Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK

)

Pengenalan Teori Kaunseling
Oon Siew Fen Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

1

KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling Teori-Teori Kaunseling Rumusan

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

2

Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan • Teori Kaunseling membicarakan tentang manusia mengubah tingkah laku yang juga meliputi teori pembelajaran dan teori keperibadian.

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

3

Merancang intervensi dan pelan rawatan 4. Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis 3. Menilai hasil daripada proses kaunseling Bahagian Pengurusan Psikologi.Faedah kaunselor memahami teori 1. Mengenalpasti setiap masalah klien. JPA 4 ./ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepada sesuatu tingkah laku 2.

Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.Faedah klien memahami teori 1. Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusan penilaian/ diagnosis yang dikemukakan 4. Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan keperluan rawatan kaunseling 3. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2. JPA 5 .

JPA 6 .Teori-teori Kaunseling dan genitalia Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 7 .Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) 3 Pendekatan teori yang utama dalam proses kaunseling Pendekatan Humanistik (Humanistic) Pendekatan Kognitif-Tingkah Laku (Cognitive-behavioral) Bahagian Pengurusan Psikologi.

1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961) c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

8

2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

9

3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku

a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)

b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )

Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA

10

JPA 11 .• Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- 1. Pendekatan Psikodinamik “Manusia adalah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari (unconscious dynamic forces)” dan “Pengalaman-pengalaman awal kehidupan” ***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia Bahagian Pengurusan Psikologi.

Sebelum Perang Dunia ke 2. Kemudian. JPA 12 . Bahagian Pengurusan Psikologi. Moravia. berhijrah ke England. berpindah ke Vienna.TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) Dilahirkan di Freiberg.

JPA 13 . penentu utama tingkahlaku Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh perkembangan peringkat kanak-kanak Bahagian Pengurusan Psikologi.Andaian. • • • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar Dorongan kejantinaan.

2.• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1. JPA 14 . 3. Sedar Di bawah Sedar Tidak Sedar Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. *** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious) • • Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 15 . Tidak Sedar Individu yang memang tidak menyedari lansung apa yang berlaku. Di BawahSedar Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku.

Id. Konflik ini berlaku antara 3 komponen personaliti: 1. Membentuk Struktur personaliti yang mengambarkan konflik berlaku. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti) 3.Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. (naluri semulajadi) 2. JPA 16 . Superego (nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang itu) Bahagian Pengurusan Psikologi.

Egonya pula cuba menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan dan murung.Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara perasaan marah/benci terhadap ibu bapa dan superegonya yang mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya disayangi dan dihormati. JPA 17 . Bahagian Pengurusan Psikologi.

Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1. Tahap Latency (6-12 Tahun) 5. Tahap Genital (12-18 Tahun) Bahagian Pengurusan Psikologi. Tahap Phallic (3-6 Tahun)*** 4. JPA 18 . Tahap Oral (0-18 Bulan) 2. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) 3.

Tahap Oral (0-18 Bulan) (0Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian mulut. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 19 . Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun) BulanFokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian ‘anus’/dubur.

pada tahap ini.Tahap Phallic (3-6 Tahun) (3Fokus untuk mendapatkan keseronokan berpusat pada bahagian genitalia/ pembiakan. Tahap Latency (6-12 Tahun) (6Menurut Freud. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 20 . tumpuan diberikan kepada aktiviti pembelajaran yang selalunya tiada kaitan dengan seks.

JPA 21 . kanakPada tahap ini keinginan seks akan timbul dan Individu akan berusaha untuk memenuhi Kehendak tersebut dengan apa jua cara.Tahap Genital (12-18 Tahun) (12Bermula apabila kanak-kanak akil baligh. Bahagian Pengurusan Psikologi.

Mekanisme Bela Diri Di antara cara perlindungan yang sering digunakan ialah: 1. JPA 22 . Projection 4. Denial 3. Regression 5. Rationalization 6. Repression 2. Reaction Formation Bahagian Pengurusan Psikologi.Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM.

3. 2. Projeksi – Keadaan individu yang akan melemparkan keluar nafsu atau kehendakkehendak kepada objek atau orang lain. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada sekarang. Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. Bahagian Pengurusan Psikologi.1. 4. ia hanya akan menafikan kewujudan masalah tersebut. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi masalah ataupun yang menyakitkan. JPA 23 .

dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya. Rationalization .Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau supresi). atau yang baik adalah yang buruk. JPA 24 . Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu. Reaction Formation . Bahagian Pengurusan Psikologi. 6. Rasionalisasi juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah baik.5.Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk.

Bahagian Pengurusan Psikologi. Freud juga percaya yang setiap individu perlu melalui CATHARSIS di mana mereka berpeluang untuk meluahkan perasaan yang terpendam.Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu. Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan cara untuk manusia mengetahui apa yang ada dalam minda di paras tanpa sedar. JPA 25 .

Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. 2. 5. membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan. free association.transference dan sebagainya. JPA . Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi. Membantu klien meluahkan perasaan. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku. 3. 4. 26 Bahagian Pengurusan Psikologi. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. 6. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi.

Bahagian Pengurusan Psikologi. • Membantu klien meredakan tekanan • Melupakan pengalaman atau peristiwa pahit masa lampau.Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar. JPA 27 .

• Tidak sesuai untuk ramai klien. • Terlalu menekankan masalah dalaman. JPA 28 . Bahagian Pengurusan Psikologi.Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama.

Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai nirwana kendiri (People possess dignity and worth and have tendencies toward self-actualization) Bahagian Pengurusan Psikologi.2. JPA 29 .

Sebelum mendalami bidang Psikologi. Bahagian Pengurusan Psikologi. Rogers merupakan pelajar di bidang ugama. Illanois. Dari keluarga yang kuat agama. JPA 30 30 .Humanistik Carl Rogers (1902(1902-1987) Dilahirkan di Oak Park.

TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Klien tentukan arah dirinya •Manusia. pakar kepada masalah dirinya sendiri •Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 31 .

galakan baik. berubah ke arah positif • Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 32 .Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain •Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik •Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal perkembangan dirinya •Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien •Bantu klien.

memilih nilai dan matlamat serta membuat keputusan dirinya sendiri.Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri. bebas serta menjadi seorang yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu wujud. • Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah hidupnya. Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 33 . harus dihormati dan disanjung • Setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya • Boleh bertanggungjawab.

” Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 34 . “ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri. dan penilaiannya sendiri mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya. orang lain.PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan persepsi • Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri ideal.

JPA 35 . Bahagian Pengurusan Psikologi. • Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu mengalami neurotik.• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. • Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “ juga boleh menyebabkan individu bermasalah.

” Bahagian Pengurusan Psikologi. si anak “mesti”. JPA 36 .Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga. “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada perbincangan.

Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman. maka wujudlah keadaan tidak kongruen. JPA 37 . Sebaliknya. IDEAL SELF REAL SELF PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN) Bahagian Pengurusan Psikologi. bila terdapat banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri dengan pengalaman. maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen (selaras).

JPA 38 . Kongruen (Selaras) congruence Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”.Pendekatan Person-Centered Approach. Penerimaan Tanpa Syarat unconditional positive regard 3. selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:1. Bahagian Pengurusan Psikologi. merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien ClientCentered. 2. Empati empathy.

GENUINENESS. • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling. kesannya klien akan berubah dan berkembang dengan keadaan yang konstruktif. JPA 39 . Bahagian Pengurusan Psikologi. OR CONGRUENCE. • Kaunselor bersikap terbuka terhadap perasaan dan sikap. klien boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan kaunseling. • Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien. • Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan sebarang perkara terhadap Kaunselor. REALNESS.

marah. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab tertentu. takut. • Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga keadaan sama ada keliru. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa sahaja keadaan klien pada ketika itu. sayang atau bangga.UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. JPA 40 . keadaan terapeutik akan berlaku.

ia disampaikan semula melalui kaedah komunikasi kepada klien. sensitif. JPA 41 . • Empati merupakan kombinasi sifat mendengar dengan aktif dan memahami. Bahagian Pengurusan Psikologi.EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang dialami oleh klien.

mengalami realiti yang sebenar dan menyesuaikan dengan struktur kendirinya. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Klien perlu sedia menerima. merasai.PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting. • Tiada proses terapi yang tertentu • Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri individu. JPA 42 .

Bahagian Pengurusan Psikologi. • Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya sendiri. JPA 43 .• Yakin pada diri sendiri. • Bersedia untuk berkembang dengan membuat ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain. mampu mengawal serta mengarah hidupnya. sedia menerima.

JPA 44 . • Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya menjadikan dia seperti cermin yang akan membantu klien melihat dirinya. galakkan klien berasa bebas untuk meneroka dan mengalami halangan hidup. • Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan tertentu. • Anggap klien sama taraf dengan dirinya.PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang sesuai. Bahagian Pengurusan Psikologi.

• Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman. • Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi kebimbangan. • Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur yang dimilikinya. Bahagian Pengurusan Psikologi.PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya. JPA 45 .

Perasaan dan pengalamannya tersekat. v. ii. JPA i. Tidak yakin dengan diri sendiri. Bahagian Pengurusan Psikologi. iii. Ia tidak bersedia untuk membincangkan perasaan-perasaan mendalam mengenai dirinya.• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: Kepercayaan dan sikap yang rigid. Takut bermesra vi. Ia terpisah dari perasaan yang tulen. iv. 46 .

Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut. • Wujud kesedaran untuk menerima dan mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam struktur kendirinya. • Kenal perasaan positif dan negatif. rasa risau. sedia menerima realiti.rasa bersalah dan lain-lain. dan herot-berot. • Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri. Bahagian Pengurusan Psikologi. • Lebih bersikap terbuka. • Klien tidak merasa tersekat. JPA 47 . kurang menekankan perkara lampau.

keikhlasan dan ketulenan. . Bahagian Pengurusan Psikologi. penilaian. • Penerimaan tanpa syarat.Tanpa prasangka. JPA 48 . • Kefahaman berempati dengan tepat.Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang positif atau negatif.Mengalami apa yang dirasakan oleh klien dari segi perasaan dan persepsi.Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan. . . • Kejujuran.

JPA 49 . Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling berinteraksi: Fisiologi (physiology) Kognitif (cognitions) Tingkahlaku (behaviours) Emosi (emotion) Bahagian Pengurusan Psikologi.3.

JPA 50 50 .Tingkah Laku Kognitif Albert Ellis (1913(1913Dilahirkan di Pittsburgh dan dibesarkan di New York. membentuk teori sendiri setelah mengalami masalah dengan Psikoanalisis. Bahagian Pengurusan Psikologi.

JPA 51 . Kaunseling individu menolong klien berfikir dan bertindak dalam bentuk rasional” Bahagian Pengurusan Psikologi.RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •Albert Ellis – Albert “Proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima.

Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu penting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia melihat diri sendiri Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 52 .Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.

Bahagian Pengurusan Psikologi.Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional. Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka. Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada klien. JPA 53 .

I must be immortal. Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. I am either good or bad. I must have everything that I want.Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. JPA 54 . Contoh pemikiran tak rasional: I am special or I am damned. I must prove myself. Bahagian Pengurusan Psikologi. I must be loved or cared for.

•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada. berperanan dan bertingkah laku secara serentak Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 55 . yang didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap yang tidak rasional) •Manusia cenderung untuk melihat. berfikir.

• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai yang ada pada mereka • Manusia tak sempurna – boleh buat kesilapan • Berupaya ubah proses kognitif . JPA 56 . emosi dan tingkah laku Bahagian Pengurusan Psikologi.

dll. JPA 57 . -Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir untuk menjadi rasional -Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah klinikal seperti anxiety. eating disorders anger. marital difficulties. Bahagian Pengurusan Psikologi. personality disorders. obsessive compulsive disorders. afektif dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan klien.Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif. depression. parenting failures.

CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya..” – Automatic discounting Bahagian Pengurusan Psikologi.Over-generalisation Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif dan mengenepikan yang positif. “ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik dengan semua orang. JPA 58 .

mungkin Mereka mereka mengata pakaian saya nampak – Personalisation Bahagian Pengurusan Psikologi.CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu. JPA 59 .

REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A (kejadian) B (kepercayaan tidak rasional) C (emosi terhasil) Gagal dalam ujian Aku Bodoh D (perubahan Kepercayaan Melalui kaunseling) E (perubahan emosi) Kecewa/sedih F (Perubahan Tingkah Laku) Saya harus berusaha lagi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA Merasa Bersemangat 60 .

PROSES REBT C A B Sistem kepercayaan yang tidak rasional atau salah maka Kaunselor perlu D E Akibat sedih Peristiwa dan kecewa yang bukan kerana berlaku tetapi kerana Membetulkan Kesan emosi pemikiran tidak yang lega rasional dan tenang sehingga wujud sistem kepercayaan baru dan ini akan menyebabkan perubahan Ambil lain kali dan bukan bermakna tiada masa hadapan Lega dan memandang hidup dengan lebih luas dan bermakna 61 Sedih Dan Kecewa Gagal dalam Tiada masa PTK hadapan Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA .

•Tingkah laku salah mesti dihukum •Kekecewaan dan lain-lain ditentukan oleh faktor luaran • Perasaan ditentukan oleh persepsi dan pandangan kita sendiri bukan orang lain. JPA 62 . APA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL YANG LAIN BAGAIMANA UNTUK MERASIONALKAN PEMIKIRAN TERSEBUT Bahagian Pengurusan Psikologi.PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika ingin berjaya.

Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi. JPA 63 .

my Tel :03 – 8316 4391 www.gov. but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant Sekian.my/psikologi Bahagian Pengurusan Psikologi.jpa.siewfen@jpa.interactive.o. Terima Kasih Email. JPA 64 .“Experience without theory is blind.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful