Seloka Seloka adalah salah satu bentuk puisi Melayu Klasik disamping mantera, bidal, pantun, gurindam, atau

syair. Kata seloka beasal dari bahasa Sansekerta “sloka”. Ada berbagai pengertian seloka. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut: Menurut B. Simorangkir, seloka adalah peribahasa (pepatah) yang diberi sampiran. Lebih lanjut Simorangkir member contoh seloka sebagai berikut Anak Agam menjual sutera Jual di Rengat tengah pekan Jangan digenggam sebagai bara Rasa hangat dilepaskan Sementara menurut Hooykaas, seloka diartikan sebagai pantun yang mengandung kisahan/ibarat dan berisi nasihat. Hooykaas member contoh seloka sebagai berikut; Terkelip api atas gunung Orang memarun sarap balai Maksud hati memeluk gunung Apa daya tangan tak sampai Seloka menurut Amir Hamzah. Amir Hamzah mendefinisikan seloka sebagai pantun yang antara sampiran dan isinya terjadi hubungan arti. Amir Hamzah memberi contoh seloka sebagai berikut Jalan-jalan sepanjang jalan Singgah-menyinggah di pagar orang Pura-pura mencari ayam Ekor mata di mata orang Wikipedia mengartikan seloka sebagai bentuk puisi Melayu Klasik yang berisi pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair, terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. Wikipedia menyajikan contoh seloka sebagai berikut

gurindam. yaitu sebagai pengajaran ataupun panduan bagi anggota masyarakatnya. Fungsi seloka tetap seperti karyakarya sastra Melayu yang lain. Seloka biasanya ditulis dalam dua atau empat baris namun juga terkadang beberapa ditemukan enam baris dengan memakai bentuk pantun atau syair. kejenakaan. Tiap bait terdiri 2 baris panjang Tiap baris terdiri 18 suku kata ( 2x9 suku kata ) Isi bait satu dengan berikutnya saling berhubungan Tidak terikat oleh persajakan Isinya : petuah Baris kedua pada bait terdahulu menjadi baris 1 pada bait berikutnya Baris keempat pada bait terdahulu menjadi baris 3 pada bait berikutnya . Masyarakat Melayu mencipta seloka untuk mencerminkan rasa tidak puas hati mereka terhadap seseorang yang digambarkan melalui seloka. sindiran. Jika terdiri dari dua bait maka akan tersusun menjadi dua kelompok yang masing-masing terdiri dari empat baris dengan masing-masing baris terdiri dari 16 kata. Dalam Sastra Melayu. Lebai Malang. dan lain-lain. seperti Pak Kaduk. khayalan. impian. Secara keseluruhan. teromba atau mantra. atau ejekan. seloka berisi cerita yang benar-benar telah dikenal dalam masyarakat Melayu. talibun (bahasa berirama).contoh seloka 4 baris: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang contoh seloka lebih dari 4 baris: Baik budi emak si Randang Dagang lalu ditanakkan Tiada berkayu rumah diruntuhkan Anak pulang kelaparan Anak dipangku diletakkan Kera dihutan disusui Sedangkan Melayu online hamper senada dengan Wikipedia menjelaskan seloka sebagai bentuk puisi Melayu Klasik yang memuat perumpamaan yang mengandung senda gurau. seloka termasuk dalam jenis puisi bebas. Terkadang rima dapat muncul namun beberapa tanpa ada rima.

Raja dan masyarakatnya hidup dalam lingkungan perjudian. yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indera Sari. Dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Raja. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan ringkasan ceritanya di bawah ini: Cerita Pak Kaduk. Pak Kaduk mempersiapkan pakaian dari kertas dan meminta istrinya untuk menjahit pakaian tersebut. Pak Kaduk dan Mak Siti yang hidup di tepi sungai dalam keadaan miskin. Pak Kaduk pergi ke gelanggang sabung. Pak . sudah ayamnya menang dia harus kehilangan taruhannya yaitu kampungnya. Salah satu kegemaran Raja Indera Sari adalah menyabung ayam Di dalam wilayah ini ada sepasang suami isteri. merupakan cerita yang mengisahkan sepasang suami-istri yang bernama Pak Kaduk dan Mak Siti. Pada suatu hari. Dalam pertandingan tersebut ternyata Biring Si Kunani telah menewaskan Si Jalak.Seloka Pak Kaduk Aduhai malang Pak Kaduk! Ayamnya menang kampung tergadai Ada nasi dicurahkan Awak pulang kebuluran Mudek menongkah surut Hilir menongkah pasang Ada isteri dibunuh Nyaris mati oleh tak makan Masa belayar kematian angin Sudah dilabuh bayu berpuput Ada rumah bertandang duduk Aduhai malang Pak Kaduk Salah satu sindiran di dalam seloka tersebut adalah “Ayamnya menang kampung tergadai. Pak Kaduk tanpa pertimbangan dengan matang mempertaruhkan kampungnya kepada Raja dengan uang sejumlah 50 rial.” Lazimnya jika ayamnya menang maka pemilik ayam akan memperoleh hadiah. Dia begitu yakin dengan ayamnya ini akan memenangkan pertandingan dengan ayam-ayam di istana. Kisah ini terjadi di wilayah negeri Cempaka Sari. Hal ini berbalik dengan apa yang dialami Pak Kaduk. Ia membawa ayamnya yang bernama Biring Si Kunani. ayam Pak Kaduk telah ditukar dengan ayam milik baginda yang bernama Si Jalak. Karena keyakinannya. Pak Kaduk berkeinginan juga untuk ikut menyabung ayam di kerajaan. Setelah bajunya jadi.

5. Pulanglah engkau kepada mata air yang tiada kering. Pulanglah engkau kepada sungai yang tiada berhulu. 4. Pulanglah engkau kepada kolam yang tiada berorang.hakikat mantra itu sendiri adalah doa yang diucapkan oleh seorang pawang dalam keadaan trance „kerasukan‟.Kaduk tidak tahu bahwa ayamnya telah ditukarkan dengan ayam Baginda. puisi modern yang akan kita bicarakan pada pelajaran berikutnya. ciri-ciri mantra adalah sebagai berikut : 1. Karakteristik mantra sangat unik. Kini kita mempelajarinya sebagai kegiatan kreatif dalam penulisan puisi. yang tidak dapat dipahami melalui bagianbagiannya. Pulanglah engkau kepada rimba sekampung. Akhirnya Pak Kaduk menyadari bahwa semua yang dia kerjakan merupakan tindakan yang salah besar. Dengan tingkahnya yang melompat-lompat kegirangan membuat bajunya yang dari kertas robek semua sehingga dia menjadi telanjang. Mantra mementingkan keindahan bunyi atau permainan bunyi. Sebagai contoh marilah kita perhatikan mantra berikut ini. Menurut Umar Junus (1983: 135). matilah engkau. Jikalau kau tiada mau kembali. Terlebih-lebih. Mantra menggunakan kesatuan pengucapan. 6. 3. Mantra merupakan sesuatu yang utuh. Ada yang lain lagi. yang biasa diucapkan pawang ketika mengusir anjing galak. Mantra sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia karena merupakan sesuatu yang serius. Di dalam mantra yang penting bukan makna kata demi kata. 2. Melihat kejadian tersebut Sang Raja dan orang-orang di sekitarnya mentertawakan Pak Kaduk. Namun. Pulanglah engkau kepada rimba yang besar. Di dalam mantra terdapat rayuan dan perintah. menyamakan seloka dengan pantun berkait. Pulanglah engkau kepada gunung guntung. Dalam mantra terdapat kecenderungan esoteris (khusus) dari kata-katanya. . Mantra Mantra adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. melainkan kekuatan bunyi yang bersifat sugestif. Kita memahami dan belajar membuat mantra bukan karena kemanjuran daya gaibnya sebab anggapan seperti itu terdapat dalam keyakinan dan kepercayaan nenek moyang kita dahulu. sehingga dia menyesal atas semua tindakan tersebut. Pak Kaduk melompat-lompat kegirangan karena Biring Si Kunani yang telah menjadi milik Raja disangka ayamnya. Mantra biasanya diucapkan oleh seorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan gaib lainnya.