P. 1
bukuPanduan20102011

bukuPanduan20102011

|Views: 1,048|Likes:
Published by izzah thzam

More info:

Published by: izzah thzam on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • SINOPSIS KURSUS
 • KURSUS WAJIB FAKULTI
 • 3. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul
 • 7. BFT 1083 Matematik Asas
 • 8. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan
 • 10. BFT 1123 Proses Bumi
 • 11. BFT 1133 Biologi Asas
 • 12. BFT 1152 Bahan Bumi
 • 13. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar
 • 14. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk
 • 15. BFT 2163 Pengenalan Geosains
 • 16. BFT 2173 Sistem Bumi
 • 17. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen
 • 18. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)
 • KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN
 • 4. APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana
 • KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN
 • 1. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi
 • 3. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan
 • 4. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian
 • 5. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai
 • 6. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman
 • 8. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu
 • 10. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian
 • 11. BPT 4183 Agroekologi
 • 12. BPT 4193 Pemasaran Pertanian
 • 13. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan
 • 14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I
 • 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II
 • 16. BPT 3248 Latihan Industri
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN
 • 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian
 • 3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar
 • 4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar
 • 5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko
 • 7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk)
 • 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk
 • KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI
 • 3. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim
 • 4. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu
 • 5. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk
 • 6. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri
 • 8. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala
 • 10. BIT 3218 Latihan Industri
 • 11. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri
 • 12. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal
 • 13. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri
 • 14. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri
 • 15. BIT 4223 Projek Penyelidikan I
 • 16. BIT 4233 Projek Penyelidikan II
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI
 • 2. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar
 • 3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko
 • 5. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar
 • KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI
 • 1. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli
 • 2. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar
 • 3. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung
 • 4. BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar
 • 5. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar
 • 6. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah
 • 7. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara
 • 10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar
 • 11. BNT 3228 Latihan Industri
 • 12. BNT 4153 Sumber Tenaga
 • 13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli
 • 14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar
 • 15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I
 • 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI
 • 2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar
 • 3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko
 • KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN
 • 4. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan
 • 5. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan
 • 7. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan
 • 8. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan
 • 10. BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan
 • 11. BTT 3218 Latihan Industri
 • 12. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan
 • 13. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur
 • 14. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan
 • 15. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan
 • 16. BTT 4263 Projek Penyelidikan I
 • 17. BTT 4273 Projek Penyelidikan II
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN
 • 1. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian
 • 3. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu
 • KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS
 • 1. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi
 • 3. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi
 • 7. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains
 • 10. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan
 • 11. BGT 3102 Geologi Petroleum
 • 12. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik
 • 13. BGT 3158 Latihan Industri
 • 14. BGT 4142 Hidrogeologi
 • 15. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II
 • 16. BGT 4182 Sumber Mineral
 • 17. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik
 • 18. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS
 • 1. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek
 • 1. BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan
 • 1. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam
 • 2. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian
 • 1. BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah
 • 2. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah
 • 3. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan
 • 2. BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan
 • 2. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa
 • KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN
 • 2. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar
 • 4. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari
 • 5. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran
 • 6. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli
 • 7. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS
 • 8. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar
 • 10. BKT 4093 Ekonomi, Perdagangan dan Alam Sekitar
 • 11. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian
 • 12. BKT 4113 Teknologi Pemulihan
 • 13. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim
 • 14. BKT 4134 Hidrologi
 • 15. BKT 4143 Projek Penyelidikan I
 • 16. BKT 4153 Projek Penyelidikan II
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN
 • 4. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa
 • 6. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar
 • KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK
 • 1. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk
 • 2. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli
 • 3. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai
 • Rujukan Asas:
 • 4. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk
 • 5. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk
 • 8. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk
 • 9. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk
 • 10. BAT 3098 Latihan Industri
 • 11. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan
 • 13. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik
 • 14. BAT 4133 Pengurusan Projek
 • 15. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk
 • 16. BAT 4113 Projek Penyelidikan I
 • 17. BAT 4153 Projek Penyelidikan II
 • KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK
 • 2. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian
 • 4. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal

Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

Ibrahim bin Che Omar Prof.my  7248  dwi@umk.Sc.D (UKM) Chemical Engineering M.D.my 7235 othman@umk. Fish Immunology. DNA Fingerprinting. (England) Kejuruteraan Pertanian B.my - 8 9 Dr.Sc. Kualiti Bahan Makanan. Dr. (Wales) Biologi Populasi M.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M. Produk Agrikultur Bacteriology.Sc (Indonesia) Agronomy Ph.D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph. Lee Seong Wei Mikrobiologi.my 7245 4 .Sc.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B.edu.Sc.my -7230  anwar@umk. Biologi Molekul. Australia) Agricultural Science M. Fish Pathology.my 7245  mariam@umk.Sc.edu.Sc.edu.edu.my 7234  aweng@umk. Md. (USA) Sains Perkebunan Dip. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof. Aweng A/L Eh Rak Dr. Teknologi Enzim.Sc.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M.Sc.edu. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph.edu. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B. Pemprosesan Biomaterial.Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof.Sc. Dr. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph. (UKM) Geofizik B.my 7245  kassim@umk. Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof. Ahmad Anwar bin Ismail En.D (UMT) Natural Product. Madya Dr. Aquaculture  n_azlina@umk. (Malaya) Pertanian Botani M.edu. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk.edu.edu. Plant Genetics.Sc. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph.Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph. Natural Product.Sc.Agr.D (University of Queensland. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D.D (USA) Fisiologi Tumbuhan M. Gene Mapping. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi.my  7233 4 Prof.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B.my  7225  awang@umk.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M.my 7245  leeseong@umk. Fish Pathology M. Noor Azlina binti Ibrahim Dr.edu. (UKM) Biochemical Engineering Ph. Madya Dr. Biologi Struktur Molecular Markers.edu. Dwi Susanto 10 Dr. (UKM) Chemical Engineering B.

(UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Muhamad Shahimin Pn. Hamdan Cik Arlina bt. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph. B.my .Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn.edu. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M. Mohamad Faiz b.Sc.Sc.my syazana@umk.Sc.Sc.D (UPM) Catalysis M.Sc.my  mohdfaidz@umk. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt.Sc. Ab. Nor Hakimin bin Abdul Lah En.edu. (UKM) Biologi M.7088  Nursufiah@umk.7087  amsyar@umk.edu. Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar. Kadir Pn.edu. (UPM) Penderiaan Jauh B.edu.edu. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt. Sc. Marinah binti Muhammad En.my - 26 27 28 29 30 M. (UKM) Physics M.edu. Sulaiman Cik Rohazaini bt.my  mohamadfaiz@umk.7237  wanisofia@umk.my . (UTM) Kimia M.my  7248 zulhazman@umk. (UKM) Applied Physics B. Udin En. USA BSc.my 7237  kamarul@umk.Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa.(UTM) Industrial Biologi M.edu.edu.my . Nusaibah bt. Sc.my 7235  ruhil@umk.my  7233 yeeching@umk.edu. (UKM) Conservation Biology B.7088  rohazaini@umk. (UMT) Akuakultur M. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B.my . Bioteknologi USA B. my . (UMT) Kesihatan Haiwan Air B. (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B. Sc.Bioteknologi Mikrobiologi.Bioteknologi Rochester Institute of Technology.edu.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B.edu.Sc.edu. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M. (UMT) Akuakultur B.my  suniza@umk. (UKM) Kimia B.edu.Sc. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M. Sc. (Hons) (UKM) Geologi B.Sc (UTM) Boisains B. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 .my norhakimin@umk.Sc.7088  nusaibah@umk.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi.edu. (UiTM) Kimia Gunaan M.my  ashikin@umk. (UPM) Sains Perhutanan B. Rochester Institute of Technology. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En.Sc.edu.Sc.Sc. Sc. Mohammad Khairul Azhar b.edu.edu. Aziz Cik Nursufiah bt. Norashikin Bt Mohd Fauzi En. Sc (USM) Fizik Perubatan M. (UNIMAS) Entomologi B.edu. Sc. Zulhazman bin Hamzah Dr.Sc. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt. Kamarul Ariffin Bin Hambali En.my .7236 nurulakmar@umk.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan.my  7235 azhar@umk. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk. Ali En. Mohd Faidz b.Sc.my 7235  arlina@umk.

(UMS) Sains Makanan & Nutrisi B.my  nordini@umk. (Hons) (UKM) Biologi M. Forr. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk.Sc.c (UKM) Biology M.Sc.Man.edu.edu.Sc. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B.edu.Sc.edu. Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS.Sc. (USM) Fizik Gunaan M. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar.edu.Eng. Japan) Sains Multidisiplinari Dip.my 7235  hafiz@umk. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B.edu.edu.my   khairiyah@umk.Sc. Sc. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En.Sc. Sc (Newcastle) United Kingdom B. my janatunnaim@umk.my 7235  soon_jan@umk.Sc. (University of Tokyo.Sc (UKM) Matematik B.my  hasnita@umk. Leony Tham Yew Seng *Pn.c (UKM) Conservation Biology BS. (UIAM) Bioteknologi M.Sc. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M.Sc. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M. (UTM) Kimia Industri M.my 7235  ikarastika@umk. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn.my 7235  syuhadah@umk. Wee Seng Kew *Pn.edu. (UTM) Kimia B. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn.Sc.Sc.Sc.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt. (UM) Genetik & Biologi Molekular B.my shahidashafiee@umk.sk@umk.my  7247  nazanis@umk. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En.edu.my  7235  syazrah@umk. (UPM) Kimia Petroleum M. (UPM) Pengeluaran Hutan B.edu.edu. (UM) Produk Biologi & Semulajadi B. (USM) Kimia M. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.Eng.my 7235  asanah@umk.Sc.edu. B.edu.my 7235  rozidaini@umk.Sc.Envi.my 7235  musfiroh@umk. (USM) Fizik Perubatan B. (Hons) (UPM) Fizik M.Eng.my   nabilah@umk. (UKM) Sains Makanan B. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn. Nor Dini Bt Rusli *En. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan.Sc.Sc. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B.Sc.Sc.Sc.edu.edu.Sc.Sc.my  nraihan@umk. (UMT) Sains Biologi M. (UTM) Kimia B. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn.m y  mohd@umk.Sc. (UTM) Kimia Industri M.Sc.edu.edu. (UPM) Alam Sekitar B.my - 6 . (UKM) Biologi Pemuliharaan B. (UTM) Kimia B.edu. (UPM) Perniagaantani M. (UTM) Kimia B.Sc (UKM) Fizik M.edu. (UKM) Fizik B. (UM) Sains dengan Pendidikan M.my leonytham@umk.Sc. Kimia .Sc.Sc. Kimia Alam Sekitar.my  norfariza@umk.edu.edu.my  7247  wee.

Botani.edu.edu.my  faliq@umk.Sc.Sc. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur.my  yasmi@umk. Biotech (Hons) (IIUM) B. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk.my - 7 .edu. (UTM) Horticultural Science B.Sc.my  illazuwa@umk.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota. USA) B.edu. (Hons) (UTM) Matematik B.

Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk.my  7224  salbaharin@umk.edu.my  7223  wsamri@umk.my  7227  hisyam@umk. Nor Anida binti Yusoff Pn.edu.edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.my  7224  nurizzati@umk. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn. Aslina binti Abdullah En. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En. Muhammad b.my  7245  duhaija@umk.edu.my  7224  khaliq@umk. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 .my  7238  najihah@umk. Hassan Cik Nur Izzati bt.my  7238  shahril@umk.my  7224  hasimah@umk. Suhaimi bin Omar En.my  7244 8 9 10 11 12 En.edu. Mat Farizal b. Nur Idayu bt.edu. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En. Zainudin En.edu. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn.edu.my  7244  suhaimi@umk. Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En.my  7224  muhammad@umk.my  7238  anes@umk.edu.edu. Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn. Che Isa Cik Nur Aiashah bt.my  7224  idayu@umk.my  7224  hanif@umk.my  7248  matfarizal@umk.my  7226  noranida@umk.my  7224  aiashah@umk.edu.edu.my  7224  hidayah@umk.edu. Mat Hassan En. Mohamad Rohanif b.edu.edu. Salleh En.edu. Ibrahim Pn.edu.edu.edu.

9 .

Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr. Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En. Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr.Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof. Dr. Mariam Firdhaus bt. Hj. Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En. Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Aslina Abdullah 10 . Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr.

Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2. Ijazah Sarjana Muda Geosains 3.Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010. 4. Aweng Eh Rak. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 . Ahmad Anwar bin Ismail. Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Madya Dr. 3. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. 2. Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu.

ii. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian. iii. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. 12 ii. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. v. Dalam masa yang sama. iv. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian. Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. iii. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. v. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. iv. 2. Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian. .PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar.

iv. berketerampilan. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. Mempelbagaikan sektor pertanian. menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. 4. Menghargai. beretika murni. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. ii. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian. iii. iv. v. 5. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. iii. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. ii. Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Mempunyai kemahiran insaniah. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. 3.

i. Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. iii. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. iv. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi. Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi. mineral dan perlombongan. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian. 7. ii. iii. sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan. 14 . 6. i. ii. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil. geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari.

unik dan mempunyai nilai tambah. iii.ii. Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. 15 . Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan. iv. Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna.

ii.00 dan : a) Gred C (NGMP 2.00) matapelajaran Pengajian Am. Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. dan • Matematik 16 . Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. dan b) Gred C (NGMP 2. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). Dan. iii. Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.00 dan Gred C (NGMP 2. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. iv.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain.

dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa. dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.2. Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.00 (Gred C). dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini.00. Kimia c. Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut. Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2. Matematik. dan. iii. dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3. ii. dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). 17 . Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2. Fizik b.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi. dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.

0) 80(64. Sains Kelestarian. Sains Peternakan.5) Jumlah 18 (14.5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 . Geosains. dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21. Teknologi Bioindustri.STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian. Sains Sumber Asli.

Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut. Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar.Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak. Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali. Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 . Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi.

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi. Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

36 . Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini. Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK. Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

T. 8. M. 5. 4. Vertebrates. (2004 ). California : The Benjamin/Cumming Publ. 1997. S. I. K. asid lemak dan monosakarida. Stern. 6th Ed. Martinko.D. (2002). Roberts. (1994). 2002. Biochemistry. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies. & Ibrahim C. Dalam mikrobiologi. C.. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. 3rd Edition. Ibrahim. 38 . A. 2. Tortura. Menlo Park. J. A case history approach. (2005). Rujukan Asas: 1. Clark W. Biology...T. Karsong. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino. Integrated Principles of Zoology. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma. R. & J. Prentice Hall International Inc. Funke..M. Martinko. Botany. M.) PrenticeHall PTR. M.H & Grisham. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment. Brock. 4. Penerbit USM. adaptasi. 5. M. B. Voet. 2. J. The Unity and diversity of Life. G. 6. 9. & Ingraham J. Christine A. Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi. J. 3rd Edition. Pengantar Mikrobiologi Industri. New York : John Wiley.M. 6.L.C. & Case.R. & Madigan. 1995. C. 3rd. Microbiology : An Introduction. 2001. Evers and Lisa Starr. 3. 11th Edition. Aspek metabolisme. Inc. Ingragham. Garret. Parker. Mc Graw-Hill Higher Education. Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur. Rujukan Asas: 1. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma. (1999).M. Crown Publishers. 2. (1997).L. Thomson Learning Inc.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. New Jersey. K. & Parker. Co. Introduction to Microbiology. R.E & Barnes.. 1993. Darah. D. (2006). 3. & Vodopich. Invertebrate Zoology. Penerbit USM. New York : John Wiley & Son Inc. Duque: W. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat.O. D. 1994. T. R. C. & Larson. G. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma. Thomson. pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan. pertanian.O. G..D. Ruppert. Microbiology : Principles and Explorations. Biology of Microorganisms. G. C. J. D. Biology of Microorganisms (10th ed. J.V. Madigan. Thomson.a. dan perubatan. alam sekitar. K. E. Fundamentals of Biochemistry. (1998). Ed. Boston: Mosby. 7. M. J. Randy. 7th Ed. lipid. New Jersey Prentice Hall. 2006. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan.

and Edwards. 2nd Edition.. inorganik. Werner.. BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep. Co. P. and Boyd. 4. R. Fundamental of Organic Chemistry. Stanitski. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. iii. 6th Edition. The Molecular Science. 2. Kotz. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik. John Wiley and Son.. Jr. J. aberasi. tindakbalas. D. Organic Chemistry.T. 8th edition MacMillian. sifat bahan organik. 1999. H. T. BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik.C. 5. J. Life and Social Sciences. 4.P. Larson. Calculus with Analytic Geometry. S.. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry.T. pewarisan berkaitan dengan seks.W. 2001. 2002. tatanama.L. & Jurs. kromosom.C. 6th Edition. Organics Chemistry (7th Ed).S.Y. Chemistry. L. Weaver. W. populasi dan evolusi.J. Applied Mathematics for the Managerial. Connetticut. Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan. Dalam kimia bukan organik.E. 9.A. G. 2005. Hostetler. B. East Norwalk. 5. 2. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. proses seperti replikasi.3. and Werner R (1992). ( ). Snudsterd. (1990). Rujukan Asas: 1. R. Thomson Moore. gen berangkai. Prentice Hall Solomons. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur. 2000. 8. Tan. Prentice-Hall International. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. M. 3. Calculus. Life and Social Sciences. Thomson. 3. Thomson. P. 7. Calculus for the Managerial. (2007). (2005). tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan.N. T. Organic Chemistry (3rd Ed. 6. J. W.. R. ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving).H. S. and Cummings M. Rujukan Asas: 1. Boston: Houghton Mifflin Anton. genetik. (2007. Chemistry & Chemical Reactivity. R. and Simmon M. Klugs. Concepts of Genetics. (5th Ed) Brooks/Cole Wade. C. Organic Chemistry. C. baikbaka dalam heterosis. Co.M. Bruice. R. Bivens.. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. and Fryhle. termodinamik dan elektrokimia. Rujukan Asas: i. manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul. A biological. 2007. J. P. New York: John Wiley & Sons. 39 . jadual berkala dan logam. I and Davis. (2006). Tan. ikatan. New York. S. Principles of Genetics.C. Thomson Simanek.) Prentice Hall McMurry. Treichel. 4.P. New York. Thomson. Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review. ii. (2005). 2006..G.

Kolman. Thomas. G. B. 4. McGraw Hill Marvin L. pembiakan. menganalisa. John Wiley. and Levasseur. Rujukan Asas: 1. 6. 3. 2007. Prentice Hall.Sallas & Hill. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. 40 . tersirat dan peringkat tinggi. Apprentice Hall. Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. London: MacMillan. And Etgen. 1996. sistem pituitari dan sistem saraf. Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. Rujukan Asas: 1.T.. McGraw Hill. (1999). Basic College Mathematics.. Thomson. Bittinger (2005). New York: Springer-Verlag.Croft. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian.B. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. 4. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ. Sullivan.Basic Mathematics. Tan. Salas. Guide to Abstract Algebra. R. (2004).J. A. 7. 1997. M. & Davison. 11th ed. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. C. 6th Edition. M Dugopolski. 3. S. New York. kalkulus dan statistik. Calculus. Algebra for College Students. New York: Macmillan. 5th ed. Co. Hille. New York: John Wiley & Sons. BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. 2. Algebra & Trigonometry. E. A. Hibbard. Addison Wesley 8. dan aplikasinya. Pearson.C. 5. graf dan sistem koordinat. New Jersey. 1999. (2004). sistem penghadaman. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. John Tobey and Jeffrey Slater (2004). Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan. Prentice Hall. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan. 2. New York. Life and Social Sciences. M. fungsi dan jenis. Applied Mathematics for the Managerial. trigonometri. 1994. (2003). 2nd ed. Whitehead. 7. Introductory Linear Algebra with Applications. (2005). kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. Calculus: One and Several Variables. Bagi yang tidak normal. Calculus of One and Several Variables. 3rd ed. Ignacio Bello (2005). termasuk aljabar. E. aplikasi pembezaan. 6. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul.5. G.

USA. G.. 7. 4/e.. Guyton. Edward Arnold.H. 8/e. Swenson. McGrawHill. Freeman. 8. F. 4/E.B. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics. (1984). Korelasi dan fasies. (2005). W. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition). 11. 6. 4. Bay.G. Garland Publishing Inc. Ianya merangkumi sub bidang mekanik.B.F. kerja. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition). AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection. 5. (1998). (1997) College Physics. M. John Wiley & Sons Inc. 41 .5 Ed. 3. (1990). Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell . J. (1998) Physics : Principles With Application.G. Textbook of Medical Physiology. New Jersey : Prentice Hall. J. (1994) Fizik STPM. Stone.. J. Alberts. Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 9. Roberts. Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations. Peluluhawaan. Principles of Anatomy and Physiology. Volume 2 (Chs. Molecular Biology of the Cell. 1993. and Gabrowski. Blyth. USA.. G. Ithaca. 3rd Ed. (2001) Physics 5 Ed. K. F. Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng. P. D. 9..Rujukan Asas: 1. dan Buffa. 2nd Ed. 7. Textbook of Veterinary Physiology. London. Pulmonary Physiology.. J. Raff. kinematik dan dinamik.. 10. S Nagappan.. H. 2. gerakan membulat dan kegravitian. Cunningham. Harcourt College Publishers. Giancoli. serta suhu dan haba. Randall. 4. B. and Watson.. (2003). (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). th th 10. Saunders. 17th Ed. P. tenaga dan kuasa.. BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. Wilson. Engineering Geology. K. I. New York. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit. F. (2002). Environmental Physiology of Animals. pepejal dan cecair serta suhu dan haba... Rujukan Asas: 1. Willmer. sifat jirim. Saunders. M.. 17-30) with Mastering Physics. London: Blackwell Scientific Publications. New York. Prinsip-prinsip stratigrafi. New Jersey : Prentice Hall Cutnell . D. Blackwell Science Ltd.H. C.J. Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan. H. (1995). Berggren. 4 Ed.C. 8. New York. 3. and French.. Poh Liong Yong. Review of Medical Physiology. dan de Freitas. : John Wiley th 2. Duke’s Physiology of Domestic Animals. A. Tortora. Diagenesis dan batuan sedimen. 3rd Ed. H. 9th Ed. W. Levitzky. W. 9. 6.D. Fajar Bakt Douglas C. W.... M. (2002). Blackwell Publishers. Prentice-Hall. S.J. M. G. 8th Ed. G.C. Engineering Geology.. A. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif. Lewis. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. London. J. 1984.D.. 3. New York. 1985. A Geology for Engineers. (2002)..R. and Johnston. Rujukan Asas: 1. Cutnell & Johnson. 2. W. Beavis. Press. Ganong. 4th Ed. Bell. Prentice-Hall.. Cornell Uni.Philadelphia. 5.

Longman. DBP.O. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan. 1995. komuniti. Principals of Conservation Biology. R. C. ke-2 Chicago: Wm. (1995). Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi. M. 11.L. 13. 1997.Ltd. (1985): Engineering Geology. K. Rujukan Asas: 1. Hunter.G.K. 42 . kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar. 2000. Biodiversity 2. Brown Publishers. Rujukan Asas: 1. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem. F. Englewood Cliffs. virus.W.). Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). UNDP. 5. Environmental Science for Environmental Management. E.M. Prentice Hall Rinehart. T. Meffe. dan Moore. air permukaan dan bawah tanah. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. (2007). New Jersey. Blackwell Scientific Publications. London: Henry Press. Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan. bekalan makanan. Essentials of Geology.W. Principles of Geochemistry. And Winston. sistem tenaga.Beavis.L. Environmental Science (Student Edition). Wiley Eastern Pte. kitaran unsur dan sebagainya. 1997. TO’Riordan. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem. 2. H. World Bank & WRI. & R. 12. ekologi.V. iklim. (2007). biologi dan iklim ke atas alam sekitar.. Selain daripada itu juga. 4. BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur. & Brown. ke-2 Massachusetts: Sinauer. tanah. 3. UNEP. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar. Ed. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan. Inc. 5.4. B. Lutgens. dan Tarbuck. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi. And Nebel. kulat. Whitman (1973): Soil Mechanics. & Carroll. J. 5th ed. C. 535 p.C. 2. & Wilson. kehadiran sumber masa depan. 1982. T. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria. E. Reaka-Kudla. 231 p. 571p. Wright. B. 2.T.Lambe.R. Chapman & Hall. G. 1995. F. Mason. protozoa dan rumpair. Cox. KL). John Wiley and Sons. C. 3. G. E. Fundamentals of Conservation Biology.J. Amsterdam: Elsevier Science. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. 1995. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed. (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. M. Rujukan Asas: 1. M. B. Prentice Hall. Lond. London: Blackwell Science. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti).

M. M. ‘rendering’ akhir. Harry N. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. unsur 3D. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history.L. and Yonavjak. Thomson Course Technology. and Ibrahim. (2007). L. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang. (1981). R. 14. New York. Brian K. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains. Rujukan Asas: i. Bumi. mereka realiti foto. ix. Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini. xi. vi. pemodelan asas poligon. Inc. Inc. and Dietrich. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. W. simulasi 3D dalam 2D. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition). bahan. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. ‘plug-ins’. Inc. (2007).G. R. 5. Berry. sistem koordinat. W. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design. and Ela. Freeman 3. and Bernor. L. Ibrahim. iii. L. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009.H. Dariush Derakhshani & Randi L. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur. persekitaran maya 3D. Mineralogy: Concepts.4.V. Wiley Publishing. perisian 3D. Wiley Publishing. Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. 6. iv. Inc. konsep geometri. San Francisco. Dewan Bahasa dan Pustaka. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. R. struktur. M. B. 43 . Masters. v.. Sifat Fizik dan Kimia. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. pembentukan bumi. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. Rujukan Asas: 1. Heinemann. vii. Princeton Architectural Press. K. Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Dariush Derakhshani & Randi L. Dixon. Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. Mason. 15. Principles of Environmental Science and Technology.. Kuala Lumpur. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications. Schoch. The Practical Geologist. G. Description and Determination. McKinney. Environmental Science: Systema and Solutions. komposis. (1992). viii. 7th Edition. (1993). (1987). Simon and Schuster. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. Elsevier Scientific Publishing. P. bayangan dan cahaya. Yale University Press. x. D. 2. A. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D.. Abdul Rahim S. ii. asas model. konsep asal usulnya. and I Johnsen. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. Wiley Publishing. Wiley Publishing.

3. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Geofferey. Leet. Rujukan Asas: 1. Earth. 6th Edition. Roger G. S & Kauffman. Physical Geology. 2006. Ke-2. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi. 1999. Ed. Freeman & Co. Freund. Mercel Dekker. 4. segiempat sama Latin dan plot belahan. 16.. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan. An Introductory Text. 1982. L. Perles. M. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain..H. 1994. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. Masa Geologi dan Sejarah Bumi. 2. pembinaan idea perniagaan. Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran.J. menyedia cadangan perniagaan. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi. F. Environmental Systems. Hamblin. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists. ujian julat berganda dan kontras berotogon. M. R..D. termasuk rawak lengkap. Statistics: A First Course. 2000. N. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor. Oxford Univ. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh. Mineral dan Batuan. San Francisco: W. Rujukan Asas: 1. & Siever.K.N. and Harrison. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik. Watson. 647 p. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8). Ed) 616 pp.). MacMillan Publishing Co. 1990. Ke-3. M. 1979. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren. White. London: George Allen & Unwin. 1994. 1994. (2nd. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. Batuan dan Mineral. Prentice Hall. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah. 6. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. Sistem Tektonik. Fundamentals of Biostatistics. Rocks and Minerals. J. CRC Press. E. Judson. 18. Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. 1982. 5. perbandingan min menggunakan LSD. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. Mottershead.Thomson. Press. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. Ed. B. Rekabentuk eksperimen asas.E.R. 2. B. penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi. 44 . S. D.. Rosner. Press. aktiviti keusahawanan. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. 17. The Theory of The Design of Experiment. blok rawak lengkap. New York. Sistem Hidrologi. Cox. N. J. D.P. and Reid.D. 5. I.4. Struktur Batuan.

Hulbert. disiplin. kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). Ohio: Thomson Higher Education. 3rd. kooperatif dan kepimpinan. The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. Hamid. Amalan pengurusan ialah membuat keputusan. Fundamentals Of Management. Griffin Ricky W. keadilan. Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. (1984). pengurusan dan pengorganisasian. komunikasi. persamaan dan kerjasama. (2006). Al-Khurtum: al-Dar al. Rujukan Asas: 1. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran.J. 3. Al-Idarah Fi al-Islam. pemasaran. pembiayaan dan perakaunan. (2006).N. Prentice Hall. 3. 4th Edition. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. Mary Coulter (2002). perancangan. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. Kotler. penyelarasan dan penilaian. 2. Rujukan Asas: 1. (2001) Marketing Management in the 21st Century.D & Hiduke Gail. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). pengorbanan individu. pengurusan. ganjaran. kepaduan arahan dan tindakan. rekabentuk kerja. (1995). Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan. 3. 2. Al Halborg. 2. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. dorongan. Caroline Ross (2001). (2006). perletakan harga. Small Business and Entrepreneurs Business Plan. Shaari et al. 4th edition. Ahmad Ibrahim Dr. AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan. Abu Sin. Marketing: Principle and Practice. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. autoriti. 3.M. Syura.Sudaniyah li alkutub. Prentice Hall 45 . pengurusan dan perundangan. Ryan J. Rujukan Asas: 1. prinsip pemusatan. Prentice Hall. Dennis Adcock. Robbins. P.KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1. 2. Cohen William A. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. 3rd Edition. Capon. Management. P (2001) A Framework for Marketing Management. persamaan hak. Prentice Hall. 2nd edition.

perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik. Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). (2002). Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai. D. Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan. J. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. Rujukan Asas: 1. 3. Pilbeam. Growth. Boston: IRWIN Gundry.L.4. International Project Analysis and Financing. MacMillan. Sexton.A. (2002). D. Butler. 2. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao. Financial Management. USA: Prentice Hall. AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi. International Finance. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini. (2006). 2. Knott. and Hitt. (2006). M. L. K. and Kickul. M. Dollinger. Rujukan Asas: 1. (2002). ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. McGraw Hill 6. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 . Enterprise Planning and Development:. Rujukan Asas: 1. Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang. 3. meneroka peluang perniagaan baru. sokongan pengurusan. (2001). pulangan dan risiko.R. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan.K. (2004). 2. G. Penyediaan bantuan kewangan. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci. and Reinvention. G. F (2006). MacMillan Pollio. APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

& Canter M. Rujukan Asas: 1. Dicotyledons. teh. E. Samson J. V. Ahn.A. Rujukan Asas: 1. Pelajar akan diberi penerangan tentang botani. Soil and Crop Production. (2006). kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh.R. ekologi. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. koko. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 3. Longman: London 2. Cambridge Univ. & Joseph KT. khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. Plaster. 1976. 4. pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. 2. 2. P.N. Longman Higher Education. Boehle. John Wiley 47 . 2.D. London: Longman William C. pisang dan mangga. penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. Climate. Canada CRC Press. Tropical Soils and Fertilizer Use. (1984) Farm Management. Kaedah penyediaan tanah. UK. nenas. Tropical Crops. Press. Barnard & Nix (1973). Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung. (1992). fisiologi. BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. M. amalan agronomi. E. Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan. Gregorich.G. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition. penyediaan tapak semaian.J (1992). pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). 3. Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. Purseglove JW.R. Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar. getah. teknologi benih. Selain daripada itu. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan. pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. kopi. Rujukan Asas: 1. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press. M.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. 3. lada hitam. Essington. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit.M. pembiakan. Tropical Fruits. Farm Planning and Control. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. 1985. (2003). Soil Science and Management 2nd Edition. & Eidman. 1984. khususnya amalan ladang pertanian.

(1978) Modern Agricultural Management. Osburn. organisma prokariot. piawaian dan juga pemasaran. Vol. techniques and technology. Acquuaah. jenis di pasaran. Processing and Quality. New Jersey. perkaitan di antara pathogen. 2.E. cara penggunaan. Cluces. D. (2005). pengredan. (2002). 3. & Kenneth. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology.R. Teknologi pengendalian buah-buahan. pemilihan. I. penggunaan dalam sistem hidroponik. 4. CRC. A. Co. DeGregori. kelas. Restn Pub. langkah keselamatan dan kesan sampingan. and Ward. konsep keupayaan inokulum. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management. perlakuan kimia). 6. rawatan komoditi. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. G. Rujukan Asas: 1. G.3. (1998). Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis. Principle and Practice. Natural Resources Institute. and Farell. Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. Greene and Richard P. Orchard. T. Pohanish. (2004). Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. 4. pembungkusan. J. almosfera terkawal. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci. C. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan.N. C. K. 1996. termasuk pemilihan. Science Publisher. 2. Prentice Hall. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. UK. racun kimia dan hormone. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1. iaitu baja kimia. suhu rendah.R. Co. New Delhi. P. kaedah penggunaan.S. Stanley A. Jørgen Stenersen. Efferson. 7. Principles of Crop Production: Theory. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. 6. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. Food Safety and the Environment. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. Rujukan Asas: 1. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. (Eds) 2002. Reston Pub. jenis. Casavant. masalah penggunaan. virus dan nematode. McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics.S. Kalyani Pub. USA Manjumdar. 3. A.L. Nasir Hassan. J.D. Cato Institute Publisher. Crop Post Harvest: Scince and Technology. 5. J. & Infanger. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan. Golob. 4. 5. Blackwell Publishing.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. Kimia Pertanian. 4.(1972) Principles of Farm Management. William Andrew Publishing. (2002) Bountiful Harvest: Technology. pengurusan serta kaedah 48 . pemasakan/penyahijauan. perumah dan alam sekitar.

8. Penerbit USM Spier. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. 2. (1982). Toxicology. Vol. (2002) Prinsip Bioteknologi. Agrochemicals: Composition. 6. 7. Animal Cell Technology. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. Rujukan Asas: 1. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. 2004.S. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. (1980). Yasir Mohd. 14. Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. pensterilan dan pelindungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Application. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. Reinhard. 3. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. Elsevier. Smith. Ibrahim Che Omar. Springer Verlag. vaksin. Cambridge University Press. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. E. suhu. & Soh. (1985). Plant Pathology. M. S. fisiologi. Priciples of Vegetable Crop Production. pengubahsuaian persekitaran. Plnat Cell Biotechnology. H. antibodi monoklon dan interferon. R.(1998). 4. & Mantell. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan.. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. teknik pengasingan. (2006). Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG.kawalan penyakit tanaman masa kini.E. Hubert M. (Eds) (2003).An Overview. 304-312 Barz. Synergy Media Books. Rujukan Asas: 1. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. 4. Science Publisher. Springer Verlag Spier. 3. fizikal. 2. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F. (2005). 5. penghibridan. Collins: London. 1983. pH. Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman. Rujukan Asas: 1. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. John Alexander Lucas. Penekanan diberikan kepada biologi. 4. R. 32. Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. Plant Pathology and Plant Pathogens. 1985. George Nicholas Agrios. (1977). Production. HC Dube. 49 . W. & Woodcock D. Bhojwani. Blackwell Publishing. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. Ed. Fiechter.Y.E. 3. S. KS Bilgrami. W. South Asia Books. The Scientific Principles Of Crop Protection. (1982).H. & Zenk. 2. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. 7th ed London: Edward Arnold. Van Emben & Service MW. 1999. A Textbook of Modern Plant Pathology.

Cech. amalan pengairan. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. penjimatan tenaga buruh.K.S. Y. VanderZwaag. An integrated fertiliser management system for oil palm. (2003) Principles of Water Resources. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. L. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best. 2. Gabet. kualiti air dan pemuliharaannya. G. Rujukan Asas: 1. Benton Jr. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. 6.T. QUAH. Part II: Effect of different environments. 4: 46-56. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau.9. Cabi Books. 1994. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran. No. Rujukan Asas: 1. J. & Chao. 10. Evenson. penguna dan alam sekitar. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. Hachette Livre. 3. CHEW. (2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities.E. KEE.. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. ternakan dan mikro-organisma satempat. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan. Routledge. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. K. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. 1982. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik.. D. L. UK 5. T. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan. John Wiley and Sons. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). hidroponik dibawah struktur lindungan. FOSTER. fertigasi. S. kandungan air tanah. PORIM Bulletin. R. London. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations. P. CRC Press. pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman.J. Kuala Lumpur. sejuk dan serangan perosak. 50 . and TEY. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994.H. The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia. H. Proc. 4.V. kaedah pertanian berpengairan. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa. system taliair. New York.

fungsi dan kaedah pembungkusan.11. 2. Rujukan Asas: 1.C. USA. 51 . 13. Inc New York. promosi dan aspek risikan pasaran. dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk. 3. Marcel Dekker. New York. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan. 1995. 1990. Asian Productivity Organization 1997. Pharmaceutical Packaging Technology. pusingan tanaman dan pembajakan minimum. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem. Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. sistem penanaman polikultur. Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci. dan agro-perhutanan. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran.R. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. S. The World Bank. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems.L. Rujukan Asas: 1. Agricultural Trade. 5. 12. Co Clement. Boulder: Westview Press. McGraw Hill Press Robertson G. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology.A. BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. Food Packaging. The Science of Sustainable Agriculture. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. M. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian. Haworth Press. 1994.R. piawaian. C 2006. 2. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. Principles and Policies. CRC Press. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. Kohls. Agroecology. Food Packaging Technology. D. Marketing of agriculture Products (10th Edition). Co. 3. 3. Balckwell Publishers Desmond. R. 2000. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. penyimpanan. New Dimensions in Agroecology. Alteri.T. Haworth Press Inc. Rujukan Asas: 1. pertanian tradisi. 2001. Kursus ini akan menekankan kepada amalan. 4. J.. Uhl. 1991. pertanian organik. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci. . 2004.A. Marketing System for Agricultural Products R. tanaman penutup dan sungkupan. Gloessman. West Vies Press. Washington D. Alteiri. analisis harga. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai. Richard C. Lutz Ernst (Ed). M. penjenamaan. D. and Hurt. Taylor Francis (UK) Rao R. 2000. 2. 1992. 4. Di samping itu pengurusan perosak.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

4.analisis risiko dan kesihatan manusia. American Chemical Society Gould. 2. Total quality assurance for the food industries. 1994. 1992. The Pharmaceutical Press. 12th Edition. Finley. and Gould. (GMP).. Department of Standards. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. Robinson. S. HACCP Standard. J. Armstrong.A.. W. 1998. The Pharmaceutical CODEX. Amalan Pembuatan yang baik. Rujukan Asas: 1. Malaysia 55 . Lund. W.W.W. R.F. D . Principles and Practices of Pharmaceutics. Food Safety Assessment. 3. CTI Publications Baltimore.J (eds). Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. London MS 1480.

Darah Ibrahim. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. Pulau Pinang. Stockthon. Beberpapa parameter seperti kestabilan. 3. 5. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . Penerbit USM. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). 3. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. and Perry L.R. New York. B.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. Ibrahim Che Omar. And Williams. bahan ekstrak tumbuhan. I. M. A. Cussier. Atkinson. sistem fermentasi keadaan pepejal. pemecahan sel. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. UK. 2 nd Edition. Wiley. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. pengeringan kaedah kromatografi. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. Enzyme and Food processing. West (Eds) (1996). K. 2. penulenan. antibody monoclonal dan lain. Chatterji. London. penurasan. sekelompok. 2.K. New York. P. Doran. (1991). T. P. Prinsip Bioteknologi . L. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan. W. E. 2nd Edition. Bruce. 4. Rujukan Asas: 1. McGraw Hill Cos. Academic Press. ultra-penurasan dan penghabluran. 6. Prentice Hall of India Private Ltd. Gildberg. New YorK. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri. spensterilan. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen.. Bitch. New York. Blakesborough N. suapan sekelompok.J. Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan.M. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan.S. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan. Academic Press. Biotechnology and Food ingredients. and S. MacMillan Publishers Ltd. R. G. Kuala Lumpur 2. F. Harcourt Brace & Co. mod pengkulturan (sistem tenggelam. (2001). Belter. pengemparan. and Mavituna. Godfrey. Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Rujukan Asas: 1. 56 . (1991).A. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. and Hu. 4. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry.G.and Parker . E. 3. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. Van Nostrand Reinhold. (1981).

Smith. Principle of Fermentation Technology. 12th Edition. 4. American Chemical. H. 1994. W. and darah Ibrahim (2002). suhu. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan. Stanbury. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Bhojwani. Finley. (1986) Iimmobilized Biocatalysts.An Overview. Rujukan Asas: 1. D .W.F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. konsep serta amalan. pH. Penerbit USM. S. Prinsip Bioteknologi. (1980). (1977). Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. (1996). kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. & Soh. Penerbit USM. CTI Publications Baltimore. vaksin. 14. W. Animal Cell Technology. M. 1992. Total quality assurance for the food industries.S. Science Publisher. Mohd Yusoff Ab Hamid. reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan. and Gould. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. E. R. 1998. Springer Verlag. & Zenk. Malaysia 57 . 2. Pulau Pinang. (2002) Prinsip Bioteknologi. 3.A. Vol. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan.: An introduction. penghibridan. Untuk penentuan mutu. W.J (eds). kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. 4. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. Lund. Springer Verlag. antibodi monoklon dan interferon.Y. and Whitaker. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering.F. HACCP Standard. Reinhard. Principles and Practices of Pharmaceutics. The Pharmaceutical Press. Springer Verlag Spier. S. 3. Society Gould.W. Ed. ketoksikan. Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). Bioteknologi Asas. 304-312 Barz. Hartmeier. R. Robinson. & Mantell. (Eds) (2003). P. Penerbit USM Spier. (1982). Amalan Pembuatan yang baik. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. 2. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. 5. Cambridge University Press. Plnat Cell Biotechnology. Ibrahim Che Omar. Fiechter. 5.H. Rujukan Asas: 1. W. The Pharmaceutical CODEX. Ibrahim Che Omar. 4. S.selanjar). Rujukan Asas: 1.E.. (GMP). 2.. sosial. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. London MS 1480. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. R. Armstrong. biologi. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih.. J. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. 32. 3. W. 6. alahan. A.E. (1982). komposisi dan nilai nutrien. Department of Standards. Food Safety Assessment.

Crueger. Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. A. kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. (1973) Biochemical Engineering. Mohd Yusoff Ab Hamid. Stanbury P. (1984). Darah Ibrahim (2002). 2. Ibrahim Che Omar (1994). (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian. Darah Ibrahim (2002). Humphrey. Ibrahim Che Omar (2002). Schuer. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. (1995) Bioprocess Engineering Principles. 4. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Pulau Pinang. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. 7.6. M. N. McGraw Hill. A. (1993). 3. Bioteknologi Asas. J. Pulau Pinang McCabe. K. W. W. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi. Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. and Millis. Aiba. Penerbit USM. Unit Operation in Chemical Process Engineering.F. Prinsip Bioteknologi . 58 . Pulau Pinang. S. Mohd Yusoff Ab Hamid. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. 3. Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan . pertanian. Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan.E. Michael L. 2. Prentice Halls International Series Doranm P. A. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. Academic Press. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan. Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. 5. Pengantar Mikrobiologi Industri. and Whitaker. 5. Penerbit USM. 8. Rujukan Asas: 1. Penerbit USM. and Smith. Rujukan Asas: 1. Sunderland Sinauer Associates.C.L. Pulau Pinang. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan. Ibrahim Che Omar. Bioteknologi Asas. kaedah pengadukan dan pengudaraan. University of Tokyo Press. 4. Selain daripada itu. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. and Crueger. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. Fikret. 5th Edition.F. Ibrahim Che Omar. Penerbit USM.

Sisa buangan meliputi sisa pepejal. J. 4. (2002). Banks. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Fox. (1997). J. (1993). T. 2. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan. 2. haiwan dan mikroorganisma. E. Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim. Wiley. Kristiansen. dan penilaian mutu bioproduk. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar.N. Ibrahim Che Omar (1994).N. 2. the key to successful product development. Wiseman. Joh Wiley and Sons. London. McGraw Hill. Berdasarkan ciri ini. Jackson. N. D. Bailey. Pulau Pinang Jerry. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. waste Management and Pollution Control. 11. Rooszenburg. Prinsip Bioteknologi.L. Basic Environmental Technology: water Supply. New York 10.K. McGram Hill New York. BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. (1996). Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Eds John Bulock and B. Kmetobicz. BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. New York.E. (1992). Penerbit USM. F. J. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. Ibrahim Che Omar (2002). A. Prentice Hall. Yusoff Hamid. Penerbit USM. John Wiley and Sons. Pengantar Mikrobiologi Industri. and Frigon. and Eekels.F. (1995) Product design: Fundamental and Methods. R.M. Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri. Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. New York. Rujukan Asas: 1. H. Biochemical Engineering Fundamentals. dan pembentangan seminar hasil latihan. Penerbit Universiti Sains Malaysia. kimia dan biologi. 3. Ellis Horwood. rekabentuk proses. (1979). Bagi kaedah biologi. 59 . Bioteknologi Asas. New products development design and analysis. kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. (1997). Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan. G. Rujukan Asas: 1. 9.Rujukan Asas: 1. Mohd. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. and Ollis. laporan Latihan Industri. Achieving the the competitive edge. Quality through design. rekabentuk pembungkusan. 3. 4. sisa cecair dan air buangan.

tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran.Eaton. ASM Press. Tristram Engelhardt (1995). 3.R. herba. permohonan sokongan kewangan.12. David A. (1991) The medicinal Plant Industry. dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). Rujukan Asas: 1. Ove Granstrand (1983). Bioindustry Ethics. perancangan perniagaan. 13. M. 5th Edition. Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. 60 . P. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi. keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh. usaha sama syarikat. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. Finegold (2005). CRC Press. Beatrice Godard and Bartha (2005). pemformulaan. inovasi dan pemindahan teknologi. bahan mentah. (1989) Phytopharmaceutical technology. Wijesekara. (ed) (1997).C. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri. (1998). bahan kosmetik dan farmaseutik. Industrial Safety: Management and Technology.Daar David L. List. David L. Bioindustry Ethics. CRC Boston. (Ed). Walsh G. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. John Wiley and Sons. The Foundations of Bioethics. Abdallah S. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk. Rujukan Asas: 1. Aspek tentang kualiti. 3. P. Margaret L. Bensimon. D. Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology.O. 14. Selain daripada itu aspek logistik. John Durkee (2006). 2. and Schmidt. Colling (1983). Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan. Cecile Bensimon.eds.C. 2. 3. pengurusan sumber manusia. Rujukan Asas: 1. R. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. kawalan mutu bahan.B. Florida. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti.H. Rose N. 4. Manual of Clinical Laboratory Immunology. H. Finegold. baha nutraseutikal. 2. Washington. Technology. Isu seperti menjaga hak pemasaran.

pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. L. K. Cheltenham. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. Prentice Hall. rekabentuk. penentuan. AT & T. teknologi dan pengurusan pembangunan industri.15. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. and Allenby. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. Ayers. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis.U. 3. tadbir urus. R. 1995. R. Teknik. seperti penilaian-penilaian. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. dan pencirian risiko. takaran-maklum balas. (2003) Industrial Ecology. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. 2. dan pendedahan. perundangan dan ekonomi. 61 . pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. EIA. U. and Ayers. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. E. DOE (Headquarters) Canter. A Handbook Of EIA Guidelines. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. proses penilaian. biologi dan sosioekonomi. Rujukan Asas: 1. New York. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. Di akhir Projek Penyelidikan I. perundangan. T. 1977. McGraw Hill. Rujukan Asas: • DOE. B. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. kajian ked EIA dll.W. rekabentuk dan operasi alam sekitar. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. 2. Graedel. 16. penyediaan laporan.

4. S. C. kredit..H.E. Brown. & Cresser. 4. 2. Rujukan Asas: 1.. Bioability.J. fizik. BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip. Lewis Publishers. dan biologi bahan pencemaran. Di samping itu menganalisis. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. D. CRC Lewis Publishers.. V. M. pemasaran. and Southgate. Publishers. (2002). C.L. 3. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. New York. Marr. C. and Hurt. (1977). McGraw Hill Inc. 62 . teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. Co.J. E. 2. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). and Baldwin. Brower. Iowa: Dubuque WM. Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang. Kohls. Environmental Chemical Analysis. New York Calabrese. R. J. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). C. Reddy. Introduction to Agribusiness. New York. Rujukan Asas: 1. J. (1983). Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. & Zar. Dean.R. Jensen. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. (2007).Rujukan Asas: 1. Thomson Learning Cramer. Harrison. 2006. 1995 Environmental Health. C. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan. J. L.D. 3.W. 2000. Field and Laboratory Methods for General Ecology.L. 3.A. 2.S. New York: Chapman and Hall. J. I. Uhl. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia. Analytical Techniques in Environmental Monitoring. Ricketts. L. Prentice Hall Career and Technology 5. strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Molak. 2001.

persaingan. dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. Wright. A. T C (1985).S. G. 2. Economics for the wilds. D J (1992).. Kalamazoo. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara. L. Illinois Press. Deal.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. (2002) wildlife and Nature Resource Management. 4. 3. 63 . Rujukan Asas: 1. Blackie Academic. Western Michigan University. Bookhout T A 1996.and Sara J. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. Urban WildLife management. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. R. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. kestabilan. London. and Caughley. CRC Press. Thomas Delmar Learning. Tropical rain forest of the Far East. Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem. 3. Blackwell Publication. Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. 5. Caughley. karbon dan unsur nitrogen.Ash. J. 2nd edition. Rujukan Asas: 1. Wild Life Ecology. penjagaan anak. Rujukan Asas: 1. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi. perundangan dan institusi birokrasi. 2nd edition.K. kitar. H. Oxford : Clarendon Press. peranan pengurusan dalam pemuliharaan. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. Swanson T M & Barbier E B (1992). Anggaran penilaian sumber taman. (2005). R (1979). Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. populasi. Anthony. Mabberley.G. 2. habitat dan ekosistem. E. J. energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara. tingkah laku haiwan. 3. W B Saunders Company Press. (1994) Wildlife Ecology and Management. Whitmore. Fryxell. G. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. 5. Odum.E. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam. pemangsaan. Tropical rain forest ecology. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi. Blackwell Publication. R. Research and management techniques for wildlife and habitats. habitat. (2005). London : Earthscan Publication. Conservation and management. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera. The wildlife society. Brewer. mangsa-pemangsa. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi. Kieran. pembiakan. Principles of ecology. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara. Fundamentals of ecology. E P (1997). 2. Clarke. 4.

Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. Fundementals of Soil Behavior. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem. concepts. Brown. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science).S (1983). Massachusetts : Sinauer. (2002). Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). 4. 2. Reddy. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. Environmental Contaminants.K. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Academic Press. Dyke. 3. Sally Bunning (2003). Essentials of conservation biology. 3. Environmental Chemical Analysis. John Wiley & Sons. and Belluck. BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia.A. Wildlife Conservation Society. Rujukan Asas: 1. pemakanan tumbuhan dan baja. Rujukan Asas: 1. Co.E White and Giuseppe Bertola (2005). konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. (1977). D. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. 4. S. pengelasan dan penilaian tanah. M. & Cresser. F V 2002. sifat kimia. Blackwell Publishing. P. J. Vallero. R. (1998). 3rd Edition. Dalam kursus ini.E. C. Rujukan Asas: 1. Brower. Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource. CRC Press. 2nd Ed. New York. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. Marr.A. (1993). S. applications. A Practical Guide to Understanding. fisikal dan biologi tanah.L. Field and Laboratory Methods for General Ecology. R B 2002. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan.2. R. New York: Chapman and Hall. J. 5. Wildlife field research and conservation training manual. D.. (2001). Conservation biology : Foundations. Benjamin. fizik dan biologi bahan pencemaran. (2004). J. 4. 2. L. Mitchell. Primack. Publishers. 64 . Lowa: Dubuque WM. (2007). 2. 3. Bioability. Calow. I. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. Boston : McGraw-Hill.H. tinjauan. J. Robinowitz A 1992. 3. Di samping itu menganalisis. 6. Dean. & Zar. J.

. Epstein. Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). 2. 4. P. Gaudet. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. J. R. 3. Soil Evosion and Conservation. Analysis and Management of Animal Populations. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). (2002). Graeme Caughley.. Fryxell. Conservation and Management. Reeve (2002).P. W Saundrs Company. D. Cech. R. New York. kandungan air tanah. & Calow. Boston. R. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. persekitaran kimia dan fizik. Techniques for Wildlife Investigation and Management. 5. J T. Environmental science (2nd Edition. R. C. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges. J. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. Rapport. Nichols J. John Wiley and Sons. 3. kualiti air dan pemuliharaannya.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. Bolen and William Robinson (2005). C & Levins. C. J. Berlin. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. Dean (2003). rekabentuk dan operasi pengairan mikro. Island Press. R. 6. John R. udara dan beberapa persoalan gunatanah. Braun. Rujukan Asas: 1. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. Rapport. Springer-Verlag. (Eds. Rujukan Asas: 1. Wildlife Ecology. & Wittes R T (1978).4. A. Norton. E. B. Costanza. Sinclair. Gaudet. D. T. K. Wildlife Ecology and Management (5th Edition). sosial dan kesihatan.. state and national parks. (2003) Principles of Water Resources. A. Philadelphia. (2005). 7.C. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. 2. amalan pengairan. R. Williams B. D. 4. Turk.. L. and Conroy M. John M. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences). system taliair. 65 . Morgan (2005). 8. Costanza. (1992).V. Rujukan Asas: 1.. P (1995) (eds. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Roger N.. London & Toronto. Eric G. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. Washington DC. J. 9. B. Turk. and Tony Sinclair (2006).). BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. & Haskell.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective. (1993). Francis. Kluwer Academic Publisher. Ecological Risk Assessment. G. 6.W Fraser. (2002). B.A Babcock. Michigan: Lewis Publishers. Suter II. New York: John Wiley & Sons. and J. W. 69 . Toxic Substances in the Environment.5.M (1994).N Lekakis. 7. R. B.

Rao Institute of Poultry Management and Technology. (2000).K. "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report".KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Wagner EK and Hewlett. DC. 8. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry".. 4. Hofman. and Jawetz. Immunology. dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. 2. M (1990). Blackwell Science. L (2002). Inc. C. Hirsh. How pathogenic viruses work. 6. 3. Veterinary Immunology.. 2. (2001) "WTO. (2000). Kuala Lumpur. Mishra S. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. MJ (1999). Mishra and R. Journal of Asia-Pacific Research Network. 3. Payment. Rose B. biri-biri dan lembu tenusu.V. BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini. haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri. kerbau. Mehta. Zamri Saad. Mc Graw-Hill International Editions. 9. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. A. Special Feature.. Vetrinary Microbiology. Marcel Dekker. Blackwell Scientific Publication Inc. kambing. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. R. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. (1999). P. CRC Press. Pengurusan 70 . itik. Virus life in diagram. K. Rujukan Asas: 1. 10. Basic Virology. and Moktar. E. Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. Guzman.C. 2. A. P. paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. I. Dehuri (2001).. 3. Dewan bahasa dan Pustaka. Rasedee. Methods and technique in virology. Mohanty. Patologi Veterinar Umum. & Trudel Michel (1993). 4.K. berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan. Parasitologi Veterinar. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. Yc (1999). Atlas of virus diagrams. 7. Ackermann HW & Berthiaime. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Dewan Bahasa dan Pustaka. Poultry Times of India. "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry". And Zee. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. Malden Mass. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. Rujukan Asas: 1. WB Saunders Co. Levinson W. Selain daripada itu aspek baka. Sompayrac. Tizard. 5. (1998). Ackermann et al. Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas. L (1995). BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan. Part VII In: Microbiology and Immunology. (1993). Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. CRC Press.

Plenum Press. 3. (2005). Bindra. Lasley. and other ruminants (Bulletin / United States. Sydney: Academic Press. Bureau of Animal Industry). J. 3. 3. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan.E. Evans. 5. Dewan Bahasa dan Pustaka. Edinburgh. F. Pirchner. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan. Nicholas. and G. New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence. Molecular Genetics and Genomics. Flachowsky.(1982). penggunaan bioteknologi (pengklonan. G.. H Ransom. G. K.W.F. (1967). Dept. Rujukan Asas: 1. K. Genetic Engineering of Animals. of Agriculture. A. Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. Seterusnya.ladang termasuk penyediaan kandang. (2003). A. Oliver and Boyd. struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein. Ke-4. (1986). New York:Oxford University Press.. 2. persenyawaan in vitro.. (1987). 6. and J. & McClintock. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. Population Genetics in Animal Breeding. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan. Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. (1991). 4. J. Animal nutrition with feeds from genetically modified plants.W. J. 71 . Forsman. 2. A. Chesson. Z. Archieves of Animal Nutrition. The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle. and K. (1983). Yun. (1990).S.. Bureau of Animal Industry L. 3 edition 4. Genetics of Livestock Improvement. Introduction to Qualitative Genetics.New Jersey:Prentice-Hall. Plenium Press. penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan. konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik. Flachowsky. A. Barker. Introduction to Veterinary Genetics. New York.S. Aumitre. & Hollanender.R. F. Ed.S. Future Developments in the Genetic Improvement of Animals. D. A. sheep. B. A. (1996). Rujukan Asas: 1. Ed. Blomberg. Livestock Production Science. Chesson. Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan. A. Kementerian Pendidikan Malaysia. pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. Aulrich. Ushameckis. Hammond. D. nutritional equivelance. Dept. 2. 5. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian. Falconer. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza. Piva. digestibility and safetuy for animals and the food chain. Rujukan Asas: 1. of Agriculture. New York. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative. Aulrich. (2002). U.

Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP. Ini meliputi haiwan kesayangan. The Science and Practice of Pig Production.al. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. 5. 6. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies. FAO/WHO 1992. 3. 5. AVI/Van Nostrand.A. Highfield Publication. swiftlet. Sains Pertanian . 4. Faber and Faber. N. dan kestabilan produk akhir. D. Bath. Longman Oxford. Longman Scientific & Technocal. 1989. Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. (1982 ). BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. practice. New York. M. 1993. Goat Husbandry 5th Ed. 7. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. Dairy cattle: Principles. 4. Selain daripada itu. Animal Nutrition: 5th Edition. Ed. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. York. NACMCF. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan.A. GMP dan SOP. 1-Vol. Granada. hormon.A. 1985. (ed).C. 7. 2. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga. Pengeluaran Ternakan . & D. Washington D. Chee et. Pierson.( 1989 ). Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol. Rujukan Asas: 1. HACCP Principles and Application. problems profits. dan pengurusan makanan ternakan. 1997. Oluyemi. John Wiley & Sons. Whitemore. 3. 1992. 8. and Roberts. R. 2. (A) 437/85). Selain daripada itu. Planned Beef Production. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. 14 Rome. pemilihan baka. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik.6. McDonald. 1993. isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. Corlett Jr.N. F. 7th. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan. Rujukan Asas: 1.T. kandang. J. Mac Kenzie. 1980. telur. Warta Kerajaan Malaysia. Bhd. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. D. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. susu dan haiwan akuatik. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan. Greenhalg and Morgan. Lea & Febiger. 72 . kuda. Aminuddin. London.U. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. 1995. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. Edwards. Sprenger. Hygiene for Management. Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. C. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan. Hazard Analysis and Critical Control Point System.A. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. South Yorkshire. David Allen and Brain Kilkenny.

Sydney C. Null. 10. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. 2005. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik. NewSage Press G.E. J. Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir.V. 5. T.W. Rujukan Asas: 1. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit. (2003). 3. Deborah and D. (2002). Howard. Small Scale aquaculture. S. Remedies for an Unsuspected Epidemic. di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. N. pengawalan penyakit. Pets at Risk: From Allergies to Cancer. 1992. (1997). AVA Publisher. CABI Publisher Van Gorder. CABI Publisher Pilay. Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food .D. Tom. 2. Aquaculture. ketam. James. Selain daripada itu. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1. 2. ikan. 1996. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. Martin Zucker.Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. 9. 3. R. N. Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah. Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 . Aquaculture: An Introductory yext. kerang dan makanan laut. Blackewell Publishers Landau. Martin. Inroduction to Aquaculture. BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing. A. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial. 4. penentuan pengguna.. 2000. Phillip R.R. (2001).Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life . 2. Aspek termasuk baka. Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. Second Edition edition A. Jr. Stickney. M. 3. Eberle. Kutty. NewSage Press. Fundamental of Aquaculture. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga.R.N. and Stickney. haiwan akuatik air payau. (1994). Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. Rujukan Asas: 1. Eric and B. R. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya. Avault J. A Seven Stories Press 1st Ed edition.

pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. Co. Fast. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. London. 6. 4. Elsevier. Kalyani Pub. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan. Khoo. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan.L. 5. Prentice Hall. McGraw hills Tokyo. & Kenneth. 1994. Efferson.W. Y. (1984) Farm Management. Reston Pub. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. V. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian. & Eidman. Kaedah pengurusan air. Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah. Donahue. Press Boehle. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. dan pembentangan seminar hasil latihan. Osburn.11. and R. 1995. C. D. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Struktur organisasi ladang. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. New York. Soilless Culture Management. 3. Miller. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan. msterdam. Reston Pub. Casavant. Cambridge Univ. 3. A.W. 13. 1989. (1978) Modern Agricultural Management. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. 1990. 1992. 12. C. K. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama. pen. Selain daripada itu. Selain daripada itu. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri.L.D. Farm planning and Control. New Delhi.C. R. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. laporan Latihan Industri. Laster. & Infanger. IPGM. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus.L. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. Ibrahim. J. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. 2. 7. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar.J. (1972) Principles of Farm Management. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. Springer-Verlag. 2. M. M. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. Selain daripada itu. and K. John Wiley. Prentice-Hall International (UK) Ltd.M. 74 . Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. and L.R. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. 6th edition.S.N. Barnard & Nix (1973). prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. 5. 4. Schwarz.

Singer. 2. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. J.6. M. strategi pemasaran dan perniagaan. Singapore. Di akhir projek penyelidikan I. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. 14.J. 17. Barnyard. Rabbits. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. S. Maxwell MacMillan Publishing Co. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Kerangka perniagaan. and D. D. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Barnard. 75 . Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. Goats. sumber bahan mentah. Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. and Cows. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. C. 1992. Ducks. 2 edition 16. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan. Cambridge University Press. rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. S. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan. Rujukan Asas: 1. Soils . Nix. BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. analisis kewangan.An Introduction. Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. G. pengeluaran haiwan. Pada akhir kursus. Geese. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. 2nd Edition. Storey Publishing. (2002). (1980). Farm Planning and Control (Paperback). Munns. LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai.N. Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. Sheep. penglibatan teknologi dalam sistem perladangan.

insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam. F. J. New York. Kew Bulletin additional series. the Audubon Society Nature Guides. 1935. Washington (or Dover Press).L. New York. Homgren. Flora of the Pacific Northwest. Clayton.. 1986. University of Washington Press. July 27-31. A. D. A. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal. L and Cornwell. (Ed. Mackenzie. 1987. Thomas R. Reveal and R. (Or 1971). No. D. 2.. N.C. Vol 6. Publ. Holgren. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution.P. Hitchcock. 1977. Renvoise. College Station. A. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan. and A. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. and R. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. 1985. 3. Schroeder.D. London. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. 4. Seattle. Water and Wastewater Treatment.) 1987.. Cronquist. 1973. Waste Management Problems in Agro-Industries.L. United States Government Printing Office. Texas A & M University Press. 1986. Rujukan Asas: 1. 2nd Ed. Oxford. McGraw Hill.H. Intermountain Flora. Columbia University Press. 13.. Genera graminum: grasses of the world.K. and A. Shaw. pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan. Cambridge University Press.) 1992. 200. Eckenfelder. 1983. Grasslands. Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh. Washington.D. New York Gould. Orhon. Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. McGraw Hill.S. W. C. Chase. Knopf. D. fisikal atau biologi. Chapman. Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi. E. Alfred A. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi. 2. Smithsonian Institution Press. Introduction to Environmental Engineering. Hitchcock. and S. McGraw Hill. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown. Grass evolution and domestication.A. Misc. New York. Grass Systematics.KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Holmgren. (Ed. 1989. G. 1991. 76 . L.W. W. Industrial Water Pollution Control. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. Pergamon Press. Manual of the Grasses of the United States.H. Soderstrom. Pada awal kursus.B. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. Cronquist. (1990). New York.

British Library. Cochrane. Campuran haiwan dan tanaman ii. (1994). American Farms: Exploring Their History. The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. Douglas Hurt. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian. 2. American Agriculture: A Brief History. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. 3. Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. (1993). (1992). M. R. Best single ref Empero Charlemaine. Willard W. 77 . Berdasarkan maklumat ini. T. Rujukan Asas: 1. History of Food. 4. (1996). Douglas Hurt. Samat. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran.3.

Rujukan Asas: 1.C. Rujukan Asas: 1. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. Levin. Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai. E. Saunders Golden Sunburst Series. C. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. R. Earth Past & Present. 3. John Wiley & Sons. 1996. 1996. Pemetaan Geologi Asas. jujukan stratigrafi. E. struktur.. 1989. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan. J. Condie. Barnes. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus.E. Turk & H. P. Thompson. & Tucker.T. Basic Geological Mapping. Elements of Paleontology. Mohd. R. stratigrafi isotop. 2. 3. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy. 2.N. 1998. Shafeea Leman. fosil. 4. biostratigrafi. Chichester: John Wiley & Sons.. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. 1980.. stratigrafi jujukan. Palaeontology-An Introduction. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. M. kronostratigrafi. L. Doyle. Unsur Paleontologi. ekostratigrafi. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi.W. Prentice Hall 78 . N. & Baxter. B. 1981. geokronoslogi. N. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi.. London: Pergamon Press 3. Ibrahim Komoo. Rujukan Asas: • • • • Babin. dan symbol geologi. keratin rentas. 1990.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. 1995. Sedimentary Rocks in the Field. M. Kuala Lumpur: DBP Clarkson.W. magnetostratigrafi. K.G. Sloan. & F. & R.C. J. 1979. Bennett. Marcolongo. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi. A. Science Publishers Inc. Invertebrate Paleontololy and Evolution. London: George Allen & Unwin Nield. paleotologi. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology.K. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia. Mantovani.. kejuruteraan geologi. sediment dan metamorfik. 2. John Wiley & Sons. V. hidrologi. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. 1985.

hidrologi. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. Fundamentals of Geophysics. 2. Mason. magma basic. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. 1995. Rujukan Asas: 1. New York: Marcel Dekker Brownslow. Abdul Rahim Samsudin.B. Analysis of Geological Materials. mineralogy optic. 3. Prinsip-prinsip Geokimia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh.. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. elektromagnet. 79 . Bimbingan Amali Petrografi. W. McBirney. Lowrie. air sungai dan batuan dasar. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan. komposisi pegmatite dan aplit. survei geologi.J. kemagnetan. H. York: John Wiley & Sons. Geofizik . (Ed. 1982. Rujukan Asas: 1. 1996. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Blatt. Press. 1989.& Moore. Prentice Hall 6. endapan sungai. Tracy. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. penyiasatan tapak kejuruteraan. Riddle.. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. 1990. Geochemistry. and Brooks. 2. WH Freeman & Co. A. elektrik. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan. A. dan petrologi dan kaitanya. Kearey P. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. & R. B. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. Igneous Petrology. 1992. Jones & Bartlett Pub. 3. An Introduction to Geophysical 5. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya. Sedimentary and Metamorphic. 3. petrografi. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan.Konsep dan Penggunaannya.. 2. 1991.4.) 1993. 1990. Petrology: Igneous. termasuk penggunaan penganalisis imej. C. M. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan.R. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus. Cambridge Univ. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi. Principles of Geochemistry. Hamzah Mohamad. 1997. N. Rujukan Asas: 1.H.. graviti. C. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian. Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis. tanah.

dan konoskop. piroksen. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. pengumpulan data dan verifikasi data. Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. D. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. 1998.G. Sedimentology Environments: Process. Upper Saddle River. 3. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. Merrill. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. 22nd Edition (Manual of Mineralogy). feldspar. amfibol.M. Sistem Maklumat Geografi. New York: John Wiley. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. Remote Sensing and Image Interpretaion. 8. New York: John Wiley. Oxford University Press. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. Selly. Introduction to Mineralogy. 2001. Shariff 1998. R. 1987. 1999. John Wiley 656pp 9. proses visualisasi. ira. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan. feldpatoid. Boggs. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. 1988. 3. 2. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. 1997. terkutub bersilang.0 Facies and Stratigraphy. dan lain-lain. Ruslan Rainis & Noresah Mohd. Manual of Mineral Science. 464pp Perkins. olivine.C. D. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan. 2. S.W. Mineralogy. analisis GIS. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. Fundamentals of Geographic Information Systems. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. & Klefer. 2000. Applied Sedimentology. Rujukan Asas: 1. H. Klein. USA. strtigrafi dan sedimentologi. Reading. Blackwell (Second Edition). 3. prinsip GIS. Oxford. T. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. fosil dan usia. oksida. Sabah dan Sarawak. mika. Rujukan Asas: 1. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. R. kekerasan. ortoskop. fasies. geomorfologi. teori dan teknik pemprosesan imej. M. Rujukan Asas: 1. sifat-sifat dan tekstur butiran. karbonat. Cornelis. geologi struktur. 1996. NJ: Prentice-Hall. Lillesand. McMers.N. prinsip GPS. litologi. 2.7. 80 . William. Nesse. Academic Press 10.

2. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. Blundell. N. batuan reservoir dan batuan punca. Hall. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik.C. 3. 13. Laudon.. Academic Press. migrasi dan penumpukan. Geological Evolution of Southeast Asia. Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun.S. York: John Wiley & Sons. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting.E.J. Special Publication of the Geological Society. R. sesar. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum. C. 1996.S. kimia petroleum.S. D. I. 1972. Structural Geology of Rocks and Regions.. (Eds. Tectonic Evolution of SE Asia. pembentukan lipatan. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan. R. London: Pergamon Press. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder.Rujukan Asas: 1. Elements of Petroleum Geology. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. 3.). 1992. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. York: John Wiley & Sons Hutchison. R. Rujukan Asas: 1. kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi. Academic Press 12. 1983. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum. Geological Society of London Pub. Unsur Geologi Struktur. penyelia dari Fakulti. Davis. 2. Rujukan Asas: 1. C.J. N. Elements of Structural Geology. teori asal usul petroleum. Blackie & Sons. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar.. 2. Park.H. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. & D. & Hutchison. Gobbett. 3. Principles of Petroleum Development Geology. Hills. Di dalam Latihan Industri. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi. kekar dan foliasi. 1996.C. Geology of the Malay Peninsular. bahan organik dalam endapan. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Selly. 81 . konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). 106. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G. Lerche. punca. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik.. Foundations of Structural Geology. 1973. Prentice Hall. 11.G. 1984. 1989. 1994. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics. London: Chapman & Hall. R.

(1996) Penulisan Saintifik. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar. 2. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains. Elsevier M Albu. J. Pearson Education. Etika-etika perlu seperti teknik literature. (1998). Fetter. 3. 3. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan. Dewan Bahasa dan Pusataka 16. M. The Craft of Scientific Writing. An Arnold Publ.& Sonderegger. SE Kesler. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan.Z. C. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill. Orxy Press. R. Rujukan Asas: 1.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. 1998.W. Ismail Ahmad. Contaminant Hydrogeology. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper. Springer-Verlag New York. Rujukan Asas: 1. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah. Istanbul Technical University.L. LLC 82 .W. 2. Day. sumbangan dan masa depan air bawah tanah. Mineral resources. H Nash (1997). Greenfield. T.D. Sen. Rujukan Asas: 1. 3. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. (2001) Research Method for Postgraduates. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis. (1994).A. Macmillan JL Mero (1965). mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. Turkey. economics and the environment. Mineral and thermal groundwater resources. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan. 15. The mineral resources of the sea. Allay. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. Chapman & Hall 17.. D Banks. sebatian kimia air bawah tanah.14. pergerakan multifasa. menilai. dan teknik menyediakan bibliografi. 2. teknik memetik kajian terdahulu. Weight. Rujukan Asas: 1.

3. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan.B. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. R. (1997).G. Chapman and Hall. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan. 2006. 2. American Association of Petroleum Geologists Tulsa. jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. 3. prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi. pengenalan mekanik tanah dan batuan. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. (1989). kejuruteaan dan persekitaran. pengklasifikasian batuan. JY Zho !1997). (1980). 2. XP Wang. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. and Barbara. Rujukan Asas: 1. G Survey. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem. Bell. The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). Okla MG Bishop. John Wiley & Sons. F. perkaitan di antara geosains. kaedah penilaian batuan. pemetaan sub-permukaan dan korelasi. punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. A. 83 . 2002. D. Attewell. and Lightman. kaedah. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan. Concepts and methods of petroleum system. Robert. Engineering Geology and Geotechnics. US Geological Survey CL Wu.E. traps.. Australia. pelajar akan: i. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. I.2. A. Geological Science and Technology Information 2. Introduction to Rock Mechanics. P. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. Principles of Engineering Geology. M. Greenwood Publishing Group Ridley. ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan. Rujukan Asas: 1. RC Surdam. Petroleum System of the Gippsland Basin. Seals. Newness-Butterworths. pengluluhawaan dan tanah baki. 3.W. & Farmer. (2000). G. Goodman. of the Interior. US Dept. New York: Harper Collins Publisher 18. and the petroleum system. takrifan dan skop geologi kejuruteraan. (1976). aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas.

F. Rujukan Asas: 1. 2. 560pp. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau. & Bischke. kaedah pengeluaran. J. G. (2001). 3. Prentice-Hall Inc. 2. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method. jenis kegagalan analisis cerun batuan.. 84 . Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. (1982). BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan.scale Geological Structure. Pean Well Publishing Company Gatlin C. G. eksport dan import sumber petroleum. Hyne. (1985). 3. penjelajahan dan penaksiran petroleum. A. kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan.R. jenis cerun batuan. Wilson. Allen & Unwin. meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian. Rujukan Asas: 1. pengenalan batuan sebagai bahan bumi. (1980). Prentice Hall. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas.E. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum. kestabilan cerun. London-Boston: NewnessButterworths. Bell. AAPG Memoir 42. W. A Complete Well Planning Approach. Pennwell Corp. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. Norman J. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. Introduction to Small . 2. cirri tapak. 3. Nontechnical Guide to Pertoleum Geology.. Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. (1960).G. US. Brown. Wittke. Engineering Geology and Geotechnics. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions.ii.E. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. Pakej Kejuruteraan 1. masa depan pengeluar petroleum. Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. 2.. 2nd Edition. Drilling Engineering. R. Chapman R. pembukaan dalam batuan. kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. (1976) Petroleum Geoglogy. geologi kejuruteraan empangan. Rujukan Asas: 1. Drilling and Production. 822np. penyiasatan dasar laut dan tanah. 3. iii. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition). (1990) . Tearpock. Berlin: Springer-Verlag. pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak. D.

hakisan tanah. Evans. Descriptions. Freeman. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral. Peter A. letupan gunung berapi. B. langkah pencegahan. 1993. permintaan pasaran. (1981). P. Pergamon Press. Determinations. Mason. V. Brown. dan pembezaan sumber mineral berlogam. Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1.. termasuk tanah runtuh. Chem Tech Publishing 85 . Edisi pertama. 1996. desertifikasi. aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. banjir bencana pantai dan tsunami.Springer Verlag. gempa bumi. jenis. taburan sumber mineral berlogam di dunia. 3. Rock Characterization. 3. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. J..A. 2. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. P. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. (1993).G.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. Rujukan Asas: 1.. E.Rujukan Asas: 1. R. 2005. Berry. Ciullo. Testing and Monitoring. Sivakumar. 2. 3. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* . and Dietrich. Edisi pertama. Springer. Mineralogy--Concepts. teknologi pengekstrakan dan pemprosesan. Pergamon Press. Motha.. 2. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu.* 2. Comprehensive Rock Engineering. M. R. 1983. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. & Das. 3. 1992. K.V. E. PE Hodgkinson Alexander. ketidakstabilan cerun. kaedah membangunan sumber mineral. Rujukan Asas: 1. Natural Disasters (Paperback). masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. D. Hudson. Kursus ini meliputi pengenalan.United Nations Pubns. Wittke. Blackwell Science. ciri. Anthony M. tanah jerlus. Industrial Minerals and their Uses. W. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. ISRM Suggested Methods. M Stewart (1991). Springer. L. H. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan.T. (1990) . Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover).

perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. transformasi. 2. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. C. Nielsen. 2001. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian . 2. E. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. Gibbons. Bell & Donnelly. Edisi pertama. United States: RAND Corporation. Pergerakan multifasa. Canada: John Wiley & Sons. Prosun Bhattacharya. R. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. W. Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. Taylor & Francis group. Monroe. Wiley-Interscience. Keliangan. pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. Rujukan Asas: 1.3. 3. Merchant Books. Selain daripada itu. D. Asas pengelasan tanah dan batuan.. 1994. 3. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). M. Schwartz. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. New York: Routledge. F. Wiley.J. 2. kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. Handbook of Ground Water Development (Paperback). D. Edisi pertama. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin. Rujukan Asas: 1. Peterson. Groundwater for Sustainable Developement: Problems. D. 3. ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan. 2007. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. D. 3. Pakej Hidrogeologi 1. 2006. Rujukan Asas: 1. Roscoe Moss Company. mendulang. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover). C. 2006. 2. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover). Dalam pemodelan air tanah. pam kelikir. M. pemakaian dan pencirian sumber air. anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. Perspectives and Challenges (Hardcover). Fundamentals of Ground Water (Paperback). Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. 2005. & Hall. Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . Second Edition (Hardcover). lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. 1990. Inc. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. & Hubao Zhang. Taylor & Francis. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. 2002.

sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda. Stewart. hanyutan benua dan pengekalan tektonik. antropologi dan arkeologi. Butterworth-Heinemann. penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan. magnetostratigrafi. Selain itu. peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. D. 1991. Hermanrud. impacts and management (Hardcover). Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). J. kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. ekostratigrafi. kronostratigrafi. Dore. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. sempadan hidrologi. G. Williams. & Rumbaugh.. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif. geokronologi. 87 . Di samping itu. termasuk peristiwa geologi yang utama. mineral dan batuan. Xin-she Yang. D. penyusupan air dan penyejatan. 3. Butterworth-Heinemann. Newsome.J. 2.. A.seperti imbangan air. Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). R. jangkauan subpermukaan. Rujukan Asas: 1. 2002.. Harris. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. Augustson. Selain daripada itu. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW. R. & Tony Griffin. Sustainable Tourism (Paperback). stratigrafi isotop. Edisi Pertama. jenis akuifer dan ketebalan. BIOFLOW dan MT3D.H. Rujukan Asas: 1. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. J. C. biostratigrafi. Disamping itu. O. Rujukan Asas: 1. sosiologi. 3. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. George A. ASTM International. & Sylta. BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). Kiersch. 2. Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. 1997. Geotourism: Sustainability. Elsevier. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). J.. 2006. stratigrafi jujukan. lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan. P. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. kekonduksian hidraulik. sejarah. Geological Society of America. 2005.1993. 2. Di samping itu. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. Ritchey. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. D & Dowling.

Univ of Chicago Pr (Tx). Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner. Geomorphology (Hardcover). 3. M. C. 1991. 2. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. Edisi ke-4. Ritter. 1985. Madsen. Process Geomorphology (Paperback). A. 88 . pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. 3. J.. F. & Sugden. Rujukan Asas: 1.B. D. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. Environments and Magnetism Hardcover). Kochel. B.. Rosen. 2006. kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. X. & Miller. Cambers. M. Proses-proses peluluhawaan. D. BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner.Rujukan Asas: 1. Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). Wiley. Maher. E. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi. A. R. Routledge Kegan & Paul. A. Rujukan Asas: 1. Late. Quaternary Climates. 1999. Cambridge University Press. F. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. Pakej Geologi Kuaterner 1. BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. R. Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). UNESCO . Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). A. Elsevier Science. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. 2. 1998. 2. R. Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. Rujukan Asas: 1. stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim. 2007. Pasang-surut. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. G.. Schumm. Waveland Pr Inc. Summerfield. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. & Thompson. 1986. S. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. Faktor-faktor kejadian tanih. D. Chen. & Gao.

Freeman. W. D. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Pengenalpastian bahaya. 3. Bagchi. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover).2. 3. S. K. Edisi ke-8. Kyoto University. langkah pencegahan dan pemuliharaan. 2007. Environmental Geology (Paperback). Wiley. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. penetapan objektif dan sasaran. C. Rujukan Asas: 1. Edisi ke-3. desertifikasi. H. 2. pemantauan & pengukuran keberkesanan. S. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. tanah jerlus. Pakej Geosains Sekitaran 1. 2. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS).. Tammemagi. W. bencana pantai dan tsunami. implikasi terhadap penduduk setempat. Wet. Pencemaran air. Y. S. Keller. Sharma. Perancangan guna tanah. Incinerators. Shōitirō Hayami. 3. Montgomery. 2007. Tanah runtuh. Army. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. 2. D. Corps of Engineers U. Pelupusan sisa. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. letupan gunung berapi. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. gempa bumi. 1999. 1957. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). A. termasuk tanah runtuh. P. D. Edisi pertama. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). E. May 1957] (Paperback). H. Geobencana. 2004. A. ketidakstabilan cerun. 1953. & Lewis. Waste Containment Systems. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). A. Prentice Hall. Sumber bumi. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. 89 . Merritts. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). The Waste Crisis: Landfills. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. USA: Oxford University Press. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). Corps of Engineers U. Wiley-Interscience. 1994. Army. Hakisan perlodakan dan banjir. Amblesan dan kars. 3. & Menking. Undang-undang sekitaran. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Waste Stabilization. Konsep-konsep asas sekitaran. H. 1998. hakisan tanah. banjir. langkah pencegahan. Rujukan Asas: 1.

Motha. Batsford Ltd 2nd Edition. Meor Othman Hamzah. First Edition. Kuala Lumpur. Springer.O.E.. 1993. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover).J. 2005. M Stewart (1991). Soil and Water Conservation Engineering. Edisi pertama. Natural Disaster (Paperback). Ministry of Agriculture and Rural Development. 1993. Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood. Dewan Bahasa dan Pustaka. K. Schwab G.A. M. D. Procedure for Peninsular Malaysia. B. & Das. PE Hodgkinson 2. and Fricke T. R. V. Sutton. 1982 90 . 8.V. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah.W. Pulau Pinang. 3.T. Alexander. Sivakumar. John Wiley & Sons 4th Edition.C. Soil Conservation B. Kementerian Pendidikan.N.. Terbitan Universiti Sains Malaysia. 6.H. Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli. Cassell P.Rujukan Asas: 1. Lewis K. 1995. 1990. Springer. Hudson N.P.. 5. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Smith G. 4. Urban Drainage Design Standard and 9. P. 7. 1981. H. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong.

Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian.F. Springer. W. 3. J. K. 2.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1.F. Petak. Environmental Planning and Sustainability. taman negeri. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama.L. Dalam membuat perancangan. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan. kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation. (1976). T. Water Resources Research Center. Saarinen. (1980).Y. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. 2. and Evans.A. S.. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. 4. BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem.B.J. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar. Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya.A. and Giese. Rujukan Asas: 1. Young. (1994). Kohm. (2000). Hatfield. (1996). Wiley. And Meynell. Pirot. Houghton Mifflin. J. taman laut serta taman eko-pelancongan. R. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan. D. jenis ekosistem. R. Elder. Environmental Planning: Perception and Behavior. The World Conservation Union. Wiley. Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. P. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. (2002). model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem. Rujukan Asas: 1. Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo. 2. 3. Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 . Introduction to Forest Ecosystem Science and Management. (1997). Selain daripada itu. Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. Kepentingan ekosistem. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. M. Island Press. BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan.J. Moote.A and Franklin. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. Principles of Ecosystem Management. B. 3. Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan.

(2001). Wheeler. Baywood Publishing.. Abbas Ghassemi. (2001). Theodore. K. J. Selain daripada itu. termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. (1998). G. R. Rujukan Asas: 1. and Gallagher. (2007). (1990). 3. Island Press. Jalal. Springer. (1994). Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. Blackman.P. Wiley. penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan. and Bijur. Zirm. G. 2.. Woodside. L. A. L. American Institut of Chemical Engineers. 3. and Boyd. 2. A. CRC. Dupont.L. CRC. kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran.P. Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. Management of Hazardous Substances in the Environment.P. J.C. Earthscan Publications Ltd. Konsep Sekolah Lestari. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering).A. Rossiter. (1999). K. Griffin. L. And Forrant.. 92 . Silka. Sehubungan dengan itu. Theodore. K. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development. (1990). Kampus Lestari. Rujukan Asas: 1. Taylor & Francis.A. Rogers.. P. (1997). CRC.. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan. R. 3. 4. Basic Hazardous Waste Management.diterima oleh agensi pada peringkat dunia. Rujukan Asas: 1. and Ganesan. Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century. Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. 4. 4. K. 4. Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. An Introduction to Sustainable Development. T. Routledge. (2001). R. K.R.W. 2. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan.F. Environmental Management and Pollution Prevention. (2000). Wise. Ilmu pengetahuan. Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi. 3rd Edition.D. A. 5. Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar. CRC. Sen. (2006). and Nalven. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. 2nd Edition. Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian. Pollution Prevention: Problem and Solutions. Principles of Hazardous Materials Management.

A. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. (2002). Hernandez. Academia Press. angin dan air. pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari. T. Di akhir kursus. Skidmore.. memeta. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan. (1997).T. Di akhir kursus.G. CRC. Laitos. ia menekankan konsep penderia. tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan.A. Bagi penderiaan jauh. McMers. pengakaunan alam sekitar. and Case. guna tanah. Ann Arbor Science. Energy and Natural Resources Law.N. Remote Sensing and Image Interpretaion. Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria. B.F. Atkinson. Lucas. Natural Resources And Energy: Theory and Policy. C. 6. T. GIS and Modelling. R. J.M. memantau. (2006). dan bencana akan dibincangkan. 93 . 2. pengesan sumber asli. Lillesand. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan. 8. Rujukan Asas: 1. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar.J. New York: John Wiley. 2000. Barton. and Tate.A. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. Wiley. & Klefer. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. 2.B. 7. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. sumber biologi. M.M.. 3. (1992). M. pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan. Schowengeredt.R. McCloy. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur. (1980). Oleh itu. A. Resource Management Information Systems: Remote Sensing. aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh.6... and Ronne. San Diego. (2005). Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop). di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga. Fundamentals of Geographic Information Systems. New York: John Wiley. 1997. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia. Rujukan Asas: 1. Advances in Remote Sensing and GIS Analysis. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. Selain daripada itu. sistem GPS. 5. (2001). 3. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. Dalam GIS. Dalam kursus ini. Second Edition. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan. K. Springer. J. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga. L. A. Eagen. M. Oxford University Press Gopalakrishnan. and Tomain. R. P. Goodchild. N.W. Selain daripada itu. Regulating Energy and Natural Resources. 4. Friedl. Minn. (1999). menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. 7. CRC. kegunaannya dalam pengimejan satelit.

9. CRC Press. Environmental Contaminants. and Belluck.. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Martinus Nijhoff Publishers. 10. A Practical Guide to Understanding. Marine Issues: From a Scientific. (2002). para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Routledge. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. C..J.Rujukan Asas: 1. Benjamin. Di dalam Latihan Industri..L. Blackwell Publishing. D. LCA. 3. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. 2. R. Dalam perbincangan ini. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi. Konsep diplomasi alam sekitar. Energy and Environment). Political and Legal Perspective. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar. ISO. A. WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. Protokol London dan sebagainya. penyelia dari Fakulti. Trade and the Environment: Economic. (1998).A. (1995). Innovation. D. P.A. Springer. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan. Calow. 2. Environment Management Systems (EMS). Ethics and Public Issues. M. (1994). H. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. J. Environment (Economics. 11.A. J. S. Ehlers.A. Carraro. and Wolfrum. 2. 94 .. Edward Elgar Publishing. and Soloway. Rujukan Asas: 1. (2000). Legal and Policy Perspectives. Rujukan Asas: 1. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. Vallega. and Beladi. Sustainable Development: Science. Academic Press.M. Kirton.. 3.A. A. Borgese. And Brown. BKT 4093 Ekonomi. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention. Milenium Development Goal (MDG). Lemons. Batabyal. 3. Trade. (2001). Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective. CRC. perundingan melangkaui sempadan. (2004).. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. P. Rugman. (2001). J.N. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan. A. E. The Economics of International Trade and the Environment. Vallero. Springer. D. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. (1998).

A. kimia. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. Rujukan Asas: 1. Cohcran. 95 . Rujukan Asas: 1.A. 2. Claussen. Site Remediation: Planning and Management. Kondratyev. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. Rujukan Asas: 1. 2nd Edition. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia. and Davies.R. Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi. W.P. R.P. K. Environmental Hidrology. 2. pengkomposan. S. A. and Rotmans. and Trimble. S. Hyman. Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. Ward.J. 2nd Edition.12. J. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. Freeze. R. BRILL. and Wilson.Y. (2001).W.A. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino. Climate Change: Science.. K. Soesilo. (1979). permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim. (2001). CRC Press. (1999). In Situ Treatment Technology. Lewis Publishers. D. and Halsnaes. 3. Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. A. (1997). Hydrology: An Introduction. (2002). fizik dan lain-lain. W. Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih. (2005). and Cherry. insinerasi. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains.A. 1.A. ACSE Press Nyer. Martens. Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon. (2004). puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. Climate Change: An Intergrated Perspective. CRC Press. Kluwer Academic Publishers. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio.K.R.D. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca. J. (1998). Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies. Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah. 2. 3. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. E. Markandya. sisa buangan kepada kekayaan. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. 3. Groundwater. And Dupont. M. (2001). V. pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. Cambridge University Press. Strategies and Solutions. Brutsaert. and Cracknell. Tsunami dan lainlain. Earthscan. 14. Lewis Publishers. 13. Observing Global Climate Change. Prentice Hall. J. Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. E.

R. P. S. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. desertifikasi. Sivakumar. Pasang-surut. 96 . BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. 16. Kyoto University. Motha. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. M Stewart (1991). Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). Springer. V. Corps of Engineers U. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. 1953. Rujukan Asas: 1. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. P. KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. gempa bumi. Natural Disasters (Paperback). May 1957] (Paperback). letupan gunung berapi. S. E. & Das. 2. D. UNESCO . 1957. Edisi pertama.15. 2. BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. K. Springer. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. 2005. 3. PE Hodgkinson Alexander. Army. Edisi pertama. Di akhir Projek Penyelidikan I. tanah jerlus. M. G. Corps of Engineers U. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. banjir bencana pantai dan tsunami. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. 3. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. H. hakisan tanah. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. 1993. langkah pencegahan. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. termasuk tanah runtuh. ketidakstabilan cerun. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Shōitirō Hayami. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. 1998. Cambers. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. 2. Army.. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan.

Edisi ke-3. (1992). P (1995) (eds. Montgomery. C. Pelupusan sisa. penetapan objektif dan sasaran. udara dan beberapa persoalan gunatanah. 2. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. L. A. B. Gaudet. Hakisan perlodakan dan banjir. H. Costanza. Pencemaran air. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Y. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. H. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. E. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Prentice Hall. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). A. Tammemagi. Island Press. langkah pencegahan dan pemuliharaan. Bagchi. D. Sumber bumi.. S. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. Keller. Geobencana. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. K. & Menking.3. Waste Stabilization. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). D. persekitaran kimia dan fizik. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Undang-undang sekitaran. Sharma. D. J. (Eds. Wet. B.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. 5. Freeman. Tanah runtuh.). 97 . 1998. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Environmental Geology (Paperback). 2007. Amblesan dan kars. pemantauan & pengukuran keberkesanan. 4. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). Norton. Rapport. 3. R. P. C. Rujukan Asas: 1. 2. D. & Calow.. Springer-Verlag. 2. Perancangan guna tanah. Edisi ke-8. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). W. W. 2007. sosial dan kesihatan. 3. Waste Containment Systems. A. Wiley-Interscience. & Haskell. 1994. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. Incinerators. 2004. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Konsep-konsep asas sekitaran. Merritts. Washington DC. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Rujukan Asas: 1. 1999. Edisi pertama. USA: Oxford University Press. Berlin. Rujukan Asas: 1. H. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. & Lewis. Wiley. Pengenalpastian bahaya. The Waste Crisis: Landfills. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000.

D. (1993) Cost benefit analysis of environmental change.M (1996).J.H & Labys. S. R.O. Johannesson. 6. R. J. analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. J. London & Toronto. Environmental Economics in theory and practice. P.F. 3. Park. (1990). & Thomas J. Costanza.. England. Pearce.I. Callan. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. & Wittes R T (1978). Epstein.. P. 6. Gaudet. Turk. Chicago: Irwin Book Team. R.C (1998). Aldershot: Edward Elgar. McMillan. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. J. W. analisis risiko alam sekitar.W. 4. Orlando: Drylon Press. 98 . A. and White B. Henley.R. J T. Kahn. Rujukan Asas: 1. kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar. N. W Saundrs Company. 2. Philadelphia. Cambridge University Press. J. Environmental science (2nd Edition. C & Levins. 5.. (1997).. Shorgen. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya. Industrial Development and Environmental Degradation. S. Policy and Application. and Turner K. 4.3. Economics of natural Resources and the Environment. Turk. Rapport. Environmental Economics and Management: Theory. Boston. D.

Systems and Strategies for Innovative Package Design. manisan beku. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. teh. 5. Wiley. Russell J. Mark Getlein (2008) Living with Art. Water. sesquiterpene. Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. 3. pembentukan adunan tepung). bijiran. monoterpene. 8. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. McGraw-Hill 2. Steven M. 1st Edition. protin. pelekat dan pelincir. Colegate. Rujukan Asas: 1. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. 3rd Edition. rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. 5. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. konkrit dan aspalt. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. prostaglandins. triterpene. Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. Second Edition. McGraw-Hill. Ronald E. Tambahan juga. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. seramik dan kaca. 99 . 7. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. Fungi. 2. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. biodisel. gel. Donald G. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. Wiley. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. Peter Lamarque (Editor). Prentice Hall. 2. bengkokan. proses rekabentuk. 3rd Edition. regangan. simen. 3. Wrolstad. Wiley. emulsi. 6. pigmen pyrrole. Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. kekerasan. 9. and Carbohydrates. kanji dan makanan berkanji (gam. Wiley. biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. ‘creep’. mampatan. Rujukan Asas: 1. Plants. 4. Wiley. Wiley.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. tepung. manisan alternatif). Lipids. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. Wiley. bahan pelembut. and Structural Determination. Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. Decker. CRC. Eric A. Wiley. kayu dan produk kayu. bioetanol. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. Isolation. marin dan haiwan. Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. komposit. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. Proteins. Enzymes. Wiley. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. antibiotik. Architects And Designers. gula. Christian Stevens (Editor). polimer dan elastomers. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. 8th Edition. McGraw-Hill. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. impak dan kelemahan. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. 4. koko. Steven J. vitamin. 1/e. Medicinal Herbs. and Venomous Animals.

G. Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. Albert Y.J. and Ward. Volume 1. Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. CRC. E. Leland J. and Cosmetics. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Peter B. rekabentuk carta pemprosesan. Second Edition. 2nd. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy.6. Golob. Sara Warber. 4. 10. P. Wiley. James A. 1996. T. 9. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. 3. Cluces. Haley (Editor). UK. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. 7. Fereidoon Shahidi. pengredan. Peter Behrens (Editor). Processing and Quality. Natural Resources Institute. suhu rendah. CRC. Crop Post Harvest: Scince and Technology. Science Publisher. Rik R. Rujukan Asas: 5. DeGregori. almosfera terkawal. Duke. 1. P. Food Safety and the Environment.R. pemasakan/penyahijauan. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. F. Haasen. Blackwell Publishing. pembungkusan. Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. Brielmann (2006) Natural Products from Plants. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures. Wiley. Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. 11. Edmund Bäuerlein (Editor). I. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses. Leung. William D. termasuk pemilihan. J. Wiley. Wiley. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. 2nd Edition. 12. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. A. 8. teknologi membran.E. Strategies and Applications. Cahn. Wiley. Revised and Updated Edition. James F. Principle and Practice. 3 Volume Set. USA Manjumdar. Michael M. Robert W. 19. 18. Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. rawatan komoditi. 6. 14. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. (Eds) 2002. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. C. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. Drugs. Orchard. Ara Kirakosyan. Hou. Wiley. 17. 8. D. Grolier. and Farell. 15. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. T. Wiley-VCH. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. Prentice Hall.S. Wiley Richard J. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. 100 .R. Ralf Riedel (Editor). 16. Uwe H. J. Kaufman. Müller (Editor). J. Thomas J. Cato Institute Publisher. 7. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Teknologi pengendalian buah-buahan. 13. Cseke. Vol. piawaian dan juga pemasaran. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. Michael Schutze. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food. Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. perlakuan kimia). fraksinasi buih. Harry L. Wiley. A.

Stefan H. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan. 1st Edition. Myers. 5. CRC Kiran L. Wiley VCH 5. Rujukan Asas: 1. 4. 2. 101 . Datta. Douglas C. Bruce T. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. menilai saiz pasaran. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. Ashim K. perancangan produk. rekabentuk ‘robust’. Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. Subhas K. Wiley VCH. Arun S. McGraw-Hill. bentuk pembungkusan. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. penilaian dan pengagihan pembungkusan. kos penyatuan dan kos struktur. Arno P. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. bahan asli yang boleh digunakan. 8. World Scientific. McGrawHill. Montgomery. M. Jean-François Hamel. bahan pembungkusan. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials.Rujukan Asas: 1. Elmar Heinzle. rekabentuk industri. 3. 3rd Edition. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. Ia juga merangkumi ekonomi. Informa Healthcare Gabriele Centi. paten dan IP. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. 3rd Edition. Xiusheng Harrison Yang. Raymond H. McGrawHill. 2. 6. mengenalpasti keperluan pengguna. Biwer and Charles L. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. rekabentuk produk. spesifikasi produk termasuk matriks skor. American Chemical Society. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. 7. Christine M. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. 6. Wiley. penilaian konsep. kitar semula bungkusan. 1st Edition. rekabentuk. 9. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment. pembinaan prototaip. 3. kos pembuatan komponen. piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering. Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. Hunter. Sablani. ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. 5. CRC Shyam S. Rutger A. Wiley. Elsevier. 4. Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. Shafiur Rahman. M. A. generasi konsep. Jean B. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases.

and Engineering. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. 11. 6. G Lawson. 10. CRC Press. 5. L. 5.E. Piringer (Editor). 3. 9. ciri bahan pembungkusan. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. 2. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. Completely Revised Edition. G Lawson. 7. Geoff A. 7. McGraw-Hill T. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. 7. Woodhead Publishing. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Technology. Giles AND David R. 2nd. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. McKinlay. B S I Standards. (2004) Transport Packaging.Adhesives. Piringer (Editor). 8. Coatings and Processes. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. Taylor & Francis. IoPP. A. Selke. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Geoff A. Coatings and Processes. Otto G.Adhesives. Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. 14. A. 16. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. Rolando (2000) Flexible Packaging . 15. 102 . McGraw-Hill T. and Paine. 2. 4. Great Britain. Pastes.E. B S I Standards. 13. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. 4. Woodhead Publishing. S. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. and Lead-free. (2004) Plastics Packaging. Rujukan Asas: 1. Pastes. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. F. A. MAFF Ministry of Agriculture. Hui (2006) Handbook of Food Science. CRC Yiu H. H. CRC Dean. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. H.Rujukan Asas: 1. IoPP. Soroka. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000.. W. Gordon L. L. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. CRC Press. Rapra Technology. 6. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). 3. Giles AND David R. Rolando (2000) Flexible Packaging . D. Otto G.A. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. Intl Life Sciences Inst. (2002) Fundamentals of Packaging Technology. 12.A. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. jenis pembungkusan yang berlainan. Blackie. MAFF Ministry of Agriculture. Hanser. 2nd. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). Great Britain. Intl Life Sciences Inst. C T Barkby. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. pelekat dan label akan ditekankan. Rapra Technology. and Lead-free. Lockhart. Completely Revised Edition. C T Barkby.

David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. CRC Press. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. komposisi dan nilai nutrien. penilaian. Margaret L. Untuk penentuan mutu. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. ‘robustness’. Michael A. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. University Cambridge Press 2. 6. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. CRC Press.8. SUNY Press. Springer. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. Elsevier. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. 4. 10. 103 . Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. Santoro and Thomas M. 2. 5. Rujukan Asas: 1. konsep serta amalan. Springer. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. alahan. Cambridge University Press. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. Joseph D. Rujukan Asas: 1. 3. CRC Press. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices. sosial. (GMP). agen farmaseutik dan kosmetik. Stanford University Press. 4. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. 9. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. 6. biologi. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. Nally. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan. 7. John Abraham. ketoksikan. Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. SIRIM Standards. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. Amalan Pembuatan yang baik. Palgrave Macmillan. World Health Organization. 5. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen. dan pembentangan seminar hasil latihan. Michael W. penyelidikan penyimpanan. laporan Latihan Industri. Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. 3.

Tapia.R.H. Woodhead Publishing. E. J. Washington. Trentham Books. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan. P. List. Rujukan Asas: 1. Jill Robinson.eds. 12. 9. Walsh G. Gustavo V. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. (1998). Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry. 5. (1991) The Medicinal Plant Industry. D. herba. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. ASM Press. Kress-Rogers. bahan kosmetik. 7. 3. Brimelow (Eds. 13. (1989) Phytopharmaceutical Technology. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology. Wijesekara. 8.C. and Schmidt. Wiley. Elizabeth Barnard. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology. proses termal dan tidak termal. CRC Press. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Woodhead Publishing Ltd.11. teknologi penstabilan produk. John Wiley and Sons. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. Florida. (Ed). Barbosa-Cánovas. 2. antioksidan. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. CRC. bahan kosmetik dan farmaseutik. pengangkut produk kosmetik. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit. Mary D. UK. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. Rujukan Asas: 1. bahan nutraseutikal. Helen Roberts. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan. 4. Aspek tentang kualiti. pewarna dan perasa tiruan. 5th Edition. R. Cambridge.B. 6. tekanan tinggi. kuku dan rambut. Manual of Clinical Laboratory Immunology.B. Academic Press.C. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Woodhead Publishing. klasifikasi dan sifat produk makanan baru. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. bahan terkini seperti protin terurai. penghasilan resipi. 3. 2. Earle.O. Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success. Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Topik yang akan disentuh termasuk definisi. P. Rose N. 4. M. pemformulaan. Nelson Thornes. (ed) (1997). María S. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. CRC Boston. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. Richard Earle. bahan 104 . Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. penghasilan dan penyelidikan ide baru. CRC Press.

105 . Moskowitz. kesan sampingan pelabelan. penjadualan. CRC Linda D. teknologi pembungkusan. Meyer R. penapis UV dan asid ellagik. 15. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. New York Howard R. perpeluhan. 2. undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. Rhein. 3. F. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk. Mitchell Schlossman. 2. James V. P. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management. Rujukan Asas: 1. Barel. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. New York D. 5. 7. Rosen. CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. perancangan projek. penilaian cita rasa pengguna. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. Heerkens (2001) Project Management. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. Marcel Dekker 14. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment.kosmetik seperti agen anti-bakteria. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. Applications and Formulation. 8. 4. James P. H. 3. Financial Times Prentice Hall. Estrin. 5. ekstrak semulajadi. Trott. seminar dan laporan isu yang dibincangkan. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. asid alpha-hydroxy. Amacom. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. Howard I. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. James M. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. W. Springer Norman F. University Cambridge Press Gary R. Marcel Dekker. Marc Paye. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. 4. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics. Williams. Anthony O'Lenick. Pearson Higher Education. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. bayi dan orang tua. Marcel Dekker. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. Rujukan Asas: 1. William Andrew Pub O. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. pengenalan dan promosi produk. rambut. teknik penilaian produk kosmetik. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. 6. CRC Errol Desmond Goddard. membangun misi. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan.

Pulau Pinang. P. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. bahan ekstrak tumbuhan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. M. Academic Press. B.R. 16. Atkinson. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten.Rujukan Asas: Jurnal. penurasan. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Cussier. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). F. 5. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. 2. L. ultra-penurasan dan penghabluran. antibodi monoclonal dan lain.K. pengkomersialan teknologi. Wiley. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. (1991). penulenan. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. Bruce. pemecahan sel. and Perry L. UK. 6. E. Belter.S. New York.M. Prinsip Bioteknologi . Harcourt Brace & Co. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. W. New York. 2nd Edition. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). Di akhir projek penyelidikan I. P. MacMillan Publishers Ltd. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. Chatterji. pengeringan kaedah kromatografi. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . 3. 2. 4. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. and Mavituna. A. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. (2001). Penerbit USM. Rujukan Asas: 1. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. Doran. 17. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. harta 106 . Prentice Hall of India Private Ltd. kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. pengemparan.A. McGraw Hill Cos. E. and Hu. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. majalah atau rujukan terkini. Beberapa parameter seperti kestabilan.

J. Malaysia.Kristiansen. Wang. 2. dan pendedahan. CRC Lewis Publishers. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. takaran-maklum balas. A.. (1979). enzim. Islamic Food and Nutrician Council of America 107 . D. Blackwell Publishing. 8. Bailey. Banks.E. penentuan. L. New York. Demain. 4. Cooney.L. 1995 Environmental Health. 4. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. Rujukan Asas: 1. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. CRC Press. Majlis Ugama Islam Singapore. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging. Lewis Publishers. Molak. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. McGram Hill New York. Wiseman. Halal Industry Development Corporation (HDC). BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. kosher dan vegetarian. 3. 2. (2002) Bioteknologi Asas. ikan. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. and Ollis. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. P. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. Patricia A. J.F. 6. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. seperti penilaian-penilaian. Harrison. Chaudry (2003) Halal Food Production. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. (1979) Fermentation and Enzyme Technology. & Lilly. 4. Wiley. alkohol. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. D. M. V. and Baldwin. perdagangan domestik dan antarabangsa. G. ayam. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram. dan pencirian risiko. 2. Dunhill.I.. 3.E. 3. Eds John Bulock & B. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. demografik pasaran halal.D. susu. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan. gelatin. Ltd. 7. Mian N. McGraw Hill Inc. New York Calabrese.A. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. E. Teknik. Humprey A. pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. New York. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. L.T. Ellis Horwood. Penerbit USM. 5. Riaz and Muhammad M. bijiran. asas pengharaman. C. New York 3. perbandingan di antara produk halal. 5. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->