Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

mengapa dan bagaimana. berapa.al: 2004:423) 1. apa. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti. subjek dikebelakangkan. Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. (Nik Safiah Karim et.Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang. Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?). siapa. Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan. (Nik Safiah Karim et. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Encik Chandran pengarah syarikat itu? . Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2.al: 2004: 426) 1.

Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. al: 2004:483). Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. (Nik Safiah Karim et. 3. 2. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. 3. . Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Contoh: 1. tetapi dan sebagainya. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Contoh: 1.Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. atau. ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. 2. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting.

Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia. frasa sendi. di sini semalam. ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) .Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. frasa adjektif. Adalah Ialah Ayat Perintah. Bungkusan ini adalah untuk 2. ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama. ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. 1. 3. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1. saya. Halimah. adalah dan ialah.

Contoh : Subjek 1. bemain bola di padang. ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. Adik 3. sedang membaca buku di perpustakaan. (Nik Safiah Karim et. (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (Nik Safiah Karim et. . Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Mereka 2.

hari semalam Hari itu. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia. mereka Mereka Saya atau kami. patik. malam yang selpas. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. dia atau mereka. aku. di situ Ke situ.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. awak. ." kata Ahmad kepada adiknya. Contoh: Cakap Ajuk 1. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. engkau. nya. ketika itu Malam kemarin. tempat itu Di sana. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. kamu Kamu. Cakap Ajuk 2. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu. sana. "Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju. hamba Kita.

4. 5. 2. 3. pahit. berasal dari Pahang. pelajar. 1. 5. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik. Itu Rokiah. Dia 2.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1. untuk awak. terletak di Kampung Manis. jauh. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. manis. Klik ke Latihan . 2. 3. meja. Dua orang itu 3. 1. tentang Negeri Selangor. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi. 4. Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. dekat.

Subjek (Frasa Nama) 1. 3. berlari. dinding rumah. di atas pentas.Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. 3. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. 4. 2. . memasak di dapur. Emak 2. melompat. di Pasar Raya Mydin. di perpustakaan. Bentuk-bentuk lain. Bentuk-bentuk lain. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. 2. Subjek (Frasa Nama) 1. surat rasmi. 4. Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah. Subjek (Frasa Nama) 1. Murid-murid 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful