P. 1
Prasekolah - Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Prasekolah - Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

4.91

|Views: 26,384|Likes:
Published by Sekolah Portal
Prasekolah - Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
Prasekolah - Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

More info:

Published by: Sekolah Portal on Nov 14, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

Komponen Kerohanian dan Moral amat penting bagi pemupukan

nilai Islam dan nilai murni masyarakat berbilang kaum bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan,
berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Komponen Kerohanian dan Moral mengandungi Pendidikan Islam

untuk murid Islam dan Pendidikan Moral untuk murid bukan Islam.

Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu,

kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-
Quran dan As-Sunnah.

Pendidikan Moral memberi fokus kepada penyampaian ilmu untuk
menjadikan seseorang insan yang berakhlak mulia dan bermoral.

i
KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah merangkumi aspek
keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan ketatanegaraan.
Tumpuan khusus kurikulum adalah kepada :

Pembentukan akidah dan bimbingan asas Fardhu Ain
Pemupukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah yang
dituntut oleh syariah Islam

Penyuburan adab dan akhlak Islamiah ke dalam diri kanak-
kanak, berteraskan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
contoh yang terbaik
Pengenalan kepada asas Bahasa Al-Quran dan surah-
surah pendek dari Juzu’ Amma
Pengenalan kepada tulisan jawi

36

Kurikulum Pendidikan Islam

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

Melalui ilmu, kemahiran dan amalan yang disarankan, Kurikulum
Pendidikan Islam dapat menyumbangkan ke arah melahirkan murid

Islam yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertaqwa dan
beramal soleh.

Pendidikan Islam prasekolah dapat disampaikan melalui aktiviti
bercerita, tunjukcara, latihan amali, nyanyian lagu dan nasyid,
permainan, lakonan, penjelajahan, pemerhatian alam sekitar dan

melihat kegiatan manusia.

Sekolah digalakkan mengadakan lawatan di persekitaran sekolah,

kebun bunga, tempat bersejarah dan mengadakan perkelahan di
kawasan pemandangan semula jadi. Dengan cara ini, mereka
dapat menikmati keindahan alam sambil mengenali tanda-tanda

yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Tuhan dan
menjadikan pendidikan agama sebagai amalan dan perlakuan.

Penyampaian kandungan Kurikulum Pendidikan Islam hendaklah
disepadukan dan diseimbangkan dengan lima komponen kurikulum
prasekolah yang lain semasa pengajaran dan pembelajaran.

Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan
dan membentuk murid agar mempunyai cita-cita yang tinggi, daya
tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu

mempertingkatkan harga diri dan menyumbang kepada asas
kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Kurikulum Pendidikan Islam

37

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

Objektif

Kurikulum Pendidikan Islam membolehkan murid :

i.Menyebut dan menyatakan asas-asas keimanan dan
keislaman;

ii.Mengamalkan ibadah yang bersesuaian dengan
peringkat umur;
iii.Mengenali sirah dan peribadi Rasulullah SAW, dan

berusaha mencontohinya
iv.Mengamalkan adab dan akhlak yang mulia;
v.Mengenali Al-Quran- bahasa dan hurufnya; dan

vi.Menghafaz dengan makna beberapa surah pendek dan
doa harian.

Kandungan dan Hasil Pembelajaran

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

Aqidah
1.1Mengetahui Rukun
Iman

1.1.25Menyebut enam Rukun Iman

1.

1.2Beriman kepada
Allah

1.2.1Menyebut sifat wajib Allah
a.Wujud
b.Melihat
c.Mendengar
d.Mengetahui
e.Menyayangi dan
mengasihani
f.Pemaaf dan Pengampun
g.Berkuasa
h.Adil
i.Bijaksana
1.2.2Memberi contoh kebaikan dan
akhlak yang terhasil dari sifat
muqarabah (iaitu perasaan
bahawa Allah sentiasa
mengawasi kita kerana Dia
Maha Melihat, Mendengar dan
Mengetahui)

38

Kurikulum Pendidikan Islam

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.2.3Menyebut perkara yang menjadi
suruhan dan tegahan Allah SWT
1.2.4Menghafaz, menyata dan
mengamalkan zikrullah

1.3Beriman kepada
Malaikat

1.3.1Menyebut nama dan tugas
sepuluh malaikat yang wajib
diketahui

1.4Beriman kepada
Rasul

1.4.1Menyatakan nama 25 Rasul
pilihan
1.4.2Menyebut sifat wajib bagi Rasul
a.Siddiq-benar
b.Amanah-amanah
c.Tabliq-menyampaikan
d.Fathonah-bijaksana
1.4.3Menceritakan kelebihan Rasul
1.4.4Menyebut selawat ke atas
Rasulullah SAW

1.5Beriman kepada
Kitab

1.5.1Menyatakan nama empat kitab
yang wajib diketahui
a.Zabur (Nabi Daud)
b.Taurat (Nabi Musa)
c.Injil (Nabi Isa)
d.Al-Quran (Nabi Muhammad
SAW)

1.5.2Menceritakan sebab Allah
menurunkan Al-Quran
1.5.3Menerangkan cara-cara
menghormati Al-Quran
1.5.4Menyatakan bahawa Al-Quran
diturunkan dalam bahasa Arab

Kurikulum Pendidikan Islam

39

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.6Beriman kepada
Hari Akhirat

1.6.1Menceritakan tentang wujudnya
Hari Akhirat
1.6.2Menyatakan tanda-tanda Hari
Qiamat
1.6.3Menceritakan keistimewaan
syurga dan galakan untuk
membuat kebaikan
1.6.4Menceritakan kesengsaraan
neraka dan mengelakkan dari
melakukan perkara yang
dilarang

1.7Berima kepada
Qada dan Qadar

1.7.1Menyatakan keyakinan tentang
ketentuan Allah yang boleh
diubah dengan usaha dan doa

Ibadah
2.1Mengetahui Rukun
Islam

2.1.14Menyatakan lima Rukun Islam

2.

2.2Melafaz Kalimah
Syahadah

2.2.1Menyebut Dua Kalimah
Syahadah dan maknanya

40

Kurikulum Pendidikan Islam

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

2.3Mendirikan Solat

2.3.1Melakukan wuduk dengan betul
mengikut tertib
2.3.2Mengenal pasti aurat lelaki dan
perempuan
2.3.3Menyatakan nama dan masa
bagi setiap waktu solat
2.3.4Menyatakan bilangan rakaat
solat lima waktu
2.3.5Menyeru Azan dan melafazkan
Iqamah
2.3.6Melafazkan niat solat lima waktu
2.3.7Membaca dan menghafaz ayat
dalam solat
2.3.8Melakukan pergerakan solat
dengan betul mengikut tertib
2.3.9Mendirikan solat berjemaah
dengan adab-adabnya dan
menyatakan perbezaannya
dengan solat bersendirian

2.4Mengamalkan
ibadat Puasa

2.4.1Menamakan bulan umat Islam
wajib berpuasa
2.4.2Menyatakan kebaikan berpuasa
2.4.3Menceritakan tentang ibadah
berpuasa dan sahur hingga
berbuka
2.4.4Menghafaz dan melafazkan niat
puasa dan doa berbuka puasa
dengan maknanya
2.4.5Menceritakan amalan-amalan
yang dituntut dalam bulan puasa
2.4.6Menceritakan sambutan Hari
Raya Puasa

Kurikulum Pendidikan Islam

41

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

2.5Mengeluarkan
Zakat dan Fitrah

2.5.1Menyatakan masa wajib
membayar fitrah
2.5.2Menyatakan tujuan membayar
zakat

2.6Ibadah Haji

2.6.1Menyatakan masa dan tempat
menunaikan ibadat Haji
1.6.2Menceritakan amalan korban
pada Hari Raya Haji
2.6.3Menceritakan sambutan Hari
Raya Haji di tempat mereka
berbanding dengan tempat lain

3.

Sirah
3.1Mengetahui Sirah
Rasullah SAW

3.1.10Menceritakan peristiwa
kelahiran Rasulullah SAW
3.1.11Menyebut nama ahli keluarga
Baginda yang terdekat
3.1.12Menceritakan beberapa
peristiwa penting dalam
kehidupan Rasulullah SAW dan
pengajarannya

4.

Akhlak
4.1Mencontohi akhlak
Rasulullah SAW

4.1.1Menceritakan akhlak Rasulullah
SAW

42

Kurikulum Pendidikan Islam

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.2Mengamalkan
adab dalam
kehidupan
seharian

4.2.1Melakukan amalan seharian
mengikut adab:
a.Mengingati Allah SWT
dengan membaca Bismillah
dan bersyukur atas
nikmatNya dengan
membaca Alhamdulillah
b.Menyatakan cara-cara adab
bersuci
c.Menyatakan adab makan
minum
d.Menyatakan adab keluar dan
masuk rumah
e.Menyatakan adab tidur dan
bangun tidur

f.Menyatakan adab dalam
perjalanan
g.Menyatakan adab belajar
h.Menyatakan adab dalam
masjid
i.Menyatakan adab masuk
dan keluar tandas
4.2.2Mengenal pasti makan dan
minum yang halal

4.3Menghormati ibu
bapa, guru, rakan
sebaya dan
anggota
masyarakat

4.3.1Menunjukkan cara menghormati
ibu bapa, guru, rakan sebaya
dan anggota masyarakat
4.3.2Menghafaz doa untuk ibu bapa,
guru serta muslimin dan
muslimat
4.3.3Bercerita tentang semangat
bermasyarakat pelbagai kaum

Kurikulum Pendidikan Islam

43

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.4Menghormati
pemimpin

4.4.1Menerangkan cara menghormati
dan mentaati pemimpin yang
bertaqwa
4.4.2Mengenal dan menghormati
bendera Kebangsaan dan
bendera negeri
4.4.3Menyatakan prinsip Rukun
Negara

4.5Mencintai negara

4.5.1Menunjukkan kedudukan
Malaysia di peta dunia
4.5.2Mengenal dan menghormati
bendera Kebangsaan dan
bendera negeri
4.5.3Menyatakan keistimewaan yang
terdapat di negara Malaysia
a.mercu tanda kejayaan
negara
b.tempat dan bangunan
bersejarah
c.pusat pelancongan
d.hasil-hasil negara
e.tokoh-tokoh negara
4.5.4Menyanyi lagu Negaraku

4.6Mematuhi
peraturan dan
undang-undang

4.6.1Mengecam simbol yang
melambangkan peraturan dan
undang-undang
4.6.2Menjelaskan dan mematuhi
peraturan dan undang-undang
a.tadika
b.tempatan
c.negara
4.6.3Menyatakan cara menggunakan
kemudahan awam dengan betul

44

Kurikulum Pendidikan Islam

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.7Menjaga dan
menyayangi alam
sekitar

4.7.1Mengamalkan kebersihan di bilik
darjah
4.7.2Menceritakan tentang haiwan
kesayangan dan haiwan
peliharaan
4.7.3Menyatakan cara menjaga dan
memelihara haiwan daripada
kepupusan

5.

Asas Bahasa Al-Quran
danTulisan Jawi
5.1Mengenal bahasa
Al-Quran

5.1.1Mengenal bentuk huruf,
mengecam bunyi dan menyebut
huruf Hijaiyah
5.1.2Mengenal dan mengecam bunyi
vokal mengikut tanda bacaan:
a. baris atas -fathah
b.baris bawah-kasrah
c.baris depan-dommah
d.baris dua di aras - fathah tain
e.baris dua di bawah - kasratain
f.baris dua di depan - dammah
tain
g.tanda mati-sukun
h.sabdu/syaddah- tashdiq
5.1.3Mengenal dan menyebut
beberapa perkataan dalam Al-
Quran dengan sebutan yang
betul

5.2Mengenal tulisan
jawi

5.2.1Mengenal bentuk dan menyebut
enam huruf jawi yang tidak
terdapat dalam huruf hijaiyah
5.2.2Menyebut dan membunyikan
suku kata yang terdiri dari huruf
jawi dan vokal alif, ya dan wau
5.2.3Menyebut dan membunyi
perkataan dalam tulisan jawi

Kurikulum Pendidikan Islam

45

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

5.3Menghafaz
beberapa surah
pendek dari juzu’
Amma

5.3.1Menghafaz surah Al-Quran
a.Al-Fatihah(Surah 1)
b.Al-Naas

(Surah 114)
c.Al-Falaq(Surah 113)
d.Al-Ikhlas(Surah 112)
e.Al-Lahab(Surah 110)
f.An-Nasr(Surah 109)
g.Al-Asr

(Surah 103)

46

Kurikulum Pendidikan Islaml

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

ii
KURIKULUM PENDIDIKAN NORAL

Pendidikan Moral prasekolah menekankan aspek pemupukan dan

perkembangan nilai serta asas ketatanegaraan agar murid-murid
dapat mengamal dan menghayati nilai-nilai murni yang terdapat
dalam semua masyarakat majmuk secara bersepadu.

Melalui komponen ini murid dipupuk dengan nilai-nilai yang
berkaitan :

Perkembangan diri;
Diri dengan keluarga;
Diri dengan masyarakat;
Diri dengan alam sekitar; dan
Diri dengan negara.

Nilai murni dapat dipupuk melalui aktiviti bercerita, main peranan,

permainan, pemerhatian dan latihan amali. Nilai-nilai yang dipupuk
dalam diri murid-murid hendaklah dikaitkan dengan isu-isu semasa
dan sesuai dengan peringkat umur mereka. Pendidikan Moral

perlu disepadukan dengan semua komponen dan diterapkan dalam
kebanyakan aktiviti.

Objektif

Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid :

i.

Memahami dan menyatakan nilai-nilai murni masyarakat

Malaysia;

ii.

Mengamalkan tabiat dan perlakuan yang bermoral dalam
kehidupan seharian; dan

iii.

Menyatakan sebab sesuatu keputusan dan tindakan
dibuat.

Kurikulum Pendidikan Moral

47

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

Kandungan dan Hasil Pembelajaran

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

Nilai Berkaitan Dengan
Perkembangan Diri
1.1Menyatakan
manusia ciptaan
Tuhan

1.1.26Menyatakan manusia adalah
ciptaan Tuhan
1.1.27Membezakan manusia dan
rekaan manusia
1.1.28Menyatakan bahawa alam ini
ada penciptanya

1.2Menjaga
kebersihan fizikal
dan mental

1.2.1Menyatakan kepentingan
menjaga kebersihan diri
1.2.2Menamakan alat dan bahan
untuk menjaga kebersihan diri
1.2.3Mengamalkan kebersihan diri
dan pakaian
1.2.4Bertutur dengan menggunakan
bahasa yang sopan

1.3Mengamalkan sifat
rajin

1.3.1Menceritakan tentang
kepentingan sifat rajin
1.3.2Menyiapkan tugasan atau kerja
yang diberi dalam masa yang
ditetapkan
1.3.3Menggunakan masa lapang
untuk melakukan aktiviti yang
berfaedah

1.

1.4Menjaga
kehormatan diri

1.4.1Mengenal pasti situasi yang
boleh membahayakan
kehormatan diri
1.4.2Menyatakan cara menjaga
keselamatan dan kehormatan
diri
1.4.3Menyatakan isu-isu dalam
masyarakat seperti:
a.isu keselamatan murid
b.isu penderaan kanak-kanak

48

Kurikulum Pendidikan Moral

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.5Memupukkasih
sayang

1.5.1Menunjukkan sifat kasih sayang

1.6Memupuk kejujuran

1.6.5Mengenal pasti tindakan yang
jujur
1.6.6Meminta izin sebelum
meminjam barang daripada
kawan
1.6.7Memulangkan semula barang
yang telah dipinjam

1.7Mengamalkan sikap
berdikari

1.7.1Mengurusdiri sendiri tanpa
bantuan
1.7.2Melakukan tugas yang diberi
tanpa bantuan

1.8Memupuk
semangat
keberanian

1.8.1Berani bertanya dan memberi
maklum balas
1.8.2Berinteraksi dengan rakan
dalam aktiviti kumpulan

1.9Memupuk sikap
baik hati

1.9.1Memberi bantuan kepada orang
lain
1.9.2Mengucapkan terima kasih
terhadap bantuan atau
pertolongan yang diberi
1.9.3Menyumbangkan tenaga, wang
dan barang-barang lain kepada
yang memerlukan

1.10Berlaku adil

1.10.1Mengamalkan sifat adil dalam
aktiviti harian

Kurikulum Pendidikan Moral

49

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.11Memupuk sikap
berdisiplin

1.11.1Mematuhi arahan guru atau
ketua murid
1.11.2Mematuhi peraturan yang
ditentukan di kelas atau di
sekolah
1.11.3Mengawal diri daripada
melanggar peraturan

1.12Memupuk sikap
sabar

1.12.1Bersedia menunggu giliran
1.12.2Merendahkan suara apabila
menegur kesilapan rakan
1.12.3Bersedia menghadapi sesuatu
keadaan atau peristiwa yang
kurang selesa

Nilai Berkaitan Diri
Dengan Keluarga
2.1Menunjukkan sikap
kasih sayang
terhadap keluarga

2.1.15Bercerita tentang kebaikan ahli
keluarga
2.1.16Menyatakan sebab perlu
menyayangi keluarga

2.2Hormat dan taat
kepada anggota
keluarga

2.2.1Menyatakan contoh perlakuan
yang menunjukkan taat kepada
ahli keluarga
2.2.2Menyatakan sebab mengapa
perlu hormat kepada ahli
keluarga
2.2.3Menunjukkan cara menghormati
ibu dan ahli keluarga

2.

2.3Bertanggungjawab
terhadap keluarga

2.3.10Menyatakan tanggungjawab diri
terhadap keluarga
2.3.11Menyatakan akibat jika tidak
bertanggungjawab

50

Kurikulum Pendidikan Moral

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

Nilai Berkaitan Dengan
Diri Dengan Masyarakat
3.1Hormat dan
menghormati

3.1.13Menunjukkan cara menghormati
orang dewasa
3.1.14Melafazkan ucapan bertata-
susila bersesuaian dengan
situasi dan masa
3.1.15Menunjukkan cara menghormati
rakan dan masyarakat setempat

3.

3.2Semangat
bermasyarakat

3.2.1Menyatakan faedah berkawan
3.2.2Bergaul mesra dan menolong
semua rakan tanpa mengira
latar belakang
3.2.3Mengamalkan sikap tolong
menolongdengan rakan, jiran
dan masyarakat setempat

3.3Bertolak ansur

dalam masyarakat3.3.1Mengamalkan sikap tolak ansur
dengan rakan dalam situasi
tertentu
3.3.2Menyatakan faedah bertolak
ansur setelah menjalankan
aktiviti kumpulan

4.

Nilai Berkaitan
Dengan Diri Dan Alam
Sekitar
4.1Menjaga
kebersihan dan
keindahan
persekitaran

4.1.1Menjaga kebersihan dan
keceriaan dalam bilik darjah dan
persekitaran
4.1.2Menyatakan kesan pencemaran
terhadap alam sekitar
4.1.3Menerangkan cara menjaga dan
menggunakan kemudahan
awam dengan betul

Kurikulum Pendidikan Moral

51

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.2Menyayangi alam
sekitar

4.2.1Menceritakan tentang haiwan
kesayangan dan haiwan
peliharaan
4.2.2Menyatakan cara menjaga dan
memelihara haiwan
4.2.3Menyatakan cara menjaga
tumbuhan daripada kerosakan
dan kemusnahan
4.2.4Menyatakan kepentingan
tumbuhan kepada manusia

Nilai Berkaitan Diri
Dengan Negara
5.1Hormat dan setia
kepada Raja dan
pemimpin negara

5.1.1Menghormati Guru Besar, ketua
kelas, guru-guru dan pembantu
prasekolah
5.1.2Menamakan gelaran pemimpin
seperti Raja, Perdana Menteri
dan Menteri Besar/Ketua
Menteri
5.1.3Menunjukkan cara menghormati
Raja dan pemimpin negara

5.2Patuh kepada
peraturan dan
undang-undang

5.2.4Mengecam simbol yang
melambangkan peraturan dan
undang-undang
5.2.5Menyatakan dan mematuhi
peraturan dan undang-undang:
a.

tadika

b.

sekolah

c.

negara

5.

5.3Cintakannegara

5.3.1Menyanyikan lagu Kebangsaan
dan lagu negeri dengan penuh
semangat
5.3.2Menunjukkan kedudukan
Malaysia di peta dunia
5.3.3Mengenal dan menghormati
bendera

52

Kurikulum Pendidikan Moral

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

BIL

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

5.3.4Menyatakan negeri-negeri lain
dalam Malaysia
5.3.5Menyatakan keistimewaan yang
terdapat di negara Malaysia
seperti:
a.Mercu tanda kejayaan
negara
b.Tempat bangunan
bersejarah
c.Pusat pelancongan
d.Hasil-hasil negara
e.Tokoh-tokoh negara

5.4Mengekalkan
keamanan dan
perpaduan

5.4.1

Menyebut nama pelbagai
kaum di Malaysia

5.4.2

Melibatkan diri dalam aktiviti
sambutan hari kebesaran
kaum di Malaysia

Kurikulum Pendidikan Moral

53

KURIKULUM PRASEKOLAH
KEBANGSAAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->