Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2. Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?). mengapa dan bagaimana. siapa. Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan.Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. apa. (Nik Safiah Karim et. Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti. (Nik Safiah Karim et. subjek dikebelakangkan.al: 2004:423) 1. berapa. Encik Chandran pengarah syarikat itu? .al: 2004: 426) 1.

Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. Contoh: 1. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. tetapi dan sebagainya. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 2. atau.Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. 3. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. al: 2004:478). 3. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Contoh: 1. . 2. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima.

ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) . 1. ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. adalah dan ialah. Adalah Ialah Ayat Perintah. frasa adjektif. frasa sendi. Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Bungkusan ini adalah untuk 2. Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama. ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Halimah. 3. di sini semalam.Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. saya. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia.

Mereka 2. ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. . (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Contoh : Subjek 1.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. sedang membaca buku di perpustakaan. Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat. bemain bola di padang. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (Nik Safiah Karim et. Adik 3. (Nik Safiah Karim et.

"Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju. engkau. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. nya.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia. Contoh: Cakap Ajuk 1. hamba Kita. patik. aku. dia atau mereka. tempat itu Di sana. ketika itu Malam kemarin. mereka Mereka Saya atau kami. di situ Ke situ. malam yang selpas. . hari semalam Hari itu. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. sana. Cakap Ajuk 2. awak. kamu Kamu." kata Ahmad kepada adiknya. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu.

untuk awak. 5. Dua orang itu 3. dekat. 4. pelajar. 1. manis. 3. Klik ke Latihan . 1.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1. Itu Rokiah. Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. tentang Negeri Selangor. 2. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. 2. jauh. meja. 5. berasal dari Pahang. pahit. 4. Dia 2. 3. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi. terletak di Kampung Manis. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik.

di perpustakaan. . Subjek (Frasa Nama) 1. dinding rumah. 2.Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. 3. berlari. melompat. memasak di dapur. di Pasar Raya Mydin. Murid-murid 3. Subjek (Frasa Nama) 1. Emak 2. 4. 4. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. Bentuk-bentuk lain. Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah. Subjek (Frasa Nama) 1. 3. Bentuk-bentuk lain. 2. di atas pentas. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. surat rasmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful