Mata Pelajaran Tahun/ Kelas Tarikh Masa Bil.

Murid/ Pelajar Tajuk Sub-Tajuk (Kemahiran) Hasil Pembelajaran KBKK Kesepaduan Aspek Tatabahasa Penerapan Nilai BBM

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Amanah 12/09/2010 8.00 pagi-8.30 pagi (30 minit) 30 orang (10 lelaki, 20 perempuan) Tolonglah Kami (Pencemaran Air) Membina dan menulis ayat mudah Di akhir pelajaran murid dapat

Membaca dengan betul berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Menjawab soalan pemahaman dengan baik dan betul. Mengasingkan kata dasar daripada perkataan berimbuhan. : : : : Mengasingkan, Menjana Idea Sains, Pendidikan Islam dan Moral Imbuhan (mengasingkan kata dasar) Kebersihan, Bertanggungjawab, Kerjasama

: Lembaran Petikan dan Lembaran Kerja

1. 4. Murid melihat contoh gambar pencemaran sungai atau laut. ii. Guru mengemukakan soalan kepada murid berdasarkan gambar. Guru memberikan penerangan bahaya dan akibat jika sungai atau laut tercemar. Guru menyatakan tajuk pelajaran hari ini. BBM : Kad manila bergambar 3. Apakah yang menyebabkan sungai atau laut kotor? Jika sungai atau laut kotor. Guru bersoal jawab dengan murid 2. Soalan (KBKK) i. 2. 3. Binatang apakah di dalam gambar? Di manakah binatang itu tinggal? 1. Guru mempamerkan gambar tunggal kepada murid di papan tulis. BBM : Persembahan slaid Nilai : Kebersihan ii. 4. Murid memberikan jawapan dan pendapat berdasarkan pengetahuan sedia ada. Murid menjawab soalan guru dan menyatakan pelbagai pendapat. Gambar 2. 3. . Pengenalan Tajuk: Pencemaran Air Langkah 1 (5 minit) 1.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) 1. Soalan: i. sebutkan hidupan yang terancam.

BBM : Lembaran petikan Nilai : Kebersihan. 2. Guru mengedarkan lembaran petikan kepada murid. Guru membaca petikan tersebut dan murid menyemak. 3. 7. 6. Tatabahasa i. 8. Guru mengarahkan murid mencari perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Guru mengarahkan murid membaca secara kelas dan individu (dipilih secara rawak) 5. Murid-murid mendengar dengan teliti bacaan rakan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai petikan yang dibaca.Langkah 2 (8 minit) 1. Bertanggungjawab . 1. Murid mengasingkan kata dasar dan guru sebagai pembimbing. Guru mengarahkan murid membaca petikan tersebut dalam masa 3 minit secara senyap. Mengasingkan kata dasar bagi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. 4.

Langkah 3 (7 minit) 1. Guru menunjukkan beberapakan perkataan di dalam tayangan slaid 2. Membina ayat mudah Perkataan: i. Guru menyelia dan membimbing kerja murid. Murid diberi lembaran kerja. 4. Guru membuat kesimpulan isi pelajaran hari ini. Membincangkan jawapan bersama guru. 5. 3. iv. Guru mengarahkan murid membina ayat mudah daripada perkataan yang diberi dalam kumpulan. Sungai Sedih Tinggal Kawan 1. 3. 2. Tanggungjawab . Murid membentang hasil tugasan BBM : Persembahan slaid Nilai : Kerjasama Penutup (5 minit) 1. Murid membina dan menulis ayat di atas kertas mahjong 4. Lembaran Kerja 2. Guru menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri murid BBM : Lembaran kerja Nilai : Kebersihan. ii. iii. Rumusan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful