PERINTANG

Perintang ialah sejenis peranti yang berfungsi untuk mengawal amaun arus yang mengalir di dalam sesuatu litar. Perintang sangat penting dan diperlukan dalam setiap litar. Perintang biasanya dikaitkan dengan hokum ohm. Jenis-Jenis Perintang. Perintang boleh dibahagiakan kepada dua jenis yang utama, iaitu ;a.perintang tetap b.perintang boleh ubah Rajah Perintang

Simbol Perintang Dalam rajah litar skematik, perintang ditunjukkan dengan rajah seperti berikut.

R Perintang Tetap Ada beberapa jenis perintang tetap. Antaranya ialah :a.perimtang karbon - paling banyak digunakan dalam litar b.perintang dawai berbelit

- digunakan untuk mengalirkan arus yang besar melaluinya. - kebanyakkannya adalah perintang lelurus. - berkadar terus dengan voltan. Perintang Boleh Ubah - boleh mengubah kadar rintangan. - mempunyai trek karbon dan sesentuh yang boleh dipusing. Kod Warna Perintang Perintang lazimnya ditandakan dengan kod warna. Tujuannya sebagai penunjuk nilai rintangan. Tiga jalur warna menunjukkan nilai rintangan. Manakala warna ke-4 menunjukkan had terima. Boleh juga dikatakan sebagai toleransi. Contoh;

Jalur satu – angka pertama Jalur dua – angka kedua Jalur tiga – pendarab, iaitu bilangan nombor kosong yang didarab dengan dua digit pertama Jalur empat – had terima sesuatu perintang. Emas ialah 5%, perak ialah 10% manakala jika tiada jalur warna hendaklah dianggap sebanyak 20%..

Jadual Kod Warna. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai piawai bagi warna jalur pada perintang.

maka nilai rintangan juga akan meningkat. 1. 3. Jenis bahan . Panjang pengalir (wayar) Panjang pengalir adalah dalam unit meter (m). Rintangan pula berkadar songsang dengan luas keratan rentas pengalir R α 1 di mana semakin A kecil luas keratan rentas pengalir. Rintangan adalah berkadar terus dengan panjang pengalir R α L di mana semakin panjang sesuatu pengalir. 2. Luas muka keratan rentas pengalir Luas keratan rentas adalah dalam bentuk meter persegi (m2). maka semakin tinggilah nilai rintangannya dan begitulah sebaliknya.Jalur Warna Jalur Pertama Digit Pertama Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada Warna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 X 10 X 100 X 1000 X 10000 X 100000 X 1000000 X 10000000 X 100000000 X 1000000000 Jalur Kedua Digit Kedua Jalur Ketiga Jalur Keempat Had Terima ±1 ±2 ± 5% ±10% ±20% Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan.

. medan magnet akan membantu satu sama lain.Kearuhan adalah arus yang dialirkan melalui satu pengalir.Pearuh menghasilkan kearuhan. Rajah Skematik Peraruh. .ρ atau kerintangan adalah mewakili sifat atau jenis bahan pengalir. satu medan magnet kecil terbina mengelilingi pengalir itu. Suhu L A PERARUH . Kerintangan ditakrifkan sebagai rintangan di antara permukaan-permukaan yang bertentangan bagi sesuatu kiub yang berukuran 1 meter padu. besi dan bahan ferit.Sekiranya pengalir ini berbentuk gelung.Unit ukuran kearuhan ialah Henry (H). Rα ρ 4. Peraruh diwakili oleh L. menjadikannya lebih kuat.Pearuh dibuat daripada gegelung dawai dengan satu bahan teras seperti udara. . . .Pearuh ialah komponen yang mempunyai sifat menentang sebarang perubahan pengaliran arus. N S G .

Contohnya. a.Teras besi serbuk dihasilkan dengan menampakkan serbuk besi yang diselaputi oleh penebat. Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit . Empat jenis pearuh tetap ialah teras udara. Oleh kerana nilai kearuhannya rendah. Pearuh teras besi digunkan sebagai penapis frekuensi rendah dalam litar bekalan kuasa. Ia juga digunakan sebagai pencekik dalam litar lampu pendaflour. Pearuh Tetap Pearuh tetap digunakan bagi litar yang memerlukan nilai kearuhan yang tidak berubah. . Pearuh teras besi Teras besi yang digunakan ialah teras besi berlapis yang bersalut penebat nipis.Teras ferit pula dibuat daripada bahan magnet bukan pengalir . b. ia biasanya digunakan pada frekuensi yang tinggi. Nilai kearuhan pearuh teras besi adalah daripada beberapa mili henry hingga beberapa henry. c. teras besi. pearuh ini digunakan sebagai pencekik frekuensi radio bagi menghalang arus frekuensi radio (frekuensi tinggi) daripada melalui laluan tertentu dalam litar. teras besi serbuk dan teras ferit. Pearuh teras udara Pearuh teras udara biasanya mempunyai nilai aruhan mikro henry atau kurang.Jenis-jenis pearuh 1.

6) Jumlah fluks. Kekuatan arus teraruh (induced current) bergantung kepada .. 1) Bilangan lilitan (winding) dalam gelung. -Terdapat beberapa bentuk pearuh boleh ubah iaitu di antaranya ialah pearuh yang menggunakan skru logam (tembaga) bagi melaraskan kedudukan teras itu sendiri mempunyai bebenang untuk pelarasan teras.Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit mempunyai tiga bentuk iaitu solenoid. 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kearuhan.nilai kearuhan akan lebih tinggi dan saiz pearuh dapat dikecilkan . 2) Ketelapan bandingan (jenis teras). -Bagi pearuh boleh ubah berperisai. 3) Luas muka keratan rentas. 7) Kekuatan magnet 8) Kecepatan magnet itu ditujah ke dalam gelung.Kearuhan bagi pearuh bolehubah akan bertambah apabila teras digerakkan ke dalam belitan dan akan berkurangan apabila digerakkan keluar belitan. -Teras yang biasa digunakan ialah teras ferit dan teras besi serbuk. toroid dan teras pot.jenis solenoid mempunyai nilai kearuhan 1mikro henry atau kurang manakala toroid dan teras pot pula mempunyai nilai kearuhan di antara beberapa mikro henry hingga beberapa mili henry.Pearuh teras besi serbuk dan teras ferit biasanya digunakan di dalam litar talaan radio Pearuh Bolehubah . -Kelebihannya ialah perisai logam dapat mengelakkan komponen berhampiran daripada gangguan yang dihasilkan oleh pearuh. . . ia dipasangkan pada papan litar bercetak. 4) Arus yang mengalir 5) Panjang laluan fluks magnet. .

Pemuat menggunakan unit Farad (F). Satu pemuat mengandungi lapisan bahan penebat yang terapit di antara dua plat logam. 3. 7. Pemuat ialah komponen yang menyimpan cas elektrik. luas permukaan plat dan jarak di antara kedua-dua plat. polister atau elektrolitik. kertas. Pada asasnya. 2. Medan elektrik di dalam pemuat mempunyai banyak kesamaan dengan medan magnet. Kemuatan boleh dikira daripada pengetahuan mengenai matra pemuat dan kebertelusan bahan penebat. Dielektrik ini boleh terdiri daripada udara. C = ∈A D Di mana. mika. Logam Contoh : Pemuat Dielektri k Nilai kemuatan bergantung kepada nilai pemalar dielektrik. 5. 6. Nilai kemuatan pemuat ialah ukuran jumlah cas elektrik yang boleh distor di dalam peranti. C = Kemuatan .PEMUAT 1. pemuat terdiri daripada dua plat logam atau 2 pengalir yang selari dan dipisahkan oleh penebat yang dipanggil dielektrik. 4.

faktor yang perlu diambil kira ialah nilai kemuatan. maka penebatan dielektrik akan pecah dan plat pemuat akan dilitarpintaskan. -Had terima ialah nilai kelegaan bagi nilai sebenar sesuatu pemuat. pemuat seramik atau pemuat elektrolitik. . had terima. Bocoran ialah kehilangan cas yang sedikit yang sepatutnya tidak berlaku dalam penebatan dielektrik pada pemuat. -Nilai kemuatan boleh dibaca dengan menggunakan kod bercetak atau kod warna.Voltan kerja merupakan voltan AT dan voltan AU (puncak) yang boleh dikenakan sebelum penebatan dielektrik pecah. Kekutuban pemuat perlu disambung dengan betul bagi mengelakkan pemuat daripada rosak atau meletup. Pemuat berkutub hanya sesuai untuk litar arus terus.∈ = Pemalar dielektrik A = Luas D = Jarak kedua-dua plat Jenis-Jenis Pemuat Pemuat boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah. Pemuat tetap terbahagi kepada dua jenis iaitu berkutub dan tidak berkutub.Pemuat Tetap - Simbol bagi pemuat tetap Pemuat tetap ialah pemuat yang mempunyai nilai kemuatan yang tetap. pemuat kertas. Apabila memilih pemuat. Pemuat biasanya mempunyai had terima sebanyak lebih kurang 10%. voltan kerja dan bocoran. pemuat mika. . 1. Voltan kerja biasanya ditandakan pada pemuat dengan huruf WV. Apabila menggunakan pemuat hendaklah pastikan bahawa voltan kerja pemuat lebih tinggi daripada voltan maksimum di dalam litar. Jika voltan kerja bagi sebuah pemuat dilampaui. Jenis-jenis bagi pemuat tetap ialah pemuat udara.

. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. . .2. ia diubah dengan melaraskan aci bagi mengubah luas permukaan di antara plat.Kemuatan di antara plat berkadar songsang dengan jarak di antara keduanya. a.Kemuatan maksimum pemuat perapi ialah 100pF.Pemuat berputar yang lebih kecil biasanya menggunakan dielektrik saput plastik nipis di antara plat.Manakala. Perapi atau Praset . ukuran jarak di antara kedua-dua plat hendaklah diperbesarkan. 1. Pemuat berputar . . . Jarak antara plat. Pemuat Boleh Ubah - Pemuat boleh ubah mempunyai nilai kemuatan yang boleh diubah mengikut keperluan litar.Untuk menghasilkan satu nilai kemuatan yang lebih tinggi. Contoh pemuat boleh ubah. kemuatannya diubah dengan melaraskan skru bagi mengawal jarak di antara plat. b. untuk pemuat perapi mika.Kemuatan pemuat diubah dengan melaraskan aci bagi mengubah luas permukaan berkesan di antara tindihan plat pegun dipisahkan oleh dielektrik udara. . .Bagi kemuatan perapi seramik.Kedua-dua jenis pemuat ini dinamakan pemuat perapi kerana ia digunakan bagi merapi litar (Pelarasan yang kecil) supaya mempunyai jumlah kemuatan yang tepat.

Ketebalan dielektrik. Komponen elektronik yang amat penting dalam sesuatu litar. 4. Bahan dielektrik yang digunakan .Kemuatan di antara dua plat berkadar terus dengan luasnya. Cα A 3. Transistor berfungsi sebagai :- . 1 S . Ia telah dapat menggantikan tiub vakum yang digunakan pada masa lampau. 2.Kedua-dua permukaan plat hendaklah diperluaskan untuk mendapatkan nilai kemuatan yang tinggi.Kemuatan bergantung kepada bahan dielektrik yang digunakan iaitu ketelusan di antara dua plat. TRANSISTOR 1. Luas permukaan plat. . 3.Cα 2.

Arah kepala anak panah pada simbol transistor menunjukkan arah aliran arus konvensional jika transistor itu beroperasi.Pengeluar berfungsi sebagai pembekal cas-cas atau pembawa arus majoriti dalam transistor. pengawal arus b.a. 5. . 7. Transistor juga diperbuat daripada cantuman bahan jenis N dan P tetapi mengandungi tiga Lapisan. PEMUNGUT N P TAPAK PEMUNGUT P N N P TAPAK PENGELUAR Struktur Binaan SimbolStruktur Binaan PENGELUAR Simbol Struktur Binaan Dan Simbol Bagi Transistor 6. penguat arus c. .Pemungut pula bertugas untuk mengutip cas-cas ini untuk operasi litar . satu suis 4. Lapisan-lapisan itu sama ada NPN atau PNP. lapisan bagi tapak adalah amat nipis dan sengaja dibuat supaya mengandungi hanya sedikit sahaja pembawa arus majoriti.

Untuk membolehkan suatu transistor itu beroperasi secara sempurna. 8. 11. ia mestilah diberikan voltan pincang. transistor PNP transistor NPN transistor FET(field effect transistor) 9..Tapak pula merupakan sebagai simpang yang akan mengawal pengaliran arus. tanpa mengira jenis transistor tersebut NPN atau PNP E N P B N C E P N P C B . Jadual : Contoh-contoh transistor 2N3393 C2500 C1417 2N188 2T73 2N410 HJ-55 OC71 CK760 2S5V 2N3819 Transistor NPN ZTX300 C9011 C945 2N306 2T76 Transistor PNP 2N218 HJ-32 T1233 HJ-23 OC72 Transistor FET 2N5458 BC109 C9013 C380 2N69 C2058 2S45 2S53 OC45 HJ-22 2N215 BF244B 10. Ada dua jenis voltan pincang yang mesti dibekalkan kepada transistor sebagai syarat untuk membolehkannya beroperasi. Pada masa kini terdapat 3 jenis transistor yang biasa digunakan .

B . Tetapi oleh kerana tapak hanyalah suatu lapisan yang amat nipis dan mempunyai bilangan hol yang sangat sedikit..B itu akan mengalirkan arus kerana elektron-elektron pada pengeluar ( jenis N ) akan tertolak oleh upayaan negatif bekalan V1 Elektron-elektron ini cuba untuk pergi ke upayaan positif V1 melalui tapak (jenis P). voltan pincang depan B .B telah di pincang depan oleh V1 litar E .V2 C - cantuman E . dikenal sebagai arus tapak ( IB). - Hanya sedikit saja arus elektron yang mengalir di litar tapak. tidak semua elektronelektron itu dapat mengalir.. Elektron-elektron yang selebihnya itu terkumpul dengan banyaknya di lapisan tapak.cantuman E . . voltan pincang songsang cantuman C - Bagaimana Transistor Beroperasi E V1 - N - + + + B P -N .

Anod Arah arus konvensional P N Katod Struktur Binaan dan Simbol Skematik Diod . 2. Diod ialah komponen elektronik dua pin yang terdiri dari anod dan katod. 3.- Oleh kerana lapisan pemungut telah dihubungkan kepada terminal positif bakalan V2. Diod juga dikenalis sebagai rectifier. nilai rintangan diod adalah rendah. keupayaan positif itu akan menarik elektronelektron yang terkumpul di tapak tadi mengalir melalui litar pemungut sebagai arus pemungut ( IC ) DIOD 1. Ini bermakna . Diod ialah komponen yang mempunyai 2 semikonduktor iaitu dari jenis P dan jenis N. 5. Semasa arus mengalir. arus dapat mengalir melaluinya jika hujung P adalah positif dan hujung N adalah Negative suatu punca voltan. hanya membenarkan arus mengalir dalam satu hala sahaja. 6. Struktur Binaan bagi diod adalah sama dengan cantuman P-N. 4.

Diod silikon boleh berfungsi walaupun arus setinggi 100A setiap cm2 12. diod dikatakan berada dalam keadaan pincang depan. Ini kerana diod semikonduktor dapat mengalirkan arus dan voltan yang lebih tinggi. A K A K + − − + Litar diod pincang depan Litar diod pincang songsang Lengkok Cirian I-V bagi Diod . 10. 8. Pada mulanya dicipta diod germanium kemudian diod silikon. 11. Apabila anod mendapat voltan lebih negatif dari katod atau katod mendapat voltan lebih positif dari anod. 14. 9. Voltan yang dikenakan merentasi diod dipanggil Voltan Pincang 13. Apabila anod mendapat voltan lebih positif dari katod atau katod mendapat voltan lebih negatif dari anod. Ia juga lebih kecil. ekonomik dan tahan lama. diod dikatakan berada dalam keadaan pincang songsang. diod semikonduktor lebih banyak digunakan. Dalam alat-alat elektronik masa kini.7.

.setiap nilai voltan pincang itu dicatat. Biasanya Is diukur dalam µ A. Voltan lutut sama dengan voltan sawar.7 V. .maka suatu graf Lengkok Cirian I-V bagi diod akan terhasil Id (mA) Voltan pecah tebat Vs Voltan sawar Is (µ A) Vd Arus Depan (Id) ialah arus yang mengalir melalui diod semasa pincang depan. Ge = 0. Biasanya Id diukur dalam mA.tiap-tiap nilai voltan pincang itu dicatat juga nilai-nilai arus yang mengalir melalui diod itu .3 V ) . Arus Songsang (Is) ialah arus yang sangat kecil iaitu arus bocor yang mengalir melalui diod semasa pincang songsang. Voltan Lutut ialah takat voltan di mana berlakunya kenaikan arus depan yang tiba-tiba..Apabila suatu diod dipincang depan dan dipincang songsang. ( Si = 0.

tiada arus bocor. . Semasa pincang songsang. lubang positif didesak mengalir menerusi simpangan p-n dari P ke N dan electron (-ve) dari N ke P.Voltan Pecah Tebat ialah takat voltan di mana berlakunya kenaikan arus songsang yang tiba-tiba. diod dianggap tidak mempunyai voltan sawar. diod diumpama suis tertutup (ON) kerana rintangan kosong dan tidak ada kejatuhan voltan. semasa pincang depan. tiada kerintangan depan ( rd )dan tiada takat pecah tebat. Dalam konsep diod unggul. Apabila bateri disambungkan kepada punca positif semikonduktor dan di punca negative semikonduktor.5 : Diod unggul semasa pincang depan dan songsang Sifat-Sifat Diod 1. diod diumpama suis terbuka iaitu rintangan infiniti dan tidak ada sedikitpun arus bocor Anod Katod Suis Tertutup Diod dipincang depan Anod Katod Suis Terbuka Diod dipincang songsang Rajah 3. Arus yang besar melampaui takat pecahtebat boleh menyebabkan cantuman PN terbakar dan rosak Konsep Diod Unggul Dalam konsep diod unggul.

Katod Anod Simbol skematik bagi Diod Zener . Dalam hal ini simpang p-n disebut sebagai pincang terbalik. Apabila punca bateri disongsangkan hanya sedikit sahaja arus yang mengalir. Simpang p-n melakukan kerja pincang ke depan dan apabila beza upaya bertambah. Cas negative di semikonduktor p dan cas positif di semikonduktor didesak mengalir menerusi simpang p-n. Ketika ini hanya arus yang kecil dibawa. 7. Proses ini dikenali sebagai proses termionik. Semasa arus kecil mengalir. Magnitud atau pengaliran arus songsang bergantung hanya pada suhu semikonduktor. 8. Ini dapat diketahui iaitu simpang p-n dibuat seperti rektifier. 5.2. Ia berintangan rendah dalam satu aliran beza upaya dan berintangan tinggi dalam aliran yang satu lagi. ia menjadi panas. Dengan ini arus akan diperolehi. Inilah yang dikenali sebagai simpangan diod. 3. 9. arus juga bertambah. Diod Zener sangat penting dalam bekalan kuasa. 4. Apabila logam cukup panas ia akan menghasilkan elektron. DIOD ZENER 1. 6. Ia digunakan sebagai penstabil voltan.

mampu mengalirkan arus songsang yang tinggi nilainya tanpa merosakkan diod. lengkuk cirian tidak banyak beza dengan diod biasa Semasa pincang songsang. 3.7 : Lengkuk Cirian bagi Diod Zener Semasa pincang depan. arus pada takat Bezanya diod zener berbanding dengan diod biasa ialah diod zener beroperasi semasa pincang songsang. Semasa pincang depan. Keistimewaan diod zener. Pada takad zener dan selepasnya voltan merentasi diod akan tetap dan . diod zener beroperasi seperti diod biasa.2. b. Lengkuk Cirian Diod Zener Id Voltan pecah tebat = Voltan zener V s V z V d Is Rajah 3. a. lengkuk kenaikan pecahtebat adalah lebih tajam dan curam.

berlawanan dengan voltan yang dikenakan 9.U dikenakan dinamakan gegelung utama. Walau bagaimanapun gegelung itu adalah terganding (coupled) secara magnet.g. Oleh yang demikian pengubah memindahkan kuasa elektrik daripada satu gegelung kepada yang lain dengan cara medan magnet yang berulang-alik.4V .Diod zener boleh dibuat supaya voltan zener ditentukan pada nilai yang terpilih (2. Jika gegelung sekunder tidak disambung kepada sebarang litar luar.e balik. balik yang diaruh dalam gegelung utama akan menjadi hamper serupa dalam amplitude. PENGUBAH 1. c. 2.e.g. 7. 6. Hanya sedikit arus kecil sahaja yang akan mengalir dalam gegelung utama kerana perubahan diantara voltan yang dikenakan dengan d. Katakan bahawa gegelung utama dan sekunder adalah serupa. d. dan diletakkan supaya kesemua garis medan daya magnet dapat menyebabkan satu arus ulang alik mengalir dalam gegelung utama memotong kesemua belitan dalam kedua-dua gegelung itu 8. Gegelung di mana A. fasa A. Pengubah tersebut tidak disambung secara fizikal langsung diantara satu sama lain.U. 5. Pengubah mudah mengandungi dua gegelung yang diletakkan berdekatan tetapi tidak ada sebarang sambungan elektrik di antara satu sama lain. Ia menjanakan medan magnet yang memotong menerusi belitan-belitan gegelung yang kedua yang dinamakan gegelung sekunder dan menjanakan voltan dalamnya. .200V). 4.Arus ini dinamakan arus pemagnetan.sama nilainya dengan voltan zener. 3.

10. voltan yang diaruhkan dalam gegelung sekunder akan menjadi 1/10 voltan yang dikenakan pada gegelung utama iaitu 10/100 = 1/10. pengubah jenis tersebut dinamakan pengubah langkah naik. pengubah jenis ini dinamakan pengubah langkah turun . jika terdapat 1000 belitan dalam gegelung sekunder dan hanya 100 belitan dalam gegelung utama. Pengubah-pengubah sentiasa digunakan untuk langkah naik dan langkah turun bagi voltan-voltan a. ia ditulis seperti berikut: 13. Oleh kerana terdapat lebih banyak belitan dalam gegelung sekunder daripada gegelung utama. voltan yang diaruhkan dalam gegelung sekunder akan menjadi 10 kali voltan yang dikenakan pada gegelung utama. 12. Oleh kerana gegelung sekunder mempunyai belitan kurang daripada gegelung utama. Jika sebaliknya gegelung sekunder mempunyai 10 belitan dan gegelung utama pula mempunyai 100 belitan.Dengan ringkas. iaitu 1000/100 = 10. Contoh.u 11.

Pengubah-pengubah dikelaskan sebagai langkah turun atau langkah naik dengan merujukkan kepada voltan berkesan sahaja. Sebagai haba dalam gegelung dan teras besi b.14. Kebocoran fluks magnet dalam teras besi c. Biasanya pengubah tidak 100% cekap disebabkan oleh kehilangan haba melalui cara-cara yang berikut: a. . Sebagai kerja untuk memagnetkan dan menyahmagnetkan teras besi 15.

Apabila sesuatu teras magnet menjadi panas. . Pengubah-pengubah memencil digunakan di dalam bengkel dan makmal bagi tujuan keselamatan.Autopengubah boleh digunakan sebagai pengubah langkah naik atau langkah turun dengan cara menukar kedudukan tap nisbi (relative) dengan belitan penuh. Jenis-jenis pengubah 1.i) ii) iii) iv) Pengubah dengan teras padu Nisbah voltan langkah naik Pengubah dengan teras padu Nisbah voltan langkah turun Pengubah dengan satu sela (gap) dalam dua bahagian teras Pengubah dengan teras berlapis Kehilangan teras 1. dan belitan yang lengkap (X dan Z) sebagai belitan sekunder. Autopengubah Dalam autopengubah bahagian pengubah dari satu hujung ke tap Y berfungsi sebagai gegelung belitan utama. 2. Dua kesan yang utama adalah kehilangan arus Pusar dan kehilangan histeresis. 2. ini bermakna pengubah tersebut hanya secara elektrik memencilkan litar sekunder daripada litar utama dan pengubah tersebut dinamakan pengubah memencil. ini menunjukkan bahawa sebahagian daripada tenaga yang dibekal kepada gegelung digunakan dalam teras sebagai haba. Pengubah memencil (Isolating transformer) Kadangkala nisbah lilitan 1:1 digunakan dan voltan-voltan utama dan sekunder adalah serupa.

4.Teras pengubah ini dalam bentuk serbuk logam. Pengubah frekuensi radio . Pengubah frekuensi pertengahan Pengubah antara peringkat atau frekuensi pertengahan yang dilindungi oleh pelindung logam yang kecil untuk mengelakkan sinar sama ada dari luar atau dalam supaya tidak mengganggu litar-litar berhampiran.3.

6.Pengubah ini menggunakan terasteras besi berlapis yang banyak digunakan dalam bekalan kuasa.Teras besinya diperbuat daripada lapisan-lapisan logam.5. Pengubah frekuensi audio Pengubah frekuensi audio. Pengubah bekalan kuasa Bahagian utama pengubah bekalan kuasa disambungkan kepada bekalan kuasa A. .U. 240 V 50 Hz di Malaysia dan bahagian sekunder boleh dilangkahnaikkan atau dilangkahturunkan. dan juga boleh bertindak sebagai pengubah padanan untuk menentukan kuasa pindah maksimum daripada penguat kepada pembesar suara.

IC boleh terdiri daripada transistor. 5. 7. IC banyak didapati dalam bentuk empat segi. Bahan asas ialah silikon jenis-p yang dikenali sebagai ‘ chip’. diod. Litar-litar elektronik boleh digabungkan di dalam bahan-bahan semikonduktor dalam ukuran hanya beberapa millimeter panjang dan lebar. 8. 4. maka ruang sesuatu alat dapat dikurangkan yang mana tidak memerlukan komponen yang banyak.LITAR BERSEPADU 1. Jika tidak mustahil meneka-neka pin 1 pada IC . Adalah penting seseorang juruteknik elektronik mengetahui cara-cara mengenal atau Memastikan punca elektrod “ pin 1”. 6. Dengan menggunakan IC dalam litar-litar elektronik. Litar bersepadu atau ic ialah komponen yang begitu kompleks sekali. IC yang ada pada masa kini dibentuk daripada bahan-bahan semikonduktor. perintang dan kapasitor. 3. 2.

pengilangnya telah meletakkan tanda pada IC. Bagi kemudahan. Bagi IC yang tiada soket. hanya soket yang dipateri.Yang mungkin terdapat banyak punca. Kemudian barulah IC diletakkan dalam soket. . semasa memateri. 10.b. 13. maka pin-pin lain sudah boleh diketahui. 12.c. 11. dipaterikan terus ke p. 9. Biasanya IC mempunyai soket. Apabila pin 1 telah diketahui.