Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

Encik Chandran pengarah syarikat itu? .al: 2004:423) 1. siapa. ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. (Nik Safiah Karim et. subjek dikebelakangkan. berapa. Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2. (Nik Safiah Karim et. Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?).Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang. mengapa dan bagaimana. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti. Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.al: 2004: 426) 1. apa. Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan.

Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. tetapi dan sebagainya. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. 3. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. al: 2004:483). Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. atau. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif.Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. (Nik Safiah Karim et. 2. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. . 2. Contoh: 1. al: 2004:478).

ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama. Halimah. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. frasa sendi. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. frasa adjektif. Bungkusan ini adalah untuk 2.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. adalah dan ialah. 1. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) .Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. saya. di sini semalam. Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. 3. Adalah Ialah Ayat Perintah. Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1. ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et.

sedang membaca buku di perpustakaan. Adik 3. ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. (Nik Safiah Karim et. Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. . ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. (Nik Safiah Karim et. Mereka 2. bemain bola di padang. Contoh : Subjek 1. (Nik Safiah Karim et.

" kata Ahmad kepada adiknya. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. mereka Mereka Saya atau kami. Cakap Ajuk 2. hamba Kita. kamu Kamu. dia atau mereka.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. aku. di situ Ke situ. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. tempat itu Di sana. awak. "Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. hari semalam Hari itu. Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu. . malam yang selpas. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. nya. Contoh: Cakap Ajuk 1. patik. sana. ketika itu Malam kemarin. engkau. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia.

3. 5. 1. 4. pelajar. 4. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. manis. Itu Rokiah. Dua orang itu 3. Klik ke Latihan . tentang Negeri Selangor. jauh. dekat. terletak di Kampung Manis. meja. untuk awak. 1. Dia 2. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi. 3. 2. 2. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik. pahit. 5. Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. berasal dari Pahang.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1.

Murid-murid 3. 2. Emak 2. 3. .Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. 4. Subjek (Frasa Nama) 1. Subjek (Frasa Nama) 1. 2. di perpustakaan. 3. Bentuk-bentuk lain. Bentuk-bentuk lain. melompat. Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. dinding rumah. di atas pentas. 4. berlari. di Pasar Raya Mydin. memasak di dapur. surat rasmi. Subjek (Frasa Nama) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful