P. 1
jenis-jenis pembelajaran Gagne

jenis-jenis pembelajaran Gagne

|Views: 463|Likes:
Published by MuhaMmad ALi

More info:

Published by: MuhaMmad ALi on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2012

pdf

text

original

Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

Piaget. Umpamanya. Walaubagaimanapun. Oleh itu. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. pola. diingati atau dilupakan. Bruner. Sehubungan dengan itu. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. Mengikut pandangan kognitif. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . membuat keputusan. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. Mengikut mazhab Gestalt. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. Gagne. Di samping itu. dan Ausubel. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. Oleh itu. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. kepercayaan . Murid boleh memilih.

Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Dalam eksperimen ini. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. . b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. anjing. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran.

b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. Ó Pemikiran secara logikal. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu.h. atau latihan penyiasatan. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. dan peneranga guru tidak jelas. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar. Bruner. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. . dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P.D daripada Universiti Harvard. guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat.

Bahasa 4.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. pelajar akan menjadi keliru.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. Gambaran dan lakaran d.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Buner menamainya sebagai urutan optimum. 2. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. Oleh itu. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. 3. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Respon anggota badan c. iaitu : a. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. dengan cepat. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. prinsip atau rumusan. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Pesanan tanpa bahasa b. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar.

dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian.Subordinat / kompleksif . Misalnya. Contoh. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. Pada peringkat ini. Contohnya. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Maksudnya. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan . Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . simbol seperti perkataan. Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . ikonik dan simbolik. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner.Kemahiran berbasikal Ikonik . Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.

jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif .Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. .Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang. . 3.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. . . c) Konsep berkaitan atau berhubungan . 1. atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. d) Sebagai contoh. kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak. daun berduri. konsep. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia. b) Semakin berkembang pemikiran seseorang. hukum atau kategori. b) Konsep disjungtif .a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah.Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar.Sebagai contoh.Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud. semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . b) Dalam pembelajaran kognitif. Belajar melalui kategori. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya. 4. 2. . e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif. pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. Ia juga boleh diertikan sebagai kategori. kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. prinsip.

Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep . pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga. b) Sebagai contoh. 4. kucing. b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep. 2. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah. jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. anjing. guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut.Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum.Tahap motivasi.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia. b) Sebagai contoh. 3. . . d) Pengalaman yang pelbagai . .Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod. -Sebagai contoh. c) Penguasaan maklumat yang spesifik . seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan.Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran.Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. c) Dalam pembelajaran penemuan. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia. meneroka dan bereksperimen.b) Motivasi . dan reptilian. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang.

Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas .Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. lakaran. b) Sebagai contoh. 7. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. 5. c) Untuk pelajar Tahun Enam. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah. 10. carta. b) Sebagai contoh.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. c) Sebagai contoh. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. untuk pelajar Tahun Satu. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep. 8.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan. 6. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan. Gambar. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka. 9.

. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. strategi kognitif. Dalam pembelajaran konsep. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. tingkah laku. Mengikut Gagne 1974. Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. Misalnya. barulah dapat membentuk konsep. Oleh itu. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). Setelah menguasai kemahiran ini.Gagne. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. mengingat dan menggunakan maklumat. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). memilih. Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. peristiwa atau orang lain. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. Walau bagaimanapun. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. tarikh. kemahiran motor dan sikap.Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. maklumat berbahasa. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. menumpukan perhatian.

berenang dan bermain badminton.2. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. hukum segiempat tepat. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. Menggunakan satu cara (misalnya. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. 22 ekor lembu. syarat 1. Hukum Boyle. Mamalia. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . Menulis. 2. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. terdapat 20 ekor itik. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. contohnya. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. tenaga dan atom. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. 45 ekor ayam.Dalam suatu ladang ternakan. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep.00 pagi. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada. Dalam peringkat ini. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol.

Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. Oleh itu. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. muzik dan sebagainya. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. Contohnya. untuk mengekalkan tingkah laku ini. 6.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. 4. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. Dengan perkataan lain. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. permainan. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Contohnya. Sebagai contohnya. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. Tindakan ini adalah 'terlazim'.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian.dikenalpastikan. dalam pengajaran rangkaian. Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. 5. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular. Pelajar . Untuk menyatakan sesuatu prinsip. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. 3.

Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks. 7. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. rangkaian dan pertalian bahasa. guru menjalankan pembelajaran isyarat. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. b) Sebagai contoh. Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. kelenjar susu. Pelajar dikehendaki mengenali objek ini. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. Sebagai contoh. prinsip. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. guru mementingkan peneguhan . Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). teori dan generalisasi. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. 1.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. rumus generalisasi. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. 2. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.

b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. 5. guru perlu memberi pujian. d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani. Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. 3. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting. 6. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). c) Sebagai contoh.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang. iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. c) Sebagai contoh. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. b) Contohnya.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. . kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. 4. Muzik.b) Sebagai contoh.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah.

Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan.7.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah. .guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. melalui soalan dan ujian. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa. masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. d) olya (1957). mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. 8. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat. masalah pembelajaran. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan.

2.Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption.Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak . .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan .Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai. cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi. .Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. . idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru. guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah. Dalam pembelajaran resepsinya .Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. .Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori .Walaupun guru memberi maklumat. Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) . Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1.Menurut Ausubel .Dalam proses subsumption terbitan . guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik. .Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . dan kos institusi yang mengendalikannya.Untuk kanak-kanak yang masih muda . 3. maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia . tenaga . kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. . Subsumption Terbitan .Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang.Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai. .Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. . 4. Pembelajaran Penemuan . celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru. . . cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. . Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif .

Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru. guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya. .Contohnya . terdapat dua jenis penyusun awal.Sebagai contoh . .Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran . maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif. perenggan.Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan.Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru.Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran .Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya. 6. Pembelajaran Subordinat dan Superordinat .Dalam proses subsumption korelatif . Penyusun Awal . .Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar. Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya. .” 5. Subsumption Korelatif . .Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur.Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula.Sebagai contoh . Menurut Ausubel . pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . . . .Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum. ii) Penyusun Awal Ekspositori .ada pelajar. 7.Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran. soalan atau demonstrasi. iaitu .Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar. Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah . Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara . i) Penyusun Awal Perbandingan . . . “ Harimau adalah binatang liar. seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar.Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan. seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. . dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya.

Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat. Teknik Hafazan . Bagi Brinner.subordinat dan superordinat.Kereta buruk . Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat . guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut.1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada.Batu besar . .Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru.Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan. .Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. Mengikut Konstruktivisme.Contohnya . Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. .1997 .mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual . . . . .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif . Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. guru perlu mengajar tentang teknik hafazan.Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan. Menurut MCBrien & Brandt.Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain.Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar.Walau bagaimanapun . M. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.

murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung. 1997 ). Contohnya . Dalam konteks pembelajaran. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. 2. Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. Dalam proses ini. 6. rakan atau guru (scaffolding). Pembelajaran adalah aktiviti sosial . Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna.yang sedia wujud. rakan sebaya . Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . guru. . iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. alat budaya . pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . Sebaliknya. dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. dan lain-lain hubungan. pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. 4. Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. 3. di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa .

penyusunan dan penggunaan pengetahuan. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . sentuhan. Sebagai tambahan. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Jean Piaget. dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. 3. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . skema kategori. . Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. 2. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . Contoh skema adalah skema minum. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. rasa dan bau. pendengaran. Remaja. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. 4.

c) Pengetahuan strategi . Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. tahu kekuatan dan kelemahan diri. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk. Seperti contoh di atas. . seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. . b) Pengetahuan tugas . maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. 1998). Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. a) Pengetahuan personal . Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru.Dalam kajiannya. John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. (formula-matematik). Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. yang berumur 11 bulan. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. pada peringkat permulaan. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang.beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. Contoh.Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. Dengan ini. Ini dikatakan akomodasi. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. . Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. tahu guna kemahiran selesaikan masalah. beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih.

b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif.Berdasarkan penyelidikan ini. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat.Dengan menggabungkan beberapa rangsangan. hadiah. . Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. (iii) Contohnya. wang. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. a) Sebagai contoh. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian. kata-kata perangsang. dalam proses pengajaran. .Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan. Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. .Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan. token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. . kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis.Kesimpulannya. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah.

c) Kerja yang kemas akan berterusan. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. b) Sebagai contoh. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. walaupun tiada pujian daripada guru. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian.(iv) Oleh itu. . Guru pun memuji pelajar. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. hadiah. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. b) Sebagai contoh. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. (ii) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. b) Sebagai contoh. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. c) Tanpa arahan guru. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan.

e) Akhir sekali. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas.blogspot. http://mabjip. f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut.html . d) Pertama sekali. guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk.c) Sebagai contoh. kemudian semasa dia berdiri.com/2009/07/teori-pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->