Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

mengapa dan bagaimana.Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang. Encik Chandran pengarah syarikat itu? . (Nik Safiah Karim et. apa. (Nik Safiah Karim et. Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2. siapa. subjek dikebelakangkan.al: 2004: 426) 1. Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan.al: 2004:423) 1. Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?). berapa. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti.

Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Contoh: 1. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. tetapi dan sebagainya. . 3. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. al: 2004:483). Budak yang pandai itu adik Siti. 2. 3. Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. atau. ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. (Nik Safiah Karim et.

ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. frasa adjektif. ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan.Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) . Bungkusan ini adalah untuk 2. saya. adalah dan ialah. di sini semalam. Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Adalah Ialah Ayat Perintah.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia. 1. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. 3. Halimah. frasa sendi. ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama.

ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. sedang membaca buku di perpustakaan. al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (Nik Safiah Karim et. Contoh : Subjek 1. Mereka 2. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. (Nik Safiah Karim et. (Nik Safiah Karim et. . Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. Adik 3.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. bemain bola di padang. Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat.

hamba Kita. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. malam yang selpas. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. nya." kata Ahmad kepada adiknya. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia. ketika itu Malam kemarin. Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu. engkau. mereka Mereka Saya atau kami. tempat itu Di sana.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. sana. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. Contoh: Cakap Ajuk 1. aku. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. awak. hari semalam Hari itu. "Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju. Cakap Ajuk 2. . dia atau mereka. patik. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. di situ Ke situ. kamu Kamu.

dekat. 4. 5. Itu Rokiah. 2. 2. Dua orang itu 3. berasal dari Pahang. terletak di Kampung Manis.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1. 3. manis. Klik ke Latihan . Dia 2. 3. meja. Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. pelajar. jauh. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik. 1. untuk awak. 4. pahit. tentang Negeri Selangor. 1. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi. 5.

di Pasar Raya Mydin. melompat. di atas pentas. surat rasmi. 2. Bentuk-bentuk lain. 3. 4. di perpustakaan. Murid-murid 3. Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah. memasak di dapur. Subjek (Frasa Nama) 1. 2. Emak 2. Subjek (Frasa Nama) 1. . berlari. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. 3. dinding rumah. Bentuk-bentuk lain. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. 4. Subjek (Frasa Nama) 1.Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja.