P. 1
jenis-jenis pembelajaran Gagne

jenis-jenis pembelajaran Gagne

|Views: 460|Likes:
Published by MuhaMmad ALi

More info:

Published by: MuhaMmad ALi on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2012

pdf

text

original

Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. Mengikut pandangan kognitif. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . kepercayaan . Sehubungan dengan itu. Oleh itu. diingati atau dilupakan. Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. Gagne. Murid boleh memilih. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. Piaget. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. pola. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. membuat keputusan. Walaubagaimanapun. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. Di samping itu. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Oleh itu. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. Bruner. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Mengikut mazhab Gestalt. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. Umpamanya. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. dan Ausubel.

Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. Dalam eksperimen ini. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu. mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. . Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. anjing.

. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. atau latihan penyiasatan. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. Ó Pemikiran secara logikal. Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S. Bruner. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. dan peneranga guru tidak jelas. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran.D daripada Universiti Harvard. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya. Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal.h. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas.

Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Buner menamainya sebagai urutan optimum. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. iaitu : a.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Bahasa 4. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. 3.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. Respon anggota badan c. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. dengan cepat. pelajar akan menjadi keliru. Pesanan tanpa bahasa b. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Oleh itu. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. prinsip atau rumusan.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. Gambaran dan lakaran d. 2. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah.

kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. Contoh. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah.Kemahiran berbasikal Ikonik . Maksudnya. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik).Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan . Contohnya. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu.Subordinat / kompleksif .Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. Pada peringkat ini. Misalnya. ikonik dan simbolik. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. simbol seperti perkataan.

1. daun berduri. prinsip. Belajar melalui kategori.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak. 3. c) Konsep berkaitan atau berhubungan . . Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . konsep. d) Sebagai contoh. hukum atau kategori.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif.Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . . . Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia.Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah. . kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya. b) Dalam pembelajaran kognitif. 2.Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif. Ia juga boleh diertikan sebagai kategori.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu. kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit.Sebagai contoh. semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. b) Konsep disjungtif .Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. 4. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. . b) Semakin berkembang pemikiran seseorang.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu.

Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah. d) Pengalaman yang pelbagai . jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran. dan reptilian.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang.Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep .Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran. -Sebagai contoh.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah. pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga.b) Motivasi . 4. 3. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan.Tahap motivasi. c) Penguasaan maklumat yang spesifik . ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. meneroka dan bereksperimen. . Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. anjing. c) Dalam pembelajaran penemuan. . seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri. b) Sebagai contoh.Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum. . 2. guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut. kucing. b) Sebagai contoh.

a) Guru perlu menggunakan gambar rajah.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. 7. c) Sebagai contoh. 10.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas . 9.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. b) Sebagai contoh. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. lakaran. 5. guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan. carta. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. b) Sebagai contoh. untuk pelajar Tahun Satu. 6. Gambar. 8. c) Untuk pelajar Tahun Enam.

kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. maklumat berbahasa. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. . TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. barulah dapat membentuk konsep. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. Dalam pembelajaran konsep. memilih. peristiwa atau orang lain. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar.Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. Mengikut Gagne 1974. menumpukan perhatian. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. kemahiran motor dan sikap. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. tingkah laku. Setelah menguasai kemahiran ini. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan.Gagne. mengingat dan menggunakan maklumat. tarikh. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). Misalnya. Walau bagaimanapun. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. Oleh itu. strategi kognitif. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum.

Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. syarat 1. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan. berenang dan bermain badminton. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep. Menulis. contohnya. 45 ekor ayam. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. tenaga dan atom. Hukum Boyle. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. 2. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan.00 pagi. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. hukum segiempat tepat.Dalam suatu ladang ternakan. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. Menggunakan satu cara (misalnya. Dalam peringkat ini. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10. 22 ekor lembu. Mamalia.2. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. terdapat 20 ekor itik.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol.

dikenalpastikan. muzik dan sebagainya. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. Untuk menyatakan sesuatu prinsip. Dengan perkataan lain. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. untuk mengekalkan tingkah laku ini.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. 4. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. 3. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Contohnya. Pelajar .Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. 6. Contohnya. Oleh itu. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. 5. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. Tindakan ini adalah 'terlazim'. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. Sebagai contohnya. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. permainan. dalam pengajaran rangkaian. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah.

Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah. guru mementingkan peneguhan . Pelajar dikehendaki mengenali objek ini.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. 7. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. 1. 2.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. b) Sebagai contoh. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. teori dan generalisasi. Sebagai contoh. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. rumus generalisasi. Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. rangkaian dan pertalian bahasa. guru menjalankan pembelajaran isyarat. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. prinsip. Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. kelenjar susu. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ).

5. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). c) Sebagai contoh. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep. d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. 4.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. c) Sebagai contoh. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. b) Contohnya. 3. Muzik.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah. .Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang. guru perlu memberi pujian.b) Sebagai contoh. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. 6. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting.

melalui soalan dan ujian. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum. d) olya (1957). b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi. dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat. . 8. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) .7. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa. masalah pembelajaran.

cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1.Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai. .Walaupun guru memberi maklumat.Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . dan kos institusi yang mengendalikannya.Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption.Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai. . iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia .Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang. .Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak . . Pembelajaran Penemuan . guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah.TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan . .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. . . .Dalam proses subsumption terbitan . Dalam pembelajaran resepsinya . Subsumption Terbitan . . 3.Menurut Ausubel .Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik.Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. . tenaga .Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) . cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi.Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori . celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru. .Untuk kanak-kanak yang masih muda . 2. Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif . 4. idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru.

terdapat dua jenis penyusun awal. ii) Penyusun Awal Ekspositori . dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya. .Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran .Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran. “ Harimau adalah binatang liar. . soalan atau demonstrasi. Subsumption Korelatif . Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah . pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . . 7.Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran .Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru. Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara . guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya.Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan. iaitu . seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar.Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan. 6. . . . . i) Penyusun Awal Perbandingan . . Pembelajaran Subordinat dan Superordinat .Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar.Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru. . Menurut Ausubel . seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur.Dalam proses subsumption korelatif . Penyusun Awal . perenggan. .Contohnya .Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum.” 5. . Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya.Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya.Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur.Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula. maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif.Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar.Sebagai contoh .Sebagai contoh .ada pelajar.

Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu.1997 . . Bagi Brinner. .Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. . . pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut.Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan.Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru. Mengikut Konstruktivisme. . Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8. . . Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.Walau bagaimanapun .Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan.Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . guru perlu mengajar tentang teknik hafazan. Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat. Teknik Hafazan . Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Menurut MCBrien & Brandt. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain.subordinat dan superordinat.Kereta buruk .1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada. M.mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual .Contohnya .Dalam pembelajaran superordinat atau induktif .Batu besar .

pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. Dalam konteks pembelajaran. ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . .yang sedia wujud. Murid belajar cara belajar semasa belajar. rakan sebaya . Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin. zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. 2. Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung. dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. Contohnya . guru. Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. 6. Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. dan lain-lain hubungan. Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. Sebaliknya. 1997 ). 3. 4. Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . Dalam proses ini. Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. alat budaya . rakan atau guru (scaffolding). Pembelajaran adalah aktiviti sosial .

Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. sentuhan. dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. . Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. Jean Piaget. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh skema adalah skema minum. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. rasa dan bau. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. skema kategori. 3. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. 2. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. Sebagai tambahan. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. pendengaran. Remaja.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. 4. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. penyusunan dan penggunaan pengetahuan. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi.

beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih. (formula-matematik). a) Pengetahuan personal . 1998).Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. .beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. b) Pengetahuan tugas . Contoh. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk. Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. Seperti contoh di atas. .Dalam kajiannya. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. pada peringkat permulaan. kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. Ini dikatakan akomodasi. maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. c) Pengetahuan strategi . Dengan ini. Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. tahu kekuatan dan kelemahan diri. yang berumur 11 bulan. . tahu guna kemahiran selesaikan masalah.

Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B. Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. (iii) Contohnya. . Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul.Dengan menggabungkan beberapa rangsangan. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. . a) Sebagai contoh. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan.Kesimpulannya. . . dalam proses pengajaran. hadiah. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut. kata-kata perangsang. Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian.Berdasarkan penyelidikan ini.Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. wang. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan.

(iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. walaupun tiada pujian daripada guru. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. c) Kerja yang kemas akan berterusan. (ii) Sebagai contoh. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). b) Sebagai contoh. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. b) Sebagai contoh. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran.(iv) Oleh itu. c) Tanpa arahan guru. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. hadiah. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. b) Sebagai contoh. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. Guru pun memuji pelajar. b) Sebagai contoh. a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. . seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P.

f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut.html . guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat.c) Sebagai contoh. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas. d) Pertama sekali. e) Akhir sekali. kemudian semasa dia berdiri.com/2009/07/teori-pembelajaran.blogspot. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. http://mabjip.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->