P. 1
jenis ayat

jenis ayat

|Views: 56|Likes:
Published by Maszlyana Mahtar

More info:

Published by: Maszlyana Mahtar on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2011

pdf

text

original

Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. subjek dikebelakangkan. (Nik Safiah Karim et. Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (Nik Safiah Karim et. mengapa dan bagaimana. Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan.al: 2004: 426) 1. apa. Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?). Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti. Encik Chandran pengarah syarikat itu? . siapa. berapa.Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang.al: 2004:423) 1.

Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. 2. Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. al: 2004:478). ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. (Nik Safiah Karim et. . tetapi dan sebagainya. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. atau. ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. al: 2004:483). 3. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. 2. 3.Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Contoh: 1. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting.

Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et. di sini semalam. 3.Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. frasa adjektif. Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. Halimah. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) . Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1. adalah dan ialah. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia. 1. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Bungkusan ini adalah untuk 2. saya. ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. frasa sendi. Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama. ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Adalah Ialah Ayat Perintah.

Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Adik 3. . ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Contoh : Subjek 1. bemain bola di padang. Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. (Nik Safiah Karim et. ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Mereka 2.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. (Nik Safiah Karim et. sedang membaca buku di perpustakaan. al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.

engkau. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. tempat itu Di sana. ketika itu Malam kemarin. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. Contoh: Cakap Ajuk 1. sana. patik. mereka Mereka Saya atau kami. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. di situ Ke situ." kata Ahmad kepada adiknya. Cakap Ajuk 2. dia atau mereka. aku. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. . "Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju. nya. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia. awak. hari semalam Hari itu. Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu. hamba Kita. kamu Kamu.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. malam yang selpas.

1. Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. meja. 3. Klik ke Latihan . 5. pelajar. pahit. Dua orang itu 3. 1. 4. dekat. 5. Dia 2.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1. terletak di Kampung Manis. 3. jauh. 2. 2. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik. berasal dari Pahang. 4. untuk awak. manis. tentang Negeri Selangor. Itu Rokiah. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi.

berlari.Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. surat rasmi. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. di perpustakaan. Bentuk-bentuk lain. di Pasar Raya Mydin. dinding rumah. melompat. di atas pentas. Subjek (Frasa Nama) 1. Subjek (Frasa Nama) 1. Murid-murid 3. 4. 2. 4. Subjek (Frasa Nama) 1. Bentuk-bentuk lain. memasak di dapur. Emak 2. . 2. Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah. 3. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->