Cabutan Bertuah & Peraduan, Pertandingan Moden - www.zaharuddin.

net

http://www.zaharuddin.net/index2.php?option=com_content&task=vie...

Written by Administrator, on 24-03-2008 22:28 Views Favoured 13603 20

Oleh Zaharuddin Abd Rahman http://www.zaharuddin.net/ Apa hukum cabutan bertuah? Adakah ianya judi?. Soalan sebegini agak banyak menerjah kotak email dan sistem sms 33221 saya. Cabutan bertuah mempunyai pelbagai bentuk dan jenis, ada yang halal dan ada yang haram. Dalam tulisan ringkas ini saya cuba dedahkan beberapa bentuk dan hukum setiap satunya. Namun sebelum kita melihat bentuk-bentuk semasa cabutan bertuah, jika dilihat dari sudut hukum kes atau isu cabutan bertuah ini tergolong dalam perbincangan ‘al-musabaqat' atau ‘pertandingan'. Namun jika tidak kena caranya, dengan mudah ia akan jatuh dalam masalah judi ataupun gharar. Dalam masalah judi, keputusan majlis Fiqh Antarabangsa "Organization of the Islamic Conference, Islamic Fiqh Academy" dalam sidangnya ke 14 pada 8 - 13 ZulQaedah 1423 H (11-16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1), unsur perjudian dalam sebarang peraduan, permainan dan pertandingan dalam dua bentuk seperti berikut :1) Disebabkan oleh jenis permainan : Iaitu apabila ia bersifat permainan yang hanya bergantung kepada tuah (game of luck) untuk menang serta memerlukan bayaran untuk menyertainya . 2) Disebabkan oleh hadiahnya : iaitu apabila hadiahnya diambil dari kumpulan wang penyertaan semua peserta. Para ulama kontemporari dalam persidangan fiqh di atas mentakrifkan judi (al-qimar) mengandungi dua unsur utama :* Setiap permainan yang mensyaratkan mereka yang kalah untuk membayar sesuatu. * Mengambil harta orang lain dalam situasi 'mukhatarah' atau risiko samada akan dapat atau tidak dapat. * Disebutkan oleh ulama silam sebagai :-

1 of 13

13/02/2010 6:48

Peserta bagaimanapun.www.000 yang diadakan di luar negara. Bagi sesiapa yang tidak ingin menyertai cabutan bertuah. Ini menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dari biasa. Hukum : haram kerana judi dan gharar. d. satu nombor telefon khas akan diberikan dan kos 1 minit juga lebih tinggi. pertandingan yang tidak pasti akan kerugian atau untung" ( Hasyiah Al-Bajuri..Secara tunai iaitu berdepan : iaitu dengan memberikan RM xxx kepada penganjur secara tunai bagi membolehkan penyertaan.net http://www. Pertandingan Moden . Cabutan bertuah sebegini adalah judi.Menang cabutan bertuah dari Hong Kong atau Macau dan lain-lain . Ia jatuh dalam kategori judi kerana bayaran lebihan itu dianggap sebagai yuran penyertaan. pihak pasaraya mengadakan cabutan bertuah kereta MyVi.net/index2. Tanpa mengira sama ada yurannya sama atau berbeza. Al-Kasani) b. diminta membayar yuran pemindahan wang ke dalam akaun tertentu. Kadar baru ini diberitahu secara jelas di awal kontrak.zaharuddin.Secara tunai melalui alat telekomunikasi : bayaran dibuat disekalikan dengan kos telefon. Bagi sesiapa yang ingin menyertainya mestilah membeli barangan tertentu yang telah dinaikkan harganya dari harga biasa. justeru amat jelas ia dari kategori memakan harta orang lain secara salah. 2/521) Disebutkan :- Ertinya : Dan jika hadiah pertandingan atau permainan itu datang dari kumpulan yuran peserta. peraduan.Cabutan Bertuah & Peraduan. membenihkan permusuhan dan perengkaran" (Al-Mughni. yuran hanyalah RM 90. maka ia adalah haram kerana ia tergolong dalam bab judi nasib "qimar". c. Ertinya : "Iaitu setiap permainan..php?option=com_content&task=vie. (Al-Badai' Al-Sonai'. berikut adalah bentuk cabutan bertuah yang jatuh dalam kategori judi :1) Mereka yang ingin menyertai cabutan mestilah membayar yuran tertentu secara langsung iaitu : a. tetapi bagi mereka yang ingin menyertai cabutan ini. sms dan lain-lain. Peserta menerima SMS mendakwa menerima hadiah cabutan bertuah wang tunai mencecah RM50. internet. malah telah dilaporkan banyak kes penipuan menggunakan cara ini. 2 of 13 13/02/2010 6:48 . Sebagai contoh kos biasa bagi satu minit bercakap di talian telefon adalah 15 sen.zaharuddin. dan kerana setiap peserta tidak sunyi dari peluang untuk meraih untung atau menanggung rugi. Sebagai contoh. iaitu RM 1. 2) Mereka yang ingin menyertai cabutan perlu membayar yuran secara tidak langsung iaitu:Yuran dimasukkan dalam harga pembelian barangan biasa.Syarikat menganjurkan makan malam dengan bayaran RM 100 yuran bagi seseiapa yang ingin menyertai cabutan bertuah. Hukumnya tetap haram. Ibn Qudamah ) Berdasarkan keputusan di atas.

b.Harus : Demikian pendapat majoriti ulama dari mazhab Hanafi. Pelanggan membeli barangan pada harga asal dan tiada sebarang yuran dikenakan. namun majoriti ulama tidak bersetuju dengan pandangan ini dan mengklasfifikasikannya sebagai aqad mu'awadat atau kontrak komersial untuk meraih pemilikan dan untung. Permainan @ Peraduan Moden Sebentar tadi kita telah membicarakan perihal cabutan bertuah yang haram dan yang halal. Terdapat beberapa ulama yang cuba menganggap permainan atau pertandingan yang beserta hadiah sebagai 'Wa'd Bi Tabarru' atau janji untuk bersedeqah.php?option=com_content&task=vie. cabutan bertuah dibuat sama ada cabutan bagi nombor meja. Pertandingan Moden . Siapa menang dia akan memiliki hadiah itu. b. Hukum : Semuanya adalah halal dan tiada sebarang pihak menanggung kerugian. wang itu akan kembali kepadanya atas nama 'qimar'. Di kesempatan ini saya akan menyentuh dengan ringkas beberapa jenis cara pemainan yang boleh dijumpai dalam masyarakat kita. Ia adalah disepakati oleh ulama kerana melihatnya sebagai pemberian hadiah biasa dari satu pihak (yang memberi dan menawarkan). Jenis Cabutan Yang Halal Semua jenis cabutan bertuah yang tidak memerlukan sebarang bayaran untuk menyertainya adalah halal dan harus.Cabutan Bertuah & Peraduan.www.net http://www. hadiah istimewa disediakan.Cabutan Bertuah Khas Untuk Pekerja : Semua pekerja layak untuk memasuki peraduan yang dianjurkan syarikat. ia seperti berikut :1) Dua orang bermain tenis.Cabutan di Majlis Makan Malam : Syarikat menganjurkan makan malam.net/index2.a. tatkala itu tiada timbul isu memakan harta orang lain secara batil (salah) yang diharamkan oleh Allah swt. Tiada sebarang pihak aakan menanggung kerugian walaupun tidak terpilih.zaharuddin. Maliki dan Hanbali. Pendapat yang lebih kuat (rajih) : adalah pendapat pertama yag mengharuskannya kerana wang RM200 itu adalah miliknya dan pihak kedua tidak terlibat dalam memberi sebarang 3 of 13 13/02/2010 6:48 . Hukum : Para ulama berbeza pandangan dalam bab ini kerana hanya satu pihak yang mengeluarkan. pelanggan tersebut akan diberikan borang untuk penyertaan cabutan bertuah. dan demikian juga pihak pasaraya. Tiada sebarang bayaran dikenakan..Haram : Ia adalah pendapat mazhab Maliki kerana wang RM 200 telah keluar dari miliknya dan jika ia menang.. nombor kakitangan ataupun secara melekatkan tanda tertentu di bawah kerusi. HARGA BARANGAN PULA KEKAL PADA HARGA BIASA.zaharuddin. Ketika itu. Fatwa ulama seperti berikut . Ibn Qayyim. dan semua kakitangan dijemput hadir tanpa sebarang bayaran. namun hanya satu pihak meletakkan hadiah sebanyak RM200.Cabutan bertuah di pasaraya : Terdapat beberapa buah pasaraya yang melaksanakan promosi dengan menawarkan mana-mana pelanggan yang membeli barangan berharga lebih dari RM100 dalam satu resit. ( Al-Furusiah. (Syarah Al-Zarkasyi Ala Mukhtasar Al-Hiraqi. hlm76) Dengan berubahnya klasifikasi ini semua hukum akan berubah bentuknya. Hukum : Cabutan ini adalah halal dan tiada unsur perjudian kerana pelanggan tiada kerugian apa-apa dan semua wangnya bukan untuk menyertai pertadningan cabutan ini tetapi untuk membeli barangan. 4/320 ) Sebagai contoh : a. c. Hukum : Ia adalah halal.

Natijahnya mereka menggunakan wang terkumpul dari yuran penyertaan sebagai hadiah atau untuk membeli hadiah. dengan sebab itu pihak kedua tidak terdedah kepada sebarang risiko. Az-Zaila'ie. Ibn Rusyd. (Tabyin Al-Haqaiq. dan jika aku menewaskanmu. Syafie dan Hanbali (Tabyin Al-Haqaiq. seolah-olah kedua-dua pihak meletakkan sejumlah wang untuk membyaar sewa gelanggang.. mereka bersetuju siapa yang kalah perlu membayar harga sewaan gelanggan tenis. hanya yang kalah akan terkena.net/index2.Cabutan Bertuah & Peraduan. 2) Dua orang bermain tenis. Demikian juga jika ditinjau dari perspektif empat mazhab. Al-Mardawi. hukumnya berubah menjadi harus atau halal. 4/266 . hlm 336) 3) Dua orang sedang bermain tenis. Pertandingan Moden . seorang lagi tidak. 6/93 ) 4) Dua orang atau lebih sedang bertanding futsal. Ibn Juzai. Ini menjadikan semua kumpulan terdedah kepada untung dan rugi. kumpulan yang kalah disyaratkan belanja makan kumpulan yang menang. Ibn Abd Barr. 3/230 . Ia adalah pendapat mazhab Al-Hanafi. Hal seperti ini telah wujud sejak zaman dahulu kala lagi. wang RM200 tadi dikira seperti hadiah biasa sahaja dan bukan judi. mestilah engkau memberinya kepadaku.zaharuddin. wang. Al-Insaf. Namun unsur judinya datang dari bahagian kedua iaitu hadiah yang wang terkumpul semua peserta. Al-Insaf. Al-Umm. Qawanin Al-Ahkam. Malah Ibn Rusyd Al-Hafid menyebut telah terdapat ijma' tentang pengharamannya. Ia tetap judi walaupun kedua-dua pihak redha meredhainya. Tiada redha dalam perihal haram. Tetapi jika hadiah datang dari sumbangan mana-mana pihak yang tidak menyertai 4 of 13 13/02/2010 6:48 . Al-Syafie. 6/227 . Namun jika hanya salah seorang yang menjanjikan hadiah. Hukum : Ia adalah judi walaupun permainan bola sepak bukannya permainan yang bergantung kepada nasib semata-mata. Syafie dan Hanbali serta Majlis Fiqh Dunia memfatwakannya sebagai HARAM. namun tiada sebarang sumbangan hadiah dan tiada tajaan diperoleh. Dengan demikian. 6/93. Al-Mardawi.www. Tatkala itu Majlis Fiqh Dunia menganggapnya sebagai perjudian. Hasyiah Al-Qalyubi. lalu keduaduanya bersetuju"( Badai As-Sonaie. hlm 177 .zaharuddin. kedua-duanya mengeluarkan wang lalu diletakkan sebagai hadiahnya. Al-Kafi. 6/228 .php?option=com_content&task=vie. Hukum : Ia juga perjudian dan sama bentuknya dengan bentuk nombor tiga di atas. 1/489 . Unsur judinya datang dari sudut hadiah. Maliki. Al-Kasani) Hukum : Ia adalah judi walaupun ada unsur usaha dari kedua belah pihak dan bukan permainan nasib semata. Az-Zaila'ie. 5) Beberapa kumpulan ingin menganjurkan pertandingan bola sepak.net http://www. Para ulama terbahagi kepada tiga kumpulan dalam hal ini. Namun majoriti ulama termasuk Hanafi. hingga ia dicatatkan contoh sepertinya oleh ulama silam dengan kata :- Ertinya : "Tidak harus ( haram) kerana terdapat dalamnya erti atau unsur judi seumpama seorang berkata kepada rakannya : Sekiranya engkau tewaskan aku maka bagiku hadiah itu dariku. Al-Jami'..

Demikian juga pandangan terkuat menurut beberapa ulama kontemporari seeprti Prof Dr Uthman Syabir. IP 218. mestilah sepatutnya penasihat Syariah bank islam dah kaji dan lulus. Sekian Zaharuddin Abd Rahman www.195.zaharuddin. semuanya adalah judi tanpa mengira sama ada permainan itu bersifat ilmiah. tahun 2003 ) Keharusan ini adalah kerana si pembeli tidak rugi apa-apa kerana ia beroleh manfaat surta khabar. Add your comment Bagaimana jika nama terpilih daripada senarai pemegang kad kredit (Islamic Bank) Di dalam surat dikatakan memenangi sejumlah wang. ia tetap judi sekiranya pemenang utama mendapat hadiah yang berbeza nilainya. Ringkasnya para ulama bersepakat bahawa setiap permainan yang memerlukan penyertaan yuran untuk bermain dan hadiahnya diambil dari wang itu.208. Pertandingan Moden .net 25 Mac 2008 Last update: 25-03-2008 00:42 Published in : Soal Jawab. meskipun mendapat manfaat daripada bacaan tersebut. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah jika :1. 5 of 13 13/02/2010 6:48 . TETAPI. on 14-01-2010 16:05. Tatkala itu pemenang hanya mendapat keseronokan dan kepuasan perasaan sahaja. kecualilah jika dibelinya surat khabar sehingga 10 naskhah hanya kerana ingin menyertainya banyak-banyak.Cabutan Bertuah & Peraduan. Kewangan Users' Comments (38) Posted by zulaikha.zaharuddin.zaharuddin.113. SUKAR SIKIT NAK BERI KOMEN KERANA GAMBARANMASIH KURANG JELAS. Manakala wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Guest 1. minda dan lain-lain. Adakah ia termasuk dalam kategori judi. Terdapat beberapa peringkat (3 kali menghantar borang dan membeli dua kali buku/melanggan). Keismpulannya. pertandingan itu. manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan Semoga artikel ringkas ini dapat menyedarkan umat Islam di sekeliling akan keterlibatan mereka dalam perjudian tanpa disangka. Melanggan Reader Digest. Ia menjadi harus dan bukan lagi judi. Ada yang bertanya. 2. Ke 14. Hukum : Majlis Fatwa ulama Mekah dan Madinah memfatwkannya sebagai harus.. permainan tadi menjadi halal secara sepakat ulama. bagaimana jika semua kumpulan diberi hadiah saguhati?. 6) Membeli surat khabar untuk menyertai pertandingan teka bola dan sebagainya.php?option=com_content&task=vie. Majma Fiqh Islami. penganjur (Reader’s Digest) mensyaratkan: melengkapkan borang dan membeli buku/ melanggan agar layak terpilih memenangi wang tersebut. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. (Ahkam Al-Musabaqat Al-Mu'asiroh... UZAR : HMM.kalau ye. Hadiah di dermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan.net/index2. Jawabnya.net http://www. Namun jika semua hadiah sama nilainya tanpa kira yang menang dan yang tewas.www. layak memenangi Salam Ustaz. Tatkala itu hukum bertukar menjadi haram dan judi. adakah ia termasuk dalam pakej promosi kad bank Islam?.

Quote 5) Beberapa kumpulan ingin menganjurkan pertandingan bola sepak. Guest 8.25. » Reply to this comment. Guest 7... Posted by Kerikil. on 05-01-2010 08:34.137.. Posted by sofi. Posted by abuimtiaz. Posted by rezal.183. Dalam pada itu saya juga mengambil sebahagian yuran dari semua peserta untuk memberikan hadiah kepada peserta yang menunjukkan pencapaian tertentu dalam sudut kesihatan.Cabutan Bertuah & Peraduan.. Guest 3.johan rm700 dan ketiga rm500 yang mana nilainya lebih banyak dan tidak mungkin yuran tadi boleh terkumpul untuk mendapatkan hadiah sedemikian.adakah buang terus barang itu atau jual kat orang atau bagi kat orang. beli barang hasil wang haram Salam.zaharuddin. Encik Assalamualaikum. n.(http://tajdid.132..net http://www. UZAR : panduan ada di dalam artikel. on 07-10-2009 23:12.. Sila baca komen saya di sini. kemudian hadiah pula adalah hasil sumbangan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam pertandingan. ia adalah judi » Reply to this comment. » Reply to this comment.82. IP 138..220..102..zaharuddin. bagaimana pula sekiranya sesebuah persatuan ingin membuat satu aktiviti untuk mengisi tabung persatuan lalu memilih sukan bola sepak contohnya dengan mengambil yuran sebanyak rm50 setiap penyertaan.. Guest 5. ble dapt Rm 100. on 30-06-2009 14:39.13.blogspot. IP 124.. skim awfar bank islam ok dak skim awfar bank islam. IP 115.137... IP 203.000. Guest 6.html) Wassalam. on 22-07-2009 15:19.www.29. IP 93. Posted by fakry.222.22.. Guest 4. sewa dewan dan beberapa kos membabitkan hal-hal pengurusan.48.. on 09-11-2009 07:28.melayu. See all 1 replie(s) Posted by adam zaim. namun tiada sebarang sumbangan hadiah dan tiada tajaan diperoleh. IP 124. Jika peserta beroleh hadiah dari gabungan wang penyertaan. IP 210..minta tlg penjelasan segera.. ambil contoh johan mendapat rm1000. on 28-06-2009 00:50. Guest 2.. Posted by Nan S. Saya membuka kelas untuk mengajar tentang kesihatan dan pemakanan sihat. Apakah hukum? Ustaz.79.net/index2.195. yuran rm50 itu tadi adalah wajib dan dimasukkan kedalam tabung persatuan. Apakah hukumnya? Adakah ini termasuk dalam judi? » Reply to this comment.83. Saya mengenakan yuran kepada semua peserta kelas untuk menanggung kos tenaga pengajar.saya nak tanya mengenai barang yg dibeli dari wang haram (rasuah/judi/toto).tq » Reply to this comment.12.13. yuran salam. Pertandingan Moden . Mcm sijil smpanan premium plak UZAR : sila baca jawapan di sini » Reply to this comment.Iskandar.. salam 6 of 13 13/02/2010 6:48 ..php?option=com_content&task=vie. penganjur menyediakan hadiah untuk peserta yang bertuah. » » Reply to this comment.250..com/2009/07/ bicara-judi.96.5. mohon penjelasan uzar. apakah hukumnya jika memasuki 'charity draw'? tujuan penganjur adalah untuk mencari derma untuk kebajikan dan harga untuk satu penyertaan adalah tetap tetapi peserta boleh membeli seberapa banyak yang mereka mahu.... on 30-07-2009 18:15... hukum 'Charity Draw' salam ustaz.

net http://www..101. Quote 2) Disebabkan oleh hadiahnya : iaitu apabila hadiahnya diambil dari kumpulan wang penyertaan semua peserta. bagaimana lak kalo pertandingan seperti pertandingan sukan? ianya dijalankan secara kecilan tanpa sebarang bantuan atau sumbangan? yelah. Guest 13.???? sedangkan saya tak menyertainya dan tidak mengeluarkan 1 sen pun duit bagi memasuki penyertaan peraduan ini..b...229..maafkan sy.. 50% yuran d guna utk hadiah. Guest 11.php?option=com_content&task=vie.67.. Uzar MUNGKIN masalah saya seperti AbgNgah dari kota baru saya menang cabutan bertuah dari YAHOO REWARDS sebanyak RM 80.. saya dan rakan (10 org) mempunyai kumpulan bermain badminton... hukum Salam UZAR.maafkan sy kalo ada yg tak senang dengan soalan ini... Assalamualaikum. Posted by Jakall..????? UZAR : Haram sebab tipu dan sdr akan kena bayar untuk dapatkan duit yg tipu tu.6. soalan sy.. 20% untuk sewa dan 30% utk makanan.. IP 60.53. IP 194. kami ingin mengadakan pertandingan.Cabutan Bertuah & Peraduan. salam. » Reply to this comment.tp ini utk mengelakkak kekeliruan.1. 1.244. Posted by Ahmad O.. boleh x kami mengutip bayaran bulanan dan menggunakan wang terkumpul tersebut untuk digunakan membiayai hadiah untuk pemenang? mohon pandangan USZAR dan rakan2 pelawat web ini...zaharuddin..120.www.5 dalam artikel ustaz itu... on 18-05-2009 11:02.. IP 58.sekian~ » Reply to this comment. Pertandingan Moden .. maafkan sy kerana bertanya.79.. Posted by kiwi bingung...... IP 80. ..52.tp bukan semua la duit yuran tu digunakan utk beli hadiah.00 kenapa hukumnya haram. Guest 9. Apakah maksud 'sebahagiany uran peserta sahaja' itu? 2. on 06-11-2008 02:21.178.. Posted by Khairul. Posted by j-QAF.. IP 60. on 28-05-2009 16:28. (mengikut dari komen-komen itu ustaz ada menyebut untuk memikirkan nya lagi.!! Kuantan Pahan. on 14-05-2008 18:08.000..hadiah dibeli dari duit yuran peserta.... kami anjur pertandingan boling... » Reply to this comment.. sekarang sudah hampir setahun saya menunggu jawapannya)...but kalo leh sy nak baca hadis ataupun pernyataan dari Al-quran yg menyatakan itu adalah haram..t Ustaz. Guest 12. saya tak join pun lotery tu apa yang saya faham seolah-olah mereka ingin memberikan hadiah kepada kita. » Reply to this comment..tolong uzar bg hukum utk situasi kami ini.. TQ UZAR : Telah dijelaskan dalam artikel bhw cara tersebut TIDAK BOLEH dan judi.. Huraian tentant hadiah perkara (2..zaman skang ni bkn senang nak mtk sumbangan. sy agak musykil dengan statement yg di bawah ni.. keliru~ Assalamualaikum.242.80. 7 of 13 13/02/2010 6:48 . on 02-04-2009 15:03. Saya masih lagi tidak memahami huraian ustaz tentang hadiah pertandingan pada perenggan akhir artikel diatas iaitu -> 2.net/index2. terima kasih AO » Reply to this comment. UZAR : Pastikan ada kumpulan tak perlu bayar yuran atau cari sponsor atau ada kumpulan bayar yuran tapi tak join. Apakah perbezaan nya dengan no.zaharuddin.dan..) Asslammualikium w. saya masih muda berilah jawapan yang lebih terang agar tidak jadi bingung Uzar TOLONGLAH SAYA KENAPA HUKUMNYA HARAM.25.. .. Soalan saya.185.Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja.so tu nak kira camner lak tu? adakah dikira haram jugak? kalo camtu means org yg berduit jer la yg bleh anjurkan pertandingan? mtk ustaz perjelaskan ngan lebih terperinci. Guest 10..

. on 06-04-2008 17:38. dari pandangan seorang pendakwah... saya tidak memberi maklumbalas akhir kerana ianya badan lottery. » Reply to this comment. 8 of 13 13/02/2010 6:48 . assalamualaikum. IP 60. on 13-05-2008 17:59. saya amat tertarik kepada persoalan status Hadiah Sijil Simpanan Premium atau Konsep Sijil Simpanan Premium. BERHATI-HATI DAN JANGANLAH MUDAH DIITPU.103.. ..98.46.. Saya yakin.97. Posted by ibnu daud lagi.103. bayaran futsal. Posted by lurus dan telus..net/index2. » Reply to this comment. Sijil Simpanan Premium itu sendiri (sijil itu sendiri) adakah Halal atau Haram. Walaubagaimanapun. Jika difikirkan kaedah dakwah secara hikmah.. saya ingin bertanya . IP 60.. Oleh itu saya ingin mohon pandangan dan nasihat uzar..106. halal ke halam. Pertandingan Moden .apakah prinsip yang perlu saya pegang dan adakah pengecualian saya sebagai pendakwah? Harap uzar faham situasi saya ingin memahamkan masyarakat saya. Jangan terlalu biarkan kami yang bodoh menilai sendiri.. on 13-05-2008 09:46. Posted by kie lipis. Saya terkepung antara masalah rempit.52. assalamualaikum ustaz. wassalam.52. SAYA SENDIRI DAH MENANG BERPULUH KALI CABUTAN YG ABG NGAH SEBUT TU. IP 60. Tanpa menguraikan fakta fakta yang susah di fahami oleh orang biasa.52. Assalamu'alaikum UZAR. . Guest 15. kami memerlukan jawapan..102.php?option=com_content&task=vie.net http://www. Jika uzar didalam masyarakat saya dan berada dalam situasi saya dalam organisasi belia yang kecil sebuah masyarakat yang sensitif jika ditegur... Salam uzar.zaharuddin.... Guest 14.82..52.. Mcm mana dgn cabutan yg dibuat dengan menggunakan alamat email saya sedangkan ianya diambil secara rawak dari berjuta alamat email untuk memenangi hadiah. . Guest 17.. » Reply to this comment. Guest 16.. 1) Hadiah Sijil Simpanan Premium adakah Halal atau Haram . Harap dapat perhatian. Amalan cabutan bertuah dan permainan yang berunsur judi seperti futsal adalah perkara yang amat memeningkan dalam masyarakat saya. Adakah boleh jika kita ambil duit tersebut untuk disalurkan ke baitulmal? ABGNGAH KOTA BHARU UZAR : IA BUKAN SAJA JUDI MALAH PENIPUAN YANG NYATA. nak tanya pasal cabutan sijil simpanan premium. dan banyak lagi amalan yang tidak mengikut syara' dalam masyarakat. UZAR : MENRUT MAKLUMAT ORANG DALAM YANG SAYA BARU DAPAT SSP ADALAH HARAM KERANA SBEHAGIAN BESAR DANA YANG TERKUMPUL DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITI PINJAMAN RIBANYA » Reply to this comment..Cabutan Bertuah & Peraduan. saya rasa tidak sepatutnya saya berkeras dalam memahamkan masyarakat tentang kesalahan cabutan bertuah. uzar rasanya boleh faham bagaimana beratnya fikiran saya dalam memikirkan jalan penyelesaian tentang hal ini.zaharuddin.www. Kerana saya sendiri sebagai ajk kecil belia. Ulama mesti telus dan berani menyatakan sesuatu yang benar walaupun di hadapan pemimpin yang zalim. Orang yang tersesat dalam gelap pasti menerpa cahaya terang. terima kasih tak terhingga buat uzar. Baru-baru ini. .. IP 60. Posted by Abgngah.. saya dihubungi mengenai perkara ini oleh satu organisasi di UK dan Belgium memaklumkan mengenai kemenangan saya. sosial dan masalah sikap masyarakat felda tempat saya... secara tak rela telah terlibat dalam masalah cabutan bertuah dan pertandingan futsal yang dianjurkan oleh persatuan belia kami sendiri. on 08-04-2008 23:55.

kena tukar kepada Islamik loan. cuma saya perlu berusaha.. tq uzar ats kprihatinan saudara. So.25..maaf banyak2 kalau menyusahkan..www.. IP 124.1. Guest 19..Cabutan Bertuah & Peraduan. saya faham yang tu.net http://www. . kalau kalah siap marah2 sbb tak puas hati dgn timbangan dll.. IP 211.. on 03-04-2008 15:08.y...14. pegawai tu kata tak boleh tukar kepada Islamik loan sebab pinjaman atas nama arwah ayah saya seorang sahaja . Terima kasih banyak2. Dia ada buat loan rumah. kalau ada duit. saya baru saja dapat vcd 'zalimkah perbankan Islam?'. hadiah yang selalu diberikan seperti tel bimbit..101. akn di pandangnya sebagai amalan yang soleh.Kami dah bertekad taknak terjebak denganriba lagi.. akum uzar.. saya copy semula dari ibnu daud sebab saya betul2 perlu tahu apa yang perlu saya buat especially supaya kami tak terikat dengan riba bank konvesional lagi.apa perlu saya buat. moga2 Allah ampunkan kejahilan kami yang lalu. tetapi tidak ada insuran dan kami sekeluarga perlu bayar baki sebanyak RM9000 leboih kurang (sebulan ccm sebanyak rm117 selama lebih kurang 4-5 tahun lagi kalau tak silap ) .. Apakah hukumnya Ustaz? » Reply to this comment. Posted by ibnu daud.. ok. jauh di sudut hati kecil saya.. so.? pendapat saya ada juga unsur judi di situ @ mencuba nasib. kena tukar kepada Islamik loan. Sedih juga bila dapat tahu dulu terlalu banyak kami terlibat riba.Kami dah bertekad taknak terjebak denganriba lagi. maafkan saya kalau ni soalan membebankan uzar. Pertandingan Moden .net/index2.dalam vcd Uzar ada bagitahu kalau buat loan konvensional. » Reply to this comment.. baru sebulan yang lepas ayah saya meninggal dunia. kami nni orang kampung. pada pandangan Uzar.. Saya sudah cek di bank(Ambank) tempat arwah buat loan dulu dan pegawai tu kata. maklum la kurang arif tentang riba. Posted by saudagar. kalau ikutkan saya.. .dalam vcd Uzar ada bagitahu kalau buat loan konvensional.zaharuddin.51. Guest 22. Nak masuk bertanding kena bayar yuran sure mengharapkan menang. banyak perubahan pd diri sy n family tentang riba. saya faham yang tu.. bagaimana pula dengan peraduan teka barang melalui sms. ayah saya buat loan konvensional. macamana pula tentang pertandingan memancing. tapi saya yakin masih ada jalan penyelesaian. IP 211. saya nak langsai semua.25. Macamana tu UZAR? Adakah pertandingan memancing yang kerap dianjurkan tu HALAL statusnya? » Reply to this comment.138. saya nak langsai semua.. masalah saya ialah. Posted by mama haziq.pihak kalah kena buat dende? » Reply to this comment.. dapat jawap ringkas pun takpe. banyak perubahan pd diri sy n family tentang riba..42. akum UZAR. on 01-04-2008 13:37.. . Alhamdulillah. saya dari sabah.. on 31-03-2008 13:21.. Guest 18. So.. cuma saya perlu berusaha. masalah saya ialah. Hasil daripada kutipan akan didermakan kepada tabung amal seperti tabung pertubuhan. pegawai tu kata tak boleh tukar kepada Islamik loan sebab pinjaman atas nama arwah ayah saya seorang sahaja . Posted by amir. Sebuah Pertubuhan Mengajurkan Makan Malam atau kejohanan atau pentas pertunujukan dan makan malam dengan mengenakan bayaran untuk menyertainya dan menontnnya. kita perlu bayar caj sms untuk menyertainya. Saya sudah cek di bank(Ambank) tempat arwah buat loan dulu dan pegawai tu kata. mudah-mudahan 9 of 13 13/02/2010 6:48 . salam menarik artikel ni..php?option=com_content&task=vie. anak-anak yatim dan sebagainya.. tq uzar atas nasihat dan ilmu yang anda curahkan.51..com.. motor dan sebagainya.. baru sebulan yang lepas ayah saya meninggal dunia. saya buntu ustaz.. Sedih juga bila dapat tahu dulu terlalu banyak kami terlibat riba..13. semoga jasa baik Uzar.. Posted by makbal@tm. kami nni orang kampung.zaharuddin. saya dari sabah. tq uzar atas nasihat dan ilmu yang anda curahkan. kalu kalah ...... Guest 21. jauh di sudut hati kecil saya..51. . kalau ikutkan saya. Alhamdulillah. maklum la kurang arif tentang riba. tetapi tidak ada insuran dan kami sekeluarga perlu bayar baki sebanyak RM9000 leboih kurang (sebulan ccm sebanyak rm117 selama lebih kurang 4-5 tahun lagi kalau tak silap ) . on 27-03-2008 19:46. ok. » Reply to this comment....52. on 01-04-2008 21:11...14. saya buntu ustaz.. Guest 20. Dan Hadia istimewa cabutan tikit bertuah kepada berjaya. mudah-mudahan arwah ditempatkan dikalangan solihin.177.. akum UZAR. IP 211. IP 60. harap penjelasan uzar... tapi saya yakin masih ada jalan penyelesaian.. kalau ada duit.. saya baru saja dapat vcd 'zalimkah perbankan Islam?'.... . Dia ada buat loan rumah. ayah saya buat loan konvensional.25.

. Posted by yusri. BAGAIMANA DENGAN PERADUAN / CABUTAN BERTUAH SIJIL SIMPANAN BANK SIMPANAN NASIONAL ( BSN ) .. Berapakah nisbah yang dimaksudkan dengan sebahagian yuran tersebut? Quote 2. semoga jasa baik Uzar.. JIKA NAK BAHASA SAYA OK . IP 211. Terima kasih WANNABE. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. Jazakallah kepada WANNABE Maaf UZAR..100. KEDUANYA.sebelum perlawanan.1. SAMBIL MENYIMPAN BERHARAP DAPAT HADIAH YANG DI TAWARKAN.. KENA SEMAK 3-4 KALI.Cabutan Bertuah & Peraduan. SEKALI FIKIR MEMANG TAK BOLEH JUGA.TAPI BILA TAK SEMPAT. NAMUN CUBA SEKADAR MAMPU » Reply to this comment. Salam. pada pandangan Uzar.. especially orang macam saya yang cetek ilmu. UZAR : SOALAN TU SAYA TANGGUH KERANA FIKIR PANJANG SIKIT LAGI. so. UZAR pernah kupas pasal sambutan maulid tak secara article? yang rakaman tu pc saya ni tak dapat deliver dengan baik Dah cari melalui search engine site ni tapi tak jumpa writen article.. on 25-03-2008 14:55. . Saya berpendapat ianya harus.52. arwah ditempatkan dikalangan solihin. on 25-03-2008 14:50.net http://www. .25. yang mana salah satu pasukan yang menyertai perlawanan ini akan di kembalikan semula wang penyertaan. IP 60.. ..zaharuddin.. USTAZ..51. terima kasih dengan artikel yang cukup bermakna ini.1. akn di pandangnya sebagai amalan yang soleh.setiap pasukan membayarnya dan duit tersebut di gunakan untuk membayar kos sewaan padang dan membeli hadiah.98. on 26-03-2008 16:45... Saya tak bersetuju dengan jawapan Wannabe kpd Abu Hafiz & Kadir Rahman.. manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan 10 of 13 13/02/2010 6:48 .. on 26-03-2008 06:20... MINTA USTAZ JELASKAN ....25.51. on 27-03-2008 06:38. IP 60. Bukankah UZAR dah hightlightkan '2. apa hukumnya? » Reply to this comment. Guest 28. T/KASIH » Reply to this comment.... BEKERJA KERAS UNTUK GUNA BAHASA YANG BOLEH DIFAHAMI OLEH ORANG YANG TIADA BACKGROUND SYARIAH DAN KEWANGAN. . bagaimana pula dengan kesimpulan hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam clause 2 seperti di bawah? Ia kelihatan bertentangan dengan bab Permainan @ Peraduan Moden clause 5.. UZAR : SORRY. Posted by kadir rahman.47..25.KERANA SEMUA PESERTA TETAP HILANG DUIT ATAUUNTUNG DUIT. saya kurang faham. Posted by Hidayat. sekarang dah faham.52. Assalamulaikum UZAR... » Reply to this comment.zaharuddin.TERPAKSALAH PEMBACA REREAD UNTUK FAHAM YE. saya ada satu soalan.. Posted by ummameerah... Pertandingan Moden . bagi pertandingan yg dibenarkan dlm Islam. » Reply to this comment. Posted by msrizal. Assalamualaikum UZAR. .51. Posted by syabab. SYARAT YANG DIKENAKAN WANG TIDAK BOLEH DI KELUARKAN DALAM MASA 45 HARI . SO SEDANG FIKIR KOT-KOT ADA SUDUT PANDANGAN YANG SAYA TAK NAMPAK..net/index2.. ISU BAB KEWANGANINI MEMANG SUSAH NAK DI TERANG GUNA BAHASA MUDAH. moga2 Allah ampunkan kejahilan kami yang lalu.Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja' dalam syarat 2..1. SAYA PUN BUKAN PANDAI SANGAT MENULIS SEBENARNYA. Guest 24. » Reply to this comment. Guest 23.1. Guest 25. IP 211. Kami ada menganjurkan perlawanan bola sepak. Guest 26. .. Saya faham mengenai bab Permainan @ Peraduan Moden clause 5.. . Terima kasih banyak2.51..Syarat penyertaan bagi setiap sukan lebih krg rm200...25. diadakan cabutan bertuah. btw. IP 211. IP 211.127.php?option=com_content&task=vie.apa perlu saya buat. Guest 27. on 25-03-2008 14:57. UZAR punye tulisan ni kena re-read.. baca sekali sure tak register.www..

» Reply to this comment. IP 211.www. .... . TAHNIAH KERANA SOALAN ANDA TELAH TERPILIH DALAM CABUTAN BERTUAH. yang tak tepat berpeluang utk menang hadiah cabutan bertuah. 11 of 13 13/02/2010 6:48 . yang jadi masalahnya tiap bulan cabutan akan dibuat.. blh ke?? kalu tengok yang ustaz kate pasal bli2 surat kabar byk2 tu kira ok la haramnya. saya melihat disini ia ada unsur judi. Ustaz.net http://www. namun jika pendapat saya tu betul alhamdullilah. IP 211. siapa dapat happy la. Posted by ct_aisyah.. Guest 31. satu kepala or seorang 100 seramai 11 orang so setiap org akan dapat 1100 (100 duit sendiri) tiap bulan.. on 25-03-2008 09:28... » Reply to this comment. sekali pandang nampak halal..99.1. Guest 33. on 25-03-2008 09:28..NAMUN TIADA HADIAH DI DUNIA KECUALI PAHALA DI AKHIRAT SETIAP KALI ORANG MEMBACA SOALAN ANDA DAN JAWAPAN SAYA... saya harap sangat komen uzar... ya dah baca..173. yg dapat teka dgn tepat dapat hadiah.zaharuddin. salam. Guest 30. jazakallah » Reply to this comment.173... on 25-03-2008 09:28.25. .. setiap yang nak meneka kena beli tiket harga sekian-sekian.Cabutan Bertuah & Peraduan... tikam tu pn cekedisnya boleh dimakan.. Tatkala itu Majlis Fiqh Dunia menganggapnya sebagai perjudian.52. on 25-03-2008 14:49. kan dulu2 ade praduan power root tu kan.. IP 60.memag klu power root tu airnya blh diminum. Demikian juga jika ditinjau dari perspektif empat mazhab. n ade ketas kt dlm tulis menang sekian2 hadiah. IP 60.99.net/index2.php?option=com_content&task=vie.ini bermakna saya faham setelah membaca buku uzar tulis UZAR : JAWAPANNAY TELAH DIJADIKAN SATU ARTIKEL LENGKAP.jd minta pendapat ustaz. tp air power root n cekedis tikam tu kan boleh diminum@ makan smuanya.173.sebab sebelum cabutan2 mengharap nasibnya akan kena. ok begini 1. Tetapi jika hadiah datang dari sumbangan mana-mana pihak yang tidak menyertai pertandingan itu. Guest 32. boleh ke macam tu? ke ada unsur2 haram kat situ? tolong jawab ye ustaz. ustaz. abu feb. mcm mana hukumnya kalau peraduan teka jumlah guli. Posted by WANNABE. tp klu mmg org duk bli dgn jumlah yg byk utk dpt hadiah btuah tu. permainan tadi menjadi halal secara sepakat ulama.. » Reply to this comment.25..51. . Namun unsur judinya datang dari bahagian kedua iaitu hadiah yang wang terkumpul semua peserta.52.. . sbb seolah2 macam main tikam. ustaz bagi markah je) Hukumnya haram Dari bab Permainan @ Peraduan Moden clause 5 "Ia adalah judi walaupun permainan bola sepak bukannya permainan yang bergantung kepada nasib semata-mata..52.." » Reply to this comment. Posted by sanggang... Guest 29.. naskah2 lain kita duk ambik borang praduan je. sbb surat kabar tu baca 1 naskah je..bile kita bli air tin power root. on 25-03-2008 13:28. Posted by altaaf..ala pmaianan budak2 yang beli cekidis@jajan tu.51. Posted by ayub. Ini menjadikan semua kumpulan terdedah kepada untung dan rugi.saja nak kompem lagiii. uzar saya nak tanya tentang permainan kutu. » Reply to this comment... ..zaharuddin.99. Saya ade dengar org kate haram. IP 60.. ali mac dan seterusnya itu adalah harus. Izinkan saya jawab soalan Abu Hafiz dan Kadir Rahman (mcm biasa. jadi saya fikir kalau dibuat cabutan number giliran yang dah tetap siapa yang dapat tiap bulan sebagai contah mamat bulan jan.. Pertandingan Moden . bawah pnutup tin tu ada bagitau kita dapat hadiah skian2 ( jika btuah la). pekerja office saya ada membuat "main kutu".1.

Guest 35.. Guest 34. Guest 37. Posted by kadir rahman. Posted by ct_aisyah.98.217.9 © 2007-2010 .visualclinic. . » Reply to this comment.. on 25-03-2008 00:34. IP 60... Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. peraduan mencari benda tersembunyi dlm BH pon x boleh la UZAR jika sengaja dibeli semata-mata utk sertai peraduan tu? UZAR : KALAU SETAKAT BELI PAPER SENASKHAH UTK BACA SAMBIL MASUK . Pertandingan Moden .. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah jika :2. Bagaimana sekiranya sesuatu peraduan yg mengenakan yuran untuk mengumpul dana. selebihnya mungkin digunakan untuk pentadbiran pertandingan.. Soalan saya: (1) Bagaimana pula hadiah yang di terima semasa pertandingan disekolah... Salam.. . . Thank you for the ilm.. IP 60.52.IA SUDAH JATUH SYUBHAT DAN BOLEH JADI JUDI..52.zaharuddin..52. Saya agak keliru dengan kenyataan ini kerana ia dengan mudah menghalalkan penggunaan wang terkumpul dari yuran penyertaan sebagai hadiah.ALHAMDULILLAH » Reply to this comment. BUKANKAH TELAH DISEBUT DI DALAM ARTIKEL » Reply to this comment. TIADA MASALAH. (2) Hadiah yang diterima adalah harus kerana syarikat adalah penaja/syarikat tidak bertanding/pekerja yg bertanding tidak menanggung kerugian. tetapi bertentangan dengan kenyataan ustaz diatas. » Reply to this comment.fr License Creative Commons ... on 25-03-2008 00:33. Add your comment mXcomment 1. Boleh Ustaz jelaskan syarat hadiah #2: Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja..217. Posted by WANNABE. IP 60.99. Guest 38.217.Cabutan Bertuah & Peraduan. sebahagian kutipan digunakan untuk hadiah.. Posted by Abu Hafiz. Keismpulannya. manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Izinkan saya tolong jawab soalan ummameerah (ustaz tolong bg markah je) (1) Hadiah yang diterima adalah harus kerana ibu bapa adalah penaja/ibu bapa tidak bertanding/peserta yg bertanding tidak menanggung kerugian. Ustaz.net http://www. sebahagian untuk kos penganjuran... on 25-03-2008 00:33.zaharuddin. yang mana ibu bapa di minta memberi sumbangan untuk membeli hadiah dan lain-lain lagi sebaga anjuran hari sukan sekolah? (2) ada syarikat/organisasi yang memberi sumbangan hadiah cabutan bertuah supaya dapat mengelakkan cukai pendapatan syarikat. Nilai hadiah-hadiah yang ditawarkan lebih kurang 80% dari jumlah yuran terkumpul.98. Posted by ummameerah. Guest 36.. seperti sports day.173. IP 60..98.www.. .98.php?option=com_content&task=vie. Saya fikir ianya haram. Hadiah tu haram tak? » Reply to this comment.52. Saya pernah melihat sebuah masjid menganjurkan pertandingan bola sepak dimana setiap pasukan dikenakan yuran dan dihadkan jumlah pasukan yang layak mendaftar.52.0. IP 60... on 25-03-2008 00:33.Some rights reserved 12 of 13 13/02/2010 6:48 . Mohon penjelasan ustaz tentang nisbah hadiah dan pentadbiran. . UZAR : MARKAH PENUH. JIKA BELI LEBIH DARI SATU. dan selebihnya untuk dana persatuan? JKK. on 25-03-2008 09:28..217.net/index2.

zaharuddin. Pertandingan Moden . Close Window SEO by Artio 13 of 13 13/02/2010 6:48 .net http://www..php?option=com_content&task=vie.net/index2.Cabutan Bertuah & Peraduan.zaharuddin..www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful