Pengenalan

KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PERGERAKAN ASAS .

.

.

Pergerakan Lokomotor .

Pergerakan Bukan Lokomotor .

Manipulatif dengan alatan (Bola) .

  . Bahan Pengukuran dan Penilaian Pergerakan asas lokomotor. bukan lokomotor dan manipulasi alatan.

Jenis Ujian/ Penilaian .

• Pentadbiran dan arahan: Individu mungkin akan dinilai dengan pasangan. • Objektiviti: Johnson dan Nelson (1986) melaporkan daripada pembelajaran • yang dijumpai adalah koefisien objektif . 87 telah dilaporkan • menggunakan kaedah ujian semula. • Kebolehpercayaan: Koefisien di antara . .• Ujian Imbangan Statik (Johnson dan Nelson 1986) • Objektif ujian: Untuk mengukur keseimbangan yang tidak bergerak sambil • berat badan ditampung atas tapak kaki yang dominan. • Peralatan: Jam randik.85 dan . • Had umur: 10 hingga umur kolej. • Kesahan: Kesahan paras.99.

Langkah-langkah .

Pasangan pengambil ujian akan merekodkan bilangan saat pengambil ujian selama mana pengambil ujian boleh melakukan keseimbangan. .• Pengambil ujian akan berdiri di atas tapak kaki dominan. letakkan kaki yang sebelah lagi ke dalam di mana lutut menampung dan letakkan tangan di pinggang. • Pengambil ujian akan mengangkat tumit kaki dominan dari lantai dan cuba untuk mengekalkan imbangan selama yang boleh. • Percubaan sebanyak tiga kali dilakukan. • Ujian tersebut akan tamat setelah tangan bergerak dari pinggang. apabila kaki dominan bergerak dari keadaan asal atau apabila tumit menyentuh lantai. • Pentadbir ujian haruslah mengira dengan kuat dalam saat.

Permakahan .

• Oleh kerana tiada masa yang ditetapkan. daripada tiga percubaan adalah markah yang dikira. di mana melebihi norma yang purata • . mungkin anda memilih untuk memberhentikan ujian tersebut.• Permarkahan: Masa terbaik dalam saat. dan sesetengah individu mungkin boleh untuk melakukan keseimbangan dalam masa yang lama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful