Biodata Tokoh ilmuan islam

Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang

yang rnundur la menuntut dan m diberikan itu buk sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan se umpamanya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang

Selain sains. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. 2. dan ketuhanan. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. 4. Antara buku karyanya termasuk: 1. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Dalam kajiannya. Jadi.bayang dan gerhana. . metafizik. 5. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. M. Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Selain itu. Bagi Ibnu Haitham. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. logik. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. 3. sains. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Menurut Ibnu Haitham. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya.

beliau akhirnya membuat keputusan bahawa manusia sebenarnya berasal daripada beruk melalui proses evolusi. Setiap manusia mempunyai peranannya yang tersendiri sama ada sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Hasil daripada kajian dan pemerhatiannya terhadap pelbagai spesies hidupan dan fosil di beberapa buah benua. Bagi Ibn Maskawaih. Padahal teori evolusi telah lama digunakan oleh Ibn Maskawaih dalam kajiannya mengenai perabadan manusia. manusia itu ialah sebuah dunia yang kecil dan padanya terdapat gambaran mengenai segala yang ada di dunia ini. Menurutnya. Dalam buku tersebut. kecerdikan manusia tidaklah mengatasi kepintaran yang dimiliki oleh beruk. Pandangannya mengenai manusia dan perkembangan masyarakat bukan sahaja menjadi asas pemikiran kepada ilmuwan Islam yang lain seperti Ibnu Khaldun dan Jamaluddin Al Rini tetapi juga para sarjana Barat. Walaupun pemikiran falsafahnya tidak banyak dibicarakan tetapi beliau telah mengemukakan berbagai-bagai teori falsafah penting yang menjadi asas kepada pemikiran falsafah tokoh-tokoh selepasnya. Teori evolusinya telah menjadi kontroversi dan mendapat tentangan daripada pihak gereja kerana dia menafikan peranan Tuhan dalam menjadikan kehidupan di muka bumi ini. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Charles Darwin telah menyatakan bahawa manusia berkembang secara evolusi daripada spesies hidupan yang paling ringkas kepada yang kompleks. Pendapat beliau ini menepati "Teori Fungsi" yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Perancis yang bernama Auguste Comte. Perkembangan itu berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama. teori berkenaan telah menjadikan Darwin terkenal dan dianggap sebagai pelopor teori evolusi yang digunakan oleh para sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi dalam menghuraikan sejarah serta perjalanan manusia serta perkembangan masyarakat. Namun begitu. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Sekiranya setiap anggota masyarakat melaksanakan peranan dan . Teori evolusi yang dikemukakannya telah dijadikan sebagai bahan kajian oleh Charles Darwin yang kemudiannya menerbitkan buku Origin of Species mengenai kejadian dan asal-usul manusia.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Ibn Maskawaih Orang yang mengasaskan teori evolusi Ibn Maskawaih atau nama sebenarnya Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yaakub bin Maskawaih merupakan ilmuwan Islam yang terpenting. Tetapi manusia menjadi lebih cerdik kerana pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat.

beliau menyatakan bahawa jiwa merupakan roh yang berlainan daripada tubuh dan tidak mungkin dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera. Baginya jiwa sesuatu yang dapat menerima dua perkara pada satu masa yang sama seperti keadaan hitam dan putih pada satu waktu. dan ilmu klasik yang lain. beliau dilantik pula sebagai Ketua Pemegang Amanah Khazanah yang bertanggungjawab menjaga Perpustakaan Malik Adhdud Daulah yang memerintah dari tahun 367-372H. kerasulan dan jiwa. Oleh itu. Semua ilmu pengetahuan itu tidak dipelajari sekali gus seperti yang sering dilakukan oleh sarjana Islam yang lain. Selepas itu. beliau menyebut kemuncak akhlak ialah apabila lahirnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara teratur. akhlak yang baik hanya akan lahir daripada jiwa yang bersih dan begitu juga sebaliknya. falsafah. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada padanya. Walaupun beliau terdidik dalam bidang perubatan. Semasa mengungkap persoalan ini. Jadi. tetapi minatnya yang mendalam terhadap ilmu. Beliau menulis berbagai-bagai kitab yang membicarakan pelbagai persoalan. Antaranya Kitab al-Fauz al-Saghir yang menumpukan pembicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizik iaitu tentang Allah. Beliau mempelajarinya secara berperingkat-peringkat dan akhirnya mendapati bidang falsafah sesuai dengan dirinya sebagai seorang pemikir. Secara tidak langsung akan membawa keruntuhan kepada masyarakat tersebut. tidak keterlaluan kalau di katakan bahawa Ibn Maskawaih juga merupakan pengasas kepada Teori Fungsi yang digunakan oleh para penganalisis sosial yang menjalankan kajian tentang masyarakat kuno dan moden. Untuk mendapat jiwa yang bersih maka anak-anak sejak kecil lagi harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik. telah mendorongnya mempelajari kesusasteraan. Manakala sebarang gangguan terhadap fungsi itu akan mengakibatkan berlakunya konflik dan pergolakan dalam masyarakat. Beliau menguasai dan mempunyai kepakaran setiap bidang yang dipelajarinya. Pengalaman tersebut memberikan beliau peluang yang luas untuk mendampingi masyarakat dan orang ramai. Memulakan kerjayanya sebagai doktor sebelum dilantik menjadi setiausaha kepada beberapa orang menteri seperti Mueiz al Daulah. Dalam kitab itu. kimia. Kesan pemikiran falsafah Yunani terhadap Ibn Muskawaih dapat dilihat pada pandangannya mengenai jiwa. Selepas kematian Mueiz.fungsinya maka masyarakat itu akan berada dalam keadaan yang stabil dan bersatu padu serta membolehkannya berkembang dengan teratur. Ibn Muskawaih telah berjaya membina ketokohannya sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Beliau juga telah mengemukakan teori akhlak dalam kitabnya yang berjudul kitab Tahzib al-Akhlaq. Kesempatan ini telah digunakan untuk menelaah berbagai-bagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan Islam dan Yunani. beliau dilantik oleh Menteri Ibnu Amid menjadi ketua perpustakaan. Nilai-nilai buruk pula hanya akan mengganggu proses tumbesaran dan menyebabkan mereka . Ibnu Maskawaih juga ahli sejarah dan ilmuwan akhlak yang handal. Banyak teori telah dihasilkan oleh beliau dan tidak terbatas kepada bidang falsafah semata-mata. Kebanyakan pandangannya mengenai perkara ini disesuaikan daripada pandangan ahli falsafah Yunani. bahasa.

Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli Digelar Aristotle kedua. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Ibn Maskawaih turut menulis beberapa buah kitab yang lain seperti al'Adwiah al-Mufra-dah tentang ubat-ubatan. Selepas beberapa waktu. Namun. Sesungguhnya Ibn Maskawaih yang dilahirkan pada 330H (941M) di Kota Rhages itu akan terus dikenang sebagai seorang ahli falsafah yang kaya dengan teori-teorinya. Berdasarkan banyak kitab yang ditulisnya maka ketokohannya sebagai ahli falsafah dan pengarang tidak dapat dinafikan. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Selain itu. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Al-Farabi Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. . keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. sains. Idea dan pandangannya jelas mendahului zaman menjadikannya sebagai salah seorang ilmuwan serta sarjana Islam yang tiada tolok bandingan pada zamannya. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. matematik. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. Semasa di sana. Anak-anak perlu dilatih pada peringkat awal tumbesaran supaya bersikap dan bertindak mengikut nilai-nilai ini agar sebati dengan diri serta sanubari mereka. dan Tajrib al'Um. Uns al'Farid sebuah antologi cerpen. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. al'Fauz al-Kabir. al-Tabikh mengenai kaedah memasak.membesar tanpa menghiraukan tatasusila. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. dan sejarah. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). Tajarub al'Umarn sebuah catatan mengenai sejarah. al'Asyribah yang membicarakan tentang minuman.

Plato. idea. Di samping itu. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Dalam membicarakan teori politiknya. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Menurut Al-Farabi. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Maka tidak hairanlah. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. stabil serta makmur. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M. Pemikiran. Justeru.falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. Bagi Al-Farabi. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Tanpa sains. Oleh itu. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai .

Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. Jadi. telah berhasil menempatkan dirinya sebagai ilmuwan terkemuka sejak dia mengamalkan bidang perubatan dan alkimia di Kufah (sekarang Iraq) di sekitar tahun 776 Masihi yang silam. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. Jabir banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Jabir Ibn Haiyan Bapa Ilmu Kimia Jabir Ibn Haiyan (750-803 Masihi). Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. Sementelahan itu. . yang lebih akrab dipanggil "Si Geber dari Abad Pertengahan" juga dikenali sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". Beliau yang nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. beliau pernah berguru pada Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Oleh sebab itu.sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Maknanya. Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. Beliau menegaskan bahawa kuantiti yang tepat daripada bahan kimia saling berhubungan dengan wujudnya tindak balas kimia yang akan berlaku. Beliau mencu-rahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. bolehlah dikatakan bahawa Jabir telah meletakkan dasar ke atas hukum nisbah tetap. Beliaulah yang memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen didunia alkimia. beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia. Pada peringkat awal kerjaya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen.

seperti emas. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. seperti pada proses penghabluran. Pada abad pertengahan. serta campuran bahan cat. penyediaan bahan-bahan logam.Sumbangan yang paling asas oleh Jabir dalam bidang ilmu kimia termasuk juga dalam bidang penyempurnaan pendekatan saintifik. Jabir merupakan seorang pelopor dalam beberapa bidang pengembangan ilmu kimia gunaan. perak. yakni yang mempengaruhi pengewapan pada proses pemanasan. hidroklorik. telah diterjemahkan ke bahasa Latin. penggunaan bijih mangan dioksida untuk pembuatan kaca. Selain itu. salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. Sumbangan beliau juga pada menyediakan pelapisan bahan anti air pada pakaian. Cecair (spirit). Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia. yang boleh ditukar menjadi serbuk.termasuk kitabnya yang masyhur. Sumbangan beliau termasuk juga dalam pembangunan keluli. . Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimya telah diterbitkan oleh orang Inggeris yang bernama Robert Chester pada tahun 1444. bahan antikarat. sitrik. dan tartarik. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. bahan pengering pakaian. Beliau telah merumuskan tiga bentuk berbeza daripada bahan kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 1. dan gris. Oleh sebab itulah. besi. Pencapaian praktis utama yang disumbangkan oleh beliau ialah penemuan bahan mineral dan asid. seperti pada bahan kapur barus (camphor). dan ammonium klorida. tinta emas. tembaga. bukan logam. Logam. Bahan campuran. kalsinasi (penukaran logam kepada oksidanya dengan cara pembakaran). risalah-risalah Jabir dalam bidang ilmu kimia . arsenik. Tegasnya. Rekaannya terhadap alembik membuatkan proses penyulingan menjadi lebih mudah dan sistematik. yang telah pun dipersiapkan pertama kali dalam penelitian tentang alembik (Anbique). Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sab'een. Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada duanya didunia. terutamanya pada bahan logam. dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. Idea eksperimen Jabir itu sekarang telah menjadi dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. beliau juga mengembangkan teknik peleburan emas dengan menggunakan bahan aqua regia. penyulingan. pejalwap dan penyejatan serta pengembangan terhadap beberapa peralatan untuk menjalankan eksperimen itu. timah. dan penyamakan kulit. dan penguraian bahan kimia.

Book of the Balances.Buku kedua. dan sebagainya. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". Sewaktu berada di Baghdad. Lantaran itu. ulumul Quran. Dialah yang memuji Jabir sebagai seorang pendeta Arab dan juga ahli falsafah. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mm al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). iaitu Richard Russel mengalihbahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Sum of Perfection. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. Pars! pada tahun 450 Hijrah. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. pertama kali ditemukan oleh Jabir. falsafah. Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kitab Al-Sab'een diterjemahkan juga oleh Gerard dari Cremona. Sebahagian besar karyanya tetap kekal dalam bahasa Arab. beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. . dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang'orang Yang Bukan Ahlinya. Berthelot pula menterjemahkan beberapa buku beliau. Berikutnya pada tahun 1678. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. yang antaranya dikenali dalam judul Book of Kingdom. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yan menyerang kota Baghdad. dan Book of Eastern Mercury. Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). daripada semua karyanya. Sungguhpun begitu. Walau bagaimanapun. tafsir. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana Selain belajar dan mengkaji. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. Buku ini kemudiannya menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya dan telah member! impak dan pengaruh yang cukup besar kepada evolusi ilmu kimia moden. seorang berbangsa Inggeris. akhlak. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. hanya sedikit sahaja yang telah diterjemahkan.. Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah.). Istilah alkali. Al-Ghazali juga banyak menulis. Berbeza dengan pengarang sebelumnya. Sejak kecil lagi. Richardlah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber.

logik. fizik. Menurut Al-Ghazali. . Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingat. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. politik. dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Namun begitu. Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap antifalsafah. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle.. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. Mahkun Nazar fMengenai Ilmu Logik). Cuma bagi Al-Ghazali. Namun begitu. Bahkan dalam buku tersebut. Mizanul Amal (Timbangan Amal). dan etika. ketuhanan. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang antifalsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang terlalu berpegang kepada logik.kan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. metafizik. dan fizikal. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. Al-Ghazali menyatakan tujuan menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Miyarul Ilmu. hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan . falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik.Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya.

Kajian-kajian mengenai tokoh berkenaan masih belum memadai dan jauh daripada memuaskan. perubatan. dan ahli politik yang handal. dan ahli falsafah Islam telah menghasilkan sejumlah karya-karya yang besar tetapi kebanyakan tulisan mereka belum diterjemahkan.Van den Berg terhadap kitab "Lima Baida al-Thaan". Ibn Tufail atau nama asalnya. Perkara yang ditentang oleh AlGhazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan. Sebaliknya beliau berpendapatan bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan apt keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. tulisan Ibnu Rusyd mengenai metafizik misalnya tidak mendapat sorotan yang meluas wahal kajian tersebut dapat membantu kita memahami dan mendekati pemikiran ahli falsafah itu dengan lebih mendalam lagi. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. ilmuwan. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Walaupun beberapa tokoh falsafah Islam seperti al-Kindi. falsafah Islam tetap dianggap sebagai satu kelompok yang hilang dalam sejarah pemikiran manusia. apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asya.Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini. Maka tidak hairanlah. Walaupun para sarjana. Pada Al-Ghazali. dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. Begitu juga dengan pemikiran falsafah Ibn Tufail tidak banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. Namun begitu. Ibn Tufail Ahli falsafah yang mendahului zaman. dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Tidak kurang juga yang musnah disebabkan oleh peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh kuasa asing. Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail . Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Dunia Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah yang hebat. kesilapan. Kajian dan terjemahan yang dibuat oleh S. Malahan kajian yang dibuat terhadap pemikiran falsafah beberapa tokoh terkenal seperti Ibnu Rusyd tidak diberikan penilaian yang adil. tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil. perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. tetapi mereka tidak mendapat tempat yang sewajarnya jika dibandingkan dengan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle. tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri. Jadi. Jadi. sejarah lebih mengenali tokoh-tokoh falsafah Yunani dan barat jika dibandingkan dengan ahli falsafah Islam. Granada lebih dikenali sebagai ahli hukum. dan Ibn Sina mendapat pengiktirafan dari Barat. al-Farabi. Semasa pemerintahan al-Mu'min ibn Ali.

Untuk itu. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia. Katanya. semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Ibn Tufail mendapati bahawa lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah. Dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini. Ibn Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. dan sebagainya. matematik. Falsafah Ibn Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik. Kitab itu ialah "Hay ibn Yaqzan" yang memuatkan pandangannya secara umum. dan penulisan. Setelah dewasa. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam.al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang berlaku disekelilingnya. Tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Yang menarik dalam buku itu. gerakan cahaya sama ada daripada apt ataupun matahari. pengadilan. Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara. Hay bin Yaqzan selalu membahas dan menganalisa sesuatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada hubungannya dengan Allah. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera. Dengan watak "Hay" itu. Pada anggapannya di sebalik alamnya terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. Ibn Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh. Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibn Tufail mengenai ilmu metafizik. Menerusi buku itu. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia. dan Tuhan. Selepas bersara. sejuk. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan . Abu Ya'kub Yusuf. Watak itu tidak pernah mengenali kedua-dua ibu bapanya. tempatnya digantikan oleh anak muridnya iaitu Ibnu Rusyd. Ibn Tufail berjaya membuat huraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pemikiran falsafahnya. Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Semasa hayatnya. Walaupun Ibn Tufail dikatakan telah menulis banyak buku tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya. dan basah dengan tanah. Beliau juga mendapati bahawa kepanasan boleh dihasilkan melalui geselan. kering. beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan. Langkah Ibn Tufail menggunakan analog! watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. fizik. akal. Selain itu. Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. dengan gaya bahasa yang menarik dan imiginasi yang indah. beliau telah menggunakan watak Hayibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas.

240H bersamaan 808-855M) dan belajar ilmu falsafah dengan al- . ramai dalam kalangan ahli falsafah muslim yang mengecamnya. rebana) sambil menyanyi.kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu dan mempelajari bidang perubatan dan falsafah. Lantaran itu. Ibn Tufail banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Bajjah sebagaimana yang dapat diperhatikan pada pertengahan buku Hay bin Yaqzan yang banyak membawa saranan yang terdapat dalam kitab "al-Mutawwahid". Manakala dalam bidang falsafah. lahir pada tahun 236H bersamaan 850M. Sebaliknya beliau bergiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam urusan pemerintahan serta kenegaraan. mereka mudah terpengaruhi dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu memperbahaskannya. Kegiatan ini dilakukannya sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada 1185 Masihi. metafizik. Barangkali bertitik tolak daripada sikapnya itu. Ibn Tufail hidup hampir sezaman dengan Ibnu Bajjah. Al-Razi atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi. Al-Razi Karyanya menjadi rujukan dunia Eropah. beliau tidak menyepi dan mengasingkan diri seperti mana yang dilakukan oleh segelintir ahli falsafah lain. Oleh sebab itulah al-Razi terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang rasional dan murni. Pemikiran falsafah Ibn Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat. al-Farabi. Ibnu Tufail tidak menerima sarangan itu bulat-bulat melainkan selepas dibahaskan secara kritis. Sikap dan pemikirannya dikatakan cenderung kepada pemikiran dan teori ahli falsafah Yunani kuno seperti Plato. Oleh sebab itu. dan kenabian dengan cara rasional dan harmoni. moral. Sumbangannya yang besar dalam bidang perubatan dan kimia sangat berharga kepada generasi selepasnya. Beliau belajar ilmu kedoktoran dengan Ali ibn Rabban alThabari (192 . Namun begitu. Ibnu Bajjah telah melakukan pembelaan terhadap tulisan-tulisan al Farabi dan Ibnu Sina. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. Sesetengah pendapat mengatakan yang beliau lahir pada 1 Sya'ban 251H bersamaan 865M. Beliau anak kelahiran bum! Iran iaitu di Ray dekat Tehran merupakan seorang tokoh falsafah yang masyhur pada kurun ke-3 Hijrah. Al-Razi merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang banyak menimbulkan kontroversi dalam bidang ilmu falsafah. Maka sebab itu beliau mudah menerima pandangan falsafah Ibnu Bajjah. Selain itu beliau seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia. al-Razi tetap diletakkan dalam senarai ahli falsafah muslim yang terkemuka sehingga ke hari ini. al-Razi memberi sumbangan besar dalam menghuraikan falsafah logik. Dalam buku itu. Beliau pada zaman mudanya menjadi pemain gambus (rebab. Menurut sesetengah pengkaji dan pemikir. Walau bagaimanapun. mereka tidak setuju dengan sebahagian pendapatnya yang proplatonisme. dan beberapa ahli falsafah Islam yang lain dengan baik.

dan meninggal dunia pada 5 Syaaban 313H (Oktober 925M). fiqh dan usul fiqh. sehinggakan beliau telah digelar The Arabic Galen. dan suratsurat telah dihasilkan oleh al-Razi dicatatkan para pengkaji. Dalam masa yang sama beliau juga belajar matematik. Semasa Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad ibn Asad menjadi Gabenor Ray. Al-Razi menderita akibat ketekunannya menulis dan membaca yang terlalu banyak. Setelah Khalifah alMuktafi wafat. al-Razi diberi kepercayaan memimpin rumah sakit (hospital) selama enam tahun (290296H bersamaan 902 . tradisi pro dan kontra tidak pernah luput sejak zaman dahulu bahkan sehinggalah ke hari ini. Sehingga kini karya-karya alRazi masih diguna. Tidak kurang daripada 200 buah karangan termasuk buku. Para sarjana berpendapat bahawa al-Razi mengalami sakit mata dan kemudiannya buta pada penghujung hayat-nya. Pada masa ini juga al-Razi menulis buku al-Thibb al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad. dan sejarah. dan kimia. Dalam menjalankan kerjaya kedoktoran. al-Razi kembali ke Ray. sayang kepada pesakit-pesakitnya. geometri. sastera. beliau tidak terlepas daripada ditentang oleh para ilmuwan sezamannya. beliau dikenal sebagai seorang yang pemurah.Balkhi. perubatan. yang ditulis kembali oleh Abu Sulaiman al-Mantiqi al-Sajistani dalam Siwan al-Hikmah. beliau mempunyai banyak perbezaan dengannya al-Razi terutama tentang teori kesenangan. ilmu kalam. Kemudian al-Razi berpindah ke Baghdad atas permintaan Khalifah al-Muktafi (289 . yang berkuasa pada waktu itu. Hitti menyifatkan al-Razi sebagai seorang doktor yang paling agung dalam kalangan doktor Muslim dan juga seorang penulis yang produktif.908M). Begitu juga dengan Syuhaid ibn al-Husain alBalkhi. ketuhanan. Dalam dunia keilmuan. alQuran. Hal ini terbukti dengan banyak karya-karya beliau telah menjadi rujukan dan panduan dunia barat terutamanya dalam bidang perubatan. sains. Hal ini terbukti dengan banyak hasil karya beliau ditemui termasuk yang telah hilang.295H bersamaan 901 . Kemasyhuran al-Razi bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada dunia Islam malah ketokohan dan kepakaran beliau turut diakui oleh dunia barat. Karya-karya dan sumbangan Al-Razi merupakan antara tokoh yang produktif dalam lapangan penulisan. tetapi juga di barat. bahasa Arab. makalah. terutama buku 'Ilm al'Ilahi. Beliau banyak menulis penolakan terhadap buku-buku al-Razi. . Karya-karya beliau banyak membincangkan persoalan falsafah. dermawan kepada orang-orang miskin dan memberi rawatan kepada mereka secara percuma. astronomi. Minat yang mendalam dunia Eropah kepada karya agung yang seberat 10kg ini terbukti dengan penerbitannya beberapa kali sejak abad ke-12M lagi sehingga abad ke17M. Kitab al-Hawi (Liber Contines) merupakan sebuah ensiklopedia amalan perubatan terapeutik yang dihasilkan olehnya menjadi rujukan dunia Eropah. Demikianlah pada zaman al-Razi. Penentang al-Razi yang dapat dikenal pasti oleh para sarjana dan ilmuwan Islam ialah Abu Qasim al-Balkhi. Teorinya tentang kesenangan itu dijelaskan dalam kitabnya Tafdhil Ladzdzat al-Na^s.908M). Kemasyhuran al-Razi sebagai doktor bukan sahaja di dunia timur.

Fiqh dan Usul Fiqh lima buah. Ilmu kalam 40 buah. Dalam buku ini juga beliau menekankan betapa pentingnya cara pemeriksaan yang teliti sebelum membuat sesuatu kesimpulan tentang sesuatu penyakit. Padanya penyakit jasmani tidak boleh dipisahkan dengan penyakit rohani. Astrology satu buah. . Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan sumber utama maklumat bahan kimia sehingga abad ke-14M. Dalam buku ini terkandung 10 penemuan berkaitan tentang amalan sent dan sains perubatan. Philosophy lapan buah. Sumbangan al-Razi dalam bidang falsafah tidak kurang hebatnya.Penemuan al-Razi berkenaan sakit campak cacar tulen (smallpox) dan campak biasa (measal) turut menjadi bahan rujukan perubatan di dunia Barat malah turut diulangi penerbitannya beberapa kali sehingga abad ke-18M. Kitab al-Ladzdzah. Kitab al-llmi al-Ilahi. Kedua-dua karya ini juga merupakan sumber kurikulum tradisional di kalangan para pengamal perubatan Islam. Fiqh tiga buah. Buku ini dianggap satu karya beliau yang tulen dan mencerminkan kematangan dan kepakaran beliau dalam amalan perubatan moden. Satu falsafah yang terpenting dalam karya al-Razi ini ialah kebenaran dalam ilmu perubatan merupakan suatu yang amat sukar diperoleh dan walaupun banyak tersedia rujukan namun kurang juga nilainya sekiranya dibandingkan dengan amalan seorang doktor yang sentiasa menggunakan kuasa pemikiran dan logiknya. Al-Razi turut memberi sumbangan yang besar dalam bidang kimia dengan terhasilnya Kitab al-Asrar (The Book of Secrets). dengan terhasilnya banyak karya tentang falsafah sudah cukup untuk membuktikan minat yang mendalam al-Razi dalam bidang falsafah. Maqalah fi ma baid al'Thabiiyah. Encyclopedia satu buah. Quran tiga buah. antaranya History dua buah. Alchemy satu buah. Karya ini berkisar tentang cara pengubatan penyakit jiwa dan pengubatan fizik yang menyembuhkan tubuh badan. Brockelman seorang pengkaji biografi orientalis pula membahagikan penulisan tokoh ini kepada 13 bidang dengan hanya menemui 38 buah karya sahaja. Medicine satu buah. Al-Razi telah menghasilkan buku ini ketika beliau di Khurasan di bawah pemerintahan Gabenor al-Mansur Ibnu Ishaq. Alt Sami al-Nasysyar telah mengesan sebanyak 97 buah buku yang telah dihasilkan oleh al-Razi yang merangkumi bidang-bidang al-Quran (tafsir) lima buah. Antara lain kejayaan al-Razi dalam dunia perubatan ialah penemuan rawatan kepada penyakit cacar dan pengasingan alkohol dalam penghasilan antiseptik. Rhetoric satu buah. Dogmatics 13 buah. Al-Razi menentang sekeras-kerasnya amalan penipuan dan penyelewengan dalam amalan perubatan. Geometri lima buah. Bahasa Arab tujuh buah. dalam merawatnya kedua-dua pendekatan iaitu rohani dan jasmani terus digemblengkan. dan Sejarah dua buah. Oleh sebab itu. Antara karya utama yang membincangkan persoalan falsafah ialah al-Sirah al'Falsafiyyah. Falsafah 26 buah. Perubatan tujuh buah. Kitab al-Mansur (Liber medicinalis ad al Mansorem) juga karya agung al-Razi dalam dunia perubatan. dan al-Syukuk 'ala Proclus. Karya beliau dalam bidang falsafah yang berjudul Al'Thib al-Ruhani merupakan karya teragung beliau dalam bidang falsafah. dan Mineralogy satu buah. Amarah al-lqbal aI'Dawlah. Physionomy dua buah. Cheiromancy satu buah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful