TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU 1.

Teknik ini merupakan satu intervensi yang boleh digunakan oleh guru dalam menguruskan disiplin di dalam bilik darjah. 2. Teknik ini menggunakan prinsip peneguhan 3. Teori peneguhan menyatakan bahawa: y y Tingkahlaku dipengaruhi oleh akibat selepas tingkahlaku ditunjukkan Tingkahlaku boleh dibentuk, dikekalkan, diteguhkan atau dilemehakan berdasarkan akibat yang diberikan y Teknik ini bertindak bersdasarkan tingkah laku yang diberi ganjaran akan diulangi manakala yang tidak diberikan ganjaran akan dilupuskan y Peneguhan positif (ganjaran) lebih berkesan daripada dendaan

4. Dalam memberi peneguhan beberapa faktor perlu diambil kira seperti umur, latar belakang, tingkah laku yang ingin dibentuk, kedukaran aktiviti dan tahap kemahiran murid akan mmepengaruhi keberkesanan peneguhan. 5. Peringkat-peringkat peneguhan ialah: y y y y y y y y Bahan makanan Barangan Token Aktiviti Keistimewaan Pengiktirafan rakan Perakuan guru Kepuasan kendiri

6. Kadangkala perlu bagi guru untuk mengadakan suatu bentuk sistem modifikasi tingkahlaku yang formal dan berstruktur. 7. Dua sistem yang boleh digunakan untuk memodifikasi tingkahlaku yang formal dan berstruktur ialah sistem kontrak tingkahlaku dan sisitem token 8. Sistem kontrak tingkahlaku ialah satu kontrak bersturktur yang dibentuk oleh guru dan murid setelah mendapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak terhadap tingkahlkau yang diingini.

. Sistem ini selalu digunakan dalam kelas-kelas pendidikan khas dan kelas pemulihan. Sisitem token berfungsi seperti wang yang dapat ditukar dengan barangan yang digemari atau aktiviti yang menyeronokkan.9.