INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN 2M BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAHAP DUA (UJIAN PELEPASAN SET 2

)
DISEDIAKAN OLEH

JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

8. 5. 6. 9. Bagaimanakah cara penandaan di bahagian H dan I ? Jawapan murid dikira betul jika telah menggunakan sekurangkurangnya tiga perkataan dalam satu ayat. Apakah tujuan instrumen ini dijalankan? Instrumen ini adalah kayu pengukur yang digunakan untuk menastikan murid sudah menguasai kemahiran asas membaca dan menuis.Soalan Lazim Instrumen Ujian Pelepasan Bahasa Melayu Tahap 2 1. Siapakah sasarannya? Sasaran instrumen ini ialah murid-murid pemulihan tahap 2. Siapakah yang mentadbir ujian pelepasan Bahasa Melayu tahap 2 ini? Instrumen ini ditadbir oleh guru matapelajaran Bahasa Melayu tahap 2. (Gagal dalam ujian pelepasan Bahasa Melayu tahun tiga). Apakah instrumen ini? Ini adalah instrumen ujian pencapaian Bahasa Melayu Tahap 2. . Berapakah skor melepasai wajaran dalam ujian saringan ini? Skor wajaran bagi ujian ini ialah 40/50. Bilakah instrumen ini dilaksanakan? Instrumen ini dilaksanakan pada bulan Jun dan Oktober pada setiap tahun. Berapakah bahagian yang terdapat di dalam Instrumen ini? Instrumen ini mengandungi 10 bahagian (A hingga J). Apakah maksud skor minima? Skor minima bermaksud setiap murid perlu menjawab dengan betul pada setiap bahagian mengikut skor yang telah ditetapkan. 10. 4. 2. Siapakah murid-murid pemulihan tahap 2? Murid-murid pemulihan tahap 2 ialah bekas murid pemulihan khas yang gagal dalam program Pemulihan Khas. 7. 3.

Adakah ujian PROTIM perlu dijalankan? PROTIM dilaksanakan mengikut arahan pekeliling yang masih berkuat kuasa. mereka perlu mengikuti program pemulihan dalam bilik darjah. 14. Siapakah yang melaksanakan program pemulihan dalam bilik darjah? Guru teras matapelajaran tersebut.11. Berapa lamakah masa yang ditetapkan untuk menjalankan ujian ini? Tiada tempoh masa yang ditetapkan kerana ujian ini menguji kemahiran murid bukan kepantasan murid menjawab soalan. Menghantar laporan data kepada PPD/JPN pada awal tahun. 12. teknik dan pembinaan ABM. Apakah tindakan yang perlu dilakukan setelah mendapat data dari instrumen ini? Tindakan yang perlu dilakukan ialah: i. 13. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya murid yang terlibat gagal melepasi wajaran instrumen ini? Sekiranya murid ini gagal melepasi wajaran instrumen ini. Apakah peranan guru pemulihan khas? Guru pemulihan khas boleh membantu dari segi pendekatan pengajaran. Salinan disimpan dalam fail P1NCH 12. . ii. 15.

...... . .................... TARIKH : ......... ............ TAHUN TAHUN : ............................................ : ...... TARIKH : .............. ...............................................................................................................INSTRUMEN PENENTU (IPP2M) PENGUASAAN 2M INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN 2M (IPP2M) TAHAP 2 TAHAP 2 UJIAN PELEPASAN UJIAN PELEPASAN SET 2 SET 2 NAMA : ............................................. ................ ...................... NAMA : ............

zirafah rambutan kereta 1.50 Arahan : Jawab semula soalan yang diberi : A.Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar. 4. bantal bunga itik lembu 3. . 2.

………………. 9. ………………. 8.5. . 6. . 7. ………………. ………………. 5 B. Tulis perkataan yang betul berpandukan gambar. 10.

………………. 5 .

. 14 Emak potong sayur guna . Badan adik gatal kena gigit ................ Dani suka bermain .......... Isikan tempat kosong dengan perkataan yang 5 .............. Lengkapkan ayat berpandukan gambar....... manis........................................ 12 .. 11 Saroja suka ....... tembikai rasanya ........ 13 ............ D.... bersama . kakak......... .. 15 .c.

................. 18.... 5 ... Di dalam bilik air banyak……………… sabun..... Amir dan rakan-rakan berkelah di tepi .... 20. baru......... 17.. 19.... Datuk petik buah ............. pantai kamera kuah langsat buih ayam 16... ………………… rojak rasa sedap. Bapa beli .......sesuai. di dusun.......

. kolam. 25. 23. guna kain mesin. Ibu cuci ………………………………………………………………. 21.E. Zana ………………………………………………………………. pasu. 22.. Ibu ………………………………………………………………. bola kepada membaling adik. menanam Kakak di dalam bunga pokok ……………………………………………………………… 5 . 24. dalam melompat Katak ………………………………………………………………. sayur membeli di pasar. Susun semula perkataan-perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

. 29 . 30 . Tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar. 28 . 27 . Linda sedang melukis gambar bunga. Tan sedang menggosok gigi.F. Siva sedang bermain layang-layang di padang. Salmah sedang menyiram pokok bunga. • • • • • Mei Lin sedang membasuh pinggan. 26 .

.......G.... 33.. 5 31.. tangan baru............ Kumari suka makan ……………..... itu pecah. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi......... . 34....... Salina ada ..... Ah Lek beli .... ............ 32... cantik.........

....... rasa manis. Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.... mangga ……………………………………………………………… 5 36.. H. gam ……………………………………………………………… 37. Buah . ....35. kambing ……………………………………………………………… 38.... tanglung ……………………………………………………………… 40. pembaris ……………………………………………………………… 39.

I. 42. . 41. 43. Bina lima ayat berpandukan gambar yang 5 diberikan. 44.

. Berapakah umur Sani ? . Siapakah rakan Sani yang telah datang ke rumahnya? . Sani rasa gembira.……………………………………………………………..……………………………………………………………. Dia menjemput ramai rakan-rakannya seperti Lim . Ibu Sani memasak makanan seperti mi rebus. Soalan Pemahaman. kuih-muih. 46. Baca petikan dan jawab soalan pemahaman. 48. 49.. Ramai kawan Sani datang bawa hadiah. J... 47.. Chong. Ravi. Hari ini hari jadi Sani.……………………………………………………………… 5 . dan Amir datang ke rumahnya. lontong.. Hari ini hari jadi siapa ? ….……………………………………………………………. dan sate. Apakah makanan yang dihidangkan oleh ibu Sani? …. Umur Sani genap lapan tahun.45.

.......... Bahagian Markah Penuh 5 5 5 5 5 5 5 Markah Wajib Lulus 5 5 4 5 3 5 5 Markah Diperolehi Keputusan A B C D E F G Gagal / Lulus Gagal / Lulus Gagal / Lulus Gagal / Lulus Gagal / Lulus Gagal / Lulus Gagal / Lulus ..... ……………………........ ............................... ........50.... REKOD PENCAPAIAN IPP2M TAHAP 2 Nama : ……………………………. …………………................. Tarikh : …………………… Tahun : 5 Catatan : Guru rekodkan bilangan jawapan yang betul bagi setiap kemahiran yang diuji dalam ruang skor........................... Apakah perasaan Sani ketika menyambut hari jadi ? ……………………...............

Tarikh : ……………………………. Catatan Penguji : ………………………………………………………………………………………… Tandatangan Penguji : …………………………. Nama Penguji : ……………………………………………..H I J JUMLAH 5 5 5 50 3 2 3 40 Gagal / Lulus Gagal / Lulus Gagal / Lulus *** Jika calon gagal mana-mana bahagian . . calon dianggap gagal..