Refleksi Saya bersyukur pada Tuhan kerana di atas limpah kurnianya saya telah Berjaya menyiapkan tugasan untuk

subjek Pendidikan Moral. Tugasan kami adalah membuat laporan pemerhatian penggunaan strategi dan kaedah serta pendekatan yang digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah tempat sayamenjalani program pengalaman berasaskan sekolah. Kami akan memerhati guru-guru moral Pendidikan Moral. Kemudian kami perlu mencatat strategi,kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mengajar. Tugasan ini terbahagi kepada dua. Tugasan pertama adalah menjelaskan peranan guru terhadap murid bagi kaedah bercerita dan kaedah pameran. Tugasan saya yang kedua adalah mendokumentasikan segala aktiviti

pendekatan tindakan sosial yang berlaku di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak yang saya belajar melalui tugasan ini. Saya belajar dengan lebih dalam lagi tentang penggunaan strategi dan kaedah pengajaran dalam Pendidikan Moral. Pemilihan untuk penggunaan strategi dan kaedah perlulah betul agar tidak membosankan pelajar dan sesuai dengan tajuk yang diajar. Pemilihan yang salahmenyebabkan objektif pengajaran kita tidak tercapai. Contohnya, jika kita hendak menarik perhatian murid-murid selepas waktu rehat dimana mereka sudah tidak berminat untuk belajar kita boleh menggunakan kaedah lakonan kerana murid-muridsuka meniru watak. Jika guru memilih kaedah berceritapun boleh cuma pada waktu tersebut murid-murid mungkin mengantuk kerana sudah kenyang. Seorang guru jugaperlu bijak memilih pendekatan yang sesuai dalam pengajaran Pendidikan Moral. Sayamendapati bahawa pendekatan tindakan sosial dapat menarik minat murid-murid.Projek menghias kelas sempena bulan kemerdekaan dapat menerapkan pelbagai nilaiseperti cinta akan Negara dan bekerjasama. Murid-murid mudah teruja dengan bendabaru terutamanya apabila

. Saya berasa kagum dengan caracikgu tersebut mengaplikasikan pendekatan tersebut. saya mudah berfikirannegatif tentang sesuatu. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan teriam kasih kepadaEncik Johari Chek Omar di atas tunjuk ajar dan bimbingan beliau. Jadi sebagaiseorang guru kita perlu melatih diri agar tidak malu dan berani berhadapan denganperkara dan tempat baru. Kelemahan diri yang saya kenalpasti adalah tidak memahami sepenuhnya PendekatanTindakan Sosial. Terima kasih. Namun saya seringberkata pada diri sendiri bahawa saya boleh belajar dari saat yang buruk danmemalukan tersebut agar perkara tersebut tidak akan berlaku lagi. Pada mulanya agak sukar kerana kita masih baru ditempat orang jadi kita tidak tahu apa yang orang akan fikir tentang kita.Kerjasama adalah penting kerana kerja yang sukar akan menjadi mudah dan ringan jikakita membahagikan tugas tersebut. Selain itu. Semasa membuat tugasan ini saya juga dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri saya. Mary yang banyak membantu. Kelak apabila kita sudah menjadi guru tentu kita akanberhadapan dengan pelbagai karenah guru lain dan muris-murid. Tidak dilupakan jugarakan-rakan dan guru Sk St. Kemahiran komunikasi saya yang baik banyak membantu sayauntuk mengumpul maklumat.melibatkan pertandingan. saya juga mempunyai kemahirankomunikasi yang baik.Bagi mengatasi masalah ini saya telah membuat pelbagai bacaandan perbincangan dengan rakan-rakan yang lain. Saya perlu banyak bertanya banyak kepada guru semasamelaksanakan tugas ini. Selain itu. Fikiran ini membuatkan saya tidak yakin melakukan sesuatukerana fikir sesuatu yang buruk dan memalukan akan terjadi. Kekuatan saya adalah mampu untuk bekerjasama dengan pelbagai orang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful