Pihak polis dan agensi pencegah jenayah telah mengaplikasikan ilmu sains dan teknologi untuk membantu pihak

berkuasa mengatasi masalah jenayah. Banyak kaedah pencegahan jenayah yang digunakan kini adalah berdasarkan aplikasi ilmu sains dan teknologi. Bincangkan pernyataan ini.

Usaha pencegahan jenayah kini mengaplikasikan ilmu sains dan teknologi; ` Banyak alat dan kaedah dicipta bagi membantu pihak berkuasa mengatasi masalah jenayah.
`

1.

Penggunaan sistem penggera dan kamera litar tertutup: - sistem penggera melindungi premis daripada kejadian pecah masuk; - pencuri atau perompak berkemungkinan besar tidak akan merompak premis yang dipasang dengan sistem penggera;

- kamera litar tertutup yang dipasang di

dalam dan di luar premis dapat mengelakkan jenayah; - segala aktiviti yang berlaku di sekitar premis akan direkodkan oleh kamera litar tertutup.

2.

Penggunaan sains forensik ( ): - berupaya untuk mengesan punca kematian mangsa dengan tepat; - mengesan bukti-bukti di tempat kejadian dan pada senjata yang digunakan; ujian DNA memudahkan pengenalpastian orang yang melakukan jenayah dengan tepat.

3.

Penggunaan alat pengimbas: - pengimbas sinar ± X untuk mengesan alat-alat dan bahan-bahan terlarang dalam beg dan bagasi; pengimbas tubuh badan untuk menggantikan cara pemeriksaan badan secara manual; - pengimbas biometrik bagi tapak tangan, cap jari, dan retina mata untuk mengenal pasti identiti seseorang.

4. Penggunaan satelit untuk mengesan lokasi bahan curi: - Global Positioning System (GPS) menggunakan satelit untuk memberikan maklumat tentang lokasi sesuatu benda atau orang; - alat penerima GPS dipasang pada kenderaan, barang, dan sebagainya supaya lokasi barang dapat diketahui pada setiap masa;

- pihak polis boleh menggunakan GPS untuk mengesan lokasi barang curi jika barang itu dipasang dengan penerima GPS.

Usaha pencegahan jenayah perlu diperbaik dan ditingkatkan setiap masa; ` Pengaplikasian ilmu sains dan teknologi memang dapat membantu dalam hal ini.
`

`

Forensik (berasal dari bahasa Yunani Forensis yang bererti "debat" atau "perdebatan") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

`

There are dozens of CCTV cameras at Sydney Airport, but despite this 'high security', a man was killed in broad daylight a few weeks ago. If having CCTV around doesn't stop murder, what can it actually do? ²Frank