Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK

)

Pengenalan Teori Kaunseling
Oon Siew Fen Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

1

KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling Teori-Teori Kaunseling Rumusan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

2

Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan • Teori Kaunseling membicarakan tentang manusia mengubah tingkah laku yang juga meliputi teori pembelajaran dan teori keperibadian.

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

3

Faedah kaunselor memahami teori 1. JPA 4 . Mengenalpasti setiap masalah klien. Menilai hasil daripada proses kaunseling Bahagian Pengurusan Psikologi. Merancang intervensi dan pelan rawatan 4. Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis 3./ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepada sesuatu tingkah laku 2.

JPA 5 . Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.Faedah klien memahami teori 1. Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusan penilaian/ diagnosis yang dikemukakan 4. Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan keperluan rawatan kaunseling 3. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2.

JPA 6 .Teori-teori Kaunseling dan genitalia Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 7 .Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) 3 Pendekatan teori yang utama dalam proses kaunseling Pendekatan Humanistik (Humanistic) Pendekatan Kognitif-Tingkah Laku (Cognitive-behavioral) Bahagian Pengurusan Psikologi.

1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961) c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

8

2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

9

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku

a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)

b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

10

Pendekatan Psikodinamik “Manusia adalah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari (unconscious dynamic forces)” dan “Pengalaman-pengalaman awal kehidupan” ***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia Bahagian Pengurusan Psikologi.• Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- 1. JPA 11 .

berpindah ke Vienna. Sebelum Perang Dunia ke 2.TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) Dilahirkan di Freiberg. Kemudian. JPA 12 . berhijrah ke England. Bahagian Pengurusan Psikologi. Moravia.

penentu utama tingkahlaku Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh perkembangan peringkat kanak-kanak Bahagian Pengurusan Psikologi.Andaian. JPA 13 . • • • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar Dorongan kejantinaan.

JPA 14 . Sedar Di bawah Sedar Tidak Sedar Bahagian Pengurusan Psikologi. 2. 3.• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1.

Di BawahSedar Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. *** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious) • • Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 15 . Tidak Sedar Individu yang memang tidak menyedari lansung apa yang berlaku.• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya.

Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti) 3. (naluri semulajadi) 2. Superego (nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang itu) Bahagian Pengurusan Psikologi. Konflik ini berlaku antara 3 komponen personaliti: 1. Membentuk Struktur personaliti yang mengambarkan konflik berlaku. JPA 16 . Id.

JPA 17 . Egonya pula cuba menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan dan murung.Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara perasaan marah/benci terhadap ibu bapa dan superegonya yang mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya disayangi dan dihormati. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Tahap Oral (0-18 Bulan) 2.Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1. Tahap Latency (6-12 Tahun) 5. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) 3. Tahap Phallic (3-6 Tahun)*** 4. JPA 18 . Tahap Genital (12-18 Tahun) Bahagian Pengurusan Psikologi.

Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) BulanFokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian ‘anus’/dubur.Tahap Oral (0-18 Bulan) (0Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian mulut. JPA 19 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 20 . pada tahap ini. Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Latency (6-12 Tahun) (6Menurut Freud.Tahap Phallic (3-6 Tahun) (3Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian genitalia/ pembiakan. tumpuan diberikan kepada aktiviti pembelajaran yang selalunya tiada kaitan dengan seks.

kanakPada tahap ini keinginan seks akan timbul dan Individu akan berusaha untuk memenuhi Kehendak tersebut dengan apa jua cara. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 21 .Tahap Genital (12-18 Tahun) (12Bermula apabila kanak-kanak akil baligh.

Repression 2. Reaction Formation Bahagian Pengurusan Psikologi. Mekanisme Bela Diri Di antara cara perlindungan yang sering digunakan ialah: 1. JPA 22 . Denial 3.Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM. Regression 5. Rationalization 6. Projection 4.

3. Bahagian Pengurusan Psikologi. 2. ia hanya akan menafikan kewujudan masalah tersebut. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi masalah ataupun yang menyakitkan. Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. 4.1. Projeksi – Keadaan individu yang akan melemparkan keluar nafsu atau kehendakkehendak kepada objek atau orang lain. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang. JPA 23 .

Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. JPA 24 . Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu. Rationalization . dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya.5. 6. Reaction Formation . atau yang baik adalah yang buruk.Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau supresi). Rasionalisasi juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah baik. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Bahagian Pengurusan Psikologi.Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu. Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan cara untuk manusia mengetahui apa yang ada dalam minda di paras tanpa sedar. Freud juga percaya yang setiap individu perlu melalui CATHARSIS di mana mereka berpeluang untuk meluahkan perasaan yang terpendam. JPA 25 .

Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. free association. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. Membantu klien meluahkan perasaan. 3. membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. 6. 26 Bahagian Pengurusan Psikologi. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi. JPA . Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku.transference dan sebagainya. 2. Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi. 5. 4.

• Membantu klien meredakan tekanan • Melupakan pengalaman atau peristiwa pahit masa lampau. JPA 27 . Bahagian Pengurusan Psikologi.Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar.

Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 28 .Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama. • Terlalu menekankan masalah dalaman. • Tidak sesuai untuk ramai klien.

JPA 29 . Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai nirwana kendiri (People possess dignity and worth and have tendencies toward self-actualization) Bahagian Pengurusan Psikologi.2.

JPA 30 30 . Sebelum mendalami bidang Psikologi. Dari keluarga yang kuat agama. Bahagian Pengurusan Psikologi.Humanistik Carl Rogers (1902(1902-1987) Dilahirkan di Oak Park. Rogers merupakan pelajar di bidang ugama. Illanois.

JPA 31 . pakar kepada masalah dirinya sendiri •Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa Bahagian Pengurusan Psikologi.TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Klien tentukan arah dirinya •Manusia.

galakan baik. JPA 32 . berubah ke arah positif • Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain •Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik •Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal perkembangan dirinya •Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien •Bantu klien.

Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri. memilih nilai dan matlamat serta membuat keputusan dirinya sendiri. • Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah hidupnya. JPA 33 . bebas serta menjadi seorang yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu wujud. harus dihormati dan disanjung • Setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya • Boleh bertanggungjawab. Bahagian Pengurusan Psikologi.

” Bahagian Pengurusan Psikologi. orang lain.PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan persepsi • Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri ideal. dan penilaiannya sendiri mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya. JPA 34 . “ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri.

JPA 35 . • Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “ juga boleh menyebabkan individu bermasalah. Bahagian Pengurusan Psikologi.• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. • Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu mengalami neurotik.

si anak “mesti”. JPA 36 . “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada perbincangan.Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga.” Bahagian Pengurusan Psikologi.

bila terdapat banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri dengan pengalaman.Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman. maka wujudlah keadaan tidak kongruen. maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen (selaras). JPA 37 . IDEAL SELF REAL SELF PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN) Bahagian Pengurusan Psikologi. Sebaliknya.

merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien ClientCentered. Empati empathy. Penerimaan Tanpa Syarat unconditional positive regard 3. selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:1. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 38 . 2.Pendekatan Person-Centered Approach. Kongruen (Selaras) congruence Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”.

OR CONGRUENCE. • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling. kesannya klien akan berubah dan berkembang dengan keadaan yang konstruktif. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien.GENUINENESS. JPA 39 . REALNESS. • Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan sebarang perkara terhadap Kaunselor. • Kaunselor bersikap terbuka terhadap perasaan dan sikap. klien boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan kaunseling.

sayang atau bangga. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab tertentu. • Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga keadaan sama ada keliru. JPA 40 . Bahagian Pengurusan Psikologi. marah. • Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa sahaja keadaan klien pada ketika itu.UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. keadaan terapeutik akan berlaku. takut.

EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang dialami oleh klien. sensitif. ia disampaikan semula melalui kaedah komunikasi kepada klien. • Empati merupakan kombinasi sifat mendengar dengan aktif dan memahami. JPA 41 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

mengalami realiti yang sebenar dan menyesuaikan dengan struktur kendirinya. • Klien perlu sedia menerima. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Tiada proses terapi yang tertentu • Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu. JPA 42 . merasai.PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting.

• Bersedia untuk berkembang dengan membuat ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain. JPA 43 . Bahagian Pengurusan Psikologi. • Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya sendiri.• Yakin pada diri sendiri. mampu mengawal serta mengarah hidupnya. sedia menerima.

• Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya menjadikan dia seperti cermin yang akan membantu klien melihat dirinya. • Anggap klien sama taraf dengan dirinya.PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang sesuai. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan tertentu. JPA 44 . galakkan klien berasa bebas untuk meneroka dan mengalami halangan hidup.

• Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur yang dimilikinya. • Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman. Bahagian Pengurusan Psikologi.PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya. • Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi kebimbangan. JPA 45 .

Bahagian Pengurusan Psikologi. iv. Perasaan dan pengalamannya tersekat.• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: Kepercayaan dan sikap yang rigid. Ia tidak bersedia untuk membincangkan perasaan-perasaan mendalam mengenai dirinya. Ia terpisah dari perasaan yang tulen. v. iii. JPA i. Takut bermesra vi. Tidak yakin dengan diri sendiri. 46 . ii.

• Lebih bersikap terbuka. JPA 47 . • Wujud kesedaran untuk menerima dan mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam struktur kendirinya. rasa risau. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri. sedia menerima realiti. • Kenal perasaan positif dan negatif. dan herot-berot. • Klien tidak merasa tersekat.Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut. kurang menekankan perkara lampau.rasa bersalah dan lain-lain.

• Penerimaan tanpa syarat. JPA 48 . • Kefahaman berempati dengan tepat. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kejujuran.Mengalami apa yang dirasakan oleh klien dari segi perasaan dan persepsi. . penilaian.Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan.Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang positif atau negatif. keikhlasan dan ketulenan. .Tanpa prasangka. .

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling berinteraksi: Fisiologi (physiology) Kognitif (cognitions) Tingkahlaku (behaviours) Emosi (emotion) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 49 .

membentuk teori sendiri setelah mengalami masalah dengan Psikoanalisis.Tingkah Laku Kognitif Albert Ellis (1913(1913Dilahirkan di Pittsburgh dan dibesarkan di New York. JPA 50 50 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 51 .RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •Albert Ellis – Albert “Proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima. Kaunseling individu menolong klien berfikir dan bertindak dalam bentuk rasional” Bahagian Pengurusan Psikologi.

Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu penting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia melihat diri sendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan. JPA 52 .

Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 53 . Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada klien.Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional.

JPA 54 . Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. Bahagian Pengurusan Psikologi. I must prove myself. I am either good or bad. I must be immortal. Contoh pemikiran tak rasional: I am special or I am damned. I must be loved or cared for.Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. I must have everything that I want.

JPA 55 . berfikir.•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada. berperanan dan bertingkah laku secara serentak Bahagian Pengurusan Psikologi. yang didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap yang tidak rasional) •Manusia cenderung untuk melihat.

JPA 56 .• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai yang ada pada mereka • Manusia tak sempurna – boleh buat kesilapan • Berupaya ubah proses kognitif . emosi dan tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.

Bahagian Pengurusan Psikologi.Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif. marital difficulties. obsessive compulsive disorders. depression. -Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir untuk menjadi rasional -Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah klinikal seperti anxiety. afektif dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan klien. parenting failures. dll. personality disorders. eating disorders anger. JPA 57 .

” – Automatic discounting Bahagian Pengurusan Psikologi.Over-generalisation Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif dan mengenepikan yang positif.CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya.. JPA 58 . “ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik dengan semua orang.

JPA 59 . mungkin Mereka mereka mengata pakaian saya nampak – Personalisation Bahagian Pengurusan Psikologi.CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu.

REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A (kejadian) B (kepercayaan tidak rasional) C (emosi terhasil) Gagal dalam ujian Aku Bodoh D (perubahan Kepercayaan Melalui kaunseling) E (perubahan emosi) Kecewa/sedih F (Perubahan Tingkah Laku) Saya harus berusaha lagi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA Merasa Bersemangat 60 .

JPA .PROSES REBT C A B Sistem kepercayaan yang tidak rasional atau salah maka Kaunselor perlu D E Akibat sedih Peristiwa dan kecewa yang bukan kerana berlaku tetapi kerana Membetulkan Kesan emosi pemikiran tidak yang lega rasional dan tenang sehingga wujud sistem kepercayaan baru dan ini akan menyebabkan perubahan Ambil lain kali dan bukan bermakna tiada masa hadapan Lega dan memandang hidup dengan lebih luas dan bermakna 61 Sedih Dan Kecewa Gagal dalam Tiada masa PTK hadapan Bahagian Pengurusan Psikologi.

PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika ingin berjaya. APA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL YANG LAIN BAGAIMANA UNTUK MERASIONALKAN PEMIKIRAN TERSEBUT Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 62 . •Tingkah laku salah mesti dihukum •Kekecewaan dan lain-lain ditentukan oleh faktor luaran • Perasaan ditentukan oleh persepsi dan pandangan kita sendiri bukan orang lain.

Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 63 .

siewfen@jpa.gov. JPA 64 .interactive. Terima Kasih Email.jpa.“Experience without theory is blind.gov.my Tel :03 – 8316 4391 www.my/psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi. but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant Sekian.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful