Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

Lee Seong Wei Mikrobiologi.Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof.D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph. Plant Genetics.edu.my  7225  awang@umk. Fish Immunology.D (UKM) Chemical Engineering M.Sc. Fish Pathology.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B.Sc (Indonesia) Agronomy Ph. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph. Ahmad Anwar bin Ismail En. Madya Dr. Aweng A/L Eh Rak Dr.edu.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B.D (University of Queensland.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M. Ibrahim bin Che Omar Prof. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph.edu.Sc.D (UMT) Natural Product. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi.Sc.Agr. Natural Product. Dr. (UKM) Biochemical Engineering Ph. DNA Fingerprinting. (UKM) Geofizik B. Produk Agrikultur Bacteriology. Madya Dr.my 7234  aweng@umk. Kualiti Bahan Makanan. Teknologi Enzim. Fish Pathology M.edu.edu.my 7235 othman@umk.edu.Sc.Sc. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M.Sc. (England) Kejuruteraan Pertanian B.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B. Dwi Susanto 10 Dr.my - 8 9 Dr.my 7245 4 .Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph. Australia) Agricultural Science M.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B.edu. Md. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof.my  7248  dwi@umk. Dr.D (USA) Fisiologi Tumbuhan M.my 7245  leeseong@umk. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph. Noor Azlina binti Ibrahim Dr.edu.edu.my  7233 4 Prof. (Wales) Biologi Populasi M.edu. (USA) Sains Perkebunan Dip. Aquaculture  n_azlina@umk.Sc.edu. Pemprosesan Biomaterial. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk.my -7230  anwar@umk. (Malaya) Pertanian Botani M. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr. Gene Mapping. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan.Sc. Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof.D.Sc.Sc. (UKM) Chemical Engineering B. Biologi Molekul.my 7245  mariam@umk. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B.my 7245  kassim@umk.Sc. Biologi Struktur Molecular Markers.

my .Bioteknologi Rochester Institute of Technology.Sc.my . Ab.edu. Sc (USM) Fizik Perubatan M. (UMT) Akuakultur M.edu.my  7233 yeeching@umk.Sc.edu. Sc. (UMT) Akuakultur B.edu. (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B.Sc. Marinah binti Muhammad En.edu. (UPM) Sains Perhutanan B. B.Sc.edu. (UMT) Kesihatan Haiwan Air B. Norashikin Bt Mohd Fauzi En.Sc.Bioteknologi Mikrobiologi.7088  rohazaini@umk.7087  amsyar@umk.(UTM) Industrial Biologi M.Sc. Sc.edu. Sc.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M.Sc.my  mohamadfaiz@umk.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B.7236 nurulakmar@umk.my  ashikin@umk.Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn. Kadir Pn. (UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Mohammad Khairul Azhar b. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M. Sc.edu. Udin En.my 7237  kamarul@umk.my 7235  ruhil@umk.Sc.7088  Nursufiah@umk.Sc.my norhakimin@umk.my 7235  arlina@umk. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M. my .my  7235 azhar@umk. Sulaiman Cik Rohazaini bt. (UiTM) Kimia Gunaan M. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M.edu. Nor Hakimin bin Abdul Lah En.7088  nusaibah@umk.edu.D (UPM) Catalysis M. Rochester Institute of Technology.my . (UPM) Penderiaan Jauh B.my  mohdfaidz@umk.my  suniza@umk.edu.edu. (Hons) (UKM) Geologi B. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab. Nusaibah bt.Sc. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 . Sc. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt.edu. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk.Sc.my .my  7248 zulhazman@umk.Sc. Bioteknologi USA B. (UKM) Physics M. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt.edu.7237  wanisofia@umk.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi. (UKM) Applied Physics B. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph. Sc. Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar. (UKM) Conservation Biology B.edu. Aziz Cik Nursufiah bt. (UTM) Kimia M. (UKM) Biologi M.Sc (UTM) Boisains B.my - 26 27 28 29 30 M. (UNIMAS) Entomologi B.my . Ali En.edu. Mohd Faidz b. Mohamad Faiz b.edu. USA BSc. Kamarul Ariffin Bin Hambali En. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Muhamad Shahimin Pn. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En.Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa.Sc. (UKM) Kimia B.edu.my syazana@umk.edu. Hamdan Cik Arlina bt.Sc.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B. Zulhazman bin Hamzah Dr.

Sc. Nor Dini Bt Rusli *En. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn.my  hasnita@umk.my  norfariza@umk.Sc. (UKM) Fizik B.my 7235  musfiroh@umk.my  7235  syazrah@umk.edu.Sc.my 7235  hafiz@umk. Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS.edu.Eng. (Hons) (UPM) Fizik M. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M.my  7247  wee.edu. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B.c (UKM) Biology M.edu.edu. (UTM) Kimia B.Eng. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn. (UMS) Sains Makanan & Nutrisi B.edu.Sc.Sc.my leonytham@umk.Sc.Sc.Sc (UKM) Matematik B. (UTM) Kimia Industri M. (UTM) Kimia B. Kimia . (UPM) Perniagaantani M. (UM) Produk Biologi & Semulajadi B. (USM) Fizik Gunaan M. (UPM) Kimia Petroleum M.Sc. (University of Tokyo.Sc.edu. (UTM) Kimia B.Sc. (UPM) Alam Sekitar B. (UTM) Kimia B.Sc. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En.Sc.Sc.Sc. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar.Sc.c (UKM) Conservation Biology BS.edu. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn.m y  mohd@umk.my 7235  asanah@umk. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.Sc. (USM) Kimia M.my  nordini@umk.edu.my  7247  nazanis@umk. (UPM) Pengeluaran Hutan B.edu. Sc (Newcastle) United Kingdom B. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B. B.my   khairiyah@umk.Sc. (UM) Genetik & Biologi Molekular B.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt.Sc.Man.my shahidashafiee@umk.edu.edu. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk. (UTM) Kimia Industri M.my   nabilah@umk. Leony Tham Yew Seng *Pn.edu. Forr.edu.my 7235  rozidaini@umk. Wee Seng Kew *Pn. my janatunnaim@umk. (USM) Fizik Perubatan B.edu.Envi.Sc.my  nraihan@umk.Sc. (Hons) (UKM) Biologi M.my 7235  soon_jan@umk. Japan) Sains Multidisiplinari Dip.Sc.Sc.edu. (UKM) Sains Makanan B. (UM) Sains dengan Pendidikan M.sk@umk. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En. (UIAM) Bioteknologi M.Sc. (UKM) Biologi Pemuliharaan B.my 7235  ikarastika@umk.Sc.my 7235  syuhadah@umk.Sc (UKM) Fizik M. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan. Kimia Alam Sekitar.Eng.edu.Sc.edu. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B.my - 6 .edu. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn.edu.Sc.Sc. (UMT) Sains Biologi M.Sc.edu.

my  yasmi@umk.Sc.my  faliq@umk.Sc.my - 7 . Botani.my  illazuwa@umk. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur. USA) B.edu.edu. (Hons) (UTM) Matematik B.Sc. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk. (UTM) Horticultural Science B.edu. Biotech (Hons) (IIUM) B.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota.edu.

my  7238  anes@umk. Aslina binti Abdullah En.my  7224  hidayah@umk.my  7238  shahril@umk.edu.edu. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn.edu.edu.edu.edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.my  7224  khaliq@umk.my  7248  matfarizal@umk. Mohamad Rohanif b. Salleh En.my  7224  salbaharin@umk.my  7224  idayu@umk.edu. Mat Farizal b.edu. Ibrahim Pn.my  7226  noranida@umk.Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn.edu.my  7224  aiashah@umk. Zainudin En. Muhammad b.my  7227  hisyam@umk. Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk.edu. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En.edu. Che Isa Cik Nur Aiashah bt. Nur Idayu bt.edu.my  7224  hasimah@umk.my  7223  wsamri@umk. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.my  7224  muhammad@umk. Hassan Cik Nur Izzati bt.my  7245  duhaija@umk.my  7224  hanif@umk.edu. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En.edu.edu.edu. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 . Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn.edu.my  7244 8 9 10 11 12 En.edu.my  7244  suhaimi@umk. Nor Anida binti Yusoff Pn. Mat Hassan En. Suhaimi bin Omar En.my  7224  nurizzati@umk. Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En.my  7238  najihah@umk.edu.

9 .

Mariam Firdhaus bt. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr.Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr. Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr. Hj. Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En. Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr. Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En. Dr. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En. Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Aslina Abdullah 10 .

Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu. Aweng Eh Rak. Ijazah Sarjana Muda Geosains 3. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. 3. 2. Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. Ahmad Anwar bin Ismail. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2. Madya Dr. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. 4. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 .Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1.

iii. 2. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Dalam masa yang sama. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. iv. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. iv.PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. . Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. ii. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian. v. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. iii. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. 12 ii. v. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar. Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian.

iv. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. 5. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. ii. Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. v. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. 3. Mempelbagaikan sektor pertanian. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. ii. iii. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. 4. Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. beretika murni. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. Mempunyai kemahiran insaniah. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Menghargai. iii. Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai. iv. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian. berketerampilan. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat.

Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia. ii. ii. iii. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. 7. geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari. iii. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran. 14 . i. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. 6. Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi. iv. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan. sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil.i. mineral dan perlombongan. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian.

15 . Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna. Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. unik dan mempunyai nilai tambah. iv. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan.ii. iii.

00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM.00 dan Gred C (NGMP 2.00) matapelajaran Pengajian Am. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. ii. Dan. dan b) Gred C (NGMP 2.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain.SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.00 dan : a) Gred C (NGMP 2. dan • Matematik 16 . iv. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. iii.

2. dan. dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i. Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2. Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2. iii. dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3.00 (Gred C). 17 . dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini. ii. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa. Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Fizik b.00. dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a. Kimia c. Matematik.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi. dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM.

Sains Kelestarian. dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21.STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian.5) Jumlah 18 (14. Sains Sumber Asli. Geosains.0) 80(64. Sains Peternakan. Teknologi Bioindustri.5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 .

Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 .Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak. Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali. Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar. Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali. Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi.

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi. Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .

Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini. Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya. 36 . Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti. Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan. Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

2006.. 2. Vertebrates. E. Dalam mikrobiologi. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma.C. R..SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1. dan perubatan. G. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. Tortura. Randy. K.D. (1994). Fundamentals of Biochemistry. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma. C. & Madigan. Ed. 1995. Christine A. 1994. S.V. G. K. B. Microbiology : Principles and Explorations. (1998). Co. Roberts. & Ibrahim C. (2005). & Case. M. J..L. J. pertanian. 7th Ed. 9. (2002). Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur. & Vodopich. Ingragham. Thomson. Martinko. New Jersey. Parker. Introduction to Microbiology.R. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment.a. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan. Aspek metabolisme.M. J.E & Barnes. Menlo Park. C.. alam sekitar. Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi. 2. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma. lipid. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies. G. 6. 2001. Stern. J. D. M. 8. Penerbit USM. G. (1997). 3. Boston: Mosby. Evers and Lisa Starr. & Larson. D. 3rd Edition.O. R. Madigan. 3rd Edition. (1999). J. Duque: W. Funke.L. (2006). M. Mc Graw-Hill Higher Education. & J. Garret. Biochemistry. Prentice Hall International Inc. adaptasi. The Unity and diversity of Life.M. & Ingraham J. 4. Rujukan Asas: 1. Invertebrate Zoology.. Ibrahim.O. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat. 2.T. R. Botany. Brock. 5. Clark W. Rujukan Asas: 1. J. 38 . 1997. I. New York : John Wiley. A. 3. 1993. Karsong. M. pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan. Ruppert. T. 4. C. 11th Edition. Thomson. 6. 2002. Voet. 3rd.M. (2004 ).H & Grisham. Crown Publishers. Microbiology : An Introduction. 7. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. C. Thomson Learning Inc. M. New York : John Wiley & Son Inc. California : The Benjamin/Cumming Publ. Inc. Pengantar Mikrobiologi Industri. Martinko.D. T. Integrated Principles of Zoology.. & Parker. D. 5. Biology of Microorganisms. K. New Jersey Prentice Hall. A case history approach. Penerbit USM. Darah. 6th Ed. Biology. asid lemak dan monosakarida. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi. Biology of Microorganisms (10th ed.) PrenticeHall PTR.

G. ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving). Calculus.C. D. Kotz. L. R. W. aberasi. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik. A biological.. 6th Edition. (2005). pewarisan berkaitan dengan seks. P. Bivens. (2005). and Simmon M. 6. 4. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur. Co.J. S. New York. (2007). Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul. R. New York: John Wiley & Sons. Life and Social Sciences. Life and Social Sciences. inorganik. Snudsterd.P. Prentice-Hall International. Thomson. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. S. 2. and Boyd. Werner. 5. Calculus for the Managerial. J. Treichel.T. 2005.S. 1999. 8. 4. Organic Chemistry (3rd Ed. H. 2006. 2007. iii. Concepts of Genetics. Rujukan Asas: 1.. Organic Chemistry. ii. C. Klugs.C. populasi dan evolusi. 3. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. (1990). 2002.. Stanitski. Thomson. Chemistry. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. R. Thomson. Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review. B. Chemistry & Chemical Reactivity. New York. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. and Edwards. R. baikbaka dalam heterosis. Prentice Hall Solomons. Rujukan Asas: 1. S. BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep. jadual berkala dan logam. Organics Chemistry (7th Ed).M. BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik. 2001.L. Calculus with Analytic Geometry. 2. Thomson Moore.3. & Jurs. Thomson Simanek.H. Boston: Houghton Mifflin Anton. J. Larson. 2000.E. Dalam kimia bukan organik. and Werner R (1992). tindakbalas. Tan. 2nd Edition. P. 6th Edition. The Molecular Science.P.C. M. Connetticut. 7. proses seperti replikasi. and Fryhle. tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan... ( ). tatanama. T. (5th Ed) Brooks/Cole Wade. 8th edition MacMillian. East Norwalk. Jr.) Prentice Hall McMurry. J. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. and Cummings M. Tan. Principles of Genetics. T. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry. W. Hostetler.T. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar.G. P.. manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim. J. I and Davis. 5. genetik.. Fundamental of Organic Chemistry. Bruice. sifat bahan organik.W. Co. 4.A. Rujukan Asas: i. R. (2006). John Wiley and Son. Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan. C. 3. kromosom. ikatan. termodinamik dan elektrokimia. gen berangkai. (2007.N. Weaver. Applied Mathematics for the Managerial. Organic Chemistry. 39 .Y. 9.

Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ. 6th Edition.Sallas & Hill. Sullivan. G. sistem pituitari dan sistem saraf. Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan. John Wiley. Hille. Pearson.C. Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. Guide to Abstract Algebra. Calculus: One and Several Variables. 4. Introductory Linear Algebra with Applications.J. Algebra & Trigonometry. McGraw Hill Marvin L. John Tobey and Jeffrey Slater (2004). 5th ed.Croft. Thomson. fungsi dan jenis. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan. kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. 1999. (2004). E. pembiakan.. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. 2. 2007. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. 3rd ed. Rujukan Asas: 1. menganalisa. (1999). and Levasseur. Thomas. M. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. Whitehead. kalkulus dan statistik. 2nd ed. McGraw Hill. Applied Mathematics for the Managerial. 7. (2004). aplikasi pembezaan. Co. Bittinger (2005). Tan. 1996. New York. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. 6.5. 5. Ignacio Bello (2005). M.. New York. sistem penghadaman. New York: Springer-Verlag. Rujukan Asas: 1. (2003). A. M Dugopolski. 11th ed. G.Basic Mathematics. Life and Social Sciences.T. E. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. & Davison. And Etgen. trigonometri. New York: Macmillan. Salas. dan aplikasinya. 7. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian. (2005). tersirat dan peringkat tinggi. Calculus. Bagi yang tidak normal. 6. 4. Prentice Hall. Prentice Hall. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul. 40 . 1997. Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. Hibbard. A. S. termasuk aljabar. Kolman. London: MacMillan. BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. R. 1994. 2. graf dan sistem koordinat.B. Apprentice Hall. Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. Basic College Mathematics. Algebra for College Students. 3. New York: John Wiley & Sons. C. B. New Jersey. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. Addison Wesley 8. Calculus of One and Several Variables. 3.

New Jersey : Prentice Hall. 4. Peluluhawaan. 4. Willmer. th th 10. W. J.B. Rujukan Asas: 1. K. A Geology for Engineers. (1990). sifat jirim. Prinsip-prinsip stratigrafi. (2003). Duke’s Physiology of Domestic Animals. Lewis. Blyth. 4/e. 3rd Ed. Textbook of Veterinary Physiology. 2nd Ed.C. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition). 3. Ganong. Principles of Anatomy and Physiology. 3. M. New York. Diagenesis dan batuan sedimen. Fajar Bakt Douglas C. Bell. 1985. S Nagappan. 8. Pulmonary Physiology. B.G. 8th Ed. Textbook of Medical Physiology. J. H. Levitzky. New York. (1998) Physics : Principles With Application. J.R... Prentice-Hall.. Blackwell Science Ltd. pepejal dan cecair serta suhu dan haba.B. 2. New York. AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection. (2001) Physics 5 Ed.. S. USA.. and Johnston. and French. Engineering Geology. 4 Ed.. (1994) Fizik STPM. Raff. M. 3. Harcourt College Publishers.Philadelphia. Alberts. 5. Saunders. Rujukan Asas: 1. 1984.D.Rujukan Asas: 1. dan Buffa. tenaga dan kuasa.F. Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng. BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell . Cunningham. Engineering Geology.5 Ed. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. M. (1984).H. 9th Ed. 11.. 9. kerja. New York. dan de Freitas. W. (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). and Gabrowski. London. G. gerakan membulat dan kegravitian. Molecular Biology of the Cell. London. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition). 17th Ed. Edward Arnold. Ianya merangkumi sub bidang mekanik. 1993. Randall. G. serta suhu dan haba. 17-30) with Mastering Physics. : John Wiley th 2. Stone. 7. Volume 2 (Chs. (2005). Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah.. Bay. 7. (2002). (2002).. (1995). Review of Medical Physiology. H. Swenson. P. 8/e.D.. 10. Cutnell & Johnson. Blackwell Publishers. Giancoli. 4/E. Press. 8. (2002)..C. M. A. 5. Garland Publishing Inc. J.. 2... Ithaca. Beavis. P. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif. Wilson. 4th Ed. C. 41 . New Jersey : Prentice Hall Cutnell . 9. I. H. Cornell Uni. Prentice-Hall.. Roberts. D. W.. G. and Watson. G.. Korelasi dan fasies. 9. F. kinematik dan dinamik..J. 6. John Wiley & Sons Inc. D. USA. F. Tortora. London: Blackwell Scientific Publications. (1997) College Physics. K. Freeman.. Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan. W. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics.. W.J. McGrawHill. 6. Berggren. Poh Liong Yong. F. 3rd Ed. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit..H. Saunders. Guyton. J. Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations. (1998). A. Environmental Physiology of Animals.G.

Ltd. virus.R. 1997. kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar. And Nebel. & Carroll. Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). UNDP. komuniti. Prentice Hall. J.K. Rujukan Asas: 1. (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. tanah. Longman. F. bekalan makanan. dan Moore. T. 1995. 231 p. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed.4. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar.V. & R. Lond. Rujukan Asas: 1. Principles of Geochemistry. E. Rujukan Asas: 1. World Bank & WRI.C. 535 p.J. 5th ed. Selain daripada itu juga. F. 4.Lambe. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan. Wright. UNEP. Inc. 1997. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan. protozoa dan rumpair. H. Amsterdam: Elsevier Science. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. Prentice Hall Rinehart. 2. & Brown.W. R. (2007). Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan. Brown Publishers. ke-2 Chicago: Wm. G. Principals of Conservation Biology. T. M. B. 13. 12. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. Blackwell Scientific Publications. B. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem.Beavis. Cox. BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur. (1985): Engineering Geology. Hunter. Lutgens.M. Chapman & Hall. & Wilson.G. 1982. 42 .O. 2. New Jersey. C. London: Henry Press. (1995).). Englewood Cliffs. Environmental Science for Environmental Management. air permukaan dan bawah tanah. 2000. Fundamentals of Conservation Biology. Wiley Eastern Pte. 5. biologi dan iklim ke atas alam sekitar. dan Tarbuck. iklim. G.T. 1995. Essentials of Geology. DBP.L. B. M. kehadiran sumber masa depan. E. kitaran unsur dan sebagainya. Environmental Science (Student Edition). London: Blackwell Science. 5.. John Wiley and Sons. Whitman (1973): Soil Mechanics. K. 1995. And Winston. C. Ed. 571p. 3.W. ke-2 Massachusetts: Sinauer.L. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria. Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem. kulat. 3. Reaka-Kudla. Mason. Meffe. E. M. ekologi. C. TO’Riordan. KL). 11. sistem tenaga. (2007). 2. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti). Biodiversity 2.

R. mereka realiti foto. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D. Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Abdul Rahim S. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang. v. unsur 3D. pembentukan bumi. Wiley Publishing. iv. konsep asal usulnya. vii. (2007). 15. San Francisco. Inc. K. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history. and Yonavjak. D. ii. Bumi. Dewan Bahasa dan Pustaka. and Ela. (1992). simulasi 3D dalam 2D. Harry N. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. Mason. Inc. (1981). and Dietrich. W. P. The Practical Geologist. Rujukan Asas: 1. Wiley Publishing. Wiley Publishing. Kuala Lumpur... Inc. 7th Edition. Elsevier Scientific Publishing. M. 5. Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. (1993). Environmental Science: Systema and Solutions. R. Schoch. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. and Bernor. and Ibrahim. Freeman 3. Dixon. Princeton Architectural Press. L. and I Johnsen. Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. Heinemann. persekitaran maya 3D. iii. viii. sistem koordinat. ix. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. komposis. konsep geometri. 2. L. Berry. bahan. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. McKinney. Description and Determination.4. 43 . ‘plug-ins’. perisian 3D. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. struktur. (2007). ‘rendering’ akhir. Ibrahim. Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. M. Masters. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. Mineralogy: Concepts. Principles of Environmental Science and Technology.H. Yale University Press. B. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. A. Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. Rujukan Asas: i. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications.. L. Dariush Derakhshani & Randi L. pemodelan asas poligon. asas model. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition).G. Brian K. (1987).L. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. 14. 6. G.V. Simon and Schuster. Thomson Course Technology. R. x. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. xi. vi. bayangan dan cahaya. Sifat Fizik dan Kimia. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains. Inc. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur. Dariush Derakhshani & Randi L. W. M. Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini. Wiley Publishing. New York. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design.

. Roger G. (2nd. Ed. 1994. Mercel Dekker.R. Masa Geologi dan Sejarah Bumi. Sistem Hidrologi. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. 6. 18. Rekabentuk eksperimen asas. N. J. and Harrison. S. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren.D.N. Judson. M. 1999. Batuan dan Mineral. 1982. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka. Earth. Freund. 3. aktiviti keusahawanan. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Leet. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik. 6th Edition.. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi. Physical Geology. D. Rosner. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. ujian julat berganda dan kontras berotogon. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists. Rujukan Asas: 1.E. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. Oxford Univ. 5. Statistics: A First Course. 1994. An Introductory Text. Hamblin. M. Fundamentals of Biostatistics. 1979. segiempat sama Latin dan plot belahan. menyedia cadangan perniagaan. Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. London: George Allen & Unwin. E. Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran. Freeman & Co. 2000.D.P. B. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8). Watson.J. M. F. 1990. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. Ke-3. 1994. Mineral dan Batuan. White. pembinaan idea perniagaan. San Francisco: W. 16. Ed) 616 pp. R.K. Mottershead. 2. 17. B. blok rawak lengkap. 44 . penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi. 2006. D. CRC Press. New York. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh.Thomson. N. Cox. Prentice Hall. 5. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. Geofferey. Ke-2. 4. Sistem Tektonik. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. Press. I. J. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi. & Siever.. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan. Press. Rujukan Asas: 1. Ed. Environmental Systems. MacMillan Publishing Co. perbandingan min menggunakan LSD. Rocks and Minerals. 647 p.4. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. and Reid.). Struktur Batuan. S & Kauffman. 2. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah. The Theory of The Design of Experiment. termasuk rawak lengkap. L..H. Perles. 1982.

3rd. Small Business and Entrepreneurs Business Plan. (2006). prinsip pemusatan.J. Al-Khurtum: al-Dar al. Caroline Ross (2001). pengurusan. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. persamaan hak. Shaari et al. perletakan harga. 3rd Edition. Ahmad Ibrahim Dr. disiplin. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). Griffin Ricky W. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran. Mary Coulter (2002). 3. AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. (1984). penyelarasan dan penilaian. Prentice Hall. Kotler. Hamid. Rujukan Asas: 1. Dennis Adcock. Ohio: Thomson Higher Education. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. P (2001) A Framework for Marketing Management. 2. Prentice Hall.Sudaniyah li alkutub.N. Amalan pengurusan ialah membuat keputusan. kepaduan arahan dan tindakan. perancangan. pengorbanan individu. (1995). 2. (2006). Marketing: Principle and Practice. P. Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan. pembiayaan dan perakaunan. Rujukan Asas: 1. Cohen William A. dorongan. 3. Robbins. autoriti. pemasaran. 2nd edition. Al Halborg. kooperatif dan kepimpinan. kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). Rujukan Asas: 1. Fundamentals Of Management. 2. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. pengurusan dan perundangan. 4th Edition. Ryan J. 2. ganjaran. Prentice Hall 45 . komunikasi. 3. keadilan. 4th edition.D & Hiduke Gail. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. Capon. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. 3. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan.KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1.M. (2001) Marketing Management in the 21st Century. Hulbert. Prentice Hall. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. Al-Idarah Fi al-Islam. Management. Syura. rekabentuk kerja. persamaan dan kerjasama. (2006). pengurusan dan pengorganisasian. Abu Sin.

Rujukan Asas: 1. MacMillan Pollio. Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan. L. ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini. sokongan pengurusan. (2006). Penyediaan bantuan kewangan. Knott. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. 2. (2002). Dollinger. APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Rujukan Asas: 1. AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi.A. and Reinvention. Rujukan Asas: 1. (2002). 3. D. F (2006). MacMillan. J. USA: Prentice Hall. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. Enterprise Planning and Development:. G. Butler.4.K.L. G. perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik. kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan.R. D. M. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 . (2002). Growth. (2006). 2. McGraw Hill 6. Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. M. Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao. (2004). and Hitt. K. (2001). International Project Analysis and Financing. 3. Sexton. International Finance. pulangan dan risiko. meneroka peluang perniagaan baru. APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang. Pilbeam. and Kickul. 2. Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci. Boston: IRWIN Gundry. Financial Management.

BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. lada hitam. Dicotyledons. Gregorich. M.N. Longman: London 2. Rujukan Asas: 1. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. 3. Plaster.G. Canada CRC Press. 3. Farm Planning and Control. 2. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan. 4. Cambridge Univ. pembiakan. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. & Eidman. teknologi benih. Soil Science and Management 2nd Edition. fisiologi. 2. (2003). London: Longman William C. Press. penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. John Wiley 47 . 1985. (2006). 3. Tropical Crops. ekologi. pisang dan mangga. getah. Essington. nenas. Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung. V. kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh. kopi. pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. Kaedah penyediaan tanah. E. Tropical Soils and Fertilizer Use. 1984. Rujukan Asas: 1. teh. Samson J.J (1992). UK. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition.M. Boehle. (1984) Farm Management.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar. P. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini. Barnard & Nix (1973). Kuala Lumpur: Oxford University Press. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan. Ahn. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press. amalan agronomi. & Joseph KT. penyediaan tapak semaian. & Canter M. koko.R. (1992).D.A. khususnya amalan ladang pertanian. Pelajar akan diberi penerangan tentang botani. M. Longman Higher Education. Tropical Fruits. Soil and Crop Production. E. Climate.R. 1976. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. Selain daripada itu. Purseglove JW. 2. Rujukan Asas: 1. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan.

Acquuaah. piawaian dan juga pemasaran.S. Orchard. Co. (1978) Modern Agricultural Management. C. USA Manjumdar. Stanley A.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. Cato Institute Publisher. penggunaan dalam sistem hidroponik. 3. Co. 5. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Restn Pub. Processing and Quality. T. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. C. New Delhi. (Eds) 2002. 1996. Jørgen Stenersen. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. kaedah penggunaan.N. I. Efferson. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. Teknologi pengendalian buah-buahan. 4. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pohanish. J.L. racun kimia dan hormone. Principles of Crop Production: Theory. kelas. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. Cluces. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. William Andrew Publishing. Principle and Practice. DeGregori. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan. Kimia Pertanian. perumah dan alam sekitar. Blackwell Publishing. techniques and technology. perlakuan kimia). Rujukan Asas: 1. 6.R.R. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology. suhu rendah. 5. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. P. perkaitan di antara pathogen. D. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci.(1972) Principles of Farm Management. A. & Infanger. organisma prokariot. and Ward. 3. (2005). Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. Natural Resources Institute. pemilihan. Food Safety and the Environment. langkah keselamatan dan kesan sampingan. (2004). jenis. termasuk pemilihan. Crop Post Harvest: Scince and Technology. 4. virus dan nematode. 1. iaitu baja kimia. G. J.D. 2. Greene and Richard P. almosfera terkawal. CRC. rawatan komoditi. Science Publisher. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan. jenis di pasaran. K. 7. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. Golob. pemasakan/penyahijauan. A. Rujukan Asas: 1. masalah penggunaan. Kalyani Pub. (1998). & Kenneth. 4. J. UK.E. pengredan.S. 6. Prentice Hall. 4. Osburn. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences.3. pengurusan serta kaedah 48 . G. Nasir Hassan. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. konsep keupayaan inokulum. New Jersey. Vol. Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis. and Farell. McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. Casavant. pembungkusan. 2. cara penggunaan. (2002). Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management. Reston Pub.

George Nicholas Agrios. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG. Priciples of Vegetable Crop Production. Bhojwani. vaksin. (1980). Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. 4. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. Toxicology. (1977). 4.(1998). 7. 6. Elsevier. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium.E. Application. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. W. teknik pengasingan.H. HC Dube. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. S. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. Penerbit USM Spier. Rujukan Asas: 1. 2004. pensterilan dan pelindungan. Rujukan Asas: 1. & Woodcock D. & Soh. Springer Verlag. Yasir Mohd. (1985). R. 4. Smith. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. Collins: London. Penekanan diberikan kepada biologi. suhu. 32. (1982). W. pH. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture.. Production.S. Plnat Cell Biotechnology. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Plant Pathology and Plant Pathogens. (2002) Prinsip Bioteknologi. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. 5. 8. Blackwell Publishing. Ed. fizikal. antibodi monoklon dan interferon. Reinhard. 3. 304-312 Barz. South Asia Books. 1985. Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. 2. Fiechter. S. (2005). fisiologi. Agrochemicals: Composition. 2.E. 2. & Zenk. 1999. M. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. E.An Overview.kawalan penyakit tanaman masa kini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Hubert M. KS Bilgrami. H. (2006). Springer Verlag Spier. & Mantell. (1982). Animal Cell Technology. R. Vol. (Eds) (2003). Synergy Media Books.Y. Plant Pathology. 3. 14. Van Emben & Service MW. A Textbook of Modern Plant Pathology. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. Cambridge University Press. 7th ed London: Edward Arnold. 1983. The Scientific Principles Of Crop Protection. Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. 49 . 3. penghibridan. pengubahsuaian persekitaran. Science Publisher. John Alexander Lucas.

CHEW.V. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah.9. London. T. 6. UK 5. K. penjimatan tenaga buruh. Y. 4: 46-56.. No. Cabi Books. KEE. Cech. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). PORIM Bulletin. system taliair. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations. Hachette Livre. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. CRC Press. John Wiley and Sons. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. Benton Jr. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. (2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities. FOSTER.J. L. S. R. hidroponik dibawah struktur lindungan. kandungan air tanah. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. QUAH. Routledge. penguna dan alam sekitar. The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia.K. L. Proc. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran. New York. kaedah pertanian berpengairan. 10. D. J. rekabentuk dan operasi pengairan mikro.H. G.E. 1982. sejuk dan serangan perosak. Rujukan Asas: 1. 50 . teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. amalan pengairan. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat. ternakan dan mikro-organisma satempat. VanderZwaag. and TEY. 3. Evenson. H. Rujukan Asas: 1. An integrated fertiliser management system for oil palm. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994. 1994. Gabet. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan. 4. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. fertigasi. Part II: Effect of different environments. pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif. (2003) Principles of Water Resources. & Chao. 2. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. kualiti air dan pemuliharaannya..S.T. Kuala Lumpur. P.

Rujukan Asas: 1. Richard C. Asian Productivity Organization 1997. Marketing of agriculture Products (10th Edition). Food Packaging. New York. 3. 13. D. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran. 2001. pusingan tanaman dan pembajakan minimum. New Dimensions in Agroecology. dan agro-perhutanan. BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk. Lutz Ernst (Ed). The Science of Sustainable Agriculture. Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci. D. C 2006. M. 4. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan. Marketing System for Agricultural Products R. 1991. Co.. 3. 5. 1992. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. Food Packaging Technology. M.R. Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. 2000. promosi dan aspek risikan pasaran. Balckwell Publishers Desmond. . Co Clement. Rujukan Asas: 1. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci. 2. S. West Vies Press. 12. Washington D. Agricultural Trade. Inc New York. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. USA. 1990. piawaian. R.A. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology. Kursus ini akan menekankan kepada amalan. The World Bank. Agroecology.L. Rujukan Asas: 1.A. 2. 1995. and Hurt.T. Pharmaceutical Packaging Technology. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. penjenamaan. Uhl. 2000.C. Boulder: Westview Press. Principles and Policies. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. Kohls. tanaman penutup dan sungkupan. Gloessman.11. 2. Di samping itu pengurusan perosak. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. fungsi dan kaedah pembungkusan. analisis harga. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian. Marcel Dekker.R. 2004. 1994. Alteri. J. 3. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. penyimpanan. 51 . Alteiri. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai. Taylor Francis (UK) Rao R. Haworth Press. sistem penanaman polikultur. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem. Haworth Press Inc. CRC Press. McGraw Hill Press Robertson G. pertanian organik. pertanian tradisi. 4.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

(GMP).W. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. W. Principles and Practices of Pharmaceutics.J (eds). 2. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. 1998. Finley. CTI Publications Baltimore. Armstrong.. R. Amalan Pembuatan yang baik. Rujukan Asas: 1. Robinson. The Pharmaceutical Press. Lund. Malaysia 55 . American Chemical Society Gould. 1992. London MS 1480. J. Total quality assurance for the food industries. and Gould. 3. The Pharmaceutical CODEX. HACCP Standard..F. 4. Department of Standards. S. 12th Edition. Food Safety Assessment.W. 1994.A. D . W.analisis risiko dan kesihatan manusia.

Blakesborough N. Rujukan Asas: 1. 2nd Edition.M. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. pemecahan sel. penurasan.S. E. Beberpapa parameter seperti kestabilan. Cussier.A. 3. spensterilan. Pulau Pinang. M. Gildberg. New YorK.and Parker . McGraw Hill Cos.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. and Hu. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan.J. I. Wiley. and Mavituna. A. Ibrahim Che Omar. R. 6. West (Eds) (1996). Academic Press. Doran. Bruce. antibody monoclonal dan lain. sekelompok. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . and S. Stockthon. suapan sekelompok. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri. 56 . Prentice Hall of India Private Ltd. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan.R. 3. K. Godfrey. London. Kuala Lumpur 2. 2. 4. UK. pengeringan kaedah kromatografi. T.K. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. pengemparan. B. Chatterji. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. 5.. 3. E. (1991). mod pengkulturan (sistem tenggelam. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Bitch. Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan. P. Belter. Van Nostrand Reinhold.G. Enzyme and Food processing. Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat. penulenan. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. W. New York. Academic Press. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. P. Biotechnology and Food ingredients. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan. (2001). G. And Williams. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). bahan ekstrak tumbuhan. 2 nd Edition. Rujukan Asas: 1. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. ultra-penurasan dan penghabluran. L. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. Prinsip Bioteknologi . New York. Penerbit USM. F. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. New York. Dewan Bahasa dan Pustaka. sistem fermentasi keadaan pepejal. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry. Harcourt Brace & Co. 2. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. Atkinson. MacMillan Publishers Ltd. (1991). and Perry L. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen. 4. Darah Ibrahim. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. (1981).

Smith. (1996). 6. The Pharmaceutical CODEX. ketoksikan.E. Ibrahim Che Omar. Rujukan Asas: 1. J. Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. Ibrahim Che Omar. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. S.A. Food Safety Assessment. 304-312 Barz.W.H. 12th Edition. Penerbit USM. (1982). Pulau Pinang. E. Fiechter. alahan. (1977). Journal of Chemical Technology & Biotechnology. Springer Verlag Spier.J (eds). Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. 2. Penerbit USM Spier.W. CTI Publications Baltimore. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium.An Overview. P. W. (1980). Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. Reinhard. Penerbit USM. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Rujukan Asas: 1. Armstrong. Rujukan Asas: 1. Ed.. Principle of Fermentation Technology.selanjar). 4. Animal Cell Technology. & Soh. R. 5. Cambridge University Press.E. and Gould. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. 5. D . Bhojwani. komposisi dan nilai nutrien. Amalan Pembuatan yang baik. Plnat Cell Biotechnology. konsep serta amalan. 3. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. H. (1982). R. Untuk penentuan mutu. 3. London MS 1480. W.. HACCP Standard. 4. S. 1994. Robinson. W. penghibridan. Science Publisher. antibodi monoklon dan interferon. Mohd Yusoff Ab Hamid. S. Vol. Hartmeier. W. & Zenk. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. 32. American Chemical. Department of Standards.S.F.. reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan.: An introduction. & Mantell. 2. pH. (1986) Iimmobilized Biocatalysts. Finley. 14. (2002) Prinsip Bioteknologi. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. R. Principles and Practices of Pharmaceutics. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. Springer Verlag. biologi. sosial. vaksin. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. M. A. Lund. Malaysia 57 . Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. and Whitaker. Bioteknologi Asas. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. 4. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. Springer Verlag. W. The Pharmaceutical Press. 1992. 2.Y. Society Gould. Total quality assurance for the food industries. and darah Ibrahim (2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Prinsip Bioteknologi. (GMP). (Eds) (2003). Stanbury. suhu. 1998. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan.F. 3.

(1993). Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan. 3. Humphrey. McGraw Hill. A. W. Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. Darah Ibrahim (2002). Darah Ibrahim (2002). kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. University of Tokyo Press. and Millis. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. 4. Pulau Pinang. N. Pengantar Mikrobiologi Industri. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. Mohd Yusoff Ab Hamid. 3. 5th Edition. M. 8. Stanbury P. kaedah pengadukan dan pengudaraan. Bioteknologi Asas. 2. W. and Crueger. K. Michael L. Sunderland Sinauer Associates. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan.C. and Smith. Ibrahim Che Omar. Penerbit USM. (1973) Biochemical Engineering. Rujukan Asas: 1. 58 . Mohd Yusoff Ab Hamid.F. Aiba. Unit Operation in Chemical Process Engineering. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. 4. Pulau Pinang. J. Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan .E. 2. A. Penerbit USM. Penerbit USM. Prinsip Bioteknologi . Ibrahim Che Omar (1994). and Whitaker. 5.L. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. Schuer. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi.F. S. Ibrahim Che Omar. (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian. Ibrahim Che Omar (2002). Selain daripada itu. Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). Academic Press.6. Crueger. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. pertanian. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. A. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Prentice Halls International Series Doranm P. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. Bioteknologi Asas. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan. Pulau Pinang McCabe. Rujukan Asas: 1. Fikret. (1984). Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. (1995) Bioprocess Engineering Principles. 5. kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. 7. Pulau Pinang. Penerbit USM.

kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. Rujukan Asas: 1. kimia dan biologi. (1979). John Wiley and Sons. Sisa buangan meliputi sisa pepejal. Penerbit USM. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. Jackson.F. Bioteknologi Asas. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Penerbit USM. ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. laporan Latihan Industri. New York. Quality through design. Bailey. Kristiansen. Eds John Bulock and B.N. dan penilaian mutu bioproduk.Rujukan Asas: 1. N. Rujukan Asas: 1. G. New York. Basic Environmental Technology: water Supply. Wiseman. haiwan dan mikroorganisma. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A.E. Pulau Pinang Jerry. McGraw Hill. BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Ibrahim Che Omar (2002). and Frigon. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. rekabentuk proses. Mohd. Kmetobicz. 4. 4. F. 11. sisa cecair dan air buangan. (1996). New products development design and analysis. 59 .L. Penerbit Universiti Sains Malaysia. Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan. Joh Wiley and Sons. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim. (2002).N. and Eekels. (1995) Product design: Fundamental and Methods. Pengantar Mikrobiologi Industri. and Ollis. Rooszenburg. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. Prentice Hall. J. rekabentuk pembungkusan. 9. Wiley. 3. J. dan pembentangan seminar hasil latihan. (1992). McGram Hill New York. D. Ibrahim Che Omar (1994). BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. Yusoff Hamid. Prinsip Bioteknologi. Biochemical Engineering Fundamentals. (1997). A. 2. New York 10. H. Bagi kaedah biologi. London. 3. (1993). R. Achieving the the competitive edge. Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. 2. 2. J. Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri. Fox. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan.M. waste Management and Pollution Control.K. E. Berdasarkan ciri ini. Banks. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. Ellis Horwood. T. the key to successful product development. (1997).

Bioindustry Ethics. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. Rujukan Asas: 1. CRC Boston. (1991) The medicinal Plant Industry. CRC Press. Selain daripada itu aspek logistik. 60 . List. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. The Foundations of Bioethics. M. Bensimon. herba. baha nutraseutikal. 2. Walsh G. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi. P. Isu seperti menjaga hak pemasaran. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. 3. Industrial Safety: Management and Technology. Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology.H. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Beatrice Godard and Bartha (2005). keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. Washington. 2. Rose N. Tristram Engelhardt (1995). bahan mentah. Colling (1983). Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations.C. 5th Edition. Ove Granstrand (1983). Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan. ASM Press.C. 3. (ed) (1997). 3. Margaret L. Wijesekara. pemformulaan. Cecile Bensimon. pengurusan sumber manusia. John Durkee (2006). 4. H. (1998). John Wiley and Sons.O. 13. Finegold. Florida. kawalan mutu bahan. D. P. Abdallah S. and Schmidt. Bioindustry Ethics. 14.eds. David L. R. Rujukan Asas: 1. inovasi dan pemindahan teknologi. Technology.Eaton. usaha sama syarikat. Rujukan Asas: 1. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). perancangan perniagaan. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Aspek tentang kualiti. Finegold (2005). Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk. bahan kosmetik dan farmaseutik. Manual of Clinical Laboratory Immunology. (1989) Phytopharmaceutical technology.B. tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran.Daar David L.R. permohonan sokongan kewangan. (Ed). 2.12. David A. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri.

16. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis.U. Ayers. rekabentuk dan operasi alam sekitar. DOE (Headquarters) Canter. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. proses penilaian. kajian ked EIA dll. R. 1995. 2. A Handbook Of EIA Guidelines. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. K. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. R. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Prentice Hall. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. AT & T. 1977. B. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. E. McGraw Hill.15. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. biologi dan sosioekonomi. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. 3. and Ayers. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. Di akhir Projek Penyelidikan I. seperti penilaian-penilaian. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. penentuan.W. Rujukan Asas: • DOE. and Allenby. L. New York. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. perundangan dan ekonomi. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. T. penyediaan laporan. Teknik. perundangan. rekabentuk. takaran-maklum balas. 2. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. EIA. teknologi dan pengurusan pembangunan industri. pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. tadbir urus. dan pendedahan. Rujukan Asas: 1. Graedel. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. (2003) Industrial Ecology. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. dan pencirian risiko. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. Cheltenham. 61 . U.

V. 3.Rujukan Asas: 1. & Cresser. Environmental Chemical Analysis.J.L. and Southgate.. 3. 2001. Harrison. R. New York Calabrese. C.H. 62 . J. Field and Laboratory Methods for General Ecology. Kohls. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). J. 2006. and Baldwin. 1995 Environmental Health. New York: Chapman and Hall. L. C. Publishers. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. (1977). McGraw Hill Inc. (1983). Prentice Hall Career and Technology 5. Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang. Reddy. fizik. C. J.W. and Hurt. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. J. Marr. dan biologi bahan pencemaran. 2. Jensen. Introduction to Agribusiness. E.E. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Di samping itu menganalisis. Brower. Iowa: Dubuque WM. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Uhl. Co. L. S. Rujukan Asas: 1. 3.J. 2.L. pemasaran. Brown. M. 4. BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip. (2007). Rujukan Asas: 1. C.. D.D. Dean. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. Molak. Thomson Learning Cramer. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. 2000. Bioability. 4. strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan. Analytical Techniques in Environmental Monitoring. & Zar.S. Lewis Publishers. Ricketts. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management.. (2002). C.R. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia. kredit. CRC Lewis Publishers. New York.A. I. New York. 2.

Mabberley. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara. Odum. D J (1992). R. London. G. 2. Illinois Press. (1994) Wildlife Ecology and Management. 63 . Swanson T M & Barbier E B (1992). Research and management techniques for wildlife and habitats. Thomas Delmar Learning.and Sara J.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi. Deal. Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. Urban WildLife management. Anthony. Anggaran penilaian sumber taman. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. (2002) wildlife and Nature Resource Management.. W B Saunders Company Press. Principles of ecology. Whitmore. The wildlife society. E P (1997). kestabilan. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi. Rujukan Asas: 1. 4. Blackwell Publication. E. Wright. hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem. (2005). pemangsaan. karbon dan unsur nitrogen. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi. J.Ash.K. A. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. R. 4.S. 2nd edition. 2. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. Conservation and management. and Caughley. Caughley. Fryxell. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera. Tropical rain forest of the Far East. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya. 5.E. 3. Wild Life Ecology. R (1979). energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem. mangsa-pemangsa. peranan pengurusan dalam pemuliharaan. J. tingkah laku haiwan. Fundamentals of ecology. G. London : Earthscan Publication. Kalamazoo. Oxford : Clarendon Press. Rujukan Asas: 1. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara. 2nd edition. Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. L. Rujukan Asas: 1. Western Michigan University. 3. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam. pembiakan. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. habitat dan ekosistem. Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. T C (1985). persaingan. (2005). populasi. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara. Blackie Academic. perundangan dan institusi birokrasi. 2. Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. Clarke. habitat. CRC Press. Tropical rain forest ecology. 3. penjagaan anak. Economics for the wilds. Bookhout T A 1996. Brewer.G. Kieran. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. 5. kitar. H. Blackwell Publication.

J. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. and Belluck. Conservation biology : Foundations. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. M. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. CRC Press. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management.E. Environmental Contaminants. S.S (1983). fisikal dan biologi tanah. Publishers. (2001). BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. Rujukan Asas: 1. Mitchell. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. Massachusetts : Sinauer.. Brown. John Wiley & Sons. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. Vallero. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. 3. (2004). 2. 2. 3.E White and Giuseppe Bertola (2005). J. (2002). D. (2007). Di samping itu menganalisis.K. Dean. Rujukan Asas: 1. pemakanan tumbuhan dan baja. Dalam kursus ini. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. Marr. I. applications. S. A Practical Guide to Understanding. Environmental Chemical Analysis. Primack. (1998). 3rd Edition. Lowa: Dubuque WM. 2nd Ed. concepts. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring. Field and Laboratory Methods for General Ecology. (1993). Reddy. J. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. 2. P. pengelasan dan penilaian tanah. Rujukan Asas: 1. Academic Press.2. J. 5. Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). F V 2002. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan. Fundementals of Soil Behavior. 3. Boston : McGraw-Hill. Wildlife field research and conservation training manual. Blackwell Publishing. Calow. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem.H. R B 2002. 64 . tinjauan. 4. fizik dan biologi bahan pencemaran. Sally Bunning (2003). New York. 6. Benjamin. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science). L. 4. Essentials of conservation biology. New York: Chapman and Hall. 4.L. R. Wildlife Conservation Society. BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia. Co. Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource. (1977).A. 3. Robinowitz A 1992. Dyke.A. R. C. & Zar. J. Bioability. D. & Cresser. Brower. sifat kimia.

D. Environmental science (2nd Edition. D. state and national parks. 3. Island Press. L. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. B. Analysis and Management of Animal Populations. 2. R. Gaudet. Roger N. D. Wildlife Ecology and Management (5th Edition). 9. C. Epstein. P (1995) (eds. Turk. sosial dan kesihatan. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. Rapport. Fryxell. Turk. 4. & Haskell. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges. & Wittes R T (1978). rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. Braun.P. A. persekitaran kimia dan fizik. (1992).. R. A. udara dan beberapa persoalan gunatanah. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. C & Levins. Wildlife Ecology.). Norton.. Reeve (2002). B. Conservation and Management. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. (Eds. R. W Saundrs Company. 3. kualiti air dan pemuliharaannya. Rujukan Asas: 1. Soil Evosion and Conservation. R. R. John M. C. and Conroy M.. Boston.C. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences). New York. London & Toronto. 5. kandungan air tanah. 2. Costanza. 4. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Nichols J. J. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. Techniques for Wildlife Investigation and Management. John Wiley and Sons. Washington DC. Philadelphia. Berlin.4. 65 . rekabentuk dan operasi pengairan mikro. and Tony Sinclair (2006). operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). Costanza. Williams B. E. R. J T. Graeme Caughley. Morgan (2005). rekabentuk dan operasi pengairan ladang. Cech. Bolen and William Robinson (2005). Rapport. system taliair. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. & Calow.V. amalan pengairan. (2003) Principles of Water Resources. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah..) Ecosystem health – New goals for environmental Management. John R. P. 8. Rujukan Asas: 1. (2005). Gaudet. J. Springer-Verlag. Dean (2003). J. Sinclair. Rujukan Asas: 1. K. J. 7.. 6. (2002). Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). sumber air dan prinsip analisa hidrologi.. Eric G. T.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

6. B. (2002). (1993). and J.M (1994). Kluwer Academic Publisher. W.5. Toxic Substances in the Environment. G. New York: John Wiley & Sons. Ecological Risk Assessment. Suter II. Michigan: Lewis Publishers.N Lekakis. Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective.W Fraser. R. 7.A Babcock. 69 . Francis. B.

Vetrinary Microbiology. Sompayrac. 3. Parasitologi Veterinar. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. 2. Kuala Lumpur. Inc. Payment. Veterinary Immunology. Rose B. Levinson W. berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan. Blackwell Scientific Publication Inc. Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. DC. 10. P. Methods and technique in virology. Pengurusan 70 .. (1999). (1993). kerbau. "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry". Boston: Jones and Bartlett Publishers. Mehta. (2001) "WTO.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. Rasedee.K. 6. 9. P. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. I. Dehuri (2001). paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. 2. L (2002). Journal of Asia-Pacific Research Network.V.K. biri-biri dan lembu tenusu. and Jawetz. Immunology. And Zee. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. 4. CRC Press. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri. Yc (1999). Hirsh. kambing. R. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. Mohanty. Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. Poultry Times of India. How pathogenic viruses work. Rujukan Asas: 1. Mishra S. 3. A. Part VII In: Microbiology and Immunology. K. Mishra and R. "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report". Zamri Saad.. Selain daripada itu aspek baka. BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. 8. Patologi Veterinar Umum. Hofman. Rao Institute of Poultry Management and Technology. (2000)... A. & Trudel Michel (1993). (1998). Atlas of virus diagrams. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan. Malden Mass. WB Saunders Co. MJ (1999). CRC Press. 2. Blackwell Science. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry". Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas. Ackermann et al. haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. M (1990). Special Feature. Basic Virology.C. Marcel Dekker. 7. C. 5. (2000). Tizard. Mc Graw-Hill International Editions. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. Rujukan Asas: 1. Virus life in diagram. Dewan bahasa dan Pustaka. 3. itik. Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. E. Guzman. L (1995). 4. and Moktar. Wagner EK and Hewlett. Dewan Bahasa dan Pustaka. BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini. Ackermann HW & Berthiaime.

B.. Aulrich. Future Developments in the Genetic Improvement of Animals.. Flachowsky. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. of Agriculture. (2003). sheep. Yun. New York.S. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. U. Bureau of Animal Industry). penggunaan bioteknologi (pengklonan. A.W. Ed. pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. J. Dept. Pirchner. 3.S. A. New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence. Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian. A.F. A. Evans. H Ransom. and J. penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. K. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian. A. 3. Nicholas. (1986). (1987). Forsman. and other ruminants (Bulletin / United States. Rujukan Asas: 1. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza. G. D. struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein.W.S. Genetics of Livestock Improvement. (2002). BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan. of Agriculture. Barker. (1990). D. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative. 6. Rujukan Asas: 1. 71 . (1983). F. Livestock Production Science. Flachowsky. Plenium Press. The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle. Seterusnya. Edinburgh. Plenum Press. Kementerian Pendidikan Malaysia. Rujukan Asas: 1. Aulrich. 5. New York:Oxford University Press. nutritional equivelance. persenyawaan in vitro. Molecular Genetics and Genomics. J. Bureau of Animal Industry L. Piva. (1996). Ke-4. A. 2. and K. A. konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik. Hammond. Sydney: Academic Press.(1982). & McClintock. 4. G. & Hollanender. (1991). Chesson. 2. Archieves of Animal Nutrition.ladang termasuk penyediaan kandang. New York. Dept. Oliver and Boyd. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. (2005). jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan. Aumitre. Introduction to Veterinary Genetics. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan.E. F. 2. Genetic Engineering of Animals. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan. K. (1967).R.. digestibility and safetuy for animals and the food chain. Animal nutrition with feeds from genetically modified plants. Z.. Bindra. Ushameckis. Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan. 3 edition 4. Lasley. J. Blomberg. Introduction to Qualitative Genetics. 5. Population Genetics in Animal Breeding.New Jersey:Prentice-Hall. and G. Ed. Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. Falconer. Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Chesson.

Longman Scientific & Technocal. (ed). Longman Oxford. 1989. F. Pierson. practice. isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. Hazard Analysis and Critical Control Point System. Washington D. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik. 7th. Selain daripada itu. Dairy cattle: Principles. Sprenger. Warta Kerajaan Malaysia. Ed. Bath. Planned Beef Production. 7.N.6. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies. 1992. 14 Rome. Goat Husbandry 5th Ed. GMP dan SOP. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. 2. and Roberts. Corlett Jr. 1993.al. AVI/Van Nostrand. C. swiftlet. 1993. 6. HACCP Principles and Application. 1-Vol. Highfield Publication. susu dan haiwan akuatik. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. telur. Rujukan Asas: 1. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. 5. Rujukan Asas: 1. pemilihan baka. problems profits. Hygiene for Management. 5. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan.T. 1980. New York. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. & D. Sains Pertanian . dan kestabilan produk akhir. 2. J. 4. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. Bhd. dan pengurusan makanan ternakan. Chee et.A.C. York. Edwards. 3. Ini meliputi haiwan kesayangan. London.( 1989 ). 4. Selain daripada itu. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. The Science and Practice of Pig Production. 1997. Oluyemi. 72 . Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol.A. (A) 437/85). R. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan. Whitemore. Pengeluaran Ternakan . Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. Greenhalg and Morgan. 6. hormon. (1982 ). M. kuda. 7. John Wiley & Sons.A. McDonald.A. Animal Nutrition: 5th Edition. South Yorkshire. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. D. David Allen and Brain Kilkenny. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan. Granada. 1995. FAO/WHO 1992. kandang. 3. Aminuddin.U. 1985. Lea & Febiger. 8. Mac Kenzie. D. Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. N. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga. Faber and Faber. NACMCF.

Fundamental of Aquaculture. Howard. Jr. Sydney C. 4. CABI Publisher Van Gorder. 3. Avault J. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga. Null. T. 2. 2000. (2001). Rujukan Asas: 1. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. Phillip R. N. Inroduction to Aquaculture. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. R. Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food .E. 2. S. Stickney. Kutty. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir. N. Selain daripada itu. NewSage Press G.R. BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran. and Stickney. CABI Publisher Pilay. haiwan akuatik air payau. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial. Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. 2005.Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. 2. Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. R. AVA Publisher. (2003). (1997). 10. (2002). Martin Zucker. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit. A.N. 3. James.D. Remedies for an Unsuspected Epidemic.. Eric and B. 9. J. NewSage Press. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing. Rujukan Asas: 1. kerang dan makanan laut. Second Edition edition A. 1992. Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 . Blackewell Publishers Landau. penentuan pengguna. ikan. Pets at Risk: From Allergies to Cancer. M. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik. ketam. Small Scale aquaculture. Deborah and D.R. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya. 5.V. Aspek termasuk baka. A Seven Stories Press 1st Ed edition. 1996. Aquaculture. Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah. Tom.W. Martin. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini. (1994). akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. 3. pengawalan penyakit.Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life . Eberle. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. Aquaculture: An Introductory yext.

Khoo.N. Reston Pub. Miller. msterdam. Fast.L. IPGM. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. & Kenneth. New Delhi. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. 1992. A. (1972) Principles of Farm Management. 5. 3.C. pen. 4. 7. Kaedah pengurusan air. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. Prentice-Hall International (UK) Ltd. Donahue. Laster.W. John Wiley.L. 4.M. 2. (1984) Farm Management.D. Press Boehle. V. Rujukan Asas: 1. & Infanger. 1995. R. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. and L. and R. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. 6. Elsevier.L. 1989. 2.11. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan. pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. New York. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. McGraw hills Tokyo. Efferson. Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga. dan pembentangan seminar hasil latihan. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Kalyani Pub. Ibrahim. 13. K. Osburn. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan.J. Rujukan Asas: 1. 5. J. M. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. and K.W. Cambridge Univ. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. laporan Latihan Industri. Selain daripada itu. 74 . Dewan Bahasa dan Pustaka. C. (1978) Modern Agricultural Management. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Kuala Lumpur. D. prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. Co. Soilless Culture Management.S. London. 1990. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. 1994. Prentice Hall. 12. Selain daripada itu. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan. Barnard & Nix (1973). Selain daripada itu. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus. Reston Pub. Casavant. & Eidman. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah. Schwarz. M. Farm planning and Control. 3. Springer-Verlag.R. 6th edition. Y. Struktur organisasi ladang. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian. C.

6. Maxwell MacMillan Publishing Co. Munns. Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya. 2nd Edition. 17. C. 15. Farm Planning and Control (Paperback). Geese. (1980). Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa.N. LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. S. 75 . G. rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan.An Introduction. Di akhir projek penyelidikan I. Singapore. Nix. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan. D. 14. pengeluaran haiwan. Cambridge University Press. sumber bahan mentah. 2 edition 16. Rabbits. Goats. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Singer. and Cows. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. S. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan. (2002). Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi.J. 2. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai. Sheep. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. penglibatan teknologi dalam sistem perladangan. J. M. Barnyard. Ducks. Rujukan Asas: 1. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. strategi pemasaran dan perniagaan. Kerangka perniagaan. and D. Barnard. Soils . Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. Storey Publishing. analisis kewangan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. Pada akhir kursus. 1992. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti.

Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. Columbia University Press. Homgren. 2. Kew Bulletin additional series.L. Vol 6. Water and Wastewater Treatment. Pada awal kursus. Misc. 2nd Ed. (Ed. the Audubon Society Nature Guides. 1977. Rujukan Asas: 1. 1985. Knopf. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown. Manual of the Grasses of the United States. Oxford. and S. L and Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. 1983. McGraw Hill. (Ed. University of Washington Press.D. Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh. D.P. Genera graminum: grasses of the world. 1989.C. Schroeder.H.KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. 3. Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi.A. Grass Systematics. Washington (or Dover Press). Orhon. 1986. Hitchcock. United States Government Printing Office.K. No. Intermountain Flora. Mackenzie.D. Alfred A. and A.S.W. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal. Publ. D. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution. Cronquist. 4. London.. F.. A. Shaw. Pergamon Press. N. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. 1991. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi. Reveal and R. A. Thomas R. Washington.. College Station. pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan.B. L. 1987. New York. Grasslands. Renvoise. Holmgren. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan. J. D. 76 . New York. Smithsonian Institution Press. insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam. Industrial Water Pollution Control. McGraw Hill. and R. (1990). Soderstrom. Cronquist. Clayton.) 1987. July 27-31. Grass evolution and domestication. Chapman. Holgren. New York Gould. 200. Chase.H. A.) 1992. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi. 1986. fisikal atau biologi. Flora of the Pacific Northwest. Eckenfelder. Texas A & M University Press. W. McGraw Hill. New York. 1935. and A. E. 1973. G.L. Hitchcock. New York. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. C. Waste Management Problems in Agro-Industries. W. Cambridge University Press. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. 2. (Or 1971). 13. Seattle..

Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. American Agriculture: A Brief History. (1996). The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. 4. T. (1992). Cochrane. M. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. Samat. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian.3. (1994). 77 . Douglas Hurt. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran. R. 3. American Farms: Exploring Their History. (1993). Best single ref Empero Charlemaine. Campuran haiwan dan tanaman ii. History of Food. Willard W. Douglas Hurt. Berdasarkan maklumat ini. 2. British Library. diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. Rujukan Asas: 1.

J.W. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus.G. & Baxter. jujukan stratigrafi.W.E. London: Pergamon Press 3. E. Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai. kejuruteraan geologi. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi. Doyle.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences. Barnes. 1980. Bennett. C. Basic Geological Mapping. magnetostratigrafi. Condie. V. 1985. Elements of Paleontology. dan symbol geologi. Unsur Paleontologi.T. hidrologi. sediment dan metamorfik. 1996. kronostratigrafi. 1996. 2. Invertebrate Paleontololy and Evolution. & R.. Prentice Hall 78 ..C. N. 3. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. R. M. M. biostratigrafi. John Wiley & Sons. stratigrafi isotop. Thompson. 2.C. 1995. Marcolongo. 3. 4. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology. Levin. Kuala Lumpur: DBP Clarkson. L. Chichester: John Wiley & Sons. Rujukan Asas: 1. P. struktur. Turk & H. Sedimentary Rocks in the Field. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy. fosil. 1981. Earth Past & Present. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan. 2. London: George Allen & Unwin Nield. & Tucker. Science Publishers Inc. E. paleotologi. geokronoslogi.. Ibrahim Komoo. Mantovani. Palaeontology-An Introduction. 1979. Mohd. N. Saunders Golden Sunburst Series. B. 1998. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi. J.K. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. stratigrafi jujukan. John Wiley & Sons. Rujukan Asas: 1. Pemetaan Geologi Asas. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi. Rujukan Asas: • • • • Babin.. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. Sloan.. & F. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. 1989. A. R.N. 1990. ekostratigrafi. Shafeea Leman. keratin rentas. K. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia.

& Moore.J. tanah.) 1993. An Introduction to Geophysical 5. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian. and Brooks. 79 . air sungai dan batuan dasar. Jones & Bartlett Pub. Blatt. Lowrie. Rujukan Asas: 1.. Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. survei geologi. elektrik. 3. C.B. 1992. Bimbingan Amali Petrografi. 1996. penyiasatan tapak kejuruteraan. A. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. M. New York: Marcel Dekker Brownslow. York: John Wiley & Sons. Geochemistry. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. Geofizik . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1982. komposisi pegmatite dan aplit. A. endapan sungai. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan. 2. elektromagnet. Rujukan Asas: 1. graviti. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. 1990. 1989. Analysis of Geological Materials. Mason. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya. Principles of Geochemistry.. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan. hidrologi.4. dan petrologi dan kaitanya. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus. Press. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.R. 1991. B. Abdul Rahim Samsudin. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. 2. Prinsip-prinsip Geokimia. 1990. WH Freeman & Co. Cambridge Univ. termasuk penggunaan penganalisis imej. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Konsep dan Penggunaannya. Riddle. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi.. Sedimentary and Metamorphic. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. 2. N. McBirney. Tracy. Fundamentals of Geophysics. Igneous Petrology. magma basic. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. Kearey P. 3. Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis. H. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. 3. Rujukan Asas: 1. Hamzah Mohamad. C. 1995. mineralogy optic. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan. W. & R. 1997. Petrology: Igneous. petrografi. (Ed. Prentice Hall 6.. kemagnetan. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan.H.

Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. geologi struktur. 3. 80 . R. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. Cornelis. kekerasan. karbonat. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. 8. H. dan konoskop. 1987. 3. ortoskop. dan lain-lain. 2. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. 1998. T. R. 2000. teori dan teknik pemprosesan imej. Oxford. Nesse. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996. 2. M. 1988. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. pengumpulan data dan verifikasi data. Mineralogy. strtigrafi dan sedimentologi. litologi. Klein. Sedimentology Environments: Process. Shariff 1998. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. Upper Saddle River. New York: John Wiley. Blackwell (Second Edition). Academic Press 10. prinsip GPS. piroksen. 3. USA. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. terkutub bersilang. D. Manual of Mineral Science. Boggs. Selly. 22nd Edition (Manual of Mineralogy).G. Sistem Maklumat Geografi.M. fosil dan usia. olivine. fasies. William. Sabah dan Sarawak. John Wiley 656pp 9. NJ: Prentice-Hall. Rujukan Asas: 1. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. sifat-sifat dan tekstur butiran. Reading. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. 464pp Perkins. geomorfologi. Oxford University Press. Applied Sedimentology. ira. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. analisis GIS. mika. Fundamentals of Geographic Information Systems.0 Facies and Stratigraphy. feldpatoid.N. 2. Remote Sensing and Image Interpretaion. New York: John Wiley. feldspar. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. Introduction to Mineralogy. 1999. & Klefer. prinsip GIS. McMers. oksida. D. 2001.7.C. S. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan.W. Lillesand. amfibol. Merrill. 1997. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. proses visualisasi. Ruslan Rainis & Noresah Mohd.

Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. Davis. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting. Park. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. kekar dan foliasi. Foundations of Structural Geology.S. Unsur Geologi Struktur. 13. teori asal usul petroleum. R. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). R. 1992. 1983. 106. sesar. Tectonic Evolution of SE Asia. 1984. Special Publication of the Geological Society. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics.). I. Elements of Structural Geology. kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi. 1997. 1996. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum. 1989. penyelia dari Fakulti. 1972. 1994.E. kimia petroleum. 2. Structural Geology of Rocks and Regions. Selly. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi.H. 3.J. Di dalam Latihan Industri. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik. & D. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Rujukan Asas: 1. N. Lerche.G. 3. N. 11. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder. 1996. Geology of the Malay Peninsular. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. pembentukan lipatan. London: Pergamon Press.Rujukan Asas: 1.C. 2.C. Blundell.S. D.S. R. Principles of Petroleum Development Geology. London: Chapman & Hall. Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun. Laudon. Geological Evolution of Southeast Asia. 1973. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 81 . Academic Press 12. R.. & Hutchison. (Eds. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum. Blackie & Sons. migrasi dan penumpukan. Hills. Academic Press. Hall..J. G. batuan reservoir dan batuan punca. bahan organik dalam endapan. Geological Society of London Pub. Elements of Petroleum Geology. Prentice Hall. York: John Wiley & Sons Hutchison. punca... 2. C. York: John Wiley & Sons. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. Rujukan Asas: 1. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan. C. Gobbett. 3.

Day. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan.W. Pearson Education. C. Greenfield. Springer-Verlag New York. Etika-etika perlu seperti teknik literature. pergerakan multifasa. Mineral and thermal groundwater resources. economics and the environment. Ismail Ahmad. 2. teknik memetik kajian terdahulu. (1996) Penulisan Saintifik. M. (1994). 3. dan teknik menyediakan bibliografi. BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah.L. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar. T. Rujukan Asas: 1. sumbangan dan masa depan air bawah tanah. Sen. Turkey.A. Macmillan JL Mero (1965). J. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan. Contaminant Hydrogeology. (2001) Research Method for Postgraduates. Allay. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia. 1998.W. Fetter. 2. Weight.Z. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. An Arnold Publ. mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. 3. D Banks. The mineral resources of the sea. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. Dewan Bahasa dan Pusataka 16.. 15. The Craft of Scientific Writing. R. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. Istanbul Technical University. Orxy Press. 2. H Nash (1997).14. LLC 82 . 3. Rujukan Asas: 1. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral. menilai. (1998). SE Kesler. Chapman & Hall 17.& Sonderegger. Elsevier M Albu. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan. sebatian kimia air bawah tanah. Rujukan Asas: 1. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains. Mineral resources.D.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. Rujukan Asas: 1.

The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. Robert. pengklasifikasian batuan. (1976). ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan. prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. US Dept. and the petroleum system. JY Zho !1997). pengluluhawaan dan tanah baki. New York: Harper Collins Publisher 18. & Farmer. Rujukan Asas: 1.W. R. and Barbara. Bell. John Wiley & Sons. G. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. (1989). 3. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. kaedah penilaian batuan. Seals. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan. Okla MG Bishop. kaedah. P. Geological Science and Technology Information 2.E. G Survey. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan. US Geological Survey CL Wu. of the Interior. Australia. pelajar akan: i. Goodman. aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas. Principles of Engineering Geology. 2. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. D. (1997). 83 . A. Introduction to Rock Mechanics. Engineering Geology and Geotechnics.G. RC Surdam. American Association of Petroleum Geologists Tulsa. kejuruteaan dan persekitaran. (2000). jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi. (1980). traps. XP Wang. I. 2002. 2. perkaitan di antara geosains. Greenwood Publishing Group Ridley. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. Rujukan Asas: 1. pengenalan mekanik tanah dan batuan. and Lightman.. M. Chapman and Hall. A. Petroleum System of the Gippsland Basin. Newness-Butterworths. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. 3.B. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem. Concepts and methods of petroleum system.2. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan. pemetaan sub-permukaan dan korelasi. 3. Attewell. F. 2006. takrifan dan skop geologi kejuruteraan.

ii. 2. Introduction to Small . kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan. meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian.E. Pean Well Publishing Company Gatlin C. Wilson. Chapman R. kestabilan cerun. BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan. 560pp. 84 . pembukaan dalam batuan. 822np. Nontechnical Guide to Pertoleum Geology. (1976) Petroleum Geoglogy. W. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. & Bischke. Allen & Unwin. A. Pakej Kejuruteraan 1. cirri tapak. 3. penjelajahan dan penaksiran petroleum. masa depan pengeluar petroleum. R. jenis cerun batuan. pengenalan batuan sebagai bahan bumi. London-Boston: NewnessButterworths. Drilling and Production. 3. (1982). Rujukan Asas: 1. J. (1980). pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak. A Complete Well Planning Approach. Drilling Engineering. jenis kegagalan analisis cerun batuan. geologi kejuruteraan empangan. (2001). 3. Bell. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition).R.. 2. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum. (1985). 2. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. G.G. Norman J. Brown. Hyne. 2nd Edition. Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. eksport dan import sumber petroleum. (1960). Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. G. iii. F. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau. 2. (1990) . D. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. Pennwell Corp.E. Engineering Geology and Geotechnics.. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method. US. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions. Rujukan Asas: 1. penyiasatan dasar laut dan tanah. Prentice-Hall Inc. AAPG Memoir 42. Berlin: Springer-Verlag. kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. Wittke.. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas. Rujukan Asas: 1. 3. Prentice Hall.scale Geological Structure. kaedah pengeluaran. Tearpock.

Comprehensive Rock Engineering. 3. Springer. Rock Characterization. ketidakstabilan cerun. Blackwell Science. Edisi pertama. Natural Disasters (Paperback).* 2. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu. Pergamon Press.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. P. E. Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. 1992. and Dietrich. Descriptions. 2. L. Evans. Peter A. P. desertifikasi. Freeman. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Testing and Monitoring. Determinations. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. termasuk tanah runtuh. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan. jenis. 2. 1996. Berry. kaedah membangunan sumber mineral.. J. banjir bencana pantai dan tsunami. hakisan tanah. tanah jerlus. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* . Kursus ini meliputi pengenalan. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Pergamon Press. PE Hodgkinson Alexander.T. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. D. aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. Mason. (1993). 3. dan pembezaan sumber mineral berlogam.. 1993. W.. gempa bumi. & Das. M Stewart (1991). K. ciri. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral. M. permintaan pasaran. H. B. Mineralogy--Concepts. Rujukan Asas: 1.V.United Nations Pubns. taburan sumber mineral berlogam di dunia. V. Industrial Minerals and their Uses. Brown. 3. 2. (1990) . 1983. Chem Tech Publishing 85 . Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1. Anthony M. Sivakumar. ISRM Suggested Methods. langkah pencegahan.G. R. letupan gunung berapi. 2005. Edisi pertama. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Motha.. Wittke. Hudson. Rujukan Asas: 1. E.Rujukan Asas: 1. Springer. (1981). 3. teknologi pengekstrakan dan pemprosesan. R.A. Ciullo. masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1.Springer Verlag.

. kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. 2. Bell & Donnelly. 2. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. Rujukan Asas: 1. Asas pengelasan tanah dan batuan. 2. 3. pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover). Taylor & Francis. BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. 1990. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian . BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover). ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. 2006. Pakej Hidrogeologi 1. W. D. E. anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. Dalam pemodelan air tanah. D. 2006. Roscoe Moss Company. M.3. Wiley-Interscience. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. 2002. C. Pergerakan multifasa. perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. 3. Peterson. Edisi pertama. Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . Keliangan. Merchant Books. F. Edisi pertama. 3. 2007. C. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. M. Prosun Bhattacharya. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. transformasi. Second Edition (Hardcover). Nielsen. mendulang. Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. Inc.J. Canada: John Wiley & Sons. D. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. United States: RAND Corporation. Handbook of Ground Water Development (Paperback). & Hubao Zhang. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). Groundwater for Sustainable Developement: Problems. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). Fundamentals of Ground Water (Paperback). D. 2. Gibbons. 3. Perspectives and Challenges (Hardcover). New York: Routledge. Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. Rujukan Asas: 1. pam kelikir. lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. Wiley. & Hall. pemakaian dan pencirian sumber air. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. 2005. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin. R. Monroe. 2001. 1994. Schwartz. Rujukan Asas: 1. Taylor & Francis group. Selain daripada itu.

kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. & Sylta. J.H. Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). 2. Disamping itu.seperti imbangan air. Stewart. Augustson. peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan. Selain daripada itu. 3. biostratigrafi. Butterworth-Heinemann. Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. Sustainable Tourism (Paperback). Butterworth-Heinemann. Selain itu. 87 . R. Newsome. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. BIOFLOW dan MT3D. penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. magnetostratigrafi. 2005.. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. penyusupan air dan penyejatan. stratigrafi jujukan. P. lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan. impacts and management (Hardcover). sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. 1991. Elsevier.J. George A. geokronologi. Kiersch. Rujukan Asas: 1. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). sempadan hidrologi. sejarah. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan. ekostratigrafi. Rujukan Asas: 1. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. Xin-she Yang. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). hanyutan benua dan pengekalan tektonik. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. 3. A. & Rumbaugh. mineral dan batuan. 2002. Williams. D. Rujukan Asas: 1. termasuk peristiwa geologi yang utama.. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. G.. Hermanrud. Harris. stratigrafi isotop. J. D. C. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW.. jenis akuifer dan ketebalan. 2006. & Tony Griffin. Dore. antropologi dan arkeologi. sosiologi. kekonduksian hidraulik. Di samping itu. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif.1993. Geological Society of America. kronostratigrafi. Ritchey. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. Geotourism: Sustainability. O. Di samping itu. 1997. jangkauan subpermukaan. ASTM International. Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. 2. R. J. Edisi Pertama. 2. D & Dowling.

A. Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). Madsen. A. BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. 2006. 2. Proses-proses peluluhawaan. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. 3. 2007. Elsevier Science. & Thompson. Quaternary Climates. S. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner.. A. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. C. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. R. Maher. 88 . Environments and Magnetism Hardcover). 1998. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. 1999. M. Late. Routledge Kegan & Paul. A. D. Cambridge University Press. Rosen. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. 1985. B. & Miller. Faktor-faktor kejadian tanih. UNESCO . Edisi ke-4. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. 2. Waveland Pr Inc. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. J. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback).B. Cambers. 1986.Rujukan Asas: 1. BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner. F. Univ of Chicago Pr (Tx). Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. Pasang-surut. Wiley. R. Kochel. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi. D. Ritter.. Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). Schumm. 3. kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. Pakej Geologi Kuaterner 1. Summerfield. Process Geomorphology (Paperback). M. X. Geomorphology (Hardcover). & Gao. & Sugden. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. R. Rujukan Asas: 1. F. D. Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). 2. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim. 1991. Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. G. Chen. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai.. E.

Bagchi. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Kyoto University. Merritts. Shōitirō Hayami. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. implikasi terhadap penduduk setempat. 2007. 1953. 3. Army. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). Montgomery. A. Hakisan perlodakan dan banjir. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. termasuk tanah runtuh. A. Sumber bumi. S. 1957. ketidakstabilan cerun. A. Environmental Geology (Paperback). Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). K. Edisi ke-3. Rujukan Asas: 1. E. H. D. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. 2. 1994. 2. pemantauan & pengukuran keberkesanan. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. 3. Pengenalpastian bahaya. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). USA: Oxford University Press. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). 1998. Freeman. 1999. Pakej Geosains Sekitaran 1. penetapan objektif dan sasaran. 3. 2004. langkah pencegahan dan pemuliharaan. 2007. Waste Stabilization. hakisan tanah. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. & Lewis. Sharma. W. 3. gempa bumi. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. S. Undang-undang sekitaran. Rujukan Asas: 1. Pencemaran air. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). D. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. letupan gunung berapi. Tanah runtuh. bencana pantai dan tsunami. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. W. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. Wiley-Interscience. Corps of Engineers U. Wet. desertifikasi. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Konsep-konsep asas sekitaran. P. Edisi ke-8. Pelupusan sisa. D. H. tanah jerlus. Keller. Geobencana. H. 2. Corps of Engineers U. Prentice Hall. langkah pencegahan. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover).. & Menking.2. Y. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Edisi pertama. The Waste Crisis: Landfills. C. Wiley. Incinerators. 89 . Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). Tammemagi. banjir. Waste Containment Systems. Amblesan dan kars. S. Army. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. May 1957] (Paperback). Perancangan guna tanah.

Schwab G. D. Alexander.. Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli. 4. First Edition. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Lewis K.W. Kementerian Pendidikan. Hudson N. 1993. 1981. 6. PE Hodgkinson 2. 2005.J. and Fricke T. M. Soil Conservation B. Springer. Soil and Water Conservation Engineering.P.. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah. V. Edisi pertama. Cassell P.Rujukan Asas: 1.A. Sivakumar. 7. 1982 90 . Springer. Smith G. Terbitan Universiti Sains Malaysia. B. John Wiley & Sons 4th Edition. R. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong. & Das. Procedure for Peninsular Malaysia.. 5. 1995. P. H. Pulau Pinang. Ministry of Agriculture and Rural Development.E.H. 3. Batsford Ltd 2nd Edition. Natural Disaster (Paperback).O. Dewan Bahasa dan Pustaka. Urban Drainage Design Standard and 9. 8. 1993.T. Meor Othman Hamzah.V. M Stewart (1991). Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood.C. Motha. K. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. 1990. Kuala Lumpur.N. Sutton.

Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. (2002). Wiley. P.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. Environmental Planning and Sustainability. W. 2. Hatfield. J. (1980). 2. (2000). (1996). Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama. D. Pirot. Dalam membuat perancangan. Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian. R.B. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya. The World Conservation Union. 3. Rujukan Asas: 1.J. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. (1997). taman negeri. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. K. Island Press. 2. Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 . 3. Wiley. Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan. R.Y. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan. 3. and Evans. taman laut serta taman eko-pelancongan. and Giese. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation. model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem. J. Kepentingan ekosistem. 4. Rujukan Asas: 1. B. Houghton Mifflin. (1994). Water Resources Research Center. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan.A and Franklin.A.. Principles of Ecosystem Management.J. Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo.F. Environmental Planning: Perception and Behavior. Elder. Introduction to Forest Ecosystem Science and Management.F. Moote.A. Saarinen. T. jenis ekosistem. Kohm. And Meynell. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective.L. Young. Springer. M. kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan. Selain daripada itu. (1976). S. Petak. BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem.

Kampus Lestari. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan.P. 92 . Theodore. Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar. Routledge. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development. Ilmu pengetahuan. K. Rujukan Asas: 1. Management of Hazardous Substances in the Environment. Dupont.D. 2. Zirm. (2001). Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan. (1990). K. Springer.. Earthscan Publications Ltd. Abbas Ghassemi. Taylor & Francis.. and Boyd. 3. 2nd Edition. Rossiter. A. (2007).. (1994). J. Rogers. termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. 3. CRC. K. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Griffin.. Jalal. 3.C. Wiley. CRC. Pollution Prevention: Problem and Solutions. Blackman. Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. K. Silka. K. L. Woodside. R. 4. Konsep Sekolah Lestari. Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. L. Rujukan Asas: 1. R. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering). (1999).R. Selain daripada itu. Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. T. 2. Wise.L. 3rd Edition. (1990). (1998). penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan. Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century. (2000). Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian. L. Sen. and Gallagher. 5. (2001). Basic Hazardous Waste Management. Sehubungan dengan itu. R. CRC. P. G. American Institut of Chemical Engineers. J.A. 4. kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran. Theodore. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan. (1997).F.W. An Introduction to Sustainable Development. Island Press. 4. CRC. Wheeler.P. A. and Bijur. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. (2001). 4. and Ganesan.diterima oleh agensi pada peringkat dunia. (2006). Environmental Management and Pollution Prevention. Baywood Publishing.. A.P. 2.A. And Forrant. Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi. G. Rujukan Asas: 1. Principles of Hazardous Materials Management. and Nalven.

7. Lillesand. 6. Dalam GIS. New York: John Wiley. pengakaunan alam sekitar. R.T.W. Schowengeredt. 7. Hernandez. M. guna tanah. dan bencana akan dibincangkan. 4. Second Edition. (2002). CRC. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. Resource Management Information Systems: Remote Sensing.6.M. M. Oxford University Press Gopalakrishnan. Rujukan Asas: 1. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. McMers. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. B. kegunaannya dalam pengimejan satelit. 3. and Ronne. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan. sumber biologi.. Atkinson. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan. Academia Press. Eagen. pengesan sumber asli. Springer.R. memantau. pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan. (2001). Laitos. Di akhir kursus. Fundamentals of Geographic Information Systems. menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. (1997). 93 . K..M. memeta. Bagi penderiaan jauh.N. 2. (2005).A. Selain daripada itu. Lucas. T. Di akhir kursus. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. and Case. Regulating Energy and Natural Resources. Barton. (1999). A. Goodchild. GIS and Modelling. T. Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria. (1992). Advances in Remote Sensing and GIS Analysis. Wiley. San Diego. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia. Selain daripada itu. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. 2000.F. 2. 1997. and Tomain.G. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. (1980).A. 3. ia menekankan konsep penderia. Dalam kursus ini. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. Minn. sistem GPS.J. P. (2006). C. Remote Sensing and Image Interpretaion. angin dan air.. Ann Arbor Science. New York: John Wiley. di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga. aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. Rujukan Asas: 1. J. Friedl. pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan.B. tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan. J. Oleh itu. L. Energy and Natural Resources Law. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop). pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur. CRC. N. A. M. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar. 8. R. 5.. Natural Resources And Energy: Theory and Policy. A. Skidmore. McCloy. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. and Tate. & Klefer.

3. 2. 3.A.. CRC. Blackwell Publishing. Dalam perbincangan ini.J. (2001). 11. Sustainable Development: Science. Edward Elgar Publishing. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. and Wolfrum.N.A. and Soloway. Ehlers. perundingan melangkaui sempadan. Marine Issues: From a Scientific. Calow. D. Vallero. C. Environmental Contaminants. Martinus Nijhoff Publishers. 2. WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. (1998). Protokol London dan sebagainya. Energy and Environment). Trade and the Environment: Economic. J. Di dalam Latihan Industri. E. (2001).L. Rujukan Asas: 1. J. Rujukan Asas: 1. R. BKT 4093 Ekonomi. Kirton. Borgese. A. Batabyal.A. P. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. A Practical Guide to Understanding. and Beladi. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi. 3. P. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan.. And Brown. (2000). and Belluck. M. (2002). (1998). S. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar. Political and Legal Perspective.A. The Economics of International Trade and the Environment. D. Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention. Benjamin. Springer. Vallega. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar.. 9. (1994). D. CRC Press. Academic Press. Konsep diplomasi alam sekitar. A. Routledge. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. Ethics and Public Issues. LCA. 2. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. Trade. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Milenium Development Goal (MDG). 94 . Springer. H. Carraro. 10. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini.A. penyelia dari Fakulti. J. (2004). Environment Management Systems (EMS).. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. (1995). Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Legal and Policy Perspectives. Rugman.. Innovation.Rujukan Asas: 1.. ISO. A. Lemons. Environment (Economics.M.

3. (2005). S.P. Rujukan Asas: 1. E. and Halsnaes.R. Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan. In Situ Treatment Technology. Brutsaert.. Earthscan. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains. Ward. CRC Press. J. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. and Davies. W. Climate Change: Science. 3.J. J. BRILL. 2nd Edition. Observing Global Climate Change. Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah. K. V.12. S. and Cherry. Cohcran. Soesilo.A. K. ACSE Press Nyer. CRC Press. Lewis Publishers.A. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. E. Cambridge University Press. Kluwer Academic Publishers. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca. (1997).A. 3. Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi. M. Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon. W. and Wilson. (2002). A. (1999). Martens. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. Markandya. fizik dan lain-lain. Climate Change: An Intergrated Perspective. Kondratyev. A. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. Rujukan Asas: 1.D. J.Y. pengkomposan. R. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia. Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies.K. (2004). permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim. Environmental Hidrology. (1979). Hydrology: An Introduction. (1998). (2001). 95 . D. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio. A. Freeze. And Dupont.W. 13. Groundwater. pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. Rujukan Asas: 1. 2.R. and Rotmans. insinerasi. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. kimia. sisa buangan kepada kekayaan. R. (2001). and Trimble. 14.P. 2. Prentice Hall. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. Strategies and Solutions. and Cracknell. (2001). Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. 2nd Edition. Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. 1. Claussen.A. Tsunami dan lainlain. Lewis Publishers. Site Remediation: Planning and Management. Hyman. Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih. 2. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino.

Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Corps of Engineers U. May 1957] (Paperback). BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. 1998. 2005. desertifikasi. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Springer. E. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). tanah jerlus. 3.15. H. termasuk tanah runtuh. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). 2. S. V. 1993. BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. ketidakstabilan cerun. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis.. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. banjir bencana pantai dan tsunami. langkah pencegahan. & Das. M. Pasang-surut. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. M Stewart (1991). Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Corps of Engineers U. 1957. Army. 16. Kyoto University. P. Cambers. Rujukan Asas: 1. 3. hakisan tanah. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. gempa bumi. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. G. D. Natural Disasters (Paperback). 1953. UNESCO . 96 . Army. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. 2. PE Hodgkinson Alexander. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Shōitirō Hayami. S. R. Motha. Di akhir Projek Penyelidikan I. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Springer. Edisi pertama. 2. Edisi pertama. P. K. Sivakumar. letupan gunung berapi.

Environmental Geology (Paperback). Perancangan guna tanah. H. Gaudet.). Undang-undang sekitaran. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. Amblesan dan kars. Edisi pertama. udara dan beberapa persoalan gunatanah. & Lewis. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. H. D. D. 1994. D. Springer-Verlag. Keller. Norton. S. pemantauan & pengukuran keberkesanan. L. A. 97 . Rujukan Asas: 1. Pelupusan sisa. B. 2007. Rujukan Asas: 1. Pencemaran air. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Island Press. Bagchi. D. & Haskell. Wiley. 2004. persekitaran kimia dan fizik. W. H. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Washington DC. Merritts. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. C. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). C. Y. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover).) Ecosystem health – New goals for environmental Management. P (1995) (eds. Pengenalpastian bahaya. langkah pencegahan dan pemuliharaan. Tanah runtuh. (Eds. 3. A. Geobencana. Incinerators. sosial dan kesihatan. 1999. Montgomery. P. penetapan objektif dan sasaran. Prentice Hall. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran.3. Costanza. 4. E. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. Berlin. 2. Rapport. & Calow. Konsep-konsep asas sekitaran. 3. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover).. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. The Waste Crisis: Landfills. W. R. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). Edisi ke-8. 2. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. K. Edisi ke-3.. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. 5. Wiley-Interscience. & Menking. 2007. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Waste Containment Systems. Wet. Waste Stabilization. Rujukan Asas: 1. 2. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. Sharma. B. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. USA: Oxford University Press. (1992). 1998. A. Sumber bumi. J. Freeman. Hakisan perlodakan dan banjir. Tammemagi. McGraw-Hill Science/Engineering/Math.

Turk. J. J. analisis risiko alam sekitar. analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. 3. (1997). Turk. Epstein. P. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. D. S.M (1996). C & Levins. Pearce. Environmental Economics and Management: Theory. Boston.J. 4. W Saundrs Company. and Turner K. Shorgen. R. J. and White B.C (1998). 6. Park. Callan. J. Henley. England. kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar. J T. Philadelphia. 98 . P. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. (1995). London & Toronto. & Wittes R T (1978)..3.. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya. Orlando: Drylon Press. 2. N. Environmental science (2nd Edition. Rapport. W. Kahn. & Thomas J. A. The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Johannesson. McMillan. Environmental Economics in theory and practice.O. Aldershot: Edward Elgar. Gaudet. 5.I. Policy and Application. Costanza. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Industrial Development and Environmental Degradation.W.. D..R. Chicago: Irwin Book Team. 4.H & Labys. R. Economics of natural Resources and the Environment. 6. S. Rujukan Asas: 1. Cambridge University Press. (1990). R.F.

Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. vitamin. manisan alternatif). Decker. seramik dan kaca. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. Donald G. Wiley. pembentukan adunan tepung). BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. impak dan kelemahan. McGraw-Hill. bijiran. 3rd Edition. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. gel. 5. Ronald E. 6. Isolation. kekerasan. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. Christian Stevens (Editor). tepung. bioetanol. and Structural Determination. manisan beku. mampatan. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. 99 . Mark Getlein (2008) Living with Art.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. sesquiterpene. rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. Colegate. Wiley. proses rekabentuk. Wiley. 5. 4. simen. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. marin dan haiwan. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. 8th Edition. Medicinal Herbs. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. Peter Lamarque (Editor). Wiley. McGraw-Hill 2. bengkokan. prostaglandins. McGraw-Hill. 3. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. Wrolstad. emulsi. Tambahan juga. monoterpene. ‘creep’. Enzymes. Steven J. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. antibiotik. Wiley. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. triterpene. Prentice Hall. Plants. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. Lipids. Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. Rujukan Asas: 1. 8. polimer dan elastomers. Wiley. kayu dan produk kayu. and Carbohydrates. pigmen pyrrole. 3. gula. protin. Proteins. Rujukan Asas: 1. pelekat dan pelincir. Wiley. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. CRC. teh. Wiley. komposit. 2. kanji dan makanan berkanji (gam. koko. Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. 1/e. 3rd Edition. 4. Wiley. Russell J. 1st Edition. and Venomous Animals. biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. Fungi. 2. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. Eric A. bahan pelembut. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. Water. Systems and Strategies for Innovative Package Design. Steven M. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. 9. konkrit dan aspalt. Second Edition. Architects And Designers. Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. regangan. 7. biodisel.

Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. A. fraksinasi buih. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. Cahn. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. Fereidoon Shahidi. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. teknologi membran. (Eds) 2002. T. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. 15. Vol. 4. Leland J. 7. Rujukan Asas: 5. Müller (Editor). Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. CRC. Michael M. James A. F.R. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. Haley (Editor). Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. Revised and Updated Edition. 16. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. pengredan. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. perlakuan kimia). (2002) Bountiful Harvest: Technology. Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. Strategies and Applications. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Albert Y. Rik R. 3 Volume Set. Cseke. J. Cato Institute Publisher. pembungkusan. 6. Haasen. 1996. Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. Edmund Bäuerlein (Editor). Robert W. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures. Leung. Duke. Hou. 13. Science Publisher. Orchard. Processing and Quality. T.J. 8. D. J. almosfera terkawal. piawaian dan juga pemasaran. Crop Post Harvest: Scince and Technology. Food Safety and the Environment. Harry L. 1. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. CRC. Wiley. 12. A. 11. 2nd. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses. P. Wiley. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy. DeGregori. 18.6.S. Prentice Hall. 19. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. rawatan komoditi. Michael Schutze. 3. 14. 9. Brielmann (2006) Natural Products from Plants. G. Kaufman. pemasakan/penyahijauan. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials. Wiley. Wiley. 17. and Cosmetics. Peter B. Wiley-VCH. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Uwe H. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Golob.R. Wiley Richard J. Blackwell Publishing. Second Edition. USA Manjumdar. Principle and Practice. I. Thomas J. and Ward. Ralf Riedel (Editor). Wiley. Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. Wiley. and Farell. Volume 1. 7. Grolier. E. Ara Kirakosyan. termasuk pemilihan. William D. 8.E. Cluces. 100 . Wiley. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. 10. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food. P. rekabentuk carta pemprosesan. Sara Warber. Peter Behrens (Editor). UK. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. C. suhu rendah. Drugs. Natural Resources Institute. Teknologi pengendalian buah-buahan. 2nd Edition. James F. J.

Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. 4. Raymond H. perancangan produk. 2. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. 101 . 3. Wiley. Elsevier. A. bentuk pembungkusan. Wiley VCH 5. Wiley. paten dan IP. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials. kos pembuatan komponen. Jean B. Datta. penilaian dan pengagihan pembungkusan. 1st Edition. rekabentuk ‘robust’. 6. Hunter. 3rd Edition. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. Arno P. kitar semula bungkusan. bahan asli yang boleh digunakan. 4. American Chemical Society. rekabentuk produk. Rujukan Asas: 1. Arun S. 1st Edition. McGraw-Hill. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. pembinaan prototaip. 8. M. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. 5. McGrawHill. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. Bruce T. mengenalpasti keperluan pengguna. Myers. McGrawHill. menilai saiz pasaran. Informa Healthcare Gabriele Centi. rekabentuk. generasi konsep. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. Rutger A. ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. Ia juga merangkumi ekonomi. 6. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. CRC Shyam S. Elmar Heinzle. Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases. Stefan H. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. spesifikasi produk termasuk matriks skor. Sablani. Wiley VCH. CRC Kiran L. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. World Scientific. Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering. 2. Ashim K. Montgomery. Subhas K. kos penyatuan dan kos struktur.Rujukan Asas: 1. 3. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan. 5. 3rd Edition. penilaian konsep. 7. Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. Shafiur Rahman. Jean-François Hamel. M. Xiusheng Harrison Yang. Douglas C. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment. bahan pembungkusan. Christine M. rekabentuk industri. 9. Biwer and Charles L.

Pastes. 7.E.Adhesives. G Lawson. A. McGraw-Hill T. Geoff A. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). Geoff A. Otto G. 2nd. Intl Life Sciences Inst. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. W. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. Rapra Technology. Technology. Woodhead Publishing. Rolando (2000) Flexible Packaging . and Lead-free. CRC Press. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. and Paine. 5. Selke. ciri bahan pembungkusan. 8. Pastes. pelekat dan label akan ditekankan. IoPP. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. C T Barkby. Intl Life Sciences Inst. MAFF Ministry of Agriculture. 7. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000.E.Rujukan Asas: 1. 9. CRC Press. McGraw-Hill T. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. 6. A. Rapra Technology. 12. L. 4.. Rolando (2000) Flexible Packaging . and Engineering. Rujukan Asas: 1. Great Britain. 2. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. 4. A. 3. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). 15. Lockhart. CRC Yiu H. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. Blackie. Otto G. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. CRC Dean. 10. (2002) Fundamentals of Packaging Technology. Taylor & Francis. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market.A. and Lead-free. (2004) Transport Packaging. 11. Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. Hui (2006) Handbook of Food Science.A. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. 13. Woodhead Publishing. B S I Standards. Giles AND David R. jenis pembungkusan yang berlainan. Piringer (Editor). F. Piringer (Editor). Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. Coatings and Processes. D. Gordon L. Completely Revised Edition. G Lawson. 3. McKinlay. 2nd. S. Coatings and Processes. MAFF Ministry of Agriculture. 14. 2. C T Barkby. Giles AND David R. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. B S I Standards. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Hanser. 6. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology. Completely Revised Edition. 16. 5. H. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. Soroka. L. IoPP. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques.Adhesives. 102 . Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. 7. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. Great Britain. (2004) Plastics Packaging. H.

CRC Press. 103 . Cambridge University Press. 7. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen. laporan Latihan Industri. CRC Press. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. Stanford University Press. agen farmaseutik dan kosmetik. Santoro and Thomas M. (GMP). Springer. 3. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. Joseph D. 5. Margaret L. Nally. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. sosial. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. ‘robustness’. Springer. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. Palgrave Macmillan. Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. SIRIM Standards. Untuk penentuan mutu. 10. biologi. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. Michael W. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices. Rujukan Asas: 1. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Rujukan Asas: 1. University Cambridge Press 2.8. SUNY Press. 4. 3. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. John Abraham. 4. 9. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. 6. dan pembentangan seminar hasil latihan. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. ketoksikan. Elsevier. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. CRC Press. Amalan Pembuatan yang baik. penyelidikan penyimpanan. 6. konsep serta amalan. 2. Michael A. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. komposisi dan nilai nutrien. penilaian. 5. alahan. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. World Health Organization.

CRC Boston.O. M. (1991) The Medicinal Plant Industry. 13. 4. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology. 7.B. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. Rujukan Asas: 1. 3. Rujukan Asas: 1. María S. Wijesekara. pewarna dan perasa tiruan. P. tekanan tinggi. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. E. Rose N. proses termal dan tidak termal.C. 9. 12. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic. teknologi penstabilan produk. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. penghasilan dan penyelidikan ide baru. Elizabeth Barnard. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. CRC Press. bahan nutraseutikal. Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit.11. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Mary D. D.R. Academic Press. Topik yang akan disentuh termasuk definisi. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Wiley. Helen Roberts.eds. Nelson Thornes. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. pengangkut produk kosmetik. ASM Press. Tapia.B. penghasilan resipi. Brimelow (Eds. J. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik. klasifikasi dan sifat produk makanan baru. bahan 104 . 6. Earle.C. 5. Barbosa-Cánovas. 2. Cambridge. Washington. 4. John Wiley and Sons. P. CRC Press. CRC. List. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. (1998). Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success. Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. (ed) (1997). Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. Richard Earle. Gustavo V. bahan kosmetik dan farmaseutik. 8. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. Aspek tentang kualiti. Manual of Clinical Laboratory Immunology.H. Kress-Rogers. Trentham Books. antioksidan. Woodhead Publishing Ltd. (1989) Phytopharmaceutical Technology. 5th Edition.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. herba. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology. 3. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik. Woodhead Publishing. (Ed). bahan terkini seperti protin terurai. R. bahan kosmetik. UK. pemformulaan. and Schmidt. kuku dan rambut. Florida. 2. Woodhead Publishing. Jill Robinson. Walsh G.

Heerkens (2001) Project Management. Moskowitz. 2. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. New York D. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. ekstrak semulajadi. Barel. 15. Marcel Dekker. penilaian cita rasa pengguna. Rujukan Asas: 1. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. Springer Norman F. F. 3. kesan sampingan pelabelan. 4. James P. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. perpeluhan. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. perancangan projek. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. 3. Williams. 6. University Cambridge Press Gary R. asid alpha-hydroxy. bayi dan orang tua. Rosen. Applications and Formulation. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment. Marcel Dekker. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. Meyer R. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk. 7. teknologi pembungkusan. Trott. 2. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. 8. membangun misi. rambut. Estrin. teknik penilaian produk kosmetik. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. 5. seminar dan laporan isu yang dibincangkan. Rhein. undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. William Andrew Pub O. James V. pengenalan dan promosi produk. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. CRC Errol Desmond Goddard. Pearson Higher Education. Marcel Dekker 14. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. P. penapis UV dan asid ellagik. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. 4. Mitchell Schlossman. Rujukan Asas: 1. CRC Linda D. 5. penjadualan. Howard I. James M. W. Anthony O'Lenick. H. New York Howard R. Amacom. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics. Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan. Marc Paye. 105 .kosmetik seperti agen anti-bakteria. Financial Times Prentice Hall.

antibodi monoclonal dan lain. and Mavituna. E. Beberapa parameter seperti kestabilan. Harcourt Brace & Co. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II.S. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. (1991). E. 4. Cussier. A. 2. 6. 3. Doran. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan.A.R. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. B. Pulau Pinang. Environmental Biotechnology (Principles and Applications).Rujukan Asas: Jurnal. (2001). McGraw Hill Cos. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . Di akhir projek penyelidikan I. penurasan. 5. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. UK. penulenan. P. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. bahan ekstrak tumbuhan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten. 17. pemecahan sel. Bruce. Atkinson. pengeringan kaedah kromatografi. F. pengemparan. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. Belter. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. pengkomersialan teknologi. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. L. W.K. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. Academic Press. Wiley. M. harta 106 .M. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. Prinsip Bioteknologi . 2. Prentice Hall of India Private Ltd. Penerbit USM. and Hu. MacMillan Publishers Ltd. 16. 2nd Edition. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. P. and Perry L. Chatterji. ultra-penurasan dan penghabluran. Rujukan Asas: 1. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. New York. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. New York. majalah atau rujukan terkini.

Cooney. D.I. kosher dan vegetarian. 3.E.T. enzim. (1993) Performing Ecological Risk Assessments.F. McGram Hill New York. P. Majlis Ugama Islam Singapore. New York Calabrese. (1979). pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik. Riaz and Muhammad M. V. 2. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. seperti penilaian-penilaian. 6. L. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. Patricia A. perdagangan domestik dan antarabangsa. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Blackwell Publishing. Molak. Dunhill. Islamic Food and Nutrician Council of America 107 . Wiseman. takaran-maklum balas. 5. Banks. 4. ikan. Penerbit USM.D. Mian N. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. Eds John Bulock & B. 7. Chaudry (2003) Halal Food Production.Kristiansen. penentuan. dan pencirian risiko. Bailey. asas pengharaman. alkohol. CRC Lewis Publishers. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management.E. susu. Rujukan Asas: 1. Humprey A. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. Wang. Ellis Horwood.A. Halal Industry Development Corporation (HDC). Teknik. and Ollis. New York. 2. Rujukan Asas: 1. 4. Wiley. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. L. dan pendedahan. J. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. 3. McGraw Hill Inc. perbandingan di antara produk halal. Rujukan Asas: 1. bijiran. Lewis Publishers. M. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan. ayam. 2. A.L. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging. E. (2002) Bioteknologi Asas. and Baldwin. 5. G. C. gelatin. (1979) Fermentation and Enzyme Technology. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram. demografik pasaran halal.. CRC Press. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. New York 3.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman.J. & Lilly. Harrison. 4. D.. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. New York. 1995 Environmental Health. Malaysia. Ltd. 8. 3. Demain. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful