P. 1
BMKONKPLISR

BMKONKPLISR

|Views: 203|Likes:
Published by Emileen Zainal

More info:

Published by: Emileen Zainal on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

Sections

  • HASIL PEMBELAJARAN
  • KERANGKA TAJUK-TAJUK
  • KANDUNGAN ISI
  • SINOPSIS
  • BIBLIOGRAFI
  • LAMPIRAN A

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, dan

berketrampilan, berkeupayaan

berakhlak mencapai

mulia,

bertanggungjawab, diri serta

kesejahteraan

memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut.

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui e-mel jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

iii

iv . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 4. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 6. 3. 1. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 2. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 5. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Teliti maklumat yang diterima.

3 1.6 2.2 1.3 2.7 KESANTUNAN BERBAHASA 5 5 5 6 6 7 7 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan v .4 1.6 1.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Objektif Agihan Tajuk i i iii viii ix x Tajuk Pembelajaran TAJUK 1 1.1 2.7 FUNGSI BAHASA Melayu 1 1 1 2 3 4 4 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan TAJUK 2 2.5 1.2 2.4 2.5 2.1 1.

4 4.7 KOMUNIKASI KHALAYAK 18 18 18 19 20 21 21 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan vi .7 WACANA 8 8 8 9 11 11 12 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan TAJUK 4 4.2 5.4 4.6 5.3 5.5 4.5 3.6 LARAS BAHASA 13 13 13 14 16 16 17 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan TAJUK 5 5.4 5.1 3.TAJUK 3 3.3 4.3 3.4 3.6 3.1 4.1 5.5 5.2 3.2 4.

3 6.6 6.4 7.TAJUK 6 6.3 7.7 TERJEMAHAN 26 26 26 27 28 28 29 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan Bibliografi Lampiran A Panel Penulis Modul 35 30 34 35 vii .2 6.5 6.6 KOMUNIKASI BERTULIS 22 22 22 23 24 24 25 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi Aktiviti Latihan Bahan Bacaan TAJUK 7 7.1 6.1 7.4 6.2 7.5 7.6 7.

dan sesuai mengikut konteks. Tajuk 5 – Komunikasi Khalayak. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Mata pelajaran ini ditawarkan untuk membolehkan pelajarpelajar menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka.PENGENALAN Bahasa Melayu Komunikasi merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Program Kursus Sekolah Rendah. Kursus Bahasa Melayu Komunikasi mengandungi tujuh tajuk iaitu Tajuk 1 – Fungsi Bahasa Melayu. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Modul ini merangkumi komunikasi lisan dan penulisan yang memberikan penekanan kepada pembinaan dan penguasaan amalan komunikasi yang berkesan. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. Latihan ini harus disiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan oleh pensyarah. Tajuk 6 – Komunikasi Bertulis dan Tajuk 7 – Terjemahan. viii . Sekolah. Tajuk 3 – Wacana. bersopan. Tajuk 4 – Laras Bahasa. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Mata pelajaran ini akan ditaksir melalui aktiviti dan latihan yang disediakan dalam modul ini. Tajuk 2 – Kesantunan Berbahasa.

berkomunikasi dengan penuh sopan untuk mengekalsuburkan nilai budaya masyarakat Malaysia. berkomunikasi secara berkesan dengan menggunakan pelbagai media.OBJEKTIF Modul Bahasa Melayu Komunikasi Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) membolehkan pelajar dapat: i. mengaplikasikan semua aspek kemahiran lisan dan bertulis dengan cekap dan sesuai dalam pelbagai situasi. dan vi. menjalin keakraban dalam kalangan mereka untuk meningkatkan semangat kekitaan. berkomunikasi secara berkesan dengan menggunakan bahasa Melayu baku dalam pelbagai konteks. v. iv. menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu secara lisan dan tulisan dengan berkesan. ii. iii. ix .

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 1.1. Mimik muka 2 2 2 x .4. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul. Kata ganti diri dan sapaan keluarga 2.2. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar 1.3.2. Kata ganti diri dan sapaan masyarakat 2.4. Gerakan mata 2.2. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 1.2.Maklumat Agihan Topik-topik dalam Sukatan Pelajaran Nama Kursus: BAHASA MELAYU KOMUNIKASI AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka.2. Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jumlah Jam Fungsi Bahasa Melayu 1.3. Bil.3.1.1.2.2. Gerakan anggota tubuh 2.1. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu 1.6.5.1. Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi 1 2 2 Kesantunan Berbahasa 2. Aturan sapaan 2.2. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan 1.1. Protokol panggilan hormat 2. Bahasa tubuh 2. Bahasa sapaan 2.1. Gerakan tangan 2.4.1.

2.3. Keutuhan wacana 1 1 Laras Bahasa 4.2. Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jumlah Jam Wacana 3 3. Konsep wacana 3. Pendidikan jasmani 4.4. Matematik 4.8.2.6. Seni 4. Penutupan 5 5.7.1.1.3. Aktiviti Penyampaian 5.3.2.3. Penanda wacana 3.2.Bil. Sastera 4 1 1 Komunikasi Khalayak 5.2. Ceramah 5.4.1.1. Teknik Penyampaian 5.1.1.5.4.1. Konsep dan ciri laras 4.1.2.2. Permulaan 5. Pelahiran dan penyusunan idea 5.5.1. Ciri wacana 3. Diskusi 4 4 xi . Pengumuman 5. Pengacaraan majlis 5. Agama 4. Gaya penyampaian 5.2.2. Sains 4.2.4.6. Kemahiran hidup 4. Ucapan 5. Taklimat 5.

5. Kesedaran khalayak 6 6. Format yang sesuai 6. Pemilihan diksi yang sesuai 6.5.2.2. Laporan 6. Ciri-ciri Penulisan Teks 6.2.1.3.1. Matematik 7. Ucapan 6.1. Agama 7. Penggunaan bahasa yang gramatis 6.4.2. Sains 7.2. Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jumlah Jam Komunikasi Bertulis 6. Pendidikan 7.1.2.2.3.2. Teks pengacaraan majlis 6. Teknik menterjemah 7.2.1. Bahasa 7. secara global 1 7 7.2. Komputer 7. Taklimat 6.2. Minit mesyuarat 6.7.6.3.1. secara terus 7.2. Aktiviti menterjemah bahan autentik 7.4.1.2. Surat kiriman 6.2.8.2.2.1.Bil.1.7. Stilistik 6.5.1.3.1. Penghasilan Teks 6. Alam Sekitar 7.2. Sajak/cerpen 4 4 Terjemahan 7. Pendidikan Jasmani JUMLAH 15 15 1 xii .2.1.1.1.2.2.4.2. secara struktural 7.6.

urusan perniagaan dan upacara-upacara rasmi sejak tahun 1969.  HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 1 Fungsi Bahasa Melayu  SINOPSIS Bahasa kebangsaan mempunyai fungsi perpaduan yang boleh menimbulkan sikap bersatu terhadap kesetiaan bahasa. bahasa rasmi. sistem pendidikan negara. Selepas era penjajahan. bahasa perpaduan.  KERANGKA TAJUK Bahasa Kebangsaan Bahasa Rasmi Bahasa Perpaduan Fungsi Bahasa Melayu Bahasa Pengantar Bahasa Ilmu Bahasa Komunikasi 1 . Keupayaan bahasa Melayu diperkukuhkan lagi dengan peranannya sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan negara dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan pelbagai bentuk komunikasi. Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dalam urusan pentadbiran. bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. bahasa ilmu.

 Bahasa Perpaduan Masyarakat yang berbilang kaum telah mewujudkan kepelbagaian bahasa dalam kalangan rakyat negara ini. upacara rasmi.  Bahasa Pengantar Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pendidikan bermula selepas wujudnya Penyata Razak 1956. sistem pendidikan negara. Sehingga kini. Setiap bahasa itu hanya menjadi alat komunikasi yang terbatas dalam lingkungan kumpulannya. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan cukup penting dalam menyatupadukan pelbagai bangsa di negara ini. kehakiman dan sebagainya.  Bahasa rasmi Bahasa rasmi iaitu bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI Fungsi Bahasa Melayu  Bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berfungsi mencipta satu lambang untuk menimbulkan satu identiti kebangsaan yang boleh mengatasi segala perbezaan dari segi bangsa dan kebudayaan. urusan perdagangan dan perusahaan. 2 . merangkumi urusan pemerintahan dan pentadbiran. bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan termasuk di institusi pengajian tinggi. menggantikan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah secara berperingkat-peringkat.

forum dan sebagainya. Aktiviti Mengumpul Maklumat 1.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  Bahasa Ilmu Bahasa Melayu memiliki kosa kata dan istilah yang semakin berkembang dalam peranannya sebagai bahasa ilmu. perasaan dan fikiran.  Bahasa komunikasi Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi sebagai wahana dalam proses penyampaian maklumat. persidangan. seminar. Perancangan taraf dan korpus bahasa dilaksanakan dalam usaha memupuk bahasa Melayu sebagai bahasa penyalur ilmu. Senaraikan fungsi dan peranan bahasa Melayu sebagai : a) bahasa pengantar b) bahasa ilmu c) bahasa komunikasi 3 . Bahasa perantaraan sama ada dalam situasi tidak formal ataupun formal seperti ucapan.

Bahasa Melayu untuk Maktab Perguruan. 2. Ab. Bahasa Melayu Komunikasi 2. Longman Sdn. Rahman Ab. Longman Sdn.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Latihan 1. Bahasa Melayu 1. Bhd. Bahasa Melayu Komunikasi 3. Rashid & Yap Kim Fatt (1997). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Oxford Fajar Sdn. Bincangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Bahan Bacaan Abdullah Hassan & Ainon Muhammad (1994). Senaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam peranannya sebagai bahasa ilmu di negara ini. Rashid & Yap Kim Fatt (1998). Rahman Ab. Ab. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bhd. 4 . Kuala Lumpur. Bhd.

berkeperibadian tinggi dan mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun bangsa. tangan.  KERANGKA TAJUK Kesantunan Berbahasa Bahasa Sapaan Sapaan Keluarga Panggilan Hormat Sapaan Masyarakat Aturan Sapaan Anggota Tubuh Gerakan Tangan Bahasa Tubuh Gerakan Mata Mimik Muka 5 . Aspek yang ditekankan dalam bab ini ialah bahasa sapaan dan bahasa tubuh. masyarakat. selari dengan cabaran globalisasi demi kepentingan agama. Kesantunan berbahasa dalam komunikasi mampu melahirkan modal insan yang berkaliber dan berkualiti.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 2 Kesantunan Berbahasa  SINOPSIS Pelestarian bahasa Melayu melalui fungsi dan penggunaannya adalah untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan melalui penekanan kepada aspek kesantunan berbahasa. Penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti. gerakan mata. bangsa dan negara.  HASIL PEMBELAJARAN o Menggunakan bahasa Melayu yang bersopan semasa berkomunikasi dalam pelbagai situasi. dan mimik muka. protokol panggilan hormat dan aturan sapaan. Bahasa tubuh merangkumi gerakan anggota tubuh. Bahasa sapaan meliputi kata ganti diri dan sapaan dalam keluarga.

gerakan mata. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. sapaan masyarakat. Kesantunan berbahasa terdiri daripada dua kategori bahasa iaitu bahasa sapaan dan bahasa tubuh. Kehalusan budi bahasa menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. 6 . Senaraikan ciri-ciri gelaran atau panggilan kehormat untuk kategori berikut: a) b) c) Gelaran keturunan Gelaran anugerah Gelaran ikhtisas 2. Aktiviti Membuat Nota 1. Dalam kesantunan berbahasa. pangkat. gerakan tangan dan mimik muka.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI Kesantunan berbahasa merangkumi cara sapaan sama ada secara lisan atau bertulis dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. rujukan hormat dan ganti nama. umur. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. Senaraikan kepentingan bahasa tubuh dalam komunikasi lisan. panggilan hormat dan aturan sapaan. Bahasa sapaan dikategorikan kepada sapaan keluarga. dan keakraban hubungan. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang perlu dikuasai oleh pelajar. bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. Manakala bahasa tubuh pula terdiri daripada gerakan anggota tubuh.

Ahmad Kamal Mohamad (1992) Kejayaan Berkomunikasi. Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu : Satu Analisis Sosiolinguistik. Bhd. 7 . Cadangkan juga ungkapan-ungkapan bertatasusila yang sesuai dengan ungkapan tersebut. Bhd. Senaraikan ungkapan-ungkapan tidak bertatasusila yang boleh menimbulkan kemarahan pendengar. Rashid & Yap Kim Fatt (1997). Jelaskan kepentingan kesantunan berbahasa dalam budaya bahasa Melayu. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Oxford Fajar Sdn.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Latihan 1. Longman Sdn. Bahasa Melayu Komunikasi 1. Kuala Lumpur. Rahman Ab. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Bahasa Melayu 1. Bahan Bacaan Amat Johari Muin (1989). Ab. 2. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 HASIL PEMBELAJARAN o Menyampaikan idea secara tersusun dan jelas dengan menggunakan wacana yang betul mengikut tujuan. Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. satu bab. selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 3 Wacana  SINOPSIS Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang Dalam hadir selepas tingkat ayat. aspek yang perlu difahami ialah konsep wacana. tatabahasa. penanda wacana dan keutuhan wacana.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Wacana Konsep Ciri Wacana Penanda Wacana Keutuhan Wacana 8 . sebuah buku atau satu siri buku. satu perenggan. Dalam tajuk ini. Wacana turut menunjukkan perkembangan berurutan dalam fikiran secara tersusun dengan sempurna. ciri wacana.

rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran. ucapan. iaitu hadir selepas tingkat ayat. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. dan dialog. khutbah.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI Konsep Wacana Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Ciri-ciri Wacana Ciri-ciri wacana ialah seperti yang berikut:       Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian dan inferensi Penanda Wacana Penanda wacana bermaksud kata. Penanda wacana digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. Contoh-contoh penanda wacana ialah:     Selain itu Tambahan pula Oleh sebab itu Namun begitu 9 . Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato. Dalam hierarki bahasa. Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan.

10 . keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik. iaitu : a) Terdapatnya urutan atau koheren. Seterusnya. Keutuhan wacana Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain). Ciri ini sangat penting kerana ciri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu mengandungi wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. b) Wujudnya tautan atau kohesi. dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana. leksikal.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI    Sehubungan itu Sementara itu Kesimpulanya dan sebagainya. (kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami).

Latihan 1. adalah lebih jauh dan bukan sekadar membimbing negara ke arah pemulihan ekonomi. gaya bahasa dan format penulisan teks. ekonomi Malaysia kini berada dalam landasan pemulihan yang kukuh. penggabungjalinan. perjalanan kita masih jauh. Ekonomi global masih belum pulih sepenuhnya daripada kejutan kemelesetan sejak dua tahun lepas.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Aktiviti Mengumpul Maklumat 1. Justeru. Keputusan yang diambil oleh kerajaan dan visi sektor swasta yang dinamik telah membantu mewujudkan asas untuk pembangunan ekonomi Malaysia ke tahap seterusnya. segala usaha yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lepas akan sia-sia sekiranya kita kembali ke status asal. kesinambungan idea. Walaupun begitu. Baca petikan perenggan di bawah ini. b) Buat ulasan bertulis tentang keutuhan wacana dari aspek tujuan. Polisi sebelum ini yang memacu pertumbuhan tinggi dan membantu 11 . Sungguhpun demikian. Negara kita juga tidak terkecuali daripada menerima impak tersebut. kemudian analisis perenggan ini berdasarkan soalan di bawah. Sebagai Kerajaan – dan Perdana Menteri – aspirasi kita untuk Malaysia dan rakyat Malaysia. Cari satu petikan rencana terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka : a) Senaraikan penanda wacana yang terdapat dalam penulisan tersebut.

12 . tidak lagi memadai untuk meningkatkan tahap pendapatan dan mewujudkan ekonomi berpendapatan tinggi yang kita ingini. Bahasa Melayu 1. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu Komunikasi 1. merangsang inovasi dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. (diubahsuai daripada teks ucapan Model Ekonomi Baru (MEB) oleh Perdana Menteri. Sebaliknya. pada Persidangan Invest Malaysia pada 30 Mac 2010 di Kuala Lumpur). kita harus menggunakan modal ini secara lebih efektif untuk meningkatkan produktiviti. Bahan Bacaan Ab. Senaraikan jenis-jenis dan fungsi penanda wacana yang terdapat dalam petikan di atas. Bhd. Bhd. Oxford Fajar Sdn. 2. Rashid & Yap Kim Fatt (1997). kerana terdapat penanda wacana yang mewujudkan pertautan atau keserasian hubungan antara satu unsur bahasa dengan unsur bahasa yang lain.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI mengurangkan kemiskinan tegar. Datuk Seri Najib Razak. Longman Sdn. Jelaskan ciri-ciri sebuah wacana yang utuh. Perenggan di atas merupakan suatu wacana yang utuh atau yang membentuk kesatuan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Rahman Ab. Kita tidak boleh hanya bergantung sepenuhnya kepada modal baru untuk menjana pertumbuhan.

ragam bahasa yang digunakan dalam satu-satu masa. frasa dan ayat yang digunakan. penyataan. perintah dan sebagainya. sains.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Laras Agama Laras Seni Laras Sains Konsep dan Ciri Laras Pendidikan Jasmani Laras Matematik Laras Sastera Kemahiran Hidup 13 .  HASIL PEMBELAJARAN o Menggunakan laras bahasa yang betul mengikut bidang semasa berkomunikasi. istilah. pendidikan jasmani.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 4 Laras Bahasa  SINOPSIS Laras bahasa menurut Kamus Dewan ialah variasi bahasa mengikut penggunaannya. menentukan makna dan pengertian yang mengkhusus kepada bidang tertentu. konteks. sama ada pujukan. Laras bahasa mempunyai retorik yang tersendiri. Laras bahasa ialah satu variasi bahasa berdasarkan penggunaannya mengikut situasi. Laras bahasa dapat menggambarkan ragam penggunaan bahasa yang pelbagai dan mempunyai ketentuan bidang yang mengkhusus merujuk kepada pemilihan diksi. kemahiran hidup dan sastera. seni. Jenis-jenis laras bahasa ialah laras bahasa agama. matematik.

Laras Sains Laras bahasa sains ialah laras bahasa ilmiah dan bersifat formal dan tidak menggunakan bahasa basahan. Maklumat yang diberi berdasarkan kajian dan fakta. Banyak menggunakan istilah sains dan teknikal. Lebih banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif. saintifik. dan objektif. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan oleh sama ada lisan atau tulisan.Omar (1984). Ure dan Ellis (1977) menganggap laras sebagai jenis-jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi-situasi yang berlainan.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI Konsep dan Ciri Laras Bahasa Asmah Hj. laras bahasa berubah-ubah mengikut situasi. berpendapat bahawa laras bahasa ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang penggunaannya. kias. Penggunaan istilah-istilah pinjaman daripada bahasa Inggeris. Bersifat intelektual. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Laras bahasa dikaitkan dengan kesesuaian bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. ragam 14 . dan ibarat. Menurut beliau. Halliday (1968) pula mendefinisikan laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi. Jenis-jenis laras yang wajib dikuasai oleh pelajar dalam tajuk ini ialah: Laras Agama Laras agama mempunyai unsur bahasa klasik terutama pada kosa katanya. Laras ini juga mengandungi bentuk cerita. formal.

Laras bahasa matematik bersifat formal dan tidak mementingkan struktur ayat. Simbol yang digunakan lazimnya terdiri daripada satu huruf atau lebih huruf tanpa titik di belakangnya dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep. mengandungi ilustrasi gambar rajah. Mementingkan pemilihan diksi yang berkesan. deskriptif. Laras Seni Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. penggunaan istilah berkaitan dengan pengiraan seperti penambahan dan pendaraban. Penambahan dan pendaraban dilihatkan sebagai operasi am. Laras Kemahiran Hidup Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. istilah-istilah yang khusus yang berkaitan dengan sastera. 15 . gelanggang. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. preskriptif. dan sebagainya. bukLaras Sastera Bentuk bahasa yang terhasil daripada cetusan imaginasi dan pengalaman penulisan. Berbentuk ilmiah dan mengandungi istilah-istilah teknikal Setiap fakta dapat dihuraikan berdasarkan bukti dalam bentuk data dan statistik. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat dan mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. Laras ini bersifat imaginatif dan figuratif (kiasan).BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Laras Matematik Bagi laras matematik. dramatik dan puitis. dan definisi tepat untuk operasi-operasi menghasilkan struktur seperti kumpulan. peta. dan medan. jadual. Laras matematik mementingkan susunan maklumat yang disampaikan dengan jelas dan eksplisit. graf. Laras matematik banyak menggunakan simbol atau unit bagi mewakili sesuatu perkataan.

Latihan 1. 2. Persembahkan ulasan selari tersebut dengan intonasi yang betul. Buat satu ulasan selari dalam satu pertandingan sukan dengan menggunakan laras sukan yang sesuai. Sertakan beberapa contoh iklan yang menggunakan laras bahasa iklan yang menarik. Huraikan ciri-ciri penulisan laras bahasa iklan. Andaikan anda seorang pengulas sukan. Senaraikan 10 contoh istilah yang digunakan dalam laras yang berikut: a) laras bahasa matematik b) laras bahasa sains c) laras bahasa agama d) laras bahasa sastera e) laras bahasa seni 16 .BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Aktiviti Tutorial 1.

Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Rashid & Yap Kim Fatt (1997). Oxford Fajar Sdn.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Bahan Bacaan Ab. http://journals. Bahasa Melayu 1. Kuala Lumpur.cambridge. Rahman Ab. Journal of Linguistics 4: 179-215 Cambridge University Press. Bhd. Bahasa Melayu 2.org 17 . Kuala Lumpur. Longman Sdn. Oxford Fajar Sdn. (1968). Bhd. Bhd. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu Komunikasi 1. Halliday.

Antara bentuk-bentuk komunikasi khalayak yang perlu dikuasai ialah pengumuman. Mesej yang disampaikan untuk tujuan memberitahu dan mempengaruhi audiens. ucapan. Penyampaian komunikasi yang berkesan apabila khalayak yang mendengar berperanan untuk menyebarluaskan maklumat yang diterima untuk mempengaruhi orang lain. taklimat pengacaraan majlis. Penyampaian pelbagai bentuk komunikasi khalayak adalah terancang dan berstruktur mesejnya. pidato.  KERANGKA TAJUK Komunikasi Khalayak Teknik Penyampaian Permulaan Gaya Penyampaian Penyusunan Idea Penutupan Aktiviti Penyampaian Pengumuman Pidato Pengacaraan Majlis Diskusi Ucapan Taklimat Ceramah 18 .BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 5 Komunikasi Khalayak  SINOPSIS khalayak melibatkan bentuk komunikasi bersemuka tetapi Komunikasi melibatkan sasaran yang ramai yang berlaku di tempat awam.  HASIL PEMBELAJARAN o Menyampaikan pelbagai bentuk komunikasi lisan dengan yakin dan berkesan. ceramah dan diskusi.

nada suara. format dan aplikasi aktiviti penyampaian komunikasi khalayak seperti berikut:    Pengumuman Ucapan Pidato 19 . intonasi. mendahulukan perkara utama dan bahasa yang digunakan haruslah mudah. padat. ciri-cri.  Penutupan yang membayangkan penyampaian akan diakhiri dan Kata-kata merumuskan segala isi yang disampaikan.  Gaya Gaya Penyampaian penyampaian merangkumi. kata-kata penghadapan. Idea hendaklah disusun mengikut kesinambungan yang tertib. tegas dan berkesan.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI a) Teknik Penyampaian  Permulaan Memulakan pelbagai bentuk komunikasi khalayak dengan kata aluan mengikut protokol atau tata tingkat kedudukan audiens dan menyatakan tujuan ucapan.  Pelahiran dan penyusunan idea Susunan idea dalam penyampaian komunikasi khalayak hendaklah tidak tersasar daripada tujuannya. b) Aktiviti Penyampaian Menyatakan definisi.

my 20 . Rakamkan atau dapatkan video ucapan dalam majlis-majlis formal. Bincangkan ucapan kelemahan-kelemahan dan cadangkan aktiviti penyampaian teks untuk tersebut penambahbaikan menjadikan ucapan tersebut lebih menarik. Persembahan diskusi atau wawancara mengikut format yang betul.com/www. Layari internet – www.youtube.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI     Taklimat Pengacaraan majlis Ceramah Diskusi Aktiviti Perbincangan 1.google. melalui carian internet youtube atau google.com. Tutorial 2.

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Latihan 1. Terj. (1992). Gary T Hunt. Nordin Sarji. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Asiah Sarji dan Mohd. (1990). Littlewood. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengucapan Awam yang Berkesan. Kuala Lumpur. INTAN. Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu Pengenalan. Kuala Lumpur. Terj. Pengucapan Umum. Rancangkan pembuka ucapan yang menarik. 2. Maimunah Osman. Jelaskan kesilapan umum sebelum menyampaikan aktiviti komunikasi khalayak. Pengajaran Bahasa Secara Komunikatif. Awang Sariyan (1980) Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Malaysia. (2000). W. Bahan Bacaan Ahmad Kamal Mohamad (1992) Kejayaan Berkomunikasi. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Juriah Long. 21 .

perasaan atau maklumat dalam bentuk tulisan atau grafik untuk berhubung dengan orang lain atau diri sendiri. Komunikasi bertulis mempunyai format tertentu dan penggunaan bahasa mengikut laras yang sesuai. taklimat. pengalaman.  KERANGKA TAJUK Komunikasi Bertulis Ciri-Ciri Penulisan Bahasa Gramatis Stilistik Kesedaran Khalayak Diksi Sesuai Format Ucapan Surat kiriman Minit Mesyuarat Sajak Cerpen Penghasilan Teks Taklimat Laporan Teks Pengacaraan Rencana Berita 22 . rencana. Antara bentuk-bentuk komunikasi bertulis yang perlu dikuasai ialah penulisan teks ucapan. laporan. buah fikiran. idea. berita dan penulisan kreatif.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 6 Komunikasi Bertulis  SINOPSIS Bentuk-bentuk komunikasi bertulis merupakan proses merakam atau menghasilkan sesuatu pendapat. minit mesyuarat.  HASIL PEMBELAJARAN o Menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi bertulis menggunakan bahasa yang tepat dan gramatis sesuai dengan bentuk komunikasi. surat kiriman.

Rencana 8. Ucapan 3. iv. Surat kiriman rasmi 2. ii. Penulisan yang mengikut format yang betul seperti penulisan surat kiriman rasmi. Karya kreatif Jenis-jenis Ciri-ciri Struktur Laras bahasa yang digunakan Format Aspek yang dikaji 23 . Teks Pengacaraan 7. Bahasa yang gramatis iaitu hasil penulisan yang berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa yang betul. Berita 9. Minit mesyuarat 6. Bersifat stilistik. iaitu teknik penggunaan gaya bahasa yang berkesan dalam penulisan. iii. v. Pemilihan diksi yang sesuai dalam menghasilkan tulisan. laporan minit mesyuarat dan penulisan kertas kerja.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI Dua aspek penting dalam komunikasi bertulis. Penghasilan teks Jenis Teks 1. Taklimat 4. Laporan 5. Timbul kesedaran dan berupaya mempengaruhi pemikiran khalayak yang membaca hasil penulisan berkenaan. iaitu: a) b) Ciri-ciri penulisan Penghasilan teks Ciri-ciri penulisan yang baik dan berkesan merangkumi beberapa aspek berikut : i.

a) Format surat kiriman rasmi b) Ciri-ciri penulisan rencana yang berkesan. b) Jelaskan ciri-ciri laporan yang berkualiti.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Aktiviti Mengumpul maklumat 1. 24 . bincangkan perkara-perkara berikut . a) Huraikan jenis-jenis laporan. khalayak. c) Apakah yang perlu dicatatkan dalam butiran minit mesyuarat? Latihan 1. kesinambungan. Bincangkan ciri-ciri penulisan teks yang yang jelas. Sebuah teks yang baik dihasilkan dengan teliti yang mengandungi kesepaduan. tepat dan mudah difahami. Maklumat yang disampaikan haruslah sistematik dan objektif pula perlu menitikberatkan kejelasan dan ketepatan kandungannya. pemerengganan dan kesedaran 2. Secara berpasangan. Laporan ialah kertas yang mengandungi maklumat atau catatan peristiwa yang telah berlaku.

Sidin Ahmad Ishak. Ketrampilan Menulis. (1993). Institut Teknologi Mara. Pustaka Pertiwi Sdn. (1992). Penulisan Berformat. Format Penulisan dan Tatacara Penyampaian Ceramah. Nuwairi Hj. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Khazaai. 25 . Bhd. Kuala Lumpur. Ucapan dan Taklimat. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1992). Bahasa. Nuraini Yusoff. Mohd. (1993).BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Bahan Bacaan Maimunah Hj Omar. Kuala Lumpur. Beberapa Bentuk Kesalahan dalam Surat Rasmi. Shah Alam.

 KERANGKA TAJUK Terjemahan Teknik Terjemahan Secara Terus Secara global Secara Struktural Pendidikan Bahan Autentik Bahasa Agama Sains Matematik Alam sekitar 26 Komputer Pendidikan Jasmani . Terjemahan juga merupakan proses mengubah hasil percakapan atau teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau teks dalam bahasa yang lain dengan mengekalkan isi kandungannya. kesamaan dan kesepadanan isi kandungan.  HASIL PEMBELAJARAN o Menterjemah teks dengan betul.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TAJUK 7 Terjemahan  SINOPSIS Menurut Kamus Dewan perkataan terjemahan bermaksud memindahkan daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Mat Taib bin Pa merumuskan definisi terjemahan sebagai pemindahan dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain dengan memelihara kesepadanan makna dan bentuk yang boleh melahirkan persamaan reaksi. Aspek makna yang harus dipelihara antara bahasa teks terjemahan ialah aspek ketepatan.

Betuk ayat. kelas kata. golongan kata. tanda baca dan makna bahasa sumber mesti dikekalkan.  Secara global Terjemahan secara global merupakan teknik terjemahan secara keseluruhan dan mengutamakan pemahaman pembaca. Teknik Terjemahan  Secara terus Teknik terjemahan jenis ini dikenali juga sebagai terjemahan harafiah dan lateral.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI Terjemahan ialah proses menyalin semula maklumat dalam bahasa sumber kepada bahasa sasaran dari segi persamaan makna dan gaya. struktur ayat. 27 .  Secara struktural Teknik terjemahan secara struktural ialah teknik terjemahan dengan teks asal dalam bahasa sumber dipisahkan kepada ayatayat dan frasa. Terjemahan dilakukan kepada pecahan-pecahan ayat itu dengan memberi keutamaan terhadap bahasa sumber. Penterjemah bebas menyesuaikan perkataan bahasa sumber dengan perkataan-perkataan bahasa sasaran. Perkataan bahasa sasaran yang sepadan dengan bahasa sumber tidak semestinya mengandungi makna asal perkataan atau teks bahasa sumber. Perkataan-perkataan dalam teks bahasa sumber diterjemahkan satu persatu dengan perkataan-perkataan yang sepadan dengan bahasa sasaran.

Latihan 1.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Aktiviti penterjemah bahan autentik         Pendidikan Bahasa Agama Sains Matematik Komputer Alam sekitar Pendidikan Jasmani Aktiviti Perbincangan dan Aplikasi 1. cari satu rencana pengarang daripada akhbar berbahasa Inggeris. Secara berpasangan. 28 . 2. Terjemahkan teks petikan rencana tersebut secara terus (terjemahan harafiah). Huraikan kepentingan terjemahan dalam konteks perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jelaskan prinsip-prinsip umum terjemahan.

Universiti Sains Malaysia. Pendekatan Penterjemahan. Bhd. Universiti Malaya. Bhd. Joyce M. 2003. Teori dan Teknik Terjemahan. Selangor Darul Ehsan : Oxford Fajar Sdn. 1998. 1994. Muhammad Bukhari Lubis dll. Penterjemahan dalam Media Audiovisual – Televisyen : Satu Analisis Mesej. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Hawkins. 2008. Hasuria Bt. Kulwindr Kaur A/P Gurdial Singh. Peraturan Dan Dasar.BAHASA MELAYU KOMUNIKASI Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003. Che Omar. Ainon Mohd. Kuala Lumpur. & Abdullah Hassan. Tesis Doktor Falsafah. Penerjemahan Arab Melayu. Penang. 2004. 29 . Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kamus Dwibahasa Oxford Fajar. 2006. A study of the process of translating scientific texts from English into Malay. Latihan ilmiah. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Peter Newmark.

Bhd. Bahasa Melayu Komunikasi 2. Kuala Lumpur. 2006. Ab. Sungai Petani. INTAN. Ainon Mohd. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Bahasa Melayu Komunikasi 1. Ab. 30 . Utusan Publication and Distributors. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Pengucapan Awam. Ab. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Rashid & Yap Kim Fatt (1998). Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Ahmad Kamal Mohamad (1992) Kejayaan Berkomunikasi. Abdullah Hassan (1994). Rahman Ab. Longman Sdn. & Abdullah Hassan. Kuala Lumpur. Bhd. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Satu Kajian Retorik. Amat Johari Moain (1989) Sistem Panggilan Dalam Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Halim A.BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan. Rahman Ab. Asmah Hj Omar. Bahasa Melayu Komunikasi 3. Bahasa Iklan Perniagaan. Tatabahasa Dinamika. (1984). Longman Sdn. Teori dan Teknik Terjemahan. Bhd. Rashid & Yap Kim Fatt (1997). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Rahman Ab. 2003. Rashid & Yap Kim Fatt (1997). Bhd. Karim (1992). Longman Sdn.

Satu Pengenalan. W. (1992). Nordin Sarji. Kuala Lumpur. Journal of Linguistics 4: 179-215 Cambridge University Press. http://journals. Universiti Malaya. Gary T Hunt. C dan Garret.Awang Sariyan (1980) Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Malaysia. Penterjemahan dalam Media Audiovisual – Televisyen : Satu Analisis Mesej. James. Che Omar.cambridge. (1968). Kuala Lumpur. (2003). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Terj. Latihan ilmiah. 31 . New York. Kulwindr Kaur A/P Gurdial Singh. Pengajaran Bahasa Secara Komunikatif. Dewan Bahasa dan Pustaka (1988) Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. Universiti Sains Malaysia. 2004. A study of the process of translating scientific texts from English into Malay. Asiah Sarji dan Mohd. Halliday. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990). Littlewood. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Pulau Pinang. Longman. Tesis Doktor Falsafah. Kuala Lumpur. Pengucapan Umum. (1991). Language Awareness in the Classrom.org Hasuria Bt. Dewan Bahasa dan Pustaka. Fakulti Bahasa dan Linguistik. P. Juriah Long. Terj.

(1993). Kuala Lumpur. (1991). Pustaka Pertiwi Sdn. Kuala Lumpur. Peraturan Dan Dasar. (1998). Prentice Hall. Memahami Gaya Bahasa. Nuwairi Hj. Maimunah Osman. (1993). Beberapa Bentuk Kesalahan dalam Surat Rasmi. Mohd. Penulisan Berformat. Nunan. Ketrampilan Menulis. INTAN. Bhd. Nuraini Yusoff. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Bukhari Lubis. Farid M. Petaling Jaya. D. Kuala Lumpur. Language Teaching Methodology. Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran. (1993). Rahman Shaari. Penerjemahan Arab Melayu. 32 . (1992). Abdul Hamid Mahmood (1993)Tatabahasa Dewan (Edisi Baharu). Kuala Lumpur. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ucapan dan Taklimat. Bhd.Maimunah Hj Omar. (1992). Shah Alam. Format Penulisan dan Tatacara Penyampaian Ceramah. Dewan Bahasa dan Pustaka. New York. Kuala Lumpur. Fajar Bakti. (2000). Pengucapan Awam yang Berkesan. Onn. Institut Teknologi Mara. (1988). Penerbit Bakti Sdn. Nik Safiah Karim. Bahasa. Hashim Musa. Nik Safiah Karim. Khazaai. Sidin Ahmad Ishak.

Vol 16 – 3. http://onlinelibrary. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Dewan Bahasa dan Pustaka.wiley. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu 1. (1997). Genre. (2008). Bhd. (1993). Kuala Lumpur. (1994). Siti Hajar Abdul Aziz. Pendekatan Penterjemahan. Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu 2. Registers and Sociolinguistic. Komunikasi Asas. Oxford Fajar Sdn. Peter Newmark. Ure & Ellis. World Englishes.com 33 . Bhd.Shamsuddin A. Rahim.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 34 .

) Geografi/Bahasa Melayu USM Guru Bahasa Melayu 8 tahun Pensyarah Bahasa Melayu 2 tahun PANEL PENULIS: NORANI BT.rhm@gmail. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.com Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu) UPM Bacelor Pendidikan (PBMP) UPM Guru Bahasa Melayu 11 tahun Pensyarah Bahasa Melayu 19 tahun KELAYAKAN PANEL PENULIS: MAT JOHAN B.) Pengajian Melayu.my M.myusof@moe. nora. Kuala Lumpur. mincrv@yahoo. ABD RAHIM Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Ilmu Khas. A.com Sarjana Sains Sosial (Geografi) UKM B.gov.A (Hons.UM Sijil Perguruan (Pengajian Melayu & Sejarah) Guru Bahasa Melayu 10 tahun Pensyarah Bahasa Melayu 5 tahun Penolong Pengarah IPG 1 tahun 35 . MAMAT Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Ilmu Khas. Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Ilmu Khas. Ed.A (Pengajian Melayu). UM B. mjoe7257 @yahoo. hayati.com Sarjana Pendidikan UM Sarjana Muda Komunikasi dan Pengajian Media Penolong Penerbit TV Pegawai Perhubungan Awam Guru Bahasa Melayu 13 tahun Pensyarah Bahasa Melayu 4 tahun PENYELARAS: HAYATI BINTI MAT YUSOF Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia.PANEL PENULIS MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (BAHASA MELAYU KOMUNIKASI) NAMA PANEL PENULIS: NORMAH BT MOHAMAD Ketua Jabatan. (Hons.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->