Mata Pelajaran Tahun/ Kelas Tarikh Masa Bil.

Murid/ Pelajar Tajuk Sub-Tajuk (Kemahiran) Hasil Pembelajaran KBKK Kesepaduan Aspek Tatabahasa Penerapan Nilai BBM

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Amanah 12/09/2010 8.00 pagi-8.30 pagi (30 minit) 30 orang (10 lelaki, 20 perempuan) Tolonglah Kami (Pencemaran Air) Membina dan menulis ayat mudah Di akhir pelajaran murid dapat

Membaca dengan betul berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Menjawab soalan pemahaman dengan baik dan betul. Mengasingkan kata dasar daripada perkataan berimbuhan. : : : : Mengasingkan, Menjana Idea Sains, Pendidikan Islam dan Moral Imbuhan (mengasingkan kata dasar) Kebersihan, Bertanggungjawab, Kerjasama

: Lembaran Petikan dan Lembaran Kerja

Guru bersoal jawab dengan murid 2. Guru memberikan penerangan bahaya dan akibat jika sungai atau laut tercemar. . Apakah yang menyebabkan sungai atau laut kotor? Jika sungai atau laut kotor. BBM : Kad manila bergambar 3. Guru mengemukakan soalan kepada murid berdasarkan gambar. Pengenalan Tajuk: Pencemaran Air Langkah 1 (5 minit) 1. Soalan: i. 4. sebutkan hidupan yang terancam. BBM : Persembahan slaid Nilai : Kebersihan ii. Guru mempamerkan gambar tunggal kepada murid di papan tulis. Binatang apakah di dalam gambar? Di manakah binatang itu tinggal? 1. Soalan (KBKK) i. Murid menjawab soalan guru dan menyatakan pelbagai pendapat. Gambar 2. 3. Murid melihat contoh gambar pencemaran sungai atau laut. Guru menyatakan tajuk pelajaran hari ini. 2. ii. 1. Murid memberikan jawapan dan pendapat berdasarkan pengetahuan sedia ada. 3. 4.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) 1.

7. 2. 3. Bertanggungjawab . Guru mengedarkan lembaran petikan kepada murid. BBM : Lembaran petikan Nilai : Kebersihan. Tatabahasa i. 4.Langkah 2 (8 minit) 1. Guru mengarahkan murid membaca secara kelas dan individu (dipilih secara rawak) 5. Murid mengasingkan kata dasar dan guru sebagai pembimbing. Guru mengarahkan murid mencari perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. 1. Guru mengarahkan murid membaca petikan tersebut dalam masa 3 minit secara senyap. Murid-murid mendengar dengan teliti bacaan rakan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai petikan yang dibaca. 8. 6. Guru membaca petikan tersebut dan murid menyemak. Mengasingkan kata dasar bagi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Langkah 3 (7 minit) 1. Sungai Sedih Tinggal Kawan 1. Tanggungjawab . 4. Membincangkan jawapan bersama guru. iv. 5. Guru mengarahkan murid membina ayat mudah daripada perkataan yang diberi dalam kumpulan. ii. 2. Lembaran Kerja 2. Murid membentang hasil tugasan BBM : Persembahan slaid Nilai : Kerjasama Penutup (5 minit) 1. Rumusan 1. Guru menyelia dan membimbing kerja murid. 3. Guru menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri murid BBM : Lembaran kerja Nilai : Kebersihan. Murid membina dan menulis ayat di atas kertas mahjong 4. 3. Guru membuat kesimpulan isi pelajaran hari ini. Guru menunjukkan beberapakan perkataan di dalam tayangan slaid 2. Murid diberi lembaran kerja. Membina ayat mudah Perkataan: i. iii.