LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PANDUAN PENSKORAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN ( 78 / 2 )

DISEDIAKAN OLEH

PENTAKSIR KEBANGSAAN & PENTAKSIR NEGERI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN

ii. ii. ii. Memilih alatan dan bahan yang sesuai Melakukan pengujian mengikut langkah yang betul Menentukan peratus percambahan biji benih Mengamalkan kebersihan . iv.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 1 ± TINGKATAN 1 Bil 1. iii. 1.1 Aspek / Kriteria Menguji Kejayaan Kompos i.4 Menguji peratus percambahan biji benih sayuran i. iv.3 Menyemai biji benih dan mengubah anak benih sayuran i. Menyemai / menanam biji benih dengan teknik yang betul Mengubah / melakukan penjarangan anak benih dengan teknik yang betul Menyiram dengan teknik yang betul Mematuhi langkah keselamatan 1. iv.2 Menggunakan alat yang betul Menggunakan kaedah yang betul Menentukan kejayaan kompos Mematuhi langkah keselamatan Kes Keputusan / Gred Catatan Menyediakan medium semaian i. Menyediakan alatan dan bahan yang betul Menyediakan medium semaian mengikut nisbah yang betul Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul Membersih dan menyimpan alatan ditempat yang betul 1. ii. iii. iv. iii. iii.

5 Merekod aktiviti membina Melukis keratan kompos kompos menggunakan i. Gambarajah tidak kemas/lengkap/ti ada label diterima iii. Kemas. Tiada senarai alatan dan bahan. Merekod alatan dan marker/pen/magic bahan membina pen kompos ii.boleh dibaca dan tersusun . Melakar gambarajah keratan rentas binaan kompos Semua kriteria iv. Lakaran.Bil Aspek / Kriteria Kes Keputusan / Gred Catatan 1. Merekodkan langkah membina kompos iii.ada langkah walaupun tidak ikut turutan Skor B layak dapat A. Merekod alatan tidak i. Skor A Salah satu tiada/ Melakar 1 bahan sahaja/ boleh satu alat sahaja/ menggunakan kedua-duanya pen/magic tidak lengkap pen marker layak dapat B ii. Rekod disediakan ada tetapi hanya dengan kemas langkah yang tidak lengkap.

2 Penghasilan projek reka bentuk: i. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . .Tanaman Hiasan . Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan. ii. .pemerhatian .Masakan .Lukisan isometrik disediakan oleh guru. pandangan hadapan dan sisi unjuran ortografik mengikut pandangan sudut ketiga.Reka bentuk dan perghasilan projek .4 Membuat lukisan unjuran ortografik: i. iii. Mengukur. . Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria. 2.Boleh dilukis dalam bentuk 3D iaitu isometrik atau oblik atau perspektif.1 Aspek / Kriteria Melakar reka bentuk projek: i. ii. tinggi) .Lakaran kemas ( elok dan rapi ) . iv. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat. iv. . . glu meleleh. 2. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul. Menggunakan jenis garisan yang betul .Membuat pemasangan dengan kemas / kukuh. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria . Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk.Kukuh (Tidak goyang. . Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria .Lukisan teknik . tidak layak dapat Gred A.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 2 ± TINGKATAN 2 Bil 2.Elektronik .Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria. menepati reka bentuk. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih.Menyediakan bahan yg. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh. Membuat kemasan yang sesuai. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas. .Menyatakan 3 faktor ± tidak perlu huraian .Melukis pelan.Jika terdapat kecacatan pada projek ( Cth: paku bengkok. Mematuhi langkah keselamatan. iii.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin: i. Panduan . iii. lebar.Pentaksiran boleh di buat semasa P&P yang melibatkan salah satu tajuk di bawah : .Melakar adalah lakaran bebas yang dibuat tanpa menggunakan alat lukisan teknik dan berdasarkan tema yang dipilih. tiada kecacatan dan kuat ) . 2. .Murid melukis lukisan unjuran ortografik mengikut konsep lukisan teknik. Menyimpan alatan tangan atau mesin.Menyenggara (merangkumi proses mengendali dan menyenggara alatan / mesin) .Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Melukis semula lakaran terbaik yang dipilih dan mendimensi sekurangnya 3 bahagian (panjang. ii. ii.Bahan kemasan tidak mencacatkan projek. Melakar sekurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk. iv.

iv.Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria.Melukis 3 garisan dimensi dengan cara yang betul dan tepat mana-mana bahagian pada lukisan ortografik.5 Etika makan: i. .Postur (posisi dan tingkah laku semasa makan) ATAU Penyediaan Medium Memasu : i.Tidak boleh menggunakan kertas grid. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul dan selamat. .Sediakan Pelaporan Aktiviti : Aktiviti : Salin semua yang ada di dalam aspek / kriteria. Guna A4 . Contohnya ± Garisan objek sifatnya hitam. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria 2. ATAU . semasa P&P. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan.Lukisan kemas dan bersih.Evidens : Produk ± lukian unjuran ortografik . Membersih dan menyimpan alatan. Dapatan : Buat ulasan yang ringkas berkaitan dengan aspek / kriteria .iii. tebal dan sekata dilukis dengan menggunakan pensil HB . Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan. .Penyelaras luaran mesti akur dengan skor pentaksir sekolah sekiranya proses telah selesai.Hidangan yang dipilih samada Cara Barat atau Cara Timur. dalam lukisan unjuran ortografik. ii.Evidens : Proses ± menyediakan medium memasu mengikut nisbah yang betul. . iii.Kemas : Semua jenis garisan yang dilukis hendaklah memenuhi ciri garisan yang betul. . . iii.Guru menilai proses ini dalam P&P Evidens : Proses ± mengamalkan etika makan yang betul (pemerhatian) . . Menggaul bahan memasu dengan sekata. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai. Mendimensi (sekurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul. iv. .Nisbah medium (7:3:2) atau 3:2:1 . Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul.Guru menilai proses ini.Penyelaras luaran mesti akur dengan skor pentaksir sekolah sekiranya proses telah selesai. ii. .

Menyediakan peralatan rekreasi / tempat berehat 3. Menggunakan alat yang betul ii. Membersih atau membasmi kuman perumahan haiwan kesayangan ii.1 Aspek / Kriteria Menyediakan perumahan haiwan kesayangan i. Memastikan pengudaraan dan pencahayaan mencukupi iii. Menuci bekas makanan dan minuman haiwan kesayangan iii.3 Pemeriksa pH air kolam / tangki ternakan ikan air tawar i.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 3 ± TINGKATAN 2 Bil 3. Mengamalkan sikap yang baik 3. Menyatakan bacaan pH air kolam / tangki ternakan ikan Kes Keputusan / Gred Catatan . Memberi makanan dan minuman yang sesuai mengikut jadual ii.2 Penjagaan haiwan kesayangan i. Menjaga kesihatan haiwan kesayangan iv. Menggunakan kaedah yang betul iii. Meletakkan peralatan asas iv.

Kriteria lain tetap dinilai iii.4 Aspek / Kriteria Menggred ikan i. Gambar boleh diperolehi dengan pelbagai cara dan hendaklah dilabel nama satu persatu bdi atas kertas A4. Nama saintifik mesti digaris Jenis ikan air tawar i. Persembahan yang menarik Tidak menggunakan Skor D kertas A4 putih Nama ikan tidak lengkap Jika nama saintifik ikan semua salah . Jika tulisan tangan lebih banyak dari tulisan computer layak A ii. Menamakan sistem ternakan yang sesuai bagi setiap jenis ikan air tawar yang dikumpul iv.air tawar iv. Mematuhi langkah keselamatan iv. Menggred ikan mengikut saiz ii. Membersih dan menyimpan alat Bil 3. Mengumpul gambar sekurang-kurangnya lima jenis ikan air tawar ii. layak dapat B walaupun semua kriteria lengkap Skor D Mesti ada nama saintifik dan nama biasa . Kes Keputusan / Gred Catatan Skor C Sekiranya pelajar menggunakan kertas A4 berwarna tetapi lengkap Skor B kesemua kriteria. Meletakkan ikan ke dalam bekas mengikut saiz iii. Fotostat ( dalam persembahan ).5 Jenis ikan air tawar i. Membersih dan menyimpan alatan 3. Melabel nama ikan air tawar yang dikumpul iii.

perlu ditulis nama dengan jelas.Menarik ( Penggunaan bahan kemasan ) .Lakaran yang dibuat mesti dilabelkan bahaniv.Buat jadual kerja yang lengkap dari segi tarikh dan masa dalam tempoh 9 minggu. yang diperolehi. iii. Mengira kos pengeluaran dengan betul.Setiap produk perlu disenaraikan kelemahan yang dipilih dan kekuatan.Menyatakan masalah . . Mempersembahkan dokumen yang lengkap. .2 4. iii.Lengkap ( Semua kriteria 4.Kriteria ii dan iii boleh digabungkan.Tunjukan jalan kira bagi Kos Pengeluaran. bersih dan kemas.Laporan Aktiviti Pembinaan Projek : i. kos upah dan kos overhed ) .Produk yang sedia ada.Menyenarai ( Nyatakan sahaja kos bahan.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS MODUL 4 ± TINGKATAN 3 Bil 4. kos upah dan kos overhed dan kira Kos Pengeluaran. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik. . . Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk .Lakaran pilihan mesti sama dengan projek yang dibuat dari segi bahan dan lakaran. .3 Pengiraan Kos : i.Bersih dan kemas ( tidak kotor / koyak) . Mengira kos bahan. Menterjemah litar dengan betul.Laporan Aktiviti . Menyenaraikan kos bahan. .Ketiga-tiga lakaran mestilah berbeza.Tema ± Perlu dinyatakan. .Pengiraan kos adalah berdasarkan 100 unit.Tunjukkan kekutuban dalam lukisan dengan betul.1 hingga 4. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga ( Gambar / grafik boleh di scan / photostat ) produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema . kos upah dan kos overhed dengan betul. Mengenalpasti kekutuban komponen dalam litar iii. 4. ( 3 label ) berlabel idea penyelesaian masalah.perlu dibuat huraian. Melabel semua komponen dengan betul iv.5 telah disediakan dengan sempurna ) . ii.Laporan Aktiviti . Lukisan bergambar kemas dan bersih. produk. iii.Laporan Aktiviti 4. i. . . tidak goyang) . . Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. pengiraan mestilah tepat. ii.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar : i. ii. di sertakan gambar / grafik.Lukisan adalah berdasarkan projek elektronik yang dibuat.Namakan semua komponen yang digunakan .4 Pendokumentasi : i. Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran bahan yang digunakan. . . mesti sama dengan bahan projek. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan .Laporan Aktiviti .Tersusun ( Buat susunan ikut turutan) . kos upah dan kos overhed dengan betul. .Kemas dan bersih ( tidak kotor / koyak ) .Kemas ( Kukuh.Masukkan jumlah kos bahan mentah. Pengenalpastian Masalah : .1 Aspek / Kriteria Panduan . tersusun.Kos bahan yang dinyatakan. 4. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful