P. 1
al-quran dan hadis

al-quran dan hadis

|Views: 111|Likes:
Published by s111600

More info:

Published by: s111600 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KOLEJ PERNIAGAAN (COB) BPMS3113 PENGURUSAN MUAMALAT ANTARABANGSA TUGASAN INDIVIDU ETIKA PENGURUSAN ISLAM

DAN KONVENSIONAL
NAMA PENSYARAH

USTAZAH . AZIZAH BINTI OTHMAN NAMA: SHARALIZA BINTI NGAH NO MATRIK: 111600

keuntungan serta manfaat yang lebih besar dan banyak kepada orang ramai. maka matlamat untuk dicapai adalah mudah. Teori ini menekankan hasil perbuatan tidak bergantung sama sekali dengan motif dan tujuan yang dilakukan. Seterusnya teori hedonisme yang berpegang kepada falsafah hidup yang mengatakan bahawa segala . peraturan dan prinsip berhubung kelakuan individu dalam kelompok sosial yang membolehkan mereka menentukan sama ada pekara yang dipercayai dan dipegang oleh sesebuah masyarakat itu sebagai sesuatu yang benar. Teori berhubung etika pertama ialah Utilitarianisme iaitu sesuatu perbuatan betul atau salah itu tidak berkaitan dan terpisah daripada sifat yang dimiliki oleh individu yang melakukannya. amalan organisasi dan perilaku individu dalam organisasi tersebut untuk mencapai apa yang dituntut syarak. Teori yang kedua ialah egoisme yang meletakkan kepentingan diri sebagai prinsip dan panduan dalam berkelakuan. standard moral. Teori memberi motivasi pekerja untuk bekerja bersungguh-sungguh keatas kearah peningkatan kualiti organisasi adalah bermula daripada hasrat untuk memenuhi kepentingan individu itu sendiri. Islam sedar walaupun tanpa canggihnya teknologi yang digunakan. faedah.set nilai. namun manusia sentiasa terdedah dengan kealpaan namum begitu Islam telah menerapkan satu set etika dalam pengurusan Islam. kebaikan.PENDAHULUAN Pengurusan kontemporari yang canggih belum memadai sistem itu dapat mengatasi masalah penyakit sosial yang melanda organisasi kini. patut diterima sebagai baik dan buruk. Suatu tindakkan akan beretika apabila ia memberi utiliti iaitu kegunaan. Konsep etika bermaksud satu teori umum. Apabila wujud keselarian antara sistem.

Nilai-nilai yang lahir daripada penaakulan akal. dan penjelasan kepada umut manusia. Teori ertika perniagaan yang terakhir ialah keadilan. Dalil naqli bersumberkan ketuhanan perpandukan al-Quran yang diturunkan untuk memberikan peringatan.perbuatan yang membawa kepada keseronokan. naluri serta pengalaman. Dasar utama etika Islam terdiri daripada dalil Naqli dan dalil ‘aqli. disenangi oleh masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syarak. kenikmatan. Prinsip hak-hak moral pertama suatu perbuatan adalah betul dan bermoral apabila alasan seseorang itu berkelakuan demikian turut dipersetujui oleh orang lain dalam setuasi yang sama. Prinsip pertama ialah keimanan menjadi teras kepada . Al-Quran merupakan sumber yang berautoriti dalam menentukan baik – buruk sesuatu pekara serta berperanan sebagai petunjuk dalam membezakan antara yang betul dan salah. Hak-hak moral adalah salah satu teori berhubung etika perniagaan yang menekankan bahawa setiap manusia mempunyai kebebasan dan hak yang sama diantara satu sama lain. pertimbangan naluri dan penilaian pengalaman adalah bersifat sementara dan relatif iaitu ia sering berubah-ubah mengikut kesesuaian dan keperluan masa lantaran keupayaan menusia terhad. Prinsip–prinsip yang digunakan dalam asas pembentukan kod etika pengurusan sesebuah organisasi. manakala etika pengurusan Islam adalah sebagai set nilai-nilai islam yang diformulasikan dalam suatu kod khusus sebagai garis panduan kepada setiap ahli organisasi. Dalil ‘aqli bersumberkan manusia yang menggunakan akal. nasihat. dan kelazatan adalah baik dan beretika manakala perbuatan yang membawa kesakitan. Prinsip yang kedua ialah tidak menggunakan orang lain untuk kepentingan diri manakala prinsip yang ketiga ialah dilakukan semata-mata atas kesedaran bahawa ia adalah satu tugas. Keadilan amat perlu diamalkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. keburukan dan kesedihan adalah buruk.

Pertama. Ketiga. iaitu nilai peribadi di mana menjalinkan hubungan inter-personal dalam menyempurnakan kerja-kerja harian mereka sama ada secara formal atau tidak. keadilan dalam Islam tidak hanya membawa maksud keseimbangan. dan pemberian hak kepada mereka berhak. nilai profesionalisme iaitu gabungan dua nilai utama iaitu berilmu dan berkemahiran. Prinsip yang kedua ialah keadilan merupakan satu kewajipan. Mereka akan melaksanakan segala bentuk amanah yang telah dipertangungjawabkan kepadanya dengan ikhlas untuk mendapat keredhaan Allah dan terus berazam untuk melakukan yang terbaik lantaran menyedari pengawasan Allah adalah lebih tajam daripada pengawasan manusia. Kesedaran dan motivasi yang wujud dari dalam diri ini seterusnya akan membawa kepada peningkatan kualiti kerja. Ia menjadi asas pegangan setiap ahli organisasi dalam menentukan sesuatu perlakuan itu sama ada betul atau salah. nilai keagamaan merupakan tunjang kepada nilai-nilai yang lain. Prinsip yang terakhir ialah kebahagian sejagat yang memberi faedah dan kebaikan kepada semua pihak sama ada terlibat secara langung atau tidak langsung. baik atau buruk dari segi syarak. ihsan. Ketiga-tiga prinsip etika di atas akan membawa kepada penghasilan beberapa komponen nilai dalam membentuk etika pengurusan sesebuah organisasi. kreatif dan inovatif merupakan nilai-nilai yang menyokong usaha peningkatan produktiviti dan penambahbaikan kualiti secara menyeluruh. Perbandingan antara etika pengurusan islam . itqan. istiqamah. bahkan yang lebih utama ialah mendorong individu untuk melakukan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya berpandukan syarak. Kedua.semua pembentukan amalan dalam Islam. kolektif. kesaksamaan. Kecekapan. nilai kualiti iaitu menitikberatkan nilai produktiviti dan kualiti itu sendiri. Keempat. Seorang profesional bukan sahaja perlu memiliki ilmu pengetahuan tetapi kemahiran kemanusiaan mahupun kemahiran teknikal.

Keadilan telah tersebarluas. keyakinan dan kepatuhan dalam Islam menunjukkan keunikan hubungan dengan Yang Maha Esa. Tauhid yang merupakan tonggak utama dalam keimanan. Keputusan yang baik dan buruk hanya mengambilkira penilaian mereka yang pernah mengalami situasi yang sama di masa lampau serta implikasi yang diperolehi daripadanya mengikut pengamatan dan kecenderungan mereka. Sifat dan sikap manusia itu sendiri yang cendeung untuk melakukan apa sahaja bagi memenuhi naluri. walaupun ianya salah dan tidak adil kepada masyarakat umum. naluri dan pengalaman manusia tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama etika manusia. Kelemahan-kelemahan di atas menunjukkan bahawa akal.dan konvensional mendapati wujudnya perbezaan antara kedua-duanya termasuklah dari segi sumber asasnya. prinsip dan nilai yang terkandung. Keputusan yang diambil pada pengalaman lepas mungkin tidak sesuai untuk diimplimentasikan pada masa kini. Ia membebaskan manusia daripada sebarang bentuk perhambaan terhadap makluk dan membangkitkan kesedaran tentang hakikat kebergantungan hanya terhadapNya. betul atau salah secara tepat sering dipersoalkan. Komitmen yang total terhadap tauhid ini seterusnya memungkinkan usaha ke arah mewujudkan keadilan. maka kebahagian sejagat dapat . Pergantungan secara total kepada akal dalam menilai dan memutuskan sesuatu perkara akan menghasilkan keputusan yang kurang tepat dan boleh dipertikaikan kesahihannya. Pengalaman silam juga tidak semestinya tepat dan releven sepanjang masa. keinginan dan kepentingan diri mereka. Pengambilan naluri sebagai sumber utama dalam menentukan etika manusia juga merupakan satu kesilapan. naluri dan pengalaman untuk dijadikan sebagai sumber dan kriteria utama dalam menilai serta menentukan sesuatu perkara itu sama ada baik atau buruk. Kemampuan akal. Keadilan dalam islam mempunyai paradigma dan pendekatan tersendiri.

amanah. Rasa tanggungjawab terhadap amanah yang dipikul tidak hanya menyebabkan seseorang itu melakukan kerja semata-mata kerana takut kepada ketua. mudah dilaksanakan serta mampu memenuhi tuntutan keduniaan dn juga akhirat. bertepatan dengan semangat tauhid yang didokong. tetapi yang lebih penting adalah penyempurnaan amanah Allah. etika pengurusan Islam merupakan alternatif terbaik kepada etika pengurusan konvensional yang telah diamalkan secara meluas. Keupayaan mematuhi segala arahan. Keimanan yang menunjungi etika pengurusan Islam membolehkan pekerja meyakini hakikat penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas besar untuk dilaksanakan. Wujudnya suatu piawai yang hakiki dan universal sifatnya. Setiap organisasi perlu mengambil inisiatif untuk .dikecapi. peraturan dan undang-undang semasa menjalankan tugas. Penekanan terhadap nilai kerja berkualiti. tekun dan istiqamah yang mendasari etika pengurusan mendorong warga organisasi menggunakan masa bekerja mereka secara optimum dalam usaha menyempurnakan setiap kerja yang diberi. Kesimpulan. mementingkan produktiviti. Meskipun etika pengurusan konvensional turut menitikberatkan nilai kualiti dan profesional dalam kerja. Semua pihak yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung akan memperolehi kepuasan dan menikmati hak masingmasing. pengapliksian keempat-empat komponen nilai dalam etika pengurusan Islam secara bersepadu dan konsisten dalam sesbuah organisasi juga mampu mewujudkan keseimbangan dari pelbagai aspek segi. Etika Islam bercirikan kebaikan mutlak. namun nilai-nilai keagamaan dan peribadi mulia sama sekali dipinggirkan. Ruang lingkup peranan merupakan garis panduan dan piawai kepada tingkahlaku individu dan kelompok sosial. sentiasa bersyukur.

etika sosial dan norma masyarakat. .membentuk kod etika masing-masing dengan mengambilkira faktor individu yang menyertai organisasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->