Ayat Aktif

Dalam Ayat Aktif, subjek sebagai perkara utama yang diterangkan dalam satu ayat Subjek dihadapan kata kerja transitif dan objek seperti berikut. Subjek Kata Kerja Transitif Objek 1. Penjaja itu 2. Ibu menjual memuji nasi lemak dan kuih adik

Ayat Pasif
Ayat Pasif berlawanan dengan ayat aktif. Dalam ayat pasif, objek diletakkan pada permulaan ayat.

Objek 1. Balai raya 2. Esei itu

Kata Kerja Transitif dibina dikarang

Subjek oleh penduduk kampung damai oleh Zaini

Ayat Tanya
Ayat Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu i) Ayat tanya tanpa kata tanya. ii) Ayat tanya dengan kata tanya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:423) Ayat tanya digunakan untuk menanya sesuatu perkara. Terdapat ayat tanya biasa, ayat tanya sonsang, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya adalah seperti; apa, bila, mana, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa dan berapa.
Kata Tanya Apa Penggunaan Benda, binatang

Nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soalan (?). siapa. apa. Encik Chandran pengarah syarikat itu? . Subjek Orang itu Predikat siapa? Ayat Tanya Songsang Predikat dikedepankan.al: 2004:423) 1. Predikat Siapakah Subjek orang itu? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (Nik Safiah Karim et. ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti. Bilakah ibu bapa kamu akan pulang dari Perak? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. mengapa dan bagaimana. (Nik Safiah Karim et. Mengapakah kamu berdua datang lambat ke sekolah pada hari ini? 2. ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat.Bila Mana Siapa Bagaimana Mengapa Kenapa Berapa Masa Tempat Orang Cara Sebab Sebab Bilangan Ayat Tanya Biasa Subjek di depan dan predikat di belakang.al: 2004: 426) 1. berapa. subjek dikebelakangkan.

ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. 2. 2. Budak yang pandai itu adik Siti. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. tetapi dan sebagainya. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. 3. atau. (Nik Safiah Karim et. Contoh: 1.Ayat Majmuk Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. 3. . Contoh: 1.

3. saya. frasa sendi. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis berikut: i) Ayat suruhan ii) Ayat larangan iii) Ayat silaan iv) Ayat permintaan (Nik Safiah Karim et. frasa adjektif. Digunakan untuk menegaskan maksud frasa Pemuda yang tinggi itu ialah abang nama. 1. Bungkusan ini adalah untuk 2. ii) Ayat Larangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. adalah dan ialah. Halimah.Ayat Penegas Ayat Penegas Ayat Penegas disertai dengan kata penegas seperti ada. Pasukan Pengakap ada berkhemah kerja. ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. Adalah Ialah Ayat Perintah. Kata Penegas Ada Penggunaan Contoh Ayat Digunakan untuk menegaskan maksud frasa 1.al : 2004: 428) Ayat Suruhan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ayat Perintah Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Banjaran Titiwangsa adalah banjaran yang terbesar di Malaysia. ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. usah atau tak usah sebelum kata kerja i) . di sini semalam. ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan.

al : 2004 : 430) iv) Ayat Permintaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cakap Ajuk & Cakap Pindah Cakap Ajuk Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang dituis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Murid-murid Predikat sedang menghadiri mesyuarat. Contoh : Subjek 1. bemain bola di padang.dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. (Nik Safiah Karim et. Mereka 2. . sedang membaca buku di perpustakaan. (Nik Safiah Karim et. ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. al : 2004 : 431) Ayat Tunggal Ayat Tunggal Ayat Tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Cakap Pindah Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul. Adik 3. (Nik Safiah Karim et. Ayat Tunggal juga dikenali sebagai ayat selapis. al : 2004 :430) iii) Ayat Silaan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.

mereka Mereka Saya atau kami. engkau. . kamu Kamu. hamba Kita. tempat itu Di sana. patik. kamu Dia Mereka (Cakap Pindah) Itu Situ. ketika itu Malam kemarin. awak. Cakap Pindah Ahmad menasihati adiknya supaya tekun membuat kerja rumah. ke sana Begitu (Cakap Pindah) Masa itu. semalam Hari ini (Cakap Pindah) Dia. nya. dia atau mereka. hari semalam Hari itu. "Anda sepatutnya tekun membuat kerja rumah. Cakap Ajuk 2." kata Ahmad kepada adiknya. di situ Ke situ. sana. malam yang selpas. anda Dia Mereka Adverba Tempat (Cakap Ajuk) Ini Sini Di sini Ke sini Begini Keterangan Waktu (Cakap Ajuk) Sekarang Malam tadi. Contoh: Cakap Ajuk 1. Cakap Pindah Kakak menanya penjual baju tentang harga baju batik itu. aku.Perubahan-perubahan yang berlaku secara umum dalam menukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah disenaraikan dalam jadual di bawah: Ganti Nama Diri (Cakap Ajuk) Saya. "Berapakah harga baju batik ini?" tanya kakak kepada penjual baju.

jauh. Subjek (Frasa Nama) Alor Setar Dia Risalah itu Kuih ini Rumahnya Predikat (Frasa Sendi Nama) terletak di Kedah. 1. terletak di Kampung Manis. meja. untuk awak. 4. 3. 1.Pembinaan Ayat Pembinaan Ayat Frasa Nama + Frasa Nama Subjek (Frasa Nama) 1. manis. tentang Negeri Selangor. Itu Rokiah. 5. Subjek (Frasa Nama) Adik Adelina Ubat itu Australia Gula-gula itu Rumah Siti Predikat (Frasa Adjektif) cerdik. 5. 2. 2. dekat. Klik ke Latihan . Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Adjektif Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa adjektif. berasal dari Pahang. pahit. Dia 2. Dua orang itu 3. Predikat (Frasa Nama) Klik ke Latihan Frasa Nama + Frasa Sendi Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa sendi. 4. 3. pelajar.

surat rasmi. di Pasar Raya Mydin. Ibu Pekerja-pekerja Dia Mereka Predikat Kata kerja transitif memasak mengecat menaip membeli-belah Frasa Nama gulai ikan. 2. Mereka Adik Emak Kucing Predikat (Frasa Kerja) berbual-bual di taman. dinding rumah. Emak 2. Murid-murid 3. memasak di dapur. 2. di perpustakaan. berlari. 3. Subjek (Frasa Nama) 1.Frasa Nama + Frasa Kerja subjek terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. melompat. 4. . Penyanyi itu Predikat Frasa Kerja menyidai baju membaca buku menari Frasa Sendi di halaman rumah. 3. Bentuk-bentuk lain. Subjek (Frasa Nama) 1. di atas pentas. 4. Subjek (Frasa Nama) 1. Bentuk-bentuk lain.