Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

Ibrahim bin Che Omar Prof.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph.my 7245  kassim@umk. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph.Agr. Fish Immunology. Biologi Molekul. Dwi Susanto 10 Dr.D (UKM) Chemical Engineering M.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B. (UKM) Geofizik B.Sc. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan.edu.D. Pemprosesan Biomaterial.Sc. Fish Pathology.Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof.edu.D (USA) Fisiologi Tumbuhan M. Teknologi Enzim.edu.my -7230  anwar@umk. (Wales) Biologi Populasi M.my - 8 9 Dr. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D.D (UMT) Natural Product.Sc (Indonesia) Agronomy Ph.my 7245  leeseong@umk.my  7233 4 Prof. Lee Seong Wei Mikrobiologi.D (University of Queensland.D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph. Dr. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof. Md. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph.Sc.edu. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr.Sc. Gene Mapping. Fish Pathology M. (England) Kejuruteraan Pertanian B. (UKM) Chemical Engineering B.Sc.Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph.my 7234  aweng@umk. Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof. Natural Product.edu. Kualiti Bahan Makanan.edu.my  7225  awang@umk.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B.Sc.Sc. (Malaya) Pertanian Botani M. Plant Genetics. Madya Dr.my 7245  mariam@umk. Aweng A/L Eh Rak Dr. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi. Australia) Agricultural Science M.Sc.edu. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk. Ahmad Anwar bin Ismail En.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M.Sc. Produk Agrikultur Bacteriology. Aquaculture  n_azlina@umk.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B.edu. (USA) Sains Perkebunan Dip.my 7235 othman@umk. Noor Azlina binti Ibrahim Dr.edu. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M. DNA Fingerprinting.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B. (UKM) Biochemical Engineering Ph. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B.Sc.Sc. Biologi Struktur Molecular Markers.edu. Madya Dr. Dr.my  7248  dwi@umk.edu.my 7245 4 .

Muhamad Shahimin Pn. (UMT) Kesihatan Haiwan Air B.Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn.my .Bioteknologi Mikrobiologi. Kadir Pn. Sulaiman Cik Rohazaini bt. Marinah binti Muhammad En. Mohamad Faiz b.my .my syazana@umk.edu. Nusaibah bt. Bioteknologi USA B. my .edu. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi. B.edu.edu.edu.Sc.(UTM) Industrial Biologi M.Sc.edu. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B.edu. Sc. Mohd Faidz b.Sc (UTM) Boisains B.7088  nusaibah@umk. Sc. Hamdan Cik Arlina bt.my  7248 zulhazman@umk.my  mohdfaidz@umk.my - 26 27 28 29 30 M.my 7235  arlina@umk. (UKM) Applied Physics B. Zulhazman bin Hamzah Dr.Sc. (UTM) Kejuruteraan Geomatik B. (UKM) Kimia B. (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B.Sc. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt. (UPM) Penderiaan Jauh B.Sc. Udin En.edu. USA BSc. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt.my  7235 azhar@umk. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M. (UPM) Sains Perhutanan B.my .Sc.7087  amsyar@umk.edu.Sc. Ali En.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B. (UKM) Physics M. Sc. (UMT) Akuakultur M.my . Sc.edu. Nor Hakimin bin Abdul Lah En.D (UPM) Catalysis M. Aziz Cik Nursufiah bt. (UTM) Kimia M.edu. (UKM) Conservation Biology B. Mohammad Khairul Azhar b.edu.my  mohamadfaiz@umk. Norashikin Bt Mohd Fauzi En. (Hons) (UKM) Geologi B. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M. Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar.Sc.7237  wanisofia@umk. Ab. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En.Sc. Sc.Sc.7088  Nursufiah@umk.my norhakimin@umk. (UiTM) Kimia Gunaan M. Rochester Institute of Technology. (UKM) Biologi M.Sc.Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa.edu.my 7237  kamarul@umk.my 7235  ruhil@umk.Bioteknologi Rochester Institute of Technology.edu. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS.7088  rohazaini@umk.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph. (UNIMAS) Entomologi B.Sc.my  ashikin@umk.edu. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt.edu.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M. Kamarul Ariffin Bin Hambali En. Sc.7236 nurulakmar@umk. Sc (USM) Fizik Perubatan M.edu.my  7233 yeeching@umk.my  suniza@umk. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk. (UMT) Akuakultur B.my .edu. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 .Sc.Sc. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M.edu.

Sc. B.Sc.edu.Man. Kimia Alam Sekitar.Eng.my  7247  nazanis@umk.Sc. my janatunnaim@umk. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn.edu. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M.my 7235  ikarastika@umk. (UTM) Kimia B.Sc.my   khairiyah@umk.edu.Sc.my 7235  syuhadah@umk. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn.Sc. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B. (Hons) (UKM) Biologi M. Wee Seng Kew *Pn. (UM) Produk Biologi & Semulajadi B. Kimia .edu. (UMS) Sains Makanan & Nutrisi B. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En. (UPM) Alam Sekitar B.my - 6 .c (UKM) Conservation Biology BS.Sc. (UIAM) Bioteknologi M. (UKM) Fizik B. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn.Sc. Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS.edu. Forr. (UTM) Kimia B.Sc.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt. Sc.edu.edu.Sc. Nor Dini Bt Rusli *En. (UTM) Kimia B.Sc.Eng.my  nraihan@umk.Sc.my shahidashafiee@umk.Sc.my  7247  wee.edu. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk. (UM) Genetik & Biologi Molekular B.Sc.edu.my 7235  hafiz@umk.my  hasnita@umk. (USM) Fizik Gunaan M.my   nabilah@umk.edu.edu. (UKM) Biologi Pemuliharaan B.edu. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan. (UTM) Kimia Industri M.Sc.Sc.sk@umk. (UMT) Sains Biologi M.edu. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En. Sc (Newcastle) United Kingdom B. (Hons) (UPM) Fizik M. (UTM) Kimia B. (UKM) Sains Makanan B.my 7235  asanah@umk.my 7235  soon_jan@umk. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M. (University of Tokyo.Sc.Eng.Sc.my 7235  rozidaini@umk.Sc.edu.edu. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.edu. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B. (UTM) Kimia Industri M.edu.edu.my leonytham@umk.edu. Japan) Sains Multidisiplinari Dip. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn. (UPM) Perniagaantani M.Sc.Sc.Envi.Sc.my 7235  musfiroh@umk. (USM) Kimia M.my  nordini@umk.my  norfariza@umk.Sc (UKM) Matematik B.edu.Sc. (USM) Fizik Perubatan B.Sc.c (UKM) Biology M.Sc (UKM) Fizik M.m y  mohd@umk. (UPM) Kimia Petroleum M.Sc. Leony Tham Yew Seng *Pn.edu. (UPM) Pengeluaran Hutan B.Sc.my  7235  syazrah@umk. (UM) Sains dengan Pendidikan M.Sc.

(UTM) Horticultural Science B.my  yasmi@umk.edu.edu.my  faliq@umk.my - 7 .edu.Sc. USA) B. (Hons) (UTM) Matematik B.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk. Botani.Sc. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur.Sc.edu.my  illazuwa@umk. Biotech (Hons) (IIUM) B.

edu.edu. Ibrahim Pn. Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En.edu.my  7238  anes@umk.my  7224  nurizzati@umk. Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn.my  7248  matfarizal@umk.edu.my  7224  salbaharin@umk. Hassan Cik Nur Izzati bt.my  7224  hidayah@umk. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 .my  7244 8 9 10 11 12 En.my  7238  shahril@umk.my  7224  hanif@umk.edu. Suhaimi bin Omar En. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.my  7224  hasimah@umk.edu.my  7245  duhaija@umk.edu.Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En.my  7224  khaliq@umk.edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.my  7223  wsamri@umk.edu. Salleh En. Nur Idayu bt. Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk.edu. Aslina binti Abdullah En.my  7224  muhammad@umk.edu.my  7238  najihah@umk.my  7244  suhaimi@umk.my  7227  hisyam@umk. Zainudin En.edu.edu.my  7224  aiashah@umk.edu.edu.edu. Nor Anida binti Yusoff Pn.edu. Mohamad Rohanif b. Che Isa Cik Nur Aiashah bt. Mat Hassan En.my  7224  idayu@umk.edu. Mat Farizal b.my  7226  noranida@umk. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn.edu. Muhammad b.

9 .

Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr. Aslina Abdullah 10 . Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr. Dr. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En. Hj.Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof. Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En. Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr. Mariam Firdhaus bt. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr. Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr.

3. 4. Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Anwar bin Ismail. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Ijazah Sarjana Muda Geosains 3. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. 2. Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 . Aweng Eh Rak.Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010.

Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. v. iv. iii. . Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. ii.PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. iv. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar. v. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian. Dalam masa yang sama. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. iii. 12 ii. Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. 2. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit.

Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. beretika murni. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia. Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Menghargai. iv. 5. Mempelbagaikan sektor pertanian. ii. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat. iii. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. iii. ii. Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. v. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. Mempunyai kemahiran insaniah. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. iv. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. 3. 4. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. berketerampilan. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i.

Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. 7. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. iii. sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan. 14 . geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari. iv. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. 6. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. ii. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian. Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia.i. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. i. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil. mineral dan perlombongan. iii. ii. Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi.

ii. Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna. unik dan mempunyai nilai tambah. iii. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan. 15 . iv.

Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.00 dan : a) Gred C (NGMP 2. Dan.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. dan b) Gred C (NGMP 2. iv.00) matapelajaran Pengajian Am.00 dan Gred C (NGMP 2. iii. ii.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain. dan • Matematik 16 .

Fizik b.00. Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2. 17 . dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a. Matematik. dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Kimia c.2. ii. dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3. dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa. dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini. iii. Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi.00 (Gred C). dan. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i. Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.

5) Jumlah 18 (14. Sains Sumber Asli. Geosains. Teknologi Bioindustri.5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 . dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21. Sains Kelestarian.0) 80(64. Sains Peternakan.STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian.

Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak. Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar. Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali. Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali. Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik. Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi.

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi. Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan. Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. 36 . Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini. Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan. M. J. Thomson Learning Inc. Clark W. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. Prentice Hall International Inc. Thomson. 11th Edition.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1.T. 5. K. & J. & Larson. K. (2006).a. R. New York : John Wiley & Son Inc. B. Biology of Microorganisms.) PrenticeHall PTR. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma. Penerbit USM. 6th Ed. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino. dan perubatan. Crown Publishers. M. G. C. T. Duque: W. G. & Vodopich. Integrated Principles of Zoology. Darah. 1993. 2002. California : The Benjamin/Cumming Publ. Martinko. Rujukan Asas: 1. The Unity and diversity of Life. (2005). Boston: Mosby. M. & Madigan. Invertebrate Zoology. J. A case history approach. Biochemistry.O. 6.L. (2004 ). Dalam mikrobiologi. J. M. alam sekitar. Randy.M. & Ingraham J. (2002). R..L. Parker. & Case. 1994. New Jersey Prentice Hall. Biology of Microorganisms (10th ed. Madigan.M. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma.D.O.H & Grisham. Funke. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma. D. Introduction to Microbiology. 1997. I. 1995. pertanian. 6. asid lemak dan monosakarida. Inc. D. 2001. M.E & Barnes. 7. 7th Ed. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan.D. J. Botany. Microbiology : An Introduction. D. Ed. A. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat. Rujukan Asas: 1.V. 9. Penerbit USM. (1994). Biology. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies. New Jersey.. T. & Ibrahim C.C. Menlo Park. (1999). 2. & Parker. Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur. Christine A. Mc Graw-Hill Higher Education. Tortura.. G. C. J. Evers and Lisa Starr. Aspek metabolisme.R. Ibrahim. Thomson. 4. 38 . 3rd Edition. R. Roberts.. Karsong. 2. Vertebrates. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi.. Garret. New York : John Wiley. Pengantar Mikrobiologi Industri. 5. K. 4. Martinko. 8. Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi. (1997). J. 3rd Edition. S. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment. 3. 2006. adaptasi. 3rd. Co. E. Voet. Ruppert. Fundamentals of Biochemistry.M. G. C. Stern. Microbiology : Principles and Explorations. 2. Ingragham. Brock. 3. C. lipid. (1998)..

ikatan. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar. Thomson Moore. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. R. Concepts of Genetics. proses seperti replikasi. 6th Edition. J.C. Treichel. 6th Edition. gen berangkai. Calculus.) Prentice Hall McMurry.N. New York: John Wiley & Sons.W. BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur.P. 8th edition MacMillian. Fundamental of Organic Chemistry. M. 4. and Werner R (1992). Thomson. 4.C. Principles of Genetics.. C. 2005. R. Prentice Hall Solomons. Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review. BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik. G. R. J. Rujukan Asas: i. Chemistry.S. Werner. 2000. R. baikbaka dalam heterosis. Organic Chemistry. and Edwards. 2001. Connetticut. 3.G. Co.J. P. (2007). L. manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim. Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul.P. & Jurs. 2002. R. 2007. 5. Calculus with Analytic Geometry. Boston: Houghton Mifflin Anton. Applied Mathematics for the Managerial. (2006). 6. John Wiley and Son. inorganik. tatanama. populasi dan evolusi.T. 2006. tindakbalas. 8. aberasi. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. Organic Chemistry (3rd Ed. (2007. J.H. Rujukan Asas: 1. East Norwalk. Thomson. Organic Chemistry. ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving). genetik. 39 . 4. Stanitski. P. jadual berkala dan logam. W. iii. B. kromosom. Life and Social Sciences.. Co. ( ). Kotz. Rujukan Asas: 1. Jr. Bruice. C. tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan. 2nd Edition. 7. and Cummings M. (2005). Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan. termodinamik dan elektrokimia. T. Calculus for the Managerial.E. T. Snudsterd. and Fryhle. 3. (5th Ed) Brooks/Cole Wade.T.3. Tan.Y. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. A biological. New York.. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik.M.. I and Davis. Tan. The Molecular Science. New York. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. and Boyd.. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. P.A. Prentice-Hall International. S. S. Larson. H. Organics Chemistry (7th Ed). J. Klugs.L. W. pewarisan berkaitan dengan seks.. Thomson. and Simmon M. Life and Social Sciences. Chemistry & Chemical Reactivity. 5. 2. Weaver.C. Bivens. (2005). Hostetler. 9. 1999. S. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry. (1990). ii.. sifat bahan organik. 2. D. Dalam kimia bukan organik. Thomson Simanek.

4. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. E. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian. trigonometri. 4. BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan. Calculus: One and Several Variables.J. M Dugopolski. Bagi yang tidak normal. (1999). London: MacMillan. Pearson. 6. Algebra & Trigonometry. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. fungsi dan jenis. 11th ed. Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. Hille. Whitehead. graf dan sistem koordinat. 3.T. (2005). 2. Apprentice Hall. A. Thomson. Calculus. And Etgen. Hibbard. 7. 1994.Basic Mathematics. Life and Social Sciences. 1999. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. B. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ. New Jersey. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. McGraw Hill Marvin L. 5. Sullivan. Rujukan Asas: 1. tersirat dan peringkat tinggi. Prentice Hall. (2004). pembiakan. Addison Wesley 8.C. A. 6th Edition. R. aplikasi pembezaan. Co. 2. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. New York: Springer-Verlag. 2007.Sallas & Hill. 1997. Basic College Mathematics. Algebra for College Students. S. Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan. 5th ed. 7. sistem pituitari dan sistem saraf. menganalisa. kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. McGraw Hill. New York. Prentice Hall. M. dan aplikasinya. John Wiley. sistem penghadaman. 6. Calculus of One and Several Variables. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. termasuk aljabar.Croft. (2004). G. New York. 2nd ed. E. New York: John Wiley & Sons.. and Levasseur.. Introductory Linear Algebra with Applications. 40 . C. (2003). Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach. Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. John Tobey and Jeffrey Slater (2004). 3. G. Thomas. kalkulus dan statistik. Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. Tan. Salas. Bittinger (2005). New York: Macmillan. M. Ignacio Bello (2005).B. & Davison. Guide to Abstract Algebra. Kolman. Rujukan Asas: 1.5. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. 1996. Applied Mathematics for the Managerial. 3rd ed.

Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations. Blyth. Cutnell & Johnson. 9. Ithaca. USA. (1998). McGrawHill. P. W. J.G. Molecular Biology of the Cell. K. Prentice-Hall. (2005). Blackwell Science Ltd. Lewis. : John Wiley th 2. A.. dan de Freitas. Harcourt College Publishers. gerakan membulat dan kegravitian. sifat jirim. serta suhu dan haba. S Nagappan. New Jersey : Prentice Hall Cutnell .. P.F. BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah.. D. New York. Textbook of Veterinary Physiology. Bay. 2. Raff. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics.. 4/E.5 Ed. 3. New York. 6. Willmer. and Johnston. London.. Levitzky.H. A Geology for Engineers.. Pulmonary Physiology. and French. A. 5. (1998) Physics : Principles With Application. W.. Review of Medical Physiology. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition). (1997) College Physics. Wilson.. B.. Cornell Uni. Diagenesis dan batuan sedimen. J. J. 2nd Ed. Engineering Geology. Beavis. (2002). 10. 3. Saunders.. Ianya merangkumi sub bidang mekanik. John Wiley & Sons Inc. Duke’s Physiology of Domestic Animals. G. Fajar Bakt Douglas C. Prentice-Hall.J. pepejal dan cecair serta suhu dan haba. Freeman. Randall.. J. 3rd Ed. 4 Ed. M. 9. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition).. 8/e. dan Buffa.. Edward Arnold. 8. (2003). 17th Ed. W. London. 4.C. M. Giancoli. kinematik dan dinamik. 4. Garland Publishing Inc.J. Ganong. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif. M. (2002). and Gabrowski. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics. New York. (2002). New Jersey : Prentice Hall. 2. Roberts. 6. H. 1984. 1993. 8. (1995).. Prinsip-prinsip stratigrafi.D. 7. Environmental Physiology of Animals.. Swenson.C. M. 9th Ed. 3.G. (2001) Physics 5 Ed.B. Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan. (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). 4/e. and Watson. Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng. kerja.B. Korelasi dan fasies. Volume 2 (Chs. H. (1990). Stone. 9. USA. 4th Ed. Rujukan Asas: 1. K. F. G. G. Saunders.. Principles of Anatomy and Physiology. D. I. 11. 17-30) with Mastering Physics. Cunningham. G. J.. F. (1994) Fizik STPM. Guyton. F. 3rd Ed.R. AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection.Rujukan Asas: 1. Poh Liong Yong. S.. New York. C. Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell . Press. 1985. Rujukan Asas: 1. Textbook of Medical Physiology. 41 .H. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit. H. (1984). W.. London: Blackwell Scientific Publications.Philadelphia. Bell. 5.. Blackwell Publishers.. Alberts. Berggren. W. Engineering Geology. Peluluhawaan. 7.D. 8th Ed. th th 10. Tortora. tenaga dan kuasa.

3. E.Beavis.4. M. Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria. Prentice Hall. Rujukan Asas: 1. Fundamentals of Conservation Biology. E. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. C. T. K. 11. G. 2. Lond. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem.L. H. bekalan makanan. BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. & Brown. 2. ekologi. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar. kehadiran sumber masa depan. Rujukan Asas: 1. B. World Bank & WRI.O. Brown Publishers. 535 p. F. 1995. Lutgens.K.T. Selain daripada itu juga. TO’Riordan. And Winston. 5. 1997. Chapman & Hall. kitaran unsur dan sebagainya. ke-2 Chicago: Wm. 1995. Environmental Science (Student Edition).G. G. 5. Wiley Eastern Pte.W. R. UNEP. komuniti. C. 1982. dan Moore. 1997. Wright. Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi. protozoa dan rumpair. 3. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti).L. Amsterdam: Elsevier Science. Principles of Geochemistry. F.W. 2000.Lambe. & Carroll. (1985): Engineering Geology. M. T. Mason. 5th ed. 42 . sistem tenaga.M. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan. Biodiversity 2. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem. Principals of Conservation Biology. dan Tarbuck. 4. 12. Whitman (1973): Soil Mechanics. & R. & Wilson. 231 p. (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. London: Blackwell Science. Rujukan Asas: 1. tanah. 13. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan.C. UNDP. Englewood Cliffs. Meffe. DBP. Prentice Hall Rinehart. Blackwell Scientific Publications. B. New Jersey. C. Essentials of Geology. Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur. 2. E. air permukaan dan bawah tanah. virus. Environmental Science for Environmental Management.). KL).V. John Wiley and Sons. Cox. (2007). London: Henry Press. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi. 571p. biologi dan iklim ke atas alam sekitar. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed. Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). B. Inc. Hunter.J. Ed. kulat. (1995). ke-2 Massachusetts: Sinauer.Ltd.. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. J. M. Reaka-Kudla. And Nebel. iklim. (2007). 1995. kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar.R. Longman.

Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini. Mason. Heinemann. perisian 3D. (2007). Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. Description and Determination. 6. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D. P. (2007). Wiley Publishing. D. Thomson Course Technology. bahan. xi. McKinney. M. New York. ix. ii. Dewan Bahasa dan Pustaka. konsep geometri. L.. The Practical Geologist. (1993). vii. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. mereka realiti foto. 15. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Dixon. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition). Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains.G. Kuala Lumpur. persekitaran maya 3D. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. and Ibrahim. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history. W. A. asas model. struktur. komposis. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. 2. vi. Bumi. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur. and Ela. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. Berry. pembentukan bumi.. 43 .. Simon and Schuster. Inc. Wiley Publishing. Inc. W. San Francisco. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design. viii. Abdul Rahim S. M. Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. R. 5. 14. Harry N. ‘plug-ins’. Princeton Architectural Press. Sifat Fizik dan Kimia. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang. B. simulasi 3D dalam 2D. and Dietrich. ‘rendering’ akhir. Wiley Publishing. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. Inc. Wiley Publishing. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. pemodelan asas poligon. Dariush Derakhshani & Randi L. Principles of Environmental Science and Technology. K. Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. L. Ibrahim. Schoch. Yale University Press. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. unsur 3D.L. Environmental Science: Systema and Solutions. x. R. Inc.4. and Bernor. v. konsep asal usulnya. iv.V. (1981). G. Brian K. R.H. Dariush Derakhshani & Randi L. Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. 7th Edition. bayangan dan cahaya. Masters. L. Mineralogy: Concepts. sistem koordinat. Elsevier Scientific Publishing. Freeman 3. (1992). iii. (1987). Rujukan Asas: i. and Yonavjak. Rujukan Asas: 1. M. and I Johnsen. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications.

Batuan dan Mineral. Ke-2. Perles. Mineral dan Batuan. Rosner. 1990. 18. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan.Thomson. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. Press. Physical Geology. White. Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. MacMillan Publishing Co.D. Ed) 616 pp. F.P. menyedia cadangan perniagaan.. Environmental Systems. 16. D. M. Mottershead.). N. London: George Allen & Unwin. Roger G. 1994. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren. Rujukan Asas: 1. I. 1999. Rekabentuk eksperimen asas. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka. Freund. Sistem Tektonik. 1994. 2. Sistem Hidrologi.. Rujukan Asas: 1. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. Earth. 5. D. Cox. J. 2006. ujian julat berganda dan kontras berotogon. Hamblin. pembinaan idea perniagaan. S. The Theory of The Design of Experiment. Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran. Fundamentals of Biostatistics. blok rawak lengkap. New Jersey: Prentice-Hall Inc.N. 17. Prentice Hall. Freeman & Co.E.. 1982. 2. Ed. 2000. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh. 1979. 44 . Mercel Dekker. B. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists.K.R.. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. L. E.J. Judson. Rocks and Minerals.4. Press. and Harrison. aktiviti keusahawanan. and Reid. N. S & Kauffman. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor. J. Leet. Struktur Batuan. Geofferey. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. 4. San Francisco: W. Ke-3. CRC Press. termasuk rawak lengkap. segiempat sama Latin dan plot belahan. perbandingan min menggunakan LSD. Masa Geologi dan Sejarah Bumi. New York. 5. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. (2nd. 647 p. 3. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. M. R. 1994. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi. 6. 1982. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8).D. Watson. B. M. Statistics: A First Course. Oxford Univ.H. & Siever. Ed. An Introductory Text. penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi. 6th Edition. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi.

The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. 3. Prentice Hall. Abu Sin. pengurusan. Al Halborg. Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan. rekabentuk kerja. autoriti. Shaari et al. 2. Dennis Adcock. Marketing: Principle and Practice. Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. (1984). 2.D & Hiduke Gail. Amalan pengurusan ialah membuat keputusan.KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. 2. 3. perletakan harga. 2nd edition. Robbins. disiplin. Syura. dorongan. Ahmad Ibrahim Dr. Al-Idarah Fi al-Islam. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. pengurusan dan pengorganisasian. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. (2001) Marketing Management in the 21st Century. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. pengurusan dan perundangan. Prentice Hall 45 . (2006). Cohen William A. 3rd Edition. Griffin Ricky W. AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. Rujukan Asas: 1. 4th edition. prinsip pemusatan.N. Management. (2006). kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). Ohio: Thomson Higher Education. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran. Ryan J. Prentice Hall. keadilan. pemasaran. Rujukan Asas: 1. ganjaran.Sudaniyah li alkutub. penyelarasan dan penilaian. komunikasi. Kotler. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). perancangan. persamaan hak. 3. Fundamentals Of Management. Mary Coulter (2002). 2. P. (1995). kepaduan arahan dan tindakan. persamaan dan kerjasama. P (2001) A Framework for Marketing Management. Capon. 4th Edition. Caroline Ross (2001). 3rd. Prentice Hall. kooperatif dan kepimpinan. Rujukan Asas: 1. pengorbanan individu.J.M. (2006). Al-Khurtum: al-Dar al. Hamid. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. pembiayaan dan perakaunan. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. Hulbert. 3. Small Business and Entrepreneurs Business Plan.

3. USA: Prentice Hall. (2002). Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini.4. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan. and Reinvention. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. Rujukan Asas: 1. Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. M. G. MacMillan. Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci. 2. 2. (2006). D. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan. pulangan dan risiko.R. Knott. (2004).A. International Finance. M. Enterprise Planning and Development:. Dollinger. Boston: IRWIN Gundry. (2001). L. sokongan pengurusan. McGraw Hill 6. D. Growth. ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. K. APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang. F (2006).L. MacMillan Pollio. Financial Management. and Kickul. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 . and Hitt. meneroka peluang perniagaan baru. J. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao. Rujukan Asas: 1. (2002). 2. 3. (2006). APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Rujukan Asas: 1. AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi. Pilbeam. International Project Analysis and Financing. Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). (2002). G. perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik.K. Sexton. Butler. Penyediaan bantuan kewangan. kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai.

Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. teh. Tropical Soils and Fertilizer Use. Selain daripada itu. 2. pisang dan mangga.D.A. Dicotyledons. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press. nenas. Tropical Crops. Boehle. Rujukan Asas: 1. E. London: Longman William C.N. Cambridge Univ. 2. E. Purseglove JW. Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar. Barnard & Nix (1973). (2006). M.M. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. 4.R. Soil Science and Management 2nd Edition. Longman: London 2. Kaedah penyediaan tanah. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. 2. lada hitam. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini. Kuala Lumpur: Oxford University Press. V.G. kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh. Climate. P. pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. Farm Planning and Control. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan. Rujukan Asas: 1. M. BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. Press. Plaster. Longman Higher Education. kopi. ekologi. pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. Essington. Samson J. koko. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit.R. (2003). 1984. Tropical Fruits. pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). (1992). penyediaan tapak semaian. pembiakan. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan. & Joseph KT. amalan agronomi. khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. Soil and Crop Production. getah. teknologi benih. 3. 1976. Canada CRC Press.J (1992). khususnya amalan ladang pertanian. Ahn. & Canter M. Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan. (1984) Farm Management. fisiologi. 1985. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition. 3. & Eidman. Pelajar akan diberi penerangan tentang botani. UK. Rujukan Asas: 1. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. Gregorich. 3. John Wiley 47 .

BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. jenis di pasaran. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. perlakuan kimia). Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis. Teknologi pengendalian buah-buahan. A. Blackwell Publishing. Crop Post Harvest: Scince and Technology. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. CRC. D. Acquuaah. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. Cluces. Kimia Pertanian. suhu rendah. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. (1978) Modern Agricultural Management. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. New Delhi. Greene and Richard P. cara penggunaan. iaitu baja kimia.R. Prentice Hall. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci. G. (2005). Reston Pub. 3. langkah keselamatan dan kesan sampingan. rawatan komoditi. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. racun kimia dan hormone. piawaian dan juga pemasaran. pembungkusan. William Andrew Publishing. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. & Infanger. 1996. pengurusan serta kaedah 48 . Principles of Crop Production: Theory. McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. 6. & Kenneth. J. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology.(1972) Principles of Farm Management. New Jersey. almosfera terkawal. masalah penggunaan. 1. Processing and Quality. 7. K. Rujukan Asas: 1. pengredan. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. perkaitan di antara pathogen. C. A.R. Osburn. techniques and technology. and Farell. 2. pemilihan. Golob.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. USA Manjumdar. G. termasuk pemilihan. 4.D. Vol. Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management. 4. Natural Resources Institute. (1998). kelas. I. virus dan nematode. Orchard. Casavant. Pohanish. perumah dan alam sekitar. (2004).3. Science Publisher. Nasir Hassan. and Ward. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan. Rujukan Asas: 1. organisma prokariot. T. 4. penggunaan dalam sistem hidroponik. Principle and Practice. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jørgen Stenersen. UK.N. 6. Food Safety and the Environment. P. Cato Institute Publisher. DeGregori. (2002). 5. kaedah penggunaan. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. 5. Stanley A.L. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. J. Co. Efferson. 3. Restn Pub. (Eds) 2002. (2002) Bountiful Harvest: Technology.S. jenis. Co. konsep keupayaan inokulum.E.S. C. pemasakan/penyahijauan. 4. 2. J. Kalyani Pub. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan.

3. South Asia Books. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. (2005). (1982). Penekanan diberikan kepada biologi. Ed. 2. 49 . Application. W. Science Publisher. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman. A Textbook of Modern Plant Pathology. R. George Nicholas Agrios. Vol. 1983. fizikal. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. pensterilan dan pelindungan. E. & Soh. Bhojwani. S. teknik pengasingan. (Eds) (2003). Ibrahim Che Omar. 8. Penerbit USM Spier. Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. Rujukan Asas: 1. 2. 32. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. Agrochemicals: Composition. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan.H. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. (1982).Y. penghibridan. 4. Rujukan Asas: 1.An Overview. Smith. vaksin. M. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. Elsevier. Cambridge University Press. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F. 2004. 3. pengubahsuaian persekitaran. Blackwell Publishing. Plant Pathology. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. Priciples of Vegetable Crop Production. Springer Verlag Spier. (1977).. pH. & Mantell. fisiologi. (2002) Prinsip Bioteknologi. KS Bilgrami. Hubert M. 14. Toxicology. Yasir Mohd. S. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. & Zenk.E. R. 304-312 Barz. Rujukan Asas: 1.kawalan penyakit tanaman masa kini. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Animal Cell Technology. (1980). H. 6. John Alexander Lucas. & Woodcock D. Plant Pathology and Plant Pathogens. 4. 7th ed London: Edward Arnold. Springer Verlag. antibodi monoklon dan interferon. Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. 2. 5. 1985.(1998). Collins: London.E. Journal of Chemical Technology & Biotechnology.S. W. suhu. Fiechter. HC Dube. 1999. (2006). Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. 7. (1985). Reinhard. Synergy Media Books. Plnat Cell Biotechnology. The Scientific Principles Of Crop Protection. Van Emben & Service MW. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. Production. 3.

Cabi Books. John Wiley and Sons. S. 1994. Evenson. penguna dan alam sekitar. L. kualiti air dan pemuliharaannya. Y. Rujukan Asas: 1. Routledge. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. KEE. 4: 46-56. sejuk dan serangan perosak. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran. penjimatan tenaga buruh. (2003) Principles of Water Resources. CHEW. QUAH. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. ternakan dan mikro-organisma satempat. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau. The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan. rekabentuk dan operasi pengairan ladang.V. 2. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. T. L. 3. 1982. PORIM Bulletin. Rujukan Asas: 1. CRC Press. 10. Part II: Effect of different environments.H. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). London. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. (2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities.K. H. New York. and TEY..S. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower. kandungan air tanah. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan.T. VanderZwaag. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. Cech. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. G. system taliair.J. R. D. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best. 50 . Proc. teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat.. UK 5. FOSTER. amalan pengairan. K. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa. P.9. pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif. Kuala Lumpur. kaedah pertanian berpengairan. fertigasi. 4. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. 6. hidroponik dibawah struktur lindungan. An integrated fertiliser management system for oil palm. No. & Chao. Gabet. Hachette Livre.E. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. Benton Jr. J.

3. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. analisis harga. Marketing System for Agricultural Products R. Gloessman. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. 2004. D. Co. . 51 . 2. 4. penjenamaan. 2001. Richard C. penyimpanan. pusingan tanaman dan pembajakan minimum. Balckwell Publishers Desmond.R. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan. Di samping itu pengurusan perosak.A. Principles and Policies. Boulder: Westview Press. Food Packaging Technology. 13. Haworth Press. fungsi dan kaedah pembungkusan. J. D. USA.. 5. Co Clement. Kohls. Alteri. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology. 1994. The World Bank. Agricultural Trade. Washington D. 1992. McGraw Hill Press Robertson G.A. West Vies Press. sistem penanaman polikultur. Rujukan Asas: 1. piawaian. Agroecology. 2. 1995. 2000. Haworth Press Inc. Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. dan agro-perhutanan. BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci. M. S. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai. Asian Productivity Organization 1997. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian. R. 2000. 1991.R. 1990. pertanian tradisi.T. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. pertanian organik. New Dimensions in Agroecology. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci. promosi dan aspek risikan pasaran. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem.L. Rujukan Asas: 1. 12. CRC Press. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. tanaman penutup dan sungkupan. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. C 2006. and Hurt. 3. Uhl. Taylor Francis (UK) Rao R. 3. 4. Kursus ini akan menekankan kepada amalan.11. Alteiri. dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran. Food Packaging. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. Rujukan Asas: 1. M. Marketing of agriculture Products (10th Edition). The Science of Sustainable Agriculture. Pharmaceutical Packaging Technology. Inc New York. 2. New York. Lutz Ernst (Ed).C. Marcel Dekker.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

. W. 1994. London MS 1480. 1998. Lund. 12th Edition. The Pharmaceutical CODEX.. Armstrong. Amalan Pembuatan yang baik. Department of Standards. 2. (GMP). Principles and Practices of Pharmaceutics. Total quality assurance for the food industries. Food Safety Assessment. American Chemical Society Gould. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. J. CTI Publications Baltimore. W. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. and Gould. Finley.W.analisis risiko dan kesihatan manusia. S. 3.W. 1992. 4.F. Rujukan Asas: 1. HACCP Standard. The Pharmaceutical Press.A.J (eds). D . R. Malaysia 55 . Robinson.

and Mavituna. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002).J. P. E. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. mod pengkulturan (sistem tenggelam. Kuala Lumpur 2. Pulau Pinang. New York. (2001). R. pengeringan kaedah kromatografi. bahan ekstrak tumbuhan. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. I. and S. Harcourt Brace & Co. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan. W. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. Godfrey. 3. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. suapan sekelompok. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . UK. E. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. 3. 2. Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat. 4.M. 3. (1981). sekelompok. ultra-penurasan dan penghabluran. 6. McGraw Hill Cos. Rujukan Asas: 1. New YorK. Beberpapa parameter seperti kestabilan. West (Eds) (1996). BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan.R. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. T. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan.K. Academic Press. A. Biotechnology and Food ingredients. New York. Bitch. antibody monoclonal dan lain. Dewan Bahasa dan Pustaka. Stockthon. pemecahan sel. 2nd Edition. Cussier. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan. And Williams. Wiley. (1991). 5. 2. 2 nd Edition.S. sistem fermentasi keadaan pepejal. Penerbit USM. B.G. (1991). G. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. 56 . London. Chatterji. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri. Ibrahim Che Omar. MacMillan Publishers Ltd. 4. P. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. Prinsip Bioteknologi . Rujukan Asas: 1.A. Atkinson. Van Nostrand Reinhold. penulenan. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. spensterilan. New York. Belter. Bruce. M. Gildberg. Academic Press. pengemparan.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. Doran. Darah Ibrahim. and Perry L. penurasan. and Hu. L. Enzyme and Food processing.and Parker . Prentice Hall of India Private Ltd.. Blakesborough N. F. K. (1995) Bioprocessing Engineering Principles.

kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. E. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. Food Safety Assessment.E. biologi. (Eds) (2003). American Chemical. (GMP).F.S. Stanbury. Reinhard. S. W.W. pH. 1994.selanjar).E. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan. H. & Zenk.. (1996). 1992. W. Science Publisher. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. CTI Publications Baltimore. ketoksikan. Rujukan Asas: 1. R. D . kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Malaysia 57 . and Gould.A. Lund. Mohd Yusoff Ab Hamid. R. The Pharmaceutical Press. Springer Verlag. suhu. 12th Edition. Ed. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. 14. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Ibrahim Che Omar. (1982). alahan. W. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). 1998. Ibrahim Che Omar. sosial. Robinson. Society Gould. W. (2002) Prinsip Bioteknologi. & Soh. Bhojwani. Principles and Practices of Pharmaceutics. A. (1986) Iimmobilized Biocatalysts. 4. reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan. M. The Pharmaceutical CODEX. P. Armstrong.: An introduction. R. Vol. Animal Cell Technology. Fiechter. 5. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. 5. Prinsip Bioteknologi. & Mantell. 3. and darah Ibrahim (2002). 304-312 Barz. Principle of Fermentation Technology. Cambridge University Press. penghibridan. S. 6. Plnat Cell Biotechnology.. Amalan Pembuatan yang baik.. konsep serta amalan. antibodi monoklon dan interferon. Untuk penentuan mutu. Rujukan Asas: 1. 4. 2. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih.F.An Overview.J (eds). Springer Verlag. Pulau Pinang. 32. Bioteknologi Asas. J. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. Penerbit USM Spier. HACCP Standard. 2. (1982). and Whitaker. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat.Y. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. komposisi dan nilai nutrien. Department of Standards. 4. (1977). Springer Verlag Spier. W. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. 2. S. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Penerbit USM. (1980). 3. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Hartmeier. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. Smith. Penerbit USM.H. Rujukan Asas: 1.W. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. Total quality assurance for the food industries. Finley. London MS 1480. vaksin.

2. Prentice Halls International Series Doranm P. K. Darah Ibrahim (2002). Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. W. and Smith. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan. Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan. 8.L. A. N. kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Penerbit USM. Michael L. University of Tokyo Press. (1984). pertanian. 3. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan. Aiba. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. and Whitaker. Rujukan Asas: 1. Mohd Yusoff Ab Hamid. kaedah pengadukan dan pengudaraan. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. J. 4.F. 4. Unit Operation in Chemical Process Engineering. Penerbit USM. Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. Rujukan Asas: 1. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. Ibrahim Che Omar. Sunderland Sinauer Associates. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. A. Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan . (1995) Bioprocess Engineering Principles.C. Pengantar Mikrobiologi Industri. M. Ibrahim Che Omar (1994). Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. A. (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. and Crueger. Penerbit USM. Humphrey. Crueger. Selain daripada itu. 7. Pulau Pinang. 5. Stanbury P. Prinsip Bioteknologi . 5. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian.F. Ibrahim Che Omar (2002). Ibrahim Che Omar. 58 . Pulau Pinang McCabe. S. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. 5th Edition. (1993). Pulau Pinang. Academic Press. W. McGraw Hill. Bioteknologi Asas. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan. Schuer.E. Fikret. Darah Ibrahim (2002). 2. (1973) Biochemical Engineering. and Millis. kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. 3. Mohd Yusoff Ab Hamid. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). Penerbit USM. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. Pulau Pinang.6. Bioteknologi Asas.

Rooszenburg. laporan Latihan Industri. Ibrahim Che Omar (1994). Prentice Hall. sisa cecair dan air buangan. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. 4. Penerbit Universiti Sains Malaysia. F. Ellis Horwood. R. 59 . (1992). dan penilaian mutu bioproduk. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. and Frigon. G. Wiseman. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Rujukan Asas: 1. Pulau Pinang Jerry. Bioteknologi Asas.K. London. (1979). Yusoff Hamid. 3. BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2.N. Quality through design. (1997). (1996). Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan. 2. Ibrahim Che Omar (2002). Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan. dan pembentangan seminar hasil latihan. and Ollis. (1997).Rujukan Asas: 1. New York. Basic Environmental Technology: water Supply. Joh Wiley and Sons. Kristiansen. Penerbit USM. kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. Penerbit USM. Banks. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Bailey. Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim. haiwan dan mikroorganisma. J. 2. J. Kmetobicz. and Eekels. Rujukan Asas: 1. A. New York 10. Berdasarkan ciri ini. ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. (1995) Product design: Fundamental and Methods. New products development design and analysis.L. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. 4. Achieving the the competitive edge. D. Pengantar Mikrobiologi Industri. E. 11.E. N. Bagi kaedah biologi. J. (1993). New York.N. Sisa buangan meliputi sisa pepejal. McGram Hill New York. BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. rekabentuk pembungkusan. Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri.F. the key to successful product development. 9. T. Eds John Bulock and B. Prinsip Bioteknologi. rekabentuk proses.M. Mohd. kimia dan biologi. Jackson. John Wiley and Sons. Wiley. Fox. Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw Hill. (2002). 3. 2. waste Management and Pollution Control. H.

CRC Press. H. 2. Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. CRC Boston. David A. Finegold. Bioindustry Ethics. keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh. bahan kosmetik dan farmaseutik. Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology. Abdallah S. Margaret L. John Wiley and Sons. Bensimon. Rose N. 60 . Rujukan Asas: 1. 2. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. (1998). permohonan sokongan kewangan. 2.B. (ed) (1997). Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan. 13. usaha sama syarikat. and Schmidt. Ove Granstrand (1983).C. D. dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji).H. 4. Colling (1983). pemformulaan. baha nutraseutikal. David L. Bioindustry Ethics. 3. P. pengurusan sumber manusia. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. M. tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran. ASM Press. perancangan perniagaan. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik.Daar David L. herba. inovasi dan pemindahan teknologi. 5th Edition. 14. Rujukan Asas: 1. Beatrice Godard and Bartha (2005). Finegold (2005). bahan mentah. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. (Ed). Isu seperti menjaga hak pemasaran. Technology. Washington. (1991) The medicinal Plant Industry. 3.eds. Cecile Bensimon. kawalan mutu bahan. Aspek tentang kualiti. Tristram Engelhardt (1995). Selain daripada itu aspek logistik. Rujukan Asas: 1. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang.12.Eaton. P.C. Florida. The Foundations of Bioethics. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. Manual of Clinical Laboratory Immunology. R. John Durkee (2006). BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi. Walsh G. 3. List.R. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri. (1989) Phytopharmaceutical technology. Wijesekara. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Industrial Safety: Management and Technology. Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk.O.

rekabentuk dan operasi alam sekitar. 2. U. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. (2003) Industrial Ecology. and Ayers. Teknik. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. 1995. dan pendedahan. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 2. K. rekabentuk. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. 61 . B. Graedel. Prentice Hall.W. perundangan. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan.U. dan pencirian risiko. penentuan. L. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. penyediaan laporan. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. New York. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Ayers. R. seperti penilaian-penilaian. tadbir urus. takaran-maklum balas. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Cheltenham. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. Rujukan Asas: • DOE. R. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. biologi dan sosioekonomi. perundangan dan ekonomi. 1977. A Handbook Of EIA Guidelines. and Allenby. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. proses penilaian. 16. 3. AT & T. E. kajian ked EIA dll. T. EIA. pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi.15. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. Rujukan Asas: 1. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. McGraw Hill. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. DOE (Headquarters) Canter. Di akhir Projek Penyelidikan I. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan.

Brown. 4. Jensen. & Cresser. BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip.A. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. C. (1983).S. Publishers. C. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan. Introduction to Agribusiness. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. J.E. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. J. M. J.. Ricketts. McGraw Hill Inc. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. 2000. 3. Brower. and Southgate. Iowa: Dubuque WM. 62 . 3.W. & Zar. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. 2001. (2002).H.R. New York. C. Reddy. Bioability. D. 3. Prentice Hall Career and Technology 5. Analytical Techniques in Environmental Monitoring. Uhl. Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang. Molak.. (2007). Marr. 4. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). L. Lewis Publishers. New York: Chapman and Hall. S. C. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. I. E. New York Calabrese. (1977). V. Environmental Chemical Analysis. New York.L.J. Dean. 2006. and Hurt. Co. 1995 Environmental Health. Field and Laboratory Methods for General Ecology.Rujukan Asas: 1. 2. kredit. Kohls. R. L.J. Thomson Learning Cramer. fizik. Di samping itu menganalisis. 2. dan biologi bahan pencemaran. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R..L. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia. J. Rujukan Asas: 1. Harrison. 2. C. pemasaran. and Baldwin. Rujukan Asas: 1. CRC Lewis Publishers.D. (1993) Performing Ecological Risk Assessments.

2. Fryxell. Anthony. 5. Conservation and management. London. G. A. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara. D J (1992). Deal. Blackwell Publication. (2002) wildlife and Nature Resource Management. Mabberley. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. Principles of ecology.. Oxford : Clarendon Press. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam. habitat dan ekosistem. L. Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. R. Wild Life Ecology. perundangan dan institusi birokrasi. Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. 3. pemangsaan. Tropical rain forest ecology. Rujukan Asas: 1. E. 5.Ash. Wright. Whitmore. tingkah laku haiwan. Tropical rain forest of the Far East. (1994) Wildlife Ecology and Management. Clarke. peranan pengurusan dalam pemuliharaan.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. R. Blackie Academic. kestabilan. karbon dan unsur nitrogen. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. Swanson T M & Barbier E B (1992). 3. Kalamazoo. CRC Press. 2nd edition. 4.S. T C (1985). Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. 2nd edition. H. Urban WildLife management. Kieran. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. habitat. Illinois Press. J. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi. persaingan. Odum. E P (1997). Rujukan Asas: 1. 63 . hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem. penjagaan anak. energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem.K. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera. Fundamentals of ecology. The wildlife society. 2. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. and Caughley.G. mangsa-pemangsa. dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. London : Earthscan Publication. Western Michigan University. Brewer. Thomas Delmar Learning. Research and management techniques for wildlife and habitats. W B Saunders Company Press. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara. 2. G. Blackwell Publication. (2005). Caughley.E. Bookhout T A 1996. 4. populasi. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara. R (1979). 3.and Sara J. kitar. pembiakan. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi. Anggaran penilaian sumber taman. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya. Rujukan Asas: 1. (2005). Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. J. Economics for the wilds. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi.

M. sifat kimia. pemakanan tumbuhan dan baja. J. Bioability. New York. J. A Practical Guide to Understanding.L. Lowa: Dubuque WM. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring. Calow. Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). applications. Mitchell. New York: Chapman and Hall. J. R. Massachusetts : Sinauer.S (1983). R.K. Boston : McGraw-Hill. C. I. Di samping itu menganalisis. Dean. D. 64 . D. Benjamin. J. 2. S. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. Environmental Chemical Analysis. R B 2002. 3. 3. 2nd Ed. Wildlife Conservation Society. (2002). Sally Bunning (2003). Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. J. L. (1998). 2.E White and Giuseppe Bertola (2005). menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. 3rd Edition. 2. BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia. tinjauan. concepts. Conservation biology : Foundations.. (2004). pengelasan dan penilaian tanah. (1993). 4. F V 2002. Primack. Robinowitz A 1992. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. 5. & Zar. Fundementals of Soil Behavior.E. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan.H. and Belluck. fisikal dan biologi tanah. 4. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. 6. Dyke. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science). Academic Press. (2001). Brower. P. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. John Wiley & Sons. CRC Press. Vallero. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan. Dalam kursus ini. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem. Wildlife field research and conservation training manual. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports.A. (1977). 3. Blackwell Publishing. Rujukan Asas: 1. S. Essentials of conservation biology. Co.2. Reddy. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. 4. Environmental Contaminants. (2007). Publishers. Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource. 3. Brown. Rujukan Asas: 1. & Cresser. Rujukan Asas: 1. Marr. fizik dan biologi bahan pencemaran.A. Field and Laboratory Methods for General Ecology.

Turk. J.. R.. C. Costanza. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. C & Levins. Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). J. 4. B. Gaudet. & Calow. Philadelphia. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. Turk. Rujukan Asas: 1. Reeve (2002).. (1992). Fryxell. John M. 3. (Eds. 2. A. Berlin. Cech. Springer-Verlag.). Roger N. 8. Rapport. amalan pengairan. and Tony Sinclair (2006). BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari.. J T. 5. Graeme Caughley.V. & Haskell. (2002). D. London & Toronto. Nichols J. Costanza. P. Norton. C. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. and Conroy M. Gaudet. Island Press. udara dan beberapa persoalan gunatanah.. W Saundrs Company. Rujukan Asas: 1. Boston. John R. Rapport. 65 . Eric G.4. Bolen and William Robinson (2005). D. sosial dan kesihatan. Environmental science (2nd Edition. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. K. (2005). 3. L. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. 7. Rujukan Asas: 1. 6. J. R. Dean (2003). Washington DC. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. Analysis and Management of Animal Populations.P. E. Williams B. Soil Evosion and Conservation. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences). Conservation and Management. T. system taliair. R. Sinclair. 2. John Wiley and Sons. New York. Wildlife Ecology and Management (5th Edition). saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. Epstein. Wildlife Ecology. J. R. kualiti air dan pemuliharaannya. Morgan (2005). & Wittes R T (1978). kandungan air tanah. Braun. persekitaran kimia dan fizik. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. R. Techniques for Wildlife Investigation and Management. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). 9. R. A. (2003) Principles of Water Resources. D. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. state and national parks. B. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges.. P (1995) (eds.C. 4. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

A Babcock. Michigan: Lewis Publishers. R. and J. W. B.M (1994). New York: John Wiley & Sons. 7. B. G. (1993). (2002).W Fraser. 6. Suter II. Toxic Substances in the Environment. Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective.5. Ecological Risk Assessment.N Lekakis. Kluwer Academic Publisher. Francis. 69 .

(1999). kerbau. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. C. and Moktar. Wagner EK and Hewlett. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. E. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. Zamri Saad. Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. 7. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri. Sompayrac.. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. (2001) "WTO. 4. Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. 9. Dehuri (2001).K. Blackwell Science. CRC Press. 2. Methods and technique in virology. Rujukan Asas: 1. BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. Marcel Dekker. (2000). Ackermann et al.K. Special Feature. Journal of Asia-Pacific Research Network. 3. L (1995). How pathogenic viruses work. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. Hirsh. (1993). BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini.C. Vetrinary Microbiology. dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. Mishra and R. Rasedee. Levinson W. Payment. Rao Institute of Poultry Management and Technology. haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. Yc (1999). 5.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Mohanty. kambing. Ackermann HW & Berthiaime. P. R. Rose B. 2. Tizard. P. CRC Press. Mehta.V. L (2002). biri-biri dan lembu tenusu. Parasitologi Veterinar. 2.. M (1990). Boston: Jones and Bartlett Publishers. 3. DC. Mishra S. 10. and Jawetz. K. WB Saunders Co. Veterinary Immunology. Immunology. Virus life in diagram. Atlas of virus diagrams. (2000). A. Patologi Veterinar Umum. Poultry Times of India. A. Basic Virology. Rujukan Asas: 1. Dewan bahasa dan Pustaka. Selain daripada itu aspek baka. itik. (1998). Mc Graw-Hill International Editions. Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. Inc. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan.. Malden Mass. Guzman. 6. And Zee. 8.. & Trudel Michel (1993). MJ (1999). Pengurusan 70 . 3. Blackwell Scientific Publication Inc. paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. I. Kuala Lumpur. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry". Part VII In: Microbiology and Immunology. berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan. Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report". "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry". Hofman. Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas.

Pirchner. Ed. The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle. 71 . 3. D. and J. (2003). Population Genetics in Animal Breeding. and G. and other ruminants (Bulletin / United States. 5. (1967). New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence. Evans. Falconer. Ed. 3. U. A. Dept.. 2. Dept. (1987).ladang termasuk penyediaan kandang. K. A.. Aumitre. pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan. Rujukan Asas: 1. and K. Sydney: Academic Press. digestibility and safetuy for animals and the food chain. Yun. Future Developments in the Genetic Improvement of Animals. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. (1990). Oliver and Boyd. 3 edition 4. F.(1982). Piva. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . 3. (1986). Hammond. Plenium Press. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan. Seterusnya.W. New York. Archieves of Animal Nutrition. Z. Ushameckis. H Ransom. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan. Flachowsky. Rujukan Asas: 1. B. Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian. Genetic Engineering of Animals. Plenum Press. (2002). penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. Chesson. Dewan Bahasa dan Pustaka. Aulrich. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan. A. Genetics of Livestock Improvement. Barker. & McClintock. Bindra. New York. Bureau of Animal Industry L. Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza. (1991). Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. sheep. nutritional equivelance. A. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian. Edinburgh. Ke-4. Aulrich. (2005). persenyawaan in vitro. Forsman. 2. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. 2. Lasley.New Jersey:Prentice-Hall. Introduction to Qualitative Genetics.. J.R. Nicholas. J. & Hollanender. Rujukan Asas: 1. Flachowsky. D. 6. 5. K. Blomberg. New York:Oxford University Press.W. Molecular Genetics and Genomics. A. Chesson. 4. Introduction to Veterinary Genetics. Kementerian Pendidikan Malaysia.. konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik.S.E. Animal nutrition with feeds from genetically modified plants. J.S. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative. Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. A. F. (1996). struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein. (1983). A. Bureau of Animal Industry). Livestock Production Science.F. penggunaan bioteknologi (pengklonan. of Agriculture. G.S. G. of Agriculture.

New York. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods.A. Ed. FAO/WHO 1992. 7. Aminuddin. 1997. Faber and Faber. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. Corlett Jr. Greenhalg and Morgan. Highfield Publication. J. susu dan haiwan akuatik. 8. R. GMP dan SOP. York. Bhd. Dairy cattle: Principles. (A) 437/85). London. 2.N. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga.( 1989 ). Animal Nutrition: 5th Edition. Lea & Febiger. Pengeluaran Ternakan . 6. Goat Husbandry 5th Ed. 1993. 1992. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. Mac Kenzie. 4. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan. hormon. Longman Oxford. AVI/Van Nostrand. Selain daripada itu.A. Bath. Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol. pemilihan baka. kuda. problems profits. Washington D. 6. M.A. Sains Pertanian . 1-Vol.T. 1985. South Yorkshire. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. (1982 ).U. 1989. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. Oluyemi. swiftlet. D. Selain daripada itu. 72 . 5. McDonald. dan pengurusan makanan ternakan. 4. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. C. Chee et.C. Pierson. Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP. D. Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. 1980. David Allen and Brain Kilkenny. Granada. The Science and Practice of Pig Production. Rujukan Asas: 1. Edwards. Sprenger. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan. kandang. N. Planned Beef Production. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies.6. 3. 2. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. 1993. Ini meliputi haiwan kesayangan. 7th. Hygiene for Management. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. Longman Scientific & Technocal. isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan. Hazard Analysis and Critical Control Point System. dan kestabilan produk akhir. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. and Roberts. telur. HACCP Principles and Application. (ed). 5. Warta Kerajaan Malaysia.A. 1995. 7. Rujukan Asas: 1. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. Whitemore. NACMCF. 3. F. & D. Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. practice. John Wiley & Sons. 14 Rome.al.

BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran.. kerang dan makanan laut. 5. Eberle. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya. A. Howard. Avault J. N. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. Small Scale aquaculture. ketam. and Stickney. (2002). Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. Pets at Risk: From Allergies to Cancer. CABI Publisher Pilay. Kutty. Stickney. 9. Second Edition edition A. Rujukan Asas: 1. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. 2. haiwan akuatik air payau.R. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. Null. 1996. S. Phillip R. 2. R. Martin Zucker. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1. Inroduction to Aquaculture. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial. 2000. T. 2005. Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir. di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini. 4. 3. Aquaculture. Rujukan Asas: 1.E. Deborah and D. CABI Publisher Van Gorder. 1992. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga. (2001). Fundamental of Aquaculture. Remedies for an Unsuspected Epidemic. pengawalan penyakit. (2003). ikan. N. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit.D.R. A Seven Stories Press 1st Ed edition. 3. Selain daripada itu.Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life . Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. Jr. NewSage Press. Aquaculture: An Introductory yext.V. (1994). AVA Publisher.N. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing.W. Martin.Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. 3. James. Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food . M. 2. Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 . Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah. J. 10. NewSage Press G. (1997). akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. Sydney C. Blackewell Publishers Landau. Eric and B. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. Tom. R. Aspek termasuk baka. penentuan pengguna.

S. Selain daripada itu.W. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan. Efferson. Osburn. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian. M. London. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. pen. V. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. laporan Latihan Industri. 1995. Kaedah pengurusan air. Reston Pub. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. Rujukan Asas: 1.W. Co. Laster. J. Ibrahim. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus. New York. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan. Kuala Lumpur. and R. prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. Struktur organisasi ladang.M. IPGM. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. & Infanger. 1990. 3. Donahue. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan. 5. (1972) Principles of Farm Management. 4.L. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. 2. 3. 1994. D. R. 6th edition. 2. Reston Pub.L.L. Barnard & Nix (1973). 6. Schwarz. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. (1978) Modern Agricultural Management. Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga. Rujukan Asas: 1. & Eidman. Prentice Hall.C. 13. C. Kalyani Pub. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. John Wiley.D. McGraw hills Tokyo. & Kenneth. 12. Soilless Culture Management. (1984) Farm Management. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. 1989. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. msterdam.R. Elsevier. penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan. Press Boehle. A. Cambridge Univ. 4. Fast. Khoo. Springer-Verlag.J. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Farm planning and Control. Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah. and L. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. 5. Casavant. and K. Selain daripada itu. pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. Miller. Y. New Delhi. C. Prentice-Hall International (UK) Ltd. 7. K. M. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama. Selain daripada itu. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.N. 74 . dan pembentangan seminar hasil latihan.11. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction.

N. Storey Publishing. LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya.J. and D. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Ducks. 1992. Sheep. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan. Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. Pada akhir kursus. (1980). Rabbits. Soils . rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan. pengeluaran haiwan. (2002). Nix. C. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. 2nd Edition. Barnard. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Singer. Goats. Singapore. G.6. M. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. J. Di akhir projek penyelidikan I. analisis kewangan. 2. S. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. and Cows. 15. penglibatan teknologi dalam sistem perladangan. BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Geese. Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. Rujukan Asas: 1. Maxwell MacMillan Publishing Co. keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. sumber bahan mentah. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan.An Introduction. Farm Planning and Control (Paperback). pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai. Munns. 2 edition 16. 75 . strategi pemasaran dan perniagaan. S. Cambridge University Press. D. Kerangka perniagaan. 17. 14. Barnyard. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa.

1987.) 1992. Alfred A. D. J. Renvoise. United States Government Printing Office. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal. July 27-31. Oxford. Kew Bulletin additional series. Shaw. Grass Systematics. D. (Or 1971). 1991. New York.H. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. 1983. University of Washington Press. A. McGraw Hill. and A. Texas A & M University Press. L. W. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown. Cambridge University Press. Pada awal kursus. 1989.P. Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh. Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi. Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. Rujukan Asas: 1. 4. McGraw Hill. Chase. Hitchcock.. Cronquist. Clayton. Orhon. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. New York. Water and Wastewater Treatment. Misc. W. 1977. Seattle. E. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi. 1986.) 1987. Knopf.L. F.K. Waste Management Problems in Agro-Industries. Manual of the Grasses of the United States. A. Genera graminum: grasses of the world. Mackenzie. Schroeder. Vol 6. 1986. 200. 1973. Soderstrom. (1990).W. fisikal atau biologi. (Ed. Columbia University Press. L and Cornwell. Thomas R. Intermountain Flora. (Ed. 1985. Smithsonian Institution Press. 76 .H. London. 2. Holgren. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution.D. Washington (or Dover Press). pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan. McGraw Hill. 3. N. Washington. Hitchcock. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan..KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. No. the Audubon Society Nature Guides. New York.B. New York.. and S. Flora of the Pacific Northwest. Holmgren. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi.A. 1935. Reveal and R. and R. Eckenfelder. G. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. 2nd Ed. Cronquist.C. A.L. Chapman. New York Gould. Homgren. Industrial Water Pollution Control. College Station. Grass evolution and domestication. Publ. and A. Introduction to Environmental Engineering. insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam. D. 2. Pergamon Press..D. C.S. Grasslands. 13.

4. Samat. British Library. 2. (1994). Best single ref Empero Charlemaine. The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. Douglas Hurt. diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. 3. Cochrane. American Agriculture: A Brief History. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian.3. M. American Farms: Exploring Their History. 77 . R. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran. Willard W. Campuran haiwan dan tanaman ii. Berdasarkan maklumat ini. Douglas Hurt. History of Food. (1996). Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. Rujukan Asas: 1. (1993). T. (1992).

John Wiley & Sons. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. 1981. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia. Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai. kejuruteraan geologi. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy. L. fosil. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi. 2. & Tucker. Chichester: John Wiley & Sons. stratigrafi isotop. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences. M. V. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. 1989. J.. Rujukan Asas: 1. Thompson. 3.. 1998. stratigrafi jujukan. J.W. 1996. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan.C. Unsur Paleontologi. N.E. E.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. Prentice Hall 78 . Earth Past & Present. Condie. kronostratigrafi. R. P. Palaeontology-An Introduction. 2. Rujukan Asas: 1. Invertebrate Paleontololy and Evolution. Pemetaan Geologi Asas.. Marcolongo.C. Kuala Lumpur: DBP Clarkson. Turk & H. C. & R. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. A. Saunders Golden Sunburst Series. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi.W. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus. K.G. Bennett. N. magnetostratigrafi. dan symbol geologi. 1990. 1980. jujukan stratigrafi. 1985. E. 1995. paleotologi. Barnes. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. London: Pergamon Press 3. Basic Geological Mapping. Science Publishers Inc. 2.N. ekostratigrafi. Shafeea Leman. Mohd. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. Mantovani. Doyle. Sedimentary Rocks in the Field. 1979. Elements of Paleontology. & Baxter. sediment dan metamorfik. Ibrahim Komoo. 1996. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. hidrologi. 4. M. & F. 3. Sloan. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. keratin rentas. R. biostratigrafi. struktur. Levin.K. Rujukan Asas: • • • • Babin. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan. London: George Allen & Unwin Nield. John Wiley & Sons.T. geokronoslogi.. B.

Rujukan Asas: 1. York: John Wiley & Sons. Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi.4.. Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh. komposisi pegmatite dan aplit. 2. 1982. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. H. & R. survei geologi. McBirney. penyiasatan tapak kejuruteraan. Press. WH Freeman & Co. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. W. New York: Marcel Dekker Brownslow. endapan sungai. 3. An Introduction to Geophysical 5. air sungai dan batuan dasar. 3. 1989. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. Sedimentary and Metamorphic. Kearey P. Principles of Geochemistry..J. mineralogy optic. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. Geochemistry. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi. Prentice Hall 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan. Cambridge Univ. 3. 79 . 1997. Jones & Bartlett Pub. Geofizik . Lowrie. kemagnetan. graviti. hidrologi. Bimbingan Amali Petrografi. Hamzah Mohamad. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus.Konsep dan Penggunaannya. dan petrologi dan kaitanya. Prinsip-prinsip Geokimia.) 1993.& Moore. A. 1996. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. N. A. Mason. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. Riddle. Blatt. C.R. elektrik. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian. 1995. Abdul Rahim Samsudin. Rujukan Asas: 1. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan. 2.. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. and Brooks. Petrology: Igneous. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya. 1991. B. tanah. Fundamentals of Geophysics. magma basic. Tracy. C. 1992.B. Rujukan Asas: 1.H. termasuk penggunaan penganalisis imej. (Ed. 1990. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. elektromagnet. Analysis of Geological Materials. M. 2. Igneous Petrology. petrografi. 1990.

Sedimentology Environments: Process. 8. 2000. D. R. Oxford. Selly. 464pp Perkins. terkutub bersilang. dan lain-lain.M. Reading. olivine. Boggs. T. Rujukan Asas: 1. Applied Sedimentology. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. 1987.C.7. 2. karbonat. 1997. McMers. ira. proses visualisasi. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. pengumpulan data dan verifikasi data. 2. New York: John Wiley. analisis GIS. Upper Saddle River. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. Academic Press 10. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. prinsip GIS. oksida. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. 1999. fasies. mika. 1998. Lillesand. 2.N. piroksen. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. 80 . sifat-sifat dan tekstur butiran. amfibol. New York: John Wiley. Klein. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. geomorfologi. H. 2001. litologi. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan. Manual of Mineral Science. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh. fosil dan usia. prinsip GPS. feldspar. Blackwell (Second Edition). Remote Sensing and Image Interpretaion. USA. Oxford University Press. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. Nesse. Sistem Maklumat Geografi. kekerasan. dan konoskop. M. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. William. R. Cornelis. NJ: Prentice-Hall. John Wiley 656pp 9. 3. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. teori dan teknik pemprosesan imej. & Klefer. S. Rujukan Asas: 1. Shariff 1998.G.0 Facies and Stratigraphy. 3. Ruslan Rainis & Noresah Mohd. ortoskop. strtigrafi dan sedimentologi. 1996. geologi struktur. Mineralogy. 1988. Introduction to Mineralogy. 22nd Edition (Manual of Mineralogy). D. Merrill. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. Fundamentals of Geographic Information Systems. Sabah dan Sarawak. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. feldpatoid.W. Rujukan Asas: 1. 3. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan.

1973. Elements of Structural Geology. kimia petroleum. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. 1996. & Hutchison.J. London: Chapman & Hall. Geology of the Malay Peninsular. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. G. Principles of Petroleum Development Geology. Elements of Petroleum Geology.C. 106. sesar. (Eds. punca. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics. Lerche. 2.J.S. N. Blackie & Sons.). Tectonic Evolution of SE Asia. Blundell. York: John Wiley & Sons Hutchison. C. Academic Press 12. 1983. 1972. I. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Gobbett.S. bahan organik dalam endapan.. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. Davis. 3. Hall.G. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan. konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). Unsur Geologi Struktur. N. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik. London: Pergamon Press. Di dalam Latihan Industri.S.. batuan reservoir dan batuan punca. Foundations of Structural Geology. Rujukan Asas: 1. 1984. D. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder.E. R. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting. Laudon. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum. 1996. pembentukan lipatan. Academic Press. Park. C. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. migrasi dan penumpukan. 1992. Structural Geology of Rocks and Regions.. 3. Hills. Rujukan Asas: 1. 1997. R. York: John Wiley & Sons. 2. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi. 81 . Prentice Hall. R. & D.C. 1994.Rujukan Asas: 1. 3. 11. Geological Society of London Pub. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun. Selly. Geological Evolution of Southeast Asia. kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi.. 2.H. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum. teori asal usul petroleum. kekar dan foliasi. penyelia dari Fakulti. Special Publication of the Geological Society. 13. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti.

The mineral resources of the sea. dan teknik menyediakan bibliografi. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper.W.& Sonderegger. Turkey. Day. The Craft of Scientific Writing. D Banks. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan. Allay. Elsevier M Albu. Mineral resources. Contaminant Hydrogeology. 2.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. Greenfield. mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. Orxy Press.. (1998). 1998. Rujukan Asas: 1. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan. Pearson Education. 2.Z. 3. (2001) Research Method for Postgraduates.L. Springer-Verlag New York. M. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. (1994). teknik memetik kajian terdahulu.W. 3. 3. C. Sen. 15. sebatian kimia air bawah tanah. J. Rujukan Asas: 1. R. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. Etika-etika perlu seperti teknik literature. LLC 82 . Macmillan JL Mero (1965). sumbangan dan masa depan air bawah tanah. Rujukan Asas: 1. Istanbul Technical University. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan. T.14. Fetter. Dewan Bahasa dan Pusataka 16. pergerakan multifasa. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains. Ismail Ahmad. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. An Arnold Publ. (1996) Penulisan Saintifik. Rujukan Asas: 1. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral. menilai. H Nash (1997). Weight. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar.A.D. economics and the environment. 2. SE Kesler. Mineral and thermal groundwater resources. Chapman & Hall 17. BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah.

kejuruteaan dan persekitaran. John Wiley & Sons. Chapman and Hall. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan. 3. Attewell. traps. of the Interior. pemetaan sub-permukaan dan korelasi. and Lightman. Principles of Engineering Geology. (1997). 2006. Rujukan Asas: 1. I. Rujukan Asas: 1.2. Newness-Butterworths. prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. American Association of Petroleum Geologists Tulsa. G.. Bell. 3. (1989). P. 83 . D. aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. G Survey. R. (1976). (1980).E. Petroleum System of the Gippsland Basin. Engineering Geology and Geotechnics. and Barbara. US Dept. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan. Robert. (2000). and the petroleum system. takrifan dan skop geologi kejuruteraan. & Farmer. ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan. pelajar akan: i. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. A. Concepts and methods of petroleum system. Greenwood Publishing Group Ridley. M. F. JY Zho !1997). Australia. 2. RC Surdam. pengklasifikasian batuan. Okla MG Bishop. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1. jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. pengluluhawaan dan tanah baki. kaedah penilaian batuan. pengenalan mekanik tanah dan batuan. A. punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. Introduction to Rock Mechanics. Seals. XP Wang. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem.G. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. 3. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan. US Geological Survey CL Wu. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. 2. The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). 2002. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. kaedah. New York: Harper Collins Publisher 18.B. Geological Science and Technology Information 2. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi. perkaitan di antara geosains. Goodman.W.

R. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan.G. kestabilan cerun. 2. Wittke. Tearpock. jenis kegagalan analisis cerun batuan. 3. 822np. eksport dan import sumber petroleum. Pakej Kejuruteraan 1. Rujukan Asas: 1. meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian. Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. 2nd Edition. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. Rujukan Asas: 1. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau.. A Complete Well Planning Approach. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method. 3. US. Drilling and Production. (2001). 560pp. W. kaedah pengeluaran. Pennwell Corp. Engineering Geology and Geotechnics. Wilson. Norman J. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition). 3.ii. F. G. R. (1980). pengenalan batuan sebagai bahan bumi. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions. kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. 2. A. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas. masa depan pengeluar petroleum. iii. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. (1982). Bell. Chapman R. D. London-Boston: NewnessButterworths. (1990) . BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan. penyiasatan dasar laut dan tanah. Drilling Engineering. Pean Well Publishing Company Gatlin C. Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. (1985).E. Brown. 3. (1976) Petroleum Geoglogy. J. Hyne. penjelajahan dan penaksiran petroleum. Berlin: Springer-Verlag. Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. & Bischke.. kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan. pembukaan dalam batuan. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. G. (1960). AAPG Memoir 42. cirri tapak. 84 . Prentice-Hall Inc. Allen & Unwin. 2.E. geologi kejuruteraan empangan. pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak. jenis cerun batuan. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. 2. Nontechnical Guide to Pertoleum Geology.. Prentice Hall. Introduction to Small .scale Geological Structure. Rujukan Asas: 1.

masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. Chem Tech Publishing 85 . 1996. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu. W.G.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. banjir bencana pantai dan tsunami. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. 1992. 1983. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan. Evans. Kursus ini meliputi pengenalan. 3. ketidakstabilan cerun. K. Hudson. Descriptions. permintaan pasaran. 2. Testing and Monitoring.V. termasuk tanah runtuh. desertifikasi. Pergamon Press. R. Determinations. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). M. taburan sumber mineral berlogam di dunia. Rujukan Asas: 1. 2005. J. langkah pencegahan. gempa bumi.* 2. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* . Mason.T. 3. ISRM Suggested Methods. 1993. P.. Natural Disasters (Paperback). tanah jerlus. V. Ciullo. Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1. B. letupan gunung berapi. (1981). Berry. Motha. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral. Industrial Minerals and their Uses. Mineralogy--Concepts. Freeman. Springer.Springer Verlag. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. Blackwell Science. Brown. jenis. & Das.United Nations Pubns. E. (1990) .. and Dietrich. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. 2. teknologi pengekstrakan dan pemprosesan.A. H. R. E. Pergamon Press. D. dan pembezaan sumber mineral berlogam. ciri.. hakisan tanah. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis.Rujukan Asas: 1. Edisi pertama. P. PE Hodgkinson Alexander. (1993). 3. Wittke. Rujukan Asas: 1. Springer. Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. Rock Characterization. Anthony M. Peter A.. kaedah membangunan sumber mineral. 3. Comprehensive Rock Engineering. M Stewart (1991). Edisi pertama. Sivakumar. L. 2.

2007. anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. Gibbons. 3. Prosun Bhattacharya. pemakaian dan pencirian sumber air. Edisi pertama. F. Nielsen. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin. Monroe. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. Rujukan Asas: 1. Pergerakan multifasa. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. Selain daripada itu. Schwartz. Canada: John Wiley & Sons. Groundwater for Sustainable Developement: Problems. Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. United States: RAND Corporation. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. Bell & Donnelly. BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. Dalam pemodelan air tanah. 2. ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan. Wiley. R. D. Handbook of Ground Water Development (Paperback). pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. 2. W. 2006. Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover). transformasi. New York: Routledge. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). D. 2001. mendulang. Perspectives and Challenges (Hardcover). Inc. M.3. 3. Merchant Books. Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. Rujukan Asas: 1. 2002. Taylor & Francis group.J. Peterson. 1994. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. & Hall. 2006. 2. 3. Pakej Hidrogeologi 1. Taylor & Francis. E. D. Asas pengelasan tanah dan batuan. Roscoe Moss Company. 1990. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. Second Edition (Hardcover). Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. 2005. 3. C. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). Edisi pertama. C. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover).. Rujukan Asas: 1. pam kelikir. D. Keliangan. Fundamentals of Ground Water (Paperback). Wiley-Interscience. M. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian . 2. & Hubao Zhang.

peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan. Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). & Sylta. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. ASTM International. P. R. Geotourism: Sustainability. Ritchey. jangkauan subpermukaan. R. jenis akuifer dan ketebalan. sempadan hidrologi. BIOFLOW dan MT3D. Sustainable Tourism (Paperback). stratigrafi isotop. penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. Elsevier. Di samping itu. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. 2002. George A. 1991. sejarah. magnetostratigrafi. antropologi dan arkeologi. Stewart. Rujukan Asas: 1. BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. 3. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. 2. stratigrafi jujukan. Xin-she Yang. Butterworth-Heinemann. J. Di samping itu.H. lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan. Edisi Pertama. penyusupan air dan penyejatan. J. Disamping itu. Dore. C.seperti imbangan air. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). kekonduksian hidraulik. Geological Society of America.. kronostratigrafi. Augustson. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. 3. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan.. kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. hanyutan benua dan pengekalan tektonik. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan.1993. 87 . mineral dan batuan. sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda. Hermanrud. D & Dowling. D. J. 2005.J. & Rumbaugh.. A. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). termasuk peristiwa geologi yang utama. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. Harris. Newsome. D. sosiologi. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. Butterworth-Heinemann. impacts and management (Hardcover). Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. Selain daripada itu. geokronologi. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW. G. Selain itu. 1997. O.. 2006. ekostratigrafi. biostratigrafi. 2. Kiersch. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif. Rujukan Asas: 1. 2. & Tony Griffin. Rujukan Asas: 1. Williams.

F. Cambridge University Press. 2. Summerfield. 2. Schumm. Routledge Kegan & Paul. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). D. Geomorphology (Hardcover). 1986. M. D. BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. 2007. Pakej Geologi Kuaterner 1. & Miller. & Gao. Cambers. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. R. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner. Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. E. 3. 3. J. UNESCO .Rujukan Asas: 1. & Sugden. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. R. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi. Rujukan Asas: 1. BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner. Environments and Magnetism Hardcover). Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim.B. Pasang-surut. Kochel. Univ of Chicago Pr (Tx). Rujukan Asas: 1. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. Edisi ke-4. Process Geomorphology (Paperback). A. 2. Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). 88 . A. A. Wiley. kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. C. 1985. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. 1998. 1999. Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Madsen. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Waveland Pr Inc. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. B. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Maher. 2006. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. & Thompson. Rujukan Asas: 1.. Proses-proses peluluhawaan. 1991. Chen. S. Late. A. X. Ritter... F. D. Elsevier Science. M. Rosen. Faktor-faktor kejadian tanih. R. G. Quaternary Climates.

S. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. S. Edisi ke-3. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. Konsep-konsep asas sekitaran. A. 3. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. H. 1957. Pelupusan sisa. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). tanah jerlus. Sharma. letupan gunung berapi. pemantauan & pengukuran keberkesanan. K. W. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). May 1957] (Paperback). H. penetapan objektif dan sasaran. A. ketidakstabilan cerun. A. W. Environmental Geology (Paperback). Pencemaran air. Amblesan dan kars. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. D. Perancangan guna tanah. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). 1994. Edisi ke-8. Waste Containment Systems. Tammemagi. Wiley. H. Bagchi. & Lewis. banjir. Rujukan Asas: 1. Pengenalpastian bahaya. D. desertifikasi. 1999. Prentice Hall. & Menking. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Shōitirō Hayami. hakisan tanah. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. S. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback).2. C. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Army. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. E. 1953. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). 2007. Wiley-Interscience. Undang-undang sekitaran. 2. bencana pantai dan tsunami. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. Incinerators. 3. 2. gempa bumi. Hakisan perlodakan dan banjir. Montgomery. 89 . Waste Stabilization. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Keller. USA: Oxford University Press. 2. Rujukan Asas: 1. implikasi terhadap penduduk setempat. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Army. The Waste Crisis: Landfills. 2007. Edisi pertama. Y. 3. Corps of Engineers U. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). Corps of Engineers U. Freeman. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. Kyoto University. 2004. Wet. Geobencana. langkah pencegahan dan pemuliharaan. Pakej Geosains Sekitaran 1.. 1998. langkah pencegahan. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Merritts. termasuk tanah runtuh. 3. Tanah runtuh. P. D. Sumber bumi. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS.

Soil and Water Conservation Engineering.T. P. Edisi pertama.C. K. Springer. PE Hodgkinson 2. Schwab G. Hudson N. Lewis K. B. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Pulau Pinang. 2005. Procedure for Peninsular Malaysia. Motha. 3. First Edition.P. H. R.J.O. V. 8. D. 1993. Sivakumar. M. 4. 1990. Cassell P. Soil Conservation B. Alexander. Meor Othman Hamzah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Batsford Ltd 2nd Edition. 1981.V.Rujukan Asas: 1. Natural Disaster (Paperback). Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli. and Fricke T. Smith G. Terbitan Universiti Sains Malaysia. Kementerian Pendidikan.. 1995.A. Ministry of Agriculture and Rural Development. 6. 7. & Das.H. Kuala Lumpur. Urban Drainage Design Standard and 9. John Wiley & Sons 4th Edition. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah. 5. M Stewart (1991). Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood.. Sutton. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. 1982 90 ..W.E. Springer.N. 1993. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong.

Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan. J. Moote. and Giese.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. and Evans. 3. Elder. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. Pirot. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. Hatfield. 3. model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem. BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan. jenis ekosistem. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan. P. R. Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. 3. Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation.. (1980). Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 .B. BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem. (1997). W.L. kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan. J. Island Press. D. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. R. T. Springer. Petak. taman negeri. Kohm. The World Conservation Union. Rujukan Asas: 1. (2000). Introduction to Forest Ecosystem Science and Management.A and Franklin. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective. Houghton Mifflin.A. Selain daripada itu. Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama. B. 2. taman laut serta taman eko-pelancongan. Environmental Planning: Perception and Behavior. K. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. Kepentingan ekosistem. (2002). Environmental Planning and Sustainability. Young. S. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. (1994).J. Wiley. 4. M. Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian. Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya. Dalam membuat perancangan. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar. Water Resources Research Center. (1996). 2.F. (1976).A.Y. And Meynell.J.F. 2. Principles of Ecosystem Management. Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. Rujukan Asas: 1. Saarinen. Wiley.

(2000). CRC. Jalal. Taylor & Francis. Sehubungan dengan itu. 3.A. Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century.F. J. G. A. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. An Introduction to Sustainable Development. Island Press. 2. P. Rogers. K. CRC. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering). K. Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi.C. 3rd Edition. Rujukan Asas: 1. R.P. 4.diterima oleh agensi pada peringkat dunia.A. K. Ilmu pengetahuan. Dupont. 2nd Edition.W. Springer. Rossiter. and Gallagher. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan. Earthscan Publications Ltd. T. (1994). J.L. Silka.. (2001). A. termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. and Ganesan.D. 3. (1998). 2.. penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan. Management of Hazardous Substances in the Environment. 92 . kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran.R. K. Theodore. (2007).P. Abbas Ghassemi. (1990). Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. 4. Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. Basic Hazardous Waste Management. Kampus Lestari.. R. L. Theodore. and Bijur. American Institut of Chemical Engineers. Wheeler. L. And Forrant. 2. Routledge. Sen. Rujukan Asas: 1. K. 4. Konsep Sekolah Lestari. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development. Rujukan Asas: 1. G. and Nalven. Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan. (2006). Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar. 4. Blackman. Zirm. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. CRC. Woodside. (1999). Wise. Environmental Management and Pollution Prevention. 5.. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan. (2001). and Boyd. Principles of Hazardous Materials Management. (2001).. Baywood Publishing. L. CRC. (1997). 3. Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. A. Wiley.P. Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian. Pollution Prevention: Problem and Solutions. Selain daripada itu. Griffin. R. (1990).

F. Academia Press.W. 4. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. (1980). Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria. Laitos. and Case. Energy and Natural Resources Law. and Tomain. Rujukan Asas: 1. Oleh itu. sistem GPS. 7. kegunaannya dalam pengimejan satelit. Selain daripada itu. A. ia menekankan konsep penderia. Atkinson.B. tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan.M. L. New York: John Wiley. B. P.. Eagen. A. 6. (1999). Dalam GIS. Second Edition. Oxford University Press Gopalakrishnan. J. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari. Hernandez. pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. Friedl. M. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar.A. New York: John Wiley. Rujukan Asas: 1.A. 3. (1992). pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan. Wiley. 93 . McMers. 2. McCloy. (2005). Natural Resources And Energy: Theory and Policy. 1997. C. R. 3. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga.N.. GIS and Modelling. & Klefer. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh.M. Advances in Remote Sensing and GIS Analysis. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar. Skidmore. Selain daripada itu. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. Springer. dan bencana akan dibincangkan. R. Barton. M. 8. memeta. K. Resource Management Information Systems: Remote Sensing. A. pengesan sumber asli.. Ann Arbor Science.J.G. CRC. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop). 2. guna tanah. memantau. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. Minn. di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga. Fundamentals of Geographic Information Systems. (2006). Goodchild.. T. N. and Tate. and Ronne. Dalam kursus ini. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. Regulating Energy and Natural Resources. M. (2001). 2000. San Diego. 7. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan. aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. T. angin dan air.T. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia. (2002). Lucas. sumber biologi.6. Remote Sensing and Image Interpretaion. Di akhir kursus. Lillesand. Schowengeredt. J. Bagi penderiaan jauh. Di akhir kursus. (1997). Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. 5. pengakaunan alam sekitar. CRC.R. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur.

Rujukan Asas: 1. and Wolfrum. Vallega. (2004). Martinus Nijhoff Publishers. Ehlers. P. Energy and Environment). Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. Legal and Policy Perspectives. Springer.A..A. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. J. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. Edward Elgar Publishing. Springer. ISO. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Lemons. E. J. A Practical Guide to Understanding. and Beladi. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi. Dalam perbincangan ini. 11. BKT 4093 Ekonomi. 3. Routledge.A. (1998). Milenium Development Goal (MDG). S. Benjamin. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. Ethics and Public Issues. 2.. CRC Press. Sustainable Development: Science. Environmental Contaminants. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. and Soloway. Rugman. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini.. Di dalam Latihan Industri. (1994). A. Blackwell Publishing. And Brown.N.Rujukan Asas: 1. R. M. Political and Legal Perspective.L. 10. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan. 2. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar.A. Batabyal. LCA. D. 3.. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan. (1998). 2. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. A. Innovation. perundingan melangkaui sempadan. 9. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar. D. (2001). CRC.M. A.. Protokol London dan sebagainya.. and Belluck. Carraro. Environment (Economics. (1995). Rujukan Asas: 1.A. D.J. P. The Economics of International Trade and the Environment. Konsep diplomasi alam sekitar. Borgese. C. 94 . (2000). Calow. WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. Academic Press. Environment Management Systems (EMS). penyelia dari Fakulti. Trade. Marine Issues: From a Scientific. Kirton. 3. Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention. Trade and the Environment: Economic. Vallero. (2001). H. J. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. (2002).

CRC Press. Prentice Hall. Claussen.A.W. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia.R. 2. Cambridge University Press.P. V. W. fizik dan lain-lain. 13. A. and Wilson. J. and Trimble. Earthscan. (2004). Lewis Publishers.J. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. R. Rujukan Asas: 1. Martens.P.D. Markandya. ACSE Press Nyer. and Halsnaes. Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah. 95 . K. Environmental Hidrology. Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan. CRC Press.A. 14. 1. Hyman. J. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. R. 3. 2nd Edition. 2. 3.A. Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. Observing Global Climate Change. Lewis Publishers. Climate Change: An Intergrated Perspective. D. Kondratyev. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino. (2001). Rujukan Asas: 1.12. (1979). (1998). kimia. And Dupont. E. sisa buangan kepada kekayaan.A. BRILL. A. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. Hydrology: An Introduction. (1999). Ward. Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih. Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi. and Cherry. (2002). (2001). pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. A. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio. W.. Soesilo. insinerasi. Rujukan Asas: 1. and Rotmans. Climate Change: Science. Groundwater. (1997). Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. Kluwer Academic Publishers. Site Remediation: Planning and Management.R. M. and Davies. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains. 2nd Edition. K. In Situ Treatment Technology. S.K. puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. J. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. Freeze. E. Strategies and Solutions. 2. Cohcran. Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies.Y. (2001). 3. and Cracknell. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca. Brutsaert. (2005). S. Tsunami dan lainlain. permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim. pengkomposan.

2005.. langkah pencegahan.15. V. 1957. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. 1953. hakisan tanah. Army. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. 2. Corps of Engineers U. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. banjir bencana pantai dan tsunami. gempa bumi. Springer. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. 2. BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. D. G. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. UNESCO . 1993. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. tanah jerlus. M Stewart (1991). implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. Edisi pertama. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Natural Disasters (Paperback). Edisi pertama. S. H. P. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. 2. Kyoto University. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 3. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. ketidakstabilan cerun. desertifikasi. Springer. PE Hodgkinson Alexander. Motha. & Das. Cambers. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. Rujukan Asas: 1. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Pasang-surut. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. 1998. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Corps of Engineers U. termasuk tanah runtuh. 16. May 1957] (Paperback). R. Sivakumar. Di akhir Projek Penyelidikan I. E. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. P. 3. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). 96 . S. letupan gunung berapi. Army. M. Shōitirō Hayami. K. KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi.

Rujukan Asas: 1. 2007. Waste Stabilization. Wet.. sosial dan kesihatan. H. & Haskell. Edisi pertama. Geobencana. Pengenalpastian bahaya. & Calow. C. Berlin. 1999. W. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. Bagchi. W. Pelupusan sisa. Gaudet. J. 2007.. & Lewis. H. Merritts. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. 1994. USA: Oxford University Press. D. Environmental Geology (Paperback). E. 97 . Incinerators. 2. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). B. 1998. 2004. Wiley. Rujukan Asas: 1. Norton. (Eds. 5. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. Waste Containment Systems. pemantauan & pengukuran keberkesanan. & Menking. L. 3. Montgomery. 2. D. Tanah runtuh. Rujukan Asas: 1. A. D. Perancangan guna tanah. Washington DC. Y. (1992). penetapan objektif dan sasaran. K. D. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Keller. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. R. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Konsep-konsep asas sekitaran. Costanza. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Prentice Hall. Sharma. udara dan beberapa persoalan gunatanah. 3. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. B.). Rapport. Hakisan perlodakan dan banjir. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. P. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Sumber bumi.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. S. Wiley-Interscience. Pencemaran air. Freeman. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Edisi ke-3. A. 4. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Island Press. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. persekitaran kimia dan fizik. langkah pencegahan dan pemuliharaan. H. Edisi ke-8. C. Tammemagi. 2. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). and the Search for a Sustainable Future (Paperback). P (1995) (eds. Amblesan dan kars. The Waste Crisis: Landfills. Undang-undang sekitaran. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. perlaksanaan program untuk mencapai objektif.3. A. Springer-Verlag.

6. Kahn..F. & Thomas J. R.C (1998). analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. J.. D. Environmental science (2nd Edition. Shorgen. The Economic Approah & Environmental and Natural Resources.R. Chicago: Irwin Book Team. England. J. and Turner K. 6... P. (1995). 5. Industrial Development and Environmental Degradation. Costanza. Orlando: Drylon Press. Rapport. D. Turk. Rujukan Asas: 1.I. S. and White B.M (1996). R. J. (1993) Cost benefit analysis of environmental change.H & Labys. Philadelphia. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Turk.O. Pearce. 4. J T. Callan. A.J. Environmental Economics in theory and practice. (1990). Johannesson. Boston. Park. kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar.3. Economics of natural Resources and the Environment. W. N. S. London & Toronto. C & Levins. 2. R. Henley. Epstein. Cambridge University Press. Policy and Application. analisis risiko alam sekitar. J. Environmental Economics and Management: Theory.W. 3. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. Aldershot: Edward Elgar. (1997). Gaudet. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya. W Saundrs Company. 98 . McMillan. 4. & Wittes R T (1978). P.

kekerasan. Prentice Hall. Wiley. bijiran. Wiley. komposit. Steven M. Tambahan juga. 1/e. polimer dan elastomers. Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. kayu dan produk kayu. marin dan haiwan. manisan beku. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. triterpene. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. bengkokan. and Structural Determination. prostaglandins. and Venomous Animals. pembentukan adunan tepung). impak dan kelemahan. monoterpene. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. Wiley. tepung. Decker. Colegate. Systems and Strategies for Innovative Package Design. Steven J. Wiley. and Carbohydrates. antibiotik. teh. pelekat dan pelincir. McGraw-Hill. Enzymes. biodisel. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. McGraw-Hill. Lipids. Architects And Designers. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. emulsi. 5. Wrolstad. CRC. McGraw-Hill 2. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. kanji dan makanan berkanji (gam. 99 . Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. 7. Mark Getlein (2008) Living with Art. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. 8th Edition. Second Edition. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. Plants. sesquiterpene. 3. Proteins. Rujukan Asas: 1. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. simen. Fungi. konkrit dan aspalt. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. Ronald E. Wiley. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. proses rekabentuk. mampatan. manisan alternatif). Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. seramik dan kaca. Russell J. 3. Donald G. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. bahan pelembut. Wiley. Isolation. 4. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. 2. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. 5. Medicinal Herbs. koko. bioetanol. 8. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. 3rd Edition. gula. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. vitamin. Christian Stevens (Editor). Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. protin. 2.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. 3rd Edition. 4. pigmen pyrrole. 1st Edition. Water. Wiley. regangan. ‘creep’. teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. Eric A. Wiley. 6. Wiley. 9. Peter Lamarque (Editor). BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. Rujukan Asas: 1. gel.

Wiley. almosfera terkawal. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials. 18. Teknologi pengendalian buah-buahan. USA Manjumdar. and Cosmetics. UK. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. Orchard. Wiley Richard J. A. suhu rendah. Golob. Edmund Bäuerlein (Editor). Crop Post Harvest: Scince and Technology.S. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. Haasen. Ara Kirakosyan. 11. Rik R. Food Safety and the Environment. 1. CRC. Wiley. rawatan komoditi. fraksinasi buih. Brielmann (2006) Natural Products from Plants. rekabentuk carta pemprosesan. Wiley. Cato Institute Publisher. Cseke.E.R. Albert Y. Processing and Quality. Revised and Updated Edition. Hou. CRC. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. Wiley. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Michael M. 9. 100 . G. Leung. Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. J. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. teknologi membran. A. Second Edition. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures. 13. J. termasuk pemilihan. (2002) Bountiful Harvest: Technology. 7. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai.6. perlakuan kimia). Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. Haley (Editor). Wiley. I. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. Leland J. 16. Wiley-VCH. 3 Volume Set. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. pemasakan/penyahijauan. Müller (Editor). T. Drugs. Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. Prentice Hall. Kaufman. 8. Harry L. Vol. and Farell. James F. 12. (Eds) 2002. T. 19. D. Rujukan Asas: 5. Strategies and Applications. Peter B. Cahn. piawaian dan juga pemasaran. F. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. 2nd Edition. James A. P. Cluces. Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. Grolier. William D. C. pengredan. E. Duke. 3. 1996. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy. 2nd. Science Publisher. Fereidoon Shahidi. Uwe H. 6. Robert W. 14. Wiley. Principle and Practice. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. 4. 17.R. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. J.J. DeGregori. P. 10. 7. 8. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. Volume 1. Ralf Riedel (Editor). Natural Resources Institute. Peter Behrens (Editor). Michael Schutze. Thomas J. Blackwell Publishing. Sara Warber. pembungkusan. 15. Wiley. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. and Ward.

piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. McGraw-Hill. 9. Hunter.Rujukan Asas: 1. penilaian konsep. Arun S. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan. 8. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. Jean-François Hamel. 5. Subhas K. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. Sablani. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. American Chemical Society. 1st Edition. penilaian dan pengagihan pembungkusan. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. Datta. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. rekabentuk ‘robust’. rekabentuk industri. McGrawHill. M. kos pembuatan komponen. 6. Wiley VCH. Montgomery. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. 3rd Edition. bahan pembungkusan. 6. kos penyatuan dan kos struktur. 1st Edition. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases. 5. Jean B. M. Raymond H. pembinaan prototaip. Elsevier. spesifikasi produk termasuk matriks skor. 4. Ia juga merangkumi ekonomi. mengenalpasti keperluan pengguna. Xiusheng Harrison Yang. Rutger A. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. Douglas C. rekabentuk produk. Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. CRC Kiran L. McGrawHill. Arno P. Bruce T. 3. Informa Healthcare Gabriele Centi. 101 . Ashim K. rekabentuk. CRC Shyam S. perancangan produk. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials. World Scientific. 3rd Edition. Christine M. Wiley. kitar semula bungkusan. paten dan IP. A. Biwer and Charles L. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. bentuk pembungkusan. Stefan H. ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. Shafiur Rahman. 4. generasi konsep. Rujukan Asas: 1. Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. menilai saiz pasaran. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. Myers. Elmar Heinzle. Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering. Wiley. 2. 7. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. Wiley VCH 5. 3. bahan asli yang boleh digunakan. 2.

A. W. 14. 5. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). Soroka. Coatings and Processes. MAFF Ministry of Agriculture. B S I Standards. Geoff A. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. 6. Woodhead Publishing.Rujukan Asas: 1. Blackie.Adhesives. C T Barkby.. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. Great Britain. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. 13. Taylor & Francis. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. CRC Press. 10. 12. C T Barkby. MAFF Ministry of Agriculture. CRC Dean. Geoff A.A. Intl Life Sciences Inst. B S I Standards. Rapra Technology. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology.A. Rapra Technology. Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. IoPP. Otto G. Coatings and Processes. McGraw-Hill T. Great Britain. CRC Yiu H. Hui (2006) Handbook of Food Science. 9. ciri bahan pembungkusan. CRC Press. Rujukan Asas: 1. L. 16. Pastes. Gordon L. 7. H. A. and Lead-free. Technology. Piringer (Editor). Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. Intl Life Sciences Inst. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). L. Pastes. 3. Selke. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products.E. 8. 5. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. (2002) Fundamentals of Packaging Technology.Adhesives. 7. Woodhead Publishing. Piringer (Editor). and Paine. S. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. G Lawson. Lockhart. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. A. 3. 15. Hanser. McGraw-Hill T. Completely Revised Edition. F. 102 . Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. (2004) Plastics Packaging. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives.E. 11. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. D. Giles AND David R. H. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. Rolando (2000) Flexible Packaging . Otto G. 4. jenis pembungkusan yang berlainan. 2nd. IoPP. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. 7. G Lawson. 2. 4. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. Giles AND David R. 2nd. and Lead-free. 6. 2. McKinlay. pelekat dan label akan ditekankan. Rolando (2000) Flexible Packaging . and Engineering. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. (2004) Transport Packaging. Completely Revised Edition.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. CRC Press. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. agen farmaseutik dan kosmetik. Amalan Pembuatan yang baik. sosial. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. CRC Press. CRC Press. John Abraham. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. biologi. Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. World Health Organization. Springer. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. konsep serta amalan. Elsevier. 4. Santoro and Thomas M. SUNY Press. 2. Stanford University Press. ketoksikan. komposisi dan nilai nutrien. Palgrave Macmillan. dan pembentangan seminar hasil latihan. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen. Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. 10. Margaret L. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. Michael W. laporan Latihan Industri. penilaian. 5. penyelidikan penyimpanan. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. SIRIM Standards. 3. Cambridge University Press. Michael A. Springer. 6. 103 . kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. 6. Nally. Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. 5. alahan. Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan.8. Untuk penentuan mutu. (GMP). University Cambridge Press 2. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. 7. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Joseph D. 9. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. 3. 4. ‘robustness’. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan.

(1998). Topik yang akan disentuh termasuk definisi. 13. (Ed). teknologi penstabilan produk. 3. Florida. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit. and Schmidt.C. Mary D. Woodhead Publishing. Woodhead Publishing. 4. 4. Washington. Barbosa-Cánovas. bahan nutraseutikal.B. 2. E. Tapia. UK. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology.C. María S. CRC Press. P. klasifikasi dan sifat produk makanan baru. 5. Earle. 2. 5th Edition. Aspek tentang kualiti. pemformulaan. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic. 9. Wiley. Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry. (1989) Phytopharmaceutical Technology. Rujukan Asas: 1. ASM Press. Manual of Clinical Laboratory Immunology. kuku dan rambut. Kress-Rogers.B. 3. Richard Earle. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. bahan kosmetik dan farmaseutik. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. penghasilan resipi. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. penghasilan dan penyelidikan ide baru. Helen Roberts. antioksidan. List. J. Gustavo V. Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success. bahan terkini seperti protin terurai.R.O. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. 12. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. 8. tekanan tinggi. Cambridge. Brimelow (Eds. Rujukan Asas: 1. (1991) The Medicinal Plant Industry. Elizabeth Barnard.H.11. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan. herba. proses termal dan tidak termal. R. John Wiley and Sons.eds. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Jill Robinson. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan. (ed) (1997). Rose N. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. M. pewarna dan perasa tiruan. D. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. bahan 104 . bahan kosmetik. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology. P. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik. CRC Press. CRC. 6. CRC Boston. Trentham Books. Academic Press. 7. Nelson Thornes. Wijesekara. pengangkut produk kosmetik. Woodhead Publishing Ltd. Walsh G.

7. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment. Estrin. Rhein. New York Howard R. William Andrew Pub O. 3.kosmetik seperti agen anti-bakteria. kesan sampingan pelabelan. asid alpha-hydroxy. Applications and Formulation. Financial Times Prentice Hall. Mitchell Schlossman. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. Springer Norman F. teknik penilaian produk kosmetik. Amacom. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. ekstrak semulajadi. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. Trott. teknologi pembungkusan. 4. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. Howard I. 3. Barel. Marcel Dekker. Marc Paye. Anthony O'Lenick. W. 15. Meyer R. Moskowitz. New York D. penilaian cita rasa pengguna. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. 4. perpeluhan. Pearson Higher Education. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. membangun misi. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. Rosen. 6. University Cambridge Press Gary R. H. Marcel Dekker. Rujukan Asas: 1. F. 5. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. penjadualan. rambut. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. 2. CRC Errol Desmond Goddard. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk. James M. CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. 2. James V. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. James P. Williams. seminar dan laporan isu yang dibincangkan. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management. Rujukan Asas: 1. undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. perancangan projek. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. 105 . Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan. P. 5. Marcel Dekker 14. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. Heerkens (2001) Project Management. penapis UV dan asid ellagik. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. CRC Linda D. 8. bayi dan orang tua. pengenalan dan promosi produk. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development.

A. M. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. pengemparan. W. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Pulau Pinang. L. P. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan. Chatterji. pengkomersialan teknologi. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. 4. Cussier. and Mavituna. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. MacMillan Publishers Ltd. penurasan. New York. New York. Prentice Hall of India Private Ltd. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. Belter. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Penerbit USM. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. and Perry L. E. 5.K. bahan ekstrak tumbuhan. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. Beberapa parameter seperti kestabilan. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. McGraw Hill Cos. kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. E. B. 17. penulenan. UK. 6. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Prinsip Bioteknologi . kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten. ultra-penurasan dan penghabluran. P. 2.Rujukan Asas: Jurnal. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. Atkinson. 2. antibodi monoclonal dan lain. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. Wiley. Bruce. A. majalah atau rujukan terkini. Academic Press. Doran. pemecahan sel. F. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. and Hu. Rujukan Asas: 1. Di akhir projek penyelidikan I. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. (1991). pengeringan kaedah kromatografi. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. harta 106 . Environmental Biotechnology (Principles and Applications).M. 16.R.S. 2nd Edition. 3. (2001). Harcourt Brace & Co.

J. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan. C. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. Riaz and Muhammad M. Dunhill. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. asas pengharaman. and Ollis. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. L. Wang. Blackwell Publishing. dan pendedahan. CRC Press.. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik. New York Calabrese.Kristiansen. perdagangan domestik dan antarabangsa.F. 4.E. 6. Ltd. Molak. Rujukan Asas: 1. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram.L. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. P. L. New York 3. 7. J. CRC Lewis Publishers. 3. G. Penerbit USM. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. dan pencirian risiko. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. 4. 5. 5.D. ikan. New York. E. seperti penilaian-penilaian. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. V.I. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. susu. Humprey A. Rujukan Asas: 1. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. bijiran. 2. alkohol.. ayam.T. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. kosher dan vegetarian. Cooney. & Lilly. Mian N. 1995 Environmental Health. McGram Hill New York. takaran-maklum balas.E. D. Majlis Ugama Islam Singapore. gelatin. Wiseman. McGraw Hill Inc. 4. 2. M. Ellis Horwood. Lewis Publishers. Wiley. perbandingan di antara produk halal. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. 3. Eds John Bulock & B. Rujukan Asas: 1. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. (2002) Bioteknologi Asas. Islamic Food and Nutrician Council of America 107 . enzim. (1979). (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. 2. A. Harrison. New York. Teknik. Bailey. demografik pasaran halal. 3. D. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. and Baldwin. Patricia A. Banks. 8. Halal Industry Development Corporation (HDC). Chaudry (2003) Halal Food Production.A. penentuan. Malaysia. (1979) Fermentation and Enzyme Technology. Demain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful