Mata Pelajaran Tahun/ Kelas Tarikh Masa Bil.

Murid/ Pelajar Tajuk Sub-Tajuk (Kemahiran) Hasil Pembelajaran KBKK Kesepaduan Aspek Tatabahasa Penerapan Nilai BBM

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Amanah 12/09/2010 8.00 pagi-8.30 pagi (30 minit) 30 orang (10 lelaki, 20 perempuan) Tolonglah Kami (Pencemaran Air) Membina dan menulis ayat mudah Di akhir pelajaran murid dapat

Membaca dengan betul berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Menjawab soalan pemahaman dengan baik dan betul. Mengasingkan kata dasar daripada perkataan berimbuhan. : : : : Mengasingkan, Menjana Idea Sains, Pendidikan Islam dan Moral Imbuhan (mengasingkan kata dasar) Kebersihan, Bertanggungjawab, Kerjasama

: Lembaran Petikan dan Lembaran Kerja

BBM : Kad manila bergambar 3. Gambar 2. sebutkan hidupan yang terancam. Guru memberikan penerangan bahaya dan akibat jika sungai atau laut tercemar. Guru menyatakan tajuk pelajaran hari ini. Guru bersoal jawab dengan murid 2. 3. BBM : Persembahan slaid Nilai : Kebersihan ii. Pengenalan Tajuk: Pencemaran Air Langkah 1 (5 minit) 1. . 4. Murid melihat contoh gambar pencemaran sungai atau laut. 3. Soalan: i. Apakah yang menyebabkan sungai atau laut kotor? Jika sungai atau laut kotor. 2.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) 1. ii. Murid memberikan jawapan dan pendapat berdasarkan pengetahuan sedia ada. Guru mempamerkan gambar tunggal kepada murid di papan tulis. Murid menjawab soalan guru dan menyatakan pelbagai pendapat. 1. Guru mengemukakan soalan kepada murid berdasarkan gambar. Binatang apakah di dalam gambar? Di manakah binatang itu tinggal? 1. Soalan (KBKK) i. 4.

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai petikan yang dibaca. 6. Guru mengarahkan murid membaca secara kelas dan individu (dipilih secara rawak) 5. Mengasingkan kata dasar bagi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Murid-murid mendengar dengan teliti bacaan rakan. Tatabahasa i. BBM : Lembaran petikan Nilai : Kebersihan. 3. 8. Bertanggungjawab . Guru mengedarkan lembaran petikan kepada murid. 2. Murid mengasingkan kata dasar dan guru sebagai pembimbing. 7. Guru mengarahkan murid membaca petikan tersebut dalam masa 3 minit secara senyap. Guru membaca petikan tersebut dan murid menyemak. 1.Langkah 2 (8 minit) 1. 4. Guru mengarahkan murid mencari perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

Murid membina dan menulis ayat di atas kertas mahjong 4. 4. Guru mengarahkan murid membina ayat mudah daripada perkataan yang diberi dalam kumpulan. 3. 5. Lembaran Kerja 2. Tanggungjawab . 3. iii. Guru menyelia dan membimbing kerja murid. Rumusan 1. ii.Langkah 3 (7 minit) 1. 2. Membina ayat mudah Perkataan: i. Guru menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri murid BBM : Lembaran kerja Nilai : Kebersihan. Membincangkan jawapan bersama guru. Murid membentang hasil tugasan BBM : Persembahan slaid Nilai : Kerjasama Penutup (5 minit) 1. iv. Guru membuat kesimpulan isi pelajaran hari ini. Sungai Sedih Tinggal Kawan 1. Murid diberi lembaran kerja. Guru menunjukkan beberapakan perkataan di dalam tayangan slaid 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful