Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

Sc. Aweng A/L Eh Rak Dr.my 7245 4 .Sc. Pemprosesan Biomaterial.my  7225  awang@umk. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan.Sc.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B. Biologi Struktur Molecular Markers.Sc (Indonesia) Agronomy Ph.edu. Australia) Agricultural Science M.edu. (England) Kejuruteraan Pertanian B.my 7245  leeseong@umk. Ibrahim bin Che Omar Prof. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M.D (USA) Fisiologi Tumbuhan M.D (UMT) Natural Product.my 7234  aweng@umk.my  7248  dwi@umk. Dwi Susanto 10 Dr.Sc.D.edu. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr. Teknologi Enzim.my -7230  anwar@umk. Md. Dr.Sc.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B. Madya Dr.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof. (UKM) Geofizik B.my 7245  mariam@umk. (Malaya) Pertanian Botani M. DNA Fingerprinting. Fish Pathology M. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi.my 7235 othman@umk. Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk. Madya Dr.my  7233 4 Prof.Sc.edu. Noor Azlina binti Ibrahim Dr. Lee Seong Wei Mikrobiologi.D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B.edu. (USA) Sains Perkebunan Dip.edu. Aquaculture  n_azlina@umk.edu.Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph.Agr. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph.edu.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B.edu. (UKM) Biochemical Engineering Ph. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph. Natural Product.Sc.D (UKM) Chemical Engineering M. Kualiti Bahan Makanan. Fish Immunology.Sc.Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof.D (University of Queensland.my 7245  kassim@umk.my - 8 9 Dr.edu. (UKM) Chemical Engineering B.edu.Sc. Gene Mapping. Plant Genetics. Produk Agrikultur Bacteriology. (Wales) Biologi Populasi M.Sc. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph. Fish Pathology. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D. Ahmad Anwar bin Ismail En.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M.Sc. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk. Biologi Molekul.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph. Dr.

(UPM) Sains Perhutanan B. my .Sc. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt. (UMT) Akuakultur M. (UMT) Kesihatan Haiwan Air B. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M.my .my syazana@umk. (UTM) Kejuruteraan Geomatik B.Sc.my - 26 27 28 29 30 M. (UKM) Conservation Biology B. Mohamad Faiz b.edu. (UMT) Akuakultur B. Zulhazman bin Hamzah Dr.7088  rohazaini@umk.my  ashikin@umk.7237  wanisofia@umk. Bioteknologi USA B.Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M. Sc. Sc.my .Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa.edu. Sc (USM) Fizik Perubatan M.edu. Kadir Pn.edu.Sc.edu. Hamdan Cik Arlina bt. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt.edu.my .edu. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk.my 7237  kamarul@umk. (UPM) Penderiaan Jauh B.my  7233 yeeching@umk. Ab. Sc. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B.edu. Ali En. Nusaibah bt.D (UPM) Catalysis M.my . Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan.Bioteknologi Mikrobiologi.Sc.my  mohdfaidz@umk.(UTM) Industrial Biologi M. Sc.Sc.edu.my 7235  ruhil@umk. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt. Udin En. Kamarul Ariffin Bin Hambali En. (UKM) Kimia B. (UKM) Applied Physics B. Nor Hakimin bin Abdul Lah En. Aziz Cik Nursufiah bt. Sc.my  7248 zulhazman@umk.edu.my .Sc. B.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M.7236 nurulakmar@umk.edu. Sc. Mohd Faidz b. Marinah binti Muhammad En. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab.Sc (UTM) Boisains B.Sc. (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B.my 7235  arlina@umk.Sc. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS. USA BSc. (UNIMAS) Entomologi B. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En.edu.edu. (UTM) Kimia M.edu.Bioteknologi Rochester Institute of Technology.my norhakimin@umk. (UiTM) Kimia Gunaan M. (UKM) Physics M.edu. (Hons) (UKM) Geologi B.Sc.my  mohamadfaiz@umk.my  suniza@umk.Sc.edu. (UKM) Biologi M.edu.edu. Muhamad Shahimin Pn.7087  amsyar@umk. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 .my  7235 azhar@umk.Sc. Norashikin Bt Mohd Fauzi En.Sc.7088  Nursufiah@umk.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi.Sc.7088  nusaibah@umk. Sulaiman Cik Rohazaini bt.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B.edu.Sc. Rochester Institute of Technology. Mohammad Khairul Azhar b.

(UTM) Kimia B.c (UKM) Conservation Biology BS. (UKM) Sains Makanan B.Sc. (UM) Produk Biologi & Semulajadi B.my   khairiyah@umk.edu. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn. B.my  norfariza@umk.Sc.Sc.edu.sk@umk.Sc.Sc.my  nordini@umk.Eng.Sc.edu. (Hons) (UKM) Biologi M.my 7235  rozidaini@umk. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En. (UMS) Sains Makanan & Nutrisi B.my 7235  hafiz@umk. (Hons) (UPM) Fizik M.my 7235  ikarastika@umk.my  7235  syazrah@umk. (USM) Fizik Perubatan B. Sc (Newcastle) United Kingdom B.Sc.c (UKM) Biology M. (UPM) Kimia Petroleum M. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk.edu. (UKM) Fizik B. Kimia . (USM) Fizik Gunaan M.edu.my 7235  musfiroh@umk.Sc. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar. Nor Dini Bt Rusli *En.Eng.Sc. (UTM) Kimia B.edu.my 7235  asanah@umk. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B. (UPM) Alam Sekitar B.Envi.my  7247  wee.edu.my  nraihan@umk.Sc (UKM) Matematik B.Sc.Sc. (UTM) Kimia B. Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS.my   nabilah@umk.my  7247  nazanis@umk.Sc.Sc. (UTM) Kimia Industri M.edu.Sc.Sc. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En. Sc. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M.edu.edu.edu.edu.my leonytham@umk.my shahidashafiee@umk.Sc.Sc.my  hasnita@umk.Sc (UKM) Fizik M. Wee Seng Kew *Pn.Sc.edu. (UKM) Biologi Pemuliharaan B. (UTM) Kimia Industri M. (UMT) Sains Biologi M.edu. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.Sc. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn. Kimia Alam Sekitar. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B.Sc.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt.m y  mohd@umk.my - 6 .my 7235  syuhadah@umk. (UM) Sains dengan Pendidikan M.edu.edu.edu. (UM) Genetik & Biologi Molekular B.Man. my janatunnaim@umk. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M.edu.Sc.my 7235  soon_jan@umk.Eng.Sc. Forr. (UPM) Perniagaantani M. (UIAM) Bioteknologi M.Sc. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B.Sc.Sc. (UTM) Kimia B.Sc. Leony Tham Yew Seng *Pn. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn.edu. (University of Tokyo.Sc. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan. Japan) Sains Multidisiplinari Dip. (UPM) Pengeluaran Hutan B.edu. (USM) Kimia M.edu.

edu. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur.Sc. (Hons) (UTM) Matematik B. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota.my  illazuwa@umk.my  faliq@umk. (UTM) Horticultural Science B.edu.Sc. Botani.Sc. Biotech (Hons) (IIUM) B.edu.my  yasmi@umk. USA) B.edu.my - 7 .

my  7224  hasimah@umk.edu. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn.edu.my  7245  duhaija@umk. Mat Farizal b. Zainudin En. Suhaimi bin Omar En.my  7238  shahril@umk.edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.edu.edu. Aslina binti Abdullah En.my  7224  hidayah@umk.my  7244 8 9 10 11 12 En.my  7224  muhammad@umk.my  7248  matfarizal@umk.my  7244  suhaimi@umk.edu.edu. Nor Anida binti Yusoff Pn. Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn. Muhammad b. Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En. Nur Idayu bt.edu.my  7238  anes@umk. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En.my  7224  aiashah@umk.edu.my  7227  hisyam@umk.edu. Ibrahim Pn. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 .edu.edu.my  7224  salbaharin@umk. Mohamad Rohanif b. Che Isa Cik Nur Aiashah bt.edu. Mat Hassan En. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.edu.edu. Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk.edu. Salleh En.edu.my  7224  idayu@umk.my  7224  nurizzati@umk.my  7223  wsamri@umk.edu.my  7226  noranida@umk.my  7224  khaliq@umk. Hassan Cik Nur Izzati bt.edu. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En.Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn.my  7238  najihah@umk.my  7224  hanif@umk.

9 .

Dr. Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr. Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr. Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr. Mariam Firdhaus bt. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr. Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Hj. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En. Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr. Aslina Abdullah 10 . Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En. Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En.Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof.

2. Madya Dr. Ahmad Anwar bin Ismail. 4. Ijazah Sarjana Muda Geosains 3.Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 . Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. 3. Aweng Eh Rak. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2. Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1.

ii. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. iii. Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian. Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. 12 ii. . Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. iii. v. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian. 2.PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1. iv. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian. Dalam masa yang sama. v. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. iv. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian.

yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. ii. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. 5. 3. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat. beretika murni. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. Mempelbagaikan sektor pertanian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. 4. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. berketerampilan. iii. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian. ii. Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia. v. iv. Mempunyai kemahiran insaniah. menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. iii. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Menghargai. iv.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i.

Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan.i. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. iv. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil. geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. ii. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran. 14 . 7. Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia. iii. iii. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. i. Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi. sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan. mineral dan perlombongan. 6. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian. ii.

ii. Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna. 15 . unik dan mempunyai nilai tambah. Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. iv. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan. iii.

ii. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan : a) Gred C (NGMP 2. dan b) Gred C (NGMP 2. dan • Matematik 16 . Dan. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain. iii.00) matapelajaran Pengajian Am. Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.00 dan Gred C (NGMP 2. Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM.SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). iv.

Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2. Kimia c. iii.00 (Gred C). Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3. Fizik b. 17 . dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini. Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.2. ii. Matematik. dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM.00. dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i. dan. dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa. dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut.

5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 . Sains Kelestarian. Geosains. Sains Sumber Asli. dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21. Sains Peternakan. Teknologi Bioindustri.5) Jumlah 18 (14.STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian.0) 80(64.

Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali.Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak. Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut. Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 . Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar. Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi. Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .

Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. 36 . Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar. Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya. Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah. Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

2002. Christine A. Boston: Mosby. 5. (2004 ). 1995.. & Parker. Tortura. & Larson. M. Menlo Park. & Ingraham J. G. J. 3rd Edition. Penerbit USM. Voet. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma. Prentice Hall International Inc. Randy.T. alam sekitar. (1998). M.M.M. Stern. R. Funke. M.. Microbiology : An Introduction. 6. K. B. G. Madigan. adaptasi. Crown Publishers. 6th Ed. A case history approach. Rujukan Asas: 1.L. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. C. M. 38 . A. (2005). dan perubatan. lipid..L. Brock. Microbiology : Principles and Explorations. Martinko.M. Parker. 7th Ed. Dalam mikrobiologi. 8.E & Barnes. & J. Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi.a.. (1997). D. Inc. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan. C. S. (1999). Biology. 9. 11th Edition. M.V. I. (2002). pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan. The Unity and diversity of Life. Biochemistry. 2006. & Case. Roberts. Biology of Microorganisms. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino. Co. Vertebrates. D. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma. Darah.) PrenticeHall PTR. 2. New York : John Wiley. 1993. & Madigan. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma. pertanian. R. 2. T. R. 3rd. New Jersey.R. asid lemak dan monosakarida. & Vodopich. New York : John Wiley & Son Inc. (1994). New Jersey Prentice Hall. G. D. 6.C. T. 2.O. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat. (2006). K. Martinko. Botany. Aspek metabolisme. Biology of Microorganisms (10th ed. Fundamentals of Biochemistry. Karsong. California : The Benjamin/Cumming Publ. 4. K. J. E. & Ibrahim C..D. 3. Penerbit USM. Ingragham. Ed. 1994. Evers and Lisa Starr. Clark W. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment. J.D.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1. 2001. Invertebrate Zoology. Thomson.. Mc Graw-Hill Higher Education. Thomson Learning Inc. 7. C. C. Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur. Pengantar Mikrobiologi Industri. Garret. Ibrahim. 5. Rujukan Asas: 1.O.H & Grisham. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies. 4. J. Introduction to Microbiology. G. Ruppert. 1997. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. 3rd Edition. Duque: W. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi. Thomson. J. J. 3. Integrated Principles of Zoology.

2. populasi dan evolusi. 2006. Organics Chemistry (7th Ed). Tan. D. John Wiley and Son. (2005). Hostetler. 39 . Chemistry & Chemical Reactivity. J. Werner. New York. Rujukan Asas: i. Klugs. tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan. Concepts of Genetics. 2005. and Edwards. 6. Thomson Moore. and Fryhle. Organic Chemistry. Tan. 2007. proses seperti replikasi. H. and Cummings M. (2007..P. inorganik. Bivens. (2007). J. Prentice Hall Solomons. ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving).E. New York: John Wiley & Sons. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. Bruice.H. jadual berkala dan logam. L. R.. Calculus with Analytic Geometry. Calculus. The Molecular Science. P. J. 8. tatanama. Calculus for the Managerial.J. Principles of Genetics. B. Thomson. Snudsterd. Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul. M. P.. gen berangkai. Thomson Simanek. C. 2001. Weaver. Life and Social Sciences. 4. iii. Treichel. R.A. R. 6th Edition. Boston: Houghton Mifflin Anton.3. Dalam kimia bukan organik. Prentice-Hall International. C. Kotz. R. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. ii. (2006).. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. 3.. Jr. 6th Edition. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik. G. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry. aberasi. P.W. S. ikatan. 4. Life and Social Sciences. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. W. Organic Chemistry. 2.N. (1990). S. 9. T.M. 5. 5. W.T. J..C. tindakbalas. Thomson.C. and Werner R (1992). Rujukan Asas: 1. 4. genetik. Co. 2002.C. I and Davis. Co. 8th edition MacMillian. kromosom. 2000. Organic Chemistry (3rd Ed. (2005). (5th Ed) Brooks/Cole Wade. T. Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan.T. BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep.G. sifat bahan organik. ( ). Chemistry. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar. Fundamental of Organic Chemistry.P. Stanitski. Thomson. 1999. BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik. A biological. & Jurs. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. Applied Mathematics for the Managerial. R. manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim.Y. Rujukan Asas: 1. Larson. 2nd Edition. pewarisan berkaitan dengan seks. and Boyd. 3..S. East Norwalk. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur. S. and Simmon M. Connetticut. Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review. baikbaka dalam heterosis. New York. 7. termodinamik dan elektrokimia.) Prentice Hall McMurry.L.

Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. New York. 6. kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. and Levasseur. Calculus: One and Several Variables. London: MacMillan. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. M. 1996. pembiakan. 2nd ed. R. New York. 1999. (2005). Salas. 1994. Life and Social Sciences. E. Addison Wesley 8. E. 3. 40 . McGraw Hill Marvin L. Kolman. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. S. Tan. And Etgen. 3. Basic College Mathematics. New Jersey. Algebra & Trigonometry. Whitehead. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. Prentice Hall. Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach. Hibbard. fungsi dan jenis. graf dan sistem koordinat. G. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan.C. kalkulus dan statistik. (1999). Bittinger (2005). dan aplikasinya. Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. 4. (2003). A. McGraw Hill. 2. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul. Ignacio Bello (2005).Sallas & Hill. John Tobey and Jeffrey Slater (2004).. 2. Applied Mathematics for the Managerial.J. 7. aplikasi pembezaan. 5th ed. sistem pituitari dan sistem saraf. Co. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ.T. 2007. tersirat dan peringkat tinggi. Apprentice Hall. Bagi yang tidak normal. M.5. & Davison. Thomas. 7. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. 1997. C. 11th ed. A. Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. (2004).B. 4. Algebra for College Students. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. menganalisa. sistem penghadaman.Basic Mathematics. Prentice Hall.Croft. termasuk aljabar. BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. Rujukan Asas: 1. John Wiley. Calculus. New York: Macmillan. Introductory Linear Algebra with Applications. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan.. G. 3rd ed. Guide to Abstract Algebra. trigonometri. Thomson. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian. M Dugopolski. 6. Rujukan Asas: 1. (2004). Calculus of One and Several Variables. Pearson. New York: Springer-Verlag. 5. Sullivan. Hille. B. 6th Edition. New York: John Wiley & Sons.

A Geology for Engineers. S Nagappan.. Ianya merangkumi sub bidang mekanik. Alberts. (2002). Molecular Biology of the Cell. 4.D. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit. (2002). B. F. G. Prentice-Hall. 2nd Ed.. Ithaca. (1995). 9.C. Bell. (2005). McGrawHill. Ganong. (1994) Fizik STPM. Cunningham.H.. 9. M. 3. G. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition). Edward Arnold. 8th Ed. A. Fajar Bakt Douglas C. USA.. pepejal dan cecair serta suhu dan haba. C. P. USA. Stone. (1990). London. Blackwell Publishers. Volume 2 (Chs.. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif. serta suhu dan haba. 9. Principles of Anatomy and Physiology. 5. (1998) Physics : Principles With Application. M.H. Saunders. Levitzky. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition).Philadelphia. Duke’s Physiology of Domestic Animals. Press. 1985. 8/e. 3. M. 17-30) with Mastering Physics. 1984. 2. and Johnston. J. K. Freeman.B. dan Buffa. Rujukan Asas: 1. 6. 8. tenaga dan kuasa. J. Garland Publishing Inc. 5.... Wilson.J. Peluluhawaan. J.J. th th 10.. London. F. Korelasi dan fasies. Giancoli. Beavis. Engineering Geology. (2001) Physics 5 Ed. 1993. gerakan membulat dan kegravitian. Pulmonary Physiology.. 6.. Roberts. J. Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations. dan de Freitas. Lewis. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. 4. W.. 41 . Randall. New York. W. Swenson. BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. 4/e. Poh Liong Yong. London: Blackwell Scientific Publications. 3rd Ed. D. H. (1998). Cutnell & Johnson. Prentice-Hall. 7.G. Prinsip-prinsip stratigrafi. Blyth.. : John Wiley th 2. and Watson. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics. 3rd Ed. Raff. 7. S.B. (2003).. Saunders. 3. Textbook of Medical Physiology. I. and French. New Jersey : Prentice Hall Cutnell . 10. Bay. and Gabrowski. Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell .5 Ed. kerja. Environmental Physiology of Animals. 4/E. Engineering Geology. (1997) College Physics. Harcourt College Publishers. Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan.. 17th Ed. kinematik dan dinamik. D.. (1984). F. 2. John Wiley & Sons Inc. Willmer. New York.R. Review of Medical Physiology. W. G. P. AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection. G. (2002). sifat jirim. M. 9th Ed.. A. Cornell Uni. Blackwell Science Ltd. Tortora. Guyton. H. (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). W. Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng. Textbook of Veterinary Physiology.D..Rujukan Asas: 1.C. H..F. 8. Diagenesis dan batuan sedimen.. K. Rujukan Asas: 1. 4 Ed. New York. 4th Ed. New York.. 11. New Jersey : Prentice Hall. Berggren. W. J.G.

5th ed. Inc. bekalan makanan. Chapman & Hall. sistem tenaga. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria.W.T. 4.K. Blackwell Scientific Publications. Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi.L. Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan. BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. Rujukan Asas: 1. C. Amsterdam: Elsevier Science. (1995). 42 . Environmental Science (Student Edition). & Brown.Beavis. John Wiley and Sons. virus. F. Ed. tanah. & Wilson. Environmental Science for Environmental Management. Hunter. 5. Lond. (1985): Engineering Geology. 1995. 3. UNEP. 1982. T. Englewood Cliffs. E. Selain daripada itu juga. dan Moore. 535 p. 1997. dan Tarbuck. B. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi.R. 2. Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). F.J. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed. New Jersey. H. Meffe.Lambe. ke-2 Massachusetts: Sinauer. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. Prentice Hall Rinehart. M. G. 12. Essentials of Geology. kulat.L. E. Wiley Eastern Pte. 2. Wright. And Nebel.V.W. Longman. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. protozoa dan rumpair. Cox. M. (2007). DBP. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar. Fundamentals of Conservation Biology. biologi dan iklim ke atas alam sekitar. & Carroll. B. (2007). M.C. kitaran unsur dan sebagainya. Prentice Hall. R. 1997. Brown Publishers. C. Rujukan Asas: 1. 2000. 571p. 1995.O. kehadiran sumber masa depan. kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem. World Bank & WRI. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti). (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. 1995. KL). K. Principals of Conservation Biology. J.. London: Henry Press. Biodiversity 2. 231 p. ekologi. iklim. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem.). Mason. komuniti. C. ke-2 Chicago: Wm. E. B. Lutgens. Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur.M. 3. air permukaan dan bawah tanah.Ltd. 11. TO’Riordan. T. Reaka-Kudla. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan.4. & R. And Winston. Rujukan Asas: 1.G. 13. UNDP. G. 2. Principles of Geochemistry. 5. London: Blackwell Science. Whitman (1973): Soil Mechanics.

. Rujukan Asas: i. perisian 3D. and Ela. iii. sistem koordinat. Wiley Publishing. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition). Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini. M. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. bayangan dan cahaya. Ibrahim. New York. and Yonavjak. Brian K. Mineralogy: Concepts. konsep geometri. L. viii. komposis.L. vii. xi. Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Mason. (1993). Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. pembentukan bumi. D. Principles of Environmental Science and Technology. v. and Ibrahim. simulasi 3D dalam 2D. pemodelan asas poligon. ix. R. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design. asas model. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. struktur. Heinemann. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. Elsevier Scientific Publishing.H. Inc. (2007). Rujukan Asas: 1. Schoch. 7th Edition. Environmental Science: Systema and Solutions.4. and Dietrich. and I Johnsen. 43 . Yale University Press. Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. W. Wiley Publishing. L. Wiley Publishing. K. 6. San Francisco. P. Thomson Course Technology. (2007). (1987). A. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. 5. Inc. Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. Sifat Fizik dan Kimia. 2.. Kuala Lumpur. B. L. ‘rendering’ akhir. mereka realiti foto. R. ‘plug-ins’. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Princeton Architectural Press. Simon and Schuster. Dixon. R. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. 15. vi. unsur 3D.V. W. (1992). M. Description and Determination. bahan. G. Inc. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications. konsep asal usulnya. Abdul Rahim S. Berry. Wiley Publishing. 14. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur. Bumi. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. ii. M. Freeman 3. The Practical Geologist. persekitaran maya 3D. Inc. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains. Dariush Derakhshani & Randi L.. Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. (1981). iv. Dariush Derakhshani & Randi L. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. and Bernor. Harry N. McKinney. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history.G. x. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D. Masters.

S & Kauffman. J. Oxford Univ.D. 1994. Physical Geology.. Perles. 1999. termasuk rawak lengkap. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh. J. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik. R. Fundamentals of Biostatistics. 2. 2006. 1990. 6th Edition. 1982. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. Prentice Hall. Sistem Hidrologi. Rekabentuk eksperimen asas. Leet.Thomson.H. pembinaan idea perniagaan. Press. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. segiempat sama Latin dan plot belahan. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Ke-2. 1979. aktiviti keusahawanan. Geofferey. ujian julat berganda dan kontras berotogon. D. 2. San Francisco: W. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. (2nd. blok rawak lengkap. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists. S. 6. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. MacMillan Publishing Co.. 1982. Mottershead. CRC Press. perbandingan min menggunakan LSD.. B. Judson. N. Roger G. Rosner. Rocks and Minerals. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. Freund.P. F. Cox. and Reid. Ed.E.N. Hamblin.R.K. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah. L. Watson. & Siever. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8). 17. White. 1994.J. Sistem Tektonik. E. Statistics: A First Course. and Harrison. 2000. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi. Ed. The Theory of The Design of Experiment. 16. Press. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren.D. I. An Introductory Text. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi. Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran. D. Ke-3. 3. 647 p. M. Batuan dan Mineral. New York. 18. M. Mercel Dekker.. Rujukan Asas: 1. B. M.4. Masa Geologi dan Sejarah Bumi. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan.). Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. N. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor. Earth. 5. Ed) 616 pp. Mineral dan Batuan. Rujukan Asas: 1. Struktur Batuan. London: George Allen & Unwin. 4. Freeman & Co. menyedia cadangan perniagaan. Environmental Systems. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. 5. 1994. 44 .

prinsip pemusatan. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. Al-Khurtum: al-Dar al. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). perletakan harga.Sudaniyah li alkutub. Rujukan Asas: 1. disiplin. Prentice Hall. Robbins. 4th edition. 2. Ohio: Thomson Higher Education.KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1. Rujukan Asas: 1. Abu Sin. Shaari et al. (1984). Hulbert. P. pengurusan. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. Syura. Marketing: Principle and Practice. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. Capon. pembiayaan dan perakaunan.M. Ryan J. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. dorongan. Caroline Ross (2001). Amalan pengurusan ialah membuat keputusan. pemasaran. Prentice Hall. (2006). Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. keadilan. pengurusan dan pengorganisasian. Al Halborg. komunikasi. kooperatif dan kepimpinan. 2nd edition. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran. 2. Prentice Hall 45 . Al-Idarah Fi al-Islam. penyelarasan dan penilaian. kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). 3. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. Fundamentals Of Management. Ahmad Ibrahim Dr. Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan.D & Hiduke Gail. Dennis Adcock. (2001) Marketing Management in the 21st Century. Rujukan Asas: 1. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan. AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. persamaan hak. Prentice Hall. pengorbanan individu. 3rd. P (2001) A Framework for Marketing Management. 3. autoriti. ganjaran. Hamid. 3. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. Kotler.J. pengurusan dan perundangan. (1995). 3. Mary Coulter (2002). persamaan dan kerjasama. The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. Management. rekabentuk kerja. (2006). Cohen William A. Small Business and Entrepreneurs Business Plan. 2. (2006).N. 4th Edition. perancangan. 3rd Edition. kepaduan arahan dan tindakan. 2. Griffin Ricky W.

3. International Finance. USA: Prentice Hall. D. Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. 2. International Project Analysis and Financing. 2. McGraw Hill 6. Sexton. perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan. ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. 3. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 .4. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao. 2. Penyediaan bantuan kewangan. sokongan pengurusan. (2004). Pilbeam. and Hitt. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. Growth. (2002).R. APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang. G. M.K. Boston: IRWIN Gundry. M. MacMillan Pollio.A. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini. Rujukan Asas: 1. Butler. L. (2002).L. (2006). MacMillan. Rujukan Asas: 1. (2002). Enterprise Planning and Development:. and Reinvention. Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci. and Kickul. K. Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan. F (2006). Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). Dollinger. J. Financial Management. (2001). kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai. APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. pulangan dan risiko. G. (2006). D. Knott. AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. Rujukan Asas: 1. meneroka peluang perniagaan baru.

2. Rujukan Asas: 1. Tropical Fruits.N. 1984. Gregorich. 4. Barnard & Nix (1973). Essington. pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. 1976. teh. Longman: London 2. Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung. 3. getah. UK. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan.G. E. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition. London: Longman William C. pisang dan mangga. Selain daripada itu. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. E. M. 1985.R. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press. pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. ekologi. Tropical Crops. & Joseph KT. Canada CRC Press. amalan agronomi. Rujukan Asas: 1. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Cambridge Univ. teknologi benih.D. Farm Planning and Control.R. Kaedah penyediaan tanah. fisiologi. Plaster. Dicotyledons. Soil Science and Management 2nd Edition. khususnya amalan ladang pertanian. Rujukan Asas: 1. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan. 2. M. & Eidman. 2. Soil and Crop Production. & Canter M. kopi. Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan. (2006). (1984) Farm Management. nenas. Boehle. V. Press. pembiakan. (1992). 3. penyediaan tapak semaian. Samson J. Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar. koko. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini. Tropical Soils and Fertilizer Use. penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. John Wiley 47 .M. (2003). Pelajar akan diberi penerangan tentang botani.A. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit. kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh. Climate.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. Longman Higher Education. 3. P. Ahn. Purseglove JW.J (1992). BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. lada hitam.

C. 7. konsep keupayaan inokulum. jenis. jenis di pasaran. Cluces. William Andrew Publishing. Reston Pub. C. termasuk pemilihan. 5. Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management. Principle and Practice. Dewan Bahasa dan Pustaka. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. pemilihan. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Principles of Crop Production: Theory.R. G. Orchard. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan. perkaitan di antara pathogen. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. Natural Resources Institute. Stanley A. Kalyani Pub. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology. USA Manjumdar.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction.S. masalah penggunaan. 3. A. Rujukan Asas: 1. 1. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. organisma prokariot. 4. pengredan. and Ward. McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. (2002). Nasir Hassan. (2005).3. suhu rendah. Greene and Richard P. CRC. almosfera terkawal. & Infanger. Crop Post Harvest: Scince and Technology. 4. Restn Pub. iaitu baja kimia. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. cara penggunaan. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. penggunaan dalam sistem hidroponik. Efferson. Pohanish. 3. G. K. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. Vol. (1998). Co. T. perlakuan kimia). kaedah penggunaan. 2. (Eds) 2002. Casavant. (1978) Modern Agricultural Management.(1972) Principles of Farm Management. J. Jørgen Stenersen. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation.R. and Farell. 6. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan. J. 5. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. Food Safety and the Environment. 6. techniques and technology. pembungkusan. 4. & Kenneth. 1996. Blackwell Publishing. Teknologi pengendalian buah-buahan.S. Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. Science Publisher. racun kimia dan hormone.D. I. Rujukan Asas: 1. pemasakan/penyahijauan. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. perumah dan alam sekitar. (2004). P. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. Kimia Pertanian. DeGregori. D. Cato Institute Publisher. Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis.E. Processing and Quality. kelas. New Delhi. virus dan nematode.L. UK. Acquuaah. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. rawatan komoditi. Osburn. 2. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. piawaian dan juga pemasaran. Prentice Hall. langkah keselamatan dan kesan sampingan. J. New Jersey. Golob.N. Co. A. pengurusan serta kaedah 48 . 4.

7. (Eds) (2003). (2002) Prinsip Bioteknologi. 2. HC Dube. (1985). Smith. 2.E. Plant Pathology and Plant Pathogens.. 32. 1985. Fiechter. R. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 14.An Overview. Ibrahim Che Omar. & Zenk. (1977). S. Application. Ed. KS Bilgrami. 3. 49 . Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yasir Mohd. Elsevier. John Alexander Lucas. W. Toxicology. 1983. teknik pengasingan. 304-312 Barz. pensterilan dan pelindungan. 2004. 1999. vaksin. Science Publisher. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. George Nicholas Agrios. Rujukan Asas: 1. Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. pengubahsuaian persekitaran. (1982). suhu. 4. Springer Verlag Spier. (1980).Y. 3. E. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F. 2. A Textbook of Modern Plant Pathology. 4. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. Hubert M. fisiologi. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan.E. Blackwell Publishing. (1982). R. 6. (2006). (2005). Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. S. M. South Asia Books. Rujukan Asas: 1. 7th ed London: Edward Arnold. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. antibodi monoklon dan interferon. Vol. Penerbit USM Spier. Animal Cell Technology. 3. Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. 4. 8. & Mantell. Production. Priciples of Vegetable Crop Production. pH. Plant Pathology. Rujukan Asas: 1.kawalan penyakit tanaman masa kini. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. penghibridan. W. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. Plnat Cell Biotechnology. & Woodcock D. & Soh. Van Emben & Service MW. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. Agrochemicals: Composition. Bhojwani. H. Springer Verlag. Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG. Synergy Media Books. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat.S. Penekanan diberikan kepada biologi. 5. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture.(1998). Cambridge University Press. Collins: London. Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman. fizikal. The Scientific Principles Of Crop Protection.H. Reinhard.

QUAH. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. H. S. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best. KEE. K. The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia. and TEY. P. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan.V.. sejuk dan serangan perosak. kandungan air tanah. CHEW. ternakan dan mikro-organisma satempat. J. John Wiley and Sons. Rujukan Asas: 1. 2. Rujukan Asas: 1. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran. kaedah pertanian berpengairan. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. UK 5.K. 50 . teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari.H. Proc. No. (2003) Principles of Water Resources. 1994. Y. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations.E. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan. Cech. hidroponik dibawah struktur lindungan. FOSTER. Gabet.S. 10. fertigasi. L. Evenson. amalan pengairan. Hachette Livre.9. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower. G. 6. VanderZwaag. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau. T. 3. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. 4. (2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities. R. penguna dan alam sekitar. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa. 1982. D. Benton Jr. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. New York.T. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994. system taliair. Routledge. Cabi Books. rekabentuk dan operasi pengairan mikro.J. pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif. 4: 46-56.. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. Part II: Effect of different environments. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. penjimatan tenaga buruh. kualiti air dan pemuliharaannya. & Chao. CRC Press. L. Kuala Lumpur. PORIM Bulletin. An integrated fertiliser management system for oil palm. London.

Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. 2004. J. penyimpanan. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan. 2000. 2001. Pharmaceutical Packaging Technology. D. CRC Press. M. Ecological Processes in Sustainable Agriculture.L. Richard C. 2000. Marketing of agriculture Products (10th Edition). Washington D. pertanian tradisi.C. Food Packaging. piawaian. 1994. BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. pusingan tanaman dan pembajakan minimum. 4. C 2006. Co Clement. Co. Rujukan Asas: 1. 3. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology.T. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Marcel Dekker. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. 12. Kursus ini akan menekankan kepada amalan. S. Di samping itu pengurusan perosak.R. 51 . Taylor Francis (UK) Rao R. penjenamaan. Asian Productivity Organization 1997. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci. 13. R. 2.. promosi dan aspek risikan pasaran. Lutz Ernst (Ed). 3. Agroecology. Alteiri. McGraw Hill Press Robertson G. Principles and Policies. Marketing System for Agricultural Products R. New Dimensions in Agroecology. 2. tanaman penutup dan sungkupan.R. sistem penanaman polikultur. Haworth Press. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai. fungsi dan kaedah pembungkusan. and Hurt. Rujukan Asas: 1. dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk. 2. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci. Kohls. Rujukan Asas: 1. Alteri. Food Packaging Technology. The World Bank. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. 4. Boulder: Westview Press. . The Science of Sustainable Agriculture. D. pertanian organik. M. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem. dan agro-perhutanan. Inc New York. USA. 1990. 5.A. Balckwell Publishers Desmond. West Vies Press. Gloessman. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. 1991. Agricultural Trade. 1992. New York. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian. Uhl. 1995. 3. analisis harga.A. Haworth Press Inc. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran.11.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

and Gould. J. Principles and Practices of Pharmaceutics. Department of Standards. 12th Edition. Rujukan Asas: 1. 4. 2. Food Safety Assessment. D .analisis risiko dan kesihatan manusia.W.. Lund.F.J (eds). Total quality assurance for the food industries. Armstrong. CTI Publications Baltimore.A. HACCP Standard. 1998. W.W. R. London MS 1480. (GMP). W. S.. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. 1994. The Pharmaceutical CODEX. 3. 1992. Robinson. Malaysia 55 . Amalan Pembuatan yang baik. The Pharmaceutical Press. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. American Chemical Society Gould. Finley.

(1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology.K. 3. Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan. 6. G. Beberpapa parameter seperti kestabilan. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry. Pulau Pinang. penurasan. New York. Academic Press.A. E. 3. P. Dewan Bahasa dan Pustaka. Stockthon. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan. Van Nostrand Reinhold. L. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. Gildberg. And Williams. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri. bahan ekstrak tumbuhan. 56 . (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . and Mavituna. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. London. pemecahan sel. and Hu. (1981). 3. Atkinson. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. antibody monoclonal dan lain. M. 2nd Edition. New YorK.and Parker .G. B. 5. A. T. West (Eds) (1996). 4. Penerbit USM. 2 nd Edition. Chatterji. P. pengemparan. Wiley. Prinsip Bioteknologi . 2. MacMillan Publishers Ltd. New York. W.S. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen. Bruce. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. Cussier. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. spensterilan. Blakesborough N. 2. (1991). Darah Ibrahim. suapan sekelompok. Academic Press. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Doran.J. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan. E. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. R. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Environmental Biotechnology (Principles and Applications). UK. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat. pengeringan kaedah kromatografi. and S. Rujukan Asas: 1. penulenan.. mod pengkulturan (sistem tenggelam.M. ultra-penurasan dan penghabluran. Harcourt Brace & Co. Ibrahim Che Omar. K. and Perry L. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. 4. (2001).KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. Kuala Lumpur 2. McGraw Hill Cos.R. I. sistem fermentasi keadaan pepejal. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. F. Enzyme and Food processing. Prentice Hall of India Private Ltd. Biotechnology and Food ingredients. sekelompok. Belter. New York. (1991). Bitch. Godfrey.

reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan. Ibrahim Che Omar. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. M. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. 2. Springer Verlag. konsep serta amalan. Vol. London MS 1480. 3. 14. vaksin. 4. Plnat Cell Biotechnology. Society Gould. and darah Ibrahim (2002). kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Animal Cell Technology.An Overview. and Gould. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. S. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Mohd Yusoff Ab Hamid. Penerbit USM. R. 3. Robinson. 304-312 Barz. Stanbury. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. Principles and Practices of Pharmaceutics. W. sosial. S. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. 5. Lund. Ed. pH. H. W. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. (GMP). Penerbit USM.J (eds). Bioteknologi Asas. and Whitaker. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering.S. (1982). penghibridan. Finley.. Springer Verlag Spier. suhu. Cambridge University Press. R. 1994. (Eds) (2003). CTI Publications Baltimore. Reinhard. Prinsip Bioteknologi.E.: An introduction. komposisi dan nilai nutrien. Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). ketoksikan. R. Food Safety Assessment. (1986) Iimmobilized Biocatalysts. antibodi monoklon dan interferon. Rujukan Asas: 1. 4. Department of Standards. The Pharmaceutical Press. 5. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. W. HACCP Standard. & Soh. 12th Edition. Penerbit USM Spier. Untuk penentuan mutu. Pulau Pinang. Springer Verlag. 2. 3.E. Ibrahim Che Omar. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan.selanjar). Armstrong. (1977).W. Amalan Pembuatan yang baik. 1992. S. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. Total quality assurance for the food industries. (1980). Fiechter. The Pharmaceutical CODEX. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan.F. & Mantell. P. W.W. Science Publisher. (1982). biologi. Rujukan Asas: 1. (2002) Prinsip Bioteknologi. W. Bhojwani. Smith.. Rujukan Asas: 1. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik.F.A. Malaysia 57 . 1998. J. D . E. (1996). alahan.. & Zenk. 2. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan.H. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. 6. 32.Y. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Principle of Fermentation Technology. 4. American Chemical. A. Hartmeier.

A. McGraw Hill. Ibrahim Che Omar (2002). kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. and Millis. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan. 3. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan. Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. M. Prinsip Bioteknologi . Pulau Pinang McCabe. pertanian. Bioteknologi Asas. 2. Pulau Pinang.6. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. N.E. (1973) Biochemical Engineering. and Whitaker. 58 . W. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Ibrahim Che Omar. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. Ibrahim Che Omar. Unit Operation in Chemical Process Engineering. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. 5th Edition. Selain daripada itu. Schuer. A. (1995) Bioprocess Engineering Principles. Academic Press. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. and Crueger. 5. Penerbit USM. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri.C. S. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan. and Smith. (1984). Michael L. Sunderland Sinauer Associates. Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. Crueger. 4. Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan . 7. Mohd Yusoff Ab Hamid. Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan. (1993). Penerbit USM. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. Darah Ibrahim (2002). 2. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). kaedah pengadukan dan pengudaraan. 3. Stanbury P. Fikret. 8. Penerbit USM. Aiba. W. Pengantar Mikrobiologi Industri. Rujukan Asas: 1. Pulau Pinang. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. 4. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi. Bioteknologi Asas. K. Penerbit USM. Prentice Halls International Series Doranm P. Darah Ibrahim (2002). University of Tokyo Press. Ibrahim Che Omar (1994). Humphrey. kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan.L. Pulau Pinang. Rujukan Asas: 1.F.F. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian. Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. J. 5. A. Mohd Yusoff Ab Hamid.

Penerbit USM. (1997). rekabentuk proses. Rujukan Asas: 1. Eds John Bulock and B. F. (1992). Sisa buangan meliputi sisa pepejal. Jackson. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. J. E. 4.F. R. 11. Kmetobicz. Penerbit Universiti Sains Malaysia. London. Basic Environmental Technology: water Supply. J. Bioteknologi Asas. (1997). Ibrahim Che Omar (2002). (1996). John Wiley and Sons. Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim. McGram Hill New York.N. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut.L. Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan. J. Achieving the the competitive edge. 2. Mohd. 9. A. Yusoff Hamid. Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan. N. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. laporan Latihan Industri. (2002). Prinsip Bioteknologi. 59 . D. (1995) Product design: Fundamental and Methods. Biochemical Engineering Fundamentals. dan pembentangan seminar hasil latihan.Rujukan Asas: 1. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Berdasarkan ciri ini. and Eekels. kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. Wiseman. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. Pengantar Mikrobiologi Industri. 3. Rujukan Asas: 1. New products development design and analysis. New York 10. McGraw Hill. Bailey. Quality through design. Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. (1979). kimia dan biologi. BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. Fox.E. BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Rooszenburg.K. Ibrahim Che Omar (1994). Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Ellis Horwood. 4. 2. New York. New York. Pulau Pinang Jerry. Banks. rekabentuk pembungkusan. and Ollis. Bagi kaedah biologi. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. haiwan dan mikroorganisma. G. ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. 2. H. T. Wiley. Kristiansen.N. (1993). sisa cecair dan air buangan. Prentice Hall. waste Management and Pollution Control. the key to successful product development. Penerbit USM. Joh Wiley and Sons. and Frigon. 3. dan penilaian mutu bioproduk.M.

Rose N. dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). Rujukan Asas: 1. 5th Edition. Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology. pengurusan sumber manusia. Bioindustry Ethics.Daar David L. (ed) (1997). D. Finegold (2005).12. 3. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. CRC Press. P. Industrial Safety: Management and Technology. tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran. M. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. and Schmidt.C. Margaret L. P.Eaton. keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh.C.O. 4. herba.eds. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi. Rujukan Asas: 1. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Aspek tentang kualiti. CRC Boston. Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk. bahan mentah. Isu seperti menjaga hak pemasaran. Finegold. 14. 13. 3. Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan. Walsh G. The Foundations of Bioethics. pemformulaan. H. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. 2.R. (1991) The medicinal Plant Industry. R. Ove Granstrand (1983). (Ed). List. Washington. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri. Tristram Engelhardt (1995).H. 3. John Durkee (2006). Bensimon. Manual of Clinical Laboratory Immunology. Cecile Bensimon. permohonan sokongan kewangan.B. ASM Press. Selain daripada itu aspek logistik. John Wiley and Sons. Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. Rujukan Asas: 1. Florida. 60 . David A. Beatrice Godard and Bartha (2005). Wijesekara. 2. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. baha nutraseutikal. (1998). Bioindustry Ethics. 2. Technology. Colling (1983). Abdallah S. kawalan mutu bahan. David L. usaha sama syarikat. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. bahan kosmetik dan farmaseutik. perancangan perniagaan. inovasi dan pemindahan teknologi. (1989) Phytopharmaceutical technology.

R. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. AT & T. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Rujukan Asas: • DOE. L. penyediaan laporan. rekabentuk. biologi dan sosioekonomi. T. takaran-maklum balas. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Teknik. Prentice Hall. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. and Allenby. kajian ked EIA dll. B. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. Cheltenham. DOE (Headquarters) Canter. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Ayers. 2. pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. 61 . EIA. penentuan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. 1995. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. R. rekabentuk dan operasi alam sekitar. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. perundangan dan ekonomi. A Handbook Of EIA Guidelines. McGraw Hill. Rujukan Asas: 1. 3.U. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. dan pendedahan. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. K. Graedel. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. Di akhir Projek Penyelidikan I. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. E. seperti penilaian-penilaian. 2. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. (2003) Industrial Ecology.15. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.W. proses penilaian. New York. perundangan. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. and Ayers. U. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. tadbir urus. 1977. dan pencirian risiko. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1.

(1977). Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang. New York Calabrese. 2. Prentice Hall Career and Technology 5. J. J.J. dan biologi bahan pencemaran. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. E. (2007). D.H.E. Rujukan Asas: 1. Uhl. and Southgate. 4. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). fizik.Rujukan Asas: 1. 2000. V. Lewis Publishers. I. strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. S.J. 1995 Environmental Health. 3. kredit. Jensen. C. Dean. and Baldwin.. and Hurt. Di samping itu menganalisis. J. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan.R. Co. 2. Bioability. New York. C. (1983). and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. C. 2006. L. Iowa: Dubuque WM. M. 2001. Field and Laboratory Methods for General Ecology. 4. 62 . 3. & Zar. Brower. Marr. 3.W. L. Rujukan Asas: 1.D.. Environmental Chemical Analysis. J. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). New York: Chapman and Hall. C. Introduction to Agribusiness. pemasaran. Analytical Techniques in Environmental Monitoring.S. Harrison.L. C. Kohls. R. Ricketts. Thomson Learning Cramer. Reddy. Publishers. McGraw Hill Inc. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. (2002). New York. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. 2. Molak. CRC Lewis Publishers. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip.. & Cresser.L.A. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia. Brown. (1993) Performing Ecological Risk Assessments.

2. Blackwell Publication. Oxford : Clarendon Press.E. A. hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem. Swanson T M & Barbier E B (1992). Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. Principles of ecology. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara. pembiakan. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi.S. J. H. Rujukan Asas: 1. Bookhout T A 1996. R. 2. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara.. CRC Press. Blackwell Publication. (2005). 3. Kalamazoo. E P (1997). Anthony. kitar. Anggaran penilaian sumber taman. 3. 3. peranan pengurusan dalam pemuliharaan. habitat. Rujukan Asas: 1. habitat dan ekosistem. Odum. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. 2. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. Illinois Press. Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. London : Earthscan Publication. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam.G. Brewer. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. Whitmore. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya. London. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi. Fundamentals of ecology. 5. Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. Mabberley. (1994) Wildlife Ecology and Management. perundangan dan institusi birokrasi. Conservation and management. Tropical rain forest ecology. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. E. populasi. dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. Blackie Academic. Wild Life Ecology. J. Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. 2nd edition. Research and management techniques for wildlife and habitats. W B Saunders Company Press. Kieran. and Caughley. karbon dan unsur nitrogen. L. R. D J (1992). Fryxell. Wright. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara. 5.and Sara J. Caughley.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. persaingan. Clarke. G. (2002) wildlife and Nature Resource Management. pemangsaan. Urban WildLife management. Rujukan Asas: 1. mangsa-pemangsa. penjagaan anak.K. kestabilan. R (1979). Deal. Economics for the wilds. The wildlife society.Ash. Thomas Delmar Learning. Tropical rain forest of the Far East. 4. T C (1985). Western Michigan University. (2005). G. 4. tingkah laku haiwan. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. 2nd edition. energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem. 63 .

C. F V 2002. 2. Sally Bunning (2003). J. Essentials of conservation biology. Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. pengelasan dan penilaian tanah. (2001). Vallero. Environmental Contaminants. J. 5. Wildlife Conservation Society. Wildlife field research and conservation training manual.E White and Giuseppe Bertola (2005). New York: Chapman and Hall. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. Benjamin. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. S. Di samping itu menganalisis. 2nd Ed. Co. 4.S (1983). Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource.A. Dyke. 64 . Marr. 2. Field and Laboratory Methods for General Ecology. I. M. 3. Bioability. Rujukan Asas: 1. Academic Press. J. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science). Brower. (1977). Lowa: Dubuque WM. fisikal dan biologi tanah. Fundementals of Soil Behavior. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. Massachusetts : Sinauer. sifat kimia. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan. 4. Publishers. Robinowitz A 1992. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Mitchell.L. P. CRC Press. Brown. Primack.K. R. Calow.H. 3. 3. BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia. J. John Wiley & Sons. 4. Dean. fizik dan biologi bahan pencemaran. Dalam kursus ini. (2004). Conservation biology : Foundations. R. (1993).2. D.E. 3rd Edition. applications. & Cresser. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. 2. (2002). concepts. tinjauan. & Zar. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem. (2007). Blackwell Publishing. Boston : McGraw-Hill. and Belluck. A Practical Guide to Understanding. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. Reddy. Rujukan Asas: 1. J. New York. (1998). menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. 3. L.A.. 6. Environmental Chemical Analysis. S. pemakanan tumbuhan dan baja. R B 2002. D. Rujukan Asas: 1.

P. Gaudet. 3. D. John M. J. R. & Calow. & Wittes R T (1978). and Tony Sinclair (2006). persekitaran kimia dan fizik. Rujukan Asas: 1. Boston. Graeme Caughley. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. J T. K. 3. Analysis and Management of Animal Populations.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. Rujukan Asas: 1.. Rujukan Asas: 1. L. (2002). London & Toronto. Rapport. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. J. system taliair. state and national parks. 4. A. Springer-Verlag. Turk. kandungan air tanah. (1992). Williams B. Cech.P. (2005). John R. kualiti air dan pemuliharaannya. 9. Sinclair. (2003) Principles of Water Resources. 65 . udara dan beberapa persoalan gunatanah. Techniques for Wildlife Investigation and Management. Wildlife Ecology. 5. Environmental science (2nd Edition. Conservation and Management. 2. Morgan (2005). rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. Washington DC. Epstein. E. amalan pengairan. R.4. J. R. R. Fryxell. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. R. C & Levins. Island Press. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. D.). Costanza. Roger N. T. Costanza. & Haskell. and Conroy M. Philadelphia. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. Bolen and William Robinson (2005). Braun.V. P (1995) (eds. 2. Soil Evosion and Conservation. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman.. 4. Dean (2003). 8. New York. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences).. 6. Wildlife Ecology and Management (5th Edition). Rapport.. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. sosial dan kesihatan. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). (Eds. Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). J. Reeve (2002). Nichols J. A. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. John Wiley and Sons. B. C. Eric G. R. Gaudet. W Saundrs Company.. Turk. 7. C. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. D.. Berlin. B. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari.C. Norton.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

Kluwer Academic Publisher. New York: John Wiley & Sons. 6. 7. (1993). Suter II. B. Michigan: Lewis Publishers. Francis.W Fraser. G.A Babcock. and J. Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective. 69 .M (1994).N Lekakis. Toxic Substances in the Environment. W.5. R. (2002). B. Ecological Risk Assessment.

Virus life in diagram. "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report". Guzman.. A. kerbau. Dewan Bahasa dan Pustaka. Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. P. 2.C. Boston: Jones and Bartlett Publishers. 4. Hofman. I. Rujukan Asas: 1. Levinson W. paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. Basic Virology. Blackwell Science. Rose B. Patologi Veterinar Umum. Poultry Times of India. 5. CRC Press. P. (2000). Marcel Dekker. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. Veterinary Immunology. Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. and Jawetz. 3. Parasitologi Veterinar. Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. Special Feature. Selain daripada itu aspek baka. Dewan bahasa dan Pustaka. Vetrinary Microbiology. Mohanty. 2.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Rujukan Asas: 1. (1993). M (1990). (2000). CRC Press. dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. Rao Institute of Poultry Management and Technology. L (2002). Sompayrac. 4.. And Zee. 2. Ackermann HW & Berthiaime. MJ (1999). Mishra S. itik.K. 7. Atlas of virus diagrams. biri-biri dan lembu tenusu. E. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. Kuala Lumpur. Payment. L (1995). BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini. & Trudel Michel (1993).V. DC. WB Saunders Co. 6. A. C. 10. How pathogenic viruses work. 3. Tizard. 3. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry". Mc Graw-Hill International Editions. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. K. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. Rasedee. berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan.. 9. (1998). (1999). and Moktar. Dehuri (2001). Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. Mishra and R. kambing. Zamri Saad. Inc. BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. Pengurusan 70 . (2001) "WTO. haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. Journal of Asia-Pacific Research Network. Immunology. Mehta.. Hirsh. 8. Malden Mass. "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry". Ackermann et al. Blackwell Scientific Publication Inc. R. Methods and technique in virology.K. Yc (1999). Part VII In: Microbiology and Immunology. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. Wagner EK and Hewlett. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri.

Oliver and Boyd. (1986). A. 3 edition 4. 4. Flachowsky.. K. A.R. Aulrich. (1990). Genetics of Livestock Improvement. Flachowsky. A. 2. Evans. D. J. Lasley. G. Pirchner. Aumitre. Genetic Engineering of Animals. Dept. Future Developments in the Genetic Improvement of Animals. Dewan Bahasa dan Pustaka..New Jersey:Prentice-Hall. Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan.S. 6. Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. nutritional equivelance.. penggunaan bioteknologi (pengklonan. New York. Piva. Rujukan Asas: 1. U. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . B. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan. A.W. 3. pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. Archieves of Animal Nutrition. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. G.(1982). A. A. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza. digestibility and safetuy for animals and the food chain. Molecular Genetics and Genomics. Dept. Livestock Production Science. Chesson. persenyawaan in vitro. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan. The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle. Forsman. H Ransom. and G. Z.E. (2005). 5. Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. & Hollanender. (1996). of Agriculture. (1983). Plenum Press. of Agriculture.S. Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian. A. Falconer. 2. 5. Introduction to Veterinary Genetics. J.W. F. Kementerian Pendidikan Malaysia. D. Blomberg. 3. penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. Bureau of Animal Industry). konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik. Introduction to Qualitative Genetics. jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan. Sydney: Academic Press. Ed. & McClintock. Edinburgh. New York:Oxford University Press. Barker. and J. Rujukan Asas: 1. Aulrich. F. Ke-4. New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence.. 3. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. Ed. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan. Bindra. and K. Hammond. Rujukan Asas: 1. J. Bureau of Animal Industry L. Plenium Press. (2003). (1987).ladang termasuk penyediaan kandang. 71 . Seterusnya. Population Genetics in Animal Breeding. and other ruminants (Bulletin / United States. Yun. struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein. Ushameckis. Chesson. (1967).F. (1991).S. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative. Nicholas. sheep. Animal nutrition with feeds from genetically modified plants. K. New York. (2002). 2. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian.

1993. 4. D.al. GMP dan SOP. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. (A) 437/85). problems profits. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. Pierson. 5. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan. Rujukan Asas: 1. York.A. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan. isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. practice. 14 Rome. 5. & D. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. 6. Greenhalg and Morgan. South Yorkshire. Edwards.( 1989 ).A. 1-Vol. HACCP Principles and Application. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. Sprenger.U. Washington D. pemilihan baka. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. 7th. 7.C. D. 8. Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol. Ed. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. N. 6. M. Mac Kenzie. Dairy cattle: Principles. 1992. Animal Nutrition: 5th Edition. David Allen and Brain Kilkenny. Hygiene for Management. 1995. NACMCF. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies. (ed). dan kestabilan produk akhir. Pengeluaran Ternakan .6. 4. R. F. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. 2. 1989. 3. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik. Ini meliputi haiwan kesayangan. Oluyemi. Sains Pertanian . Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP. Bhd. 1985. Planned Beef Production. telur. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga. Selain daripada itu.N. 1993. London. John Wiley & Sons. McDonald. Longman Oxford. kuda. 1997. Lea & Febiger. 1980. Highfield Publication. Hazard Analysis and Critical Control Point System. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Chee et.T.A. Goat Husbandry 5th Ed. C. Granada. dan pengurusan makanan ternakan. New York. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. susu dan haiwan akuatik. (1982 ). Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. 72 . 3. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan. and Roberts. FAO/WHO 1992. Whitemore. Warta Kerajaan Malaysia. 2. hormon. Corlett Jr. AVI/Van Nostrand. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. Selain daripada itu. swiftlet. 7. kandang. Rujukan Asas: 1. Longman Scientific & Technocal. Bath. J. The Science and Practice of Pig Production. Aminuddin.A. Faber and Faber.

pengawalan penyakit. N. di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. 2000. (2003). Deborah and D. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing. 3. 2005. Sydney C. Rujukan Asas: 1. 5. Selain daripada itu. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1.R. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. 9. BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. James. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. haiwan akuatik air payau. Stickney. M. ikan. Avault J. Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah. 2. 1996. Kutty. T. Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food . S. Eberle. Remedies for an Unsuspected Epidemic. (2002). akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. J. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial.Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. Jr. A. R. Blackewell Publishers Landau. NewSage Press G. CABI Publisher Pilay. (1997). 3. Aquaculture. Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir. (2001). CABI Publisher Van Gorder.. Howard. (1994). Inroduction to Aquaculture.R.W. 1992. Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. Martin. Null. and Stickney. Rujukan Asas: 1. NewSage Press. 3.E. Aspek termasuk baka. kerang dan makanan laut.N. Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit. penentuan pengguna. N. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya. Aquaculture: An Introductory yext. 2. Phillip R. ketam. Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 . Small Scale aquaculture.V. R. AVA Publisher. 2. Fundamental of Aquaculture. 4. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. Pets at Risk: From Allergies to Cancer.Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life .D. 10. Tom. Second Edition edition A. Martin Zucker. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga. Eric and B. A Seven Stories Press 1st Ed edition. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik.

Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah. Press Boehle. D. 1992. J. Fast. Selain daripada itu. Selain daripada itu.L. 1989. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. R. Soilless Culture Management. 5. penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan.M. V. C. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. McGraw hills Tokyo. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan. Prentice Hall. & Kenneth. Osburn. Ibrahim. 2. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. (1984) Farm Management. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Y. (1978) Modern Agricultural Management. John Wiley. Kuala Lumpur. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. Donahue. M. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. Springer-Verlag. Selain daripada itu. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. 7. 1990. 74 . Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama.11. 13. 6. Struktur organisasi ladang. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian. 3. Miller. Kalyani Pub. Kaedah pengurusan air. laporan Latihan Industri. and K.J. prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. M. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. New York.L. Reston Pub. 4. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Laster. 3. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. C. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. 5. Elsevier. IPGM.W. Schwarz. K. Dewan Bahasa dan Pustaka. and R. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan.L. & Infanger. Efferson.D. 1994. 6th edition. New Delhi. pen. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. 2. Rujukan Asas: 1. msterdam. Rujukan Asas: 1. Casavant. (1972) Principles of Farm Management. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan. dan pembentangan seminar hasil latihan.W. Khoo. Farm planning and Control. 12.C. Reston Pub. pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus.S.N. 4. Co. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. Prentice-Hall International (UK) Ltd. and L. Cambridge Univ. 1995. & Eidman. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. Barnard & Nix (1973). London.R. A. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2.

Ducks. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan. analisis kewangan. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. Farm Planning and Control (Paperback). BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan.J. 2 edition 16. Sheep. D. (1980). 75 . keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. Rujukan Asas: 1. Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. sumber bahan mentah. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan. BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Singapore. 2nd Edition.An Introduction. Geese. Barnard. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. Kerangka perniagaan. Barnyard. and Cows. Singer. Rabbits. S. Soils . Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. 2. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Maxwell MacMillan Publishing Co. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. and D. Nix. Cambridge University Press. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Di akhir projek penyelidikan I. 14. strategi pemasaran dan perniagaan. J. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. (2002). Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya. C. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Pada akhir kursus. 17. 1992. Goats. pengeluaran haiwan. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Storey Publishing.6.N. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai. G. S. Munns. penglibatan teknologi dalam sistem perladangan. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. 15. LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. M.

Vol 6. 1935. insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam. Seattle. Schroeder. Chapman. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown.KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. D. Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. (Or 1971).H. Hitchcock. Misc. E. Washington. Oxford. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal. Genera graminum: grasses of the world. Manual of the Grasses of the United States... Holgren. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan. New York. and S. D. United States Government Printing Office.) 1987. Industrial Water Pollution Control.D. Grass evolution and domestication. A. A. 13. Knopf. G. Cronquist. London. Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh. Orhon. 1985. McGraw Hill. W. Washington (or Dover Press). Kew Bulletin additional series. Smithsonian Institution Press. 2nd Ed. 1991. and A. pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan. and R. N. C. Pada awal kursus.. 76 . and A. Cambridge University Press. Renvoise. 1983.B. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. No. New York. Shaw. New York. fisikal atau biologi. 1977. W. Rujukan Asas: 1. Alfred A. 4. 1973.C. Flora of the Pacific Northwest.L. July 27-31. Water and Wastewater Treatment. New York Gould. 1987.) 1992. Soderstrom. Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi. New York. Homgren. College Station. Grasslands. 1986. 3. Hitchcock. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan.. J. (Ed. McGraw Hill. L and Cornwell.H. Grass Systematics. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. D. Waste Management Problems in Agro-Industries. (Ed. University of Washington Press. the Audubon Society Nature Guides.A. Cronquist. 200.K. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. Eckenfelder. 2.W. A. Texas A & M University Press. McGraw Hill. Intermountain Flora.L.P. 2. Columbia University Press. Mackenzie.S. Reveal and R. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi. F. Clayton.D. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. L. Holmgren. (1990). 1989. Thomas R. Publ. Chase. Pergamon Press. 1986. Introduction to Environmental Engineering.

Campuran haiwan dan tanaman ii. (1994). Berdasarkan maklumat ini. (1992). diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. 4. Douglas Hurt. M. Douglas Hurt. Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. American Farms: Exploring Their History. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran. American Agriculture: A Brief History. 77 . The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. 3. Cochrane. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian. Willard W. Best single ref Empero Charlemaine. Samat. 2. T. Rujukan Asas: 1.3. R. (1996). British Library. (1993). History of Food.

. V. Chichester: John Wiley & Sons. kejuruteraan geologi. 1979. Kuala Lumpur: DBP Clarkson. sediment dan metamorfik. Shafeea Leman. & Tucker. C.C. J. hidrologi. fosil.T. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. 2. M. 1996. Science Publishers Inc. stratigrafi isotop. 2. Levin. Marcolongo. dan symbol geologi. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi. ekostratigrafi.. keratin rentas. Prentice Hall 78 . 4. paleotologi. 1980. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan. Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai. 1995. London: George Allen & Unwin Nield. Mantovani. Doyle.W.E. John Wiley & Sons. biostratigrafi. Palaeontology-An Introduction. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. 3. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy. Unsur Paleontologi. London: Pergamon Press 3. & R. John Wiley & Sons. R. Sedimentary Rocks in the Field. & F. 1996. Rujukan Asas: 1. Turk & H. struktur. Elements of Paleontology. magnetostratigrafi. 3. Earth Past & Present.. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi. Barnes. L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. Basic Geological Mapping.C. J. kronostratigrafi. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus. & Baxter. Invertebrate Paleontololy and Evolution. R.. jujukan stratigrafi. E. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi. Thompson. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan.N. Ibrahim Komoo. Rujukan Asas: 1. Mohd. stratigrafi jujukan. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi. Saunders Golden Sunburst Series.. 1990. K. P. E. Condie. 1989. Pemetaan Geologi Asas. N. B.K. Bennett. 1985. 1998.W. geokronoslogi. 2. Sloan.G. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences. M. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. Rujukan Asas: • • • • Babin. A. 1981.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. N.

Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis. Riddle. Bimbingan Amali Petrografi. petrografi.) 1993. air sungai dan batuan dasar. (Ed. Geofizik . 79 . Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. Abdul Rahim Samsudin. WH Freeman & Co. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. York: John Wiley & Sons. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. 1989. 1997. Fundamentals of Geophysics. W. Analysis of Geological Materials. Tracy. 1995. Igneous Petrology. 1991.H.Konsep dan Penggunaannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. C. Geochemistry. Petrology: Igneous. Jones & Bartlett Pub.R. Hamzah Mohamad. Rujukan Asas: 1. termasuk penggunaan penganalisis imej.. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi.. 1992. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan. endapan sungai. N. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi. komposisi pegmatite dan aplit. Blatt. Rujukan Asas: 1. Prentice Hall 6. elektromagnet. Principles of Geochemistry. 2. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. M. 3. McBirney. A. survei geologi. and Brooks.& Moore. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.B. magma basic. An Introduction to Geophysical 5. 2. mineralogy optic. 1990. hidrologi. A. C. B. graviti. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus. New York: Marcel Dekker Brownslow. Mason. Cambridge Univ. 2. Prinsip-prinsip Geokimia. 1982. H.J. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. Sedimentary and Metamorphic. Lowrie. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. Kearey P. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan. dan petrologi dan kaitanya. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. tanah. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. Rujukan Asas: 1.. penyiasatan tapak kejuruteraan. 3. elektrik.4. 1990. 3. kemagnetan.. & R. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan. Press. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian. 1996.

Selly. McMers. Lillesand. Ruslan Rainis & Noresah Mohd. olivine. Manual of Mineral Science. Rujukan Asas: 1. pengumpulan data dan verifikasi data.W. 2. Sabah dan Sarawak. Rujukan Asas: 1. William. Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. Fundamentals of Geographic Information Systems.G. Sedimentology Environments: Process. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. Boggs. karbonat. Introduction to Mineralogy. prinsip GPS. 2000. Academic Press 10. Reading. John Wiley 656pp 9. 2. feldpatoid. litologi. 2001. Cornelis. USA.0 Facies and Stratigraphy.N. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. kekerasan. New York: John Wiley. D. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh.C. prinsip GIS. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. T. 3. mika.7. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan. sifat-sifat dan tekstur butiran. 2. geomorfologi. ira. 464pp Perkins. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.M. R. dan lain-lain. 1997. amfibol. 1988. Oxford. Shariff 1998. 1996. piroksen. strtigrafi dan sedimentologi. geologi struktur. & Klefer. 3. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. R. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. Applied Sedimentology. M. teori dan teknik pemprosesan imej. Blackwell (Second Edition). Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. fasies. 3. Oxford University Press. dan konoskop. ortoskop. 1999. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. 1987. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan. Mineralogy. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. proses visualisasi. Merrill. analisis GIS. NJ: Prentice-Hall. Nesse. Rujukan Asas: 1. 80 . 8. Remote Sensing and Image Interpretaion. oksida. feldspar. 22nd Edition (Manual of Mineralogy). D. Upper Saddle River. S. Klein. 1998. terkutub bersilang. New York: John Wiley. Sistem Maklumat Geografi. H. fosil dan usia.

BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder. konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. 3. Blackie & Sons. Geological Evolution of Southeast Asia.J. 1994. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik. R. Unsur Geologi Struktur. teori asal usul petroleum. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. Lerche. Gobbett. 3. Rujukan Asas: 1. pembentukan lipatan. York: John Wiley & Sons Hutchison. N. 1973. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Structural Geology of Rocks and Regions. C. R. 1984. Rujukan Asas: 1. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Elements of Structural Geology.J. bahan organik dalam endapan. Tectonic Evolution of SE Asia.Rujukan Asas: 1. Foundations of Structural Geology. Principles of Petroleum Development Geology. 1996.S.E.C. 106. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. & Hutchison.. (Eds. 1972. 81 . kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi. Selly. 2. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics. Park. 1997. G. R. Special Publication of the Geological Society. 1989. 2. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. penyelia dari Fakulti. 1996. R. Academic Press. sesar. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi. I. Laudon.. Blundell. kekar dan foliasi.G. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting. 1992. punca. 3.. 2. Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun. kimia petroleum. migrasi dan penumpukan. C.H.S.). Hall. Elements of Petroleum Geology.S. & D. N. Geological Society of London Pub. 1983. London: Pergamon Press. Geology of the Malay Peninsular. 13. batuan reservoir dan batuan punca.. D. York: John Wiley & Sons. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Di dalam Latihan Industri. Prentice Hall. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. Academic Press 12. Davis. 11.C. London: Chapman & Hall. Hills. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum.

Turkey. J. Elsevier M Albu. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. economics and the environment. C. sebatian kimia air bawah tanah. mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. H Nash (1997). BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah. 3. Springer-Verlag New York. Fetter. Istanbul Technical University. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan. dan teknik menyediakan bibliografi. 1998. menilai. (2001) Research Method for Postgraduates. Rujukan Asas: 1.W. Dewan Bahasa dan Pusataka 16. Weight.14. Rujukan Asas: 1. teknik memetik kajian terdahulu. Sen.D. pergerakan multifasa. Ismail Ahmad. 15.& Sonderegger. Chapman & Hall 17. Greenfield. 2. 2.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis. Allay. The Craft of Scientific Writing. 3. Rujukan Asas: 1.L. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral.. Etika-etika perlu seperti teknik literature. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. Day. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan. An Arnold Publ. The mineral resources of the sea. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper. T. R. sumbangan dan masa depan air bawah tanah. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan.Z. Mineral and thermal groundwater resources. SE Kesler. Rujukan Asas: 1. Macmillan JL Mero (1965). BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia.W. D Banks. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. Pearson Education. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. Orxy Press. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan. M. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar. Contaminant Hydrogeology. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill. 3. LLC 82 . Mineral resources. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. 2.A. (1996) Penulisan Saintifik. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. (1994). (1998).

Engineering Geology and Geotechnics. 83 . Seals. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan. (1989). 3. John Wiley & Sons. Newness-Butterworths. American Association of Petroleum Geologists Tulsa. R. A. 3.B. M. New York: Harper Collins Publisher 18. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. Petroleum System of the Gippsland Basin. P. JY Zho !1997). A. of the Interior. Australia. G. ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan.. (2000). (1980). prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. and Lightman. punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. RC Surdam. 2. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. Principles of Engineering Geology. pengenalan mekanik tanah dan batuan.G. (1997). and Barbara. pelajar akan: i. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem.W. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi. takrifan dan skop geologi kejuruteraan. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1. Greenwood Publishing Group Ridley. Rujukan Asas: 1. kaedah. Rujukan Asas: 1. Robert. pemetaan sub-permukaan dan korelasi. 2. pengklasifikasian batuan. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan. Concepts and methods of petroleum system. traps. (1976).2. D. G Survey.E. aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas. The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. Chapman and Hall. pengluluhawaan dan tanah baki. perkaitan di antara geosains. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. I. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. Introduction to Rock Mechanics. US Dept. US Geological Survey CL Wu. F. Geological Science and Technology Information 2. & Farmer. 3. 2002. Attewell. Bell. kaedah penilaian batuan. Goodman. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. Okla MG Bishop. 2006. XP Wang. and the petroleum system. kejuruteaan dan persekitaran.

Wilson. & Bischke. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions.R. iii. Prentice Hall. 2nd Edition. pembukaan dalam batuan. Prentice-Hall Inc. Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. penyiasatan dasar laut dan tanah. W. J. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau. pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak.. jenis kegagalan analisis cerun batuan. kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan. AAPG Memoir 42. Pennwell Corp. 2. Wittke. G. Norman J. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum. Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method. pengenalan batuan sebagai bahan bumi.. kestabilan cerun. (1980). 84 . Chapman R.ii. A.E. (1960). Rujukan Asas: 1. 2. jenis cerun batuan. Berlin: Springer-Verlag. (1990) . 560pp. (1976) Petroleum Geoglogy. R. Tearpock. Allen & Unwin. Rujukan Asas: 1. Pean Well Publishing Company Gatlin C.. BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan. Bell. cirri tapak.G.E. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas. Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. masa depan pengeluar petroleum. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. eksport dan import sumber petroleum.scale Geological Structure. Introduction to Small . meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian. 3. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. 822np. London-Boston: NewnessButterworths. (2001). A Complete Well Planning Approach. Hyne. 3. Engineering Geology and Geotechnics. F. Pakej Kejuruteraan 1. US. kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. (1985). (1982). 3. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition). Drilling Engineering. kaedah pengeluaran. penjelajahan dan penaksiran petroleum. Brown. 3. Rujukan Asas: 1. geologi kejuruteraan empangan. 2. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. 2. Drilling and Production. D. Nontechnical Guide to Pertoleum Geology. G. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan.

permintaan pasaran. E. Motha.Springer Verlag. Testing and Monitoring. Mineralogy--Concepts.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). letupan gunung berapi. ketidakstabilan cerun. tanah jerlus. P. langkah pencegahan.G. Natural Disasters (Paperback). teknologi pengekstrakan dan pemprosesan. Rujukan Asas: 1. Freeman. V. Edisi pertama. termasuk tanah runtuh. & Das. Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. Chem Tech Publishing 85 . BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral. kaedah membangunan sumber mineral. Pergamon Press. desertifikasi.. Sivakumar. L. K. Rujukan Asas: 1. 1983. Evans. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. hakisan tanah. 3. (1981). J. Berry. and Dietrich.. 3. Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1. Comprehensive Rock Engineering.V.* 2. Descriptions. R. dan pembezaan sumber mineral berlogam. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* . E. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan. 3. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. Hudson. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu. (1993). H. PE Hodgkinson Alexander.. 2. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Anthony M. Ciullo. 1996.United Nations Pubns. 2005.. taburan sumber mineral berlogam di dunia. Peter A. Edisi pertama. M. Wittke. W. ISRM Suggested Methods. Determinations. Industrial Minerals and their Uses. aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. M Stewart (1991). 3.T.Rujukan Asas: 1. 1992. Kursus ini meliputi pengenalan. Blackwell Science. ciri. B. (1990) .A. Mason. 2. Brown. banjir bencana pantai dan tsunami. D. R. Pergamon Press. Springer. Rock Characterization. 1993. P. Springer. gempa bumi. jenis. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. 2.

C. F.J. Taylor & Francis group. Pergerakan multifasa. ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan. pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. Peterson. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. R. Wiley. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). Handbook of Ground Water Development (Paperback). BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. M. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian . D. New York: Routledge. transformasi. Pakej Hidrogeologi 1. 2001. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. Gibbons. C. Inc. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. Monroe. mendulang. lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. Prosun Bhattacharya. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover). pemakaian dan pencirian sumber air. Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. 3. Keliangan. pam kelikir. Perspectives and Challenges (Hardcover). W. BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. 2006. Merchant Books. anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. Roscoe Moss Company. Canada: John Wiley & Sons. Taylor & Francis. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. Dalam pemodelan air tanah. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin. Rujukan Asas: 1. 3. 1990. 2007. Rujukan Asas: 1. 2005. 1994. Nielsen. 3. 2002. Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . & Hubao Zhang. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover).. D. Wiley-Interscience. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. & Hall. Edisi pertama. Rujukan Asas: 1. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). D. Fundamentals of Ground Water (Paperback). Edisi pertama. E. Asas pengelasan tanah dan batuan. 2. D. 2. United States: RAND Corporation. Bell & Donnelly. Second Edition (Hardcover).3. 2006. 2. Selain daripada itu. 3. Groundwater for Sustainable Developement: Problems. M. Schwartz. 2.

Selain itu. biostratigrafi. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif. stratigrafi jujukan. Xin-she Yang. Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). Disamping itu. Geological Society of America. Selain daripada itu. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan. 87 . BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. sejarah. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. J. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan. Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. Rujukan Asas: 1. Butterworth-Heinemann. geokronologi. J. Newsome. mineral dan batuan. & Rumbaugh.. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). R. 2005. Kiersch. lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan. Sustainable Tourism (Paperback). kronostratigrafi. sosiologi. Edisi Pertama. penyusupan air dan penyejatan. 2006. Harris. sempadan hidrologi. Stewart. & Sylta. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. impacts and management (Hardcover).. Butterworth-Heinemann.. 1991. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. Rujukan Asas: 1. kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. Hermanrud. George A. Rujukan Asas: 1.H. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. magnetostratigrafi. hanyutan benua dan pengekalan tektonik. termasuk peristiwa geologi yang utama. 2002.. kekonduksian hidraulik. 2. antropologi dan arkeologi. & Tony Griffin. Dore. 3.1993. Elsevier. Di samping itu. O. Williams. Di samping itu. stratigrafi isotop. peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan. C. ekostratigrafi. jangkauan subpermukaan.seperti imbangan air. D. jenis akuifer dan ketebalan. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. 2. Augustson. J. R. A. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). G. 3. D. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. Ritchey. D & Dowling. Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). 1997. BIOFLOW dan MT3D. ASTM International. Geotourism: Sustainability. P.J. sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda. penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. 2.

1985. Univ of Chicago Pr (Tx). D. UNESCO . R. B. kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. Geomorphology (Hardcover). Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). R.Rujukan Asas: 1. 2. Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). & Gao. & Sugden. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi.. Summerfield. 3. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. 2006. 1999. Elsevier Science. Ritter. Maher. 2.B. Pakej Geologi Kuaterner 1. D. 88 . A. Madsen. Kochel. Schumm.. 2. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Edisi ke-4. Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. Pasang-surut. BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. 2007. Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. Wiley. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner. stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim. 1991. A. Faktor-faktor kejadian tanih. Routledge Kegan & Paul. E. BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner. Cambridge University Press. Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). G. F. D. 3. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. Environments and Magnetism Hardcover). Chen. 1998. Rujukan Asas: 1. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. M. Waveland Pr Inc. A. F. Rujukan Asas: 1. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. A. 1986. & Thompson. Late. X. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. C. Process Geomorphology (Paperback). S. M.. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). Rosen. Cambers. & Miller. Quaternary Climates. R. Proses-proses peluluhawaan. J. Rujukan Asas: 1.

desertifikasi. D. bencana pantai dan tsunami. E. 3. Bagchi. Kyoto University. Sumber bumi. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Pelupusan sisa.2. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. P. Waste Stabilization. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. 2. D. C. H. 2. penetapan objektif dan sasaran. Pakej Geosains Sekitaran 1. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). The Waste Crisis: Landfills. 3. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. 2. 2004. Undang-undang sekitaran. letupan gunung berapi. Shōitirō Hayami.. D. 1994. K. Y. Corps of Engineers U. Freeman. implikasi terhadap penduduk setempat. Corps of Engineers U. 3. Edisi ke-3. Edisi pertama. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). Edisi ke-8. & Lewis. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). and the Search for a Sustainable Future (Paperback). 3. 89 . termasuk tanah runtuh. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Pengenalpastian bahaya. pemantauan & pengukuran keberkesanan. Montgomery. A. tanah jerlus. 2007. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. Waste Containment Systems. 1998. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. S. banjir. W. 1953. S. & Menking. Army. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Prentice Hall. Tanah runtuh. ketidakstabilan cerun. Perancangan guna tanah. hakisan tanah. Wet. Wiley-Interscience. gempa bumi. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. Rujukan Asas: 1. Amblesan dan kars. A. H. Hakisan perlodakan dan banjir. S. Incinerators. USA: Oxford University Press. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). May 1957] (Paperback). BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. 1957. 2007. Merritts. H. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. A. Konsep-konsep asas sekitaran. Tammemagi. W. Keller. Environmental Geology (Paperback). Army. 1999. Geobencana. langkah pencegahan. Rujukan Asas: 1. langkah pencegahan dan pemuliharaan. Wiley. Pencemaran air. Sharma.

Sutton.A. Hudson N. Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli.N. Dewan Bahasa dan Pustaka. John Wiley & Sons 4th Edition. Smith G.. and Fricke T. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah. Cassell P. 4. V. Soil and Water Conservation Engineering.H. Natural Disaster (Paperback)..J. Procedure for Peninsular Malaysia. Soil Conservation B.C. Pulau Pinang. Sivakumar. 1982 90 . 1993. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. 1990. 8. Ministry of Agriculture and Rural Development. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Terbitan Universiti Sains Malaysia.Rujukan Asas: 1. First Edition.E. Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood.O. 1981. PE Hodgkinson 2. Motha. Edisi pertama. 6. Lewis K. M Stewart (1991). Springer. M. Alexander. & Das. B. 1993. P. 5. K. 7. Schwab G. Kementerian Pendidikan. Springer. Meor Othman Hamzah. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong. 1995. H. Urban Drainage Design Standard and 9.. D.V. 3. Kuala Lumpur. R.P. 2005.W. Batsford Ltd 2nd Edition.T.

(1994). BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem. Kohm. 4.B. 2..A. Kepentingan ekosistem. Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo. D. Springer. (1997). Environmental Planning: Perception and Behavior. And Meynell.F. Rujukan Asas: 1.J.L. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 . 3. W. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. Selain daripada itu. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. (1980). model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan. and Evans. Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya. P. Water Resources Research Center. 3. Introduction to Forest Ecosystem Science and Management. (1976).J. Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan. M. (1996). 2. Wiley. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. R. Rujukan Asas: 1. taman laut serta taman eko-pelancongan.Y. 3.A and Franklin. Elder. Young. K. Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. (2002). kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan. Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian. R. taman negeri. T. Wiley. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama. B. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. J. Moote. Petak. Houghton Mifflin. Environmental Planning and Sustainability. Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation. Island Press. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan. jenis ekosistem. 2. Dalam membuat perancangan. Saarinen. Hatfield. BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan. The World Conservation Union. and Giese. Pirot. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective.F. J.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. S. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar.A. Principles of Ecosystem Management. (2000).

Blackman. Wheeler. Theodore. T. Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. Theodore. P. Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi.diterima oleh agensi pada peringkat dunia. 2.R. J. Principles of Hazardous Materials Management. (2001).L.A. Sehubungan dengan itu. Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century. Silka. A. J. 4. 2.F. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development. Pollution Prevention: Problem and Solutions. K. Environmental Management and Pollution Prevention.. Jalal. Rujukan Asas: 1. Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. American Institut of Chemical Engineers.D. and Bijur. K. L. Wiley. G. Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan. And Forrant. Ilmu pengetahuan. 4. (1999). Baywood Publishing. (2000). 3. Springer. Earthscan Publications Ltd. (2001). R. 4. Rujukan Asas: 1.P. CRC. Taylor & Francis. Griffin. Management of Hazardous Substances in the Environment.. Rogers.A. 92 . A. Dupont. Zirm.C. 3. Sen. and Nalven. L. and Ganesan.P. Routledge. 3rd Edition. Abbas Ghassemi. R. and Gallagher. Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian. (1990). (2006). and Boyd.W. 4. K. (1998). (1997). An Introduction to Sustainable Development. Kampus Lestari. Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar. R. K. Island Press. Rossiter. (2001). 3. kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran. CRC. CRC.. Woodside. Selain daripada itu. Konsep Sekolah Lestari.. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan. L. Wise. G. K. Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. 5. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering).P. CRC. Basic Hazardous Waste Management. (2007). 2.. (1990). termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. (1994). A. 2nd Edition. Rujukan Asas: 1. penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan.

J. kegunaannya dalam pengimejan satelit. P. tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan. J. memeta. 2000. 3. Skidmore. 5. Natural Resources And Energy: Theory and Policy. Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria. Energy and Natural Resources Law. Eagen. 6. (1999). aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. Fundamentals of Geographic Information Systems. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian.6. New York: John Wiley. and Ronne.F. B. 93 . T. Bagi penderiaan jauh.. Atkinson. K. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan. (1980). and Tate. Regulating Energy and Natural Resources. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar.M. guna tanah. 2. ia menekankan konsep penderia. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. McMers. Selain daripada itu. Minn. Academia Press. Selain daripada itu. R. L. angin dan air. menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. Remote Sensing and Image Interpretaion. GIS and Modelling. San Diego. pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan. Friedl.W. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga. 3. R. pengakaunan alam sekitar. C. Wiley. N. A. Di akhir kursus.A. (2002). Schowengeredt. pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan. pengesan sumber asli.G. Laitos.R. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop).. (2006). 4. Resource Management Information Systems: Remote Sensing. New York: John Wiley.B. Ann Arbor Science. 7.T. T. Lillesand. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan. and Case.M. M.A. Barton. Lucas. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur. 1997. sistem GPS. and Tomain. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. Advances in Remote Sensing and GIS Analysis.. 2. (1997). BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia.N. A. M. Second Edition. Di akhir kursus. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh.. M. 8. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar. Springer. di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga. sumber biologi. (2001).J. 7. Goodchild. Rujukan Asas: 1. dan bencana akan dibincangkan. CRC. McCloy. pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari. A. memantau. Dalam GIS. (1992). & Klefer. Rujukan Asas: 1. Dalam kursus ini. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. (2005). Oxford University Press Gopalakrishnan. Hernandez. Oleh itu. CRC.

Routledge. ISO. (1998). (2004). A. Lemons. Marine Issues: From a Scientific. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini. E. Energy and Environment). Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. 2. J. CRC. BKT 4093 Ekonomi. Environmental Contaminants. Vallega. Ethics and Public Issues. WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. A Practical Guide to Understanding. Protokol London dan sebagainya. Vallero. A.A. H. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. 10. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. Dalam perbincangan ini... Borgese. Legal and Policy Perspectives. (2002). Sustainable Development: Science. Trade. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). 94 . And Brown. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik.L.. and Wolfrum. (1998). Batabyal. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. R. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Di dalam Latihan Industri.. Environment Management Systems (EMS). D. Milenium Development Goal (MDG). (2001). 3.. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan. Edward Elgar Publishing. D. Calow. C. Springer.A. (2000). Trade and the Environment: Economic. and Beladi. Rujukan Asas: 1. 3.A. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar. Kirton. 9.A. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Rujukan Asas: 1. (1994). and Belluck. 2. P.N. J. LCA. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports.M. and Soloway. 11. 2. Environment (Economics. Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective. M. Rugman. penyelia dari Fakulti. (1995). (2001). perundingan melangkaui sempadan. Springer. Innovation.. CRC Press. Political and Legal Perspective. P. Blackwell Publishing. Benjamin. Academic Press. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Martinus Nijhoff Publishers.J. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi. 3. The Economics of International Trade and the Environment. A. Ehlers. Konsep diplomasi alam sekitar. Carraro. S.A.Rujukan Asas: 1. D. J. Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention.

(1997). Markandya. Rujukan Asas: 1. Ward.R. Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan. and Davies. Hyman. Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies. Earthscan. Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. K. pengkomposan. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. 2nd Edition. and Trimble.R. R.P. 13. Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains. insinerasi. (2002). Tsunami dan lainlain.. and Cherry. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. Claussen. and Cracknell.J. S. (2004).12. kimia. BRILL. Cohcran. S. Freeze. Rujukan Asas: 1. 3.Y. 2.D.A. sisa buangan kepada kekayaan. A. Groundwater. D. W. Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon. CRC Press. (1979). V. (2001). Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah. 2. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. Environmental Hidrology. (2005). 95 . (2001).A. fizik dan lain-lain. puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. J. Kondratyev. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. 1. E. Martens. 2nd Edition. J. 3. CRC Press. ACSE Press Nyer. Lewis Publishers. W. Lewis Publishers. 2. In Situ Treatment Technology.P.W. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio. Observing Global Climate Change. And Dupont. J. 14. Cambridge University Press. (2001). Prentice Hall. Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih.A. permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca. Brutsaert. 3. (1998).A. and Wilson. E. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia. M. A. R. Climate Change: An Intergrated Perspective. Strategies and Solutions. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. and Rotmans. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. and Halsnaes. (1999). Kluwer Academic Publishers. Hydrology: An Introduction. pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. K. Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi. Soesilo. Site Remediation: Planning and Management. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino. A. Rujukan Asas: 1. Climate Change: Science.K.

desertifikasi. P. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). banjir bencana pantai dan tsunami. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. termasuk tanah runtuh. Kyoto University. 1957. Army. May 1957] (Paperback). K. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. 1993. 2. V. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Cambers. E. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). D. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. 1953. 96 . Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. S. tanah jerlus. M. Edisi pertama. Pasang-surut. Springer. P. 2. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Corps of Engineers U. 16. Rujukan Asas: 1. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai.15. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Edisi pertama. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. 3. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. M Stewart (1991). langkah pencegahan. Army. Di akhir Projek Penyelidikan I. G. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. 2005. gempa bumi. Shōitirō Hayami. Springer. KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. Motha. UNESCO . 2. S.. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). letupan gunung berapi. 3. PE Hodgkinson Alexander. 1998. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. ketidakstabilan cerun. BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Natural Disasters (Paperback). Corps of Engineers U. Sivakumar. & Das. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. H. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. hakisan tanah. R. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi.

Edisi ke-8. Y. USA: Oxford University Press. 1994. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. udara dan beberapa persoalan gunatanah. P (1995) (eds. Keller. 2007. 3. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Geobencana. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. Montgomery. Washington DC. Pelupusan sisa. W. 4. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. Merritts. (Eds. Rujukan Asas: 1. sosial dan kesihatan. Wiley. H. Edisi ke-3. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. langkah pencegahan dan pemuliharaan. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). Hakisan perlodakan dan banjir. Wiley-Interscience. Tammemagi. 2. Costanza. K. 2. Springer-Verlag. & Lewis. pemantauan & pengukuran keberkesanan. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Edisi pertama. 1999. Pencemaran air. Amblesan dan kars. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. 2004. Island Press. & Menking. L. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). persekitaran kimia dan fizik. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. Waste Containment Systems. Rapport.). proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. D. 97 . 3. Sumber bumi. H. 5. J. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. A. penetapan objektif dan sasaran. & Calow.. Undang-undang sekitaran. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. 1998. Konsep-konsep asas sekitaran. C. Bagchi. 2007. Wet. B.. R. (1992). D. A. Environmental Geology (Paperback). Norton. D. E. P. S. Freeman. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. W. Prentice Hall. Gaudet. Rujukan Asas: 1. Pengenalpastian bahaya. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). B. Rujukan Asas: 1. Incinerators. Perancangan guna tanah. Waste Stabilization. A.3. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). C. Tanah runtuh. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. The Waste Crisis: Landfills. D. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. & Haskell. Sharma. Berlin. 2. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). H. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini.

Policy and Application.J. Cambridge University Press. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science.I. 6. & Thomas J. P. 5. Park.F. Henley.H & Labys. S. Pearce. and Turner K. W. and White B. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Rujukan Asas: 1. J. N..R. Rapport. J T. Boston. P. Johannesson.. J.W. analisis risiko alam sekitar. (1990). J. Chicago: Irwin Book Team. 4.. S.O. C & Levins. Orlando: Drylon Press. Environmental Economics and Management: Theory. Kahn. (1995).. (1997). D. 3. Epstein. Philadelphia. Aldershot: Edward Elgar. analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Environmental science (2nd Edition.3. London & Toronto. kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar. A. Industrial Development and Environmental Degradation. & Wittes R T (1978).M (1996). McMillan. Turk. 98 . 6. Gaudet. Turk. The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. 2. Costanza. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya. J. W Saundrs Company. England. Callan. D. R.C (1998). R. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. R. 4. Shorgen. Economics of natural Resources and the Environment. Environmental Economics in theory and practice.

KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. ‘creep’. Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. Peter Lamarque (Editor). Lipids. pembentukan adunan tepung). teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. Wiley. 7. bengkokan. Second Edition. 2. CRC. 3rd Edition. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. Steven J. Wiley. Wiley. koko. polimer dan elastomers. bijiran. impak dan kelemahan. emulsi. antibiotik. monoterpene. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. Tambahan juga. Decker. McGraw-Hill. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. kekerasan. and Carbohydrates. rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. Prentice Hall. 4. Fungi. Russell J. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. Systems and Strategies for Innovative Package Design. Architects And Designers. Isolation. Wiley. vitamin. pelekat dan pelincir. komposit. seramik dan kaca. gel. manisan beku. protin. Proteins. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. 5. mampatan. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. Enzymes. 1st Edition. marin dan haiwan. and Venomous Animals. Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. Wiley. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. proses rekabentuk. manisan alternatif). 6. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. 5. Plants. 3. Medicinal Herbs. Wiley. Donald G. sesquiterpene. regangan. Rujukan Asas: 1. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. Water. 3. simen. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. Wiley. 9. Eric A. Christian Stevens (Editor). Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. konkrit dan aspalt. McGraw-Hill. gula. Colegate. 2. 99 . Mark Getlein (2008) Living with Art. Wiley. kayu dan produk kayu. triterpene. Steven M. biodisel. and Structural Determination. Rujukan Asas: 1. kanji dan makanan berkanji (gam. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. bahan pelembut. Ronald E. 8th Edition. McGraw-Hill 2. 1/e. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. teh. pigmen pyrrole. prostaglandins. Wrolstad. 4. biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. tepung. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. 8. Wiley. 3rd Edition. bioetanol.

G. Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures.R. suhu rendah. Peter B. 100 . Müller (Editor). 4. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials. Wiley Richard J. and Ward. Rik R. E. Wiley. Leland J. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. Science Publisher.S. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. Haasen. Orchard. Michael M. James A. Processing and Quality. Wiley. Hou. Principle and Practice. Wiley. P. 10. 11. A. 7. almosfera terkawal. Teknologi pengendalian buah-buahan. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. perlakuan kimia). Ara Kirakosyan. 13. UK. William D.6. James F. and Cosmetics. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses. CRC. Drugs. rawatan komoditi. P. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. 18. Edmund Bäuerlein (Editor). Harry L. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. 8. Uwe H. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. Ralf Riedel (Editor). 3. 16. pemasakan/penyahijauan. Duke. 19. Food Safety and the Environment. Fereidoon Shahidi. Natural Resources Institute. Grolier. Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. T. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food.E. Kaufman. Rujukan Asas: 5. Cahn. Wiley. Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. T. Wiley. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. pengredan. 12. Strategies and Applications. Sara Warber. 7. fraksinasi buih. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. Peter Behrens (Editor). Prentice Hall. pembungkusan. Golob. DeGregori. J. CRC. A. Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. Wiley. 2nd Edition. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. Haley (Editor).R. Thomas J. Cluces. Leung. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy. Wiley. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Vol. J. piawaian dan juga pemasaran. Wiley-VCH. Michael Schutze.J. rekabentuk carta pemprosesan. 15. 2nd. Robert W. Albert Y. Volume 1. Cato Institute Publisher. I. 6. USA Manjumdar. Cseke. Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. 1996. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. Crop Post Harvest: Scince and Technology. 17. F. and Farell. Blackwell Publishing. D. (Eds) 2002. termasuk pemilihan. Revised and Updated Edition. Second Edition. 8. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. 1. 3 Volume Set. J. 14. C. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. 9. teknologi membran. Brielmann (2006) Natural Products from Plants.

ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. 4. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. 3rd Edition. kitar semula bungkusan. bentuk pembungkusan. McGrawHill. 6. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials. Wiley VCH 5. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan.Rujukan Asas: 1. penilaian dan pengagihan pembungkusan. bahan asli yang boleh digunakan. 101 . Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. 4. 1st Edition. 2. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. Wiley. Datta. Ashim K. 3rd Edition. Wiley. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases. 7. M. World Scientific. kos pembuatan komponen. American Chemical Society. 2. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. Ia juga merangkumi ekonomi. Jean B. 3. 1st Edition. Raymond H. Subhas K. Biwer and Charles L. piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. pembinaan prototaip. rekabentuk produk. CRC Kiran L. Bruce T. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. Sablani. 5. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. CRC Shyam S. M. Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. 8. Montgomery. mengenalpasti keperluan pengguna. Rutger A. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. Douglas C. Arno P. penilaian konsep. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. perancangan produk. McGraw-Hill. Myers. McGrawHill. Rujukan Asas: 1. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. Shafiur Rahman. Informa Healthcare Gabriele Centi. A. spesifikasi produk termasuk matriks skor. Wiley VCH. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment. 9. bahan pembungkusan. rekabentuk ‘robust’. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. 6. rekabentuk. paten dan IP. generasi konsep. Stefan H. rekabentuk industri. Elmar Heinzle. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. Christine M. 5. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. 3. Hunter. Arun S. kos penyatuan dan kos struktur. Xiusheng Harrison Yang. Elsevier. Jean-François Hamel. menilai saiz pasaran. Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering.

Intl Life Sciences Inst. ciri bahan pembungkusan. F. Hanser. Piringer (Editor). Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. H. Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. B S I Standards. jenis pembungkusan yang berlainan. Rapra Technology. Pastes. McKinlay. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. CRC Press. CRC Dean. Taylor & Francis. Rujukan Asas: 1. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. MAFF Ministry of Agriculture. McGraw-Hill T. 102 . Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000.. 11. 12. G Lawson. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). 7. 5. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. Coatings and Processes. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. McGraw-Hill T. 6. D. Pastes.E. 2nd. Selke. C T Barkby. 2. Rolando (2000) Flexible Packaging . IoPP. Otto G. A. Rolando (2000) Flexible Packaging . Rapra Technology. (2002) Fundamentals of Packaging Technology. 3. 15. CRC Yiu H. B S I Standards. 4. Piringer (Editor). 10. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. Completely Revised Edition.Adhesives. Otto G. 13. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market.A. Woodhead Publishing. Giles AND David R. 14. Gordon L. (2004) Transport Packaging. Geoff A. 16. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. and Engineering. G Lawson. S. Great Britain. Hui (2006) Handbook of Food Science. 7. and Paine. C T Barkby. pelekat dan label akan ditekankan. Great Britain. 8. Geoff A. Completely Revised Edition. and Lead-free. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. W. L. Technology. 6. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. IoPP. 2. L. H. Lockhart. Soroka. Coatings and Processes. 7.A. (2004) Plastics Packaging.Rujukan Asas: 1. Intl Life Sciences Inst. and Lead-free. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. Giles AND David R. 9. Woodhead Publishing. CRC Press. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). Blackie. A. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. MAFF Ministry of Agriculture. A.E. 2nd. 4. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives.Adhesives. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. 3. 5.

Michael W. konsep serta amalan. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. 5. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. John Abraham. 10. Rujukan Asas: 1. Amalan Pembuatan yang baik. biologi. Rujukan Asas: 1. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. laporan Latihan Industri. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. 3. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. CRC Press. penilaian. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. ketoksikan. World Health Organization. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. komposisi dan nilai nutrien. Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan. 103 . Margaret L. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. 2. SIRIM Standards. 9. Stanford University Press. Elsevier. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. agen farmaseutik dan kosmetik. dan pembentangan seminar hasil latihan. University Cambridge Press 2. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. Santoro and Thomas M. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. Joseph D. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. Cambridge University Press. SUNY Press. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. alahan. Springer. 6. 3. 5. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen. 4.8. Springer. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. sosial. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan. CRC Press. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices. Palgrave Macmillan. 7. ‘robustness’. (GMP). CRC Press. Michael A. 4. 6. Untuk penentuan mutu. Nally. penyelidikan penyimpanan. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk.

Rujukan Asas: 1. Brimelow (Eds. 3.B. R. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Woodhead Publishing. teknologi penstabilan produk. kuku dan rambut. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. Gustavo V. penghasilan dan penyelidikan ide baru. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic. bahan terkini seperti protin terurai. Topik yang akan disentuh termasuk definisi. penghasilan resipi. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology. Manual of Clinical Laboratory Immunology. M. Helen Roberts. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik. herba. Jill Robinson. 13. 6.C. CRC Press. tekanan tinggi. Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success. bahan kosmetik. Woodhead Publishing. CRC Boston. (1989) Phytopharmaceutical Technology. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. 8. proses termal dan tidak termal. Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. P. Earle. (1998). 7. 4. pengangkut produk kosmetik. Mary D.B. 5. pewarna dan perasa tiruan. UK. Florida. antioksidan. 3.H. Kress-Rogers. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. Washington. bahan kosmetik dan farmaseutik. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. bahan nutraseutikal. Wiley. (ed) (1997). Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik. J. Woodhead Publishing Ltd. List. 4. klasifikasi dan sifat produk makanan baru.11. D. Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan.O. Cambridge. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. Academic Press. Barbosa-Cánovas. Wijesekara. 12. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology.R. 2. P. Trentham Books. pemformulaan. Nelson Thornes. 2. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit. bahan 104 . 9. Aspek tentang kualiti. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. CRC. and Schmidt. E. Rujukan Asas: 1. Elizabeth Barnard. 5th Edition.eds. John Wiley and Sons. Tapia. María S. Richard Earle. ASM Press. (1991) The Medicinal Plant Industry. Rose N. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak.C. Walsh G. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. CRC Press. (Ed). Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh.

CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. H. penapis UV dan asid ellagik. Meyer R. Williams. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. Amacom. Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. University Cambridge Press Gary R. 5. Howard I. Rujukan Asas: 1. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. seminar dan laporan isu yang dibincangkan. pengenalan dan promosi produk. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment. Marcel Dekker 14. ekstrak semulajadi. penjadualan. teknologi pembungkusan. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. Marc Paye. 7. James P. Anthony O'Lenick. 4. Estrin. membangun misi. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. 3. undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. Trott. perpeluhan. teknik penilaian produk kosmetik. Heerkens (2001) Project Management. New York Howard R. Springer Norman F. Marcel Dekker. 8. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. Applications and Formulation. asid alpha-hydroxy. penilaian cita rasa pengguna. 2. 6. Moskowitz. kesan sampingan pelabelan. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics.kosmetik seperti agen anti-bakteria. Rhein. 105 . Pearson Higher Education. Rujukan Asas: 1. James M. 15. New York D. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk. 2. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. 3. P. William Andrew Pub O. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. perancangan projek. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. Mitchell Schlossman. F. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. Rosen. Marcel Dekker. rambut. Barel. CRC Errol Desmond Goddard. James V. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. bayi dan orang tua. 4. W. CRC Linda D. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. Financial Times Prentice Hall. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. 5. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management.

pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan. harta 106 . BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. E. Prentice Hall of India Private Ltd. M. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Doran. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan.R. 2. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. Academic Press. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. pengemparan.S. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. 17. majalah atau rujukan terkini. (2001). Chatterji. Prinsip Bioteknologi .A. 3. 2. B. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. L. antibodi monoclonal dan lain. and Perry L. kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten. ultra-penurasan dan penghabluran. MacMillan Publishers Ltd. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. and Mavituna. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). penulenan. P. 2nd Edition. bahan ekstrak tumbuhan. F. Penerbit USM. W. P. pengeringan kaedah kromatografi. 5. (1991). UK.K. A. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. Di akhir projek penyelidikan I. E. 4. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Bruce. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani.Rujukan Asas: Jurnal. McGraw Hill Cos. pengkomersialan teknologi. and Hu. Cussier. Beberapa parameter seperti kestabilan. New York. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. New York. Atkinson. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Harcourt Brace & Co. 16. penurasan. Pulau Pinang. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. pemecahan sel. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. Rujukan Asas: 1. 6. Belter.M. Wiley. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim.

New York Calabrese. D. takaran-maklum balas. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan. penentuan. Riaz and Muhammad M.. G. Penerbit USM. 5. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. Teknik. 1995 Environmental Health. Cooney. Blackwell Publishing. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. Dunhill. asas pengharaman. Molak. susu. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. V. Eds John Bulock & B. pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik. demografik pasaran halal. kosher dan vegetarian. Wiseman. enzim. C.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. seperti penilaian-penilaian. 6. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. 4. Harrison. and Ollis. New York 3. (1979). Islamic Food and Nutrician Council of America 107 .E. Mian N. Wang. Humprey A. Malaysia. Demain. 2.E. Wiley. Lewis Publishers. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. alkohol. E. Rujukan Asas: 1. McGram Hill New York. 5.T. Rujukan Asas: 1. 3. 4. 7.J. perbandingan di antara produk halal. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. P. Majlis Ugama Islam Singapore.D.. Ellis Horwood. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Bailey. Banks. Ltd. L. gelatin. New York. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan.A. bijiran. McGraw Hill Inc. 2.L. 4. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. J. & Lilly. Patricia A.F.Kristiansen. ayam. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. CRC Press. (1979) Fermentation and Enzyme Technology.I. 3. dan pendedahan. 2. Halal Industry Development Corporation (HDC). and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. perdagangan domestik dan antarabangsa. 3. A. dan pencirian risiko. New York. (2002) Bioteknologi Asas. L. Chaudry (2003) Halal Food Production. 8. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. ikan. Rujukan Asas: 1. CRC Lewis Publishers. and Baldwin. D. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. M. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful