P. 1
DEFINISI

DEFINISI

|Views: 859|Likes:
Published by awsfwj

More info:

Published by: awsfwj on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu

HBML2203

1.0

PENGENALAN

Pengubahsuian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalan dan budaya di sekolah rendah dan menengah. Sistem pendidikan masa kini perlu berubah dari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti, mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. Disamping itu, ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif untukmerealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara. Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dengan adanya penggunaan komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yanglebih menyeronokkan. Justeru itu, profesion perguruan di alaf baru ini haruslah mampu menguasai dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan untuk melahirkan satu bentuk

pembelajaran yang sistematik selaras dengan pembangunan teknologi maklumat. Memandangkan kemampuan dan potensi tinggi yang ditunjukkan oleh teknologi multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan cuba memperkenalkan penggunaan teknologi tersebut dalam pendidikan setempat melalui reformasi pendidikan. Reformasi yang dimaksudkan tersebut ialah sebuah projek pendidikan yang merupakan salah satu daripada tujuh projek mega negara yang dinamakan Projek Sekolah Bestari. Menurut Azizah (2005), langkah drastik ini diambil dalam usaha untuk menarik minat pelajar kepada pembelajaran dan meningkatkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran terutamanya bagi menepati kurikulum baru Sekolah Bestari.

1

proses instalasi untuk empat mata pelajaran tersebut telah siap dilakukan kepada 92 buah sekolah yang telah senaraikan sebagai projek rintis sekolah bestari. strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. diseluruh negara ditransformasikan kepada sekolah bestari. serta pengurusan sekolah yang efektif.000 buah sekolah rendah dan menengah. Sains. Sistem pendidikan sedia ada perlu dimantapkan selaras dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Beberapa penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan supaya ianya berdaya saing dan relevan dengan kehendak semasa. Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario dalam pendidikan alaf baru di Malaysia dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Pada awal tahun 2003. pemusatan kepada pelajar. Pengwujudan Sekolah Bestari ini juga merupakan satu daripada tujuh aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia. Tahun 2010 adalah merupakan tahun sasaran dimana semua sekolah iaitu 10. antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Fasa permulaan Projek Rintis Sekolah Bestari adalah tertumpu kepada empat mata pelajaran iaitu Matematik. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. hasrat dan matlamat kerajaan Malaysia adalah menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari. 2 . Berlandaskan ini. sosial serta budaya masa kini. penggunaan bahan teknologi secara bijak. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa aspek.

strategi P & P serta jenis pembelajaran Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Komponen teras pedagogi bestari ialah teori pembelajaran. Sekolah Bestari juga sebagai sebuah institusi pembelajaran yang telah direka bentuk semula secara sistematik dari segi proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan untuk menyediakan pelajar menghadapi era maklumat. Oleh itu. 2. pentingnya menyediakan individu untuk belajar sepanjang hayat dalam zaman maklumat.0 DEFINISI 2. kemahiran berfikir. kemahiran generik. ciri-ciri pelajar. Kemahiran-kemahiran generik yang perlu dikembangkan ialah kemahiran belajar. Maklumat akan sentiasa berkembang dengan pesat ke hadapan. mensintesis dan menyampai atau menyebar maklumat. kemahiran mentaksir dan menilai. mentafsir. Melalui teori-teori pembelajaran ini.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 2. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dan sebagainya. intitusi ini melengkapkan pelajaran supaya boleh belajar sepanjang hayat.1 Sekolah Bestari Sekolah Bestari didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan yang mana proses pengajaran dan pembelajaran lebih berpusat kepada pelajar dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kreatif serta menggunakan teknologi sebagai pengupaya. menganalisis. menilai.2 Pedagogi Bestari Pedagogi Bestari ialah satu pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen bestari dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sesuatu tajuk pelajaran. guru akan memahami pelbagai cara pembelajaran murid-murid dan seterusnya 3 . Maka. Sekolah Bestari menyediakan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat dengan mengembangkan kemahiran generik yang membolehkan pelajar memperoleh. Ia adalah suatu intitusi pembelajaran yang menyediakan murid untuk zaman teknologi maklumat.

4 . Ada empat jenis pembelajaran iaitu: y y y y Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kadar Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi. Jenis pembelajaran ialah penglibatan murid mengikut aktiviti pembelajaran secara berterusan mengikut keperluan. interpersonal. naturalis serta kerohanian/spritual. kinestetik. E-Pembelajaran ialah satu cara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. logik matematik. kognitif. intrapersonal. Selaras dengan zaman globalisasi. Ciri-ciri pelajar dalam pedagogi bestari ialah kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik. Pada asasnya konsep pembelajaran yang berlandaskan teoriteori pembelajaran masa kini terbahagi kepada empat. Ia ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta kemahiran fasilitator. guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperinci mengenai bahan pengajaran yang ingin diajar. iaitu behavioris. penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat fakta dan angka tanpa mengetahui cara mengaplikasikannya. sosial serta humanis. minat serta kebolehan murid. Terdapat lima elemen bestari dalam kemahiran generik ialah kemahiran berfikir. kemahiran mentaksir dan menilai. kemahiran belajar. muzik. Pedagogi bestari berusaha mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh berfikir secara celik teknologi. visual/ruang.

Maksud konstruktivisme ialah membina. perbincangan dan daripada internet. Idea konstruktivisme berasal daripada Teori Perkembangan Kognitif Piaget dan Teori Zon Perkembangan Prokimal atau Termampu (Zone of Proximal Development. Dalam konteks pembelajaran. Mempelajari dan mempaktikkan amalan kaedah pembelajaran bestari yang menggunakan komputer sebagai satu alat pembelajaran. Melalui kaedah bestari ini murid-murid akan diberikan Kontrak Tugasan dalam tempuh tertentu dengan mereka mencari sendiri fakta-fakta. Pengalaman dan kesediaan pelajar amat penting yang mempengaruhi pemerolehan ilmu. 5 . Murid-murid boleh mendapatkan jawapan daripada buku. Keutamaan pembelajaran ditumpukan kepada hasil pemerolehan. Fail profil akan diberikan kepada setiap murid untuk menyimpan segala maklumat yang diperolehi. Alat penilaian terhadap pemerolehan ilmu dibentuk oleh guru-guru dan murid-murid. tetapi dibina di dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. teori konstruktivisme menekankan bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda. Tujuan pemerolehan ilmu adalah untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Asas kepada konsep konstruktivisme adalah seperti yang berikut: y y y Pemerolehan ilmu pengetahuan oleh individu adalah melalui inisiatifnya sendiri.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 2.3 Pembelajaran Bestari Konsep pengajaran pembelajaran bestari adalah berdasarkan teori konstrukvisme. ZPD) oleh Vygotsky. majalah. Dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di bawah teori konstruktivisme. guru berperanan sebagai perancang dan pemudah cara manakala pelajar memainkan peranan penting dalam aktiviti P & P. artikel. isi pembelajaran dan penyelesaian permasalahan. Mereka akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan kebiasaannya Kontrak Tugasan mereka diberi masa seminggu hingga dua minggu untuk diselesaikan. Proses pemerolehan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu. Kaedah bestari ini sangat baik untuk mengembangkan lagi minda murid-murid dan mereka akan berusaha sendiri untuk mendapatkan ilmu. Kaedah dan teknik tradisional seperti syarahan dan menghafal tidak sesuai lagi sebaliknya model pembelajaran koperatif dan kolaboratif amat dititikberatkan.

6. Menambah kemahiran komputer khususnya di bidang internet. Bagi melengkapkan tugasan yang diberi dalam masa yang telah dijanjikan. sederhana dan kurang cerdas.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Dalam setiap kumpulan mengandungi murid yang cerdas. Kebaikan daripada pembelajaran bestari ini ialah: 1. Setiausaha. Dengan ini semangat setia kawan dan tolong menolong dapat diterjemahkan dalam kumpulan tersebut. Dalam kumpulan tersebut ada jawatakankuasa seperti Pengerusi. 3. Bendahari dan ahli jawatankuasa dalam perkara yang tertentu. 2. Berusaha memastikan setiap maklumat betul tepat dan ringkas. Menyemai rasa bangga memperolehi maklumat hasil usaha sendiri dan kumpulan. 5. Menjalin semangat setia kawan dan tolong-menolong. Setiap individu akan berusaha mendapatkan maklumat yang diperlukan tanpa bantuan guru. 6 . Murid yang kurang cerdas dapat main peranan dengan bantuan rakan yang sederhana dan pandai. 4. Semua maklumat akan digabungkan dan diambil yang terbaik untuk disimpan dalam fail profil masing-masing. setiap murid akan berusaha mendapatkan maklumat-maklumat sama ada secara individu atau kumpulan.

Pengajaran generatif boleh digunakan dalam penulisan. Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti menentukan kepiawaian dengan murid. Generatif menjurus kearah pemikiran yang menggunakan metafora dan anologi. Pendekatan ini kerap digunakan dalam kumpulan untuk membantu memperkembangkan respon kreatif bagi menyelesaikan masalah. Hal ini termasuklah penggunaan sumbangsaran. Di sini.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 3. guru membimbing murid menggunakan anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui. Pendekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa. Pemikiran pelajar diasuh untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara kritis dan kreatif serta melahirkan individu yang bersifat intuitif dan celik akal dalam melihat sesuatu situasi. menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagi pelbagai tugasan. penyelesaian masalah yang bukan rutin dan penemuan. pemikiran lateral dan kreativiti melalui sesuatu reka bentuk. untuk mengekalkan 7 .0 3. Ramai yang berpendapat bahawa pengajaran generatif dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah. Ini adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreatif.1 STRATEGI PEMBELAJARAN BESTARI Strategi Generatif Strategi generatif ialah proses pembelajaran yang menjana idea baru berasaskan pengalaman sedia ada. Sinetik adalah sebagai alat sumbangsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif. sinetik. Strategi ini dapat membantu murid belajar cara bertingkah laku yang sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai.

Dalam pendekatan ini. mengenalpasti perbezaan. Murid perlu di galakkan mengemukakan idea logik secara induktif dan deduktif. Guru perlu membantu membimbing bagi mencuba dan menguji idea mereka. memeriksa semua subjek asal.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 maklumat baru. memberi anologi. Seterusnya. guru perlu mengelakkan diri daripada membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid. Pelajar diberi bimbingan untuk mempelajari bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. membina analisis baru dan menilai. guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan. Ia membantu pengguna menukar pemikiran sedia ada dan menghayati konsep abstrak.2 Strategi Mediatif Pengajaran mediatif adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar untuk menilai isu. mereka dapat merumuskan serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam menyelesaikan masalah. menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah Pelajar membina idea dan konsep mengikut kefahaman sendiri berlandaskan pengetahuan lepas. 3. Antara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi maklumat. Dalam proses pengajaran. membantu menjana penulisan dan meneroka masalah sosial dan disiplin. mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan konflik yang tertekan. 8 . membandingkan konflik tertekan dengan subjek.

latihan inkuiri dan perbincangan terbuka. Contoh-contoh aktiviti sumbangsaran yang boleh digunakan oleh guru ialah seperti pemetaan minda. Dalam pengajaran mediatif murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran. Strategi ini dapat membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif dengan menggunakan idea-idea yang asli dan unik. Untuk strategi yang seterusnya. guru boleh menggunakan kaedah kontekstual yang mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi dunia yang sebenarnya. perancangan dan penilaian. peneyelesaian masalah. 9 .Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 4. Dalam pendekatan pemerhatian. keputusan dan hipotesis. pembentukan konsep. murid-murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.1 Strategi Generatif Dalam strategi generatif. pemikiran lateral dan kreatif. murid-murid diajar mengikuti perbuatan guru atau memodelkan perlakuan sesuatu kemahiran. guru akan menggalakkan murid menjanakan idea-idea kritis dan kreatif.2 Strategi Mediatif Bagi elemen pembelajaran secara mediatif pula.0 PEMERHATIAN DAN REFLEKSI PEMBELAJARAN BESTARI 4. mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian. 4. pemerolehan konsep. membuat keputusan. Hal ini melibatkan proses menolong murid secara terus bagi mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan konflik. Kaedah ini memotivasikan murid-murid untuk membuat kaitan antara ilmu pengetahuan dengan pengaplikasiannya kepada kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan seorang pelajar. Contoh-contoh aktiviti pengajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam pendekatan mediatif ialah seperti penaakulan dialektual. Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam kaedah pemerhatian ialah tunjuk cara.

Ia akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina. Penggunaan konsep (mengikut Bruner) adalah proses mendefinisikan konsep melalui ciri-ciri yang ditentukan bagi menggambarkan dengan tepat makna konsep tersebut. Dalam proses ini. membentuk pelbagai jenis inferens daripada pemerhatian. Fasa ketiga. bimbingan dan perbincangan terbuka. Lama kelamaan ini akan mengurangkan pergantungan murid terhadap guru dan boleh berfungsi sendiri. guru perlu membimbing murid melalui empat fasa. murid diminta membuat analisis tentang proses berfikir yang digunakan semasa membina konsep. Dalam pengajaran penguasaan konsep. Selain perbincangan terbuka. Model Taba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian daripada pengetahuan sedia ada murid. Mediator menunjukkan murid bagi mencapai arah kendiri secara aktif dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah. pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep. memproses data kumoulan berasaskan pengamatan yang sama. murid telah memperkembangkan kemahiran berfikir mereka. guru-guru akan menjelaskan matlamat aktiviti dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep. Mereka kemudian mengkategori dan melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual. Fasa terakhir adalah fasa membuat penilaian tentang aktiviti yang dijalankan. Fasa pertama. Disini murid diajar membuat pemerhatian. Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masa akan datang. Pendekatan ini menggabungkan aktivitiaktivti penaakulan. pembentukan konsep dan penemuan. Fasa kedua pula. murid diminta memberikan contoh-contoh yang menggambarkan konsep tersebut dan cuba memperkembangkan. Setelah murid memberikan definisi dengan betul barulah guru memberikan nama konsep tersebut.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka. dan hubungannya dengan pembinaan pengetahuan baru. 10 .

Murid diharapkan dapat mengumpul maklumat. mengenal pasti masalah. 11 . menyediakan prosedur penemuan. strategi mediatif yang menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin. Oleh itu. Umumnya. membantu murid memberi fokus pemenuan mereka dan memudahcara perbincangan penyelesaian masalah dikalangan murid. Dengan menggunakan naluri ingin tahu murid. guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan berasaskan fakta dan pemerhatian. menganalisi data dan membuat generelisasi. mengumpul data. Membuat hipotesis. memilih angkubah yang relevan dan meperbaiki proses daya ingatan dalam mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kognitif mereka serta memudahkan proses ingat kembali.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 Pendekatan lain dalam pengajaran mediatif adalah inkuiri iaitu. respon kepada penemuan murid. memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari. model inkuiri adalah berasaskankepada lima langkah iaitu. peranan guru dalam pengajaran mediatif melalui pendekatan inkuiri adalah membina situasi masalah.

Murid-murid akan membincangkan tajuk yang diberi dalam kumpulan masingmasing sebelum membuat pendirian masing-masing. Bilangan ahli kumpulan yang dicadangkan adalah diantara 8 hingga 12 bagi setiap kumpulan.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 5.1 Sumbang saran Sumbangsaran adalah merupakan satu aktiviti perbincangan yang dijalankan secara berkumpulan. Kebiasaannya masa yang ditentukan oleh guru adalah 20 minit. Setelah guru memberikan tajuk perbincangan. tetapi tajuk yang dipilh mestilah sesuai dengan minat dan kebolehan. Tempoh masa untuk mengemukakan idea ditentukan oleh guru. dan dicatat di papan hitam. 12 . murid-murid akan dibahagikan dalam kumpulan. Dalam sesi sumbangsaran ini.1 Penambahbaikan Strategi Generatif 5. Dalam setiap kumpulan pula. Dalam perbincangan kumpulan. Ini kerana dalam perbincangan dalam kumpulan mesti terdapat banyak saranan idea. ahli ahli kumpulan digalakkan untuk memberi idea dari pelbagai sudut pandangan. Topik perbincangan adalah ditentukan oleh guru. Semua idea yang diberi oleh pelajar adalah dianggap betul. Murid-murid juga lebih banyak memberi idea baru berbanding dengan keadah analitikal biasa.Tugas pengerusi adalah untuk menyelaraskan idea-idea dalam kumpulan. oleh itu pengerusi akan memilih satu idea sahaja melalui pemuafakatan untuk diberitahu kepada kelas. Secara keseluruhannya kaedah pembelajaran ini memberi alternative kepada guru-guru dalam melaksanakan aktiviti P&P yang pelbagai.0 PENAMBAHBAIKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BESTARI 5. murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat mengenai tajuk perbincangan. seorang pengerusi mesti dilantik sama ada oleh guru atau ahli kumpulan. serta sesuai dengan peringkat umur pelajar.1. Kaedah sumbangsaran ini sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk mendapatkan banyak idea dalam tempoh yang singkat.

13 . Kemahiran-kemahiran yang perlu guru gunakan dalam teknik bercerita adalah kemahiran verbal dan nada suara. penekanan frasa dan penggunaan ayat-ayat mudah. serta membuat memek muka supaya cerita yang disampaikan lebih menarik. sesi perbincangan pula perlu dijalankan untukmenguji kefahaman pelajar tentang cerita yang disampaikan. Secara tidak langsung kaedah bercerita juga menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis selain kemahiran bahasa melalui sesi perbincangan di akhir pembelajaran. Oleh itu guru-guru mestilah inovatif dalam mencari mempersembahkan cerita yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan pengajaran. Kemahiran verbal adalah seperti projeksi suara. kertas dan sebagainya.1. Kaedah ini adalah lebih berpusat kepada guru. gambar. Guru boleh mempelbagaikan teknik bercerita ini dengan menggunakan bahan-bahan sampingan seperti tali.Guru juga bukan sahaja perlu memastikan cerita yang dipilih sesuai dengan umur murid-murid. binatang permainan. boneka. Selepas sesi bercerita. malah guru perlu mempersembahkan cerita yang menarik. Latihan tatabahasa Merumuskan isi-isi penting dalam cerita.2 Bercerita Kaedah bercerita adalah salah satu kemahiran generik yang boleh digunakan di dalam kelas. Nada suara yang dimaksudkan pula.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 5. guru perlu memanipulasikan mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan. perbincanganhendaklah merangkumi: y y y Pengajaran dan nilai murni daripada cerita yangdisampaikan.Guru perlu mempelbagaikan suara dan nada. Pada masa yang sama guru perlu menguasai teknik bercerita iaitu memek mukadan intonasi.

scribd.menilai kebenaran andaian.Pembestarian Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu HBML2203 5. Lazimnya guru menggalakkan murid-murid memberikan pendapat masingmasing melalui pendekatan berikut.scribd.com/internet-and-technologies/1814748-pembelajaran-bestari/ http://www.com/doc/8882525/WriteUp-Pedagogi-Bestari http://www.com/doc/22391668/teknik-pengajaran-danp-pembelajaran 14 . pelajar akan belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru yang menjurus kepada konsep menolong pelajar mengaplikasikan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah.3 Perbincangan 5.shvoong. mengenalpasti andaian. ‡ Perbincangan terbuka ‡ Pencapaian konsep ‡ Pembinaan konsep ‡ Inkui http://ms.membuat keputusan. keputusan dan hipotesis.1.2 Penambahbaikan Strategi Mediatif Dalam strategi mediatif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->