Mata Pelajaran Tahun/ Kelas Tarikh Masa Bil.

Murid/ Pelajar Tajuk Sub-Tajuk (Kemahiran) Hasil Pembelajaran KBKK Kesepaduan Aspek Tatabahasa Penerapan Nilai BBM

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Amanah 12/09/2010 8.00 pagi-8.30 pagi (30 minit) 30 orang (10 lelaki, 20 perempuan) Tolonglah Kami (Pencemaran Air) Membina dan menulis ayat mudah Di akhir pelajaran murid dapat

Membaca dengan betul berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Menjawab soalan pemahaman dengan baik dan betul. Mengasingkan kata dasar daripada perkataan berimbuhan. : : : : Mengasingkan, Menjana Idea Sains, Pendidikan Islam dan Moral Imbuhan (mengasingkan kata dasar) Kebersihan, Bertanggungjawab, Kerjasama

: Lembaran Petikan dan Lembaran Kerja

Pengenalan Tajuk: Pencemaran Air Langkah 1 (5 minit) 1. 3. Apakah yang menyebabkan sungai atau laut kotor? Jika sungai atau laut kotor. Murid memberikan jawapan dan pendapat berdasarkan pengetahuan sedia ada. sebutkan hidupan yang terancam. Guru bersoal jawab dengan murid 2. ii. Guru memberikan penerangan bahaya dan akibat jika sungai atau laut tercemar. Murid menjawab soalan guru dan menyatakan pelbagai pendapat. 1. 4. Guru mengemukakan soalan kepada murid berdasarkan gambar. Guru mempamerkan gambar tunggal kepada murid di papan tulis. Guru menyatakan tajuk pelajaran hari ini. 2. 4. 3. BBM : Persembahan slaid Nilai : Kebersihan ii. Gambar 2. Murid melihat contoh gambar pencemaran sungai atau laut.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) 1. . Binatang apakah di dalam gambar? Di manakah binatang itu tinggal? 1. Soalan (KBKK) i. Soalan: i. BBM : Kad manila bergambar 3.

Murid-murid mendengar dengan teliti bacaan rakan. Tatabahasa i. Guru mengarahkan murid mencari perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. BBM : Lembaran petikan Nilai : Kebersihan. Mengasingkan kata dasar bagi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. 4. Bertanggungjawab . Guru bersoal jawab dengan murid mengenai petikan yang dibaca. 2. 8. 7. Guru membaca petikan tersebut dan murid menyemak. Murid mengasingkan kata dasar dan guru sebagai pembimbing. Guru mengedarkan lembaran petikan kepada murid. 1. Guru mengarahkan murid membaca secara kelas dan individu (dipilih secara rawak) 5. 6. 3.Langkah 2 (8 minit) 1. Guru mengarahkan murid membaca petikan tersebut dalam masa 3 minit secara senyap.

Guru mengarahkan murid membina ayat mudah daripada perkataan yang diberi dalam kumpulan. iii. Murid diberi lembaran kerja. Murid membentang hasil tugasan BBM : Persembahan slaid Nilai : Kerjasama Penutup (5 minit) 1. iv. Tanggungjawab . Membina ayat mudah Perkataan: i. Murid membina dan menulis ayat di atas kertas mahjong 4. ii. Lembaran Kerja 2. Guru menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri murid BBM : Lembaran kerja Nilai : Kebersihan. Guru menunjukkan beberapakan perkataan di dalam tayangan slaid 2. 5. 4. Rumusan 1. Guru menyelia dan membimbing kerja murid. 3. Sungai Sedih Tinggal Kawan 1. 3. 2. Guru membuat kesimpulan isi pelajaran hari ini. Membincangkan jawapan bersama guru.Langkah 3 (7 minit) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful