Pengenalan

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS .

.

.

Pergerakan Lokomotor .

Pergerakan Bukan Lokomotor .

Manipulatif dengan alatan (Bola) .

  . bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Bahan Pengukuran dan Penilaian Pergerakan asas lokomotor.

Jenis Ujian/ Penilaian .

• Kesahan: Kesahan paras. 87 telah dilaporkan • menggunakan kaedah ujian semula. • Peralatan: Jam randik. . • Had umur: 10 hingga umur kolej.85 dan .• Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) • Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan yang tidak bergerak sambil • berat badan ditampung atas tapak kaki yang dominan. • Objektiviti: Johnson dan Nelson (1986) melaporkan daripada pembelajaran • yang dijumpai adalah koefisien objektif . • Pentadbiran dan arahan: Individu mungkin akan dinilai dengan pasangan.99. • Kebolehpercayaan: Koefisien di antara .

Langkah-langkah .

apabila kaki dominan bergerak dari keadaan asal atau apabila tumit menyentuh lantai. • Percubaan sebanyak tiga kali dilakukan. • Pengambil ujian akan mengangkat tumit kaki dominan dari lantai dan cuba untuk mengekalkan imbangan selama yang boleh. letakkan kaki yang sebelah lagi ke dalam di mana lutut menampung dan letakkan tangan di pinggang. Pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan saat pengambil ujian selama mana pengambil ujian boleh melakukan keseimbangan. • Ujian tersebut akan tamat setelah tangan bergerak dari pinggang.• Pengambil ujian akan berdiri di atas tapak kaki dominan. • Pentadbir ujian haruslah mengira dengan kuat dalam saat. .

Permakahan .

di mana melebihi norma yang purata • . • Oleh kerana tiada masa yang ditetapkan. mungkin anda memilih untuk memberhentikan ujian tersebut. dan sesetengah individu mungkin boleh untuk melakukan keseimbangan dalam masa yang lama.• Permarkahan: Masa terbaik dalam saat. daripada tiga percubaan adalah markah yang dikira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful