KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYAH

‡ Kestabilan politik memberi peluang kepada pemerintah membangunkan negara. .FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN ABBASIYAH KESTABILAN POLITIK ‡ Kerajaan Abbasiyah memberi perhatian kepada pembasmian pemberontakan dan perbalahan puak. ‡ Pemberontakan dan perbalahan berjaya dikawal oleh Harun Ar-Rasyid bersama panglimanya Yahya bin Khalid al-Barmaki dan anaknya al-Fadhl al-Barmaki.

DASAR POLITIK KERAJAAN ABBASIYAH ‡ Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang adil kepada semua rakyatnya tanpa mengira bangsa dan keturunan. ‡ Kerajaan Abbasiyah juga menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar. .

KEDUDUKAN BAHGDAD YANG STRATEGIK ‡ Pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan telah memajukan Kerajaan Abbasiyah terutama dalam bidang perdagangan kerana kedudukannya yang berada ditengah-tengah laluan para pedagang Timur dan Barat. ‡ Sungai Dajlah telah menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan. . ‡ Baghdad juga menjadi tempat pertemuan sarjana dari Timur dan Barat.

Mereka bebas melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masingmasing. Parsi dan Turki. ‡ Orang bukan Islam juga diberi layanan baik selagi mereka tidak mengkianati Kerajaan Abbasiyah. . ‡ Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang adil kepada mereka.PERPADUAN ANTARA KAUM ‡ Rakyat Kerajaan Abbasiyah terdiri dari pelbagai bangsa terutama Arab. Mereka diberi peluang untuk menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan.

hutang. ‡ Para sarjana Islam menjelaskan dengan terperinci mengenai hukum-hukam yang berkaitan jual beli. .PENGHAYATAN KONSEP KERJA SEBAGAI IBADAT ‡ Konsep kerja sebagai ibadat mendorong para sarjana untuk mengkaji tentang muamalat menurut pandangan Islam. perkongsian dan sebagainya. gadaian. sewa.

FAKTOR KEMEROSOTAN KERAJAAN ABBASIYAH ‡ Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan al-Wathiq bin alMuktasim (227-232H/842-847M). . ‡ Kemerosotan tersebut adalah faktor utama kejatuhan Kerajaan Abbasiyah ke tangan Mongul pada 15 Muharam 656 Hijrah bersamaan 22 Januari 1258 Masihi.

‡ Al-Mutawakkil cuba mengembalikan kuasa khalifah yang bebas daripada sebarang campur tangan pegawai-pegawai berbangsa Parsi dan Turki. beliau tidak melakukan sebarang pembaharuan. ‡ Tetapi usaha selepasnya kerana pengaruh Parsi dan Turki pada ketika itu sudah terlalu kuat. puteranya yang terlalu muda tidak dapat menggantikannya. ‡ Setelah al-Wathiq meninggal dunia.KELEMAHAN PEMERINTAHAN KERAJAAN ABBASIYAH ‡ Semasa pemerintahan al-Wathiq. . Baginda banyak bergantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk menjalankan polisi pemerintahan yang diwarisi dari ayahandanya. AlMutawakkil iaitu saudara kepada al-Wathiq dilantik sebagai khalifah menerusi keputusan mesyuarat pegawai-pegawai tinggi kerajaan.

.gabenor.al-Buwihiah. Jawatan-jawatan penting dalam kerajaan seperti menteri.PERPECAHAN WILAYAH-WILAYAH DI BAWAH WILAYAHKEKUASAAN KERAJAAN ABBASIYAH ‡ ‡ ‡ ‡ Pada akhir kurun ke-9 Masihi.dan panglima tentera banyak dipegang oleh pegawai-pegawai Parsi dan Turki. kuasa khalifah semakin terbatas. Ini memberi peluang kepada mereka untuk membentuk kerajaan sendiri seperti Kerajaan alTahiriah .al-Tuluniah dan al-Saljuqiah. Perpecahan ini telah melemahkan kekuasaan serta kedaulatan Kerajaan Abbasiyah.

BERLAKU PEREBUTAN KUASA ‡ ‡ ‡ ‡ Khalifah al-Mutawakkil melantik tiga orang puteranya iaitu al-Muntasir.dan alMuayyad sebagai Putera Mahkota (Wali al-Ahdi). Baginda memilih al-Mu¶taz iaitu puteranya yang kedua sebagai bakal penggantinya dengan mengenepikan putera sulungnya iaitu al-Muntasir. Sejak itu. jawatan khalifah sering menjadi rebutan dan bertukar tangan. ‡ .al-Muntasir merampas kuasa daripada ayahandanya. dan pegawai-pegawai Parsi serta Turki untuk bertindak sebagai penguasa sebenar kerajaan. panglimapanglima. Ini menyebabkan berlaku perbalahan antara alMuntasir dengan al-Mu¶taz. Ini melemahkan institusi khalifah dan memberi banyak peluang kepada menteri-menteri.a-Mu¶taz. Pada tahun 247H/861M.

Rusuhan dan pemberontakan seringkali mengganggu aktiviti perekonomian. Ini menyebabkan pedagang luar takut untuk datang ke Baghdad. .KEGAWATAN EKONOMI ‡ ‡ ‡ ‡ Kerajaan Abbasiyah mula mengalami masalah kegawatan ekonomi pada Penggal Ketiga. Akhirnya dana yang terdapat di dalam Baitulmal berkurangan dan tidak dapat menampung keperluannya.

‡ ‡ . Pemberontakan daripada golongan-golongan tersebut menjejaskan suasana dan ketenteraman awam. Mereka beriktikad bahawa jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpinpemimpin daripada kalangan mereka.PERSELISIHAN ALIRAN FAHAMAN KEAGAMAAN ‡ Pemberontakan daripada kalangan Syiah dan Khawarij sering mengganggu Kerajaan Abbasiyah.

Umat Islam di Andalus telah diusir keluar. Kerajaan Abbasiyah berhadapan dengan ancaman tentera Salib. ‡ ‡ ‡ ‡ . Tentera Mongul yang ganas dan kejam tersebut telah membakar segala khazanah ilmu yang dihasilkan oleh cendikiawan Islam. Timur. dan Barat. Peperangan tersebut menyebabkan Kerajaan Abbasiyah menjadi semakin lemah. Pada awalnya serangan serangan tentera Salib dapat ditangkis oleh Kerajaan Abbasiyah. Pihak Utara terdiri dari orang Georgia dan Armenia menyerang Azerbaijan dan kawasan-kawasan sekitarnya sehingga mengakibatkan beribu-ribu umat Islam dibunuh dan harta benda mereka dirampas. Dari sebelah Barat.SERANGAN DARI LUAR ‡ ‡ Kerajaan Abbasiyah sering diserang oleh musuh dari Utara. Terdapat banyak wilayah kecil yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Abbasiyah menuntut kemerdekaan. Ini memberi peluang kepada Mongul dari Timur yang dipimpin oleh Hulagu Khan untuk menawan kota Baghdad pada tahun 656H/1258M.

.IKTIBAR DARI SEJARAH KEGEMILANGAN ISLAM ‡ Kita harus sedar bahawa kemajuan yang dicapai pada hari ini adalah hasil daripada sumbangan umat Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyyah. ‡ Umat Islam perlu berusaha mengembalikan zaman kegemilangan Islam dengan belajar bersungguhsungguh dan menjadi pakar dalam semua bidang yang diperlukan oleh manusia. ‡ Orang-orang Barat telah memindahkan penemuan pelbagai bidang ilmu sains dan teknologi ke negara mereka dan menterjemahkannyake bahasa mereka.

IKTIBAR DARI SEJARAH KEMEROSOTAN KERAJAAN ABBASIYYAH ‡ Umat Islam perlu bersatu padu untuk menyelamatkan negara dari ancaman musuh. . ‡ Aliran kefahaman yang pelbagai boleh membawa kepada perpecahan dan melemahkan umat Islam. ‡ Keselamatan dan kestabilan negara adalah tanggungjawab kita bersama.

‡ Rajin menuntut ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pembangunan diri dan agama. ‡ Mengamalkan cara hidup Islam dalam semua aspek kehidupan. . ‡ Mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian.PERANAN GENERASI HARI INI MEMARTABATKAN SEMULA KEUNGGULAN TAMADUN ISLAM ‡ Mengembalikan umat Islam kini ke zaman kegemilangan Islam yang pernah dicapai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful