Biodata Tokoh ilmuan islam

Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang

yang rnundur la menuntut dan m diberikan itu buk sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan se umpamanya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang

Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Apabila umur semakin meningkat. Jadi. 4. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. metafizik. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Bagi Ibnu Haitham. Selain itu. logik. Dalam kajiannya. 3.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. sains. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. dan ketuhanan. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Antara buku karyanya termasuk: 1. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.bayang dan gerhana. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. M. . Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. 2. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Menurut Ibnu Haitham. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Selain sains. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. 5. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian.

Perkembangan itu berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Namun begitu. Charles Darwin telah menyatakan bahawa manusia berkembang secara evolusi daripada spesies hidupan yang paling ringkas kepada yang kompleks. Walaupun pemikiran falsafahnya tidak banyak dibicarakan tetapi beliau telah mengemukakan berbagai-bagai teori falsafah penting yang menjadi asas kepada pemikiran falsafah tokoh-tokoh selepasnya. Pendapat beliau ini menepati "Teori Fungsi" yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Perancis yang bernama Auguste Comte.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sekiranya setiap anggota masyarakat melaksanakan peranan dan . Ibn Maskawaih Orang yang mengasaskan teori evolusi Ibn Maskawaih atau nama sebenarnya Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Yaakub bin Maskawaih merupakan ilmuwan Islam yang terpenting. Tetapi manusia menjadi lebih cerdik kerana pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat. teori berkenaan telah menjadikan Darwin terkenal dan dianggap sebagai pelopor teori evolusi yang digunakan oleh para sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi dalam menghuraikan sejarah serta perjalanan manusia serta perkembangan masyarakat. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Padahal teori evolusi telah lama digunakan oleh Ibn Maskawaih dalam kajiannya mengenai perabadan manusia. Bagi Ibn Maskawaih. Dalam buku tersebut. manusia itu ialah sebuah dunia yang kecil dan padanya terdapat gambaran mengenai segala yang ada di dunia ini. Hasil daripada kajian dan pemerhatiannya terhadap pelbagai spesies hidupan dan fosil di beberapa buah benua. Pandangannya mengenai manusia dan perkembangan masyarakat bukan sahaja menjadi asas pemikiran kepada ilmuwan Islam yang lain seperti Ibnu Khaldun dan Jamaluddin Al Rini tetapi juga para sarjana Barat. beliau akhirnya membuat keputusan bahawa manusia sebenarnya berasal daripada beruk melalui proses evolusi. Teori evolusi yang dikemukakannya telah dijadikan sebagai bahan kajian oleh Charles Darwin yang kemudiannya menerbitkan buku Origin of Species mengenai kejadian dan asal-usul manusia. Teori evolusinya telah menjadi kontroversi dan mendapat tentangan daripada pihak gereja kerana dia menafikan peranan Tuhan dalam menjadikan kehidupan di muka bumi ini. Menurutnya. kecerdikan manusia tidaklah mengatasi kepintaran yang dimiliki oleh beruk. Setiap manusia mempunyai peranannya yang tersendiri sama ada sebagai individu ataupun anggota masyarakat.

akhlak yang baik hanya akan lahir daripada jiwa yang bersih dan begitu juga sebaliknya. beliau dilantik pula sebagai Ketua Pemegang Amanah Khazanah yang bertanggungjawab menjaga Perpustakaan Malik Adhdud Daulah yang memerintah dari tahun 367-372H. telah mendorongnya mempelajari kesusasteraan. Antaranya Kitab al-Fauz al-Saghir yang menumpukan pembicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizik iaitu tentang Allah. Manakala sebarang gangguan terhadap fungsi itu akan mengakibatkan berlakunya konflik dan pergolakan dalam masyarakat. bahasa. Beliau menguasai dan mempunyai kepakaran setiap bidang yang dipelajarinya.fungsinya maka masyarakat itu akan berada dalam keadaan yang stabil dan bersatu padu serta membolehkannya berkembang dengan teratur. beliau menyatakan bahawa jiwa merupakan roh yang berlainan daripada tubuh dan tidak mungkin dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera. Nilai-nilai buruk pula hanya akan mengganggu proses tumbesaran dan menyebabkan mereka . tidak keterlaluan kalau di katakan bahawa Ibn Maskawaih juga merupakan pengasas kepada Teori Fungsi yang digunakan oleh para penganalisis sosial yang menjalankan kajian tentang masyarakat kuno dan moden. Oleh itu. Memulakan kerjayanya sebagai doktor sebelum dilantik menjadi setiausaha kepada beberapa orang menteri seperti Mueiz al Daulah. Banyak teori telah dihasilkan oleh beliau dan tidak terbatas kepada bidang falsafah semata-mata. Kebanyakan pandangannya mengenai perkara ini disesuaikan daripada pandangan ahli falsafah Yunani. Jadi. Untuk mendapat jiwa yang bersih maka anak-anak sejak kecil lagi harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik. dan ilmu klasik yang lain. Beliau juga telah mengemukakan teori akhlak dalam kitabnya yang berjudul kitab Tahzib al-Akhlaq. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada padanya. Dalam kitab itu. Beliau menulis berbagai-bagai kitab yang membicarakan pelbagai persoalan. Walaupun beliau terdidik dalam bidang perubatan. Ibnu Maskawaih juga ahli sejarah dan ilmuwan akhlak yang handal. Semua ilmu pengetahuan itu tidak dipelajari sekali gus seperti yang sering dilakukan oleh sarjana Islam yang lain. falsafah. Secara tidak langsung akan membawa keruntuhan kepada masyarakat tersebut. Selepas itu. Semasa mengungkap persoalan ini. tetapi minatnya yang mendalam terhadap ilmu. kerasulan dan jiwa. Baginya jiwa sesuatu yang dapat menerima dua perkara pada satu masa yang sama seperti keadaan hitam dan putih pada satu waktu. kimia. Kesempatan ini telah digunakan untuk menelaah berbagai-bagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan Islam dan Yunani. beliau dilantik oleh Menteri Ibnu Amid menjadi ketua perpustakaan. Kesan pemikiran falsafah Yunani terhadap Ibn Muskawaih dapat dilihat pada pandangannya mengenai jiwa. beliau menyebut kemuncak akhlak ialah apabila lahirnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara teratur. Ibn Muskawaih telah berjaya membina ketokohannya sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Pengalaman tersebut memberikan beliau peluang yang luas untuk mendampingi masyarakat dan orang ramai. Selepas kematian Mueiz. Beliau mempelajarinya secara berperingkat-peringkat dan akhirnya mendapati bidang falsafah sesuai dengan dirinya sebagai seorang pemikir.

Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. al-Tabikh mengenai kaedah memasak. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi.membesar tanpa menghiraukan tatasusila. dan Tajrib al'Um. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Uns al'Farid sebuah antologi cerpen. sains. Berdasarkan banyak kitab yang ditulisnya maka ketokohannya sebagai ahli falsafah dan pengarang tidak dapat dinafikan. matematik. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Al-Farabi Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Idea dan pandangannya jelas mendahului zaman menjadikannya sebagai salah seorang ilmuwan serta sarjana Islam yang tiada tolok bandingan pada zamannya. . Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli Digelar Aristotle kedua. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Selepas beberapa waktu. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. al'Asyribah yang membicarakan tentang minuman. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Tajarub al'Umarn sebuah catatan mengenai sejarah. Namun. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Anak-anak perlu dilatih pada peringkat awal tumbesaran supaya bersikap dan bertindak mengikut nilai-nilai ini agar sebati dengan diri serta sanubari mereka. Semasa di sana. Sesungguhnya Ibn Maskawaih yang dilahirkan pada 330H (941M) di Kota Rhages itu akan terus dikenang sebagai seorang ahli falsafah yang kaya dengan teori-teorinya. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Ibn Maskawaih turut menulis beberapa buah kitab yang lain seperti al'Adwiah al-Mufra-dah tentang ubat-ubatan. dan sejarah. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. al'Fauz al-Kabir. Selain itu. beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan.

Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Menurut Al-Farabi. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. idea. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. stabil serta makmur. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai . seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna.falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Plato. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Di samping itu. Bagi Al-Farabi. Pemikiran. Maka tidak hairanlah. seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". Oleh itu. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Justeru. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M. Dalam membicarakan teori politiknya. Tanpa sains.

pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Beliau yang nama penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Maknanya. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. bolehlah dikatakan bahawa Jabir telah meletakkan dasar ke atas hukum nisbah tetap. Oleh sebab itu. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Sementelahan itu. yang lebih akrab dipanggil "Si Geber dari Abad Pertengahan" juga dikenali sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". Beliau menegaskan bahawa kuantiti yang tepat daripada bahan kimia saling berhubungan dengan wujudnya tindak balas kimia yang akan berlaku. Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. beliau pernah berguru pada Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. telah berhasil menempatkan dirinya sebagai ilmuwan terkemuka sejak dia mengamalkan bidang perubatan dan alkimia di Kufah (sekarang Iraq) di sekitar tahun 776 Masihi yang silam. beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia.sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Beliau mencu-rahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. Jadi. Jabir Ibn Haiyan Bapa Ilmu Kimia Jabir Ibn Haiyan (750-803 Masihi). Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Beliaulah yang memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen didunia alkimia. Jabir banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Pada peringkat awal kerjaya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. .

telah diterjemahkan ke bahasa Latin. serta campuran bahan cat. dan ammonium klorida. Cecair (spirit). Pada abad pertengahan. sitrik. Sumbangan beliau juga pada menyediakan pelapisan bahan anti air pada pakaian. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. pejalwap dan penyejatan serta pengembangan terhadap beberapa peralatan untuk menjalankan eksperimen itu. seperti pada proses penghabluran. Pencapaian praktis utama yang disumbangkan oleh beliau ialah penemuan bahan mineral dan asid. Selain itu. Oleh sebab itulah. besi. Jabir merupakan seorang pelopor dalam beberapa bidang pengembangan ilmu kimia gunaan. yakni yang mempengaruhi pengewapan pada proses pemanasan. Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada duanya didunia. dan penyamakan kulit. dengan judul The Book of the Composition of Alchemy.termasuk kitabnya yang masyhur. dan penguraian bahan kimia. Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia. kalsinasi (penukaran logam kepada oksidanya dengan cara pembakaran). bukan logam. . Beliau telah merumuskan tiga bentuk berbeza daripada bahan kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 1. dan gris. Bahkan terjemahan Kitab Al-Kimya telah diterbitkan oleh orang Inggeris yang bernama Robert Chester pada tahun 1444.Sumbangan yang paling asas oleh Jabir dalam bidang ilmu kimia termasuk juga dalam bidang penyempurnaan pendekatan saintifik. penyediaan bahan-bahan logam. penggunaan bijih mangan dioksida untuk pembuatan kaca. Rekaannya terhadap alembik membuatkan proses penyulingan menjadi lebih mudah dan sistematik. bahan pengering pakaian. penyulingan. Idea eksperimen Jabir itu sekarang telah menjadi dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. risalah-risalah Jabir dalam bidang ilmu kimia . perak. Tegasnya. seperti emas. yang boleh ditukar menjadi serbuk. terutamanya pada bahan logam. arsenik. tembaga. seperti pada bahan kapur barus (camphor). Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sab'een. yang telah pun dipersiapkan pertama kali dalam penelitian tentang alembik (Anbique). salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. dan tartarik. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. hidroklorik. Bahan campuran. Logam. tinta emas. bahan antikarat. timah. beliau juga mengembangkan teknik peleburan emas dengan menggunakan bahan aqua regia. Sumbangan beliau termasuk juga dalam pembangunan keluli.

Berthelot pula menterjemahkan beberapa buku beliau. Berikutnya pada tahun 1678. Buku ini kemudiannya menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya dan telah member! impak dan pengaruh yang cukup besar kepada evolusi ilmu kimia moden. daripada semua karyanya. Book of the Balances. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yan menyerang kota Baghdad. iaitu Richard Russel mengalihbahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Sum of Perfection. Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. Kitab Al-Sab'een diterjemahkan juga oleh Gerard dari Cremona.. Istilah alkali. beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. falsafah. Al-Ghazali juga banyak menulis. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. seorang berbangsa Inggeris. . Sewaktu berada di Baghdad. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. Lantaran itu. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". tafsir. Sungguhpun begitu. akhlak. pertama kali ditemukan oleh Jabir. Sebahagian besar karyanya tetap kekal dalam bahasa Arab. Pars! pada tahun 450 Hijrah.Buku kedua. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). Dialah yang memuji Jabir sebagai seorang pendeta Arab dan juga ahli falsafah. Berbeza dengan pengarang sebelumnya. hanya sedikit sahaja yang telah diterjemahkan. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mm al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). Richardlah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber. dan sebagainya. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana Selain belajar dan mengkaji. dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang'orang Yang Bukan Ahlinya. dan Book of Eastern Mercury. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. ulumul Quran.). Walau bagaimanapun. Sejak kecil lagi. yang antaranya dikenali dalam judul Book of Kingdom.

Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. Cuma bagi Al-Ghazali. ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap antifalsafah. agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang terlalu berpegang kepada logik. Bahkan dalam buku tersebut. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik. Al-Ghazali menyatakan tujuan menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. politik. logik. beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. Miyarul Ilmu. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingat. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang antifalsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). dan etika. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. Namun begitu. Mizanul Amal (Timbangan Amal). Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. fizik. ketuhanan. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan . dan fizikal. hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik. Mahkun Nazar fMengenai Ilmu Logik). Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Namun begitu..Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). . metafizik. Menurut Al-Ghazali.kan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri.

Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asya. Dunia Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah yang hebat. tetapi mereka tidak mendapat tempat yang sewajarnya jika dibandingkan dengan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle. Namun begitu. Malahan kajian yang dibuat terhadap pemikiran falsafah beberapa tokoh terkenal seperti Ibnu Rusyd tidak diberikan penilaian yang adil. ilmuwan. Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail . Ibn Tufail Ahli falsafah yang mendahului zaman. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Walaupun para sarjana. dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani.Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini. Kajian-kajian mengenai tokoh berkenaan masih belum memadai dan jauh daripada memuaskan. Maka tidak hairanlah. perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Pada Al-Ghazali. tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil. sejarah lebih mengenali tokoh-tokoh falsafah Yunani dan barat jika dibandingkan dengan ahli falsafah Islam. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Ibn Tufail atau nama asalnya. Jadi. Tidak kurang juga yang musnah disebabkan oleh peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh kuasa asing. dan Ibn Sina mendapat pengiktirafan dari Barat. Walaupun beberapa tokoh falsafah Islam seperti al-Kindi. Semasa pemerintahan al-Mu'min ibn Ali. Sebaliknya beliau berpendapatan bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan apt keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri. dan ahli politik yang handal. al-Farabi. Granada lebih dikenali sebagai ahli hukum. dan ahli falsafah Islam telah menghasilkan sejumlah karya-karya yang besar tetapi kebanyakan tulisan mereka belum diterjemahkan. falsafah Islam tetap dianggap sebagai satu kelompok yang hilang dalam sejarah pemikiran manusia. Begitu juga dengan pemikiran falsafah Ibn Tufail tidak banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. kesilapan. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Kajian dan terjemahan yang dibuat oleh S. dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. perubatan. Jadi. Perkara yang ditentang oleh AlGhazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan. apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. tulisan Ibnu Rusyd mengenai metafizik misalnya tidak mendapat sorotan yang meluas wahal kajian tersebut dapat membantu kita memahami dan mendekati pemikiran ahli falsafah itu dengan lebih mendalam lagi.Van den Berg terhadap kitab "Lima Baida al-Thaan".

Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Walaupun Ibn Tufail dikatakan telah menulis banyak buku tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini. beliau telah menggunakan watak Hayibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas. fizik. Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara. Selain itu. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan . beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan. sejuk. Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang berlaku disekelilingnya. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam.al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia. Ibn Tufail berjaya membuat huraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pemikiran falsafahnya. tempatnya digantikan oleh anak muridnya iaitu Ibnu Rusyd. kering. Katanya. Ibn Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. gerakan cahaya sama ada daripada apt ataupun matahari. Ibn Tufail mendapati bahawa lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah. Semasa hayatnya. Pada anggapannya di sebalik alamnya terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya. Untuk itu. matematik. Menerusi buku itu. akal. Langkah Ibn Tufail menggunakan analog! watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. dan penulisan. dan basah dengan tanah. Selepas bersara. pengadilan. Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibn Tufail mengenai ilmu metafizik. Hay bin Yaqzan selalu membahas dan menganalisa sesuatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada hubungannya dengan Allah. Abu Ya'kub Yusuf. semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Watak itu tidak pernah mengenali kedua-dua ibu bapanya. dengan gaya bahasa yang menarik dan imiginasi yang indah. Dengan watak "Hay" itu. Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Ibn Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh. dan sebagainya. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin. Kitab itu ialah "Hay ibn Yaqzan" yang memuatkan pandangannya secara umum. Beliau juga mendapati bahawa kepanasan boleh dihasilkan melalui geselan. Setelah dewasa. Yang menarik dalam buku itu. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera. Falsafah Ibn Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik. dan Tuhan. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia.

Beliau anak kelahiran bum! Iran iaitu di Ray dekat Tehran merupakan seorang tokoh falsafah yang masyhur pada kurun ke-3 Hijrah. Namun begitu. Dalam buku itu.240H bersamaan 808-855M) dan belajar ilmu falsafah dengan al- . al-Farabi. rebana) sambil menyanyi. Al-Razi merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang banyak menimbulkan kontroversi dalam bidang ilmu falsafah. Pemikiran falsafah Ibn Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat. Ibn Tufail banyak dipengaruhi oleh falsafah Ibnu Bajjah sebagaimana yang dapat diperhatikan pada pertengahan buku Hay bin Yaqzan yang banyak membawa saranan yang terdapat dalam kitab "al-Mutawwahid". Kegiatan ini dilakukannya sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada 1185 Masihi. Al-Razi Karyanya menjadi rujukan dunia Eropah. Oleh sebab itu. Beliau belajar ilmu kedoktoran dengan Ali ibn Rabban alThabari (192 . lahir pada tahun 236H bersamaan 850M. Ibnu Tufail tidak menerima sarangan itu bulat-bulat melainkan selepas dibahaskan secara kritis. Oleh sebab itulah al-Razi terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang rasional dan murni. Maka sebab itu beliau mudah menerima pandangan falsafah Ibnu Bajjah. Sikap dan pemikirannya dikatakan cenderung kepada pemikiran dan teori ahli falsafah Yunani kuno seperti Plato. Al-Razi atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi. Beliau pada zaman mudanya menjadi pemain gambus (rebab.kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Selain itu beliau seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia. metafizik. Sumbangannya yang besar dalam bidang perubatan dan kimia sangat berharga kepada generasi selepasnya. Ibnu Bajjah telah melakukan pembelaan terhadap tulisan-tulisan al Farabi dan Ibnu Sina. Barangkali bertitik tolak daripada sikapnya itu. Ibn Tufail hidup hampir sezaman dengan Ibnu Bajjah. mereka tidak setuju dengan sebahagian pendapatnya yang proplatonisme. al-Razi tetap diletakkan dalam senarai ahli falsafah muslim yang terkemuka sehingga ke hari ini. beliau tidak menyepi dan mengasingkan diri seperti mana yang dilakukan oleh segelintir ahli falsafah lain. mereka mudah terpengaruhi dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu memperbahaskannya. Sesetengah pendapat mengatakan yang beliau lahir pada 1 Sya'ban 251H bersamaan 865M. ramai dalam kalangan ahli falsafah muslim yang mengecamnya. Manakala dalam bidang falsafah. Menurut sesetengah pengkaji dan pemikir. Sebaliknya beliau bergiat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam urusan pemerintahan serta kenegaraan. Walau bagaimanapun. kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu dan mempelajari bidang perubatan dan falsafah. moral. dan beberapa ahli falsafah Islam yang lain dengan baik. Lantaran itu. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. al-Razi memberi sumbangan besar dalam menghuraikan falsafah logik. dan kenabian dengan cara rasional dan harmoni.

bahasa Arab. ilmu kalam. Dalam dunia keilmuan. Al-Razi menderita akibat ketekunannya menulis dan membaca yang terlalu banyak. fiqh dan usul fiqh. Kemudian al-Razi berpindah ke Baghdad atas permintaan Khalifah al-Muktafi (289 . Para sarjana berpendapat bahawa al-Razi mengalami sakit mata dan kemudiannya buta pada penghujung hayat-nya. tradisi pro dan kontra tidak pernah luput sejak zaman dahulu bahkan sehinggalah ke hari ini. Minat yang mendalam dunia Eropah kepada karya agung yang seberat 10kg ini terbukti dengan penerbitannya beberapa kali sejak abad ke-12M lagi sehingga abad ke17M. Teorinya tentang kesenangan itu dijelaskan dalam kitabnya Tafdhil Ladzdzat al-Na^s.908M). Dalam masa yang sama beliau juga belajar matematik. dan suratsurat telah dihasilkan oleh al-Razi dicatatkan para pengkaji. al-Razi kembali ke Ray. dan sejarah. Hal ini terbukti dengan banyak karya-karya beliau telah menjadi rujukan dan panduan dunia barat terutamanya dalam bidang perubatan.908M). Kemasyhuran al-Razi bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada dunia Islam malah ketokohan dan kepakaran beliau turut diakui oleh dunia barat. . ketuhanan. dan kimia. beliau tidak terlepas daripada ditentang oleh para ilmuwan sezamannya. Semasa Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad ibn Asad menjadi Gabenor Ray. sayang kepada pesakit-pesakitnya. sains. beliau dikenal sebagai seorang yang pemurah. alQuran. dermawan kepada orang-orang miskin dan memberi rawatan kepada mereka secara percuma. Begitu juga dengan Syuhaid ibn al-Husain alBalkhi. Demikianlah pada zaman al-Razi. yang ditulis kembali oleh Abu Sulaiman al-Mantiqi al-Sajistani dalam Siwan al-Hikmah. Sehingga kini karya-karya alRazi masih diguna. terutama buku 'Ilm al'Ilahi. tetapi juga di barat. Kemasyhuran al-Razi sebagai doktor bukan sahaja di dunia timur. dan meninggal dunia pada 5 Syaaban 313H (Oktober 925M). Hitti menyifatkan al-Razi sebagai seorang doktor yang paling agung dalam kalangan doktor Muslim dan juga seorang penulis yang produktif. Kitab al-Hawi (Liber Contines) merupakan sebuah ensiklopedia amalan perubatan terapeutik yang dihasilkan olehnya menjadi rujukan dunia Eropah.295H bersamaan 901 . Setelah Khalifah alMuktafi wafat. Karya-karya dan sumbangan Al-Razi merupakan antara tokoh yang produktif dalam lapangan penulisan. sehinggakan beliau telah digelar The Arabic Galen.Balkhi. perubatan. geometri. Tidak kurang daripada 200 buah karangan termasuk buku. Pada masa ini juga al-Razi menulis buku al-Thibb al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad. Karya-karya beliau banyak membincangkan persoalan falsafah. yang berkuasa pada waktu itu. beliau mempunyai banyak perbezaan dengannya al-Razi terutama tentang teori kesenangan. astronomi. sastera. Penentang al-Razi yang dapat dikenal pasti oleh para sarjana dan ilmuwan Islam ialah Abu Qasim al-Balkhi. al-Razi diberi kepercayaan memimpin rumah sakit (hospital) selama enam tahun (290296H bersamaan 902 . Dalam menjalankan kerjaya kedoktoran. Beliau banyak menulis penolakan terhadap buku-buku al-Razi. Hal ini terbukti dengan banyak hasil karya beliau ditemui termasuk yang telah hilang. makalah.

dan Sejarah dua buah. Quran tiga buah. Ilmu kalam 40 buah. Philosophy lapan buah. Geometri lima buah. Bahasa Arab tujuh buah. Cheiromancy satu buah. Physionomy dua buah. dan Mineralogy satu buah. Kitab al-Ladzdzah. Karya beliau dalam bidang falsafah yang berjudul Al'Thib al-Ruhani merupakan karya teragung beliau dalam bidang falsafah. Fiqh tiga buah. Maqalah fi ma baid al'Thabiiyah. Brockelman seorang pengkaji biografi orientalis pula membahagikan penulisan tokoh ini kepada 13 bidang dengan hanya menemui 38 buah karya sahaja. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan sumber utama maklumat bahan kimia sehingga abad ke-14M. Alt Sami al-Nasysyar telah mengesan sebanyak 97 buah buku yang telah dihasilkan oleh al-Razi yang merangkumi bidang-bidang al-Quran (tafsir) lima buah. Al-Razi turut memberi sumbangan yang besar dalam bidang kimia dengan terhasilnya Kitab al-Asrar (The Book of Secrets). Dogmatics 13 buah. dan al-Syukuk 'ala Proclus. Al-Razi menentang sekeras-kerasnya amalan penipuan dan penyelewengan dalam amalan perubatan. . Amarah al-lqbal aI'Dawlah. Fiqh dan Usul Fiqh lima buah. Satu falsafah yang terpenting dalam karya al-Razi ini ialah kebenaran dalam ilmu perubatan merupakan suatu yang amat sukar diperoleh dan walaupun banyak tersedia rujukan namun kurang juga nilainya sekiranya dibandingkan dengan amalan seorang doktor yang sentiasa menggunakan kuasa pemikiran dan logiknya. dengan terhasilnya banyak karya tentang falsafah sudah cukup untuk membuktikan minat yang mendalam al-Razi dalam bidang falsafah. Antara lain kejayaan al-Razi dalam dunia perubatan ialah penemuan rawatan kepada penyakit cacar dan pengasingan alkohol dalam penghasilan antiseptik. Karya ini berkisar tentang cara pengubatan penyakit jiwa dan pengubatan fizik yang menyembuhkan tubuh badan. Al-Razi telah menghasilkan buku ini ketika beliau di Khurasan di bawah pemerintahan Gabenor al-Mansur Ibnu Ishaq. Encyclopedia satu buah. Rhetoric satu buah. Falsafah 26 buah. Kedua-dua karya ini juga merupakan sumber kurikulum tradisional di kalangan para pengamal perubatan Islam. Kitab al-llmi al-Ilahi. Antara karya utama yang membincangkan persoalan falsafah ialah al-Sirah al'Falsafiyyah. Astrology satu buah. Medicine satu buah. dalam merawatnya kedua-dua pendekatan iaitu rohani dan jasmani terus digemblengkan. Alchemy satu buah. Perubatan tujuh buah. Dalam buku ini juga beliau menekankan betapa pentingnya cara pemeriksaan yang teliti sebelum membuat sesuatu kesimpulan tentang sesuatu penyakit. Padanya penyakit jasmani tidak boleh dipisahkan dengan penyakit rohani. Sumbangan al-Razi dalam bidang falsafah tidak kurang hebatnya. Oleh sebab itu. Buku ini dianggap satu karya beliau yang tulen dan mencerminkan kematangan dan kepakaran beliau dalam amalan perubatan moden.Penemuan al-Razi berkenaan sakit campak cacar tulen (smallpox) dan campak biasa (measal) turut menjadi bahan rujukan perubatan di dunia Barat malah turut diulangi penerbitannya beberapa kali sehingga abad ke-18M. Dalam buku ini terkandung 10 penemuan berkaitan tentang amalan sent dan sains perubatan. antaranya History dua buah. Kitab al-Mansur (Liber medicinalis ad al Mansorem) juga karya agung al-Razi dalam dunia perubatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful