P. 1
IMPLIKASI

IMPLIKASI

|Views: 814|Likes:
Published by pijie sumak

More info:

Published by: pijie sumak on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

IMPLIKASI-IMPLIKASI PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN FIZIKAL TERHADAP PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran telah dikenalpasti.Implikasi-implikasi ini dapat dibahagikan kepada dua aspek, iaitu implikasi berdasarkan teori perkembangan fizikal kanak-kanak dan implikasi terhadap teori perkembangan kognitif anak-kanak. Bagi implikasi terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak pada peringkat awal remaja sekitar umur 2 hingga 6 tahun, guru-guru dinasihatkan agar membantu kanakkanak setakat yang perlu. Bantuan yang berlebihan akan menyebabkan pergantungan kanak-kanak kepada ibu bapa atau guru dan menimbulkan perasaan kurang yakin untuk melakukan sesuatu dengan sendiri. Disamping itu, kanak-kanak pada tahap ini akan berkembang pada tahap berbeza. Mereka juga aktif pada peringkat ini. Maka, guru harus menyediakan aktiviti bermain seperti permainan bola dan berlari dan mengambilkra perkembangan otot, khususnya otot-otot kecil yang belum sempurna. Implikasi terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun pula berbeza iaitu dengan mengajar kanak-kanak bermain alat muzik seperti piano atau biola dan berkait. Kanak-kanak lelaki pula lebih cenderung ke arah permainan lasak seperti permainan di padang. Selain itu, aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan agar saiz, berat badan dan rakan sebaya tidak akan menimbulkan sebarang masalah sosial dan penyesaian. Implikasi perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat pra operasi dalam lingkungan umur 2 hingga 7 tahun pula ialah dengan mengajar kanak-kanak menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit seperti menggunakan bahan maujud seperti batu dan guli untuk mengajar kemahiran menambah dan menolak. Disamping itu, arahan yang diberikan guru haruslah pendek disertai dengan conntoh. Sebagai contoh, arahan untuk beratur di luar kelas atau bagaimana untuk menjalankan sesuati aktiviti dengan menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Implikasi bagi perkembangan kognitif kanak-kanak bagi peringkat umur 7 hingga 11 tahun pula ialah kanak-kanak harus diajar dengan menggunakan bahan yang konkrit terutama untuk belajar kemahiran baru. Sebagai contoh, model-model tiga dimensi 3D seperti haiwan dan tumbuhan boleh membantu kanak-kanak mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada mereka. Implikasi lain terhadap proses ini ialah kanak-kanak harus diberi peluang untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang diajar. Sebagai contoh, satu eksperimen telah dijalankan dalam subjek sains seperti mengkaji keperluan cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan.

Antara faedah utama yang dapat membantu dan membentuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah menyediakan isi pengajaran yang sejajar dengan keupayaan mental murid-murid. Penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran (P&P) juga hendaklah menarik minat perhatian murid. membantu individu memperbaiki diri sendiri supaya dapat mencapai matlamat atau cita-cita mereka dalam norma-norma kehidupan seharian.Sama ada tahap rendah. emosi.Contohnya seperti berlari. Murid-murid akan berkongsi aktiviti sesama mereka dan melakukannya dengan rela hati dan bergembira. penghayatan murid. Guru juga perlulah menyediakan objektif yang sesuai arasnya mengikut tahap individu murid dan menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang membantu kepada perkembangan jasmani.IMPLIKASI ASPEK PERKEMBANGAN TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU DALAM BILIK DARJAH Mengikut Kalat (1999). Kefahaman yang berkesan terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) agar diri setiap murid bersedia dengan ilmu di dada dalam melangkah dan menghadapi masa akan datang. rohani.Hal ini kerana. Seterusnya menyediakan pelajaran yang bermula daripada yang senang kepada yang susah. Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak membawa banyak faedah kepada guru. Sebagai contoh bermain bola sepak. tarian dan sebagainya. penghafalan murid dan berikutnya pengamalan murid dalam . Aktiviti senaman yang dirancang perlulah sesuai dengan perkembangan individu murid. Dalam pada itu. intelek dan sosial. daripada yang konkrit kepada abstrak. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) berkenaan hendaklah yang bermakna dan menyeronokkan. Murid akan berasa seronok dengan setiap aktiviti yang dilakukan. Rakan sebaya banyak menyokong dalam aktiviti yang dilakukan terutama aktiviti berkumpulan. Setiap sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan mencapai objektif matlamatnya seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sederhana ataupun baik. setiap murid mempunyai tahap masing-masing. Tetapi bidang psikologi adalah ilmu yang memahami diri mereka sendiri. menendang dan sebagainya. bola jaring. Ini dapat membantu kepada kefahaman murid. Ini dapat membantu penglibatan setiap individu murid dalam aktiviti yang dirancang sama ada di dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. ahli psikologi bukanlah terdiri daripada mereka yang membuat kajian tentang bagaimana menguasai pemikiran orang lain atau menipu orang lain. melompat. menyusun dan mempertingkatkan isi pelajaran agar mudah difahami oleh murid.Kandungan isi perlu dirancang terlebih dahulu dan dikaji keberkesanannya agar mencapai matlamatnya. dan daripada yang umum kepada khusus dan sebagainya. Sesuatu proses pelajaran adalah berperingkat-peringkat mengikut setiap bab atau silibus subjek yang akan diajar.

intelek dan sosial akan terbentuk dengan baik dan normal mengikut pertumbuhan seseorang individu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). mengelak penyakit mulut.Hal ini membantu kepada kebersihan mulut. Ini dapat mengetahui di mana tahap pencapaian seseorang murid ataupun maklum balas daripada mereka sama ada apa yang disampaikan atau diajar diterima dengan baik ataupun tidak. Peranan dan tugas ini amat berat dan mencabar dalam mencapai perkembangan terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) murid di dalam bilik darjah. Bantuan daripada guru dalam tugasan yang diberikan amat membantu kefahaman murid berkenaan tentang apa yang diajar. Guru juga berperanan dalam memotivasikan murid dengan pelajaran yang menarik serta bermakna terutamanya kepada diri murid juga dalam kehidupan mereka. . pendidikan moral. sains. Ini kerana ibubapa adalah orang yang paling hampir dan memahami keperluan mereka. Perkembangan dan pertumbuhan akan seiring mengikut usia mereka. rohani.kehidupan seharian. gusi atau gigi. Guru sebagai tunggak utama membantu pengajaran dan pembelajaran (P&P) muridmurid di sekolah. dan berdikari. meningkatkan ingatan murid kerana pembelajaran adalah efektif dengan aras perkembangan mental mereka. Guru akan memberi nasihat dan peringatan melalui penekanan dalam menyedarkan diri murid betapa pentingnya pelajaran kepada diri dan kehidupan mereka. Guru perlulah meluangkan masa dengan cara mengambil sedikit waktu belajar. Sebagai contoh cara-cara menggosok gigi. Guru juga perlu membimbing murid melakukan pemindahan pembelajaran hasil daripada pemahaman konsep secara lebih jelas dan mendalam.Menggunakan ubat gigi yang bagus kandungannya. melakukan penyerapan dan penggabungjalinan yang sejajar dengan pelbagai aspek perkembangan murid.Sebagai contoh subjek agama. Peranan ibubapa dirumah juga diharapkan dan digalakkan dalam membimbing proses pembelajaran. Seseorang murid itu akan merasainya sendiri perubahan dalam kehidupan seharian mereka . pendidikan jasmani dan sebagainya. rumusan dan sebagainya. Perkembangan jasmani.Hendaklah menggunakan berus gigi yang masih elok untuk digunakan. Dalam masa yang sama. Tidak terlalu ganas dan menyakitkan. Peranan guru memberi input yang berguna dan membantu perkembangan murid. dengan mengisi slot seperti sesi perbincangan.Setiap pendedahan pelajaran adalah untuk membantu kepada pengenalan kendiri setiap murid berkenaan. emosi. keyakinan diri. Justeru itu. Dan menggosok gigi dengan cara yang betul dan teratur. soal jawab.

bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut: * Teori-teori perkembangan manusia * Potensi manusia * Motivasi * Perbezaan Individu Konsep pertumbuhan dan perkembangan adalah berbeza. Pertumbuhan lebih kepada perubahan fizikal (kuantitatif). di antara cara yang dapat membantu mengoptimumkan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan murid-murid ialah guru perlu mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak iaitu teori perkembangan manusia.motivasi dan perbezaan individu.2. Pada pendapat saya. Namun begitu ia saling berinteraksi ( Mok Soon Sang. Pada pendapat anda. Manakala perkembangan merupakan suatu perubahan di segi kualitatif yang berjalan secara berperingkat. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 2002. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Di setiap peringkat kanak-kanak mengalami perubahan yang berbeza. . Subang Jaya Selangor. m/s12). potensi manusia.

. Contohnya penggunaan kad imbasan dan vcd semasa sesi pembelajaran dan pengajaran . perkembangan emosi dan rohani dan perkembangan social. Bagi perkembangan jasmani guru perlu menguruskan pendidikan jasmani dan permainan serta kerja praktik mengikut perkembangan fizikal pelajar bukannya yang bersifat kompleks. Perkembangan kognitif Bagi perkembangan kognitif pula biasanya melibatkan perancangan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang menarik dan pelbagai alat bantu mengajar yang membentuk konsep yang bertepatan dan bersesuaian dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang optimum. perkembangan kognitif. empat aspek utama yang perlu diberikan perhatian ialah perkembangan jasmani. aktiviti jasmani yang bersesuaian dengan peringkat umur ini ialah lari membawa bola dan sebagainya 2. Perkembangan Jasmani. Perkembangan Emosi dan Rohani Bagi perkembangan emosi dan rohani guru perlu membimbing pelajar menghadapi dan menyelesaikan permasalahan emosi dan rohani yang bersesuaian. 3. Di sinilah peranan guru amat penting untuk membantu murid menghadapi konflik diri untuk membolehkannya bersama dengan rakan yang lain. maka ini akan menyebabkannya jadi malu untuk berhadapan dengan rakan-rakan dan boleh mengganggu tumpuannya kepada pembelajaran. Contohnya bagi pelajar tahun satu. Contohnya bagi pelajar yang mengalami gangguan emosi kerana kegemukan sering diejek oleh rakannya. 1.Bagi teori perkembangan manusia.

Potensi Jasmani Bagi potensi jasmani merujuk kepada kemampuan untuk memperoleh kecemerlangan dalam bidang kesukanan dan permainan. kemudian daerah . negeri dan seterusnya Negara. Contohnya pelajar yang berpotensi dalam bidang muzik akan mudah menghafal lirik lagu-lagu yang diberikan. 3. bakat dan emosi.4. Contohnya aktiviti projek buku skrap secara berkumpulan. 1. perbincangan dan permainan secara kumpulan berdasarkan perkembangan social manusia untuk memoptimumkan perkembangan pembelajaran dan poengajaran. Perkembangan Sosial Dalam perkembangan social guru boleh menggunakan aktiviti projek. intelek. Ini bermakna potensi intelek pelajar akan berkembang jika pelajar terlibat dalam kajian ilmiah seperti bidang bahasa dan matematik. Potensi Bakat Potensi bakat juga terdapat pada individu tertentu. Potensi Intelek Bagi potensi intelek biasanya melalui aktiviti-aktiviti kognitif. Potensi pelajar boleh dilihat dari aspek jasmani. 2. Contohnya seorang peamain badminton yang berpotensi dalam bidang jasmani mungkin akan dipilih mewakili sekolah . . Dalam usaha untuk membantu murid mencapai pertumbuhan yang optimum faktor mencungkil potensi yang ada dalam diri murid juga boleh membantu untuk memperkembangkan kreativiti dan kebolehan yang ada dalam diri mereka.

Mewujudkan semangat bersaing melalui pelbagai aktiviti seperti permainan atau pertandingan. Ia bertujuan untuk membantu merangsang. Sentiasa membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan soalan-soalan yang mencabar. 2002. minat dan tingkahlaku mereka. Mewujudkan set induksi yang menarik. Berdasarkan dua bentuk motivasi ini satu penggarapan perlu dilakukan untuk memperkembangkan strategi Pengajaran & Pembelajaran antaranya. 2. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. 3. .( Mok Soon Sang. Potensi Emosi Potensi emosi atau perasaan merujuk kepada keupayaan individu untuk mengubah sikap. 1. Motivasi diri murid juga mampu mempengaruhi faktor mengoptimumkan perkembangan mereka. Contohnya pelajar yang bersikap negatif terhadap kerja sekolah akan berubah menjadi positif apabila menyedari kepentingan tugasan sekolah.4. Motivasi terbahagi kepada dua iaitu motivasi diri dan motivasi di segi pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran. kognitif social dan emosi. Menggunakan teknik peneguhan untuk memupuk dan mengekalkan motivasi murid dalam pembelajaran yang selanjutnya. pelbagai variasi dapat dilihat dan harus diteliti oleh guru kelas. Perbezaan yang paling ketara ialah keupayaan mental. membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap suatu matlamat tertentu termasuklah untuk mengubah sikap. 5. m/s12) Dari sudut perbezaan individu dalam mempengaruhi pertumbuhan yang optimum. 4. Kumpulan Budiman Sdn Bhd Subang Jaya Selangor. nilai atau mengawal persaaannya. Menggunakan pengalaman murid untuk mengaitkan dengan pelajaran baru.

Oleh yang demikian guru perlu memastikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan hendaklah sejjar dengan kebolehan mereka. Perbezaan Emosi Bagi perbezaan emosi biasanya pelajar yang berasal dari keluarga yang bahagia kan mengalami kestabilan emosi berbanding pelajar yang berasal dari keluarga yang retak. Guru perlu bijak mewujudkan peluang untuk pelajar menikmati kejayaan terutamanya yang lemah. . oleh itu guru perlu lebih bersimpati dan cuba menyelesaikan masalah ini meallui sesi kaunseling. Contohnya aktiviti pemulihan untuk pelajar yang lemah dan aktiviti pengayaan bagi pelajar yang cerdas. Contohnya aktiviti senaman yang mudah kepada yang berbentuk kompleks.1.Perbezaan Jasmani bagi perbezaan jasmani biasanya melibatkan keupayaan pelajar tersebut melakukan aktiviti senaman. 3. 2. Guru boleh menangani perbezaan ini melaluinpembag=hagian kumpulan mengikut pencapaian mereka dan seterusnya memberikan tumpuan yang lebih kepada pelajar yang lemah. 4. Perbezaan Sosial Bagi perbezaan social biasanya pelajar biasanya pelajar yang bersifat ekstrovert lebih aktif mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran.Perbezaan Mental Bagi perbezaan keupayaan mental akan dapat dilihat melalui pencapaian akaademik yang jauh tinggi bagi pelajar yang cerdas berbanding pelajar yang kurang cerdas.

arahan mengkhusus kepada perkara tertentu dan mengurangkan variabiliti berhubung latarbelakang. pencapaian. kebolehan dan sebagainya. .Guru perlu mengenalpasti pendekatan yang perlu dilakukan mengikut aras-aras tertentu yang dapat diikuti oleh semua peringkat kognitif murid dengan baik dan sempurna. Selain itu aktiviti lain ialah menjalankan proses pembelajaran secara koperatif. Guru yang dapat menggabungjalin dan membuat penelitian khusus mampu mengubah corak pertumbuhan dan perkembangan murid kepada pencapaian yang lebih optimum.

cemas.3(a). tidak banyak bercakap tetapi sukakan sistem hidup yang teratur. 2. guru-guru boleh melakukan perkara-perkara seperti berikut. Personaliti manusia boleh dikategorikan kepada tiga iaitu ektrovert. Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang introvert. mudah bertindakbalas. . Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai. aktif. Di dalam proses pengajaran di kelas pelbagai jenis tingklahlaku akan ditemui atau dihadapi oleh guru lebih-lebih lagi menghadapi murid yang bercirikan ekstrovert dan introvert. 1. sensitif. introvert dan ambivert. bagaimana anda dapat meningkatkan ciri-ciri positif kedua-dua personaliti ini. berupaya menjadi pemimpin dan gemarkan keseronokan. persekitaran sekolah yang baik. pemalu. persepsi positif dari rakan sebaya dan individu yang diterima dalam kumpulan. suka bersosial. boleh dipercayai. kurang bersedia menghadapi risiko. Peranan guru sebagai role-model. sukakan perubahan. penglibatan secara aktif dalam aktiviti ko-kurikulum mampu untuk membantu menggalakkan pembentukan ciri personaliti yang lebih yakin (positif). Bagi murid yang berciri ekstrovert. EKSTROVERT Seorang Ekstrovert mempunyai banyak ciri positif seperti bersemangat. INTROVERT Ciri seoarang introvert pula ialah pasif. Beberapa kaedah dan cara boleh digunakan untuk membantu meningkatkan ciri-ciri positif bagi kedua-dua personaliti ini. berinisiatif.

. (Mok Soon Sang. 3.1. 4. Subang Jaya Selangor. Bagi murid yang berciri introvert pula mereka dapat dibantu dengan. 2. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. 2. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Contohnya aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Contohnya soalan-soalan latihan yang mempunyai ransangan gambar yang mudah. Hentikan segala ejekan si bodoh atau si bulat yang biasa ditujukan kepadanya tetapi berikan kata-kata pujian untuk meransang penglibatan di dalam kelas. m/s 54). Pastikan isi pelajaran yang diberikan atau latihan yang disediakan adalah setimpal dengan kebolehan. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Sentiasa menggalak dan merangsang pelajar untuk mengemukakan soalan tidak kiralah samada dalam proses pengajaran di kelas mahupun di luar kelas. Ini akan menjadikan mereka lebih berkeyakinan. Melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti mudah dalam kelas ataupun di luar kelas yang membolehkan mereka menikmati perasaan kejayaan. Contohnya dalam aktiviti sukan guru boleh melibatkan mereka dalam permainan yang mudah seperti lari membawa bola. Contohnya ransangan membina soalan melalui gambar-gambar yang disediakan oleh guru. 1. Memperbanyakkan aktiviti pengayaan. 3. 2004. Mereka ini boleh dipercayai untuk dilantik membimbing rakan sekelas yang mempunyai ciri introvert (pasif) dalam menjalankan aktiviti kumpulan.

. 6. 1999. Menggalakan mereka untuk menyertai aktiviti kelab sukan. ( Ee Ah Meng. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Mengadakan sesi kaunseling untuk mengenalpasti punca yang menyebabkan dia menjadi seorang introvert. permainan dan unit beruniform di mana mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan individu lain. 5. m/s 176-177).Semester 1. Psikologi Pendidikan 1 Psikologi Perkembangan .4. Jadikan mereka ketua dalam kumpulan yang memerlukannya berinteraksi dengan ahli kumpulannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->