Bedirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “Faedah-Faedah Menabung”.

Menabung bermaksud menyimpan wang secara sedikit-sedikit.Sebenarnya,banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita rajin menabung.Menabung dapat mendidik kita sentiasa berjimat cermat.Sikap boros yang tidak berfaedah akan dapat dihindarkan dalam diri kita. Hadirin yang saya hormati , Menabung juga membolehkan kita menggunakan wang tersebut jika kita mengalami masalah kewangan.Ini dapat mengelakkan kita daripada meminjam wang Di samping itu,menabung di bank dapat membantu kerajaan membina kemudahan kemudahan seperti jalan raya,balai raya ,jambatan ,dan sebagainya. Selain itu ,kita juga boleh membantu meringankan beban orang-orang miskin.Pihak bank

“Faedah-Faedah Menabung”

membantu orang-orang miskin dengan memberi sumbangan wang daripada keuntungan wang tabungan kita.Marilah kita mengamalkan sikap rajin menabung.Sehingga di sini kita sudahi syarahan saya. . Hadirin yang saya kasihi. Sesungguhnya banyak faedah yang kita peoleh jika kita rajin menabung.