Cabutan Bertuah & Peraduan, Pertandingan Moden - www.zaharuddin.

net

http://www.zaharuddin.net/index2.php?option=com_content&task=vie...

Written by Administrator, on 24-03-2008 22:28 Views Favoured 13603 20

Oleh Zaharuddin Abd Rahman http://www.zaharuddin.net/ Apa hukum cabutan bertuah? Adakah ianya judi?. Soalan sebegini agak banyak menerjah kotak email dan sistem sms 33221 saya. Cabutan bertuah mempunyai pelbagai bentuk dan jenis, ada yang halal dan ada yang haram. Dalam tulisan ringkas ini saya cuba dedahkan beberapa bentuk dan hukum setiap satunya. Namun sebelum kita melihat bentuk-bentuk semasa cabutan bertuah, jika dilihat dari sudut hukum kes atau isu cabutan bertuah ini tergolong dalam perbincangan ‘al-musabaqat' atau ‘pertandingan'. Namun jika tidak kena caranya, dengan mudah ia akan jatuh dalam masalah judi ataupun gharar. Dalam masalah judi, keputusan majlis Fiqh Antarabangsa "Organization of the Islamic Conference, Islamic Fiqh Academy" dalam sidangnya ke 14 pada 8 - 13 ZulQaedah 1423 H (11-16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1), unsur perjudian dalam sebarang peraduan, permainan dan pertandingan dalam dua bentuk seperti berikut :1) Disebabkan oleh jenis permainan : Iaitu apabila ia bersifat permainan yang hanya bergantung kepada tuah (game of luck) untuk menang serta memerlukan bayaran untuk menyertainya . 2) Disebabkan oleh hadiahnya : iaitu apabila hadiahnya diambil dari kumpulan wang penyertaan semua peserta. Para ulama kontemporari dalam persidangan fiqh di atas mentakrifkan judi (al-qimar) mengandungi dua unsur utama :* Setiap permainan yang mensyaratkan mereka yang kalah untuk membayar sesuatu. * Mengambil harta orang lain dalam situasi 'mukhatarah' atau risiko samada akan dapat atau tidak dapat. * Disebutkan oleh ulama silam sebagai :-

1 of 13

13/02/2010 6:48

peraduan.. d. maka ia adalah haram kerana ia tergolong dalam bab judi nasib "qimar". sms dan lain-lain. c. internet. Ibn Qudamah ) Berdasarkan keputusan di atas. Tanpa mengira sama ada yurannya sama atau berbeza.Cabutan Bertuah & Peraduan. Hukum : haram kerana judi dan gharar. Bagi sesiapa yang ingin menyertainya mestilah membeli barangan tertentu yang telah dinaikkan harganya dari harga biasa.Menang cabutan bertuah dari Hong Kong atau Macau dan lain-lain . pihak pasaraya mengadakan cabutan bertuah kereta MyVi. Sebagai contoh kos biasa bagi satu minit bercakap di talian telefon adalah 15 sen.000 yang diadakan di luar negara.Secara tunai iaitu berdepan : iaitu dengan memberikan RM xxx kepada penganjur secara tunai bagi membolehkan penyertaan. 2/521) Disebutkan :- Ertinya : Dan jika hadiah pertandingan atau permainan itu datang dari kumpulan yuran peserta.zaharuddin. pertandingan yang tidak pasti akan kerugian atau untung" ( Hasyiah Al-Bajuri. yuran hanyalah RM 90.Secara tunai melalui alat telekomunikasi : bayaran dibuat disekalikan dengan kos telefon. justeru amat jelas ia dari kategori memakan harta orang lain secara salah. satu nombor telefon khas akan diberikan dan kos 1 minit juga lebih tinggi. berikut adalah bentuk cabutan bertuah yang jatuh dalam kategori judi :1) Mereka yang ingin menyertai cabutan mestilah membayar yuran tertentu secara langsung iaitu : a. malah telah dilaporkan banyak kes penipuan menggunakan cara ini. Cabutan bertuah sebegini adalah judi. Peserta menerima SMS mendakwa menerima hadiah cabutan bertuah wang tunai mencecah RM50. Kadar baru ini diberitahu secara jelas di awal kontrak. Al-Kasani) b.php?option=com_content&task=vie. Ertinya : "Iaitu setiap permainan. Pertandingan Moden . Bagi sesiapa yang tidak ingin menyertai cabutan bertuah.Syarikat menganjurkan makan malam dengan bayaran RM 100 yuran bagi seseiapa yang ingin menyertai cabutan bertuah.net http://www. tetapi bagi mereka yang ingin menyertai cabutan ini. dan kerana setiap peserta tidak sunyi dari peluang untuk meraih untung atau menanggung rugi.net/index2. Peserta bagaimanapun. membenihkan permusuhan dan perengkaran" (Al-Mughni.. Ini menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dari biasa. (Al-Badai' Al-Sonai'. iaitu RM 1. diminta membayar yuran pemindahan wang ke dalam akaun tertentu.www. Sebagai contoh.zaharuddin. 2) Mereka yang ingin menyertai cabutan perlu membayar yuran secara tidak langsung iaitu:Yuran dimasukkan dalam harga pembelian barangan biasa. Hukumnya tetap haram. Ia jatuh dalam kategori judi kerana bayaran lebihan itu dianggap sebagai yuran penyertaan. 2 of 13 13/02/2010 6:48 .

Ia adalah disepakati oleh ulama kerana melihatnya sebagai pemberian hadiah biasa dari satu pihak (yang memberi dan menawarkan). Hukum : Cabutan ini adalah halal dan tiada unsur perjudian kerana pelanggan tiada kerugian apa-apa dan semua wangnya bukan untuk menyertai pertadningan cabutan ini tetapi untuk membeli barangan. ia seperti berikut :1) Dua orang bermain tenis. Ibn Qayyim.net/index2. Permainan @ Peraduan Moden Sebentar tadi kita telah membicarakan perihal cabutan bertuah yang haram dan yang halal. Siapa menang dia akan memiliki hadiah itu. nombor kakitangan ataupun secara melekatkan tanda tertentu di bawah kerusi. dan semua kakitangan dijemput hadir tanpa sebarang bayaran. Hukum : Semuanya adalah halal dan tiada sebarang pihak menanggung kerugian. b. Jenis Cabutan Yang Halal Semua jenis cabutan bertuah yang tidak memerlukan sebarang bayaran untuk menyertainya adalah halal dan harus.Cabutan Bertuah Khas Untuk Pekerja : Semua pekerja layak untuk memasuki peraduan yang dianjurkan syarikat.www.Cabutan bertuah di pasaraya : Terdapat beberapa buah pasaraya yang melaksanakan promosi dengan menawarkan mana-mana pelanggan yang membeli barangan berharga lebih dari RM100 dalam satu resit. tatkala itu tiada timbul isu memakan harta orang lain secara batil (salah) yang diharamkan oleh Allah swt. Pendapat yang lebih kuat (rajih) : adalah pendapat pertama yag mengharuskannya kerana wang RM200 itu adalah miliknya dan pihak kedua tidak terlibat dalam memberi sebarang 3 of 13 13/02/2010 6:48 . Fatwa ulama seperti berikut .zaharuddin. Terdapat beberapa ulama yang cuba menganggap permainan atau pertandingan yang beserta hadiah sebagai 'Wa'd Bi Tabarru' atau janji untuk bersedeqah.a. Maliki dan Hanbali. Tiada sebarang bayaran dikenakan.. Tiada sebarang pihak aakan menanggung kerugian walaupun tidak terpilih.Harus : Demikian pendapat majoriti ulama dari mazhab Hanafi.php?option=com_content&task=vie. Ketika itu.. b.Cabutan Bertuah & Peraduan. (Syarah Al-Zarkasyi Ala Mukhtasar Al-Hiraqi. Hukum : Ia adalah halal. dan demikian juga pihak pasaraya. hlm76) Dengan berubahnya klasifikasi ini semua hukum akan berubah bentuknya. cabutan bertuah dibuat sama ada cabutan bagi nombor meja.net http://www. Pelanggan membeli barangan pada harga asal dan tiada sebarang yuran dikenakan. Hukum : Para ulama berbeza pandangan dalam bab ini kerana hanya satu pihak yang mengeluarkan.Haram : Ia adalah pendapat mazhab Maliki kerana wang RM 200 telah keluar dari miliknya dan jika ia menang. c. namun majoriti ulama tidak bersetuju dengan pandangan ini dan mengklasfifikasikannya sebagai aqad mu'awadat atau kontrak komersial untuk meraih pemilikan dan untung. pelanggan tersebut akan diberikan borang untuk penyertaan cabutan bertuah.Cabutan di Majlis Makan Malam : Syarikat menganjurkan makan malam.zaharuddin. ( Al-Furusiah. namun hanya satu pihak meletakkan hadiah sebanyak RM200. hadiah istimewa disediakan. HARGA BARANGAN PULA KEKAL PADA HARGA BIASA. Pertandingan Moden . 4/320 ) Sebagai contoh : a. wang itu akan kembali kepadanya atas nama 'qimar'. Di kesempatan ini saya akan menyentuh dengan ringkas beberapa jenis cara pemainan yang boleh dijumpai dalam masyarakat kita.

Natijahnya mereka menggunakan wang terkumpul dari yuran penyertaan sebagai hadiah atau untuk membeli hadiah. 2) Dua orang bermain tenis. Tetapi jika hadiah datang dari sumbangan mana-mana pihak yang tidak menyertai 4 of 13 13/02/2010 6:48 .www. Al-Kafi. seorang lagi tidak. Az-Zaila'ie. Namun unsur judinya datang dari bahagian kedua iaitu hadiah yang wang terkumpul semua peserta. 6/228 . seolah-olah kedua-dua pihak meletakkan sejumlah wang untuk membyaar sewa gelanggang. Unsur judinya datang dari sudut hadiah.php?option=com_content&task=vie. Ia tetap judi walaupun kedua-dua pihak redha meredhainya.zaharuddin. dan jika aku menewaskanmu. Demikian juga jika ditinjau dari perspektif empat mazhab. wang RM200 tadi dikira seperti hadiah biasa sahaja dan bukan judi. 6/227 . hlm 177 . Al-Umm. Hal seperti ini telah wujud sejak zaman dahulu kala lagi. kedua-duanya mengeluarkan wang lalu diletakkan sebagai hadiahnya. hingga ia dicatatkan contoh sepertinya oleh ulama silam dengan kata :- Ertinya : "Tidak harus ( haram) kerana terdapat dalamnya erti atau unsur judi seumpama seorang berkata kepada rakannya : Sekiranya engkau tewaskan aku maka bagiku hadiah itu dariku. Ibn Juzai. 6/93 ) 4) Dua orang atau lebih sedang bertanding futsal. Maliki. lalu keduaduanya bersetuju"( Badai As-Sonaie.zaharuddin. hlm 336) 3) Dua orang sedang bermain tenis. 5) Beberapa kumpulan ingin menganjurkan pertandingan bola sepak. Malah Ibn Rusyd Al-Hafid menyebut telah terdapat ijma' tentang pengharamannya. Syafie dan Hanbali (Tabyin Al-Haqaiq. 6/93. hukumnya berubah menjadi harus atau halal. Tatkala itu Majlis Fiqh Dunia menganggapnya sebagai perjudian.net/index2. Tiada redha dalam perihal haram. Al-Insaf. Namun jika hanya salah seorang yang menjanjikan hadiah. 1/489 .net http://www. Al-Mardawi. wang. Ibn Rusyd.. Hukum : Ia adalah judi walaupun permainan bola sepak bukannya permainan yang bergantung kepada nasib semata-mata. Para ulama terbahagi kepada tiga kumpulan dalam hal ini. Al-Mardawi. Al-Insaf. kumpulan yang kalah disyaratkan belanja makan kumpulan yang menang. Hukum : Ia juga perjudian dan sama bentuknya dengan bentuk nombor tiga di atas. Ibn Abd Barr.. Namun majoriti ulama termasuk Hanafi. Ini menjadikan semua kumpulan terdedah kepada untung dan rugi. Dengan demikian. Al-Jami'. Qawanin Al-Ahkam. Ia adalah pendapat mazhab Al-Hanafi. 3/230 . Hasyiah Al-Qalyubi. Al-Kasani) Hukum : Ia adalah judi walaupun ada unsur usaha dari kedua belah pihak dan bukan permainan nasib semata. dengan sebab itu pihak kedua tidak terdedah kepada sebarang risiko. hanya yang kalah akan terkena. mestilah engkau memberinya kepadaku. Syafie dan Hanbali serta Majlis Fiqh Dunia memfatwakannya sebagai HARAM.Cabutan Bertuah & Peraduan. Pertandingan Moden . mereka bersetuju siapa yang kalah perlu membayar harga sewaan gelanggan tenis. namun tiada sebarang sumbangan hadiah dan tiada tajaan diperoleh. 4/266 . Al-Syafie. Az-Zaila'ie. (Tabyin Al-Haqaiq.

net http://www. on 14-01-2010 16:05.net 25 Mac 2008 Last update: 25-03-2008 00:42 Published in : Soal Jawab. Adakah ia termasuk dalam kategori judi. Namun jika semua hadiah sama nilainya tanpa kira yang menang dan yang tewas.208.kalau ye. Sekian Zaharuddin Abd Rahman www. SUKAR SIKIT NAK BERI KOMEN KERANA GAMBARANMASIH KURANG JELAS. 2. IP 218. mestilah sepatutnya penasihat Syariah bank islam dah kaji dan lulus. Demikian juga pandangan terkuat menurut beberapa ulama kontemporari seeprti Prof Dr Uthman Syabir. Guest 1. Hadiah di dermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan.. Majma Fiqh Islami. pertandingan itu. permainan tadi menjadi halal secara sepakat ulama. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja.zaharuddin. Tatkala itu hukum bertukar menjadi haram dan judi. Add your comment Bagaimana jika nama terpilih daripada senarai pemegang kad kredit (Islamic Bank) Di dalam surat dikatakan memenangi sejumlah wang. adakah ia termasuk dalam pakej promosi kad bank Islam?.php?option=com_content&task=vie.113.net/index2. meskipun mendapat manfaat daripada bacaan tersebut.zaharuddin. Manakala wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. TETAPI. layak memenangi Salam Ustaz. Tatkala itu pemenang hanya mendapat keseronokan dan kepuasan perasaan sahaja.195.www. Ke 14. Keismpulannya.. Hukum : Majlis Fatwa ulama Mekah dan Madinah memfatwkannya sebagai harus. Ia menjadi harus dan bukan lagi judi.. semuanya adalah judi tanpa mengira sama ada permainan itu bersifat ilmiah. 6) Membeli surat khabar untuk menyertai pertandingan teka bola dan sebagainya. Ada yang bertanya. penganjur (Reader’s Digest) mensyaratkan: melengkapkan borang dan membeli buku/ melanggan agar layak terpilih memenangi wang tersebut. Kewangan Users' Comments (38) Posted by zulaikha. tahun 2003 ) Keharusan ini adalah kerana si pembeli tidak rugi apa-apa kerana ia beroleh manfaat surta khabar.Cabutan Bertuah & Peraduan. kecualilah jika dibelinya surat khabar sehingga 10 naskhah hanya kerana ingin menyertainya banyak-banyak. bagaimana jika semua kumpulan diberi hadiah saguhati?. minda dan lain-lain. Jawabnya. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah jika :1. 5 of 13 13/02/2010 6:48 . (Ahkam Al-Musabaqat Al-Mu'asiroh. Terdapat beberapa peringkat (3 kali menghantar borang dan membeli dua kali buku/melanggan). Melanggan Reader Digest. Ringkasnya para ulama bersepakat bahawa setiap permainan yang memerlukan penyertaan yuran untuk bermain dan hadiahnya diambil dari wang itu. UZAR : HMM.zaharuddin. ia tetap judi sekiranya pemenang utama mendapat hadiah yang berbeza nilainya. manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan Semoga artikel ringkas ini dapat menyedarkan umat Islam di sekeliling akan keterlibatan mereka dalam perjudian tanpa disangka. Pertandingan Moden .

IP 138. on 28-06-2009 00:50. kemudian hadiah pula adalah hasil sumbangan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam pertandingan. Posted by sofi.johan rm700 dan ketiga rm500 yang mana nilainya lebih banyak dan tidak mungkin yuran tadi boleh terkumpul untuk mendapatkan hadiah sedemikian.22.blogspot..net/index2. yuran salam. Quote 5) Beberapa kumpulan ingin menganjurkan pertandingan bola sepak.net http://www.132.minta tlg penjelasan segera. on 30-06-2009 14:39. IP 203.220... on 05-01-2010 08:34. on 07-10-2009 23:12.. on 30-07-2009 18:15.. n.tq » Reply to this comment... Mcm sijil smpanan premium plak UZAR : sila baca jawapan di sini » Reply to this comment.www. Saya membuka kelas untuk mengajar tentang kesihatan dan pemakanan sihat.83. » Reply to this comment.zaharuddin..Iskandar. IP 124.13. Guest 8.29. Guest 5.. skim awfar bank islam ok dak skim awfar bank islam.12.. Guest 7. penganjur menyediakan hadiah untuk peserta yang bertuah.000.... Posted by Kerikil. ambil contoh johan mendapat rm1000. Guest 4. Encik Assalamualaikum. on 22-07-2009 15:19.zaharuddin. mohon penjelasan uzar. ble dapt Rm 100.96.102..137. Apakah hukum? Ustaz. on 09-11-2009 07:28.. Apakah hukumnya? Adakah ini termasuk dalam judi? » Reply to this comment.137.25. bagaimana pula sekiranya sesebuah persatuan ingin membuat satu aktiviti untuk mengisi tabung persatuan lalu memilih sukan bola sepak contohnya dengan mengambil yuran sebanyak rm50 setiap penyertaan. Guest 6. yuran rm50 itu tadi adalah wajib dan dimasukkan kedalam tabung persatuan. Jika peserta beroleh hadiah dari gabungan wang penyertaan.... See all 1 replie(s) Posted by adam zaim.php?option=com_content&task=vie. salam 6 of 13 13/02/2010 6:48 . Posted by abuimtiaz. Posted by Nan S.82.saya nak tanya mengenai barang yg dibeli dari wang haram (rasuah/judi/toto).Cabutan Bertuah & Peraduan.. IP 210..195.222. Guest 3.. Pertandingan Moden .. Posted by rezal. beli barang hasil wang haram Salam. Sila baca komen saya di sini. namun tiada sebarang sumbangan hadiah dan tiada tajaan diperoleh. Saya mengenakan yuran kepada semua peserta kelas untuk menanggung kos tenaga pengajar. UZAR : panduan ada di dalam artikel.adakah buang terus barang itu atau jual kat orang atau bagi kat orang.48.13. » » Reply to this comment. IP 93.. IP 124.melayu. ia adalah judi » Reply to this comment. sewa dewan dan beberapa kos membabitkan hal-hal pengurusan.5. apakah hukumnya jika memasuki 'charity draw'? tujuan penganjur adalah untuk mencari derma untuk kebajikan dan harga untuk satu penyertaan adalah tetap tetapi peserta boleh membeli seberapa banyak yang mereka mahu. Dalam pada itu saya juga mengambil sebahagian yuran dari semua peserta untuk memberikan hadiah kepada peserta yang menunjukkan pencapaian tertentu dalam sudut kesihatan.html) Wassalam. Posted by fakry..(http://tajdid. IP 115. Guest 2..250.com/2009/07/ bicara-judi. hukum 'Charity Draw' salam ustaz.79. » Reply to this comment..183.

t Ustaz.00 kenapa hukumnya haram.. hukum Salam UZAR. keliru~ Assalamualaikum.Cabutan Bertuah & Peraduan..!! Kuantan Pahan.so tu nak kira camner lak tu? adakah dikira haram jugak? kalo camtu means org yg berduit jer la yg bleh anjurkan pertandingan? mtk ustaz perjelaskan ngan lebih terperinci.tp ini utk mengelakkak kekeliruan. saya dan rakan (10 org) mempunyai kumpulan bermain badminton. Soalan saya. Guest 9..244. kami ingin mengadakan pertandingan.. Saya masih lagi tidak memahami huraian ustaz tentang hadiah pertandingan pada perenggan akhir artikel diatas iaitu -> 2... (mengikut dari komen-komen itu ustaz ada menyebut untuk memikirkan nya lagi. saya masih muda berilah jawapan yang lebih terang agar tidak jadi bingung Uzar TOLONGLAH SAYA KENAPA HUKUMNYA HARAM.. saya tak join pun lotery tu apa yang saya faham seolah-olah mereka ingin memberikan hadiah kepada kita.. 1.... Uzar MUNGKIN masalah saya seperti AbgNgah dari kota baru saya menang cabutan bertuah dari YAHOO REWARDS sebanyak RM 80.. boleh x kami mengutip bayaran bulanan dan menggunakan wang terkumpul tersebut untuk digunakan membiayai hadiah untuk pemenang? mohon pandangan USZAR dan rakan2 pelawat web ini.79. Posted by Jakall.....178.229.1..www.????? UZAR : Haram sebab tipu dan sdr akan kena bayar untuk dapatkan duit yg tipu tu. IP 58.net/index2.242.. Guest 12..Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja..185. » Reply to this comment..b. IP 60.maafkan sy.tolong uzar bg hukum utk situasi kami ini.maafkan sy kalo ada yg tak senang dengan soalan ini. sy agak musykil dengan statement yg di bawah ni. bagaimana lak kalo pertandingan seperti pertandingan sukan? ianya dijalankan secara kecilan tanpa sebarang bantuan atau sumbangan? yelah... terima kasih AO » Reply to this comment.but kalo leh sy nak baca hadis ataupun pernyataan dari Al-quran yg menyatakan itu adalah haram.zaman skang ni bkn senang nak mtk sumbangan.tp bukan semua la duit yuran tu digunakan utk beli hadiah.. soalan sy.67.. » Reply to this comment... on 18-05-2009 11:02.. maafkan sy kerana bertanya.net http://www. Guest 10. Pertandingan Moden .120..5 dalam artikel ustaz itu.. 7 of 13 13/02/2010 6:48 . on 02-04-2009 15:03. Huraian tentant hadiah perkara (2. IP 60.) Asslammualikium w. IP 80.hadiah dibeli dari duit yuran peserta. IP 194... Posted by Khairul. Guest 11.php?option=com_content&task=vie.zaharuddin.25. on 28-05-2009 16:28..101.. Posted by j-QAF. on 14-05-2008 18:08... » Reply to this comment..53...000. .. on 06-11-2008 02:21.. Apakah perbezaan nya dengan no.dan.zaharuddin. 50% yuran d guna utk hadiah. .. Quote 2) Disebabkan oleh hadiahnya : iaitu apabila hadiahnya diambil dari kumpulan wang penyertaan semua peserta. Assalamualaikum. UZAR : Pastikan ada kumpulan tak perlu bayar yuran atau cari sponsor atau ada kumpulan bayar yuran tapi tak join.... Posted by Ahmad O. TQ UZAR : Telah dijelaskan dalam artikel bhw cara tersebut TIDAK BOLEH dan judi.. Posted by kiwi bingung.sekian~ » Reply to this comment. salam.. Apakah maksud 'sebahagiany uran peserta sahaja' itu? 2.80. sekarang sudah hampir setahun saya menunggu jawapannya). kami anjur pertandingan boling..6. Guest 13.52. 20% untuk sewa dan 30% utk makanan....???? sedangkan saya tak menyertainya dan tidak mengeluarkan 1 sen pun duit bagi memasuki penyertaan peraduan ini.

8 of 13 13/02/2010 6:48 . IP 60.. secara tak rela telah terlibat dalam masalah cabutan bertuah dan pertandingan futsal yang dianjurkan oleh persatuan belia kami sendiri.106. assalamualaikum ustaz.net http://www.52.zaharuddin. Posted by lurus dan telus. uzar rasanya boleh faham bagaimana beratnya fikiran saya dalam memikirkan jalan penyelesaian tentang hal ini. Tanpa menguraikan fakta fakta yang susah di fahami oleh orang biasa.52.. .php?option=com_content&task=vie.52. Jika uzar didalam masyarakat saya dan berada dalam situasi saya dalam organisasi belia yang kecil sebuah masyarakat yang sensitif jika ditegur. dan banyak lagi amalan yang tidak mengikut syara' dalam masyarakat.net/index2. Saya terkepung antara masalah rempit. halal ke halam. wassalam.. UZAR : MENRUT MAKLUMAT ORANG DALAM YANG SAYA BARU DAPAT SSP ADALAH HARAM KERANA SBEHAGIAN BESAR DANA YANG TERKUMPUL DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITI PINJAMAN RIBANYA » Reply to this comment.. kami memerlukan jawapan. on 08-04-2008 23:55. » Reply to this comment. Posted by Abgngah. sosial dan masalah sikap masyarakat felda tempat saya. on 13-05-2008 09:46. Baru-baru ini.103.. bayaran futsal..zaharuddin. » Reply to this comment... Pertandingan Moden .. ..97.102. on 06-04-2008 17:38.. IP 60.apakah prinsip yang perlu saya pegang dan adakah pengecualian saya sebagai pendakwah? Harap uzar faham situasi saya ingin memahamkan masyarakat saya. Jika difikirkan kaedah dakwah secara hikmah. 1) Hadiah Sijil Simpanan Premium adakah Halal atau Haram .. Jangan terlalu biarkan kami yang bodoh menilai sendiri. Salam uzar.82. assalamualaikum.. nak tanya pasal cabutan sijil simpanan premium. Guest 16.103.. Guest 14. saya dihubungi mengenai perkara ini oleh satu organisasi di UK dan Belgium memaklumkan mengenai kemenangan saya.52.. on 13-05-2008 17:59. Oleh itu saya ingin mohon pandangan dan nasihat uzar.www.. dari pandangan seorang pendakwah.98. .. Assalamu'alaikum UZAR. IP 60.46. Kerana saya sendiri sebagai ajk kecil belia. SAYA SENDIRI DAH MENANG BERPULUH KALI CABUTAN YG ABG NGAH SEBUT TU. » Reply to this comment. Adakah boleh jika kita ambil duit tersebut untuk disalurkan ke baitulmal? ABGNGAH KOTA BHARU UZAR : IA BUKAN SAJA JUDI MALAH PENIPUAN YANG NYATA... saya tidak memberi maklumbalas akhir kerana ianya badan lottery.. BERHATI-HATI DAN JANGANLAH MUDAH DIITPU.. Ulama mesti telus dan berani menyatakan sesuatu yang benar walaupun di hadapan pemimpin yang zalim. saya amat tertarik kepada persoalan status Hadiah Sijil Simpanan Premium atau Konsep Sijil Simpanan Premium. saya ingin bertanya . Mcm mana dgn cabutan yg dibuat dengan menggunakan alamat email saya sedangkan ianya diambil secara rawak dari berjuta alamat email untuk memenangi hadiah. terima kasih tak terhingga buat uzar.. IP 60.. Saya yakin.Cabutan Bertuah & Peraduan. Guest 15.. Walaubagaimanapun. Guest 17. Orang yang tersesat dalam gelap pasti menerpa cahaya terang. Posted by ibnu daud lagi. Amalan cabutan bertuah dan permainan yang berunsur judi seperti futsal adalah perkara yang amat memeningkan dalam masyarakat saya. saya rasa tidak sepatutnya saya berkeras dalam memahamkan masyarakat tentang kesalahan cabutan bertuah. ... Harap dapat perhatian. Sijil Simpanan Premium itu sendiri (sijil itu sendiri) adakah Halal atau Haram. Posted by kie lipis.

tapi saya yakin masih ada jalan penyelesaian. ayah saya buat loan konvensional.y. So. masalah saya ialah.net http://www. saya baru saja dapat vcd 'zalimkah perbankan Islam?'. moga2 Allah ampunkan kejahilan kami yang lalu. harap penjelasan uzar. kalau ada duit.. tq uzar atas nasihat dan ilmu yang anda curahkan.. akn di pandangnya sebagai amalan yang soleh.51. motor dan sebagainya. kena tukar kepada Islamik loan. saya dari sabah.. mudah-mudahan arwah ditempatkan dikalangan solihin. Posted by mama haziq.. hadiah yang selalu diberikan seperti tel bimbit. .com. Dan Hadia istimewa cabutan tikit bertuah kepada berjaya..zaharuddin. on 01-04-2008 21:11.www.. Posted by ibnu daud... .51.... Macamana tu UZAR? Adakah pertandingan memancing yang kerap dianjurkan tu HALAL statusnya? » Reply to this comment. Posted by makbal@tm. bagaimana pula dengan peraduan teka barang melalui sms. Guest 20.. pada pandangan Uzar. saya faham yang tu. tetapi tidak ada insuran dan kami sekeluarga perlu bayar baki sebanyak RM9000 leboih kurang (sebulan ccm sebanyak rm117 selama lebih kurang 4-5 tahun lagi kalau tak silap ) .51.. kalau kalah siap marah2 sbb tak puas hati dgn timbangan dll. kena tukar kepada Islamik loan. Terima kasih banyak2.25. Apakah hukumnya Ustaz? » Reply to this comment. on 27-03-2008 19:46.177.14. masalah saya ialah... saya nak langsai semua. kalau ikutkan saya. saya baru saja dapat vcd 'zalimkah perbankan Islam?'. So.. kami nni orang kampung.42. Alhamdulillah. Sedih juga bila dapat tahu dulu terlalu banyak kami terlibat riba...php?option=com_content&task=vie. semoga jasa baik Uzar. akum UZAR. Guest 19.. Sedih juga bila dapat tahu dulu terlalu banyak kami terlibat riba..pihak kalah kena buat dende? » Reply to this comment. jauh di sudut hati kecil saya.. ok.13. kami nni orang kampung. kalau ikutkan saya. IP 211.net/index2. tq uzar atas nasihat dan ilmu yang anda curahkan.. » Reply to this comment..Kami dah bertekad taknak terjebak denganriba lagi.. Guest 18... saya faham yang tu. Posted by amir. baru sebulan yang lepas ayah saya meninggal dunia.. Pertandingan Moden .52.maaf banyak2 kalau menyusahkan.. Alhamdulillah.... Dia ada buat loan rumah. kita perlu bayar caj sms untuk menyertainya. saya dari sabah.? pendapat saya ada juga unsur judi di situ @ mencuba nasib.Kami dah bertekad taknak terjebak denganriba lagi. tapi saya yakin masih ada jalan penyelesaian. Sebuah Pertubuhan Mengajurkan Makan Malam atau kejohanan atau pentas pertunujukan dan makan malam dengan mengenakan bayaran untuk menyertainya dan menontnnya.. banyak perubahan pd diri sy n family tentang riba. Guest 22.. Nak masuk bertanding kena bayar yuran sure mengharapkan menang.. saya copy semula dari ibnu daud sebab saya betul2 perlu tahu apa yang perlu saya buat especially supaya kami tak terikat dengan riba bank konvesional lagi... kalau ada duit. IP 60.dalam vcd Uzar ada bagitahu kalau buat loan konvensional. » Reply to this comment.. saya buntu ustaz. saya buntu ustaz... Saya sudah cek di bank(Ambank) tempat arwah buat loan dulu dan pegawai tu kata.Cabutan Bertuah & Peraduan.25.101.25. maafkan saya kalau ni soalan membebankan uzar. ayah saya buat loan konvensional..14. anak-anak yatim dan sebagainya. ok...1. pegawai tu kata tak boleh tukar kepada Islamik loan sebab pinjaman atas nama arwah ayah saya seorang sahaja .. Posted by saudagar. Saya sudah cek di bank(Ambank) tempat arwah buat loan dulu dan pegawai tu kata.138. maklum la kurang arif tentang riba. IP 211. IP 124.apa perlu saya buat. Hasil daripada kutipan akan didermakan kepada tabung amal seperti tabung pertubuhan. mudah-mudahan 9 of 13 13/02/2010 6:48 . tq uzar ats kprihatinan saudara.. baru sebulan yang lepas ayah saya meninggal dunia.. tetapi tidak ada insuran dan kami sekeluarga perlu bayar baki sebanyak RM9000 leboih kurang (sebulan ccm sebanyak rm117 selama lebih kurang 4-5 tahun lagi kalau tak silap ) . on 01-04-2008 13:37. cuma saya perlu berusaha.dalam vcd Uzar ada bagitahu kalau buat loan konvensional. akum UZAR. on 03-04-2008 15:08.. macamana pula tentang pertandingan memancing. IP 211. banyak perubahan pd diri sy n family tentang riba... salam menarik artikel ni.. kalu kalah . .. maklum la kurang arif tentang riba. Dia ada buat loan rumah. cuma saya perlu berusaha.zaharuddin. so... . dapat jawap ringkas pun takpe. on 31-03-2008 13:21. Guest 21.. . saya nak langsai semua.. jauh di sudut hati kecil saya. akum uzar. pegawai tu kata tak boleh tukar kepada Islamik loan sebab pinjaman atas nama arwah ayah saya seorang sahaja .

. especially orang macam saya yang cetek ilmu. IP 211. . yang mana salah satu pasukan yang menyertai perlawanan ini akan di kembalikan semula wang penyertaan. Guest 25.. on 26-03-2008 06:20..TAPI BILA TAK SEMPAT.100.. baca sekali sure tak register. Assalamualaikum UZAR. sekarang dah faham.sebelum perlawanan. Saya berpendapat ianya harus. Saya tak bersetuju dengan jawapan Wannabe kpd Abu Hafiz & Kadir Rahman.51. IP 60.www. Kami ada menganjurkan perlawanan bola sepak. arwah ditempatkan dikalangan solihin.. » Reply to this comment.net http://www. Posted by ummameerah. UZAR pernah kupas pasal sambutan maulid tak secara article? yang rakaman tu pc saya ni tak dapat deliver dengan baik Dah cari melalui search engine site ni tapi tak jumpa writen article. » Reply to this comment. T/KASIH » Reply to this comment. . Assalamulaikum UZAR. on 25-03-2008 14:55. BEKERJA KERAS UNTUK GUNA BAHASA YANG BOLEH DIFAHAMI OLEH ORANG YANG TIADA BACKGROUND SYARIAH DAN KEWANGAN..1.. saya ada satu soalan.1.. » Reply to this comment. so..51. IP 211. on 26-03-2008 16:45. on 25-03-2008 14:50..25. SEKALI FIKIR MEMANG TAK BOLEH JUGA..1. IP 211. ISU BAB KEWANGANINI MEMANG SUSAH NAK DI TERANG GUNA BAHASA MUDAH. akn di pandangnya sebagai amalan yang soleh. pada pandangan Uzar. diadakan cabutan bertuah. on 25-03-2008 14:57.apa perlu saya buat.. Salam...php?option=com_content&task=vie.. .zaharuddin. moga2 Allah ampunkan kejahilan kami yang lalu. Guest 26. Posted by msrizal.setiap pasukan membayarnya dan duit tersebut di gunakan untuk membayar kos sewaan padang dan membeli hadiah. UZAR punye tulisan ni kena re-read.Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja' dalam syarat 2.25.Syarat penyertaan bagi setiap sukan lebih krg rm200. on 27-03-2008 06:38. IP 60.. Terima kasih WANNABE.. Guest 24. . ... Guest 28.zaharuddin.. .KERANA SEMUA PESERTA TETAP HILANG DUIT ATAUUNTUNG DUIT.. USTAZ. Guest 27..98. SAYA PUN BUKAN PANDAI SANGAT MENULIS SEBENARNYA. semoga jasa baik Uzar.51. UZAR : SORRY. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. SAMBIL MENYIMPAN BERHARAP DAPAT HADIAH YANG DI TAWARKAN.25. Posted by kadir rahman... SO SEDANG FIKIR KOT-KOT ADA SUDUT PANDANGAN YANG SAYA TAK NAMPAK. Posted by syabab.. Guest 23. Jazakallah kepada WANNABE Maaf UZAR. Pertandingan Moden .net/index2...52.. bagaimana pula dengan kesimpulan hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam clause 2 seperti di bawah? Ia kelihatan bertentangan dengan bab Permainan @ Peraduan Moden clause 5. MINTA USTAZ JELASKAN ..127.Cabutan Bertuah & Peraduan.TERPAKSALAH PEMBACA REREAD UNTUK FAHAM YE.47...1.52... IP 211..51...25.. Posted by yusri. Saya faham mengenai bab Permainan @ Peraduan Moden clause 5. . Berapakah nisbah yang dimaksudkan dengan sebahagian yuran tersebut? Quote 2. JIKA NAK BAHASA SAYA OK . KENA SEMAK 3-4 KALI.. Bukankah UZAR dah hightlightkan '2.. BAGAIMANA DENGAN PERADUAN / CABUTAN BERTUAH SIJIL SIMPANAN BANK SIMPANAN NASIONAL ( BSN ) . UZAR : SOALAN TU SAYA TANGGUH KERANA FIKIR PANJANG SIKIT LAGI. SYARAT YANG DIKENAKAN WANG TIDAK BOLEH DI KELUARKAN DALAM MASA 45 HARI . manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan 10 of 13 13/02/2010 6:48 .. NAMUN CUBA SEKADAR MAMPU » Reply to this comment. bagi pertandingan yg dibenarkan dlm Islam. Terima kasih banyak2. saya kurang faham. apa hukumnya? » Reply to this comment. KEDUANYA. terima kasih dengan artikel yang cukup bermakna ini. Posted by Hidayat. btw.

permainan tadi menjadi halal secara sepakat ulama.. Guest 31. TAHNIAH KERANA SOALAN ANDA TELAH TERPILIH DALAM CABUTAN BERTUAH. .net/index2. .. tp klu mmg org duk bli dgn jumlah yg byk utk dpt hadiah btuah tu.memag klu power root tu airnya blh diminum. jazakallah » Reply to this comment. salam. namun jika pendapat saya tu betul alhamdullilah. Guest 30.php?option=com_content&task=vie. IP 60.. Tetapi jika hadiah datang dari sumbangan mana-mana pihak yang tidak menyertai pertandingan itu...52.zaharuddin.. » Reply to this comment.25. Izinkan saya jawab soalan Abu Hafiz dan Kadir Rahman (mcm biasa. Posted by WANNABE. blh ke?? kalu tengok yang ustaz kate pasal bli2 surat kabar byk2 tu kira ok la haramnya.25. Namun unsur judinya datang dari bahagian kedua iaitu hadiah yang wang terkumpul semua peserta. on 25-03-2008 13:28. bawah pnutup tin tu ada bagitau kita dapat hadiah skian2 ( jika btuah la). Guest 33.. yg dapat teka dgn tepat dapat hadiah. naskah2 lain kita duk ambik borang praduan je. satu kepala or seorang 100 seramai 11 orang so setiap org akan dapat 1100 (100 duit sendiri) tiap bulan.51.. Guest 29..net http://www. ustaz bagi markah je) Hukumnya haram Dari bab Permainan @ Peraduan Moden clause 5 "Ia adalah judi walaupun permainan bola sepak bukannya permainan yang bergantung kepada nasib semata-mata.sebab sebelum cabutan2 mengharap nasibnya akan kena.ini bermakna saya faham setelah membaca buku uzar tulis UZAR : JAWAPANNAY TELAH DIJADIKAN SATU ARTIKEL LENGKAP. Ini menjadikan semua kumpulan terdedah kepada untung dan rugi..saja nak kompem lagiii.. IP 60. IP 211. sekali pandang nampak halal.99. ali mac dan seterusnya itu adalah harus. boleh ke macam tu? ke ada unsur2 haram kat situ? tolong jawab ye ustaz.173. yang jadi masalahnya tiap bulan cabutan akan dibuat. ya dah baca. » Reply to this comment..bile kita bli air tin power root.NAMUN TIADA HADIAH DI DUNIA KECUALI PAHALA DI AKHIRAT SETIAP KALI ORANG MEMBACA SOALAN ANDA DAN JAWAPAN SAYA. Guest 32. Demikian juga jika ditinjau dari perspektif empat mazhab.. tp air power root n cekedis tikam tu kan boleh diminum@ makan smuanya.www. Posted by ct_aisyah. ustaz. on 25-03-2008 09:28.51.1.... » Reply to this comment.... yang tak tepat berpeluang utk menang hadiah cabutan bertuah....173. . Posted by ayub. ok begini 1... kan dulu2 ade praduan power root tu kan. setiap yang nak meneka kena beli tiket harga sekian-sekian. Posted by sanggang..jd minta pendapat ustaz. saya melihat disini ia ada unsur judi. sbb seolah2 macam main tikam. sbb surat kabar tu baca 1 naskah je. » Reply to this comment.. mcm mana hukumnya kalau peraduan teka jumlah guli. IP 211." » Reply to this comment. pekerja office saya ada membuat "main kutu"..zaharuddin. on 25-03-2008 09:28. IP 60. on 25-03-2008 14:49. abu feb. n ade ketas kt dlm tulis menang sekian2 hadiah... .. . Tatkala itu Majlis Fiqh Dunia menganggapnya sebagai perjudian. on 25-03-2008 09:28.52.52..173...99. jadi saya fikir kalau dibuat cabutan number giliran yang dah tetap siapa yang dapat tiap bulan sebagai contah mamat bulan jan.. uzar saya nak tanya tentang permainan kutu.ala pmaianan budak2 yang beli cekidis@jajan tu.. Posted by altaaf. Pertandingan Moden . Ustaz.. Saya ade dengar org kate haram. siapa dapat happy la. tikam tu pn cekedisnya boleh dimakan.99.1. . 11 of 13 13/02/2010 6:48 .. saya harap sangat komen uzar.Cabutan Bertuah & Peraduan.

» Reply to this comment. Add your comment mXcomment 1. on 25-03-2008 09:28. manakala yang lain digunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Posted by Abu Hafiz. . Posted by ct_aisyah.217. on 25-03-2008 00:34.217. Guest 34.0.. seperti sports day. sebahagian kutipan digunakan untuk hadiah.visualclinic. Saya pernah melihat sebuah masjid menganjurkan pertandingan bola sepak dimana setiap pasukan dikenakan yuran dan dihadkan jumlah pasukan yang layak mendaftar. Salam.52. peraduan mencari benda tersembunyi dlm BH pon x boleh la UZAR jika sengaja dibeli semata-mata utk sertai peraduan tu? UZAR : KALAU SETAKAT BELI PAPER SENASKHAH UTK BACA SAMBIL MASUK . Thank you for the ilm. IP 60. Saya fikir ianya haram. tetapi bertentangan dengan kenyataan ustaz diatas. yang mana ibu bapa di minta memberi sumbangan untuk membeli hadiah dan lain-lain lagi sebaga anjuran hari sukan sekolah? (2) ada syarikat/organisasi yang memberi sumbangan hadiah cabutan bertuah supaya dapat mengelakkan cukai pendapatan syarikat. dan selebihnya untuk dana persatuan? JKK.98. Hadiah tu haram tak? » Reply to this comment. UZAR : MARKAH PENUH. Posted by kadir rahman. Pertandingan Moden ... Guest 36. Izinkan saya tolong jawab soalan ummameerah (ustaz tolong bg markah je) (1) Hadiah yang diterima adalah harus kerana ibu bapa adalah penaja/ibu bapa tidak bertanding/peserta yg bertanding tidak menanggung kerugian. IP 60. BUKANKAH TELAH DISEBUT DI DALAM ARTIKEL » Reply to this comment. Nilai hadiah-hadiah yang ditawarkan lebih kurang 80% dari jumlah yuran terkumpul. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah jika :2..net/index2. Guest 37...99. Bagaimana sekiranya sesuatu peraduan yg mengenakan yuran untuk mengumpul dana. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja.. Ustaz...www. on 25-03-2008 00:33... (2) Hadiah yang diterima adalah harus kerana syarikat adalah penaja/syarikat tidak bertanding/pekerja yg bertanding tidak menanggung kerugian.. .Cabutan Bertuah & Peraduan.52. sebahagian untuk kos penganjuran. TIADA MASALAH. on 25-03-2008 00:33.ALHAMDULILLAH » Reply to this comment.. Keismpulannya.IA SUDAH JATUH SYUBHAT DAN BOLEH JADI JUDI.98..52.php?option=com_content&task=vie.217. on 25-03-2008 00:33...zaharuddin.. .zaharuddin. . . Boleh Ustaz jelaskan syarat hadiah #2: Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja... JIKA BELI LEBIH DARI SATU.98. IP 60.fr License Creative Commons ..Some rights reserved 12 of 13 13/02/2010 6:48 . IP 60. selebihnya mungkin digunakan untuk pentadbiran pertandingan.173.52.. Mohon penjelasan ustaz tentang nisbah hadiah dan pentadbiran. Guest 38.. Posted by WANNABE..9 © 2007-2010 .52. Guest 35. » Reply to this comment.net http://www. Posted by ummameerah.98. Saya agak keliru dengan kenyataan ini kerana ia dengan mudah menghalalkan penggunaan wang terkumpul dari yuran penyertaan sebagai hadiah. Soalan saya: (1) Bagaimana pula hadiah yang di terima semasa pertandingan disekolah..217. IP 60.

Close Window SEO by Artio 13 of 13 13/02/2010 6:48 .zaharuddin.net/index2..net http://www.Cabutan Bertuah & Peraduan.www.php?option=com_content&task=vie. Pertandingan Moden ..zaharuddin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful