such emblem.

– Prohibition of use of emblem without authority
5 (1) It shall not be lawful for any person, other than the Corporation and its staff, officials and members, to use for the purpose of his trade or business, or for any other purpose whatsoever, in the Federation without the authority of the Minister, the emblem of a red crescent on a white background, as depicted in the Schedule and the words “Bulan Sabit Merah” or, in English, “Red Crescent”.

Buku Panduan (Handbooks) 1 2 3 4 5 6 7 8
Panduan Pentadbiran Peraturan Kewangan Panduan Pasukan Subsidiari Panduan Perkhidmatan Peraturan Pakaian Seragam Peraturan Penggunaan Lambang Peraturan Kursus, Peperiksaan dan Persijilan Panduan Reaksi Kecemasan dan Bencana

LAMBANG

Lambang / Emblem ialah satu tanda pengenalan yang berbentuk dan berwarna mudah untuk menyampaikan sesuatu maksud. Jawatankuasa Antarabangsa Tetap untuk meredakan penderitaan para tentera yang cedera (kini ICRC) telah menekankan keperluan mewujudkan satu tanda yang boleh dilihat dengan jelas, mudah dikenali dan diketahui oleh masyarakat sejagat untuk mengenal pasti anggota-anggota pembantu, bangunan-bangunan dan kenderaan-kenderaan yang terlibat di dalam bantuan perubatan di waktu perang. Cadangan untuk memakai toha putih yang bertanda Palang Merah sebagai tanda perlindungan untuk anggota-anggota perubatan dikemukakan sewaktu Persidangan Antarabangsa di Geneva pada Oktober 1863.

Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah
Palang Merah
ƒ Persidangan Diplomatik 1864 ƒ Konvensyen Geneva Pertama

Bulan Sabit Merah
ƒ Persidangan Diplomatik 1929

Singa dan Matahari Merah
ƒ Persidangan Diplomatik 1929 ƒ Digunakan oleh Iran sehingga 1980 yang kemudiannya menggunakan lambang Bulan Sabit Merah

Kristal Merah
ƒ Persidangan Diplomatik 2005 ƒ Protokol Tambahan III ƒ Ketika ini hanya digunakan oleh Israel

Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah

‡ Ketika ini 3 lambang rasmi yang masih digunapakai iaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah. ‡ Setakat tahun 2009, sebanyak 152 persatuan kebangsaan menggunakan lambang Palang Merah, 33 menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan 1 negara iaitu Israel menggunakan lambang Kristal Merah.

Lambang Bulan Sabit Merah Malaysia

‡ Persatuan kebangsaan di Malaysia menggunakan lambang Bulan Sabit Merah sebagaimana mengikut Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of name) Act 1975.

Piawai Lambang Bulan Sabit Merah Malaysia

‡ Ukuran minimum panjang dan lebar bagi penggunaan tunggal adalah 5mm.

Bendera Bulan Sabit Merah Malaysia

Piawai Warna Lambang Bulan Sabit Merah Malaysia

Kegunaan Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah
1. Kegunaan lambang yang asal adalah untuk perlindungan, yang lebih terpakai semasa peperangan. 2. Kegunaan yang lebih baru pula iaitu semasa aman ialah untuk pengenalan, iaitu sesiapa yang memakai lambang tersebut dikenali mempunyai pertalian dengan Pergerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

Tanda Perlindungan

Tanda Pengenalan

• Perkhidmatan perubatan & • Persatuan Kebangsaan kakitangan agama angkatan tentera • IFRC • Kakitangan perubatan, unit • ICRC perubatan & pengangkutan Sewaktu Persatuan Kebangsaan • Dengan kebenaran kerajaan: hospital Konflik awam, unit perubatan awam & lainlain badan khidmat sukarela, kemudahan perubatan, kakitangan & pengangkutan perubatan awam • Perkhidmatan perubatan & • Badan, orang & objek yang berkaitan kakitangan agama angkatan tentera dengan Persatuan Kebangsaan, ICRC perubatan & & IFRC Sewaktu • Kemudahan pengangkutan Persatuan Kebangsaan • Ambulan & pusat rawatan Aman kecemasan percuma yang mendapat kelulusan Persatuan Kebangsaan ICRC & IFRC berhak menggunakan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah / Kristal Merah pada setiap masa iaitu sewaktu konflik atau aman.

Peranan Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah
1. Mengenal pasti seseorang atau objek sebagai tidak boleh diserang (tanda perlindungan). 2. Memberitahu bahawa seseorang atau objek itu adalah di bawah perlindungan undang-undang Kemanusiaan (tanda perlindungan). 3. Menunjukkan bahawa orang-orang atau objekobjek berkenaan adalah berkaitan dengan Pergerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah (tanda pengenalan).

Penyalahgunaan Lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah
‡ Kebanyakkan kes penyalahgunaan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah ketika di dalam keadaan sebagai tanda pengenalan. ‡ Disebabkan oleh hal perubatan atau kesihatan, lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah biasanya digunakan oleh organisasi atau individu yang tiada kaitan langsung dengan Pergerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah. ‡ Pada dasarnya, apa sahaja kegunaan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah oleh manamana pihak tanpa kelulusan Persatuan Kebangsaan adalah satu penyalahgunaan samada bertujuan perniagaan atau tidak.

‡ Meniru (Imitation) ‰ Penggunaan lambang yang meniru atau hampir menyamai bentuk dan warna yang kemungkinan boleh terkeliru dengan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah.

‡ Salah penggunaan (Improper use) ‰ Penggunaan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah oleh organisasi atau seseorang yang tidak diiktiraf untuk menggunakannya seperti organisasi perniagaan, badan bukan kerajaan (NGO), ahli farmasi, doktor. ‰ Penggunaan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah oleh seseorang yang diiktiraf untuk menggunakannya tetapi menggunakannya tidak berdasarkan Prinsip Asas Pergerakan seperti penggunaan lambang untuk tujuan melepasi sempadan dengan cepat ketika tidak bertugas.

‡ Penyelewengan (Grave misuse / Perfidy) ‰ Penggunaan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah sewaktu konflik bersenjata untuk melindungi anggota tentera atau kelengkapan perang seperti ambulan atau helikopter yang ditanda dengan lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah digunakan untuk menggangkut anggota tentera atau kelengkapan perang. Ini boleh ditakrif sebagai “Jenayah Perang”.

LAGU & IKRAR

LAGU BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
Bulan Sabit Merah Di Malaysia Giat Berjasa Untuk Negara Tidak Kira Kaum Dan Agama Waktu Aman Atau Bahaya Di Mana Jua Adanya Sengsara Di Sana Ada Kita Di Darat Dan Laut Kita Bersedia Walaupun Diancam Bahaya Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia Membantu Semua Yang Menderita Badan Sukarela Berkhidmat Dengan Tabah Dan Bersemangat
Lyrics : Tan Sri Dato’ Dol Ramli Song : Dato’ Johari Salleh "Lagu Bulan Sabit Merah" - was first played in a ceremony 1975 to commemorate the change of name of the Society from the Malaysian Red Cross Society to the Malaysian Red Crescent Society.

IKRAR BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
Bahawa kami ahli PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA berikrar taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong dan Pemerintah-pemerintah di Negeri kami berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara. Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada perlembagaan dan undangundang PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA dan lain-lain undangundang serta arahan PERSATUAN walau di mana kami berada. Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberikan khidmat sukarela kami kepada mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan kepada PRINSIP BULAN SABIT MERAH seperti berikut: KEMANUSIAAN SAKSAMA BERKECUALI KEBEBASAN KHIDMAT SUKARELA BERSATU KESEJAGATAN

KEAHLIAN & AKTIVITI

KEAHLIAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA ‰Ahli Kehormat Seumur Hidup ‰Ahli Seumur Hidup ‰Ahli Biasa (18 tahun ke atas)
‡ Ahli Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam ‡ Ahli Bantuan Sukarela Tidak Berpakaian Seragam

‰Ahli Belia
‡ Ahli Belia (13 - 18 tahun) ‡ Ahli Belia Terbuka (13 - 17 tahun) ‡ Ahli Kanak-kanak (Link) (9 – 12 tahun)

™ Yuran Ahli Seumur Hidup dan Yuran Tahunan Ahli ditetapkan oleh Majlis Kebangsaan

Sijil Ahli Seumur Hidup

‡ Sehingga 8 Mei 2004, terdapat 290,832 ahli berdaftar dengan persatuan. • Ahli-ahli Belia (pelajar sekolah menengah) dan Kanak-kanak (pelajar sekolah rendah) membentuk lebih kurang 80% ahli-ahli BSMM keseluruhannya.

AKTIVITI BSMM
• Perkhidmatan ambulan • Perkhidmatan kecemasan dan bencana reaksi bantuan

• Penyebaran Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (IHL) • Program kesihatan kemasyarakatan • Pemulihan kekeluargaan family links) dan

pertalian (Restoring

AKTIVITI BSMM
• Program pertolongan cemas • Program pembangunan belia • Program AIDS darah, HIV dan

• Program anti-dadah • Latihan dan modal insan • Kutipan derma

AKTIVITI BSMM

AKTIVITI BSMM

PERSIJILAN & LENCANA KECEKAPAN

PERSIJILAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH

‡

‡

SIJIL ASAS BSMM

‡

SIJIL LANJUTAN BSMM

‡

SIJIL JURULATIH BSMM

‡

SIJIL JURULATIH KANAN BSMM

‡ LENCANA KECEKAPAN BSMM UNTUK SEKOLAH RENDAH
‡ ‡ ‡ ‡ Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah (10 jam) Pendidikan Kesihatan (6 jam) Pertolongan Cemas Junior (12 jam) Persahabatan & Persefahaman Antarabangsa (6 jam)

‡ Perkhemahan (6 jam)

‡ LENCANA KECEKAPAN & SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Asas Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (8 jam) Pertolongan Cemas Asas & Kardio Pulmonari Resusitasi (14 jam) Pendidikan Kesihatan (6 jam) Kawad (25 perintah daripada 47) – Lencana Kecekapan Kem Kraf (3 aktiviti perkhemahan) – Lencana Kecekapan Pencegahan Kebakaran (6 jam) – Lencana Kecekapan Persahabatan Antarabangsa – Lencana Kecekapan

LENCANA KECEKAPAN LINK

LENCANA KECEKAPAN BELIA

‡ SIJIL ASAS BSMM
‡ Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Asas Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (PBS - 8 jam; Guru Pemimpin BSMM - 16 jam) ‡ Pertolongan Cemas Asas & Kardio Pulmonari Resusitasi (14 jam) ‡ Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat (10 jam) ‡ Pendidikan Kesihatan ATAU Rawatan Rumah (6 jam)

‡ SIJIL LANJUTAN BSMM
‡ ‡ Pertolongan Cemas Lanjutan & Kardio Pulmonari Resusitasi (20 jam) Pengurusan & Pentadbiran (8 jam)

LENCANA PERSIJILAN PBS

‡ SIJIL JURULATIH BSMM
‡ ‡ Lulus peperiksaan persijilan ASAS & LANJUTAN BSMM Kaedah Mengajar (Guru terlatih dikecualikan) (8 jam)

‡ Lulus Penilaian Latihan Mengajar (Practical Assessment)

‡ SIJIL JURULATIH KANAN BSMM
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menyempurnakan sekurang-kurangnya 30 jam pengajaran tiap-tiap tahap Asas & Lanjutan Menyempurnakan sekurang-kurangnya 5 Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah setiap tahun Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih Bantuan Hidup Asas (8 jam) Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (24 jam) Menyempurnakan tugas & tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan & diperakui oleh Pengerusi Cawangan

LENCANA JURULATIH

‡ SIJIL TAMBAHAN
‡ ‡ Kawad Kaki (20 jam) Simulasi Kecederaan (20 jam)

‡ KURSUS PERTOLONGAN CEMAS UNTUK ORANG AWAM
‡ Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah (6 jam) ‡ Pengenalan Pertolongan Cemas & Kardio Pulmonari Resusitasi (8 jam) ‡ Pertolongan Cemas Asas di Tempat Kerja (14 jam) ‡ Bantuan Hidup Asas (8 jam) ‡ Pertolongan Cemas Lanjutan & Kardio Pulmonari Resusitasi (20 jam)

ANUGERAH & PINGAT

‡ Ahli Kehormat Seumur Hidup (Honorary Life Membership) ‡ Pingat Medal) Perkhidmatan Cemerlang (Distinguished Service

‡ Pingat Kebaktian Terpilih (Excellent Service Medal) ‡ Pingat Jasa Terpuji (Meritorious Service Medal) ‡ Sijil Kepujian (Certificate of Merit) ‡ Pingat Keberanian (Gallantry Award) ‡ Pingat Perkhidmatan Lama (Long Service Medal) ‡ Anugerah Khas Dermawan (Special Award for Benefactors) ‡ Anugerah Khas Istimewa (Special Award for Remarkable Services) ‡ Pingat Jasa Terpuji – Belia (Meritorious Service Medal – Youth) ‡ Sijil Kepujian – Belia (Certificate of Merit – Youth)

Pingat Nensen, 1977

Pingat Nansen telah dianugerahkan kepada Bulan Sabit Merah Malaysia di atas penghormatan perkhidmatan kemanusiaan kepada orang-orang pelarian pada Isnin, 10 Oktober 1977, jam 4.30 petang Di Palais des Nations, Geneva, Salle XVII.

Anugerah Yayasan Tun Abdul Razak, 1982

Bulan Sabit Merah telah memenangi ANUGERAH YAYASAN TUN ABDUL RAZAK sebagai pengiktirafan Perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat dan Orang-orang pelarian Vietnam.

Anugerah Kualiti Perdana Menteri (Sektor Sosial), 1991

Pingat Henry Dunant, 2008

Pingat Henry Dunant telah dianugerahkan kepada Datuk Ruby Lee (bekas Setiausaha Agung) pada tahun 2008 dan disampaikan pada tahun 2009.

STRUKTUR & ORGANISASI

• Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang berasingan iaitu:
1. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) 2. Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) 3. Persatuan-persatuan kebangsaan

J JAWATANKUASA PALANG MERAH

ANTARABANGSA

(The International Committee of the Red Cross) Ditubuhkan pada tahun 1863. Institusi berkecuali yang dianggotai oleh rakyat Switzerland dan telah diberi status pemerhati oleh Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu pada 16 Oktober 1990. • Penjaga Prinsip-prinsip Asas Palang Merah. • Pembangunan Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa. • Mengiktiraf penubuhan Persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah. • Menghantar bekalan bantuan bencana. • Agensi Pengesanan Pusat. • Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan.

PERSEKUTUAN ANTARABANGSA PERSATUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH
(The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Ditubuhkan pada tahun 1919 iaitu selepas Perang Dunia Pertama. • Menggalak dan mempromosikan penubuhan dan pembangunan Persatuan Kebangsaan. • Merupakan badan tetap perhubungan di antara Persatuan Kebangsaan serta penyelarasan dan penyelidikan. • Bekerjasama dengan Persatuan Kebangsaan khasnya untuk tujuan membaiki taraf. • Bertanggungjawab mengelola dan menyelaras bantuan kecemasan kepada mangsa bencana atau orang pelarian.

PERSATUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH KEBANGSAAN
(National Red Societies) PERANAN SETIAP MASA • • • • Bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa. Memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam. Pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan. Melatih anggota-anggota Pertolongan Cemas dan Rawatan. Cross and Red Crescent

MASA PEPERANGAN • Membantu Perkhidmatan Perubatan Tentera, menjaga yang cedera atau sakit dan menderita di kalangan tentera.

STRUKTUR & ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA

PERSIDANGAN ANTARABANGSA
KERAJAAN DAN NEGARA YANG TERLIBAT DENGAN KONVENSYEN GENEVA

JAWATANKUASA ANTARABANGSA PALANG MERAH (International Committee of the Red Cross)

PERSIDANGAN ANTARABANGSA PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH (International Conference of Red Cross and Red Crescent ) PERSIDANGAN PERTAMA 1867 - 9 KERAJAAN 16 J/K (ICRC)

PERSEKUTUAN ANTARABANGSA PERSATUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH (International Federation of Red Cross and Red Crescent)

ICRC
DI TUBUHKAN PADA TAHUN 1863 – INSTITUSI BERKECUALI DIANGGOTAI OLEH RAKYAT SWITZERLAND PERSATUAN KEBANGSAAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH (National Red Cross and Red Crescent)

IFRC
SATU PERSEKUTUAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA DITUBUHKAN PADA TAHUN 1919 (DULU DIKENALI DENGAN LIGA )

Persidangan Antarabangsa
• ICRC, IFRC dan Persatuan-persatuan Kebangsaan adalah badan yang bebas dan tidak terikat antara satu sama lain tetapi saling bekerjasama. • ICRC, IFRC dan Persatuan-persatuan Kebangsaan inilah yang membentuk Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa. • ICRC, IFRC dan Persatuan-persatuan Kebangsaan akan bertemu di Persidangan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa setiap 4 tahun sekali. • Persidangan ini bagi membincangkan semasa dan perancangan akan datang. • Persidangan ini diurus oleh beribu pejabat di Geneva. isu-isu

sekretariat yang

Struktur Organisasi BSMM
• Penaung persatuan ialah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. • Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. • Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. • Naib Presiden dipegang oleh:
– – – – – – YB YB YB YB YB YB Menteri Menteri Menteri Menteri Menteri Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Kesihatan Luar Negeri Belia dan Sukan Pelajaran Pendidikan Tinggi

CARTA ORGANISASI BSMM
MAJLIS KEBANGSAAN IBU PEJABAT KEBANGSAAN

LEMBAGA EKSEKUTIF KEBANGSAAN

SEKRETARIAT KEBANGSAAN

ZON

NEGERI

CAWANGAN

SEKRETARIAT CAWANGAN

DAERAH

CABANG

SEKRETARIAT CABANG

UNIT
Pasukan Bantuan Sukarela Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak

Majlis Kebangsaan
• Majlis Kebangsaan merupakan membuat polisi dan dasar BSMM. badan yang

• Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8 orang ahli yang dipilih, 2 orang wakil setiap Cawangan, wakil-wakil agensi kerajaan, kementerian dan Setiausaha Agung. • Majlis Kebangsaan bermesyuarat 3 bulan sekali.

Pengerusi Kebangsaan BSMM

YM Tunku Tan Sri Dato’ Shahriman bin Tunku Sulaiman, PSM, DIMP, ASDK, PJK

Setiausaha Agung BSMM

YBhg Dato Haji Noordin Bin Haji Abd Razak, PSD, DMSM, PMW, JSM, KMN, BSK

AHLI MAJLIS KEBANGSAAN 2010-2012
Pengerusi Kebangsaan: ‡ YM Tunku Tan Sri Dato Shahriman Bin Tunku Sulaiman Timbalan Pengerusi Kebangsaan: ‡ YBrs En Hisham Harun Hashim Naib Pengerusi Kebangsaan: ‡ YBhg Dato Dr Haji Wan Azhar Bin Haji Wan Mohd Ali ‡ YBhg Dato Haji Noordin Bin Haji Abd Razak ‡ YBhg Dato William J Chai ‡ YBhg Dato Wira Dr Haji Bahari Bin Datuk Abu Mansor Bendahari Kehormat: ‡ YBhg Dato’ Sayed A Rahman Bin Sayed Mohd Ahli Majlis: ‡ YTM Tunku Panglima Besar Dato Seri Tunku Puteri Intan Safinaz ‡ YBrs En Lim Kim Chuan ‡ YBrs Tuan Haji Wan Mohd Ali Bin Wan Ahmad ‡ YBhg Dato Paduka Haji Wan Mahmood Bin Pawan Teh ‡ YBhg Dato Haji Bahari Bin Haji Taib ‡ YBrs Dr Sri Buana ‡ YBrs Dr Jagjit Singh

Lembaga Eksekutif Kebangsaan
• Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang diputuskan oleh Majlis Kebangsaan. Ia melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan dan menjalankan aktiviti-aktiviti seharian BSMM. Badan inilah yang menggerakkan Persatuan. • Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8 orang ahli yang dipilih, 5 orang wakil zon dan Setiausaha Agung. • Lembaga Eksekutif Kebangsaan (NEB) bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.

Jawatankuasa Kebangsaan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Belia Kewangan Kutipan Derma Latihan Pembangunan Organisasi Pentadbiran & Perjawatan Perhubungan Antarabangsa Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan Bencana Perkhidmatan Masyarakat Program Darah / HIV – AIDS & Penyalahgunaan Dadah Lembaga Tender Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pengurusan

Setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan akan melantik pula ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing.

Zon & Cawangan
• Cawangan-cawangan BSMM diagihkan kepada 5 zon. • Zon Utara
– BSMM Cawangan Perlis – BSMM Cawangan Kedah – BSMM Cawangan Pulau Pinang

• Zon Tengah
– BSMM Cawangan Perak – BSMM Cawangan Selangor – BSMM Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

• Zon Selatan
– BSMM Cawangan Negeri Sembilan – BSMM Cawangan Melaka – BSMM Cawangan Johor

• Zon Pantai Timur
– BSMM Cawangan Pahang – BSMM Cawangan Terengganu – BSMM Cawangan Kelantan

• Zon Timur
– BSMM Cawangan Sabah – BSMM Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan – BSMM Cawangan Sarawak

JAWATANKUASA CAWANGAN SELANGOR 2010-2012
‡ Penaung: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengerusi: Timb. Pengerusi: Naib Pengerusi I: Naib Pengerusi II: Pengarah: Peg. Perubatan: Setiausaha Kehormat: Bendahari Kehormat: Pen. Pengarah Latihan: Pen. Pengarah PBS: Pen. Pengarah Belia/Link: Penguasa Jururawat & Kebajikan: Kuartermaster: Peg. Seranta: PJKK Reaksi Kecemasan & Bencana: PJKK Derma Darah/HIV-AIDS: PJKK Kutipan Derma: PJKK UUKA: AJK: AJK: DYMM Sultan Selangor Pn. Fatimah Sulaiman Dr. S. Selva Jothi En. R. Kalaivanan Dr. G. Varatharaju En. M. Somasuntharam Dr. Abdul Ali Raja Mohamed En. N. Murugan Cik Normala Zulkarnain En. S. Muniandy En. Kanadason Kandasamy Pn. A. Susan En. Kuyilan En. Khairuddin Cik Loh Yin Peng En. Azizul Amar Rahmat S. Ravi Solayappan En. Pang Tee Kwong Shaikh Dawood Saravanan Murugesu En. Abdul Wahab Othman

Cabang

• Setiap Cawangan terdiri daripada beberapa Cabang (Chapter) di mana dahulu dikenali sebagai Daerah dan Daerah Kecil. Daerah Kecil biasanya merupakan suatu institusi seperti universiti, maktab perguruan dan sebagainya. Daerah Kecil kini telah dinaik taraf kepada Cabang. Setakat tahun 2000, ada 119 Cabang di seluruh negara.

CARTA ORGANISASI CABANG
Pengerusi

Penasihat Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

Setiausaha Kehormat

Bendahari Kehormat

Pegawai Perubatan

Pegawai Penjaga Latihan

Pegawai Penjaga PBS

Pegawai Penjaga Belia / Link

Pegawai Seranta

Kuartermaster

PJKK Kutipan Derma

PJKK UUKA

Penguasa Jururawat

PJKK Reaksi Kecemasan & Bencana

PJKK Kebajikan

PJKK Program Darah, HIV / AIDS

Jawatan Timbalan Pengerusi biasanya tiada di peringkat Cabang (mengikut keperluan)

• Penubuhan Cabang
– Mereka yang berminat hendaklah terlebih dahulu menjadi ahli BSMM dengan mengisi Borang Keahlian. – Mengadakan Mesyuarat Khas Penubuhan dan melantik Jawatankuasa Penaja. – Pihak Institusi kemudian hendaklah menulis surat permohonan penubuhan Cabang kepada Cawangan dengan disertai senarai Jawatankuasa Penaja. – Dicadangkan oleh Cawangan dan kelulusan oleh Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

• Penasihat / Panel Penasihat Cabang
– Dicadangkan oleh Cabang dan kelulusan oleh Cawangan. – Tiada hak mengundi.

• Jawatankuasa Cabang
– Ahli yang Dipilih (Elected Members):
• • • • • • • • • • • • • Pengerusi (Chairman) Timbalan Pengerusi (Deputy Chairman) 2 orang Naib Pengerusi (Vice Chairman) Pegawai Perubatan (Medical Officer) Setiausaha Kehormat (Honorary Secretary) Bendahari Kehormat (Honorary Treasurer) Penguasa Jururawat (Nursing Superintendent) Kuartermaster (Quartermaster) Pegawai Penjaga Latihan (Officer in Charge of Training) Pegawai Penjaga PBS (Officer in Charge of VAD) Pegawai Penjaga Belia (Officer in Charge of Youth) Pegawai Penjaga Kanak-kanak (Officer in Charge of Link) Tidak melebihi 7 orang lain-lain Ahli yang Dipilih Members)

(Elected

– Ahli-ahli Jawatankuasa Cabang yang dipilih (Elected Members) adalah tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa. – Ex-officio terdiri daripada wakil Jabatan-jabatan Kerajaan atau Kementerian.

– Tempoh jawatan adalah untuk 2 tahun. – Senarai nama ahli Jawatankuasa Cabang yang dipilih (Elected Members) hendaklah dikemukakan bagi pertimbangan dan kelulusan Cawangan sebelum dapat memegang jawatan. – Pemilihan hendaklah dilakukan sewaktu Mesyuarat Agung Tahunan (AGM).

• Mesyuarat Cabang
– Mesyuarat Cabang hendaklah diadakan sekurangkurangnya 4 kali setahun. – Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah diadakan sebelum akhir Mac setiap tahun. – Wakil Cawangan hendaklah dijemput menghadiri semua Mesyuarat Cabang. – Minit Mesyuarat dan semua Laporan Cabang mesti dihantar segera kepada Cawangan dari masa ke semasa. – Cabang dikehendaki melantik seorang wakil tetap untuk menduduki Jawatankuasa Cawangan.

• Kewangan dan Harta Benda
– Tahun Kewangan Persatuan ialah dari 1 Januari hingga 31 Disember. – Semua harta benda dan kewangan yang dimiliki adalah hak Persatuan. – Semua wang tidak boleh diderma kepada lain-lain organisasi kecuali kepada institusi yang mempunyai matlamat dan tujuan yang sama dengan Persatuan. – Ahli tidak boleh membuat rayuan derma atau mengambil bahagian dalam pungutan derma kecuali mendapat kelulusan Lembaga Eksekutif Kebangsaan atau Cawangan. – Cabang tidak boleh memungut derma di Cawangan atau Cabang lain kecuali mendapat kebenaran Lembaga Eksekutif Kebangsaan atau Cawangan berkenaan. – Akuan Bank boleh dibuka atas nama Persatuan setelah mendapat kelulusan Lembaga Eksekutif Kebangsaan atau Cawangan. – Cabang boleh mengadakan ‘Petty Cash’ dan hendaklah dipegang oleh Bendahari Kehormat.

Unit
• Aktiviti di peringkat Cabang biasanya dijalankan oleh unit-unit yang terdiri daripada bahagian Pasukan Bantuan Sukarela atau PBS (Volunteer Aid Detachment atau VAD), Pasukan Kumpulan Kebajikan (Welfare Service Group atau WSG), Belia (Youth) dan Kanak-kanak (Link). • Setiap unit ini mempunyai pegawai masingmasing. Bagi unit Belia, Pegawai Belianya ialah guru penasihat BSMM yang dilantik oleh sekolah.

• Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai nombor unit yang khas, yang menunjukkan unit itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa. • Contohnya Unit SL(VAD)62 menunjukkan unit ini ialah dari Cawangan Selangor (SL), merupakan unit Volunteer Aid Detachment atau Pasukan Bantuan Sukarela (VAD) dan nombor 62 menunjukkan ia merupakan unit ke 62 yang didaftarkan. Ini sebenarnya ialah nombor unit bagi Universiti Teknologi MARA.

CARTA ORGANISASI PBS
KOMANDAN

PENOLONG KOMANDAN

KUARTERMASTER

KETUA UTAMA SEKSYEN

KETUA SEKSYEN

KETUA SEKSYEN

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

PENOLONG KETUA SEKSYEN 4 x Ahli

Peranan & Tanggungjawab Pemimpin Pasukan
• Pentadbiran
– – – – Pendaftaran ahli Kad ahli Kewangan Perlantikan AJK Pasukan

• Latihan
– – – – Program latihan dan peperiksaan Perjumpaan mingguan Kursus Kecekapan ahli

• Tatatertib

• Aktiviti
– – – – – – Program kemasyarakatan Program darah Pembangunan belia Penjagaan kesihatan asas Program anti-dadah Lawatan ke hospital / rumah kebajikan

• Pakaian Seragam • Kebajikan Ahli
– Masalah ahli – Ahli sakit

PERHUBUNGAN & LARANGAN

• Semua surat menyurat atau perhubungan dengan Kerajaan Malaysia atau Badan Antarabangsa hendaklah melalui Cawangan dan Ibu Pejabat Kebangsaan. • Semua surat menyurat atau perhubungan dengan Kerajaan Negeri hendaklah melalui Cawangan. • Perhubungan Ahli atau Cabang dengan Ibu Pejabat Kebangsaan hendaklah melalui Cawangan. • Perhubungan oleh Cabang dengan Cawangan lain atau Cabang lain di luar Cawangan hendaklah melalui Cawangan masing-masing.

• Semua ahli kecuali Pengerusi Kebangsaan, Setiausaha Agung, Pengerusi Cawangan atau Cabang, Setiausaha Kehormat Cawangan atau Cabang tidak dibenarkan membuat persidangan akhbar, memberi maklumat atau bercakap di Radio atau TV melainkan mendapat mandat daripada Lembaga Eksekutif Kebangsaan, Cawangan atau Cabang. • Persatuan atau Cawangan boleh melantik wakilnya menduduki di dalam Organisasi lain yang bidang tugas dan matlamatnya adalah sama.

PERJAWATAN

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Penaung (SPB YDP Agong)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Presiden Pengerusi

Penaung (DiRaja)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Timb. Presiden Naib Presiden Timb. Pengerusi Penasihat Kehormat

Penaung

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Naib Pengerusi Bendahari Kehormat

Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Ahli NEB Setiausaha Agung

Penasihat Timb. Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Pengarah

Naib Pengerusi Pengarah

Pengerusi

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Ahli J/kuasa Ketua Bahagian

Pen. Pengarah Latihan Pen. Pengarah PBS Pen. Pengarah Penasihat Belia Naib Pengerusi 1 Setiausaha Naib Pengerusi 2 Kehormat Bendahari Kehormat Peg. Perubatan

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Peg. Tadbir Bahagian

Penguasa Jururawat Kuartermaster PJKK Duta Muhibbah Peg. Tadbir Bahagian

Peg. Penjaga Latihan Peg. Penjaga PBS Peg. Penjaga Belia Peg. Penjaga Kanak-kanak Setiausaha Kehormat Peg. Perubatan Bendahari Kehormat

Belia: Penaung (Pengetua)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

Peg. Perkhidmatan Kecemasan (ESO) Pen. Peg. Tadbir

Kuartermaster Pembantu Perubatan (MA/SRN) PJKK Peg. Tadbir

PBS: Komandan Belia: Pemimpin Belia Kanak-kanak: Penaung (Guru Besar)

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS: Pen. Komandan Belia: Pen. Peg. Pemimpin Belia Kanak-kanak: Peg. Pemimpin Kanak-kanak

Pem. Perubatan Ambulan (AMA)

AJK

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS: Kuartermaster Kanak-kanak: Pen. Peg. Pemimpin Kanakkanak

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia: Ketua Utama Seksyen

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia: Ketua Seksyen

KEBANGSAAN

CAWANGAN

CABANG

UNIT

PBS / Belia: Pen. Ketua Seksyen

TUGAS AHLI JAWATANKUASA CABANG

PENGERUSI
‡ Bertanggungjawab terhadap Pengerusi Cawangan dan bertanggungjawab terhadap semua hal berkaitan pengurusan, pembangunan, pentadbiran dan kegiatan Cabang. Bertanggungjawab mempengerusikan semua Mesyuarat Jawatankuasa Cabang. Mempunyai satu undi Penentuan dan akan menandatangani minit tiap-tiap mesyuarat semasa disahkan. Bertanggungjawab menyediakan tugas-tugas dan menyelia AJK Cabang dalam perlaksanaan tugas mereka. Menentukan akaun Cabang disediakan untuk diaudit, diluluskan dan dikemukakan ke Cawangan. Bertanggungjawab di dalam memastikan belanjawan dan perancangan belanjawan Cabang tersusun rapi. Terlibat dalam tugas-tugas rasmi dengan Kementerian, Jabatan Kerajaan dan BSMM.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

NAIB PENGERUSI I
‡ ‡ ‡ ‡ Bertanggungjawab menjalankan tugas Pengerusi semasa ketiadaannya. Mengambil alih jawatan Pengerusi apabila Pengerusi meletakkan jawatan sehingga Pengerusi baru dilantik. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pentadbiran dan kewangan Cabang. Bertanggungjawab membantu Pengerusi menyelia tugas AJK Cabang.

NAIB PENGERUSI II
‡ (Bergantung pada keperluan Cabang dan tugas-tugasnya seperti Naib Pengerusi I)

SETIAUSAHA KEHORMAT
‡ ‡ Bertanggungjawab terhadap Setiausaha Cawangan dan menjadi Pegawai Penyelaras dan Perhubungan untuk Cabang dan Unit. Membantu Jawatankuasa Cabang dalam memelihara perhubungan dengan Badan-badan Kerajaan, Swasta dan Pertubuhan lain di peringkat Cabang. Bertanggungjawab memberi bantuan sekretariat dan susulan untuk Jawatankuasa Cabang terutama kepada Pengerusi dan Naib Pengerusi. Menyelaras semua kegiatan Cabang. Bekerjasama dengan Bendahari Kehormat dalam menyediakan Peruntukan Tahunan dan Penyata Kewangan. Menjadi Pegawai Pentadbiran peringkat Cabang termasuk bertanggungjawab mengenai semua dokumen, buku, rekod, pendaftaran dan insuran kepunyaan Cabang.

‡

‡ ‡ ‡

BENDAHARI KEHORMAT
‡ Bertanggungjawab terhadap Bendahari Cawangan dan akan bertanggungjawab menyimpan rekod akaun, menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran, Pendapatan dan Perbelanjaan dan Kunci Kira-kira bulanan dan tahunan. Bertanggungjawab mengenai penerimaan dan pembayaran di Cabang dan Unit. Menandatangani semua cek yang dikeluarkan bersama pegawai yang dilantik oleh Jawatankuasa Cabang. Bertanggungjawab menyediakan Belanjawan Tahunan untuk dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang dan memajukan ke Cawangan. Menasihati Jawatankuasa Cabang dalam pengawasan kewangan dan audit. Bertanggungjawab menyimpan dan merekod segala harta Cabang seperti tanah, bangunan, kenderaan, peralatan, perkakasan pejabat dan lain-lain. Menyelia dan mengemukakan akaun yang disatukan ke Cawangan sebelum 30 Mac setiap tahun.

‡ ‡ ‡

‡ ‡

‡

PEGAWAI PERUBATAN
‡ ‡ Bertanggungjawab mengenai berbagai aspek perubatan dan kesihatan dalam program-program Cabang. Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk mengemaskinikan cara-cara latihan pertolongan cemas, rawatan rumah, pemulihan pernafasan dan lain-lain perkara yang bersangkutan di peringkat Cabang.

PENGUASA JURURAWAT
‡ ‡ Bertanggungjawab dalam segala aspek kegiatan rawatan dan kejururawatan di Cabang. Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk mengemaskini cara-cara rawatan.

PEGAWAI PENJAGA LATIHAN
‡ ‡ ‡ Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan mengenai semua hal latihan di Cabang. Bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Latihan Cabang. Bekerjasama dengan Penolong Pengarah Latihan Cawangan dalam usaha menyelaras, merancang dan mengimplimentasi program latihan untuk Cabang dan Unit. Bertanggungjawab dalam merancang dan mengadakan semua program latihan untuk Cabang. Bertanggungjawab memajukan Laporan Latihan Cabang kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan.

‡ ‡

PEGAWAI PENJAGA PBS
‡ Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah PBS Cawangan, Pengerusi / Naib Pegerusi Cabang dalam semua hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan PBS di Cabang. Bekerjasama dengan Penolong Pengarah PBS dalam penubuhan dan pembangunan PBS di Cabang. Bekerjasama dengan Pengerusi JKK Bantuan Bencana dalam pengerahan dan memobilisasikan anggota PBS semasa bencana alam peringkat Cabang. Bertanggungjawab menyediakan laporan aktiviti PBS peringkat Cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah PBS dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab menyediakan laporan berhubung kenaikan pangkat Pasukan PBS, pertukaran pemimpin dan alamat melalui Pengerusi / Setiausaha Kehormat Cabang seperti yang telah diluluskan oleh J/kuasa Cabang. Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dari pasukan PBS yang mana di dalam bidang dan tugas beliau. Disyorkan jika terdapat masalah atau keraguan, hendaklah merujuk kepada Pengerusi Cabang atau Penolong Pengarah PBS.

‡ ‡

‡

‡

‡

‡ ‡

Mempengerusi, menasihat dan menyelaras mesyuarat Pegawaipegawai PBS. Bersama Pegawai Latihan menentukan pasukan PBS mendapat latihan yang sewajarnya.

PEGAWAI PENJAGA BELIA / LINK
‡ Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Belia dalam semua hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan unit-unit Belia / Kanak-kanak di Cabang. Bekerjasama dengan Penolong Pengarah Belia dalam penubuhan dan pembangunan unit Belia / Kanak-kanak di Cabang. Bertanggungjawab dalam menyediakan laporan aktiviti Belia / Kanak-kanak peringkat Cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah Belia dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab menyediakan laporan berhubung kenaikan pangkat pasukan Belia, pertukaran pemimpin dan alamat melalui Pengerusi / Setiausaha Kehormat Cabang seperti yang diluluskan oleh J/kuasa Cabang. Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dari pasukan Belia / Kanak-kanak yang mana di dalam bidang dan tugas beliau. Disyorkan jika terdapat masalah dan keraguan hendaklah dirujuk kepada Pengerusi Cabang atau Penolong Pengarah Belia. Mempengerusi, menasihat dan menyelaras mesyuarat Pegawaipegawai Belia dan Kanak-kanak. Bersama-sama Pegawai Latihan menentukan pasukan Belia dan Kanak-kanak mendapat latihan yang sewajarnya.

‡ ‡

‡

‡

‡ ‡

PEGAWAI SERANTA
‡ ‡ Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam memberi informasi mengenai kegiatan Cabang. Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam menerbitkan semua bahan berita, bahan bercetak atau elektronik dan penerangan mengenai kegiatan Cabang. Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam membangunkan satu sistem perhubungan antara berbagai J/kuasa Cabang dengan Cawangan dan pasukan-pasukan.

‡

KUARTERMASTER
‡ Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dan Kuartermaster Cawangan untuk semua aset (peralatan dan bekalan) yang dipunyai oleh Cabang. Bertanggungjawab mengenai stor dan inventori Cabang dan menyediakan laporan harta benda dan lain-lain yang berkaitan kepada Cawangan dari semasa ke semasa melalui Setiausaha Kehormat Cabang.

‡

PENGERUSI JKK BANTUAN BENCANA
‡ Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dan Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan di dalam aktiviti Bantuan Bencana. Bertanggungjawab dalam memberi arahan bergerak (movement orders), arahan pentadbiran dan operasi dalam gerakan bantuan bencana di peringkat Cabang dengan kerjasama Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan. Bertanggungjawab mengendalikan Pusat Kawalan Bantuan Bencana BSMM Cabang dan dengan kerjasama Pegawai Penjaga PBS / Belia dalam pengerahan serta tenaga manusia dalam masa bencana. Bekerjasama dengan Kuartermaster dalam mengganti kembali bekalan barang-barang bantuan bencana. Bertanggungjawab dalam merangka, membangunkan dan kemaskinikan Rancangan Persediaan / Bantuan Bencana peringkat Cabang dengan kerjasama Cawangan. Bertanggungjawab menyediakan laporan bencana / persediaan / bantuan dari masa ke masa dan memajukan kepada Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan melalui Setiausaha Kehormat Cabang. Mewakili Cabang di dalam Jawatankuasa Bantuan Bencana Kerajaan di peringkat Cabang.

‡

‡

‡ ‡

‡

‡

PENGERUSI JKK KUTIPAN DERMA
‡ Bertanggungjawab kepada Pengerusi JKK Kutipan Derma Cawangan dan Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan kutipan derma peringkat Cabang. Bertanggungjawab dalam program kutipan derma peringkat Cabang. Berhubung dengan Cawangan dalam merangka projek kutipan derma peringkat Cabang. Berhubung dengan Pegawai Penjaga Latihan / PBS / Belia untuk keperluan ahli dan bantuan. Bertanggungjawab dalam menghantar semua laporan kegiatan yang telah dijalankan mengikut kelulusan Cawangan dan perlembagaan persatuan dan memajukan semua laporan berkaitan melalui Setiausaha Kehormat Cabang.

‡ ‡ ‡ ‡

PENGERUSI JKK ANTI DADAH
‡ Bertanggungjawab kepada Pengerusi JKK Anti Dadah Cawangan dan Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan anti dadah peringkat Cabang. Berhubung dengan Jawatankuasa Program Anti Dadah peringkat Cawangan untuk mengendalikan kempen anti dadah serta menarik perhatian ahli terhadap penyalahgunaan dadah.

‡

LAIN-LAIN JKK
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ PENTADBIRAN ANUGERAH PROGRAM DARAH BANGUNAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT KEBAJIKAN DISIPLIN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA HIV/AIDS HARI PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH

TUGAS AHLI JAWATANKUASA PASUKAN BANTUAN SUKARELA

KOMANDAN
‡ Bertanggungjawab mempastikan disiplin, latihan, kecekapan, pakaian seragam, rekod dan kewangan pasukan di dalam keadaan baik. Menerima dan melaksana arahan yang diterima daripada Cabang / Cawangan dari semasa ke semasa. Mengatur kursus dan latihan untuk ahli-ahli pasukan seperti mana peruntukan Buku Panduan Latihan. Mengatur program aktiviti tahunan pasukan. Mengagihkan tugas rasmi BSMM di kalangan anggota pasukannya dan mempastikan kehadiran anggota pasukannya dalam setiap tugas yang telah diberikan. Bertanggungjawab menghantar laporan pasukan kepada Cabang setiap tahun.

‡ ‡ ‡ ‡

‡

PENOLONG KOMANDAN
‡ ‡ Memikul tanggungjawab Komandan pasukan semasa ketiadaan beliau. Membantu Komandan di dalam perlaksanaan tugasnya.

KUARTERMASTER
‡ Mengendalikan penerimaan peralatan-peralatan pasukan atau peralatan yang dipinjam daripada Cabang / Cawangan / IPK atau organisasi lain agar sentiasa terpelihara. Mengadakan rekod-rekod mengenai alatan serta aset pasukan dan memastikan ianya boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan Komandan dan Penolong Komandan.

‡ ‡

KETUA UTAMA SEKSYEN
‡ ‡ ‡ ‡ Melatih dan menjaga disiplin anggota seksyen di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai dua orang Ketua Seksyen. Bertindak sebagai Setiausaha di dalam mesyuarat pasukannya. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan semua pegawai atasan pasukannya.

KETUA SEKSYEN
‡ ‡ ‡ Menjaga seksyen dan membantu Ketua Utama Seksyen di dalam memantau disiplin anggota pasukan di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai tiga orang Penolong Ketua Seksyen. Mengetuai pasukannya semasa ketiadaan semua pegawai atasan dan Ketua Utama Seksyen pasukannya.

PENOLONG KETUA SEKSYEN
‡ ‡ Bertanggungjawab mengetuai empat orang anggota pasukan. Bertanggungjawab menjaga dan melatih anggota bawahannya. Sekiranya pasukannya mempunyai bilangan anggota yang ramai, beliau boleh memberi tunjuk ajar kepada sekurang-kurangnya 15 orang anggota pasukannya.

PAKAIAN SERAGAM

‡

‡

‡ ‡

‡ ‡ ‡

‡

Pakaian-pakaian seragam BSMM hendaklah dipakai lengkap dengan peralatan yang telah diperuntukkan bagi tiap-tiap jenis pakaian seragam. Semua peralatan seperti pingat, reben (ribbons) dan sebagainya hendaklah mengikut spesifikasi yang telah diluluskan oleh Majlis Kebangsaan dan dibeli secara persendirian. Pakaian seragam BSMM hanya boleh dipakai semasa menjalankan tugas BSMM. Ahli-ahli tidak dibenarkan menukar warna atau fesyen pakaian seragam atau menokok-tambah atau mengubah pakaian dan peralatan yang digunakan. Barang kemas tidak boleh dipakai semasa memakai pakaian seragam BSMM kecuali jam tangan dan cincin perkahwinan. Ahli-ahli yang telah diberhentikan atau meletakkan jawatan adalah dilarang memakai pakaian seragam atau lencana BSMM. Ahli yang mewakili BSMM ke luar negara hendaklah memakai pakaian seragam yang bersesuaian mengikut arahan atau garis panduan yang disyaratkan. Hanya ahli yang beragama Sikh sahaja dibenarkan memakai sarban mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

Uniform 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lelaki
Pakaian Istiadat Pegawai Pakaian Seragam Pegawai Pakaian Seragam Pegawai Pakaian Seragam PBS Pakaian Seragam Kawalan Kehormat PBS / Belia Pakaian Seragam Anggota Ambulans Pakaian Seragam EMU Pakaian Seragam Belia / Kanakkanak Pakaian Seragam Latihan

Uniform 1 2 3

Wanita
Pakaian Istiadat Pegawai Pakaian Seragam Pegawai Pakaian Seragam Pegawai

4A & 4B Pakaian Seragam PBS / Belia 5A & 5B Kehormat PBS / Belia 6 7 8 9 10
Pakaian Seragam Kawalan

Pakaian Seragam Anggota Ambulans Pakaian Seragam EMU Pakaian Seragam Belia / Kanakkanak Pakaian Seragam Latihan Pakaian Seragam Pilihan

Pakaian Istiadat No. 1 – Pegawai Lelaki

Pakaian Istiadat No. 1 – Pegawai Wanita

Pakaian Seragam No. 2 – Pegawai Lelaki

Pakaian Seragam No. 2 – Pegawai Wanita

Pakaian Seragam No. 3 – Pegawai Lelaki

Pakaian Seragam No. 3 – Pegawai Wanita

Pakaian Seragam No. 4 – PBS Lelaki

Pakaian Seragam No. 4A – PBS / Belia Wanita

Pakaian Seragam No. 5 – PBS / Belia Lelaki (Kawalan Kehormatan)

Pakaian Seragam No. 5A – PBS / Belia Wanita (Kawalan Kehormatan)

Pakaian Seragam No. 8 – Belia / Link Lelaki

Pakaian Seragam No. 8 – Belia / Link Wanita

Baju Korporat

Kemeja T

Sebahagian Peralatan Pakaian Seragam Pegawai
Gojet

Jalur Emas

Jalur Bunga Padi

Lencana Sulam

SEKIAN TERIMA KASIH
DISUSUN OLEH WAHAB CHIK KURSUS INTENSIF PEGAWAI BARU BSMM CABANG UiTM 11 – 13 Februari 2011 Akademi Latihan Inovasi & Motivasi (ALIM), Jugra, Selangor