Bagaimana anda mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang profesional?

Pada pandangan saya, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang profesional, kita hendaklah mempunyai ketrampilan tinggi. Sebagai contoh, semasa kita hendak mengajar kita perlu berpakaian bersih kemas dan mematuhi etika pemakaian yang telah ditetap. Selain itu, keyakinan diri juga penting dalam melahirkan seorang guru yang profesional seiring dengan dasar pendidikan kebangsaan. Seorang guru yang profesional juga harus mengambil berat dan energetik terhadap pelajarnya. Guru hendaklah memberi perhatian kepada pelajar pada setiap percakapan atau diskusi dengan mereka serta mempunyai kemahiran untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Hal ini akan menyebabkan pelajar berasa selesa dengan kita untuk berkongsi masalah dan secara tidak langsung akan merapatkan lagi hubungan pelajar dengan guru. Seterusnya, guru yang profesional haruslah mempunyai pengetahuan yang meluas tentang subjek yang bakal diajar kepada pelajar-pelajarnya. Seterusnya, mempunyai kemahiran untuk menvariasikan kaedah mengajar seperti penggunaan media dalam proses pengajaran dan kaedah ³mind-mapping´. Di samping itu, bakal guru profesional haruslah mempunyai pengetahuan, kurikulum tetapi juga kokurikulum. Hal ini demikian kerana kokurikulum juga merupakan aspek penting dalam pengajaran. Guru yang cemerlang akan melahirkan modal insan yang intelektual dan kompetatif dari setiap aspek kehidupan selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.