P. 1
24985042-kemahiran-berbahasa-siap-1

24985042-kemahiran-berbahasa-siap-1

|Views: 148|Likes:
Published by Alice Lian

More info:

Published by: Alice Lian on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul. Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius. Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi. .Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran. Faktor lain Antaranya kurang perhatian. tumpuan. Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri.

Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. di pasir. Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. Melatih murid menulis cepat. otot. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain. .Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan. saiz. di papan tulis dan sebagainya. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. senang dan kemas. tegak atau condong dan lain-lain. jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan.

. · Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1. · Semasa menulis. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan. PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid. murid digalakkan menyebut sambil menulis.

3. Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 . PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai. Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat.

Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi . Mengisi silang kata. 6. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5. 2.

.Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain. Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz. model · Transparensi dan overhead projector. Buku latihan · Carta · Rajah 2. Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1. · Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya.

Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1. Tulisan menjadi kotor.Jarak antara huruf tidak sama. Kecondongan tulisan tidak sama. Pembelajaran tiga peringkat menulis .

2. Mengajar tentang kedudukan badan. Menyediakan pelbagai alat pembelajaran. Kenalpasti kesalahan murid. 3. Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4. 5.kertas dan pensel semasa menulis. MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT .

Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Anderson et al. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa. 45% digunakan untuk mendengar. 30% bercakap. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar.(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. 16% membaca dan 9% menulis. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Barker (1971 : I) . Hasil daripada kajian itu. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti.KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting. Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan.

Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 . iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri. 2.1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR . mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal. . Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. . Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Dari segi kaunseling. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan. . yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak. mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati.menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%.

proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama. .listening is one half of the process of communication.. Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 . Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran. ..... Dakin (1980:31) .. .

frasa.2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar. urutan seterusnya berupaya untuk memahami. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar. .perkataan. Antaranya ialah : . mengenal bunyi bahasa. difahami dan diingati. . 2. Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar. . klausa dan ayat. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan.

. Bahasa yang digunakan begitu puitis. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen.. . Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun . Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. Untuk mengetahui keadaan semasa. Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. data dan pengetahuan. Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Misalnya dalam puisi. Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik. . fakta.

Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . Antaranya ialah faktor fizikal. 2. 2.3. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. Letar belakang keluarga. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar. Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar.

terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat. Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat. Selain itu para . Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya.Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan. Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. sebutan. Pelajar yang lemah. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut. tekanan dan intonasi. Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar.

memahami bunyi tersebut. Selain itu. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan.penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar. we must listen well to the message as it is being presented. 2. proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi. in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood. Bunyi itu dapat 20 . Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. Unless we are using a tape reco rder. Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Therefore.5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking). it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). listening has no built-in switch. U nlike reading. we cannot play yang kita semua sedia maklum.

Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. simpati dan sebagainya. Setelah mendengar beberapa kali. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. Dalam erti kata lain. Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR . Misalnya. pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi.didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. 2. Pada peringkat permulaan mendengar. sedih. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. Kesimpulannya. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan. Pada peringkat ketiga. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu.

Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan. 1. ketua murid. memberi makna. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. guru besar. Antaranya ialah memberi penerangan. Arahan itu boleh diberi oleh guru. Antaranya ialah : I. MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. . II. Biasanya. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. membuat corak.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis.

Kadangkala. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. V. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. Terbilangkah Kita? . menjelaskan sesuatu. Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang. mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti. 2. Selepas itu.membuat huraian. murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka. Kemudian. membuat taksiran. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . IV. menyatakan sebab. merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. III. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis. Pada mulanya. Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. membuat andaian interential dan memberi komen. Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif.

guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan. jeda. Selain itu.Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan. intonasi. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh. guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan. nada. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya. tekanan. . gaya. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. Pada peringkat awal atau permulaan. bentuk dan st ruktur. Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid.

sedih. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu. d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk . Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. simpati atau sebagainya. Dalam kemahiran ini. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu.

g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. Pada peringkat ini. Pada peringkat ini. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya. f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini.Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. Mereka sudah boleh mendengar. kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah. Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. h) Mendengar Dengan Pengamatan .

Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas. Ia juga boleh membuat interpretasi. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. Pada peringkat ini. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu. 2. KEMAHIRAN PERMULAAN .Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal. Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan.

mengenal sebab-sebab dan akibat. dan rangkai kata. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci.Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. mendengar dan menyebut perkataan. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. mengecam makna perkataan. bertindak terhadap soalan yang mudah. 2. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah. mengenal maklumat khusus.8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting. . memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. ayat. mengajuk bunyi. KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. mengenal urutan. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu. menjalankan perintah dan permintaan .

pantai. televisyen. 2. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. padang.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar. pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan. Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi. lali. perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. lantai. lori. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. galah atau kalah. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar.

Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. antaranya ialah : I. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan . Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu.depan padang. aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. . Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas. dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. Pada peringkat ini. latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. Tuliskan huruf-huruf A. Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar.

membaca dan menulis. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan.II. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. III. 2. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. pengukuhan dan penggayaan. Selain itu. Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar. kaedah bercerita. menyediakan konteks pembelajaran. Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar . bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid. menambah kefasihan dan keyakinan. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar.

kemuncak dan kesudahan cerita.C). Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. gerak laku dan kawalan mata. Kad-kad perkataan. Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa.B. Guru juga boleh menggunakan gambar. Latihan pemahaman. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan. suara. kecerdasan dan minat murid-murid.mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz. Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. . Kemudian.

Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar. untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. inovatif. perkembangan dan penutup. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. logik dan kritis. . penggayaan. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar.Selain itu. Disamping itu. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. pemulihan dan pengukuha n. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif.

KEMAHIRAN MEMBACA 1. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA. · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. . Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik. Membaca adalah proses pancaindera. sistem isyarat ialah symbol grafik. Dalam proses membaca. 1. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu. Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca.4. Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan. 1.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca.3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. 1.4.

1.6.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. 1. 39 .2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1.3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri.6. Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap.1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. 1.6.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis.

Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka.1.7. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 . 1.6. Pada peringkat ini.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1.1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali.4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti.

1.7. Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai. cerita jenaka dan binatang. Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis. guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Melalui bahasa. papan magnet. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid.oleh mereka. Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan. lakonan. mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid. Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru. kad-kad imbasan yang telah bertulis. . pantun kanak-kanak. Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. Oleh itu. dikawal dan disusun dengan baik.

Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 .3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.7. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Di samping itu. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca. 1. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. mengenal dan mengecam sebelum membaca. Melalui peringkat ini. e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka. d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak.c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran. Selain itu. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman.

Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. suku kata dan huruf. Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1. Dalam hal ini. bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. . Pada tahap ini juga.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid.4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. suku kata.7. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. perkataan. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. frasa dan ayat-ayat mudah. murid sudah boleh membunyikan huruf.

segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam. Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Ia juga 44 .Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. 1. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis.7. Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru. bentuk salah betul. Pada peringkat ini. Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan. 1. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti. Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini. memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.7.

dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus. minat. 1. pengalaman. 1.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1. Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya. cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar. jantina. Sekiranya murid baru mula membaca. Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza. bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus. umur. Selain itu.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid. sikap dan cita-cita murid. .8.8. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui.

murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid. 1.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi. 1.9.9. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1. bentuk dan saiz. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. 1.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca. Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna.8. Membaca perkataan bergambar.1. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik. 46 .9.

oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata.. t. a. vocal dan konsonan.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a.10. tang. b. be. bu.1 Kaedah Mengeja a. 1. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan. ayat dan seterusnya diajar membaca. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b. Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan. b. t. Misalnya. d) Kemudian mengenal rangkai kata.10. 1. misalnya ba. a (ah) = ba. au. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan. misalnya ba + tu = batu.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. bi.10. u= tu. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala. d.. c. bo . Mengeja dan membatang suku kata seperti b.u Vocal dan konsonan Diftong ai. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan.o. 1. a.= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu. 47 ba. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah.Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi.e. z. u = batu.= ba.i. b (beh).

Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk. persekitaran. Oleh kerana itu. intonasi dan . la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.1.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan.4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. kesihatan.10. struktur. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. dan jantina. 3. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi.

penguasaan sistem bunyi yang lain. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. Dalam menguasai kemahiran tersebut. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan. guru. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: .

c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. penguasaan bahasa mereka akan terganggu.Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3. .

mora. Ini 3. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. ii. intonasi.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. suku kata. i. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. jeda. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. . Sebutan: Dari segi sebutan. perkataan. ejaan dan makna. tekanan. kelancaran dan laras bahasa. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. tatabaha sa. nada.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. rangkai kata dan ayat-ayat. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan. Antaranya ialah sebutan.

atau ayat-ayat. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab.iii. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. la boleh menaik. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Re. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. Dalam bidang muzik. v. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem. Mi. Dalam bahasa Melayu. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. nada tidak bersifat fonemik. iv. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. morfologi dan sintaksis. boleh mendatar dan sebagainya. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. . peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. menurun. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. vii. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. kita dapati ada lapan nada iaitu Do. La. So. Ti. la terdiri daripada aspek fonologi. vi. dan Do. Fa. Dalam bahasa pertuturan. rangkai kata.

. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. 3. f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. ix. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. g) Memberi arahan. suasana dan situasi yang sesuai. b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. rakan.viii.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. ibu bapa dan sebagainya. f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. kemas dan teratur. Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. x.

prosedur dan peraturan. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. i) Memberi komen secara mudah. pengalaman. forum. seminar dan lain-lain. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). novel dan sebagainya. proses dan sebagainya. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Mendeklamasi puisi. g) Memberi ucapan pendek dan mudah. kejadian. Menyampaikan komen. diskusi. persekitaran. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mengkritik cerpen. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. . di rumah dan sebagainya. pendapat. perbincangan. kejadian. masa bersekolah. laporan atau ulasan. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. j) Membuat ulasan. objek. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. e) Menerangkan proses. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. puisi. permainan. perbualan atau dialog.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar.

i. a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya. Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. . untuk membolehkan murid. b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. a) Guru. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii. misalnya. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran.3. ii.

6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. terang dan jelas. wawancara. 3. Mengaitkan konsep dengan bunyi. menu. Contohnya. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. Bahan sebenar seperti tiket bas.i. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. dialog. bunyi pelbagai kenderaan. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . buku. iii. berlakon. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. contohnya. video. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. filem dan transperansi. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. lakonan. majalah. berpuisi dan berdialog. c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur. ii. butang baju pelbagai warna dan saiz.

paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan . Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. Dalam masa perbincangan dengan guru. 2. Latihan sebutan. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. 1. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. guru menyusun strategi: 1.

penghantar bungkusan dan sebagainya. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. bungkusan dan lain-lain. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . penerima bungkusan dan lain-lain lagi. . . iii. . . Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli.dengannya. Misalnya. 75 sen. buku simpanan wang. Minta beli setem. gam. Hendak menyimpan wang. borang telegram dan sebagainya. Minta borang telegram. ii. penjual setem. Bertanyakan harga setem. surat. gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. bungkusan-bungkusan. seperti setem. penghantar surat. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. v. 10 sen. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. kerani. telegram. juruwang. $1. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. iv. 20 sen. .

Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. Misalnya. gergasi dan haiwan. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: .vi. xi. x. ix. 2. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. kedai buah-buahan. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. kedai makan. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. viii. . Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. bercerita memainkan peranan yang penting. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. vii. bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. kedai buku dan kedai runcit. menjadi angkasawan. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi.

pendapat-pendapat. latar bela kang dan pengalaman murid-murid. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita. Melalui cerita-cerita seperti ini. Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik.b) Membina rasa hati: . d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: . teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. . peribahasa. mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. Mereka digalakkan menyoal. ayat. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. Semasa cerita disampaikan. perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. e) Asas untuk pendidikan agama: . Sikap mereka terhadap manusia.

tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. Permulaan . Semasa menyampaikannya. lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. Penutup i. PERMULAAN . b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. lakonan dan sebagainya. pergerakan. Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. . lni bermaksud bahasa perlulah mudah. Pembentukan . Episod tersusun dan ada kesudahan. menggunakan gerak isyarat. menggunakan cakap ajuk.a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. b) Komponen penyampaian. guru perlu menggunakan aneka gaya. pernyataan. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. Libatkan intelek. o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur.

Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. gambar. ii. c) Suara guru: . Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: . perhubungan penglihatan. intonasi. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. kekuatan dan sebagainya. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai.a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai. sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. Ini ditegaskan dari segi nada. media dan sebagainya. b) Kelancaran pertuturan: . ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang . Bahasa yang digunakan mestilah mudah. ketinggian. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . pernyataan muka. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu.

Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. atau dengan melakukan sesuatu.lebih kepada murid-murid. misalnya. g) Penjelasan tema cerita: . Mereka boleh terlibat secara lisan. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. kognitif dan kadang-kadang fizikal. Semasa membentuk cerita. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. media yang sesuai digunakan. Komponen Penyampaian . h) Penglibatan murid-murid: . ekspresi. soalan-soalan boleh dikemukakan. atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. iii. e) Rangsangan yang tepat: . Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya. . lakonan. f) Aturan perkembangan cerita: . bersoal jawab dan sebagainya.

Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid. menarik. iii. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. . Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. bermakna dan dramatis. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi.Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Bahasa juga harus mudah. ii. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. Dengan maklumat ini. elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. Di antaranya ialah: i. situasi atau peristiwa dalam cerita. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas.

c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. vi. Idea murid-murid. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. latar belakang . kebolehan otak. . ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. v. dengan perkataan lain. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya . Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman. pernyataan muka dan badan. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. Kata penghubung yang betul penggunaannya. b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. hidup dan b ermakna. jika digunakan dengan betul. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. peringkat umur.iv. b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. kecenderungan dan minat kanak-kanak.

o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. kepercayaan. Setelah selesai bercerita. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah. . iv. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. iii. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham.c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. adat resam dan kebudayaan. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan.

Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. Lakonan Bisu. Lakonan . Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . Lakonan . Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Berkait. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Lakonan . 1. murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu.3. Dalam hal ini. Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Menggunakan Patung. .

bermain bola. membuai adik dan lainlain. Kambing makan rumput. 3.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. sa y a menulis di papan hitam. guli. mengambil air sembahyang dan sebagainya. Membeli barang-barang. saya buka buku. Membelah kayu. mandi sungai dan lain-lain. 2. LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . menyiram bunga. menyapu. IV. Pekerjaan rumahtangga: . Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. burung terbang. membeli setem. III. kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. II. Main gasing. tidur. membasuh kereta. itik berjalan. membasuh baju. Situasi: . mengangkat air. misalnya duduk. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali. saya bersikat dan sebagainya. Binatang: . Permainan: . layang-layang.

Lakonan yang bersengaja. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. . Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. . e. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. c. ii. d. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya. · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Semasa pemilihan dibuat. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. . b. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. Lakonan yang tidak bersengaja.i.

Sewaktu berbincang. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. Patung kayu: . 4. Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i. 4. Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. Patung tali . iii. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya.f. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. g. Patung sarung tangan: . ii. Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan.

nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. 7. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. boleh bertutur dengan gaya. Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. syair . Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . nada dan intonasi yang betul. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. 6. Melalui aktiviti mengajar begini. gerak-geri. gurindam dan seloka. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya. teka-teki dan sajak. 5. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya.

Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya. dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). latih tubi pola ayat. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan. tari dengan lari. suku kata. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh . dalam kumpulan besar.kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan. Contohnya perkataan daki dengan laki. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog. 2. Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. frasa. pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai. perkataan. salah seorang penganjur pendekatan situasi.masa lebih kurang lima hingga enam minit. Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. Dalam latih tubi ini. malu dengan balu dan lai n-lain.

Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. latihan penghasilan dan karangan bebas. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. Dalam latihan ini. Dalam latihan penghasilan pula. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. carta bergambar. . Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Di samping itu kad-kad imbasan bergambar. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.murid meniru dan menghafal dialog.

Murid-murid dikehendaki mencari bersama. butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut.Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->