Pengenalan

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS .

.

.

Pergerakan Lokomotor .

Pergerakan Bukan Lokomotor .

Manipulatif dengan alatan (Bola) .

bukan lokomotor dan manipulasi alatan.  . Bahan Pengukuran dan Penilaian Pergerakan asas lokomotor.

Jenis Ujian/ Penilaian .

• Had umur: 10 hingga umur kolej. • Peralatan: Jam randik. 87 telah dilaporkan • menggunakan kaedah ujian semula.• Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) • Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan yang tidak bergerak sambil • berat badan ditampung atas tapak kaki yang dominan. . • Kebolehpercayaan: Koefisien di antara .99. • Kesahan: Kesahan paras.85 dan . • Pentadbiran dan arahan: Individu mungkin akan dinilai dengan pasangan. • Objektiviti: Johnson dan Nelson (1986) melaporkan daripada pembelajaran • yang dijumpai adalah koefisien objektif .

Langkah-langkah .

• Percubaan sebanyak tiga kali dilakukan. apabila kaki dominan bergerak dari keadaan asal atau apabila tumit menyentuh lantai. • Pentadbir ujian haruslah mengira dengan kuat dalam saat. letakkan kaki yang sebelah lagi ke dalam di mana lutut menampung dan letakkan tangan di pinggang. . Pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan saat pengambil ujian selama mana pengambil ujian boleh melakukan keseimbangan. • Ujian tersebut akan tamat setelah tangan bergerak dari pinggang.• Pengambil ujian akan berdiri di atas tapak kaki dominan. • Pengambil ujian akan mengangkat tumit kaki dominan dari lantai dan cuba untuk mengekalkan imbangan selama yang boleh.

Permakahan .

dan sesetengah individu mungkin boleh untuk melakukan keseimbangan dalam masa yang lama. mungkin anda memilih untuk memberhentikan ujian tersebut. daripada tiga percubaan adalah markah yang dikira. • Oleh kerana tiada masa yang ditetapkan.• Permarkahan: Masa terbaik dalam saat. di mana melebihi norma yang purata • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful