Bahasa Kebangsaan  Bahasa Rasmi  Bahasa Perpaduan  Bahasa Ilmu .

Perlembagaan Malaysia Bahasa Melayu .ialah kebangsaan ‡Digunakan untuk tujuan perpaduan dalam kalangan warganegara yang berbilang kaum ‡Perlu bagi melambangkan identiti yang sama bagi semua kaum yang tinggal di Malaysia. ‡ Perkara 152. ‡Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca sejak berzaman lamanya dan dipertuturkan oleh sebilangan besar penduduk termasuk yang bukan Melayu.

‡ dipilih sebagai bahasa rasmi selepas tahun 1969 ‡ Bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. perdagangan dan perusahaan ‡ fungsi Bahasa Melayu dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran: sebagai bahasa lisan para kakitangan kerajaan pada semua peringkat pentadbiran semasa menjalankan urusan rasmi negara b) sebagai media dalam segala urusan surat-menyurat di dalam dan di antara jabatan kerajaan c) digunakan dalam semua rekod kerajaan d) sebagai media untuk menulis undang-undang dan peraturan negara e) digunakan dalam semua jenis borang urusan rasmi kerajaan a) . perundangan. pendidikan.

‡ Ketiga-tiga fungsi tersebut dapat menyatukan penduduk dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan disalurkan melalui dasar pelajaran kebangsaan. memberikan tiga fungsi .‡ Garvin dan Mathiot (1968) simbolik bahasa baku iaitu: i. Fungsi penyatuan Bahasa Melayu baku bertindak sebagai alat yang menghubungkan penutur-penutur yang menuturkan berbagai-bagai dialek bahasa yang sama. Fungsi pengasingan Bahasa Melayu baku bertindak sebagai variasi bahasa yang terasing daripada dialekdialek lain daripada bahasa yang sama dapat melambangkan identiti kebangsaan. iii. Fungsi prestij dapat mewujudkan satu bahasa baku yang menimbulkan perasaan atau semangat megah terhadap negara. Ini dapat menyatukan mereka ke dalam satu masyarakat pertuturan. ii.

menunjukkan bahawa Bahasa Melayu mampu berfungsi sebagai Bahasa Melayu. ‡Bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa penyalur ilmu ‡Pada masa kini. banyak buku-buku akademik yang ditulis dalam Bahasa Melayu.Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua peringkat persekolahan ‡Tahun 1983 semua kursus tahun pertama di universitiuniversiti tempatan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.‡ digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan ‡Dasar Pendidikan 1981. . ‡Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk melalui penggunaan satu bahasa.