Biodata Tokoh ilmuan islam

Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang

yang rnundur la menuntut dan m diberikan itu buk sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan se umpamanya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang

Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Bagi Ibnu Haitham. Dalam kajiannya. Selain itu. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Menurut Ibnu Haitham. Selain sains. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. sains. 5. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. 3. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. 4.bayang dan gerhana. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. . logik. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. dan ketuhanan. Jadi. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Apabila umur semakin meningkat. M. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Antara buku karyanya termasuk: 1. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. metafizik. 2. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya.

Ibn Maskawaih Orang yang mengasaskan teori evolusi Ibn Maskawaih atau nama sebenarnya Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yaakub bin Maskawaih merupakan ilmuwan Islam yang terpenting.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Teori evolusinya telah menjadi kontroversi dan mendapat tentangan daripada pihak gereja kerana dia menafikan peranan Tuhan dalam menjadikan kehidupan di muka bumi ini. Tetapi manusia menjadi lebih cerdik kerana pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Hasil daripada kajian dan pemerhatiannya terhadap pelbagai spesies hidupan dan fosil di beberapa buah benua. teori berkenaan telah menjadikan Darwin terkenal dan dianggap sebagai pelopor teori evolusi yang digunakan oleh para sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi dalam menghuraikan sejarah serta perjalanan manusia serta perkembangan masyarakat. Pendapat beliau ini menepati "Teori Fungsi" yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Perancis yang bernama Auguste Comte. Dalam buku tersebut. beliau akhirnya membuat keputusan bahawa manusia sebenarnya berasal daripada beruk melalui proses evolusi. Padahal teori evolusi telah lama digunakan oleh Ibn Maskawaih dalam kajiannya mengenai perabadan manusia. Walaupun pemikiran falsafahnya tidak banyak dibicarakan tetapi beliau telah mengemukakan berbagai-bagai teori falsafah penting yang menjadi asas kepada pemikiran falsafah tokoh-tokoh selepasnya. Menurutnya. Setiap manusia mempunyai peranannya yang tersendiri sama ada sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Namun begitu. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Bagi Ibn Maskawaih. Teori evolusi yang dikemukakannya telah dijadikan sebagai bahan kajian oleh Charles Darwin yang kemudiannya menerbitkan buku Origin of Species mengenai kejadian dan asal-usul manusia. Sekiranya setiap anggota masyarakat melaksanakan peranan dan . kecerdikan manusia tidaklah mengatasi kepintaran yang dimiliki oleh beruk. Pandangannya mengenai manusia dan perkembangan masyarakat bukan sahaja menjadi asas pemikiran kepada ilmuwan Islam yang lain seperti Ibnu Khaldun dan Jamaluddin Al Rini tetapi juga para sarjana Barat. manusia itu ialah sebuah dunia yang kecil dan padanya terdapat gambaran mengenai segala yang ada di dunia ini. Perkembangan itu berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama. Charles Darwin telah menyatakan bahawa manusia berkembang secara evolusi daripada spesies hidupan yang paling ringkas kepada yang kompleks.

Untuk mendapat jiwa yang bersih maka anak-anak sejak kecil lagi harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik. Kebanyakan pandangannya mengenai perkara ini disesuaikan daripada pandangan ahli falsafah Yunani. beliau menyatakan bahawa jiwa merupakan roh yang berlainan daripada tubuh dan tidak mungkin dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera. Banyak teori telah dihasilkan oleh beliau dan tidak terbatas kepada bidang falsafah semata-mata. Kesempatan ini telah digunakan untuk menelaah berbagai-bagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan Islam dan Yunani. Semua ilmu pengetahuan itu tidak dipelajari sekali gus seperti yang sering dilakukan oleh sarjana Islam yang lain. Manakala sebarang gangguan terhadap fungsi itu akan mengakibatkan berlakunya konflik dan pergolakan dalam masyarakat. Oleh itu. beliau dilantik oleh Menteri Ibnu Amid menjadi ketua perpustakaan.fungsinya maka masyarakat itu akan berada dalam keadaan yang stabil dan bersatu padu serta membolehkannya berkembang dengan teratur. bahasa. Beliau juga telah mengemukakan teori akhlak dalam kitabnya yang berjudul kitab Tahzib al-Akhlaq. Pengalaman tersebut memberikan beliau peluang yang luas untuk mendampingi masyarakat dan orang ramai. Selepas itu. Walaupun beliau terdidik dalam bidang perubatan. Beliau menulis berbagai-bagai kitab yang membicarakan pelbagai persoalan. beliau dilantik pula sebagai Ketua Pemegang Amanah Khazanah yang bertanggungjawab menjaga Perpustakaan Malik Adhdud Daulah yang memerintah dari tahun 367-372H. Beliau mempelajarinya secara berperingkat-peringkat dan akhirnya mendapati bidang falsafah sesuai dengan dirinya sebagai seorang pemikir. Ibnu Maskawaih juga ahli sejarah dan ilmuwan akhlak yang handal. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada padanya. Beliau menguasai dan mempunyai kepakaran setiap bidang yang dipelajarinya. Memulakan kerjayanya sebagai doktor sebelum dilantik menjadi setiausaha kepada beberapa orang menteri seperti Mueiz al Daulah. Nilai-nilai buruk pula hanya akan mengganggu proses tumbesaran dan menyebabkan mereka . kimia. dan ilmu klasik yang lain. akhlak yang baik hanya akan lahir daripada jiwa yang bersih dan begitu juga sebaliknya. Antaranya Kitab al-Fauz al-Saghir yang menumpukan pembicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizik iaitu tentang Allah. Baginya jiwa sesuatu yang dapat menerima dua perkara pada satu masa yang sama seperti keadaan hitam dan putih pada satu waktu. Ibn Muskawaih telah berjaya membina ketokohannya sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Kesan pemikiran falsafah Yunani terhadap Ibn Muskawaih dapat dilihat pada pandangannya mengenai jiwa. Selepas kematian Mueiz. Dalam kitab itu. beliau menyebut kemuncak akhlak ialah apabila lahirnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara teratur. Jadi. tidak keterlaluan kalau di katakan bahawa Ibn Maskawaih juga merupakan pengasas kepada Teori Fungsi yang digunakan oleh para penganalisis sosial yang menjalankan kajian tentang masyarakat kuno dan moden. Semasa mengungkap persoalan ini. falsafah. kerasulan dan jiwa. Secara tidak langsung akan membawa keruntuhan kepada masyarakat tersebut. telah mendorongnya mempelajari kesusasteraan. tetapi minatnya yang mendalam terhadap ilmu.

al-Tabikh mengenai kaedah memasak. al'Asyribah yang membicarakan tentang minuman. al'Fauz al-Kabir. matematik. Idea dan pandangannya jelas mendahului zaman menjadikannya sebagai salah seorang ilmuwan serta sarjana Islam yang tiada tolok bandingan pada zamannya. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. dan Tajrib al'Um. beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Tajarub al'Umarn sebuah catatan mengenai sejarah. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. sains. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Uns al'Farid sebuah antologi cerpen. dan sejarah. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Sesungguhnya Ibn Maskawaih yang dilahirkan pada 330H (941M) di Kota Rhages itu akan terus dikenang sebagai seorang ahli falsafah yang kaya dengan teori-teorinya. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). Selepas beberapa waktu.membesar tanpa menghiraukan tatasusila. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Selain itu. Semasa di sana. Al-Farabi Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli Digelar Aristotle kedua. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. Anak-anak perlu dilatih pada peringkat awal tumbesaran supaya bersikap dan bertindak mengikut nilai-nilai ini agar sebati dengan diri serta sanubari mereka. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. Namun. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. . Berdasarkan banyak kitab yang ditulisnya maka ketokohannya sebagai ahli falsafah dan pengarang tidak dapat dinafikan. Ibn Maskawaih turut menulis beberapa buah kitab yang lain seperti al'Adwiah al-Mufra-dah tentang ubat-ubatan. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki.

Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. Di samping itu. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Menurut Al-Farabi. idea. Dalam membicarakan teori politiknya. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia.falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M. seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. Justeru. stabil serta makmur. Plato. Bagi Al-Farabi. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. Maka tidak hairanlah. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai . akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Pemikiran. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Tanpa sains. Oleh itu.

Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. Oleh sebab itu. yang lebih akrab dipanggil "Si Geber dari Abad Pertengahan" juga dikenali sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia. Maknanya. beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. . Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Jadi. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia.sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. telah berhasil menempatkan dirinya sebagai ilmuwan terkemuka sejak dia mengamalkan bidang perubatan dan alkimia di Kufah (sekarang Iraq) di sekitar tahun 776 Masihi yang silam. Jabir banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Beliaulah yang memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen didunia alkimia. Beliau mencu-rahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. bolehlah dikatakan bahawa Jabir telah meletakkan dasar ke atas hukum nisbah tetap. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. beliau pernah berguru pada Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. Beliau yang nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Beliau menegaskan bahawa kuantiti yang tepat daripada bahan kimia saling berhubungan dengan wujudnya tindak balas kimia yang akan berlaku. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. Sementelahan itu. Pada peringkat awal kerjaya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Jabir Ibn Haiyan Bapa Ilmu Kimia Jabir Ibn Haiyan (750-803 Masihi). Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen.

dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. bahan pengering pakaian. Pada abad pertengahan. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. seperti pada bahan kapur barus (camphor). Bahan campuran. perak. Selain itu. Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sab'een.termasuk kitabnya yang masyhur. Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimya telah diterbitkan oleh orang Inggeris yang bernama Robert Chester pada tahun 1444. penyediaan bahan-bahan logam.Sumbangan yang paling asas oleh Jabir dalam bidang ilmu kimia termasuk juga dalam bidang penyempurnaan pendekatan saintifik. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. bahan antikarat. yang boleh ditukar menjadi serbuk. Logam. Oleh sebab itulah. dan gris. dan penguraian bahan kimia. Tegasnya. . Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada duanya didunia. kalsinasi (penukaran logam kepada oksidanya dengan cara pembakaran). tembaga. seperti emas. Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia. dan ammonium klorida. Jabir merupakan seorang pelopor dalam beberapa bidang pengembangan ilmu kimia gunaan. dan penyamakan kulit. Pencapaian praktis utama yang disumbangkan oleh beliau ialah penemuan bahan mineral dan asid. dan tartarik. terutamanya pada bahan logam. Sumbangan beliau juga pada menyediakan pelapisan bahan anti air pada pakaian. Beliau telah merumuskan tiga bentuk berbeza daripada bahan kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 1. Cecair (spirit). yakni yang mempengaruhi pengewapan pada proses pemanasan. bukan logam. penggunaan bijih mangan dioksida untuk pembuatan kaca. penyulingan. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. sitrik. salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. arsenik. besi. risalah-risalah Jabir dalam bidang ilmu kimia . serta campuran bahan cat. timah. seperti pada proses penghabluran. beliau juga mengembangkan teknik peleburan emas dengan menggunakan bahan aqua regia. Rekaannya terhadap alembik membuatkan proses penyulingan menjadi lebih mudah dan sistematik. hidroklorik. Idea eksperimen Jabir itu sekarang telah menjadi dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. yang telah pun dipersiapkan pertama kali dalam penelitian tentang alembik (Anbique). Sumbangan beliau termasuk juga dalam pembangunan keluli. telah diterjemahkan ke bahasa Latin. tinta emas. pejalwap dan penyejatan serta pengembangan terhadap beberapa peralatan untuk menjalankan eksperimen itu.

Walau bagaimanapun.Buku kedua. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yan menyerang kota Baghdad. Berikutnya pada tahun 1678. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. dan Book of Eastern Mercury. iaitu Richard Russel mengalihbahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Sum of Perfection.. Sungguhpun begitu. pertama kali ditemukan oleh Jabir. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. Kitab Al-Sab'een diterjemahkan juga oleh Gerard dari Cremona. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang'orang Yang Bukan Ahlinya. Book of the Balances. Buku ini kemudiannya menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya dan telah member! impak dan pengaruh yang cukup besar kepada evolusi ilmu kimia moden.). . Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Berthelot pula menterjemahkan beberapa buku beliau. ulumul Quran. Lantaran itu. Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. yang antaranya dikenali dalam judul Book of Kingdom. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Sewaktu berada di Baghdad. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana Selain belajar dan mengkaji. falsafah. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Dialah yang memuji Jabir sebagai seorang pendeta Arab dan juga ahli falsafah. Berbeza dengan pengarang sebelumnya. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. seorang berbangsa Inggeris. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". Istilah alkali. akhlak. dan sebagainya. hanya sedikit sahaja yang telah diterjemahkan. beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Richardlah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mm al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). Sejak kecil lagi. daripada semua karyanya. Pars! pada tahun 450 Hijrah. Al-Ghazali juga banyak menulis. tafsir. Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). Sebahagian besar karyanya tetap kekal dalam bahasa Arab.

dan fizikal. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan . Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap antifalsafah. ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. ketuhanan. Bahkan dalam buku tersebut. dan etika. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. Al-Ghazali menyatakan tujuan menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Mizanul Amal (Timbangan Amal).kan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Namun begitu. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang antifalsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. fizik. Miyarul Ilmu. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. Cuma bagi Al-Ghazali. Namun begitu.Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. metafizik. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). Mahkun Nazar fMengenai Ilmu Logik). Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang terlalu berpegang kepada logik. politik. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik.. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. logik. Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. . Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingat. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. Menurut Al-Ghazali. agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama.

dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. dan ahli politik yang handal. falsafah Islam tetap dianggap sebagai satu kelompok yang hilang dalam sejarah pemikiran manusia. Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail . Dunia Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah yang hebat. Granada lebih dikenali sebagai ahli hukum. Kajian dan terjemahan yang dibuat oleh S. Pada Al-Ghazali. Semasa pemerintahan al-Mu'min ibn Ali. Kajian-kajian mengenai tokoh berkenaan masih belum memadai dan jauh daripada memuaskan. Ibn Tufail atau nama asalnya. dan Ibn Sina mendapat pengiktirafan dari Barat. apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asya. kesilapan. Tidak kurang juga yang musnah disebabkan oleh peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh kuasa asing. Walaupun beberapa tokoh falsafah Islam seperti al-Kindi. Begitu juga dengan pemikiran falsafah Ibn Tufail tidak banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. tulisan Ibnu Rusyd mengenai metafizik misalnya tidak mendapat sorotan yang meluas wahal kajian tersebut dapat membantu kita memahami dan mendekati pemikiran ahli falsafah itu dengan lebih mendalam lagi. sejarah lebih mengenali tokoh-tokoh falsafah Yunani dan barat jika dibandingkan dengan ahli falsafah Islam. Malahan kajian yang dibuat terhadap pemikiran falsafah beberapa tokoh terkenal seperti Ibnu Rusyd tidak diberikan penilaian yang adil. Ibn Tufail Ahli falsafah yang mendahului zaman. tetapi mereka tidak mendapat tempat yang sewajarnya jika dibandingkan dengan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle.Van den Berg terhadap kitab "Lima Baida al-Thaan". perubatan. Maka tidak hairanlah. tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil. dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. dan ahli falsafah Islam telah menghasilkan sejumlah karya-karya yang besar tetapi kebanyakan tulisan mereka belum diterjemahkan. Namun begitu.Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini. Jadi. Jadi. al-Farabi. Perkara yang ditentang oleh AlGhazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan. tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri. Walaupun para sarjana. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. ilmuwan. Sebaliknya beliau berpendapatan bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan apt keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam.

akal. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam. matematik. beliau telah menggunakan watak Hayibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas. Katanya. dan penulisan. Ibn Tufail mendapati bahawa lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah. Menerusi buku itu. Setelah dewasa. Falsafah Ibn Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik. tempatnya digantikan oleh anak muridnya iaitu Ibnu Rusyd. Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibn Tufail mengenai ilmu metafizik. Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang berlaku disekelilingnya. Tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Watak itu tidak pernah mengenali kedua-dua ibu bapanya. sejuk. dan basah dengan tanah. Yang menarik dalam buku itu. Selain itu. Ibn Tufail berjaya membuat huraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pemikiran falsafahnya. dan Tuhan. pengadilan. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan . Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara. dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya.al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. Dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini. Selepas bersara. dengan gaya bahasa yang menarik dan imiginasi yang indah. Kitab itu ialah "Hay ibn Yaqzan" yang memuatkan pandangannya secara umum. Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin. Semasa hayatnya. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia. gerakan cahaya sama ada daripada apt ataupun matahari. semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Dengan watak "Hay" itu. beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia. dan sebagainya. fizik. Untuk itu. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera. Ibn Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. kering. Walaupun Ibn Tufail dikatakan telah menulis banyak buku tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Beliau juga mendapati bahawa kepanasan boleh dihasilkan melalui geselan. Abu Ya'kub Yusuf. Pada anggapannya di sebalik alamnya terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. Ibn Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh. Hay bin Yaqzan selalu membahas dan menganalisa sesuatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada hubungannya dengan Allah. Langkah Ibn Tufail menggunakan analog! watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah.

Beliau belajar ilmu kedoktoran dengan Ali ibn Rabban alThabari (192 . Dalam buku itu. Sebaliknya beliau bergiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam urusan pemerintahan serta kenegaraan. lahir pada tahun 236H bersamaan 850M. al-Razi tetap diletakkan dalam senarai ahli falsafah muslim yang terkemuka sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun. Pemikiran falsafah Ibn Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat. Ibn Tufail banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Bajjah sebagaimana yang dapat diperhatikan pada pertengahan buku Hay bin Yaqzan yang banyak membawa saranan yang terdapat dalam kitab "al-Mutawwahid". Menurut sesetengah pengkaji dan pemikir. metafizik. dan beberapa ahli falsafah Islam yang lain dengan baik. ramai dalam kalangan ahli falsafah muslim yang mengecamnya. mereka tidak setuju dengan sebahagian pendapatnya yang proplatonisme. Selain itu beliau seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia. mereka mudah terpengaruhi dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu memperbahaskannya. Lantaran itu. Al-Razi Karyanya menjadi rujukan dunia Eropah. Ibnu Bajjah telah melakukan pembelaan terhadap tulisan-tulisan al Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Tufail tidak menerima sarangan itu bulat-bulat melainkan selepas dibahaskan secara kritis. Manakala dalam bidang falsafah. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. al-Razi memberi sumbangan besar dalam menghuraikan falsafah logik. beliau tidak menyepi dan mengasingkan diri seperti mana yang dilakukan oleh segelintir ahli falsafah lain. al-Farabi. Al-Razi merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang banyak menimbulkan kontroversi dalam bidang ilmu falsafah. Sikap dan pemikirannya dikatakan cenderung kepada pemikiran dan teori ahli falsafah Yunani kuno seperti Plato.kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Namun begitu. Barangkali bertitik tolak daripada sikapnya itu. Kegiatan ini dilakukannya sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada 1185 Masihi. Sumbangannya yang besar dalam bidang perubatan dan kimia sangat berharga kepada generasi selepasnya. moral. Al-Razi atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi. Ibn Tufail hidup hampir sezaman dengan Ibnu Bajjah. Maka sebab itu beliau mudah menerima pandangan falsafah Ibnu Bajjah. kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu dan mempelajari bidang perubatan dan falsafah. dan kenabian dengan cara rasional dan harmoni.240H bersamaan 808-855M) dan belajar ilmu falsafah dengan al- . Oleh sebab itulah al-Razi terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang rasional dan murni. Oleh sebab itu. Beliau pada zaman mudanya menjadi pemain gambus (rebab. Sesetengah pendapat mengatakan yang beliau lahir pada 1 Sya'ban 251H bersamaan 865M. Beliau anak kelahiran bum! Iran iaitu di Ray dekat Tehran merupakan seorang tokoh falsafah yang masyhur pada kurun ke-3 Hijrah. rebana) sambil menyanyi.

yang berkuasa pada waktu itu. sastera. Dalam masa yang sama beliau juga belajar matematik. Kemudian al-Razi berpindah ke Baghdad atas permintaan Khalifah al-Muktafi (289 . makalah. dermawan kepada orang-orang miskin dan memberi rawatan kepada mereka secara percuma. perubatan. Sehingga kini karya-karya alRazi masih diguna. Hitti menyifatkan al-Razi sebagai seorang doktor yang paling agung dalam kalangan doktor Muslim dan juga seorang penulis yang produktif. sayang kepada pesakit-pesakitnya. astronomi. ketuhanan. dan kimia. Penentang al-Razi yang dapat dikenal pasti oleh para sarjana dan ilmuwan Islam ialah Abu Qasim al-Balkhi. sehinggakan beliau telah digelar The Arabic Galen.295H bersamaan 901 . tetapi juga di barat. Dalam menjalankan kerjaya kedoktoran. fiqh dan usul fiqh. al-Razi diberi kepercayaan memimpin rumah sakit (hospital) selama enam tahun (290296H bersamaan 902 . Hal ini terbukti dengan banyak hasil karya beliau ditemui termasuk yang telah hilang. Hal ini terbukti dengan banyak karya-karya beliau telah menjadi rujukan dan panduan dunia barat terutamanya dalam bidang perubatan. Pada masa ini juga al-Razi menulis buku al-Thibb al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad. yang ditulis kembali oleh Abu Sulaiman al-Mantiqi al-Sajistani dalam Siwan al-Hikmah. Kitab al-Hawi (Liber Contines) merupakan sebuah ensiklopedia amalan perubatan terapeutik yang dihasilkan olehnya menjadi rujukan dunia Eropah. Begitu juga dengan Syuhaid ibn al-Husain alBalkhi. ilmu kalam. dan meninggal dunia pada 5 Syaaban 313H (Oktober 925M). Tidak kurang daripada 200 buah karangan termasuk buku. Demikianlah pada zaman al-Razi. beliau mempunyai banyak perbezaan dengannya al-Razi terutama tentang teori kesenangan. sains. Semasa Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad ibn Asad menjadi Gabenor Ray. terutama buku 'Ilm al'Ilahi. Minat yang mendalam dunia Eropah kepada karya agung yang seberat 10kg ini terbukti dengan penerbitannya beberapa kali sejak abad ke-12M lagi sehingga abad ke17M. Para sarjana berpendapat bahawa al-Razi mengalami sakit mata dan kemudiannya buta pada penghujung hayat-nya. Karya-karya beliau banyak membincangkan persoalan falsafah. dan sejarah. tradisi pro dan kontra tidak pernah luput sejak zaman dahulu bahkan sehinggalah ke hari ini. Kemasyhuran al-Razi bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada dunia Islam malah ketokohan dan kepakaran beliau turut diakui oleh dunia barat. . bahasa Arab. Kemasyhuran al-Razi sebagai doktor bukan sahaja di dunia timur. al-Razi kembali ke Ray. Karya-karya dan sumbangan Al-Razi merupakan antara tokoh yang produktif dalam lapangan penulisan. Setelah Khalifah alMuktafi wafat. dan suratsurat telah dihasilkan oleh al-Razi dicatatkan para pengkaji. alQuran. Dalam dunia keilmuan. beliau dikenal sebagai seorang yang pemurah. Teorinya tentang kesenangan itu dijelaskan dalam kitabnya Tafdhil Ladzdzat al-Na^s.908M). beliau tidak terlepas daripada ditentang oleh para ilmuwan sezamannya. Al-Razi menderita akibat ketekunannya menulis dan membaca yang terlalu banyak. Beliau banyak menulis penolakan terhadap buku-buku al-Razi.908M).Balkhi. geometri.

Kitab al-Ladzdzah. Al-Razi telah menghasilkan buku ini ketika beliau di Khurasan di bawah pemerintahan Gabenor al-Mansur Ibnu Ishaq.Penemuan al-Razi berkenaan sakit campak cacar tulen (smallpox) dan campak biasa (measal) turut menjadi bahan rujukan perubatan di dunia Barat malah turut diulangi penerbitannya beberapa kali sehingga abad ke-18M. Alchemy satu buah. Astrology satu buah. dan Sejarah dua buah. Quran tiga buah. Falsafah 26 buah. Al-Razi menentang sekeras-kerasnya amalan penipuan dan penyelewengan dalam amalan perubatan. Geometri lima buah. Bahasa Arab tujuh buah. Al-Razi turut memberi sumbangan yang besar dalam bidang kimia dengan terhasilnya Kitab al-Asrar (The Book of Secrets). Philosophy lapan buah. Dalam buku ini terkandung 10 penemuan berkaitan tentang amalan sent dan sains perubatan. Padanya penyakit jasmani tidak boleh dipisahkan dengan penyakit rohani. dan Mineralogy satu buah. Alt Sami al-Nasysyar telah mengesan sebanyak 97 buah buku yang telah dihasilkan oleh al-Razi yang merangkumi bidang-bidang al-Quran (tafsir) lima buah. . Karya beliau dalam bidang falsafah yang berjudul Al'Thib al-Ruhani merupakan karya teragung beliau dalam bidang falsafah. Perubatan tujuh buah. Maqalah fi ma baid al'Thabiiyah. Dogmatics 13 buah. Rhetoric satu buah. Fiqh dan Usul Fiqh lima buah. Sumbangan al-Razi dalam bidang falsafah tidak kurang hebatnya. dengan terhasilnya banyak karya tentang falsafah sudah cukup untuk membuktikan minat yang mendalam al-Razi dalam bidang falsafah. Kedua-dua karya ini juga merupakan sumber kurikulum tradisional di kalangan para pengamal perubatan Islam. Dalam buku ini juga beliau menekankan betapa pentingnya cara pemeriksaan yang teliti sebelum membuat sesuatu kesimpulan tentang sesuatu penyakit. Amarah al-lqbal aI'Dawlah. Antara karya utama yang membincangkan persoalan falsafah ialah al-Sirah al'Falsafiyyah. dan al-Syukuk 'ala Proclus. Brockelman seorang pengkaji biografi orientalis pula membahagikan penulisan tokoh ini kepada 13 bidang dengan hanya menemui 38 buah karya sahaja. Kitab al-llmi al-Ilahi. Oleh sebab itu. Physionomy dua buah. Buku ini dianggap satu karya beliau yang tulen dan mencerminkan kematangan dan kepakaran beliau dalam amalan perubatan moden. Satu falsafah yang terpenting dalam karya al-Razi ini ialah kebenaran dalam ilmu perubatan merupakan suatu yang amat sukar diperoleh dan walaupun banyak tersedia rujukan namun kurang juga nilainya sekiranya dibandingkan dengan amalan seorang doktor yang sentiasa menggunakan kuasa pemikiran dan logiknya. Kitab al-Mansur (Liber medicinalis ad al Mansorem) juga karya agung al-Razi dalam dunia perubatan. Cheiromancy satu buah. antaranya History dua buah. Medicine satu buah. Karya ini berkisar tentang cara pengubatan penyakit jiwa dan pengubatan fizik yang menyembuhkan tubuh badan. Antara lain kejayaan al-Razi dalam dunia perubatan ialah penemuan rawatan kepada penyakit cacar dan pengasingan alkohol dalam penghasilan antiseptik. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan sumber utama maklumat bahan kimia sehingga abad ke-14M. Encyclopedia satu buah. dalam merawatnya kedua-dua pendekatan iaitu rohani dan jasmani terus digemblengkan. Ilmu kalam 40 buah. Fiqh tiga buah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful