LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PANDUAN PENSKORAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN ( 78 / 2 )

DISEDIAKAN OLEH

PENTAKSIR KEBANGSAAN & PENTAKSIR NEGERI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN

ii. ii.1 Aspek / Kriteria Menguji Kejayaan Kompos i.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 1 ± TINGKATAN 1 Bil 1. iv. ii. Memilih alatan dan bahan yang sesuai Melakukan pengujian mengikut langkah yang betul Menentukan peratus percambahan biji benih Mengamalkan kebersihan . ii. iii. iv. iii. Menyediakan alatan dan bahan yang betul Menyediakan medium semaian mengikut nisbah yang betul Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul Membersih dan menyimpan alatan ditempat yang betul 1. iii. 1.4 Menguji peratus percambahan biji benih sayuran i.2 Menggunakan alat yang betul Menggunakan kaedah yang betul Menentukan kejayaan kompos Mematuhi langkah keselamatan Kes Keputusan / Gred Catatan Menyediakan medium semaian i. Menyemai / menanam biji benih dengan teknik yang betul Mengubah / melakukan penjarangan anak benih dengan teknik yang betul Menyiram dengan teknik yang betul Mematuhi langkah keselamatan 1. iii. iv.3 Menyemai biji benih dan mengubah anak benih sayuran i. iv.

Bil Aspek / Kriteria Kes Keputusan / Gred Catatan 1. Gambarajah tidak kemas/lengkap/ti ada label diterima iii. Kemas. Skor A Salah satu tiada/ Melakar 1 bahan sahaja/ boleh satu alat sahaja/ menggunakan kedua-duanya pen/magic tidak lengkap pen marker layak dapat B ii.5 Merekod aktiviti membina Melukis keratan kompos kompos menggunakan i. Merekod alatan dan marker/pen/magic bahan membina pen kompos ii. Merekodkan langkah membina kompos iii.boleh dibaca dan tersusun . Lakaran. Tiada senarai alatan dan bahan. Rekod disediakan ada tetapi hanya dengan kemas langkah yang tidak lengkap. Merekod alatan tidak i.ada langkah walaupun tidak ikut turutan Skor B layak dapat A. Melakar gambarajah keratan rentas binaan kompos Semua kriteria iv.

lebar. Panduan .Menyenggara (merangkumi proses mengendali dan menyenggara alatan / mesin) . . iii.2 Penghasilan projek reka bentuk: i.Lakaran kemas ( elok dan rapi ) .Boleh dilukis dalam bentuk 3D iaitu isometrik atau oblik atau perspektif. glu meleleh. menepati reka bentuk. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas.Membuat pemasangan dengan kemas / kukuh. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan.Reka bentuk dan perghasilan projek .Lukisan isometrik disediakan oleh guru. . Menyimpan alatan tangan atau mesin.Tanaman Hiasan . ii. iii. iii.Melukis semula lakaran terbaik yang dipilih dan mendimensi sekurangnya 3 bahagian (panjang.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Elektronik . Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . 2. ii. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul. tidak layak dapat Gred A. . Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . iv.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.4 Membuat lukisan unjuran ortografik: i. iv. . Mematuhi langkah keselamatan. Melakar sekurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk. tinggi) . . Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih.Lukisan teknik . .1 Aspek / Kriteria Melakar reka bentuk projek: i.Melakar adalah lakaran bebas yang dibuat tanpa menggunakan alat lukisan teknik dan berdasarkan tema yang dipilih.Bahan kemasan tidak mencacatkan projek.Masakan .3 Menggunakan alatan tangan atau mesin: i. 2. .Jika terdapat kecacatan pada projek ( Cth: paku bengkok.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 2 ± TINGKATAN 2 Bil 2.Melukis pelan. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul.Murid melukis lukisan unjuran ortografik mengikut konsep lukisan teknik. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat. 2.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Pentaksiran boleh di buat semasa P&P yang melibatkan salah satu tajuk di bawah : . pandangan hadapan dan sisi unjuran ortografik mengikut pandangan sudut ketiga. Mengukur.Kukuh (Tidak goyang.Menyatakan 3 faktor ± tidak perlu huraian . menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk. .pemerhatian . Menggunakan jenis garisan yang betul . tiada kecacatan dan kuat ) . ii. iv.Menyediakan bahan yg. ii. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . Membuat kemasan yang sesuai.

Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria 2. . iv. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul dan selamat.Guru menilai proses ini dalam P&P Evidens : Proses ± mengamalkan etika makan yang betul (pemerhatian) . Mendimensi (sekurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai. .Lukisan kemas dan bersih. . Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih. ii.Melukis 3 garisan dimensi dengan cara yang betul dan tepat mana-mana bahagian pada lukisan ortografik. . Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan.Postur (posisi dan tingkah laku semasa makan) ATAU Penyediaan Medium Memasu : i.iii. Guna A4 . Menggaul bahan memasu dengan sekata.5 Etika makan: i.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria. iv. Membersih dan menyimpan alatan.Evidens : Produk ± lukian unjuran ortografik . iii.Evidens : Proses ± menyediakan medium memasu mengikut nisbah yang betul.Hidangan yang dipilih samada Cara Barat atau Cara Timur.Penyelaras luaran mesti akur dengan skor pentaksir sekolah sekiranya proses telah selesai. Contohnya ± Garisan objek sifatnya hitam. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan.Nisbah medium (7:3:2) atau 3:2:1 . . ATAU .Penyelaras luaran mesti akur dengan skor pentaksir sekolah sekiranya proses telah selesai.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria. . dalam lukisan unjuran ortografik.Tidak boleh menggunakan kertas grid. ii. iii. tebal dan sekata dilukis dengan menggunakan pensil HB . .Kemas : Semua jenis garisan yang dilukis hendaklah memenuhi ciri garisan yang betul. semasa P&P. .Guru menilai proses ini. . Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria .

Memastikan pengudaraan dan pencahayaan mencukupi iii.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 3 ± TINGKATAN 2 Bil 3. Menyediakan peralatan rekreasi / tempat berehat 3. Memberi makanan dan minuman yang sesuai mengikut jadual ii.2 Penjagaan haiwan kesayangan i. Mengamalkan sikap yang baik 3.3 Pemeriksa pH air kolam / tangki ternakan ikan air tawar i. Menyatakan bacaan pH air kolam / tangki ternakan ikan Kes Keputusan / Gred Catatan .1 Aspek / Kriteria Menyediakan perumahan haiwan kesayangan i. Menggunakan alat yang betul ii. Menggunakan kaedah yang betul iii. Meletakkan peralatan asas iv. Membersih atau membasmi kuman perumahan haiwan kesayangan ii. Menjaga kesihatan haiwan kesayangan iv. Menuci bekas makanan dan minuman haiwan kesayangan iii.

Nama saintifik mesti digaris Jenis ikan air tawar i. Mengumpul gambar sekurang-kurangnya lima jenis ikan air tawar ii. Mematuhi langkah keselamatan iv. Melabel nama ikan air tawar yang dikumpul iii.5 Jenis ikan air tawar i. Jika tulisan tangan lebih banyak dari tulisan computer layak A ii. Kes Keputusan / Gred Catatan Skor C Sekiranya pelajar menggunakan kertas A4 berwarna tetapi lengkap Skor B kesemua kriteria. Persembahan yang menarik Tidak menggunakan Skor D kertas A4 putih Nama ikan tidak lengkap Jika nama saintifik ikan semua salah . Fotostat ( dalam persembahan ). Menggred ikan mengikut saiz ii. layak dapat B walaupun semua kriteria lengkap Skor D Mesti ada nama saintifik dan nama biasa . Menamakan sistem ternakan yang sesuai bagi setiap jenis ikan air tawar yang dikumpul iv. Membersih dan menyimpan alat Bil 3. Gambar boleh diperolehi dengan pelbagai cara dan hendaklah dilabel nama satu persatu bdi atas kertas A4.air tawar iv. Membersih dan menyimpan alatan 3. Meletakkan ikan ke dalam bekas mengikut saiz iii. Kriteria lain tetap dinilai iii.4 Aspek / Kriteria Menggred ikan i.

. perlu ditulis nama dengan jelas. pengiraan mestilah tepat. . mesti sama dengan bahan projek.Buat jadual kerja yang lengkap dari segi tarikh dan masa dalam tempoh 9 minggu. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih.Produk yang sedia ada.Namakan semua komponen yang digunakan .Kemas dan bersih ( tidak kotor / koyak ) .Menyatakan masalah .perlu dibuat huraian.4 Pendokumentasi : i. Mempersembahkan dokumen yang lengkap.Laporan Aktiviti 4.Bersih dan kemas ( tidak kotor / koyak) . . kos upah dan kos overhed dengan betul. kos upah dan kos overhed dengan betul. Mengira kos bahan. ii. i. . Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran bahan yang digunakan. Lukisan bergambar kemas dan bersih. ii.Kemas ( Kukuh. .5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar : i.5 telah disediakan dengan sempurna ) .2 4. Mengenalpasti kekutuban komponen dalam litar iii. kos upah dan kos overhed dan kira Kos Pengeluaran.Tunjukkan kekutuban dalam lukisan dengan betul.Kriteria ii dan iii boleh digabungkan. Menterjemah litar dengan betul.Tema ± Perlu dinyatakan. iii.Laporan Aktiviti Pembinaan Projek : i. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk . produk.Menarik ( Penggunaan bahan kemasan ) . Melabel semua komponen dengan betul iv. .Ketiga-tiga lakaran mestilah berbeza. bersih dan kemas. iii. iii.Lukisan adalah berdasarkan projek elektronik yang dibuat.Tersusun ( Buat susunan ikut turutan) .Lengkap ( Semua kriteria 4.Kos bahan yang dinyatakan.1 Aspek / Kriteria Panduan . Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Mengira kos pengeluaran dengan betul. .Laporan Aktiviti .Lakaran pilihan mesti sama dengan projek yang dibuat dari segi bahan dan lakaran. kos upah dan kos overhed ) .Pengiraan kos adalah berdasarkan 100 unit.Laporan Aktiviti . Menyenaraikan kos bahan. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan . yang diperolehi. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga ( Gambar / grafik boleh di scan / photostat ) produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema .Laporan Aktiviti . 4.1 hingga 4. .Tunjukan jalan kira bagi Kos Pengeluaran.Masukkan jumlah kos bahan mentah. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik. ii. . 4. ( 3 label ) berlabel idea penyelesaian masalah. ii. .Setiap produk perlu disenaraikan kelemahan yang dipilih dan kekuatan. tidak goyang) . Pengenalpastian Masalah : . di sertakan gambar / grafik.3 Pengiraan Kos : i. .Menyenarai ( Nyatakan sahaja kos bahan. tersusun. . .KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 4 ± TINGKATAN 3 Bil 4.Lakaran yang dibuat mesti dilabelkan bahaniv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful