KONSEP

Dalam proses Pendidikan, Pendidikan PemulihanKhas ialah :
´ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid²murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendahµ .

CIRI - CIRI KANAK - KANAK PEMULIHAN

BOLEH DIBAHAGIKAN MENGIKUT BEBERAPA ASPEK

Kedudukan / Lokasi Kelas Pemulihan Khas 
   Berhampiran dengan kelas murid yang terlibat. Bebas daripada gangguan yang menjejaskan tumpuan murid. Cukup cahaya dan pengaliran udara tidak tersekat. Perabot yang sesuai aktiviti pemulihan khas. (mudahalih).

Susun atur Kelas Pemulihan Khas
Kajian tentang interaksi dalam kelas oleh Ned Flanders (1963) dan Wragg (1973) : 

 

2/3 daripada semua pelajaran adalah percakapan guru. 2/3 daripada masa percakapan itu adalah percakapan guru. 2/3 daripada percakapan guru adalah dalam bentuk syarahan.

Susun atur perlu dapat menjanakan interaksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran: 

  

Guru dengan semua Murid Guru dengan seorang Murid Murid dengan Murid Murid dengan Murid-murid lain

Tiga (3) pendekatan susun atur Kelas Pemulihan Khas
G 

Susunan Tradisional

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

G 

Susunan ´Horse-Shoeµ

G M M M M M M M M M M M M

M 

Susunan ´Modularµ

M

Kemudahan Fizikal
Keperluan ruang bagi Kelas Pemulihan Khas 

Bilik / Ruang keluasan 3 ´bayµ (saiz satu bilik darjah biasa) bagi sekolah yang diperuntukkan kemudahan satu bilik untuk Kelas Pemulihan Khas sebagaimana dalam pelan asal dan surat penyerahan bangunan sekolah.  Bilik / Ruang keluasan 2 ´bayµ bagi sekolah yang tiada / tidak diperuntukan kemudahan bilik untuk Kelas Pemulihan Khas.
Tiga alternatif mengadakan Kelas Pemulihan Khas 

Dua (2) atau lebih kelas bagi setiap darjah ² 3 atau 4 orang murid sahaja dari setiap kelas.  Satu (1) kelas bagi setiap darjah ² murid dari darjah lain boleh diambil bagi sesuatu sessi pengajaran & pembelajaran tetapi tidak melebih 15 orang.  Dari satu darjah sahaja bilangannya antara 6 hingga 10 orang murid sahaja.

Carta Alir Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Tidak diterima Pengambilan Awal

Pencalonan

Pengumpulan Maklumat

Ramalan Penentuan

Tidak diterima Diagnosis (Ujian Diagnostik)

Analisis Keputusan dan Penentuan Calon

Ujian Saringan
Meneruskan P&P

Diterima

Perancangan Pengajaran

P&P

Penilaian Pencapaian

Analisis Keputusan

Balik ke Kelas Biasa

Susulan