P. 1
24985042-kemahiran-berbahasa-siap-1

24985042-kemahiran-berbahasa-siap-1

|Views: 148|Likes:
Published by Alice Lian

More info:

Published by: Alice Lian on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri. Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius. Faktor lain Antaranya kurang perhatian. Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi.Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran. tumpuan.memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul. .

Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. otot. jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. . di papan tulis dan sebagainya. Melatih murid menulis cepat. Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. saiz. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. tegak atau condong dan lain-lain. senang dan kemas. Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. di pasir.Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain.

· Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2. murid digalakkan menyebut sambil menulis. PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan. . · Semasa menulis.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1.

Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 . Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat.3. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai.

Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4. Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental. Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. 2. Mengisi silang kata. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan.Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi . 6. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal.

· Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya. Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz. model · Transparensi dan overhead projector.Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain. Buku latihan · Carta · Rajah 2. . Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1.

Kecondongan tulisan tidak sama. Tulisan menjadi kotor.Jarak antara huruf tidak sama. Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1. Pembelajaran tiga peringkat menulis .

Menyediakan pelbagai alat pembelajaran. Kenalpasti kesalahan murid. Mengajar tentang kedudukan badan. 5.kertas dan pensel semasa menulis.2. Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4. MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT . 3.

Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Anderson et al. 45% digunakan untuk mendengar.KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa.(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. Barker (1971 : I) . Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. 30% bercakap. 16% membaca dan 9% menulis. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar. Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan. Hasil daripada kajian itu. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi.

mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 . Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri. kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. . Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak.1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR .menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%. Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. Dari segi kaunseling. 2. mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati. Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. . iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan. .

. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran..listening is one half of the process of communication..proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul... . . Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 . Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri.. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama. Dakin (1980:31) . .

mengenal bunyi bahasa. . urutan seterusnya berupaya untuk memahami. Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar.perkataan. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan.2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar. frasa. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar. . Antaranya ialah : . 2. . klausa dan ayat. difahami dan diingati.

Bahasa yang digunakan begitu puitis. .. Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen. . Untuk mengetahui keadaan semasa. Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun . data dan pengetahuan. dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik. . Misalnya dalam puisi. Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. fakta. Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan.

termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya. Antaranya ialah faktor fizikal. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan.3. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar. 2. Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. 2. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. Letar belakang keluarga. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental. Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar.

Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar. tekanan dan intonasi. Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang.Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. sebutan. Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar. Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar. Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. Selain itu para . terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Pelajar yang lemah. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat. Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut.

Unless we are using a tape reco rder. Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar. Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar. Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood. Therefore. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan.5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. Selain itu. we must listen well to the message as it is being presented. we cannot play yang kita semua sedia maklum. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi. in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. listening has no built-in switch. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking). Bunyi itu dapat 20 . proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. memahami bunyi tersebut. U nlike reading.penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. 2. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar.

Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. Pada peringkat permulaan mendengar. Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. sedih. Dalam erti kata lain. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. Misalnya. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Kesimpulannya. 2.didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. Setelah mendengar beberapa kali. pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. simpati dan sebagainya. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR . Pada peringkat ketiga. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan. Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya.

MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. 1. Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. ketua murid. Antaranya ialah memberi penerangan. II. Biasanya. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. membuat corak. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Arahan itu boleh diberi oleh guru. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. . guru besar. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan. Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta. memberi makna.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Antaranya ialah : I. Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi.

mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. membuat taksiran. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka. Terbilangkah Kita? . mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti. Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. Kemudian. Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan. membuat andaian interential dan memberi komen. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. Kadangkala. Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang. 2. Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya. menjelaskan sesuatu. III. IV. menyatakan sebab. murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. Pada mulanya. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. V. Selepas itu. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.membuat huraian. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis.

intonasi. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh. Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid. jeda. guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. bentuk dan st ruktur. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan.Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. Selain itu. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. tekanan. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan. Pada peringkat awal atau permulaan. nada. . guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa. gaya. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya.

simpati atau sebagainya. Dalam kemahiran ini. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif. d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk . sedih. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif.

Mereka sudah boleh mendengar. h) Mendengar Dengan Pengamatan . f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini. kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi.Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. Pada peringkat ini. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. Pada peringkat ini. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah.

Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik.Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal. Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu. Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. Ia juga boleh membuat interpretasi. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas. 2. Pada peringkat ini. kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan. KEMAHIRAN PERMULAAN . mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu.

2. mengenal maklumat khusus. KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci. . mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. mengajuk bunyi. menjalankan perintah dan permintaan . memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif.8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah. mengenal urutan. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. mendengar dan menyebut perkataan. ayat. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. bertindak terhadap soalan yang mudah. mengecam makna perkataan.Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. dan rangkai kata. mengenal sebab-sebab dan akibat. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu.

pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . Pelajar mendengar guru menyebut perkataan.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. lantai. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang. lori. Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. televisyen. lali. padang. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar. pantai. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. 2. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi. galah atau kalah. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar.

aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. . antaranya ialah : I. berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang. latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas.depan padang. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan . B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. Tuliskan huruf-huruf A. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu. Pada peringkat ini.

mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar. Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid. kaedah bercerita. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. pengukuhan dan penggayaan. Selain itu. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. menyediakan konteks pembelajaran. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. 2. membaca dan menulis.II. III.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar . kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama. menambah kefasihan dan keyakinan.

Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. Guru juga boleh menggunakan gambar. Latihan pemahaman. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira. . Kemudian. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.B. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Kad-kad perkataan. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.C). Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur. Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. gerak laku dan kawalan mata. Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz.mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. kemuncak dan kesudahan cerita. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa. suara. kecerdasan dan minat murid-murid.

perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. logik dan kritis. penggayaan. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. . makna dan penggunaan bahasa yang tepat. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. inovatif. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid.Selain itu. untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar. Disamping itu. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. pemulihan dan pengukuha n. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif.

. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA.KEMAHIRAN MEMBACA 1. Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

1. 1. Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan. sistem isyarat ialah symbol grafik.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca. Membaca adalah proses pancaindera.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca. 1. Dalam proses membaca.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca. .4. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu.3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali.4.

Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara.6.1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang.3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri. 1.6. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap. 39 . 1.2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis. Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1.1.6.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.

1. guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling. Pada peringkat ini.4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti.1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan.6. Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka.7. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 . 1.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1.

. Melalui bahasa. Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih. dikawal dan disusun dengan baik. Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis. Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya. kad-kad imbasan yang telah bertulis. 1. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid. cerita jenaka dan binatang. papan magnet. mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing. lakonan. Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna. pantun kanak-kanak. Oleh itu. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula.7.oleh mereka. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan. Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan.

Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran. guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. Di samping itu. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. Melalui peringkat ini. d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. mengenal dan mengecam sebelum membaca. f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca. Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 . e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka.7. Selain itu.3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. 1. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman.

7. suku kata. Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. .4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. murid sudah boleh membunyikan huruf. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. Pada tahap ini juga. frasa dan ayat-ayat mudah. perkataan. Dalam hal ini. Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. suku kata dan huruf. Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan.

Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Ia juga 44 . memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat. Pada peringkat ini. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.7. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka. Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif. 1.7. segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam. 1. bentuk salah betul.Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru. Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid.

cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar. minat. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. umur.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. Sekiranya murid baru mula membaca. pengalaman.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid.8. dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus. 1. bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum. Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza. sikap dan cita-cita murid. 1.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus. jantina. . Selain itu. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar. Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya.8.

1. Membaca perkataan bergambar.8.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1. 1.1. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf. bentuk dan saiz. Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan. 1.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar.9. 46 .1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna.9.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca. murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid.9. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan.

u= tu.10. b. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. c. bo . bu. a (ah) = ba.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. ayat dan seterusnya diajar membaca. 1.10. bi.Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan. tang. t. a. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b. misalnya ba + tu = batu.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1. Mengeja dan membatang suku kata seperti b. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala. be. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan. oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan.e. Misalnya.1 Kaedah Mengeja a. au. t.. d) Kemudian mengenal rangkai kata. 47 ba.= ba.10.i. misalnya ba. a.o.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a. b. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah. 1. vocal dan konsonan.. 1.u Vocal dan konsonan Diftong ai. u = batu. Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan. z.= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu. d. b (beh).

Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal.4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. Oleh kerana itu. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. 3. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. struktur. dan jantina.1. persekitaran.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. intonasi dan . Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk.10. kesihatan. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi.

Dalam menguasai kemahiran tersebut. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: . guru.penguasaan sistem bunyi yang lain.

2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil.Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3. . Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. penguasaan bahasa mereka akan terganggu. c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia.

suku kata. jeda. ejaan dan makna. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. tatabaha sa. ii. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. . Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan. Antaranya ialah sebutan. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. mora. rangkai kata dan ayat-ayat. nada. Ini 3. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. Sebutan: Dari segi sebutan.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. i. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. kelancaran dan laras bahasa. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. intonasi. tekanan. perkataan. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan.

iii. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. Re. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. So. Dalam bidang muzik. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. dan Do. atau ayat-ayat. v. Dalam bahasa Melayu. kita dapati ada lapan nada iaitu Do. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. iv. Dalam bahasa pertuturan. La. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. la boleh menaik. Mi. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata. vi. vii. nada tidak bersifat fonemik. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem. la terdiri daripada aspek fonologi. rangkai kata. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. boleh mendatar dan sebagainya. Fa. . la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. menurun. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. morfologi dan sintaksis. Ti. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab.

suasana dan situasi yang sesuai. g) Memberi arahan. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. rakan. 3. h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. . Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. x. kemas dan teratur.viii. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. ix. ibu bapa dan sebagainya. f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar.

pendapat. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Menyampaikan komen. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. proses dan sebagainya. puisi. Mendeklamasi puisi. persekitaran. . pengalaman. diskusi. kejadian. forum. j) Membuat ulasan. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. masa bersekolah. laporan atau ulasan. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. Mengkritik cerpen. g) Memberi ucapan pendek dan mudah. e) Menerangkan proses. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. permainan. kejadian. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. seminar dan lain-lain. i) Memberi komen secara mudah. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. di rumah dan sebagainya. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. objek. prosedur dan peraturan. novel dan sebagainya. perbincangan. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. perbualan atau dialog.

a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. . b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. misalnya.3. untuk membolehkan murid. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran. Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. i. a) Guru. ii.

Mengaitkan konsep dengan bunyi. butang baju pelbagai warna dan saiz. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . buku. contohnya. berlakon. bunyi pelbagai kenderaan. Bahan sebenar seperti tiket bas. filem dan transperansi. majalah. ii. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. dialog. wawancara. iii. berpuisi dan berdialog. menu.i. video. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Contohnya.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz. terang dan jelas. 3. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur. lakonan.

guru menyusun strategi: 1. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. Latihan sebutan. 1. 2. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan . penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. Dalam masa perbincangan dengan guru. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk.paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu.

$1. . surat. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. telegram. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. Bertanyakan harga setem. gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman. juruwang. penghantar surat. v. 75 sen. . bungkusan-bungkusan. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. Minta borang telegram. . 20 sen. Misalnya. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . . kerani. Hendak menyimpan wang. iii. penerima bungkusan dan lain-lain lagi. seperti setem. penjual setem.dengannya. . bungkusan dan lain-lain. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. buku simpanan wang. iv. Minta beli setem.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. penghantar bungkusan dan sebagainya. borang telegram dan sebagainya. ii. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. 10 sen. gam.

Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. kedai makan. 2. gergasi dan haiwan. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. kedai buah-buahan. kedai buku dan kedai runcit. menjadi angkasawan. x. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: .vi. ix. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi. bercerita memainkan peranan yang penting. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. xi. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. vii. viii. Misalnya. .

bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. peribahasa. pendapat-pendapat. Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. Sikap mereka terhadap manusia. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: .b) Membina rasa hati: . Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. latar bela kang dan pengalaman murid-murid. ayat. Semasa cerita disampaikan. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . Mereka digalakkan menyoal. e) Asas untuk pendidikan agama: . minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. . Melalui cerita-cerita seperti ini. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita.

Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. PERMULAAN . Pembentukan . emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. lni bermaksud bahasa perlulah mudah. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. Semasa menyampaikannya. lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. .a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. Episod tersusun dan ada kesudahan. pernyataan. tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. menggunakan cakap ajuk. Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. pergerakan. Libatkan intelek. Penutup i. b) Komponen penyampaian. guru perlu menggunakan aneka gaya. Permulaan . menggunakan gerak isyarat. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. lakonan dan sebagainya.

perhubungan penglihatan. media dan sebagainya. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. Ini ditegaskan dari segi nada. sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. b) Kelancaran pertuturan: . la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang . Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. kekuatan dan sebagainya. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai. c) Suara guru: . Bahasa yang digunakan mestilah mudah. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. ii. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: .a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru. intonasi. pernyataan muka. gambar. ketinggian. secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar.

lakonan. Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. kognitif dan kadang-kadang fizikal. bersoal jawab dan sebagainya. g) Penjelasan tema cerita: . Komponen Penyampaian . atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya. f) Aturan perkembangan cerita: .lebih kepada murid-murid. misalnya. h) Penglibatan murid-murid: . Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. ekspresi. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. media yang sesuai digunakan. watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. soalan-soalan boleh dikemukakan. . e) Rangsangan yang tepat: . iii. Mereka boleh terlibat secara lisan. Semasa membentuk cerita. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. atau dengan melakukan sesuatu.

murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. . Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid. elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. Dengan maklumat ini. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. ii. Bahasa juga harus mudah. Di antaranya ialah: i. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. bermakna dan dramatis. situasi atau peristiwa dalam cerita. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. Perkataan yang sesuai adalah mustahak.Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan. menarik. iii.

c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. v. dengan perkataan lain. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. peringkat umur. Idea murid-murid. latar belakang . mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan. kecenderungan dan minat kanak-kanak. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman. hidup dan b ermakna. jika digunakan dengan betul. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. pernyataan muka dan badan. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya . akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. kebolehan otak. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. . ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita.iv. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. vi. b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. Kata penghubung yang betul penggunaannya. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri.

f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. iv. o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i. . Setelah selesai bercerita. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah.c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. adat resam dan kebudayaan. kepercayaan. iii. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti.

Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja.3. Lakonan . Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . 1. murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. Berkait. Lakonan . Menggunakan Patung. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Lakonan . . Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Lakonan Bisu. Dalam hal ini.

Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali. membeli setem. Membelah kayu. II. III. membasuh baju. Permainan: . tidur. Pekerjaan rumahtangga: . membuai adik dan lainlain.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . mengambil air sembahyang dan sebagainya. Situasi: . sa y a menulis di papan hitam. saya bersikat dan sebagainya. guli. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. misalnya duduk. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali. Binatang: . mengangkat air. Kambing makan rumput. menyapu. IV. bermain bola. menyiram bunga. itik berjalan. saya buka buku. membasuh kereta. Membeli barang-barang. mandi sungai dan lain-lain. 2. Main gasing. 3. layang-layang. kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. burung terbang.

Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. Lakonan yang bersengaja. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. b. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Semasa pemilihan dibuat. .i. d. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. . Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. . ii. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. c. Lakonan yang tidak bersengaja. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka. e. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan.

g. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. Patung kayu: . LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i. Patung sarung tangan: . Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. 4. Sewaktu berbincang.f. iii. 4. Patung tali . Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. ii. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya.

gerak-geri. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. Melalui aktiviti mengajar begini. nada dan intonasi yang betul. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya. teka-teki dan sajak. Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. boleh bertutur dengan gaya. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . 7. nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya. 6. gurindam dan seloka. syair . 5. Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik.

kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. suku kata.masa lebih kurang lima hingga enam minit. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. tari dengan lari. dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh . Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. dalam kumpulan besar. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. latih tubi pola ayat. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai. Contohnya perkataan daki dengan laki. pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya. frasa. Dalam latih tubi ini. malu dengan balu dan lai n-lain. salah seorang penganjur pendekatan situasi. 2. perkataan.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan.

Dalam latihan penghasilan pula. carta bergambar. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Dalam latihan ini. . Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. Di samping itu kad-kad imbasan bergambar. Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. mengikut rentak dan nada yang tertentu. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. latihan penghasilan dan karangan bebas.murid meniru dan menghafal dialog.

butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut.Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja. Murid-murid dikehendaki mencari bersama. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->