P. 1
Dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah

Dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah

|Views: 1,838|Likes:
Published by yuanita_5962

More info:

Published by: yuanita_5962 on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

DISUSUN OLLH

:
IKA YUNITA :NIM 2OO8O72O2O7
NOIITA RINI :NIM 2OO8O72O213
Iada lahun 621 M Nali Muhannad sav
nononui ionlongan haji vang loijunIah 12
oiang poilonuan ilu loijadi di ßukil Aqalah di
Kola Mokah.Ioilonuan ilu nonghasiIkan
kosopakalan disolul poijanjian Aqalah vang
loiisi poinvalaan 12 oiang loisolul lahva
noioka akan solia kopada Nali Muhannad
sav,ioIa loikoilan haila dan jiva,lidak
nonvokulukan AIIah svl,lidak nonlunuh san
loidusla,soila sodia nonlanlu nonvolaikan
ajaian IsIan.
Iada lahun 622 M alau lahun ko-13
Konalian,solanvak 73 janaah asaI Yasiil
dalang ko Kola Mokah unluk noIaksanakan
iladah haji.Moioka nonlava loiila lahva
oiang-oiang Yasiil nonohon agai Nali
Muhannad sav,loisodia nonloii
ponoiangan lonlang agana IsIan.
Lolak kola Yasiil sangal slialogis,vailu daIan
jaIui poidagangan.Masvaiakal vasiil loidiii
daii dua koIonpok vailu:koIonpok Yahudi
dan koIonpok Aial.
Kola Yasiil loiganli nana nonjadi Madinan a|-
Munauuaran vang loiaili |c|a uang pcnun
canaua |crang alau Madinan an-Naoi vang loiaili
|c|a naoi.
Unal IsIan vang dalang daii Mokah diloii nana
kaun Muhajiiin,kaunpondalang
ßoidiiinva Masjid Nalavi noiupakan longgak
loidiiinva nasvaiakal isIan daii Ionlah vang
loiloda.Iosalnva ponlangunan di kola
Madinah nonvolalkan adanva nigiasi daii
lonpal Iain. Masvaiakal vang loiada disokilai
viIavah Madinah loidalangan dongan lujuan
vang Iain. Koadaan vang donikian
nonvolalkan Madinah nonjadi kola loilosai
di Iaziiah Aial.
Kaun Muhajiiin lanvak vang noIakukan kogialan
poidagangan dan poilanian.Alduiiahnan lin
Auf vang nonjadi podagang, sodangkan Unai
lin khallal dan AIi lin AIi Talil nonjadi polani.
Iiagan Madinah diluIis pada lahun 623 M alau
lahun ko-2 Hijiiah,isi piagan Madinah vailu:
1. Masvaiakal nusIin dan vahudi akan hidup
loidanpingan dan lolas nonjaIankan
agananva nasing-nasing:
2. ApaliIa saIah salunva dipoiangi nusuh, vang
Iain vajil nonlanlu:
3. ApaliIa loijadi poisoIisian anlaia koduanva,
ponvoIosaivannva disoiahkan kopada Nali
Muhannad sav.soIaku poninpin vang loilinggi
di Madinah
Sojak hijiah ko Madinah,Nali Muhannad
sav,dan paia sahalal soIaIu loidakvah
kopada ponduduk Madinah lanpa nongonaI
IoIah dan pulus asa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->