P. 1
Dasar_Kebudayaan_Kebangsaan-Modul[1]

Dasar_Kebudayaan_Kebangsaan-Modul[1]

|Views: 390|Likes:
Published by Mas Nani

More info:

Published by: Mas Nani on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Pengenalan
Satu perkara yang boleh dibanggakan tentang Malaysia ialah kepelbagaian rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai latar belakang bangsa, agama dan budaya. Citra penduduk Malaysia ini terbentuk kesan daripada penjajahan British suatu ketika dahulu. Setelah tamatnya penjajahan British di Tanah Melayu, Bangsa Melayu telah bertolak-ansur dengan membenarkan bangsa Cina dan India yang ketika itu dibawa masuk oleh pihak British atas urusan ekonomi dan kerahan tenaga kerja untuk terus tinggal di Tanah Melayu dan diiktiraf kerakyatannya. Inilah yang disebut-sebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial merujuk kepada perjanjian antara kaum Melayu dan kaum Cina dan India untuk membentuk satu Negara yang berbilang kaum.

Terdapat empat elemen penting dalam kontrak sosial yang kemudiannya termaktub kemas di dalam perlembagaan Malaysia. Pertama, kedudukan Raja-raja Melayu. Kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan,. Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Keempat dan yang terakhir ialah hak istimewa Melayu dan Bumiputera. Keempatempat elemen ini berfungsi untuk memelihara kedudukan bangsa Melayu sebagai penduduk asal Tanah Melayu dan ini telah diterima dan dipersetujui oleh bangsa-bangsa lain yang terlibat dalam kontrak sosial itu.

Empat elemen ini kemudiannya telah dijelmakan dalam bentuk dasar-dasar Negara iaitu Dasar Bahasa Kebangsaan (DBK), Dasar Ekonomi Baharu (DEB) dan Dasar Kebudayan Kebangsaan (DKK).Malangnya, kebelakangan ini, ketiga-tiga dasar ini telah dipersoal oleh kaum-kaum lain atas alasan ketidak-relevannya pada masa kini. Pertukaran bahasa Melayu
1

kepada bahasa Malaysia, cubaan penghapusan DEB, isu biasiswa dan pelbagai lagi telah mewarnai realiti semasa rakyat Malaysia. Tindakan-tindakan ini telah mencabar ketuanan Melayu Islam yang merupakan penduduk asal Negara ini. Bibit-bibit perpecahan kaum mula kelihatan. Demi menjamin perpaduan Negara ini terus utuh, Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) harus diperkasakan perlaksanaannya. DKK telah diputuskan pada tahun 1971 dalam satu Kongres Kebudayaan Kebangsaan.

Latarbelakang
Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus

dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. Perancangan kebudayaan ini bangsa dan

harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan ketahanannegara.

2

Rasional Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah penting bagi sesebuah membangun dan yang mempunyai negara penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Brunei. Singapura. Thailand serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia. mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Dengan yang demikian. penwujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu: (i) Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat merangkumi Kampuchea kawasan Asal Rantau ini Rantau ini yang dan Malaysia. sebagai satu proses yang berterusan. pengenalan. Rantau ini merupakan pusat pemancaran. penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. telah melahirkan proses interaksi. Filipina. pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan 3 Bahasa Melayu sebagai bahasa . Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan. Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau. Indonesia. Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Dasar ini nanti akan dapat menjadi Garis panduan dalam membentuk.

Dengan yang demikian. Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentlngan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. kedudukan geografi.perhubungan antarabangsa (linguafranca). kesenian dan nilainilai keperibadiannya. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam 4 . Dengan itu unsur-unsur budaya Cina. sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. pengalaman sejarah. kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan. Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan pembentukan Kebudayaan dalam Kebangsaan. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup. (iii) Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Kebudayaan bahasa yang serantau ini digambarkan oleh bahasa Melayu - persamaan-persamaan di bidang berasaskan keluarga Austronesia. (ii) Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik. penyesuaian secara berterusan. India Arab. kekayaan alam.

Objektif Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah stabil dan bersatupadu. Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. dan (iii) Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Dengan yang penting untuk mewujudkan sebuah negara yang demikian usaha-usaha pembentukan Kebudayaan untuk mencapai tiga objektif penting iaitu: Kebangsaan Malaysia adalah bertujuan (i) Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui Kebudayaan. (ii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan. 5 . di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini.pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara.

pemeliharaan dan pembangunankebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. (iii) Mewujudkan komunikasi yang berkesan kearah kesedaran dan nasionalisme Malaysia. Kerajaan-kerajaan Negeri. kebangsaan. pengembangan dan perhubungan budaya. (iv) Memenuhi keperluan sosiobudaya. pembangunan. Mereka termasuklah Kementerian- kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan Pusat. kenegaraan Di samping Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan. badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan. (ii) Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat.Strategi dan Pelaksanaan Objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut: (i) Pemulihan. pendidikan.Peranan Kementerian 6 . mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. dan (v) Meninggikan taraf dan mutu kesenian.

7 . Antara lain Kementerian ini menguruskan penyelidikan. Majlis Kebudayaan Negeri. persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urusetia perhubungan kebudayaan antarabangsa. Kerajaan-kerajaan Negeri dan badan-badan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. Peranan pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan-badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masingmasing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek-projek kebudayaan. khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa. pembangunan dan penggalakan. pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan.Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting. Peranan Kementerian/Jabatan. Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan.

Kerajaan dikehendaki oleh undang-undang untuk menyediakan guru bahasa Cina atau Tamil sekiranya ibu-bapa kepada 15 atau lebih orang pelajar Cina dan India meminta kelas-kelas bahasa ibunda. Perlu diingat bahawa di dalam pembentukan dan pewujudan satu Kebudayaan Kebangsaan. proses penyerapan dan penerimaannya menambil masa yang lama. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini. guru-guru dan buku-buku dalam bahasa Tionghua dan Tamil. Secara ringkas bolehlah dikatakan identiti negara Malaysia telah dapat diwujudkan secara beransur-ansur.Pencapaian dan Masalah dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat dasar ini. Kerajaan Malaysia menyediakan pendidikan asas percuma selama 6 tahun yang melibatkan sekolah-sekolah. Misalnya. Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif dasar telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. meskipun masih lagi baru usianya (iaitu sejak penerimaan prinsip asas gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971) namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telahpun dilaksanakan. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan kebelakangan ini. Walau bagaimanapun. melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. Di peringkat menengah pula. Di peringkat pengajian tinggi pula kerajaan telah lama menubuhkan jabatan-jabatan 8 . Identiti kewarganegaraan dan seni budaya Malaysia juga sejak didapati di dalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan sama ada di peringkat rasmi atau tidak rasmi. ada kalangan yang mempersoalkan sejauh mana unsur-unsur kebudayaan lain telah diterapkan dalam proses penwujudan Kebudayaan Kebangsaan itu. Sebenarnya persoalan ini tidak harus ditimbulkan.

pengajian Cina dan Tamil di Universiti Malaya. kepakaran dan kecekapan pengurusan yang mengendali dan melaksanakan dasar ini. Tidak ketinggalan juga Tahun Baru Cina. perbandaran. Sokongan secara langsung atau tidak program dan aktiviti-aktiviti dasar ini. Deepavali. langsung oleh semua adalah penting bagi kejayaan 9 . penamaan dan perancangan taman-taman perumahan. Antara kelemahan-kelemahan berpunca daripada kebelakangan ini adalah perkembangan sosioekonomi yang pesat di dalam suasana perhubungan luar secara terbuka dan tidak terhad. Perkara ini jelas kelihatan di dalam pencemaran bahasa yang tidak terkawal. Namun demikian ukuran secara terperinci terhadap pencapaian dan kekesanan pelaksanaan dasar ini adalah sukar dibuat memandangkan bahawa pembentukan sesuatu budaya negara bukanlah dapat diusahakan dalam satu atau pencapaian dan masalah yang wujud dua dekad. Kejayaan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini adalah bergantung kepada peruntukan kewangan. Program-program dalam bahasa Cina dan Tamil kerap disiarkan oleh Radio dan Televisyen Malaysia. kemasukan unsur-unsur seni dan muzik luar yang tidak ada kaitan langsung dengan seni budaya asal rantau ini. seni bina yang tidak sepenuhnya mencerminkan identiti Malaysia. hari Wesak dan Krismas telah diisytiharkan sebagai hari kelepasan am.

konsep yang lebih jelas dan usaha yang lebih tersusun belum lagi kelihatan. Tanah Melayu waktu itu baru saja merdeka.Permasalahan Dan Isu-Isu Kebudayaan Kebangsaan Perbincangan mengenai isu kebudayaan kebangsaan kini telah mencapai usia hampir setengah abad. Ketika kongres diadakan pemuka dan peserta kongres adalah rata-ratanya terdiri daripada orang Melayu.Li Chuan Siu. Kedah dan Singapura telah pun bermuafakat untuk ³menyiasat´ soal kebudayaan Melayu dan ³mencari teras kebudayaan Kebangsaan´. Selangor. Tunku Abdul Rahman. hal ini dapat difahami jika kita mengingat bahawa pada ketika itu semangat kebangsaan Melayu berada pada zaman pasangnya. pernah menyatakan di Dewan Rakyat tentang betapa tepatnya kebudayaan Melayu dijadikan teras kebudayaan kebangsaan. Hanyalah setelah meledaknya peristiwa 13 Mei 1969 baru persoalan kebudayaan kebangsaan dibahaskan semula dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan 10 . ³selepas kongres itu tidak pernah ada khabar ceritanya´. (1967). 251-252. Tetapi seperti yang diungkapkan oleh Drs.) Sekalipun dalam tahun 1960 Perdana Menteri. masyarakat bukan Melayu tidak berminat membicarakan isu-isu pembinaan nasional yang baru dilahirkan. Dalam kongres itu telah dibuat beberapa rumusan yang pada dasarnya memutuskan bahawa teras kebudayaan kebangsaan di Persekutuan Tanah Melayu seharusnyalah kebudayaan Melayu. seingat saya. Li Chuan Siu. pada zaman itu. dan beberapa bulan sebelum kongres diadakan para pemimpin pertubuhan-pertubuhan Melayu dari negeri Melaka. Kali pertama isu kebudayaan kebangsaan dibahaskan ialah pada Kongres Kebudayaan Melayu pertama. (Lihat Drs. yang diadakan di Melaka. Negeri Sembilan. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara. Ikhtisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Moden. Lagi pula. pada 30 Disember 1957 hingga 2 Januari 1958. hal.

yang diadakan di Universiti Malaya pada 16 ± 20 Ogos 1971. Sepuluh tahun selepas dasar itu diumumkan. Respons parti-parti politik Cina amatlah jelas. khasnya hubungan Melayu-Cina. terguballah Dasar Kebudayaan Negara.´3 MCA juga menegaskan agar multiculturalism dan interculturalism diberi keutamaan. Yang paling lantang menyuarakan bangkangan terhadap usaha menjadikan kebudayaan Melayu sebagai teras kebudayaan kebangsaan ialah MCA. juga menyatakan: A policy as important as the µNational Culture¶ needs to be deliberately formulated only after due democratic consultations with all the ethnic communities that make up Malaysia« 11 . seorang aktivis yang mempunyai kaitan akrab dengan pergerakan Dong Jiao Zhong yang gigih memperjuangkan bentuk masyarakat Malaysia yang bersendikan multilingualism dan multiculturalism. menyatakan bahawa usaha dan langkahlangkah pelaksanaannya akan ditinjau kembali bagi mendapatkan feedback dari semua pihak. Datuk Mokhtar Hashim. seterusnya. namun isu ini masih elusif dan setiap perbincangan mengenainya mendatangkan dampak politik yang negatif dari segi hubungan ras. Parti Gerakan Malaysia yang juga mendukung multiculturalism sebagai cirri kebudayaan Malaysia juga menyanggah upaya menjadikan kebudayaan Melayu sebagai asas kebudayaan kebangsaan. Seminar demi seminar. Selain itu. Kini tempoh sekitar tiga puluh lima tahun telah berlalu sejak dasar itu dihebahkan. selepas itu. Kua Kia Soong. Parti itu menuntut agar sebarang garis panduan rasmi yang diambil kerajaan bagi pembangunan kebudayaan ³hendaklah berupa hasil rundingan dan perbincangan umum di kalangan pelbagai kaum. wacana demi wacana telah dijadikan forum untuk membahaskan persoalan kebudayaan kebangsaan. Menteri Kebudayaan Sukan dan Belia waktu itu.

Kelemahan dari segi penghayatan suatu sejarah yang dapat dikongsi bersama pada period itu walau bagaimanapun telah menimbulkan usaha sama yang pragmatis untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. tidak mungkin kemerdekaan dapat diserahkan. pada tahun yang sama Dato¶ Onn. Pendirian yang sama juga diambil oleh Tunku Abdul Rahman sebagai pengganti Dato¶ Onn untuk memimpin UMNO. Memang sejak dasawarsa terakhir sebelum Jepun menduduki negara ini persaingan dan rasa cemburu antara orang Cina dan Melayu telah pun muncul dan ini berlanjutan sampai tempoh selepas tamatnya Perang Dunia Kedua yang menyaksikan pergaduhan Melayu-Cina di beberapa tempat di Semenanjung Malaysia sebaik sahaja Jepun menyerah kalah. jelas merupakan pandangan dasar komuniti Cina amnya di negara ini yang secara konsisten menafikan kedudukan orang Melayu sebagai bangsa peribumi yang hakiki di negara ini. Apabila gagal memujuk orang Melayu. Dan sememangnya menjadi syarat Inggeris kepada pemimpin politik orang Melayu bahawa tanpa wujudnya kerjasama antara kaum (yang bererti bahawa jika orang Melayu tidak mahu menerima hak-hak politik orang bukan Melayu). Pandangan ini. iaitu menjalin kerjasama 12 .Pada umumnya orang Cina menganggap pelaksanaan tiga prinsip asas bagi pembentukan Kebudayaan Kebangsaan lebih mencerminkan ³Malay-centrism´ atau nasionalisme Melayu. jika dilihat dari sudut sejarah. telah mendirikan Independence of Malaya Party. yang seolah-olah yakin dengan prinsip menjadikan Malaya negara yang mengamalkan politik berbilang kaum. Faktor ini jugalah yang mendorong Dato¶ Onn bin Jaafar dalam tahun 1951 untuk mengajak orang Melayu supaya membenarkan penduduk bukan Melayu menganggotai UMNO. yang membawa semangat berbilang kaum. tetapi tetap hendak menjadikan ³orang Melayu sebagai teras kepada pohon kayu negara Malaya dan bukan kulitnya´. Tahun-tahun lima puluhan pula telah menajamkan lagi persaingan ini.

Sesungguhnya. dan menghapuskan rang undang-undang pendaftaran perniagaan yang mewajibkan sebarang perniagaan didaftarkan. dari segi upaya pembinaan nasion. Tetapi sayangnya dalam ketaksuban untuk mendaulatkan kedudukan bahasa kebangsaan itu orang Melayu lupa tentang peri pentingnya mengimbangi hasrat luhur mereka 13 . sejarah semasa Malaysia menampakkan persaingan. kedudukan raja-raja dan kerakyatan sebagai tabu untuk diungkit oleh manamana pihak. politik. Tulisan-tulisan mengenai rusuhan kaum 13 Mei 1969 amat kurang memberikan perhatian kepada faktor bahasa dan budaya sebagai salah satu punca pencetusnya. apabila kerajaan memutuskan untuk menjadikan isu bahasa kebangsaan. Kendatipun demikian. melobi agar undang-undang imigresen (pelarangan) 1952 dikendurkan untuk membolehkan orang asing masuk ke Tanah Melayu dengan lebih mudah.dengan MCA untuk menubuhkan gabungan UMNO-MCA bagi menghadapi pilihanraya majlis perbandaran Kuala Lumpur dalam bulan Februari 1952 sekalipun Tunku menekankan bahawa Persekutuan Tanah Melayu adalah negeri orang Melayu. yang kemudiannya menjadi pertandingan (contestation) antara Melayu dengan Cina dalam berbagai bidang. sekalipun ia tidak sedikit menyumbang kepada rasa tidak puas hati masyarakat Melayu dewasa itu selain faktor-faktor ekonomi dan politik. Tetapi setelah bergerak di dalam IMP ternyata Dato¶ Onn kecewa terhadap usaha-usaha orang Cina untuk memperalatkan kedudukannya sebagai Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri di dalam Majlis Perundangan Persekutuan bagi mendapatkan hak-hak kerakyatan yang lebih longgar. Semua ini menunjukkan betapa sulitnya orang Melayu mempercayai orang Cina pada zaman itu. kelihatan sedikit perubahan dari segi pelaksanaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang sebelum itu tidak didukung atau disokong oleh semua kaum di negara ini. bahasa dan kebudayaan dan ekonomi. terutamanya.

bahkan meminggirkan. Pada masa sekarang inipun. Penampilan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak begitu dihiraukan lagi bukan sahaja oleh sebilangan besar rakyat bukan Melayu tetapi juga oleh elit Melayu sendiri. Kealpaan ini walau bagaimanapun telah dikejutkan oleh Tun Dr. Memang orang bukan Melayu secara umumnya menyokong penggunaan bahasa Melayu tetapi hanya sebagai bahasa pasar dan bukan bahasa intelektual atau bahasa utama yang dapat mengungkapkan idea yang bernas dan komunikasi yang berkesan. bahasa kebangsaan yang baru kira-kira dua dasawarsa sahaja diberi nyawa yang segar. Mesyuarat-mesyuarat yang dikendalikan oleh golongan birokrat kerajaan. sesiapa yang biasa membimbing pelajar dalam penulisan latihan ilmiah atau tesis ataupun seseorang pensyarah yang menjadi pemeriksa luar untuk sesebuah tesis atau menjadi pembaca luar untuk sebuah karya yang hendak diterbitkan akan. Mahathir bin Mohamad pada saat-saat penghujung Dasar Ekonomi Baru apabila secara melulu bahasa Inggeris diangkat martabatnya dan dibiarkan menggeser. orang-orang politik (termasuk yang dari parti pemerintah). pada keseluruhannya. ada juga ibu bapa Melayu dari kalangan kelas menengah yang cuba bertutur sepatah-sepatah dalam bahasa Inggeris kepada anaknya yang masih berusia satu atau dua tahun. Di universiti. Kononnya nak membolehkan anaknya terbiasa dengan bahasa Inggeris. menemui penggunaan bahasa Melayu yang jelek yang tidak mencerminkan kemampuan penggunanya 14 .dengan aspek pragmatis dalam menguasai bahasa Inggeris untuk kepentingan jangka panjang. Golongan elit Melayu sendiri yang seperti burung bayan pun hilang pedoman. golongan korporat dan juga orang akademik merasa janggal untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Padahnya ialah penghormatan terhadap bahasa Melayu pun menurun.

Seperti yang dirumuskan oleh Lim Kit Siang. keperluan mengatasi masalah tertentu juga mendorong setengah-setengah orang Melayu untuk menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah Cina.menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Hal-hal yang sedang berlaku dalam masyarakat Malaysia kini terutama kedudukan bahasa kebangsaan yang tidak bermaya tentunya 15 . Bahkan. kebudayaan dan agama mereka´. Dan penguasaan bahasa Mandarin juga dianggap dapat membantu seseorang di bidang pekerjaan. Ciri-ciri multilingualism ini pada akhirnya akan membentuk kebudayaan yang bersifat multiculturalism. Sebagai alternatifnya. ada anggapan bahawa mutu pendidikan di sekolah Cina lebih baik daripada sekolah kebangsaan. Benar atau tidak. Istilah ini dianggap akan merangkul jaminan kedudukan kebudayaan dan bahasa serta pendidikan Cina yang integral di dalam µidentiti kebangsaan Malaysia¶. Mengapakah kualiti bahasa Melayu dewasa ini penting dibicarakan? Tidak lain kerana bahasa Melayu itulah yang boleh menjadi bahasa pengungkapan kebudayaan kebangsaan seandainya rakyat Malaysia masih merasakan kebudayaan kebangsaan itu perlu. mereka secara halus menyokong pemakaian bahasa Inggeris dan menggalakkan pembelajaran bahasa Mandarin . Di pihak orang Melayu pula mereka pun sedar bahawa tanpa bahasa Inggeris tidak mungkin mereka dapat memacu kemajuan. mereka jelas menolak tiga prinsip asas pembentukan kebudayaan kebangsaan. Kini wajar ditanyakan: apakah kebudayaan kebangsaan itu relevan dalam sebuah masyarakat berbilang kaum? Berdasarkan pandangan-pandangan orang bukan-Melayu (khasnya Cina) di Malaysia yang dapat diikuti. pendidikan bahasa ibunda. ekonomi dan pendidikan dan pengiktirafan dan penghormatan terhadap bahasa. hak kewarganegaraan mereka dari segi politik. ³ politik orang Cina zaman pasca-merdeka Malaysia adalah terutamanya politik identiti kebangsaan dalam proses pembinaan nasion Malaysia.

membuat kita berfikir apakah tidak mungkin suatu masa yang terdekat nanti akan lahir sebuah kebudayaan Malaysia yang lebih bersifat multicultural? Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan lebih daripada tiga puluh tahun dahulu tidak pernah menyangka fenomena dunia yang bernama globalisasi akan mencirikan millennium ini. Bagi Malaysia amat jelas perbincangan mengenai kebudayaan kebangsaan menjadi sukar apabila kita menghadapi realiti yang wujud. Apabila misalnya sesebuah saluran tv cuba menyalurkan acara-acara kebudayaan yang dianggap warisan kepada masyarakat negara ini. Oleh yang demikian wajar dipertanyakan: sejauh manakah upaya melestarikan sebuah kebudayaan kebangsaan itu dapat bertahan? Apakah tidak 16 . Taiwan dan Filipina. yang mudah menarik minat rakyat jelata tentunya sangat mencabar bagi kebudayaan warisan Malaysia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan ciri-ciri globalisasi itu sendiri sebagai manifestasi daripada kapitalisme dan imperialisme baru. Dalam konteks kebudayaan kebangsaan tentulah globalisasi amat memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan kebudayaan kebangsaan yang menekankan identiti kebangsaan sesuatu nasion. maka budaya popular kini menjadi ancaman kepada budaya yang menjadi warisan rakyat. menampilkan sifatnya sebagai sebuah industri dan industri bersifat teknologi yang memproduksi hiburan yang bersifat komersial untuk khalayak ramai. Kini globalisasi. Kebudayaan popular atau popular culture yang disebarkan melalui media elektronik khasnya televisyen. sesuatu yang tidak diundang dan tidak difahami muslihat yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kenyataan. Jepun. saingan yang diberikan oleh budaya popular. Dalam konteks globalisasi satu aspek kebudayaan yang menonjol ialah tersebarnya budaya popular yang sebenarnya merupakan ciptaan yang dihasilkan sebagai cultural objects yang ditujukan untuk pasaran. dalam bentuk filem-filem Hollywood atau filem-filem asing bersiri seperti soap opera dari Korea.

Di kampus-kampus universiti. Kesenian dan Warisan pada masa ini untuk memulihara dan melestarikan warisan dan kesenian anak negeri adalah suatu cara menuju ke arah penciptaan identiti budaya negara. sekalipun para pelajar digalakkan tinggal di asrama yang berbilang kaum tetapi dalam pergaulan mereka sehari-hari kecenderungan untuk bergaul dengan kaum masing-masing sangat ketara. Tetapi yang nyata ialah setelah hampir lima puluh tahun negara ini merdeka dari penjajahan. Sebagai sebuah nasion. Tetapi kebudayaan kebangsaan harus 17 .mungkin nilai-nilai baru yang bersumber dari luar itu akan membentuk satu kebudayaan baru yang global sifatnya? Tetapi kita mungkin juga boleh bertanya: apakah akan jadi kepada masyarakat kita seandainya multiculturalism dijadikan wadah pembentukan idetiti kebangsaan kita? Dilemma yang dialami oleh banyak negara apabila berlaku pertembungan antara budaya menunjukkan sekarang ini di setengah-setengah negara Eropah multiculturalism bukan lagi dilihat sebagai pilihan yang bijak. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan. Kerajaan dan masyarakat Belanda misalnya tidak segan silu lagi menolak multiculturalism apabila mereka dihadapi dengan kenyataan bahawa mereka harus berkongsi Negara dan dengan masyarakat Turki dan Arab yang beragama Islam yang mempunyai sistem nilai yang berbeda. bangsa-bangsa yang berada di Malaysia yang kononnya membentuk satu nasion masih sukar untuk bersatu. Polarisasi kaum juga sangat jelas terungkap melalui internet. Sekarang ini pemimpin-pemimpin negara sering melaungkan Malaysia sebagai negara pelbagai budaya yang aman. kita masih mengamalkan sekolah-sekolah yang berasaskan pemisahan kaum. Laungan agar Nederland kembali kepada identity kebangsaan Belanda yang menghendaki agar kebudayaan kebangsaannya diteguhkan demi mewujudkan kohesi sosial semakin mendapat dukungan orang Belanda dari pelbagai lapisan sejak tahun-tahun 1990an.

Apa yang cuba diketengahkan dalam kertas ini ialah argumen bahawa kebudayaan kebangsaan seperti yang dihasratkan. Sikap menanam tebu di bibir oleh golongan elit Melayu dan bukan Melayu terhadap dasar bahasa kebangsaan tidak akan memungkinkan sebuah identiti kebangsaan dilahirkan. khasnya dari kalangan elitnya. Persoalan membentuk kebudayaan kebangsaan juga memerlukan penyertaan dan sumbangan dari masyarakat Melayu dan bukan Melayu. Berkaitan dengan isu ini juga ialah soal kemerosotan kualiti pendidikan di semua peringkat. Tetapi pemerkasaan kedudukan bahasa Melayu tidak bererti bahasa Inggeris tidak dipentingkan langsung.menjangkau lebih daripada mempamerkan budaya warisan dan seni material. Permasalahan kebudayaan kebangsaan juga tidak akan terselesai jika faktor-faktor politik. iaitu berlandaskan kebudayaan Melayu tidak mungkin dapat direalisasaikan jika peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang berwibawa tidak dapat diperkasakan. 18 . ekonomi dan prasangka antara ras tidak diambil kira dan diberikan perhatian. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini barangkali wajar difikirkan dengan serius sama ada perlu atau tidaknya sistem dan dasar pendidikan kebangsaan disemak semula.

isu Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini bukan hanya sekadar dapatkah bahasa Melayu. Tuntutan Bukan Melayu Dengan tentangan dan tuntutan yang tidak putus-putus daripada kaum-kaum lain sebagai warga Malaysia. b. musnahlah Perlembagaan. masyarakat Melayu mesti sepakat dan menerima hakikat yang kita perlu bergerak dan meneruskan kelangsungan Melayu dalam satu sistem yang adaptif supaya dapat berinteraksi dengan persekitarannya bagi mempastikan survival kita. mudah sangat percaya pada apa yang ada daya tarikan intelektual. Isu ini lebih besar daripada sekadar agama. Musnahkan µkontrak sosial¶ ini. dan musnahlah Malaysia. Dan bahasa itu adalah paling menentukan keperibadian bangsa.Isu-isu bahasa dalam pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Bahaya dari Pemikir Melayu Liberal Yang lebih membahayakan kita adalah keliberalan berfikir yang menerima demokrasi itu sebagai kebebasan tanpa sempadan. sudah ada pula Melayu yang mula termakan dengan tunutan-tuntutan ini. Nampaknya memang tiada apa salahnya kita berkata ³menerima sastera dalam bahasa lain sebagai sebahagian 19 . Atas asas berfikir secara intelektual sejagat. Apa yang jelas adalah. dan bangsa yang dicabar. bahasa. dan kebudayaan Melayu Islam menjadi asas Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Bahasa Melayu adalah satu daripada tiga unsur yang dijadikan asas Dasar Kebudayaan Kebangsaan. a. hatta mengingkari µkontrak sosial¶ yang menjadi asas pembentukan Perlembagaan yang kita jadikan kerangka membina Malaysia. Apalah ada pada bahasa? Banyak. Oleh sebab fitrah manusia begitu.

norma-norma. c. gejala anak-anak yang ³menjawab´ ibu bapa bukanlah suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan bahasa ekspresif. maka berdasarkan hipotesis Sapir-Whorf. Tidak dengan acuan Melayu lagi. anak-anak itu akan mewarisi idea-idea induk yang terkandung dalam bahasa Inggeris. Himpunan Memori Bangsa Bahasa Melayu yang kita gunakan sama ada sebagai bahasa harian mahupun sebagai bahasa pendidikan. Kita tidak lagi akan menjadi orang Melayu Malaysia. Oleh kerana bahasa Melayu sudah menyerap idea-idea induk Islam. apa yang kita ungkapkan sebagai ³main-main´ pun akan menjadi sumber kebenaran dan kekuatan bagi yang mencari alasan lagi bagi membuat tuntutan bagi memusnahkan µkontrak sosial¶ bersama. dan akhirnya identiti kita juga akan berubah. Apabila kita menggunakan sebuah bahasa lain sebagai bahasa pengucapan kita. Berdasarkan hipotesis Malik Bennabi pula. bukan idea-idea induk yang terkandung dalam bahasa Melayu lagi. maka himpunan memori bangsa itu tidak dapat dikomunikasi kepada generasi kemudian. nilai-nilai. proses-proses. yang membentuk jati diri kita sebagai satu bangsa. 20 .daripada Sastera Malaysia. maka pengambilan bahasa Inggeris menjadi bahasa ibunda membawa implikasi yang serius. Bahasa asing itu tidak dapat menyalurkan sepenuhnya memori bangsa itu. pengalaman-pengalaman. dan oleh kerana bahasa Inggeris belum menyerap idea-idea induk Islam. adalah wahana bagi membina µhimpunan memori¶ kita sebagai orang Melayu Malaysia. Apabila elit Melayu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengucapan harian mereka di rumah. Himpunan memori itu adalah seluruh konsep-konsep.´ Apabila diwarwarkan pula melalui media awam. Sebagai contoh. mereka akan memahami alam ini dengan acuan Inggeris. namanama.

Sudah sampai masanya kita tidak gentar 21 . Hero mereka bukan Hang Tuah dan rakan-rakannya tetapi Robin Hood dan King Arthur And The Knights Of The Round Table. Maka itulah sebabnya kita mempertahan bahasa Melayu sebagai asas Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Rapunzel. Malim Kundang. Pinochio. Oleh kerana itu. Batu Belah Batu Bertangkup. kita dipanggil kaum yang tidak peka pada kepentingan kaum lain. nilai-nilai yang terkandung dalam cerita kanak-kanak Melayu seperti dalam cerita-serita Si Tanggang. kita dilabel sebagai Malay-centered. Sudah sampai masanya kita tidak emosi dengan label-label ini. Goldilock dan lain-lain. kita dituduh mendeskriminasi puak lain.Konsep-konsep seperti ³derhaka´ dan ³syurga itu di bawah tapak kaki ibu´ hanya terkandung dalam bahasa-bahasa yang sudah menyerap idea-idea induk dalam Islam. Malah kita dituduh menjadi samseng. di buminya sendiri. Pentingnya Membina Sistem Pemanglian dari Masa ke Masa Apabila membuat tuntutan hak asasi bagi orang Melayu. Snow White. Cinderella. Sebaliknya penggunaan bahasa Inggeris tidak memberi peluang kepada kemasukan konsepkonsep itu ke dalam benak individu-individu yang telah membuang bahasa Melayu sebagai bahasa ibundanya. d. Membenarkan bahasa lain diterima sebagai wahana Kebudayaan Kebangsaan akan memusnahkan himpunan memori kita. sebagai yang sudah dipersetujui dalam kontrak sosial antara kaum. Siti Zubaidah juga tidak ada kesempatan memasuki benak mereka. memusnahkan jati diri kita yang dipertahankan dalam Perlembagaan. Tempatnya akan diganti oleh cerita-cerita seperti Little Red Riding Hood. kita dicap sebagai Malay chauvinist. seperti Bahasa Melayu.

Oleh sebab itu kita perlu mengingatkan semula orang Melayu tentang siapa dirinya. dan apa haknya. Bina selalu sistem penangkisan yang diperlukan. Di samping itu kita mengajar generasi baru akan hak asasi mereka. dan perjuangan menegakkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Sudah tiba masanya kita membuat strategi bagi melaksanakan apa yang kita selidik dan fikirkan. Inilah yang dikatakan pemanglian semula.dengan taktik menakut-nakutkan ini. 22 . Agar cendekiawan Melayu tidak mudah termakan dengan alasan liberal yang digunakan oleh kaum lain bagi mengatakan hak asasi mereka tercabar. dan mendapatinya betul.

Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum. 23 . Namun demikian pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat.Penutup Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza.

Dewan Budaya. Dewan Bahasa Dan Pustaka. http://www. Dasar Kebudayaan Kebangsaan : Terabai dan Tersadai. A. A. Dasar-dasar Utama Kerajaan Malaysia.com/doc/Dasar-kebudayaan-kebangsaan 24 . NOORDEEN. 2009 5. 2006 2. 3.S. Mohamad Daud Mohamad. Budaya Melayu dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Disember 2006. Yusof Ismail.scribd.Rujukan 1. Disember 2006. Aziz Deraman. Dewan Budaya. Noor Azam. Perspektif 1969-1979 Edisi Kedua. 4.

LAMPIRAN 25 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->