Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK

)

Pengenalan Teori Kaunseling
Oon Siew Fen Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

1

KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling Teori-Teori Kaunseling Rumusan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

2

Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan • Teori Kaunseling membicarakan tentang manusia mengubah tingkah laku yang juga meliputi teori pembelajaran dan teori keperibadian.

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

3

Menilai hasil daripada proses kaunseling Bahagian Pengurusan Psikologi. Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis 3. Merancang intervensi dan pelan rawatan 4. JPA 4 .Faedah kaunselor memahami teori 1./ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepada sesuatu tingkah laku 2. Mengenalpasti setiap masalah klien.

Faedah klien memahami teori 1. Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2. JPA 5 . Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan keperluan rawatan kaunseling 3. Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusan penilaian/ diagnosis yang dikemukakan 4.

Teori-teori Kaunseling dan genitalia Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 6 .

Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) 3 Pendekatan teori yang utama dalam proses kaunseling Pendekatan Humanistik (Humanistic) Pendekatan Kognitif-Tingkah Laku (Cognitive-behavioral) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 7 .

1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961) c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

8

2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

9

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku

a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)

b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

10

• Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- 1. Pendekatan Psikodinamik “Manusia adalah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari (unconscious dynamic forces)” dan “Pengalaman-pengalaman awal kehidupan” ***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 11 .

TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) Dilahirkan di Freiberg. Moravia. Sebelum Perang Dunia ke 2. JPA 12 . berhijrah ke England. berpindah ke Vienna. Kemudian. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Andaian. JPA 13 . • • • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar Dorongan kejantinaan. penentu utama tingkahlaku Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh perkembangan peringkat kanak-kanak Bahagian Pengurusan Psikologi.

Sedar Di bawah Sedar Tidak Sedar Bahagian Pengurusan Psikologi.• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1. JPA 14 . 2. 3.

*** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious) • • Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. Tidak Sedar Individu yang memang tidak menyedari lansung apa yang berlaku. Di BawahSedar Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku.• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. JPA 15 .

Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. JPA 16 . (naluri semulajadi) 2. Konflik ini berlaku antara 3 komponen personaliti: 1. Membentuk Struktur personaliti yang mengambarkan konflik berlaku. Id. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti) 3. Superego (nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang itu) Bahagian Pengurusan Psikologi.

Bahagian Pengurusan Psikologi.Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara perasaan marah/benci terhadap ibu bapa dan superegonya yang mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya disayangi dan dihormati. Egonya pula cuba menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan dan murung. JPA 17 .

JPA 18 . Tahap Phallic (3-6 Tahun)*** 4. Tahap Oral (0-18 Bulan) 2. Tahap Genital (12-18 Tahun) Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Latency (6-12 Tahun) 5. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) 3.Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1.

Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) BulanFokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian ‘anus’/dubur.Tahap Oral (0-18 Bulan) (0Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian mulut. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 19 .

Tahap Phallic (3-6 Tahun) (3Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian genitalia/ pembiakan. Bahagian Pengurusan Psikologi. tumpuan diberikan kepada aktiviti pembelajaran yang selalunya tiada kaitan dengan seks. Tahap Latency (6-12 Tahun) (6Menurut Freud. JPA 20 . pada tahap ini.

Tahap Genital (12-18 Tahun) (12Bermula apabila kanak-kanak akil baligh. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 21 . kanakPada tahap ini keinginan seks akan timbul dan Individu akan berusaha untuk memenuhi Kehendak tersebut dengan apa jua cara.

Repression 2.Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM. Mekanisme Bela Diri Di antara cara perlindungan yang sering digunakan ialah: 1. Reaction Formation Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 22 . Projection 4. Rationalization 6. Denial 3. Regression 5.

Bahagian Pengurusan Psikologi. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi masalah ataupun yang menyakitkan.1. Projeksi – Keadaan individu yang akan melemparkan keluar nafsu atau kehendakkehendak kepada objek atau orang lain. 3. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang. ia hanya akan menafikan kewujudan masalah tersebut. JPA 23 . 2. Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. 4.

6. Rationalization . dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya.Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. JPA 24 . Reaction Formation . Bahagian Pengurusan Psikologi.5. atau yang baik adalah yang buruk. Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu. Rasionalisasi juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah baik.Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau supresi).

Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu. Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan cara untuk manusia mengetahui apa yang ada dalam minda di paras tanpa sedar. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 25 . Freud juga percaya yang setiap individu perlu melalui CATHARSIS di mana mereka berpeluang untuk meluahkan perasaan yang terpendam.

membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan. 26 Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA . 4. 3. 6.Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. Membantu klien meluahkan perasaan. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku.transference dan sebagainya. 2. 5. Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. free association.

Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 27 . • Membantu klien meredakan tekanan • Melupakan pengalaman atau peristiwa pahit masa lampau.

JPA 28 .Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama. • Tidak sesuai untuk ramai klien. • Terlalu menekankan masalah dalaman. Bahagian Pengurusan Psikologi.

2. JPA 29 . Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai nirwana kendiri (People possess dignity and worth and have tendencies toward self-actualization) Bahagian Pengurusan Psikologi.

Illanois. Dari keluarga yang kuat agama. Rogers merupakan pelajar di bidang ugama. Bahagian Pengurusan Psikologi.Humanistik Carl Rogers (1902(1902-1987) Dilahirkan di Oak Park. Sebelum mendalami bidang Psikologi. JPA 30 30 .

TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Klien tentukan arah dirinya •Manusia. pakar kepada masalah dirinya sendiri •Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 31 .

JPA 32 .galakan baik.Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain •Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik •Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal perkembangan dirinya •Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien •Bantu klien. berubah ke arah positif • Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 33 . bebas serta menjadi seorang yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu wujud. • Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah hidupnya. Bahagian Pengurusan Psikologi. memilih nilai dan matlamat serta membuat keputusan dirinya sendiri. harus dihormati dan disanjung • Setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya • Boleh bertanggungjawab.Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri.

JPA 34 .PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan persepsi • Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri ideal. orang lain. dan penilaiannya sendiri mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya.” Bahagian Pengurusan Psikologi. “ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri.

• Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “ juga boleh menyebabkan individu bermasalah. • Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu mengalami neurotik.• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 35 .

JPA 36 .Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga. si anak “mesti”. “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada perbincangan.” Bahagian Pengurusan Psikologi.

Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman. bila terdapat banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri dengan pengalaman. IDEAL SELF REAL SELF PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN) Bahagian Pengurusan Psikologi. maka wujudlah keadaan tidak kongruen. Sebaliknya. maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen (selaras). JPA 37 .

Kongruen (Selaras) congruence Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”. Empati empathy. JPA 38 . Penerimaan Tanpa Syarat unconditional positive regard 3. selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:1. 2.Pendekatan Person-Centered Approach. Bahagian Pengurusan Psikologi. merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien ClientCentered.

REALNESS. kesannya klien akan berubah dan berkembang dengan keadaan yang konstruktif.GENUINENESS. • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling. • Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan sebarang perkara terhadap Kaunselor. JPA 39 . klien boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan kaunseling. • Kaunselor bersikap terbuka terhadap perasaan dan sikap. • Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien. OR CONGRUENCE. Bahagian Pengurusan Psikologi.

UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. • Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga keadaan sama ada keliru. • Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa sahaja keadaan klien pada ketika itu. takut. Bahagian Pengurusan Psikologi. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab tertentu. JPA 40 . sayang atau bangga. keadaan terapeutik akan berlaku. marah.

ia disampaikan semula melalui kaedah komunikasi kepada klien. JPA 41 . sensitif. Bahagian Pengurusan Psikologi.EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang dialami oleh klien. • Empati merupakan kombinasi sifat mendengar dengan aktif dan memahami.

merasai. mengalami realiti yang sebenar dan menyesuaikan dengan struktur kendirinya. • Tiada proses terapi yang tertentu • Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu. • Klien perlu sedia menerima.PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting. JPA 42 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Yakin pada diri sendiri. JPA 43 . mampu mengawal serta mengarah hidupnya. sedia menerima. • Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya sendiri. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Bersedia untuk berkembang dengan membuat ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain.

galakkan klien berasa bebas untuk meneroka dan mengalami halangan hidup. • Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan tertentu.PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang sesuai. • Anggap klien sama taraf dengan dirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya menjadikan dia seperti cermin yang akan membantu klien melihat dirinya. JPA 44 .

• Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi kebimbangan. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur yang dimilikinya.PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya. • Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman. JPA 45 .

Ia terpisah dari perasaan yang tulen. Takut bermesra vi. 46 . Ia tidak bersedia untuk membincangkan perasaan-perasaan mendalam mengenai dirinya. Tidak yakin dengan diri sendiri. iv.• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: Kepercayaan dan sikap yang rigid. iii. JPA i. Bahagian Pengurusan Psikologi. v. Perasaan dan pengalamannya tersekat. ii.

• Wujud kesedaran untuk menerima dan mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam struktur kendirinya. • Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri. • Kenal perasaan positif dan negatif. • Klien tidak merasa tersekat.rasa bersalah dan lain-lain. JPA 47 . sedia menerima realiti. dan herot-berot.Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut. Bahagian Pengurusan Psikologi. kurang menekankan perkara lampau. rasa risau. • Lebih bersikap terbuka.

• Kefahaman berempati dengan tepat. . penilaian. JPA 48 . Bahagian Pengurusan Psikologi. .Tanpa prasangka. .Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang positif atau negatif.Mengalami apa yang dirasakan oleh klien dari segi perasaan dan persepsi.Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan. • Kejujuran. keikhlasan dan ketulenan. • Penerimaan tanpa syarat.

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling berinteraksi: Fisiologi (physiology) Kognitif (cognitions) Tingkahlaku (behaviours) Emosi (emotion) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 49 .

JPA 50 50 .Tingkah Laku Kognitif Albert Ellis (1913(1913Dilahirkan di Pittsburgh dan dibesarkan di New York. membentuk teori sendiri setelah mengalami masalah dengan Psikoanalisis. Bahagian Pengurusan Psikologi.

RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •Albert Ellis – Albert “Proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima. JPA 51 . Kaunseling individu menolong klien berfikir dan bertindak dalam bentuk rasional” Bahagian Pengurusan Psikologi.

Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu penting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia melihat diri sendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan. JPA 52 .

Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 53 . Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada klien.Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional.

Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. I must be loved or cared for. Bahagian Pengurusan Psikologi. I am either good or bad. I must prove myself. JPA 54 . Contoh pemikiran tak rasional: I am special or I am damned. I must be immortal. Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. I must have everything that I want.

JPA 55 .•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada. berperanan dan bertingkah laku secara serentak Bahagian Pengurusan Psikologi. yang didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap yang tidak rasional) •Manusia cenderung untuk melihat. berfikir.

• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai yang ada pada mereka • Manusia tak sempurna – boleh buat kesilapan • Berupaya ubah proses kognitif . JPA 56 . emosi dan tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.

-Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir untuk menjadi rasional -Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah klinikal seperti anxiety. parenting failures. dll. personality disorders. eating disorders anger. depression.Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif. marital difficulties. afektif dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan klien. obsessive compulsive disorders. JPA 57 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

Over-generalisation Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif dan mengenepikan yang positif.. “ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik dengan semua orang.CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya.” – Automatic discounting Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 58 .

mungkin Mereka mereka mengata pakaian saya nampak – Personalisation Bahagian Pengurusan Psikologi.CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu. JPA 59 .

REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A (kejadian) B (kepercayaan tidak rasional) C (emosi terhasil) Gagal dalam ujian Aku Bodoh D (perubahan Kepercayaan Melalui kaunseling) E (perubahan emosi) Kecewa/sedih F (Perubahan Tingkah Laku) Saya harus berusaha lagi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA Merasa Bersemangat 60 .

PROSES REBT C A B Sistem kepercayaan yang tidak rasional atau salah maka Kaunselor perlu D E Akibat sedih Peristiwa dan kecewa yang bukan kerana berlaku tetapi kerana Membetulkan Kesan emosi pemikiran tidak yang lega rasional dan tenang sehingga wujud sistem kepercayaan baru dan ini akan menyebabkan perubahan Ambil lain kali dan bukan bermakna tiada masa hadapan Lega dan memandang hidup dengan lebih luas dan bermakna 61 Sedih Dan Kecewa Gagal dalam Tiada masa PTK hadapan Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA .

JPA 62 .PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika ingin berjaya. •Tingkah laku salah mesti dihukum •Kekecewaan dan lain-lain ditentukan oleh faktor luaran • Perasaan ditentukan oleh persepsi dan pandangan kita sendiri bukan orang lain. APA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL YANG LAIN BAGAIMANA UNTUK MERASIONALKAN PEMIKIRAN TERSEBUT Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 63 .Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

Terima Kasih Email.interactive.my Tel :03 – 8316 4391 www.gov. JPA 64 .my/psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi.“Experience without theory is blind.gov.siewfen@jpa.o. but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant Sekian.jpa.