Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

my - 8 9 Dr.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph.my 7245 4 .D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph.my 7245  mariam@umk. Gene Mapping. Fish Pathology. Teknologi Enzim. (England) Kejuruteraan Pertanian B. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk. Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof. Dr.edu. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi. Biologi Struktur Molecular Markers.Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof. Natural Product. Pemprosesan Biomaterial.edu.Sc. Madya Dr. Kualiti Bahan Makanan.edu.Sc. (Malaya) Pertanian Botani M.my  7225  awang@umk.edu.Sc. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M.edu. Aweng A/L Eh Rak Dr.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B. Australia) Agricultural Science M.D (USA) Fisiologi Tumbuhan M.my -7230  anwar@umk.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D. Madya Dr. Plant Genetics.D (University of Queensland. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk.edu.D.Sc. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B.Sc. Dr. Biologi Molekul. Aquaculture  n_azlina@umk. (Wales) Biologi Populasi M.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M.my 7245  kassim@umk.Sc. (UKM) Chemical Engineering B. Noor Azlina binti Ibrahim Dr.Sc. Produk Agrikultur Bacteriology.my 7234  aweng@umk. (UKM) Geofizik B.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph. Ibrahim bin Che Omar Prof.edu. DNA Fingerprinting. Ahmad Anwar bin Ismail En. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M. Fish Immunology.Sc. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B.D (UKM) Chemical Engineering M.edu. Md.my  7248  dwi@umk.my  7233 4 Prof. Lee Seong Wei Mikrobiologi.Sc (Indonesia) Agronomy Ph.Sc.D (UMT) Natural Product.my 7235 othman@umk.my 7245  leeseong@umk. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr. Fish Pathology M.Sc.edu.edu.Sc.Agr.Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph. (UKM) Biochemical Engineering Ph. Dwi Susanto 10 Dr. (USA) Sains Perkebunan Dip.edu.

Sulaiman Cik Rohazaini bt.my . (UPM) Sains Perhutanan B.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B. B. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 . Sc.Sc. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt. (UMT) Akuakultur M. (UKM) Conservation Biology B. Kamarul Ariffin Bin Hambali En.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En. (UTM) Kimia M.edu.my . Ali En.edu.7087  amsyar@umk.edu.7237  wanisofia@umk.my 7235  ruhil@umk.7236 nurulakmar@umk.my - 26 27 28 29 30 M.Sc.my  7235 azhar@umk.edu. (UMT) Akuakultur B. Nusaibah bt.edu.Sc.Sc.Bioteknologi Rochester Institute of Technology.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi.my  mohdfaidz@umk. (UMT) Kesihatan Haiwan Air B.my  suniza@umk. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt. (UiTM) Kimia Gunaan M.my  ashikin@umk.7088  Nursufiah@umk.Bioteknologi Mikrobiologi. Mohamad Faiz b.7088  nusaibah@umk. Sc. Hamdan Cik Arlina bt.Sc.my syazana@umk. Sc. (UNIMAS) Entomologi B.edu. Mohammad Khairul Azhar b. my .my  mohamadfaiz@umk.edu.my  7233 yeeching@umk. (UKM) Biologi M. Udin En. (UTM) Kejuruteraan Geomatik B. (Hons) (UKM) Geologi B. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M. Aziz Cik Nursufiah bt.Sc (UTM) Boisains B.edu.my 7235  arlina@umk. Sc. Zulhazman bin Hamzah Dr. Kadir Pn.edu.D (UPM) Catalysis M. Bioteknologi USA B.Sc.Sc. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk.Sc.edu.edu.edu.edu. (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph.Sc. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab. (UKM) Applied Physics B.my .edu. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M.edu. Ab.Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa.my . (UKM) Kimia B.edu.my 7237  kamarul@umk. (UPM) Penderiaan Jauh B. USA BSc.my  7248 zulhazman@umk.Sc. Nor Hakimin bin Abdul Lah En.Sc.(UTM) Industrial Biologi M.edu.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS. Muhamad Shahimin Pn. Rochester Institute of Technology.Sc. Sc (USM) Fizik Perubatan M.Sc.7088  rohazaini@umk.my . Mohd Faidz b. Sc.my norhakimin@umk.edu. Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M. Marinah binti Muhammad En. Norashikin Bt Mohd Fauzi En. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B.Sc. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt. (UKM) Physics M.Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn.edu. Sc.

edu. (UTM) Kimia B.sk@umk.Sc.Sc.my  nordini@umk.my  7247  nazanis@umk. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan.Sc.edu.my 7235  asanah@umk.edu.my 7235  syuhadah@umk.Envi.my  nraihan@umk. Sc (Newcastle) United Kingdom B. (USM) Fizik Gunaan M.my 7235  rozidaini@umk.c (UKM) Biology M.edu. (UPM) Alam Sekitar B.Man. (UIAM) Bioteknologi M.edu. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M.Sc. B. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En. Kimia .Eng. (UTM) Kimia B.my - 6 . Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS.edu. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En.my   khairiyah@umk.edu.edu. Japan) Sains Multidisiplinari Dip. (UTM) Kimia Industri M. (UM) Sains dengan Pendidikan M.Sc (UKM) Matematik B.edu.my 7235  hafiz@umk.my 7235  soon_jan@umk.my  norfariza@umk. (UPM) Pengeluaran Hutan B.my  7247  wee. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk. (UTM) Kimia B.Sc.edu.my shahidashafiee@umk. Forr. my janatunnaim@umk.Sc. (Hons) (UPM) Fizik M.edu. (UKM) Biologi Pemuliharaan B. (UMS) Sains Makanan & Nutrisi B.Sc.Sc.Sc.Sc. Kimia Alam Sekitar.Sc.edu. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn.Sc (UKM) Fizik M.Sc.edu.edu. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B. (University of Tokyo. (USM) Fizik Perubatan B.edu.edu.Sc.Sc.c (UKM) Conservation Biology BS.Sc. Wee Seng Kew *Pn.Sc.edu.Eng.m y  mohd@umk. (UM) Produk Biologi & Semulajadi B. Sc.Sc.my  7235  syazrah@umk. (UKM) Fizik B. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn.Sc.Eng. Nor Dini Bt Rusli *En.edu.my 7235  ikarastika@umk.my  hasnita@umk. (UKM) Sains Makanan B. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M. (UTM) Kimia B. Leony Tham Yew Seng *Pn.Sc.Sc.Sc. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar.Sc.edu.Sc.edu. (UTM) Kimia Industri M. (Hons) (UKM) Biologi M. (UPM) Kimia Petroleum M.my   nabilah@umk. (UM) Genetik & Biologi Molekular B. (UMT) Sains Biologi M.Sc.my leonytham@umk.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.Sc. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn. (UPM) Perniagaantani M. (USM) Kimia M.my 7235  musfiroh@umk.edu.Sc.Sc.

edu. (UTM) Horticultural Science B.my - 7 .edu. Biotech (Hons) (IIUM) B. USA) B.edu.Sc.my  yasmi@umk. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur.Sc.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota. Botani.edu. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk.my  illazuwa@umk.Sc. (Hons) (UTM) Matematik B.my  faliq@umk.

edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.my  7224  hasimah@umk.my  7227  hisyam@umk.edu.my  7224  aiashah@umk.edu. Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En.edu.my  7224  hanif@umk.edu. Nur Idayu bt.my  7224  hidayah@umk. Aslina binti Abdullah En.my  7224  khaliq@umk.my  7224  salbaharin@umk. Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn.edu.edu. Salleh En.my  7244 8 9 10 11 12 En.edu. Muhammad b.edu. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En. Mohamad Rohanif b. Hassan Cik Nur Izzati bt.edu.my  7244  suhaimi@umk.my  7238  najihah@umk.edu. Che Isa Cik Nur Aiashah bt.my  7224  idayu@umk. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En.edu.edu. Mat Farizal b.my  7226  noranida@umk.my  7223  wsamri@umk. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 . Ibrahim Pn.edu. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn. Suhaimi bin Omar En. Nor Anida binti Yusoff Pn.edu. Zainudin En. Mat Hassan En. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.edu.edu.my  7248  matfarizal@umk.Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn.my  7238  shahril@umk.edu.my  7245  duhaija@umk.my  7224  muhammad@umk. Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk.my  7238  anes@umk.edu.my  7224  nurizzati@umk.

9 .

Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr. Mariam Firdhaus bt. Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr. Dr. Aslina Abdullah 10 . Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Hj. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr. Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr. Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En.Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof. Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr. Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En.

Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 . 3. Ijazah Sarjana Muda Geosains 3. Ahmad Anwar bin Ismail. 4. 2. Aweng Eh Rak. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Madya Dr. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2.Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010. Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu.

Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. v. v. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. iii. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. 12 ii. iv. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. 2. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian. Dalam masa yang sama. iii. . Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian. ii.PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. iv. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian.

Mempunyai kemahiran insaniah. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. ii. iv. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia. Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. 3. menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. iii. iii. 4. Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . v. Menghargai. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. ii. beretika murni. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. 5. Mempelbagaikan sektor pertanian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. iv. berketerampilan. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai.

Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil.i. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian. Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. 7. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. iii. iv. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. 6. iii. ii. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. mineral dan perlombongan. i. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari. ii. 14 . sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan.

Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna. Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. iii. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan. unik dan mempunyai nilai tambah. iv. 15 .ii.

00 dan : a) Gred C (NGMP 2. dan b) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).00) dalam DUA (2) matapelajaran lain. iv. Dan. dan • Matematik 16 . ii.SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. iii.00) matapelajaran Pengajian Am. dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.00 dan Gred C (NGMP 2. Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

ii. iii.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi. dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 (Gred C). Fizik b. dan. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa. Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2. dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a. Matematik. dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini.00. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris. Kimia c. Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3. 17 .2. Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2. Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut.

0) 80(64. Teknologi Bioindustri. Sains Kelestarian.5) Jumlah 18 (14. Sains Sumber Asli. Geosains.5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 .STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian. dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21. Sains Peternakan.

Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar. Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut. Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali. Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 . Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali. Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi.

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi. Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.

36 . Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus. Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK. Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya. Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi. J. J. Clark W. Penerbit USM.D.C. Voet. Funke. M. Ruppert. Thomson. California : The Benjamin/Cumming Publ. Thomson Learning Inc. 9. C. Christine A. (2006).M.T.. lipid. 1997. (1998). R. Roberts. 2. 2. & Ibrahim C. G. Mc Graw-Hill Higher Education. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma. T. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan. Biochemistry. alam sekitar.M. 6th Ed. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. Invertebrate Zoology. & Case. (2004 ). New Jersey Prentice Hall. adaptasi. Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur. (1997). Ed. K. 1995. & Ingraham J. G. 3. & Vodopich. Aspek metabolisme. Microbiology : An Introduction. Darah. 3rd Edition. 3rd. M. J. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. Boston: Mosby. Madigan. B.a. 2006. 5. K. 3rd Edition. New Jersey. Tortura. Thomson. Penerbit USM. Garret. 2002. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies. Ingragham. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment. Dalam mikrobiologi. Co. Karsong. Crown Publishers. M. M. & Parker. 8. Biology of Microorganisms (10th ed. 1993.O. The Unity and diversity of Life. & Madigan. Introduction to Microbiology. K. A case history approach. New York : John Wiley. R. New York : John Wiley & Son Inc. J. G. J.O.E & Barnes. Parker. Ibrahim. Stern.L. 3. C. Martinko. Rujukan Asas: 1.) PrenticeHall PTR. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat. Vertebrates. C. Duque: W. Randy. M. pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan. 1994.D.L. & J.V. 2001. 4. T. Rujukan Asas: 1. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi. 38 . 7th Ed. & Larson. Biology of Microorganisms. 6.H & Grisham. Pengantar Mikrobiologi Industri. Evers and Lisa Starr.. Botany. Martinko. Biology. asid lemak dan monosakarida. Inc.M. Menlo Park.. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma. D. R. (2005).R. Microbiology : Principles and Explorations. I.. dan perubatan.. 5. Brock. pertanian. Prentice Hall International Inc. J.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1. D. A. (2002). Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma.. D. E. S. Integrated Principles of Zoology. Fundamentals of Biochemistry. 6. 7. (1999). G. C. 2. (1994). 4. 11th Edition.

BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep. Rujukan Asas: 1. The Molecular Science. Life and Social Sciences. Thomson Moore. 2007. (5th Ed) Brooks/Cole Wade. Snudsterd. Chemistry. Boston: Houghton Mifflin Anton.S. Organic Chemistry (3rd Ed. New York. Kotz. Co. tatanama. Organics Chemistry (7th Ed). 2006. L.T. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry. populasi dan evolusi.C. P.) Prentice Hall McMurry. and Boyd. J. (2005). Applied Mathematics for the Managerial. ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving). Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review.E.. 3. Chemistry & Chemical Reactivity. 4.H. BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. Rujukan Asas: i. 4. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur. S. Thomson. Calculus for the Managerial. New York: John Wiley & Sons. 7. 39 . Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan. BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik. Calculus with Analytic Geometry. Co. 6th Edition. 2. P. Life and Social Sciences.M.C.N. R. 4. S.Y. W.L. R. (2005). 5. 1999. (2007).. Organic Chemistry. inorganik.T.A. R. C. M. J. Organic Chemistry. Concepts of Genetics.P. Weaver. Hostetler. Klugs. (2006).G. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik. gen berangkai. 6th Edition. 5. iii. and Werner R (1992).W. A biological. Stanitski. ikatan. 8th edition MacMillian. D. John Wiley and Son. 9. 2002. B. W. Principles of Genetics.. sifat bahan organik.. tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan. Treichel. termodinamik dan elektrokimia. kromosom.. P. Connetticut. 2000. (1990). C. H. baikbaka dalam heterosis. Jr. Werner. Dalam kimia bukan organik. 3. I and Davis. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. 8.3. R. Tan. Prentice Hall Solomons. T. ( ). Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul. Larson. & Jurs. 2001. jadual berkala dan logam. genetik.J. Bruice. (2007. aberasi. and Simmon M. and Fryhle.C. S. T.. 2nd Edition. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. pewarisan berkaitan dengan seks. R.P. and Edwards. Thomson. J. Rujukan Asas: 1. 6. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar. East Norwalk. Calculus. manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim. Fundamental of Organic Chemistry. Bivens. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. Tan. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. tindakbalas. and Cummings M. J. Prentice-Hall International. ii.. Thomson. Thomson Simanek. New York. 2. proses seperti replikasi. 2005. G.

C. 3. Kolman. C. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. G. B. 1999. 11th ed. 6. 2nd ed. termasuk aljabar. Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach. Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan.B. Rujukan Asas: 1. Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. Sullivan. 4. Apprentice Hall. S. menganalisa. M Dugopolski. Algebra & Trigonometry. Bagi yang tidak normal. Algebra for College Students. (1999). 3. 3rd ed. sistem pituitari dan sistem saraf. Calculus. Introductory Linear Algebra with Applications. tersirat dan peringkat tinggi. BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. 7.. New York: John Wiley & Sons.J. (2004). Co. Guide to Abstract Algebra. McGraw Hill. A. dan aplikasinya. Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. Rujukan Asas: 1. 6. 1996. 5. G. Thomas. Whitehead.Sallas & Hill. (2005). (2003). Basic College Mathematics. Hille. kalkulus dan statistik. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. New York. And Etgen. sistem penghadaman. Tan. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ. Thomson. New York: Macmillan. fungsi dan jenis.Croft. pembiakan. and Levasseur.. Prentice Hall.Basic Mathematics. New Jersey. & Davison. McGraw Hill Marvin L. 6th Edition. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. Life and Social Sciences. New York. M. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. Bittinger (2005). Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul. E. aplikasi pembezaan. trigonometri. 7. M. John Tobey and Jeffrey Slater (2004). 1997.5. kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. 2. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan. Addison Wesley 8. Calculus of One and Several Variables.T. Pearson. Ignacio Bello (2005). 1994. R. New York: Springer-Verlag. Salas. A. Applied Mathematics for the Managerial. E. graf dan sistem koordinat. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. 5th ed. 2007. 40 . Prentice Hall. 2. 4. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. Calculus: One and Several Variables. Hibbard. (2004). John Wiley. London: MacMillan.

. Roberts.. W. Prinsip-prinsip stratigrafi. serta suhu dan haba. Molecular Biology of the Cell. H. 17-30) with Mastering Physics. Duke’s Physiology of Domestic Animals. D. C. Review of Medical Physiology. 4 Ed. 5. New Jersey : Prentice Hall Cutnell . Bell. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit. 3...G. Poh Liong Yong. Engineering Geology. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics. D. P.. Ianya merangkumi sub bidang mekanik. Lewis. (1994) Fizik STPM. M.R. 9th Ed. Diagenesis dan batuan sedimen. USA. and French. 41 .. Ganong. F. I. (2002). Prentice-Hall. Textbook of Veterinary Physiology. 6. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition). (2005). Blackwell Publishers.C. Pulmonary Physiology. (1997) College Physics. A Geology for Engineers. 3rd Ed. AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection. Blyth. 9. Blackwell Science Ltd.. 2. kerja. Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng. B. Stone. Peluluhawaan. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. (1995). BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. pepejal dan cecair serta suhu dan haba. kinematik dan dinamik. W. (1984).. Bay. H. dan de Freitas.5 Ed. (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). London. Giancoli. Wilson. 10. 11. W. Swenson. 1985. 4/E. 3rd Ed.J.J. 8. 2nd Ed. Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif... K. Textbook of Medical Physiology.C.. 6. Saunders. 1984. Ithaca. 4th Ed. 2. G. Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations. Environmental Physiology of Animals. 7. (1990). John Wiley & Sons Inc. dan Buffa. : John Wiley th 2. G.H. Principles of Anatomy and Physiology.G.F.. M. P.Rujukan Asas: 1. Raff.. Harcourt College Publishers. Garland Publishing Inc. Freeman... Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell . Rujukan Asas: 1.Philadelphia. (2001) Physics 5 Ed. 17th Ed. (2003). gerakan membulat dan kegravitian. 8th Ed. Edward Arnold. 5. 8. S. 3. (1998). Randall. Cunningham. G. J. Volume 2 (Chs. McGrawHill.. 1993. and Watson. Berggren. Engineering Geology.. J. sifat jirim. Cornell Uni. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition).. Willmer.. tenaga dan kuasa.. New York. Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. A. J. New York. Alberts. New Jersey : Prentice Hall.B. and Johnston. Beavis. W. S Nagappan. M. Rujukan Asas: 1. 9. Korelasi dan fasies. London. M. (1998) Physics : Principles With Application. H. Fajar Bakt Douglas C.D. F. 3.H. (2002). New York. Saunders. 4.D. th th 10. New York. and Gabrowski. F. 4.. 7. London: Blackwell Scientific Publications. (2002). G. J. A. Cutnell & Johnson. Prentice-Hall. Press. J. USA. K. 4/e. W. Levitzky.B. 8/e. 9. Guyton. Tortora.

3. Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur. iklim. Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan.T.K. Meffe.O. T. (1985): Engineering Geology. Environmental Science for Environmental Management. Environmental Science (Student Edition). John Wiley and Sons. Cox. Reaka-Kudla. E. 1997.4. bekalan makanan. 42 . M. 2. tanah.). H. Whitman (1973): Soil Mechanics. T. 1995.R. Biodiversity 2. Mason. And Nebel. ke-2 Massachusetts: Sinauer. Prentice Hall Rinehart. & Wilson. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar. Prentice Hall. Wiley Eastern Pte. Lond. M.V. 5.. Rujukan Asas: 1. air permukaan dan bawah tanah. E. Rujukan Asas: 1. World Bank & WRI. 13. Englewood Cliffs.G. Inc. G. 5th ed. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. Rujukan Asas: 1. B. 535 p. biologi dan iklim ke atas alam sekitar.Beavis. E. 1995. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan. G. ekologi. 11. Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi. K. New Jersey. & R. 5. 2. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi. 1995. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar. 1982. UNDP. Fundamentals of Conservation Biology. Ed. komuniti. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed. 231 p.Lambe. Principles of Geochemistry.J. London: Henry Press.L. dan Tarbuck. Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). virus. 571p. kulat. Essentials of Geology. Principals of Conservation Biology. C. sistem tenaga.C. F.W. Wright. Chapman & Hall. B. B. BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem. Brown Publishers. 1997. KL). (2007). 3. & Brown. 2000. London: Blackwell Science. Longman.W. R. C. 4. Amsterdam: Elsevier Science. protozoa dan rumpair. 12. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria. DBP. J. kitaran unsur dan sebagainya. & Carroll. dan Moore. kehadiran sumber masa depan. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti). Hunter.L. (2007). And Winston. C. M. ke-2 Chicago: Wm. F. Selain daripada itu juga. Blackwell Scientific Publications. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan. (1995).M. Lutgens. (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. UNEP. 2. TO’Riordan.Ltd.

. ix. unsur 3D. perisian 3D. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. and Yonavjak. 5. ‘plug-ins’. viii.G. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. bayangan dan cahaya. ii. Schoch. (1992). Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur. McKinney. L. R. Environmental Science: Systema and Solutions. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. P.. vi. D. Wiley Publishing. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition). G. Dixon. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. (2007). Kuala Lumpur. komposis. struktur. iv. konsep asal usulnya. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang. Wiley Publishing. Dariush Derakhshani & Randi L. Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Freeman 3. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. Ibrahim. iii. persekitaran maya 3D. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. 15. 7th Edition. 6. Masters. Inc. Rujukan Asas: 1. Sifat Fizik dan Kimia. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history. pembentukan bumi. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Mineralogy: Concepts. R. sistem koordinat. Mason. A. bahan. M. and Bernor. Brian K.L. and Dietrich. Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini.. Inc.V. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009. Bumi. Wiley Publishing.4. Harry N. San Francisco. vii. New York. mereka realiti foto. M. Berry. and I Johnsen. Yale University Press. B. Wiley Publishing. Rujukan Asas: i. 14. Inc. W. Simon and Schuster. (1993). BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. and Ela. ‘rendering’ akhir. Dewan Bahasa dan Pustaka. W. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design. konsep geometri. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. (2007). Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. xi. asas model. K. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications. The Practical Geologist. (1981). pemodelan asas poligon. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D. Abdul Rahim S. Elsevier Scientific Publishing. and Ibrahim. R. L. 2. Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. Thomson Course Technology. Description and Determination. L. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains. Inc.H. M. (1987). Princeton Architectural Press. v. x. Principles of Environmental Science and Technology. 43 . simulasi 3D dalam 2D. Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. Dariush Derakhshani & Randi L. Heinemann.

K. Mineral dan Batuan. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8).). Mercel Dekker.H. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. Sistem Hidrologi. Ed) 616 pp. Geofferey. 1994. Environmental Systems. I.. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. Ed. Sistem Tektonik. Hamblin. MacMillan Publishing Co. Press. N. Press. Batuan dan Mineral. 2006. aktiviti keusahawanan. 1994. Struktur Batuan. (2nd. 1982. 44 . termasuk rawak lengkap. Roger G. ujian julat berganda dan kontras berotogon. Perles. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists. London: George Allen & Unwin.. 4.. 6th Edition. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. Fundamentals of Biostatistics. Ke-3. 2. & Siever. 5. D. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi. Mottershead. M. 16. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik. J. White. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka. San Francisco: W. Freund. and Harrison.N. Rosner. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan. Leet.R. An Introductory Text. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. 18. 6.Thomson. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren. penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi.J. Rujukan Asas: 1. 647 p. CRC Press. B. S & Kauffman. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi. Physical Geology. N. Ed.D. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor.E. Oxford Univ. Cox.4. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain. 1982. Prentice Hall. 1979. Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh. L. Rujukan Asas: 1. Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. Statistics: A First Course. D.P. blok rawak lengkap. Freeman & Co. Watson. 1999. B. R. Judson. E. Masa Geologi dan Sejarah Bumi. M. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah.. 1990. 2. F. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. segiempat sama Latin dan plot belahan. M. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. 1994. Rekabentuk eksperimen asas. Rocks and Minerals. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Ke-2. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. 2000. New York. J. 17. pembinaan idea perniagaan. menyedia cadangan perniagaan. and Reid.D. The Theory of The Design of Experiment. S. 3. Earth. perbandingan min menggunakan LSD. 5.

Ohio: Thomson Higher Education. rekabentuk kerja. kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). Al-Idarah Fi al-Islam. Marketing: Principle and Practice. Cohen William A. kooperatif dan kepimpinan. AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. Prentice Hall. 2nd edition. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. Ryan J. prinsip pemusatan.Sudaniyah li alkutub. (2006). Management. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). 2. (1984). pembiayaan dan perakaunan. Rujukan Asas: 1. (2001) Marketing Management in the 21st Century. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran. Al-Khurtum: al-Dar al. 3rd. 3.J. kepaduan arahan dan tindakan. Dennis Adcock. pengurusan. Syura. Robbins. autoriti. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. komunikasi. Rujukan Asas: 1. (2006). Hamid.D & Hiduke Gail. Abu Sin. 3. Capon. Rujukan Asas: 1. Mary Coulter (2002). 3rd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Ahmad Ibrahim Dr. The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. (1995). Fundamentals Of Management. Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan. dorongan. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. perletakan harga. keadilan. Prentice Hall. pengurusan dan pengorganisasian. (2006).KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1. 2. disiplin. P. pemasaran. Small Business and Entrepreneurs Business Plan. Prentice Hall. 4th edition.M. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. Kotler. 2. Hulbert. ganjaran. 4th Edition. 3. 2. persamaan hak. Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. Griffin Ricky W. persamaan dan kerjasama. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. Amalan pengurusan ialah membuat keputusan. 3. Al Halborg. Prentice Hall 45 . pengorbanan individu. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. penyelarasan dan penilaian. perancangan. Caroline Ross (2001). pengurusan dan perundangan. Shaari et al. P (2001) A Framework for Marketing Management.N.

2. Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci. perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik. and Hitt. F (2006). Butler. 2. and Kickul. (2002). International Finance. Boston: IRWIN Gundry. Penyediaan bantuan kewangan. (2002). Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan. Rujukan Asas: 1. and Reinvention. Rujukan Asas: 1. meneroka peluang perniagaan baru.4. sokongan pengurusan. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. (2006).R. D. MacMillan. McGraw Hill 6. ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. D. J. Rujukan Asas: 1. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 . APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). pulangan dan risiko. (2001). 3. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan.L. AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi. G. APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang.K. 3. Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). International Project Analysis and Financing. Dollinger.A. USA: Prentice Hall. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini. (2004). G. (2006). L. Enterprise Planning and Development:. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. MacMillan Pollio. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao. Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. 2. Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. Knott. (2002). Sexton. M. kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai. Growth. K. M. Financial Management. Pilbeam.

koko. khususnya amalan ladang pertanian. M. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan. Farm Planning and Control. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan.A. Boehle. penyediaan tapak semaian. 2. BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. Selain daripada itu. 4. 3. 1985. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Tropical Crops. (1984) Farm Management. khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. Rujukan Asas: 1. M.N. Soil Science and Management 2nd Edition. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition. Cambridge Univ. pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). Longman Higher Education. kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh. 2. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. Canada CRC Press.J (1992).G. Tropical Fruits. fisiologi. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit. & Eidman. lada hitam. Kaedah penyediaan tanah.M. Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung. Pelajar akan diberi penerangan tentang botani. Climate.R.R. Tropical Soils and Fertilizer Use. teh. penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. Purseglove JW. UK. & Joseph KT. 1984. Press. 1976. E. (2006). 2. Longman: London 2. Ahn.D. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. London: Longman William C. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini. pisang dan mangga. E. P. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. Dicotyledons. Gregorich. Essington. kopi. Barnard & Nix (1973). (2003). Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan. Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. (1992). pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. amalan agronomi. nenas. Rujukan Asas: 1. & Canter M. V. Rujukan Asas: 1. getah. John Wiley 47 . Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. teknologi benih. Soil and Crop Production. Plaster. pembiakan. Samson J. 3. ekologi. 3. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press.

Efferson. Pohanish. Jørgen Stenersen. UK. 1996. konsep keupayaan inokulum. perumah dan alam sekitar. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences.R. 7. 3. perkaitan di antara pathogen. (2004). 4. Golob. pemilihan. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. 6. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology. T. 4. Co. Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis. D. J. almosfera terkawal. iaitu baja kimia. Prentice Hall. Teknologi pengendalian buah-buahan. langkah keselamatan dan kesan sampingan. pengredan.D. Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. techniques and technology. 4.3.L.S. J. Acquuaah. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. USA Manjumdar. New Jersey. cara penggunaan.E. pembungkusan. 3. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci. A. A. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. J. DeGregori. (2002). (2002) Bountiful Harvest: Technology. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. P. (1978) Modern Agricultural Management. 2. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. Restn Pub. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan. Kalyani Pub. Principle and Practice. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. Co. organisma prokariot. and Farell. Kimia Pertanian. Rujukan Asas: 1. masalah penggunaan. Orchard.(1972) Principles of Farm Management. suhu rendah. G. Cato Institute Publisher. Osburn. C.S. Principles of Crop Production: Theory. 4. jenis di pasaran. Cluces. Food Safety and the Environment. & Kenneth. rawatan komoditi. Stanley A. Vol. jenis. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. Casavant.N. & Infanger. Natural Resources Institute. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan. Processing and Quality. Crop Post Harvest: Scince and Technology. piawaian dan juga pemasaran. I. Reston Pub. New Delhi. Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management. (Eds) 2002. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1. (1998). 5. and Ward. Blackwell Publishing. pengurusan serta kaedah 48 . CRC. termasuk pemilihan. C. pemasakan/penyahijauan. Nasir Hassan. kelas. (2005). Greene and Richard P.R. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. racun kimia dan hormone. William Andrew Publishing.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. K. Rujukan Asas: 1. G. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. Science Publisher. penggunaan dalam sistem hidroponik. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. 2. kaedah penggunaan. perlakuan kimia). 5. virus dan nematode. 6.

Animal Cell Technology.An Overview. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. fizikal. M. The Scientific Principles Of Crop Protection. Smith. & Zenk. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. W.E. penghibridan. South Asia Books. Rujukan Asas: 1. Plant Pathology and Plant Pathogens. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. Yasir Mohd. vaksin. 7th ed London: Edward Arnold.(1998). Collins: London. (2006). (1982). Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman. Agrochemicals: Composition. (1985). 2. pensterilan dan pelindungan. Ed. 3. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. Cambridge University Press. Reinhard. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. (Eds) (2003). Penerbit USM Spier. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. Plnat Cell Biotechnology. Priciples of Vegetable Crop Production. Ibrahim Che Omar. 7. Application. 304-312 Barz. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. 4. John Alexander Lucas. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih.Y. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. George Nicholas Agrios. Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. 5. W. Fiechter. (1982). Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. 14. 6. Rujukan Asas: 1. Blackwell Publishing. 3. Plant Pathology. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Synergy Media Books.E. H. Springer Verlag Spier. 32. (1980). A Textbook of Modern Plant Pathology. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. pengubahsuaian persekitaran. KS Bilgrami. HC Dube.. 3. Production. S. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. pH. Vol. Science Publisher. S. 1999. teknik pengasingan. Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. 1983. & Woodcock D. & Mantell. Rujukan Asas: 1.kawalan penyakit tanaman masa kini. Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. Van Emben & Service MW. 8.S. R. 1985. antibodi monoklon dan interferon. Penekanan diberikan kepada biologi. (1977). Toxicology. E.H. R. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F. 4. (2002) Prinsip Bioteknologi. Springer Verlag. 2004. & Soh. (2005). Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. 49 . 2. suhu. fisiologi. 2. Elsevier. 4. Bhojwani. Hubert M.

(2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities. penguna dan alam sekitar.V. Kuala Lumpur. FOSTER.9. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best.J. Cabi Books. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations. An integrated fertiliser management system for oil palm. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan. Part II: Effect of different environments. P. QUAH.T. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan. Rujukan Asas: 1. fertigasi. H. No. R. Rujukan Asas: 1. CHEW. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau. The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia. CRC Press. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994. Cech. kandungan air tanah. 3. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower.. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa. sejuk dan serangan perosak. 2. system taliair.K. K. D.H. hidroponik dibawah struktur lindungan. Benton Jr. Routledge. Proc. kualiti air dan pemuliharaannya. penjimatan tenaga buruh. teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. New York. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. kaedah pertanian berpengairan. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. London. and TEY.S. Gabet. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. 4. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat. 1982. L. (2003) Principles of Water Resources. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). S. Evenson. VanderZwaag. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. PORIM Bulletin.. L. 10. & Chao. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran.E. 1994. Hachette Livre. ternakan dan mikro-organisma satempat. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. G. amalan pengairan. 4: 46-56. J. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. UK 5. 6. John Wiley and Sons. 50 . pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif. KEE. Y. T. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari.

pusingan tanaman dan pembajakan minimum. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. Food Packaging. 5. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. pertanian organik. Inc New York. C 2006. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. sistem penanaman polikultur. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology. New Dimensions in Agroecology. Taylor Francis (UK) Rao R. S. fungsi dan kaedah pembungkusan. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. tanaman penutup dan sungkupan.R. Kursus ini akan menekankan kepada amalan.. 12. Lutz Ernst (Ed). Asian Productivity Organization 1997. Kohls. Alteri. West Vies Press. analisis harga. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian.R. McGraw Hill Press Robertson G. penyimpanan. Gloessman. Rujukan Asas: 1. M.11. 2. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. promosi dan aspek risikan pasaran. Co. Pharmaceutical Packaging Technology. 1992. Principles and Policies. Uhl. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai.L. Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. piawaian. D. J. Rujukan Asas: 1. pertanian tradisi. 2000. Alteiri.T. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. 51 . Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci.A. Marketing of agriculture Products (10th Edition). Di samping itu pengurusan perosak. 13. 2. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran. 1991. BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. and Hurt. . Haworth Press Inc. USA. penjenamaan. M. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem. Food Packaging Technology. CRC Press.A. Haworth Press. 3. Marketing System for Agricultural Products R. 1994. 1995.C. The World Bank. The Science of Sustainable Agriculture. 1990. New York. 3. Co Clement. Marcel Dekker. 2. R. Richard C. 3. 2004. Agricultural Trade. dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Washington D. Boulder: Westview Press. 2001. 4. Balckwell Publishers Desmond. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci. D. Agroecology. dan agro-perhutanan. 2000. 4.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

Food Safety Assessment. 1992. serta peraturan antarabangsa daripada WHO.J (eds).W. The Pharmaceutical Press.F. S. Principles and Practices of Pharmaceutics. W. J. Amalan Pembuatan yang baik. Total quality assurance for the food industries.analisis risiko dan kesihatan manusia. and Gould.. Armstrong. Finley. 3.A. 12th Edition. HACCP Standard.. London MS 1480. Lund. 2. Rujukan Asas: 1. 1994. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. American Chemical Society Gould. 4. Robinson. D . 1998. (GMP). R. The Pharmaceutical CODEX. Malaysia 55 .W. W. CTI Publications Baltimore. Department of Standards.

dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. and Hu. P. A. Kuala Lumpur 2. bahan ekstrak tumbuhan. (1991). (1981). 3. 4. UK. New York. F. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. Bruce. mod pengkulturan (sistem tenggelam. and Mavituna. B. Darah Ibrahim. P.A. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan. West (Eds) (1996). Penerbit USM. 3. Beberpapa parameter seperti kestabilan. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . Bitch. 2. New York. Belter. Academic Press. Prinsip Bioteknologi . Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. New York. pemecahan sel. G. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen. Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan. Gildberg. Rujukan Asas: 1. 5. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. and S.G. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. Doran. (1991). Harcourt Brace & Co. Chatterji. ultra-penurasan dan penghabluran. Academic Press. L. London. (2001). Van Nostrand Reinhold. penurasan. antibody monoclonal dan lain. 2nd Edition. Atkinson. E.R.and Parker . K.J. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar. Wiley. R. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). W. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). New YorK. 56 . pengeringan kaedah kromatografi. M. Prentice Hall of India Private Ltd.S. Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. Pulau Pinang. sekelompok. and Perry L. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook.M. Biotechnology and Food ingredients. 2 nd Edition.. Godfrey. 6. T. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. E. And Williams. 3. MacMillan Publishers Ltd. I. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. 2. suapan sekelompok. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri. Enzyme and Food processing. 4. sistem fermentasi keadaan pepejal. Stockthon. McGraw Hill Cos. Blakesborough N. Dewan Bahasa dan Pustaka. spensterilan. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan.K. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan. penulenan. pengemparan. Cussier.

Springer Verlag Spier. 12th Edition. Hartmeier. reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan.A. (1986) Iimmobilized Biocatalysts.selanjar). 3. suhu.F.: An introduction. 3. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Plnat Cell Biotechnology. (1982). (1980). Principles and Practices of Pharmaceutics. Department of Standards. Springer Verlag. pH. S. 32. 1994. Vol. J. antibodi monoklon dan interferon. (1996).E. & Zenk. and darah Ibrahim (2002). kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. W. H. Cambridge University Press.W. E. (GMP). 6. Ibrahim Che Omar. vaksin. Penerbit USM Spier. Penerbit USM. Rujukan Asas: 1. Stanbury. Malaysia 57 . Ed. (1977). Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. 1998. M.F. Springer Verlag. & Mantell. penghibridan. 2.. 1992. 4.S. & Soh. Prinsip Bioteknologi. Penerbit USM. Lund. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. A. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. Bhojwani. Science Publisher. 2. HACCP Standard. S. Fiechter. W. (Eds) (2003). Amalan Pembuatan yang baik. Mohd Yusoff Ab Hamid. W. Rujukan Asas: 1. Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). 4. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. Rujukan Asas: 1.E. R.H.W.Y. 3. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. Bioteknologi Asas. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan. alahan. The Pharmaceutical CODEX. ketoksikan. biologi. Reinhard. The Pharmaceutical Press. Smith. Food Safety Assessment. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. W. R. Finley. 304-312 Barz. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. Untuk penentuan mutu. konsep serta amalan. D . R. Society Gould. Robinson.. (2002) Prinsip Bioteknologi. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat. London MS 1480. 2. 5. Principle of Fermentation Technology.. sosial. komposisi dan nilai nutrien. CTI Publications Baltimore. S. P. Pulau Pinang. American Chemical. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. Total quality assurance for the food industries.An Overview. Armstrong. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. and Whitaker. 14. Ibrahim Che Omar.J (eds). Animal Cell Technology. 5. (1982). and Gould. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. 4. W.

5. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. and Smith.6. 2. Selain daripada itu.F. Ibrahim Che Omar. 3. Pulau Pinang. Pulau Pinang McCabe. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. Darah Ibrahim (2002). Penerbit USM. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. Pengantar Mikrobiologi Industri. pertanian. Ibrahim Che Omar. M. kaedah pengadukan dan pengudaraan. K. (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. A. and Whitaker. (1984). Stanbury P. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi. W. Rujukan Asas: 1. Schuer. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri.F. J. Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. W. Prinsip Bioteknologi . (1993). Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan. kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. Rujukan Asas: 1. S. 58 . Michael L. (1973) Biochemical Engineering. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan.L. Ibrahim Che Omar (1994). Academic Press. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). 3. 4. and Crueger.C. Penerbit USM. and Millis. A. McGraw Hill. Darah Ibrahim (2002). Aiba. Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. Crueger. 5th Edition. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan. kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Bioteknologi Asas. 8.E. N. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. 5. Bioteknologi Asas. Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. Sunderland Sinauer Associates. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. University of Tokyo Press. A. Humphrey. Pulau Pinang. Prentice Halls International Series Doranm P. Pulau Pinang. Fikret. Penerbit USM. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. Unit Operation in Chemical Process Engineering. (1995) Bioprocess Engineering Principles. 4. Mohd Yusoff Ab Hamid. Penerbit USM. Mohd Yusoff Ab Hamid. Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan . 7. Ibrahim Che Omar (2002). 2.

waste Management and Pollution Control. 2. (1979). G. Ellis Horwood. F. Basic Environmental Technology: water Supply. Penerbit USM. Ibrahim Che Omar (1994). 2. Rujukan Asas: 1. 4. 59 .Rujukan Asas: 1. 3. Wiseman. (2002). Prentice Hall. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan. Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri. T. N. Jackson. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. Penerbit Universiti Sains Malaysia. Prinsip Bioteknologi. 2. J. 11. and Eekels. (1997). John Wiley and Sons.E. (1992).F. and Frigon. rekabentuk pembungkusan. laporan Latihan Industri. Kmetobicz. 9. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. dan pembentangan seminar hasil latihan. Fox. McGraw Hill. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. New York. A.N.K. (1995) Product design: Fundamental and Methods. (1997). New products development design and analysis. Quality through design. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. R. Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim.L.N. Biochemical Engineering Fundamentals. Ibrahim Che Omar (2002). Pengantar Mikrobiologi Industri. Wiley. Kristiansen. London. Yusoff Hamid. Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan. the key to successful product development. Bailey. 4. H. rekabentuk proses.M. kimia dan biologi. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. E. Berdasarkan ciri ini. Achieving the the competitive edge. Bioteknologi Asas. Rujukan Asas: 1. New York 10. 3. BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. Banks. McGram Hill New York. sisa cecair dan air buangan. Pulau Pinang Jerry. Sisa buangan meliputi sisa pepejal. BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Rooszenburg. (1993). Eds John Bulock and B. haiwan dan mikroorganisma. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. and Ollis. (1996). Penerbit USM. J. Mohd. kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. Bagi kaedah biologi. Joh Wiley and Sons. dan penilaian mutu bioproduk. J. New York. D.

Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk.12. 5th Edition.Eaton. (1998). bahan mentah. 4. Beatrice Godard and Bartha (2005). Colling (1983). BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Technology. 2. (1989) Phytopharmaceutical technology. Wijesekara. ASM Press. perancangan perniagaan. usaha sama syarikat. The Foundations of Bioethics. David L. Aspek tentang kualiti. M. 3. and Schmidt. Abdallah S. Finegold. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak.H. P. List. P. 3. Bioindustry Ethics.C. (ed) (1997). dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). 14. Tristram Engelhardt (1995). Rujukan Asas: 1. R. D. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. 60 . H. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri.O. Bensimon. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Walsh G. pemformulaan. pengurusan sumber manusia. CRC Press. 2. John Wiley and Sons. CRC Boston. 2. Washington. bahan kosmetik dan farmaseutik.C. herba. John Durkee (2006). Rose N. Manual of Clinical Laboratory Immunology. Industrial Safety: Management and Technology. Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan. Rujukan Asas: 1. Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. inovasi dan pemindahan teknologi. Cecile Bensimon. Ove Granstrand (1983). Finegold (2005).eds. 13. Rujukan Asas: 1. (1991) The medicinal Plant Industry. permohonan sokongan kewangan. Florida. David A. 3. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. kawalan mutu bahan. (Ed).R. Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology.B. tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran. Isu seperti menjaga hak pemasaran. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. Margaret L.Daar David L. Selain daripada itu aspek logistik. Bioindustry Ethics. baha nutraseutikal. keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti.

Rujukan Asas: 1. teknologi dan pengurusan pembangunan industri. 2. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. rekabentuk dan operasi alam sekitar. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Prentice Hall. New York. and Ayers. T. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. penyediaan laporan. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. tadbir urus. penentuan. AT & T. rekabentuk. dan pendedahan. L. Rujukan Asas: • DOE. B. EIA. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. perundangan. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. McGraw Hill. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. perundangan dan ekonomi. (2003) Industrial Ecology. Cheltenham. biologi dan sosioekonomi. E. R. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. DOE (Headquarters) Canter. takaran-maklum balas.U. kajian ked EIA dll. dan pencirian risiko. Di akhir Projek Penyelidikan I. 61 .W. Graedel. and Allenby. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Ayers. R. seperti penilaian-penilaian. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. K. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. Teknik. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis.15. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. 1995. 1977. A Handbook Of EIA Guidelines. 3. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. 2. U. 16. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. proses penilaian.

J. Di samping itu menganalisis. Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang. 2.S. Brower. pemasaran. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. (2007). C. 4. New York. 2001.W. 62 . McGraw Hill Inc. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. 3. and Southgate. S.J. J. (2002). dan biologi bahan pencemaran.A. L. Lewis Publishers. Prentice Hall Career and Technology 5. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia.. Publishers. J. D.. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). C. Dean.H. New York. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. Ricketts. C. 3. (1977). C. J. kredit.. 2. Brown.R. Iowa: Dubuque WM. 1995 Environmental Health.L.L.D. 2. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. Rujukan Asas: 1. BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip. New York: Chapman and Hall. Co. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Uhl. Environmental Chemical Analysis. V. I. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. M. L. strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. E. Harrison. and Baldwin. Thomson Learning Cramer. R. J. C. 4. Jensen. Introduction to Agribusiness. (1983).Rujukan Asas: 1. CRC Lewis Publishers. fizik. Kohls. 2006. Field and Laboratory Methods for General Ecology. and Hurt. & Cresser.E. 3. & Zar. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. 2000. New York Calabrese. Marr. Bioability. Molak. Reddy. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan. Rujukan Asas: 1. Analytical Techniques in Environmental Monitoring.

W B Saunders Company Press. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera. R (1979). Anggaran penilaian sumber taman. (2005). T C (1985).K. R. Rujukan Asas: 1. Anthony. Deal. Brewer. Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. Blackwell Publication. Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. The wildlife society. mangsa-pemangsa. E. 2. Urban WildLife management. 63 . and Caughley. L. Thomas Delmar Learning. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi.E. Wild Life Ecology. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. Fundamentals of ecology. 4. J. 3. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. Clarke. 2nd edition. Blackwell Publication. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya.G. Caughley. 3. H. R. Odum. Blackie Academic. (2005).. Kalamazoo. 2. perundangan dan institusi birokrasi. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara. Kieran. energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem. E P (1997).and Sara J. Tropical rain forest of the Far East. London : Earthscan Publication. kestabilan. Mabberley. populasi. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam. Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. Bookhout T A 1996. karbon dan unsur nitrogen. A. Conservation and management. Oxford : Clarendon Press. habitat dan ekosistem. London. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. 5. Rujukan Asas: 1. Swanson T M & Barbier E B (1992). CRC Press. Fryxell. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara.Ash. 2nd edition. tingkah laku haiwan. pembiakan.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. 4. pemangsaan. penjagaan anak. Western Michigan University. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. kitar. J. Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. Illinois Press. Rujukan Asas: 1. (1994) Wildlife Ecology and Management. 2. (2002) wildlife and Nature Resource Management. Research and management techniques for wildlife and habitats. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi. G. persaingan. Whitmore. G. Wright. dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. 5. Economics for the wilds. habitat. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi. peranan pengurusan dalam pemuliharaan. Tropical rain forest ecology. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara. D J (1992). hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem.S. 3. Principles of ecology.

Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. I. Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). 4.E White and Giuseppe Bertola (2005). & Zar. 2. Co. Dalam kursus ini. Academic Press. R B 2002. Boston : McGraw-Hill. & Cresser. Sally Bunning (2003). Rujukan Asas: 1. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. 3. Massachusetts : Sinauer. S. fizik dan biologi bahan pencemaran. 3. R. pemakanan tumbuhan dan baja. J. D. Marr. Fundementals of Soil Behavior. 64 . Rujukan Asas: 1. Calow. Blackwell Publishing. (2001). J. John Wiley & Sons. 6.. 2nd Ed. Dyke. P. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science). Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. 5. fisikal dan biologi tanah. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. New York: Chapman and Hall.2. and Belluck. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan. Primack. Field and Laboratory Methods for General Ecology. (2002). Vallero. D. 3. Bioability. Brower. Environmental Contaminants. Environmental Chemical Analysis. tinjauan. M. 3rd Edition. 2. S. Conservation biology : Foundations. concepts. Reddy. Wildlife Conservation Society.A. Dean. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. Lowa: Dubuque WM. 2. (1977).S (1983). New York. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring. Benjamin.H.A. CRC Press. R. Mitchell. (1993). Wildlife field research and conservation training manual. (1998). 4. 4. Brown. Di samping itu menganalisis. C. pengelasan dan penilaian tanah. applications.K. (2004). Publishers. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. L. Rujukan Asas: 1. A Practical Guide to Understanding. sifat kimia. Robinowitz A 1992. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan.E. J. 3. (2007). BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia.L. F V 2002. Essentials of conservation biology. J. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem. J. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan.

Wildlife Ecology and Management (5th Edition). Dean (2003). Rapport. 3. Rujukan Asas: 1. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. 3. J. (1992). A. & Wittes R T (1978). Braun. L.. New York. J T. Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). John M. J. & Calow. R. Washington DC. Williams B. John Wiley and Sons. Turk. Fryxell. E.. 4. kandungan air tanah. Boston. Cech. Analysis and Management of Animal Populations. Eric G.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. D. R. udara dan beberapa persoalan gunatanah. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. 7. 6. Springer-Verlag. (2005). Berlin. C. 9. Rujukan Asas: 1. R.. amalan pengairan. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. W Saundrs Company.4. (2003) Principles of Water Resources. & Haskell. Nichols J. John R. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari.. Norton. London & Toronto. persekitaran kimia dan fizik. K.P. sosial dan kesihatan. T. Rujukan Asas: 1. system taliair. C. 2. R. (2002).C. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. and Conroy M. Environmental science (2nd Edition. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. Rapport. Graeme Caughley. P (1995) (eds. kualiti air dan pemuliharaannya. Costanza. and Tony Sinclair (2006). C & Levins. 65 .. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. 2. P. Island Press. Epstein. (Eds.. 8. B.). Conservation and Management. Wildlife Ecology. B. 5. state and national parks. Philadelphia. Roger N. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. Costanza. R. Gaudet. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences). J. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Sinclair. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. A. Turk. Techniques for Wildlife Investigation and Management. Bolen and William Robinson (2005). Reeve (2002). J. Morgan (2005). 4. D. R. D. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. Gaudet. Soil Evosion and Conservation.V.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

Toxic Substances in the Environment. (1993).W Fraser. Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective.A Babcock.M (1994). B. 69 . and J. (2002). Suter II. Michigan: Lewis Publishers. Ecological Risk Assessment. Kluwer Academic Publisher. G. R. Francis.5. 6. New York: John Wiley & Sons. 7. B.N Lekakis. W.

Guzman. 4. Zamri Saad. Dehuri (2001). A.V. Levinson W. Veterinary Immunology. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. 3. 7. CRC Press. K. Immunology. Mehta. (2000).. 10. BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini. M (1990). Wagner EK and Hewlett. How pathogenic viruses work. 4. I. Mishra S. Patologi Veterinar Umum. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri. kambing. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. kerbau. 3. Blackwell Science. Parasitologi Veterinar. E. (1993). haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. R. Journal of Asia-Pacific Research Network. Special Feature. "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry". berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan. paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. CRC Press. L (1995). Hirsh. Mishra and R.. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. Blackwell Scientific Publication Inc. (1998). Rujukan Asas: 1. DC. (1999). Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. Ackermann et al. Rose B. Part VII In: Microbiology and Immunology. Selain daripada itu aspek baka. Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas. BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. (2001) "WTO. 2. Pengurusan 70 . "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report". dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. MJ (1999). Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. Methods and technique in virology. biri-biri dan lembu tenusu. itik.. P. Dewan Bahasa dan Pustaka.K. Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. Rao Institute of Poultry Management and Technology. Vetrinary Microbiology. And Zee. Ackermann HW & Berthiaime. and Moktar. 8. Kuala Lumpur. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. WB Saunders Co. 9. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan. Basic Virology. Mc Graw-Hill International Editions. Inc.. A. Mohanty. and Jawetz. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. Atlas of virus diagrams. 2. Tizard. Hofman. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry". P. 3. 6. Poultry Times of India. 5. 2. Rujukan Asas: 1. C. Marcel Dekker.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1.C. (2000). Rasedee. Sompayrac. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Payment. & Trudel Michel (1993). Yc (1999). Dewan bahasa dan Pustaka. Malden Mass. L (2002).K. Virus life in diagram.

Evans. Aulrich. 6. Dept. nutritional equivelance.E. (2002). Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. Blomberg. of Agriculture. (1987). Dept. H Ransom.S. Plenium Press. Pirchner. D. pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan. 3. 4. (2003). penggunaan bioteknologi (pengklonan. J. New York:Oxford University Press. Edinburgh. & Hollanender. Bindra. and G. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza. and J. and other ruminants (Bulletin / United States.S. B. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein. (1990). persenyawaan in vitro. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan. Kementerian Pendidikan Malaysia. of Agriculture. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. Chesson. (1991).. (1996). Future Developments in the Genetic Improvement of Animals. 2. New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence. (1986). (1967). 3.New Jersey:Prentice-Hall. Ed. A. Z.F.R. konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik.(1982). (2005). J. New York.. Introduction to Qualitative Genetics. Rujukan Asas: 1. Bureau of Animal Industry). Piva.. Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. Yun. 3 edition 4. New York. Population Genetics in Animal Breeding. A. Aumitre. G. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian. Nicholas. Ke-4.. Bureau of Animal Industry L. Flachowsky. Ushameckis. Flachowsky. D. U. A. 71 . Introduction to Veterinary Genetics. Seterusnya. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan. A. Aulrich. Genetics of Livestock Improvement. 5. F. 2. 5.ladang termasuk penyediaan kandang. A. Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. Dewan Bahasa dan Pustaka. A. F. Archieves of Animal Nutrition. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative. & McClintock. Forsman. 2. and K. Plenum Press. sheep. Barker. Chesson. K. J. (1983). Animal nutrition with feeds from genetically modified plants.W. Lasley. Hammond. K. penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. Genetic Engineering of Animals. Oliver and Boyd. digestibility and safetuy for animals and the food chain. Rujukan Asas: 1. Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan. Sydney: Academic Press. Ed. Livestock Production Science. 3.S. Falconer. A. Rujukan Asas: 1. G. jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan. The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle.W. Molecular Genetics and Genomics.

(ed). kuda. (1982 ). N. Sains Pertanian .6. practice. 1989. Aminuddin. 1997. M. 6. D. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. 1993. John Wiley & Sons. hormon. D. 5. Sprenger. dan pengurusan makanan ternakan. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. 7. Rujukan Asas: 1.T. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. Selain daripada itu. NACMCF. 2. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan. Corlett Jr. New York. 8. and Roberts. Granada. HACCP Principles and Application. The Science and Practice of Pig Production. Highfield Publication. 5. Washington D.A. swiftlet. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. Hazard Analysis and Critical Control Point System. & D. Edwards. susu dan haiwan akuatik.al. 1980. 1995. Warta Kerajaan Malaysia. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan. 72 . 3. kandang. 2. Oluyemi. York. Longman Scientific & Technocal. 3. Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol. Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP.A.U. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. problems profits. 4.N. David Allen and Brain Kilkenny. J. Greenhalg and Morgan. Longman Oxford. F. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. FAO/WHO 1992. Chee et. (A) 437/85). R. isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. 1-Vol. GMP dan SOP. Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. Bath.C. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik. Dairy cattle: Principles. Pierson. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain daripada itu. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. AVI/Van Nostrand. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan. Animal Nutrition: 5th Edition. Bhd. 1985. Faber and Faber. Rujukan Asas: 1. Planned Beef Production.A. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. 7th. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. Lea & Febiger.A. McDonald. C. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies. Whitemore. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan. telur. 4. 7. South Yorkshire. Pengeluaran Ternakan .( 1989 ). 1992. Ini meliputi haiwan kesayangan. 14 Rome. 1993. pemilihan baka. 6. Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. Mac Kenzie. Ed. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga. Hygiene for Management. London. dan kestabilan produk akhir. Goat Husbandry 5th Ed.

di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini. Sydney C. 10. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial. 9. 1992.Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. Selain daripada itu.Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life . CABI Publisher Van Gorder.W. Aquaculture: An Introductory yext. Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir. ketam. 2005.. AVA Publisher. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. M. A Seven Stories Press 1st Ed edition.R. Aquaculture. Phillip R. Jr. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya. 5. Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. Stickney. James. 2000. 3. Martin Zucker. akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. 3. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik. Blackewell Publishers Landau. haiwan akuatik air payau. Rujukan Asas: 1. N. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. J. 2. Aspek termasuk baka. penentuan pengguna. Second Edition edition A. Howard. 4. Deborah and D. Rujukan Asas: 1. and Stickney. N.V. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. A. (2002). Small Scale aquaculture. Null. NewSage Press. R. (1994). Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 . 1996. ikan. BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran. Inroduction to Aquaculture.D. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1. 3. (2003). Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food .E. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. CABI Publisher Pilay. kerang dan makanan laut. R. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. S. Kutty.R. Martin. NewSage Press G. (1997). (2001). Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit. pengawalan penyakit. Avault J.N. Fundamental of Aquaculture. 2. 2. T. Eric and B. Pets at Risk: From Allergies to Cancer. Eberle. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing. Remedies for an Unsuspected Epidemic. Tom.

Osburn. Co. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. 12.L. 3.W. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. K. New York.L. and K. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. 1992. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. Kaedah pengurusan air. and R. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian. Donahue. R. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Selain daripada itu. Struktur organisasi ladang. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. IPGM. C. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. 5. 6. London. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. 1994. 3. (1984) Farm Management. C. pen. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut.J. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka. McGraw hills Tokyo. Kalyani Pub.L. M. New Delhi. 1990.C. Fast. Prentice-Hall International (UK) Ltd. John Wiley. (1972) Principles of Farm Management. 1989.R. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. 2. Rujukan Asas: 1. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. D. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus. Elsevier. Efferson. Cambridge Univ. Soilless Culture Management. and L. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama. Reston Pub. Kuala Lumpur. Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga.N.S. 13. Barnard & Nix (1973). Prentice Hall. Y. 4. prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. Miller. Casavant. 5. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan. 1995.11. Schwarz. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. laporan Latihan Industri. Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah. & Eidman. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. Selain daripada itu. J. Rujukan Asas: 1. Reston Pub. 74 . penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan. Laster. V. dan pembentangan seminar hasil latihan. 6th edition. pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. & Infanger. Springer-Verlag. (1978) Modern Agricultural Management. & Kenneth. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan.W.M. msterdam. Khoo. Farm planning and Control. M. A. 2. Press Boehle. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. 7.D. Ibrahim. Selain daripada itu.

J. 2 edition 16. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. 2nd Edition. (1980). and Cows. 75 . Ducks. Munns. Rabbits. D. Di akhir projek penyelidikan I. analisis kewangan. Barnyard. Singer. Maxwell MacMillan Publishing Co. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 17. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Geese. Singapore.N. rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan. keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan. M. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. C. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Soils . pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Sheep. Storey Publishing. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Nix. Kerangka perniagaan. and D. Barnard.6.An Introduction. pengeluaran haiwan. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai. Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. G. 2. strategi pemasaran dan perniagaan. 15. sumber bahan mentah. BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Farm Planning and Control (Paperback). pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Goats. 14. Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya. Cambridge University Press. Pada akhir kursus. Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. penglibatan teknologi dalam sistem perladangan. J. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. Rujukan Asas: 1. S. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. S. (2002). 1992.

New York. Oxford. 1986. Flora of the Pacific Northwest. Manual of the Grasses of the United States. 2nd Ed. Industrial Water Pollution Control. College Station. Shaw.) 1987.L.H. (1990). and A. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi. E. Chase.) 1992. 13. Kew Bulletin additional series.K. 76 . insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam. Homgren. Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi. Hitchcock.A. and A. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution.C. Pergamon Press. Soderstrom. Cronquist.H. New York Gould. Rujukan Asas: 1. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. 1985. New York. McGraw Hill. Grass evolution and domestication. and R. D. No. 200. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. Genera graminum: grasses of the world. W.P. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi.KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Water and Wastewater Treatment. 3. Columbia University Press. Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. 1986. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown. Holgren. 4. London. Schroeder. 2. 1935. and S. N.. Clayton. Washington. 2. C. Washington (or Dover Press).B. the Audubon Society Nature Guides. New York.D.. A. Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh. A. Mackenzie. Orhon. Seattle. L. Hitchcock. (Ed. New York. D. McGraw Hill. Misc. Alfred A. Cronquist. (Ed. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. Cambridge University Press. Reveal and R. Knopf. 1991. Eckenfelder. 1989. McGraw Hill. 1987. Pada awal kursus. Chapman.W.. pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan. Intermountain Flora. L and Cornwell. 1977. July 27-31.L. D. Smithsonian Institution Press. Waste Management Problems in Agro-Industries. F. Thomas R. W. University of Washington Press.D. (Or 1971). Renvoise. J. 1973. Holmgren. G. Vol 6. Texas A & M University Press. Grasslands. 1983. Publ. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan.S. A. fisikal atau biologi. United States Government Printing Office.. Grass Systematics. Introduction to Environmental Engineering.

(1994). Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. Campuran haiwan dan tanaman ii. Douglas Hurt. M. Willard W. 4. 2.3. Samat. 3. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. British Library. Rujukan Asas: 1. American Agriculture: A Brief History. 77 . Cochrane. Douglas Hurt. (1993). Berdasarkan maklumat ini. diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian. Best single ref Empero Charlemaine. History of Food. The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. (1992). T. R. American Farms: Exploring Their History. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran. (1996).

R. Kuala Lumpur: DBP Clarkson. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus.C. 4. ekostratigrafi. kronostratigrafi. 1981. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences. John Wiley & Sons. Science Publishers Inc. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. sediment dan metamorfik. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. & R. K. kejuruteraan geologi. A. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. 1996. Mohd. John Wiley & Sons. P. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi. C. fosil. 2. 3. dan symbol geologi. paleotologi. 2. N.. R. 1989. Basic Geological Mapping. E. 1998. London: George Allen & Unwin Nield.N. Earth Past & Present.. stratigrafi jujukan. E. Sloan. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. 1996. 1979. Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai. London: Pergamon Press 3. geokronoslogi. struktur. Sedimentary Rocks in the Field. Levin. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan. Rujukan Asas: 1. 3. Saunders Golden Sunburst Series. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi. & F. & Baxter. Turk & H.. Mantovani. Chichester: John Wiley & Sons. Rujukan Asas: • • • • Babin. Unsur Paleontologi. Palaeontology-An Introduction. 2. Invertebrate Paleontololy and Evolution.. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. Pemetaan Geologi Asas. Condie. N. hidrologi.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. B. 1980. Shafeea Leman. Prentice Hall 78 . keratin rentas. M. jujukan stratigrafi.T. Marcolongo. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology.C. Rujukan Asas: 1.G.E. M. J. biostratigrafi. Thompson.. 1985. V. Barnes. & Tucker. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy.K. Ibrahim Komoo. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. Bennett. J. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi. 1995. Doyle. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi. magnetostratigrafi. 1990.W.W. Elements of Paleontology. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. stratigrafi isotop. L.

H. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus. Blatt. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. Abdul Rahim Samsudin. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. Igneous Petrology. Mason. Cambridge Univ. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. York: John Wiley & Sons. Principles of Geochemistry. Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. graviti. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan. (Ed. Prinsip-prinsip Geokimia. Petrology: Igneous. and Brooks.) 1993. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian. elektromagnet. kemagnetan. Tracy. termasuk penggunaan penganalisis imej. 1995. A. komposisi pegmatite dan aplit. Riddle. Lowrie.. tanah. dan petrologi dan kaitanya. 2. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan. Kearey P. 79 .& Moore. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Prentice Hall 6. W. & R. WH Freeman & Co. N. New York: Marcel Dekker Brownslow. An Introduction to Geophysical 5. A. elektrik. Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis.. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. 1997. 2. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi. 2. survei geologi. 1982. petrografi. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. Jones & Bartlett Pub. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. C. 1989. endapan sungai. hidrologi. penyiasatan tapak kejuruteraan. Hamzah Mohamad. H.4. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh. magma basic. 3.. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. 1990. Geofizik . Bimbingan Amali Petrografi. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi. Fundamentals of Geophysics. 1991. 1990.B. Geochemistry. Sedimentary and Metamorphic. air sungai dan batuan dasar. McBirney. 1992. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Press. C. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1.J. 1996.R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. B. Rujukan Asas: 1.Konsep dan Penggunaannya. mineralogy optic. Analysis of Geological Materials. 3. M..

80 . Lillesand.0 Facies and Stratigraphy. Mineralogy. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. R. oksida. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. 3. USA. ira. 2. 1997. John Wiley 656pp 9. Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. H. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. piroksen. 1998. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan. 1988. 2. geologi struktur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. William. T. prinsip GIS. 464pp Perkins. Sabah dan Sarawak. 22nd Edition (Manual of Mineralogy). D. kekerasan. teori dan teknik pemprosesan imej. Applied Sedimentology. Reading. litologi. mika. Oxford University Press. feldspar. 2000. sifat-sifat dan tekstur butiran. Fundamentals of Geographic Information Systems. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. Ruslan Rainis & Noresah Mohd. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. dan lain-lain. Academic Press 10. 3. Merrill. 1987. Sistem Maklumat Geografi. fosil dan usia. dan konoskop. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. Rujukan Asas: 1. Klein. fasies. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan. New York: John Wiley. Cornelis. Rujukan Asas: 1. 3. amfibol. pengumpulan data dan verifikasi data.G. 2. ortoskop.7. R. analisis GIS.N. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. 2001. prinsip GPS. Nesse. Boggs. geomorfologi.C. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. feldpatoid. karbonat. strtigrafi dan sedimentologi. 1996. Introduction to Mineralogy. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. M. olivine. Rujukan Asas: 1. Blackwell (Second Edition). Sedimentology Environments: Process.W.M. Selly. Oxford. BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh. NJ: Prentice-Hall. Upper Saddle River. 8. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. New York: John Wiley. 1999. proses visualisasi. terkutub bersilang. & Klefer. Shariff 1998. Remote Sensing and Image Interpretaion. McMers. S. Manual of Mineral Science. D.

London: Pergamon Press. G. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi. migrasi dan penumpukan.E. Elements of Petroleum Geology.. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Laudon. kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi. 1997. R. 1992. Lerche. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. I. 1989. Davis.J. R. Academic Press 12. Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Asas: 1. Park. Hills. & Hutchison. R. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. (Eds. 3. York: John Wiley & Sons. 81 . punca. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics.J. 1996.H. Tectonic Evolution of SE Asia. bahan organik dalam endapan. teori asal usul petroleum. konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). 13.S. Academic Press. Prentice Hall. Blackie & Sons. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. pembentukan lipatan. 3. C.. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting. Unsur Geologi Struktur. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. Blundell. Geological Society of London Pub. N.S. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum. Di dalam Latihan Industri. Geological Evolution of Southeast Asia. C.. 1994. 1973. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. 1984. York: John Wiley & Sons Hutchison. 2.S.C. Foundations of Structural Geology. 1996. batuan reservoir dan batuan punca. & D. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder. Geology of the Malay Peninsular. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan.G. kekar dan foliasi. 1972. 11. London: Chapman & Hall. sesar. D. Selly. 3. Special Publication of the Geological Society. 1983. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik. Principles of Petroleum Development Geology. kimia petroleum.C. penyelia dari Fakulti. Hall. N. 2. Rujukan Asas: 1. 106. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum.. Gobbett. Structural Geology of Rocks and Regions. Elements of Structural Geology. R.Rujukan Asas: 1.). 2.

BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah. Rujukan Asas: 1. Contaminant Hydrogeology.D. C. Sen. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. M. Orxy Press. Mineral and thermal groundwater resources. The Craft of Scientific Writing. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. R. H Nash (1997). Dewan Bahasa dan Pusataka 16.Z. Istanbul Technical University. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan.14. T. 3. Mineral resources. 3.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan. economics and the environment. Etika-etika perlu seperti teknik literature. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. An Arnold Publ. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar. sebatian kimia air bawah tanah. Macmillan JL Mero (1965). Greenfield. The mineral resources of the sea.W. D Banks. Allay. Fetter. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan. (1996) Penulisan Saintifik. mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. 2. Rujukan Asas: 1.W. 1998. Ismail Ahmad. Pearson Education.. SE Kesler. dan teknik menyediakan bibliografi. Elsevier M Albu. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. sumbangan dan masa depan air bawah tanah. 3. Day. Turkey. Weight. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia. (2001) Research Method for Postgraduates. teknik memetik kajian terdahulu.& Sonderegger.L. 2. LLC 82 . Chapman & Hall 17. pergerakan multifasa. Springer-Verlag New York. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper. 15. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. (1998). 2. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. J. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill.A. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan. menilai. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral. (1994).

Engineering Geology and Geotechnics. Attewell. Rujukan Asas: 1. jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. Principles of Engineering Geology. Australia. takrifan dan skop geologi kejuruteraan. and Barbara. JY Zho !1997). US Dept. Goodman.. pengluluhawaan dan tanah baki. pengenalan mekanik tanah dan batuan. of the Interior. Newness-Butterworths.E. 2. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1. XP Wang. kejuruteaan dan persekitaran. Concepts and methods of petroleum system. punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. and Lightman. traps. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. Chapman and Hall. pengklasifikasian batuan. A. kaedah penilaian batuan. I. (1980). Seals. prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. Robert.2. US Geological Survey CL Wu. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. (1976). G. RC Surdam. P. Petroleum System of the Gippsland Basin. John Wiley & Sons. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem. M. kaedah. and the petroleum system. (1997). pelajar akan: i. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. New York: Harper Collins Publisher 18. F. 2. R. Geological Science and Technology Information 2. Bell.G. Okla MG Bishop. perkaitan di antara geosains. Introduction to Rock Mechanics. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. (2000). & Farmer. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan. G Survey. D. 3.W. Rujukan Asas: 1. 2006. American Association of Petroleum Geologists Tulsa. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi. The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). A. 3. ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan. 83 . Greenwood Publishing Group Ridley. aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas. pemetaan sub-permukaan dan korelasi. 3. (1989).B. 2002. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan.

Wilson. 84 . (1980). (1985). & Bischke. Engineering Geology and Geotechnics. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. G. pembukaan dalam batuan. Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories.G. pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak. (1960). Tearpock. pengenalan batuan sebagai bahan bumi. Prentice-Hall Inc. (1982). kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian. 3. Prentice Hall. (2001). Pean Well Publishing Company Gatlin C. penjelajahan dan penaksiran petroleum. Nontechnical Guide to Pertoleum Geology. Wittke.scale Geological Structure. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas. G. jenis kegagalan analisis cerun batuan. Rujukan Asas: 1. A. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions. 2. cirri tapak. Brown. Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. W. kestabilan cerun. geologi kejuruteraan empangan. Pakej Kejuruteraan 1. London-Boston: NewnessButterworths. Bell. 2nd Edition. 3. F. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. Rujukan Asas: 1. Pennwell Corp. BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan. J.. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. US.. 3. kaedah pengeluaran. Berlin: Springer-Verlag. kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan. A Complete Well Planning Approach. AAPG Memoir 42. masa depan pengeluar petroleum. 822np. jenis cerun batuan. Allen & Unwin. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan. Chapman R. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition). Hyne. R.E. Norman J. Drilling Engineering. 560pp. 2. Rujukan Asas: 1. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. (1976) Petroleum Geoglogy.ii. eksport dan import sumber petroleum. penyiasatan dasar laut dan tanah. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum. (1990) . 3.. iii. Drilling and Production. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau. D. 2.R. Introduction to Small . 2.E.

2. Pergamon Press. jenis. 2. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. permintaan pasaran. Mason. Hudson. Springer. Peter A.Rujukan Asas: 1. Testing and Monitoring.Springer Verlag.A. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Pergamon Press. Wittke. Chem Tech Publishing 85 . 3.T. M Stewart (1991). D. tanah jerlus. P. taburan sumber mineral berlogam di dunia. and Dietrich. Rujukan Asas: 1. 2005. K. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Edisi pertama. Mineralogy--Concepts. (1990) .. 1993. 2. desertifikasi. Natural Disasters (Paperback). gempa bumi. P.. banjir bencana pantai dan tsunami. kaedah membangunan sumber mineral. Anthony M. ISRM Suggested Methods. & Das. 3. teknologi pengekstrakan dan pemprosesan..United Nations Pubns. Blackwell Science. Kursus ini meliputi pengenalan. R.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. B. Brown. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* . ketidakstabilan cerun. 1992.. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. (1993). R. Motha. (1981). W.V. E. Berry. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan. langkah pencegahan. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. hakisan tanah. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. Freeman. Descriptions. Determinations. aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. Springer. Rujukan Asas: 1. ciri. H. L. V. Evans. Ciullo. 3. 1996.G. Edisi pertama. dan pembezaan sumber mineral berlogam. J. 3. M. Sivakumar. PE Hodgkinson Alexander. E. Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1. Industrial Minerals and their Uses. Comprehensive Rock Engineering. termasuk tanah runtuh. masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. 1983. Rock Characterization.* 2. letupan gunung berapi. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu.

1990. F. R. & Hubao Zhang.3. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. 1994. United States: RAND Corporation. Nielsen. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. Rujukan Asas: 1. D. Edisi pertama. Inc. Bell & Donnelly. Pergerakan multifasa. 3. Taylor & Francis group. 3. Rujukan Asas: 1. & Hall.. 2006. ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan. lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. Fundamentals of Ground Water (Paperback). transformasi. BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. W. D. Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. Second Edition (Hardcover). Keliangan. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . M. perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. Pakej Hidrogeologi 1. 2001. Roscoe Moss Company. kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover). Canada: John Wiley & Sons. Taylor & Francis. Edisi pertama. C. Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover). 2007.J. D. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin. E. Gibbons. Dalam pemodelan air tanah. D. 2. 2. New York: Routledge. 2. mendulang. Rujukan Asas: 1. 2006. Prosun Bhattacharya. 3. pemakaian dan pencirian sumber air. 2005. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). Asas pengelasan tanah dan batuan. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. Selain daripada itu. Handbook of Ground Water Development (Paperback). pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. M. BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. Groundwater for Sustainable Developement: Problems. pam kelikir. 2. Peterson. Wiley. Wiley-Interscience. Merchant Books. 2002. Schwartz. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian . C. 3. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). Monroe. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. Perspectives and Challenges (Hardcover).

impacts and management (Hardcover). Ritchey. kekonduksian hidraulik. 2006. Geotourism: Sustainability.. Rujukan Asas: 1. magnetostratigrafi. A. Selain daripada itu. kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. ekostratigrafi.J. Butterworth-Heinemann. stratigrafi jujukan. 2. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. George A. penyusupan air dan penyejatan. Harris. antropologi dan arkeologi. Edisi Pertama. Newsome. 2005. Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). Geological Society of America. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan. peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan.. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). J. 2. sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW. biostratigrafi. hanyutan benua dan pengekalan tektonik. D & Dowling. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. G. P. R. geokronologi. BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). 3. Butterworth-Heinemann.. Di samping itu. Dore. stratigrafi isotop. Elsevier. Selain itu. Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. BIOFLOW dan MT3D.seperti imbangan air. & Rumbaugh. Augustson. jenis akuifer dan ketebalan. kronostratigrafi. & Sylta. sosiologi. 87 . mineral dan batuan. & Tony Griffin.1993. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. Rujukan Asas: 1. 2. Rujukan Asas: 1.H. jangkauan subpermukaan. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. ASTM International. Di samping itu. D. O. 2002. Hermanrud. Xin-she Yang. termasuk peristiwa geologi yang utama. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). 3. D. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. R. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif. Williams. Disamping itu. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. sejarah.. C. 1991. Sustainable Tourism (Paperback). J. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. Kiersch. J. sempadan hidrologi. Stewart. 1997. lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan.

Ritter.. UNESCO . A. M. BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. F. X. 1999. 2. Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). 1991. Geomorphology (Hardcover). Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. Environments and Magnetism Hardcover). Quaternary Climates. A. & Miller. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. & Gao. Maher. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi. Edisi ke-4. & Sugden.. R. M. A. 2. D. 1985. J. Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). Waveland Pr Inc. Schumm. Faktor-faktor kejadian tanih. Routledge Kegan & Paul. Rujukan Asas: 1. kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. 3. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner. Pasang-surut. Kochel. 2007. Madsen. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. B. Rosen. Chen. Wiley. Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China. S. F. Pakej Geologi Kuaterner 1. 3. Late. & Thompson.B. Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. A. R. Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. Process Geomorphology (Paperback). Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. Proses-proses peluluhawaan. D. 88 . 2. Elsevier Science. Cambers. Summerfield. stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim. E. 1986. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. 1998.Rujukan Asas: 1. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. 2006. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. G. C. D. R.. Univ of Chicago Pr (Tx). Cambridge University Press.

perlaksanaan program untuk mencapai objektif. USA: Oxford University Press. tanah jerlus. Sumber bumi. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. & Lewis. bencana pantai dan tsunami. Kyoto University. Waste Stabilization. Edisi ke-3. C. S. 2007. H. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). langkah pencegahan. K. letupan gunung berapi. & Menking. Tanah runtuh. Wiley-Interscience. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. Army. D. 1957.. A. Rujukan Asas: 1. Army. Perancangan guna tanah. langkah pencegahan dan pemuliharaan. 2. S. 1953. H. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. Montgomery. 2004. Pengenalpastian bahaya. Environmental Geology (Paperback). Geobencana. Merritts. Keller. Incinerators. 89 . 3. 1998. Freeman. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Wiley. 2007. Edisi pertama. H. gempa bumi. May 1957] (Paperback). Pencemaran air. termasuk tanah runtuh. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). Rujukan Asas: 1. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Edisi ke-8. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback).2. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Pelupusan sisa. 3. implikasi terhadap penduduk setempat. Pakej Geosains Sekitaran 1. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. S. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Hakisan perlodakan dan banjir. Amblesan dan kars. 1994. P. D. Corps of Engineers U. W. Undang-undang sekitaran. 1999. 2. The Waste Crisis: Landfills. E. pemantauan & pengukuran keberkesanan. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). Shōitirō Hayami. 3. W. 3. Prentice Hall. A. A. Konsep-konsep asas sekitaran. desertifikasi. 2. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. Sharma. penetapan objektif dan sasaran. Tammemagi. Corps of Engineers U. Y. Waste Containment Systems. Wet. D. ketidakstabilan cerun. hakisan tanah. Bagchi. banjir. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran.

. Motha. Schwab G.T.H. Sivakumar. Springer. M Stewart (1991). Soil and Water Conservation Engineering. Cassell P. Procedure for Peninsular Malaysia.J. PE Hodgkinson 2..E. 4.P. 7. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. H. Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood. 1993. Kementerian Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pulau Pinang. Edisi pertama. Springer. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah.A. 3. Alexander.Rujukan Asas: 1. P. Batsford Ltd 2nd Edition. Kuala Lumpur. & Das. 6. Lewis K. Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli.C. Hudson N. B.O. 1993. 2005.W. Natural Disaster (Paperback). Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). Smith G. 1981. Terbitan Universiti Sains Malaysia. Meor Othman Hamzah. John Wiley & Sons 4th Edition. 1995. K. and Fricke T. 1990. 1982 90 . 8. M. First Edition. D.N. V.V. Ministry of Agriculture and Rural Development. Sutton. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong. 5.. R. Soil Conservation B. Urban Drainage Design Standard and 9.

BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem. 2.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. (1976). Water Resources Research Center. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. And Meynell.L.Y. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan. K. Selain daripada itu. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective. Hatfield. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. (1996). 3. taman laut serta taman eko-pelancongan. (1997). P. Houghton Mifflin. Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. and Evans. J. R. model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem.F. D.J. Environmental Planning: Perception and Behavior. (2002). Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation. Dalam membuat perancangan.F. Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian. T. 3. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan. 4. R. (2000). BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan. Pirot. B. Rujukan Asas: 1. S. M. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. Saarinen. (1994). Young. jenis ekosistem. The World Conservation Union. Introduction to Forest Ecosystem Science and Management. kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan. Rujukan Asas: 1. Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya. Wiley. Moote. Environmental Planning and Sustainability. Island Press.A. Petak. Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo. (1980). 3. Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan.J. 2.B. Kohm.A.A and Franklin. Principles of Ecosystem Management.. Springer. Elder. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama. taman negeri. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. J. Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 . 2. and Giese. Wiley. Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. Kepentingan ekosistem. W.

Routledge.W. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan.A. (2001). CRC. (1990). Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. J. termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. Konsep Sekolah Lestari. Taylor & Francis. and Gallagher. (2001).R. Sen. and Ganesan. and Boyd. Ilmu pengetahuan. Theodore. 4. L. R. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development. Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. Rossiter.P. R. Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. 3. and Nalven. kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran. P. A. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan. A. A.C. (2007). Wheeler. Principles of Hazardous Materials Management. CRC.L. penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan. G. R... Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan. 5. Earthscan Publications Ltd. J. Griffin.P. Blackman. 4. Zirm. And Forrant. 2. L. Jalal. Rujukan Asas: 1. Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar. 4. Management of Hazardous Substances in the Environment. Sehubungan dengan itu. T.. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. (2001).. Rujukan Asas: 1.F. An Introduction to Sustainable Development. Rujukan Asas: 1. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. 2. (1999). (1994). CRC. K. L. (1990). G. Rogers. American Institut of Chemical Engineers. Abbas Ghassemi. 3. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering). Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. and Bijur. Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi. K.A. Pollution Prevention: Problem and Solutions. CRC. 2nd Edition. K. Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century. (1997). Dupont. (2000). Silka.D. Environmental Management and Pollution Prevention. Island Press. 3rd Edition. 92 . (1998).diterima oleh agensi pada peringkat dunia. (2006). Wiley. Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian. Theodore. Selain daripada itu. 3. 4. Basic Hazardous Waste Management.P. 2. Woodside. Wise.. Baywood Publishing. K. Kampus Lestari. K. Springer.

N. K. angin dan air. Eagen. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar. Barton. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. Lillesand. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia.R.. Energy and Natural Resources Law. L. Advances in Remote Sensing and GIS Analysis. San Diego. Laitos. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. C.M. Bagi penderiaan jauh. 2. J. (1992).6. aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. Di akhir kursus. Rujukan Asas: 1. menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. ia menekankan konsep penderia. di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga. 2000. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan. J. M.. 3. and Case. and Tomain. A. Ann Arbor Science. McCloy.M.. A.B. T. and Tate. 93 . GIS and Modelling.A. Oxford University Press Gopalakrishnan. (2005). sumber biologi. kegunaannya dalam pengimejan satelit. New York: John Wiley. Skidmore. A. 7. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan.J. Selain daripada itu. 6. Hernandez. guna tanah. Academia Press. 8. M. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. (1980). Regulating Energy and Natural Resources. Wiley. 7. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. and Ronne. 1997. Springer. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. 3. M. New York: John Wiley. Oleh itu. (2006). konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. Di akhir kursus. Schowengeredt. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. Dalam kursus ini. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop). Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. CRC. pengesan sumber asli. pengakaunan alam sekitar. sistem GPS. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. Second Edition. Selain daripada itu. Fundamentals of Geographic Information Systems. Goodchild. R. (1997).F.. memantau. & Klefer. N. dan bencana akan dibincangkan. pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan. Friedl. Resource Management Information Systems: Remote Sensing. R.G. memeta. Dalam GIS. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur.A. (1999). pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan. pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari. T. P. Atkinson. (2001). tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan. (2002). 4. Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria. Rujukan Asas: 1. 5. Minn.W. 2. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga. Remote Sensing and Image Interpretaion. Lucas. CRC.T. B. McMers. Natural Resources And Energy: Theory and Policy.

Benjamin.M. Legal and Policy Perspectives. Vallero. 94 . Innovation.. LCA.A.. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan. A Practical Guide to Understanding. Carraro. and Wolfrum. penyelia dari Fakulti. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. perundingan melangkaui sempadan. BKT 4093 Ekonomi.A. A. Academic Press. 2. and Soloway..A. Energy and Environment). C. Kirton.Rujukan Asas: 1.J.. Rujukan Asas: 1. CRC. 3. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar.. Edward Elgar Publishing. Environment (Economics. (2001). Political and Legal Perspective. J. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini. Milenium Development Goal (MDG). Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. (2002). Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). Calow.A. and Belluck.N. Martinus Nijhoff Publishers. H. Routledge. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. (2004). And Brown. ISO. (1994). Lemons. Protokol London dan sebagainya. R. Trade and the Environment: Economic. Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective. Vallega.L. Borgese. Ethics and Public Issues. Di dalam Latihan Industri. The Economics of International Trade and the Environment. 2. 10. (2000). WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. J. 11.A. Blackwell Publishing. CRC Press. Environment Management Systems (EMS). P. Springer. 3. (1998). D. and Beladi. Konsep diplomasi alam sekitar. A. (2001). Environmental Contaminants. M. Rujukan Asas: 1. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. S. D. Ehlers. (1998).. E. 2. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. 9. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. Springer. (1995). Dalam perbincangan ini. 3. J. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan. D. Rugman. Sustainable Development: Science. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. A. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. P. Batabyal. Marine Issues: From a Scientific. Trade.

And Dupont. puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. 95 . 13. Groundwater. Tsunami dan lainlain.P. Strategies and Solutions. 3. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. (1999). Observing Global Climate Change.D.R. fizik dan lain-lain. Kondratyev. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi.A. Soesilo. J. pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. BRILL. V.12. Brutsaert. Lewis Publishers. (2004). (2001). Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan. and Wilson. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. insinerasi. (2002). Hyman.A. In Situ Treatment Technology. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca. Freeze. Prentice Hall. 3. and Rotmans. D. (1998). Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih. Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains. Climate Change: Science.K. Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies. ACSE Press Nyer. K. E. Markandya. pengkomposan. 3. Lewis Publishers. Climate Change: An Intergrated Perspective. Cambridge University Press. Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. Martens.. Kluwer Academic Publishers. (1979).W. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio. Environmental Hidrology.J. Cohcran. Earthscan. W. 2. 2. (2001). 14. 2. and Davies. K.A. J. 2nd Edition. kimia. M. Hydrology: An Introduction. permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim.P. (1997).R. S. and Trimble. and Halsnaes. 1. R. and Cherry. CRC Press. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. E. and Cracknell. Rujukan Asas: 1. (2005). CRC Press. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. (2001). Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah. J. Rujukan Asas: 1. Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon. S. A. A.Y. Site Remediation: Planning and Management. Ward. 2nd Edition. Rujukan Asas: 1. A. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia. Claussen. sisa buangan kepada kekayaan.A. R. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino. W.

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan.15. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. Di akhir Projek Penyelidikan I. ketidakstabilan cerun. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Cambers. 3. S. M Stewart (1991). pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. & Das. P. tanah jerlus. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. banjir bencana pantai dan tsunami. Kyoto University. M. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. G. D. K. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Sivakumar. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. May 1957] (Paperback). Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. 16. desertifikasi. 2005. P. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). Motha. letupan gunung berapi. PE Hodgkinson Alexander. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. E. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Edisi pertama. Pasang-surut. Edisi pertama. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. V. Rujukan Asas: 1. 1953. Springer. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. gempa bumi. termasuk tanah runtuh. Corps of Engineers U. Army. Shōitirō Hayami. 1998. 2. langkah pencegahan. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. 3. 2. UNESCO . 96 . Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). 2. 1993. Springer. hakisan tanah. Army.. Corps of Engineers U. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. R. Natural Disasters (Paperback). S. H. 1957.

Keller. Freeman. 2004. Edisi ke-3. Berlin. B. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. 2. D. Island Press. 4. H. Amblesan dan kars. P (1995) (eds. Rapport. R. Incinerators. Perancangan guna tanah. H. Waste Containment Systems. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. Hakisan perlodakan dan banjir. & Lewis. A. A. 2007. P. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Bagchi. Undang-undang sekitaran. S. D. Y. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. Pengenalpastian bahaya. W. The Waste Crisis: Landfills. D. (1992). Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran.3. E. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. Prentice Hall. & Haskell. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. Pencemaran air. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. & Calow. L. Wiley-Interscience. Environmental Geology (Paperback). McGraw-Hill Science/Engineering/Math. Rujukan Asas: 1. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). Rujukan Asas: 1. Geobencana. Merritts. B.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. A. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). 2007. 3. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. 2. Konsep-konsep asas sekitaran. (Eds. Sharma. Norton. Edisi pertama. Costanza. Edisi ke-8. & Menking. pemantauan & pengukuran keberkesanan. persekitaran kimia dan fizik. penetapan objektif dan sasaran.. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. Washington DC. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. Rujukan Asas: 1. 2. J. langkah pencegahan dan pemuliharaan. C. Pelupusan sisa. Montgomery. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. Springer-Verlag. 1999. Wiley. Wet. H. K. Tanah runtuh. sosial dan kesihatan. D. 1998. Sumber bumi.). W. 1994. Tammemagi. 3.. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). Gaudet. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). udara dan beberapa persoalan gunatanah. USA: Oxford University Press. 5. Waste Stabilization. 97 . C.

R. W..H & Labys. R.. & Wittes R T (1978).3. Henley. England. 4. Boston. Environmental science (2nd Edition. Johannesson. J. C & Levins.W. Industrial Development and Environmental Degradation. R. J T. 2. 4. Rujukan Asas: 1. Chicago: Irwin Book Team. P. J. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. McMillan. 6. Epstein. Philadelphia. Kahn.J. S. Environmental Economics and Management: Theory.F. N. The Economic Approah & Environmental and Natural Resources.O. London & Toronto. Environmental Economics in theory and practice. Rapport. Policy and Application. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya.R. analisis risiko alam sekitar. & Thomas J.. Economics of natural Resources and the Environment. A. D. P. Gaudet. Orlando: Drylon Press. 6. Park. Callan. (1997). and Turner K. J. Costanza. W Saundrs Company. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Aldershot: Edward Elgar. and White B.C (1998). kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar.. S. Turk.I. Pearce. Turk. (1990). 3. 98 . J. 5. analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Shorgen.M (1996). Cambridge University Press. D. (1995). (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science.

biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. manisan alternatif). Rujukan Asas: 1. tepung. emulsi. teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. Wiley. konkrit dan aspalt. prostaglandins. gel. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. pembentukan adunan tepung). Wiley. Donald G. biodisel. Wiley. Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. marin dan haiwan. teh. 4. Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. proses rekabentuk. 3rd Edition. pelekat dan pelincir. 1st Edition. Enzymes. Lipids. triterpene. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. Wrolstad. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. manisan beku. Medicinal Herbs. Proteins. Decker. 7. protin. kanji dan makanan berkanji (gam. mampatan. seramik dan kaca. Wiley. kayu dan produk kayu. bahan pelembut. Mark Getlein (2008) Living with Art.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. impak dan kelemahan. and Venomous Animals. Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. Russell J. Wiley. 6. Steven J. 8th Edition. Isolation. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. Eric A. Wiley. 1/e. bijiran. Wiley. CRC. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. 8. Peter Lamarque (Editor). 4. Architects And Designers. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. vitamin. 99 . ‘creep’. kekerasan. 3rd Edition. McGraw-Hill 2. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. and Structural Determination. Colegate. sesquiterpene. Tambahan juga. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. Fungi. McGraw-Hill. gula. McGraw-Hill. Water. 3. Wiley. Plants. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. bengkokan. Christian Stevens (Editor). rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. bioetanol. Ronald E. Wiley. Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. 2. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. Systems and Strategies for Innovative Package Design. komposit. 5. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. 2. antibiotik. regangan. Prentice Hall. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. polimer dan elastomers. 9. monoterpene. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. pigmen pyrrole. koko. 3. Second Edition. simen. and Carbohydrates. 5. Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. Rujukan Asas: 1. Steven M.

J. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy. 8. P. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Müller (Editor). 100 . 8. 17. Revised and Updated Edition. Cato Institute Publisher. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses. (Eds) 2002. 15. Wiley. (2002) Bountiful Harvest: Technology. Science Publisher. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Peter Behrens (Editor). James F. Crop Post Harvest: Scince and Technology. Cseke. Food Safety and the Environment. Albert Y. almosfera terkawal. Wiley. I. Prentice Hall. Golob. CRC. Wiley. DeGregori. Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. Peter B. Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. T. 10. 14. Teknologi pengendalian buah-buahan. teknologi membran. T. 1996. Michael Schutze. Processing and Quality. Thomas J. D. Leung. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. 16. rawatan komoditi. Strategies and Applications. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food. Haley (Editor). P. Grolier. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. 12. Wiley-VCH.E. Kaufman. Cluces. J.6. pembungkusan.S. pemasakan/penyahijauan. Orchard. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. 2nd Edition. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures. Duke.R. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. Wiley. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. Natural Resources Institute. G. 13. Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. 3. and Ward. fraksinasi buih. pengredan. Harry L. E. Vol. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. Haasen. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials.J. Rik R. and Cosmetics. A. Uwe H. Rujukan Asas: 5. and Farell. suhu rendah. 1. Blackwell Publishing. 2nd. Brielmann (2006) Natural Products from Plants. Drugs. Michael M.R. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. Wiley Richard J. Cahn. 4. Fereidoon Shahidi. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. A. William D. Ara Kirakosyan. UK. perlakuan kimia). Leland J. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. Second Edition. 18. 9. Edmund Bäuerlein (Editor). Sara Warber. 6. piawaian dan juga pemasaran. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. James A. rekabentuk carta pemprosesan. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. Hou. CRC. Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. Robert W. 7. 19. 3 Volume Set. Wiley. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. Volume 1. J. Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. 7. Principle and Practice. termasuk pemilihan. Ralf Riedel (Editor). 11. Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. C. USA Manjumdar. F. Wiley. Wiley.

Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering. 2. Jean B. bentuk pembungkusan. kitar semula bungkusan. menilai saiz pasaran. Elmar Heinzle. mengenalpasti keperluan pengguna. Wiley VCH. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan. Rutger A. Sablani. 1st Edition. rekabentuk. pembinaan prototaip. Arun S. 5. Datta. CRC Shyam S. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. 4. Bruce T. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. spesifikasi produk termasuk matriks skor.Rujukan Asas: 1. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. CRC Kiran L. Ashim K. Wiley. McGraw-Hill. Wiley. paten dan IP. 4. 9. 3. perancangan produk. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. Informa Healthcare Gabriele Centi. Hunter. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. 5. bahan asli yang boleh digunakan. Subhas K. Christine M. kos penyatuan dan kos struktur. Douglas C. 8. ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. McGrawHill. Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases. piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. Xiusheng Harrison Yang. Wiley VCH 5. rekabentuk industri. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. Stefan H. McGrawHill. Shafiur Rahman. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. Myers. rekabentuk produk. World Scientific. 2. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. 1st Edition. bahan pembungkusan. M. kos pembuatan komponen. 6. A. Ia juga merangkumi ekonomi. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. Elsevier. Arno P. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. 3. Montgomery. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment. Rujukan Asas: 1. M. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. Raymond H. 3rd Edition. American Chemical Society. rekabentuk ‘robust’. 7. generasi konsep. penilaian dan pengagihan pembungkusan. 6. penilaian konsep. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. 3rd Edition. Jean-François Hamel. 101 . Biwer and Charles L.

Rolando (2000) Flexible Packaging . jenis pembungkusan yang berlainan. pelekat dan label akan ditekankan. S.. 3. F. 7. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. B S I Standards. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. 2nd. 7. CRC Press. 2nd. McGraw-Hill T. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. G Lawson. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. Hui (2006) Handbook of Food Science. Woodhead Publishing. Blackie. Giles AND David R. 5. Piringer (Editor). 2. Intl Life Sciences Inst. 4. Lockhart. Otto G. Coatings and Processes. Selke. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. Great Britain. G Lawson. 102 . and Paine. A. Rapra Technology.E. and Lead-free. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. B S I Standards. 9. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. 6. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. 7. Great Britain. Completely Revised Edition. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Otto G. (2004) Plastics Packaging. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. McKinlay. Completely Revised Edition. IoPP. (2004) Transport Packaging. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). L. 14. 10. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. 12. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. Geoff A. McGraw-Hill T. Gordon L. C T Barkby. L. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. MAFF Ministry of Agriculture.Rujukan Asas: 1. MAFF Ministry of Agriculture. Rujukan Asas: 1. Piringer (Editor). H. Pastes. 15. Geoff A. 6. H. 5. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. ciri bahan pembungkusan. Coatings and Processes. IoPP. Woodhead Publishing. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. (2002) Fundamentals of Packaging Technology. CRC Yiu H. Giles AND David R. Technology. A. W. CRC Dean.A.A. Taylor & Francis. A. Hanser. C T Barkby. Intl Life Sciences Inst.Adhesives. 13. 2. D. 4. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. and Engineering. and Lead-free. Soroka. CRC Press. Pastes. Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. 8. 11. 16. Rapra Technology. Rolando (2000) Flexible Packaging .Adhesives. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals.E. 3.

2. dan pembentangan seminar hasil latihan. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Springer. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices.8. 7. Springer. CRC Press. 6. sosial. agen farmaseutik dan kosmetik. Santoro and Thomas M. Amalan Pembuatan yang baik. Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. 103 . Margaret L. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. CRC Press. SIRIM Standards. penyelidikan penyimpanan. Cambridge University Press. Michael A. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. ketoksikan. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. Nally. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen. (GMP). Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. laporan Latihan Industri. 4. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. konsep serta amalan. 5. Elsevier. Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. 5. Rujukan Asas: 1. 10. CRC Press. SUNY Press. Michael W. John Abraham. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. Palgrave Macmillan. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. University Cambridge Press 2. Stanford University Press. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan. alahan. biologi. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. komposisi dan nilai nutrien. World Health Organization. Joseph D. Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. 4. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Rujukan Asas: 1. 6. 3. Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. penilaian. ‘robustness’. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. 3. 9. Untuk penentuan mutu.

penghasilan dan penyelidikan ide baru.R. Rose N. teknologi penstabilan produk. Walsh G. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Nelson Thornes. (1998). 13. 2. Brimelow (Eds.eds. 3. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit.B. R. 3. 12. bahan terkini seperti protin terurai. D. 4. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology. pemformulaan. Rujukan Asas: 1. 4. kuku dan rambut. P. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. penghasilan resipi. 8. Mary D. CRC. CRC Boston. Kress-Rogers. Rujukan Asas: 1. María S. UK. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. Florida.C. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. Cambridge. and Schmidt. Woodhead Publishing. Richard Earle. klasifikasi dan sifat produk makanan baru. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. Wijesekara. bahan kosmetik dan farmaseutik. P. J. pengangkut produk kosmetik. antioksidan. (ed) (1997). BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan.O. (1991) The Medicinal Plant Industry. bahan 104 . 2. Jill Robinson.B. 5. Wiley. Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry. herba. 7. Aspek tentang kualiti. Topik yang akan disentuh termasuk definisi. (Ed). Trentham Books. Helen Roberts.11. bahan nutraseutikal. E. Barbosa-Cánovas. CRC Press. CRC Press. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan. Elizabeth Barnard. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. Woodhead Publishing Ltd. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. Manual of Clinical Laboratory Immunology. John Wiley and Sons. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik. Washington.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik.H. Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. 5th Edition. ASM Press. Academic Press. 9. M. tekanan tinggi. Earle. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. bahan kosmetik. Tapia. List. Gustavo V. pewarna dan perasa tiruan. 6.C. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. proses termal dan tidak termal. (1989) Phytopharmaceutical Technology. Woodhead Publishing. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti.

Rosen. 7. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. Marcel Dekker 14. perancangan projek. F. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. University Cambridge Press Gary R. 3. 5. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. Rujukan Asas: 1. perpeluhan. seminar dan laporan isu yang dibincangkan. Applications and Formulation. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. Estrin. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. Rhein. Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan. H. Marcel Dekker. James P. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. Moskowitz. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. 2. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. James M. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. penapis UV dan asid ellagik. teknologi pembungkusan.kosmetik seperti agen anti-bakteria. CRC Linda D. Rujukan Asas: 1. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. Anthony O'Lenick. New York D. asid alpha-hydroxy. P. Mitchell Schlossman. membangun misi. 105 . undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. James V. 15. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. kesan sampingan pelabelan. rambut. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. Williams. 4. Barel. Trott. Meyer R. penjadualan. Heerkens (2001) Project Management. bayi dan orang tua. Marc Paye. New York Howard R. CRC Errol Desmond Goddard. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management. ekstrak semulajadi. teknik penilaian produk kosmetik. CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. W. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk. Springer Norman F. penilaian cita rasa pengguna. Howard I. William Andrew Pub O. 4. Amacom. Marcel Dekker. Financial Times Prentice Hall. 2. pengenalan dan promosi produk. 5. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. Pearson Higher Education. 8. 6. 3.

Di akhir projek penyelidikan I. E. Pulau Pinang. 17. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. 6. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. McGraw Hill Cos. Prentice Hall of India Private Ltd. Belter. antibodi monoclonal dan lain. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Rujukan Asas: 1. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. P. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. E. (1991). 4. kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook.R. P. and Hu. and Mavituna. pengemparan. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). Academic Press. MacMillan Publishers Ltd. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. 16. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis.A. M. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. ultra-penurasan dan penghabluran. kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. B. and Perry L. 5. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. majalah atau rujukan terkini. pengeringan kaedah kromatografi. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. pengkomersialan teknologi. Chatterji. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . penurasan.K.M.S. Bruce. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. penulenan. Atkinson. Penerbit USM. F. bahan ekstrak tumbuhan. New York. New York. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. (2001). 2. L.Rujukan Asas: Jurnal. A. 3. Harcourt Brace & Co. pemecahan sel. Beberapa parameter seperti kestabilan. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. Doran. harta 106 . Wiley. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. 2. UK. Cussier. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. 2nd Edition. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. Prinsip Bioteknologi . W.

A. L. Malaysia. V.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. seperti penilaian-penilaian. McGram Hill New York. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. Penerbit USM. 6. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging. Wang. pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik.T. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Ltd. kosher dan vegetarian.E. Riaz and Muhammad M. bijiran. M. Molak. Blackwell Publishing. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. P. perdagangan domestik dan antarabangsa. CRC Lewis Publishers. & Lilly. Eds John Bulock & B. Rujukan Asas: 1. 5.I. Chaudry (2003) Halal Food Production. takaran-maklum balas.J. Majlis Ugama Islam Singapore. perbandingan di antara produk halal. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. Demain. D.D. CRC Press. (2002) Bioteknologi Asas. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. dan pencirian risiko. demografik pasaran halal. 3. 2. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. alkohol. Dunhill. Wiseman. Rujukan Asas: 1. (1979). Islamic Food and Nutrician Council of America 107 . L. asas pengharaman.Kristiansen. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. and Baldwin. New York Calabrese. Cooney. Teknik. enzim.. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. 4. 3. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. Bailey. C. A. Patricia A. Wiley. 2. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. G. ayam.F. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. susu. New York..E. gelatin. Halal Industry Development Corporation (HDC). and Ollis. J. Harrison. New York 3. E. Lewis Publishers. dan pendedahan. 5. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. ikan. Mian N.L. New York. Humprey A. 1995 Environmental Health. (1979) Fermentation and Enzyme Technology. McGraw Hill Inc. Rujukan Asas: 1. Banks. 2. 4. Ellis Horwood. penentuan. 4. 7. 3. 8. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful