CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

Annie Loo Pui Wan Law Ming Siew Ling Ung Hung PISMP BC

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM
1. Kemajuan teknologi 2. Urbanisasi 3. Organisasi sosial 4. Sistem pemerintahan dan ekonomi

KEMAJUAN TEKNOLOGI

Kemajuan Teknologi
‡ Pencapaian ahli sains Islam dalam pelbagai bidang ilmu tidak dapat dinafikan, antaranya ialah bidang biologi, fizik, astronomi, geologi dan perubatan.

Bidang Biologi
‡ Pemahaman asas wujud sejak zaman kerajaan Umaiyah. ‡ Minat ahli-ahli sains terhadap kuda dan unta melahirkan kajian berkaitan baka binatang. ‡ Awal abad ke-8 wujud buku-buku yang memperkatakan biologi haiwan.

‡ Abad ke-7. memaju dan mengadakan penemuan baru terhadap fizik Yunani. 12 masyarakat Islam menunjukkan pencapaian yang hebat. yang kemudiannya dipelajari oleh masyarakat barat.Bidang Fizik ‡ Orang Islam berperanan menterjemah. .

. al-Farabi-mengkaji bunyi dalam pelbagai keadaan.‡ Fizik mengkaji benda-benda yang berubah. Ibn Sina-mengkaji halaju bunyi dan cahaya (menulis kajian dalam buku Al-Syifa).

. ±Makmal penting dalam kajian astronomi. ±Dilengkapi dengan pelbagai jenis peralatan penting dalam kajian astronomi.Bidang Astronomi ‡ Pembinaan balai cecerap: ±Bangunan yang dibina utk membuat cerapan (angkasa) cakerawala dan bintang-bintang di langit.

± Teknologi pembinaan balai cecerap dan penciptaan peralatan astronomi tlh byk dipelajari oleh Eropah drpd orang Islam. terutama di sekitar Baghdad dan Cordova.± Banyak didirikan di bandar-bandar besar islam. .

Bidang Geologi ‡ Merupakan bahan komponen yang asas sekali dalam bidang-bidang lain seperti botani dan zoologi. ‡ Kejadian gempa bumi sebagai alat mengubah bentuk permukaan bumi. ‡ Perubahan permukaan bumi serta isinya. ‡ Pertukaran tanah daratan serta lautan. .

Bidang Perubatan ‡ Pembinaan hospital: ± Didirikan sejak pemerintahan Bani Umaiyah. . ± Sejak pembinaan sebuah hospital di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. ± Kebanyakkan hospital mempunyai taman tumbuh-tumbuhan ubatan yang tersendiri. terdapat byk hospital didirikan.

terutamanya Itali dan Perancis. ± Terdapat juga banyak hospital bergerak di negara-negara Islam.± Hospital-hospital besar pula mempunyai sekolah perubatan mereka yang tersendiri. . ± Menjadi model kepada pembianaan hospital di Eropah. ± Tidak berfungsi sebagai pusat kesihatan yang memberi rawatan kepada pesakit.

± Sebagai pusat pendidikan dan latihan. pembantu hospital dan jururawat di hospital. Pendidikan dan latihan amali dalam bidang perubatan disamapaikan kepada para pelajar perubatan. .

± Banyak didirikan untuk menjadi pusat menjalankan eksperimen. .‡ Makmal Herba: ± Karya-karya agung Islam dalam bidang kajian tumbuhan herba dan tanaman ubatan telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Barat untuk menjadi bahan rujukan dalam bidang perubatan di Eropah. ± Dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan.

URBANISASI .

‡ Bandar adalah pusat yang membentuk tamadun sekitarnya. ‡ Dalam bandarlah sesebuah masyarakat tersebut memberi tumpuan untuk keperluan kehidupannya. .URBANISASI ‡ Definisi:Perpindahan penduduk dari desa ke kota.

jaringan kemudahan pengangkutan dipengaruhi kedudukan bandar itu. ‡ Begitu juga dalam pembangunan minda. ‡ Dalam pembanguan material. . misalnya. pemikiran kita sebahagian besarnya dipengaruhi oleh segelintir mereka yang menguasai media massa di bandar.‡ Urbanisasi membawa kemajuan terhadap sesebuah bandar tersebut.

dan lainlain. Damascus. ‡ Segala aktiviti utama masyarakat berpusat di bandar. Qairawan. .‡ Urbanisasi membawa kepada kemunculan bandar-bandar baru seperti Madinah. Baghdad.

ORGANISASI SOSIAL .

‡ Dalam agama Islam.ORGANISASI SOSIAL ‡ Definisi: Struktur dan organisasi masyarakat yang tersusun menggambarkan sesuatu masyarakat telah mencapai ketamadunan. manusia merupakan makhluk dilantik oleh Allah SWT sebagai pentadbir atau khalifah di muka alam ini. .

. ummah bukan sahaja terhad kepada umat Islam. jiran dan masyarakat yang akhirnya membentuk ummah. ‡ Ummah: masyarakat atau umat manusia.w di Madinah.a.‡ Manusia sebagai agen sosial perlu mencorakkan sebuah kehidupan yang bermula dengan pembinaan institusi keluarga. tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah. ‡ Pada zaman Nabi Muhammad s.

‡ Orang Aus dan Khazraj yang bersengketa sekian lama bermusuhan. ‡ Penyatuan antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. .a. disatukan setelah mereka memeluk agama Islam.‡ Nabi Muhammad s. telah mengambil langkah awal dengan menyatupadukan umat Islam dan bukan Islam di Madinah melalui konsep Pembentukan Ummah.w.

. ‡ Pembentukan ummah di antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya menghapuskan perbezaan antara dua golongan sebaliknya dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan saling membantu antara satu sama lain. tiada lagi perkara menuntut bela dan hutang darah seperti mana yang terdapat dalam amalan Assabiyah.‡ Setelah itu.

Sistem Pemerintahan Dan Ekonomi .

SISTEM PEMERINTAHAN .

Sistem pemerintahan dan ekonomi Tamadun Islam diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW selepas berlakunya Peristiwa Hijrah. 1. ketua tentera dan pemimpin masyarakat. Ketua Negara/ Ketua Pemerintah ‡ Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi bertindak sebagai ketua Negara. ketua agama. . ketua hakim.

w. . Piagam Madinah ‡ Piagam Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s. dilaksanakan kepada penduduk Madinah di mana undang-undang ini merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi di Madinah.a.‡ Baginda merujuk kepada Majlis Syura apabila membuat sesuatu keputusan berkaitan Negara.

w sebagai Ketua Negara yang perlu dipatuhi dan dihormati.a.‡ Piagam Madinah menekankan pengiktirafan Nabi Muhammad s. ‡ Baginda mempunyai kuasa memutuskan dasar-dasar negara Islam dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. .

damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. ‡ Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman.‡ Piagam Madinah telah membentuk perpaduan ummah antara orang Islam dan orang bukan Islam. .

‡ Piagam Madinah menjadikan kota Madinah aman dan selamat kerana keselamatan penduduk adalah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh luar. .

A.2. . Sistem Pemerintahan ‡ Pemerintahan Nabi Muhammad S.W di Madinah sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan mengamalkan sistem berbentuk teokrasi dan demokrasi Islam. ‡ Sistem Demokrasi Atau Sistem Teokrasi. yang pertama produk sekular dan yang kedua produk 'agama'.

. pilihan ini menjadi polemik (perdebatan) kalangan cendekiawan Muslim.‡ Merupakan pilihan yang diberikan oleh kuasa dunia yang memimpin dunia.

b.Menjadikan Islam sebagai landasan undang-undang dan peraturan dalam hidup bermasyarakat berasaskan AlQuran dan Sunnah. .Membentuk sistem pentadbiran Islam berasaskan kepada perkara-perkara berikut: a.Menghapuskan semangat assabiyah (perkauman yang sama)dan menggantikannya dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.

d. Mesir. .Menjadikan kaedah musyawarah (kata sepakat) sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran. Byzantine dan Parsi.Memperkenalkan peraturan bertulis iaitu Piagam Madinah.c.Mewujudkan hubungan diplomatik dengan Habsyah. e.

. sistem pemerintahan kota Madinah mempunyai institusi yang dikenali sebagai Majlis Syura.3. ‡ Dianggotai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keagamaan tanpa mengira kedudukan atau keturunan. Institusi Pemerintahan ‡ Madinah.

.‡ Baginda berjaya memperkenalkan sistem Syura dalam semua bidang terutamanya bidang politik dan ekonomi. ‡ Baginda mengamalkan prinsip musyawarah semasa melakukan pengadilan terhadap tawanan Yahudi Bani Quraizah semasa perang.

.‡ Baginda tidak menunjukkan permusuhan dengan kaum Yahudi sebaliknya mengadakan perundingan dan memulangkan harta benda yang ditawan daripada pihak musuh semasa perang.

‡ Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin serta juga mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj penduduk asal Madinah. .

‡ (Masjid Nabawi) Ini menunjukkan dalam pentadbiran di Kota Madinah agama dan politik tidak dipisahkan. Kuasa Keagamaan ‡ Madinah.4. .masjid menjadi institusi terpenting bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat kebudayaan . pertemuan umat Islam dan menyelesaikan sebarang masalah rakyat.

telah menjadi pemimpin tentera Islam yang terbaik kerana baginda telah menjadi ketua dan memimpin angkatan tentera Islam dan beberapa ekspedisi perang. .‡ Nabi Muhammad s.w.a.

a.w.Pembinaan Masjid ‡ Langkah awal sewaktu baginda sampai di Madinah. Nabi Muhammad s. telah mendirikan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Al-Nabawi yang menjadi tempat beribadat dan penyebaran Islam. .

membimbing dan memberi nasihat kepada saudarasaudara baru. . Masjid ini juga berfungsi mengajar.‡ Selain fungsi masjid sebagai pusat ibadat untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam.

.5. Sistem Perundangan ‡ Nabi Muhammad SAW menggubal Perlembagaan Madinah yang telah menyatukan orang Muhajiran dan Ansar serta Yahudi. ‡ Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal tentang tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam.

Pertahanan ‡ Sebanyak 74 ekspedisi ketenteraan berlaku pada zaman Nabi Muhammad s.6.a. semasa memerintah Madinah. .w. ‡ Pembentukan angkatan tentera Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman terutamanya kaum Musyrikin Makkah.

Uhud. dan Khandak.‡ Pembentukan angkatan tentera Islam membolehkan umat Islam Madinah menghadapi serangan orang Musyrikin Makkah dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar. .

. Mengangkat kedudukan/martabat golongan wanita. ‡ Memansuhkan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan dan warna kulit. Keadilan Sosial ‡ Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosisal yang ketara.7. ‡ Nabi Muhammad SAW mengharamkan amalan perhambaan dengan menyeru para sahabat supaya membeli dan membebaskan hamba.

PRINSIP SISTEM EKONOMI ISLAM .

Kebebasan individu ‡ Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. .1. ‡ Tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban asas dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Hak terhadap harta ‡ Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta.2. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. .

adil dan tidak terlampau berlebihan. ‡ Sistem ekonomi Islam cuba menjadikan perbezaan tersebut dalam batas-batas yang wajar. .Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar ‡ Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perseorangan/ individu tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas. 3.

Kesamaan sosial ‡ Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. . ‡ Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan berbagai aktiviti dan peluang ekonomi.4.

dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh keperluan asas masing-masing. sama ada muslim atau bukan muslim.5. Jaminan sosial ‡ Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara. dalam memenuhi keperluan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup . Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila keperluan asasnya telah dipenuhi. .

. ‡ Islam mencegah pemilikan kekayaan hanya pada kelompok kecil tertentu dan menganjurkan pengagihan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.6. Pengagihan kekayaan secara meluas.

. ‡ Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkahlangkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara. Larangan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan.7.

8. Maka sistem ekonomi Islam mencuba meredakan konflik ini sehingga terwujudnya kemanfaatan bersama. Kesejahteraan individu dan masyarakat ‡ Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain. . bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka.

.Pengasas Dasar Ekonomi Islam ‡ Dasar ekonomi Islam menggantikan ekonomi Jahiliah. mewajibkan zakat dan menggalakkan umat Islam mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. menipu timbangan. mengusahakan tanah terbiar. ‡ Dalam bidang pertanian. menebus tanah yang tergadai daripada orang Yahudi. ‡ Larangan riba.

menyekat kegiatan kaum Quraisy yang memonopoli perdagangan antara Makkah. ‡ Memecahkan monopoli perniagaan Yahudi di Madinah.‡ Dalam bidang perdagangan. . Madinah dan Syam.

Penambahan ‡ Ijmak: kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dalam satu-satu zaman. selepas kewafatan baginda. ‡ Ijtihad: suatu kehujahan dalam pembinaan hukum. . terhadap suatu hukum masalah.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful