Biodata Tokoh ilmuan islam

Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang

yang rnundur la menuntut dan m diberikan itu buk sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan se umpamanya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang

Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Jadi. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Dalam kajiannya. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Selain itu. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Menurut Ibnu Haitham. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. sains. Antara buku karyanya termasuk: 1. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. 5. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.bayang dan gerhana. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. 2. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Apabila umur semakin meningkat. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. . M. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. 3. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. dan ketuhanan. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. metafizik. logik.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. 4. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Selain sains. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Bagi Ibnu Haitham.

Teori evolusi yang dikemukakannya telah dijadikan sebagai bahan kajian oleh Charles Darwin yang kemudiannya menerbitkan buku Origin of Species mengenai kejadian dan asal-usul manusia. Menurutnya. kecerdikan manusia tidaklah mengatasi kepintaran yang dimiliki oleh beruk. Pandangannya mengenai manusia dan perkembangan masyarakat bukan sahaja menjadi asas pemikiran kepada ilmuwan Islam yang lain seperti Ibnu Khaldun dan Jamaluddin Al Rini tetapi juga para sarjana Barat. Dalam buku tersebut. manusia itu ialah sebuah dunia yang kecil dan padanya terdapat gambaran mengenai segala yang ada di dunia ini.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Hasil daripada kajian dan pemerhatiannya terhadap pelbagai spesies hidupan dan fosil di beberapa buah benua. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Charles Darwin telah menyatakan bahawa manusia berkembang secara evolusi daripada spesies hidupan yang paling ringkas kepada yang kompleks. Ibn Maskawaih Orang yang mengasaskan teori evolusi Ibn Maskawaih atau nama sebenarnya Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yaakub bin Maskawaih merupakan ilmuwan Islam yang terpenting. Teori evolusinya telah menjadi kontroversi dan mendapat tentangan daripada pihak gereja kerana dia menafikan peranan Tuhan dalam menjadikan kehidupan di muka bumi ini. Namun begitu. Perkembangan itu berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama. beliau akhirnya membuat keputusan bahawa manusia sebenarnya berasal daripada beruk melalui proses evolusi. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. teori berkenaan telah menjadikan Darwin terkenal dan dianggap sebagai pelopor teori evolusi yang digunakan oleh para sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi dalam menghuraikan sejarah serta perjalanan manusia serta perkembangan masyarakat. Sekiranya setiap anggota masyarakat melaksanakan peranan dan . Walaupun pemikiran falsafahnya tidak banyak dibicarakan tetapi beliau telah mengemukakan berbagai-bagai teori falsafah penting yang menjadi asas kepada pemikiran falsafah tokoh-tokoh selepasnya. Padahal teori evolusi telah lama digunakan oleh Ibn Maskawaih dalam kajiannya mengenai perabadan manusia. Tetapi manusia menjadi lebih cerdik kerana pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia mempunyai peranannya yang tersendiri sama ada sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Pendapat beliau ini menepati "Teori Fungsi" yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Perancis yang bernama Auguste Comte. Bagi Ibn Maskawaih.

telah mendorongnya mempelajari kesusasteraan. Nilai-nilai buruk pula hanya akan mengganggu proses tumbesaran dan menyebabkan mereka . tidak keterlaluan kalau di katakan bahawa Ibn Maskawaih juga merupakan pengasas kepada Teori Fungsi yang digunakan oleh para penganalisis sosial yang menjalankan kajian tentang masyarakat kuno dan moden. beliau dilantik pula sebagai Ketua Pemegang Amanah Khazanah yang bertanggungjawab menjaga Perpustakaan Malik Adhdud Daulah yang memerintah dari tahun 367-372H. Beliau juga telah mengemukakan teori akhlak dalam kitabnya yang berjudul kitab Tahzib al-Akhlaq. Kebanyakan pandangannya mengenai perkara ini disesuaikan daripada pandangan ahli falsafah Yunani. Kesan pemikiran falsafah Yunani terhadap Ibn Muskawaih dapat dilihat pada pandangannya mengenai jiwa. Secara tidak langsung akan membawa keruntuhan kepada masyarakat tersebut. bahasa. Semasa mengungkap persoalan ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada padanya. falsafah. Dalam kitab itu. Beliau menguasai dan mempunyai kepakaran setiap bidang yang dipelajarinya. Jadi. tetapi minatnya yang mendalam terhadap ilmu. Manakala sebarang gangguan terhadap fungsi itu akan mengakibatkan berlakunya konflik dan pergolakan dalam masyarakat. Memulakan kerjayanya sebagai doktor sebelum dilantik menjadi setiausaha kepada beberapa orang menteri seperti Mueiz al Daulah. Ibnu Maskawaih juga ahli sejarah dan ilmuwan akhlak yang handal. beliau menyebut kemuncak akhlak ialah apabila lahirnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara teratur. Baginya jiwa sesuatu yang dapat menerima dua perkara pada satu masa yang sama seperti keadaan hitam dan putih pada satu waktu. Ibn Muskawaih telah berjaya membina ketokohannya sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang.fungsinya maka masyarakat itu akan berada dalam keadaan yang stabil dan bersatu padu serta membolehkannya berkembang dengan teratur. Banyak teori telah dihasilkan oleh beliau dan tidak terbatas kepada bidang falsafah semata-mata. Kesempatan ini telah digunakan untuk menelaah berbagai-bagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan Islam dan Yunani. Walaupun beliau terdidik dalam bidang perubatan. Untuk mendapat jiwa yang bersih maka anak-anak sejak kecil lagi harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik. kimia. Semua ilmu pengetahuan itu tidak dipelajari sekali gus seperti yang sering dilakukan oleh sarjana Islam yang lain. akhlak yang baik hanya akan lahir daripada jiwa yang bersih dan begitu juga sebaliknya. Pengalaman tersebut memberikan beliau peluang yang luas untuk mendampingi masyarakat dan orang ramai. Oleh itu. Antaranya Kitab al-Fauz al-Saghir yang menumpukan pembicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizik iaitu tentang Allah. Beliau menulis berbagai-bagai kitab yang membicarakan pelbagai persoalan. Selepas kematian Mueiz. Beliau mempelajarinya secara berperingkat-peringkat dan akhirnya mendapati bidang falsafah sesuai dengan dirinya sebagai seorang pemikir. beliau dilantik oleh Menteri Ibnu Amid menjadi ketua perpustakaan. dan ilmu klasik yang lain. Selepas itu. beliau menyatakan bahawa jiwa merupakan roh yang berlainan daripada tubuh dan tidak mungkin dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera. kerasulan dan jiwa.

Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. al-Tabikh mengenai kaedah memasak. Ibn Maskawaih turut menulis beberapa buah kitab yang lain seperti al'Adwiah al-Mufra-dah tentang ubat-ubatan. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). Namun. Sesungguhnya Ibn Maskawaih yang dilahirkan pada 330H (941M) di Kota Rhages itu akan terus dikenang sebagai seorang ahli falsafah yang kaya dengan teori-teorinya. Tajarub al'Umarn sebuah catatan mengenai sejarah. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi. Selain itu. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. . Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. al'Fauz al-Kabir. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. dan sejarah. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. sains. beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Semasa di sana. Anak-anak perlu dilatih pada peringkat awal tumbesaran supaya bersikap dan bertindak mengikut nilai-nilai ini agar sebati dengan diri serta sanubari mereka.membesar tanpa menghiraukan tatasusila. Berdasarkan banyak kitab yang ditulisnya maka ketokohannya sebagai ahli falsafah dan pengarang tidak dapat dinafikan. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Al-Farabi Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. dan Tajrib al'Um. Selepas beberapa waktu. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. matematik. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. al'Asyribah yang membicarakan tentang minuman. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Uns al'Farid sebuah antologi cerpen. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli Digelar Aristotle kedua. Idea dan pandangannya jelas mendahului zaman menjadikannya sebagai salah seorang ilmuwan serta sarjana Islam yang tiada tolok bandingan pada zamannya.

Oleh itu. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. stabil serta makmur. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Justeru. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Menurut Al-Farabi. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. Maka tidak hairanlah. idea. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Plato. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. Dalam membicarakan teori politiknya. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Pemikiran. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. Tanpa sains. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Di samping itu.falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai . Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. Bagi Al-Farabi. seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain.

. Jabir banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Jabir Ibn Haiyan Bapa Ilmu Kimia Jabir Ibn Haiyan (750-803 Masihi). Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia.sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen. telah berhasil menempatkan dirinya sebagai ilmuwan terkemuka sejak dia mengamalkan bidang perubatan dan alkimia di Kufah (sekarang Iraq) di sekitar tahun 776 Masihi yang silam. Beliau mencu-rahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. Maknanya. Beliau menegaskan bahawa kuantiti yang tepat daripada bahan kimia saling berhubungan dengan wujudnya tindak balas kimia yang akan berlaku. Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. yang lebih akrab dipanggil "Si Geber dari Abad Pertengahan" juga dikenali sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. beliau pernah berguru pada Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. Beliau yang nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Oleh sebab itu. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. Pada peringkat awal kerjaya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. Jadi. Sementelahan itu. beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia. Beliaulah yang memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen didunia alkimia. bolehlah dikatakan bahawa Jabir telah meletakkan dasar ke atas hukum nisbah tetap.

Oleh sebab itulah. Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sab'een. Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia. kalsinasi (penukaran logam kepada oksidanya dengan cara pembakaran). salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. Pencapaian praktis utama yang disumbangkan oleh beliau ialah penemuan bahan mineral dan asid. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. Jabir merupakan seorang pelopor dalam beberapa bidang pengembangan ilmu kimia gunaan. Bahan campuran. Idea eksperimen Jabir itu sekarang telah menjadi dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. dan gris.termasuk kitabnya yang masyhur. dan tartarik. terutamanya pada bahan logam. seperti pada proses penghabluran. Sumbangan beliau termasuk juga dalam pembangunan keluli. serta campuran bahan cat. penyediaan bahan-bahan logam. . seperti emas. Beliau telah merumuskan tiga bentuk berbeza daripada bahan kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 1. Cecair (spirit).Sumbangan yang paling asas oleh Jabir dalam bidang ilmu kimia termasuk juga dalam bidang penyempurnaan pendekatan saintifik. yakni yang mempengaruhi pengewapan pada proses pemanasan. yang telah pun dipersiapkan pertama kali dalam penelitian tentang alembik (Anbique). tinta emas. perak. hidroklorik. Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada duanya didunia. penyulingan. Logam. dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. sitrik. Rekaannya terhadap alembik membuatkan proses penyulingan menjadi lebih mudah dan sistematik. dan penguraian bahan kimia. Sumbangan beliau juga pada menyediakan pelapisan bahan anti air pada pakaian. timah. arsenik. Pada abad pertengahan. seperti pada bahan kapur barus (camphor). bahan pengering pakaian. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. telah diterjemahkan ke bahasa Latin. yang boleh ditukar menjadi serbuk. bukan logam. bahan antikarat. Tegasnya. tembaga. dan penyamakan kulit. Selain itu. dan ammonium klorida. Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimya telah diterbitkan oleh orang Inggeris yang bernama Robert Chester pada tahun 1444. risalah-risalah Jabir dalam bidang ilmu kimia . besi. beliau juga mengembangkan teknik peleburan emas dengan menggunakan bahan aqua regia. pejalwap dan penyejatan serta pengembangan terhadap beberapa peralatan untuk menjalankan eksperimen itu. penggunaan bijih mangan dioksida untuk pembuatan kaca.

Al-Ghazali juga banyak menulis. falsafah. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. pertama kali ditemukan oleh Jabir.). tafsir. Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". Walau bagaimanapun. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. ulumul Quran. seorang berbangsa Inggeris. Dialah yang memuji Jabir sebagai seorang pendeta Arab dan juga ahli falsafah. beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Berthelot pula menterjemahkan beberapa buku beliau. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana Selain belajar dan mengkaji. iaitu Richard Russel mengalihbahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Sum of Perfection. Sebahagian besar karyanya tetap kekal dalam bahasa Arab. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Sejak kecil lagi. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yan menyerang kota Baghdad. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. Lantaran itu. dan sebagainya. dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang'orang Yang Bukan Ahlinya. Berbeza dengan pengarang sebelumnya. akhlak. Book of the Balances. Sewaktu berada di Baghdad. Berikutnya pada tahun 1678. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. dan Book of Eastern Mercury. Buku ini kemudiannya menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya dan telah member! impak dan pengaruh yang cukup besar kepada evolusi ilmu kimia moden. daripada semua karyanya. hanya sedikit sahaja yang telah diterjemahkan. Sungguhpun begitu. Kitab Al-Sab'een diterjemahkan juga oleh Gerard dari Cremona. Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia)..Buku kedua. Richardlah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber. Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. Pars! pada tahun 450 Hijrah. Istilah alkali. yang antaranya dikenali dalam judul Book of Kingdom. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mm al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). .

logik. Menurut Al-Ghazali. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. . Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. ketuhanan. Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingat. Mahkun Nazar fMengenai Ilmu Logik). beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. Mizanul Amal (Timbangan Amal). Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik.. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Bahkan dalam buku tersebut.Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). fizik. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap antifalsafah. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang antifalsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. dan etika. metafizik.kan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang terlalu berpegang kepada logik. Namun begitu. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan . politik. Al-Ghazali menyatakan tujuan menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. dan fizikal. Cuma bagi Al-Ghazali. Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Miyarul Ilmu. Namun begitu.

Jadi. Semasa pemerintahan al-Mu'min ibn Ali. Kajian dan terjemahan yang dibuat oleh S. dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Ibn Tufail atau nama asalnya. dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Sebaliknya beliau berpendapatan bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan apt keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. perubatan. Granada lebih dikenali sebagai ahli hukum.Van den Berg terhadap kitab "Lima Baida al-Thaan". Malahan kajian yang dibuat terhadap pemikiran falsafah beberapa tokoh terkenal seperti Ibnu Rusyd tidak diberikan penilaian yang adil. Begitu juga dengan pemikiran falsafah Ibn Tufail tidak banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. Walaupun beberapa tokoh falsafah Islam seperti al-Kindi. dan ahli falsafah Islam telah menghasilkan sejumlah karya-karya yang besar tetapi kebanyakan tulisan mereka belum diterjemahkan. Jadi. Perkara yang ditentang oleh AlGhazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan. tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri. falsafah Islam tetap dianggap sebagai satu kelompok yang hilang dalam sejarah pemikiran manusia. tulisan Ibnu Rusyd mengenai metafizik misalnya tidak mendapat sorotan yang meluas wahal kajian tersebut dapat membantu kita memahami dan mendekati pemikiran ahli falsafah itu dengan lebih mendalam lagi. Ibn Tufail Ahli falsafah yang mendahului zaman. perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Pada Al-Ghazali. sejarah lebih mengenali tokoh-tokoh falsafah Yunani dan barat jika dibandingkan dengan ahli falsafah Islam. al-Farabi. kesilapan. Namun begitu. Tidak kurang juga yang musnah disebabkan oleh peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh kuasa asing. Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asya. tetapi mereka tidak mendapat tempat yang sewajarnya jika dibandingkan dengan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle. dan Ibn Sina mendapat pengiktirafan dari Barat.Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini. ilmuwan. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Walaupun para sarjana. Dunia Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah yang hebat. Kajian-kajian mengenai tokoh berkenaan masih belum memadai dan jauh daripada memuaskan. Maka tidak hairanlah. dan ahli politik yang handal. apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail .

Pada anggapannya di sebalik alamnya terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. Ibn Tufail berjaya membuat huraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pemikiran falsafahnya. Selain itu. pengadilan. Beliau juga mendapati bahawa kepanasan boleh dihasilkan melalui geselan. Untuk itu. dan Tuhan. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera. Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. akal. Dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini. matematik. tempatnya digantikan oleh anak muridnya iaitu Ibnu Rusyd. beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan. Falsafah Ibn Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan . Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang berlaku disekelilingnya. Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibn Tufail mengenai ilmu metafizik. Abu Ya'kub Yusuf. Selepas bersara. fizik. Kitab itu ialah "Hay ibn Yaqzan" yang memuatkan pandangannya secara umum. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin. kering. Semasa hayatnya. Dengan watak "Hay" itu. Walaupun Ibn Tufail dikatakan telah menulis banyak buku tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam. Menerusi buku itu. Ibn Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya.al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. dan basah dengan tanah. Yang menarik dalam buku itu. Watak itu tidak pernah mengenali kedua-dua ibu bapanya. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia. gerakan cahaya sama ada daripada apt ataupun matahari. dan sebagainya. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia. dan penulisan. Ibn Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh. dengan gaya bahasa yang menarik dan imiginasi yang indah. Katanya. sejuk. Setelah dewasa. beliau telah menggunakan watak Hayibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas. Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Hay bin Yaqzan selalu membahas dan menganalisa sesuatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada hubungannya dengan Allah. Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara. Ibn Tufail mendapati bahawa lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah. Langkah Ibn Tufail menggunakan analog! watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah.

mereka mudah terpengaruhi dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu memperbahaskannya. beliau tidak menyepi dan mengasingkan diri seperti mana yang dilakukan oleh segelintir ahli falsafah lain. Beliau anak kelahiran bum! Iran iaitu di Ray dekat Tehran merupakan seorang tokoh falsafah yang masyhur pada kurun ke-3 Hijrah.kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Lantaran itu. Beliau pada zaman mudanya menjadi pemain gambus (rebab. metafizik. Selain itu beliau seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia. Pemikiran falsafah Ibn Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat. rebana) sambil menyanyi. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. Al-Razi Karyanya menjadi rujukan dunia Eropah. Ibnu Tufail tidak menerima sarangan itu bulat-bulat melainkan selepas dibahaskan secara kritis. Sesetengah pendapat mengatakan yang beliau lahir pada 1 Sya'ban 251H bersamaan 865M. Dalam buku itu. Kegiatan ini dilakukannya sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada 1185 Masihi. kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu dan mempelajari bidang perubatan dan falsafah. Al-Razi merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang banyak menimbulkan kontroversi dalam bidang ilmu falsafah. Ibnu Bajjah telah melakukan pembelaan terhadap tulisan-tulisan al Farabi dan Ibnu Sina. Sebaliknya beliau bergiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam urusan pemerintahan serta kenegaraan. Oleh sebab itulah al-Razi terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang rasional dan murni. dan beberapa ahli falsafah Islam yang lain dengan baik. moral. Beliau belajar ilmu kedoktoran dengan Ali ibn Rabban alThabari (192 . Sikap dan pemikirannya dikatakan cenderung kepada pemikiran dan teori ahli falsafah Yunani kuno seperti Plato. al-Razi tetap diletakkan dalam senarai ahli falsafah muslim yang terkemuka sehingga ke hari ini. Al-Razi atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi. Ibn Tufail banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Bajjah sebagaimana yang dapat diperhatikan pada pertengahan buku Hay bin Yaqzan yang banyak membawa saranan yang terdapat dalam kitab "al-Mutawwahid". Sumbangannya yang besar dalam bidang perubatan dan kimia sangat berharga kepada generasi selepasnya. Oleh sebab itu. Ibn Tufail hidup hampir sezaman dengan Ibnu Bajjah. al-Farabi. ramai dalam kalangan ahli falsafah muslim yang mengecamnya. al-Razi memberi sumbangan besar dalam menghuraikan falsafah logik. Walau bagaimanapun. dan kenabian dengan cara rasional dan harmoni. Menurut sesetengah pengkaji dan pemikir. Namun begitu. lahir pada tahun 236H bersamaan 850M. Maka sebab itu beliau mudah menerima pandangan falsafah Ibnu Bajjah. Barangkali bertitik tolak daripada sikapnya itu.240H bersamaan 808-855M) dan belajar ilmu falsafah dengan al- . Manakala dalam bidang falsafah. mereka tidak setuju dengan sebahagian pendapatnya yang proplatonisme.

Hal ini terbukti dengan banyak karya-karya beliau telah menjadi rujukan dan panduan dunia barat terutamanya dalam bidang perubatan. ilmu kalam. Kemudian al-Razi berpindah ke Baghdad atas permintaan Khalifah al-Muktafi (289 . Sehingga kini karya-karya alRazi masih diguna. Hal ini terbukti dengan banyak hasil karya beliau ditemui termasuk yang telah hilang.295H bersamaan 901 . Semasa Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad ibn Asad menjadi Gabenor Ray. Dalam dunia keilmuan. geometri. dan suratsurat telah dihasilkan oleh al-Razi dicatatkan para pengkaji.908M). perubatan. astronomi. Pada masa ini juga al-Razi menulis buku al-Thibb al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad. sayang kepada pesakit-pesakitnya. dan kimia. dan meninggal dunia pada 5 Syaaban 313H (Oktober 925M). sains.908M). dermawan kepada orang-orang miskin dan memberi rawatan kepada mereka secara percuma. sastera. Dalam menjalankan kerjaya kedoktoran. Minat yang mendalam dunia Eropah kepada karya agung yang seberat 10kg ini terbukti dengan penerbitannya beberapa kali sejak abad ke-12M lagi sehingga abad ke17M. sehinggakan beliau telah digelar The Arabic Galen. Beliau banyak menulis penolakan terhadap buku-buku al-Razi. Kemasyhuran al-Razi bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada dunia Islam malah ketokohan dan kepakaran beliau turut diakui oleh dunia barat. dan sejarah.Balkhi. Demikianlah pada zaman al-Razi. beliau tidak terlepas daripada ditentang oleh para ilmuwan sezamannya. Penentang al-Razi yang dapat dikenal pasti oleh para sarjana dan ilmuwan Islam ialah Abu Qasim al-Balkhi. fiqh dan usul fiqh. Hitti menyifatkan al-Razi sebagai seorang doktor yang paling agung dalam kalangan doktor Muslim dan juga seorang penulis yang produktif. beliau dikenal sebagai seorang yang pemurah. Teorinya tentang kesenangan itu dijelaskan dalam kitabnya Tafdhil Ladzdzat al-Na^s. bahasa Arab. . Setelah Khalifah alMuktafi wafat. yang ditulis kembali oleh Abu Sulaiman al-Mantiqi al-Sajistani dalam Siwan al-Hikmah. beliau mempunyai banyak perbezaan dengannya al-Razi terutama tentang teori kesenangan. makalah. Karya-karya dan sumbangan Al-Razi merupakan antara tokoh yang produktif dalam lapangan penulisan. al-Razi diberi kepercayaan memimpin rumah sakit (hospital) selama enam tahun (290296H bersamaan 902 . Al-Razi menderita akibat ketekunannya menulis dan membaca yang terlalu banyak. Begitu juga dengan Syuhaid ibn al-Husain alBalkhi. Kitab al-Hawi (Liber Contines) merupakan sebuah ensiklopedia amalan perubatan terapeutik yang dihasilkan olehnya menjadi rujukan dunia Eropah. tradisi pro dan kontra tidak pernah luput sejak zaman dahulu bahkan sehinggalah ke hari ini. al-Razi kembali ke Ray. yang berkuasa pada waktu itu. Kemasyhuran al-Razi sebagai doktor bukan sahaja di dunia timur. tetapi juga di barat. terutama buku 'Ilm al'Ilahi. Karya-karya beliau banyak membincangkan persoalan falsafah. Para sarjana berpendapat bahawa al-Razi mengalami sakit mata dan kemudiannya buta pada penghujung hayat-nya. ketuhanan. Dalam masa yang sama beliau juga belajar matematik. alQuran. Tidak kurang daripada 200 buah karangan termasuk buku.

Dogmatics 13 buah. Kitab al-Ladzdzah. Oleh sebab itu. Medicine satu buah. Cheiromancy satu buah. Kitab al-llmi al-Ilahi. Padanya penyakit jasmani tidak boleh dipisahkan dengan penyakit rohani. . Falsafah 26 buah. Karya ini berkisar tentang cara pengubatan penyakit jiwa dan pengubatan fizik yang menyembuhkan tubuh badan. Perubatan tujuh buah. Al-Razi turut memberi sumbangan yang besar dalam bidang kimia dengan terhasilnya Kitab al-Asrar (The Book of Secrets). Amarah al-lqbal aI'Dawlah. dan Mineralogy satu buah. antaranya History dua buah.Penemuan al-Razi berkenaan sakit campak cacar tulen (smallpox) dan campak biasa (measal) turut menjadi bahan rujukan perubatan di dunia Barat malah turut diulangi penerbitannya beberapa kali sehingga abad ke-18M. Fiqh tiga buah. Dalam buku ini terkandung 10 penemuan berkaitan tentang amalan sent dan sains perubatan. Physionomy dua buah. Dalam buku ini juga beliau menekankan betapa pentingnya cara pemeriksaan yang teliti sebelum membuat sesuatu kesimpulan tentang sesuatu penyakit. Encyclopedia satu buah. Antara karya utama yang membincangkan persoalan falsafah ialah al-Sirah al'Falsafiyyah. Geometri lima buah. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan sumber utama maklumat bahan kimia sehingga abad ke-14M. Karya beliau dalam bidang falsafah yang berjudul Al'Thib al-Ruhani merupakan karya teragung beliau dalam bidang falsafah. Maqalah fi ma baid al'Thabiiyah. Kitab al-Mansur (Liber medicinalis ad al Mansorem) juga karya agung al-Razi dalam dunia perubatan. Bahasa Arab tujuh buah. Al-Razi menentang sekeras-kerasnya amalan penipuan dan penyelewengan dalam amalan perubatan. Astrology satu buah. Al-Razi telah menghasilkan buku ini ketika beliau di Khurasan di bawah pemerintahan Gabenor al-Mansur Ibnu Ishaq. Fiqh dan Usul Fiqh lima buah. dalam merawatnya kedua-dua pendekatan iaitu rohani dan jasmani terus digemblengkan. Antara lain kejayaan al-Razi dalam dunia perubatan ialah penemuan rawatan kepada penyakit cacar dan pengasingan alkohol dalam penghasilan antiseptik. Kedua-dua karya ini juga merupakan sumber kurikulum tradisional di kalangan para pengamal perubatan Islam. Alt Sami al-Nasysyar telah mengesan sebanyak 97 buah buku yang telah dihasilkan oleh al-Razi yang merangkumi bidang-bidang al-Quran (tafsir) lima buah. dan al-Syukuk 'ala Proclus. Quran tiga buah. dengan terhasilnya banyak karya tentang falsafah sudah cukup untuk membuktikan minat yang mendalam al-Razi dalam bidang falsafah. dan Sejarah dua buah. Ilmu kalam 40 buah. Sumbangan al-Razi dalam bidang falsafah tidak kurang hebatnya. Philosophy lapan buah. Alchemy satu buah. Satu falsafah yang terpenting dalam karya al-Razi ini ialah kebenaran dalam ilmu perubatan merupakan suatu yang amat sukar diperoleh dan walaupun banyak tersedia rujukan namun kurang juga nilainya sekiranya dibandingkan dengan amalan seorang doktor yang sentiasa menggunakan kuasa pemikiran dan logiknya. Buku ini dianggap satu karya beliau yang tulen dan mencerminkan kematangan dan kepakaran beliau dalam amalan perubatan moden. Brockelman seorang pengkaji biografi orientalis pula membahagikan penulisan tokoh ini kepada 13 bidang dengan hanya menemui 38 buah karya sahaja. Rhetoric satu buah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful