P. 1
5 MODEL PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

5 MODEL PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

|Views: 233|Likes:
Published by nurlinia

More info:

Published by: nurlinia on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 SMK / SK ABC

1

KATA ALU-ALUAN PENGETUA / GURU BESAR SMK / SK ABC

2

LATAR BELAKANG SEKOLAH SEJARAH SEKOLAH SENARAI PENGETUA / GURU BESAR BIODATA PENGETUA / GURU BESAR MAKLUMAT GURU ENROLMEN MURID ANALISIS PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM PENCAPAIAN SEKOLAH (KOKURIKULUM DAN SUKAN) KEMUDAHAN SEKOLAH
3

MISI MEMBERIKAN PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI PENDEKATAN YANG MENYELURUH BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN VISI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG PERINGKAT KEBANGSAAN MENJELANG TAHUN 2010 MISI DAN VISI IMPLISIT LOGO SEKOLAH MOTO SEKOLAH BENDERA SEKOLAH LAGU SEKOLAH PIAGAM PELANGGAN DASAR SEKOLAH
4

BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV SASARAN

5

0 8% 0% 30 kali 60% 1. Kurikul um Tahap Pencapaia n Akademik masih boleh dipertingk atkan Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti 6 .2 7% 0% 30 kali 50% 2013 98% 2.6 17% 0% 70% 5.2 11% 2% 62% 5.8 15% 0% 67% 5.6 5% 1% 30 kali 40% 2011 93% 3.BIDANG ISU MATLAM AT STRATEGI K Meningkat kan pencapaia n akademik secara berterusan SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus lulus semua mata pelajaran PMR Gred Purata Sekolah PMR Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran Meningkatkan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Peratus lulus semua mata pelajaran SPM Gred Purata Sekolah dalam SPM Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru Jumlah Latihan Pedagogi oleh semua panitia mata pelajaran Peratus guru yang cemerlang TOV 90% 3.4 6% 0% 30 kali 45% 2012 95% 2.0 13% 0% 65% 5.

naib johan dan tempat ketiga 9 kelab /persat 12 kelab / 15 kelab / 18 kelab / 7 .dalam P&P berasaskan pemantauan PKB / SKPM BIDANG ISU MATLAM AT STRATEGI K Meningkat kan pencapaia n kokurikulu m dan sukan peringkat daerah SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan pingat emas dalam olahraga peringkat daerah Bilangan keseluruhan pingat dalam olahraga peringkat daerah Pencapaian johan. naib johan dan tempat ketiga unit beruniform peringkat daerah 7 pasuka n 9 pasuka n 12 pasuka n 15 pasuka n Pencapaian johan. Kokurikul um Pencapaian di peringkat daerah belum membangg akan Meningkatkan pencapaian olahraga peringkat daerah Meningkatkan pencapaian permainan peringkat daerah Meningkatkan pencapaian unit beruniform peringkat daerah Meningkatkan pencapaian Pencapaian johan. naib johan dan tempat ketiga permainan peringkat daerah TOV 5 pingat 20 pingat 5 permai nan 2011 7 pingat 23 pingat 7 permai nan 2012 9 pingat 25 pingat 9 permai nan 2013 12 pingat 30 pingat 12 permai nan 2.

kokurikulum akademik peringkat daerah Meningkatkan penyertaan aktif murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan kokurikulum akademik peringkat daerah uan persatu an persatu an persatu an Peratus kehadiran dalam aktiviti kokurikulum dan sukan Peratus murid mendapat gred A dalam CGPA kokurikulum 73% 80% 95% 100% 63% 67% 72% 77% BIDANG ISU MATLAM AT STRATEGI K Memantap kan sahsiah dan keterampil an murid SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan aktiviti pemantapan pengurusan diri dan keterampilan murid TOV 5 2011 5 2012 5 2013 5 3. Kewangan Pengurusan Memastika 8 . Hal Ehwal Murid Sahsiah dan keterampil an murid belum membangg akan Memantapkan pengurusan diri dan keterampilan murid Meningkatkan tahap disiplin pelajar Memastikan Peratus kes disiplin & salah laku Peratus kes ponteng sekolah Bilangan kes 6% 7% 6 4% 5% 0 3% 3% 0 1% 2% 0 4.

kewangan sekolah belum mantap n pengurusa n kewangan lebih mantap semua perbelanjaan mematuhi peraturan Memastikan tiada audit berteguran Memantapkan kualiti perkhidmatan kaunter ketidakpatuhan peraturan kewangan Laporan audit kewangan Tiada Tegur an 12 76% 78% Tiada Tegura n 0 80% 80% Tiada Tegura n 0 85% 85% Tiada Tegura n 0 90% 90% 5. Pengurus an Pejabat Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingka tkan lagi Meningkat kan kecekapan pengurusa n pejabat Bilangan aduan pelanggan Peratus kepuasan staf sekolah Peratus kepuasan murid sekolah BIDANG ISU MATLAMA T STRATEGI K Meningkatk an SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Bilangan kekerapan penyeliaan dan TOV 6 kali 2011 12 kali 2012 12 kali 2013 12 kali 6. Pengurus Pengurusa n Meningkatkan pengurusan 9 .

Pengurus an sumber manusia Prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah belum mencapai tahap yang dikehenda ki Meningkatk an prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah Meningkat prestasi kerja staf sekolah 4 projek 6 projek 8 projek 10 projek 0 kes 0 aduan Memantapkan integriti dalam kalangan staf sekolah Bilangan kes tatatertib staf sekolah Bilangan aduan terhadap staf sekolah 2 kes 10 aduan 0 kes 5 aduan 0 kes 0 aduan 10 .an infrastruk tur dan persekita ran sekolah infrastrukt ur dan persekitar an masih belum mantap infrastruktu r dan persekitara n bagi mewujudka n iklim sekolah yang sihat dan penyelenggara an infrastruktur sekolah Memastikan infrastruktur sekolah selamat digunakan Menaik taraf kemudahan fizikal sekolah penyelenggaran infrastruktur sekolah Bilangan kes kemalangan akibat ketidaksempurnaan infrastruktur sekolah 5 kes 0 kes 0 kes 0 kes Bilangan kemudahan fizikal yang dinaiktaraf Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT (85 % ke atas) Bilangan guru yang menghasilkan projek inovatif / kreatif 2 kemuda han 90% 3 kemuda han 100% 3 kemuda han 100% 3 kemuda han 100% 7.

BIDANG ISU MATLAMA T STRATEGI K Mewujudka n hubungan akrab antara pihak sekolah dengan komuniti setempat SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat PIBG Peratus kehadiran ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah Bilangan aktiviti melibatkan agensi luar / komuniti setempat Sumbangan pihak awam kepada sekolah TOV 42% 30% 2011 50% 35% 2012 60% 40% 2013 70% 45% 8. Pengurus an perhubun gan luar Jalinan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatka n lagi Meningkatkan lagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar untuk pelaksanaan aktiviti sekolah 3 5 5 5 RM500 RM100 0 RM100 0 RM100 0 11 .

STRATEGI PELAN TINDAKAN 12 .

Okt 1.1.Strategi 1. 3 Kelas tambahan berfokus PMR PK1 GKMP KP PK1 GKMP KP Mac . 2 Teknik menjawab soalan peperiksaan SPM PK1 GKMP KP Jun .1.Jul 1.1 : Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG BIL 1.1.1. 1 PELAN TINDAKAN Teknik menjawab soalan peperiksaan PMR T/ JAWAB PK1 GKMP KP TEMPO H Jun . 4 Kelas tambahan berfokus SPM Mac Ogo - 13 .Sep KOS / SUMBER 100x8MPxRM5=RM 4000 RM100x8JU=RM80 0 PCG / PIBG 100x10MPxRM5=R M5000 RM100x10JU=RM1 000 PCG / PIBG OUTPUT 100 calon PMR didedahkan Teknik Menjawab (8MP) 100 calon SPM didedahkan Teknik Menjawab (8MP) Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan PELAN KONTINGENSI Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid CATATAN 1.

3 : Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM BIL 1.Okt - Strategi 1. 1 1.2.3. 2 GKMP KP Jan – Mac 1. 3 GKMP KP Jan – Mac .3.2. 3 1.2.Sep Prestasi murid dipantau Prestasi murid dipantau Murid saling bantumembantu Murid saling bantumembantu - PK1 Mac Okt Jan -Sep - - PK1 - Pemilihan kumpulan mengikut lokasi Pemilihan kumpulan mengikut lokasi PK1 Jan . 2 1.3. 4 Program mentormentee murid cemerlang PMR Program mentormentee murid cemerlang SPM Kumpulan belajar kendiri PMR Kumpulan belajar kendiri SPM PK1 Jan .Strategi 1.2.2 : Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan Guru Cemerlang 1. 1 PELAN TINDAKAN Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan PMR Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan SPM Bahan MAS untuk murid berpotensi PMR T/ JAWAB GKMP KP TEMPO H Jan Mac KOS / SUMBER OUTPUT PELAN KONTINGENSI Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet CATATAN RM100x8MP=RM8 Bahan latihan 00 murid mencukupi PCG RM100x10MP=RM Bahan latihan 1000 murid mencukupi PCG RM100x8MP=RM8 Bahan latihan 00 murid mencukupi 14 1.

4.Jun - Strategi 2. 2 1. 4 Bahan MAS untuk murid berpotensi SPM Kursus Pemantapan P&P GKMP KP Jan Mac RM100x10MP=RM Bahan latihan 1000 murid mencukupi PCG RM10x10MPx50x 2 =RM10000 PCG / PIBG P&P guru lebih berkesan P&P guru lebih berkesan P&P guru lebih berkesan Memperoleh melalui sumber lain atau internet Strategi 1. 3 Team Teaching PK1 GKMP PK1 GKMP Jan .4.Jul KOS / SUMBER RM1000 15 OUTPUT Murid berpotensi PELAN KONTINGENSI Gabungan kelaskelas CATATAN .3.4 : Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama guru 1.1 PELAN TINDAKAN Pertandingan sukan antara T/ JAWAB PK Koko TEMPOH Mei .1 .Jun Lesson Study Jan .PCG 1.4.1 : Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti BIL 2. 1 PK1 GKMP Mac / Jun 1.

Mac - 2.1 PK Koko Okt RM1000 Sekolah/PIB G RM1000 Sekolah /PIBG Persatuan dan kelab cemerlang diiktiraf Murid cemerlang diiktiraf 2.2 .3 .kelas 2.2 Pesta kokurikulum dan sukan sekolah Sistem pemilihan bersepadu untuk pasukan sekolah Latihan terancang kokurikulum dan sukan terpilih Anugerah persatuan dan kelab aktif Anugerah murid cemerlang kokurikulum dan sukan PK Koko Mac Sekolah/PIB G RM1000 Sekolah/PIB G di kenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti Murid berpotensi di kenal pasti membentuk pasukan Strategi 2.2 .Jun - Strategi 2.3 .2 PK Koko Feb .3 : Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan 2.2 PK Koko Okt 16 .1 PK Koko Feb .1 .2 : Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah 2.

1 : Mewujudkan sistem pemantauan dan pengiktirafan disiplin yang bersepadu BIL 3.Mei - 17 .Nov Strategi 3. 2 3.1.Nov RM1000 Sekolah /PIBG RM1000 Sekolah /PIBG RM100 PK HEM Jan .3 : Meningkatkan kemahiran pengurusan dan keterampilan diri murid-murid 3.Strategi 3.1. 3 3.2 : Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru 3.1.Mac - PK HEM Apr .Nov KOS / SUMBER OUTPUT Kes disiplin dikesan segera Murid berisiko dipantau Pengiktirafan murid terpuji Pengiktirafan murid terpuji PELAN KONTINGENSI SSDM / Pengawas Pemantauan bersama ibu bapa / penjaga CATATAN PK HEM Jan .3. 1 Kursus kemahiran pengurusan kes disiplin untuk semua guru Program kemahiran belajar dalam kalangan murid asrama Program kemahiran pengurusan dan keterampilan diri PK HEM Jan Guru mahir menguruskan kes disiplin Murid belajar secara berkesan Penampilan murid lebih baik Strategi 3.2. 4 PELAN TINDAKAN Sistem pengesanan kes disiplin Sistem mentor mentee murid berisiko Anugerah bulanan disiplin terpuji Anugerah murid sifar ponteng T/ JAWAB PK HEM PK HEM TEMPOH Jan .3.1. 2 PK HEM Feb . 1 3. 1 3.Nov Jan .

4 : Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibat sekolah dan komuniti 3.Mei - PK1 Jan .1.Dis - Strategi 4.Mac RM1000 PIBG Masalah disiplin ditangani bersama Masalah disiplin diselesai segara Mesyuarat PIBG 3. 1 PELAN TINDAKAN Latihan pengurusan kewangan sekolah T/ JAWAB PK1 TEMPO H Feb KOS / SUMBER RM100 Sekolah OUTPUT Pengurusan kewangan lebih mantap ABM yang mantap Pengurusan kewangan yang mantap Kewangan sekolah bertambah Kewangan Mengikut keperluan semasa Mengikut PELAN KONTINGENSI Latihan peringkat PPD dan JPN CATATA N 4.2.1 : Mengekalkan kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan dan pemantauan berterusan BIL 4.1. 2 4.4.Mei 18 - .Strategi 3.Nov - Strategi 4. 2 PK HEM Jan .2.1. 1 4. Sumbangan ibu bapa/penjaga berkemampuan Sumbangan pemimpin PK1 Jan .2 : Meningkatkan kedudukan kewangan melalui sumbangan pihak berkepentingan 4. 3 Penyediaan ABM bersepadu Pengesanan kemajuan perbelanjaan bulanan PK1 PK1 Okt Jan .4. 1 Sesi pemantapan disiplin bersama PIBG dan komuniti setempat Gerakan turun padang kes disiplin dan ponteng PK HEM Feb .

5. 1 Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan sekolah PK1 Mac RM100 Sekolah Latihan peringkat PPD dan JPN Strategi 5.3 : Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan 4.Mei - Strategi 4.2 .1 5.Mei - sekolah bertambah Kewangan sekolah bertambah Kewangan sekolah bertambah Pengurusan kewangan lebih mantap keperluan semasa Mengikut keperluan semasa Mengikut keperluan semasa PK1 Jan . 4 masyarakat dan individu Sumbangan agensiagensi kerajaan dan swasta setempat Sumbangan bekas murid dan bekas guru PK1 Jan .2 PK1 Jan RM100 Sekolah RM100 Sekolah PK1 Dis 19 .3.1 PELAN TINDAKAN Latihan berkala pengurusan pejabat kepada semua staf Menyediakan sudut info yang lebih sesuai Membangunkan portal rasmi sekolah T/ JAWAB PK1 TEMPOH Jan / Jun KOS / SUMBER RM100 Sekolah OUTPUT Pengurusa n pejabat yang cekap Sudut info lebih sesuai Maklumat sekolah terkini Sistem e-mel sekolah atau perkhimatan percuma PELAN KONTINGENSI Latihan oleh PPD dan JPN CATAT AN Strategi 5.1 .2.2 : Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah.1 : Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan BIL 5. 3 4.2 4.2 .2.

3 .2 Sistem pengesanan maklum balas pelanggan bersepadu PK1 Jan .Dis - 5.3 .3 Menyampaikan maklumat-maklumat semasa sekolah secara berkala Kempen mesra pelanggan PK1 Jan .Dis - Maklumat sekolah terkini Menggunakan portal rasmi Strategi 5.3 Menambah baik infrastruktur kaunter sekolah PK1 Dis RM500 Sekolah Strategi 6.3 : Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan 5.1 : Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melaui kerjasama pelbagai agensi berkaitan BIL 6.1 PK1 Jan / Jun Perkhidmat an kaunter yang cemerlang Maklum balas pelanggan yang positif Kaunter yang berfungsi dengan berkesan Maklum balas melalui portal rasmi / laman web 5.1 PK HEM Jan 20 - .3 .2 .5.1 .1 PELAN TINDAKAN Perancangan naik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah Program sumbangan T/ JAWAB PK HEM TEMPO H Dis KOS / SUMBER OUTPUT Perancangan infrastruktur / kemudahan komprehensif Infrastruktur / PELAN KONTINGENSI CATAT AN 6.

3 ..3 .2 .3: Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P 6.2 .2 Sistem penyelenggaraan bersepadu infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah Pemantauan berkala infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah PK HEM Jun / Dis Jun / Dis Infrastruktur / kemudahan yang selamat Infrastruktur / kemudahan yang selamat Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah PK HEM - 6.1 Program sekolah selamat PK HEM Jan Dis - 6.2 : Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala 6.2 .3 .3 Anugerah kelas dan kawasan angkat terbaik PK HEM Jan Dis RM1000 Sekolah Pengiktirafan kepada guru dan murid 21 .2 Program kawasan angkat PK HEM Jan Nov - Sekolah lebih ceria 6.2 infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah oleh agensi Mac kemudahan bertambah Strategi 6.3 Kempen sayangi harta sekolah PK HEM Jan / Jun - Infrastruktur / kemudahan yang selamat Persekitaran sekolah yang selamat Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah Strategi 6.1 6.

Mac RM1000 Sekolah Tiada kes tatatertib Taklimat oleh PPD / JPN Strategi 7. 2 PK1 Jan . 1 PK1 Jan .2 : Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam 7.Apr RM1000 Sekolah Pertandingan peringkat JPN / KPM 7.1 : Menambah baik prestasi guru-guru dan staf berteraskan inovasi dan kreativiti BIL 7.Strategi 7.2.1.1. 1 PK1 Mac RM1000 Sekolah ICT digunakan dalam pengurusan Latihan oleh JPN / PPD 22 . 3 PK1 Ogos RM1000 Sekolah Strategi 7.1.3. 1 PELAN TINDAKAN Program peningkatan motivasi dan profesionalisme staf Program guru/ staf inovatif / kreatif sekolah Anugerah pencapaian inovasi dan kreativiti Program kesedaran dan pemantapan berkaitan tatatertib staf sekolah Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan T/ JAWAB PK1 TEMPO H Jan / Jun KOS / SUMBER RM1000 Sekolah OUTPUT Motivasi dan profesionalism e staf meningkat Projek inovatif / kreatif dihasilkan Pengiktirafan kepada guru / staf sokongan PELAN KONTINGENSI Program bersama PPD dan JPN CATATAN 7.3 : Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah 7.

1 .1 PK HEM Feb Mei Penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat Kehadiran ibu bapa / penjaga 8.Dis - Maklumat sekolah yang terkini disebar luas Strategi 8.2 PK HEM Jan Feb - 23 .2 .Dis KOS / SUMBER OUTPUT Maklumat sekolah yang terkini disebar luas PELAN KONTINGENSI CATATA N 8.Strategi 8.1 PELAN TINDAKAN Menyebar luas maklumat / aktiviti sekolah menggunakan media dan teknologi Menyebar luas maklumat / aktiviti sekolah melalui kepimpinan komuniti Program turun padang dan aktiviti masyarakat sekolah dan PIBG Kempen kehadiran mesyuarat agung T/ JAWAB PK1 TEMPO H Jan .2 .2 : Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah 8.2 PK HEM Jan .1 : Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media BIL 8.1 .

3 Program bersepadu sekolah dan PIBG PK HEM Mac .3 .3 : Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik 8.2 Program sumbangan bekas murid untuk sekolah Program sumbangan oleh agensi-agensi luar PK HEM Jan .PIBG 8.2 .3 .1 8.Jul RM1000 Sekolah / PIBG dalam mesyuarat PIBG meningkat Penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat Strategi 8.Mei - 24 .Mei Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah PK HEM Jan .

CONTOH PELAN OPERASI Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 : WAJA EMAS : Program Waja Emas ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademiknya dan meletakkan `A’ sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan. : Meningkatkan pencapaian “straight A” dari 8% kepada 12% : Januari hingga Ogos : Semua Murid Tahun 6 : RM3000 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Ucapan Guru Besar Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas TANGGUNGJAWAB Guru Besar dan GPK Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 TEMPOH 4 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI Sekiranya GB tiada PK P&K akan mempengerusikan mesyuarat 25 .

surat pemberitahuan kepada waris Taklimat kepada Ibubapa Menghadiri program Perlaksanaan program : Ceramah motivasi / Bengkel Mata Pelajaran / Kem Bina Kendiri / Pameran sudut pelajar cemerlang / Anugerah Peningkatan Penilaian / Post Motem Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6 Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6 Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6 JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6 Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6 JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6 1 kali 2 minggu 1 kali 1 jam Setiap minggu 1 jam Setiap minggu Selepas aktiviti dilaksanaka n 7 Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 26 .poster .2 3 4 5 6 Taklimat kepada semua pelajar Tahun 6 Mempromosikan program .

LAMPIRAN PROSES PERANCANGAN 27 .

Taktik & Operasi Implementasi Strategi Penilaian & Maklum Balas Prestasi Pelaksanaan Strategi PROSES PRA-PERANCANGAN 28 .Model Perancangan Strategik Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Proses Pra Perancangan Hala tuju: Mandat. Misi. KPI . Matlamat. Visi & Misi dan Visi Implisit Analisis Persekitaran Isu. Sasaran & Objektif Strategi.

Mengumpul semua mandat terbaru dan terkini dan membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik 3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk untuk membentuk jawatankuasa kerja dan menjelaskan spesifikasi tugas setiap jawatankuasa yang ditubuhkan. 29 . Guru Besar memberi taklimat kepada guru-guru Penolong Kanan. 3.3 Semak tahap‘readiness for success’ (Anjakan Paradigma) 3.1 Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas.2 Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada “senior management staff” 3.4 Mengumpul semua mandat baru/terkini 3.5 Membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik. 2. 3.1.

1. JK Induk. ko.1.1.1.1 Mengenal pasti mandat 5.5 Kemudahan fizikal 4.1.2 Menyemak pernyataan misi 5.1.1. Penubuhan Jawatankuasa Induk Taklimat Perancangan Strategik sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana Fasa Pertama 4.3 Biodata pemimpin sekolah 4.4 Prestasi akademik. JK Kerja & JK Pelaksana 30 .1 Proses Pra.1. warna organisasi AKTIVITI TARIKH TINDAKAN Guru Besar Guru Besar JK Induk 4.1.5 Menyemak pernyataan moto.1.1. slogan.akademik dan kokurikulum 4.1.2 Enrolmen murid 4.6 Pencapaian terbaik sekolah Fasa Kedua 5.1.1. logo.4 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1 Latar belakang sekolah 4.PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL 1. 3.1 Sejarah sekolah 4.1.1.1Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.Perancangan 4.1. 2.3 Menyemak pernyataan visi 5.1. JK Kerja & JK Pelaksana 5 JK Induk.

1.3 Pembinaan pelan taktikal (peringkat panitia.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.3 Menetapkan sasaran Fasa Kelima 8.1 Pembinaan strategi utama (menggunakanTOWS Matrik ) 8.3 Membina objektif dan KPI 7. matlamat.1. JK Kerja & JK Pelaksana 8 JK Induk.1 Strategi: 8.1.1.2 Membentuk matlamat strategik 7.1.1 Isu. matapelajaran dsb) TARIKH TINDAKAN JK Induk.1. matapelajaran dsb) 8. JK Kerja & JK Pelaksana 6 7 JK Induk.1. objektif.3 Penyaringan hasil analisis persekitaran Fasa Keempat 7.2 Analisis SWOT / SWOC 6.1.4 Pembinaan pelan operasi (peringkat panitia.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.1.2 Membuat penilaian ke atas strategi-strategi. KPI dan Sasaran 7.1.1. 8.BIL AKTIVITI Fasa Ketiga 6. JK Kerja & JK Pelaksana 31 .1 Analisis persekitaran 6.

1.1 Melaksanakan strategi mengikut keutamaan (sepanjang tempoh perancangan strategik).4 Memberi maklum balas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasaran.2 Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam penjadualan.1 Penilaian Prestasi hasil pelaksanaan strategi 10.1.2 Membuat penambahbaikan kepada proses dan output & outcome JK Induk.1.1 Implementasi Strategi 9. Fasa Ketujuh 10. 9.1.1 Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan 10.1. 9 9.1. 9.3 Melaksanakan pelan operasi berdasarkan perancangan. JK Kerja & JK Pelaksana 10 JK Induk. JK Kerja & JK Pelaksana 32 .BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN Fasa Keenam 9.

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT/ Bahasa Inggeris di Semua SK dan SRK 5. 3/1981 – Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (3 Period) oleh Guru 2. SPI Bil. Matematik dan Sains mengikut keperluan perkhidmatan. 15/1989 . 4/1986 . Mandat adalah meliputi 1.Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris. Dasar Wawasan Negara 2001-2010 4.Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab. SPI Bil. Mandat berdasarkan bidang Kurikulum 1. 33 . Dasar Pendidikan Kebangsaan 3. perancangan. SPI Bil. Surat-surat Pekeliling Ikhtisas 5. Pekeliling-pekeliling Kerajaan. Pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 6. SPI Bil. SPI Bil 22/1998. SPI Bil.Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik 6. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas. 3/1987 – Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah 4. kawalan membuat keputusan dan tindakan.MANDAT Definisi Mandat (Stakeholder) Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan apa yang kita dilarang melakukannya. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Visi dan Misi sesebuah organisasi.Panitia Mata Pelajaran 3. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai “validity” dan “reliability” yang tinggi. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. 3/1990 . Surat Siaran PPD dan JPN 8. Arahan-arahan Perbendaharaan 7.

SPI Bil. Mandat berdasarkan bidang Hal Ehwal Murid 1. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 26/1998. SPI Bil. 8/1999 – Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan pergi dan Balik Sekolah. SPI Bil. 10.Garis panduan kurikulum Prasekolah 9. SPI Bil. 5. SPI Bil 1/1999. Sumbangan Bantuan dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat. SPI Bil. 3/1997 – Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan Pungutan Wang 3. 5/1986 – Panduan Penubuhan dan Penyusunan Kelab Komputer Sekolah 4. SPI Bil. 2/1986 – Rekod Kedatangan & Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar 2. SPI Bil 3/1999. 5. 17/1995 – Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum. Mandat berdasarkan bidang Pengurusan Pejabat 1.Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Mandat berdasarkan bidang Kokurikulum 1. 2/1987 –Kesulitan Mendapatkan Buku Teks. SPI Bil.Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 8. Perkara 144 (fasa 5A(5B)(6)6A – Pihak Berkuasa Tatatertib 34 .Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah. SPI Bil. 6. 2/1991 –Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid. Perkara 132 (fasa2) – Peraturan-peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 2. 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pend. 3/1986 – Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan kepada Komputer dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah 3. SPI Bil. SPI Bil 25/1998. 4. 24/1998 – Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. 3/1992– Pemakaian Tudung /Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan. Mandat berdasarkan bidang Kewangan 1. 7/1986 – Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124. SP Kewangan KPM Bil.7. 2. 8/1985 –Pakaian Seragam murid-murid Sekolah (pindaan) 2. dsb yang ditetapkan. 3. Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil.

syarikat dan kerajaan negara luar. Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 November 1997 . 6/1992 – Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan. 5/2001 – Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah. Mandat berdasarkan Hubungan Luar 1. PP Bil. 5. 9/1991. 4/1994 – Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang Bermasalah 2.Program Bersepadu Sekolah Sihat 4. SPI Bil. 7/2001 – Garis Panduan Pakaian Guru ketika Bertugas di Sekolah 4. SPI Bil. SPP Bil.Mandat berdasarkan Sumber Manusia 1. 35 . 3. 12/2000 – Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan 7. SPP Bil. 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia. 2/1985 – Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi bagi Pegawai-pegawai Awam Mandat berdasarkan Fizikal 1. institusi. I/1991 – Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah. 14/1989 – Kebersihan Sekolah 2. 3/1993 – Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah 4. 19/2000 – Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah 8. 6/1988 – Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah 2. Program Bersepadu Sekolah Sihat. 6/1997 . 6.Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah.Amalan Kebersihan Di Sekolah 3. SPI Bil. 10/1995 – Membersarakan Seseorang Pegawai dalam Perkhidmatan Awam atas sebab Kesihatan 3.

S4(Kewangan) :Sijil audit tanpa teguran 10 tahun berturutturut S5(Pengurusan Pejabat) : Layanan kaunter yang cekap dan mesra S6(Persekitaran & Fizikal) : Kelengkapan dan kemudahan fizikal telah mencukupi. Alumni dan pemimpin masyarakat PELUANG(Berdasarkan PEST) O1(Politik) : Wakil rakyat yang sedia memberi sumbangan dan sokongan O2(Ekonomi) : Mendapat pembiayaan daripada JPT O3(Sosial) : Jalinan hubungan baik dengan institusi pendidikan dan badan-badan korporat dalam dan luar negara. S7(Sumber Manusia) : Tenaga pengajar adalah guru siswazah berpengalaman dan kompeten S8(Hubungan Luar) : Hubungan baik dengan PIBG.ANALISIS SWOC PERINGKAT ORGANISASI KEKUATAN(Berdasarkan 8 Bidang) S1(Kurikulum) : Gred Purata Sekolah SPM semakin baik S2(Kokurikulum) : Pencapaian Kokurikulum meningkat sehingga ke peringkat kebangsaan S3(HEM) :Masalah disiplin murid di peringkat minima. W7 : Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian membebankan guru W8 : Kekangan masa untuk mengadakan program pemuafakatan CABARAN(Berdasarkan PEST) C1 : Pihak luar sering guna premis sekolah C2 : Bantuan kewangan luar perlu dipertingkatkan C3 : Pengaruh elemen negatif persekitaran luar C4 : Kawalan penyalahgunaan ICT 36 . O4(Teknologi) : Mendapat pelbagai kemudahan dan KELEMAHAN(Berdasarkan 8 Bidang) W1 : Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid W2 : Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum W3 : Kurang kemandirian murid W4 : Peruntukan pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi. W5 : Penggunaan ‘Data Base’ dan teknologi maklumat terkini dalam pengurusan pejabat masih tidak menyeluruh W6 : Tenaga kerja untuk penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi.

bantuan dalam bidang ICT. 5 orang Guru Cemerlang Guru mempunyai komitmen yang tinggi Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan PELUANG (O) O1 O2 PIBG yang amat membantu Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah P&P sebahagian guru perlu dimantapkan CABARAN (C) Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap 37 . ANALISIS SWOC BIDANG KURIKULUM KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Pentadbir mendapat latihan HC dan PM 50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM (1) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 Pentadbir mendapat latihan HC dan PM 50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. 5 orang Guru Cemerlang Guru mempunyai komitmen yang tinggi Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah P&P sebahagian guru perlu dimantapkan LUARAN PELUANG(O) O1 O2 PIBG yang amat membantu Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan CABARAN(C) C1 Bahan latihan di pasaran Strategi SO: Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan Guru Cemerlang dan sokongan ibu bapa Strategi SC: Menyediakan bahan latihan 38 Strategi WO: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama guru Strategi WC: .

C2 luar yang pelbagai Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Pentadbir mempunyai kehiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan Komitmen guru yang baik Terdapat ramai murid yang berpotensi Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan yang mencukupi PELUANG (O) O1 O2 Kemudahan sukan yang berdekatan Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Penglibatan murid kurang serius Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan CABARAN (C) Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah 39 .

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KOKURIKULUM (2) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 Pentadbir mempunyai kehiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan Komitmen guru yang baik Terdapat ramai murid yang berpotensi Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan yang mencukupi W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Penglibatan murid kurang serius Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan LUARAN PELUANG(O) O1 O2 Kemudahan sukan yang berdekatan Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan CABARAN(C) Strategi SO: Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah Strategi WO: Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti 40 .

C1 C2 Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah Strategi SC: Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan ANALISIS SWOC BIDANG HAL EHWAL MURID KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited Pengawas yang berdisiplin dan mantap Warden yang bersungguh Program HEM yang berjaya Guru yang berpengalaman dan berdedikasi PELUANG (O) O1 O2 O3 O4 Sokongan padu daripada Polis. JPNS & PIBG Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak mereka Masyarakat sekeliling yang prihatin NGO yang sering membantu Sekolah berjiran dengan PPD C1 C2 C3 W1 W2 W3 W4 KELEMAHAN (W) 5% murid luar selalu lewat Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah Asrama melebihi kapasiti Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar CABARAN (C) Ada pusat siber bebas dekat sekolah Masalah sosial persekitaran sekolah Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak Bas seolah yang sudah uzur dan sering rosak 41 . PPD.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID (3) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited Pengawas yang berdisiplin dan mantap Warden yang bersungguh Program HEM yang berjaya Guru yang berpengalaman dan berdedikasi W 1 W 2 W 3 W 4 KELEMAHAN(W) 5% murid luar selalu lewat Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah Asrama melebihi kapasiti Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar LUARAN PELUANG(O) O1 Sokongan padu daripada Strategi SO: Mewujudkan sistem pemantauan 42 Strategi WO: Memantapkan kemahiran pengendalian .

PPD. JPNS & PIBG Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak mereka Masyarakat sekeliling yang prihatin NGO yang sering membantu Sekolah berjiran dengan PPD CABARAN(C) disiplin yang bersepadu kes disiplin dalam kalangan guru Meningkatkan kemahiran pengurusan dan keterampilan diri murid-murid C1 C2 C3 Ada pusat siber bebas dekat sekolah Masalah sosial persekitaran sekolah Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak Bas seolah yang sudah uzur dan sering rosak Strategi SC: Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibat sekolah dan komuniti ANALISIS SWOC BIDANG KEWANGAN KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Laporan audit tanpa syarat selama 15 tahun Sekolah adalah PTJ Kerani kewangan yang cekap dan celik Komputer Memenangi anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang Pakar rujuk kepada SM Zon Tengah Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan. W1 W2 KELEMAHAN (W) Peruntukan kewangan yang agak terhad Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan 43 .O2 O3 O4 Polis.

PPA sering berkongsi maklumat terkini. C1 C2 C3 C4 CABARAN (C) Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM Kemudahan rangkaian Nekworking selalu terganggu Kemudahan komunikasi terhad Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad STRATEGI PERINGKAT BIDANG KEWANGAN (4) KEKUATAN(S) KELEMAHAN(W) 44 .PELUANG (O) O1 O2 O3 Sokongan PIBG yang kuat Kemudahan fizikal yang mencukupi .

DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN Laporan audit tanpa syarat selama 15 tahun Sekolah adalah PTJ Kerani kewangan yang cekap dan celik Komputer Memenangi anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang Pakar rujuk kepada SM Zon Tengah Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan. PPA sering berkongsi maklumat terkini. CABARAN(C) Strategi SO: Mengekalkan kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan berterusan Strategi WO: Meningkatkan kedudukan kewangan melalui sumbangan pihak berkepentingan C1 C2 C3 C4 Strategi SC: Memanfaatkan aplikasi ICT dalam Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM pengurusan kewangan Kemudahan rangkaian Nekworking selalu terganggu Kemudahan komunikasi terhad Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad Strategi WC: 45 . W 1 W 2 Peruntukan kewangan yang agak terhad Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan PELUANG(O) O1 O2 O3 Sokongan PIBG yang kuat Kemudahan fizikal yang mencukupi .

bank dan JPN / pejabat kerajaan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.ANALISIS SWOC BIDANG PENTADBIRAN PEJABAT KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Layanan mesra di kaunter Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir Penggunaan sistem fail yang berkesan Ruang pejabat yang selesa Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini Kemudahan serba lengkap Pengedaran surat/edaran sistematik PELUANG (O) O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos. Sudut info sekolah kurang sesuai CABARAN (C) Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja Pejabat 46 .

Sudut info sekolah kurang sesuai 47 . bank dan JPN / pejabat kerajaan CABARAN(C) C1 C2 Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja Pejabat Strategi SC: Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan Strategi SO: Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan Strategi WO: Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah. Layanan mesra di kaunter Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir Penggunaan sistem fail yang berkesan Ruang pejabat yang selesa Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini Kemudahan serba lengkap Pengedaran surat/edaran sistematik W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.STRATEGI PERINGKAT BIDANG PENGURUSAN PEJABAT (5) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN PELUANG(O) O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos.

Server sekolah selalu down. Peruntukan daripada Pembangunan Negeri C1 C2 C3 W1 W2 W3 W4 W5 W6 KELEMAHAN (W) Kos yang tinggi dalam penyelenggaran Bekalan air kadang kala tidak memuaskan. Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi.ANALISIS SWOC BIDANG PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh Infrastruktur sekolah yang selesa 2 makmal komputer dan 1 makmal komputer autocad yang serba lengkap Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap PELUANG (O) O1 O2 O3 Kewangan PIBG yang kukuh Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan Peruntukan daripada ADB dan JPT. Bilik darjah tidak mencukupi Keceriaan sekolah boleh dimantapkan CABARAN (C) Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan. 48 . Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak Perlu sering membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada.

Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi. Peruntukan daripada Pembangunan Negeri Strategi SO: Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melaui kerjasama pelbagai agensi berkaitan Strategi WO: Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala 49 . Server sekolah selalu down. Bilik darjah tidak mencukupi Keceriaan sekolah boleh dimantapkan LUARAN PELUANG(O) O1 O2 O3 Kewangan PIBG yang kukuh Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan Peruntukan daripada ADB dan JPT.STRATEGI PERINGKAT BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERSEKITARAN SEKOLAH (6) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh Infrastruktur sekolah yang selesa 2 makmal komputer dan 1 makmal komputer autocad yang serba lengkap Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap W1 W2 W3 W4 W5 W6 KELEMAHAN(W) Kos yang tinggi dalam penyelenggaran Bekalan air kadang kala tidak memuaskan.

Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak Perlu sering membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada.CABARAN(C) C1 C2 C3 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan. Strategi SC: Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P ANALISIS SWOC SUMBER MANUSIA KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat Semua guru adalah siswazah Lebih 70% guru berpengalaman lebih 10 tahun 3 orang Guru Cemerlang Lebih 35% guru penanda kertas Semua guru celik komputer 2 orang staf sokongan adalah Jurulatih Utama dalam bidang masing-masing PELUANG (O) O1 O2 BPPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta memberi peruntukan tambahan PIBG dan Alumni sangat komited dalam membantu sekolah C1 C2 W1 W2 W3 W4 KELEMAHAN (W) Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen Bilangan guru lelaki terlalu kurang Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama Kekurangan Juruteknik sekolah dan bengkel Tiada penyelaras ICT yang bertauliah CABARAN (C) Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BPPTV ICT tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru 50 .

O3 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru STRATEGI PERINGKAT BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (7) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat Semua guru adalah siswazah Lebih 70% guru berpengalaman lebih 10 tahun 3 orang Guru Cemerlang Lebih 35% guru penanda kertas Semua guru celik komputer 2 orang staf sokongan adalah Jurulatih Utama dalam bidang masing-masing W 1 W 2 W 3 W 4 KELEMAHAN(W) Integriti staf perlu dipertingkatkan Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama Kekurangan Juruteknik sekolah dan bengkel Tiada penyelaras ICT yang bertauliah PELUANG(O) Strategi SO: 51 Strategi WO: .

CABARAN (C) .O1 O2 O3 BPPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta memberi peruntukan tambahan PIBG dan Alumni sangat komited dalam membantu sekolah Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guruguru CABARAN(C) Menambah baik prestasi guru-guru dan staf berteraskan inovasi dan kreativiti Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam Strategi SC: C1 C2 Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BPPTV ICT tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru Strategi WC: Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah ANALISIS SWOC BIDANG PERHUBUNGAN LUAR KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar Kedudukan sekolah yang berhampiran dengan PPD Menyediakan Pusat Akses untuk kegunaan komuniti luar PELUANG (O) 52 W1 W2 W3 KELEMAHAN (W) Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar Kurang promosi daripada pihak sekolah dan Alumni untuk menarik minat pelajar menyertai Alumni.

Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan. C1 C2 C3 Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh.O1 O2 O3 Bekas pelajar memberi sokongan dalam bentuk motivasi dan bantuan kewangan PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan yang berterusan Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berkembar. Tidak semua bekas pelajar menyertai Alumni sekolah. STRATEGI PERINGKAT BIDANG PERHUBUNGAN LUAR (8) KEKUATAN(S) KELEMAHAN(W) 53 .

DALAMAN S1 S2 S3 S4 LUARAN PELUANG(O) O1 O2 O3 Bekas pelajar memberi sokongan dalam bentuk motivasi dan bantuan kewangan PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan yang berterusan Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berkembar. Strategi SO: Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media Strategi WO: Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah Strategi SC: C1 C2 Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh. Tidak semua bekas pelajar menyertai Alumni sekolah. Strategi WC: Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik 54 . CABARAN(C) Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar Kedudukan sekolah yang berhampiran dengan PPD Menyediakan Pusat Akses untuk kegunaan komuniti luar W 1 W 2 W 3 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar Kurang promosi daripada pihak sekolah dan Alumni untuk menarik minat pelajar menyertai Alumni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->