Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK

)

Pengenalan Teori Kaunseling
Oon Siew Fen Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

1

KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling Teori-Teori Kaunseling Rumusan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

2

Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan • Teori Kaunseling membicarakan tentang manusia mengubah tingkah laku yang juga meliputi teori pembelajaran dan teori keperibadian.

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

3

/ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepada sesuatu tingkah laku 2. Mengenalpasti setiap masalah klien. Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis 3. Menilai hasil daripada proses kaunseling Bahagian Pengurusan Psikologi.Faedah kaunselor memahami teori 1. JPA 4 . Merancang intervensi dan pelan rawatan 4.

Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusan penilaian/ diagnosis yang dikemukakan 4. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2.Faedah klien memahami teori 1. Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi. Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan keperluan rawatan kaunseling 3. JPA 5 .

JPA 6 .Teori-teori Kaunseling dan genitalia Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 7 .Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) 3 Pendekatan teori yang utama dalam proses kaunseling Pendekatan Humanistik (Humanistic) Pendekatan Kognitif-Tingkah Laku (Cognitive-behavioral) Bahagian Pengurusan Psikologi.

1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961) c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

8

2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

9

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku

a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)

b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

10

Pendekatan Psikodinamik “Manusia adalah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari (unconscious dynamic forces)” dan “Pengalaman-pengalaman awal kehidupan” ***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia Bahagian Pengurusan Psikologi.• Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- 1. JPA 11 .

JPA 12 . berpindah ke Vienna. berhijrah ke England. Kemudian.TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) Dilahirkan di Freiberg. Sebelum Perang Dunia ke 2. Bahagian Pengurusan Psikologi. Moravia.

penentu utama tingkahlaku Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh perkembangan peringkat kanak-kanak Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 13 . • • • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar Dorongan kejantinaan.Andaian.

Sedar Di bawah Sedar Tidak Sedar Bahagian Pengurusan Psikologi. 2. JPA 14 .• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1. 3.

• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. Di BawahSedar Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. *** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious) • • Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. Tidak Sedar Individu yang memang tidak menyedari lansung apa yang berlaku. JPA 15 .

(naluri semulajadi) 2. Membentuk Struktur personaliti yang mengambarkan konflik berlaku. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti) 3. Superego (nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang itu) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 16 . Konflik ini berlaku antara 3 komponen personaliti: 1.Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. Id.

Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara perasaan marah/benci terhadap ibu bapa dan superegonya yang mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya disayangi dan dihormati. JPA 17 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Egonya pula cuba menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan dan murung.

Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) 3.Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1. Tahap Latency (6-12 Tahun) 5. Tahap Genital (12-18 Tahun) Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Phallic (3-6 Tahun)*** 4. Tahap Oral (0-18 Bulan) 2. JPA 18 .

JPA 19 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) BulanFokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian ‘anus’/dubur.Tahap Oral (0-18 Bulan) (0Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian mulut.

Tahap Phallic (3-6 Tahun) (3Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian genitalia/ pembiakan. tumpuan diberikan kepada aktiviti pembelajaran yang selalunya tiada kaitan dengan seks. pada tahap ini. JPA 20 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Latency (6-12 Tahun) (6Menurut Freud.

JPA 21 .Tahap Genital (12-18 Tahun) (12Bermula apabila kanak-kanak akil baligh. Bahagian Pengurusan Psikologi. kanakPada tahap ini keinginan seks akan timbul dan Individu akan berusaha untuk memenuhi Kehendak tersebut dengan apa jua cara.

Denial 3. Reaction Formation Bahagian Pengurusan Psikologi. Rationalization 6. Repression 2. JPA 22 . Mekanisme Bela Diri Di antara cara perlindungan yang sering digunakan ialah: 1. Projection 4. Regression 5.Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM.

ia hanya akan menafikan kewujudan masalah tersebut. Projeksi – Keadaan individu yang akan melemparkan keluar nafsu atau kehendakkehendak kepada objek atau orang lain. 4. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi masalah ataupun yang menyakitkan. 2.1. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 23 . Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. 3.

Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu. Reaction Formation . JPA 24 . 6.Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. Rationalization . atau yang baik adalah yang buruk. dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya. Rasionalisasi juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah baik.Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau supresi).5. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Freud juga percaya yang setiap individu perlu melalui CATHARSIS di mana mereka berpeluang untuk meluahkan perasaan yang terpendam. JPA 25 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan cara untuk manusia mengetahui apa yang ada dalam minda di paras tanpa sedar.Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu.

26 Bahagian Pengurusan Psikologi.transference dan sebagainya. 5. membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan. Membantu klien meluahkan perasaan. free association.Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi. 2. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. 4. 6. JPA . Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku. 3.

Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar. JPA 27 . Bahagian Pengurusan Psikologi. • Membantu klien meredakan tekanan • Melupakan pengalaman atau peristiwa pahit masa lampau.

Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama. JPA 28 . Bahagian Pengurusan Psikologi. • Tidak sesuai untuk ramai klien. • Terlalu menekankan masalah dalaman.

Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai nirwana kendiri (People possess dignity and worth and have tendencies toward self-actualization) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 29 .2.

Sebelum mendalami bidang Psikologi. Dari keluarga yang kuat agama. Rogers merupakan pelajar di bidang ugama. Illanois. JPA 30 30 . Bahagian Pengurusan Psikologi.Humanistik Carl Rogers (1902(1902-1987) Dilahirkan di Oak Park.

JPA 31 .TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Klien tentukan arah dirinya •Manusia. pakar kepada masalah dirinya sendiri •Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 32 .galakan baik.Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain •Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik •Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal perkembangan dirinya •Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien •Bantu klien. berubah ke arah positif • Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah hidupnya. memilih nilai dan matlamat serta membuat keputusan dirinya sendiri.Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri. harus dihormati dan disanjung • Setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya • Boleh bertanggungjawab. Bahagian Pengurusan Psikologi. bebas serta menjadi seorang yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu wujud. JPA 33 .

orang lain.” Bahagian Pengurusan Psikologi.PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan persepsi • Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri ideal. dan penilaiannya sendiri mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya. “ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri. JPA 34 .

JPA 35 . • Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu mengalami neurotik. Bahagian Pengurusan Psikologi.• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. • Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “ juga boleh menyebabkan individu bermasalah.

si anak “mesti”.Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga. “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada perbincangan.” Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 36 .

maka wujudlah keadaan tidak kongruen.Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman. JPA 37 . bila terdapat banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri dengan pengalaman. maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen (selaras). IDEAL SELF REAL SELF PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN) Bahagian Pengurusan Psikologi. Sebaliknya.

Pendekatan Person-Centered Approach. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 38 . Kongruen (Selaras) congruence Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”. Penerimaan Tanpa Syarat unconditional positive regard 3. Empati empathy. 2. merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien ClientCentered. selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:1.

GENUINENESS. kesannya klien akan berubah dan berkembang dengan keadaan yang konstruktif. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kaunselor bersikap terbuka terhadap perasaan dan sikap. REALNESS. klien boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan kaunseling. JPA 39 . • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling. • Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien. • Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan sebarang perkara terhadap Kaunselor. OR CONGRUENCE.

Bahagian Pengurusan Psikologi. keadaan terapeutik akan berlaku. JPA 40 . • Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa sahaja keadaan klien pada ketika itu. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab tertentu. takut. sayang atau bangga.UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. marah. • Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga keadaan sama ada keliru.

Bahagian Pengurusan Psikologi. ia disampaikan semula melalui kaedah komunikasi kepada klien. • Empati merupakan kombinasi sifat mendengar dengan aktif dan memahami. sensitif. JPA 41 .EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang dialami oleh klien.

JPA 42 . mengalami realiti yang sebenar dan menyesuaikan dengan struktur kendirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi.PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting. • Klien perlu sedia menerima. merasai. • Tiada proses terapi yang tertentu • Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu.

Bahagian Pengurusan Psikologi. sedia menerima. JPA 43 . • Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya sendiri. • Bersedia untuk berkembang dengan membuat ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain. mampu mengawal serta mengarah hidupnya.• Yakin pada diri sendiri.

galakkan klien berasa bebas untuk meneroka dan mengalami halangan hidup. • Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan tertentu. • Anggap klien sama taraf dengan dirinya. • Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya menjadikan dia seperti cermin yang akan membantu klien melihat dirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 44 .PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang sesuai.

PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya. • Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur yang dimilikinya. • Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi kebimbangan. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 45 . • Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman.

• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: Kepercayaan dan sikap yang rigid. ii. v. JPA i. Bahagian Pengurusan Psikologi. Ia tidak bersedia untuk membincangkan perasaan-perasaan mendalam mengenai dirinya. 46 . Tidak yakin dengan diri sendiri. iii. Ia terpisah dari perasaan yang tulen. iv. Perasaan dan pengalamannya tersekat. Takut bermesra vi.

Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut. rasa risau. • Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri.rasa bersalah dan lain-lain. • Klien tidak merasa tersekat. sedia menerima realiti. • Kenal perasaan positif dan negatif. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Wujud kesedaran untuk menerima dan mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam struktur kendirinya. dan herot-berot. • Lebih bersikap terbuka. kurang menekankan perkara lampau. JPA 47 .

• Penerimaan tanpa syarat.Tanpa prasangka. . Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 48 . • Kefahaman berempati dengan tepat.Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan.Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang positif atau negatif. . penilaian. • Kejujuran.Mengalami apa yang dirasakan oleh klien dari segi perasaan dan persepsi. keikhlasan dan ketulenan. .

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling berinteraksi: Fisiologi (physiology) Kognitif (cognitions) Tingkahlaku (behaviours) Emosi (emotion) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 49 .

Tingkah Laku Kognitif Albert Ellis (1913(1913Dilahirkan di Pittsburgh dan dibesarkan di New York. JPA 50 50 . Bahagian Pengurusan Psikologi. membentuk teori sendiri setelah mengalami masalah dengan Psikoanalisis.

Kaunseling individu menolong klien berfikir dan bertindak dalam bentuk rasional” Bahagian Pengurusan Psikologi.RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •Albert Ellis – Albert “Proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima. JPA 51 .

Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu penting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia melihat diri sendiri Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 52 .Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.

Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada klien. Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka. JPA 53 .Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional. Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 54 . I must be loved or cared for. Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. Contoh pemikiran tak rasional: I am special or I am damned. Bahagian Pengurusan Psikologi. I must be immortal. I must have everything that I want. I am either good or bad.Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. I must prove myself.

•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada. yang didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap yang tidak rasional) •Manusia cenderung untuk melihat. JPA 55 . berfikir. berperanan dan bertingkah laku secara serentak Bahagian Pengurusan Psikologi.

emosi dan tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai yang ada pada mereka • Manusia tak sempurna – boleh buat kesilapan • Berupaya ubah proses kognitif . JPA 56 .

marital difficulties. obsessive compulsive disorders. dll. depression. personality disorders. JPA 57 . afektif dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan klien. Bahagian Pengurusan Psikologi. -Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir untuk menjadi rasional -Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah klinikal seperti anxiety. eating disorders anger.Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif. parenting failures.

Over-generalisation Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif dan mengenepikan yang positif. “ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik dengan semua orang.” – Automatic discounting Bahagian Pengurusan Psikologi..CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya. JPA 58 .

CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu. mungkin Mereka mereka mengata pakaian saya nampak – Personalisation Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 59 .

JPA Merasa Bersemangat 60 .REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A (kejadian) B (kepercayaan tidak rasional) C (emosi terhasil) Gagal dalam ujian Aku Bodoh D (perubahan Kepercayaan Melalui kaunseling) E (perubahan emosi) Kecewa/sedih F (Perubahan Tingkah Laku) Saya harus berusaha lagi Bahagian Pengurusan Psikologi.

PROSES REBT C A B Sistem kepercayaan yang tidak rasional atau salah maka Kaunselor perlu D E Akibat sedih Peristiwa dan kecewa yang bukan kerana berlaku tetapi kerana Membetulkan Kesan emosi pemikiran tidak yang lega rasional dan tenang sehingga wujud sistem kepercayaan baru dan ini akan menyebabkan perubahan Ambil lain kali dan bukan bermakna tiada masa hadapan Lega dan memandang hidup dengan lebih luas dan bermakna 61 Sedih Dan Kecewa Gagal dalam Tiada masa PTK hadapan Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA .

PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika ingin berjaya. JPA 62 . •Tingkah laku salah mesti dihukum •Kekecewaan dan lain-lain ditentukan oleh faktor luaran • Perasaan ditentukan oleh persepsi dan pandangan kita sendiri bukan orang lain. APA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL YANG LAIN BAGAIMANA UNTUK MERASIONALKAN PEMIKIRAN TERSEBUT Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 63 .Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

o.my/psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi.jpa.gov.interactive. JPA 64 .“Experience without theory is blind.my Tel :03 – 8316 4391 www. Terima Kasih Email. but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant Sekian.siewfen@jpa.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful