Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan.Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang. Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.al: 2004: 426) 1. apa. ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. (Nik Safiah Karim et. Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?). (Nik Safiah Karim et. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2. siapa. berapa. subjek dikebelakangkan. mengapa dan bagaimana. Encik Chandran pengarah syarikat itu? .al: 2004:423) 1. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti.

al: 2004:483).Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. tetapi dan sebagainya. al: 2004:478). Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. Contoh: 1. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. 2. atau. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. 3. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. . (Nik Safiah Karim et. 2. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. 3. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Contoh: 1. ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et.

Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. saya. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia. ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. 1.Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et. Bungkusan ini adalah untuk 2. frasa sendi. Halimah. ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1. Adalah Ialah Ayat Perintah. 3. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) . Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. adalah dan ialah. frasa adjektif.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. di sini semalam.

Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat. Mereka 2. (Nik Safiah Karim et. sedang membaca buku di perpustakaan. Adik 3. ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Contoh : Subjek 1. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. bemain bola di padang.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. (Nik Safiah Karim et. . Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. (Nik Safiah Karim et.

Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu. awak. di situ Ke situ. Cakap Ajuk 2. dia atau mereka. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. kamu Kamu." kata Ahmad kepada adiknya. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. mereka Mereka Saya atau kami. malam yang selpas. nya. aku. hamba Kita. tempat itu Di sana. engkau. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. hari semalam Hari itu. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. . ketika itu Malam kemarin. Contoh: Cakap Ajuk 1.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. patik. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia. "Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju. sana.

pahit. Dua orang itu 3. jauh. berasal dari Pahang. 5. Itu Rokiah. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik. Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi. 3. pelajar. 2. 1. untuk awak. 4. 4. 2. Klik ke Latihan . Dia 2. tentang Negeri Selangor. 1. 5. dekat. terletak di Kampung Manis. manis.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. meja. 3.

3. memasak di dapur. surat rasmi. Bentuk-bentuk lain.Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. Subjek (Frasa Nama) 1. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. 3. di atas pentas. Subjek (Frasa Nama) 1. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. Emak 2. Subjek (Frasa Nama) 1. 4. . berlari. di Pasar Raya Mydin. melompat. 2. di perpustakaan. 4. Murid-murid 3. Bentuk-bentuk lain. 2. dinding rumah. Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful