LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PANDUAN PENSKORAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN ( 78 / 2 )

DISEDIAKAN OLEH

PENTAKSIR KEBANGSAAN & PENTAKSIR NEGERI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN

iii. 1. iv. iii. ii. iii. ii. Menyediakan alatan dan bahan yang betul Menyediakan medium semaian mengikut nisbah yang betul Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul Membersih dan menyimpan alatan ditempat yang betul 1. Menyemai / menanam biji benih dengan teknik yang betul Mengubah / melakukan penjarangan anak benih dengan teknik yang betul Menyiram dengan teknik yang betul Mematuhi langkah keselamatan 1. ii. ii.3 Menyemai biji benih dan mengubah anak benih sayuran i. iii.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 1 ± TINGKATAN 1 Bil 1. iv.4 Menguji peratus percambahan biji benih sayuran i.2 Menggunakan alat yang betul Menggunakan kaedah yang betul Menentukan kejayaan kompos Mematuhi langkah keselamatan Kes Keputusan / Gred Catatan Menyediakan medium semaian i. iv. Memilih alatan dan bahan yang sesuai Melakukan pengujian mengikut langkah yang betul Menentukan peratus percambahan biji benih Mengamalkan kebersihan . iv.1 Aspek / Kriteria Menguji Kejayaan Kompos i.

Tiada senarai alatan dan bahan. Gambarajah tidak kemas/lengkap/ti ada label diterima iii. Kemas.5 Merekod aktiviti membina Melukis keratan kompos kompos menggunakan i. Lakaran. Skor A Salah satu tiada/ Melakar 1 bahan sahaja/ boleh satu alat sahaja/ menggunakan kedua-duanya pen/magic tidak lengkap pen marker layak dapat B ii. Rekod disediakan ada tetapi hanya dengan kemas langkah yang tidak lengkap. Merekod alatan dan marker/pen/magic bahan membina pen kompos ii.ada langkah walaupun tidak ikut turutan Skor B layak dapat A.boleh dibaca dan tersusun . Merekodkan langkah membina kompos iii. Melakar gambarajah keratan rentas binaan kompos Semua kriteria iv. Merekod alatan tidak i.Bil Aspek / Kriteria Kes Keputusan / Gred Catatan 1.

. iii. pandangan hadapan dan sisi unjuran ortografik mengikut pandangan sudut ketiga.Pentaksiran boleh di buat semasa P&P yang melibatkan salah satu tajuk di bawah : .Boleh dilukis dalam bentuk 3D iaitu isometrik atau oblik atau perspektif.Jika terdapat kecacatan pada projek ( Cth: paku bengkok. ii. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk. Mematuhi langkah keselamatan.Melukis semula lakaran terbaik yang dipilih dan mendimensi sekurangnya 3 bahagian (panjang.Murid melukis lukisan unjuran ortografik mengikut konsep lukisan teknik.pemerhatian . Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . Menggunakan jenis garisan yang betul . Menyimpan alatan tangan atau mesin. iii. ii.Elektronik .4 Membuat lukisan unjuran ortografik: i. iii. Membuat kemasan yang sesuai. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . . . tinggi) . .Melakar adalah lakaran bebas yang dibuat tanpa menggunakan alat lukisan teknik dan berdasarkan tema yang dipilih. iv. tidak layak dapat Gred A. . Panduan .KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 2 ± TINGKATAN 2 Bil 2. Mengukur.Bahan kemasan tidak mencacatkan projek. . 2. tiada kecacatan dan kuat ) .Lukisan isometrik disediakan oleh guru. ii.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Tanaman Hiasan .2 Penghasilan projek reka bentuk: i.Melukis pelan.1 Aspek / Kriteria Melakar reka bentuk projek: i. .Kukuh (Tidak goyang. 2. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan. Melakar sekurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk.Masakan . ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh. lebar. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk.Reka bentuk dan perghasilan projek .3 Menggunakan alatan tangan atau mesin: i. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria. 2. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria .Menyatakan 3 faktor ± tidak perlu huraian . iv.Membuat pemasangan dengan kemas / kukuh. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas.Lukisan teknik .Menyediakan bahan yg.Lakaran kemas ( elok dan rapi ) .Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Menyenggara (merangkumi proses mengendali dan menyenggara alatan / mesin) . iv. . Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul. glu meleleh. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih. menepati reka bentuk.

Evidens : Produk ± lukian unjuran ortografik .5 Etika makan: i.Kemas : Semua jenis garisan yang dilukis hendaklah memenuhi ciri garisan yang betul. semasa P&P.Melukis 3 garisan dimensi dengan cara yang betul dan tepat mana-mana bahagian pada lukisan ortografik. Mendimensi (sekurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul. . . . Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul dan selamat. iii. tebal dan sekata dilukis dengan menggunakan pensil HB . . iii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai. . Menggaul bahan memasu dengan sekata. . ATAU . . iv. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul. Membersih dan menyimpan alatan.Lukisan kemas dan bersih.Hidangan yang dipilih samada Cara Barat atau Cara Timur.Guru menilai proses ini dalam P&P Evidens : Proses ± mengamalkan etika makan yang betul (pemerhatian) . Contohnya ± Garisan objek sifatnya hitam. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria .Penyelaras luaran mesti akur dengan skor pentaksir sekolah sekiranya proses telah selesai.Nisbah medium (7:3:2) atau 3:2:1 .Penyelaras luaran mesti akur dengan skor pentaksir sekolah sekiranya proses telah selesai.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Evidens : Proses ± menyediakan medium memasu mengikut nisbah yang betul.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Postur (posisi dan tingkah laku semasa makan) ATAU Penyediaan Medium Memasu : i.Guru menilai proses ini. ii.Tidak boleh menggunakan kertas grid.iii. ii. Guna A4 . Mempersembahkan postur yang betul semasa makan. . Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria 2. dalam lukisan unjuran ortografik. iv. .

1 Aspek / Kriteria Menyediakan perumahan haiwan kesayangan i. Memastikan pengudaraan dan pencahayaan mencukupi iii.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 3 ± TINGKATAN 2 Bil 3. Menyatakan bacaan pH air kolam / tangki ternakan ikan Kes Keputusan / Gred Catatan . Menyediakan peralatan rekreasi / tempat berehat 3. Menuci bekas makanan dan minuman haiwan kesayangan iii. Membersih atau membasmi kuman perumahan haiwan kesayangan ii. Menggunakan alat yang betul ii.2 Penjagaan haiwan kesayangan i. Menggunakan kaedah yang betul iii.3 Pemeriksa pH air kolam / tangki ternakan ikan air tawar i. Mengamalkan sikap yang baik 3. Menjaga kesihatan haiwan kesayangan iv. Meletakkan peralatan asas iv. Memberi makanan dan minuman yang sesuai mengikut jadual ii.

Mematuhi langkah keselamatan iv.5 Jenis ikan air tawar i. Nama saintifik mesti digaris Jenis ikan air tawar i. Menggred ikan mengikut saiz ii. Melabel nama ikan air tawar yang dikumpul iii. Gambar boleh diperolehi dengan pelbagai cara dan hendaklah dilabel nama satu persatu bdi atas kertas A4. layak dapat B walaupun semua kriteria lengkap Skor D Mesti ada nama saintifik dan nama biasa . Kriteria lain tetap dinilai iii. Fotostat ( dalam persembahan ). Meletakkan ikan ke dalam bekas mengikut saiz iii. Membersih dan menyimpan alat Bil 3. Membersih dan menyimpan alatan 3. Kes Keputusan / Gred Catatan Skor C Sekiranya pelajar menggunakan kertas A4 berwarna tetapi lengkap Skor B kesemua kriteria. Jika tulisan tangan lebih banyak dari tulisan computer layak A ii.4 Aspek / Kriteria Menggred ikan i. Persembahan yang menarik Tidak menggunakan Skor D kertas A4 putih Nama ikan tidak lengkap Jika nama saintifik ikan semua salah . Mengumpul gambar sekurang-kurangnya lima jenis ikan air tawar ii.air tawar iv. Menamakan sistem ternakan yang sesuai bagi setiap jenis ikan air tawar yang dikumpul iv.

perlu ditulis nama dengan jelas. .Tema ± Perlu dinyatakan. Mengira kos pengeluaran dengan betul. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga ( Gambar / grafik boleh di scan / photostat ) produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema .5 telah disediakan dengan sempurna ) . Melabel semua komponen dengan betul iv.Buat jadual kerja yang lengkap dari segi tarikh dan masa dalam tempoh 9 minggu. . Membina projek mengikut lakaran yang dipilih.Ketiga-tiga lakaran mestilah berbeza. .Laporan Aktiviti . iii.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar : i. Mengira kos bahan. tidak goyang) . ii. kos upah dan kos overhed ) . Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan . . ( 3 label ) berlabel idea penyelesaian masalah. Mempersembahkan dokumen yang lengkap.Tunjukan jalan kira bagi Kos Pengeluaran.Menarik ( Penggunaan bahan kemasan ) .1 hingga 4.Pengiraan kos adalah berdasarkan 100 unit. .Kemas dan bersih ( tidak kotor / koyak ) . iii.Menyenarai ( Nyatakan sahaja kos bahan.Laporan Aktiviti .1 Aspek / Kriteria Panduan .Namakan semua komponen yang digunakan . Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk . Menyenaraikan kos bahan.Lengkap ( Semua kriteria 4.Kriteria ii dan iii boleh digabungkan. .Kos bahan yang dinyatakan. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan.Bersih dan kemas ( tidak kotor / koyak) . kos upah dan kos overhed dan kira Kos Pengeluaran. bersih dan kemas. tersusun.Laporan Aktiviti 4.4 Pendokumentasi : i. ii. pengiraan mestilah tepat.Lukisan adalah berdasarkan projek elektronik yang dibuat.Masukkan jumlah kos bahan mentah. Mengenalpasti kekutuban komponen dalam litar iii. .Tunjukkan kekutuban dalam lukisan dengan betul. Lukisan bergambar kemas dan bersih. . kos upah dan kos overhed dengan betul. Pengenalpastian Masalah : .Laporan Aktiviti Pembinaan Projek : i. mesti sama dengan bahan projek. . ii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik.Menyatakan masalah . kos upah dan kos overhed dengan betul. i.Lakaran pilihan mesti sama dengan projek yang dibuat dari segi bahan dan lakaran. yang diperolehi.Tersusun ( Buat susunan ikut turutan) . 4.Produk yang sedia ada.Setiap produk perlu disenaraikan kelemahan yang dipilih dan kekuatan. Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran bahan yang digunakan.perlu dibuat huraian.Kemas ( Kukuh. Menterjemah litar dengan betul.3 Pengiraan Kos : i.Lakaran yang dibuat mesti dilabelkan bahaniv. ii.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 4 ± TINGKATAN 3 Bil 4. 4. . produk.Laporan Aktiviti . iii.2 4. . di sertakan gambar / grafik. . .