P. 1
DEFINISI

DEFINISI

|Views: 859|Likes:
Published by awsfwj

More info:

Published by: awsfwj on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu

HBML2203

1.0

PENGENALAN

Pengubahsuian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah. Sistem pendidikan masa kini perlu berubah dari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti, mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. Disamping itu, ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif untukmerealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dengan adanya penggunaan komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yanglebih menyeronokkan. Justeru itu, profesion perguruan di alaf baru ini haruslah mampu menguasai dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan untuk melahirkan satu bentuk

pembelajaran yang sistematik selaras dengan pembangunan teknologi maklumat. Memandangkan kemampuan dan potensi tinggi yang ditunjukkan oleh teknologi multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan cuba memperkenalkan penggunaan teknologi tersebut dalam pendidikan setempat melalui reformasi pendidikan. Reformasi yang dimaksudkan tersebut ialah sebuah projek pendidikan yang merupakan salah satu daripada tujuh projek mega negara yang dinamakan Projek Sekolah Bestari. Menurut Azizah (2005), langkah drastik ini diambil dalam usaha untuk menarik minat pelajar kepada pembelajaran dan meningkatkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran terutamanya bagi menepati kurikulum baru Sekolah Bestari.

1

000 buah sekolah rendah dan menengah. proses instalasi untuk empat mata pelajaran tersebut telah siap dilakukan kepada 92 buah sekolah yang telah senaraikan sebagai projek rintis sekolah bestari. Berlandaskan ini. diseluruh negara ditransformasikan kepada sekolah bestari. pemusatan kepada pelajar. serta pengurusan sekolah yang efektif. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia adalah menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. penggunaan bahan teknologi secara bijak.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Fasa permulaan Projek Rintis Sekolah Bestari adalah tertumpu kepada empat mata pelajaran iaitu Matematik. Pada awal tahun 2003. Sistem pendidikan sedia ada perlu dimantapkan selaras dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Beberapa penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan supaya ianya berdaya saing dan relevan dengan kehendak semasa. Tahun 2010 adalah merupakan tahun sasaran dimana semua sekolah iaitu 10. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario dalam pendidikan alaf baru di Malaysia dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa aspek. 2 . Pengwujudan Sekolah Bestari ini juga merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia. sosial serta budaya masa kini. Sains. antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir. strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.

1 Sekolah Bestari Sekolah Bestari didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan yang mana proses pengajaran dan pembelajaran lebih berpusat kepada pelajar dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kreatif serta menggunakan teknologi sebagai pengupaya. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dan sebagainya. guru akan memahami pelbagai cara pembelajaran murid-murid dan seterusnya 3 . intitusi ini melengkapkan pelajaran supaya boleh belajar sepanjang hayat. Ia adalah suatu intitusi pembelajaran yang menyediakan murid untuk zaman teknologi maklumat. Maklumat akan sentiasa berkembang dengan pesat ke hadapan. pentingnya menyediakan individu untuk belajar sepanjang hayat dalam zaman maklumat. kemahiran berfikir. Melalui teori-teori pembelajaran ini.2 Pedagogi Bestari Pedagogi Bestari ialah satu pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen bestari dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sesuatu tajuk pelajaran.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 2. kemahiran mentaksir dan menilai. Maka. Sekolah Bestari menyediakan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat dengan mengembangkan kemahiran generik yang membolehkan pelajar memperoleh. Oleh itu.0 DEFINISI 2. mensintesis dan menyampai atau menyebar maklumat. Komponen teras pedagogi bestari ialah teori pembelajaran. menilai. 2. strategi P & P serta jenis pembelajaran Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. mentafsir. menganalisis. Sekolah Bestari juga sebagai sebuah institusi pembelajaran yang telah direka bentuk semula secara sistematik dari segi proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan untuk menyediakan pelajar menghadapi era maklumat. ciri-ciri pelajar. Kemahiran-kemahiran generik yang perlu dikembangkan ialah kemahiran belajar. kemahiran generik.

Ia ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. kemahiran belajar. Jenis pembelajaran ialah penglibatan murid mengikut aktiviti pembelajaran secara berterusan mengikut keperluan. Ada empat jenis pembelajaran iaitu: y y y y Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi. muzik. penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat fakta dan angka tanpa mengetahui cara mengaplikasikannya. E-Pembelajaran ialah satu cara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru. kognitif. iaitu behavioris. guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperinci mengenai bahan pengajaran yang ingin diajar. 4 .Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. logik matematik. kemahiran mentaksir dan menilai. intrapersonal. kinestetik. Pedagogi bestari berusaha mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh berfikir secara celik teknologi. sosial serta humanis. naturalis serta kerohanian/spritual. visual/ruang. Selaras dengan zaman globalisasi. Ciri-ciri pelajar dalam pedagogi bestari ialah kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta kemahiran fasilitator. Terdapat lima elemen bestari dalam kemahiran generik ialah kemahiran berfikir. minat serta kebolehan murid. interpersonal. Pada asasnya konsep pembelajaran yang berlandaskan teoriteori pembelajaran masa kini terbahagi kepada empat.

Mempelajari dan mempaktikkan amalan kaedah pembelajaran bestari yang menggunakan komputer sebagai satu alat pembelajaran. Asas kepada konsep konstruktivisme adalah seperti yang berikut: y y y Pemerolehan ilmu pengetahuan oleh individu adalah melalui inisiatifnya sendiri. teori konstruktivisme menekankan bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda. Murid-murid boleh mendapatkan jawapan daripada buku.3 Pembelajaran Bestari Konsep pengajaran pembelajaran bestari adalah berdasarkan teori konstrukvisme. Idea konstruktivisme berasal daripada Teori Perkembangan Kognitif Piaget dan Teori Zon Perkembangan Prokimal atau Termampu (Zone of Proximal Development. Kaedah dan teknik tradisional seperti syarahan dan menghafal tidak sesuai lagi sebaliknya model pembelajaran koperatif dan kolaboratif amat dititikberatkan. 5 .Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 2. tetapi dibina di dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Alat penilaian terhadap pemerolehan ilmu dibentuk oleh guru-guru dan murid-murid. majalah. Dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di bawah teori konstruktivisme. Keutamaan pembelajaran ditumpukan kepada hasil pemerolehan. guru berperanan sebagai perancang dan pemudah cara manakala pelajar memainkan peranan penting dalam aktiviti P & P. Maksud konstruktivisme ialah membina. Mereka akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan kebiasaannya Kontrak Tugasan mereka diberi masa seminggu hingga dua minggu untuk diselesaikan. Proses pemerolehan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu. Fail profil akan diberikan kepada setiap murid untuk menyimpan segala maklumat yang diperolehi. isi pembelajaran dan penyelesaian permasalahan. Pengalaman dan kesediaan pelajar amat penting yang mempengaruhi pemerolehan ilmu. Dalam konteks pembelajaran. Melalui kaedah bestari ini murid-murid akan diberikan Kontrak Tugasan dalam tempuh tertentu dengan mereka mencari sendiri fakta-fakta. ZPD) oleh Vygotsky. artikel. perbincangan dan daripada internet. Tujuan pemerolehan ilmu adalah untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Kaedah bestari ini sangat baik untuk mengembangkan lagi minda murid-murid dan mereka akan berusaha sendiri untuk mendapatkan ilmu.

Berusaha memastikan setiap maklumat betul tepat dan ringkas. Dengan ini semangat setia kawan dan tolong menolong dapat diterjemahkan dalam kumpulan tersebut. Menyemai rasa bangga memperolehi maklumat hasil usaha sendiri dan kumpulan. setiap murid akan berusaha mendapatkan maklumat-maklumat sama ada secara individu atau kumpulan. 3. Bendahari dan ahli jawatankuasa dalam perkara yang tertentu. Murid yang kurang cerdas dapat main peranan dengan bantuan rakan yang sederhana dan pandai. Menambah kemahiran komputer khususnya di bidang internet. Dalam kumpulan tersebut ada jawatakankuasa seperti Pengerusi. Kebaikan daripada pembelajaran bestari ini ialah: 1. 6 . 6. Bagi melengkapkan tugasan yang diberi dalam masa yang telah dijanjikan. sederhana dan kurang cerdas. Setiausaha. 5. Menjalin semangat setia kawan dan tolong-menolong. Semua maklumat akan digabungkan dan diambil yang terbaik untuk disimpan dalam fail profil masing-masing. Setiap individu akan berusaha mendapatkan maklumat yang diperlukan tanpa bantuan guru. 2.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Dalam setiap kumpulan mengandungi murid yang cerdas. 4.

Ini adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreatif.1 STRATEGI PEMBELAJARAN BESTARI Strategi Generatif Strategi generatif ialah proses pembelajaran yang menjana idea baru berasaskan pengalaman sedia ada. Sinetik adalah sebagai alat sumbangsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif. Ramai yang berpendapat bahawa pengajaran generatif dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah. untuk mengekalkan 7 . Pengajaran generatif boleh digunakan dalam penulisan. menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagi pelbagai tugasan.0 3. Pendekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa. Strategi ini dapat membantu murid belajar cara bertingkah laku yang sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai. penyelesaian masalah yang bukan rutin dan penemuan. Di sini.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 3. sinetik. Pendekatan ini kerap digunakan dalam kumpulan untuk membantu memperkembangkan respon kreatif bagi menyelesaikan masalah. Pemikiran pelajar diasuh untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara kritis dan kreatif serta melahirkan individu yang bersifat intuitif dan celik akal dalam melihat sesuatu situasi. Generatif menjurus kearah pemikiran yang menggunakan metafora dan anologi. pemikiran lateral dan kreativiti melalui sesuatu reka bentuk. guru membimbing murid menggunakan anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui. Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti menentukan kepiawaian dengan murid. Hal ini termasuklah penggunaan sumbangsaran.

menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah Pelajar membina idea dan konsep mengikut kefahaman sendiri berlandaskan pengetahuan lepas. membantu menjana penulisan dan meneroka masalah sosial dan disiplin.2 Strategi Mediatif Pengajaran mediatif adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar untuk menilai isu. guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan. Pelajar diberi bimbingan untuk mempelajari bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Guru perlu membantu membimbing bagi mencuba dan menguji idea mereka. Antara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi maklumat. 8 . Seterusnya. mengenalpasti perbezaan. mereka dapat merumuskan serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam menyelesaikan masalah. membandingkan konflik tertekan dengan subjek. memberi anologi. guru perlu mengelakkan diri daripada membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid. membina analisis baru dan menilai. Dalam proses pengajaran. mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan konflik yang tertekan. memeriksa semua subjek asal. Dalam pendekatan ini. Ia membantu pengguna menukar pemikiran sedia ada dan menghayati konsep abstrak.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 maklumat baru. 3. Murid perlu di galakkan mengemukakan idea logik secara induktif dan deduktif.

Kaedah ini memotivasikan murid-murid untuk membuat kaitan antara ilmu pengetahuan dengan pengaplikasiannya kepada kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan seorang pelajar. Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam kaedah pemerhatian ialah tunjuk cara. guru boleh menggunakan kaedah kontekstual yang mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi dunia yang sebenarnya. Dalam pendekatan pemerhatian. pemikiran lateral dan kreatif. Strategi ini dapat membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif dengan menggunakan idea-idea yang asli dan unik. Contoh-contoh aktiviti sumbangsaran yang boleh digunakan oleh guru ialah seperti pemetaan minda.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 4. Hal ini melibatkan proses menolong murid secara terus bagi mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan konflik. 9 . Contoh-contoh aktiviti pengajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam pendekatan mediatif ialah seperti penaakulan dialektual. murid-murid diajar mengikuti perbuatan guru atau memodelkan perlakuan sesuatu kemahiran. murid-murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. perancangan dan penilaian. 4. Dalam pengajaran mediatif murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran.2 Strategi Mediatif Bagi elemen pembelajaran secara mediatif pula.1 Strategi Generatif Dalam strategi generatif. guru akan menggalakkan murid menjanakan idea-idea kritis dan kreatif. pemerolehan konsep. Untuk strategi yang seterusnya. pembentukan konsep. peneyelesaian masalah. mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian.0 PEMERHATIAN DAN REFLEKSI PEMBELAJARAN BESTARI 4. latihan inkuiri dan perbincangan terbuka. keputusan dan hipotesis. membuat keputusan.

Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masa akan datang. membentuk pelbagai jenis inferens daripada pemerhatian. Dalam pengajaran penguasaan konsep. Fasa terakhir adalah fasa membuat penilaian tentang aktiviti yang dijalankan. murid diminta membuat analisis tentang proses berfikir yang digunakan semasa membina konsep. Pendekatan ini menggabungkan aktivitiaktivti penaakulan. guru-guru akan menjelaskan matlamat aktiviti dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep. Selain perbincangan terbuka. Fasa kedua pula. Ia akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina. Fasa pertama. Dalam proses ini. Mereka kemudian mengkategori dan melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual. Penggunaan konsep (mengikut Bruner) adalah proses mendefinisikan konsep melalui ciri-ciri yang ditentukan bagi menggambarkan dengan tepat makna konsep tersebut. murid telah memperkembangkan kemahiran berfikir mereka. Disini murid diajar membuat pemerhatian. Mediator menunjukkan murid bagi mencapai arah kendiri secara aktif dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah. murid diminta memberikan contoh-contoh yang menggambarkan konsep tersebut dan cuba memperkembangkan. bimbingan dan perbincangan terbuka. Model Taba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian daripada pengetahuan sedia ada murid. 10 . pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep. guru perlu membimbing murid melalui empat fasa. pembentukan konsep dan penemuan. Fasa ketiga. memproses data kumoulan berasaskan pengamatan yang sama.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka. Lama kelamaan ini akan mengurangkan pergantungan murid terhadap guru dan boleh berfungsi sendiri. Setelah murid memberikan definisi dengan betul barulah guru memberikan nama konsep tersebut. dan hubungannya dengan pembinaan pengetahuan baru.

guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan berasaskan fakta dan pemerhatian. membantu murid memberi fokus pemenuan mereka dan memudahcara perbincangan penyelesaian masalah dikalangan murid. Membuat hipotesis. menganalisi data dan membuat generelisasi. strategi mediatif yang menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin. Murid diharapkan dapat mengumpul maklumat. Dengan menggunakan naluri ingin tahu murid.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Pendekatan lain dalam pengajaran mediatif adalah inkuiri iaitu. memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari. 11 . mengenal pasti masalah. peranan guru dalam pengajaran mediatif melalui pendekatan inkuiri adalah membina situasi masalah. respon kepada penemuan murid. menyediakan prosedur penemuan. mengumpul data. Oleh itu. memilih angkubah yang relevan dan meperbaiki proses daya ingatan dalam mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kognitif mereka serta memudahkan proses ingat kembali. Umumnya. model inkuiri adalah berasaskankepada lima langkah iaitu.

Tempoh masa untuk mengemukakan idea ditentukan oleh guru. Secara keseluruhannya kaedah pembelajaran ini memberi alternative kepada guru-guru dalam melaksanakan aktiviti P&P yang pelbagai. Kebiasaannya masa yang ditentukan oleh guru adalah 20 minit.1 Sumbang saran Sumbangsaran adalah merupakan satu aktiviti perbincangan yang dijalankan secara berkumpulan. Murid-murid akan membincangkan tajuk yang diberi dalam kumpulan masingmasing sebelum membuat pendirian masing-masing. Bilangan ahli kumpulan yang dicadangkan adalah diantara 8 hingga 12 bagi setiap kumpulan. Murid-murid juga lebih banyak memberi idea baru berbanding dengan keadah analitikal biasa.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 5. dan dicatat di papan hitam. Topik perbincangan adalah ditentukan oleh guru. seorang pengerusi mesti dilantik sama ada oleh guru atau ahli kumpulan. Ini kerana dalam perbincangan dalam kumpulan mesti terdapat banyak saranan idea. Setelah guru memberikan tajuk perbincangan. oleh itu pengerusi akan memilih satu idea sahaja melalui pemuafakatan untuk diberitahu kepada kelas. Dalam perbincangan kumpulan. murid-murid akan dibahagikan dalam kumpulan. Dalam setiap kumpulan pula. 12 . ahli ahli kumpulan digalakkan untuk memberi idea dari pelbagai sudut pandangan. murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat mengenai tajuk perbincangan. Kaedah sumbangsaran ini sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk mendapatkan banyak idea dalam tempoh yang singkat.1 Penambahbaikan Strategi Generatif 5. tetapi tajuk yang dipilh mestilah sesuai dengan minat dan kebolehan.0 PENAMBAHBAIKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BESTARI 5.1. Dalam sesi sumbangsaran ini. Semua idea yang diberi oleh pelajar adalah dianggap betul. serta sesuai dengan peringkat umur pelajar.Tugas pengerusi adalah untuk menyelaraskan idea-idea dalam kumpulan.

binatang permainan. serta membuat memek muka supaya cerita yang disampaikan lebih menarik. Latihan tatabahasa Merumuskan isi-isi penting dalam cerita. 13 . Kemahiran verbal adalah seperti projeksi suara. Kaedah ini adalah lebih berpusat kepada guru. kertas dan sebagainya. Kemahiran-kemahiran yang perlu guru gunakan dalam teknik bercerita adalah kemahiran verbal dan nada suara.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 5. sesi perbincangan pula perlu dijalankan untukmenguji kefahaman pelajar tentang cerita yang disampaikan.Guru perlu mempelbagaikan suara dan nada. perbincanganhendaklah merangkumi: y y y Pengajaran dan nilai murni daripada cerita yangdisampaikan.1. Secara tidak langsung kaedah bercerita juga menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis selain kemahiran bahasa melalui sesi perbincangan di akhir pembelajaran. Oleh itu guru-guru mestilah inovatif dalam mencari mempersembahkan cerita yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan pengajaran. Pada masa yang sama guru perlu menguasai teknik bercerita iaitu memek mukadan intonasi. gambar. Nada suara yang dimaksudkan pula.2 Bercerita Kaedah bercerita adalah salah satu kemahiran generik yang boleh digunakan di dalam kelas. Guru boleh mempelbagaikan teknik bercerita ini dengan menggunakan bahan-bahan sampingan seperti tali. boneka. malah guru perlu mempersembahkan cerita yang menarik. guru perlu memanipulasikan mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan. penekanan frasa dan penggunaan ayat-ayat mudah. Selepas sesi bercerita.Guru juga bukan sahaja perlu memastikan cerita yang dipilih sesuai dengan umur murid-murid.

2 Penambahbaikan Strategi Mediatif Dalam strategi mediatif.shvoong.3 Perbincangan 5.scribd.com/doc/22391668/teknik-pengajaran-danp-pembelajaran 14 .com/doc/8882525/WriteUp-Pedagogi-Bestari http://www. Lazimnya guru menggalakkan murid-murid memberikan pendapat masingmasing melalui pendekatan berikut.menilai kebenaran andaian.com/internet-and-technologies/1814748-pembelajaran-bestari/ http://www.1.membuat keputusan. pelajar akan belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru yang menjurus kepada konsep menolong pelajar mengaplikasikan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah.scribd. keputusan dan hipotesis. ‡ Perbincangan terbuka ‡ Pencapaian konsep ‡ Pembinaan konsep ‡ Inkui http://ms.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 5. mengenalpasti andaian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->