Tugas khalifah: -Meneruskan ajaran Islam -Mengekalkan perpaduan ummah -Melaksanakan hukum syariah -Mempertahankan agama Islam -Menjaga

kebajikan rakyat -Pembangunan ekonomi (baitulmal, kharaj, jizyah,zakat) Sumbangan Khalifah Abu bakar: -Memperkenalkan Undang-undang tanah -Mengatasi perpecahan Umat Islam(murtad, al-Riddah) -Mengatasi ancaman luar(Parsi/Rom Timur) -Membahagikan tanah kepada 10 wilayah(melicinkan pentadbiran) -kumpul tulisan Al-Quran -Bayar gaji tentera Sumbangan Khalifah Al-khattab: -POLITIK Dasar Pentadbiran ,Majlis Syura ,Pbhgian Wliyah ,Jabatan-Jabatan ,Jab.Hakim (Gaji Tinggi) -SOSIAL Pengajaran Al-Quran,Guru Ag.- Wilayah,Kalendar Islam,Sis.Tentera (Tetap/Sukarela) -EKONOMI Terusan & Taliair ,Teroka Tanah Baru ,Usaha Tanah Terbiar ,Cukai (Jizjay & Kharaj),Baitumal SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN B.AFFAN: -Kukuhkan Peranan Baitumal -Peluasan Wilayah Islam -Pertahanan Negara(Tentera Laut/Senjata) -menyelaraskan Bacaan Al-Quran (Qiraat) -Bina Jalan Raya,Jambatan,Rumah Rehat (Pengembara) SUMBANGAN KHALIFAH ALI B. ABU TALIB: -membina markas tentera -meneruskan jizyah -mengekalkan keamanan

KERAJAAN BANI UMAIYAH ‡ TAHAP 1 ‡ Pengasas: Muawiyah b.Abu Suffian ‡ Tempoh : 661M 750 M ‡ Pusat Pentadbiran : Damsyik ‡ Pemimpin : Bergelar Khalifah ‡ ‡ ‡ TAHAP 2 Pengasas: Abdul Rahman al-Dakhil Tempoh : 756M 1031M ‡ ‡ Pusat Pentadbiran : Cordova dan Andalusia Pemimpin : Bergelar Amir

jizyah. Tokoh bahasa dan sastera serta agama ‡ Bahasa Arab sebagai bahasa rasmi ‡ Perkenalkan tanda bunyi dan baris pada al Quran ‡ Membina hospital penyakit kusta ‡ Terjemah buku-buku ke Bahasa Arab ‡ Kembangkan ilimu kimia & astronomi ‡ Perundangan berasaskan ijtihad berpandukan al-Quran. perhiasan emas dan perak serta senjata Bina saliran Penyelidikan utk dptkan bijih benih berkualiti SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH ‡ Baghdad sbg pusat intelektual &penyebaran ilmu ‡ Membina Baitulhikmah sbg.SUMBANGAN BANI UMAIYAH TAHAP 1 ‡ POLITIK &PENTADBIRAN ‡ 4 Asapek pentadbiran (Hijabah.bidang penulisan ‡ Melakukan pembaharuan & penambahbaikan karya b.institusi keilmuan ‡ Menterjemah karya falsafah & sains bahasa Yunani ke b. Wazarah. Urusan Am .usyur dan ghanimah Cordova pusat perdgan a/bangsa Andalusia hasilkan brgn tembikar. Urusetia. Urusan Cop Mohor Pemerintah) ‡ Tubuhkan Diwanul-Jundi ((Jab. Khalifah) ‡ 4 Jabatan ( Cukai.Ketenteraan Darat & Laut) ‡ SOSIAL ‡ Kota Basrah pusat penyebaran ilmu ‡ Lahir bbp. Pusat pengajian tinggi di Eropah ‡ Codova sbg pusat kegemilangan ilimu dan jmabatan ilimu antara dunia Islam dan Eropah ‡ Bina perpustakaan ( 17 buah ) ‡ Bina pusat penterjemahan karya Yunani ke bahasa Arab ‡ Bina masjid Cordova ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ EKONOMI Tubuhkan baitulmal Sumber pendptn negara bertambah dari cukai kharaj.ulama dlm. zakat.Arab ‡ Sistem penulisan (mencatat idea/mengumpul & mengarang ‡ Lahir gol. sunnah dan ijmak SUMBANGAN BANI UMAIYAH TAHAP 2: ‡ PENDIDIKAN / SENI BINA ‡ Cordova sbg.telah diterjemahkan ‡ Meningkatkan penyelidikan di pusat pengajian tinggi & hasil penyelidikan tersebar ke Eropah . Surat-menyurat.Sanskrit /Yunani yg.

sist.menggalakkan kecemerlangan individu di kaw. Kuat Keadaan politik yg.Byanzantine ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Gereja Greek Ortodoks tidak lagi mjadi plindung kpd.Turki & usaha pendakwah CARA-CARA PERTEMBUNGAN ISLAM DGN TAMADUN LAIN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Melalui perdagangan dan perniagaan Melalui hubungan diplomatik Melaui penaklukan dan ketenteraan Melalui pertembungan kebudayaan Melalui pertembungan intelektual .Uthmaniyah mjlnkan dasar diplomasi & tolenransi Dasar sosial Islam bteraskan kclangan individu & bukan keturunan Bian infrastruktur (sek.Sheikh-ul-Islam (Ketua ulama) Perkenalkan sist. Balkan Perkenal sist.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH Wujud sebuah empy.Islam Memperkenalkan jwt.hospital.John vi Cantacuzens meminta bantuan Orhan Kelemahan & kjatuhan krjn. Peranan institusi Gereja hancur Krjn./maktab tentera/kolej perubatan) ‡ Penulisan ensiklopedia ‡ Bina perpustakaan di masjid/hospital/rumah Istanbul sbg.dunia Islam Sultan Salim 1-dianggap pelindung umat Islam seluruh dunia Perkenal sist.ketenteraan yg.perundangan oleh Sul. kaw. Gazi Sist. Timur-Ba ‡ FAKTOR-FAKTOR PENYEBARAN ISLAM KE EROPAH ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pegangan akidah &akhlak yg.madrasah dlm..perdg) Penghijrahan org.pusat pertemuan jalinan perdg.pusat pentd. Permintaan mrj. tidak stabil dErop.Suleiman 1(Kanun Suleiman) Perkenal jwt.Kadi & mufti pentad.tersusun & guna senjata moden Mpunyai tentera berkuda(Infrantri & Jenassari) Mpunyai armada tentera laut yg. Masy. Pendidikan ‡ Akademik(sek.tinggi Tentera Islam mempunyai smgt.Islam Istanbul sbg.

bertukar pendapat Proses terjemahan hasilkan budaya ilmu yg. Perdagangan a/bangsa Pengaruhi proses urbanisasi dan oganisasi sosial di Eropah Cendekiawan Islam dan bukan Islam dpt. Kerajaan pusat Orang Islam kuasai ekonomi. Islam Sist.Kesan Pertembungan Mengubah sist.tinggi Lahir tokoh-tokoh Islam .kehidupan org.perundangan berasaskan Al-Quran & al-hadis Lahir kerajaan-kerajaan Islam di benua lain Kenalkan sistem. Perlihatkan keindahan seni bina Perkembangkan dunia kesusasteraan Pelopori bidang pengembaraan dan penerokaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful