CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

Annie Loo Pui Wan Law Ming Siew Ling Ung Hung PISMP BC

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM
1. Kemajuan teknologi 2. Urbanisasi 3. Organisasi sosial 4. Sistem pemerintahan dan ekonomi

KEMAJUAN TEKNOLOGI

Kemajuan Teknologi
‡ Pencapaian ahli sains Islam dalam pelbagai bidang ilmu tidak dapat dinafikan, antaranya ialah bidang biologi, fizik, astronomi, geologi dan perubatan.

Bidang Biologi
‡ Pemahaman asas wujud sejak zaman kerajaan Umaiyah. ‡ Minat ahli-ahli sains terhadap kuda dan unta melahirkan kajian berkaitan baka binatang. ‡ Awal abad ke-8 wujud buku-buku yang memperkatakan biologi haiwan.

12 masyarakat Islam menunjukkan pencapaian yang hebat. . memaju dan mengadakan penemuan baru terhadap fizik Yunani.Bidang Fizik ‡ Orang Islam berperanan menterjemah. ‡ Abad ke-7. yang kemudiannya dipelajari oleh masyarakat barat.

Ibn Sina-mengkaji halaju bunyi dan cahaya (menulis kajian dalam buku Al-Syifa). . al-Farabi-mengkaji bunyi dalam pelbagai keadaan.‡ Fizik mengkaji benda-benda yang berubah.

.Bidang Astronomi ‡ Pembinaan balai cecerap: ±Bangunan yang dibina utk membuat cerapan (angkasa) cakerawala dan bintang-bintang di langit. ±Dilengkapi dengan pelbagai jenis peralatan penting dalam kajian astronomi. ±Makmal penting dalam kajian astronomi.

± Banyak didirikan di bandar-bandar besar islam. . terutama di sekitar Baghdad dan Cordova. ± Teknologi pembinaan balai cecerap dan penciptaan peralatan astronomi tlh byk dipelajari oleh Eropah drpd orang Islam.

‡ Kejadian gempa bumi sebagai alat mengubah bentuk permukaan bumi. .Bidang Geologi ‡ Merupakan bahan komponen yang asas sekali dalam bidang-bidang lain seperti botani dan zoologi. ‡ Pertukaran tanah daratan serta lautan. ‡ Perubahan permukaan bumi serta isinya.

Bidang Perubatan ‡ Pembinaan hospital: ± Didirikan sejak pemerintahan Bani Umaiyah. ± Sejak pembinaan sebuah hospital di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. . terdapat byk hospital didirikan. ± Kebanyakkan hospital mempunyai taman tumbuh-tumbuhan ubatan yang tersendiri.

.± Hospital-hospital besar pula mempunyai sekolah perubatan mereka yang tersendiri. terutamanya Itali dan Perancis. ± Terdapat juga banyak hospital bergerak di negara-negara Islam. ± Menjadi model kepada pembianaan hospital di Eropah. ± Tidak berfungsi sebagai pusat kesihatan yang memberi rawatan kepada pesakit.

pembantu hospital dan jururawat di hospital. . Pendidikan dan latihan amali dalam bidang perubatan disamapaikan kepada para pelajar perubatan.± Sebagai pusat pendidikan dan latihan.

± Dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. ± Banyak didirikan untuk menjadi pusat menjalankan eksperimen.‡ Makmal Herba: ± Karya-karya agung Islam dalam bidang kajian tumbuhan herba dan tanaman ubatan telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Barat untuk menjadi bahan rujukan dalam bidang perubatan di Eropah. .

URBANISASI .

URBANISASI ‡ Definisi:Perpindahan penduduk dari desa ke kota. ‡ Dalam bandarlah sesebuah masyarakat tersebut memberi tumpuan untuk keperluan kehidupannya. . ‡ Bandar adalah pusat yang membentuk tamadun sekitarnya.

misalnya. ‡ Dalam pembanguan material.‡ Urbanisasi membawa kemajuan terhadap sesebuah bandar tersebut. pemikiran kita sebahagian besarnya dipengaruhi oleh segelintir mereka yang menguasai media massa di bandar. . jaringan kemudahan pengangkutan dipengaruhi kedudukan bandar itu. ‡ Begitu juga dalam pembangunan minda.

.‡ Urbanisasi membawa kepada kemunculan bandar-bandar baru seperti Madinah. ‡ Segala aktiviti utama masyarakat berpusat di bandar. Baghdad. dan lainlain. Damascus. Qairawan.

ORGANISASI SOSIAL .

manusia merupakan makhluk dilantik oleh Allah SWT sebagai pentadbir atau khalifah di muka alam ini. ‡ Dalam agama Islam.ORGANISASI SOSIAL ‡ Definisi: Struktur dan organisasi masyarakat yang tersusun menggambarkan sesuatu masyarakat telah mencapai ketamadunan. .

a. ‡ Pada zaman Nabi Muhammad s. . ‡ Ummah: masyarakat atau umat manusia.w di Madinah. ummah bukan sahaja terhad kepada umat Islam.‡ Manusia sebagai agen sosial perlu mencorakkan sebuah kehidupan yang bermula dengan pembinaan institusi keluarga. jiran dan masyarakat yang akhirnya membentuk ummah. tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah.

. ‡ Orang Aus dan Khazraj yang bersengketa sekian lama bermusuhan. ‡ Penyatuan antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. telah mengambil langkah awal dengan menyatupadukan umat Islam dan bukan Islam di Madinah melalui konsep Pembentukan Ummah.w.a. disatukan setelah mereka memeluk agama Islam.‡ Nabi Muhammad s.

‡ Setelah itu. tiada lagi perkara menuntut bela dan hutang darah seperti mana yang terdapat dalam amalan Assabiyah. . ‡ Pembentukan ummah di antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya menghapuskan perbezaan antara dua golongan sebaliknya dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan saling membantu antara satu sama lain.

Sistem Pemerintahan Dan Ekonomi .

SISTEM PEMERINTAHAN .

ketua agama. ketua hakim. 1. Ketua Negara/ Ketua Pemerintah ‡ Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi bertindak sebagai ketua Negara. . ketua tentera dan pemimpin masyarakat.Sistem pemerintahan dan ekonomi Tamadun Islam diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW selepas berlakunya Peristiwa Hijrah.

a.‡ Baginda merujuk kepada Majlis Syura apabila membuat sesuatu keputusan berkaitan Negara.w. . Piagam Madinah ‡ Piagam Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s. dilaksanakan kepada penduduk Madinah di mana undang-undang ini merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi di Madinah.

.a. ‡ Baginda mempunyai kuasa memutuskan dasar-dasar negara Islam dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.w sebagai Ketua Negara yang perlu dipatuhi dan dihormati.‡ Piagam Madinah menekankan pengiktirafan Nabi Muhammad s.

‡ Piagam Madinah telah membentuk perpaduan ummah antara orang Islam dan orang bukan Islam. damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. . ‡ Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman.

‡ Piagam Madinah menjadikan kota Madinah aman dan selamat kerana keselamatan penduduk adalah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh luar. .

W di Madinah sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan mengamalkan sistem berbentuk teokrasi dan demokrasi Islam. Sistem Pemerintahan ‡ Pemerintahan Nabi Muhammad S. yang pertama produk sekular dan yang kedua produk 'agama'.2. . ‡ Sistem Demokrasi Atau Sistem Teokrasi.A.

pilihan ini menjadi polemik (perdebatan) kalangan cendekiawan Muslim. .‡ Merupakan pilihan yang diberikan oleh kuasa dunia yang memimpin dunia.

.Menghapuskan semangat assabiyah (perkauman yang sama)dan menggantikannya dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.Menjadikan Islam sebagai landasan undang-undang dan peraturan dalam hidup bermasyarakat berasaskan AlQuran dan Sunnah. b.Membentuk sistem pentadbiran Islam berasaskan kepada perkara-perkara berikut: a.

Memperkenalkan peraturan bertulis iaitu Piagam Madinah. d. .c.Mewujudkan hubungan diplomatik dengan Habsyah. Byzantine dan Parsi.Menjadikan kaedah musyawarah (kata sepakat) sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran. e. Mesir.

3. Institusi Pemerintahan ‡ Madinah. sistem pemerintahan kota Madinah mempunyai institusi yang dikenali sebagai Majlis Syura. . ‡ Dianggotai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keagamaan tanpa mengira kedudukan atau keturunan.

.‡ Baginda berjaya memperkenalkan sistem Syura dalam semua bidang terutamanya bidang politik dan ekonomi. ‡ Baginda mengamalkan prinsip musyawarah semasa melakukan pengadilan terhadap tawanan Yahudi Bani Quraizah semasa perang.

‡ Baginda tidak menunjukkan permusuhan dengan kaum Yahudi sebaliknya mengadakan perundingan dan memulangkan harta benda yang ditawan daripada pihak musuh semasa perang. .

‡ Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin serta juga mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj penduduk asal Madinah. .

pertemuan umat Islam dan menyelesaikan sebarang masalah rakyat. Kuasa Keagamaan ‡ Madinah.masjid menjadi institusi terpenting bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat kebudayaan . . ‡ (Masjid Nabawi) Ini menunjukkan dalam pentadbiran di Kota Madinah agama dan politik tidak dipisahkan.4.

telah menjadi pemimpin tentera Islam yang terbaik kerana baginda telah menjadi ketua dan memimpin angkatan tentera Islam dan beberapa ekspedisi perang. .w.‡ Nabi Muhammad s.a.

. Nabi Muhammad s.Pembinaan Masjid ‡ Langkah awal sewaktu baginda sampai di Madinah. telah mendirikan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Al-Nabawi yang menjadi tempat beribadat dan penyebaran Islam.w.a.

Masjid ini juga berfungsi mengajar.‡ Selain fungsi masjid sebagai pusat ibadat untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. . membimbing dan memberi nasihat kepada saudarasaudara baru.

5. . Sistem Perundangan ‡ Nabi Muhammad SAW menggubal Perlembagaan Madinah yang telah menyatukan orang Muhajiran dan Ansar serta Yahudi. ‡ Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal tentang tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam.

a. . Pertahanan ‡ Sebanyak 74 ekspedisi ketenteraan berlaku pada zaman Nabi Muhammad s.6.w. semasa memerintah Madinah. ‡ Pembentukan angkatan tentera Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman terutamanya kaum Musyrikin Makkah.

.‡ Pembentukan angkatan tentera Islam membolehkan umat Islam Madinah menghadapi serangan orang Musyrikin Makkah dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar. Uhud. dan Khandak.

7. Keadilan Sosial ‡ Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosisal yang ketara. ‡ Nabi Muhammad SAW mengharamkan amalan perhambaan dengan menyeru para sahabat supaya membeli dan membebaskan hamba. . Mengangkat kedudukan/martabat golongan wanita. ‡ Memansuhkan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan dan warna kulit.

PRINSIP SISTEM EKONOMI ISLAM .

1. Kebebasan individu ‡ Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. . ‡ Tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban asas dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

2. . Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Hak terhadap harta ‡ Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta.

3.Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar ‡ Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perseorangan/ individu tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas. ‡ Sistem ekonomi Islam cuba menjadikan perbezaan tersebut dalam batas-batas yang wajar. adil dan tidak terlampau berlebihan. .

.4. Kesamaan sosial ‡ Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. ‡ Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan berbagai aktiviti dan peluang ekonomi.

Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara. . Jaminan sosial ‡ Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam. Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila keperluan asasnya telah dipenuhi.5. sama ada muslim atau bukan muslim. dalam memenuhi keperluan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup . dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh keperluan asas masing-masing.

.6. ‡ Islam mencegah pemilikan kekayaan hanya pada kelompok kecil tertentu dan menganjurkan pengagihan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Pengagihan kekayaan secara meluas.

. Larangan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan.7. ‡ Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkahlangkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

Maka sistem ekonomi Islam mencuba meredakan konflik ini sehingga terwujudnya kemanfaatan bersama.8. Kesejahteraan individu dan masyarakat ‡ Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain. . bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka.

mewajibkan zakat dan menggalakkan umat Islam mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. ‡ Larangan riba. . mengusahakan tanah terbiar. ‡ Dalam bidang pertanian. menebus tanah yang tergadai daripada orang Yahudi. menipu timbangan.Pengasas Dasar Ekonomi Islam ‡ Dasar ekonomi Islam menggantikan ekonomi Jahiliah.

‡ Dalam bidang perdagangan. ‡ Memecahkan monopoli perniagaan Yahudi di Madinah. Madinah dan Syam. . menyekat kegiatan kaum Quraisy yang memonopoli perdagangan antara Makkah.

‡ Ijtihad: suatu kehujahan dalam pembinaan hukum. selepas kewafatan baginda. . terhadap suatu hukum masalah.Penambahan ‡ Ijmak: kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dalam satu-satu zaman.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful