KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYAH

. ‡ Pemberontakan dan perbalahan berjaya dikawal oleh Harun Ar-Rasyid bersama panglimanya Yahya bin Khalid al-Barmaki dan anaknya al-Fadhl al-Barmaki.FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN ABBASIYAH KESTABILAN POLITIK ‡ Kerajaan Abbasiyah memberi perhatian kepada pembasmian pemberontakan dan perbalahan puak. ‡ Kestabilan politik memberi peluang kepada pemerintah membangunkan negara.

DASAR POLITIK KERAJAAN ABBASIYAH ‡ Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang adil kepada semua rakyatnya tanpa mengira bangsa dan keturunan. ‡ Kerajaan Abbasiyah juga menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar. .

‡ Baghdad juga menjadi tempat pertemuan sarjana dari Timur dan Barat. .KEDUDUKAN BAHGDAD YANG STRATEGIK ‡ Pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan telah memajukan Kerajaan Abbasiyah terutama dalam bidang perdagangan kerana kedudukannya yang berada ditengah-tengah laluan para pedagang Timur dan Barat. ‡ Sungai Dajlah telah menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan.

Mereka bebas melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masingmasing. ‡ Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang adil kepada mereka.PERPADUAN ANTARA KAUM ‡ Rakyat Kerajaan Abbasiyah terdiri dari pelbagai bangsa terutama Arab. . ‡ Orang bukan Islam juga diberi layanan baik selagi mereka tidak mengkianati Kerajaan Abbasiyah. Mereka diberi peluang untuk menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Parsi dan Turki.

PENGHAYATAN KONSEP KERJA SEBAGAI IBADAT ‡ Konsep kerja sebagai ibadat mendorong para sarjana untuk mengkaji tentang muamalat menurut pandangan Islam. perkongsian dan sebagainya. gadaian. sewa. . ‡ Para sarjana Islam menjelaskan dengan terperinci mengenai hukum-hukam yang berkaitan jual beli. hutang.

‡ Kemerosotan tersebut adalah faktor utama kejatuhan Kerajaan Abbasiyah ke tangan Mongul pada 15 Muharam 656 Hijrah bersamaan 22 Januari 1258 Masihi. .FAKTOR KEMEROSOTAN KERAJAAN ABBASIYAH ‡ Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan al-Wathiq bin alMuktasim (227-232H/842-847M).

‡ Setelah al-Wathiq meninggal dunia. . beliau tidak melakukan sebarang pembaharuan. Baginda banyak bergantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk menjalankan polisi pemerintahan yang diwarisi dari ayahandanya. ‡ Al-Mutawakkil cuba mengembalikan kuasa khalifah yang bebas daripada sebarang campur tangan pegawai-pegawai berbangsa Parsi dan Turki. AlMutawakkil iaitu saudara kepada al-Wathiq dilantik sebagai khalifah menerusi keputusan mesyuarat pegawai-pegawai tinggi kerajaan. puteranya yang terlalu muda tidak dapat menggantikannya.KELEMAHAN PEMERINTAHAN KERAJAAN ABBASIYAH ‡ Semasa pemerintahan al-Wathiq. ‡ Tetapi usaha selepasnya kerana pengaruh Parsi dan Turki pada ketika itu sudah terlalu kuat.

PERPECAHAN WILAYAH-WILAYAH DI BAWAH WILAYAHKEKUASAAN KERAJAAN ABBASIYAH ‡ ‡ ‡ ‡ Pada akhir kurun ke-9 Masihi. Perpecahan ini telah melemahkan kekuasaan serta kedaulatan Kerajaan Abbasiyah. Ini memberi peluang kepada mereka untuk membentuk kerajaan sendiri seperti Kerajaan alTahiriah . Jawatan-jawatan penting dalam kerajaan seperti menteri. kuasa khalifah semakin terbatas.gabenor. .dan panglima tentera banyak dipegang oleh pegawai-pegawai Parsi dan Turki.al-Tuluniah dan al-Saljuqiah.al-Buwihiah.

a-Mu¶taz. dan pegawai-pegawai Parsi serta Turki untuk bertindak sebagai penguasa sebenar kerajaan. Baginda memilih al-Mu¶taz iaitu puteranya yang kedua sebagai bakal penggantinya dengan mengenepikan putera sulungnya iaitu al-Muntasir. Ini menyebabkan berlaku perbalahan antara alMuntasir dengan al-Mu¶taz. ‡ .al-Muntasir merampas kuasa daripada ayahandanya. panglimapanglima. Ini melemahkan institusi khalifah dan memberi banyak peluang kepada menteri-menteri.dan alMuayyad sebagai Putera Mahkota (Wali al-Ahdi). jawatan khalifah sering menjadi rebutan dan bertukar tangan. Sejak itu.BERLAKU PEREBUTAN KUASA ‡ ‡ ‡ ‡ Khalifah al-Mutawakkil melantik tiga orang puteranya iaitu al-Muntasir. Pada tahun 247H/861M.

Rusuhan dan pemberontakan seringkali mengganggu aktiviti perekonomian. . Ini menyebabkan pedagang luar takut untuk datang ke Baghdad. Akhirnya dana yang terdapat di dalam Baitulmal berkurangan dan tidak dapat menampung keperluannya.KEGAWATAN EKONOMI ‡ ‡ ‡ ‡ Kerajaan Abbasiyah mula mengalami masalah kegawatan ekonomi pada Penggal Ketiga.

‡ ‡ . Pemberontakan daripada golongan-golongan tersebut menjejaskan suasana dan ketenteraman awam.PERSELISIHAN ALIRAN FAHAMAN KEAGAMAAN ‡ Pemberontakan daripada kalangan Syiah dan Khawarij sering mengganggu Kerajaan Abbasiyah. Mereka beriktikad bahawa jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpinpemimpin daripada kalangan mereka.

Tentera Mongul yang ganas dan kejam tersebut telah membakar segala khazanah ilmu yang dihasilkan oleh cendikiawan Islam. Pada awalnya serangan serangan tentera Salib dapat ditangkis oleh Kerajaan Abbasiyah. Pihak Utara terdiri dari orang Georgia dan Armenia menyerang Azerbaijan dan kawasan-kawasan sekitarnya sehingga mengakibatkan beribu-ribu umat Islam dibunuh dan harta benda mereka dirampas. dan Barat. Dari sebelah Barat. Ini memberi peluang kepada Mongul dari Timur yang dipimpin oleh Hulagu Khan untuk menawan kota Baghdad pada tahun 656H/1258M.SERANGAN DARI LUAR ‡ ‡ Kerajaan Abbasiyah sering diserang oleh musuh dari Utara. Peperangan tersebut menyebabkan Kerajaan Abbasiyah menjadi semakin lemah. Timur. Umat Islam di Andalus telah diusir keluar. Kerajaan Abbasiyah berhadapan dengan ancaman tentera Salib. ‡ ‡ ‡ ‡ . Terdapat banyak wilayah kecil yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Abbasiyah menuntut kemerdekaan.

‡ Umat Islam perlu berusaha mengembalikan zaman kegemilangan Islam dengan belajar bersungguhsungguh dan menjadi pakar dalam semua bidang yang diperlukan oleh manusia. . ‡ Orang-orang Barat telah memindahkan penemuan pelbagai bidang ilmu sains dan teknologi ke negara mereka dan menterjemahkannyake bahasa mereka.IKTIBAR DARI SEJARAH KEGEMILANGAN ISLAM ‡ Kita harus sedar bahawa kemajuan yang dicapai pada hari ini adalah hasil daripada sumbangan umat Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyyah.

. ‡ Aliran kefahaman yang pelbagai boleh membawa kepada perpecahan dan melemahkan umat Islam. ‡ Keselamatan dan kestabilan negara adalah tanggungjawab kita bersama.IKTIBAR DARI SEJARAH KEMEROSOTAN KERAJAAN ABBASIYYAH ‡ Umat Islam perlu bersatu padu untuk menyelamatkan negara dari ancaman musuh.

‡ Mengamalkan cara hidup Islam dalam semua aspek kehidupan. ‡ Rajin menuntut ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pembangunan diri dan agama.PERANAN GENERASI HARI INI MEMARTABATKAN SEMULA KEUNGGULAN TAMADUN ISLAM ‡ Mengembalikan umat Islam kini ke zaman kegemilangan Islam yang pernah dicapai. . ‡ Mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful