PERINTANG

Perintang ialah sejenis peranti yang berfungsi untuk mengawal amaun arus yang mengalir di dalam sesuatu litar. Perintang sangat penting dan diperlukan dalam setiap litar. Perintang biasanya dikaitkan dengan hokum ohm. Jenis-Jenis Perintang. Perintang boleh dibahagiakan kepada dua jenis yang utama, iaitu ;a.perintang tetap b.perintang boleh ubah Rajah Perintang

Simbol Perintang Dalam rajah litar skematik, perintang ditunjukkan dengan rajah seperti berikut.

R Perintang Tetap Ada beberapa jenis perintang tetap. Antaranya ialah :a.perimtang karbon - paling banyak digunakan dalam litar b.perintang dawai berbelit

- digunakan untuk mengalirkan arus yang besar melaluinya. - kebanyakkannya adalah perintang lelurus. - berkadar terus dengan voltan. Perintang Boleh Ubah - boleh mengubah kadar rintangan. - mempunyai trek karbon dan sesentuh yang boleh dipusing. Kod Warna Perintang Perintang lazimnya ditandakan dengan kod warna. Tujuannya sebagai penunjuk nilai rintangan. Tiga jalur warna menunjukkan nilai rintangan. Manakala warna ke-4 menunjukkan had terima. Boleh juga dikatakan sebagai toleransi. Contoh;

Jalur satu – angka pertama Jalur dua – angka kedua Jalur tiga – pendarab, iaitu bilangan nombor kosong yang didarab dengan dua digit pertama Jalur empat – had terima sesuatu perintang. Emas ialah 5%, perak ialah 10% manakala jika tiada jalur warna hendaklah dianggap sebanyak 20%..

Jadual Kod Warna. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai piawai bagi warna jalur pada perintang.

Rintangan adalah berkadar terus dengan panjang pengalir R α L di mana semakin panjang sesuatu pengalir. Rintangan pula berkadar songsang dengan luas keratan rentas pengalir R α 1 di mana semakin A kecil luas keratan rentas pengalir. 2. 1. Jenis bahan . maka nilai rintangan juga akan meningkat. 3. maka semakin tinggilah nilai rintangannya dan begitulah sebaliknya. Luas muka keratan rentas pengalir Luas keratan rentas adalah dalam bentuk meter persegi (m2).Jalur Warna Jalur Pertama Digit Pertama Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada Warna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 X 10 X 100 X 1000 X 10000 X 100000 X 1000000 X 10000000 X 100000000 X 1000000000 Jalur Kedua Digit Kedua Jalur Ketiga Jalur Keempat Had Terima ±1 ±2 ± 5% ±10% ±20% Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Panjang pengalir (wayar) Panjang pengalir adalah dalam unit meter (m).

menjadikannya lebih kuat. Suhu L A PERARUH . Rajah Skematik Peraruh.Pearuh dibuat daripada gegelung dawai dengan satu bahan teras seperti udara. . satu medan magnet kecil terbina mengelilingi pengalir itu.Pearuh menghasilkan kearuhan. . Rα ρ 4. medan magnet akan membantu satu sama lain.Pearuh ialah komponen yang mempunyai sifat menentang sebarang perubahan pengaliran arus.ρ atau kerintangan adalah mewakili sifat atau jenis bahan pengalir.Sekiranya pengalir ini berbentuk gelung.Unit ukuran kearuhan ialah Henry (H). Peraruh diwakili oleh L.Kearuhan adalah arus yang dialirkan melalui satu pengalir. . N S G . Kerintangan ditakrifkan sebagai rintangan di antara permukaan-permukaan yang bertentangan bagi sesuatu kiub yang berukuran 1 meter padu. besi dan bahan ferit. . .

. Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit .Jenis-jenis pearuh 1. Pearuh Tetap Pearuh tetap digunakan bagi litar yang memerlukan nilai kearuhan yang tidak berubah.Teras besi serbuk dihasilkan dengan menampakkan serbuk besi yang diselaputi oleh penebat. Pearuh teras besi Teras besi yang digunakan ialah teras besi berlapis yang bersalut penebat nipis. teras besi serbuk dan teras ferit. a. Empat jenis pearuh tetap ialah teras udara. teras besi. Ia juga digunakan sebagai pencekik dalam litar lampu pendaflour.Teras ferit pula dibuat daripada bahan magnet bukan pengalir . c. Oleh kerana nilai kearuhannya rendah. Contohnya. Pearuh teras besi digunkan sebagai penapis frekuensi rendah dalam litar bekalan kuasa. Nilai kearuhan pearuh teras besi adalah daripada beberapa mili henry hingga beberapa henry. pearuh ini digunakan sebagai pencekik frekuensi radio bagi menghalang arus frekuensi radio (frekuensi tinggi) daripada melalui laluan tertentu dalam litar. b. Pearuh teras udara Pearuh teras udara biasanya mempunyai nilai aruhan mikro henry atau kurang. ia biasanya digunakan pada frekuensi yang tinggi.

3) Luas muka keratan rentas. -Kelebihannya ialah perisai logam dapat mengelakkan komponen berhampiran daripada gangguan yang dihasilkan oleh pearuh.Kearuhan bagi pearuh bolehubah akan bertambah apabila teras digerakkan ke dalam belitan dan akan berkurangan apabila digerakkan keluar belitan. -Teras yang biasa digunakan ialah teras ferit dan teras besi serbuk. Kekuatan arus teraruh (induced current) bergantung kepada . -Bagi pearuh boleh ubah berperisai. 4) Arus yang mengalir 5) Panjang laluan fluks magnet. . .nilai kearuhan akan lebih tinggi dan saiz pearuh dapat dikecilkan . 6) Jumlah fluks.Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit biasanya digunakan di dalam litar talaan radio Pearuh Bolehubah . toroid dan teras pot. 1) Bilangan lilitan (winding) dalam gelung. 2) Ketelapan bandingan (jenis teras). ia dipasangkan pada papan litar bercetak.. -Terdapat beberapa bentuk pearuh boleh ubah iaitu di antaranya ialah pearuh yang menggunakan skru logam (tembaga) bagi melaraskan kedudukan teras itu sendiri mempunyai bebenang untuk pelarasan teras. .jenis solenoid mempunyai nilai kearuhan 1mikro henry atau kurang manakala toroid dan teras pot pula mempunyai nilai kearuhan di antara beberapa mikro henry hingga beberapa mili henry.Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit mempunyai tiga bentuk iaitu solenoid. 7) Kekuatan magnet 8) Kecepatan magnet itu ditujah ke dalam gelung. 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kearuhan.

Dielektrik ini boleh terdiri daripada udara. Pemuat ialah komponen yang menyimpan cas elektrik. 4. Medan elektrik di dalam pemuat mempunyai banyak kesamaan dengan medan magnet. Nilai kemuatan pemuat ialah ukuran jumlah cas elektrik yang boleh distor di dalam peranti. 3. Logam Contoh : Pemuat Dielektri k Nilai kemuatan bergantung kepada nilai pemalar dielektrik. 6. Kemuatan boleh dikira daripada pengetahuan mengenai matra pemuat dan kebertelusan bahan penebat. C = ∈A D Di mana. luas permukaan plat dan jarak di antara kedua-dua plat. 2. mika. polister atau elektrolitik. 5.PEMUAT 1. pemuat terdiri daripada dua plat logam atau 2 pengalir yang selari dan dipisahkan oleh penebat yang dipanggil dielektrik. 7. kertas. Satu pemuat mengandungi lapisan bahan penebat yang terapit di antara dua plat logam. Pada asasnya. C = Kemuatan . Pemuat menggunakan unit Farad (F).

. voltan kerja dan bocoran. Bocoran ialah kehilangan cas yang sedikit yang sepatutnya tidak berlaku dalam penebatan dielektrik pada pemuat. Jika voltan kerja bagi sebuah pemuat dilampaui. -Nilai kemuatan boleh dibaca dengan menggunakan kod bercetak atau kod warna. maka penebatan dielektrik akan pecah dan plat pemuat akan dilitarpintaskan. pemuat kertas. pemuat seramik atau pemuat elektrolitik. Kekutuban pemuat perlu disambung dengan betul bagi mengelakkan pemuat daripada rosak atau meletup. Jenis-jenis bagi pemuat tetap ialah pemuat udara. Pemuat biasanya mempunyai had terima sebanyak lebih kurang 10%. 1. pemuat mika. Apabila menggunakan pemuat hendaklah pastikan bahawa voltan kerja pemuat lebih tinggi daripada voltan maksimum di dalam litar. faktor yang perlu diambil kira ialah nilai kemuatan. Pemuat tetap terbahagi kepada dua jenis iaitu berkutub dan tidak berkutub. Apabila memilih pemuat. had terima. -Had terima ialah nilai kelegaan bagi nilai sebenar sesuatu pemuat. Voltan kerja biasanya ditandakan pada pemuat dengan huruf WV.∈ = Pemalar dielektrik A = Luas D = Jarak kedua-dua plat Jenis-Jenis Pemuat Pemuat boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah.Pemuat Tetap - Simbol bagi pemuat tetap Pemuat tetap ialah pemuat yang mempunyai nilai kemuatan yang tetap.Voltan kerja merupakan voltan AT dan voltan AU (puncak) yang boleh dikenakan sebelum penebatan dielektrik pecah. Pemuat berkutub hanya sesuai untuk litar arus terus. .

. Jarak antara plat. Perapi atau Praset .Bagi kemuatan perapi seramik. .Untuk menghasilkan satu nilai kemuatan yang lebih tinggi. 1. Pemuat Boleh Ubah - Pemuat boleh ubah mempunyai nilai kemuatan yang boleh diubah mengikut keperluan litar.Kemuatan pemuat diubah dengan melaraskan aci bagi mengubah luas permukaan berkesan di antara tindihan plat pegun dipisahkan oleh dielektrik udara. ukuran jarak di antara kedua-dua plat hendaklah diperbesarkan. kemuatannya diubah dengan melaraskan skru bagi mengawal jarak di antara plat. . .Manakala. .Kedua-dua jenis pemuat ini dinamakan pemuat perapi kerana ia digunakan bagi merapi litar (Pelarasan yang kecil) supaya mempunyai jumlah kemuatan yang tepat.Kemuatan maksimum pemuat perapi ialah 100pF. .Kemuatan di antara plat berkadar songsang dengan jarak di antara keduanya. b.Pemuat berputar yang lebih kecil biasanya menggunakan dielektrik saput plastik nipis di antara plat. a.2. . Faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. ia diubah dengan melaraskan aci bagi mengubah luas permukaan di antara plat. Pemuat berputar . untuk pemuat perapi mika. Contoh pemuat boleh ubah.

Kemuatan di antara dua plat berkadar terus dengan luasnya. . Komponen elektronik yang amat penting dalam sesuatu litar. TRANSISTOR 1. Transistor berfungsi sebagai :- . 4. Cα A 3. Ketebalan dielektrik. 1 S .Kedua-dua permukaan plat hendaklah diperluaskan untuk mendapatkan nilai kemuatan yang tinggi. Bahan dielektrik yang digunakan . 2. 3.Cα 2.Kemuatan bergantung kepada bahan dielektrik yang digunakan iaitu ketelusan di antara dua plat. Luas permukaan plat. Ia telah dapat menggantikan tiub vakum yang digunakan pada masa lampau.

lapisan bagi tapak adalah amat nipis dan sengaja dibuat supaya mengandungi hanya sedikit sahaja pembawa arus majoriti. . penguat arus c. Lapisan-lapisan itu sama ada NPN atau PNP.a. 7. Transistor juga diperbuat daripada cantuman bahan jenis N dan P tetapi mengandungi tiga Lapisan. Arah kepala anak panah pada simbol transistor menunjukkan arah aliran arus konvensional jika transistor itu beroperasi. 5. pengawal arus b. satu suis 4. PEMUNGUT N P TAPAK PEMUNGUT P N N P TAPAK PENGELUAR Struktur Binaan SimbolStruktur Binaan PENGELUAR Simbol Struktur Binaan Dan Simbol Bagi Transistor 6. .Pemungut pula bertugas untuk mengutip cas-cas ini untuk operasi litar .Pengeluar berfungsi sebagai pembekal cas-cas atau pembawa arus majoriti dalam transistor.

Jadual : Contoh-contoh transistor 2N3393 C2500 C1417 2N188 2T73 2N410 HJ-55 OC71 CK760 2S5V 2N3819 Transistor NPN ZTX300 C9011 C945 2N306 2T76 Transistor PNP 2N218 HJ-32 T1233 HJ-23 OC72 Transistor FET 2N5458 BC109 C9013 C380 2N69 C2058 2S45 2S53 OC45 HJ-22 2N215 BF244B 10. 11. ia mestilah diberikan voltan pincang. Untuk membolehkan suatu transistor itu beroperasi secara sempurna. transistor PNP transistor NPN transistor FET(field effect transistor) 9. 8.Tapak pula merupakan sebagai simpang yang akan mengawal pengaliran arus. tanpa mengira jenis transistor tersebut NPN atau PNP E N P B N C E P N P C B . Ada dua jenis voltan pincang yang mesti dibekalkan kepada transistor sebagai syarat untuk membolehkannya beroperasi. Pada masa kini terdapat 3 jenis transistor yang biasa digunakan ..

voltan pincang songsang cantuman C - Bagaimana Transistor Beroperasi E V1 - N - + + + B P -N .B telah di pincang depan oleh V1 litar E .B itu akan mengalirkan arus kerana elektron-elektron pada pengeluar ( jenis N ) akan tertolak oleh upayaan negatif bekalan V1 Elektron-elektron ini cuba untuk pergi ke upayaan positif V1 melalui tapak (jenis P). tidak semua elektronelektron itu dapat mengalir.. Tetapi oleh kerana tapak hanyalah suatu lapisan yang amat nipis dan mempunyai bilangan hol yang sangat sedikit.B .cantuman E . .. voltan pincang depan B . - Hanya sedikit saja arus elektron yang mengalir di litar tapak. dikenal sebagai arus tapak ( IB). Elektron-elektron yang selebihnya itu terkumpul dengan banyaknya di lapisan tapak.V2 C - cantuman E .

Anod Arah arus konvensional P N Katod Struktur Binaan dan Simbol Skematik Diod .- Oleh kerana lapisan pemungut telah dihubungkan kepada terminal positif bakalan V2. keupayaan positif itu akan menarik elektronelektron yang terkumpul di tapak tadi mengalir melalui litar pemungut sebagai arus pemungut ( IC ) DIOD 1. Diod ialah komponen yang mempunyai 2 semikonduktor iaitu dari jenis P dan jenis N. arus dapat mengalir melaluinya jika hujung P adalah positif dan hujung N adalah Negative suatu punca voltan. 6. 5. Ini bermakna . hanya membenarkan arus mengalir dalam satu hala sahaja. Diod juga dikenalis sebagai rectifier. 3. Struktur Binaan bagi diod adalah sama dengan cantuman P-N. 2. Semasa arus mengalir. nilai rintangan diod adalah rendah. 4. Diod ialah komponen elektronik dua pin yang terdiri dari anod dan katod.

11. A K A K + − − + Litar diod pincang depan Litar diod pincang songsang Lengkok Cirian I-V bagi Diod . Ia juga lebih kecil. diod dikatakan berada dalam keadaan pincang songsang. Pada mulanya dicipta diod germanium kemudian diod silikon. 9. 14. Dalam alat-alat elektronik masa kini. Apabila anod mendapat voltan lebih negatif dari katod atau katod mendapat voltan lebih positif dari anod. Ini kerana diod semikonduktor dapat mengalirkan arus dan voltan yang lebih tinggi. 10. diod semikonduktor lebih banyak digunakan. Apabila anod mendapat voltan lebih positif dari katod atau katod mendapat voltan lebih negatif dari anod.7. Voltan yang dikenakan merentasi diod dipanggil Voltan Pincang 13. diod dikatakan berada dalam keadaan pincang depan. 8. Diod silikon boleh berfungsi walaupun arus setinggi 100A setiap cm2 12. ekonomik dan tahan lama.

maka suatu graf Lengkok Cirian I-V bagi diod akan terhasil Id (mA) Voltan pecah tebat Vs Voltan sawar Is (µ A) Vd Arus Depan (Id) ialah arus yang mengalir melalui diod semasa pincang depan. Biasanya Id diukur dalam mA. . Biasanya Is diukur dalam µ A.Apabila suatu diod dipincang depan dan dipincang songsang. ( Si = 0.7 V.3 V ) . .tiap-tiap nilai voltan pincang itu dicatat juga nilai-nilai arus yang mengalir melalui diod itu . Voltan Lutut ialah takat voltan di mana berlakunya kenaikan arus depan yang tiba-tiba. Arus Songsang (Is) ialah arus yang sangat kecil iaitu arus bocor yang mengalir melalui diod semasa pincang songsang. Ge = 0.setiap nilai voltan pincang itu dicatat.. Voltan lutut sama dengan voltan sawar.

Arus yang besar melampaui takat pecahtebat boleh menyebabkan cantuman PN terbakar dan rosak Konsep Diod Unggul Dalam konsep diod unggul. . Dalam konsep diod unggul. diod dianggap tidak mempunyai voltan sawar. semasa pincang depan. tiada kerintangan depan ( rd )dan tiada takat pecah tebat.Voltan Pecah Tebat ialah takat voltan di mana berlakunya kenaikan arus songsang yang tiba-tiba.5 : Diod unggul semasa pincang depan dan songsang Sifat-Sifat Diod 1. lubang positif didesak mengalir menerusi simpangan p-n dari P ke N dan electron (-ve) dari N ke P. Apabila bateri disambungkan kepada punca positif semikonduktor dan di punca negative semikonduktor. tiada arus bocor. diod diumpama suis tertutup (ON) kerana rintangan kosong dan tidak ada kejatuhan voltan. Semasa pincang songsang. diod diumpama suis terbuka iaitu rintangan infiniti dan tidak ada sedikitpun arus bocor Anod Katod Suis Tertutup Diod dipincang depan Anod Katod Suis Terbuka Diod dipincang songsang Rajah 3.

ia menjadi panas. Ini dapat diketahui iaitu simpang p-n dibuat seperti rektifier. 8. Inilah yang dikenali sebagai simpangan diod. 7. Katod Anod Simbol skematik bagi Diod Zener . Dalam hal ini simpang p-n disebut sebagai pincang terbalik.2. Diod Zener sangat penting dalam bekalan kuasa. DIOD ZENER 1. Proses ini dikenali sebagai proses termionik. Cas negative di semikonduktor p dan cas positif di semikonduktor didesak mengalir menerusi simpang p-n. Simpang p-n melakukan kerja pincang ke depan dan apabila beza upaya bertambah. 6. 4. 5. Semasa arus kecil mengalir. Apabila logam cukup panas ia akan menghasilkan elektron. Ketika ini hanya arus yang kecil dibawa. Dengan ini arus akan diperolehi. Ia digunakan sebagai penstabil voltan. Ia berintangan rendah dalam satu aliran beza upaya dan berintangan tinggi dalam aliran yang satu lagi. 9. arus juga bertambah. Magnitud atau pengaliran arus songsang bergantung hanya pada suhu semikonduktor. Apabila punca bateri disongsangkan hanya sedikit sahaja arus yang mengalir. 3.

b. Semasa pincang depan. 3. arus pada takat Bezanya diod zener berbanding dengan diod biasa ialah diod zener beroperasi semasa pincang songsang. Keistimewaan diod zener. lengkuk kenaikan pecahtebat adalah lebih tajam dan curam. a. Pada takad zener dan selepasnya voltan merentasi diod akan tetap dan . Lengkuk Cirian Diod Zener Id Voltan pecah tebat = Voltan zener V s V z V d Is Rajah 3. lengkuk cirian tidak banyak beza dengan diod biasa Semasa pincang songsang.2. diod zener beroperasi seperti diod biasa.7 : Lengkuk Cirian bagi Diod Zener Semasa pincang depan. mampu mengalirkan arus songsang yang tinggi nilainya tanpa merosakkan diod.

Pengubah tersebut tidak disambung secara fizikal langsung diantara satu sama lain. Hanya sedikit arus kecil sahaja yang akan mengalir dalam gegelung utama kerana perubahan diantara voltan yang dikenakan dengan d. d. 4. .200V). Oleh yang demikian pengubah memindahkan kuasa elektrik daripada satu gegelung kepada yang lain dengan cara medan magnet yang berulang-alik. Katakan bahawa gegelung utama dan sekunder adalah serupa. PENGUBAH 1. 6. fasa A. Ia menjanakan medan magnet yang memotong menerusi belitan-belitan gegelung yang kedua yang dinamakan gegelung sekunder dan menjanakan voltan dalamnya. 5.Diod zener boleh dibuat supaya voltan zener ditentukan pada nilai yang terpilih (2.g.e balik. 2. Walau bagaimanapun gegelung itu adalah terganding (coupled) secara magnet. berlawanan dengan voltan yang dikenakan 9. c. 7.sama nilainya dengan voltan zener.g.Arus ini dinamakan arus pemagnetan. Gegelung di mana A.U dikenakan dinamakan gegelung utama.e. dan diletakkan supaya kesemua garis medan daya magnet dapat menyebabkan satu arus ulang alik mengalir dalam gegelung utama memotong kesemua belitan dalam kedua-dua gegelung itu 8. Pengubah mudah mengandungi dua gegelung yang diletakkan berdekatan tetapi tidak ada sebarang sambungan elektrik di antara satu sama lain. Jika gegelung sekunder tidak disambung kepada sebarang litar luar.U. 3.4V . balik yang diaruh dalam gegelung utama akan menjadi hamper serupa dalam amplitude.

u 11. voltan yang diaruhkan dalam gegelung sekunder akan menjadi 1/10 voltan yang dikenakan pada gegelung utama iaitu 10/100 = 1/10. Oleh kerana gegelung sekunder mempunyai belitan kurang daripada gegelung utama. jika terdapat 1000 belitan dalam gegelung sekunder dan hanya 100 belitan dalam gegelung utama.10. voltan yang diaruhkan dalam gegelung sekunder akan menjadi 10 kali voltan yang dikenakan pada gegelung utama. 12. Oleh kerana terdapat lebih banyak belitan dalam gegelung sekunder daripada gegelung utama. Pengubah-pengubah sentiasa digunakan untuk langkah naik dan langkah turun bagi voltan-voltan a. pengubah jenis ini dinamakan pengubah langkah turun . Jika sebaliknya gegelung sekunder mempunyai 10 belitan dan gegelung utama pula mempunyai 100 belitan. Contoh. ia ditulis seperti berikut: 13.Dengan ringkas. pengubah jenis tersebut dinamakan pengubah langkah naik. iaitu 1000/100 = 10.

Pengubah-pengubah dikelaskan sebagai langkah turun atau langkah naik dengan merujukkan kepada voltan berkesan sahaja. Sebagai kerja untuk memagnetkan dan menyahmagnetkan teras besi 15.14. Biasanya pengubah tidak 100% cekap disebabkan oleh kehilangan haba melalui cara-cara yang berikut: a. . Kebocoran fluks magnet dalam teras besi c. Sebagai haba dalam gegelung dan teras besi b.

.Autopengubah boleh digunakan sebagai pengubah langkah naik atau langkah turun dengan cara menukar kedudukan tap nisbi (relative) dengan belitan penuh. ini menunjukkan bahawa sebahagian daripada tenaga yang dibekal kepada gegelung digunakan dalam teras sebagai haba. Dua kesan yang utama adalah kehilangan arus Pusar dan kehilangan histeresis.i) ii) iii) iv) Pengubah dengan teras padu Nisbah voltan langkah naik Pengubah dengan teras padu Nisbah voltan langkah turun Pengubah dengan satu sela (gap) dalam dua bahagian teras Pengubah dengan teras berlapis Kehilangan teras 1. Apabila sesuatu teras magnet menjadi panas. dan belitan yang lengkap (X dan Z) sebagai belitan sekunder. Jenis-jenis pengubah 1. 2. Pengubah memencil (Isolating transformer) Kadangkala nisbah lilitan 1:1 digunakan dan voltan-voltan utama dan sekunder adalah serupa. Autopengubah Dalam autopengubah bahagian pengubah dari satu hujung ke tap Y berfungsi sebagai gegelung belitan utama. Pengubah-pengubah memencil digunakan di dalam bengkel dan makmal bagi tujuan keselamatan. 2. ini bermakna pengubah tersebut hanya secara elektrik memencilkan litar sekunder daripada litar utama dan pengubah tersebut dinamakan pengubah memencil.

Pengubah frekuensi pertengahan Pengubah antara peringkat atau frekuensi pertengahan yang dilindungi oleh pelindung logam yang kecil untuk mengelakkan sinar sama ada dari luar atau dalam supaya tidak mengganggu litar-litar berhampiran. 4. Pengubah frekuensi radio .3.Teras pengubah ini dalam bentuk serbuk logam.

Pengubah ini menggunakan terasteras besi berlapis yang banyak digunakan dalam bekalan kuasa. Pengubah frekuensi audio Pengubah frekuensi audio. Pengubah bekalan kuasa Bahagian utama pengubah bekalan kuasa disambungkan kepada bekalan kuasa A. 240 V 50 Hz di Malaysia dan bahagian sekunder boleh dilangkahnaikkan atau dilangkahturunkan.U. .5. dan juga boleh bertindak sebagai pengubah padanan untuk menentukan kuasa pindah maksimum daripada penguat kepada pembesar suara.Teras besinya diperbuat daripada lapisan-lapisan logam. 6.

IC boleh terdiri daripada transistor. 2. maka ruang sesuatu alat dapat dikurangkan yang mana tidak memerlukan komponen yang banyak. perintang dan kapasitor. Bahan asas ialah silikon jenis-p yang dikenali sebagai ‘ chip’. Litar-litar elektronik boleh digabungkan di dalam bahan-bahan semikonduktor dalam ukuran hanya beberapa millimeter panjang dan lebar. 3. IC banyak didapati dalam bentuk empat segi. Jika tidak mustahil meneka-neka pin 1 pada IC . 6. Adalah penting seseorang juruteknik elektronik mengetahui cara-cara mengenal atau Memastikan punca elektrod “ pin 1”. 8. IC yang ada pada masa kini dibentuk daripada bahan-bahan semikonduktor.LITAR BERSEPADU 1. 4. Dengan menggunakan IC dalam litar-litar elektronik. diod. Litar bersepadu atau ic ialah komponen yang begitu kompleks sekali. 7. 5.

c. maka pin-pin lain sudah boleh diketahui. 12. Biasanya IC mempunyai soket.Yang mungkin terdapat banyak punca. Apabila pin 1 telah diketahui. 10. Bagi IC yang tiada soket. Bagi kemudahan. 11. semasa memateri. . hanya soket yang dipateri. dipaterikan terus ke p. Kemudian barulah IC diletakkan dalam soket.b. 13. pengilangnya telah meletakkan tanda pada IC. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful