IMPLIKASI-IMPLIKASI PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN FIZIKAL TERHADAP PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran telah dikenalpasti.Implikasi-implikasi ini dapat dibahagikan kepada dua aspek, iaitu implikasi berdasarkan teori perkembangan fizikal kanak-kanak dan implikasi terhadap teori perkembangan kognitif anak-kanak. Bagi implikasi terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak pada peringkat awal remaja sekitar umur 2 hingga 6 tahun, guru-guru dinasihatkan agar membantu kanakkanak setakat yang perlu. Bantuan yang berlebihan akan menyebabkan pergantungan kanak-kanak kepada ibu bapa atau guru dan menimbulkan perasaan kurang yakin untuk melakukan sesuatu dengan sendiri. Disamping itu, kanak-kanak pada tahap ini akan berkembang pada tahap berbeza. Mereka juga aktif pada peringkat ini. Maka, guru harus menyediakan aktiviti bermain seperti permainan bola dan berlari dan mengambilkra perkembangan otot, khususnya otot-otot kecil yang belum sempurna. Implikasi terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun pula berbeza iaitu dengan mengajar kanak-kanak bermain alat muzik seperti piano atau biola dan berkait. Kanak-kanak lelaki pula lebih cenderung ke arah permainan lasak seperti permainan di padang. Selain itu, aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan agar saiz, berat badan dan rakan sebaya tidak akan menimbulkan sebarang masalah sosial dan penyesaian. Implikasi perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat pra operasi dalam lingkungan umur 2 hingga 7 tahun pula ialah dengan mengajar kanak-kanak menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit seperti menggunakan bahan maujud seperti batu dan guli untuk mengajar kemahiran menambah dan menolak. Disamping itu, arahan yang diberikan guru haruslah pendek disertai dengan conntoh. Sebagai contoh, arahan untuk beratur di luar kelas atau bagaimana untuk menjalankan sesuati aktiviti dengan menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Implikasi bagi perkembangan kognitif kanak-kanak bagi peringkat umur 7 hingga 11 tahun pula ialah kanak-kanak harus diajar dengan menggunakan bahan yang konkrit terutama untuk belajar kemahiran baru. Sebagai contoh, model-model tiga dimensi 3D seperti haiwan dan tumbuhan boleh membantu kanak-kanak mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada mereka. Implikasi lain terhadap proses ini ialah kanak-kanak harus diberi peluang untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang diajar. Sebagai contoh, satu eksperimen telah dijalankan dalam subjek sains seperti mengkaji keperluan cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan.

Rakan sebaya banyak menyokong dalam aktiviti yang dilakukan terutama aktiviti berkumpulan. Ini dapat membantu kepada kefahaman murid. Aktiviti senaman yang dirancang perlulah sesuai dengan perkembangan individu murid. dan daripada yang umum kepada khusus dan sebagainya. ahli psikologi bukanlah terdiri daripada mereka yang membuat kajian tentang bagaimana menguasai pemikiran orang lain atau menipu orang lain. Sesuatu proses pelajaran adalah berperingkat-peringkat mengikut setiap bab atau silibus subjek yang akan diajar. tarian dan sebagainya. emosi. daripada yang konkrit kepada abstrak. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) berkenaan hendaklah yang bermakna dan menyeronokkan. Penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran (P&P) juga hendaklah menarik minat perhatian murid. menyusun dan mempertingkatkan isi pelajaran agar mudah difahami oleh murid. membantu individu memperbaiki diri sendiri supaya dapat mencapai matlamat atau cita-cita mereka dalam norma-norma kehidupan seharian. Murid akan berasa seronok dengan setiap aktiviti yang dilakukan.Hal ini kerana. melompat. Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak membawa banyak faedah kepada guru. menendang dan sebagainya. Kefahaman yang berkesan terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) agar diri setiap murid bersedia dengan ilmu di dada dalam melangkah dan menghadapi masa akan datang. Murid-murid akan berkongsi aktiviti sesama mereka dan melakukannya dengan rela hati dan bergembira. Seterusnya menyediakan pelajaran yang bermula daripada yang senang kepada yang susah. sederhana ataupun baik. Guru juga perlulah menyediakan objektif yang sesuai arasnya mengikut tahap individu murid dan menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang membantu kepada perkembangan jasmani. setiap murid mempunyai tahap masing-masing. Dalam pada itu. bola jaring.Sama ada tahap rendah.Kandungan isi perlu dirancang terlebih dahulu dan dikaji keberkesanannya agar mencapai matlamatnya. Ini dapat membantu penglibatan setiap individu murid dalam aktiviti yang dirancang sama ada di dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. Sebagai contoh bermain bola sepak. Setiap sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan mencapai objektif matlamatnya seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antara faedah utama yang dapat membantu dan membentuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah menyediakan isi pengajaran yang sejajar dengan keupayaan mental murid-murid.IMPLIKASI ASPEK PERKEMBANGAN TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU DALAM BILIK DARJAH Mengikut Kalat (1999). penghafalan murid dan berikutnya pengamalan murid dalam . intelek dan sosial. rohani. penghayatan murid. Tetapi bidang psikologi adalah ilmu yang memahami diri mereka sendiri.Contohnya seperti berlari.

soal jawab. . Sebagai contoh cara-cara menggosok gigi.Hendaklah menggunakan berus gigi yang masih elok untuk digunakan. Guru akan memberi nasihat dan peringatan melalui penekanan dalam menyedarkan diri murid betapa pentingnya pelajaran kepada diri dan kehidupan mereka. Peranan guru memberi input yang berguna dan membantu perkembangan murid. Guru juga perlu membimbing murid melakukan pemindahan pembelajaran hasil daripada pemahaman konsep secara lebih jelas dan mendalam. Perkembangan dan pertumbuhan akan seiring mengikut usia mereka.Sebagai contoh subjek agama. Seseorang murid itu akan merasainya sendiri perubahan dalam kehidupan seharian mereka .kehidupan seharian. dan berdikari. Peranan ibubapa dirumah juga diharapkan dan digalakkan dalam membimbing proses pembelajaran. dengan mengisi slot seperti sesi perbincangan. pendidikan jasmani dan sebagainya. Guru juga berperanan dalam memotivasikan murid dengan pelajaran yang menarik serta bermakna terutamanya kepada diri murid juga dalam kehidupan mereka. Bantuan daripada guru dalam tugasan yang diberikan amat membantu kefahaman murid berkenaan tentang apa yang diajar. Ini dapat mengetahui di mana tahap pencapaian seseorang murid ataupun maklum balas daripada mereka sama ada apa yang disampaikan atau diajar diterima dengan baik ataupun tidak. Ini kerana ibubapa adalah orang yang paling hampir dan memahami keperluan mereka. Perkembangan jasmani.Menggunakan ubat gigi yang bagus kandungannya. intelek dan sosial akan terbentuk dengan baik dan normal mengikut pertumbuhan seseorang individu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Guru sebagai tunggak utama membantu pengajaran dan pembelajaran (P&P) muridmurid di sekolah. gusi atau gigi. rumusan dan sebagainya. keyakinan diri. pendidikan moral. rohani. Peranan dan tugas ini amat berat dan mencabar dalam mencapai perkembangan terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) murid di dalam bilik darjah. Dalam masa yang sama. meningkatkan ingatan murid kerana pembelajaran adalah efektif dengan aras perkembangan mental mereka. sains. mengelak penyakit mulut.Setiap pendedahan pelajaran adalah untuk membantu kepada pengenalan kendiri setiap murid berkenaan. Guru perlulah meluangkan masa dengan cara mengambil sedikit waktu belajar. emosi. Tidak terlalu ganas dan menyakitkan. Justeru itu.Hal ini membantu kepada kebersihan mulut. melakukan penyerapan dan penggabungjalinan yang sejajar dengan pelbagai aspek perkembangan murid. Dan menggosok gigi dengan cara yang betul dan teratur.

motivasi dan perbezaan individu. Pertumbuhan lebih kepada perubahan fizikal (kuantitatif). Manakala perkembangan merupakan suatu perubahan di segi kualitatif yang berjalan secara berperingkat. Pada pendapat saya. 2002. bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut: * Teori-teori perkembangan manusia * Potensi manusia * Motivasi * Perbezaan Individu Konsep pertumbuhan dan perkembangan adalah berbeza.2. Di setiap peringkat kanak-kanak mengalami perubahan yang berbeza. di antara cara yang dapat membantu mengoptimumkan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan murid-murid ialah guru perlu mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak iaitu teori perkembangan manusia. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Namun begitu ia saling berinteraksi ( Mok Soon Sang. potensi manusia. m/s12). Pada pendapat anda. . Subang Jaya Selangor.

Di sinilah peranan guru amat penting untuk membantu murid menghadapi konflik diri untuk membolehkannya bersama dengan rakan yang lain. Perkembangan kognitif Bagi perkembangan kognitif pula biasanya melibatkan perancangan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang menarik dan pelbagai alat bantu mengajar yang membentuk konsep yang bertepatan dan bersesuaian dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang optimum. Perkembangan Jasmani. Perkembangan Emosi dan Rohani Bagi perkembangan emosi dan rohani guru perlu membimbing pelajar menghadapi dan menyelesaikan permasalahan emosi dan rohani yang bersesuaian.Bagi teori perkembangan manusia. perkembangan kognitif. Contohnya penggunaan kad imbasan dan vcd semasa sesi pembelajaran dan pengajaran . empat aspek utama yang perlu diberikan perhatian ialah perkembangan jasmani. . Contohnya bagi pelajar tahun satu. 3. 1. maka ini akan menyebabkannya jadi malu untuk berhadapan dengan rakan-rakan dan boleh mengganggu tumpuannya kepada pembelajaran. aktiviti jasmani yang bersesuaian dengan peringkat umur ini ialah lari membawa bola dan sebagainya 2. Bagi perkembangan jasmani guru perlu menguruskan pendidikan jasmani dan permainan serta kerja praktik mengikut perkembangan fizikal pelajar bukannya yang bersifat kompleks. Contohnya bagi pelajar yang mengalami gangguan emosi kerana kegemukan sering diejek oleh rakannya. perkembangan emosi dan rohani dan perkembangan social.

Contohnya aktiviti projek buku skrap secara berkumpulan. 3. Potensi Intelek Bagi potensi intelek biasanya melalui aktiviti-aktiviti kognitif. Ini bermakna potensi intelek pelajar akan berkembang jika pelajar terlibat dalam kajian ilmiah seperti bidang bahasa dan matematik. Contohnya pelajar yang berpotensi dalam bidang muzik akan mudah menghafal lirik lagu-lagu yang diberikan. Perkembangan Sosial Dalam perkembangan social guru boleh menggunakan aktiviti projek. negeri dan seterusnya Negara. intelek. Potensi Bakat Potensi bakat juga terdapat pada individu tertentu. Contohnya seorang peamain badminton yang berpotensi dalam bidang jasmani mungkin akan dipilih mewakili sekolah .Potensi Jasmani Bagi potensi jasmani merujuk kepada kemampuan untuk memperoleh kecemerlangan dalam bidang kesukanan dan permainan. 1.4. bakat dan emosi. Dalam usaha untuk membantu murid mencapai pertumbuhan yang optimum faktor mencungkil potensi yang ada dalam diri murid juga boleh membantu untuk memperkembangkan kreativiti dan kebolehan yang ada dalam diri mereka. perbincangan dan permainan secara kumpulan berdasarkan perkembangan social manusia untuk memoptimumkan perkembangan pembelajaran dan poengajaran. Potensi pelajar boleh dilihat dari aspek jasmani. 2. kemudian daerah . .

2002. Mewujudkan set induksi yang menarik. 4. Menggunakan teknik peneguhan untuk memupuk dan mengekalkan motivasi murid dalam pembelajaran yang selanjutnya. Menggunakan pengalaman murid untuk mengaitkan dengan pelajaran baru. . 5. Mewujudkan semangat bersaing melalui pelbagai aktiviti seperti permainan atau pertandingan. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Potensi Emosi Potensi emosi atau perasaan merujuk kepada keupayaan individu untuk mengubah sikap. Berdasarkan dua bentuk motivasi ini satu penggarapan perlu dilakukan untuk memperkembangkan strategi Pengajaran & Pembelajaran antaranya. kognitif social dan emosi. Ia bertujuan untuk membantu merangsang. 3. 1. Perbezaan yang paling ketara ialah keupayaan mental. pelbagai variasi dapat dilihat dan harus diteliti oleh guru kelas. membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap suatu matlamat tertentu termasuklah untuk mengubah sikap. Sentiasa membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan soalan-soalan yang mencabar. Kumpulan Budiman Sdn Bhd Subang Jaya Selangor. minat dan tingkahlaku mereka. nilai atau mengawal persaaannya. Contohnya pelajar yang bersikap negatif terhadap kerja sekolah akan berubah menjadi positif apabila menyedari kepentingan tugasan sekolah.4. Motivasi terbahagi kepada dua iaitu motivasi diri dan motivasi di segi pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran.( Mok Soon Sang. Motivasi diri murid juga mampu mempengaruhi faktor mengoptimumkan perkembangan mereka. m/s12) Dari sudut perbezaan individu dalam mempengaruhi pertumbuhan yang optimum. 2.

1.Perbezaan Mental Bagi perbezaan keupayaan mental akan dapat dilihat melalui pencapaian akaademik yang jauh tinggi bagi pelajar yang cerdas berbanding pelajar yang kurang cerdas. 4. Guru boleh menangani perbezaan ini melaluinpembag=hagian kumpulan mengikut pencapaian mereka dan seterusnya memberikan tumpuan yang lebih kepada pelajar yang lemah. Contohnya aktiviti pemulihan untuk pelajar yang lemah dan aktiviti pengayaan bagi pelajar yang cerdas. Contohnya aktiviti senaman yang mudah kepada yang berbentuk kompleks. Perbezaan Sosial Bagi perbezaan social biasanya pelajar biasanya pelajar yang bersifat ekstrovert lebih aktif mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Perbezaan Emosi Bagi perbezaan emosi biasanya pelajar yang berasal dari keluarga yang bahagia kan mengalami kestabilan emosi berbanding pelajar yang berasal dari keluarga yang retak. Guru perlu bijak mewujudkan peluang untuk pelajar menikmati kejayaan terutamanya yang lemah. oleh itu guru perlu lebih bersimpati dan cuba menyelesaikan masalah ini meallui sesi kaunseling. .Perbezaan Jasmani bagi perbezaan jasmani biasanya melibatkan keupayaan pelajar tersebut melakukan aktiviti senaman. Oleh yang demikian guru perlu memastikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan hendaklah sejjar dengan kebolehan mereka. 2. 3.

pencapaian. . arahan mengkhusus kepada perkara tertentu dan mengurangkan variabiliti berhubung latarbelakang.Guru perlu mengenalpasti pendekatan yang perlu dilakukan mengikut aras-aras tertentu yang dapat diikuti oleh semua peringkat kognitif murid dengan baik dan sempurna. Selain itu aktiviti lain ialah menjalankan proses pembelajaran secara koperatif. kebolehan dan sebagainya. Guru yang dapat menggabungjalin dan membuat penelitian khusus mampu mengubah corak pertumbuhan dan perkembangan murid kepada pencapaian yang lebih optimum.

Di dalam proses pengajaran di kelas pelbagai jenis tingklahlaku akan ditemui atau dihadapi oleh guru lebih-lebih lagi menghadapi murid yang bercirikan ekstrovert dan introvert. cemas. Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai. Peranan guru sebagai role-model. berinisiatif. tidak banyak bercakap tetapi sukakan sistem hidup yang teratur. sensitif. Beberapa kaedah dan cara boleh digunakan untuk membantu meningkatkan ciri-ciri positif bagi kedua-dua personaliti ini. guru-guru boleh melakukan perkara-perkara seperti berikut. pemalu. Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang introvert. introvert dan ambivert. mudah bertindakbalas. INTROVERT Ciri seoarang introvert pula ialah pasif. persepsi positif dari rakan sebaya dan individu yang diterima dalam kumpulan. kurang bersedia menghadapi risiko.3(a). boleh dipercayai. persekitaran sekolah yang baik. 1. aktif. bagaimana anda dapat meningkatkan ciri-ciri positif kedua-dua personaliti ini. EKSTROVERT Seorang Ekstrovert mempunyai banyak ciri positif seperti bersemangat. berupaya menjadi pemimpin dan gemarkan keseronokan. 2. penglibatan secara aktif dalam aktiviti ko-kurikulum mampu untuk membantu menggalakkan pembentukan ciri personaliti yang lebih yakin (positif). Bagi murid yang berciri ekstrovert. suka bersosial. . Personaliti manusia boleh dikategorikan kepada tiga iaitu ektrovert. sukakan perubahan.

Ini akan menjadikan mereka lebih berkeyakinan. Contohnya soalan-soalan latihan yang mempunyai ransangan gambar yang mudah. Memperbanyakkan aktiviti pengayaan. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Contohnya dalam aktiviti sukan guru boleh melibatkan mereka dalam permainan yang mudah seperti lari membawa bola. Melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti mudah dalam kelas ataupun di luar kelas yang membolehkan mereka menikmati perasaan kejayaan. 2. 3. Sentiasa menggalak dan merangsang pelajar untuk mengemukakan soalan tidak kiralah samada dalam proses pengajaran di kelas mahupun di luar kelas. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Contohnya aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Bagi murid yang berciri introvert pula mereka dapat dibantu dengan. Mereka ini boleh dipercayai untuk dilantik membimbing rakan sekelas yang mempunyai ciri introvert (pasif) dalam menjalankan aktiviti kumpulan. 2004. 1. Subang Jaya Selangor. 3. Contohnya ransangan membina soalan melalui gambar-gambar yang disediakan oleh guru. 4. Hentikan segala ejekan si bodoh atau si bulat yang biasa ditujukan kepadanya tetapi berikan kata-kata pujian untuk meransang penglibatan di dalam kelas. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).1. . (Mok Soon Sang. Pastikan isi pelajaran yang diberikan atau latihan yang disediakan adalah setimpal dengan kebolehan. 2. m/s 54).

Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. permainan dan unit beruniform di mana mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan individu lain. Menggalakan mereka untuk menyertai aktiviti kelab sukan. ( Ee Ah Meng.Semester 1. m/s 176-177). . 6. Psikologi Pendidikan 1 Psikologi Perkembangan . Jadikan mereka ketua dalam kumpulan yang memerlukannya berinteraksi dengan ahli kumpulannya.4. 1999. Mengadakan sesi kaunseling untuk mengenalpasti punca yang menyebabkan dia menjadi seorang introvert. 5.