PERINTANG

Perintang ialah sejenis peranti yang berfungsi untuk mengawal amaun arus yang mengalir di dalam sesuatu litar. Perintang sangat penting dan diperlukan dalam setiap litar. Perintang biasanya dikaitkan dengan hokum ohm. Jenis-Jenis Perintang. Perintang boleh dibahagiakan kepada dua jenis yang utama, iaitu ;a.perintang tetap b.perintang boleh ubah Rajah Perintang

Simbol Perintang Dalam rajah litar skematik, perintang ditunjukkan dengan rajah seperti berikut.

R Perintang Tetap Ada beberapa jenis perintang tetap. Antaranya ialah :a.perimtang karbon - paling banyak digunakan dalam litar b.perintang dawai berbelit

- digunakan untuk mengalirkan arus yang besar melaluinya. - kebanyakkannya adalah perintang lelurus. - berkadar terus dengan voltan. Perintang Boleh Ubah - boleh mengubah kadar rintangan. - mempunyai trek karbon dan sesentuh yang boleh dipusing. Kod Warna Perintang Perintang lazimnya ditandakan dengan kod warna. Tujuannya sebagai penunjuk nilai rintangan. Tiga jalur warna menunjukkan nilai rintangan. Manakala warna ke-4 menunjukkan had terima. Boleh juga dikatakan sebagai toleransi. Contoh;

Jalur satu – angka pertama Jalur dua – angka kedua Jalur tiga – pendarab, iaitu bilangan nombor kosong yang didarab dengan dua digit pertama Jalur empat – had terima sesuatu perintang. Emas ialah 5%, perak ialah 10% manakala jika tiada jalur warna hendaklah dianggap sebanyak 20%..

Jadual Kod Warna. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai piawai bagi warna jalur pada perintang.

2. Rintangan pula berkadar songsang dengan luas keratan rentas pengalir R α 1 di mana semakin A kecil luas keratan rentas pengalir. Rintangan adalah berkadar terus dengan panjang pengalir R α L di mana semakin panjang sesuatu pengalir. Jenis bahan . maka semakin tinggilah nilai rintangannya dan begitulah sebaliknya.Jalur Warna Jalur Pertama Digit Pertama Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada Warna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 X 10 X 100 X 1000 X 10000 X 100000 X 1000000 X 10000000 X 100000000 X 1000000000 Jalur Kedua Digit Kedua Jalur Ketiga Jalur Keempat Had Terima ±1 ±2 ± 5% ±10% ±20% Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Panjang pengalir (wayar) Panjang pengalir adalah dalam unit meter (m). 3. maka nilai rintangan juga akan meningkat. 1. Luas muka keratan rentas pengalir Luas keratan rentas adalah dalam bentuk meter persegi (m2).

Unit ukuran kearuhan ialah Henry (H). Rα ρ 4.Sekiranya pengalir ini berbentuk gelung. N S G . Rajah Skematik Peraruh. besi dan bahan ferit. . Kerintangan ditakrifkan sebagai rintangan di antara permukaan-permukaan yang bertentangan bagi sesuatu kiub yang berukuran 1 meter padu. . satu medan magnet kecil terbina mengelilingi pengalir itu.Pearuh menghasilkan kearuhan.Pearuh dibuat daripada gegelung dawai dengan satu bahan teras seperti udara. Suhu L A PERARUH . . .Pearuh ialah komponen yang mempunyai sifat menentang sebarang perubahan pengaliran arus. medan magnet akan membantu satu sama lain.Kearuhan adalah arus yang dialirkan melalui satu pengalir.ρ atau kerintangan adalah mewakili sifat atau jenis bahan pengalir. Peraruh diwakili oleh L. menjadikannya lebih kuat. .

Empat jenis pearuh tetap ialah teras udara. Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit . .Teras ferit pula dibuat daripada bahan magnet bukan pengalir . pearuh ini digunakan sebagai pencekik frekuensi radio bagi menghalang arus frekuensi radio (frekuensi tinggi) daripada melalui laluan tertentu dalam litar. Pearuh Tetap Pearuh tetap digunakan bagi litar yang memerlukan nilai kearuhan yang tidak berubah. teras besi serbuk dan teras ferit. Pearuh teras besi Teras besi yang digunakan ialah teras besi berlapis yang bersalut penebat nipis. a. b. Contohnya. Ia juga digunakan sebagai pencekik dalam litar lampu pendaflour. Pearuh teras udara Pearuh teras udara biasanya mempunyai nilai aruhan mikro henry atau kurang.Teras besi serbuk dihasilkan dengan menampakkan serbuk besi yang diselaputi oleh penebat. c.Jenis-jenis pearuh 1. teras besi. Nilai kearuhan pearuh teras besi adalah daripada beberapa mili henry hingga beberapa henry. Pearuh teras besi digunkan sebagai penapis frekuensi rendah dalam litar bekalan kuasa. Oleh kerana nilai kearuhannya rendah. ia biasanya digunakan pada frekuensi yang tinggi.

toroid dan teras pot. -Bagi pearuh boleh ubah berperisai. 7) Kekuatan magnet 8) Kecepatan magnet itu ditujah ke dalam gelung. Kekuatan arus teraruh (induced current) bergantung kepada .Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit mempunyai tiga bentuk iaitu solenoid.nilai kearuhan akan lebih tinggi dan saiz pearuh dapat dikecilkan . 1) Bilangan lilitan (winding) dalam gelung. .jenis solenoid mempunyai nilai kearuhan 1mikro henry atau kurang manakala toroid dan teras pot pula mempunyai nilai kearuhan di antara beberapa mikro henry hingga beberapa mili henry. -Kelebihannya ialah perisai logam dapat mengelakkan komponen berhampiran daripada gangguan yang dihasilkan oleh pearuh. -Teras yang biasa digunakan ialah teras ferit dan teras besi serbuk. 4) Arus yang mengalir 5) Panjang laluan fluks magnet. 3) Luas muka keratan rentas. 6) Jumlah fluks. -Terdapat beberapa bentuk pearuh boleh ubah iaitu di antaranya ialah pearuh yang menggunakan skru logam (tembaga) bagi melaraskan kedudukan teras itu sendiri mempunyai bebenang untuk pelarasan teras. . 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kearuhan.Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit biasanya digunakan di dalam litar talaan radio Pearuh Bolehubah .Kearuhan bagi pearuh bolehubah akan bertambah apabila teras digerakkan ke dalam belitan dan akan berkurangan apabila digerakkan keluar belitan. 2) Ketelapan bandingan (jenis teras). ia dipasangkan pada papan litar bercetak.. .

Kemuatan boleh dikira daripada pengetahuan mengenai matra pemuat dan kebertelusan bahan penebat. Pemuat ialah komponen yang menyimpan cas elektrik. mika. Satu pemuat mengandungi lapisan bahan penebat yang terapit di antara dua plat logam. Dielektrik ini boleh terdiri daripada udara. luas permukaan plat dan jarak di antara kedua-dua plat.PEMUAT 1. polister atau elektrolitik. C = Kemuatan . 3. Pemuat menggunakan unit Farad (F). 5. C = ∈A D Di mana. Logam Contoh : Pemuat Dielektri k Nilai kemuatan bergantung kepada nilai pemalar dielektrik. Pada asasnya. kertas. 4. pemuat terdiri daripada dua plat logam atau 2 pengalir yang selari dan dipisahkan oleh penebat yang dipanggil dielektrik. 6. Nilai kemuatan pemuat ialah ukuran jumlah cas elektrik yang boleh distor di dalam peranti. Medan elektrik di dalam pemuat mempunyai banyak kesamaan dengan medan magnet. 7. 2.

Kekutuban pemuat perlu disambung dengan betul bagi mengelakkan pemuat daripada rosak atau meletup. Pemuat biasanya mempunyai had terima sebanyak lebih kurang 10%. had terima. faktor yang perlu diambil kira ialah nilai kemuatan. -Nilai kemuatan boleh dibaca dengan menggunakan kod bercetak atau kod warna. pemuat seramik atau pemuat elektrolitik. . maka penebatan dielektrik akan pecah dan plat pemuat akan dilitarpintaskan. Pemuat berkutub hanya sesuai untuk litar arus terus. pemuat kertas. . pemuat mika. voltan kerja dan bocoran.Voltan kerja merupakan voltan AT dan voltan AU (puncak) yang boleh dikenakan sebelum penebatan dielektrik pecah. 1. Jika voltan kerja bagi sebuah pemuat dilampaui. Jenis-jenis bagi pemuat tetap ialah pemuat udara. Bocoran ialah kehilangan cas yang sedikit yang sepatutnya tidak berlaku dalam penebatan dielektrik pada pemuat. Voltan kerja biasanya ditandakan pada pemuat dengan huruf WV. -Had terima ialah nilai kelegaan bagi nilai sebenar sesuatu pemuat.Pemuat Tetap - Simbol bagi pemuat tetap Pemuat tetap ialah pemuat yang mempunyai nilai kemuatan yang tetap. Apabila memilih pemuat. Pemuat tetap terbahagi kepada dua jenis iaitu berkutub dan tidak berkutub.∈ = Pemalar dielektrik A = Luas D = Jarak kedua-dua plat Jenis-Jenis Pemuat Pemuat boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah. Apabila menggunakan pemuat hendaklah pastikan bahawa voltan kerja pemuat lebih tinggi daripada voltan maksimum di dalam litar.

Contoh pemuat boleh ubah.Kemuatan maksimum pemuat perapi ialah 100pF.2. 1. ukuran jarak di antara kedua-dua plat hendaklah diperbesarkan. Pemuat berputar .Bagi kemuatan perapi seramik.Kemuatan di antara plat berkadar songsang dengan jarak di antara keduanya. .Pemuat berputar yang lebih kecil biasanya menggunakan dielektrik saput plastik nipis di antara plat. . untuk pemuat perapi mika. .Untuk menghasilkan satu nilai kemuatan yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. Jarak antara plat. . ia diubah dengan melaraskan aci bagi mengubah luas permukaan di antara plat. Perapi atau Praset . . Pemuat Boleh Ubah - Pemuat boleh ubah mempunyai nilai kemuatan yang boleh diubah mengikut keperluan litar.Kedua-dua jenis pemuat ini dinamakan pemuat perapi kerana ia digunakan bagi merapi litar (Pelarasan yang kecil) supaya mempunyai jumlah kemuatan yang tepat. . .Manakala. kemuatannya diubah dengan melaraskan skru bagi mengawal jarak di antara plat. b. a.Kemuatan pemuat diubah dengan melaraskan aci bagi mengubah luas permukaan berkesan di antara tindihan plat pegun dipisahkan oleh dielektrik udara.

. Transistor berfungsi sebagai :- .Cα 2. Ia telah dapat menggantikan tiub vakum yang digunakan pada masa lampau. Bahan dielektrik yang digunakan . Cα A 3. TRANSISTOR 1. 1 S . Komponen elektronik yang amat penting dalam sesuatu litar. Luas permukaan plat. 4.Kemuatan di antara dua plat berkadar terus dengan luasnya. Ketebalan dielektrik. 3.Kedua-dua permukaan plat hendaklah diperluaskan untuk mendapatkan nilai kemuatan yang tinggi.Kemuatan bergantung kepada bahan dielektrik yang digunakan iaitu ketelusan di antara dua plat. 2.

. Lapisan-lapisan itu sama ada NPN atau PNP. satu suis 4.a. Transistor juga diperbuat daripada cantuman bahan jenis N dan P tetapi mengandungi tiga Lapisan. PEMUNGUT N P TAPAK PEMUNGUT P N N P TAPAK PENGELUAR Struktur Binaan SimbolStruktur Binaan PENGELUAR Simbol Struktur Binaan Dan Simbol Bagi Transistor 6. pengawal arus b. .Pemungut pula bertugas untuk mengutip cas-cas ini untuk operasi litar . Arah kepala anak panah pada simbol transistor menunjukkan arah aliran arus konvensional jika transistor itu beroperasi. 7. penguat arus c.Pengeluar berfungsi sebagai pembekal cas-cas atau pembawa arus majoriti dalam transistor. lapisan bagi tapak adalah amat nipis dan sengaja dibuat supaya mengandungi hanya sedikit sahaja pembawa arus majoriti. 5.

8. tanpa mengira jenis transistor tersebut NPN atau PNP E N P B N C E P N P C B . Untuk membolehkan suatu transistor itu beroperasi secara sempurna.. Pada masa kini terdapat 3 jenis transistor yang biasa digunakan .Tapak pula merupakan sebagai simpang yang akan mengawal pengaliran arus. 11. Jadual : Contoh-contoh transistor 2N3393 C2500 C1417 2N188 2T73 2N410 HJ-55 OC71 CK760 2S5V 2N3819 Transistor NPN ZTX300 C9011 C945 2N306 2T76 Transistor PNP 2N218 HJ-32 T1233 HJ-23 OC72 Transistor FET 2N5458 BC109 C9013 C380 2N69 C2058 2S45 2S53 OC45 HJ-22 2N215 BF244B 10. ia mestilah diberikan voltan pincang. Ada dua jenis voltan pincang yang mesti dibekalkan kepada transistor sebagai syarat untuk membolehkannya beroperasi. transistor PNP transistor NPN transistor FET(field effect transistor) 9.

tidak semua elektronelektron itu dapat mengalir.B telah di pincang depan oleh V1 litar E .B itu akan mengalirkan arus kerana elektron-elektron pada pengeluar ( jenis N ) akan tertolak oleh upayaan negatif bekalan V1 Elektron-elektron ini cuba untuk pergi ke upayaan positif V1 melalui tapak (jenis P).. voltan pincang songsang cantuman C - Bagaimana Transistor Beroperasi E V1 - N - + + + B P -N .cantuman E .. voltan pincang depan B . dikenal sebagai arus tapak ( IB). - Hanya sedikit saja arus elektron yang mengalir di litar tapak. Elektron-elektron yang selebihnya itu terkumpul dengan banyaknya di lapisan tapak.B .V2 C - cantuman E . . Tetapi oleh kerana tapak hanyalah suatu lapisan yang amat nipis dan mempunyai bilangan hol yang sangat sedikit.

keupayaan positif itu akan menarik elektronelektron yang terkumpul di tapak tadi mengalir melalui litar pemungut sebagai arus pemungut ( IC ) DIOD 1. Semasa arus mengalir. arus dapat mengalir melaluinya jika hujung P adalah positif dan hujung N adalah Negative suatu punca voltan. 5. Anod Arah arus konvensional P N Katod Struktur Binaan dan Simbol Skematik Diod . 6. Diod ialah komponen yang mempunyai 2 semikonduktor iaitu dari jenis P dan jenis N. hanya membenarkan arus mengalir dalam satu hala sahaja. 4. Ini bermakna . nilai rintangan diod adalah rendah. Struktur Binaan bagi diod adalah sama dengan cantuman P-N. 2. Diod juga dikenalis sebagai rectifier. Diod ialah komponen elektronik dua pin yang terdiri dari anod dan katod.- Oleh kerana lapisan pemungut telah dihubungkan kepada terminal positif bakalan V2. 3.

14. Pada mulanya dicipta diod germanium kemudian diod silikon. Dalam alat-alat elektronik masa kini. Ia juga lebih kecil. diod dikatakan berada dalam keadaan pincang songsang. Diod silikon boleh berfungsi walaupun arus setinggi 100A setiap cm2 12. A K A K + − − + Litar diod pincang depan Litar diod pincang songsang Lengkok Cirian I-V bagi Diod . diod dikatakan berada dalam keadaan pincang depan. Ini kerana diod semikonduktor dapat mengalirkan arus dan voltan yang lebih tinggi. 10. 9. Apabila anod mendapat voltan lebih negatif dari katod atau katod mendapat voltan lebih positif dari anod. Voltan yang dikenakan merentasi diod dipanggil Voltan Pincang 13. diod semikonduktor lebih banyak digunakan. 11.7. ekonomik dan tahan lama. 8. Apabila anod mendapat voltan lebih positif dari katod atau katod mendapat voltan lebih negatif dari anod.

tiap-tiap nilai voltan pincang itu dicatat juga nilai-nilai arus yang mengalir melalui diod itu . Voltan Lutut ialah takat voltan di mana berlakunya kenaikan arus depan yang tiba-tiba. . Arus Songsang (Is) ialah arus yang sangat kecil iaitu arus bocor yang mengalir melalui diod semasa pincang songsang.Apabila suatu diod dipincang depan dan dipincang songsang.7 V.3 V ) .maka suatu graf Lengkok Cirian I-V bagi diod akan terhasil Id (mA) Voltan pecah tebat Vs Voltan sawar Is (µ A) Vd Arus Depan (Id) ialah arus yang mengalir melalui diod semasa pincang depan. ( Si = 0.. Biasanya Is diukur dalam µ A. Ge = 0. Biasanya Id diukur dalam mA. . Voltan lutut sama dengan voltan sawar.setiap nilai voltan pincang itu dicatat.

Apabila bateri disambungkan kepada punca positif semikonduktor dan di punca negative semikonduktor. semasa pincang depan. tiada kerintangan depan ( rd )dan tiada takat pecah tebat. Semasa pincang songsang. diod diumpama suis terbuka iaitu rintangan infiniti dan tidak ada sedikitpun arus bocor Anod Katod Suis Tertutup Diod dipincang depan Anod Katod Suis Terbuka Diod dipincang songsang Rajah 3.5 : Diod unggul semasa pincang depan dan songsang Sifat-Sifat Diod 1. Dalam konsep diod unggul. .Voltan Pecah Tebat ialah takat voltan di mana berlakunya kenaikan arus songsang yang tiba-tiba. diod diumpama suis tertutup (ON) kerana rintangan kosong dan tidak ada kejatuhan voltan. Arus yang besar melampaui takat pecahtebat boleh menyebabkan cantuman PN terbakar dan rosak Konsep Diod Unggul Dalam konsep diod unggul. diod dianggap tidak mempunyai voltan sawar. tiada arus bocor. lubang positif didesak mengalir menerusi simpangan p-n dari P ke N dan electron (-ve) dari N ke P.

Cas negative di semikonduktor p dan cas positif di semikonduktor didesak mengalir menerusi simpang p-n. Proses ini dikenali sebagai proses termionik. 7.2. 6. Diod Zener sangat penting dalam bekalan kuasa. Magnitud atau pengaliran arus songsang bergantung hanya pada suhu semikonduktor. Inilah yang dikenali sebagai simpangan diod. arus juga bertambah. Apabila punca bateri disongsangkan hanya sedikit sahaja arus yang mengalir. Semasa arus kecil mengalir. 9. 5. DIOD ZENER 1. Apabila logam cukup panas ia akan menghasilkan elektron. Dalam hal ini simpang p-n disebut sebagai pincang terbalik. ia menjadi panas. 4. Ketika ini hanya arus yang kecil dibawa. 8. Dengan ini arus akan diperolehi. Ia berintangan rendah dalam satu aliran beza upaya dan berintangan tinggi dalam aliran yang satu lagi. Katod Anod Simbol skematik bagi Diod Zener . Ia digunakan sebagai penstabil voltan. Ini dapat diketahui iaitu simpang p-n dibuat seperti rektifier. 3. Simpang p-n melakukan kerja pincang ke depan dan apabila beza upaya bertambah.

3. a. Semasa pincang depan. lengkuk kenaikan pecahtebat adalah lebih tajam dan curam. arus pada takat Bezanya diod zener berbanding dengan diod biasa ialah diod zener beroperasi semasa pincang songsang.7 : Lengkuk Cirian bagi Diod Zener Semasa pincang depan. mampu mengalirkan arus songsang yang tinggi nilainya tanpa merosakkan diod. Pada takad zener dan selepasnya voltan merentasi diod akan tetap dan . Lengkuk Cirian Diod Zener Id Voltan pecah tebat = Voltan zener V s V z V d Is Rajah 3. Keistimewaan diod zener. lengkuk cirian tidak banyak beza dengan diod biasa Semasa pincang songsang.2. b. diod zener beroperasi seperti diod biasa.

balik yang diaruh dalam gegelung utama akan menjadi hamper serupa dalam amplitude. 3.g. 4. Hanya sedikit arus kecil sahaja yang akan mengalir dalam gegelung utama kerana perubahan diantara voltan yang dikenakan dengan d.4V . Pengubah tersebut tidak disambung secara fizikal langsung diantara satu sama lain. PENGUBAH 1.e balik. Jika gegelung sekunder tidak disambung kepada sebarang litar luar. Gegelung di mana A. dan diletakkan supaya kesemua garis medan daya magnet dapat menyebabkan satu arus ulang alik mengalir dalam gegelung utama memotong kesemua belitan dalam kedua-dua gegelung itu 8.200V). 5.U. .e. 2. c.g. Oleh yang demikian pengubah memindahkan kuasa elektrik daripada satu gegelung kepada yang lain dengan cara medan magnet yang berulang-alik. berlawanan dengan voltan yang dikenakan 9. d. 6.U dikenakan dinamakan gegelung utama. Katakan bahawa gegelung utama dan sekunder adalah serupa.sama nilainya dengan voltan zener.Diod zener boleh dibuat supaya voltan zener ditentukan pada nilai yang terpilih (2. fasa A. Ia menjanakan medan magnet yang memotong menerusi belitan-belitan gegelung yang kedua yang dinamakan gegelung sekunder dan menjanakan voltan dalamnya. 7.Arus ini dinamakan arus pemagnetan. Pengubah mudah mengandungi dua gegelung yang diletakkan berdekatan tetapi tidak ada sebarang sambungan elektrik di antara satu sama lain. Walau bagaimanapun gegelung itu adalah terganding (coupled) secara magnet.

Contoh. ia ditulis seperti berikut: 13. iaitu 1000/100 = 10.Dengan ringkas. 12. Pengubah-pengubah sentiasa digunakan untuk langkah naik dan langkah turun bagi voltan-voltan a. Oleh kerana terdapat lebih banyak belitan dalam gegelung sekunder daripada gegelung utama.u 11. voltan yang diaruhkan dalam gegelung sekunder akan menjadi 1/10 voltan yang dikenakan pada gegelung utama iaitu 10/100 = 1/10.10. Jika sebaliknya gegelung sekunder mempunyai 10 belitan dan gegelung utama pula mempunyai 100 belitan. pengubah jenis ini dinamakan pengubah langkah turun . Oleh kerana gegelung sekunder mempunyai belitan kurang daripada gegelung utama. jika terdapat 1000 belitan dalam gegelung sekunder dan hanya 100 belitan dalam gegelung utama. voltan yang diaruhkan dalam gegelung sekunder akan menjadi 10 kali voltan yang dikenakan pada gegelung utama. pengubah jenis tersebut dinamakan pengubah langkah naik.

. Sebagai haba dalam gegelung dan teras besi b.14. Kebocoran fluks magnet dalam teras besi c. Biasanya pengubah tidak 100% cekap disebabkan oleh kehilangan haba melalui cara-cara yang berikut: a. Pengubah-pengubah dikelaskan sebagai langkah turun atau langkah naik dengan merujukkan kepada voltan berkesan sahaja. Sebagai kerja untuk memagnetkan dan menyahmagnetkan teras besi 15.

i) ii) iii) iv) Pengubah dengan teras padu Nisbah voltan langkah naik Pengubah dengan teras padu Nisbah voltan langkah turun Pengubah dengan satu sela (gap) dalam dua bahagian teras Pengubah dengan teras berlapis Kehilangan teras 1. . Pengubah-pengubah memencil digunakan di dalam bengkel dan makmal bagi tujuan keselamatan. Pengubah memencil (Isolating transformer) Kadangkala nisbah lilitan 1:1 digunakan dan voltan-voltan utama dan sekunder adalah serupa. dan belitan yang lengkap (X dan Z) sebagai belitan sekunder. Jenis-jenis pengubah 1. 2. Autopengubah Dalam autopengubah bahagian pengubah dari satu hujung ke tap Y berfungsi sebagai gegelung belitan utama. Dua kesan yang utama adalah kehilangan arus Pusar dan kehilangan histeresis.Autopengubah boleh digunakan sebagai pengubah langkah naik atau langkah turun dengan cara menukar kedudukan tap nisbi (relative) dengan belitan penuh. 2. Apabila sesuatu teras magnet menjadi panas. ini bermakna pengubah tersebut hanya secara elektrik memencilkan litar sekunder daripada litar utama dan pengubah tersebut dinamakan pengubah memencil. ini menunjukkan bahawa sebahagian daripada tenaga yang dibekal kepada gegelung digunakan dalam teras sebagai haba.

Pengubah frekuensi pertengahan Pengubah antara peringkat atau frekuensi pertengahan yang dilindungi oleh pelindung logam yang kecil untuk mengelakkan sinar sama ada dari luar atau dalam supaya tidak mengganggu litar-litar berhampiran. Pengubah frekuensi radio .Teras pengubah ini dalam bentuk serbuk logam.3. 4.

Pengubah bekalan kuasa Bahagian utama pengubah bekalan kuasa disambungkan kepada bekalan kuasa A. 6.Pengubah ini menggunakan terasteras besi berlapis yang banyak digunakan dalam bekalan kuasa. dan juga boleh bertindak sebagai pengubah padanan untuk menentukan kuasa pindah maksimum daripada penguat kepada pembesar suara.5.U. Pengubah frekuensi audio Pengubah frekuensi audio. 240 V 50 Hz di Malaysia dan bahagian sekunder boleh dilangkahnaikkan atau dilangkahturunkan.Teras besinya diperbuat daripada lapisan-lapisan logam. .

LITAR BERSEPADU 1. IC boleh terdiri daripada transistor. 2. 8. 6. perintang dan kapasitor. Jika tidak mustahil meneka-neka pin 1 pada IC . Litar-litar elektronik boleh digabungkan di dalam bahan-bahan semikonduktor dalam ukuran hanya beberapa millimeter panjang dan lebar. Litar bersepadu atau ic ialah komponen yang begitu kompleks sekali. IC yang ada pada masa kini dibentuk daripada bahan-bahan semikonduktor. Bahan asas ialah silikon jenis-p yang dikenali sebagai ‘ chip’. Dengan menggunakan IC dalam litar-litar elektronik. IC banyak didapati dalam bentuk empat segi. 4. 7. maka ruang sesuatu alat dapat dikurangkan yang mana tidak memerlukan komponen yang banyak. 3. 5. Adalah penting seseorang juruteknik elektronik mengetahui cara-cara mengenal atau Memastikan punca elektrod “ pin 1”. diod.

9. Kemudian barulah IC diletakkan dalam soket. pengilangnya telah meletakkan tanda pada IC. maka pin-pin lain sudah boleh diketahui.b. Bagi kemudahan. dipaterikan terus ke p. . Apabila pin 1 telah diketahui. semasa memateri. 12.Yang mungkin terdapat banyak punca. Biasanya IC mempunyai soket. 10.c. hanya soket yang dipateri. 11. 13. Bagi IC yang tiada soket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful