Pendawaian Elektrik

PENGENALAN

PENGENALAN
The Institution of Electrical Engineers (IEEE). Ibu pejabat di London. Sistem pendawaian Malaysia mengikut sistem daripada negara Britain. Di Malaysia, Suruhanjaya Tenaga (ST) berkuasa penuh. TNB tidak berkuasa penuh, jika TNB melakukan kesalahan ST boleh mengenakan tindakan terhadap TNB.

SISTEM-SISTEM PENDAWAIAN Sistem pendawaian adalah merupakan pemasangan litar-litar yang mengandungi pengalir. penebat dan perlindungan mekanik untuk kabel yang digunakan. Dianggap sebagai nama bagi sistem perlindungan bagi pemasangan dan cara bagaimana ianya dipasangkan .

.SISTEM-SISTEM PENDAWAIAN Definisi pendawaian domestik pendawaian yang dilakukan di rumah-rumah atau premis-premis kediaman Definisi pendawaian industri pendawaian yang dilakukan dikilang-kilang atau perindustrian pendawaian domestik menggunakan kabel yang mempunyai 2 lapisan penebat dan pendawaian industri mempunyai 1 lapisan penebat kerana kabel pendawaian telah dilindungi oleh conduit atau trunking.

SISTEM-SISTEM PENDAWAIAN Mengikut IEE terdapat 20 jenis pendawaian Antara jenis pendawaian yang banyak sekali digunakan di Malaysia pendawaian permukaan pendawaian tersembunyi pembuluh sesalur pendawaian bawah tanah .

SISTEM PENDAWAIAN PERMUKAAN Voltan yang digunakan ialah voltan lampau rendah Hanya punca-punca lampu dan kuasa sahaja dibenarkan di dalam sistem ini Boleh dipasang secara terus ke dinding kayu atau di atas lapik kayu pada dinding batu atau konkrit Kabel yang digunakan mestilah daripada jenis yang mempunyai tebatan berlapis( PVK ) .

Pendawaian permukaan .

Pendawaian permukaan .

Pendawaian permukaan .

SISTEM PENDAWAIAN TERSEMBUNYI Boleh dibahagi kepada dua jenis sistem pendawaian tersembunyi kabel bertebat sistem pendawaian pembuluh tersembunyi Hanya dibenarkan membawa voltan rendah .

Pendawaian tersembunyi .

Pendawaian tersembunyi .

Pendawaian tersembunyi .

pembuluh yang digunakan boleh dijadikan sebagai pengalir keselanjaran bumi tambahan tebahagi kepada dua jenis iaitu pembuluh logam dan pembuluh PVK . terdedah kepada tindakan kimia. Boleh di pasang secara permukaan atau tersembunyi Selain daripada memberi perlindungan mekanik atau kimia. Digunakan di kilang-kilang. cecair di bahagian luar bangunan. bengkel dan makmal.SISTEM PENDAWAIAN PEMBULUH Biasanya digunakan di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanik.

Pendawaian pembuluh .

Pendawaian pembuluh .

Pendawaian pembuluh .

bengkel dan makmal.SISTEM PENDAWAIAN SESALUR Biasanya digunakan di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanik. pembuluh yang digunakan boleh dijadikan sebagai pengalir keselanjaran bumi tambahan . terdedah kepada tindakan kimia. Selain daripada memberi perlindungan mekanik atau kimia. Digunakan di kilang-kilang. cecair di bahagian luar bangunan.

SISTEM PENDAWAIAN SESALUR .

SISTEM PENDAWAIAN SESALUR .

SISTEM PENDAWAIAN SESALUR .

PENGENALAN KEPADA PERALATAN & LITAR-LITAR .

.PENGENALAN LITAR LITAR PENGGUNA Setiap pemasangan. kebakaran & sebarang bahaya yg mungkin terjadi. pengguna haruslah dilindungi dari: a) Arus lebihan seperti(Litar pintas dan beban lampau b) kebocoran arus ke bumi bagi mengelakkan kejutan.

Litar Akhir .PENGENALAN LITAR Setiap alat kawalan dalam pemasangan mestilah mudah digunakan & mudah dicapai oleh pengguna bagi tujuan:i) Pengasingan & penyuisan ii) Perlindungan arus lebihan iii) Perlindungan kebocoran arus ke bumi Litar pengguna terbahagi kepada 2 iaitu:1. Litar Kawalan 2.

pensuisan.LITAR KAWALAN 1 Litar Kawalan Definisi: Litar kawalan ialah turutan alat-alat kawalan & perlindungan yang terdapat pada litar utama pemasangan pengguna. perlindungan arus lebihan dan perlindungan kebocoran arus ke bumi. . Litar ini termasuklah pengasingan.

LITAR KAWALAN Alat-alat kawalan dan perlindungan dalam litar Kawalan adalah seperti berikut:i) FIUS PERKHIDMATAN DAN PENGHUBUNG NEUTRAL Berfungsi sebagai perlindungan arus lebihan dan menghadkan arus penguna .

LITAR KAWALAN FIUS PERKHIDMATAN .

LITAR KAWALAN PENGHUBUNG NEUTRAL .

LITAR KAWALAN ii) JANGKA KILOWATT JAM Berfungsi sebagai pengukur jumlah tenaga yang digunakan oleh pengguna bagi menetapkan kadar bayaran tarif .

LITAR KAWALAN .

LITAR KAWALAN iii) SUIS UTAMA Terdapat dua jenis iaitu:a)Suis fius( rumah lama byk guna jenis ini) b)Fius suis( supply terus pd fius-sekarang byk digunakan) Suis utama berfungsi sebagai pengasing/ pensuisan litar & perlindungan arus lebihan .

.LITAR KAWALAN iv) PEMUTUS LITAR BOCOR KE BUMI(ELCB) Berfungsi sebagai perlindungan kebocoran arus kebumi dan pengasing litar.

LITAR KAWALAN v) PAPAN AGIHAN (DB) Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan .

LITAR KAWALAN v) PAPAN AGIHAN (DB) Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan .

LITAR KAWALAN v) PAPAN AGIHAN (DB) Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan .

PAPAN AGIHAN INDUSTRI .

PAPAN AGIHAN INDUSTRI .

PAPAN AGIHAN INDUSTRI .

PAPAN AGIHAN INDUSTRI .

LITAR AKHIR Definisi:Litar akhir adalah litar yang disambungkan keluar dari kotak fius agihan(DB) dan berakhir di beban atau soket alur keluar atau kelengkapan elektrik di pemasanagn itu. (mula dari DB dan berakhir ke beban pengguna) .

LITAR AKHIR Terdapat 2 jenis litar akhir:i) litar pencahayaan (litar lampu.loceng dan jam elektrik) ii) Litar Kuasa( soket alur keluar(SAK) biasanya13A. 15A) . kipas.

Jumlah beban yang boleh dipasang pada satu litar kecil akhir lampu adalah berkadaran 5A. kipas siling. Setiap satu point lampu atau kipas dianggarkan berkadaran 100W. Satu litar akhir bagi litar lampu/kipas jumlah point maksima ialah 10 poin lampu dan kipas .LITAR AKHIR i) Litar pencahayaan Litar ini termasuk untuk lampu. loceng pintu dan jam elektrik.

LITAR AKHIR ii) Litar Kuasa Litar pendawaian kuasa terbahagi kepada dua jenis:1) Litar jejari 2) Litar gelang(ring) .

LITAR AKHIR 1) Litar Jejari Litar ini adalah sejenis litar pendawaian biasa di mana dawai Hidup-(L). dawai Neutral(N) dan dawai Bumi(E) diambil dari kotak fius agihan sebagai satu litar akhir dan disambungkan ke punca soket alur keluar(SAK) .

LITAR AKHIR Litar Jejari & gelang .

5mm2 pvc/pvc. Sekiranya bilik hendak dipasang dengan soket alur/alir keluar kurang dari 30m2 maka bilangan maksimum yang boleh dipasang ialah sebanyak 6 unit soket alur keluar dan dikawal oleh fius yang berkadaran 20 amp.LITAR AKHIR PERATURAN IEE Saiz kabel minima yg boleh digunakan ialah 2. .

dan saiz kabel yang digunakan adalah 4mm2 pvc/pvc . maka bilangan soket alir keluar yang dibenarkan adalah sebanyak 6 unit soket yang dikawal oleh fius yang berkadaran 30 amp.LITAR AKHIR Jika keluasan bilik melebihi 30m2. maka bilangan soket alir keluar yang dibenarkan ialah 2 unit soket alir keluar sahaja. Sekiranya soket alir keluar hendak dipasang dalam bilik yang berasingan.

5mm2 dan fius yg mengawal litar ini tidak melebihi 30 amp . Jumlah SAK di dalam litar gelang hendaklah tidak melebihi 10 unit SAK dengan keluasan bilik/kediaman yang tidak melebihi 100m2 Saiz kabel yang digunakan ialah tidak kurang dari 2.LITAR AKHIR 2) LITAR GELANG Kabel litar gelang mestilah bermula dari satu fius di dalam kotak fius agihan dan disambungkan ke tiap-tiap punca soket alir keluar(SAK) dan akhirnya hendaklah kembali ke fius asalnya.

. Saiz flexible cord tidak kurang dari 50/0. Unit kawalan dapur mestilah di pasang pada jarak 2 meter meter dari dapur elektrik dan disambungkan terus kepada kotak fius agihan dengan SAK 13 amp.LITAR AKHIR Dapur Elektrik termasuk dalam litar kuasa. Dapur elektrik yg tidak melebihi 3kW bolehlah disambung pada soket SAK 15 amp.25 mm2 Dapur yang lebih besar tapi tidak melebihi 8kW mestilah disambung tetap dan kadaran kuasanya ialah 30 amp.

. Pengasing dan penghidup yang mempunya ‘No volt coil’ mesti dipasang berhampirannya.LITAR AKHIR Penyaman udara yang berkadaran sehingga 1 ¼ kuasa kuda boleh disambung pada SAK 15 amp beserta penghidup. Penyaman udara yang 1 ½ hingga 3 kuasa kuda mestilah disambung tetap kpd kotak fius agihan dan kadar arus tidak melebihi 30 amp.25mm2. Sais flexible cord yang digunakan adalah tidak kurang dari 50/0.

RADAS/BAHAN .

15Amp. 20Amp. 30Amp .MCB 6Amp.

5mm .5mm. 2.25mm.Cables 1. 1.

.

Bus bar .

.

.

.

.

.

.

Sesalur mini PVC .

Choke .

Starter .

Lampu kalimantang .

Perkakasan pendawaian .

ELCB tester .

CARA PEMASANGAN .

LITAR PENDAWAIAN Litar dilukis dalam bentuk litar skema yang kemudiannya ditukar kepada gambarajah pendawaian Simbol litar elektrik digunakan di dalam gambarajah pendawaian .

LITAR PENDAWAIAN .

SUIS 1 HALA MENGAWAL LAMPU (a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian .

SUIS 1 HALA MENGAWAL 2 LAMPU (a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian .

2 SUIS 2 HALA MENGAWAL 1 LAMPU (a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian .

SOKET KELUARAN 13AMP LITAR JEJARI (a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian .

Arus menentukan saiz kabel yang hendak digunakan. . 2 jenis Litar akan di pasang iaitu litar kuasa dan litar pencahayaan. MCB 6A digunakan untuk lampu dan 20A untuk soket kuasa.CARA-CARA PENDAWAIAN Untuk Bengkel Pendawaian FKEKK. Gambarajah Kaedah dan Pendawaian telah di berikan di dalam labsheet. Gunakan saiz kabel yang betul.

gunakan 6/4 mm2.5mm2. gunakan kabel saiz 1. Mengikut peraturan IEE.5mm2. Untuk litar soket alir keluar. saiz arus kabel mestilah lebih besar daripada fius iaitu kabel yang akan bertindak menjadi fius iaitu kabel yang musnah manakala fius tidak .CARA-CARA PENDAWAIAN Untuk litar lampu. Selain itu. gunakan kabel 2.

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR KUASA .

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR KUASA Pendawaian di soket alir keluar .

Pastikan body lampu pendarflour juga dibumikan. holder .CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Lampu pendarflour terdiri daripada body. starter dan choke. .

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA .

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian di suis 2 hala .

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian ros siling .

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA
Pendawaian lampu kalimantang

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA

Pendawaian di choke

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA

Pendawaian di hujung housing lampu kalimantang

CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian di hujung housing lampu kalimantang .

Pastikan DB dibumikan. . Litar lengkap bagi kotak agihan (DB) mestilah mempunyai main switch dan ELCB dan disambung ke punca kuasa.PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN KUASA DAN KOTAK AGIHAN Setelah pendawaian litar pencahayaan dan litar kuasa dilakukan. pendawaian untuk keseluruhan litar hendaklah dilakukan.

. bekalan dari TNB ( 240Vac) akan di sambungkan ke Kilowatt Hour Meter Board dan kemudiannya disambung ke kotak agihan.PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN KUASA DAN KOTAK AGIHAN Di dalam penghantaran tenaga elektrik yang sebenar. Untuk bengkel ini. bekalan kuasa akan disambungkan ke 1 ELCB berasingan dan bekalan kuasa tersebut akan di sambungkan ke main switch.

PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN KUASA DAN KOTAK AGIHAN .

KOTAK AGIHAN .

KOTAK AGIHAN .

KOTAK AGIHAN Pendawaian di antara kotak agihan dan sumber kuasa .

SUMBER KUASA .

TEKNIK PENDAWAIAN Potong saluran mini PVC yang menjadi laluan kabel .

TEKNIK PENDAWAIAN Pastikan sambungan sesalur mini PVC rapat .

TEKNIK PENDAWAIAN Pastikan penutup sesalur PVC juga rapat .

TEKNIK PENDAWAIAN Contoh penyambungan sesalur PVC yang tidak rapat .

TEKNIK PENDAWAIAN Pastikan penyambungan sesalur PVC di kotak agihan tidak terlalu rapat supaya penutup kotak agihan boleh di pasang .

WIRING BAY .

WIRING BAY .

PERATURAN PEMASANGAN .

PERATURAN PEMASANGAN 1. Ikatan mestilah kuat. 3. Jika longgar boleh menyebabkan spark yang akan mengakibatkan kebakaran. 2. Semasa ikatan jangan masukkan kabel terlampau ke dalam sehingga ikatan skru berlaku penebat. pastikan panjangnya betul-betul sepada dengan ikatan. . Jangan biarkan pengalir pada kabel terdedah.

PERATURAN PEMASANGAN 4. Lebihkan 12 inci pada kotak agihan 7. setiap badan (rangka) logam perlu dibumikan 6. Pastikan ada kabel bumi 5. Mengikut peraturan IEE. Lebihkan 4 inci pada soket .

PERATURAN PEMASANGAN Ikatan yang betul .

PERATURAN PEMASANGAN Ikatan bumi yang betul .

PENGUJIAN PENDAWAIAN .

. Memastikan pemasangan baik. ST. kelemahan. selamat digunakan dan mematuhi peraturan IEE. dan kerosakan dalam pemasangan. Dapat mengenalpasti kekurangan. orang lain dan haiwan. dan TNB. Merosakkan alatan elektrik. Ujian juga dilakukan bagi mengelakkan daripada: Membahayakan diri sendiri.PENGUJIAN PENDAWAIAN Merupakan bahagian yang paling penting.

Terdapat lebih 15 cara pengujian.PENGUJIAN PENDAWAIAN Insulation tester dan multimeter digunakan dalam pengujian pendawaian yang dilakukan. hanya 3 cara pengujian yang akan dilakukan di dalam makmal iaitu: Ujian Rintangan Ujian Kekutuban Ujian Keterusan Pengalir . Bagaimanapun.

PENGUJIAN PENDAWAIAN Digital insulation tester .

PENGUJIAN PENDAWAIAN Analog insulation tester .

PENGUJIAN PENDAWAIAN Multimeter .

UJIAN RINTANGAN 2 ujian akan dilakukan: Rintangan penebat bumi Nilai rintangan bagi kabel Life. Rintangan penebat antara pengalir Nilai rintangan bagi kabel Life – Neutral (L-N) ditentukan.Earth (LE) dan Neutral-Earth (N-E) diuji menggunakan insulation tester . .

UJIAN RINTANGAN
Bagi kedua-dua ujian rintangan di atas, bacaan yang direkodkan perlulah melebihi 1 . Bagaimanapun nilai sepatutnya yang dicapai adalah infiniti iaitu berada dalam keadaan litar terbuka (open circuit).

UJIAN KEKUTUBAN
Pengujian kekutuban dilakukan bagi memastikan pemasangan dilakukan dengan betul ke puncapunca dan kekutubannya. Dapat tentukan dengan menguji nilai rintangan dari hujung kabel ke hujung kabel yang dipasang. Rintangan bagi kabel Life– Life (L-L) dan Neutral- Neutral (N-N) ditentukan. Bacaan yang perlu dicapai adalah 0 . Litar beroperasi dalam keadaan yang baik. Mengikut IEE, bacaan bagi litar tertutup perlu kurang dari 1 .

UJIAN KETERUSAN PENGALIR
Di namakan juga ujian litar tertutup. Rintangan antara hujung kabel Earth,E pada kotak agihan dan hujung kabel Earth,E litar ditentukan. Bacaan yang perlu dicapai adalah 0 . Litar berada dalam keadaan yang baik tanpa kebocoran arus.

Litar Cahaya keluar 1 2.BORANG UJIAN Butir. Litar Kuasa (SAK 13 A) 1 Bilangan Motor Elektrik Ujian-ujian Menurut Peraturan Bekalan Lembaga 7 (2) Rintangan Penebat Bumi Rintangan Penebat Antara Pengalir Kekutuban Suis Dan Soket Alir Keluar Keterusan Bumi Diperiksa - Ujian Rintangan Ujian Kekutuban Ujian Keterusan Bumi .Butir Bilangan Radas Bilangan Mata Lampu Dan Soket Alir 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful