Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK

)

Pengenalan Teori Kaunseling
Oon Siew Fen Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

1

KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling Teori-Teori Kaunseling Rumusan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

2

Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan • Teori Kaunseling membicarakan tentang manusia mengubah tingkah laku yang juga meliputi teori pembelajaran dan teori keperibadian.

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

3

Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis 3. JPA 4 . Menilai hasil daripada proses kaunseling Bahagian Pengurusan Psikologi./ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepada sesuatu tingkah laku 2. Merancang intervensi dan pelan rawatan 4. Mengenalpasti setiap masalah klien.Faedah kaunselor memahami teori 1.

Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusan penilaian/ diagnosis yang dikemukakan 4. Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi. Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan keperluan rawatan kaunseling 3. JPA 5 .Faedah klien memahami teori 1. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2.

Teori-teori Kaunseling dan genitalia Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 6 .

JPA 7 .Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) 3 Pendekatan teori yang utama dalam proses kaunseling Pendekatan Humanistik (Humanistic) Pendekatan Kognitif-Tingkah Laku (Cognitive-behavioral) Bahagian Pengurusan Psikologi.

1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961) c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

8

2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

9

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku

a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)

b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

10

• Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- 1. Pendekatan Psikodinamik “Manusia adalah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari (unconscious dynamic forces)” dan “Pengalaman-pengalaman awal kehidupan” ***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 11 .

JPA 12 .TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) Dilahirkan di Freiberg. Moravia. Sebelum Perang Dunia ke 2. Kemudian. berpindah ke Vienna. Bahagian Pengurusan Psikologi. berhijrah ke England.

Andaian. • • • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar Dorongan kejantinaan. penentu utama tingkahlaku Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh perkembangan peringkat kanak-kanak Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 13 .

JPA 14 . 2.• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1. 3. Sedar Di bawah Sedar Tidak Sedar Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. *** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious) • • Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. Di BawahSedar Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. JPA 15 . Tidak Sedar Individu yang memang tidak menyedari lansung apa yang berlaku.

JPA 16 . (naluri semulajadi) 2. Membentuk Struktur personaliti yang mengambarkan konflik berlaku.Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. Konflik ini berlaku antara 3 komponen personaliti: 1. Id. Superego (nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang itu) Bahagian Pengurusan Psikologi. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti) 3.

Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara perasaan marah/benci terhadap ibu bapa dan superegonya yang mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya disayangi dan dihormati. Bahagian Pengurusan Psikologi. Egonya pula cuba menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan dan murung. JPA 17 .

JPA 18 . Tahap Oral (0-18 Bulan) 2. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) 3. Tahap Latency (6-12 Tahun) 5. Tahap Genital (12-18 Tahun) Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Phallic (3-6 Tahun)*** 4.Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1.

Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) BulanFokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian ‘anus’/dubur.Tahap Oral (0-18 Bulan) (0Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian mulut. JPA 19 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 20 . tumpuan diberikan kepada aktiviti pembelajaran yang selalunya tiada kaitan dengan seks.Tahap Phallic (3-6 Tahun) (3Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian genitalia/ pembiakan. pada tahap ini. Tahap Latency (6-12 Tahun) (6Menurut Freud.

Tahap Genital (12-18 Tahun) (12Bermula apabila kanak-kanak akil baligh. JPA 21 . Bahagian Pengurusan Psikologi. kanakPada tahap ini keinginan seks akan timbul dan Individu akan berusaha untuk memenuhi Kehendak tersebut dengan apa jua cara.

Regression 5. Rationalization 6. Mekanisme Bela Diri Di antara cara perlindungan yang sering digunakan ialah: 1.Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM. Reaction Formation Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 22 . Repression 2. Projection 4. Denial 3.

Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. JPA 23 . ia hanya akan menafikan kewujudan masalah tersebut. 3.1. 2. Projeksi – Keadaan individu yang akan melemparkan keluar nafsu atau kehendakkehendak kepada objek atau orang lain. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi masalah ataupun yang menyakitkan. Bahagian Pengurusan Psikologi. 4.

Rasionalisasi juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah baik.Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. JPA 24 . atau yang baik adalah yang buruk. Reaction Formation . Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu.Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau supresi). Rationalization . Bahagian Pengurusan Psikologi. dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya. 6.5.

Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan cara untuk manusia mengetahui apa yang ada dalam minda di paras tanpa sedar.Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu. JPA 25 . Freud juga percaya yang setiap individu perlu melalui CATHARSIS di mana mereka berpeluang untuk meluahkan perasaan yang terpendam. Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA . 4. 6. 3.transference dan sebagainya. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. free association. Membantu klien meluahkan perasaan. Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi. 26 Bahagian Pengurusan Psikologi. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku. 2. 5.Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi.

JPA 27 .Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar. • Membantu klien meredakan tekanan • Melupakan pengalaman atau peristiwa pahit masa lampau. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 28 . • Terlalu menekankan masalah dalaman. • Tidak sesuai untuk ramai klien.

JPA 29 .2. Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai nirwana kendiri (People possess dignity and worth and have tendencies toward self-actualization) Bahagian Pengurusan Psikologi.

Dari keluarga yang kuat agama. JPA 30 30 . Bahagian Pengurusan Psikologi.Humanistik Carl Rogers (1902(1902-1987) Dilahirkan di Oak Park. Illanois. Sebelum mendalami bidang Psikologi. Rogers merupakan pelajar di bidang ugama.

TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Klien tentukan arah dirinya •Manusia. pakar kepada masalah dirinya sendiri •Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 31 .

galakan baik. berubah ke arah positif • Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain •Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik •Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal perkembangan dirinya •Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien •Bantu klien. JPA 32 .

memilih nilai dan matlamat serta membuat keputusan dirinya sendiri. harus dihormati dan disanjung • Setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya • Boleh bertanggungjawab. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 33 . • Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah hidupnya.Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri. bebas serta menjadi seorang yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu wujud.

dan penilaiannya sendiri mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya. orang lain.” Bahagian Pengurusan Psikologi.PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan persepsi • Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri ideal. “ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri. JPA 34 .

• Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “ juga boleh menyebabkan individu bermasalah. JPA 35 . • Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu mengalami neurotik.• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 36 . “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada perbincangan.Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga.” Bahagian Pengurusan Psikologi. si anak “mesti”.

IDEAL SELF REAL SELF PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN) Bahagian Pengurusan Psikologi.Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman. maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen (selaras). bila terdapat banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri dengan pengalaman. maka wujudlah keadaan tidak kongruen. JPA 37 . Sebaliknya.

Pendekatan Person-Centered Approach. 2. JPA 38 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Penerimaan Tanpa Syarat unconditional positive regard 3. merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien ClientCentered. selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:1. Kongruen (Selaras) congruence Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”. Empati empathy.

klien boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan kaunseling. REALNESS. JPA 39 . OR CONGRUENCE. • Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien. • Kaunselor bersikap terbuka terhadap perasaan dan sikap. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan sebarang perkara terhadap Kaunselor. • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling. kesannya klien akan berubah dan berkembang dengan keadaan yang konstruktif.GENUINENESS.

takut. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab tertentu. keadaan terapeutik akan berlaku.UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga keadaan sama ada keliru. marah. JPA 40 . • Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa sahaja keadaan klien pada ketika itu. sayang atau bangga.

Bahagian Pengurusan Psikologi. • Empati merupakan kombinasi sifat mendengar dengan aktif dan memahami.EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang dialami oleh klien. ia disampaikan semula melalui kaedah komunikasi kepada klien. sensitif. JPA 41 .

merasai.PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting. • Klien perlu sedia menerima. • Tiada proses terapi yang tertentu • Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu. mengalami realiti yang sebenar dan menyesuaikan dengan struktur kendirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 42 .

Bahagian Pengurusan Psikologi. • Bersedia untuk berkembang dengan membuat ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain.• Yakin pada diri sendiri. • Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya sendiri. JPA 43 . mampu mengawal serta mengarah hidupnya. sedia menerima.

galakkan klien berasa bebas untuk meneroka dan mengalami halangan hidup. • Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan tertentu. • Anggap klien sama taraf dengan dirinya. • Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya menjadikan dia seperti cermin yang akan membantu klien melihat dirinya. JPA 44 . Bahagian Pengurusan Psikologi.PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang sesuai.

• Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi kebimbangan. JPA 45 . • Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur yang dimilikinya. • Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman.PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Bahagian Pengurusan Psikologi. iv. 46 . JPA i. Ia terpisah dari perasaan yang tulen. iii. Tidak yakin dengan diri sendiri. v. Perasaan dan pengalamannya tersekat. ii.• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: Kepercayaan dan sikap yang rigid. Ia tidak bersedia untuk membincangkan perasaan-perasaan mendalam mengenai dirinya. Takut bermesra vi.

rasa risau. • Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri. kurang menekankan perkara lampau. • Kenal perasaan positif dan negatif. • Klien tidak merasa tersekat. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 47 .rasa bersalah dan lain-lain. • Wujud kesedaran untuk menerima dan mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam struktur kendirinya. • Lebih bersikap terbuka. sedia menerima realiti. dan herot-berot.Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut.

Bahagian Pengurusan Psikologi. • Penerimaan tanpa syarat. • Kejujuran. . penilaian.Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan. . . • Kefahaman berempati dengan tepat. JPA 48 .Mengalami apa yang dirasakan oleh klien dari segi perasaan dan persepsi.Tanpa prasangka.Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang positif atau negatif. keikhlasan dan ketulenan.

Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling berinteraksi: Fisiologi (physiology) Kognitif (cognitions) Tingkahlaku (behaviours) Emosi (emotion) Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 49 .3.

JPA 50 50 . membentuk teori sendiri setelah mengalami masalah dengan Psikoanalisis.Tingkah Laku Kognitif Albert Ellis (1913(1913Dilahirkan di Pittsburgh dan dibesarkan di New York. Bahagian Pengurusan Psikologi.

RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •Albert Ellis – Albert “Proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima. JPA 51 . Kaunseling individu menolong klien berfikir dan bertindak dalam bentuk rasional” Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 52 . Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu penting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia melihat diri sendiri Bahagian Pengurusan Psikologi.Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.

Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional. JPA 53 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada klien. Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka.

I am either good or bad. Bahagian Pengurusan Psikologi. I must be immortal. I must be loved or cared for. I must have everything that I want. Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. JPA 54 . Contoh pemikiran tak rasional: I am special or I am damned.Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. I must prove myself.

JPA 55 . berperanan dan bertingkah laku secara serentak Bahagian Pengurusan Psikologi.•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada. yang didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap yang tidak rasional) •Manusia cenderung untuk melihat. berfikir.

JPA 56 . emosi dan tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai yang ada pada mereka • Manusia tak sempurna – boleh buat kesilapan • Berupaya ubah proses kognitif .

Bahagian Pengurusan Psikologi. obsessive compulsive disorders. JPA 57 . depression.Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif. eating disorders anger. parenting failures. -Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir untuk menjadi rasional -Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah klinikal seperti anxiety. marital difficulties. dll. afektif dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan klien. personality disorders.

” – Automatic discounting Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 58 .Over-generalisation Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif dan mengenepikan yang positif. “ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik dengan semua orang.CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya..

mungkin Mereka mereka mengata pakaian saya nampak – Personalisation Bahagian Pengurusan Psikologi.CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu. JPA 59 .

JPA Merasa Bersemangat 60 .REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A (kejadian) B (kepercayaan tidak rasional) C (emosi terhasil) Gagal dalam ujian Aku Bodoh D (perubahan Kepercayaan Melalui kaunseling) E (perubahan emosi) Kecewa/sedih F (Perubahan Tingkah Laku) Saya harus berusaha lagi Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA .PROSES REBT C A B Sistem kepercayaan yang tidak rasional atau salah maka Kaunselor perlu D E Akibat sedih Peristiwa dan kecewa yang bukan kerana berlaku tetapi kerana Membetulkan Kesan emosi pemikiran tidak yang lega rasional dan tenang sehingga wujud sistem kepercayaan baru dan ini akan menyebabkan perubahan Ambil lain kali dan bukan bermakna tiada masa hadapan Lega dan memandang hidup dengan lebih luas dan bermakna 61 Sedih Dan Kecewa Gagal dalam Tiada masa PTK hadapan Bahagian Pengurusan Psikologi.

PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika ingin berjaya. APA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL YANG LAIN BAGAIMANA UNTUK MERASIONALKAN PEMIKIRAN TERSEBUT Bahagian Pengurusan Psikologi. •Tingkah laku salah mesti dihukum •Kekecewaan dan lain-lain ditentukan oleh faktor luaran • Perasaan ditentukan oleh persepsi dan pandangan kita sendiri bukan orang lain. JPA 62 .

JPA 63 .Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

gov.interactive. JPA 64 .“Experience without theory is blind.my Tel :03 – 8316 4391 www.my/psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi. Terima Kasih Email.jpa. but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant Sekian.o.gov.siewfen@jpa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful