Biodata Tokoh ilmuan islam

Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang

yang rnundur la menuntut dan m diberikan itu buk sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan se umpamanya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang

Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. metafizik. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Selain itu. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Jadi. Menurut Ibnu Haitham. dan ketuhanan. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. 5. Apabila umur semakin meningkat. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. . Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. M. 4. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. 3. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Antara buku karyanya termasuk: 1. 2. Dalam kajiannya. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. logik. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra.bayang dan gerhana. Bagi Ibnu Haitham. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Selain sains. sains. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.

Ibn Maskawaih Orang yang mengasaskan teori evolusi Ibn Maskawaih atau nama sebenarnya Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yaakub bin Maskawaih merupakan ilmuwan Islam yang terpenting. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Sekiranya setiap anggota masyarakat melaksanakan peranan dan . Charles Darwin telah menyatakan bahawa manusia berkembang secara evolusi daripada spesies hidupan yang paling ringkas kepada yang kompleks. teori berkenaan telah menjadikan Darwin terkenal dan dianggap sebagai pelopor teori evolusi yang digunakan oleh para sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi dalam menghuraikan sejarah serta perjalanan manusia serta perkembangan masyarakat. kecerdikan manusia tidaklah mengatasi kepintaran yang dimiliki oleh beruk. Bagi Ibn Maskawaih. Pandangannya mengenai manusia dan perkembangan masyarakat bukan sahaja menjadi asas pemikiran kepada ilmuwan Islam yang lain seperti Ibnu Khaldun dan Jamaluddin Al Rini tetapi juga para sarjana Barat. beliau akhirnya membuat keputusan bahawa manusia sebenarnya berasal daripada beruk melalui proses evolusi. Teori evolusinya telah menjadi kontroversi dan mendapat tentangan daripada pihak gereja kerana dia menafikan peranan Tuhan dalam menjadikan kehidupan di muka bumi ini. Walaupun pemikiran falsafahnya tidak banyak dibicarakan tetapi beliau telah mengemukakan berbagai-bagai teori falsafah penting yang menjadi asas kepada pemikiran falsafah tokoh-tokoh selepasnya. Perkembangan itu berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama. Namun begitu. Menurutnya. Dalam buku tersebut. Padahal teori evolusi telah lama digunakan oleh Ibn Maskawaih dalam kajiannya mengenai perabadan manusia.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Pendapat beliau ini menepati "Teori Fungsi" yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Perancis yang bernama Auguste Comte. Setiap manusia mempunyai peranannya yang tersendiri sama ada sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. manusia itu ialah sebuah dunia yang kecil dan padanya terdapat gambaran mengenai segala yang ada di dunia ini. Hasil daripada kajian dan pemerhatiannya terhadap pelbagai spesies hidupan dan fosil di beberapa buah benua. Teori evolusi yang dikemukakannya telah dijadikan sebagai bahan kajian oleh Charles Darwin yang kemudiannya menerbitkan buku Origin of Species mengenai kejadian dan asal-usul manusia. Tetapi manusia menjadi lebih cerdik kerana pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat.

telah mendorongnya mempelajari kesusasteraan. Pengalaman tersebut memberikan beliau peluang yang luas untuk mendampingi masyarakat dan orang ramai. Ibn Muskawaih telah berjaya membina ketokohannya sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Selepas kematian Mueiz. Banyak teori telah dihasilkan oleh beliau dan tidak terbatas kepada bidang falsafah semata-mata. Nilai-nilai buruk pula hanya akan mengganggu proses tumbesaran dan menyebabkan mereka . Oleh itu. akhlak yang baik hanya akan lahir daripada jiwa yang bersih dan begitu juga sebaliknya. Antaranya Kitab al-Fauz al-Saghir yang menumpukan pembicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizik iaitu tentang Allah. Beliau juga telah mengemukakan teori akhlak dalam kitabnya yang berjudul kitab Tahzib al-Akhlaq. beliau menyebut kemuncak akhlak ialah apabila lahirnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara teratur. kimia. Kesan pemikiran falsafah Yunani terhadap Ibn Muskawaih dapat dilihat pada pandangannya mengenai jiwa. tetapi minatnya yang mendalam terhadap ilmu. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada padanya. beliau dilantik oleh Menteri Ibnu Amid menjadi ketua perpustakaan. beliau dilantik pula sebagai Ketua Pemegang Amanah Khazanah yang bertanggungjawab menjaga Perpustakaan Malik Adhdud Daulah yang memerintah dari tahun 367-372H. Jadi. kerasulan dan jiwa. Kesempatan ini telah digunakan untuk menelaah berbagai-bagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan Islam dan Yunani. Baginya jiwa sesuatu yang dapat menerima dua perkara pada satu masa yang sama seperti keadaan hitam dan putih pada satu waktu. Ibnu Maskawaih juga ahli sejarah dan ilmuwan akhlak yang handal. Semasa mengungkap persoalan ini. Selepas itu. beliau menyatakan bahawa jiwa merupakan roh yang berlainan daripada tubuh dan tidak mungkin dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera. Kebanyakan pandangannya mengenai perkara ini disesuaikan daripada pandangan ahli falsafah Yunani. Untuk mendapat jiwa yang bersih maka anak-anak sejak kecil lagi harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik. Walaupun beliau terdidik dalam bidang perubatan. dan ilmu klasik yang lain. Semua ilmu pengetahuan itu tidak dipelajari sekali gus seperti yang sering dilakukan oleh sarjana Islam yang lain. tidak keterlaluan kalau di katakan bahawa Ibn Maskawaih juga merupakan pengasas kepada Teori Fungsi yang digunakan oleh para penganalisis sosial yang menjalankan kajian tentang masyarakat kuno dan moden. Memulakan kerjayanya sebagai doktor sebelum dilantik menjadi setiausaha kepada beberapa orang menteri seperti Mueiz al Daulah.fungsinya maka masyarakat itu akan berada dalam keadaan yang stabil dan bersatu padu serta membolehkannya berkembang dengan teratur. Dalam kitab itu. bahasa. Manakala sebarang gangguan terhadap fungsi itu akan mengakibatkan berlakunya konflik dan pergolakan dalam masyarakat. Beliau menulis berbagai-bagai kitab yang membicarakan pelbagai persoalan. Secara tidak langsung akan membawa keruntuhan kepada masyarakat tersebut. falsafah. Beliau mempelajarinya secara berperingkat-peringkat dan akhirnya mendapati bidang falsafah sesuai dengan dirinya sebagai seorang pemikir. Beliau menguasai dan mempunyai kepakaran setiap bidang yang dipelajarinya.

Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selepas beberapa waktu. Uns al'Farid sebuah antologi cerpen. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. al'Fauz al-Kabir. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. dan Tajrib al'Um. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Idea dan pandangannya jelas mendahului zaman menjadikannya sebagai salah seorang ilmuwan serta sarjana Islam yang tiada tolok bandingan pada zamannya. Sesungguhnya Ibn Maskawaih yang dilahirkan pada 330H (941M) di Kota Rhages itu akan terus dikenang sebagai seorang ahli falsafah yang kaya dengan teori-teorinya. beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. al'Asyribah yang membicarakan tentang minuman. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Namun. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi. Tajarub al'Umarn sebuah catatan mengenai sejarah. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Anak-anak perlu dilatih pada peringkat awal tumbesaran supaya bersikap dan bertindak mengikut nilai-nilai ini agar sebati dengan diri serta sanubari mereka. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli Digelar Aristotle kedua. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Al-Farabi Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. sains. Selain itu. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Berdasarkan banyak kitab yang ditulisnya maka ketokohannya sebagai ahli falsafah dan pengarang tidak dapat dinafikan. . dan sejarah. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. al-Tabikh mengenai kaedah memasak. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. Semasa di sana. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. matematik. Ibn Maskawaih turut menulis beberapa buah kitab yang lain seperti al'Adwiah al-Mufra-dah tentang ubat-ubatan.membesar tanpa menghiraukan tatasusila. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab.

Menurut Al-Farabi. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai . Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Plato. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. Justeru. Tanpa sains. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Dalam membicarakan teori politiknya. stabil serta makmur. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. idea. Pemikiran. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Oleh itu. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Maka tidak hairanlah. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. Di samping itu. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam".falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. Bagi Al-Farabi.

Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Jadi. yang lebih akrab dipanggil "Si Geber dari Abad Pertengahan" juga dikenali sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". Pada peringkat awal kerjaya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Beliau mencu-rahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. telah berhasil menempatkan dirinya sebagai ilmuwan terkemuka sejak dia mengamalkan bidang perubatan dan alkimia di Kufah (sekarang Iraq) di sekitar tahun 776 Masihi yang silam. Maknanya. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Sementelahan itu. bolehlah dikatakan bahawa Jabir telah meletakkan dasar ke atas hukum nisbah tetap. Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. Jabir Ibn Haiyan Bapa Ilmu Kimia Jabir Ibn Haiyan (750-803 Masihi). Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. .sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. Oleh sebab itu. beliau pernah berguru pada Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Beliau menegaskan bahawa kuantiti yang tepat daripada bahan kimia saling berhubungan dengan wujudnya tindak balas kimia yang akan berlaku. Jabir banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Beliaulah yang memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen didunia alkimia. beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. Beliau yang nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.

yakni yang mempengaruhi pengewapan pada proses pemanasan. Pencapaian praktis utama yang disumbangkan oleh beliau ialah penemuan bahan mineral dan asid. Idea eksperimen Jabir itu sekarang telah menjadi dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Pada abad pertengahan. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia. Cecair (spirit). salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. Sumbangan beliau juga pada menyediakan pelapisan bahan anti air pada pakaian. tinta emas. dan tartarik. dan ammonium klorida. Logam. . serta campuran bahan cat. Sumbangan beliau termasuk juga dalam pembangunan keluli. risalah-risalah Jabir dalam bidang ilmu kimia . Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sab'een. Bahan campuran. dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. hidroklorik. seperti pada bahan kapur barus (camphor). Oleh sebab itulah. Selain itu. dan penyamakan kulit. yang boleh ditukar menjadi serbuk. kalsinasi (penukaran logam kepada oksidanya dengan cara pembakaran). bahan antikarat.Sumbangan yang paling asas oleh Jabir dalam bidang ilmu kimia termasuk juga dalam bidang penyempurnaan pendekatan saintifik. besi. perak. yang telah pun dipersiapkan pertama kali dalam penelitian tentang alembik (Anbique). penyulingan. penyediaan bahan-bahan logam. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. timah. Tegasnya. penggunaan bijih mangan dioksida untuk pembuatan kaca. sitrik. arsenik. Jabir merupakan seorang pelopor dalam beberapa bidang pengembangan ilmu kimia gunaan. terutamanya pada bahan logam. Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada duanya didunia. dan gris. telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimya telah diterbitkan oleh orang Inggeris yang bernama Robert Chester pada tahun 1444. beliau juga mengembangkan teknik peleburan emas dengan menggunakan bahan aqua regia. seperti emas.termasuk kitabnya yang masyhur. dan penguraian bahan kimia. bahan pengering pakaian. pejalwap dan penyejatan serta pengembangan terhadap beberapa peralatan untuk menjalankan eksperimen itu. seperti pada proses penghabluran. tembaga. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. Beliau telah merumuskan tiga bentuk berbeza daripada bahan kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 1. Rekaannya terhadap alembik membuatkan proses penyulingan menjadi lebih mudah dan sistematik. bukan logam.

Dialah yang memuji Jabir sebagai seorang pendeta Arab dan juga ahli falsafah. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. ulumul Quran. Istilah alkali. Berthelot pula menterjemahkan beberapa buku beliau. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. tafsir. Walau bagaimanapun. daripada semua karyanya. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mm al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). Sewaktu berada di Baghdad. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. Al-Ghazali juga banyak menulis. yang antaranya dikenali dalam judul Book of Kingdom. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yan menyerang kota Baghdad. dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang'orang Yang Bukan Ahlinya. . Buku ini kemudiannya menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya dan telah member! impak dan pengaruh yang cukup besar kepada evolusi ilmu kimia moden. Berikutnya pada tahun 1678. Sebahagian besar karyanya tetap kekal dalam bahasa Arab. dan sebagainya. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. Lantaran itu. akhlak. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Kitab Al-Sab'een diterjemahkan juga oleh Gerard dari Cremona. Sejak kecil lagi. Pars! pada tahun 450 Hijrah. iaitu Richard Russel mengalihbahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Sum of Perfection.). Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana Selain belajar dan mengkaji. beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. hanya sedikit sahaja yang telah diterjemahkan. dan Book of Eastern Mercury. Berbeza dengan pengarang sebelumnya. seorang berbangsa Inggeris.. falsafah. pertama kali ditemukan oleh Jabir. Book of the Balances. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). Richardlah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber.Buku kedua. Sungguhpun begitu. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir.

. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. dan etika. dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Miyarul Ilmu. Namun begitu. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan . Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. fizik. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik. politik. Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap antifalsafah. beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang antifalsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. dan fizikal. metafizik. Namun begitu. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. Mahkun Nazar fMengenai Ilmu Logik). Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). Mizanul Amal (Timbangan Amal). Al-Ghazali menyatakan tujuan menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Menurut Al-Ghazali. agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama. ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Bahkan dalam buku tersebut. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. logik. Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingat. hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang terlalu berpegang kepada logik. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah.kan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri.. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. Cuma bagi Al-Ghazali. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani.Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). ketuhanan.

Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Kajian-kajian mengenai tokoh berkenaan masih belum memadai dan jauh daripada memuaskan. dan Ibn Sina mendapat pengiktirafan dari Barat. Namun begitu. Begitu juga dengan pemikiran falsafah Ibn Tufail tidak banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. Granada lebih dikenali sebagai ahli hukum. apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. al-Farabi. Semasa pemerintahan al-Mu'min ibn Ali. kesilapan. dan ahli politik yang handal. Ibn Tufail Ahli falsafah yang mendahului zaman. tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri. Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asya.Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini. dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. Pada Al-Ghazali. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Jadi. Tidak kurang juga yang musnah disebabkan oleh peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh kuasa asing. falsafah Islam tetap dianggap sebagai satu kelompok yang hilang dalam sejarah pemikiran manusia.Van den Berg terhadap kitab "Lima Baida al-Thaan". Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail . Dunia Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah yang hebat. tulisan Ibnu Rusyd mengenai metafizik misalnya tidak mendapat sorotan yang meluas wahal kajian tersebut dapat membantu kita memahami dan mendekati pemikiran ahli falsafah itu dengan lebih mendalam lagi. tetapi mereka tidak mendapat tempat yang sewajarnya jika dibandingkan dengan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle. dan ahli falsafah Islam telah menghasilkan sejumlah karya-karya yang besar tetapi kebanyakan tulisan mereka belum diterjemahkan. perubatan. Ibn Tufail atau nama asalnya. ilmuwan. tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil. Walaupun para sarjana. Kajian dan terjemahan yang dibuat oleh S. sejarah lebih mengenali tokoh-tokoh falsafah Yunani dan barat jika dibandingkan dengan ahli falsafah Islam. Malahan kajian yang dibuat terhadap pemikiran falsafah beberapa tokoh terkenal seperti Ibnu Rusyd tidak diberikan penilaian yang adil. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Maka tidak hairanlah. dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Walaupun beberapa tokoh falsafah Islam seperti al-Kindi. Perkara yang ditentang oleh AlGhazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan. Sebaliknya beliau berpendapatan bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan apt keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. Jadi.

kering. Selepas bersara. Kitab itu ialah "Hay ibn Yaqzan" yang memuatkan pandangannya secara umum.al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. dan penulisan. dengan gaya bahasa yang menarik dan imiginasi yang indah. dan basah dengan tanah. sejuk. gerakan cahaya sama ada daripada apt ataupun matahari. Tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Watak itu tidak pernah mengenali kedua-dua ibu bapanya. Semasa hayatnya. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia. Katanya. Abu Ya'kub Yusuf. Beliau juga mendapati bahawa kepanasan boleh dihasilkan melalui geselan. akal. Ibn Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh. beliau telah menggunakan watak Hayibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas. Walaupun Ibn Tufail dikatakan telah menulis banyak buku tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Yang menarik dalam buku itu. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera. Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin. Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Langkah Ibn Tufail menggunakan analog! watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. Hay bin Yaqzan selalu membahas dan menganalisa sesuatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada hubungannya dengan Allah. fizik. Ibn Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. Pada anggapannya di sebalik alamnya terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. dan sebagainya. Setelah dewasa. beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan. Ibn Tufail mendapati bahawa lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah. Falsafah Ibn Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik. Selain itu. matematik. tempatnya digantikan oleh anak muridnya iaitu Ibnu Rusyd. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia. Menerusi buku itu. Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara. Ibn Tufail berjaya membuat huraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pemikiran falsafahnya. Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibn Tufail mengenai ilmu metafizik. Dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini. dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya. Dengan watak "Hay" itu. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan . Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang berlaku disekelilingnya. semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. pengadilan. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam. dan Tuhan. Untuk itu.

Oleh sebab itulah al-Razi terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang rasional dan murni. Dalam buku itu. Sumbangannya yang besar dalam bidang perubatan dan kimia sangat berharga kepada generasi selepasnya. Maka sebab itu beliau mudah menerima pandangan falsafah Ibnu Bajjah. Pemikiran falsafah Ibn Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat. mereka mudah terpengaruhi dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu memperbahaskannya. Walau bagaimanapun. Namun begitu. moral. Beliau belajar ilmu kedoktoran dengan Ali ibn Rabban alThabari (192 .240H bersamaan 808-855M) dan belajar ilmu falsafah dengan al- . Barangkali bertitik tolak daripada sikapnya itu. dan beberapa ahli falsafah Islam yang lain dengan baik.kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu. mereka tidak setuju dengan sebahagian pendapatnya yang proplatonisme. Ibnu Bajjah telah melakukan pembelaan terhadap tulisan-tulisan al Farabi dan Ibnu Sina. al-Razi tetap diletakkan dalam senarai ahli falsafah muslim yang terkemuka sehingga ke hari ini. Al-Razi atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi. Manakala dalam bidang falsafah. metafizik. Kegiatan ini dilakukannya sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada 1185 Masihi. Al-Razi Karyanya menjadi rujukan dunia Eropah. al-Razi memberi sumbangan besar dalam menghuraikan falsafah logik. Selain itu beliau seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia. Beliau anak kelahiran bum! Iran iaitu di Ray dekat Tehran merupakan seorang tokoh falsafah yang masyhur pada kurun ke-3 Hijrah. al-Farabi. Ibnu Tufail tidak menerima sarangan itu bulat-bulat melainkan selepas dibahaskan secara kritis. Beliau pada zaman mudanya menjadi pemain gambus (rebab. beliau tidak menyepi dan mengasingkan diri seperti mana yang dilakukan oleh segelintir ahli falsafah lain. lahir pada tahun 236H bersamaan 850M. Menurut sesetengah pengkaji dan pemikir. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. Sikap dan pemikirannya dikatakan cenderung kepada pemikiran dan teori ahli falsafah Yunani kuno seperti Plato. ramai dalam kalangan ahli falsafah muslim yang mengecamnya. Lantaran itu. Sesetengah pendapat mengatakan yang beliau lahir pada 1 Sya'ban 251H bersamaan 865M. kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu dan mempelajari bidang perubatan dan falsafah. Ibn Tufail hidup hampir sezaman dengan Ibnu Bajjah. Ibn Tufail banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Bajjah sebagaimana yang dapat diperhatikan pada pertengahan buku Hay bin Yaqzan yang banyak membawa saranan yang terdapat dalam kitab "al-Mutawwahid". Sebaliknya beliau bergiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam urusan pemerintahan serta kenegaraan. rebana) sambil menyanyi. dan kenabian dengan cara rasional dan harmoni. Al-Razi merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang banyak menimbulkan kontroversi dalam bidang ilmu falsafah.

Kemudian al-Razi berpindah ke Baghdad atas permintaan Khalifah al-Muktafi (289 . Karya-karya beliau banyak membincangkan persoalan falsafah. beliau dikenal sebagai seorang yang pemurah. sehinggakan beliau telah digelar The Arabic Galen. al-Razi kembali ke Ray. terutama buku 'Ilm al'Ilahi.908M). Penentang al-Razi yang dapat dikenal pasti oleh para sarjana dan ilmuwan Islam ialah Abu Qasim al-Balkhi. Demikianlah pada zaman al-Razi. Pada masa ini juga al-Razi menulis buku al-Thibb al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad. dan suratsurat telah dihasilkan oleh al-Razi dicatatkan para pengkaji. tetapi juga di barat. bahasa Arab. yang berkuasa pada waktu itu. Begitu juga dengan Syuhaid ibn al-Husain alBalkhi. Setelah Khalifah alMuktafi wafat. beliau mempunyai banyak perbezaan dengannya al-Razi terutama tentang teori kesenangan. Sehingga kini karya-karya alRazi masih diguna. dan sejarah. Semasa Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad ibn Asad menjadi Gabenor Ray. Dalam masa yang sama beliau juga belajar matematik. . alQuran. yang ditulis kembali oleh Abu Sulaiman al-Mantiqi al-Sajistani dalam Siwan al-Hikmah. Kemasyhuran al-Razi bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada dunia Islam malah ketokohan dan kepakaran beliau turut diakui oleh dunia barat. Kemasyhuran al-Razi sebagai doktor bukan sahaja di dunia timur. ketuhanan.295H bersamaan 901 . Al-Razi menderita akibat ketekunannya menulis dan membaca yang terlalu banyak. Beliau banyak menulis penolakan terhadap buku-buku al-Razi. Minat yang mendalam dunia Eropah kepada karya agung yang seberat 10kg ini terbukti dengan penerbitannya beberapa kali sejak abad ke-12M lagi sehingga abad ke17M. Karya-karya dan sumbangan Al-Razi merupakan antara tokoh yang produktif dalam lapangan penulisan. Kitab al-Hawi (Liber Contines) merupakan sebuah ensiklopedia amalan perubatan terapeutik yang dihasilkan olehnya menjadi rujukan dunia Eropah. makalah.Balkhi. sains. Para sarjana berpendapat bahawa al-Razi mengalami sakit mata dan kemudiannya buta pada penghujung hayat-nya. dermawan kepada orang-orang miskin dan memberi rawatan kepada mereka secara percuma. fiqh dan usul fiqh. Tidak kurang daripada 200 buah karangan termasuk buku. geometri. dan meninggal dunia pada 5 Syaaban 313H (Oktober 925M). tradisi pro dan kontra tidak pernah luput sejak zaman dahulu bahkan sehinggalah ke hari ini. Hal ini terbukti dengan banyak karya-karya beliau telah menjadi rujukan dan panduan dunia barat terutamanya dalam bidang perubatan. beliau tidak terlepas daripada ditentang oleh para ilmuwan sezamannya. sayang kepada pesakit-pesakitnya. sastera. ilmu kalam. Hal ini terbukti dengan banyak hasil karya beliau ditemui termasuk yang telah hilang.908M). perubatan. Hitti menyifatkan al-Razi sebagai seorang doktor yang paling agung dalam kalangan doktor Muslim dan juga seorang penulis yang produktif. astronomi. al-Razi diberi kepercayaan memimpin rumah sakit (hospital) selama enam tahun (290296H bersamaan 902 . Dalam menjalankan kerjaya kedoktoran. Teorinya tentang kesenangan itu dijelaskan dalam kitabnya Tafdhil Ladzdzat al-Na^s. dan kimia. Dalam dunia keilmuan.

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan sumber utama maklumat bahan kimia sehingga abad ke-14M. Bahasa Arab tujuh buah. Satu falsafah yang terpenting dalam karya al-Razi ini ialah kebenaran dalam ilmu perubatan merupakan suatu yang amat sukar diperoleh dan walaupun banyak tersedia rujukan namun kurang juga nilainya sekiranya dibandingkan dengan amalan seorang doktor yang sentiasa menggunakan kuasa pemikiran dan logiknya. Al-Razi menentang sekeras-kerasnya amalan penipuan dan penyelewengan dalam amalan perubatan. Al-Razi turut memberi sumbangan yang besar dalam bidang kimia dengan terhasilnya Kitab al-Asrar (The Book of Secrets). Oleh sebab itu. Cheiromancy satu buah. Karya beliau dalam bidang falsafah yang berjudul Al'Thib al-Ruhani merupakan karya teragung beliau dalam bidang falsafah. Encyclopedia satu buah. Physionomy dua buah. antaranya History dua buah. Antara karya utama yang membincangkan persoalan falsafah ialah al-Sirah al'Falsafiyyah. dan Mineralogy satu buah. Buku ini dianggap satu karya beliau yang tulen dan mencerminkan kematangan dan kepakaran beliau dalam amalan perubatan moden. Fiqh dan Usul Fiqh lima buah. Brockelman seorang pengkaji biografi orientalis pula membahagikan penulisan tokoh ini kepada 13 bidang dengan hanya menemui 38 buah karya sahaja. Medicine satu buah. Philosophy lapan buah. Antara lain kejayaan al-Razi dalam dunia perubatan ialah penemuan rawatan kepada penyakit cacar dan pengasingan alkohol dalam penghasilan antiseptik. dengan terhasilnya banyak karya tentang falsafah sudah cukup untuk membuktikan minat yang mendalam al-Razi dalam bidang falsafah. Karya ini berkisar tentang cara pengubatan penyakit jiwa dan pengubatan fizik yang menyembuhkan tubuh badan. Kitab al-Ladzdzah. Astrology satu buah. Padanya penyakit jasmani tidak boleh dipisahkan dengan penyakit rohani. Kitab al-Mansur (Liber medicinalis ad al Mansorem) juga karya agung al-Razi dalam dunia perubatan. . Rhetoric satu buah. Kedua-dua karya ini juga merupakan sumber kurikulum tradisional di kalangan para pengamal perubatan Islam. Quran tiga buah. Ilmu kalam 40 buah. dan Sejarah dua buah. Alchemy satu buah. Falsafah 26 buah. Al-Razi telah menghasilkan buku ini ketika beliau di Khurasan di bawah pemerintahan Gabenor al-Mansur Ibnu Ishaq. Perubatan tujuh buah. Fiqh tiga buah. Maqalah fi ma baid al'Thabiiyah.Penemuan al-Razi berkenaan sakit campak cacar tulen (smallpox) dan campak biasa (measal) turut menjadi bahan rujukan perubatan di dunia Barat malah turut diulangi penerbitannya beberapa kali sehingga abad ke-18M. Geometri lima buah. Sumbangan al-Razi dalam bidang falsafah tidak kurang hebatnya. dalam merawatnya kedua-dua pendekatan iaitu rohani dan jasmani terus digemblengkan. dan al-Syukuk 'ala Proclus. Amarah al-lqbal aI'Dawlah. Dogmatics 13 buah. Alt Sami al-Nasysyar telah mengesan sebanyak 97 buah buku yang telah dihasilkan oleh al-Razi yang merangkumi bidang-bidang al-Quran (tafsir) lima buah. Dalam buku ini terkandung 10 penemuan berkaitan tentang amalan sent dan sains perubatan. Dalam buku ini juga beliau menekankan betapa pentingnya cara pemeriksaan yang teliti sebelum membuat sesuatu kesimpulan tentang sesuatu penyakit. Kitab al-llmi al-Ilahi.