P. 1
Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat

Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat

|Views: 1,254|Likes:
Published by ong_alex

More info:

Published by: ong_alex on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

IPG Kampus Darulaman JIP EDU 3101

Nama : Ong Chai Fei Lim Kian Hong Kumpulan : PISMP BC/PJ/PS SEM 1 Pensyarah : Pn. Hjh Mahanee binti Mahmood

‡ Satu pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

Falsafah Pendidikan Barat

.

.

Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Pengajaran mengandungi pengetahuan. Pengetahuan ialah kebenaran.‡ Perenialisme Robert Maynard (1936) Beliau menegaskan bahawa: ³Pendidikan mengandungi pengajaran.´ . Sepatutnya pendidikan adalah sama di manamana.

‡ Esensialisme Thomas briggs Falsafah essensialisme mengamalkan 4 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 ± pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan. . Prinsip 3 ± pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan. Prinsip 2 ± daya usaha dalam pendidikan adalah bergantung kepada guru daripada bergantung kepada murid.

‡ Realisme Francis bacon (1561 ± 1626) Beliau menegaskan: pentingnya mengoperasikan dimensi eksperimental dan penjelasan-penjelasan rasionalistis dalam sains .

‡ Idealisme Plato (427-347 s.m) Beliau menegaskan: falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara disebalik sifat luarannya iaitu perkara sebenar yang menjadi asas dan inti pati pembentukan sesuatu benda atau perkara. .

 Fahaman yang berdasarkan kenyataan. mazhab falsafah ini bersifat konservatif Realisme merupakan teori dalam ilmu hubungan internasional yang cukup popular. Esensialisme Realisme Idealisme . Barat ( Tradisional ) Perenialisme Istilah Perkataan asas: perennial bermaksud tidak berubah Menurut ahli perenialisme. Idealisme adalah suatu ajaran/ faham atau aliran yang menganggap bahawa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa.Falsafah P. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah fikiran manusia. Satu falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1920an Berpunca daripada realisme dan idealisme Pada dasarnya. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial.

 Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkaraperkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. roh. akal. Pendidikan seharusnya berfokus kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah seperti unsur rasionaliti yang sepatutnya disemai sejak di bangku sekolah lagi. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Konsep Berpunca daripada realisme.Falsafah P. Esensialisme Realisme Idealisme . Falsafah realisme mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Esensialisme bersifat praktikal dan pragmatik. keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata. Banyak mengkaji tentang idea. Idealisme ialah sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat.

. berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri.Falsafah P. Realisme Mengaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Idealisme Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. Esensialisme Pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. abadi atau dan tidak mempunyai had masa. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Matlamat Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat.

Terdapat 4 aspek yang diberi penumpuan dalam setiap falsafah yang dikemukakan iaitu : Jenis Kurikulum Peranan Guru TUMPUAN Kaedah Mengajar Peranan Murid .

matematik. bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi. sains dan seni. Ahli-ahli esensialisme menyarankan supaya kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan keperluan masyarakat. Mata pelajaran hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran. Esensialisme Realisme Idealisme . Mata pelajaran kritikal diberi tumpuan kerana ia mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia. menulis dan membaca. Mengutamakan pelajaran asas misalnya. Mengikut Aristotle. kurikulum adalah mengikut perkembangan kanak-kanak. Bahan-bahan pelajaran disediakan secara rapi dan logikal.Falsafah P. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu dirancang secara sistematik dan mengikut sekuen yang sesuai. sains. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Jenis kurikulum Memberikan penumpuan terhadap mata pelajaran kritikal seperti bahasa.

bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi. bahasa hisab. Bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan kumpulan . Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah. Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Peranan Guru Guru dianggap pakar. Perlu mendisplinkan anak murid mereka Guru disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah .Falsafah P. ilmu alam. Mereka juga mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau rol model kepada anak murid mereka . sains. dan sebagainya. Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya. Esensialisme Realisme Idealisme .

(murid mencari kebenaran sendiri. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang semata-mata mensia-siakan masa sahaja . Pendekatan didaktik adalah ditegaskan . Menggunakan kaedah berpusatkan murid Mementingkan penyelidikan sendiri murid-murid. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Kaedah Mengajar Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan . Menyampaikan pengajaran dengan bersungguhsungguh. Guru perlu selalu memberi pujian kepada murid dan tidak memukul atau memarahinya. guru sebagai panduan) Esensialisme Realisme Idealisme .Falsafah P. Memberikan pengajaran yang menyenangkan iaitu pengajaran yang dapat menarik minat pelajar.

Falsafah P. Minat boleh dipupuk selepas berusaha bersungguhsungguh hasil bimbingan guru secara terus-menerus. Esensialis e Realis e Idealis e Pencapaian dalam bidang akademik dapat diperoleh dengan berkesan bergantung kepada kerajinan dan tumpuan pelajar itu sendiri. Semua murid perlu rajin elajar dan enu ukan erhatian dan usaha mereka kepada apa yang diajar di sekolah . . Menggunakan kaedah berpusatkan murid Murid harus rajin enda at il u engetahuan dan guru sebagai penasihat. Barat ( Tradisional ) Perenialis e Peranan Murid Berusaha dengan ersungguh-sungguh agar da at e eroleh se era a anyak il u engikut ke a uan asing. Minat tidak enjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran.asing .

.

.

Teori Pembelajaran Semula Jadi. yang berasaskan daripada falsafah pendidikan Rousseau ini. Rousseau (1712-1778) Beliau menegaskan bahawa: ³Kelahiran manusia adalah suci dan semula jadi seperti kain putih. menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya.‡ Progresivisme Jean J. dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekitarnya. Maka.´ ´ .

‡ Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan daripada matlamat yang hendak dicapai dalam pendidikan. .‡ Rekonstruktivisme Thomas briggs ‡ Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.

‡ Eksistentialisme Friedrich Nietzsche Beliau menegaskan: ³bahwa kreativitas adalah kemampuan manusia untuk memfokuskan dorongan-dorongan hasrat di dalam dirinya pada suatu tujuan yang produktif.´ .

‡ Pragmatisme John Dewey (1859-1952) Beliau menegaskan: ³konsep pengalaman merupakan intipati pendidikan´ .

Manusia dianggap sebagai dilahirkan tanpa sebarang tujuan. . Aliran pragmatisme menekankan bahawa kehasilan. Mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat. kepenggunaan. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. Minat tidak menjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran. Barat ( Moden ) Progresivis e Istilah e ertingkatkan kehidupan sosial yang de okratik.Falsafah P. Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. kepraktikalan adalah komponent utama untuk kebenaran. Rekonstruktivis e Eksistentialisme Pragmatisme Satu aliran falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat pada lewat kurun 1880an.

Falsafah P. Individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Pragmatisme . Paragmatisme ialah satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Teori ini terikat dengan fakta yang konkrit dan meninjau kebenaran melalui hasilnya. Barat (Moden) Progresivisme Konsep Ahli progresivisme melihat perubahan sebagai intipati realiti Ilmu hanya sesuatu yang bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja. Eksistentialisme Berfokus kepada fitrah kewujudan manusia. Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia.

Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme Menerapkan pendidikan kajihayat dan sains s sial untuk intelek manusia. Sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas muridmurid kita. . Mengasaskan c rak udaya aru serta menghapuskan penyakit sosial. Barat (Moden) Progresivisme Matlamat Menyediakan g l ngan murid agar erupaya mengakomodasi se arang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka .Falsafah P.

Rekonstruktivisme Eksistentialisme Tidak mempunyai mata pelajaran khusus. Mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Barat (Moden) Progresivisme Jenis Kurikulum Anak murid seharusnya diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Memberikan tumpuan terhadap matapelajaran kajihayat dan sains sosial.Falsafah P. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Matapelajaran tersebut boleh membantu seseorang mengetahui proses yang berlaku pada manusia untuk mengarahkan penggunaan aktiviti intelek manusia kepada sosial. Mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah seperti seni. Pragmatisme . kesusasteraan dan drama difikirkan relevan.

Hendaklah bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Mengajar murid bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. . Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi.Falsafah P. Barat (Moden) Progresivisme Peranan Guru Sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah . Membantu murid dalam menyesuaikan diri tanpa mengira apa jua keadaan. Pragmatisme Melatih disiplin murid.

Falsafah P. dan pemikiran mereka secara mendalam. Memberi pendekatan tentang alam sekeliling kepada murid-murid supaya murid dapat menyesuaikan diri. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme . Menggunakan kaedah menyelesaikan masalah supaya murid-murid tahu cara untuk menyelesaikan masalah mereka apabila menghadapinya. Berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. Main peranan serta simulasi banyak digunakan bagi membolehkan murid-murid meluahkan perasaan. Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan di manamana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran. main peranan dan simulasi. Barat (Moden) Progresivisme Kaedah Mengajar Beri peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isuisu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlakudalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah.

Berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme Bertanggungjawab serta berusaha bersungguhsungguh. . Menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru supaya senang untuk menyelesaikan masalah. Murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing. Menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan.Falsafah P. Pengalaman langsung dengan persekitaran. Barat ( Moden ) Progresivisme Peranan Murid Pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif dan berpandukan kaedah saintifik.

.Pilih satu cabang falsafah pendidikan barat yang paling sesuai digunakan pada masa kini dan rasional pemilihan tersebut .

. Kami berasa bahawa Falsafah Rekonstruktivisme paling sesuai diguna pada masa ini . Falsafah-falsafah tradisional seperti perenialisme dan esensialisme diikritik kerana banyak memberi perhatian kepada guru dab mengumpul maklumat tidak mengira berguna atau tidak.kami telah mengetahui dan memahami perkembangan dan falsafah pendidikan barat antara tradisional dan moden.Dalam falsafah tradisional.semua perkara yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan ke atas bahu guru untuk menentukan perkara yang perlu dipelajari dan bagaimana pelajar harus mempelajarinya.Selepas melakukan perbentangan ini.

Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. . berakhlak mulia.Ini selaras dengan maklamat pendidikan negara yang bertujuan melahirkan insan yang beriman. berilmu.Istilah falsafah Rekonstruktivisme moden mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat. Sekolah merupakan rumah kedua seorang murid kerana masa seorang murid di sekolah kadang-kala lebih panjang di rumah sendiri. berketerampilan dan sejahtera.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.´ . rohani.Konsep ini mencapai maklamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu: ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia.Dalam konsep Rekonstruktivisme .

Matlamat Rekonstruktivisme ini selaras dengan FPG(Falsafah Pendidikan Guru) yang mengatakan membina insan guru yang berakhlak mulia. . berilmu. ponteng sekolah dan sebagainya.Matlamat Rekonstruktivisme ialah mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. dan sebagai agen perubahan mendidik dan memimpin anak muridnya ke arah yang cerah sambil memajukan masyarakat. mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan.Penyakit sosial seperti berjudi.Penyakit sosial pada abad ini amat menyakitkan kepala masyarakat. Jenis Kurikulum Rekonstruktivisme . di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. mat rempih.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah menegaskan rakyat Malaysia yang berilmu. . Guru sebagai lilin yang membakar diri untuk mencahayakan masa depan seorang pelajar dan seluruh masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Peranan guru dalam Rekonstruktivisme ialah guru bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan.Falsafah ini sama dengan FPG(Falsafah Pendidikan Guru) yang mengatakan membina insan guru yang berakhlak mulia.Perkorbanan seorang guru akan dapat berkat tuhan kerana perubahan ini akan memajukan masyarakat. berilmu. dan sebagai agen perubahan mendidik dan memimpin anak muridnya ke arah yang cerah sambil memajukan masyarakat.

tetapi belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan dan mendapat kemahiran-kemahiran yang dapat digunakan pada masa semasa. Peranan murid dalam Rekonstruktivisme ialah muridmurid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan dan murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing. main peranan dan simulasi.Kaedah mengajar Rekonstruktivisme berpusatkan murid diberi penekanan di mana-mana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran. .Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan supaya pelajar pada zaman ini tidak lagi belajar untuk meluluskan ujian.

kami percaya bahawa dengan penggunaan Falsafah Rekonstruktisme.Aktiviti kokurikulum seperti menyertai sukan .Pada zaman dahulu. kokurikulum telah menjadi salah satu aspek untuk menentukan gred seorang pelajar cemerlang. . Kesimpulannya.pelajar hanya fokus terhadap akedemik dan selepas dengan tujuan Kementerian Pelajaran Malaysia. kita dapat membaiki dan membina semula masyarakat yang aman dan menghapuskan penyakit sosial dengan kesedaran diri dalam setiap rakyat negara kita.khemah dan sebagainya. Jadi.

Siri Pendidikan Perguruan Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun.ac.ac. Arif Wibowo. diambil pada 07 Feb 2011.id/arif51/2008/07/01/eksistensialisme/ ‡ Choong Lean Keow.ui.blog.blog. http://staff.id/arif51/2008/07/01/eksistensialisme/ ‡ Norazidawati Nayan.ui. http://staff.Eksistensialisme.Rujukan : ‡ Arif. . Scrid. diambil pada 8 Feb 2011. 2008. FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT.

Sekian Terima Kasih « .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->