Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK

)

Pengenalan Teori Kaunseling
Oon Siew Fen Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

1

KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling Teori-Teori Kaunseling Rumusan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

2

Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan • Teori Kaunseling membicarakan tentang manusia mengubah tingkah laku yang juga meliputi teori pembelajaran dan teori keperibadian.

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

3

Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis 3./ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepada sesuatu tingkah laku 2. Menilai hasil daripada proses kaunseling Bahagian Pengurusan Psikologi. Mengenalpasti setiap masalah klien. JPA 4 .Faedah kaunselor memahami teori 1. Merancang intervensi dan pelan rawatan 4.

Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi. Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan keperluan rawatan kaunseling 3. JPA 5 . Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusan penilaian/ diagnosis yang dikemukakan 4.Faedah klien memahami teori 1. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2.

JPA 6 .Teori-teori Kaunseling dan genitalia Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) 3 Pendekatan teori yang utama dalam proses kaunseling Pendekatan Humanistik (Humanistic) Pendekatan Kognitif-Tingkah Laku (Cognitive-behavioral) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 7 .

1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961) c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

8

2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

9

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku

a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)

b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

10

JPA 11 . Pendekatan Psikodinamik “Manusia adalah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari (unconscious dynamic forces)” dan “Pengalaman-pengalaman awal kehidupan” ***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia Bahagian Pengurusan Psikologi.• Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- 1.

Moravia.TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) Dilahirkan di Freiberg. JPA 12 . berpindah ke Vienna. Bahagian Pengurusan Psikologi. berhijrah ke England. Kemudian. Sebelum Perang Dunia ke 2.

Andaian. penentu utama tingkahlaku Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh perkembangan peringkat kanak-kanak Bahagian Pengurusan Psikologi. • • • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar Dorongan kejantinaan. JPA 13 .

3. Sedar Di bawah Sedar Tidak Sedar Bahagian Pengurusan Psikologi. 2.• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1. JPA 14 .

*** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious) • • Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia Bahagian Pengurusan Psikologi.• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. Di BawahSedar Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. JPA 15 . Tidak Sedar Individu yang memang tidak menyedari lansung apa yang berlaku.

Id.Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. Konflik ini berlaku antara 3 komponen personaliti: 1. Superego (nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang itu) Bahagian Pengurusan Psikologi. Membentuk Struktur personaliti yang mengambarkan konflik berlaku. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti) 3. JPA 16 . (naluri semulajadi) 2.

Egonya pula cuba menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan dan murung. Bahagian Pengurusan Psikologi.Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara perasaan marah/benci terhadap ibu bapa dan superegonya yang mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya disayangi dan dihormati. JPA 17 .

Tahap Oral (0-18 Bulan) 2. Tahap Phallic (3-6 Tahun)*** 4. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) 3. Tahap Genital (12-18 Tahun) Bahagian Pengurusan Psikologi.Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1. JPA 18 . Tahap Latency (6-12 Tahun) 5.

Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) BulanFokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian ‘anus’/dubur. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 19 .Tahap Oral (0-18 Bulan) (0Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian mulut.

Tahap Phallic (3-6 Tahun) (3Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian genitalia/ pembiakan. JPA 20 . pada tahap ini. Bahagian Pengurusan Psikologi. tumpuan diberikan kepada aktiviti pembelajaran yang selalunya tiada kaitan dengan seks. Tahap Latency (6-12 Tahun) (6Menurut Freud.

kanakPada tahap ini keinginan seks akan timbul dan Individu akan berusaha untuk memenuhi Kehendak tersebut dengan apa jua cara. JPA 21 . Bahagian Pengurusan Psikologi.Tahap Genital (12-18 Tahun) (12Bermula apabila kanak-kanak akil baligh.

Mekanisme Bela Diri Di antara cara perlindungan yang sering digunakan ialah: 1. Denial 3.Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM. Regression 5. JPA 22 . Repression 2. Rationalization 6. Projection 4. Reaction Formation Bahagian Pengurusan Psikologi.

Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. ia hanya akan menafikan kewujudan masalah tersebut. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi masalah ataupun yang menyakitkan.1. 3. Bahagian Pengurusan Psikologi. 4. 2. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang. JPA 23 . Projeksi – Keadaan individu yang akan melemparkan keluar nafsu atau kehendakkehendak kepada objek atau orang lain.

Rasionalisasi juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah baik. dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya. Rationalization . JPA 24 . 6.5. atau yang baik adalah yang buruk. Bahagian Pengurusan Psikologi.Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk.Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau supresi). Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu. Reaction Formation .

JPA 25 .Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu. Bahagian Pengurusan Psikologi. Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan cara untuk manusia mengetahui apa yang ada dalam minda di paras tanpa sedar. Freud juga percaya yang setiap individu perlu melalui CATHARSIS di mana mereka berpeluang untuk meluahkan perasaan yang terpendam.

2.transference dan sebagainya. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku. Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi. free association. 5. 4. Membantu klien meluahkan perasaan. 26 Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA .Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. 3. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. 6.

• Membantu klien meredakan tekanan • Melupakan pengalaman atau peristiwa pahit masa lampau.Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar. JPA 27 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Tidak sesuai untuk ramai klien. JPA 28 . Bahagian Pengurusan Psikologi. • Terlalu menekankan masalah dalaman.Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama.

Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai nirwana kendiri (People possess dignity and worth and have tendencies toward self-actualization) Bahagian Pengurusan Psikologi.2. JPA 29 .

Humanistik Carl Rogers (1902(1902-1987) Dilahirkan di Oak Park. JPA 30 30 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Dari keluarga yang kuat agama. Rogers merupakan pelajar di bidang ugama. Sebelum mendalami bidang Psikologi. Illanois.

TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Klien tentukan arah dirinya •Manusia. JPA 31 . pakar kepada masalah dirinya sendiri •Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa Bahagian Pengurusan Psikologi.

berubah ke arah positif • Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain •Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik •Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal perkembangan dirinya •Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien •Bantu klien. JPA 32 .galakan baik.

Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri. JPA 33 . • Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah hidupnya. harus dihormati dan disanjung • Setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya • Boleh bertanggungjawab. bebas serta menjadi seorang yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu wujud. Bahagian Pengurusan Psikologi. memilih nilai dan matlamat serta membuat keputusan dirinya sendiri.

” Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 34 .PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan persepsi • Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri ideal. orang lain. dan penilaiannya sendiri mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya. “ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri.

• Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “ juga boleh menyebabkan individu bermasalah. • Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu mengalami neurotik.• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 35 .

” Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 36 . si anak “mesti”. “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada perbincangan.Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga.

Sebaliknya. maka wujudlah keadaan tidak kongruen. maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen (selaras).Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman. IDEAL SELF REAL SELF PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN) Bahagian Pengurusan Psikologi. bila terdapat banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri dengan pengalaman. JPA 37 .

JPA 38 . 2. Penerimaan Tanpa Syarat unconditional positive regard 3. merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien ClientCentered. Empati empathy. Kongruen (Selaras) congruence Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”. Bahagian Pengurusan Psikologi.Pendekatan Person-Centered Approach. selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:1.

Bahagian Pengurusan Psikologi. • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling. • Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan sebarang perkara terhadap Kaunselor. • Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien.GENUINENESS. klien boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan kaunseling. JPA 39 . • Kaunselor bersikap terbuka terhadap perasaan dan sikap. kesannya klien akan berubah dan berkembang dengan keadaan yang konstruktif. REALNESS. OR CONGRUENCE.

Bahagian Pengurusan Psikologi. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab tertentu.UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. • Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa sahaja keadaan klien pada ketika itu. sayang atau bangga. keadaan terapeutik akan berlaku. • Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga keadaan sama ada keliru. takut. JPA 40 . marah.

JPA 41 . • Empati merupakan kombinasi sifat mendengar dengan aktif dan memahami. ia disampaikan semula melalui kaedah komunikasi kepada klien. sensitif.EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang dialami oleh klien. Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Tiada proses terapi yang tertentu • Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu. • Klien perlu sedia menerima. mengalami realiti yang sebenar dan menyesuaikan dengan struktur kendirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi. merasai.PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting. JPA 42 .

• Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya sendiri. JPA 43 . Bahagian Pengurusan Psikologi. sedia menerima. mampu mengawal serta mengarah hidupnya.• Yakin pada diri sendiri. • Bersedia untuk berkembang dengan membuat ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain.

• Anggap klien sama taraf dengan dirinya.PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang sesuai. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya menjadikan dia seperti cermin yang akan membantu klien melihat dirinya. galakkan klien berasa bebas untuk meneroka dan mengalami halangan hidup. • Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan tertentu. JPA 44 .

• Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman. JPA 45 . • Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi kebimbangan. • Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur yang dimilikinya. Bahagian Pengurusan Psikologi.PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya.

Ia terpisah dari perasaan yang tulen. JPA i. Takut bermesra vi. Tidak yakin dengan diri sendiri. iv. v.• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: Kepercayaan dan sikap yang rigid. iii. ii. Perasaan dan pengalamannya tersekat. Ia tidak bersedia untuk membincangkan perasaan-perasaan mendalam mengenai dirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi. 46 .

• Lebih bersikap terbuka. • Klien tidak merasa tersekat. • Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kenal perasaan positif dan negatif.rasa bersalah dan lain-lain. sedia menerima realiti. JPA 47 . kurang menekankan perkara lampau. • Wujud kesedaran untuk menerima dan mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam struktur kendirinya. dan herot-berot. rasa risau.Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut.

Tanpa prasangka. • Kejujuran. Bahagian Pengurusan Psikologi. keikhlasan dan ketulenan. . . • Kefahaman berempati dengan tepat.Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan.Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang positif atau negatif. .Mengalami apa yang dirasakan oleh klien dari segi perasaan dan persepsi. penilaian. JPA 48 . • Penerimaan tanpa syarat.

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling berinteraksi: Fisiologi (physiology) Kognitif (cognitions) Tingkahlaku (behaviours) Emosi (emotion) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 49 .

Bahagian Pengurusan Psikologi.Tingkah Laku Kognitif Albert Ellis (1913(1913Dilahirkan di Pittsburgh dan dibesarkan di New York. JPA 50 50 . membentuk teori sendiri setelah mengalami masalah dengan Psikoanalisis.

Kaunseling individu menolong klien berfikir dan bertindak dalam bentuk rasional” Bahagian Pengurusan Psikologi.RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •Albert Ellis – Albert “Proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima. JPA 51 .

Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu penting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia melihat diri sendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan. JPA 52 .

Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional. Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada klien. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 53 . Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka.

Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. JPA 54 . Bahagian Pengurusan Psikologi. I am either good or bad. I must prove myself. I must have everything that I want.Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. Contoh pemikiran tak rasional: I am special or I am damned. I must be loved or cared for. I must be immortal.

berperanan dan bertingkah laku secara serentak Bahagian Pengurusan Psikologi. yang didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap yang tidak rasional) •Manusia cenderung untuk melihat.•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada. JPA 55 . berfikir.

emosi dan tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 56 .• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai yang ada pada mereka • Manusia tak sempurna – boleh buat kesilapan • Berupaya ubah proses kognitif .

depression. Bahagian Pengurusan Psikologi. dll. marital difficulties. afektif dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan klien. obsessive compulsive disorders. eating disorders anger. parenting failures. personality disorders.Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif. -Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir untuk menjadi rasional -Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah klinikal seperti anxiety. JPA 57 .

JPA 58 . “ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik dengan semua orang..CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya.” – Automatic discounting Bahagian Pengurusan Psikologi.Over-generalisation Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif dan mengenepikan yang positif.

CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu. mungkin Mereka mereka mengata pakaian saya nampak – Personalisation Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 59 .

REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A (kejadian) B (kepercayaan tidak rasional) C (emosi terhasil) Gagal dalam ujian Aku Bodoh D (perubahan Kepercayaan Melalui kaunseling) E (perubahan emosi) Kecewa/sedih F (Perubahan Tingkah Laku) Saya harus berusaha lagi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA Merasa Bersemangat 60 .

PROSES REBT C A B Sistem kepercayaan yang tidak rasional atau salah maka Kaunselor perlu D E Akibat sedih Peristiwa dan kecewa yang bukan kerana berlaku tetapi kerana Membetulkan Kesan emosi pemikiran tidak yang lega rasional dan tenang sehingga wujud sistem kepercayaan baru dan ini akan menyebabkan perubahan Ambil lain kali dan bukan bermakna tiada masa hadapan Lega dan memandang hidup dengan lebih luas dan bermakna 61 Sedih Dan Kecewa Gagal dalam Tiada masa PTK hadapan Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA .

•Tingkah laku salah mesti dihukum •Kekecewaan dan lain-lain ditentukan oleh faktor luaran • Perasaan ditentukan oleh persepsi dan pandangan kita sendiri bukan orang lain.PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika ingin berjaya. JPA 62 . APA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL YANG LAIN BAGAIMANA UNTUK MERASIONALKAN PEMIKIRAN TERSEBUT Bahagian Pengurusan Psikologi.

Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 63 .

jpa.gov. but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant Sekian. Terima Kasih Email.gov. JPA 64 .interactive.my/psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi.my Tel :03 – 8316 4391 www.siewfen@jpa.o.“Experience without theory is blind.