Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

edu.edu.Sc (Indonesia) Agronomy Ph.D.Sc.edu.edu. Noor Azlina binti Ibrahim Dr. Dr.edu.Sc. (Wales) Biologi Populasi M. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph.my 7235 othman@umk.Sc. Natural Product.edu. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr. Madya Dr.edu. Pemprosesan Biomaterial. Produk Agrikultur Bacteriology. Australia) Agricultural Science M. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph. Md. Ahmad Anwar bin Ismail En.my 7245 4 .D (USA) Fisiologi Tumbuhan M. (UKM) Chemical Engineering B. Dr. Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof. Kualiti Bahan Makanan.my 7245  kassim@umk. Biologi Struktur Molecular Markers. Dwi Susanto 10 Dr. Ibrahim bin Che Omar Prof.my 7245  leeseong@umk.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B.my - 8 9 Dr.edu.Sc.my  7233 4 Prof. Fish Pathology M. (Malaya) Pertanian Botani M.my -7230  anwar@umk.Sc. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph.D (UKM) Chemical Engineering M.my  7248  dwi@umk.Sc. Teknologi Enzim.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B.Sc.Agr. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D.my 7245  mariam@umk.D (University of Queensland.Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph.edu. (USA) Sains Perkebunan Dip.my  7225  awang@umk. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk.D (UMT) Natural Product. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk.Sc.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M. (UKM) Biochemical Engineering Ph.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M. Gene Mapping.edu. Biologi Molekul. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof. Aquaculture  n_azlina@umk. Fish Immunology.D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph. DNA Fingerprinting.Sc. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M.Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph. Lee Seong Wei Mikrobiologi. (UKM) Geofizik B. Plant Genetics.Sc.my 7234  aweng@umk. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan. Aweng A/L Eh Rak Dr.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B. (England) Kejuruteraan Pertanian B. Madya Dr.edu. Fish Pathology.Sc.

my . Marinah binti Muhammad En. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt. (UPM) Penderiaan Jauh B.my . (UMT) Kesihatan Haiwan Air B. Sc. Sc. B.Sc.7237  wanisofia@umk. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph.my 7237  kamarul@umk. Sulaiman Cik Rohazaini bt. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M.7236 nurulakmar@umk.my  suniza@umk.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B.my  7248 zulhazman@umk.7088  nusaibah@umk. Muhamad Shahimin Pn.my 7235  arlina@umk.edu.Sc. (UPM) Sains Perhutanan B.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi. (UMT) Akuakultur M. Kamarul Ariffin Bin Hambali En. Mohd Faidz b. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan.Sc. Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar.Sc.my  7235 azhar@umk.Sc. Nor Hakimin bin Abdul Lah En.edu. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab.my - 26 27 28 29 30 M.my  mohamadfaiz@umk.Sc.Sc.edu.edu. Sc (USM) Fizik Perubatan M. Rochester Institute of Technology. (Hons) (UKM) Geologi B. (UKM) Kimia B.7088  Nursufiah@umk. Sc. (UKM) Biologi M. (UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk. Norashikin Bt Mohd Fauzi En.Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa. (UKM) Applied Physics B. USA BSc. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt.edu.edu. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt.my 7235  ruhil@umk.my . Zulhazman bin Hamzah Dr. Kadir Pn. (UMT) Akuakultur B.Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn.Sc. Ali En. (UTM) Kimia M.edu.edu. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M. (UKM) Physics M.edu.edu. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M.my . Sc. (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B.edu.my  7233 yeeching@umk.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B.Sc.Sc (UTM) Boisains B. Mohamad Faiz b. Nusaibah bt. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Ab.my norhakimin@umk.edu.my syazana@umk.Sc.my .7088  rohazaini@umk. (UNIMAS) Entomologi B.Bioteknologi Mikrobiologi. Sc. Bioteknologi USA B.Sc.D (UPM) Catalysis M.edu.my  ashikin@umk.my .edu. (UKM) Conservation Biology B.Bioteknologi Rochester Institute of Technology.edu. Hamdan Cik Arlina bt. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 .edu.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M.Sc. Mohammad Khairul Azhar b.edu.Sc. Aziz Cik Nursufiah bt.my  mohdfaidz@umk.edu. Udin En.(UTM) Industrial Biologi M.edu.7087  amsyar@umk.Sc. (UiTM) Kimia Gunaan M. Sc. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En.

edu.Sc.Sc. (UMT) Sains Biologi M.my 7235  syuhadah@umk.edu. Kimia .edu.my   khairiyah@umk. (UPM) Perniagaantani M.Sc (UKM) Matematik B.edu.Sc.my   nabilah@umk.Sc.Sc.edu.my - 6 .my shahidashafiee@umk.Eng. (UTM) Kimia Industri M. my janatunnaim@umk.Sc. Sc (Newcastle) United Kingdom B. Forr.Sc. B. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk.edu.edu. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En. (UTM) Kimia B.Sc. (UTM) Kimia B.Sc.Sc.my  norfariza@umk.Sc. (UM) Genetik & Biologi Molekular B.edu.edu. (UPM) Kimia Petroleum M. (UTM) Kimia Industri M.my  7235  syazrah@umk. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan.my 7235  ikarastika@umk. Nor Dini Bt Rusli *En.Sc. (UPM) Alam Sekitar B.Sc.edu. (Hons) (UKM) Biologi M. (UKM) Fizik B.edu.Sc.c (UKM) Biology M. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.my 7235  rozidaini@umk.my  nraihan@umk.my  7247  wee.c (UKM) Conservation Biology BS. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M.Eng.my 7235  asanah@umk. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B. (UKM) Biologi Pemuliharaan B.Sc. (Hons) (UPM) Fizik M.edu. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn.Sc (UKM) Fizik M. Leony Tham Yew Seng *Pn.Sc.my  7247  nazanis@umk. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En.Sc.Sc. (UM) Produk Biologi & Semulajadi B. (UPM) Pengeluaran Hutan B.edu.Sc. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar.Man. (UTM) Kimia B.Sc.edu.edu.Sc. Japan) Sains Multidisiplinari Dip. (USM) Fizik Gunaan M.edu. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B.Sc.Sc. (UTM) Kimia B.Sc. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn. (UKM) Sains Makanan B. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B. (USM) Kimia M.Eng. (University of Tokyo. (UIAM) Bioteknologi M.edu.my leonytham@umk.Sc.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt.my 7235  musfiroh@umk. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn. Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS. Kimia Alam Sekitar.my  nordini@umk.edu. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M.m y  mohd@umk.Sc.my 7235  soon_jan@umk. Wee Seng Kew *Pn.Envi.edu.sk@umk.Sc. (USM) Fizik Perubatan B.edu. Sc. (UM) Sains dengan Pendidikan M. (UMS) Sains Makanan & Nutrisi B.my 7235  hafiz@umk.edu.my  hasnita@umk.

Sc.edu.my  illazuwa@umk.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk. Biotech (Hons) (IIUM) B.my  faliq@umk.Sc. USA) B. (UTM) Horticultural Science B.edu.Sc. Botani.edu.my  yasmi@umk.my - 7 .edu. (Hons) (UTM) Matematik B. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur.

Suhaimi bin Omar En. Che Isa Cik Nur Aiashah bt.edu. Salleh En.my  7223  wsamri@umk.edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.edu.my  7238  shahril@umk. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn.edu.edu. Nur Idayu bt.edu.my  7238  najihah@umk.edu. Hassan Cik Nur Izzati bt.my  7248  matfarizal@umk. Zainudin En.edu. Ibrahim Pn.my  7224  aiashah@umk.edu.edu. Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 . Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En. Mohamad Rohanif b. Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk.my  7224  nurizzati@umk. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En.edu.my  7226  noranida@umk.my  7244 8 9 10 11 12 En.my  7245  duhaija@umk.my  7224  khaliq@umk. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.edu.edu. Aslina binti Abdullah En.my  7224  hidayah@umk.my  7224  salbaharin@umk.my  7244  suhaimi@umk. Mat Farizal b.my  7224  muhammad@umk.my  7224  idayu@umk.edu.my  7227  hisyam@umk.edu.my  7224  hasimah@umk. Nor Anida binti Yusoff Pn.edu.edu.my  7238  anes@umk. Mat Hassan En. Muhammad b.edu.my  7224  hanif@umk.Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn.edu.

9 .

Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Dr. Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr. Hj. Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr. Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr. Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En.Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof. Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En. Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Mariam Firdhaus bt. Aslina Abdullah 10 .

Madya Dr. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. 3. Ahmad Anwar bin Ismail. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. 4. Ijazah Sarjana Muda Geosains 3. Aweng Eh Rak. 2.Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010. Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 .

yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. . Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. 12 ii. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. Dalam masa yang sama. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. iii. 2. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian.PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar. iv. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian. v. ii. Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. v. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian. iv. iii.

Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . berketerampilan. v. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. iii. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. iv. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. 5. Menghargai. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. ii. Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. beretika murni. menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. Mempunyai kemahiran insaniah. Mempelbagaikan sektor pertanian. Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. ii. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. 4. 3. iv. iii.

14 . 6. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian.i. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi. ii. ii. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. iii. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran. mineral dan perlombongan. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil. sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan. i. iv. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan. 7. geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari. iii. Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi.

Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan. iv.ii. Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. unik dan mempunyai nilai tambah. 15 . iii. Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna.

Dan.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. dan b) Gred C (NGMP 2. dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. dan • Matematik 16 . Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. iv.00 dan Gred C (NGMP 2.SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. ii.00 dan : a) Gred C (NGMP 2.00) matapelajaran Pengajian Am. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. iii.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain.

dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a.00. iii. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi. dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2. ii. Kimia c. Matematik. Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Fizik b. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i.00 (Gred C). dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini. Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2. 17 . Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut. dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris. dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.2. dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3. dan.

Sains Peternakan. Geosains.5) Jumlah 18 (14. Sains Kelestarian. dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21. Sains Sumber Asli.STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian.5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 .0) 80(64. Teknologi Bioindustri.

Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar. Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali. Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali. Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut. Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 .Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi.

Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti. Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. 36 . Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah. Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

Penerbit USM. Biology of Microorganisms. R.L. Brock. R. Integrated Principles of Zoology. Tortura. adaptasi. (2006). 3. & J. (1997). (2002). K. Madigan. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies.. D. 2. T. Microbiology : Principles and Explorations. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma. J. & Ingraham J. Ruppert. 2006. Co. (1994). Pengantar Mikrobiologi Industri. Duque: W. R. Thomson. Martinko. Biology of Microorganisms (10th ed.. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. C. & Parker.M. 4. M. lipid. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino.O. Christine A. 9. Ed. & Vodopich. Vertebrates. (1998). M. 3. 6. 2. 1997. B. T. Stern. 2001.. 8. 3rd Edition. New York : John Wiley.M. pertanian. Randy.O. 7. G. 6th Ed. Roberts. The Unity and diversity of Life. 5. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment. & Case. Darah. Ingragham. Rujukan Asas: 1. Parker. California : The Benjamin/Cumming Publ. Penerbit USM. J. Introduction to Microbiology. Thomson. G. K. 6. Botany. 1993.H & Grisham. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. J. Thomson Learning Inc.. Fundamentals of Biochemistry. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma. J. S. C. G. Prentice Hall International Inc. Evers and Lisa Starr. Biochemistry. D. Clark W. Inc. New Jersey Prentice Hall. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma. Karsong. 38 .C. & Larson. M. Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur.V. 2. Mc Graw-Hill Higher Education. Crown Publishers. Biology. 4. Menlo Park. New Jersey. (1999).E & Barnes. Funke. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan.. M.D. (2004 ).D. Martinko. dan perubatan.) PrenticeHall PTR.M. Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi. Dalam mikrobiologi. 11th Edition. (2005). & Ibrahim C. K. G. A. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat. D. Garret. Rujukan Asas: 1. & Madigan. alam sekitar. pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan.a. Aspek metabolisme. J. 1994. 7th Ed. J. C. Voet.T. M.R. New York : John Wiley & Son Inc. asid lemak dan monosakarida. C. A case history approach.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1. 3rd. 1995. I. 5. 3rd Edition. E. Boston: Mosby. Microbiology : An Introduction. Invertebrate Zoology. Ibrahim. 2002.L..

H. 2007. 5. termodinamik dan elektrokimia.P.. (2005). Werner. Bruice. Co. D.P. and Cummings M.E.C. New York: John Wiley & Sons. Calculus for the Managerial. 4. 7.M. T.C. P. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur. W. tatanama. and Werner R (1992). BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik.L. Stanitski. Thomson Simanek. 2. J.. 2002. manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim. & Jurs. Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul. Tan.T. 3. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik. M. 9.J. Prentice Hall Solomons. Boston: Houghton Mifflin Anton. jadual berkala dan logam. Thomson. Organics Chemistry (7th Ed). Organic Chemistry. BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. (2007). C. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. W. A biological. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. (5th Ed) Brooks/Cole Wade. inorganik. Organic Chemistry (3rd Ed..3. 6th Edition. New York. The Molecular Science. (2007. Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan. aberasi. S. L. S. R. Tan. Dalam kimia bukan organik. Co. ii. Fundamental of Organic Chemistry. (2005). and Edwards. pewarisan berkaitan dengan seks. John Wiley and Son. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry. 2000. ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving). baikbaka dalam heterosis. R.. Snudsterd. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. Prentice-Hall International. 3. Thomson Moore. 1999. Jr. J. ( ). Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review. P.. Concepts of Genetics. Organic Chemistry. 6th Edition. S. 5. 2005. Rujukan Asas: 1. 6.) Prentice Hall McMurry. Klugs. 4.S. 8th edition MacMillian. B. Hostetler. R. tindakbalas. sifat bahan organik. I and Davis. Life and Social Sciences. Calculus with Analytic Geometry.G. H. and Fryhle. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. populasi dan evolusi.. C. Connetticut. Thomson.N. Thomson. (2006). Rujukan Asas: 1. East Norwalk. Larson. iii.T.W.. genetik. 2. 2nd Edition. Chemistry & Chemical Reactivity.C. Rujukan Asas: i. (1990). and Boyd.Y. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar. R. P. 4. tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan. Treichel. ikatan. gen berangkai. Calculus. Kotz. Weaver. 2006. 2001. proses seperti replikasi. G. R. Chemistry. T. and Simmon M. Bivens. Applied Mathematics for the Managerial. kromosom.A. J. Life and Social Sciences. Principles of Genetics. 39 . 8. New York. J.

B.5.. 1997.Sallas & Hill. dan aplikasinya. 7. (2005). menganalisa. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul. 3rd ed. Rujukan Asas: 1. fungsi dan jenis. R. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. Algebra & Trigonometry. Calculus. 6. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. 1996. Bagi yang tidak normal. Calculus of One and Several Variables. Prentice Hall. Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. New York. G. C. Co. G. A. (2004). sistem pituitari dan sistem saraf. E. Apprentice Hall. M. New York: Macmillan. (2004). BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. New Jersey. and Levasseur. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. graf dan sistem koordinat. Thomas. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian. New York: John Wiley & Sons.J. London: MacMillan. M. Algebra for College Students. A. Hille. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. M Dugopolski. Prentice Hall. (2003). Thomson. kalkulus dan statistik. John Wiley. John Tobey and Jeffrey Slater (2004). termasuk aljabar. New York: Springer-Verlag. E. Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach. 1994. Kolman. Applied Mathematics for the Managerial. Introductory Linear Algebra with Applications.T. 11th ed. aplikasi pembezaan. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. Bittinger (2005).Croft. 2. kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. tersirat dan peringkat tinggi. McGraw Hill. 1999. 3. Rujukan Asas: 1. 7. Whitehead. Ignacio Bello (2005). pembiakan. 2007. 5. Tan. Addison Wesley 8. 5th ed. 3.C. 4. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. 6th Edition. 4. Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan. Life and Social Sciences. Sullivan. S. Guide to Abstract Algebra. Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan. Calculus: One and Several Variables. 40 . New York. 2. 6.. 2nd ed. & Davison. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. Salas. Basic College Mathematics. (1999). sistem penghadaman. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. And Etgen.Basic Mathematics.B. Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. McGraw Hill Marvin L. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ. Pearson. Hibbard. trigonometri.

4. McGrawHill. 8. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif. Poh Liong Yong. and Johnston. Edward Arnold. Willmer.H.F. (1995). 10. (2002). USA.. Prinsip-prinsip stratigrafi. serta suhu dan haba. Berggren. 2.. J. Wilson. and Gabrowski. Engineering Geology. Bell. W. W. Press..Philadelphia.J. 5. Beavis. (1998). (2002). 17th Ed. Blackwell Science Ltd. 6. G.Rujukan Asas: 1. Principles of Anatomy and Physiology.G. Bay. Ganong.. G.. Textbook of Medical Physiology.5 Ed. (1994) Fizik STPM. 4. (2005). Pulmonary Physiology. USA. W. 11. Volume 2 (Chs... gerakan membulat dan kegravitian. Ianya merangkumi sub bidang mekanik. BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. Rujukan Asas: 1. Prentice-Hall. Cunningham. New York. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics... (2001) Physics 5 Ed.R. Korelasi dan fasies. Cutnell & Johnson.. P. Peluluhawaan. Cornell Uni.. Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell . 1985. AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection. M. London. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition). Review of Medical Physiology.J. Saunders. H. Fajar Bakt Douglas C. S. Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. (1990)..H. 8. Blackwell Publishers. F. London: Blackwell Scientific Publications. dan Buffa. 4/e. Giancoli. S Nagappan. A. J. C. 3. 8/e. Environmental Physiology of Animals. 9. Prentice-Hall. F. H. M. dan de Freitas.D. (1997) College Physics.. and French. Saunders. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit.. Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations.. 3rd Ed. John Wiley & Sons Inc.. London. G. 3rd Ed. D. sifat jirim. Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan. J. kerja. 2. M. Levitzky. W. 9. 3.B. 2nd Ed. 3. 7. Roberts. Raff. 8th Ed. Guyton. Engineering Geology. tenaga dan kuasa. F. D. A Geology for Engineers.G. A. Ithaca. 4th Ed. P. Alberts. Harcourt College Publishers. th th 10. : John Wiley th 2. G. 4 Ed. New York. 4/E. Tortora. 17-30) with Mastering Physics.C.. 1993. (1998) Physics : Principles With Application. pepejal dan cecair serta suhu dan haba. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition). New Jersey : Prentice Hall Cutnell . J. 9. Garland Publishing Inc. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. H. (1984). (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). (2002). K.. I. Molecular Biology of the Cell.B. Rujukan Asas: 1. Textbook of Veterinary Physiology... Blyth. Randall.C. New York. M. 1984. K. kinematik dan dinamik. Diagenesis dan batuan sedimen.D. 6. 7. Duke’s Physiology of Domestic Animals. New York. Stone. B. Swenson.. and Watson. New Jersey : Prentice Hall. (2003). W. Lewis. 9th Ed. Freeman. 41 . Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng. J. 5.

BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. Whitman (1973): Soil Mechanics. 2000. Prentice Hall.V. New Jersey. Chapman & Hall. Wiley Eastern Pte. kehadiran sumber masa depan.. Rujukan Asas: 1. F. Principles of Geochemistry. Essentials of Geology. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan. H. 5th ed. & Brown. Cox. And Nebel. 1997.Beavis. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem. 13. Reaka-Kudla. Blackwell Scientific Publications. Mason. London: Henry Press. J. G. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti). (2007). 11. Biodiversity 2. 1995. Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). dan Moore. 3.Lambe. TO’Riordan.T. 3. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar. Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. 5. Meffe. 2. 571p. G. 2. E. M. bekalan makanan. John Wiley and Sons. Ed. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. C.L. UNDP. M. ekologi. Lutgens. virus. tanah. (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. C. & R. KL). kitaran unsur dan sebagainya.W. 535 p. Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan.4. M. Inc. R. 42 . air permukaan dan bawah tanah. E. 1995. K. dan Tarbuck.O.R. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan. biologi dan iklim ke atas alam sekitar. kulat. B.L. (1995). Environmental Science for Environmental Management. ke-2 Massachusetts: Sinauer. T. B. Amsterdam: Elsevier Science.G. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem. iklim. C. Rujukan Asas: 1. London: Blackwell Science. Principals of Conservation Biology. Wright. Brown Publishers. Environmental Science (Student Edition). UNEP. (1985): Engineering Geology. DBP. 1997. Hunter. 2.M. Lond. And Winston.W. Englewood Cliffs. kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar. ke-2 Chicago: Wm. Rujukan Asas: 1. komuniti. (2007). 1995. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed. protozoa dan rumpair. Fundamentals of Conservation Biology.J. T. 231 p.K.). 5. World Bank & WRI.Ltd. & Wilson. Longman. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi.C. 4. 12. Prentice Hall Rinehart. Selain daripada itu juga. E. Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi. B. F. 1982. sistem tenaga. & Carroll.

Wiley Publishing.V. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D. The Practical Geologist. and Dietrich. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. Mason.. Freeman 3. New York. Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. Brian K. Rujukan Asas: 1. Dewan Bahasa dan Pustaka. sistem koordinat. ‘plug-ins’. 5. Abdul Rahim S. perisian 3D. unsur 3D. P. Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. Heinemann. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. vi. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history. Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. mereka realiti foto.L. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. Dixon. Inc. W. Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini. viii. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. ix. (1981).G. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. Berry. ‘rendering’ akhir. Inc. Rujukan Asas: i. D. Principles of Environmental Science and Technology. Inc. komposis. simulasi 3D dalam 2D. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Simon and Schuster. M. Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Mineralogy: Concepts. McKinney. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design. 14. konsep asal usulnya. B. Environmental Science: Systema and Solutions. v.. and Ibrahim. and Ela. Dariush Derakhshani & Randi L. L. M. pembentukan bumi. Wiley Publishing.. (1987). Kuala Lumpur. bahan. Harry N. (1992). (2007). vii. and I Johnsen. Yale University Press. 15. R. G. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. x. K. konsep geometri. 6. and Bernor. Dariush Derakhshani & Randi L. iii. R. bayangan dan cahaya. (2007). 7th Edition. L. xi. asas model. Bumi. Sifat Fizik dan Kimia. Description and Determination. Masters. R. Schoch. Elsevier Scientific Publishing. San Francisco. and Yonavjak. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains. Inc. W. L. Princeton Architectural Press. (1993). M. Wiley Publishing. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. pemodelan asas poligon. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition). Thomson Course Technology. A. Ibrahim. 43 .H. struktur. iv. persekitaran maya 3D. 2. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang.4. Wiley Publishing. ii. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur.

44 . 2000.Thomson. Hamblin. Ed. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. 2. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi. (2nd. 17.4. M. Ed) 616 pp. 1982. 4. MacMillan Publishing Co. San Francisco: W. Rocks and Minerals. Sistem Hidrologi. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah. pembinaan idea perniagaan.. N.). Judson. B. Geofferey. Roger G. Watson. S & Kauffman. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan.P. Batuan dan Mineral. Cox.N. Prentice Hall. Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran. R. M.H. and Harrison. Ed. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. Oxford Univ. Environmental Systems. 647 p. & Siever. Rujukan Asas: 1. D. Mineral dan Batuan.E. 1990.D. Rujukan Asas: 1. 1994. S. I. B. J. Sistem Tektonik. Rekabentuk eksperimen asas. F. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. ujian julat berganda dan kontras berotogon. Statistics: A First Course. London: George Allen & Unwin. New York. CRC Press.J. White. Earth. Ke-2. The Theory of The Design of Experiment. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka.. Rosner. 1994. Masa Geologi dan Sejarah Bumi.. Physical Geology. 5. and Reid. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. Mottershead. 2. menyedia cadangan perniagaan. Press. perbandingan min menggunakan LSD. termasuk rawak lengkap. Freeman & Co. Mercel Dekker. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists. 2006.R. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor.K. Leet. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi.. 1979. 16. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8). Perles. J. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren. 18. An Introductory Text. L. 6. Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. 1999. blok rawak lengkap. Press. D. E. Struktur Batuan. 1994. Ke-3. 6th Edition. N. M.D. 5. 3. penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi. Fundamentals of Biostatistics. Freund. New Jersey: Prentice-Hall Inc. segiempat sama Latin dan plot belahan. 1982. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. aktiviti keusahawanan.

2nd edition. (2006). Syura. Ahmad Ibrahim Dr. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran.N. 2. 3. The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. Rujukan Asas: 1. 3. Griffin Ricky W. pemasaran. pengurusan. Robbins.KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1. pengurusan dan pengorganisasian. Marketing: Principle and Practice. 2. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. ganjaran. persamaan hak. Al-Idarah Fi al-Islam. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. Al-Khurtum: al-Dar al. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. 4th Edition. persamaan dan kerjasama. (2006).M.D & Hiduke Gail. 4th edition. Ryan J. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). Prentice Hall 45 . (2006). Prentice Hall. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan. Ohio: Thomson Higher Education. Prentice Hall. Caroline Ross (2001). AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Dennis Adcock. Kotler. disiplin. P (2001) A Framework for Marketing Management. Prentice Hall. pembiayaan dan perakaunan. Rujukan Asas: 1. 3rd Edition. Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan. (1984). 3. P. pengurusan dan perundangan. (1995). 2. Small Business and Entrepreneurs Business Plan. 2. Capon. prinsip pemusatan. Hamid. 3. autoriti. Al Halborg. dorongan.J. Fundamentals Of Management. Hulbert. Abu Sin. Cohen William A. penyelarasan dan penilaian. Management. kooperatif dan kepimpinan. Rujukan Asas: 1. kepaduan arahan dan tindakan. (2001) Marketing Management in the 21st Century. Amalan pengurusan ialah membuat keputusan. rekabentuk kerja. perancangan. Mary Coulter (2002). Shaari et al. Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. 3rd. perletakan harga. komunikasi.Sudaniyah li alkutub. pengorbanan individu. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. keadilan.

AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi. Financial Management.A. (2006). Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci.R. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao. Knott. K. 2.K. Penyediaan bantuan kewangan. meneroka peluang perniagaan baru. F (2006). MacMillan Pollio. and Reinvention. 3. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik. L. (2006). McGraw Hill 6. MacMillan. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. and Kickul. (2002). International Finance. (2004). APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang. (2002). kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai. Sexton. Rujukan Asas: 1. Boston: IRWIN Gundry. M. Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan. Enterprise Planning and Development:. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini. ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. Rujukan Asas: 1. 2. pulangan dan risiko. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. 2. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan. Dollinger. (2001). D. sokongan pengurusan. International Project Analysis and Financing. 3. Butler. APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). G. (2002). M. D. Pilbeam.L. G. and Hitt. Rujukan Asas: 1.4. Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. USA: Prentice Hall. Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. Growth. J. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 .

khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. M. E. kopi. Essington. John Wiley 47 . Longman Higher Education. 3. pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. (2003). koko. Climate. P. Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung.A. Ahn. Gregorich. 3. penyediaan tapak semaian. 1984. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit.M. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press. Samson J. (1984) Farm Management. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition. Soil and Crop Production.D. Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar. Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. & Joseph KT. Farm Planning and Control. V. Tropical Fruits.J (1992). khususnya amalan ladang pertanian. getah. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Kaedah penyediaan tanah. amalan agronomi. Barnard & Nix (1973). lada hitam. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan. fisiologi.R. (2006). ekologi.G. Rujukan Asas: 1. Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan. E. Canada CRC Press. UK. Tropical Soils and Fertilizer Use. & Eidman. pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. Purseglove JW. Rujukan Asas: 1.N. teknologi benih. Boehle. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. Longman: London 2. nenas. pisang dan mangga. 2. 4. London: Longman William C. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. teh.R. Pelajar akan diberi penerangan tentang botani. & Canter M. M. penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. (1992). Press. Selain daripada itu. Rujukan Asas: 1. Dicotyledons. 1985. 1976. Cambridge Univ. 2. Tropical Crops. pembiakan. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan. pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. Soil Science and Management 2nd Edition. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. 2. Plaster. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. 3.

konsep keupayaan inokulum. J. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology. Efferson. 6. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. iaitu baja kimia. Greene and Richard P. Principle and Practice. J. Principles of Crop Production: Theory. 3. Science Publisher. pemilihan.R. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. (2002). McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. masalah penggunaan. 4. 1996. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. Cluces. William Andrew Publishing. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan. termasuk pemilihan.D. C. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). pengredan. Orchard. Jørgen Stenersen.3. K. Processing and Quality. perkaitan di antara pathogen. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis. P. Natural Resources Institute. Crop Post Harvest: Scince and Technology. A. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. T. pemasakan/penyahijauan. perumah dan alam sekitar. almosfera terkawal. penggunaan dalam sistem hidroponik. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan. Co. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. New Delhi. (Eds) 2002. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Teknologi pengendalian buah-buahan. C.L. Acquuaah. 4. cara penggunaan. 5. Vol.S. (1978) Modern Agricultural Management. Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management. 3. Rujukan Asas: 1. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci. langkah keselamatan dan kesan sampingan.(1972) Principles of Farm Management. 5. Co. racun kimia dan hormone. I. G. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Cato Institute Publisher.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. CRC. suhu rendah. Pohanish. G. Nasir Hassan. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. rawatan komoditi. Kimia Pertanian. Stanley A. jenis di pasaran. Food Safety and the Environment. and Farell. Blackwell Publishing. Golob.E. DeGregori. D. perlakuan kimia). USA Manjumdar. pembungkusan. techniques and technology. 2. jenis. and Ward. Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. kaedah penggunaan. New Jersey. 7. pengurusan serta kaedah 48 . Prentice Hall. 2. A.S. & Kenneth. UK. J. (2004). piawaian dan juga pemasaran. organisma prokariot. 4. kelas.R. Reston Pub. Casavant. Restn Pub. Osburn.N. Rujukan Asas: 1. & Infanger. virus dan nematode. 6. (2005). Kalyani Pub. 4. 1.

3. 8. 1985. W. (2006). & Soh. George Nicholas Agrios. Agrochemicals: Composition. Ibrahim Che Omar. (2002) Prinsip Bioteknologi. pensterilan dan pelindungan. pH. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F. Bhojwani. Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman. Hubert M. 6. Plnat Cell Biotechnology. KS Bilgrami. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. 2.(1998). BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. Animal Cell Technology. fisiologi. 2004. pengubahsuaian persekitaran. Plant Pathology and Plant Pathogens. E. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. W. (2005). Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG. 49 . H. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. vaksin. 304-312 Barz. HC Dube. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. Ed. (1982). Rujukan Asas: 1. 7th ed London: Edward Arnold. (1980). & Woodcock D. (1977). Blackwell Publishing. 1999. Cambridge University Press.E.S. antibodi monoklon dan interferon. & Zenk. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. Van Emben & Service MW. Elsevier.. Springer Verlag Spier. (1985). Application.kawalan penyakit tanaman masa kini. Fiechter. 1983. Yasir Mohd. (Eds) (2003). Science Publisher. 4. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. penghibridan.E. fizikal. teknik pengasingan. (1982). R. Priciples of Vegetable Crop Production. Collins: London. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. Penerbit USM Spier. 7. 4. Springer Verlag. Rujukan Asas: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. M. Synergy Media Books. Rujukan Asas: 1. R. Toxicology. A Textbook of Modern Plant Pathology. The Scientific Principles Of Crop Protection. Reinhard. Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. 14. S. Production. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. 2. suhu. & Mantell. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. Smith. 3. Penekanan diberikan kepada biologi. Vol. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan.An Overview.Y. South Asia Books. 3. Plant Pathology.H. John Alexander Lucas. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. 4. 5. S. 32. 2.

penguna dan alam sekitar. ternakan dan mikro-organisma satempat. Kuala Lumpur. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. Gabet. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik.K. fertigasi. G. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations. PORIM Bulletin. FOSTER. 50 . Benton Jr. Routledge. 4: 46-56. D. and TEY. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat. 10. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best. 2. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. J. (2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. UK 5. Hachette Livre. rekabentuk dan operasi pengairan ladang.. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. amalan pengairan. K. sejuk dan serangan perosak. New York. Rujukan Asas: 1. Cabi Books. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. & Chao. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. 1994.9. 6. kaedah pertanian berpengairan. 1982. An integrated fertiliser management system for oil palm. CHEW. L. sumber air dan prinsip analisa hidrologi.V. No. R.S. H. Y. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan. hidroponik dibawah struktur lindungan. 3. London.J. T. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan.E. (2003) Principles of Water Resources. John Wiley and Sons. P. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). Part II: Effect of different environments. KEE. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994. CRC Press. kandungan air tanah. pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif. teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. VanderZwaag. penjimatan tenaga buruh. 4. Cech. Rujukan Asas: 1.. Proc. S. system taliair. The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia. kualiti air dan pemuliharaannya. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran. QUAH.H.T. L. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower. Evenson.

51 . Food Packaging. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. Marketing System for Agricultural Products R. 2001. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan. 12. 2000. Haworth Press. D.C. Agroecology. penyimpanan. Kohls. . BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. 4. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci.. Alteri. R. New York. 2004. 2000. Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci. Inc New York. Richard C. The World Bank. Di samping itu pengurusan perosak. Rujukan Asas: 1. 4. 1991. S. Alteiri. C 2006. M. New Dimensions in Agroecology. and Hurt. Haworth Press Inc. analisis harga.L. Principles and Policies. D. Lutz Ernst (Ed). Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. Rujukan Asas: 1.T. The Science of Sustainable Agriculture. Uhl. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai. Washington D. 2. West Vies Press. promosi dan aspek risikan pasaran. sistem penanaman polikultur. pusingan tanaman dan pembajakan minimum. McGraw Hill Press Robertson G. USA. M. 13. 1995. 1992. Balckwell Publishers Desmond. J. pertanian tradisi. 2. CRC Press. Marcel Dekker. Asian Productivity Organization 1997. 3. 2. 3. 3. piawaian. dan agro-perhutanan. Rujukan Asas: 1. Agricultural Trade. Kursus ini akan menekankan kepada amalan. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem. tanaman penutup dan sungkupan.A. 1990. penjenamaan. 1994. Pharmaceutical Packaging Technology. Marketing of agriculture Products (10th Edition). Co Clement.11. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. Taylor Francis (UK) Rao R. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology.A.R. Boulder: Westview Press. 5. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran.R. Gloessman. fungsi dan kaedah pembungkusan. pertanian organik. Co. Food Packaging Technology.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

F. Food Safety Assessment. W. Amalan Pembuatan yang baik. American Chemical Society Gould. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. J. CTI Publications Baltimore. (GMP). 3.J (eds). R. 2. The Pharmaceutical CODEX. 1994. Finley..analisis risiko dan kesihatan manusia. D . Total quality assurance for the food industries. 12th Edition. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. S.A. Rujukan Asas: 1.W. The Pharmaceutical Press. W. 1992. HACCP Standard. Principles and Practices of Pharmaceutics..W. 1998. Lund. Armstrong. Malaysia 55 . Department of Standards. London MS 1480. 4. Robinson. and Gould.

(1991). and Hu. 2 nd Edition. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. 2nd Edition. 3. bahan ekstrak tumbuhan. Prentice Hall of India Private Ltd. Bruce. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan. New York. Enzyme and Food processing.K. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. penulenan. and Mavituna. Atkinson. McGraw Hill Cos. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. West (Eds) (1996). (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen. pengemparan. Darah Ibrahim. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. Kuala Lumpur 2. F. Gildberg. Penerbit USM. Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat. Ibrahim Che Omar. Beberpapa parameter seperti kestabilan. E. sistem fermentasi keadaan pepejal. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri. 6. pemecahan sel. Van Nostrand Reinhold. 2. 3. penurasan. mod pengkulturan (sistem tenggelam. UK.G. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). 4. Doran. Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan. 5. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. and Perry L. And Williams. P. Pulau Pinang. K. Chatterji. M. R. Belter. London.R.. New York. Godfrey. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry. Biotechnology and Food ingredients. Rujukan Asas: 1. Wiley. Stockthon. B. (1981). pengeringan kaedah kromatografi. New YorK. Academic Press. New York. Cussier. E.A.M. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. 2. 3. L. 4. P.J. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . antibody monoclonal dan lain. 56 .and Parker . T. ultra-penurasan dan penghabluran. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. Blakesborough N. spensterilan. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. W. MacMillan Publishers Ltd. G. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan. Harcourt Brace & Co. Dewan Bahasa dan Pustaka. Prinsip Bioteknologi . BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna.S. A. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. I. (1991). suapan sekelompok. Academic Press. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). sekelompok. (2001).KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. Rujukan Asas: 1. and S. Bitch.

5.F. HACCP Standard. biologi. Smith. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Ibrahim Che Omar. American Chemical. W.: An introduction. Vol. 3. Rujukan Asas: 1. (1977). (GMP). S. Finley. (2002) Prinsip Bioteknologi.W. E.H. serta peraturan antarabangsa daripada WHO.selanjar). R. 4.. The Pharmaceutical Press. 1998. The Pharmaceutical CODEX.F. Science Publisher. (Eds) (2003). alahan.Y. R. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Prinsip Bioteknologi.. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. antibodi monoklon dan interferon. 4. Robinson. & Soh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.J (eds). Springer Verlag Spier. Reinhard.An Overview. Ibrahim Che Omar. Hartmeier.E. Amalan Pembuatan yang baik. & Zenk. reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan. Untuk penentuan mutu. A.E. 4. 3. Principles and Practices of Pharmaceutics. Stanbury. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. (1982). Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. Food Safety Assessment. Mohd Yusoff Ab Hamid. 12th Edition. Penerbit USM Spier. and Whitaker. W. (1980). Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. and Gould. London MS 1480. penghibridan. 1994.W. D . (1982). pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. Pulau Pinang. W. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. 6. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan. 2. (1986) Iimmobilized Biocatalysts. Plnat Cell Biotechnology. 304-312 Barz. Animal Cell Technology. P. Bhojwani. S. komposisi dan nilai nutrien.. Penerbit USM. & Mantell. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. ketoksikan. 32. Penerbit USM. vaksin. Principle of Fermentation Technology. 1992.A. sosial. Society Gould. Springer Verlag. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. S. CTI Publications Baltimore. W. M. J.S. suhu. Rujukan Asas: 1. Cambridge University Press. Armstrong. 2. Malaysia 57 . konsep serta amalan. Bioteknologi Asas. Department of Standards. 14. Lund. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. 2. and darah Ibrahim (2002). Total quality assurance for the food industries. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. Springer Verlag. Ed. pH. R. 3. Fiechter. (1996). Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). H. W. 5.

University of Tokyo Press. and Whitaker. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. Schuer. N. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. Penerbit USM. Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. Prinsip Bioteknologi . 8. Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. A. (1973) Biochemical Engineering. Michael L. Penerbit USM. Mohd Yusoff Ab Hamid.C. W. Humphrey. Pulau Pinang McCabe. Sunderland Sinauer Associates. Unit Operation in Chemical Process Engineering. pertanian. 58 . Penerbit USM. Ibrahim Che Omar. McGraw Hill. A. Pengantar Mikrobiologi Industri. M. (1993). Stanbury P. and Smith. kaedah pengadukan dan pengudaraan. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan. and Millis. 5th Edition. Aiba. 4. Academic Press. 3. 4. Fikret. Ibrahim Che Omar. Rujukan Asas: 1. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan. Bioteknologi Asas.E. Darah Ibrahim (2002). 3. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. (1995) Bioprocess Engineering Principles. 2. Penerbit USM.F. Ibrahim Che Omar (2002).F. A. and Crueger. S. Mohd Yusoff Ab Hamid. Crueger. Pulau Pinang. K. 2. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. Pulau Pinang. (1984). kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. W. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. 5. 7. Darah Ibrahim (2002). Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan . J.6. Pulau Pinang. Prentice Halls International Series Doranm P. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. Selain daripada itu. Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan. 5. Bioteknologi Asas. kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. Rujukan Asas: 1. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan.L. Ibrahim Che Omar (1994).

Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Sisa buangan meliputi sisa pepejal. New York. Wiley. New York. J. Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan. and Frigon. 3.Rujukan Asas: 1. Ellis Horwood. Penerbit USM. J. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti.N. Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri. London. Banks. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. Jackson. T. Ibrahim Che Omar (2002). Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. New York 10. Prentice Hall.F. Bioteknologi Asas. laporan Latihan Industri. (1997). (1993). 4. Basic Environmental Technology: water Supply. John Wiley and Sons. New products development design and analysis. McGram Hill New York. (1979). Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. the key to successful product development. Mohd. 11. Penerbit Universiti Sains Malaysia. ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. Rujukan Asas: 1. dan penilaian mutu bioproduk.M. (2002).K. Pengantar Mikrobiologi Industri. dan pembentangan seminar hasil latihan. kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. 9.L. Bailey. kimia dan biologi. F. (1992). (1996). D. Kmetobicz. sisa cecair dan air buangan. Yusoff Hamid. Pulau Pinang Jerry. 59 . (1995) Product design: Fundamental and Methods. Quality through design. 4. haiwan dan mikroorganisma. R. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. rekabentuk pembungkusan. McGraw Hill. 2. and Ollis. waste Management and Pollution Control. Joh Wiley and Sons. Penerbit USM. Fox. G. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan. Bagi kaedah biologi. rekabentuk proses. E. Biochemical Engineering Fundamentals. N. Eds John Bulock and B. BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. Prinsip Bioteknologi. Berdasarkan ciri ini. 2. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. 2. H. (1997).N. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. and Eekels. Ibrahim Che Omar (1994). Achieving the the competitive edge. Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim. J. 3.E. Rujukan Asas: 1. Wiseman. Rooszenburg. A. Kristiansen.

2. perancangan perniagaan. Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan. and Schmidt. H. Rose N. Bioindustry Ethics. baha nutraseutikal. bahan kosmetik dan farmaseutik. (1998). Manual of Clinical Laboratory Immunology. John Durkee (2006). CRC Boston. pengurusan sumber manusia.C. Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. 13. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. Rujukan Asas: 1. (1989) Phytopharmaceutical technology. Rujukan Asas: 1. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi.B. Cecile Bensimon. 2.O. usaha sama syarikat. 3. David A. CRC Press. Wijesekara. Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk. Tristram Engelhardt (1995).Eaton. The Foundations of Bioethics. David L. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. 14. P. 3.12. (ed) (1997). List. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. kawalan mutu bahan. Beatrice Godard and Bartha (2005).Daar David L. Industrial Safety: Management and Technology. M. Florida. 3. dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji).R. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri. Walsh G. bahan mentah. Finegold (2005). Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology.H. Colling (1983). 5th Edition. keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh. Margaret L. Abdallah S. 60 . Isu seperti menjaga hak pemasaran. 2. R. P. herba. Rujukan Asas: 1.C. tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran. John Wiley and Sons. inovasi dan pemindahan teknologi. D. Washington. Selain daripada itu aspek logistik. permohonan sokongan kewangan. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. 4. Finegold. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. Ove Granstrand (1983).eds. Bensimon. Bioindustry Ethics. (Ed). BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Technology. ASM Press. Aspek tentang kualiti. (1991) The medicinal Plant Industry. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. pemformulaan.

DOE (Headquarters) Canter. Prentice Hall. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. AT & T. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. K. L.W. teknologi dan pengurusan pembangunan industri. perundangan. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Rujukan Asas: 1. Teknik. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. and Ayers.15. proses penilaian. perundangan dan ekonomi. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. kajian ked EIA dll. B. penentuan. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Graedel. U. biologi dan sosioekonomi. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Di akhir Projek Penyelidikan I. 3. rekabentuk dan operasi alam sekitar. 1977. New York. McGraw Hill. 2. and Allenby. dan pencirian risiko. dan pendedahan. rekabentuk. A Handbook Of EIA Guidelines.U. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. tadbir urus. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. 1995. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. (2003) Industrial Ecology. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. 61 . pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. EIA. R. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. E. seperti penilaian-penilaian. 2. R. 16. T. penyediaan laporan. Ayers. Cheltenham. takaran-maklum balas. Rujukan Asas: • DOE.

L. CRC Lewis Publishers. Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang. New York: Chapman and Hall.S. Uhl.E. L. dan biologi bahan pencemaran. C. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. Rujukan Asas: 1. (1993) Performing Ecological Risk Assessments.Rujukan Asas: 1. New York Calabrese. 3. C. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. Iowa: Dubuque WM.L. Di samping itu menganalisis. D. S.J. Rujukan Asas: 1.H. Harrison. New York. and Southgate.. Marr. 3. Thomson Learning Cramer. J. (1977). Reddy. V. Co. Brower. Kohls. Lewis Publishers. 2.R. Prentice Hall Career and Technology 5. L. strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Dean. Field and Laboratory Methods for General Ecology. J. Publishers. Analytical Techniques in Environmental Monitoring. 62 . J. & Cresser. 2006.A. 4. 2001. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R.J.. (2002). I. New York. Environmental Chemical Analysis. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. C. and Hurt. 2000. Jensen. and Baldwin. pemasaran. fizik. 1995 Environmental Health.D. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan. R. C. Brown. McGraw Hill Inc. C. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia. & Zar. 2. Molak. 3. Bioability. M. Ricketts. 2. E. J.W. 4. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip. kredit. (1983). (2007). Introduction to Agribusiness. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management..

5. Fryxell. Rujukan Asas: 1. (2005). mangsa-pemangsa. Blackwell Publication. 2nd edition. Oxford : Clarendon Press. Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi. Western Michigan University. R (1979). Tropical rain forest of the Far East.K. Thomas Delmar Learning.Ash. habitat dan ekosistem. Wright. tingkah laku haiwan. Economics for the wilds.S. and Caughley. Mabberley. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. Anthony. Blackie Academic. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. 2.and Sara J. perundangan dan institusi birokrasi. Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. Brewer. Kalamazoo. 5. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. Swanson T M & Barbier E B (1992). Rujukan Asas: 1. E P (1997). Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. penjagaan anak. E. London. D J (1992).E. kitar. Rujukan Asas: 1. kestabilan. 3. Kieran. The wildlife society. peranan pengurusan dalam pemuliharaan. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. pembiakan. 3. G. 2. W B Saunders Company Press. pemangsaan. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya. Urban WildLife management. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam. 4. G. (2005). populasi. Deal. Odum. L. 2. Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. Whitmore.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. habitat. Illinois Press. T C (1985). karbon dan unsur nitrogen. 2nd edition. London : Earthscan Publication. 3. Anggaran penilaian sumber taman. H. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera.. Fundamentals of ecology. Research and management techniques for wildlife and habitats. (1994) Wildlife Ecology and Management. Clarke. A. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara. hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem. Caughley. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi. Tropical rain forest ecology. (2002) wildlife and Nature Resource Management. energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem. Blackwell Publication. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi. 4. J. Bookhout T A 1996. Wild Life Ecology. persaingan. Principles of ecology.G. J. R. CRC Press. R. 63 . dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. Conservation and management. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara.

(2007). sifat kimia. J. D. 3. Wildlife field research and conservation training manual. Brower. Brown. 2. New York: Chapman and Hall. Publishers. Mitchell. (1977). J. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem. Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource. P. (1993). applications. Essentials of conservation biology. Robinowitz A 1992. fisikal dan biologi tanah. 4. 3. pemakanan tumbuhan dan baja. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. Environmental Contaminants. John Wiley & Sons. Rujukan Asas: 1. S. Environmental Chemical Analysis. 6. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. Sally Bunning (2003).A. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring.S (1983). Vallero. Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. 64 . Di samping itu menganalisis. Marr. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science). 4. Wildlife Conservation Society. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. New York. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. F V 2002. and Belluck.L. tinjauan. & Cresser. J. I. Conservation biology : Foundations.. J. R B 2002. BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia. Primack. 2. (2001). fizik dan biologi bahan pencemaran. pengelasan dan penilaian tanah. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. D.2. M.A. Dalam kursus ini. 3. 2nd Ed. (2002). 3rd Edition. Reddy.E White and Giuseppe Bertola (2005). R. Rujukan Asas: 1. (1998). 4. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. Benjamin. & Zar. C. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. Dean. R. Field and Laboratory Methods for General Ecology. Lowa: Dubuque WM. Calow. A Practical Guide to Understanding. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan.E. Blackwell Publishing. Bioability. 3. 2. CRC Press. S. Massachusetts : Sinauer. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. Dyke. 5. J. Fundementals of Soil Behavior.K. (2004). Boston : McGraw-Hill. concepts. Academic Press. Rujukan Asas: 1. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Co. L.H.

Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). J. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. & Wittes R T (1978). 2. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. R.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. Wildlife Ecology. New York. Soil Evosion and Conservation. C. (Eds. 5. Nichols J. Rapport. A.V.. Boston. (2003) Principles of Water Resources. Conservation and Management. Analysis and Management of Animal Populations. and Conroy M. Island Press. J. D. 4. Eric G. udara dan beberapa persoalan gunatanah. state and national parks. 6. (2005). 8. London & Toronto.. John Wiley and Sons.). 4. C. L. J. amalan pengairan. Dean (2003). Sinclair.P. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences). John R. & Calow. P. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. R... kandungan air tanah. Reeve (2002). E. Fryxell.. Wildlife Ecology and Management (5th Edition). Washington DC. Rujukan Asas: 1. R. Springer-Verlag. Morgan (2005). Techniques for Wildlife Investigation and Management. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. J T. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. W Saundrs Company. and Tony Sinclair (2006). A. (2002). R. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges. K. persekitaran kimia dan fizik. 2. D. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. J.. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). Costanza. Turk. system taliair. Cech. Graeme Caughley. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. T. 9. Williams B. & Haskell. 7.4. 3. Braun. Philadelphia. Turk. 65 . Bolen and William Robinson (2005). Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Rujukan Asas: 1. Environmental science (2nd Edition. Berlin. Epstein. Gaudet. C & Levins. John M. (1992). Norton. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. Rapport. Gaudet. D. sosial dan kesihatan. kualiti air dan pemuliharaannya. R. P (1995) (eds. Rujukan Asas: 1. 3. R. B. Roger N. B.C. Costanza.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

and J. R. Kluwer Academic Publisher.W Fraser. 7.M (1994).N Lekakis. 6. Suter II. (1993). G. Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective. (2002). Francis. B. Ecological Risk Assessment. Toxic Substances in the Environment. Michigan: Lewis Publishers. New York: John Wiley & Sons.A Babcock. B.5. W. 69 .

Ackermann et al.C. 4. (2001) "WTO. Ackermann HW & Berthiaime. DC. Pengurusan 70 . and Jawetz. L (2002). 4. 6. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan. Veterinary Immunology. Hofman. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. Part VII In: Microbiology and Immunology.. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry". Dehuri (2001). biri-biri dan lembu tenusu. E. & Trudel Michel (1993). Basic Virology. Special Feature. Hirsh. Levinson W. Methods and technique in virology. Poultry Times of India. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Yc (1999). Virus life in diagram. (1998). (1999). Parasitologi Veterinar. Blackwell Science. Inc. and Moktar. Zamri Saad. 3.K. Sompayrac. A. 7. K. Vetrinary Microbiology. Rujukan Asas: 1. P. kerbau. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas. How pathogenic viruses work. Wagner EK and Hewlett. 8. Marcel Dekker. MJ (1999). paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. 2. Mc Graw-Hill International Editions. Malden Mass. Rao Institute of Poultry Management and Technology. CRC Press.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. Kuala Lumpur. Guzman. Blackwell Scientific Publication Inc. 10. Rose B. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri. A.. L (1995). Tizard. Rujukan Asas: 1. 2. Dewan bahasa dan Pustaka. Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. Rasedee. "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report". dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. 3.V. (1993). Dewan Bahasa dan Pustaka. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. kambing. 3.K. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. Patologi Veterinar Umum. Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. C. Atlas of virus diagrams. P.. itik. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry". (2000). Immunology. And Zee. Payment. Mishra S. 5. Selain daripada itu aspek baka. Mehta. (2000). M (1990). berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan. CRC Press. Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. 9. R. BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini. Mishra and R. 2.. WB Saunders Co. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. I. Journal of Asia-Pacific Research Network. Mohanty.

J. Seterusnya. Livestock Production Science. & Hollanender.. A. A.W. Kementerian Pendidikan Malaysia. 3. Edinburgh. G. Aulrich. (2003). Bureau of Animal Industry L. (1987). pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. Molecular Genetics and Genomics. A. 2. struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein.E. konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik. New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence. A.New Jersey:Prentice-Hall. Sydney: Academic Press. 3. U. Rujukan Asas: 1. Bindra. Dewan Bahasa dan Pustaka. and other ruminants (Bulletin / United States. penggunaan bioteknologi (pengklonan. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle. Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. Aulrich. Population Genetics in Animal Breeding. F. and J. persenyawaan in vitro. Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian. 2. Plenium Press. Archieves of Animal Nutrition. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza. sheep. Flachowsky. Animal nutrition with feeds from genetically modified plants. 3. A. Future Developments in the Genetic Improvement of Animals. Chesson.R. Forsman. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan. Genetic Engineering of Animals. 6. H Ransom. (2005). Pirchner. Rujukan Asas: 1. (2002). Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan. Ke-4. Yun. Dept. 5. Barker.S. New York. Introduction to Qualitative Genetics. Blomberg. D. of Agriculture. K. (1986). and K. & McClintock. of Agriculture. J. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. Plenum Press. B. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative. Oliver and Boyd. 5.. A. G. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan. D. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan. (1967). (1983). Dept. Nicholas. 2. Z. Hammond. F. New York.. Falconer. penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. A. nutritional equivelance. 71 .S. jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan.F. New York:Oxford University Press. Aumitre.ladang termasuk penyediaan kandang.W. Ed. (1991). and G. (1996). Chesson. Genetics of Livestock Improvement. (1990). Introduction to Veterinary Genetics. K.(1982). Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. Lasley. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. Rujukan Asas: 1. Bureau of Animal Industry). 3 edition 4. J. Piva..S. Flachowsky. Ed. Ushameckis. digestibility and safetuy for animals and the food chain. 4. Evans.

dan pengurusan makanan ternakan. Bath. GMP dan SOP. 1992. John Wiley & Sons. Whitemore. Pengeluaran Ternakan . C. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. Aminuddin. 72 . Highfield Publication. Rujukan Asas: 1. (A) 437/85). isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan. hormon. telur. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. FAO/WHO 1992. Sprenger. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. Pierson. 2. HACCP Principles and Application. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. Granada. 14 Rome. Longman Scientific & Technocal. Corlett Jr. Sains Pertanian . Edwards.A. New York. 7th. 1997. D. Ed. AVI/Van Nostrand.T. Warta Kerajaan Malaysia. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1980. 1985. Bhd. Goat Husbandry 5th Ed. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. McDonald. Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. susu dan haiwan akuatik. Animal Nutrition: 5th Edition. dan kestabilan produk akhir. Ini meliputi haiwan kesayangan. (ed). practice. Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan. 4. 3. Dairy cattle: Principles.A. South Yorkshire. N. Oluyemi. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. Washington D. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. Hygiene for Management. 6. kuda. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga. 6. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan. 5. Longman Oxford. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan. Greenhalg and Morgan. and Roberts. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies. NACMCF. Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP. swiftlet. Chee et. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. problems profits. 1995.C. 1993.A.U. Selain daripada itu. kandang. London. M. (1982 ).A. Mac Kenzie. F. & D.N. Hazard Analysis and Critical Control Point System.( 1989 ). York. 3. D. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. 2. pemilihan baka. 1993. Selain daripada itu. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. J. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. 8. 7. Planned Beef Production.6. David Allen and Brain Kilkenny. R.al. 1-Vol. Rujukan Asas: 1. 1989. 4. 7. Lea & Febiger. 5. The Science and Practice of Pig Production. Faber and Faber.

BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing. 2000. Sydney C. (1994). N.N. Remedies for an Unsuspected Epidemic. 1996. (2003). haiwan akuatik air payau. 9. Small Scale aquaculture. Deborah and D. Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah. Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. Aspek termasuk baka. Phillip R. penentuan pengguna.R. Martin Zucker. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik. James. pengawalan penyakit. 2. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit. 2005. (1997). 5.. T. Pets at Risk: From Allergies to Cancer. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1. (2001). R. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial. akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. M. Avault J. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga. Eric and B. Howard.R. kerang dan makanan laut. CABI Publisher Pilay. N. A. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. 2.Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. CABI Publisher Van Gorder. 4.V. 10. Null. NewSage Press G. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. (2002). Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir. Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. ikan. Inroduction to Aquaculture. di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini.Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life . Jr. Stickney. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. ketam. Blackewell Publishers Landau.D. and Stickney. S. Rujukan Asas: 1. Martin. J. 3. Aquaculture: An Introductory yext.E. Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food . Fundamental of Aquaculture. 3. Kutty. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 . NewSage Press. Rujukan Asas: 1.W. Selain daripada itu. Aquaculture. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. A Seven Stories Press 1st Ed edition. 1992. 3. Tom. Second Edition edition A. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya. Eberle. 2. AVA Publisher. R.

M. Kaedah pengurusan air. IPGM.J. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth.L. Donahue. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. (1984) Farm Management. Prentice Hall. Ibrahim.11. Press Boehle. Y. pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. 12. 7. New Delhi. Selain daripada itu. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. msterdam.L. Selain daripada itu. Laster. and K. New York. Casavant. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan.L. dan pembentangan seminar hasil latihan. J. Efferson. Springer-Verlag. Osburn. penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan. Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah. & Infanger.W. Schwarz. 1990. 13. 3. C. Fast. Dewan Bahasa dan Pustaka.W. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Kuala Lumpur. and L. 1994. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. 5. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan. McGraw hills Tokyo.D. Cambridge Univ. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. 2. D. Kalyani Pub. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus. London. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. V. 3. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. & Eidman. 1995. C. and R. Reston Pub. pen. Elsevier. 6th edition. (1972) Principles of Farm Management. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. R. 1989. Rujukan Asas: 1. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Co. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. 1992. Soilless Culture Management. 4. 6. 2. prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. (1978) Modern Agricultural Management. A. John Wiley.S.C. Khoo. Struktur organisasi ladang.R. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian. & Kenneth. Selain daripada itu. 4. Rujukan Asas: 1. laporan Latihan Industri. 74 . M. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. Reston Pub. M. K. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. 5. Farm planning and Control.N. Prentice-Hall International (UK) Ltd. Miller. Barnard & Nix (1973).

penglibatan teknologi dalam sistem perladangan. Singapore. D. G. Di akhir projek penyelidikan I. M. BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. J. rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan. Pada akhir kursus. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan. S. Nix. LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan. Ducks. C. Maxwell MacMillan Publishing Co. strategi pemasaran dan perniagaan. (2002). 2nd Edition. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. Soils . 1992. 2. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. 75 . Farm Planning and Control (Paperback). pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Cambridge University Press.6. 14. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. sumber bahan mentah. Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. and D. Barnard. pengeluaran haiwan. Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. and Cows. Munns. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. 15.N. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Kerangka perniagaan.An Introduction. analisis kewangan. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. S. (1980). Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya. Rujukan Asas: 1. Storey Publishing. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Goats. keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. Sheep. 17. Barnyard. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Geese. 2 edition 16. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Singer.J. Rabbits. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai.

(Or 1971). United States Government Printing Office. Eckenfelder. 1973. McGraw Hill. fisikal atau biologi. Homgren. New York. Grass evolution and domestication. E. 1989. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. A. W. McGraw Hill. Washington. Kew Bulletin additional series. insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam.B. L. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution. (Ed. A. Holmgren. C. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi. W. Hitchcock. Publ. and A. New York. New York Gould. Chapman. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal.K. Cambridge University Press. Oxford. 76 . and R. Water and Wastewater Treatment. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown. D. and S. Manual of the Grasses of the United States. Grasslands. 2nd Ed. New York. Cronquist. L and Cornwell.A. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. F. Columbia University Press. (1990). Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh.P. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. Alfred A.D. J. 13. Mackenzie. Thomas R. Smithsonian Institution Press.H. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. A.H. Holgren.) 1992. No. Hitchcock.C.W. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan.KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Waste Management Problems in Agro-Industries. Pada awal kursus. Misc. McGraw Hill.) 1987. Industrial Water Pollution Control. 1991.L. 1986. Cronquist. D. Vol 6. Reveal and R.S.. Soderstrom. Renvoise. New York. Flora of the Pacific Northwest. Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. July 27-31. Genera graminum: grasses of the world.. Shaw. London. Introduction to Environmental Engineering. Grass Systematics. the Audubon Society Nature Guides. 1986.. 3. 2. College Station. Rujukan Asas: 1. G. pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan. Intermountain Flora. Texas A & M University Press. 2. Seattle. 1987.L. 1977. Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi. 1985. Knopf. D. Washington (or Dover Press).. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi. and A. Orhon. Schroeder. 1983. 200. N. Pergamon Press. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. 4. Clayton. Chase.D. (Ed. University of Washington Press. 1935.

British Library. Campuran haiwan dan tanaman ii. T. R. Berdasarkan maklumat ini.3. Willard W. (1993). American Farms: Exploring Their History. diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. 4. Douglas Hurt. Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. 2. Cochrane. Samat. 3. (1992). M. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran. Douglas Hurt. 77 . BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian. Rujukan Asas: 1. (1996). (1994). The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. American Agriculture: A Brief History. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. History of Food. Best single ref Empero Charlemaine.

Levin. 4. 1985. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy. K. 3. Pemetaan Geologi Asas. N. dan symbol geologi. & R. Mantovani. 1996. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. 2. R. 1981.K. Saunders Golden Sunburst Series. Kuala Lumpur: DBP Clarkson. kejuruteraan geologi. Palaeontology-An Introduction. N. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus. 1990. E. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia. E. ekostratigrafi. Science Publishers Inc. kronostratigrafi.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. & Tucker. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi. Doyle. 2. Bennett. 1980. Rujukan Asas: 1. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi.T. Chichester: John Wiley & Sons. Mohd. A. Elements of Paleontology. 3. geokronoslogi. John Wiley & Sons. P. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan. London: Pergamon Press 3. & Baxter. M. biostratigrafi. fosil. Prentice Hall 78 . London: George Allen & Unwin Nield. Rujukan Asas: • • • • Babin. 1995.W. & F.W. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. Turk & H. magnetostratigrafi.. J. 1998. V. sediment dan metamorfik.E. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. struktur. Thompson. Sedimentary Rocks in the Field. Ibrahim Komoo. Unsur Paleontologi. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. Sloan. 1996. Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai.C... Rujukan Asas: 1. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology. R. stratigrafi isotop. M. Basic Geological Mapping. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi. 1979. Earth Past & Present. hidrologi. paleotologi.G. J. Marcolongo.N. Barnes. C. L. Invertebrate Paleontololy and Evolution. jujukan stratigrafi. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences.. Condie.. Shafeea Leman.C. John Wiley & Sons. stratigrafi jujukan. B. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. 2. keratin rentas. 1989.

Geofizik . W. Press. survei geologi. Sedimentary and Metamorphic. An Introduction to Geophysical 5. McBirney. WH Freeman & Co. Geochemistry. kemagnetan. Analysis of Geological Materials.. Cambridge Univ. Rujukan Asas: 1. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. 1990. 1996. Abdul Rahim Samsudin. 1989. endapan sungai. penyiasatan tapak kejuruteraan. B. Petrology: Igneous. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis. komposisi pegmatite dan aplit. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan.Konsep dan Penggunaannya. graviti. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1982. dan petrologi dan kaitanya. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. tanah. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi.. & R. Riddle. 1997. 79 . Hamzah Mohamad. 2. 1992. Rujukan Asas: 1. York: John Wiley & Sons. Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. and Brooks. M. Jones & Bartlett Pub. C.& Moore. mineralogy optic. (Ed. petrografi. New York: Marcel Dekker Brownslow. C. 3. 1995.. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya.) 1993. 3.H. A. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi.. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. 2. Principles of Geochemistry. elektromagnet.J. Blatt. Kearey P. air sungai dan batuan dasar. H.R. 3. Igneous Petrology. Bimbingan Amali Petrografi. Tracy. termasuk penggunaan penganalisis imej. N. elektrik. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. magma basic. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990. Fundamentals of Geophysics. Lowrie. Prinsip-prinsip Geokimia. Rujukan Asas: 1. Prentice Hall 6.4. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. A. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. Mason. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hidrologi. 1991.B.

NJ: Prentice-Hall. ira. Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. 22nd Edition (Manual of Mineralogy). Klein. 2. Selly. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. Ruslan Rainis & Noresah Mohd. geologi struktur. & Klefer. Remote Sensing and Image Interpretaion. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. kekerasan. Sabah dan Sarawak. Shariff 1998. piroksen. analisis GIS. 1996. fasies. dan lain-lain. Sistem Maklumat Geografi. Applied Sedimentology. geomorfologi. pengumpulan data dan verifikasi data. McMers. sifat-sifat dan tekstur butiran. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan. terkutub bersilang. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Upper Saddle River. Oxford. ortoskop. 1998. 2001. dan konoskop. strtigrafi dan sedimentologi. 1999. Boggs. S. Sedimentology Environments: Process. Rujukan Asas: 1.M. Introduction to Mineralogy.G.C. New York: John Wiley. Merrill.W. Oxford University Press. Manual of Mineral Science. 464pp Perkins. Fundamentals of Geographic Information Systems. D. Mineralogy. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. 2000. Cornelis. proses visualisasi. feldpatoid. teori dan teknik pemprosesan imej. mika. Academic Press 10. R. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. karbonat. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. H. Nesse. T. fosil dan usia. olivine. Blackwell (Second Edition). 2. Reading. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. New York: John Wiley. 3. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. Rujukan Asas: 1. 80 . 8. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh. prinsip GIS. 3.7. feldspar. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.0 Facies and Stratigraphy. 1997. William. 1988. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. R. prinsip GPS. D. 1987. M. Rujukan Asas: 1. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. Lillesand. John Wiley 656pp 9. litologi. 2. amfibol. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. USA.N. oksida.

Rujukan Asas: 1. 106. York: John Wiley & Sons. D. teori asal usul petroleum. Structural Geology of Rocks and Regions. Di dalam Latihan Industri. R. Hills. Selly. & Hutchison. London: Chapman & Hall. Rujukan Asas: 1. kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi. kekar dan foliasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Academic Press 12. N. 2.G.C. Geology of the Malay Peninsular. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder. 11. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. 1983. Geological Evolution of Southeast Asia. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar.H. 1972. Park. penyelia dari Fakulti.. 3. London: Pergamon Press. Blackie & Sons. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. Prentice Hall. 13. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics.C.).. sesar. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan.Rujukan Asas: 1. G. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi.J. 1989. York: John Wiley & Sons Hutchison. (Eds. Tectonic Evolution of SE Asia. & D. migrasi dan penumpukan. Principles of Petroleum Development Geology. 3.. Lerche. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik. konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). R. N.S. 1973.S. 3. 2. pembentukan lipatan. C. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. 1996.. Geological Society of London Pub.S. Laudon. batuan reservoir dan batuan punca. I.E. punca. Elements of Structural Geology. 1992. Elements of Petroleum Geology. 2. 81 . Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun. 1997. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum. 1996. Hall. R. Blundell.J. Davis. C. Special Publication of the Geological Society. 1994. 1984. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Gobbett. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. kimia petroleum. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum. Foundations of Structural Geology. Unsur Geologi Struktur. R. Academic Press. bahan organik dalam endapan.

SE Kesler. Weight. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis. dan teknik menyediakan bibliografi. (1994). 2. pergerakan multifasa.. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. Rujukan Asas: 1. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan. teknik memetik kajian terdahulu. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia. Fetter. Etika-etika perlu seperti teknik literature. Sen. (1998). 3. Allay. Chapman & Hall 17. 2. The Craft of Scientific Writing. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar.L. 15. Ismail Ahmad. D Banks. Istanbul Technical University. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan.D. An Arnold Publ. The mineral resources of the sea. 2. Macmillan JL Mero (1965). Dewan Bahasa dan Pusataka 16. Orxy Press. Rujukan Asas: 1. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains.W. H Nash (1997). R. Elsevier M Albu. (1996) Penulisan Saintifik. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan.& Sonderegger. Rujukan Asas: 1.Z. 3. Rujukan Asas: 1. Day. Turkey. T. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill.W. Mineral resources. Springer-Verlag New York. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper. (2001) Research Method for Postgraduates. Mineral and thermal groundwater resources.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. Pearson Education. mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. LLC 82 . economics and the environment. J. menilai.A. Contaminant Hydrogeology. C. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. Greenfield. 3.14. M. sebatian kimia air bawah tanah. 1998. sumbangan dan masa depan air bawah tanah.

XP Wang.W. RC Surdam. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. Robert. prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. American Association of Petroleum Geologists Tulsa. punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. 3. The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). 3. A. G Survey. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan.E. F.2. kaedah. pelajar akan: i.G. kejuruteaan dan persekitaran. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. of the Interior. Concepts and methods of petroleum system. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1. pemetaan sub-permukaan dan korelasi.B. kaedah penilaian batuan. ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem. 2. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. and Lightman. (1980). R. 2006.. A. 83 . perkaitan di antara geosains. Bell. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. (1989). Rujukan Asas: 1. Geological Science and Technology Information 2. Attewell. traps. & Farmer. Newness-Butterworths. jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. Greenwood Publishing Group Ridley. Principles of Engineering Geology. US Dept. and Barbara. M. and the petroleum system. G. 2. US Geological Survey CL Wu. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi. (2000). (1976). Goodman. Chapman and Hall. Petroleum System of the Gippsland Basin. Okla MG Bishop. Rujukan Asas: 1. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan. Engineering Geology and Geotechnics. JY Zho !1997). 3. P. pengklasifikasian batuan. D. New York: Harper Collins Publisher 18. aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas. John Wiley & Sons. pengenalan mekanik tanah dan batuan. Australia. pengluluhawaan dan tanah baki. Seals. (1997). 2002. takrifan dan skop geologi kejuruteraan. Introduction to Rock Mechanics. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. I.

W. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum.scale Geological Structure. eksport dan import sumber petroleum. 2..R. R. Berlin: Springer-Verlag. (1960). G. 3. Pakej Kejuruteraan 1. 3. Wittke. penyiasatan dasar laut dan tanah. & Bischke. Norman J. Chapman R. penjelajahan dan penaksiran petroleum. jenis kegagalan analisis cerun batuan. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau. London-Boston: NewnessButterworths. pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak. kestabilan cerun. Tearpock. Prentice Hall. Drilling and Production.E. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. Rujukan Asas: 1. (2001). (1982). G.ii. kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan. Allen & Unwin. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. 84 . (1985). Rujukan Asas: 1. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. Hyne. (1980). Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. US. J. 2. Bell. iii.G. (1990) . Nontechnical Guide to Pertoleum Geology. Drilling Engineering. meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan. A. BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions. Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. pengenalan batuan sebagai bahan bumi. pembukaan dalam batuan. 3. geologi kejuruteraan empangan. (1976) Petroleum Geoglogy. F.. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method. jenis cerun batuan. Engineering Geology and Geotechnics. 822np. AAPG Memoir 42. Pennwell Corp. 2. kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. 2nd Edition. D. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas. Pean Well Publishing Company Gatlin C. cirri tapak.E. Wilson. Rujukan Asas: 1. Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. kaedah pengeluaran. 2.. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition). 560pp. Introduction to Small . 3. Brown. masa depan pengeluar petroleum. Prentice-Hall Inc. A Complete Well Planning Approach.

L. ketidakstabilan cerun. 1983. 3. ciri. Evans. PE Hodgkinson Alexander. ISRM Suggested Methods. Rock Characterization. 1992. kaedah membangunan sumber mineral.. (1993).. desertifikasi. Edisi pertama. jenis. masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. W.A. M. 2005. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. 2. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover).. & Das. J. Peter A. Edisi pertama. Natural Disasters (Paperback). E. Mason. 1993. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. B. Kursus ini meliputi pengenalan. M Stewart (1991). Springer. Berry. 3. Rujukan Asas: 1.V. Ciullo. permintaan pasaran. 3. Industrial Minerals and their Uses. Determinations. V. gempa bumi. P. banjir bencana pantai dan tsunami. Descriptions. Motha. langkah pencegahan. Springer. aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. termasuk tanah runtuh. (1981).. Rujukan Asas: 1. (1990) . Pergamon Press.United Nations Pubns. Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* . 2. Blackwell Science.T. hakisan tanah. taburan sumber mineral berlogam di dunia. Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1. dan pembezaan sumber mineral berlogam. and Dietrich.Rujukan Asas: 1. teknologi pengekstrakan dan pemprosesan. Sivakumar. H. Brown. Anthony M. Comprehensive Rock Engineering. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan.* 2. Mineralogy--Concepts. Freeman. 3. R. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. R. Wittke. Testing and Monitoring. P. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. D. letupan gunung berapi. 2. Hudson. E. 1996. tanah jerlus. Chem Tech Publishing 85 . Pergamon Press.G. K. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1.Springer Verlag.

Selain daripada itu. Gibbons. pemakaian dan pencirian sumber air. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). transformasi. D. & Hubao Zhang. 2002. Pakej Hidrogeologi 1. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. 2007. Peterson. BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. Monroe. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover). Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. Wiley. Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover). 2. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). Pergerakan multifasa. C. Rujukan Asas: 1. 2005. ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. 2001. 1994. perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. E. W. Rujukan Asas: 1. Inc. R. Groundwater for Sustainable Developement: Problems. pam kelikir. M. Taylor & Francis group. & Hall. Handbook of Ground Water Development (Paperback). Perspectives and Challenges (Hardcover). kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. Canada: John Wiley & Sons. Rujukan Asas: 1. Prosun Bhattacharya. Merchant Books. Taylor & Francis. New York: Routledge. D. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. 3. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin. Edisi pertama. Wiley-Interscience. 3. Nielsen. Second Edition (Hardcover).. 2006. Bell & Donnelly. F. United States: RAND Corporation. Fundamentals of Ground Water (Paperback). Asas pengelasan tanah dan batuan. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. M. 3. Keliangan. Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . Dalam pemodelan air tanah. Schwartz. BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. 3. 1990. Edisi pertama. 2. 2006. D. Roscoe Moss Company. 2.J. D. mendulang. C. 2.3. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian .

3. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan. lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan. Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). 2. R. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW. Hermanrud. & Sylta. Xin-she Yang.J. kekonduksian hidraulik. Butterworth-Heinemann.H.seperti imbangan air. Geotourism: Sustainability. Sustainable Tourism (Paperback). J.1993. D & Dowling. Elsevier. penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. antropologi dan arkeologi. Dore. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. Rujukan Asas: 1. Ritchey. C. Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). 1991. 2006. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. magnetostratigrafi. BIOFLOW dan MT3D. Stewart. ASTM International. J. Butterworth-Heinemann.. stratigrafi isotop. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan. peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan. Edisi Pertama. impacts and management (Hardcover). stratigrafi jujukan. jenis akuifer dan ketebalan. biostratigrafi. Di samping itu.. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. termasuk peristiwa geologi yang utama. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. Disamping itu. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif. 87 . Rujukan Asas: 1. Newsome. sempadan hidrologi. BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. 2002. A. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. Kiersch. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. sejarah. 2. Augustson. O. Williams. 3. Harris. 1997. D. mineral dan batuan. & Tony Griffin. J. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). 2005.. Rujukan Asas: 1. Di samping itu. kronostratigrafi. jangkauan subpermukaan. George A. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. geokronologi. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. G. & Rumbaugh. sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda. hanyutan benua dan pengekalan tektonik. sosiologi. Geological Society of America. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. Selain daripada itu. R. Selain itu. ekostratigrafi. P.. D. 2. penyusupan air dan penyejatan.

B. 1991. 2. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. D. Waveland Pr Inc. S. stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim. Chen. Late. D. Routledge Kegan & Paul. A. E. Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. Schumm. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. & Miller. BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner. 2. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). 88 . pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. 1986.. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner. Maher. Geomorphology (Hardcover). BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. C. G. R.. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan.. & Thompson. Rujukan Asas: 1. & Sugden. Cambers. Madsen. 3. Summerfield. M. Elsevier Science. Rujukan Asas: 1. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. Proses-proses peluluhawaan. UNESCO . A. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. A. Cambridge University Press. Process Geomorphology (Paperback). Edisi ke-4. F. 2006. 1998. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Quaternary Climates. Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). Pakej Geologi Kuaterner 1. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi. Environments and Magnetism Hardcover). 2007. 1985. J.Rujukan Asas: 1. R. 1999. Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). 3. F. kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. M. X.B. Univ of Chicago Pr (Tx). A. Kochel. Pasang-surut. Rujukan Asas: 1. & Gao. Wiley. 2. Faktor-faktor kejadian tanih. Rosen. D. Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. R. Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). Ritter.

Army. penetapan objektif dan sasaran. Montgomery. termasuk tanah runtuh. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. A. E. Edisi ke-3. Keller. D. Prentice Hall. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. 2007. D. 1994. W. 1953. Pelupusan sisa. bencana pantai dan tsunami. desertifikasi. 89 . Environmental Geology (Paperback). 3. Wiley. 3. & Menking. K.. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. Wiley-Interscience. Waste Stabilization.2. S. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. A. Undang-undang sekitaran. P. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. Geobencana. Incinerators. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. implikasi terhadap penduduk setempat. 2. Bagchi. S. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). USA: Oxford University Press. Tammemagi. hakisan tanah. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Wet. Pakej Geosains Sekitaran 1. ketidakstabilan cerun. May 1957] (Paperback). Kyoto University. 1957. langkah pencegahan dan pemuliharaan. 2004. 2. 1998. Rujukan Asas: 1. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. gempa bumi. Perancangan guna tanah. Army. Edisi pertama. Merritts. banjir. langkah pencegahan. C. D. 2007. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Pengenalpastian bahaya. Rujukan Asas: 1. Sumber bumi. Pencemaran air. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. The Waste Crisis: Landfills. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). Tanah runtuh. & Lewis. Waste Containment Systems. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). Edisi ke-8. 3. Freeman. S. tanah jerlus. W. Amblesan dan kars. Konsep-konsep asas sekitaran. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Y. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Sharma. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. 3. H. letupan gunung berapi. pemantauan & pengukuran keberkesanan. Corps of Engineers U. 1999. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Corps of Engineers U. H. Hakisan perlodakan dan banjir. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). 2. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). Shōitirō Hayami. A. H. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback).

Smith G.. 8. H.A.Rujukan Asas: 1. Meor Othman Hamzah. John Wiley & Sons 4th Edition. D. B. Kementerian Pendidikan. Soil and Water Conservation Engineering. Ministry of Agriculture and Rural Development. 6. Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli. Motha. Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood. Schwab G. 3. Sutton. PE Hodgkinson 2. Terbitan Universiti Sains Malaysia.O. 1993.H. M. 2005.W. 7. Springer. Sivakumar. K. First Edition. Batsford Ltd 2nd Edition. and Fricke T. 1982 90 .P. Hudson N. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah.. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover).V. 1995. R. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong. V. Soil Conservation B. Dewan Bahasa dan Pustaka. Cassell P.J. P. 1990.C.E. Springer. Procedure for Peninsular Malaysia.T. Pulau Pinang. M Stewart (1991). Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Lewis K.N. Kuala Lumpur. 1981. & Das. 5. Urban Drainage Design Standard and 9. Edisi pertama. Alexander. Natural Disaster (Paperback).. 1993. 4.

Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya. B. model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem. 2. Moote. D.. Kohm. (1980). Petak. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. R. 3. Introduction to Forest Ecosystem Science and Management. Rujukan Asas: 1. Pirot. Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan. Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 . kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan. Environmental Planning: Perception and Behavior. Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation. Hatfield. Wiley. K. 2. (2002). Rujukan Asas: 1. R. Young. jenis ekosistem. W. (2000).B. (1997).Y. 3. Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective.A and Franklin. (1994). Selain daripada itu. and Giese. BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. Island Press. 2.J. T.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. P. taman negeri. and Evans.A. Dalam membuat perancangan. Water Resources Research Center.A. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. (1996). Saarinen. taman laut serta taman eko-pelancongan. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. Houghton Mifflin. 3. J.F. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama.F. Elder. Principles of Ecosystem Management. M. Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan.L. Springer. J. Wiley. (1976). And Meynell.J. 4. Kepentingan ekosistem. Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. Environmental Planning and Sustainability. S. The World Conservation Union. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem.

CRC.. L. Springer. Silka. Rossiter.P. 2. Rujukan Asas: 1. Sen. A. and Bijur. 4. (2000). Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi. Baywood Publishing. Basic Hazardous Waste Management. and Gallagher. Routledge.diterima oleh agensi pada peringkat dunia. 2. Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. Sehubungan dengan itu. Selain daripada itu. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering). 5. 4. Dupont. and Nalven. L. Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. 3. L. Theodore. J. (2007). termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. Abbas Ghassemi. Rujukan Asas: 1. K.R. Woodside. 2. (1994). 92 .W. Konsep Sekolah Lestari. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan. (2001). (2001). A. Kampus Lestari. CRC. Zirm. Blackman. T. K. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. (1990). Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. 4. R. K.D. 2nd Edition.P.A. Management of Hazardous Substances in the Environment.F. Wheeler. Ilmu pengetahuan. and Boyd. (2006). K. G. Jalal. Island Press. 3. Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. Pollution Prevention: Problem and Solutions. (1990). Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan..P. G. Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian.. penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan. Theodore. R. kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development.. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan. (1999).A. CRC. and Ganesan. A. Earthscan Publications Ltd. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. CRC. And Forrant. Rujukan Asas: 1. Rogers. P.L. Environmental Management and Pollution Prevention. An Introduction to Sustainable Development. R. American Institut of Chemical Engineers. Taylor & Francis. (1997). 4. Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar.C. Griffin. Wise. 3rd Edition. K. (1998). (2001). Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century. 3.. J. Wiley. Principles of Hazardous Materials Management.

T. Di akhir kursus. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop). A. sumber biologi. Oleh itu. Barton. R. (1999). & Klefer. Di akhir kursus. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. N. 7. and Case. pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan.A. Dalam GIS. sistem GPS. Fundamentals of Geographic Information Systems. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia. guna tanah. Remote Sensing and Image Interpretaion. A. Selain daripada itu. C.J. Selain daripada itu. pengesan sumber asli. 1997. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. and Ronne.W.. Rujukan Asas: 1. CRC. Resource Management Information Systems: Remote Sensing. angin dan air. Rujukan Asas: 1. (2002). tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan. McCloy.T. Laitos. J. B. A. 2000. 7. Natural Resources And Energy: Theory and Policy. Dalam kursus ini. Minn. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. (1997).. 2. Hernandez..M. M.. and Tate. Friedl. 93 . GIS and Modelling. Eagen. Energy and Natural Resources Law. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur. Goodchild. Atkinson. 3. Advances in Remote Sensing and GIS Analysis. and Tomain. pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan. (1980). J. R. 5. Bagi penderiaan jauh.G. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. Regulating Energy and Natural Resources. 4. Academia Press. Lillesand. L. Skidmore.6. New York: John Wiley. ia menekankan konsep penderia.R. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. 3. Oxford University Press Gopalakrishnan. aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. 6. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. kegunaannya dalam pengimejan satelit. CRC. Springer.N. (1992). di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga.M. (2001). 8. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan.B. Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria. Lucas. dan bencana akan dibincangkan. menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. Ann Arbor Science. (2005). T.A. memantau. New York: John Wiley. Schowengeredt.F. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga. pengakaunan alam sekitar. (2006). P. M. McMers. 2. Wiley. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. San Diego. Second Edition. memeta. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar. K. M. pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari.

LCA.A.. penyelia dari Fakulti.A. Benjamin. Rujukan Asas: 1. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini. Konsep diplomasi alam sekitar. 9. ISO. 3. perundingan melangkaui sempadan. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar. Environment Management Systems (EMS). and Beladi. D.A. Batabyal. A. D. 94 . J. CRC Press. P. Springer. The Economics of International Trade and the Environment. 2. C. Lemons. Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Borgese. Innovation. Di dalam Latihan Industri.L. Vallero. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. (2004). M. A. Legal and Policy Perspectives. 3. Carraro. E. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan. S. BKT 4093 Ekonomi. Energy and Environment). 3. Sustainable Development: Science. 2. (2002)..M.. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu.J. Routledge. Vallega. Rugman. J. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan. Protokol London dan sebagainya. and Belluck. Kirton. (2001). (1998). Edward Elgar Publishing.N.A. and Soloway. (1998). 10. (2000). 11. H. And Brown. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. Springer. P. Trade. Academic Press. Environmental Contaminants. CRC.. (2001). Dalam perbincangan ini.. Environment (Economics. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. Trade and the Environment: Economic. Rujukan Asas: 1. Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention. Ethics and Public Issues. Ehlers. A. D. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. A Practical Guide to Understanding. Martinus Nijhoff Publishers.Rujukan Asas: 1. (1995). J. Calow.. Blackwell Publishing. Milenium Development Goal (MDG). Political and Legal Perspective.A. (1994). 2. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). R. Marine Issues: From a Scientific. and Wolfrum. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik.

Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan.A. (2001).P. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. Site Remediation: Planning and Management. pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. 95 . and Davies.P. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. Strategies and Solutions.D. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. (2001). Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies. 2nd Edition. permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim.Y. (1998). sisa buangan kepada kekayaan. puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. Prentice Hall. 2. Rujukan Asas: 1. 2. (2002). Climate Change: An Intergrated Perspective. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. Brutsaert.R. Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih. E. and Rotmans.W. Soesilo. R. Rujukan Asas: 1. Markandya. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia. A. Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon.A.. (2001). V. Lewis Publishers.R. Climate Change: Science. and Cracknell. fizik dan lain-lain. Rujukan Asas: 1. In Situ Treatment Technology. Kluwer Academic Publishers.12. (1999). And Dupont. Hyman. and Wilson. 2nd Edition. Tsunami dan lainlain. Groundwater. (2005). Lewis Publishers. (1979).A. Environmental Hidrology. Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. CRC Press. Kondratyev. Cohcran. W. Freeze. 3. W. D. J. Ward. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio. Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah.J. (2004). 3.A. ACSE Press Nyer. and Halsnaes. E. 3. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino. BRILL. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca. 1. and Cherry. K. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. J. 14. kimia. S. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. Earthscan. S. 13. CRC Press. insinerasi. Observing Global Climate Change. J. K. Martens. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains. Cambridge University Press.K. 2. (1997). Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi. A. A. Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. R. M. and Trimble. Claussen. Hydrology: An Introduction. pengkomposan.

Rujukan Asas: 1. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Sivakumar. S. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. D. tanah jerlus. S. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Edisi pertama. hakisan tanah. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. 2. M Stewart (1991). pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. H. Shōitirō Hayami. V. Springer.. 1957. Di akhir Projek Penyelidikan I. Pasang-surut. P. Motha. P. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). Cambers. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. R. E. 3. gempa bumi. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. M. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. 2. termasuk tanah runtuh. 96 . BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. langkah pencegahan. & Das. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). May 1957] (Paperback). Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). 1953. 1993. 1998. 16. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. Corps of Engineers U. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. PE Hodgkinson Alexander. ketidakstabilan cerun. Edisi pertama. K. 3. Natural Disasters (Paperback). UNESCO . KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. Army. Army. Springer. 2. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. letupan gunung berapi. Kyoto University. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. G. 2005.15. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. banjir bencana pantai dan tsunami. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. desertifikasi. Corps of Engineers U.

USA: Oxford University Press. (1992). C. & Menking. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. & Haskell. Rujukan Asas: 1.). Pengenalpastian bahaya. & Lewis. Berlin. Edisi ke-8. W. Tammemagi. B. Incinerators. pemantauan & pengukuran keberkesanan. P (1995) (eds. Konsep-konsep asas sekitaran. Waste Containment Systems. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. 1999. 3. Norton. Edisi ke-3. Geobencana. (Eds. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. 97 . 3. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). penetapan objektif dan sasaran. Wiley. Amblesan dan kars. A. Waste Stabilization. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Hakisan perlodakan dan banjir. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. Sumber bumi. P. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Freeman. H. Gaudet. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. Pencemaran air.. 5. D. Rujukan Asas: 1. H. K. Pelupusan sisa. 4. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. W. C. E. 2007. & Calow. Y. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. D. J. L.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. 1998. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Island Press. langkah pencegahan dan pemuliharaan. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). 1994. D. A. The Waste Crisis: Landfills. Montgomery. 2. Bagchi. A. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). Rujukan Asas: 1. R. 2004. 2. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). Environmental Geology (Paperback). Merritts. Edisi pertama. Springer-Verlag..3. Sharma. 2. B. udara dan beberapa persoalan gunatanah. Undang-undang sekitaran. persekitaran kimia dan fizik. Perancangan guna tanah. Tanah runtuh. Wiley-Interscience. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). S. D. sosial dan kesihatan. 2007. Costanza. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Wet. Prentice Hall. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. Washington DC. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. H. Keller. Rapport.

6. Johannesson.I. Rapport. McMillan.O. Boston. Gaudet. Park. Orlando: Drylon Press. Costanza. Cambridge University Press. S. 2. Kahn. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. N. The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Policy and Application. 6.J. R. analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Epstein. 98 .. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. S..H & Labys. Rujukan Asas: 1.. Henley. P.3. R. P. J. & Wittes R T (1978). W. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Economics of natural Resources and the Environment. C & Levins. J. D. 4.C (1998). (1997).W. A. analisis risiko alam sekitar. J. London & Toronto. 3. and White B. Callan. Turk. D. & Thomas J. 4..F. and Turner K. R. Aldershot: Edward Elgar. (1995). Turk. J T. Shorgen. Chicago: Irwin Book Team. (1990). 5. Environmental Economics and Management: Theory. W Saundrs Company. Industrial Development and Environmental Degradation.R. Philadelphia. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya. Environmental Economics in theory and practice. Pearce. England. J. Environmental science (2nd Edition. kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar.M (1996).

kekerasan. pelekat dan pelincir. Wrolstad. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. Christian Stevens (Editor). 8th Edition. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. regangan. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. Donald G. simen. Steven J. Second Edition. 4. Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. 99 . konkrit dan aspalt. emulsi. triterpene. Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. Mark Getlein (2008) Living with Art. Wiley. kayu dan produk kayu. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. 1/e. 2. 3. pigmen pyrrole. impak dan kelemahan. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. Wiley. Tambahan juga. Fungi. Eric A. McGraw-Hill. manisan alternatif). Architects And Designers. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. seramik dan kaca. 6. Rujukan Asas: 1. 3. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. koko. bahan pelembut. vitamin. Colegate. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. biodisel. proses rekabentuk. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. gel. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. gula. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. marin dan haiwan. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. 7. antibiotik.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. 8. 1st Edition. Wiley. biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. 4. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. Water. Medicinal Herbs. monoterpene. bijiran. McGraw-Hill 2. Ronald E. Steven M. Plants. ‘creep’. 5. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. Peter Lamarque (Editor). teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. polimer dan elastomers. Wiley. CRC. protin. Lipids. manisan beku. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. and Structural Determination. Enzymes. Proteins. Wiley. rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. bengkokan. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. Wiley. prostaglandins. Isolation. Systems and Strategies for Innovative Package Design. mampatan. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. 9. teh. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. Prentice Hall. Decker. bioetanol. Russell J. McGraw-Hill. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. and Carbohydrates. 2. Wiley. 3rd Edition. Rujukan Asas: 1. 5. tepung. Wiley. pembentukan adunan tepung). sesquiterpene. Wiley. Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. kanji dan makanan berkanji (gam. 3rd Edition. komposit. and Venomous Animals.

1996. CRC. Peter B. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. Wiley. and Farell. suhu rendah. pengredan. Wiley. Revised and Updated Edition.R. (Eds) 2002. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy. Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. Robert W. Uwe H. Peter Behrens (Editor). 3. Ralf Riedel (Editor). G. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. E. Natural Resources Institute. almosfera terkawal. Processing and Quality. Cluces. Drugs. J. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses. piawaian dan juga pemasaran. 3 Volume Set. C. 10. and Cosmetics.E. Wiley. Harry L. UK. Leland J. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. Hou. P. Duke. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Rik R. Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. William D. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. Sara Warber. 8. Wiley. 17. Wiley. teknologi membran. Haley (Editor). Wiley-VCH. rawatan komoditi. 9. Müller (Editor). and Ward. A. pembungkusan. Edmund Bäuerlein (Editor). Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. Brielmann (2006) Natural Products from Plants. 15. Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. 6. Principle and Practice. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. Thomas J. James F. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh.J. Science Publisher. Cahn. DeGregori. A.6. Ara Kirakosyan. Teknologi pengendalian buah-buahan. Wiley. D. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. Leung. Orchard. 7. 11. 2nd Edition. 16. P. Rujukan Asas: 5. J. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. I. 19. Crop Post Harvest: Scince and Technology. fraksinasi buih. J. 1. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. Fereidoon Shahidi. Wiley Richard J. Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. rekabentuk carta pemprosesan. termasuk pemilihan. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures. perlakuan kimia). 12. T. 13. Volume 1. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. Cseke. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. Grolier. Prentice Hall. 14. 8. Vol. Second Edition. Kaufman. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan.R. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food. 100 . 7. CRC. 18. Wiley. Blackwell Publishing. Michael M. Food Safety and the Environment. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials. Haasen. 4. Michael Schutze. F. USA Manjumdar. James A. pemasakan/penyahijauan.S. T. 2nd. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Golob. Cato Institute Publisher. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Strategies and Applications. Albert Y.

Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. Shafiur Rahman. 9. Wiley VCH. 101 . 3rd Edition. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. Wiley. A. spesifikasi produk termasuk matriks skor. Bruce T. 3rd Edition. bahan asli yang boleh digunakan. Elsevier.Rujukan Asas: 1. pembinaan prototaip. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. Montgomery. CRC Kiran L. 7. 3. Elmar Heinzle. Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. 8. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. M. 4. Rujukan Asas: 1. 6. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. Ashim K. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. Douglas C. menilai saiz pasaran. rekabentuk produk. 1st Edition. Jean B. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. penilaian konsep. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering. 2. mengenalpasti keperluan pengguna. Wiley VCH 5. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials. Wiley. Myers. paten dan IP. M. 2. Informa Healthcare Gabriele Centi. American Chemical Society. 6. bentuk pembungkusan. rekabentuk ‘robust’. 5. Subhas K. Arun S. perancangan produk. generasi konsep. Ia juga merangkumi ekonomi. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan. ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. World Scientific. Jean-François Hamel. bahan pembungkusan. Biwer and Charles L. Raymond H. Sablani. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. 3. penilaian dan pengagihan pembungkusan. McGraw-Hill. CRC Shyam S. Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. Christine M. kos pembuatan komponen. Hunter. 5. kos penyatuan dan kos struktur. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. Xiusheng Harrison Yang. 1st Edition. Arno P. McGrawHill. McGrawHill. Datta. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment. kitar semula bungkusan. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. Rutger A. rekabentuk industri. Stefan H. 4. rekabentuk.

Geoff A. (2002) Fundamentals of Packaging Technology. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. D. 10. Intl Life Sciences Inst. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. (2004) Transport Packaging. Coatings and Processes. Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. Piringer (Editor). Completely Revised Edition. and Lead-free. IoPP. 3. B S I Standards. McKinlay. CRC Yiu H.Adhesives. Hui (2006) Handbook of Food Science. MAFF Ministry of Agriculture. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. IoPP. 11. 9. 14. H. Rolando (2000) Flexible Packaging . Giles AND David R. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. McGraw-Hill T. MAFF Ministry of Agriculture. 4. CRC Press. Great Britain. Hanser. Giles AND David R. 2. W. and Lead-free. Otto G. Woodhead Publishing. G Lawson. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000.A. 7. A. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. 15. Great Britain. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. 13. Pastes. 7. 5. 7.E. Geoff A. (2004) Plastics Packaging. C T Barkby. Otto G.Adhesives. Rolando (2000) Flexible Packaging . 3. 4. 6. Coatings and Processes. 8. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. Selke. Piringer (Editor). ciri bahan pembungkusan. jenis pembungkusan yang berlainan. and Paine.. 2. S. McGraw-Hill T.Rujukan Asas: 1. Technology. Gordon L. pelekat dan label akan ditekankan. 2nd. F. Rujukan Asas: 1. Soroka. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. and Engineering. Completely Revised Edition. Rapra Technology. 6. G Lawson. L. A. 16. 2nd. Intl Life Sciences Inst. Pastes. Woodhead Publishing. L. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. A. Rapra Technology. CRC Press. 12. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. B S I Standards. Taylor & Francis. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. 5. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. C T Barkby. Blackie. Lockhart. 102 . H. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000.A. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP).E. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology. CRC Dean.

Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. konsep serta amalan. biologi. 3. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices. sosial. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. 9. ketoksikan. CRC Press. Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. 3. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. 5. Palgrave Macmillan. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. 103 . Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Springer. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. alahan. penyelidikan penyimpanan. SIRIM Standards. 6. Springer. 5. 10. Rujukan Asas: 1. 7. laporan Latihan Industri. 4. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. (GMP). Untuk penentuan mutu. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. penilaian. CRC Press. 6. CRC Press. 4. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. World Health Organization. Cambridge University Press. Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Michael W. Joseph D. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen.8. Santoro and Thomas M. ‘robustness’. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. 2. Amalan Pembuatan yang baik. SUNY Press. University Cambridge Press 2. Nally. komposisi dan nilai nutrien. agen farmaseutik dan kosmetik. John Abraham. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Stanford University Press. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Elsevier. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. Margaret L. Michael A. Rujukan Asas: 1. dan pembentangan seminar hasil latihan.

BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. (1989) Phytopharmaceutical Technology. pewarna dan perasa tiruan. Woodhead Publishing. Topik yang akan disentuh termasuk definisi. Rujukan Asas: 1. and Schmidt. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. Richard Earle. Academic Press. R. Mary D. Wijesekara. CRC. M. CRC Press. María S.C. Jill Robinson. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. 12. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology. Tapia. Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. Manual of Clinical Laboratory Immunology. teknologi penstabilan produk. Gustavo V. bahan kosmetik dan farmaseutik. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. bahan 104 . 4. (1998).C. 2. kuku dan rambut. Elizabeth Barnard. P. pengangkut produk kosmetik. Florida. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. bahan kosmetik. J. CRC Press. Washington. Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Woodhead Publishing Ltd. Cambridge. (1991) The Medicinal Plant Industry. 3. antioksidan.R. 6. 2. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik. P. 9. Wiley. (ed) (1997). bahan nutraseutikal. klasifikasi dan sifat produk makanan baru. herba. 3. Woodhead Publishing. E. Rujukan Asas: 1. penghasilan dan penyelidikan ide baru. penghasilan resipi. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit. Barbosa-Cánovas. ASM Press. 5. UK. 4.11. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan. Rose N.B. Brimelow (Eds. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan. proses termal dan tidak termal.O. D. List. Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success. 8. (Ed). 13. Nelson Thornes. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology. John Wiley and Sons. CRC Boston. Kress-Rogers. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. tekanan tinggi. 5th Edition. Walsh G. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic. Aspek tentang kualiti. Helen Roberts. 7.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. pemformulaan.B. bahan terkini seperti protin terurai. Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik. Earle. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak.eds. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. Trentham Books.H.

Moskowitz. Springer Norman F. P. Estrin. James M. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. 3. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. pengenalan dan promosi produk. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. teknologi pembungkusan. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. Rosen. 2. bayi dan orang tua. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment. seminar dan laporan isu yang dibincangkan. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. perpeluhan. teknik penilaian produk kosmetik. CRC Errol Desmond Goddard. penjadualan. 6. Pearson Higher Education. ekstrak semulajadi. W. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. Williams. F. Marcel Dekker. Financial Times Prentice Hall. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. 8. 7. New York D. penapis UV dan asid ellagik. perancangan projek. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. 4. 15. Howard I. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. Amacom. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. rambut. 5. Rujukan Asas: 1. 105 . Anthony O'Lenick. New York Howard R. kesan sampingan pelabelan. Meyer R. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. Barel. Heerkens (2001) Project Management. CRC Linda D. University Cambridge Press Gary R. 3. Rujukan Asas: 1. 5. 4. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. penilaian cita rasa pengguna. James V. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. Marcel Dekker 14. James P. Trott.kosmetik seperti agen anti-bakteria. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. William Andrew Pub O. CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. asid alpha-hydroxy. Rhein. Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan. Applications and Formulation. membangun misi. Marc Paye. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. 2. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics. Marcel Dekker. H. Mitchell Schlossman. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk.

Pulau Pinang. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. 16. E. Bruce. penurasan. Prinsip Bioteknologi . KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. Harcourt Brace & Co. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. majalah atau rujukan terkini. pengkomersialan teknologi. P. and Perry L. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). A. (2001). pengemparan. L. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. Atkinson. Beberapa parameter seperti kestabilan. New York. 5. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis.K. kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. B. 3. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. (1991). (1995) Bioprocessing Engineering Principles. 2. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . 6. Di akhir projek penyelidikan I.R. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. F. 2. P. bahan ekstrak tumbuhan. 17. W. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Chatterji. penulenan. MacMillan Publishers Ltd. Belter. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Prentice Hall of India Private Ltd. UK. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. pengeringan kaedah kromatografi. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. pemecahan sel. Wiley. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis.S. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 4. Cussier. New York. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan.Rujukan Asas: Jurnal. 2nd Edition. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan.A. kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten. antibodi monoclonal dan lain. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Academic Press. ultra-penurasan dan penghabluran. Rujukan Asas: 1. harta 106 . M. Penerbit USM. E. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. and Mavituna. Doran. and Hu.M. McGraw Hill Cos.

asas pengharaman. Cooney. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. D. D. Malaysia.. CRC Press. L. susu. perdagangan domestik dan antarabangsa. McGram Hill New York. Riaz and Muhammad M.E. Wiseman. and Ollis. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. McGraw Hill Inc. ayam. Penerbit USM. 1995 Environmental Health.T. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan.D. C. (1979). Lewis Publishers. dan pencirian risiko. Molak. Blackwell Publishing. J. seperti penilaian-penilaian. Teknik. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. 3. New York 3. A. G. Halal Industry Development Corporation (HDC). Mian N. enzim. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. 4.F. M. Ellis Horwood. New York.A. Patricia A. L. Dunhill. New York. perbandingan di antara produk halal. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. Harrison. Eds John Bulock & B. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. 2.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. 6. alkohol. 4. Chaudry (2003) Halal Food Production. 3.I. demografik pasaran halal. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. and Baldwin. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. Wang. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals.. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. Rujukan Asas: 1. 2. ikan. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi.Kristiansen.L. takaran-maklum balas. 4. 8. CRC Lewis Publishers. 5. Rujukan Asas: 1. 2. P. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. Majlis Ugama Islam Singapore. Islamic Food and Nutrician Council of America 107 . & Lilly. pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik. Demain. Wiley. 7. Bailey. Banks. New York Calabrese. kosher dan vegetarian. Rujukan Asas: 1.J. gelatin. (1979) Fermentation and Enzyme Technology. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. V. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition.E. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. E. dan pendedahan. bijiran. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. Ltd. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram. penentuan. (2002) Bioteknologi Asas. 5. Humprey A. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful