P. 1
Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat

Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat

|Views: 1,144|Likes:
Published by ong_alex

More info:

Published by: ong_alex on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

IPG Kampus Darulaman JIP EDU 3101

Nama : Ong Chai Fei Lim Kian Hong Kumpulan : PISMP BC/PJ/PS SEM 1 Pensyarah : Pn. Hjh Mahanee binti Mahmood

‡ Satu pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

Falsafah Pendidikan Barat

.

.

Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun.‡ Perenialisme Robert Maynard (1936) Beliau menegaskan bahawa: ³Pendidikan mengandungi pengajaran. Sepatutnya pendidikan adalah sama di manamana. Pengetahuan ialah kebenaran.´ . Pengajaran mengandungi pengetahuan.

‡ Esensialisme Thomas briggs Falsafah essensialisme mengamalkan 4 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 ± pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan. Prinsip 2 ± daya usaha dalam pendidikan adalah bergantung kepada guru daripada bergantung kepada murid. . Prinsip 3 ± pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.

‡ Realisme Francis bacon (1561 ± 1626) Beliau menegaskan: pentingnya mengoperasikan dimensi eksperimental dan penjelasan-penjelasan rasionalistis dalam sains .

‡ Idealisme Plato (427-347 s. .m) Beliau menegaskan: falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara disebalik sifat luarannya iaitu perkara sebenar yang menjadi asas dan inti pati pembentukan sesuatu benda atau perkara.

mazhab falsafah ini bersifat konservatif Realisme merupakan teori dalam ilmu hubungan internasional yang cukup popular. Fahaman yang berdasarkan kenyataan. Idealisme adalah suatu ajaran/ faham atau aliran yang menganggap bahawa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. Esensialisme Realisme Idealisme . Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah fikiran manusia.Falsafah P. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Istilah Perkataan asas: perennial bermaksud tidak berubah Menurut ahli perenialisme. Satu falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1920an Berpunca daripada realisme dan idealisme Pada dasarnya.

 Idealisme ialah sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat. Esensialisme bersifat praktikal dan pragmatik. Falsafah realisme mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.Falsafah P. Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkaraperkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. Banyak mengkaji tentang idea. roh. akal. Esensialisme Realisme Idealisme . Barat ( Tradisional ) Perenialisme Konsep Berpunca daripada realisme. Pendidikan seharusnya berfokus kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah seperti unsur rasionaliti yang sepatutnya disemai sejak di bangku sekolah lagi. keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata.

Idealisme Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Matlamat Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. . dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri.Falsafah P. abadi atau dan tidak mempunyai had masa. Realisme Mengaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Esensialisme Pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari.

Terdapat 4 aspek yang diberi penumpuan dalam setiap falsafah yang dikemukakan iaitu : Jenis Kurikulum Peranan Guru TUMPUAN Kaedah Mengajar Peranan Murid .

Mata pelajaran hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu dirancang secara sistematik dan mengikut sekuen yang sesuai. matematik. Bahan-bahan pelajaran disediakan secara rapi dan logikal. Mengutamakan pelajaran asas misalnya. Esensialisme Realisme Idealisme . sains. Mengikut Aristotle.Falsafah P. menulis dan membaca. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Jenis kurikulum Memberikan penumpuan terhadap mata pelajaran kritikal seperti bahasa. bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi. Mata pelajaran kritikal diberi tumpuan kerana ia mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia. Ahli-ahli esensialisme menyarankan supaya kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan keperluan masyarakat. sains dan seni. kurikulum adalah mengikut perkembangan kanak-kanak.

Mereka juga mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau rol model kepada anak murid mereka . ilmu alam. sains. Perlu mendisplinkan anak murid mereka Guru disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah .Falsafah P. Esensialisme Realisme Idealisme . dan sebagainya. bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi. Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran. Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah. bahasa hisab. Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya. Barat ( Tradisional ) Perenialisme Peranan Guru Guru dianggap pakar. Bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan kumpulan .

guru sebagai panduan) Esensialisme Realisme Idealisme . Pendekatan didaktik adalah ditegaskan . Barat ( Tradisional ) Perenialisme Kaedah Mengajar Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan . Menyampaikan pengajaran dengan bersungguhsungguh. Memberikan pengajaran yang menyenangkan iaitu pengajaran yang dapat menarik minat pelajar. Guru perlu selalu memberi pujian kepada murid dan tidak memukul atau memarahinya. (murid mencari kebenaran sendiri. Menggunakan kaedah berpusatkan murid Mementingkan penyelidikan sendiri murid-murid.Falsafah P. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang semata-mata mensia-siakan masa sahaja .

. Barat ( Tradisional ) Perenialis e Peranan Murid Berusaha dengan ersungguh-sungguh agar da at e eroleh se era a anyak il u engikut ke a uan asing.Falsafah P.asing . Semua murid perlu rajin elajar dan enu ukan erhatian dan usaha mereka kepada apa yang diajar di sekolah . Minat boleh dipupuk selepas berusaha bersungguhsungguh hasil bimbingan guru secara terus-menerus. Esensialis e Realis e Idealis e Pencapaian dalam bidang akademik dapat diperoleh dengan berkesan bergantung kepada kerajinan dan tumpuan pelajar itu sendiri. Menggunakan kaedah berpusatkan murid Murid harus rajin enda at il u engetahuan dan guru sebagai penasihat. Minat tidak enjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran.

.

.

´ ´ .‡ Progresivisme Jean J. Maka. dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekitarnya. menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya. yang berasaskan daripada falsafah pendidikan Rousseau ini. Rousseau (1712-1778) Beliau menegaskan bahawa: ³Kelahiran manusia adalah suci dan semula jadi seperti kain putih. Teori Pembelajaran Semula Jadi.

. ‡ Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan daripada matlamat yang hendak dicapai dalam pendidikan.‡ Rekonstruktivisme Thomas briggs ‡ Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.

‡ Eksistentialisme Friedrich Nietzsche Beliau menegaskan: ³bahwa kreativitas adalah kemampuan manusia untuk memfokuskan dorongan-dorongan hasrat di dalam dirinya pada suatu tujuan yang produktif.´ .

‡ Pragmatisme John Dewey (1859-1952) Beliau menegaskan: ³konsep pengalaman merupakan intipati pendidikan´ .

Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Minat tidak menjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran. kepraktikalan adalah komponent utama untuk kebenaran. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. Aliran pragmatisme menekankan bahawa kehasilan. kepenggunaan.Falsafah P. Rekonstruktivis e Eksistentialisme Pragmatisme Satu aliran falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat pada lewat kurun 1880an. Manusia dianggap sebagai dilahirkan tanpa sebarang tujuan. Barat ( Moden ) Progresivis e Istilah e ertingkatkan kehidupan sosial yang de okratik. . Mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat.

Teori ini terikat dengan fakta yang konkrit dan meninjau kebenaran melalui hasilnya. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Pragmatisme . Barat (Moden) Progresivisme Konsep Ahli progresivisme melihat perubahan sebagai intipati realiti Ilmu hanya sesuatu yang bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja. Individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. Eksistentialisme Berfokus kepada fitrah kewujudan manusia.Falsafah P. Paragmatisme ialah satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek.

Sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas muridmurid kita.Falsafah P. Mengasaskan c rak udaya aru serta menghapuskan penyakit sosial. . Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme Menerapkan pendidikan kajihayat dan sains s sial untuk intelek manusia. Barat (Moden) Progresivisme Matlamat Menyediakan g l ngan murid agar erupaya mengakomodasi se arang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka .

Rekonstruktivisme Eksistentialisme Tidak mempunyai mata pelajaran khusus. Memberikan tumpuan terhadap matapelajaran kajihayat dan sains sosial. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Barat (Moden) Progresivisme Jenis Kurikulum Anak murid seharusnya diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Matapelajaran tersebut boleh membantu seseorang mengetahui proses yang berlaku pada manusia untuk mengarahkan penggunaan aktiviti intelek manusia kepada sosial. Pragmatisme .Falsafah P. Mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. kesusasteraan dan drama difikirkan relevan. Mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah seperti seni.

Pragmatisme Melatih disiplin murid. Barat (Moden) Progresivisme Peranan Guru Sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah . Mengajar murid bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. Hendaklah bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Membantu murid dalam menyesuaikan diri tanpa mengira apa jua keadaan.Falsafah P. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. .

Berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. dan pemikiran mereka secara mendalam. Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan di manamana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran. Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme . Menggunakan kaedah menyelesaikan masalah supaya murid-murid tahu cara untuk menyelesaikan masalah mereka apabila menghadapinya. Main peranan serta simulasi banyak digunakan bagi membolehkan murid-murid meluahkan perasaan. Barat (Moden) Progresivisme Kaedah Mengajar Beri peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isuisu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlakudalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah. Memberi pendekatan tentang alam sekeliling kepada murid-murid supaya murid dapat menyesuaikan diri. main peranan dan simulasi.Falsafah P.

Falsafah P. Murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing. . Menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru supaya senang untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan. Pengalaman langsung dengan persekitaran. Barat ( Moden ) Progresivisme Peranan Murid Pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif dan berpandukan kaedah saintifik. Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif Rekonstruktivisme Eksistentialisme Pragmatisme Bertanggungjawab serta berusaha bersungguhsungguh. Berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling.

.Pilih satu cabang falsafah pendidikan barat yang paling sesuai digunakan pada masa kini dan rasional pemilihan tersebut .

Falsafah-falsafah tradisional seperti perenialisme dan esensialisme diikritik kerana banyak memberi perhatian kepada guru dab mengumpul maklumat tidak mengira berguna atau tidak.semua perkara yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan ke atas bahu guru untuk menentukan perkara yang perlu dipelajari dan bagaimana pelajar harus mempelajarinya. . Kami berasa bahawa Falsafah Rekonstruktivisme paling sesuai diguna pada masa ini .Dalam falsafah tradisional.Selepas melakukan perbentangan ini.kami telah mengetahui dan memahami perkembangan dan falsafah pendidikan barat antara tradisional dan moden.

Istilah falsafah Rekonstruktivisme moden mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat. berakhlak mulia. berilmu. Sekolah merupakan rumah kedua seorang murid kerana masa seorang murid di sekolah kadang-kala lebih panjang di rumah sendiri.Ini selaras dengan maklamat pendidikan negara yang bertujuan melahirkan insan yang beriman. berketerampilan dan sejahtera. . Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.

sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia.´ .Dalam konsep Rekonstruktivisme .Konsep ini mencapai maklamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu: ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

dan sebagai agen perubahan mendidik dan memimpin anak muridnya ke arah yang cerah sambil memajukan masyarakat. . Jenis Kurikulum Rekonstruktivisme . mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. berilmu.Matlamat Rekonstruktivisme ialah mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial.Penyakit sosial pada abad ini amat menyakitkan kepala masyarakat.Penyakit sosial seperti berjudi. mat rempih. ponteng sekolah dan sebagainya. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Matlamat Rekonstruktivisme ini selaras dengan FPG(Falsafah Pendidikan Guru) yang mengatakan membina insan guru yang berakhlak mulia.

Peranan guru dalam Rekonstruktivisme ialah guru bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. dan sebagai agen perubahan mendidik dan memimpin anak muridnya ke arah yang cerah sambil memajukan masyarakat.Falsafah ini sama dengan FPG(Falsafah Pendidikan Guru) yang mengatakan membina insan guru yang berakhlak mulia. .Perkorbanan seorang guru akan dapat berkat tuhan kerana perubahan ini akan memajukan masyarakat. berilmu.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah menegaskan rakyat Malaysia yang berilmu. Guru sebagai lilin yang membakar diri untuk mencahayakan masa depan seorang pelajar dan seluruh masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Kaedah mengajar Rekonstruktivisme berpusatkan murid diberi penekanan di mana-mana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran. Peranan murid dalam Rekonstruktivisme ialah muridmurid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan dan murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing. main peranan dan simulasi.Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan supaya pelajar pada zaman ini tidak lagi belajar untuk meluluskan ujian. tetapi belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan dan mendapat kemahiran-kemahiran yang dapat digunakan pada masa semasa. .

kokurikulum telah menjadi salah satu aspek untuk menentukan gred seorang pelajar cemerlang. .Pada zaman dahulu.khemah dan sebagainya.Aktiviti kokurikulum seperti menyertai sukan . Jadi. kami percaya bahawa dengan penggunaan Falsafah Rekonstruktisme. Kesimpulannya.pelajar hanya fokus terhadap akedemik dan selepas dengan tujuan Kementerian Pelajaran Malaysia. kita dapat membaiki dan membina semula masyarakat yang aman dan menghapuskan penyakit sosial dengan kesedaran diri dalam setiap rakyat negara kita.

ui. http://staff. Arif Wibowo.ac.blog.ac. . 2008.blog.Rujukan : ‡ Arif. http://staff. Siri Pendidikan Perguruan Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT.id/arif51/2008/07/01/eksistensialisme/ ‡ Choong Lean Keow.ui.Eksistensialisme. diambil pada 07 Feb 2011. diambil pada 8 Feb 2011. Scrid.id/arif51/2008/07/01/eksistensialisme/ ‡ Norazidawati Nayan.

Sekian Terima Kasih « .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->